ALT EKSTREMİTE KEMİK YAPISI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ALT EKSTREMİTE KEMİK YAPISI"

Transkript

1 ALT EKSTREMİTE Temelde alt ekstremitenin yapısı üst ekstremiteye benzer. Dik duruş sonucunda bacaklar üzerinde oluşan statik yüklenme, işlevsel gereksinimler nedeniyle, alt ekstremitede bazı yapısal değişikliklerin ortaya çıkmasına yol açar.

2

3 ALT EKSTREMİTE KEMİK YAPISI Alt ekstremiteyi oluşturan uyluk, bacak ve ayak bölgesi kemikleri; femur, patella, tibia, fibula, tarsal kemikler, metatarsal kemikler falankslardır.

4 Femur: Femur yada uyluk kemiği kalça ve diz arasında bulunur. Vücudun en ağır, en uzun ve en güçlü kemiğidir (bir kişinin boyu genellikle femurun uzunluğunun 4 katıdır). Femurun proksimalucu; baş, boyun, büyük ve küçük trokanterler (trochanter majör ve minör) olarak adlandırılan çıkıntılardan oluşmuştur.

5

6 Femur Femur başı (caput femoris) kalça kemiğinin asetabulumu ile eklem yapar. Başı şafta bağlayan ince boyun özellikle yaşlı kişilerde kırıkların bol olduğu bölgedir. Baş ve boyunun birleşme yerinin lateralinde büyük trokanter(trochanter majör), medialinde ise küçük trokanter (trochanter minör) bulunur. Bu çıkıntılara geniş uyluk ve kalça kasları bağlanırlar. Femurun dize doğru olan ucunda tibia kemiği ile eklem yapan medial ve lateral epikondiller (epicondylus medialis ve lateralis) bulunur.

7 Patella Patella veya diz kapağı quadriseps femoris (m.quadriceps femoris) kasının tendonu içine lokalize olmuştur. Patella vücuttaki en geniş sesamoid kemiktir. Patella dizi korur, fakat daha da önemlisi quadriseps femoris kasının kaldıraç gücünü arttırır.

8

9 Tibia Tibia kemiği diz ile ayak bileği eklemleri arasındaki iki bacak kemiğinden bacağın ön ve medialinde lokalize olanıdır. Vücuttaki ikinci en güçlü ve en ağır kemiktir. Tibianın proksimal ucunda diz ekleminde femurun epikondilleri ile eklem yapan medial ve lateral kondiller (condylus medialis ve lateralis) bulunur.

10

11 Proksimal uçta patellar tendonun yapıştığı tüberositas tibialis (tuberositas tibiae) olarak isimlendirilen oluşum belirgin bir çıkıntıdır. Tibianın distal ucunda talus başıyla eklem yapan madial malleol(malleolus medialis) bulunur.

12 Tibia ile fibula birbirlerine interosseus mebmran ile bağlanırlar. Hem proksimal hemde distalde tibiofibular eklemlerle eklem oluştururlar.

13 Fibula Fibula tibianın lateralinde ve ona paralel, ince ve uzun bir kemiktir. Proksimalinde fibula yanlızca tibia ile eklem yapar, femurla yapmaz. Fibulanın distalinde bulunan lateral malleol (malleolus lateralis) tibanın medial malleolü ile birlikte talus başı ile eklem yapar.

14 Ayakta eldeki gibi 3 bölgeden oluşmuştur. Ayak bileği (tarsal bölge)(tarsus), ayak tarağı (metatarsal) ve parmak kemikleri (falankslar). Ayak bileği yada tarsus yedi tarsal kemiğin birleşmesinden oluşmuştur. talus, kalkaneus, kuboid, navikular kuneiform (3adet) Ayak Kemikleri:

15 Ayak Kemikleri Talus: merkezi ve en yüksek ayak bileği kemiğidir, tibia ve fibula ile ayak bileği eklemini oluşturmak üzere eklemleşir. Kalkaneus ile birlikte vücut ağırlığını yüklenir. Kalkaneus: Diğer adıyla topuk kemiğidir. En geniş tarsal kemiktir. Bacağın arka grup kaslarına yapışma yeri oluşturarak (aşil tendonuna) kaldıraç kolu görevi yapar. Metatarsal kemikler ve falankslar: Ayağın metatarsal ve falanks kemikleri şekil ve sayı olarak eldekiler gibidir.

