AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU 0(312)

2 AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2

3 Ertekin ŞAN YILI FAALİYET RAPORU

4 AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 4

5 Ertekin ŞAN 2 Recep Tayyip ERDOĞAN Cumhurbaşkanı YILI FAALİYET RAPORU

6 AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 6

7 Ertekin ŞAN 2 Ahmet DAVUTOĞLU Başbakan YILI FAALİYET RAPORU

8 AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 8

9 Ertekin ŞAN 2 İ.MELİH GÖKÇEK Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı YILI FAALİYET RAPORU

10 AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 10

11 Ertekin ŞAN 2 Gültekin AYANTAŞ Akyurt Belediye Başkanı YILI FAALİYET RAPORU

12 AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 12

13 Ertekin ŞAN 2 BELEDİYE MECLİS ÜYELERİMİZ AK PARTİ İlhan ŞENER Erhan KAYA Veysel ASLAN Selçuk YILMAZ Camalettin DEMİREL Niyazi TİRYAKİ Nuh ÖZTEPE Musa ÇAKMAK Ertekin ŞAN Fethi AVCI Reyhan TAŞTEMİR Hilal AYIK MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ H.İsmail YAĞCI Bünyamin TÜRKCAN Yavuz KÖK YILI FAALİYET RAPORU

14 AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 14

15 Ertekin ŞAN 2 BAŞKAN YARDIMCILARIMIZ İlhan ŞENER Ayla CAN Sebi Metin ÇINAR BİRİM MÜDÜRLERİMİZ Ahmet ERCAN Kadir ERCAN Ethem EROL Fatih MERCAN Mali Hizmetler İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Zabıta Müdürü Müdürü Eğitim Müdürü Müdürü Ömer ÜNAL Eren DOLAY Cemalettin SARP Mehmet Salih EMANET Park ve Bahçeler Temizlik İşleri İmar ve Şehircilik Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Müdürü Müdürü Müdürü Yakup HANCI Sağlık İşleri Müdürü Ahmet KURD Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü 15 Uğur YOZGAT Fen İşleri Müdürü 2014 YILI FAALİYET RAPORU

16 AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 16

17 Ertekin ŞAN 2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I. GENEL BİLGİLER.. 19 A- Misyon ve Vizyon 19 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 20 C- İdareye İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Teşkilat Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 38 II. AMAÇ VE HEDEFLER 40 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri 40 B- Temel Politika ve Öncelikler III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 45 A- Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları Mali Denetim Sonuçları.. 47 B- Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri Performans Sonuçları Tablosu Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi 164 IV. KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 165 A- Güçlü Yönler B- Zayıf Yönler C- Değerlendirme EKLER YILI FAALİYET RAPORU

18 Görevde bulunduğumuz 11 yıldır, ifa ettiğimiz görevin omuzlarımıza yüklediği görev sorumluluğu ve bilinci içerisinde Akyurtlu hemşehrilerimize daha iyi nasıl hizmet edebileceğimizin arayışı içinde olduk. Biliyoruz ki, yaptığımız hizmetlerin sadece bizleri değil Akyurt ta ikamet eden halkımızı da yakından ilgilendirdiğinin farkındayız. Faaliyetlerimizin yer aldığı bu kitapçıkta, Belediyemiz tarafından sunulan, kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; kültür ve sanat, tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikah, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi gibi hizmetlerin üretildiği, ilçe halkımız için bir dost kapısıdır. Belediyemiz 2014 Yılı Faaliyet Raporu, 5018 sayılı Kanun un 41 inci maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 56 ıncı maddesi ile Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Stratejik Plan doğrultusunda, İlçe halkımızı bilgilendirmek amacıyla kamuoyunun ve sizlerin takdirine sunulmuştur. Hesap verme sorumluluğu ve mali saydamlık çerçevesinde objektif olarak hazırlanan bu rapor, Meclisimizin onayından geçen 2014 Yılı Performans Programı esas alınarak hazırlanmıştır yılında gerçekleştirdiğimiz çalışmaları sunduğumuz bu Faaliyet Raporu vesilesiyle, Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın İ.Melih GÖKÇEK e, her zaman destekleriyle bize olan güvenlerini ortaya koyan Akyurtlu hemşehrilerimize, faaliyetlerimize onay veren siz değerli meclis üyelerimize ve kıymetli mesai arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Gültekin AYANTAŞ Belediye Başkanı AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 18

19 Ertekin ŞAN 2 12 I- GENEL BİLGİLER I-A- GENEL MİSYON BİLGİLER VE VİZYON A- MİSYON VE VİZYON II- MİSYONUMUZ Halktan aldığımız güçle yerel hizmetleri, eğitimli ve güler yüzlü personel ile adaletli, kaliteli, verimli ve etkin bir şekilde sunmak. VİZYONUMUZ Sosyal belediyecilik anlayışının ön planda olduğu kusursuz hizmet sunan, sorunları çözülmüş ve ihtiyaçları giderilmiş örnek bir belediye olmak YILI FAALİYET RAPORU

20 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5393 sayılı Belediye Kanunu nda, belediyelere verilen yetki, görev ve sorumluluklar aşağıdaki şekilde sıralanmıştır. 1. Belediyenin Görev ve Sorumlulukları Madde 14- Belediye, mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar. b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmalarını düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 20

21 Ertekin ŞAN 2 2. Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır: a) Belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak. b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek. d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak. e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek. f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek. g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. h) Mahalli müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesis etmek. i) Borç almak, bağış kabul etmek. j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, YILI FAALİYET RAPORU

22 işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek. k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek. l) Gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. (Gayri sıhhi müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyük şehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.) m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek. n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. o) Gayri sıhhi işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak. p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek. Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 22

23 Ertekin ŞAN 2 getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67.maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır. Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez. 3. Belediyeye Tanınan Muafiyet Madde 16- Belediyenin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taşınmazları ile bunların inşa ve kullanımları katma değer vergisi ile özel tüketim vergisi hariç her türlü vergi, resim, harç, katılma ve katkı paylarından muaftır YILI FAALİYET RAPORU

24 C. İdareye İlişkin Bilgiler Tarihçe Akyurt ta Paleolitik döneme ait izler mevcuttur. Balıkhisar Mahallesi Höyüktepe Mevki ile Elecik Mahallesi Kızıleşik Tümülüs ündeki tarihi kalıntılar bunu ispatlamaktadır. Akyurt un Eski Tunç Çağı ndan (M.Ö.3000) günümüze kadar yerleşim yeri olduğu tespit edilmiştir. Akyurt, Ankara dan geçen Kral Yolu nun, Karadeniz e çıkan yol güzergâhı üzerindedir. Akyurt, uzunca bir süre Romalıların etkisinde kalmış ve bu dönemden geriye bir çok tarihi eser miras intikal etmiştir. Roma dönemine ait, Elecik, Cücük, Balıkhisar ve Büğdüz Mahalleleri ile ilçe merkezinde yazıt, sütun ve desenli mimari bloklar bulunmuştur. Akyurt taki yerleşmelerden Kızık ve Büğdüz isimlerinin 24 Oğuz boyunun isimleri olması bölgenin Oğuzlar tarafından yerleşime açıldığını göstermektedir. Akyurt, Anadolu Selçukluları döneminde I. Haçlı Seferi ne maruz kalmıştır yılında I. Haçlı Ordusu Ankara ya girmiş ve şehri tahrip ettikten sonra Ravlı üzerinden Çankırı ya geçmiştir. Bu çevrenin Osmanlı Tarihi ndeki en önemli olayı 1402 tarihli Ankara Savaşı dır. O zamanki adı ile Ravlı halkı, Osmanlı nın yanında yer almanın yanı sıra, Osmanlı Padişahı Yıldırım Beyazıt Han a da otağını kurduğu yeri vererek ev sahipliği yapmıştır. Ravlı adıyla bilinen bu köy, Osmanlı yönetiminde Çubuk Abad kazasına bağlı bir yerleşme yeridir yılı kayıtlarında Ravlı köyü 30, 1571 yılında 47 hane ve 1844 yılında 94 kişi olan nüfusu, 1927 yılında 523 kişiye yükselir yılında Ravlı Köyü, yirmi bir köyün bağlı olduğu nahiye (bucak) merkezi olur. Ravlı nın ismi, Reşid-ud ın çizelgesinde AlkaRavlı olarak karşımıza çıkar ve zaman içinde Ravlı olarak telaffuz edilir. Bu çizelgeye göre Ravlı kelimesi Nereye varsa başarı gösterir. anlamına gelmektedir. Oğuz Türkçesinde karşılığı Avlu, Evli, İvli olarak verilmiştir. Bunun yurt manasında anlaşılabilmesi de söz konusudur. Nitekim Cumhuriyet Dönemi nde Akyurt isminin ortaya çıkışı ve ilçeye verilişi AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 24

25 Ertekin ŞAN 2 (İçişleri Bakanlığı /C 1961) geçmişten gelen güzel bir geleneğin bugünkü Türkçemizde yaşatılması şeklinde ortaya çıkmış; Alka nın Ak, Ravlı nın da yurt olması şeklinde yerini bulmuştur. Akyurt ulaşım kolaylığı açısından elverişli bir konumdadır. Ankara-Çankırı 39 nolu Devlet Karayolu üzerinde yer alan ilçe, çevre ile ilişkilerini kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanan bu karayolu ile sağlamakta olup Ankara kent merkezine 32 km. uzaklıktadır. Ankara, Çankırı, Kastamonu ve Sinop Devlet Karayolu üzerinde bulunan Akyurt un Ankara ya uzaklığı 32 km, Çubuk a 16 km dir. Akyurt- Ankara Devlet Karayolu 12. km den itibaren Esenboğa Havalimanı- Ankara Yolu ile birleşmektedir. Akyurt, Kurtuluş Savaşı nda İnebolu, Kastamonu, Çankırı ve Kalecik üzerinden Batı Cephesi ne cephane sevkiyatında önemli bir geçiş noktası olmuştur. Mustafa Kemal Atatürk ün Şapka İnkılâbını gerçekleştirmek üzere 23 Ağustos-1 Eylül 1925 tarihleri arasını kapsayan ve 8 gün süren Kastamonu gezisi sonrası, Salı günü saat arası ilçemizde (o zaman köyümüz) misafir edildiği de bilinmektedir yılında belediye ve yılında da ilçe olmuştur. O gün nüfusa sahipken bugün, nüfusla Ankara nın büyük ilçelerinden biri konumuna gelmiştir sayılı kanun ile köy statüsündeki 17 yerleşim yeri mahalle statüsü, üç köyü de orman köyü statüsü kazandı. Bu köyler Ahmetadil, Kozayağı ve Uzunlar dır. Coğrafi Alan ve Yerleşim Özellikleri Akyurt; İç Anadolu Bölgesi nin Sakarya Nehri ile Kızılırmak büklümleri arasında, Yukarı Sakarya Bölümü nde, yer almaktadır. Doğu dan Kalecik, Batı dan ve kuzeybatıdan Çubuk, güneybatıdan Pursaklar, güneyden Altındağ, güneydoğudan ise Elmadağ İlçeleri ile çevrilmiştir. Çubuk Ovası nın güneydoğusunda, İdris Dağı nın batısında yer alır. Akyurt 372 km 2 yüzölçümüne sahiptir. Deniz seviyesinden ortalama yüksekliği 960 m dir. İlçemiz sınırları içerisinde en yüksek yer, Ahmetadil Köyü yakınlarında bulunan ve İdris Dağı nın uzantısı olan Oğlak Kayası mevkiinin, denizden yüksekliği 1844 metredir. İç Anadolu Bölgesi nin yarı kurak iklim tipinin görüldüğü ilçede; yazlar sıcak ve YILI FAALİYET RAPORU

26 kurak, kışlar soğuk, sert ve yağışlıdır. Akyurt ilçesi ve çevresinde, çok büyük bir oranda bozkır (step) ve çok az da olsa fundalık ve ormanlık alan bulunmaktadır. Evliya Çelebi nin Seyahatname adlı eserinde Balıkhisar ve Büğdüz mahallesinin olduğu yerlerde ciddi orman varlığından söz edilmekte ve Ankara Savaşı sırasında Timurhan ın fillerinin bu ormanlık alanda konakladığından bahsedilmektedir. Nüfus 2014 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre, İlçenin toplam Nüfusu dur. Nüfus yoğunluğunun dağılımı aşağıdaki gibidir. Toplam Nüfus Merkez Toplam Yüzölçümü N. yoğunluğu(km 2) km 2 79,04 Sanayi Akyurt nüfus hareketlerinin belirlenmesinde doğal artış yanında göçlerin de çok etkisi olmuştur. Akyurt özellikle ilçe olduğu 1990 yılından sonra çevre ilçelerden, bu ilçelerin köylerinden ve kendi köylerinden kent merkezine ciddi oranda göç almıştır. Bunun da en önemli nedeni; 1990 yılından sonra ilçede çok büyük sanayi hamleleri olması, fabrikalar ve iş yerleri arka arkaya kurularak ilçenin bir sanayi merkezi haline gelmesidir. Akyurt ilçesinde hizmet ve sanayi sektörlerinin oranlarının çok yüksek olmasında Ankara Esenboğa Havalimanına çok yakın olması, Ankara Çankırı-Kastamonu-Sinop Devlet Karayolu nun üzerinde bulunması çok etkili olmuştur. Özellikle 1990 yılından sonra ilçedeki sanayi kuruluşlarının sayısı hızla artmış ve günümüzde fabrika ve işletme sayısı 185 ü bulmuştur. Bunlardan bazıları büyük ölçekli sanayi tesisi niteliğindedir. AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 26

27 Ertekin ŞAN YILI FAALİYET RAPORU

28 Belediyemize İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı A- Hizmet Binalarımız Belediyemiz, bir ana hizmet binası ile üç adet ek hizmet binasında faaliyetlerini sürdürmektedir. a) Ana Hizmet Binası: Belediyemiz hizmet birimlerinin çoğunluğu, 09 Ocak 2010 tarihinde taşındığı ana hizmet binasında bulunmaktadır. İlçemiz Beyazıt Mahallesi 9 Mayıs 90 Caddesi üzerine yapımına başlanılan Belediye hizmet binasıyla ilgili olarak çalışmalar yıl içerisinde devam etmiştir yılı sonu itibariyle %50 seviyelerinde tamamlanmış olup kaba inşaatı ve dış cephe kaplaması bitmiştir. Yapılmakta olan yeni hizmet binası b) Ankara Evi: Belediye Meclis ve Encümen Üyeleri toplantılarını, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Evlendirme Memurluğu iş ve işlemlerini Kültür Park içerisindeki Ankara Evi nde yürütmektedir. AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 28

29 Ertekin ŞAN 2 c) Lojistik Tesisler: Belediyemizin araç ve ekipmanları, İlçemiz Yeşiltepe Mahallesi Çankırı Bulvarı No: 389 adresindeki Lojistik Tesisleri nde muhafaza edilmektedir. Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Destek Hizmetleri Müdürlüğü hizmetlerini Belediyemiz Lojistik Tesislerinde yürütmektedir. d) Mezbaha: Sağlık İşleri Müdürlüğü, Mezbaha Caddesi No: 33 adresinde hizmetlerini yürütmektedir YILI FAALİYET RAPORU

30 AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 30

31 Ertekin ŞAN 2 B- Belediyemize Ait Bina, Sosyal Tesis ve Yardımcı Tesisler Bina Adı Ana Hizmet Binası Ankara Evi Sağlık İşleri Müdürlüğü Binası ve Mezbaha Tesisleri Lojistik Tesisler Zabıta Karakolu (2 adet) ENERJİSA A.Ş. Hizmet Binası Ankara Büyükşehir Belediyesine TahsisEdilen Eski Hizmet Binası (2., 3. ve 4. Katlar) Belediye İşhanı 1. kattaki 7 adet dükkan(45, 46, 47, 48, 49, 50 ve 51 No lu Dük.) Su Deposu Binası ve Müştemilatı Kapalı Pazar Yeri Halı Saha ve Sosyal Tesisleri Yıldırımhan Parkı Kafeterya ve Sosyal Tesisleri Akyurt Belediyesi Kültür Merkezi Kültür Park İçindeki Lokanta Belediye Evi (Belediye Misafirhanesi) Halk Eğitim Müdürlüğü Hizmet Binası Vasfı Hizmet binası Hizmet binası ve sosyal tesis Hizmet binası ve kesimhane Hizmet binası, atölyeler, tamirhane, depolar, araç ve iş makineleri parkı Hizmet binası Kiralık bina Tahsisli bina (Aile Yaşam Merkezi olarak) Dükkan Su deposu ve konut Kapalı Pazar Alanı Sosyal tesis Sosyal tesis Konferans, düğün ve spor salonları Kiralık lokanta Misafirhane Tahsisli Bina C- Araç ve Makineler S.No Cinsi Adet S.No Cinsi Adet 1 Makam Aracı 2 14 Kasalı Kamyon 1 2 Otobüs 3 15 Damperli Kamyonet 2 3 Yol Süpürme Aracı 1 16 Kamyonet 11 4 Tuzlama Aracı (Ünimok) 1 17 Cenaze Yıkama Aracı 2 5 Midibüs 2 18 Cenaze Nakil Aracı 2 6 Binek Otomobil 9 19 Traktör 2 7 Damperli Kamyon 8 20 Vidanjör 1 8 Greyder 2 21 Sulama Aracı 2 9 Bekoloder 4 22 Arazöz 1 10 Loder 1 23 Silindir 1 11 Zabıta Hizmet Aracı 3 24 Sepetli Araç 1 12 Ekskavatör 2 25 Tamir Aracı 1 13 Çöp Kamyonu 8 14 Low Bet-TIR 1 TOPLAM YILI FAALİYET RAPORU

