İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (I)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (I)"

Transkript

1 ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ (ÖABT) ÇÖZÜMÜ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (I) 1. Soruda mecaz anlatımın olmadığı cümle soruluyor. B şıkkında ruhlarımıza çiçek açtıran etkileyici bahçıvanlar ifadesinde; C şıkkında zihinsel şöleninin kırıntıları olan kelimeler ifadesinde, D şıkkında günlük hayatın tozunu sanatın alması ifadesinde; E şıkkında ise hayatın bir sahneden ve erkek ve kadınların oyunculardan ibaret olması ifadesinde mecaz kullanımı vardır. 2. Soruda kelimelerin hangisinde yapım ekinin kelimeyi farklı bir türe dönüştürdüğü soruluyor. A, B, D, ve E şıklarında yapım ekleri (sırasıyla -ence, -ness, -cy, -dom) köküne eklendiği kelimeleri isme dönüştürürken C şıkkındaki gracious kelimesi -ous yapım ekiyle sıfata dönüşmüştür. 3. Soruda cümlelerin hangisinde since in yapı yönünden zarf olarak verildiğini soruyor. A, B, ve D şıklarında mezun olduğumdan beri ifadesinde since den sonra bir cümle (clause) geldiği için since burada bağlaç (conjunction) olarak kullanılmıştır. E şıkkında since den sonra bir isim (noun) kullanıldığı için edat (preposition) olarak kullanılmış. B şıkkında ise since cümleye O nun on sene önce İstanbul dan ayrılmasından beri anlamı katsa da tek başına kullanıldığı, kendisinden sonra herhangi bir isim ya da cümle gelmediği için zarf (adverb) olarak kullanılmıştır. 4. Soruda içinde noktalama hatasının olmadığı cümle soruluyor. A şıkkında 6:30, B şıkkında appointment, E şıkkında sure ifadesinden sonra nokta gelmeli, ve devamındaki kelime büyük harfle başlamalı. C şıkkında ise shop ifadesinden sonra iki nokta üst üste kullanılmalı. 5. Soruda içinde noktalama hatasının olmadığı cümle soruluyor. D şıkkında however ifadesinden önce ve sonra virgül kullanılmalı. 6. Soruda derecelendirilebilen sıfatların aksine derecelendirilemeyen yani daha en gibi ifadelerle kullanılamayan (anlamı mutlak olan) sıfat sorulmuş. Daha ilgili / sıcak / zor/ yorgun ifadeleri doğru iken daha ahşap gibi bir ifade yanlıştır. Bir nesne ya ahşaptır ya da değildir. 7. Soruda içinde, bir sıfatın ya da zarfın derecesini artıran, anlamına yoğunluk katan bir ifadenin (intensifier) olmadığı cümle soruluyor. A şıkkında pretty (nice), B şıkkında completely (different), C şıkkında really (good), D şıkkında slightly (greater) ifadeleri intensifier dır. 1