16 Ayak Kemikleri Ayak kemikleri medial ve lateral kirişler oluşturarak düzenlenmişlerdir. İlk üç parmağın metatarsal kemikleri, kuneiform, navikular ve talus kemikleri medial kirişi; Son iki parmak metatarsal kemikleri, kuboid ve kalkaneus kemikleri ise lateral kirişi oluşturur. Medial kiriş yalnızca ayak başparmağının proksimal ekleminde yere temas eder ve bunun üzerinde yükselebilir. Lateral kiriş ise ayağın tüm uzunluğu boyunca yerle temastadır.

17 Ayak Kemikleri Bu iki kirişin üst üste binmesi ayakta uzunlamasına ve enlemesine kavisler oluşturur. Enlemesine (plantar) kavis 3 kuneiform kemik ve kuboid kemiğin özel dizilimiyle oluşur. Ayağın medialinde bulunan ve dışarıdan da gözlenebilen uzunlamasına kavis kemiksel bir yapıdır, ancak pasif ve olarak ta desteklenmiş ve sağlamlaştırılmıştır.

18 Ayak tabanındaki bağlar ve plantar apanevroz kavisin pasif desteğini, ayak tabanı kasları ve bacak bölgesinden gelip ayak tabanında sonlanan uzun kaslar aktif desteği oluşturur.

19 Ayak Kemikleri; Kavisler Bu kasların hareketleri refleks mekanizmalar ile ve ayak tabanına etki eden baskı ile düzenlenir. Kavisin geriliminde oluşabilecek herhangi bir değişiklik bu kasları etkileyerek onları kasar yada gevşetir. Ayakta durma kavisteki basıncı artırır, bu kasların sürekli kasılmasına neden olur ve böylece çabuk yorulmaya yol açar. Bu yüzden ayakta durma yürüyüş ve koşudan daha yorucudur. Uzunlamasına kavis düzleşirse düz tabanlık, enlemesine kavis düzleşirse taraklı ayak denilen durum ortaya çıkar.

20

21 ALT EKSTREMİTE EKLEM VE BAĞLARI Üst ekstremitenin tersine buradaki eklemler, distale doğru gittikçe hareketi daha çok kısıtlayıcı olurlar. Bu durum, stabilite artışı ve emniyeti sağlamak içindir. İç ve dış rotasyon alt ekstremitede azalmış olup, ayağa doğru giderek kısıtlanır. Bacak kemikleri olan tibia ve fibula, birbirleri ile bağlantılarında, öne ve arkaya doğru hafifçe kayma dışında hareket edemezler. Proksimal karpal eklemle uyumlu olarak proksimal ayak bileği eklemi, öne doğru harekette yalnız fleksiyon ve ekstansiyona izin verir.

22 Kalça Eklemi: Kemiksel ve Ligamentöz Sistem Kalça eklemi, femur başı ve kalça kemiğinin asetabulumundan oluşur. Omuz eklemi yalnızca kaslarla kontrol edilirken, gerçek bir küre ve çukur eklem olan kalça eklemi, kemik, kiriş(ligament) ve kaslarla kontrol edilir.

23 Kalça Eklemi Kemiksel kontrol: femur başının asetabulumun içine derin bir şekilde yerleşmesiyle gerçekleştirilir. Ayrıca kıkırdak yapısında bir lif halkası (labrum acetabulare), asetabulumun kenarlarını yükselterek, eklem yüzeyini dahada genişletir. Kenarlarının yükselmesi, asetabulumu derinleştirir ve çıkık oluşması riskini azaltır.

