Soru Hazırlama Kılavuzu. Çoktan seçmeli Kısa cevaplı Açık uçlu Çoklu seçmeli Eşleştirmeli

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Soru Hazırlama Kılavuzu. Çoktan seçmeli Kısa cevaplı Açık uçlu Çoklu seçmeli Eşleştirmeli"

Transkript

1 Soru Hazırlama Kılavuzu Çoktan seçmeli Kısa cevaplı Açık uçlu Çoklu seçmeli Eşleştirmeli

2 KEYPS te Soru Oluşturma KEYPS te sorlar belirtke tablosu denilen bir veri tabanında oluşturulur. Belirtke tabloları hem müfredatın oluşturulmasında ve hem de soruların girilmesinde yol gösterici tablolardır. KEYPS soruların hedeflerle ilişkilendirilerek sorulmasını sağlar. Bu fonksiyon sınavların kapsam ve yapı geçerliliği için büyük önem taşır. KEYPS te soru nasıl oluşturulur? Klinik eğitici veya temel eğitici sekmenizden size ait bir belirtke tablosu açınız. Belirtke tablosu üzerinde bir öğrenim hedefi üzerine kürsoru getiriniz Kürsorun geldiği hedef üzerinde açılan pencereden soru ekle sekmesini seçiniz ve tıklayınız Açılan pencereden seçiniz sekmesini tıklayınız

3 Çoktan seçmeli soru nedir? Çoktan Seçmeli Çoktan seçmeli soru bir soru kökü ve 5 cevap seçeneğinden oluşan soru tipidir. Seçeneklerden biri doğru cevaptır. Çoktan seçmeli soru tipi hatırlama düzeyindeki (tanıma, kavrama) bilgileri rahatlıkla sorar. Örnek: Aşağıdakilerden hangisi KEYPS kullanıcılarının yetkilerinden biridir? a. Yönetici b. Klinik eğitici c. Asistan d. Sekreter e. Eğitim yardımcısı KEYPS te çok tan seçmeli soru nasıl oluşturulur? Seçiniz sekmesini tıklayınız ve çoktan seçmeliyi seçiniz. Sorunuzu yazınız ifadesinin bulunduğu metin kutusuna tıklayınız ve soru kökünüzü giriniz.

4 Çoktan Seçmeli KEYPS te çok tan seçmeli soru nasıl oluşturulur? Cevap ekle sekmesini tıklayarak bir seçenek boşluğu açınız Her tıklamanızda bir tek seçenek için boşluk açılacaktır, her boşluğa bir seçenek yazınız. Seçeneklerin başına A. B. C. D. E. Kodu yazmamalısınız, sistem bu seçenek kodlarını kendisi oluşturacaktır.

5 Çoktan Seçmeli KEYPS te çok tan seçmeli soru nasıl oluşturulur? İkinci seçeneği ve diğer seçenekleri her birini yazmak için cevap ekle sekmesini tıklayarak 5 adet seçenek boşluğu açınız ve doğru cevabı seçeneklerin sağında bulunan check box ı işaretleyerek oluşturunuz. Sorularınızı hazırlarken hem soru kökünüze hem de seçeneklerinize video, ses ve resim dosyaları ekleyebilirsiniz. Dosya eklemek için dosya seç butonunu tıklayınız ve bilgisayarınızda bulunan her hangi bir klasör içinden dosya seçerek ekleyiniz.