2 8. Soruda şıklardaki kelimelerden hangisinin somut isim olduğu sorulmuş. B, C, D, ve E şıklarındaki kelimelerin maddi bir varlığı yoktur, kütlesi ve hacmi olan havanın aksine. 9. Eksiltili ifade / cümle anlamına gelen ellipsis gereksiz kelime tekrarını önlemek için kullanılan dil bilimsel bir özelliktir. Şıklardaki cümlelerde hangi ifadelerin atıldığına, gereksiz bulunduğuna dikkat ediniz: A şıkkı:... adversity (is) a greater (teacher) B şıkkı:... Batman (debuted)... C şıkkı:... imaginary ones (deal) with love D şıkkı:... tools (talk) Sesleri anlamlandırmadan (making meaning) önce onları tanımak (identifying)gerekir. 11. Birçok büyük roman tamamen değilse bile kısmen ejderha kavramından ilham almışlardır. Literary texts provide (14) opportunities for multisensorial classroom experiences and can appeal to learners with different learning styles. (15) Texts can be supplemented by audio-texts, music CDs, film clips, podcasts, all of which (14) enhance and even (14) further the richness of the sensory input that students receive. Literary texts offer (14) a rich source of linguistic input and can help learners to (14) practise the four skills - speaking, listening, reading and writing - in addition to exemplifying grammatical structures and presenting new vocabulary. Literature can help learners to (14) develop their understanding of other cultures, awareness of difference and to develop tolerance and understanding. (16) At the same time literary texts can deal with universal themes such as love, war and loss that are not always covered in the sanitized world of course books. 14. Parçanın ana fikrinin sorulduğu bu soruda E şıkkında geçen multiple benefits / çeşitli faydalar ifadesinin karşılığı, metinde koyu renkle yazılan dört becerinin geliştirilmesi, dil bilgisi yapılarını örneklendirme, ve yeni kelimeler sunma gibi ifadelerdir. Metinde edebi metinlerin derste kullanımına dair bahsi geçen tüm bu avantajların üst başlığı multiple benefits tamlamasıdır. 12. Katkıda bulunmak, yardımcı bulunmak anlamaına gelen contribute kelimesi to edatı ile kullanılır. Dinleme kaynağı / girdisinin hatırlanması ifadesinde is bir isim tamlaması (noun+of+noun) söz konusudur. 15. Soruda parçadan seçilen bir ayrıntının yeniden yorumlanması (paraphrase) isteniyor. Metinde ilgili yerde geçen supplement kelimesi A şıkkında support kelimesine dönüşmüştür. Dolayısıyla aynı anlam (metinlerin sesli materyallerle desteklenmesi) farklı bir kelime ile sağlanmıştır. 13. Cümlenin past olduğuna dair bir ipucu olmamasına ek olarak şu bilgiler not edilebilir: A ve D şıkları, consisting yüklem olmadığından; B şıkkı, will ifadesine bağlı bir gelecek zamandan cümlede bahsedilmemesinden; E şıkkı, iki zaman (simple past ve past perfect) arasındaki zaman farkına dair cümlede bir anlam olmamasından yanlıştır. 16. Sorunun kökünde yer alan conclude kelimesi cevabın çok muhtemel parçanın sonuna doğru ya da son cümlesinde olabileceğine bir işarettir. Son cümlede sevgi, savaş ve kayıplar gibi kavramların ders kitaplarının sterilize / arındırılmış dünyasında her zaman var olmadığı ifade ediliyor. C şıkkında ders kitaplarının genellikle evrensel temaları içermediğinden (not incorporate) bahsediyor. Bu ifadeler birbiriyle anlam olarak örtüşmektedir. 2

3 17. Isabel : ---- Logan : How do they perform that task? Isabel : Students work in pairs, and each is given half of a map, grid, or list needed to complete a task. 19. Isabel : Listening strategies can be classified by how the listener processes the input. Logan : Do you know any strategy that may work? Isabel : ---- Logan : Is that all? Logan : What is its advantage? Isabel : The pair then talk to each other until they both have all the information. Logan ın ilk cümlesindeki that task ifadesinden ve Isabel in 2. cümlesindeki ayrıntılı açıklamadan boşluğa gelmesi gereken cümlede, öğrenciler için olan bir tür aktivite den bahsettiği anlaşılıyor. Isabel : The listener benefits from the background knowledge of the topic that helps the listener to interpret what is heard and anticipate what will come next. Isabel, dinleme becerilerine dair stratejilerin, dinleyicinin duyduklarını nasıl kavradığına bağlı sınıflandırabileceğini söylediğinde Logan bu stratejilere işe yarar bir örnek vermesini istiyor. Isabel tümden gelim (top-down strategies) tekniklerini uyguladığını ifade ediyor. Doğru cevaba götüren en önemli ipucu İsabel in son cümlesindeki background knowledge ifadesidir. Sebebi ise bir dinleyicinin konuşmanın seyrini tahmin etmesi, öngörmesi (anticipate) için konuştuğu kişiye, ortama, ve konuya (topic) dair geçmiş zamandan biriken bir tecrübeye, bilgiye (background knowledge) sahip olması gerektiğidir. 18. Laura : Communicative drills require students to be aware of the relationships among form, meaning, and use. Kayla : How do they benefit these drills? Laura : Soru kökünde geçen öğretme ve öğrenmenin kalitesinin kültürler arasında standart hale getirilemeyeceği, bir diğer deyişle sabit olmadığı ifade ediliyor. B şıkkında geçen bir kültürden / toplumdan ötekine değişebilir ifadesi sabit olmama durumunu tam olarak karşılıyor. Paraphrase sorularının genel özelliğini, yani aynı anlamın farklı kelimelerle ifade edilişini bu soruda da görebiliyoruz. Kayla : That sounds effective. Sorudaki diyaloğa iletişim odaklı alıştırmalara dair bir bilgiyle Laura tarafından giriş yapılıyor. Kayla ise bu alıştırmaların faydasını soruyor. Son cümledeki etkili / etkin anlamına gelen effective kelimesinden ötürü boşluğa gelmesi gereken cümlenin anlam olarak olumlu olması gerekiyor, 21. Soru köküne göre, çok fazla dil tecrübesi olan yetişkinlerin alışılmamış aksanları anlamada zamanla daha iyi oldukları ifade ediliyor. B şıkkında geçen normally, do better, understanding, new ifadeleri sırasıyla soru kökündeki typically, get better, understanding, unfamiliar kelimelerine karşılık kullanılmıştır. 3