32 2- Teşkilat Yapısı Akyurt Belediyesi; Belediye Meclisi, Belediye Encümeni, Belediye Başkanı ve Belediye personelinden (memur, sözleşmeli ve daimi işçi) oluşmaktadır. Belediyemiz norm kadrosu, 02/06/2014 tarihli ve 58 no lu Meclis Kararı ile yeniden oluşturulmuş olup, söz konusu karar ile müdürlük sayısı 14 olmuştur. 1- Yazı İşleri Müdürlüğü 2- Mali Hizmetler Müdürlüğü 3- Fen İşleri Müdürlüğü 4- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 5- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 6- Sağlık İşleri Müdürlüğü 7- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 8- Park ve Bahçeler Müdürlüğü 9- Temizlik İşleri Müdürlüğü 10- Zabıta Müdürlüğü 11- Destek Hizmetleri Müdürlüğü 12- Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 13- Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 14- Plan ve Proje Müdürlüğü TEŞKİLAT ŞEMASI BAŞKAN Başkan Yardımcısı Fen İşleri Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Yazı İşleri Müdürlüğü Sağlık İşleri Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Plan ve Proje Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 32

33 Ertekin ŞAN 2 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Belediye bünyesinde karar vermede gerekli olan bilgi akışını etkin bir şekilde sağlamak amacıyla, bilgi teknolojileri alt yapısının geliştirilmesi ve etkin işletilmesinin sağlanması hedeflenmiştir. Bu amaçla hizmet binalarımız arasında ortak bir bilgisayar ağı kurulmuştur. a- Yazılım Belediyemiz kullanıcılarının hepsinde Microsoft İşletim Sistemi, sunucularında da MS Server işletim sistemi, Linux işletim sistemleri kullanılmaktadır. Belediyemizde hizmetlerin daha etkin ve verimli olması amacıyla Belediye Otomasyan Sistemi Programı (e-belediyecilik, emlak, tahsilat, tahakkuk, muhasebe gibi modülleri barındıran yazılımlar) ve Kent Otomasyon Sistemi Programı (yapı ruhsat, yapı kullanım izin belgesi, işyeri ruhsatı, imar ile ilgili arşiv işleri, imar planı parselasyon projeleri, kent rehberi gibi uygulamaları içeren yazılımlar) kullanılmaktadır. b- Donanım Belediyemizin donanımı aşağıda belirtilmiştir. Server (Sunucu) HP 2 PC (Masa Üstü Bilgisayar) 45 Dizüstü Bilgisayar 46 Netbook 1 Firewall (Cyberoam) CR50iNG 1 Switch (Ağ Anahtarı ) 5 Laser Yazıcı 31 Nokta Vuruşlu Yazıcı 4 Telefon/Fax 65/5 Plotter 1 Tarayıcı 4 Telefon Santrali 5 UPS 2 Veri Depolama (Storage) 6 TB 1 Fotoğraf Makinesi 6 Kamera 1 Fotokopi Makinesi 2 Güvenlik Kamera Sistemi 5 Data Projektör YILI FAALİYET RAPORU

34 Belediyemizin IT Yapısı 1- Belediyemiz, Tam Otomasyon Belediye Yazılımı ve Coğrafi Bilgi Sistem Yazılımı kullanılmaktadır. 2- Belediyemizde Active Directory yapısı kurulmuş olup, Kademe, Kültür Merkezi ve Ankara Evi tesisleri kablosuz networkle Belediye hizmet binasına bağlanmış ve tüm kullanıcılar Active Directory yapısına dahil edilmiştir. 3- Belediyemize borç ödemeleri e-belediye.akyurt.bel.tr internet sayfasından da yapılabilmektedir. 4- Kurumumuzun network güvenliği UTM cihazlarla sağlanmakta ve güncellemeleri sağlanmaktadır. 5- Belediyemizde 100 Mbps hızında fiber internet kullanılmaktadır. c- İnsan Kaynakları Belediyemiz istihdam politikası, 10/04/2014 tarihli ve sayılı Resmi yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşlar ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik uyarınca Belediye Meclisimizin 02/06/2014 tarihli ve 58 no lu kararı ile yeniden düzenlenmiştir. Belediyemiz bünyesinde tarihi itibariyle 1 meclis üyesi başkan yardımcısı, 44 memur, 1 kismi zamanlı sözleşmeli personel, 73 işçi olmak üzere toplam 119 kişi görev yapmakta iken tarihi itibariyle 1 meclis üyesi başkan yardımcısı, 47 memur,1 tam zamanlı sözleşmeli, 1 kısmi zamanlı sözleşmeli, 71 işçi personel olmak üzere toplam 121 kişi görev yapmaktadır. AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 34

35 Ertekin ŞAN 2 PERSONEL SAYILARI Personel Sayısı Meclis Üy.Bşk.Yrd. 1 1 Memur Sözleşmeli 1(Kısmi Zamanlı) 1 (Kısmî Zamanlı) 1 (Tam Zamanlı ) İşçi Toplam Sözleşmeli 1% Bşk.Yrd. 1% PERSONEL DAĞILIMI İşçi 59% Memur 39% Sunulan Hizmetler Müdürlükler Tarafından Sunulan Hizmetler Özel Kalem Belediye Başkanı nın günlük, aylık ve yıllık programlarını yaparak ve koordine ederek, Belediyemize gelen misafirlerin Başkan ile görüşme ve randevu işlemlerini yürütür. Yazı İşleri Müdürlüğü Belediye Meclis ve Encümen gündeminin hazırlaması, kararların yazılması ve korunması; evlenme, bilgi işlem, gelen ve giden evraklar ile ilgili iş ve işlemleri yürütür. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Belediye personelinin ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeler çerçevesinde atama, nakil, ilerleme, terfi, yer değiştirme, intibak, geçmiş hizmet değerlendirmeleri, YILI FAALİYET RAPORU

36 emeklilik gibi özlük faaliyetleri ve Belediyemize ait Norm Kadro ile ilgili işlemleri kanun ve yönetmelik doğrultusunda gerçekleştirir. Mali Hizmetler Müdürlüğü 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu na, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ne ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak işlemlerin yürütülmesini sağlar ve denetler. Belediye Başkanı tarafından Meclise sunulan Stratejik Plan ve Performans Programı sonucuna göre Belediye Bütçesi ni hazırlar. Belediyenin gelir ve giderleri ile ilgili muhasebe işlemlerinin 5018 Sayılı Kanunun hükümlerine göre yürütülmesini, hesapların uygunluğunun kontrol edilmesini, belediye memur, işçi ve diğer personelin maaşları ile ilgili her türlü iş ve işlemlerinin yapılmasını, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25, 54, 55 ve 58 inci maddesi ile 5018 sayılı Kanunun 64, 65, 68 ve 69 uncu maddelerine göre yapılacak iç ve dış denetimlere esas olacak bilgi ve belgelerin hazırlanmasını, istenildiğinde yasal süresi içinde yetkili merci ve makamlara teslim edilmesini, mevzuatın gerektirdiği diğer hükümlerin uygulanmasını sağlar. Zabıta Müdürlüğü Belediye sınırları içinde İlçenin düzenini muhafaza etmek, belde halkının esenlik, sağlık ve huzurunu korumak amacıyla, 5393 sayılı Kanunda, 5326 sayılı Kabahatler Kanununu ile diğer kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen görevleri yürütür. Bu doğrultuda yetkilerini kullanır ve yetkili organların bu amaçla alacakları kararları uygular. Meri mevzuat çerçevesinde sınıfına göre işyeri açma ve çalıştırma ruhsatları ve hafta tatili izin belgelerini düzenler ve denetimlerini yapar. Fen İşleri Müdürlüğü Akyurt İlçesinin kentsel gelişiminin sağlanması, kent donatılarının kurulması, üst yapı hizmetlerinin tesisi ve denetlenmesi, yol, meydan, bulvar ve ana arterlerin çağın gereklerine ve standartlarına uygun yapılması, gürültü kirliliğini azaltıcı tedbirler alınması, soysal tesis, bina ve hizmet binalarının yapılması, yaptırılması ve denetlenmesi, ulaşımla ilgili hizmetlerin verilmesi iş ve işlemlerini gerçekleştirir. Temizlik İşleri Müdürlüğü Sağlıklı bir yaşam, temiz bir çevre için mahalle, cadde, sokak ve pazar yeri gibi meydanların temizliğini sağlamak, evsel katı atık ve tıbbi AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 36

37 Ertekin ŞAN 2 atıkları, ısınma kaynaklı olarak ortaya çıkan kömür cüruflarını toplamak, toplanan katı atıkları imha sahasına taşımak, ambalaj atıklarını kaynağında azaltmak, geri dönüşümle ekonomiye kazandırılacak atıkları değerlendirerek, haşereyle mücadele ederek, dünya standartlarına ve normlarına uygun bir kent sahasına sahip olmak, vatandaşlarımıza temiz çevre bilincini aşılamak ve temizlik problemlerini minimuma indirgeyerek çöpü kaynağından ayrıştırılmasını sağlamak, vatandaşlarımız için problemsiz, çağdaş, modern bir kent oluşturmak için faaliyetlerde bulunur. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Hemşehrilerimizin beklentilerini ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak kültür, sanat, turizm, gençlik ve spor, sosyal hizmet, meslek ve beceri kazandırma gibi eğitsel faaliyetler düzenler. Diğer mahalli idareler ile ortak faaliyet ve hizmet projeleri gerçekleştirir. Kardeş kent ilişkileri kurar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, meslek odaları ile ortak projeler oluşturur, yaşlılara, özürlülere, kadınlara, çocuklara yoksul ve düşkünlere yönelik programlar düzenler. Sağlık İşleri Müdürlüğü 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 5996 sayılı Veteriner Kanunu hizmetleri, Gıda ve Yem Kanunu ve yönetmeliklerine göre halk sağlığı, veteriner hizmetleri, mezbaha hizmetleri ve cenaze hizmetlerini yürütür. Park ve Bahçeler Müdürlüğü İmar Planlarına uygun olarak parkların, yeşil alanların, çocuk oyun alanlarının düzenlenmesi, bakımı, temizliği, korunması ve ihtiyaç duyulan mevsimlik çiçeklerin Belediye serasında yetiştirilmesi, gerekli yerlere dikimi, bakımı, ihtiyaç duyulan çim tohumları ve fidanların temin edilmesi işlemlerini yürütür. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Müdürlüğümüz; 3194 sayılı imar kanunu, 4708 sayılı yapı denetim hakkında kanun ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde düzenli kentleşmeyi, sağlam, yaşanabilir ve estetik yapıların inşa edilmesini, halkımızın daha modern ve sosyal bir çevrede yaşamasını sağlamak amacıyla 1/1000 uygulama imar planlarını hazırlamakta, kendisine YILI FAALİYET RAPORU

38 sunulan projeleri inceleyerek yapı ruhsatı verdikten sonra inşaatı süren yapıların ruhsat ve eklerine uygun olarak devam etmesini sağlamakta, ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlanan yapılara yapı kullanım izin belgelerini düzenlemektedir. Destek Hizmetleri Müdürlüğü Müdürlümüz, Belediyemize ait, alım, satım, yapım, kiralama, kiraya verme, proje hazırlama, bakım-onarım gibi mali işleri yürütür. Plan ve Proje Müdürlüğü Sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevre ve kent oluşturmak, modern yerleşim ve modern toplum hedeflerine ulaşmak amacıyla, Akyurt İlçesi ve Akyurtlular için değişik ölçekte ve içerikte, Kent kimliğini belirleyici ve geliştirici projeler üreten, bu projelerin ve önceliklerinin yönetimi ve uygulanması için gerekli koordinasyonu sağlayan, Akyurt un kültürel ve tarihi değerleri ile ilgili araştırma ve tespitleri yapan, tüm kent ortakları ile birlikte hareket ederek tarihi çevrenin korunmasına ve yaşatılmasına katkı sunar. 6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi İç kontrol sistemi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nda düzenlenmiştir. İç Kontrol sistemi, belirlenmiş hedeflere ulaşmada ve belediyenin misyonunu gerçekleştirmede; faaliyetlerin etkin ve verimli olması, Belediyemizin mali işlem ve faaliyetlerine ilişkin tüm gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin amacına ve mevzuatına uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için uygulanan harcama öncesi ve harcama sonrası iç denetim faaliyetlerini içine alan bir süreçtir. Belediyemiz iç kontrol sisteminin oluşturulması amacıyla katılımcı yöntemle gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, İç Kontrol Standartları Eylem Planı hazırlanmıştır yılları arasında İç Kontrolle ilgili olarak Müdürlüklerimizin Güçlü ve Zayıf Yönleri ile Fırsatları ve Tehditleri tespit edilmiş, misyon ve vizyonu belirlenmiştir. Müdürlük bazında çalışanların görev tanımları yapılarak, iş tanımlarına paralel iş akış şemaları çizilmiş risk analizleri tamamlanmıştır yılı içerisinde ise Belediyemiz iç kontrolle ilgili çalışmalar tamamlanacaktır. Vatandaşa doğrudan sunulan hizmetlerle ilgili süre ve yöntem konusunda standartlar geliştirilmesi eylemi kapsamında Belediyemiz Kamu Hizmet Standardı Formu hazırlanarak ilan edilmiştir. AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 38

39 Ertekin ŞAN 2 Belediye Meclisimiz tarafından alınan kararlar internet sitemizde yayımlanmaktadır. Harcama birimlerinde işlemler gerçekleşme aşamasında yapılan kontroller ile belgelendirilir ve Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesince kontrole tabi tutulur. Böylece Mali Hizmetler Müdürlüğü, ödeme emri belgesi ve eklerinin kontrolünden, muhasebe işlemlerinin belirlenmiş standartlara ve usulüne uygun kaydedilmesinden, raporlanmasından, muhafazasından ve denetime hazır hale getirilmesinden sorumludur YILI FAALİYET RAPORU

40 A. İdarenin Amaç ve Hedefleri Belediyemiz, ekonomik ve sosyal hedeflere ulaşmak amacıyla yıllarını içine alan yeni Stratejik Planını hazırlayarak stratejik amaç ve hedeflerini belirlemiştir. Hazırlanan Stratejik Planda, misyon ve vizyona ulaştıracak 11 adet amaç, 19 adet stratejik hedef ve 19 adet de performans hedef tespit edilmiş ve uygulanmak üzere yayımlanmıştır. Belediyemizin stratejik amaç ve hedefleri aşağıda belirtilmiştir. 1 2 II- AMAÇ VE HEDEFLER STRATEJİK AMAÇ Şeffaf ve katılımcı belediyeciliğin geliştirilmesini sağlamak. Amaç ve hedefleri en üst düzeyde karşılayacak nitelikli çalışanlarla çözüm odaklı hizmet sunmak ve kurumsal kapasiteyi artırmak. STRATEJİK HEDEF Meclis çalışmalarının içeriğine halkın ve ilgili kurum/kuruluşların erişimini sağlamak Belediyenin personel kadroları ile ilgili işlemleri yürütmek. Belediyemizde insan kaynakları planlaması yapmak, performans esaslı çalışma anlayışını geliştirmek ve rasyonel bir yönetimi gerçekleştirmek. Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin daha etkili olacak şekilde düzenlenmesi suretiyle çalışan personelin niteliğini her bakımdan yükseltmek. Öneri sistemini kurmak Belediye bilgi işlem alt yapısını güçlendirmek. PERFORMANS HEDEFİ Şeffaf ve katılımcı belediyecilik anlayışının geliştirilmesi sağlanacaktır. Hizmet açısından kadrolar ve unvanlar, Yönetmelik doğrultusunda ihtiyaca göre düzenlenecektir. Belediyemizde insan kaynakları planlaması ve performans esaslı çalışma anlayışı geliştirilerek rasyonel bir yönetim gerçekleştirilecektir. Hizmet içi eğitim faaliyetleri ile çalışan personelin niteliği artırılacaktır. Müdürlüklerin önerileri alınarak değerlendirilecektir Teknolojik alt yapı geliştirilecektir. AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 40