6 Kısa Cevaplı Kısa Cevaplı (Boşluk Doldurma) sorusu nedir? Kısa Cevaplı soru bir ifadenin içinde veya sonunda bir veya daha fazla cevap boşluğu olan soru tipidir. Bu sorularda cevap boşlukları bir kelime, bir rakam, bir kelime grubu veya bir işaret için ayrılır. Bir boşluk 3 nokta ile belirtilmelidir. Kısa cevaplı soru tipi hatırlama düzeyindeki (tanıma, kavrama) bilgileri rahatlıkla sorar. Örnek: KEYPS te 6 adet kullanıcı tipi bulunmaktadır Bu kullanıcı tiplerini yazınız. 1., 2., 3., 4., 5., 6. KEYPS te kısa cevaplı soru nasıl oluşturulur? Seçiniz sekmesini tıklayınız ve Boşluk Doldurma tipini seçiniz. ifadesinin bulunduğu metin kutusuna tıklayınız ve soru kökünüzü giriniz.

7 Kısa Cevaplı KEYPS te Kısa Cevaplı soru nasıl oluşturulur? Cevap ekle sekmesini tıklayarak bir cevap boşluğu açınız Her tıklamanızda bir tek cevap için boşluk açılacaktır, her boşluğa bir cevap yazınız. Seçeneklerin başına A. B. C. D. E. Kodu yazmamalısınız, kısa cevaplı sorularda bu kodlamalar kullanılmamaktadır. Bir cevap birden fazla kelime ile ifade edilebiliyor ise (sinonimi, eş anlamlısı varsa) veya siz birden fazla kelimeyi doğru kabul edecekseniz, ilgili boşluğa ilk kelimeyi yazınız, daha sonra klavyenizdeki Tab işareti bulunan butona basınız ve aynı boşluğa ikinci kelimeyi yazınız ve Tab e basınız. Eğer cevaplar sıralı olarak verilmek zorunda değil ise cevap sırası önemsiz kutucuğunu tıkayınız.

8 Açık uçlu (klasik, assay) soru nedir? Açık Uçlu Açık uçlu soru bir kavramın anlam kaybına uğramadan açıklanması, bir olgunun hangi nedenle, nasıl çözüldüğünün açıklanması istenen bir soru tipidir. Bu soruda soru kökü yazılır ve cevabın tamamen öğrencinin ifadeleri ile yazılması istenir. Açık uçlu soru tipi bilginin hatırlanması ve bilginin kullanımı düzeylerini (tanıma, kavrama, uygulama, analiz, sentez) rahatlıkla sorar. Örnek: KEYPS kullanıcılarının yetkilerini örneklerle açıklayınız? KEYPS te Açık Uçlu soru nasıl oluşturulur? Seçiniz sekmesini tıklayınız ve çoktan seçmeliyi seçiniz. Sorunuzu yazınız ifadesinin bulunduğu metin kutusuna tıklayınız ve soru kökünüzü giriniz.

9 Açık Uçlu KEYPS te açık uçlu soru nasıl oluşturulur? Açık uçlu soruda Cevap ekle sekmesi bulunmamaktadır. Tersine bu soru tipinde cevap boşluğu hazırdır. Cevap boşluğuna öğrencinin kendi kelimeleri, cümleleri ile yazacağı metnin içinde geçmesini istediğiniz kelimeleri veya anlamları ve yanlarına bu ifadeler için vermeyi planladığınız puanı yazınız. Öğrenciyi değerlendirirken cevabın içinde bu ifadeler anlam kaybına uğramadan yazıldıysa puanı ekleyerek bu soru için öğrencinin alması gereken puanı hesaplayabilirsiniz. KEYPS açık uçlu soruları kendisi okuyamaz. Bu soru tipi için eğiticinin tüm cevapları kendisinin okuması ve değerlendirmesi gerekmektedir.

10 Eşleştirmeli soru nedir? Eşleştirmeli Eşleştirmeli soru, bir soru kökü ve çok sayıda öncül ile eşleştirilmiş cevap seçeneğinden oluşan soru tipidir. Öncüller cevaplardan bir fazla olmalıdır. Eşleştirmeli soru tipi bilginin hatırlanması düzeyini (tanıma, kavrama) rahatlıkla sorar. Örnek: KEYPS kullanıcıları ile soru konusundaki yetkilerini doğru olarak eşleştiriniz. Koordinatör - Soruları görür Eğitici Kendi sorularını görür Eğitici Soru yazar Öğrenci Eski soruları görür Eğitici - Soruları aktive / pasifize eder KEYPS te eşleştirmeli soru nasıl oluşturulur? Seçiniz sekmesini tıklayınız ve Eşleştirmeli tipini seçiniz. Sorunuzu yazınız ifadesinin bulunduğu metin kutusuna tıklayınız ve soru kökünüzü giriniz.