4 22. Praising some traits such as intelligence, ability or creativity might be detrimental for the traits continuity in students. However, praise for endeavoring towards utilizing their intelligence; creativity or any other ability appears to increase the likelihood of learning. This issue raises some serious questions about the current practices of gifted education. Today, most education systems in the United States and other countries identify gifted students through tests and other means of determining intelligence, some even group students in separate classes. These students are well aware why they are being treated in this way. In other words, the system itself is continuously providing implicit rewards for the students identified as gifted. Özel yetenekli öğrencilerin takdir görmelerinin onlar üzerindeki olumlu etkisinden bahsedildikten hemen sonra Amerika daki eğitim sisteminde bu tarz öğrencilere farklı muamele yapıldığı (ayrı sınıflarda okutularak) ve onların da bunun farkında olduğu ifade ediliyor. Dolayısıyla bu sistem onlarda örtük / gizli bir ödül (implicit reward) fonksiyonunu görmüş oluyor. 23. Effective learning requires that the students interest and attention to the task at hand be sustained. When students are able to maintain a high level of interest and involvement in learning, then intrinsic motivation has been developed. Intrinsic motivation refers to the internal sense of satisfaction derived from involvement in activity and directing it to its completion. Valuing learning for the sake of learning and deciding that the effort is worth expending are perhaps the most important attitudes a student can acquire in school. They will lead to a more thorough mastery of content and will have an impact on the student s self-concept and future learning. Etkili öğrenme, öğrencinin ilgisine (interest and attention) ve öğrenmeye müdahil olmasına (involvement in learning) bağlı olarak içten gelen motivasyonla (intrinsic motivation) gelişir. Bu durumda öğrenci öğrenmeyi karşılıksız, sadece öğrenmek için (learning for the sake of learning) öğrenerek önemli bir özellik kazanmış olur. Sonuçta tüm bunlar öğrencinin konuya daha fazla hakim olmasına, konuda uzmanlaşına (mastery) ve kendi benliği ve gelecekteki öğrenmesi üzerinde ciddi bir etki (impact) bırakacaktır (I) Children start to learn the sound of words by remembering the first and last syllables. (II) They tend to focus especially on the first and last syllable. (III) If you re only seven months old, there s no difference between a cinema and a cimena. (IV) Infants start to learn words very early, during the first months of life, and to do so they have to memorize their sounds. (V) The middle syllables may even be jumbled, but to these little ears this will make virtually no difference. Paragrafta çocukların kelimelerin seslerini ilk ve son heceyi ezberleyerek öğrenmesinden ve bu süreçte ortadaki hecelerin fark edilemeyebileceğinden bahsediliyor. Paragrafın akışını bozan dördüncü cümlesinde çocukların kelimeleri öğrenmeye çok erken dönemde başladıklarından ve bu nedenle sesleri ezberlemek zorunda olduklarından bahsediliyor. İlk bakışta infants / children; memorize / remember; ve sounds gibi kelimeler ilişkili olduğundan cümle paragrafın bütünlüğünü bozmuyor gibi gözükse de asıl üzerinde durulan mevzu çocuk ve heceleri öğrenme arasındaki ilişkidir. 25. (I) During the early 1900 s, literature often expressed the optimism and conservative ideals of the Victorian Age, the period from the early 1830 s to (II) Then many writers began to react against the conventions and restraints of Victorian society. (III) The studies of the unconscious mind recorded by the Austrian physician Sigmund Freud contributed to this shift in attitude. (IV) Another reason was the destruction caused by World War I. (V) Writers in the 1900 s increasingly experimented with form and technique in novels, stories, plays, and poems. Paragrafta 1900 lerde Viktorya döneminin muhafazakar düşüncelerine yönelik tepkisel bir akım başladığından ve bunun iki sebebinden bahsediliyor. E şıkkında ise yazarların 1900 lerde edebiyatta biçim ve teknikle ilgili denemeler yaptıkları ifade edilmektedir. İlk ve son cümlede geçen tarihler aynı (1900 s) olsa da karşılık geldikleri olaylar farklıdır.