24 Kalça Eklemi Ligamentöz kontrol: Sarmal biçiminde düzenlenmiş olan çok güçlü bir ligament grubu aracılığıyla sağlanır. Kalça eklemi ekstansiyona geldiğinde bu ligamentöz sarmal gerginleşir. Ligamentöz sarmalın oluşumuna katılan ligamentler (dört adettir); iliofemoral(lig.iliofemorale), pubofemoral(lig.pubofemorale), ischiofemoral (lig.ischiofemorale) ve zona orbicularisdir (lig.zonaorbicularis).

25

26 Kalça Eklemi Ligamentleri Bunlardan en önemli olanı, iliofemoral ligamenttir. Vücudun en güçlü ligamenti olup, 300 kg' lık bir gerilme kuvvetine sahiptir. İki adet V" şeklinde parçası vardır. Kalça kasları ile etkin bir şekilde desteklenen kalça ligamentlerinin birincil amacı, bacağın hareketlerini kısıtlamaktan çok, pelvis ile gövdenin düzgün pozisyonunu sağlamaktır. İliofemoral ligament kasların yardımıyla, ayakta dururken gövdeninde arkaya devrilmesini önler.

27 Kalça Eklemi Genellikle kalça eklemi, diz eklemine göre daha az sıklıkta yaralanır. Kalçada, dizdekinin yaklaşık yarısı kadar sıklıkta dejeneratif değişikliğin görülmesi kalça ekleminin distalinde bulunan ayak, ayak bileği ve diz eklemlerinin şok absorbe edici etkinliğinden kaynaklanır. Bunlar, kalça ile zemin arasında yer alarak, kuvvetlerin büyük bölümünü absorbe ederler. Ancak, aşırı yüklenme sonucunda, kalça ekleminde bile aşınma ve hasar belirtileri görülebilir. Bu durum, özellikle yüksek performanslı yarışma sporcularında görülür. Yürüyüşte kalça üzerindeki yük,. vücut ağırlığının 2,5-5 katı; ayakta durma esnasında ise yük vücut ağırlığının yaklaşık 4 katıdır.

28 Kalça Eklemine Etki Eden Kaslar: Kalçanın Ön yüzündeki (Ventral) Kaslar İliopsoas kası: Bu kas özel bir başlangıç bölgesi olan iki ayrı parçadan oluşmuştur. Bunlar psoas major ve iliakus kaslarıdır. Başlangıç: Psoas major kası; son torakal ve ilk lomber vertebranın transvers çıkıntılarından başlar. İliacus kası ise; iliac kanattan, spina iliaca anterior inferiordan başlar. Sonlanış: Trochanter minor (femurda).

29 İliopsoas Kası Işlevi; Salınan bacak tarafında bu kas,uyluğa fleksiyon, dışa rotasyon ve addüksiyon yaptırır. Destek bacağında da, yana ve öne doğru gövdeyi eğer. Ayrıca iliopsoas kası, pelvısin stabilize edilmesinde önemli rol oynar. Abdominal ve gluteal kasların tersine, kalçanın diğer fleksörleri ile birlikte çalışarak pelvisi öne eğer. Uyluğu öne doğru çeken tipik bir koşu kasıdır. Uyluğu gövdeye yaklaştırarak, vücudun öne doğru ilerlemesine olanak verir.

30

31

32 Tensor fasciae latae kası: Başlangıç: Spina iliaca anterior superior Sonlanış: Tibianın lateral kondili ve iliotibial traktus. İşlevi: Salınan bacağın uyluğunu öne doğru yönlendirir ve abdüksiyon yaptırır, Destek bacağı bölgesinde ise gövdeyi ve pelvisi öne eğer.