11 Eşleştirmeli KEYPS te eşleştirmeli soru nasıl oluşturulur? Cevap ekle sekmesini tıklayarak eşlenmiş seçenek boşlukları oluşturunuz. Oluşturduğunuz boşluklara öncülleri ve cevapları yazınız. Sadece doğru eşleme yazıldığı için doğru cevabın işaretlenmesi gerekmemektedir.

12 Çoklu Seçmeli (CORE) Çoklu seçmeli soru nedir? Çoklu seçmeli soru, bir soru kökü ve çok sayıda cevap seçeneğinden oluşan soru tipidir. Seçeneklerden birkaç tanesi doğru cevaptır. Çoklu seçmeli soru tipi bilginin hatırlanması ve bilginin kullanımı düzeylerini (tanıma, kavrama, uygulama, analiz, sentez) rahatlıkla sorar. Örnek: KEYPS kullanan 56 yaşında bir erkek eğitici okuldan çıkıp evine yürümeye başladıktan 10 dakika sonra arkadaşlarının yanında önce kendisini iyi hissetmediğini söylemiş ve daha sonra aniden düşerek bayılmıştır. Bu kişi 5 dakika içinde acil servise ulaştırılmıştır ve halen bilinci kapalıdır. Bu kişiye sadece mortal seyreden hastalıkları göz önüne alarak aşağıdaki laboratuvar ve görüntüleme yöntemlerinden hangilerini kullanmak doğru ve maliyet etkili olacaktır? a. EKG ve monitorizasyon, b. Troponin-T, c. Kan şekeri, d. Pulse oksimetre, e. Serum kalsiyum düzeyi, f. Kafa grafisi, g. Kraniyal CT, h. Kraniyal MR, i. Akciğer grafisi, j. Ayakta direk karın grafisi KEYPS te çoklu seçmeli soru nasıl oluşturulur? Seçiniz sekmesini tıklayınız ve CORE tipini seçiniz. Sorunuzu yazınız ifadesinin bulunduğu metin kutusuna tıklayınız ve soru kökünüzü giriniz.

13 Çoklu Seçmeli (CORE) KEYPS te çoklu seçmeli soru nasıl oluşturulur? Cevap ekle sekmesini tıklayarak seçenek boşlukları oluşturunuz. Oluşturduğunuz boşluklara seçenekleri yazınız. Seçenekler arasından doğru olanları sağ taraflarında bulunan kontrol kutucuğunu (check-box) işaretleyerek belirleyiniz.

14 Sorulara Dosya Ekleme Dosya neden eklenmeli? KEYPS soru köklerine ve seçeneklere ses, fotoğraf ve video dosyalarının eklenmesine izin verir. Ses dosyası ile öğrencinin dinlediği bir sesin neye ait olduğunu, bir konuşma veya enstruman sesi sırasında yanlış veya doğru kullanımlar, ifadeleri belirlemeyi ölçmek mümkün olacaktır. Fotoğraf dosyası ile öğrencinin gözlemlediği bir preparat, grafi veya bir fotoğraftaki lezyonu tanıyıp tanımadığı, gösterip gösteremediği ölçülebilecektir. Video dosyası ile öğrencinin bir işin yapılış şekli ile ilgili doğru ve yanlış yapılanları ayırt edip edemediği, bir video görüntüsünden bir lezyonu tanıyıp tanıyamadığı gibi süreçler belirlenebilecektir. Dosya nasıl eklenir? KEYPS hem soru kökünde hem de seçeneklerde dosya seç butonu ile dosya eklenmesine izin vermektedir.