41 Ertekin ŞAN 2 S.N STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF PERFORMANS HEDEFİ Belediyemizin mali yapısını güçlendirmek, kaynakların ekonomik ve etkili kullanımını sağlamak Halkın yaşam kalitesini artıracak kültürel ve sosyal faaliyetler geliştirmek. Temiz ve medeni toplum anlayışından hareketle kültürel varlıklarımızı koruyup İlçemizin fiziksel gelişimine yön vererek yaşanabilir bir kent ve bilinçli toplum oluşumuna katkı sağlamak. Tutarlı bütçe ve performans programları hazırlamak. Belediye gelirlerini artırıcı çalışmalara ağırlık vermek. Tahakkuk eden gelirlerin tahsilatını hızlandırmak. Müdürlük harcamalarının bütçe ile uyumlu olmasını sağlamak. İç kontrol çalışmalarını tamamlamak ve güncellemek. Kültürel faaliyetler gerçekleştirmek. Sosyal Faaliyetler düzenlemek. Belediyemizin faaliyetlerini tanıtmak. İlçemizde çevre bilincinin geliştirilmesini sağlamak. Temiz kent anlayışı içerisinde atıkları toplamak ve geri dönüşüme kazandırmak. Temiz ve yaşanabilir bir kent için gerekli olan ihtiyaçları temin etmek ve temizlik çalışmaları yapmak. Mevcut yeşil alanların bakım ve temizliğini yapmak. Tutarlı bütçe ve performans programları hazırlanacaktır. Belediye gelirlerini artırıcı çalışmalara ağırlık verilecektir. Tahakkuk eden gelirlerin tahsilatı hızlandırılacaktır. Müdürlük harcamalarının bütçe ile uyumlu olması sağlanacaktır. İç kontrol çalışmaları tamamlanarak güncellenecektir. Kültürel faaliyetler gerçekleştirilecektir. Sosyal yardım faaliyetlerinde bulunulacaktır. Belediyemizin faaliyetleri tanıtılacaktır. İlçemizde çevre bilincinin geliştirilmesi sağlanacaktır. Atıklar kaynağından ayrı toplanarak geri dönüşüme kazandırılacaktır. Temiz ve yaşanabilir bir kent için gerekli olan ihtiyaçlar temin edilerek temizlik çalışmaları yapılacaktır. Mevcut yeşil alanların bakım ve temizliği yapılacaktır YILI FAALİYET RAPORU

42 S.No STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF PERFORMANS HEDEFİ 5 Temiz ve medeni toplum anlayışından hareketle kültürel varlıklarımızı koruyup İlçemizin fiziksel gelişimine yön vererek yaşanabilir bir kent ve bilinçli toplum oluşumuna katkı sağlamak. Görsel zenginliği artırmak amacıyla yeşil alanları yaygınlaştırmak Mevcut ve yeni açılan parkların niteliğini artırmak. İlçemizde üst yapı sorunlarını çözümleyerek, periyodik bakım ve onarımlarla birlikte yeni projeler geliştirip uygulamalar yapmak. Planlamayı etkinleştirecek altyapı çalışmalarını gerçekleştirmek. İlçemizde bulunan hizmet binalarımızın, kamu binalarının, eğitim kurumlarının ve dini yapıların bakım ve onarımlarını gelen talepler doğrultusunda bir program dahilinde yapmak. İlçe halkının beklentilerine cevap verecek kültürel, sosyal ve spor alanları yapmak. Bütüncül planlama anlayışını ve uygulamalarını yaygınlaştırmak. İmar planları ve ilgili mevzuatlar doğrultusunda düzenli ve sağlıklı bir yapılaşmayı sağlamak. Sağlıklı ve güncel arşiv verileriyle çalışmalarımızı etkin ve verimli hale getirmek. Görsel zenginliği artırmak amacıyla yeşil alanların sayısı yaygınlaştırılacaktır. Mevcut ve yeni açılan parkların niteliği artırılacaktır. Akyurt un düzenli gelişmesine yönelik üst yapı hizmetleri sunulacaktır. İlçe halkının yaşam kalitesinin arttırılmasına yönelik alt yapı çalışmaları yapılacaktır. Hizmet binalarımızın, kamu kurum ve kuruluşların binalarının bakım ve onarım işleri yapılacak, yeni hizmet binamız faaliyete geçirilecektir. Çeşitli hizmetlerde kullanılmak üzere kültürel ve sosyal binalar ile spor alanları yapılacaktır Çeşitli hizmetlerde kullanılmak üzere kültürel ve sosyal binalar ile spor alanları yapılacaktır. 1/1000 ölçekli uygulama imar planları ve parselasyon uygulamaları yapılacaktır. İmar planları ve ilgili mevzuatlar doğrultusunda düzenli ve sağlıklı bir yapılaşma sağlanacaktır. Arşiv verileri sağlıklı ve güncel bir biçimde sayısal ortama aktarılacaktır AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 42

43 Ertekin ŞAN 2 S.No STRATEJİK AMAÇ İletişim araçlarını etkin kullanarak faaliyetlerimizi tanıtmak, Belediyemiz ve paydaşlarımız arasındaki iletişimi güçlendirmek. Sağlıkta, yaşam kalitesinin gelişimine katkı sağlamak. Tedarik sürecini etkin ve verimli yönetmek. İlçemiz ve halkının düzeninin iyileştirilmesine ve yaygınlaştırılması na katkı sağlamak STRATEJİK HEDEF Belediyemiz tarafından üretilen hizmetleri tanıtmak. Paydaşlarımız ile iletişimi güçlendirmek. Mevcut fotoğraf, video ve haber arşivini genişletmek. Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak. Cenaze hizmetlerinin verilmesi. Bulaşıcı ve zoonotik hastalıklarla mücadele etmek. Satınalma süreç verimliliğini artırmak. Belediyemiz hizmetlerinin aksamadan yürütülmesine olanak sağlamak üzere çalışmalar yapmak. Toplum düzenine yönelik denetimleri etkinleştirmek PERFORMANS HEDEFİ Belediyemiz tarafından üretilen hizmetler tanıtılacaktır. Paydaşlarımız ile iletişim güçlendirilecektir. Mevcut fotoğraf, video ve haber arşivi genişletilecektir Koruyucu sağlık hizmetleri etkinleştirilecek ve yaygınlaştırılacaktır. Cenaze hizmetleri verilecektir. Bulaşıcı ve zoonotik hastalıklarla mücadele edilecek ve hijyenik kesim yapılacaktır. Doğrudan teminlerde satınalma dosyası, ihalelerde ise ihale dosyası hazırlanacak ve tedarik sürecinde iyileştirmeler yapılacaktır. Hizmetlerin etkin ve verimli yürütülmesi için ihaleler zamanında yapılacaktır İlçe halkının düzeninin temini için gerekli denetimler yapılacak ve ilgili talepler karşılanacaktır YILI FAALİYET RAPORU

44 B. Temel Politika ve Öncelikler Kamu harcamalarında etkinliği, şeffaflığı ve hesap verebilirliği artırmayı amaçlayan 5018 sayılı Kanunu tüm unsurlarıyla hayata geçirmek için; Kaynak kullanımında, hazırlanan stratejik planlara ve performans programlarına uyulacaktır. Yönetim sorumluluğu güçlendirilecektir. Öngörülen amaçlar doğrultusunda hareket edilecektir. Kurumsal Politikalar 1. Kurumsal gelişime önem verilecek, etkin belediyecilik için verimli ve nitelikli personel istihdamı sağlanacaktır. 2. Yönetimde liderlik esas alınacak, tüm birimlerde iş analizi ve görev tanımı yapılacak, hizmet içi eğitime önem verilecektir. 3. Ekip çalışmaları özendirilecek, kurumsal kapasite artırılacaktır. Belediye Hizmetlerine İlişkin Politikalar 1. Kentsel altyapı ve gelişim tamamlanacak, hizmetlerde yüksek katma değerli üretim yapısına geçilecektir. 2. Kurumlar arası etkin iletişim sağlanacak, toplumsal diyalog güçlendirilecektir. 3. Sosyal içerme ve yoksullukla mücadeleye önem verilecek bilimsel, kültürel ve sosyal faaliyetler geliştirilecek, spor ve müzik etkinlikleri özendirilecektir. 4. Yardımlaşma ve dayanışma ruhu uyandırılacak sevgi, saygı ve hoşgörü ortamı hazırlanacak sosyal, bilimsel ve kültürel yayınlara yer verilecektir. 5. İşsizliği önleyici tedbirler uygulanacak Sivil Toplum Örgütleri ile işbirliği sağlanacaktır. 6. E-devlet ve e-belediye uygulamaları daha etkin hale getirilerek, teknolojiden üst düzeyde yararlanılacaktır. 7. Gelirler etkin toplanacak, gelir-gider dengesi sağlanacak, harcamalar stratejik planlamaya uygun olarak yapılacaktır. AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 44

45 Ertekin ŞAN 2 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler 1- Bütçe Uygulama Sonuçları 2014 yılı faaliyet raporumuz, mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu çerçevesinde hazırlanmıştır. Aşağıdaki yılları arasında bütçe ve gerçekleşme durumunu gösteren tabloya bakıldığında bütçe gerçekleşme oranlarının yüksek olduğu görülecektir. Yıllar Bütçe Gelir Tahmini(TL) Gerçekleşen Gelir Tahmini (TL) ORAN Bütçe Gider Tahmini (TL) Gerçekleşen Gider(TL) ORAN , ,12 105, , ,63 83, , ,29 119, , ,32 87, , ,32 77, , ,93 71, , ,94 91, , ,57 77, , ,93 87, , ,93 87, , ,00 Bütçelenen Tutar ve Gerçekleşme Grafiği , , , ,00 0, Bütçe Gelir Tahmini(TL) Gerçekleşen Gelir Tahmini (TL) YILI FAALİYET RAPORU

46 Belediyemizin mali yapısı iyi durumda olup, Belediyemizde mevcut kaynakların geliştirilmesi, ilave kaynakların oluşturulması için tahakkuk ve tahsilat artırıcı çalışmalar yapılmakta tasarruf politikalarına da önem verilmektedir YILI GİDER BÜTÇESİ HARCAMA KALEMİ 2014 ORANI Personel Giderleri ,54 26,92 Sos.Güv.Kur.Dev.Pr.Gid ,38 4,60 Mal ve Hizm.AlımGid ,03 36,43 Faiz Giderleri 0,00 - Cari transferler ,64 1,62 Sermaye Giderleri ,00 28,17 Borç Verme ,00-2,27- TOPLAM , YILI GİDER BÜTÇESİ Sermaye Giderleri 29% Personel Giderleri 27% Carİ Transferler 2% Sos.Güv.Kur. Dev.Pr.Gid 5% Mal ve Hizm.Alım Gid. 37% AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 46

47 Ertekin ŞAN Yılları Arası Bütçe ve Gelir Gerçekleşme Oranları Tablosu (TL) Gelir Türü Vergi Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri Ret ve İadeler Bütçe 2012 Mali Yılı 2013 Mali Yılı 2014 Mali Yılı Gerçekle şen Oran Bütçe Gerçekleşen Oran Bütçe Gerçekleşen Oran , ,15 81, , ,45 85, , ,17 84, , ,12 73, , ,29 75, , ,37 87, , ,00 39, , ,00 90, ,00 0,00 0, , ,38 123, , ,54 124, , ,13 129, , ,78 42, , ,81 79, , ,26 38, , , , , ,00 0,00 0,00 Toplam , ,32 77, , ,94 91, , ,93 87,81 Tabloda yıllar itibariyle tahmini bütçe ile gerçekleşen bütçe karşılaştırıldığında bütçe gerçekleşme oranının; 2012 yılında % 77,88, 2013 yılında % 91,63 ve 2014 yılında % 87,81 olduğu görülecektir. Bu da tahmini bütçe ile gerçekleşen bütçe arasında bir uyumun olduğu anlamına gelir. 2- Mali Denetim Sonuçları Mali denetim, bütçe uygulamasına ilişkin olarak belediyenin mali karar ve işlemlerinin denetimidir. Belediyelerin hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, kurumun mali faaliyet, karar ve işlemlerinin; kanunlara, kurumsal amaç, hedef ve planlara uygunluk yönünden incelenmesini ifade eder. İç denetim, belediyelerin çalışmalarını geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkinlik ve verimlilik esaslarına göre yönetilmesini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız ve nesnel bir faaliyettir sayılı Belediye Kanunu nun 25 inci maddesi hükmünce her Ocak ayı toplantısında belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap ve kayıt işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından denetim komisyonu oluşturularak iç denetim gerçekleştirilir YILI FAALİYET RAPORU

48 Dış denetim; genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları çerçevesinde kamu idarelerinin hesapları ve bunlara ilişkin belgeler esas alınarak, mali tabloların güvenilirliğine ve doğruluğuna ilişkin mali denetim ile kamu idarelerinin gelir, gider ve mallarına ilişkin mali işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığının tespiti, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi, faaliyet sonuçlarının ölçülmesi ve performans bakımından değerlendirilmesi suretiyle gerçekleştirilir. Böylece Belediyemiz, mali konular açısından Sayıştay tarafından denetime tabi tutularak mali konuların, kurumsal amaç, hedef ve planlara uygunluğu incelenir ve raporlanır. Nitekim 2014 yılında Sayıştay tarafından yapılan 2013 mali yılına ait denetim raporunda:.. tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine varılmıştır." denilmektedir. AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 48

49 Ertekin ŞAN 2 B- Performans Bilgileri 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri a) Yazı İşleri Müdürlüğü Meclis ve Encümen İle İlgili İşlemler Yazı İşleri Müdürlüğü; Meclis, encümen, genel evrak, evlendirme ve arşiv ile ilgili iş ve işlemlerin yürütüldüğü müdürlüktür. Belediye Meclisi, tatil ilan ettiği ay haricinde her ayın ilk haftasında önceden kararlaştırıldığı günde; Belediye Encümeni ise her Çarşamba günü toplanır. Gündemin Hazırlanması: Birimlerden Belediye Meclisi nde ve Encümeni nde görüşülmek üzere havale edilen yazılar doğrultusunda, Belediye Başkanı adına Meclis ve Encümen gündemi hazırlanmıştır. Gündemin Duyurulması: Her toplantı öncesinde hazırlanan meclis ve encümen gündemi ile toplantı tarihi ve saatini içeren bilgi, meclis üyelerine ve encümen üyelerine ulaştırılmıştır. Meclis kararları kamuoyunun bilgilenmesini sağlamak amacıyla, internet ortamında yayımlanmak suretiyle ilan edilmiştir. İhtisas Komisyonuna Havale Edilen Dosyaların İlgili Komisyonuna Sevki: Toplantı gerçekleştikten sonra ihtisas komisyonlarına havale edilen dosyalar, ilgili komisyona gönderilmiş ve yasal süresi içinde cevap verilmesi sağlanmış olup, bir sonraki meclis toplantısında konunun görüşülmesi için gündeme alınmıştır. Kararların Yazılması ve Onaya Gönderilmesi: Toplantıda alınan meclis kararları yazıldıktan sonra, toplantı tutanakları ile birlikte, Başkanlık divanındaki üyelere de imzalatılıp, ilgili müdürlüğe, ayrıca; 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14 üncü maddesi kapsamında olan (bütçe, imar ve cadde, sokak, meydan isimlerinin verilmesi veya değiştirilmesi ile ilgili) kararlar Büyükşehir Belediye Başkanlığına, bunun dışındaki kararlar ise Mülki Amir e, ilgili kanun maddesi gereğince yedi gün içinde, dayanak belgeleri ile birlikte gönderilmiştir. Encümen toplantısında görüşülen konular encümen defterine sırasıyla numara verilmek ve neticesi karşısına yazılmak suretiyle kayıtları YILI FAALİYET RAPORU

50 yapılmış; Encümen de alınan kararlar yazımı yapıldıktan sonra zimmetle, ilgili birimlerine ulaştırılmıştır. Karar Özetleri ve Bir Sonraki Toplantı ile İlgili Duyuru: Toplantıda alınan kararları, toplantının hangi tarih ve saatte yapılacağı, her ay yapılan toplantı sonrasında aksatılmadan, internet ortamında yayımlanarak, kamuoyunun bilgilendirilmesi sağlanmıştır. Huzur Hakkı Puantaj Listesi: Meclis ve ihtisas komisyonları üyelerinin huzur haklarını alabilmeleri için puantaj listeleri her ay, Mali Hizmetler Müdürlüğü ne gönderilir. Dosyaların Arşivlenmesi: Belediye Meclisi ve Encümeni ile ilgili bütün işlemler Standart Dosya Planı na uygun bir şekilde dosyalanarak arşivlenmesi sağlanmıştır. Üye Özlük İşlemleri: Meclis üyelerinin özlük işlemleri takip edilmiş ve arşivlenmesi yapılmıştır. MECLİS KARARLARININ SAYILARI VE DÖKÜMANI 2014 yılı içerisinde Belediye Meclisimiz tarafından 12 toplantı ve 53 birleşim yapılmış olup alınan 150 adet kararın sayısal verileri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. ALINAN MECLİS KARARLARININ KONULARA GÖRE DAĞILIMI Mali Konular 62 İmar Konuları 26 Belediye Meclis kararlarının Konularına Göre Dağılımı (Adet) Tarifeler 3 Seçimler 6 Diğer 53 Toplam 150 AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 50