33

34

35

36 Tensor fasciae latae kası: Ayrıca bu kas, fascia latanın gerginleştirilmesinde önemli bir oynar. Fascia lata, gluteus maksimus kasınınr insersiyo yaptığı bölgelerden birisidir. Bu durum, uyluğun stabilize edilmesine yardımcı olur. İliotibial banda tutunan fascia lata üzerine çekme kuvveti uygulanarak, bu yükün etkisi giderilebilir. Örneğin: Çeşitli yüksekliklerden her atlayışta, birbirinden farklı fleksiyon kuvvetleri, uyluğun üzerine etki eder. Bu yüzden, atlama yüksekliğine bağlı olarak tahmin edilen stresin, önceden programlanmış olan ve buna karşılık gelen zıt yöndeki stres tarafından karşılanması esastır. Ancak uyum sağlayabilen kassal bir sistem varsa, bu durum olanaklıdır. Gergin ve sert bir fascial sistem, değişik streslerin (yüklerin) üstesinden gelemez ve kemiklerde kırık riski artar, Örneğin, merdivende atılan adımın biri boşa geldiğinde, düşüş yüksekliğinin doğru tahmin edilememesi, böyle bir duruma yol açar,

37 Rectus femoris kası Rectus femoris kası quadriceps kasının bir bölümüdür. Quadriceps femoris kası, kalça ekleminin bir fleksörü olarak görev yapan, pelvisi öne eğen ve pelvis stabilizasyonuna yardımcı olan biartiküler (çift eklemli) bir kastır,

38

39

40

41 Sartorius kası Bu kas da biartikülerdir. Kalça eklemine fleksiyon, dışa rotasyon ve abdüksiyon yaptırır

42

43

44 Kalçanın Arka Yüzündeki (Dorsal) Kasları Klaçanın arka yüzündeki kasların birincil görevi uyluğa ekstansiyon yaptırmaktır. Derin dış rotatör kasların ortak hareketleri ise uyluğa dış rotasyon yaptırmaktır.

45 Gluteus maximus kası Başlangıç: İlium, sakrum, koksiks ve sakrotuberal ligament, Sonlanış: fasya lata ve femurun arka yüzü. İşlevi: Vücudun en güçlü kaslarından biridir, Birincil islevi, kalça ekleminin ekstansiyonudur. Örnek; koşu ve atlamadaki squat (çömelme) pozisyonundan doğrulma hareketi Ayrıca üst parçası bir abdüktör, alt parçası ise bir addüktör gibi çalışır.

46

47 Gluteus Maksimus Kası Son olarak, bu kas güçlü bir dış rotator işlevi de yapar. Dinamik fonksiyonlarına ek olarak bu kas, önemli bir statik işleve de sahiptir. Fascia lata üzerindaki tendinöz sonlanışıyla, uyluğun abdüksiyonuna katılır. Ayrıca, gövdenin öne doğru aşırı eğilmesini de engeller. Örnek: Kayakla inişte ya da sürat pateninde olduğu gibi. Gluteus maximus kası, pelvisin stabilize edilmesinde de çok önem taşır. Rectus abdominis kası ile birlikte çalışarak pelvisin arkaya doğru eğilmesini sağlar. Gluteal kaslar zayıfladığında, bu durum aşırı bir lomber lordoza ve kişinin "çukur belli" oluşuna yol açar.

48 İschiocrural Kaslar Birincil işlevi diz ekleminde fleksiyon olan bu biartiküler kas grubu, kalça ekleminin ekstansiyonuna yardımcı olur ve böylece gluteus maximus kası ile sinerjik etki yapar.

49

50 Derin dış rotatörler Femur kemiğinin asetabuluma tutulmasını sağlayan bu kaslar uyluğa dış rotasyon yaptırırlar. Bu kaslar M.priformis M.gemellus süperior ve inferior M.obturator internus ve eksternus M.quadratus femoris.