15 Hedef Alan ve Düzeyi Hedef Alan ve Düzeyi neden eklenmeli? KEYPS soruların kapsam ve yapı geçerliliği olmasını desteklemek için yönlendirmeler yapmaktadır. Sorular eklendikleri hedefler ile aynı alanda (bilişsel, duyuşsal ve beceri) ve düzeyde (tanıma, kavrama, uygulama, analiz) olmalıdırlar. Bu nedenle KEYPS soruyu yazarken hedefin alan ve düzeyini size hatırlatmakta ve sorunuzu aynı alan ve düzeyde sormanızı beklemektedir. Soru alan ve düzeyini seçmenizi isteyerek bu konuda emin olmanızı beklemektedir.

16 İngilizce Soru Girişi İngilizce soru girişi nasıl yapılamaz? İngilizce soru girişi normal kullanıcı adınız ve şifreniz ile sisteme girilerek yapılamaz! İngilizce soru girişi nasıl yapılır? İngilizce soru girişi için KEYPS giriş sayfasından kullanıcı adınızın sonuna ing takısı getirerek (örneğin enginselcuk yerine enginselcuking yazarak) ve keyps şifrenizi (şifrenizi değiştirin uyarısından önc kullandığınız şifreler geçerlidir) yazarak yapabilirsiniz. Girişi yaptıktan sonra önünüze KEYPS Türkçe versiyonunun kopyası çıkacaktır. Bu aşamadan sonra ilgili belitke tablosuna giderek sorularınızı İngilizce olarak girebilirsiniz. NOT: Önünüze açılan KEYPS verisyonunun Türkçe olmasından dolayı lütfen endişelenmeyiniz. Girerken kullanıcı adınızın sonuna ing takısı ekleyerek girdiğiniz sistem sadece ingilizce soru girmek amacıyla açılmıştır. Buraya girdiğiniz sorular Türkçe versiyonunda görünmez ve sadece İngilizce sınıflara yapılacak sınavlar için kullanılacaklardır. TR KEYPS te yaptığınız belitke tablosu değişikliklerinin hiç biri İNG keyps te görünmeyecektir.

Kurs Otomasyonu Programı

Kurs Otomasyonu Programı Kurs Otomasyonu Kullanım Kılavuzu İçindekiler 1. Genel Bilgiler... 6 1.1. Kurs Otomasyon Programının Kurulumu... 6 1.2. Kurs Otomasyon Programının Çalıştırılması... 8 2. Tabim Kurs Otomasyonu ve Kullanım

Detaylı

MICROSOFT WORD 2010 BAŞLANGIÇ SEVİYESİ EĞİTİM İÇERİĞİ

MICROSOFT WORD 2010 BAŞLANGIÇ SEVİYESİ EĞİTİM İÇERİĞİ Orta Doğu Teknik Üniversitesi Middle East Technical University MICROSOFT WORD 2010 Instructional Technology Support Office Web adresi: http://its.metu.edu.tr Adres: GİSAM No:9 Tel: 210 35 71 E-posta: its@metu.edu.tr

Detaylı

MICROSOFT EXCEL 2010 BAŞLANGIÇ SEVİYESİ EĞİTİM İÇERİĞİ

MICROSOFT EXCEL 2010 BAŞLANGIÇ SEVİYESİ EĞİTİM İÇERİĞİ Orta Doğu Teknik Üniversitesi Middle East Technical University MICROSOFT EXCEL 2010 Instructional Technology Support Office Web adresi: http://its.metu.edu.tr Adres: GİSAM No:9 Tel: 2103571 E-posta: its@metu.edu.tr

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OSMANİYE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ADIM ADIM OKUL/KURUM WEB SAYFASI OLUŞTURMA

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OSMANİYE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ADIM ADIM OKUL/KURUM WEB SAYFASI OLUŞTURMA T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OSMANİYE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ADIM ADIM OKUL/KURUM WEB SAYFASI OLUŞTURMA KASIM 2012 İçindekiler 1. Giriş... 3 2. Alan Adının Oluşturulması... 3 3. Mebpanel Kısmına Giriş...