5 26. Soruda lirik tarzda yazılmış olsa da doğasında, iç yapısında farklı bir edebi türe karşılık gelen ifade soruluyor. Şıklarda verilen edebi türlerle onlara dair açıklamalar birbirleriyle örtüşmemektedir. D şıkkındaki elegiac ifadesi Türkçe deki ağıt tarzına karşılık gelmektedir. Bu edebi tür, geçen zaman veya yokluğundan dolayı hüzünlenilen bir kişinin ardından yazılan eserlere verilen addır. 32. Soruda İngilizce de vurgu, ve tonlama gibi seslerin çıkış yerine değil de seslerin kullanımına karşılık gelen kavramlar istenmiştir. Seslerin sesli ve sessiz diye ayrımı segmental (kısım / parçalardan oluşan manasında); konuşma dilinde seslerin aldığı hallere ise (bu kısım / parçaların üstü ötesi manasında) suprasegmental özellikler olarak adlandırılır. 27. Thomas More un ideal bir cumhuriyeti anlattığı eseri Utopia nın, Plato nun Republic adlı eserinden izler taşıdığı ifade edilmektedir. 28. Bir oyunucunun düşüncelerini sahnede tek başına ve sesli bir şekilde ifade etmesi bir nevi monolog olan soliloquy [(soli=solo (tek); loquy=speaking (konuşma)] kavramıyla ifade edilir. 29. It has often been said that one of the reasons that Shakespeare s plays have remained so popular for so long lies in the fact that they deal with great and universal themes that were of concern to people in Shakespeare s time, and are of no less significance to us today. His plays often deal with themes such as love, hate, envy, jealousy, death, revenge, guilt, corruption, and destiny. 33. (Örneğin) /s/, /e/, /l/, ve /f/ sesleri tek başlarına bir anlam ifade etmezken bir araya geldiğinde anlamlı bir kelime oluşturmaktadırlar. Burada bir ikilik söz konusudur. Bunun dil bilimdeki kavram karşılığı duality of patterning dir. 34. Bayan Urbanshire ın dağlardan da büyük olduğunun ifade edildiği cümlede anlamı vurgulamak amacıyla kullanılan bir mübalağa söz konusudur. 35. İki kelimeyi birleştirmek ve bir kelimeyi kısaltmakla / kesmekle oluşturulan kelimelere örnek sırasıyla highlight ve specs dir. Nedeni, 1. kelimenin high ve light kelimelerinin birleşiminden; ikinci kelimenin ise specifications kelimesini kısaltılmasından oluşmasıdır. Shakespeare in eserlerinin hala bu kadar tanınır olmasının nedeni o dönemdeki insanlarla bugünün insanının aynı konulara ilgi duymasıdır. Bir diğer ifadeyle eserlerin konularına insanoğlunun bakışı insanlar değişse de aynı kalmaktadır. Bu nedenle eserler hala sevilmektedir. 36. Dil bilimin birden fazla kelimeden oluşan kelime / sözcük öbeklerine (multi-word items), deyimlere (phrasal verbs, idioms) ve kalıplaşmış ifadelere (fixed expressions) odaklanan dalı deyiş bilim manasına gelen phraseology dir. 30. Öncüldeki bilgilere ek olarak The Fareie Queene adlı eser, 16. yüzyılda Kraliçe Elizabeth döneminde yaşamış Edmund Spencer a aittir. 37. Yazımı aynı olup, telaffuzu ve anlamı farklı olan kelimelere İngilizce de heteronyms denir lerin başından ortalarına kadar devam eden ve önde gelen yazarlarından biri T. S. Eliot olan dönem modernizmdir. 5