51 Kira Bedelinin Tespiti Terk, tevhid, ifraz ve onay İhale Yapılması İmara Aykırı Yapılar Ceza Tutanakları Yardım Talepleri Kamulaştırma ve Yetki Kesin Hesap Diğer Ertekin ŞAN 2 ENCÜMEN KARARLARININ SAYILARI VE DÖKÜMANI 2014 yılı içerisinde Belediye Encümenimiz tarafından 46 toplantı yapılmış olup alınan 123 kararın sayısal verileri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. ENCÜMEN KARARLARININ KONULARA GÖRE DAĞILIMI Kira Bedelinin Tespiti Terk, tevhid, ifraz ve onay İhale Yapılması İmara Aykırı yapılar Ceza Tutanakları Yardım Talepleri Kamulaştırma Yetki verilmesi Kesin Hesap Diğer ve Toplam Encümen Kararlarının Konularına Göre Dağılımı YILI FAALİYET RAPORU

52 Gelen ve Giden Evrak İşlemleri Belediye Başkanlığı na dış kurumlar ve kişilerden gerek posta, gerekse kurye aracılığı ile gelmiş olan evraklar, Yazı İşleri Müdürlüğü ne intikal eder sevki ve gelen evrak defteri ve bilgisayar ortamına kaydı yapıldıktan sonra ilgili birimlere zimmetle dağıtımı gerçekleştirilir. İç birimlerden dış kurum ve kişilere gönderilmek üzere gelen yazılar ile müdürlükler arası iç yazışmaların ve posta evraklarının çıkış kayıtları her iş günü yapılıp, kurye vasıtasıyla veya iç zimmet defteri aracılığı ile yasal süresi içerisinde ilgililerine ulaştırılır. Belediyemize 2014 yılı içerisinde resmî kurumlardan 3925, şahıslardan ve özel kurumlardan da 3734 adet olmak üzere toplam 7659 evrak intikal etmiş, 9193 adet evrak da çıkmıştır. Müdürlüğe gelen bütün evrakların, cevabının verilmesi gereken yazıların günü geçirilmeksizin cevap verilmesi sağlandıktan sonra arşivlenmesi yapılmıştır. Müdürlüğün e-posta adresine gelen mailler, kontrol edilerek, süresinde cevap verilmesi sağlanmıştır. Evlendirme İşleri Resmi nikah yaptırmak isteyen adayların başvuruları sırasında, başvuru sahiplerinin müracaat evrakları kabul edilmiş, tamamlanan evraklara istinaden kanunlara ve yönetmelikle uygunluğu denetlenmiş, inceleme sırasında evlenmelerine yasal engel bulunmayan müracaat sahiplerinin talepleri kabul edilerek nikah işlemleri yapılmıştır yılında 231 çiftin nikah işlemi yapılmıştır. İlçemizde ikamet eden ve farklı yerlerde evlenme akdi yaptırmak isteyen 6 kişi için de evlenme izin belgesi düzenlenmiştir. Yapılan tüm nikah akitleri, nüfus kütüğüne işlenmeleri için Nüfus Müdürlüğü ne gönderilmiştir. Bilgi İşlem ile İlgili İşler 1. Tüm Server (Sunucu) ve bilgisayarlarda oluşan yazılım ve donanım sorunları çözümlenmiştir. 2. Belediyede kullanılan tüm yazıcıların sarf malzemelerinden değişmeleri gerekenlerin değişimleri sağlanmıştır. AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 52

53 Ertekin ŞAN 2 3. Firewall, Server (Sunucu) ve Bilgisayarların program ve anti-virüs programları güncel tutulmuştur. Böylece virüs sebebiyle veri kaybı yaşanmamıştır. 4. Lojistik Tesislerimize ve Kültür Merkezimize bilgi işlem altyapısı kurularak bilgisayar ve telefon hattının ana hizmet binasına kablosuz olarak bağlanması sağlanmıştır. 5. Otomasyon yazılımı ve Coğrafi Bilgi Sisteminin yedekleri günlük alınmıştır. 6. Kent Merkezinde bulunan Elektronik Bilboard ta (LED Ekran) oluşan 10 adet sorun giderilmiş ve burada kurum ve kuruluşla ait 40 adet ilan ve duyuru yayımlanmıştır. 7. İnternet sayfasının güncellenmesi yapılmış, teknik altyapısı geliştirilmiştir. 8. Belediye meclis ve komisyon kararları internet sayfamızdan yayımlanmıştır. 9. Belediyemize ait bilgiler, aylık olarak yerelbilgi.turkiye.gov.tr adresine dijital ortamda girilmiştir. 10. Yine Belediyemize ait bilgilerin Devlet Teşkilatı Veri Tabanı na girilmesi sağlanmıştır. 11. Belediyemiz Kültür Parkı nda kablosuz internet hizmeti başlatılmıştır YILI FAALİYET RAPORU

54 Eksen Başlığı b) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Personel İşleri Müdürlüğümüz, Belediyemiz birimlerine personel temini işleri ile belediyemizde çalışmakta olan 1 meclis üyesi başkan yardımcısı, 47 memur, 1 sözleşmeli, 1 kısmi zamanlı sözleşmeli ve 71 işçi personel olmak üzere toplam 121 personelin, ilgili yasa, kararname, tüzük, yönetmelikler ve işçi sendikasıyla yapılan toplu iş sözleşme hükümleri çerçevesinde özlük, disiplin ve performans işlemlerini yürütmekle, kadro çalışmaları yaparak kadro ihdas, derece ve unvan değişikliklerini hazırlamakla ve tüm personelin eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek hizmet içi ve motivasyon eğitimlerini yapmakla görevlidir. Personel Durumu Grafiği Meclis Üyesi Bşk. Yrd Memur Sözleşmeli İşçi Eksen Başlığı Personel Durum Grafiği tarihi itibarı ile belediyemiz bünyesinde 1 meclis üyesi başkan yardımcısı, 44 memur, 1 kısmi zamanlı sözleşmeli ve 73 işçi görev yapmakta iken; tarihi itibariyle 1 meclis üyesi başkan yardımcısı, 47 memur, 1 sözleşmeli, 1 kısmî zamanlı sözleşmeli ve 71 işçi görev yapmaktadır. Görev yapan memurların kademe ilerlemeleri ve derece yükselmeleri, terfi tarihlerine göre başkanlık onayı alınarak Sosyal AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 54

55 Ertekin ŞAN 2 Güvenlik Kurumu nun Hizmet Takip Programına ve özlük dosyalarına işlenmiştir. Ayrılan personelin İşten Ayrılış Bildirgeleri düzenlenerek kayıtları kapatılmış, yeni başlayan ve nakil olan personelin İşe Giriş Bildirgeleri düzenlenerek kayıtları yapılmıştır. İşçi personelin durumu aylık olarak Türkiye İş Kurumu Altındağ Şube Müdürlüğü ne bildirilmiştir. Ayrıca işçi ve memur kadroların doluboş durumu üçer aylık dönemler itibariyle hazırlanıp Kaymakamlık Makamına sunulmuştur. Belediyemizde çalışan personelin yıllara, unvanlara müdürlüklere ve eğitim durumuna göre dağılımı ile ilgili bilgiler ve grafikler aşağıdaki gibidir. Yıllar İtibariyle Belediyemiz Personel Sayıları Yıllar Memur Kadrolu Geçici Sözleşmeli İşçi İşçi Personel Diğer Toplam YILLARA G ÖRE PERSONEL SAYILARI GRAFİĞİ YILI FAALİYET RAPORU

56 BELEDİYEMİZDE ÇALIŞAN PERSONELİN UNVANLARA GÖRE DAĞILIMI DOLU KADRO SAYI BLD. BAŞKAN YRD. 3 MÜDÜR 4 UZMAN 1 ŞEF 1 MÜHENDİS 4 TEKNİSYEN 1 TEKNS. YARD. 1 TEKNİKER 5 MİMAR 1 ŞEHİR PLANCISI 1 EKONOMİST 1 EĞİTMEN 3 KAMERAMAN 1 BEKÇİ 2 VETERİNER HEKİM 1 VHKİ 1 MEMUR 6 EVLENDİRME MEMURU 1 TRAFİK MEMURU 1 ANBAR MEMURU 1 ZABITA MEMURU 5 ŞOFÖR 3 İŞÇİ 71 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 2 AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 56

57 Ertekin ŞAN 2 Belediyemiz Personeli İstihdam Durumu ve Müdürlüklere Göre Dağılımı Unvanlar Memur Sözleşmeli/ Diğer İşçi Toplam Başkan Yardımcısı Özel Kalem Yazı İşleri Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Sağlık İşleri Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Md Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü TOPLAM YILI FAALİYET RAPORU

58 Personel Öğrenim Durumu Y.LİSANS LİSANS ÖNLİSANS LİSE ORTAOKUL İLKOKUL TOPLAM Meclis Üyesi Bşk.Yrd. Memur Personel İşçi Personel Sözleşmeli Personel Unvan Y.Lisans Lisans Önlisans Lise Ortaokul İlkokul Toplam Meclis Üyesi Bşk.Yrd İşçi Personel Memur Personel Sözleşmeli Personel Yaş Durumu Memur Sözleşmeli İşçi Meclis Üyesi Bşk.Yrd. TOPLAM ve üstü TOPLAM Norm Kadro Çalışmaları 22/02/2007 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik çerçevesinde belediye meclis kararı ile 14 adet idari birim oluşturulmuştur. AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 58

59 Ertekin ŞAN 2 Belediyemiz birimlerinde görev yapan memur personelin kadro tıkanıklıklarını gidermek amacıyla dolu ve boş memur kadrolarında derece ve unvan değişiklikleri yapılmıştır. Eğitim Faaliyetleri Kurumları ileri taşıyabilecek en önemli unsurun o kurumun bünyesinde barındırdığı personelinin olduğunun farkında olan Belediyemiz, sahip olduğu insan potansiyelinin niteliğini ve dolayısıyla hizmet kalitesini arttırmaya önem vermektedir. Eğitimler, yapılan eğitim ihtiyaç analizi sonuçlarına ve eğitim taleplerine göre gerek hizmet satın almak suretiyle gerekse Belediyemiz organizesi ile verilmektedir yılı içerisinde verilen eğitimler aşağıda gösterilmiştir. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Tarafından Düzenlenen Hizmet İçi Eğitimler 1. Personelimizin evlilik ve aile hayatlarındaki kaliteyi, iletişimi, saygıyı ve sevgiyi arttırmak, aile kurarken dikkat edilmesi gereken hususlar ve ailenin birey ve toplum için önemi hakkında evli olan/olmayan 82 çalışan personelimizin katıldığı Aile Eğitim Programı (Evlilik Ve Aile Hayatı) konulu 2 saatlik eğitim 20/02/2014 tarihinde düzenlenmiştir YILI FAALİYET RAPORU

60 2. Mevcut personelin motivasyonunu ve hizmette verimliliğini arttırmak amacıyla 17/05/ /05/2014 tarihleri arasında 4 saatlik Kurum İçinde Personelin Geliştirilmesi, Personelin Kurumun İşleyişinde Yerinin Önemli Olduğunu Bilmesi konulu eğitim düzenlenmiştir /06/2014 tarihinde, Belediyemizdeki 12 personelin katıldığı Taşınır Kayıt Kontrol Yetkisi Eğitimi konulu 6 saatlik bir hizmet içi eğitim düzenlenmiştir. AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 60

61 Ertekin ŞAN /12/2014 tarihinde Belediyemizde 100 personelin katıldığı İnsan Kaynakları konulu 2 saatlik bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. 4-16/12/2014 tarihinde 165 personelin katıldığı Mutlu Olmanın Yolları konulu 3 saatlik seminer düzenlenmiştir YILI FAALİYET RAPORU

62 Çeşitli Eğitim Kurumları Tarafından Düzenlenen Eğitimler S.N. Konu Katılımcı Sayısı Saat 1 Mali Hizmetler Uzman Yardımcıları Eğitimi Uygulama Programı Eğitimi Kamu İhale Mevzuatı EKAP Semineri Zabıta Mevzuatı ve Evlendirme Memurları ADNKS ve Evlenme Yönetmeliği Belediye Zabıtası, Zabıtanın Görev ve Yetkileri, 1 48 Memurların Genel Hakları 7 Mania Plan Eğitimi Asansör Mevzuatı Uygulamaları Lidyum Ankara Cyberoam Eğitimi Belediye Mevzuatı Yerel Yönetimlerde Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi 1 47 TOPLAM AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 62

63 Ertekin ŞAN 2 c) Park ve Bahçeler Müdürlüğü 1-Bahar Bakımı ve Temizliği Kış aylarından çıkan park alanlarımız bahar sezonunda elden geçirilerek budama, bakım, temizlik, çiçek dikimi ve park elemanlarının yenilenmesi işleri yapılarak, park ve yeşil alanlarımız halkımızın kullanımı için uygun hale getirilmiştir Adet Palamut Ekimi Yapıldı Bölgemize uyumlu, dekoratif ve ihtişamlı yapısıyla güzel bir görüntüsü olan meşe ağaçlarından alınan palamutlar üretim seralarımızda ekilerek ileriki yıllarda Akyurt un değişik yerlerine dikilmek üzere çalışmalar başlatılmıştır. Bu kapsamda 2014 yılı içerisinde adet meşe palamudu dikimi yapılmıştır YILI FAALİYET RAPORU

64 3- Lojistik Tesisler Etrafında Peyzaj Düzenlemesi Mevcut duvarların etrafına ağaç dikimleri yapılarak çiçeklik alanlar estetik açıdan düzenlendi. Belediyemize ait lojistik tesislerinin bahçesinde Çankırı devlet yoluna bakan cephe kısmına toprak dolgusu ve tesviye işlemleri yapılarak çalı gruplarından 3x70 m 2 lik alana "AKYURT BELEDİYESİ" yazısı yazıldı, değişik bitki türleri ile peyzaj düzenlemesi yapılarak tesisimizin daha güzel bir hal alması sağlandı. 4- Armut Fidanı Dağıtıldı İlçemizde Bilinmeyen Zenginliğimiz Ankara Armudu projesi dahilinde ilçe merkezi ve 5 köyde 200 kişiye Ankara Armudu yetiştiriciliği kursu düzenlendi ve kurs bitiminde kursiyerlerin her birine 26 adet Ankara Armudu fidanı dağıtıldı. Toplamda 6000 adet fidan dağıtımı yapıldı. AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 64

65 Ertekin ŞAN 2 5- Meyvecilik Kursu Verildi. İlçemiz Elecik mahallesinde tarihinde başlayan kursta kursa katılanlara meyve yetiştiriciliği, meyvelerde budama, aşılama, hastalık ve zararlılarla mücadele yöntemleri hakkında teorik ve uygulamalı eğitimler verildi. 6- Kızık Mahallesi Ağaç Dikimi tarihinde İlçemiz Kızık mahallesi Y.D.Derneği ve Belediyemiz iş birliğiyle Mahallede bulunan Dikmen Dede mevkiine KIZIK İ.Ö.OKULU Öğrencileri ile birlikte 2500 adet çam ağacı dikimi yapılmıştır YILI FAALİYET RAPORU

66 7- Merkezde Açılan Meyvecilik Kursu tarihinde İlçemiz merkez mahalleler genelinde meyvecilik kursu açıldı. Kurs dahilinde Belediyemiz üretim seralarında ve Şükrü acar İ.Ö.O. meyve bahçesinde, bazı kursiyerlere meyve bahçelerinde teorik ve uygulamalı eğitimler verildi. 8- TKDK Toplantısı tarihinde Belediyemiz konferans salonunda ilçemizdeki çiftçilere yönelik TKDK bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda Avrupa birliği bütçesinden karşılanacak olan projeler, hibeler ve bu hibelere yönelik hazırlanacak projeler hakkında bilgiler verildi. AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 66

67 Ertekin ŞAN 2 9-Polis Gününde Ağaç Dikimi tarihinde Polis Günü münasebeti ile İlçe emniyet müdürlüğü ile birlikte Tatar çayı bölgesine 300 adet ağaç dikimi yapılmıştır. 10- MAN Fabrikası Çalışanları ile Ağaç Dikimi tarihinde Tatar çayı mevkiinde MAN TÜRKİYE A.Ş Çalışanları Hatıra Ormanı kapsamında 2000 adet ağaç kimi yapıldı. 11- Temiz Çevre Temiz Akyurt Belediyemizin organize ettiği ilçe genelinde ki okulların katılımı ile "Temiz Çevre Temiz Akyurt" sloganı ile program ve çevre temizliği yapıldı. Programa katılan Öğrencilere günü anlatan baskılı balon verildi yanı sıra kek ve meyve suyu ikram edildi YILI FAALİYET RAPORU

68 12-Yıldırım Beyazıt Ana Okulu Ağaç Dikim ağaç dikimi yapıldı tarihinde Mülkiyeti belediyemize ait Balıkhisar mahallesindeki yeşil alana Yıldırım Beyazıt ana okulu öğrencileri ile birlikte 200 adet 13- Saracalar Mahallesi Park Yapımı İlçemiz saracalar mahallesinde bulunan 2013 yılında yapımına başlanan 2000 m 2 lik park alanı düzenlemesi kilit taşı parke üretimi kamelya, bank konularak ve gerekli alanlar yeşillendirilip ağaç ve çalı grupları eklenerek halkımızın hizmetine sunulmuştur. AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 68