51

52

53

54 Kalça ekleminin iç tarafında bulunan kaslar Addüktör Gruptaki Kaslar Bu gruptaki kaslar, uyluğun iç tarafında yer alır, fleksör ile ekstansör grubun arasında kama biçiminde yerleşir. Addüktörler; yüzeysel, orta ve derin olmak üzere üç tabakadan oluşur. Superficial (yüzeysel) tabaka : Pectineus, adductor longus ve gracilis kaslarından oluşur. Gracilis kası, bu grup içinde biartiküler olan tek kastır. Orta tabakayı adduktör brevis kası, Derin tabakayı ise adduktör magnus kası oluşturur. Adduktör magnus uyluğun en kuvvetli addüktörüdür. Addüktör grup kasları pubis kemiğinin değişik bölümlerinden başlarlar ve femurun iç yan taraflarında sonlanırlar. Biartiküler olan Grasilis kası diz eklemini geçerek tibiada sonlanır.

55 Addüktör Gruptaki Kaslar Bu beş kasın birincil dinamik işlevi abduksiyondaki bacaklara adduksiyon yaptırmasıdır. Ayrıca kalça ekleminin pozisyonuna göre kalçaya fleksiyon yada ekstansiyonda yaptırırlar ve rotasyonuna da yardım ederler. Adduktörlerin birincil statik etkisi pelvisin pozisyonunu dengeli bir biçimde ayarlayarak gövdeyi stabilize etmektir.

56

57

58

59 Kalçanın Dış Yüzündeki (Lateral) Kasları Addüktörlerin antagonistleri olan abdüktörler, pelvisin dış (lateral) yüzünde bulunur. Gluteus maximus ile örtülmüş olan bu kas grubu, normal harekette ileri derecede önem taşır, Bu kasların birincil görevi uyluğa abduksiyon yaptırmaktır.

60 Gluteus Medius Kası Başlangıç: İliumun dış yüzü Sonlanış: Trochanter major İşlevi: Bu kasın en önemli işlevi, uyluğa abdüksiyon yaptırmasıdır.

61 Gluteus Medius Kası Uyluk sabitlendiğinde (destek bacağı) kasın tek taraflı uyarılması, gövdeye yana fleksiyon yaptırır. Yürüyüş ve koşuda, destek bacağından salınan bacak tarafına doğru pelvisin eğilmesini önler, böylece dik duruşun korunmasına yardımcı olur, Bu kasın paralizisi (felci), normal hareketi belirgin derecede bozar ve "ördekvari" bir yürüyüşün gelişmesine yol açar. Gluteus medius kasının ventral (ön), dışa rotasyon Bu kas, uyluğun en güçlü abdüktörüdür.

62 Gluteus minimus kası Başlangıç; Gluteus mediusun altında yer alan bu kas, iliumun dış yüzünden başlar. Sonlanış: Trochanter major İşlevi: Gluteus mediusa benzer şekildedir. Uyluğun abdüksiyonuna ve içe rotasyonuna neden olur..

63

Alt extremite kemikleri üst extremiteye uygun olarak sınıflandırılmıştır.

Alt extremite kemikleri üst extremiteye uygun olarak sınıflandırılmıştır. Alt extremite kemikleri üst extremiteye uygun olarak sınıflandırılmıştır. Alt extremite kemikleri iki kalça kemiği ile omurganın kuyruk sokumu kemiği arasında oluşan pelvis (leğen kavşağı) ile başlar.

Detaylı

HAREKET SİSTEMİ; İskelet Sistemi

HAREKET SİSTEMİ; İskelet Sistemi HAREKET SİSTEMİ; İskelet Sistemi Hareket sistemi iki kısımdan oluşur: iskelet sistemi ve kas sistemi. İskelet sistemi; kemikleri, eklemleri ve ligamentleri (bağları) içerir. Kas sistemi de; kasları ve