6 38. They zamiri Japonlar kelimesine karşılık gelmektedir. Gereksiz kelime tekrarının önüne geçmek için Japonlar kelimesi iki kere tekrar edilmemiş, bunun yerine bir tanesinde zamir (they) kullanılmıştır. Ancak zamir nitelediği kelimeden daha önce geldiğinden bu kullanıma cataphora denilmektedir. Şayet önce the Japonese sonra they kullanılsaydı bu durumda cevap anaphora olurdu. 39. Farklı zaman, mekan ve kişilere karşı kullanacağımız dildeki kelime yapısal tercihler toplum-dilbilimde register oarak adlandırılır. Diğer bir deyişle kullanılan dilin günlük kınuşma dili (informal) ve resmi dil ayrımını yapabilme,dili çeşitlendirme durumudur register. 40. Türkçe ye bütünce dilbilim olarak da çevrilen corpus linguistics sözcük derleminden yola çıkarak bilgisayar programları vasıtasıyla çözümleme yapmak amaçlı sözcüklerin ya da söz öbeklerinin analiz edilmesidir. Anahtar / hedef / incelenecek kelimenin (key word) alt alta getirilerek kelimenin sağında ve solunda kelimenin içinde geçtiği cümlenin diğer kelimelerinin (context) hizalanmış şekline ise concordance (dizin) denir. Bu formata İngilizce de KWIC (Key Word In Context) denir. 41. Scaffolding bir öğretmenin ya da daha iyi bir arkadaşın bir görevi düzenlemesi ya da yapılandırması için yardımcı olmasıdır. 42. Çıkarımda bulunma, tekrar birleştirme, bağlamsallaştırma ve önceki bilgilerin yeni bilgilere transferi ikinci dili öğrenirken kullanılan bilişsel stratejilerdir. Ancak işbirliği (cooperation) socioaffective stratejidir. 43. Grammar Translation Method un uygulandığı bir derste kelimeler yalnızca kullanılan metinlerden seçilir ve kelimeler çift dilli kelime listeleri, sözlükler ve ezber yoluyla öğretilir. 44. Soru Sorma, eşleştirme, metnin amacını tanıma ve hataları bulma while-reading safhasında kullanılabilen aktivitelerdir. Ancak beyin fırtınası daha çok pre-reading safhasında kullanılır. 45. Form-focused Instruction (Form Odaklı Öğretim) örtülü veya açık olarak bir dil yapısına öğrencilerin dikkatini çekmek için kullanılan herhangi bir pedagojik çabayı kapsar. 46. Field independent tarzı bir şey üzerinde yoğunlaşmak (gürültülü bir yerde kitap okuma gibi), ya da başka değişkenlerin müdahalesi olmadan ayrı değişkenleri analiz etmek için bir bütünün parçalarını ayırt etmeyi sağlar. 47. Discrete point testler bir dilin onu oluşturan öğelere ayrılabileceği ve bu öğelerin başarılı bir şekilde test edilebileceği varsayımı üzerine inşa edilir. 48. Yabancı dili öğrenen küçük çocukların alıcı dil becerileri Üretken dil becerilerinden önce gelişir. Bundan dolayı E seçenekteki ifade küçük çocuklar için doğru bir ifade değildir. 49. Task-based (görev odaklı) bir derste task tasarlanırken öğrenilecek içerik, öğrencilerin kullanacağı veya gözlemleyeceği materyal, öğrenci ve öğretmenlerin yapacağı aktiviteler ve öğrenciler göz önünde bulundurulur. Ancak öğretmenin fonemik farkındalılık ile ilgili bilgisi göz önünde bulundurulmaz. 50. Kural ve ilkeleri bir açıklama ile başlayan ve daha sonra öğrencilerin bu özel örnekleri uyguladıkları öğretim süreci tümdengelimli (Deductive) öğrenmedir. 6

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (2)

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (2) ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ (ÖABT) ÇÖZÜMÜ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (2) 1. Soruda, seçeneklerde intensifier içermeyen cümle sorulmuş. Intensifier sıfat, zarf ya da fiil gibi yapıları niteleyen ve genellikle

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI 2013 ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ DEĞERLENDİRME RAPORU, SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI 2013 ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ DEĞERLENDİRME RAPORU, SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI 2013 ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ DEĞERLENDİRME RAPORU, SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ Temmuz, 2013 İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ Dil yeterliği bölümünde toplamda 25