69 Ertekin ŞAN 2 14-Toki Parkı Yapımı TOKİ den devralınan park yeniden düzenlendi. Alana yeni kamelyalar eklenerek mevcut yollar ve sert zeminler yeniden düzenlendi. Alanda bulunan park elemanları yenilenerek çim ekimi ve bitki takviyesi yapılarak halkımızın hizmetine sunulmuştur. 15- Orta Refüj Düzenlemesi Asfalt ve bordür çalışmaları sonunda değişiklik yapılan Nurettin Cankurtaran Caddesi üzerindeki orta refüje torak dolgusu yapılarak alandaki bitkilerin eksikleri tamamlandı ve çalı gruplarının budamaları yapılarak yeniden düzenlendi YILI FAALİYET RAPORU

70 16-Eyüp Sultan cami bahçesi düzenlemesi: Kızık yolu üzerinde bulunan caminin bahçesinde yeşillendirme çalışmaları yapılmıştır. Ağaç ve çalılar dikilerek peyzaj düzenlemesi tamamlanmıştır. 17-Özel Nene Hatun İ.Ö.Okulu ile Ağaç Dikimi tarihinde Pursaklar Özel Nene Hatun İ.Ö.O 3.Sınıf Öğrencileri ile Balıkhisar fidanlığımızda 100 adet 1.5 mt boyunda sedir fidanı dikimi yapıldı adet çiçek üretimi: Üretim seralarımızda 2014 yılı bahar aylarında adet mevsimlik ve çok yıllık çiçek üretilerek park alanlarımıza dikimleri yapılmıştır. AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 70

71 Ertekin ŞAN 2 19-Lale, Sümbül ve Nergis Dikimi Baharın müjdecisi olan lale, sümbül ve nergizlerden parklarımıza adet dikim yapılmıştır. 20-Anadolu Lisesi ile Ağaç Dikimi Anadolu lisesi öğrencileri ile birlikte Balıkhisar mahallesine 500 adet ağaç dikimi yapılmıştır YILI FAALİYET RAPORU

72 21-Özel Necip fazıl lisesi ile ağaç dikimi: tarihinde Özel Necip Fazıl Lisesi öğrencileri ile birlikte Balıkhisar mahallesine 300 adet ağaç dikimi yapılmıştır. 22-Nevzat Hüseyin Tiryaki Endüstri Meslek Lisesi bahçe düzenlemesinin yapılması Öğrencilerin dinlenmeleri, gezip dolaşabilmeleri için yeşil alanlar yeniden elden geçirilmiş ve alandaki ağaç ve çalıların eksikleri tamamlanmıştır. Alandaki bank ve kamelyalar yenilenerek çöp kovaları konmuştur. AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 72

73 Ertekin ŞAN 2 23-Mezarlıkların Temizliği ve Ot Biçimlerinin yapılması Akyurt ilçesi sınırları içerisindeki tüm mahallelerde bulunan mezarlıkların temizliği yapılarak alanlardaki yabani otların temizliği yapılmıştır. 24-Yeni Çocuk oyun gruplarının yerleştirilmesi: Parklarımızda bulunan çocuk oyun grupları yenileri ile değiştirilerek mevcut zeminler yeniden yapılmış ve alanlar kauçuk kiltli parkelerle kaplanarak çocuklarımızın daha uygun ve temiz alanlarda oyun oynamaları için çalışmalar yapılmıştır.2014 yılı içerisinde 8 adet oyun grubu yenilenerek 1200 m2 alan kauçuk kilitli parke ile kaplanmıştır YILI FAALİYET RAPORU

74 25-Saracalar İlköğretim Okulu ile ağaç dikimi: Saracalar İlköğretim Okulu öğrencileri ile birlikte Balıkhisar Mahallesinde 500 adet ağaç dikimi yapılmıştır. 26-Orman ağaç dikimi: Ankara orman bölge müdürlüğü ile belediyemiz arasında imzalanan protokol çerçevesinde İlçemiz Güzelhisar Mahallesinde toplamda m2 alana toplamda adet Karaçam, sedir, mahlep, ahlat, dişbudak dikimi yapılarak büyük bir kent ormanı oluşturma çalışması başlatılmıştır. AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 74

75 Ertekin ŞAN 2 27 Çubuk Caddesi Üzerinde Park Yapımı Yeşiltepe mahallesi çubuk caddesi üzerinde 3000m2 alan üzerine yeni bir park yapılarak bölge halkının hizmetine sunulmuştur. 28- İlçe Emniyet müdürlüğünün bahçe düzenlemesi İlçe Emniyet Müdürlüğünün çevre ve bahçe düzenlenmesi yapılmıştır. Alanda bulunan bitkilerin budama ve bakımları yapılarak kuruyan bitkiler yenilenmiş ve yeni bitki takviyeleri ile alan yeşillendirilmiştir YILI FAALİYET RAPORU

76 29- Hastane Bahçe Düzenlenmesi Akyurt Devlet Hastanesinin bahçesi elden geçirilerek mevcut bitkilerin budama ve ıslah çalışmaları yapılarak yeniden çim ekimi yapılmış ve alana gül ve çalı takviyeleri yapılarak yeniden düzenlenmiştir. 30- Yıldırım Mahallesi Park Yapımı Yıldırım mahallesi Kamil Sokak 744 nolu parsel üzerinde bulunan park düzenlenerek alanda çim ekimi yapılmış bitkilendirme işinin arkasından park elemanları yerleştirilerek bölge halkının hizmetine sunulmuştur. 31-Yıldırım Mahallesi Park yapımı: Yıldırım mahallesi kavaklıdere caddesi körfez sokak kesişiminde bulunan 2800 m2 alana park yapımı başlanmış olup yeşillendirilmesi ve ağaçlandırılması yapılarak halkımızın hizmetine sunulmuştur. AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 76

77 Ertekin ŞAN 2 32-Yıldırım Mahallesi Park Yapımı Eski karacalar caddesi gül sokak kesişiminde bulunan 860m 2 park alanın çevre düzenlemesi oyun grubunun kurulmasıyla birlikte yeşillendirilmesi yapılarak halkımızın hizmetine sunulmuştur. 33-Cadde ve Sokakların Temizlenmesi Yaz mevsiminin gelmesi ile cadde, sokaklarda yol kenarları ve kaldırım diplerinde kuruyan otların temizliği yapılmıştır YILI FAALİYET RAPORU

78 34- En güzel Bahçe ve Balkon Yarışması İlçemiz sınırları içerisinde en güzel bahçe ve balkon yarışması düzenlenerek vatandaşlarımızın bahçelerine verdikleri değeri ve güzellikleri halkımızla paylaşılarak örnek oluşturacak güzellikler ortaya çıkartılmıştır. En Güzel Bahçe ve En Güzel Balkon kategorisinde yapılan yarışma sonunda ödül olarak dereceye giren yarışmacılara kamelya, kuş yuvası ve dekoratif çiçeklikler verilerek katılımcılar onurlandırılmıştır. 35-Personelimizin sertifikalandırılması İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü ile birlikte Müdürlüğümüz bünyesinde görev yapan kadrolu ve mevsimlik işçilere yönelik meslek edinme ve branşlaşmaya yönelik kurslar düzenlenerek daha kaliteli hizmetler alınması için verilerek sertifikalandırılmıştır. Bu kapsamda; eğitimler AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 78

79 Ertekin ŞAN 2 -Marangozluk usta sertifikası 1 kişi -Marangozluk kalfa sertifikası 3kişi -Bahçıvanlık sertifikası 130 kişi -Ağaç budama ve boylama sertifikası 15 kişi -İlaçlama sertifikası 20 kişi -Meyvecilik,budama ve aşılama sertifikası 130 kişi -İlk yardım sertifikası 130 kişi 36-Kozayağı İ.Ö.Okulu Bahçesi Düzenlendi İlçemiz Kozayağı Mahallesi İ.Ö.Okulu bahçesinde yeşil alan düzenlemesi çocuk oyun alanları yapıldı. Oyun grupları yerleştirilerek alana kauçuk döşenerek çocuklar için uygun ortamlar oluşturulmuştur. 37- Bahçe Bakımı Kursları Açıldı Vatandaşlarımıza yönelik 2 adet bahçe bakımı kursu eğitimi verildi kurs bitiminde kursa katılanlara sertifikaları verildi YILI FAALİYET RAPORU

80 Eğitim Öğretim Yılı İlçemizin genelinde bulunan okul bahçelerinde gerekli düzenlemeler ve temizlikler yapılarak kırılan kamelya banklar ve çöp kovaları tamir edildi. Öğrencilerimizin yeni eğitim öğretim yılına sağlıklı bir ortamda başlamaları sağlandı. 39-Balıkhisar Mahallesi Köy Konağı Bahçe Düzenlemesi İlçemiz Balıkhisar mahallesinde 2014 yılı içerisinde ihalesi yapılarak yapımı tamamlanan Balıkhisar mahallesi köy konağı binasının bahçe düzenlemesi tamamlanmış olup alanda bitkilendirme peyzaj ve çim ekimi yapılarak güzel bir ortam oluşturulmuştur. AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 80

81 Ertekin ŞAN 2 40-Parklarda Güz Bakımı Parklarımızın tamamında güz budaması yapıldı. Kuruyan ağaçlar yenileri ile değiştirildi gerekli yerlere yeni ağaç takviyesi ve kış mevsimine uygun çiçek dikimi yapıldı 41-Ankara Evi Ön Bahçe Düzenlemesi Belediyemiz kültür parkında bulunan Ankara evinin giriş kısmında bulunan sert zemin çalışmaları bitirilmesinin ardından alana toprak serme işlemi yapıldı. Dekoratif bitkilerle peyzaj çalışmaları yapıldıktan sonra alanın çimlendirme işlemi yapılarak belediyemize uygun şık bir ortam oluşturuldu YILI FAALİYET RAPORU

82 42- Timurhan Mahallesi Park Yapımı Timurhan mahallesi Pirinç sokak ve pelikan sokağın kesişiminde bulunan park alanının düzenlemesi ne başlanılmış olup alanda sert zemin çalışmaları ve toprak serme işlemleri bitirilmiştir. 43-Cücük Mahallesi Sağlık Ocağı İlçemiz cücük Mahallesinde ki Sağlık evinin bahçe ve çevre düzenlemesini yapıldı. Kuran kursu olarak planlanan binanın ön tarafında yürüyüş yolları ve bordür çalışmaları bitirilerek toprak serme işlemi yapılmıştır. Bitkilendirme işlemi yapılarak alan kullanıma hazır hale getirilmiştir. AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 82

83 Ertekin ŞAN 2 Dikimi 44- Gazi Üniversitesi Endüstri Topluluğu Öğrencileri İle Ağaç Gazi Üniversitesi Endüstri topluğulu öğrencileri ile tarihinde balıkhisar fidanlığına 300 adet sedir çam dikimi yapıldı. 45- Çevkor Ağaç Dikimi Çevre koruma derğisi ile tarihinde balıkhisar fidanlığına 3000 adet sedir çam dikimi yapıldı. 46-Yıldırım Bayazıt Eğt.ve Araşt.Hastanesi Bahçe Düzenlemesi Yıldırım Beyazıt eğitim ve araştırma Hastanesi bahçesinde düzenlemeler yapılarak alana kamelya bank ve kuş yuvaları yerleştirilmiştir YILI FAALİYET RAPORU

84 47-Muhtaç Ailelere Yönelik Yakacak Odun Yardımı Park yapımı ve peyzaj düzenlemeleri yaparken kullanılmayan kuru ağaçlar ve marangoz atölyemizden çıkan artık ağaçları ilçemiz genelinde bulunan ihtiyaç sahipleri tespit edilerek dağıtımları yapılmıştır. 48- Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Çevre Düzenlemesi Belediyemize yapılan müracatlar sonucunda Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi bahçesi müdürlüğümüz ekiplerince yeniden düzenlenerek alandaki mevcut ağaçların bakımları yapılıp uygun ve güzel bir ortam oluşturulmuştur. AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 84

85 Ertekin ŞAN 2 49-Mevsimlik İşçi çalıştırılması: 2014 yılı içerisinde yapılan Hizmet alımı ihalesi ile 109 adet mevsimlik işçi alımı yapılmış belediyemiz bünyesinde 9 ay çalıştırılarak işlerin yürütülmesine yardımcı olmuşlardır. 49-İmam hatip Lisesi Öğrencilerine Yönelik Eğitim Verilmesi İlçemizde bulunan İmam Hatip Lisesi Öğrencilerine Üretim seralarımızda bitki yetiştirilmesi, budama, çelik alma, palamut dikimi ve çiçek yetiştirilmesi hakkında eğitimler verilmiştir. 50-Proje Hazırlıkları 2014 yılı içerisinde müdürlüğümüz bünyesinde gelecek yıllarda yapılacak faaliyetlere yönelik projeler hazırlanarak gelecekte yapılacak yatırımların alt yapısı oluşturulmuştur YILI FAALİYET RAPORU

86 51-Anıt Ağaçların Tespiti ve Tescillenmesi Ahmetadil Mahallesinde 5 adet, Kozayağı mahallesinde 2 adet tespiti yapılan ceviz ağaçlarının tahmini yaşı olduğu varsayılmakta olup Kültür Bakanlığının ilgili kurumlarına başvurular yapılarak koruma altına alınması hususunda girişimlerde bulunulmuştur. 52-Bank Kamelya İmalatı Parklarımızda kullanılmak üzere marangoz atölyemizde bank ve kamelya üretimleri yapılmaktadır. AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 86

87 Ertekin ŞAN 2 ÜRETİM YAPILAN METERYAL ÜRETİLEN ÇALI VE SARMAŞIK ÜRETİLEN GÜL ÜRETİLEN ÇİÇEK DAĞITIMI YAPILAN AĞAÇ DAĞITIMI YAPILAN GÜL 195 DAĞITIMI YAPILAN ÇALI VE SARMAŞIK 156 DAĞITIMI YAPILAN ÇİÇEK 29 DİKİMİ YAPILAN AĞAÇ DİKİMİ YAPILAN ÇALI VE SARMAŞIK DİKİMİ YAPILAN GÜL 3711 DİKİMİ YAPILAN ÇİÇEK Üretilen Bank 151 Üretilen Kamelya 87 Üretilen Piknik Masası 6 BAKIMI YAPILAN TOPLAM AKTİF VE PASİF YEŞİL ALANLAR TOPLAM PARK ALANI: m2 TOPLAM MEZARLIK ALANI: m2 TOPLAM FİDANLIK ALANI: m2 TOPLAM OKUL BAHÇELERİ: m2 TOPLAM RESMİ KURUM VE KURULUŞ BAHÇESİ : m2 GENEL TOPLAM : m YILI FAALİYET RAPORU

88 d) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 1. Gelişim Konferansı Alişan KAPAKLIKAYA tarafından öğrenci, aile ve öğretmenlere yönelik gelişim konferansı yapıldı. 2. Hayalimdeki Akyurt Konulu Resim Yarışması AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 88

89 Ertekin ŞAN 2 3- Kurum İçi 2.Bowling Turnuvası 4- Çöliak Hastalığı Gıda Yardımı Çöliak hastalarına gıda yardımlarının dağıtımı 2 ayda bir yapılmaya devam edilmektedir YILI FAALİYET RAPORU

90 5-8 Mart Kadınlar Günü Personelimizin Kadınlar Gününün kutlanması. 6- Yaşlılara Saygı Haftasında Akyurt un Çınarlarını Buluşturduk AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 90

91 Ertekin ŞAN 2 7- Polis Haftası Kutlaması Polis Haftası nedeniyle günün anısına tüm güvenlik güçlerimize hediye verildi 8- Anneler Günü Kutlaması Anneler günü gazetci yazar Sevda TÜRKÜSEV konferansı ve Pınar DİLŞEKERr konseri ile kutlandı YILI FAALİYET RAPORU

92 9- Filografi Sergi Açılışı Özlem ŞENYÜZ Filografi Sergisi açılışı yapıldı. 10- Bisiklet Turu Ve Uçurtma Şenliği AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 92

93 Ertekin ŞAN Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İle Belediyemiz Arasında İmzalanan Aile Eğitimi Konulu İşbirliği Protokolü Yapıldı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çocuk istismarına 0(sıfır) tolerans Konulu Konferans yapıldı YILI FAALİYET RAPORU

94 12- Okul Öncesi Şenliği Belediyemiz ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Okul Öncesi Şenliği Yapıldı. 13- Babalar Günü Kutlaması AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 94

95 Ertekin ŞAN Babalar Günü Kutlaması Yetenekli Babalara çeşitli hediyeler verildi YILI FAALİYET RAPORU

96 14- Öğrenciler Arası Türkü Dalında Ses Yarışması İlçemiz Ortaokul ve Lise öğrenciler arası Türkü Dalında Ses Yarışması 15- Ramazan Gıda Yardımı. Müdürlüğümüzce 1500 dar gelirli aileye Ramazan yardım paketi dağıtımı yapıldı AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 96

97 Ertekin ŞAN CAMİDEN SAHAYA FUTBOL TURNUVASI Müdürlüğümüz ve İlçe Müftülüğü işbirliği ile İlçemizde bulunan camiilerdeki yaz kuran kursu öğrencilerine yönelik Camiiden Sahaya Futbol Turnuvası düzenlendi YILI FAALİYET RAPORU

98 17- Ramazan Eğlencesi İlçemiz halkına Belediyemiz Kültür Parkı içerisinde iki akşam Ramazan eğlencesi yapıldı. AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 98