Detaylı

ALT EKSTREMİTE MUAYENESİ. Prof Dr Halil KOYUNCU

ALT EKSTREMİTE MUAYENESİ. Prof Dr Halil KOYUNCU ALT EKSTREMİTE MUAYENESİ Prof Dr Halil KOYUNCU ALT EKSTREMİTE BÖLGELERİ PELVİS DİZ AYAK PELVİS BÖLGESİ KEMİK YAPILARI KOKSA SAKRUM KOKSİKS FEMUR PUBİS PELVİS BÖLGESİ EKLEMLERİ Lumbosakral Sakroiliak eklem

Detaylı

LOMBER DİSK HERNİLİ HASTALARDA EGZERSİZ VE ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN ETKİNLİĞİ

LOMBER DİSK HERNİLİ HASTALARDA EGZERSİZ VE ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN ETKİNLİĞİ 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 70.YIL İSTANBUL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ LOMBER DİSK HERNİLİ HASTALARDA EGZERSİZ VE ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN ETKİNLİĞİ Uzmanlık Tezi Dr. F. Banu

Detaylı

Patellofemoral biyomekanik

Patellofemoral biyomekanik TOTBİD Dergisi TOTBİD Dergisi 212;11(4):274-28 Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği doi: 1.566/totbid.dergisi.212.37 Patellofemoral biyomekanik Patellofemoral biomechanics İlhami Kuru, Bahtiyar

Detaylı

YÜZ FELCİ / FASIAL FELÇ

YÜZ FELCİ / FASIAL FELÇ YÜZ FELCİ / FASIAL FELÇ Bantlama, batı ve doğu tedavileri beraber kullanıldığında, tamamlayıcı tedavi olarak çok etkilidir. Sadece, bantı orijinal pozisyon yönünde kasa uygulayın. Hiç zor değil, çünkü

Detaylı

Columna vertebralis (omurga); vücudun arka ve orta kısmında yer alır, kemikten ve kıkırdaktan oluşur ve içinde omuriliği barındırır.

Columna vertebralis (omurga); vücudun arka ve orta kısmında yer alır, kemikten ve kıkırdaktan oluşur ve içinde omuriliği barındırır. Columna vertebralis (omurga); vücudun arka ve orta kısmında yer alır, kemikten ve kıkırdaktan oluşur ve içinde omuriliği barındırır. İskeletin önemli bir bölümüdür ve temel eksenidir. Sırt boyunca uzanır

Detaylı

ROTATOR KILIF TAM KAT YIRTIKLARINDA MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME BULGULARI

ROTATOR KILIF TAM KAT YIRTIKLARINDA MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME BULGULARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RADYOLOJİ KLİNİĞİ ROTATOR KILIF TAM KAT YIRTIKLARINDA MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME BULGULARI TIPTA UZMANLIK TEZİ DR MEHMET ŞAHBEY İSTANBUL-2009

Detaylı

Kas İskelet Sistemi Muayenesi

Kas İskelet Sistemi Muayenesi Kas İskelet Sistemi Muayenesi Dr.Ümit Dündar Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Romatolojik hastalıkların büyük bir kısmına detaylı bir öykü ve fizik muayene ile tanı konulabilir. Fiziksel tıp

Detaylı

DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ

DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ İnsanlar ve hayvanlar hareket etme özeliğine sahiptirler. Bu hareketlerin büyük bir kısmı besin bulma, düşmanda kaçma, göç etme ve yaşadığı alanı savunma gibi gereksinimlerden

Detaylı

Çiğneme Modeli ve Bu Modelin Proprioseptörler ve Proprioseptif Refleksle Değişimi. Prof. Dr. Nurselen Toygar

Çiğneme Modeli ve Bu Modelin Proprioseptörler ve Proprioseptif Refleksle Değişimi. Prof. Dr. Nurselen Toygar Çiğneme Modeli ve Bu Modelin Proprioseptörler ve Proprioseptif Refleksle Değişimi Prof. Dr. Nurselen Toygar Proprioseptörlerin mekanik uyarılmasıyla reseptörlerden doğan impuslar mandibulayı açıcı kasları

Detaylı

OXFORD TIP YAYINLARI. Doğumsal Pes Ekinovarus (Congenital Clubfoot)