Detaylı

TG 14 ÖABT İNGİLİZCE KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ YABANCI DİL (İNGİLİZCE) ÖĞRETMENLİĞİ

TG 14 ÖABT İNGİLİZCE KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ YABANCI DİL (İNGİLİZCE) ÖĞRETMENLİĞİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ YABANCI DİL (İNGİLİZCE) ÖĞRETMENLİĞİ TG 14 ÖABT İNGİLİZCE Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya

Detaylı

TG 15 ÖABT İNGİLİZCE KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ YABANCI DİL (İNGİLİZCE) ÖĞRETMENLİĞİ

TG 15 ÖABT İNGİLİZCE KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ YABANCI DİL (İNGİLİZCE) ÖĞRETMENLİĞİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ YABANCI DİL (İNGİLİZCE) ÖĞRETMENLİĞİ TG 15 ÖABT İNGİLİZCE Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya

Detaylı

Türk ve Göçmen Öğrencilerin Yazılı Anlatımlarında Metin Bağdaşıklığı

Türk ve Göçmen Öğrencilerin Yazılı Anlatımlarında Metin Bağdaşıklığı Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(2) Bahar/Spring 881-899 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Türk ve Göçmen Öğrencilerin

Detaylı

Sabri AĞIRMAN (1996)

Sabri AĞIRMAN (1996) 1127 1117 Sabri AĞIRMAN (1996) USE OFUNFOCUSED COMMUNICATION TASKS IN TEACHING OF GRAMMAR: WITH A PARTICULAR REFERENCE TO BY PHRASE IN PASSIVE CONSTRUCTIONS Tez Danışmanı: Doç Dr. İlknur KEÇİK Bu çalışma,

Detaylı

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç Yayıncılık ın yazılı izni olmadan kopya

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç Yayıncılık ın yazılı izni olmadan kopya KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ İNGİLİZCE TESTİ ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI T.C. KİMLİK NUMARASI : ADI : SOYADI : 11 12 Mayıs 2013 DİKKAT! ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA

Detaylı

2013-2014. TÜ de lk Ad m. UOLP Hazırlık Programı

2013-2014. TÜ de lk Ad m. UOLP Hazırlık Programı TÜ de lk Ad m Yabancı Diller Yüksekokulu Maçka Tesvikiye 34367 - Istanbul Tel: (0212) 232 47 27-249 81 10-293 13 00 Faks: (0212) 232 17 70 2013-2014 UOLP Hazırlık Programı e-posta: ituydy@itu.edu.tr web:

Detaylı

ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI

ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI EĞİTİM, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Yaygın Eğitim İlköğretim Dördüncü Sınıfa Yönelik ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI Priştine, nisan 2007 1 Redaktör: Ramush Lekaj Nazan Safçı Lektör: Nazan Safçı 2 UNMIK INSTITUCIONET

Detaylı

ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI

ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI EĞİTİM, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI İlköğretim Dördüncü Sınıf ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI Priştine, ocak 2006 1 Redaktör: Ramush Lekaj Nazan Safçi Lektör: Nazan Safçı İsa Sülçevsi 2 UNMIK INSTITUCIONET E

Detaylı

GELENEKSEL VE ALTERNATİF YABANCI DİL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNDE ALMANCA KELİME ÖĞRETİMİ * ÖZET

GELENEKSEL VE ALTERNATİF YABANCI DİL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNDE ALMANCA KELİME ÖĞRETİMİ * ÖZET International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 10/3 Winter 2015, p. 695-712 DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/turkishstudies.7941 ISSN: 1308-2140, ANKARA-TURKEY

Detaylı

Neden Atıfta Bulunmak Zorundayım?