99 Ertekin ŞAN Tiyatro Gösterisi Vatandaşlarımıza Süheyl Behzat UYGUR kardeşlerin Dünyanın Sonu.Net adlı tiyatro gösterisi yapıldı 19- Sünnet Şöleni Geleneksel Sünnet Şölenimiz Yapıldı YILI FAALİYET RAPORU

100 20- İlköğretim Haftası Kutlama Programı İlköğretim 1. sınıfa başlayan 800 öğrencimize kırtasiye malzemesi dağıtımı yapıldı. 21- Dar Gelirli Öğrencilere Kıyafet Yardımı 258 dar gelirli aileye okul kıyafeti desteği verildi AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 100

101 Ertekin ŞAN Ankaranın Başkent Oluşu Kutlama Programı Ankara nın Tarihi, Coğrafyası ve Merkezi Şehir Özellikleri konulu konferansı takiben Seymen Ekibi gösterisi yapıldı. Başkent Ankara nın eski resimleri Belediyemiz Kültür Merkezi Fuaye alanımızda sergilendi YILI FAALİYET RAPORU

102 22- Belediyemiz ve KOSGEB İşbirliği İle Uygulamalı Girişimcilik Eğitim Kursu Uygulamalı Girişimcilik Eğitim Kursu 23- GELENEKSEL AŞURE GÜNÜ KUTLAMASI İlçemizde bulunan 38 camii ve 30 farklı noktada kişiye aşure dağıtımı yapıldı. AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 102

103 Ertekin ŞAN SLOGAN VE LOGO YARIŞMASI İLESAM ve Belediyemiz işbirliği ile Ankara da Okuyan Ortaokul ve Lise öğrencilerine yönelik Esere Karşı Korsana Hayır-4 Konulu Slogan ve Logo yarışması yapıldı. 25- Dursun Ali Erzincanlı İle Şiir Dinletisi Dursun Ali ERZİNCANLI şiirleri ile duygulu anlar yaşattı. Belediye Başkanımız Dursun Ali ERZİNCANLI ya günün anısına plaket ve çiçek takdim etti YILI FAALİYET RAPORU

104 26- Ermeni Meselesi Konulu Konferans Ermeni Meselesi konulu konferansımızda Ankara Milletvekili Prof.Dr. Seyit SERTÇELİK tarafından bir sunum yapıldı. Belediye Başkanımız sunum sonunda Ankara Milletvekili Prof.Dr. Seyit SERTÇELİK e hediye takdim etti. AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 104

105 Ertekin ŞAN Sağlıklı Beslenme Ve Harektli Yaşam Yürüyüşü İlçe Toplum Sağlığı Merkezi ve Belediyemiz işbirliği ile vatandaşlarımız ve kamu kurum personellerinin katılımı ile Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Yaşam Yürüyüşü yapıldı. 28- Atatürk ün Ankara ya Gelişinin 95.Yılı Kutlama Programı Etkinlik çerçevesinde İlçemizdeki Ortaokul ve Lise öğrencileri arasında Geleneksel 3.Atatürk Koşusu yapıldı YILI FAALİYET RAPORU

106 28- Atatürk ün Ankara ya Gelişinin 95.Yılı Kutlama Programı Programda konser, seymen ekibi gösterisi ve Atatürk Koşusu ödül töreni gerçekleştirildi. AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 106

107 Ertekin ŞAN YILI NECİP FAZIL KONFERANS SALONUNDA YAPILAN FAALİYETLER Lise Öğrencilerine Mesleki Eğitim Konferansı tarihinde Necip Fazıl Konferans Salonunda Milli Eğitim Müdürlüğünce saat 11:00 de lise öğrencilerine mesleki eğitim konulu konferans verildi. Akyurt İmam Hatip Lisesi Mevlid Kandili Programı tarihinde Necip Fazıl Konferans Salonunda saat 14:00 de Akyurt İmam Hatip Öğrencilerince hazırlanmış olan Mevlid Kandili programı yapıldı. Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler inakyurt Ziyareti tarihinde Necip Fazıl Konferans Salonunda saat 15:00 de Akyurt halkına hitaben konuşma yaptı. Yıldırım Beyazıt İlkokulu Sergi tarihinde Necip Fazıl Konferans Salonunda Yıldırım Beyazıt İlkokulu 1. Sınıf öğrencilerince Zeka Şenliği düzenlendi. Ankara Sanayi Odası Toplantı tarihinde Necip Fazıl Konferans SalonundaAnkara Sanayi Odası (ASO) tarafından Akyurt-Pursaklar-Çubuk ilçelerinde faaliyet gösteren sanayicilere yönelik strateji geliştirme, büyüme konularının anlatıldığı bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya ASO Başkanı Nurettin Özdebir'in yanı sıra Akyurt Kaymakamı Mustafa Yiğit, Belediye Başkanımız Gültekin Ayantaş, Akyurt Sanayici ve İş Adamları Derneği (AKSİAD) Başkanı Azmi Kelemcisoy ve Çubuk Girişimci İş Adamları Derneği (ÇUGİAD) Başkanı Yasin Özen katıldı. Eğitim Sevenler Derneği Yarışma Tanıtımı tarihinde Necip Fazıl Konferans Salonunda Eğitim Sevenler Derneği tarafından Peygamber Efendimizin hayatını konu alan Herkes O nu Okuyor adlı yarışma hakkında bilgi verildi YILI FAALİYET RAPORU

108 Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Bilgilendirme Toplantısı tarihinde Necip Fazıl Konferans Salonunda Akyurt Kaymakamlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından Koruyucu Aile, Gönül Elçileri, Kadının Mesleki Eğitiminin Sağlanması ve Aile Eğitim Programları Hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı. Dünya Kadınlar Günü Kutlaması tarihinde Necip Fazıl Konferans Salonunda İlçemiz Müftülüğünce Dünya Kadınlar günü münasebetiyle bayanlara yönelik program yapılmıştır. Afetsiz Bir Türkiye Adlı Program Yapıldı tarihinde Necip Fazıl Konferans Salonunda İlçemiz Müftülüğü ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca İlçemizde görev yapan Afetsiz Bir Türkiye adlı program gerçekleştirildi. Çanakkale Şehitleri Sergisi tarihinde Necip Fazıl Konferans Salonu fuaye alanında Akyurt Nevzat Hüseyin Tiryaki Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ile Akyurt İmam Hatip Lisesi işbirliği ile hazırlanan Çanakkale Şehitleri Anma Sergisi açılışı yapıldı. Badminton Milli Takım tarihinde Akyurt İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü; Kapalı Spor salonunda kampa giren Badminton Milli Takım sporcuları Belediye Başkanımız ziyarette bulunmuştur. Müdürlüğümüzce bu ziyarete teknik destek verilmiştir. Akyurt Müftülüğü Aile İçi Eğitim tarihinde Ankara evi toplantı salonunda İlçe müftülüğü personeline aile içi eğitim uygulaması verildi. Eğitim uygulamasına müdürlüğümüzce teknik destek yapıldı. AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 108

109 Ertekin ŞAN 2 Çanakkale Şehitleri Maket Yarışması tarihinde Akyurt İmam Hatip Lisesi ve Nevzat Hüseyin Tiryaki Endüstri ve Meslek Lisesi tarafından düzenlenen maket yarışmasında dereceye giren maketlerin sergisi Necip Fazıl Konferans Salonu fuaye alanında sergilendi. Sergiye müdürlüğümüzce teknik destek verildi. Akyurt Şehitlik Anıtında Anma Programı Yapıldı tarihinde Çanakkale Şehitlerini anma günü nedeni ile Akyurt Şehitlik anıtında yapılan çelenk koyma programına müdürlüğümüzce teknik destek sağlandı. Çanakkale Zaferi Anma Programı tarihinde Necip Fazıl Konferans Salonunda Akyurt İmam Hatip Lisesi ve Nevzat Hüseyin Tiryaki Endüstri ve Meslek Lisesi öğrencilerini hazırlamış oldukları Çanakkale zaferi ile ilgili tiyatro ve oratoryo gösterisi yapıldı. Tarım Hibe Destek Programı tarihinde Necip Fazıl Konferans Salonunda Park Bahçeler Müdürlüğünce çiftçilik yapan vatandaşa tarım hibe destek programı gerçekleştirildi. Acil Tıp Teknisyenleri Günü tarihinde Necip Fazıl Konferans Salonunda Akyurt Prof. Dr. Nusret Fişek Anadolu Sağlık Meslek Lisesi öğrencileri Acil Tıp Teknisyenleri (ATT) Günü kutlama programı düzenledi. Salondaki programın sona ermesinin ardından fuaye alanında açılan ilkyardım fotoğrafları sergisi açılışı yapıldı. Nevruz Kutlamaları tarihinde Necip Fazıl Konferans Salonu fuaye alını dışarısında Akyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesince Akyurt Prof. Dr. Nusret Fişek Anadolu Sağlık Meslek Lisesi tarafından nevruz kutlaması yapıldı. Kutlamalara Müdürlüğümüzce lojistik destek verildi YILI FAALİYET RAPORU

110 Yerel Seçimler Bilgilendirmesi tarihinde Necip Fazıl Konferans Salonunda tarihinde olacak yerel seçimlerde görev yapacak olan kişilere bilgilendirme toplantısı yapıldı. Eğitim Sevenler Derneği Yarışma Tanıtımı tarihinde Necip Fazıl Konferans Salonunda Eğitim Sevenler Derneği tarafından Peygamber Efendimizin hayatını konu alan Herkes O nu Okuyor adlı yarışmanın sınavı yapıldı. Polis Haftası tarihinde Cumhuriyet Meydanında Polis Teşkilatınca çelenk koyma programı düzenlendi. Programa müdürlüğümüzce teknik destek sağlandı. Akyurt İlçe Müftülüğü Kermes Programı 14/ tarihinde Necip Fazıl Konferans Salonu fuaye alanında Akyurt Müftülüğü tarafından Kutlu Doğum haftası etkinlikleri çerçevesinde kermes düzenlendi. Kermese müdürlüğümüzce lojistik destek verildi. Temiz Çevre Temiz Akyurt Şenliği tarihinde Necip Fazıl Konferans Salonunda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği Temiz Çevre Temiz Akyurt şenliğinin ödül töreni ekabilinde çevre konulu sunum gerçekleştirildi. İlçe Müftülüğü Kutlu Doğum Programı tarihinde Necip Fazıl Konferans Salonunda Akyurt Müftülüğü tarafından kutlu doğum programı düzenlendi. Belediyemiz tarafından vatandaşlara etli pilav dağıtımı yapıldı. Program bitiminde Hz.Muhammed ve Evrensel Mesajı adlı kitap Belediyemiz personelince dağıtımı yapıldı. Kutlu Doğum Haftası tarihinde Necip Fazıl Konferans Salonunda İlçe Müftülüğü Kuran kursunun bayan öğrencileri tarafından hazırlanan gösterileri yapılmıştır. AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 110

111 Ertekin ŞAN 2 Güzelhisar Mahallesi Kutlu Doğum Haftası tarihinde Güzelhisar Mahallesinde kutlu doğum programı düzenlendi. Programa belediyemizce lojistik destek verildi. Kız Teknik ve Meslek Lisesi Kutlu Doğum Programı tarihinde Necip Fazıl Konferans Salonunda Kız Teknik ve Meslek Lisesi öğrencileri tarafından Kutlu Doğum Programı gerçekleştirildi. Akyurt Tut Elimi Derneği Kutlu Doğum Programı tarihinde Necip Fazıl Konferans Salonunda Akyurt Tut Elimi Derneği tarafından Kutlu Doğum Haftası gerçekleştirildi. Akyurt Anadolu Lisesi Meteroloji Günleri tarihinde Necip Fazıl Konferans Salonunda Meteroloji Günleri adlı konferans programı gerçekleştirdi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Kariyer Günleri tarihinde Necip Fazıl Konferans Salonunda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen Kariyer Günleri konulu seminer yapıldı. İlçe Müftülüğü Ailede Sevgi ve Samimiyet tarihinde Necip Fazıl Konferans Salonunda Aile haftası münasebetiyle İlçe Müftülüğü Ailede Sevgi ve Samimiyet konulu konferans verdi. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı tarihinde Cumhuriyet Meydanında Akyurt Gençlik Spor Müdürlüğünce anıta Çelenk konuldu. Belediyemizce programa lojistik destek verildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Terörle Mücadele tarihinde Necip Fazıl Konferans Salonunda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Terörle Mücadele konferans düzenlendi. Konferans İl emniyet Müdürlüğünce yapıldı. Nehire Bir İlkokulu Anaokulu Yıl Sonu Etkinliği tarihinde Necip Fazıl Konferans salonunda Nehire Bir İlkokulu Anaokulu öğrencilerince yılsonu etkinlikleri yapıldı YILI FAALİYET RAPORU

112 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Çocuk Gelişimi ve Çocukla İletişim tarihinde Necip Fazıl Konferans salonunda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafınca Çocuk Gelişimi ve Çocukla İletişim adlı konferans verildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenli Traktör Kullanımı Kampanyası tarihinde Necip Fazıl Konferans salonunda İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafınca Güvenli Traktör Kullanımı Kampanyası hakkında konferans verildi. Burak Eğitim Derneği Yıl Sonu Etkinliği tarihinde Necip Fazıl Konferans salonunda okul öncesi çocuklar yılsonu etkinliği gerçekleştirdi. Akyurt Anadolu Lisesi Tiyatro Gösterisi tarihinde Necip Fazıl Konferans salonunda Akyurt Anadolu Lisesi Öğrencilerince Nalınlar adlı tiyatro gösterisi 13:00 de öğrencilere, 19:00 da halk a olmak üzere iki seans gösterim yapıldı. Akyurt Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezuniyet Töreni tarihinde Necip Fazıl Konferans salonunda Akyurt Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerince Mezuniyet Töreni kutlamaları yapıldı. Akyurt Anadolu Lisesi Mezuniyet Töreni tarihinde Necip Fazıl Konferans salonunda Akyurt Anadolu Lisesi öğrencilerince Mezuniyet Töreni kutlamaları yapıldı. Akyurt Prof.Dr Nusret Fişek Anadolu Sağlık Meslek Lisesi Tiyatro Gösterisi tarihinde Necip Fazıl Konferans salonunda Akyurt Prof.Dr Nusret Fişek Anadolu Sağlık Meslek Lisesi öğrencilerince Deliler Bayramı adlı tiyatro oyununu sergilediler. Akyurt Halk Eğitim Müdürlüğü Yılsonu Sergisi tarihinde Necip Fazıl Konferans salonunda Akyurt Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından yılsonu sergisi yapılmıştır. AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 112

113 Ertekin ŞAN 2 Akyurt Prof.Dr Nusret Fişek Anadolu Sağlık Meslek Lisesi Mezuniyet Töreni tarihinde Necip Fazıl Konferans salonunda Akyurt Prof.Dr Nusret Fişek Anadolu Sağlık Meslek Lisesi öğrencileri mezuniyet töreni yapıldı. Akyurt Nevzat Hüseyin Tiryaki Endüstri Meslek Lisesi Mezuniyet Töreni tarihinde Akyurt Nevzat Hüseyin Tiryaki Endüstri Meslek Lisesi mezuniyet töreni için müdürlüğümüzce lojistik destek verildi. Akyurt Kız Teknik Meslek Lisesi Mezuniyet Töreni tarihinde Necip Fazıl Konferans salonunda Akyurt Kız Teknik Meslek Lisesi öğrencileri mezuniyet töreni yapıldı. Yıldırım Beyazıt İlkokulu Yıl Sonu Gösterisi tarihinde Necip Fazıl Konferans salonunda Yıldırım Beyazıt İlkokulu 1. Sınıf öğrencilerince yılsonu gösterisi programı gerçekleştirildi. 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihinde Cumhuriyet Meydanında çelenk koyma törenine lojistik destek verildi. Gaziler Haftası tarihinde Cumhuriyet Meydanında Gaziler Haftası programı yapıldı. Programa lojistik destek verildi. Cumhuriyet Bayramı Çelenk Koyma tarihinde Cumhuriyetin ilanının 91.yıl dönümü münasebeti ile Cumhuriyet Meydanında Çelenk koyma töreni düzenlendi. Programa lojistik destek verildi. Atatürk ü Anma Programı tarihinde Necip Fazıl Konferans Salonunda Atatürk ün 75. ölüm yıl dönümünde, İlçemizde bulunan okul öğrencilerince hazırlanmış program sergilendi YILI FAALİYET RAPORU

114 Öğretmenler Günü Kutlandı tarihinde Necip Fazıl Konferans Salonunda Akyurt Nevzat Hüseyin Tiryaki Endüstri Meslek Lisesi tarafından öğretmenler günü kutlaması gerçekleştirildi. Kan Bağışının Önemini Anlatır Seminer tarihinde Necip Fazıl Konferans Salonunda Akyurt Prof.Dr Nusret Fişek Mes. Tek. Anadolu Lisesi tarafından kan bağışının önemi konulu öğrencilere yönelik bir seminer düzenlendi. Akyurt İlçe Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Tanıtımı tarihinde Necip Fazıl Konferans Salonunda İlçe Müftülüğünce kuran kursu öğreticileri ve öğrencilerine yönelik Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Tanıtım Programı yapılmıştır. Anadolu Gençlik Derneği tarihinde Necip Fazıl Konferans Salonunda Anadolu Gençlik Derneği tarafından ilçe halkına yönelik Mekke nin fethi konulu bir program düzenlenmiştir. AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 114