OXFORD TIP YAYINLARI. Doğumsal Pes Ekinovarus (Congenital Clubfoot) OXFORD TIP YAYINLARI Doğumsal Pes Ekinovarus (Congenital Clubfoot) Oxford New York Tokyo OXFORD UNIVERSITY PRESS 1996 Doğumsal Pes Ekinovarus Tedavinin temelleri İkinci Baskı IGNACIO V. PONSETI Professor

Detaylı

Alt ekstremite tuzak nöropatilerinin tanısı klinik değerlendirme ve elektrofizyolojik

Alt ekstremite tuzak nöropatilerinin tanısı klinik değerlendirme ve elektrofizyolojik ALT EKSTREMİTE TUZAK NÖROPATİLERİ Dr.Hatice Tuba SANAL Gülhane Askeri Tıp Akademisi Alt ekstremite tuzak nöropatilerinin tanısı klinik değerlendirme ve elektrofizyolojik çalışmalarla konabilir. Karmaşık

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GÜZELLİK VE SAÇ BAKIMI HİZMETLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GÜZELLİK VE SAÇ BAKIMI HİZMETLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GÜZELLİK VE SAÇ BAKIMI HİZMETLERİ DEKOLTE VE YÜZ MASAJI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

ADLİ TIP BÖLÜMÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLMEKTE OLAN HİZMETLER:

ADLİ TIP BÖLÜMÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLMEKTE OLAN HİZMETLER: ADLİ TIP BÖLÜMÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLMEKTE OLAN HİZMETLER: 1. Şahısların adli muayeneleri ve/veya tıbbi evraklarının incelenmesi sonucu adli kati raporların veya diğer adli raporların yazılması ile adli mercilere

Detaylı

Omuz kemeri kemikleri Clavicula (köprücük kemiği)

Omuz kemeri kemikleri Clavicula (köprücük kemiği) Üst ekstremite kemikleri omuz hizasında kürek kemiği ve köprücük kemiğinden oluşan omuz kemeri kemikleri ile başlar. Diğer üst ekstremite kemikleri, humerus (pazu kemiği, kol kemiği), antebrachium (radius

Detaylı

OMUZ VE ÜST KOL BÖLGESİNE YÖNELİK KİNEZYOLOJİK BANTLAMA UYGULAMALARI

OMUZ VE ÜST KOL BÖLGESİNE YÖNELİK KİNEZYOLOJİK BANTLAMA UYGULAMALARI OMUZ VE ÜST KOL BÖLGESİNE YÖNELİK KİNEZYOLOJİK BANTLAMA UYGULAMALARI Supraspinatus kası Origo: Skapulanın supraspinöz fossası İnsersiyo: Humerus tuberkulum majus superior bölümü İnervasyon: Supraskapuler

Detaylı

KARDİYOVASKÜLER SİSTEM ANATOMİSİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ

KARDİYOVASKÜLER SİSTEM ANATOMİSİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ KARDİYOVASKÜLER SİSTEM ANATOMİSİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ KARDİYOVASKÜLER SİSTEM Kardiyovasküler sistem içinde kanın vücuda dağıldığı kapalı bir ağ sistemidir. Bu sistem kanı vücuda pompalayan kalp ve kanın vücuda

Detaylı

BĠR ALT EKSTREMĠTE ORTEZĠNĠN KĠNETĠK VE KĠNEMATĠK ANALĠZĠ

BĠR ALT EKSTREMĠTE ORTEZĠNĠN KĠNETĠK VE KĠNEMATĠK ANALĠZĠ T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ BĠR ALT EKSTREMĠTE ORTEZĠNĠN KĠNETĠK VE KĠNEMATĠK ANALĠZĠ BĠTĠRME PROJESĠ Mürüvvet ĠMRENK Projeyi Yöneten Prof. Dr. Seçil

Detaylı

T.C. TEMEL İLKYARDIM UYGULAMALARI EĞİTİM KİTABI

T.C. TEMEL İLKYARDIM UYGULAMALARI EĞİTİM KİTABI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLKYARDIM VE ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL İLKYARDIM UYGULAMALARI EĞİTİM KİTABI H. Fazıl İNAN* Zülfinaz KURT** İlknur KUBİLAY***

Detaylı

KASLAR HAKKINDA GENEL BİLGİLER. Kasların regenerasyon yeteneği yok denecek kadar azdır. Hasar gören kas dokusunun yerini bağ dokusu doldurur.