Detaylı

Adobe Connect. Eğitmen Kullanım Kılavuzu

Adobe Connect. Eğitmen Kullanım Kılavuzu Adobe Connect Eğitmen Kullanım Kılavuzu İçindekiler Tablosu Eğitmenler İçin Moodle Kullanım Kılavuzu... 2 Giriş Ekranı... 2 Ana Sayfa Tanıtımı Ve Kullanımı... 2 Profil Güncelleme... 3 Şifre Değiştirme...

Detaylı

MICROSOFT WORD 2010 İLERİ SEVİYE EĞİTİM İÇERİĞİ

MICROSOFT WORD 2010 İLERİ SEVİYE EĞİTİM İÇERİĞİ Orta Doğu Teknik Üniversitesi Middle East Technical University MICROSOFT WORD 2010 Instructional Technology Support Office Web adresi: http://its.metu.edu.tr Adres: GİSAM No:9 Tel: 210 35 71 E-posta: its@metu.edu.tr

Detaylı

:::: Germencik Halk Eğitimi Merkezi Bilgisayar Kurs Notları Hüseyin OKUL ::::

:::: Germencik Halk Eğitimi Merkezi Bilgisayar Kurs Notları Hüseyin OKUL :::: 1) ACCESS PROGRAMININ GENEL YAPISI VE KULLANIM AMACI Access bir veritabanı programıdır. Veritabanı, bir konuyla ilgili çok sayıda kaydın tutulduğu bir bilgi havuzu olarak nitelendirilebilir. Veritabanı

Detaylı

Oturum aç butonuna tıklayın.

Oturum aç butonuna tıklayın. Adım 1 Oturum açın. Oturum aç butonuna tıklayın. Adım 1 Oturum açın. Kullanıcı adınızı ve şifrenizi yazın. İpucu: Eğer şifrenizi hatırlayamazsanız, Şifrenizi mi unuttunuz? istemini kullanın. Adım 2 Profilinizi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK SUNU HAZIRLAMA Ankara 2005 İÇİNDEKİLER AÇIKLAMALAR...ii GİRİŞ...1 ÖĞRENME

Detaylı

bilgi.ozeldunyakoleji.com Öğretmenler İçin Portal Kullanım Kılavuzu Özel Dünya Eğitim Kurumları Bilgi Sistemleri

bilgi.ozeldunyakoleji.com Öğretmenler İçin Portal Kullanım Kılavuzu Özel Dünya Eğitim Kurumları Bilgi Sistemleri Öğretmenler İçin Portal Kullanım Kılavuzu Özel Dünya Eğitim Kurumları Bilgi Sistemleri İçindekiler Moodle a Giriş...2 Ders Ekleme...3 Yeni Kategori Ekleme:...3 Yeni Ders Ekleme:...4 Genel:...4 Ders Kayıtları:...6

Detaylı

sitenhazir.com sayfalarınızdaki her geçerli tıklama için ödeme yapar. Program kurallarına uygun olan web siteleri başvuru formunu doldurarak

sitenhazir.com sayfalarınızdaki her geçerli tıklama için ödeme yapar. Program kurallarına uygun olan web siteleri başvuru formunu doldurarak Google reklam veren firma veya şahıslardan aldığı reklamların bir bölümünü web sitelerinde reklam yayınlayarak gelir elde etmek isteyen site sahipleriyle paylaşır. AdSense reklamları web sitesinden kolay

Detaylı

4.3.3.5.1.2.5. Soru Oluşturma... 45 4.3.3.5.1.2.5.1. Soru Düzenleme Simgeleri;... 46 4.3.3.5.1.2.5.2. Çoktan Seçmeli Soru Tipi :...