115 Ertekin ŞAN 2 d) Fen İşleri Müdürlüğü A. İNŞAAT İŞLERİ 1- Belediye Hizmet Binası İnşaatı İlçemiz Beyazıt Mahallesi 9 Mayıs 90 Caddesi üzerine yapımına başlanılan Belediye hizmet binasıyla ilgili olarak çalışmalar yıl içerisinde devam etmiştir yılı sonu itibariyle %50 seviyelerinde tamamlanmış olup kaba inşaat ve dış cephe kaplama işleri büyük ölçüde tamamlanmıştır. 2- Balıkhisar Mahallesi Köy Konağı İnşaatı Mahallelerimizde vatandaşlarımızın düğün, nişan, toplantı, cenaze vb. etkinliklerinde kullanılmak üzere ihtiyaçlara cevap verecek nitelikte salonları barındıran Eski Ankara Evi görünümlü köy konaklarının projelerinden olan Balıkhisar Mahallesi Köy Konağı inşaatı 2014 yılı içerisinde %100 tamamlanmıştır YILI FAALİYET RAPORU

116 3- Barmek İlköğretim Okulu Girişi Merdiven ve Duvar Kaplama İmalatı Balıkhisar mahallesinde bulunan Barmek İlköğretim Okulu ana girişinde zemin ve döşeme bölümlerinde tahribata uğramış alanlar sökülerek yeni ve modern bir görünüşe sahip olacak şekilde yeniden imalatları yapılmıştır. 4-9 Mayıs 90 Caddesi Taş Duvar İmalatı 9 Mayıs 90 Caddesinde yapılan yol çalışmaları neticesinde yükselen yol kotunu tutacak ve dekoratif bir görüntü sağlayacak şekilde andezit moloz taş kullanılarak duvar imalatına başlanılmış olup yıl sonunda tamamlanmıştır. AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 116

117 Ertekin ŞAN 2 5- Kalaba kavşağı merdiven, engelli rampası ve paslanmaz korkuluk imalatı Yıldırım Beyazıt köprüsü yanı, kalaba kavşağı üzerindeki yokuştan yaya olarak vatandaşlarımızın rahat bir ulaşım sağlayabilmesi için özürlü rampası, merdiven ve paslanmaz korkuluk imalatları yıl içerisinde tamamlanmıştır. 6- Cücük Mahallesi Köy Konağı İmalatı Cücük mahallesinde atıl durumda bulunan eski sağlık ocağında gerekli iyileştirmeler yapılarak yıl içerisinde vatandaşlarımızın kullanımına sunulmuştur YILI FAALİYET RAPORU

118 7- Şeyhler Köy Konağı İnşaatı Şeyhler Mahallesinde yapılan köy konağı inşaatının büyük oranda malzeme temini belediyemiz tarafından karşılanarak tamamlanmasına yardımcı olunmuştur. 8- Kapalı Pazar Yeri Zemin İmalatları Kapalı pazaryerine Çankırı yolu üzerinden girişlerde zemin çamurlarını gidermek için andezit kaplama imalatları yapılmıştır. AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 118

119 Ertekin ŞAN 2 9- TOKİ Cami Çatısı İzolasyon İmalatı Yeşiltepe Mahallesinde bulunan TOKİ Cami çatısında yapılmış yanlış çatı imatalını düzeltmek amaçlı modern izolasyon yöntemleri kullanılarak gerekli çalışmalar tamamlanmıştır. 10- Nehire Bir Anaokulu Girişi Alüminyum Doğrama İmalatları Yıldırım Mahallesinde bulunan Nehire Bir Anaokulu giriş bölümünde çocuklarımızın kötü hava koşullarından etkilenmemeleri için kapalı alan oluşturması çalışmaları yıl içinde alüminyum doğrama imalatı yapılarak tamamlanmıştır YILI FAALİYET RAPORU

120 11- KUBA Cami Kuran Kursu İmalatı Yeşiltepe mahallesi Kuba Cami alt katında bulunan kuran kursu bölümünün doğramaları yenilenmiş zeminler parke yapılmış ve duvarları komple boyanarak daha sağlıklı bir ortamda eğitim almalarına yardımcı olunmuştur. 12- Parklarda Oyun Grupları İçin Zemin Oluşturulması İmalatları Muhtelif parklarda oyun gruplarının konulacağı alanlarda zemin kaplama malzemelerine tutucu bir yüzeyin oluşturulması için şap beton imalatları istenilen yerlerde tamamlanarak kullanıma açılmıştır. 13- Karayatak Mahallesi Cenaze Namazı Kılınacak Alan İmalatı Karayatak Mahallesi girişinde bulunan mezarlık karşısında vatandaşlarımızın cenaze namazı kılacakları alan kilit parke taşı ve tel örgü kullanılarak oluşturulmuş ve ihtiyaçlarını sağlıklı bir şekilde görmelerini sağlayacak modüler WC- Lavabo imal edilerek yerine konulmuştur. AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 120

121 Ertekin ŞAN Haydar Mahallesi Köy Konağı İmalatı Haydar mahallesinde bulunan eski atıl durumdaki ilköğretim okulunun tüm malzemeleri belediyemiz tarafından verilmek suretiyle köy konağına dönüştürülmüş ve halkımızın hizmetine sunulmuştur. 15- Akyurt Devlet Hastanesi Giriş İmalatı Akyurt devlet hastanesi önünde kullanım ömrünü yitirmiş zemin komple sökülerek yerine modern malzemeler kullanılarak daha şık bir görüntüye sahip giriş kaplaması yapılarak hizmete sunulmuştur YILI FAALİYET RAPORU

122 16- Güzelhisar Mahallesi İlköğretim Okulu Bahçe Duvarı ve Mezarlık Giriş Merdiveni İmalatları Güzelhisar mahallesinde bulunan ilköğretim okulu duvarına ilave yapılarak yükseltilmiştir. Ayrıca mahalle halkının mezarlığa girişini kolaylaştırmak için mozaik malzemesinden kullanışlı merdiven imalatı tamamlanmıştır., 17- Çınar Mahallesi Cami Bahçe Yapısal ve Çevre Düzenleme İşleri Çınar Mahallesi Merkezinde bulunan caminin yeni duvar imalatları, korkuluklar, zemin kilit parke ve andezit kaplamalar kullanılarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur. AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 122

123 Ertekin ŞAN 2 B. TADİLAT VE TAMİRAT İŞLERİ 1. Kültür Park Ve Kültür Merkezi Havuz, Taş Duvar ve Zemin Tadilatları Kültür parkı içerisinde mevcut olan süs havuzlarının zemin ve duvarlarında modern yapı kimyasalları kullanılarak izolasyonlarının yenilenmesine başlanılmış olup yıl içerisinde tamamlanmıştır. Yine andezit moloz duvar işlerinde tadilatlar yapılmış olup zemin kaplaması olarak ta andezitten döşeme imalatları devam ederek yıl sonu itibariyle tamamlanarak halkımızın hizmetine sunulmuştur YILI FAALİYET RAPORU

124 2. Kızık Mahallesi Kur an Kursu Tadilatı Kızık mahallesinde bulunan ku ran kursu olarak kullanılan iki katlı yapı kullanılmaz halde bulunurken iç ve dış bölümden olmak üzere tüm yapıda genel tadilat işleri yapılarak yıl sonu itibariyle vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur. 3. Ankara Evi Tadilat İşleri Ankara Evi ve Nikah salonu olarak kullanılan 3 katlı yapı dış cephesinde genel tadilat ve boya işlerine başlanılmış olup yıl sonu itibariyle %50 oranında tamamlanmıştır. 4. Kapalı Pazar Yeri Çeşme Tadilatı Kapalı pazarda bulunan esnafa ve çarşıya gelen halkımıza hizmet veren çeşmemiz hasarlı haldeyken andezit kaplama şeklinde tadilatı yapılarak yıl sonu itibariyle halkımızın hizmetine sunulmuştur. AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 124

125 Ertekin ŞAN 2 C. YOL ÇALIŞMALARI 1. Asfalt ve Yama Çalışmaları Belediyemiz ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince muhtelif yer ve mahallelerde toplam ,00 m yola ,00 ton plentmiks alttemel serilerek ,00 ton sıcak asfalt serimi yapılmıştır. Ayrıca yine belediyemiz ekiplerince asfalt büyükşehir belediyesinden temin edilmek kaydıyla muhtelif cadde ve sokaklarda yıl içerisinde 3.500,00 ton asfalt yaması gerçekleştirilmiştir YILI FAALİYET RAPORU

126 2. İmar Yollarının Açılması ve Stabilizasyon Çalışmaları Belediyemiz ekiplerince yıl içerisinde ,00 mt imar yoluna toplam ,00 ton malzeme çekilerek yol alt yapı çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Ayrıca yine yıl içerisinde toplam ,00 mt ham imar yolu ulaşıma açılarak halkımızın hizmetine sunulmuştur. AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 126

127 Ertekin ŞAN 2 3. Karla Mücadele Çalışmaları 2014 yılı içerisinde müdürlüğümüz ekiplerince merkez cadde ve sokakları için toplam 125 ton tuzlama yapılarak yollar ulaşıma açılmıştır. bu mücadele kapsamında 20 personel, 2 adet greyder, 3 adet tuzlama ve küreme aracı ve 6 adet iş makinesi 24 saat kesintisiz hizmet vererek herhangi bir maduriyet yaşanmasına izin verilmemiştir YILI FAALİYET RAPORU

128 4. Kilit Parke Çalışmaları İlçemiz Güzelhisar mahallesi mezarlığı, Karayatak Mahallesi cenaze namazı kılınacak alan ve muhtelif parklarda yürüyüş yollarında toplam ,00 mt bordür ve ,00 m2 kilit parkeli alan oluşturulmuştur. D. KANAL İŞLERİ Cücük Mahallesi Kanal İmalatları İlçemiz Cücük mahallesinde müdürlüğümüzce 2.000,00 mt uzunluğundaki bölüm tamamlanmıştır. AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 128

129 Ertekin ŞAN 2 E. ARAÇ MAKİNA PARKI Vatandaşlarımızın taleplerine daha hızlı cevap verebilmek amacıyla 2014 yılında yeni araç alımları yapılmıştır YILI FAALİYET RAPORU

130 f) Zabıta Müdürlüğü Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu sağlayıp ve sağlığını korumak, Belediye Yetkili organlarının bu amaçla alacakları kararların emir ve yasakların uygulanmasını sağlamak, önleyici tedbirler almak ve takip etmekle görevli ve yetkili olarak denetim faaliyetlerimiz sürdürülmektedir. Zabıta Teşkilat Bünyemiz; Zabıta Teşkilatımız; 24 saat esasına göre aksatılmadan 10 personel, 3 araç ile Zabıta Müdürlüğümüz dahil olmak üzere 4 hizmet noktasında vatandaşlarımıza hizmet sunmaktadır. Akyurt Belediyesi Zabıta Personeli Zabıta Müdürlüğü Zabıta Araçlarımız Merkez Zabıta Karakolu AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 130

131 Ertekin ŞAN 2 1- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Zabıta Müdürlüğümüzce 5393 sayılı Yasanın 15. Maddesi 1. Paragrafın c bendi ile 1. Fıkranın I bendi ve 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalıştırma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca 2. Sınıf ve 3. Sınıf GSM Sıhhi Müessese ve Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri Ruhsatı ve 2464 sayılı yasa gereği İşyeri açma İzni verilmektedir. Bu bağlamda; tarihleri arasında 474 adet ruhsat ve hafta tatili çalışma ruhsatı verilmiştir YILI VERİLEN RUHSAT VE İZİN SAYI SAYISI Sıhhi Müessese Ruhsatı 91 GSM 2-3 Ruhsatı 61 Hafta Tatili Ruhsatı 322 TOPLAM İDARİ PARA CEZALARI OCAK 273,00 TL. ŞUBAT 389,00 TL. MART NİSAN 2.150,00 TL. MAYIS 1.189,00 TL. HAZİRAN 268,00 TL. TEMMUZ 1.211,00 TL. AĞUSTOS 189,00 TL. EYLÜL 189,00 TL. EKİM 2.189,00 TL. KASIM 200,00 TL. ARALIK Toplam 8.247,00 TL YILI FAALİYET RAPORU

132 İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsat Harcı Hafta Tatili İzin Belgesi Ruhsat Harcı Basılı Evrak Harcı İşgal ve Teftiş Defter Harcı GENEL TOPLAM ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL Sayılı PVS Kanunun 5259 Sayılı Kanunla değişik 8. Maddesi (a) bendi gereğince bazı işletmelere geçici kapatma uygulanmıştır kişiye 5326 sayılı Kabahatler Kanununun ilgili maddeleri gereğince 8.247,00 TL. para cezası kesilmiştir. 4- Belediyemizin Kalite yönetimi anlayışını artırmak ve esnaflarımıza daha iyi bir hizmet sunmak için verilen İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatları ile Hafta Tatili Çalışma Ruhsatları değiştirilmiştir. Belediyemize yakışır bir şekilde dizayn edilen ve PVC kaplanarak çerçeve içerisinde esnaflarımıza sunulmaktadır. Yeni Şekliyle Ruhsatlar 5- Fen İşleri Müdürlüğü ile birlikte yapılan ortak çalışmalarda kaçak inşaatlara tutanaklar düzenlenmiş olup, kaçak inşaatların tespitleri yapılmıştır. AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 132

133 Ertekin ŞAN 2 6- Belediyemiz sınırları içerisinde yaklaşık 185 adet fabrika ve 456 adet ticaretle uğraşan küçük esnafımız bulunmaktadır. 7- Fabrika olarak çalışan işletmelerimize işyeri açma ve çalıştırma ruhsatları ile hafta tatili çalışma ruhsatlarına ilişkin 6 aylık Periyotlar halinde denetimlerimiz olmaktadır. Ruhsatsız veya hafta tatili ruhsat tarihi geçen işletmelere uyarılar yapılmaktadır. Almayanlar hakkında 394 sayılı Hafta Tatili Kanunu gereğince işlem yapılmaktadır. Fabrikalarda Ruhsat ve Hafta Tatil Ruhsatlarının Denetlenmesi 8- Okul servis araçları denetlenmiştir. Kurallara uymayan servis araçlarına gerekli cezai işlemler yapılmıştır. 9- İlçemizde faaliyet gösteren dolmuşların denetimleri yapılmıştır. 10- İlçemizde yapılmakta olan inşaatlara hazır beton nakli yapan kamyon ve araçların denetimleri yapılmış; çevreyi kirletmemeleri ve cadde sokak gibi yerlerde Mikserlerini yıkamamaları etrafa gelişi güzel harç YILI FAALİYET RAPORU

134 atıkları dökmemeleri konusunda uyarılmıştır. Uyarılara uymayanlar hakkında gerekli cezai işlemler uygulanmıştır. 11- İlçemizde faaliyet gösteren nakliye ve hafriyatçılarla toplantı yapılarak çöp, moloz, hafriyat gibi maddeleri nerelere dökmeleri, tonajını aşmamaları ve üzerine branda çekmeleri konusunda bilgi verilmiştir. Çevreye gelişi güzel ve dökülmesi gösterilen yerler dışındaki yerlere çöp, moloz ve hafriyat dökümü yapan, tonajını aşan ayrıca branda çekmeden yollara çıkan, cadde ve sokaklara malzeme dökerek giden kişi ve işletmelere gerekli cezai işlemler uygulanmıştır Yılında Pazar yeri Yönetmeliği yenilenmiş. Belediyemiz internet sitesi ve Belediyemiz sesli yayın cihazıyla ilanen ilçe halkına duyurulmuştur. 13- Pazar yerleri denetimleri sıklıkla olmakta ve Pazar yeri Yönetmeliğine uymayan esnaflarımız hakkında gerekli cezai işlemler uygulanmaktadır. 14- Halk Pazarlarımız: İlçemizde 2 ayrı noktada halk pazarımız kurulmaktadır. Belediye Kapalı Pazar Yeri: Her Çarşamba kurulan halk pazarında yaklaşık olarak 40 pazarcı esnafımız faaliyet göstermektedir. Yıldırım Mahallesinde, kurulan halk pazarı; Her Pazar kurulan halk pazarında yaklaşık olarak 50 pazarcı esnafımız faaliyet göstermektedir ,00 TL. tutarında işgaliye harcı kesilmiştir. AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 134