KASLAR HAKKINDA GENEL BİLGİLER. Kasların regenerasyon yeteneği yok denecek kadar azdır. Hasar gören kas dokusunun yerini bağ dokusu doldurur. KASLAR HAKKINDA GENEL BİLGİLER Canlılığın belirtisi olarak kabul edilen hareket canlıların sabit yer veya cisimlere göre yer ve durumunu değiştirmesidir. İnsanlarda hareket bir sistemin işlevidir. Bu işlevi

Detaylı

ÇOCUK ve GENÇLERDE FUTBOL ANTRENMANI

ÇOCUK ve GENÇLERDE FUTBOL ANTRENMANI ÇOCUK ve GENÇLERDE FUTBOL ANTRENMANI TFF FGM FUTBOL EĞİTİM YAYINLARI EYLÜL SAYI: 8 2009 İSTANBUL Prof. Dr. Niyazi ENİSELER ÇOCUK ve GENÇLERDE FUTBOL TFF- FGM FUTBOL EĞİTİM YAYINLARI -8 EYLÜL- 2009 İSTANBUL

Detaylı

YIRTIKLI RETİNA DEKOLMANLARINDA SKLERAL ÇÖKERTME CERRAHİSİ SONUÇLARIMIZ

YIRTIKLI RETİNA DEKOLMANLARINDA SKLERAL ÇÖKERTME CERRAHİSİ SONUÇLARIMIZ T.C. S.B.Prof. Dr. N. Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şef: Prof. Dr. Ömer Faruk Yılmaz Şef: Doç. Dr. Ziya Kapran YIRTIKLI RETİNA DEKOLMANLARINDA SKLERAL ÇÖKERTME CERRAHİSİ SONUÇLARIMIZ

Detaylı

Ortopedik radyolojide sıkça karşılaşılan hatalı veya eksik yorumlamalar: Neleri görmek gerekir? Neleri göremiyoruz?

Ortopedik radyolojide sıkça karşılaşılan hatalı veya eksik yorumlamalar: Neleri görmek gerekir? Neleri göremiyoruz? TOTBİD Dergisi TOTBİD Dergisi 2013;12(1):13-27 Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği doi: 10.5606/totbid.dergisi.2013.03 Ortopedik radyolojide sıkça karşılaşılan hatalı veya eksik yorumlamalar:

Detaylı

El Kırıklarının Tedavisi

El Kırıklarının Tedavisi El Kırıklarının Tedavisi Sait Ada*, Emin Bal** Vücudumuzun en çok rastlanan kınkları metakarp ve falanksların kırıklarıdır. Bu sıklık; tüm kırıkların %10'u veya tüm el yaralanmalarının 1/3'ü şeklindedir.

Detaylı

ULTRASONOGRAFİK PELVİMETRİNİN BAŞ-PELVİS UYGUNSUZLUĞU ÖNGÖRÜSÜNDE KULLANIMI

ULTRASONOGRAFİK PELVİMETRİNİN BAŞ-PELVİS UYGUNSUZLUĞU ÖNGÖRÜSÜNDE KULLANIMI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL BAKIRKÖY DOĞUMEVİ KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ Klinik Şefi:Op Dr.Ali İsmet Tekirdağ ULTRASONOGRAFİK PELVİMETRİNİN BAŞ-PELVİS UYGUNSUZLUĞU ÖNGÖRÜSÜNDE

Detaylı