4.3.3.5.1.2.5. Soru Oluşturma... 45 4.3.3.5.1.2.5.1. Soru Düzenleme Simgeleri;... 46 4.3.3.5.1.2.5.2. Çoktan Seçmeli Soru Tipi :... İçindekiler 1. MOODLE HAKKINDA... 3 2. SİSTEME GİRİŞ... 3 2.1. Profil Güncelleme... 6 3. DERSE GİRİŞ... 7 4. DERSİ BİÇİMLENDİRME... 8 4.1. Ders Ayarlarını Düzenleme... 8 4.2. Ders Tasarım Araçlarını Kullanma...

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIM EDİTÖRÜ İLE VERİ TABANI İŞLEMLERİ Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

MagicFace Yüz Tanıma Kullanım Kılavuzu

MagicFace Yüz Tanıma Kullanım Kılavuzu MagicFace Yüz Tanıma Kullanım Kılavuzu Bu kılavuz MF302 Kullanım ve Kurulumu ile cihaz tanımlamalarına yönelik doğru çalışma alışkanlıkları konusunda bilgiler vermektedir. Daha detaylı bilgiyi http://www.perkotek.com

Detaylı

AKINSOFT E-Site. Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.02 Tarih : 09.08.2011. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT

AKINSOFT E-Site. Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.02 Tarih : 09.08.2011. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.01.02 Tarih : 09.08.2011 Sayfa-1 1- ÇALIŞMA ŞEKLİ HAKKINDA KISA BİLGİ programı; apartmanlara, sitelere ve site yönetim şirketlerine hitap etmektedir. Program özellikleri

Detaylı

MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI

MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI Mustafa KILIÇ Mersin Hem ve ASO Müdürlüğü mustafa@kilic.us MICROSOFT ACCESS Access bir veritabanı programıdır. Veritabanı, bir konuyla ilgili çok sayıda kaydın tutulduğu bir

Detaylı

Öğretmenler İçin Moodle Kullanım Kılavuzu

Öğretmenler İçin Moodle Kullanım Kılavuzu Öğretmenler İçin Moodle Kullanım Kılavuzu Birtel İletişim Teknolojileri www.birtel.com.tr İçindekiler Moodle a Giriş...2 Ders Ekleme...3 Yeni Kategori Ekleme:...3 Yeni Ders Ekleme:...4 Genel:...4 Ders

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ VERİ TABANI PROGRAMI 1 482BK0183

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ VERİ TABANI PROGRAMI 1 482BK0183 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ VERİ TABANI PROGRAMI 1 482BK0183 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Karşınıza aşağıdaki ekran geldiğinde Next e tıklayınız.

Karşınıza aşağıdaki ekran geldiğinde Next e tıklayınız. BÖLÜM I PROGRAM KURULUMU Cihazınızla birlikte verilen CD de bulunan EceGöz_SenOku.msi ve Setup.exe dosyalarından herhangi birine çift tıklayarak EceGöz SenOku program kurulumunu başlatınız. Karşınıza aşağıdaki

Detaylı

YENİ NESİL İLETİŞİM PLATFORMU. 4.0 Kullanıcı Kılavuzu

YENİ NESİL İLETİŞİM PLATFORMU. 4.0 Kullanıcı Kılavuzu YENİ NESİL İLETİŞİM PLATFORMU 4.0 Kullanıcı Kılavuzu Tüm hakları saklıdır 2010 1 İçindekiler 1 İÇINDEKILER... 2 2 VERSIYONLAR TARIHÇESI... 4 3 KISALTMALAR... 4 4 GENEL SISTEM ÖZELLIKLERI... 5 4.1 AYRINTILI

Detaylı

1.Adım: TradeAll masaüstü uygulamasını indirmek için, TradeAll web sitesine girip TradeAll Platformları butonuna tıklayın.