Neden Atıfta Bulunmak Zorundayım? Sınavı kazandığınız ve Bilkent Üniversitesi nin bir üyesi olduğunuz için sizi tebrik ediyoruz! Bu başarıyı elde etmek için çok çalıştınız ve bununla gurur duymalısınız. Başarılı bir üniversite öğrencisi

Detaylı

NEAR EAST UNIVERSITY FACULTY OF ARTS AND SCIENCES DEPARTMENT OF ENGLISH LANGUAGE & LITERATURE

NEAR EAST UNIVERSITY FACULTY OF ARTS AND SCIENCES DEPARTMENT OF ENGLISH LANGUAGE & LITERATURE NEAR EAST UNIVERSITY FACULTY OF ARTS AND SCIENCES DEPARTMENT OF ENGLISH LANGUAGE & LITERATURE UNDERGRADUATE PROGRAM IN ENGLISH LANGUAGE & LITERATURE COURSE DESCRIPTION ELL 101/ELL 111 English Grammar I/II

Detaylı

YDÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

YDÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Cilt/Volume III Sayı/Number 1 Nisan/April 2010 Sosyal Bilimler Dergisi/Journal of Social Sciences 1 YDÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ İÇİNDEKİLER / CONTENTS Erdal Bay Öğrenme ve Değişim Kendini Değerlendirme

Detaylı

İlköğretim 8. Sınıf Ana Dili Ders Kitapları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma: Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri Örneği

İlköğretim 8. Sınıf Ana Dili Ders Kitapları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma: Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri Örneği NK! SAÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 8. Sınıf Ana Dili Ders Kitapları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma: Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri Örneği İsmail GÜLEÇ * Tuğba DEMİRTAŞ ** Özet Bu araştırmanın

Detaylı

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ TEZLERİ

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ TEZLERİ SAÜTEM Sakarya Üniversitesi Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi www.sautem.sakarya.edu.tr YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ TEZLERİ YÖK Ulusal Tez Merkezi nden Derleyen: Dr. Mustafa Altun

Detaylı

OKUMA VE ANLAMA SORUNU OLAN ÖĞRENCİLER ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA

OKUMA VE ANLAMA SORUNU OLAN ÖĞRENCİLER ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA Türk Eğitim Bilimleri Dergisi Güz 2006, 4(4), 437-456 OKUMA VE ANLAMA SORUNU OLAN ÖĞRENCİLER ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA Barış ÇAYCI Mehmet Kaan DEMİR** Özet Bu çalışmanın amacı, zihinsel, bedensel,

Detaylı

YABANCI DİL ÖĞRETMENLERİNİN DERSLERİNDE MATERYAL KULLANIMINA İLİŞKİN TUTUM VE GÖRÜŞLERİ * ÖZET

YABANCI DİL ÖĞRETMENLERİNİN DERSLERİNDE MATERYAL KULLANIMINA İLİŞKİN TUTUM VE GÖRÜŞLERİ * ÖZET International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 10/2 Winter 2015, p. 1051-1066 DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/turkishstudies.7950 ISSN: 1308-2140,

Detaylı

Değerlerin Oluşturulma Sürecinde Tarih Eğitimi: Amaç, İşlev ve İçerik

Değerlerin Oluşturulma Sürecinde Tarih Eğitimi: Amaç, İşlev ve İçerik Değerler Eğitimi Dergisi Cilt 6, No. 15, 69-88, Haziran 2008 Değerler Eğitimi Merkezi Değerlerin Oluşturulma Sürecinde Tarih Eğitimi: Amaç, İşlev ve İçerik İsmail H. Demircioğlu* Muhammet A. Tokdemir**

Detaylı

Yazma Performansını Değerlendirmede Çözümleyici Puanlama Yönergesi Kullanımı -Değerlendirmeciler Arası Uyum Araştırması-

Yazma Performansını Değerlendirmede Çözümleyici Puanlama Yönergesi Kullanımı -Değerlendirmeciler Arası Uyum Araştırması- DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 85 Yazma Performansını Değerlendirmede Çözümleyici Puanlama Yönergesi Kullanımı -Değerlendirmeciler Arası Uyum

Detaylı

Okuduğunu Anlamanın Ölçülmesinde Paragraftan Anlam. Kurmaya Dayalı Çoktan Seçmeli Sorular

Okuduğunu Anlamanın Ölçülmesinde Paragraftan Anlam. Kurmaya Dayalı Çoktan Seçmeli Sorular Okuduğunu Anlamanın Ölçülmesinde Paragraftan Anlam Kurmaya Dayalı Çoktan Seçmeli Sorular Mustafa BAŞARAN 1 ÖZET Bu araştırmanın amacı, paragraftan anlam kurmaya dayalı çoktan seçmeli soruların, genelde