135 Ertekin ŞAN 2 Pazar Yeri Denetlemeleri 15- İlçemizde bulunan tüm okul kantinlerinin denetimi yapılmış olup olumsuz unsurlar ortadan kaldırılmıştır. 16- İlçemizde bulunan 19 adet umuma açık istirahat eğlence yerleri sıklıkla denetlenmiştir. Ayrıca İlçe emniyet müdürlüğü ekiplerince ortak çalışmalar yürütülerek 4207 sayılı kanun gereği Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Korunması konusunda gerekli denetlemeler yapılmıştır. İlçemizde faaliyet gösteren umuma açık istirahat ve eğlence yerleri, tekel büfelerini denetlemek amacıyla faaliyetler düzenlenmiş kanunlara aykırı hareket eden işletmeler hakkında gereken cezai işlemler uygulanmıştır. 17- Cadde ve sokaklarda ilçe halkını rahatsız edecek şekilde çığırtkanlık yaparak mal satan seyyar satıcılar tespit edilerek gereken cezai işlemler uygulanmış ve seyyar satışlar engellenmeye çalışılmıştır. 18- İlçemiz sınırları içerisinde faaliyette bulunan çeşitli kuruluşlara ait, kullanılmaz halde ve tarihi geçmiş ürünlerin/malzemelerin imhası Belediyemize ait çöp döküm alanında, gözetimimiz nezaretinde yapılmıştır. 19- Kurban Bayramı öncesi kesim yapılacak yerlere hayvan kesim şartlarına uymaları ve çevreye gelişi güzel sakatat ve benzeri atıkları YILI FAALİYET RAPORU

136 atmamaları konusunda tebliğ yapılmıştır. Tebliğdeki şartlara uymayan şahıs ve işletmelere gerekli cezai işlemler uygulanmıştır. 20- Market vb. işletmelere 4077 Sayılı kanunun 12. Maddesi gereği etiket kontrolleri yapılmakta ve sonuçları 3 er aylık Periyotlar halinde Ankara Valiliği İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğüne bildirilmekte, sattığı emtiaların üzerine usulüne göre tanıtıcı etiket takibi yapılmaktadır. 21- İlçemizde gıda satışı yapmakta olan bütün işyerleri denetlenip tarihi geçmiş ürünler raflardan kaldırıldı. Tarihi Geçmiş Ürün Ve Etiket Denetlemesi AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 136

137 Ertekin ŞAN Yaz aylarında hasat zamanı kaymakamlık emriyle İlçe Tarım Müdürlüğünden bir ziraat teknisyeni, Ziraat Odası Başkanı ve Belediye Zabıta ekibinden bir kişi ile Biçer Döver Takip Timi ve Anız Yangınlarını Önleme Timi kurularak Biçer Döver takibi yapılmıştır. Bunun sonucu olarak da İlçemizde anız yangınları yok denilecek kadar azalmıştır. 23- Ramazan ayı içerisinde ekmek ve pide yapan fırınlar denetlenmiştir. Halkın sağlığına zarar verebilecek unsurlar ortadan kaldırılarak ekmek ve pidelerin gramajları kontrol edilmiştir. Fırın ve Pastane Denetlemeleri 24- Ramazan ayında Zabıta Amirliğimize 5 davulcu müracaat etmiş ve davulculara yaka kimliği verilerek, İlçe halkına ilanen duyurulmuştur. Böylece çıkabilecek olumsuz durumlar ortadan kaldırılmıştır. 25- Belediyemizin düzenlemiş olduğu gece ve özel günlerde zabıta ekibi halkın huzurunu sağlamak için üzerine döşen görevleri yapmıştır. 26- İlçemiz sınırları içerisinde dilencilik yapan şahıslar hakkında gerekli işlemler yapılarak ilçeden uzaklaştırılmıştır YILI FAALİYET RAPORU

138 27- İlçemizde Milli Bayramlarda ve Anma Törenlerinde Belediye Başkanlığı Çelengi tarafımızdan konulmuştur. Vatandaşlarımızın törenleri ve bayram kutlamalarını huzur içinde geçirmeleri için gerekli tedbirler Zabıta Müdürlüğümüzce alınmıştır. Milli Bayramlar süresince esnafların ve vatandaşların uyması gereken kurallar hakkında gerekli uyarılar yapılmıştır. Milli Bayramlarda ve Törenlerde Çelenk Koyma 28- İlçemizde değişik noktalarda tespit edilen içme suyu borularından sızan sular ve arızalar hakkında ASKİ ye bilgi verilerek kontrol altına alınmaları sağlanmıştır. 29- Park Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde bulunan parkların korunması ve zarar görmemesi amacı ile sürekli kontrol altında tutulmaktadır. 30- İnşaat alanlarının çevre temizliği ve inşaat atıklarının etrafa dağıtılmaması konusunda mücadele edilmiştir yılında zabıta ekiplerimizce ilçemizde ölçü ve tartı aletleri kontrolü tamamen yapılmıştır. Tartı Aletleri Denetimi AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 138

139 Ertekin ŞAN Belediyemizce yapılan İhalelerin güvenli ve huzurlu bir şekilde yapılması için gerekli güvenlik tedbirleri alınmıştır. 33- Temizlik işleri müdürlüğü ile koordineli çalışarak Zabıta ekiplerimizce tespit edilen aksaklıklar bildirilmiştir. 34- Kent konseyi toplantısı için davetiyeler titizlikle dağıtılmıştır. 35- Vatandaşlar tarafından zabıta noktalarına getirilen kayıp eşyalar anonslar yapılarak ve araştırılarak sahipleri bulunmuş ve teslim ediliştir. 36- Zabıta ekiplerimizce tespit edilmiş yıkılması muhtemel eski yapılar Fen İşleri Müdürlüğüne bildirilmiş ve muhtemel kazaların önüne geçilmiştir yılında Zabıta Müdürlüğümüz ve Zabıta Karakollarımıza telefon ile 154 adet şikayet ulaşmıştır. 38- Zabıta Müdürlüğümüze e mail yolu ile 10 adet, Bimer aracılığı ile 6 adet ve müracaat şeklinde 10 adet şikayet ulaşmış olup tümü cevaplandırılmıştır Yılında her ay içerisinde ilçemizde bulunan internet kafeler; Kaymakamlık, Emniyet güçleri, Sağlık gurup başkanlığı ve zabıta ekiplerimizin ortak çalışmalarıyla denetlenmiştir YILI FAALİYET RAPORU

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi

2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi Balıkesir Büyük şehir Bel ediyesi 2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi Kentimizde ise belediye teşkilatı ve belediye hizmetleri 1864 yılında başlamıştır. Bugünkü Ali Hikmet Paşa Meydanında

Detaylı

2015 YILI FAALİYET RAPORU

2015 YILI FAALİYET RAPORU AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI FAALİYET RAPORU www.akyurt.bel.tr (0312) 844 1 844 2 3 4 Recep Tayyip ERDOĞAN Cumhurbaşkanı 5 6 Ahmet DAVUTOĞLU Başbakan 7 8 İ.MELİH GÖKÇEK Ankara Büyükşehir Belediye

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU www.akyurt.bel.tr (0312) 844 1 844 2 Çalışmadan, öğrenmeden, yorulmadan, rahat yaşama yollarını alışkanlık haline getirmiş milletler; önce onurlarını,

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MANİSA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1-

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ.. 3 I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.4-20 Bütçe Giderleri ve Gelirleri.. 4 Gider Gerçekleşme ve Başlangıç Ödeneği Karşılaştırma

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Ergün DOĞAN Meclis Katibi

Ergün DOĞAN Meclis Katibi Tarihi 03.02.2017 Sayısı 10 Özü İlçemizde Katı Atık Mobil Aktarma İstasyonunun yapılması hususunun görüşülmesi Akçadağ Belediye Meclisi, ın Başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Aliseydi TURHAN, A. Turan

Detaylı

I -GENEL BİLGİLER. Misyon. Vizyon. Değerler

I -GENEL BİLGİLER. Misyon. Vizyon. Değerler I. GENEL BİLGİLER I -GENEL BİLGİLER Misyon Medeniyetlerin buluşma noktası İstanbul a karşı tarihi sorumluluğumuzun gereğini yerine getirerek şehrin yaşam kalitesini artırma, özgün kimliğini pekiştirme

Detaylı

Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Gültekin AYANTAŞ Niyazi TİRYAKİ Cemalettin DEMİREL

Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Gültekin AYANTAŞ Niyazi TİRYAKİ Cemalettin DEMİREL Karar Tarihi : 01.02.2017 Karar No : 15 Karar Konusu : Komisyonlara havale edilen konular. ÜYELER: Selçuk YILMAZ- Ertekin ŞAN- Fethi AVCI-İlhan ŞENER -Musa ÇAKMAK- Nuh ÖZTEPE- Cemalettin DEMİREL-Erhan

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyesi kanununun 2004 yýlýnda devreye girmesi ile Ýzmir Büyükþehir Belediyesine 19 ilçe ve 38 ilk kademe belediyesi dahil olmuþtur. Görev alanlarýnýn

Detaylı

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Birimimiz Performans Programı, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Performans Programı Hazırlama

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYESİ İSTANBUL MENTEŞE BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Mali Hizmetler Daire Müdürlüğü Başkanlığı

Detaylı

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1.1.2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1 İÇİNDEKİLER SAYFA ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I-GENEL BİLGİLER.. 4 1-2015 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1: Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin

Detaylı

KONAK BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

KONAK BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ KONAK BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmelik, Konak Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü'nün,

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri...

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA YILDIRIM BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kuruluş İlkeleri Amaç

Detaylı

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı; Defne Belediye Başkanlığı Çevre

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜN KURULUŞU : Müdürlüğümüz 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 nci maddesi gereği aynı kanunun 49 ncu maddesine istinaden Belediye Meclisinin 03.02.2005

Detaylı

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Belediyeler Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Tür Sayı Büyükşehir Belediyesi 30 Büyükşehir İlçe Belediyesi 519 İl Belediyesi 51 İlçe Belediyesi 400 Belde (Kasaba) Belediyesi 397 Türkiye nüfusu: 74.724.269 Köy: 12.045.518

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe... 3 01. Personel... 5 02. Sosyal

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL MENTEŞE BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Mali Hizmetler Daire Müdürlüğü Başkanlığı

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 02.09.2013 Karar No : 71 Karar Konusu : Komisyonlara Havale Yazısı.

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 02.09.2013 Karar No : 71 Karar Konusu : Komisyonlara Havale Yazısı. T.C. Karar Tarihi : 02.09.2013 Karar No : 71 Karar Konusu : Komisyonlara Havale Yazısı. Ertekin ŞAN, Oktay BAĞCI, Yünüs GÖRGÜLÜ, Semra ULUTAŞ, Murat UĞUR(İzinli), Erdoğan Mali Hizmetler Müdürlüğü nün 26.08.2013

Detaylı

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef GİRESUN BELEDİYESİ TEMIZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜGÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ TEŞKİLAT MADDE 5-Temizlik İşleri Müdürlüğü aşağıda yazıldığı şekilde teşkilatlanmıştır.müdürlük;belediye Başkan Yardımcısı

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

(21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) : Konya Büyükşehir Belediyesini

(21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) : Konya Büyükşehir Belediyesini (21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki Ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER Karar Tarihi : 02.05.2017 Karar No : 56 Karar Konusu : Komisyonlara havale edilen konular. ÜYELER: Selçuk YILMAZ- Ertekin ŞAN- Fethi AVCI-İlhan ŞENER -Musa ÇAKMAK- Nuh ÖZTEPE (İzinli)-Cemalettin DEMİREL-Erhan

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Çanakkale Belediyesi Fen

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2016 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1: Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Amasya Belediyesi Ruhsat ve Denetim

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI YALOVA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK I.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK I.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç; BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK I.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER MADDE 1. Bu Yönetmeliğin amacı; Hatay Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Bağlılık Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik Kütahya

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/029 Meclis Karar Tarihi : 12.06.2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 19.06.2014 Amaç ve

Detaylı

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU GÜNDEM-2): 2017 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2017 Yılı Bütçe Tasarısı 23/08/2016 tarih 425 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler

Detaylı

Menemen Belediyesi 2012 Performans Programı

Menemen Belediyesi 2012 Performans Programı 1 Kendiniz İçin değil,bağlı bulunduğunuz Ulus için,el birliği ile çalışınız.çalışmaların en yükseği budur. M. Kemal ATATÜRK 2 Hizmet ve planlamalarımızı bireysel taleplere göre değil toplumsal taleplere

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( )

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( ) GÜNDEM 1: 2016 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2016 Yılı Bütçe Tasarısı 25/08/2015 tarih 353 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler Bütçe

Detaylı

T.C. İSTANBUL İLİ SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. İSTANBUL İLİ SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 1 T.C. İSTANBUL İLİ SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar AMAÇ MADDE 1 - Bu yönetmeliğin amacı, Silivri

Detaylı

Yerel Yönetimler Katılımcılık - Mevzuat

Yerel Yönetimler Katılımcılık - Mevzuat Yerel Yönetimler Katılımcılık - Mevzuat Dr. Nuran Talu, ODTÜMD/STK Üyesi ODTÜMD, 11 Nisan 2009 1 5393 Sayılı Belediye Kanununda (13.7.2005 tarih ve 25874 sayılı RG) yeralan Katılımcılık ile ilgili Hükümler

Detaylı

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 2014 A MÜDÜRLÜĞÜMÜZ ÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1 Müdürlüğümüz ün Görevi : İkinci ve Üçüncü Sınıf Gayrisıhhi Müesseselerin İşyeri Açılış Ruhsatlarını düzenlemek,

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL ŞİŞLİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR: Amaç Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Ruhsat

Detaylı

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Kırşehir Belediyesi nde faaliyet

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BOLU BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ [203] 203 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Birimimiz Performans Programı, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Performans Programı

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org

Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org BELEDİYE KANUNUNA GÖRE BELEDİYE GELİRLERİ VE BUNLARDAN HACZEDİLEMEYECEK OLANLAR Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org GİRİŞ Belediyelerimiz, ilk kuruluşundan bu yana amaçlananın aksine mahallî kamu

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK MADDE 1- AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ Bu yönetmeliğin amacı Çerkezköy Belediyesi

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI YOZGAT BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde - Bu yönetmeliğin amacı Bursa Nilüfer Belediye lığı Müdürlüğü nün hukuki statüsünü, teşkilatını,

Detaylı

2015 Meclis Denetim Komisyon Raporu

2015 Meclis Denetim Komisyon Raporu T.C. DIYARBAKIR BÜYÜKŞEHIR BELEDIYE MECLISI 2015 Meclis Denetim Komisyon Raporu Denetim Konusu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2015 Mali Yılı Gelir ve Giderleri İle bunlara ilişkin hesap kayıt

Detaylı

TC. KAPAKLI BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar

TC. KAPAKLI BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar TC. KAPAKLI BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin amacı,kapaklı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 25.11.2015 Kararın Nosu : 91 Belediyemizin 2016 mali yılında vermiş olduğu hizmetlerden dolayı alınması gereken fiyat tarife cetvellerine ek gelir ücretlerinin belirlenmesinin

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1 : Bu Yönetmeliğin amacı, Park Bahçeler Müdürlüğü nün

Detaylı

T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün kuruluş,

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi : 12.07.2013 Kabul Sayısı : 382 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi : 31.07.2013

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü

Detaylı

EVSEL KATI ATIK TOPLAMA VE NAKLİ HİZMET BEDELİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİ İLE İLGİLİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

EVSEL KATI ATIK TOPLAMA VE NAKLİ HİZMET BEDELİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİ İLE İLGİLİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ ARALIK 2014 BİRLEŞİM 21 OTURUM 1 TOPLANTI TARİHİ 05.12.2014 GÜNDEM MADDE NO 1 KARAR NO 84 ÖZÜ ANTAKYA BELEDİYESİ EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ TARİFESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK I.BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Lüleburgaz

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Birinci Bölüm AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Birinci Bölüm AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Birinci Bölüm AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Gençlik ve

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Bahattin GÜMÜŞ Belediye Başkanı MENTEŞE BELEDİYESİ 03.02.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT GÜNDEM VE KARAR ÖZETLERİ

Bahattin GÜMÜŞ Belediye Başkanı MENTEŞE BELEDİYESİ 03.02.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT GÜNDEM VE KARAR ÖZETLERİ T.C. MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü Sayı : 61943286-301- 09/02/2015 Konu : Meclis Karar Özetleri İlanı DUYURU Menteşe Belediye Meclisinin 03 Şubat 2015 Salı günü saat 14.00 de Konakaltı

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 01.01.2003 tarihinden 31,12,2003 tarihine kadar olan çalışmaları başlıklar halinde

Detaylı

T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK / 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00 Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM DOKÜMAN NO:SGM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Strateji Geliştirme Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 206 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 206 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 206 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Halkımızın bu onurlu görevi şahsıma tevdi ettiği ilk günden itibaren model ve modern

Detaylı

ISPARTA MİMARLAR ODASI

ISPARTA MİMARLAR ODASI Ulaşılabilirlik Mevzuatında adı geçen Türk Standardları Enstitüsü standartlarının, özürlülerin ulaşabilirliği ile doğrudan ilgili olan üç tanesi; TS 9111: Özürlüler ve Hareket Kısıtlılığı Bulunan Kişiler

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 01.11.2016 Karar No : 114 Karar Konusu: Komisyonlara havale edilen konular. BAŞKAN V. : Ertekin ŞAN ÜYELER: Selçuk YILMAZ- Fethi AVCI -İlhan ŞENER -Musa ÇAKMAK- Nuh ÖZTEPE- Cemalettin DEMİREL-Erhan

Detaylı