1.Adım: TradeAll masaüstü uygulamasını indirmek için, TradeAll web sitesine girip TradeAll Platformları butonuna tıklayın. KURULUM YÜKLEME VE SİSTEM GİRİŞ TradeAll ile Forex, Futures, CFD, Hisse Senedi ve EFT gibi tüm yatırım işlemlerinizi tek bir platform üzerinden hızlı, güvenli ve kesintisiz olarak gerçekleştirmek mümkün!

Detaylı

Access 2000, bütün Windows 95/98 programları gibi çeşikli yollarla başlatılabilir.

Access 2000, bütün Windows 95/98 programları gibi çeşikli yollarla başlatılabilir. Eğer bana bilgisayar kullanımını haklı gösterecek tek bir şey şey derseniz, hemen Veritabanı derim. Veri-işlem. Ve ister telefon defterinizi oluşturun, ister firmanızın demirbaş envanterini tutun, Microsoft

Detaylı

5. ÜNİTE. Üniteye Hazırlık

5. ÜNİTE. Üniteye Hazırlık Veri Tabanı Uygulamaları 5. ÜNİTE Veri tabanı Uygulamaları Üniteye Hazırlık 1. Kişisel verilerin bilgisayar ortamında nasıl saklandığını araştırınız. 2. Ülkemizde devlet kurumları milyonlarca kişinin bilgisini

Detaylı

AKINSOFT CafePlus Yardım Dosyası

AKINSOFT CafePlus Yardım Dosyası AKINSOFT CafePlus Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Tarih : 05.03.2013 Sayfa 1 1. ÇALIŞMA SİSTEMİ HAKKINDA KISA BİLGİ AKINSOFT CafePlus ; İnternet cafelere, laboratuvarlara, internet web filtreleme

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUWİS. Web İçerik Sistemi. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı-WEB GRUBU

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUWİS. Web İçerik Sistemi. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı-WEB GRUBU MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUWİS Web İçerik Sistemi -WEB GRUBU 2013 B i l g i İ ş l e m D a i r e B a ş k a n l ı ğ ı MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM BÖLÜM DAİRE

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANİMASYON TEMELLERİ 482BK0138 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Modül 2 - MS Office 2010 (Word, Excel, PowerPoint) da becerilerinizi geliştirin

Modül 2 - MS Office 2010 (Word, Excel, PowerPoint) da becerilerinizi geliştirin LdV Projesi Modül 2 - MS Office 2010 (Word, Excel, PowerPoint) da becerilerinizi geliştirin E-LIFE FİZİKSEL ENGELLİLER İÇİN E- ÖĞRENME SANAL MERKEZİ 2011-1-RO1-LEO05-15322. Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından

Detaylı

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II İÇİNDEKİLER HEDEFLER ACCESS 2010

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II İÇİNDEKİLER HEDEFLER ACCESS 2010 HEDEFLER İÇİNDEKİLER ACCESS 2010 Tablo Oluşturma Adımları İlişkilendirme Sorgu Oluşturma Sorgu Sihirbazı Sorgu Tasarımı Ölçüt ve Parametre Ekleme Sıralama İşlemleri TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II Bu üniteyi

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AÇIK KAYNAK İŞLETİM SİSTEMİ KULLANIMI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

Harcama Birimleri Harcama Yönetim Sistemi Kullanım Kılavuzu

Harcama Birimleri Harcama Yönetim Sistemi Kullanım Kılavuzu Harcama Yönetim Sistemi Kullanım Kılavuzu Mayıs 2012 Çankırı Karatekin Üniversitesi GİRİŞ HYS Uygulamasına bağlanılabilmesi için aşağıdaki işlemler sırasıyla gerçekleştirilir. Uygulama internet ortamında

Detaylı