Detaylı

YABANCI DİL SÖZCÜK ÖĞRENİMİNİN ÇOKLU ORTAM CEP TELEFONU İLETİLERİ İLE DESTEKLENMESİ *

YABANCI DİL SÖZCÜK ÖĞRENİMİNİN ÇOKLU ORTAM CEP TELEFONU İLETİLERİ İLE DESTEKLENMESİ * Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 38: 252-266 [2010] YABANCI DİL SÖZCÜK ÖĞRENİMİNİN ÇOKLU ORTAM CEP TELEFONU İLETİLERİ İLE DESTEKLENMESİ * SUPPORTING FOREIGN

Detaylı

Incidental foreign language vocabulary acquisition from social network games

Incidental foreign language vocabulary acquisition from social network games Volume: 9 Issue: 2 Year: 2012 Incidental foreign language vocabulary acquisition from social network games Yakup Çetin 1 Ömer Faruk Sözcü 2 Hüseyin Kınay 3 Abstract It is widely known that young people

Detaylı

YABANCI DİL ÖĞRETMENİ ADAYLARININ VE ÖĞRETMENLERİN DRAMA TEKNİKLERİ KONUSUNDA FARKINDALIK DÜZEYLERİ

YABANCI DİL ÖĞRETMENİ ADAYLARININ VE ÖĞRETMENLERİN DRAMA TEKNİKLERİ KONUSUNDA FARKINDALIK DÜZEYLERİ YABANCI DİL ÖĞRETMENİ ADAYLARININ VE ÖĞRETMENLERİN DRAMA TEKNİKLERİ KONUSUNDA FARKINDALIK DÜZEYLERİ * Nevide Akpınar Dellal - Zeynep Kara Özet Profesyonel öğretebilmek için, bir öğretmenin gerekli tüm

Detaylı

TRANSLATION AS A TOOL IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING

TRANSLATION AS A TOOL IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING ISSN: 2342-0251 TRANSLATION AS A TOOL IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING Yabancı Dil Öğretiminde Araç Olarak Çeviri Derya OĞUZ 1 Abstract The most important point in language teaching is develeopment of the

Detaylı

Yabancı Dil Kitaplarında Özgün Metin ve Özgün Görev Kullanımının Önemi: Bir Kitap İncelemesi

Yabancı Dil Kitaplarında Özgün Metin ve Özgün Görev Kullanımının Önemi: Bir Kitap İncelemesi http://sbe.gantep.edu.tr den online ulaşılabilir Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7(1):149-164 (2008) Yabancı Dil Kitaplarında Özgün Metin ve Özgün Görev Kullanımının Önemi: Bir Kitap İncelemesi

Detaylı

Analysis Report Concept Project Comets

Analysis Report Concept Project Comets Analysis Report Concept Project Comets Erhan Çelik Sefa Kır Yeliz Tunga Çağlar Yıldırım e161971@metu.edu.tr e161951@metu.edu.tr e166718@metu.edu.tr e166722@metu.edu.tr Executive Summary (3pts) This project

Detaylı

Program Geliştirmenin İlk Basamağı: Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde İhtiyaç ve Durum Analizi

Program Geliştirmenin İlk Basamağı: Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde İhtiyaç ve Durum Analizi Eğitim ve Bilim 2013, Cilt 38, Sayı 169 Education and Science 2013, Vol. 38, No 169 Program Geliştirmenin İlk Basamağı: Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde İhtiyaç ve Durum Analizi The First Step in

Detaylı

New High School Instructional Programs in Turkey: Problems, Expectations and Suggestions

New High School Instructional Programs in Turkey: Problems, Expectations and Suggestions Elementary Education Online, 11(1), 35-50, 2012. İlköğretim Online, 11(1), 35-50, 2012. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr New High School Instructional Programs in Turkey: Problems, Expectations

Detaylı

ULUSLARARASI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ÇALIŞMALARI DERGİSİ International Journal of Curriculum and Instructional Studies

ULUSLARARASI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ÇALIŞMALARI DERGİSİ International Journal of Curriculum and Instructional Studies E Ğ İ T İ M P R O G R A M L A R I V E Ö Ğ R E T İ M D E R N E Ğ İ T U R K I S H C U R R I C U L U M A N D I N S T R U C T I O N A S S O C I A T I O N ULUSLARARASI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ÇALIŞMALARI

Detaylı