ÇEŞİTLİ GAZLARDA, METAL, KATI VE SIVI MALZEMELERDE SES HIZLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇEŞİTLİ GAZLARDA, METAL, KATI VE SIVI MALZEMELERDE SES HIZLARI"

Transkript

1 ÇEŞİTLİ GAZLARDA, METAL, KATI VE SIVI MALZEMELERDE SES HIZLARI ( THE VELOCITY OF SOUND IN VARIOUS GASES, METALS, SOLID AND LIQUID MATERIALS ) Eren BAŞARAN Elektronik Yüksek Mühendisi ( i.t.ü.) e-posta : KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ndan Emekli Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi ÖZETÇE Bu makalede Elektro Akustik Bilimi ve uygulamalarında oldukça önemli olan birçok gaz ve buhar malzemelerdeki ses hızları, çeşitli metaller ile katı malzemelerdeki ses hızları ve ayrıca saf sıvı malzemeler ile çeşitli yağlardaki ses hızları çizelgeler halinde sunulmuştur.normal oda şartlarında havada ses yayılma hızının 340 metre / saniye veya 344 metre / saniye olması durumunda, dalgaboyu ile frekansı ilişkilendiren nomogramların şekilleri de verilmiştir. 1.GİRİŞ Çizelge 1 de çeşitli gaz ve buhar malzemelerde ses hızı verilmiştir. Bu çizelge verilirken ses hızının yanısıra sıcaklık ve sıcaklık katsayıları da gözönüne alınmıştır. Çizelge 2 de metaller ile katı malzemelerdeki ses hızları verilmiştir. Çizelge 3 de saf sıvı malzemeler ile çeşitli yağlardaki ses hızları verilmektedir. ( Kaynakça 1 ve Kaynakça 2). Çizelge 1. Gaz ve Buhar Malzemelerde Ses Hızı GAZ VEYA BUHAR ( o C ) MALZEME ( derece Celcius ) ( 1 Atmosferlik basınç altında ) SES HIZI (m / s) ( metre / saniye ) Amonyak (İng. Ammonia ) Benzen buharı (İng. Benzene vapour) Etil Alkol Hava Hava Hava Hava Hava Hava Hava Hava Helyum Hidrojen Hidrojen Hidrojen Karbon dioksit Karbon dioksit Karbon dioksit Metil Alkol Neon Gazı Nitrojen Oksijen Su Buharı KATSAYISI α ( m / s o C ) 15

2 Çizelge 2. Metaller ile Katı Malzemelerde Ses Hızı METALLER VE KATILAR ÇUBUKLARDA ORTAM SONSUZ İSE (Aksi belirtilmedikçe sıcaklık d λ ise ses hızı (m/s) 20 o C dir.) d λ ise ses hızı (m/s) Alçı ( İng. Plaster of Paris ) Alüminyum Bakır ( İng. Copper ) Beton ( İng.Concrete ) Buz ( - 4 o C ) Cam ağır kristal ( İng.heavy flint ) Cam ağır-taçlı (İng. heavy crown) Cam hafif kristal (İng. light flint ) Cam silisli ( İng. silica) Cam taçlı ( İng. crown ) (dairesel ortası kalın cam) Çam Ağacı ( kuru ) Çelik, karbonlu Çinko ( İng. Zinc ) Demir ( İng. Iron ) Ebonit ( İng. Ebonite ) Granit Hematit, kahverengi İnsan vücudu Kalay ( İng.Tin ) Kauçuk Lastik ( İng. Caoutchouc ) Kayağan taş (arduvaz) (İng. Slate ve Fr. ardoise) Kireçtaşı (Limestone) Kiremit ( İng.Tile ) Kömür ( briket ) (sıkıştırılmış kömür tozu ) Kuartz ( X-kesiti ) Kum ( İng.Sand ) Kumtaşı ( İng. Sandstone ) Kurşun ( İng.Lead ) Lastik ( İng.Rubber ) Mantar ( tıpa ) ( İng.Cork ) Mermer ( İng.Marble ) Mika ( İng.Mica ) Nikel ( İng.Nickel ) Pirinç alaşımı ( İng. Brass alloy ) Plexiglas ( cama benzeyen bir plastik çeşiti ticari markadır ) Polystyrene Porselen ( İng.Porcelean ) Roşel tuzu ( Y-kesiti ) Tungsten Yumuşak kuru tahta ÇİZELGELERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Çizelge 1 ve Çizelge 3 de sıcaklık katsayısı ile ilgili olarak ( m / s o C ) ifadesi ; (metre / saniye derece Celsius) demektir. Eskiden C simgesine Santigrad denirdi. Günümüzde C simgesine, artık ünlü bir bilim adamının ardından Celsius deniyor. Bu makalemizde çizelgelerdeki çoğu kelimelerin karşılarına parantez içinde İngilizce karşılıkları da yazılmıştır. Ayrıca, yağlardaki ses hızlarıyla ilgili olarak bazı bitkilerin karşılarına Latince karşılıkları da yer verilmiştir. Çizelge 1 de sabit basınçtaki gazlarda ses hızı sıcaklık arttıkça, artmaktadır.ses hızına ilişkin sıcaklık katsayıları çizelgenin en son kolonunda 16

3 verilmiştir.böylece daha başka sıcaklık dereceleri için de ses hızı hesaplanabilmektedir. Yüksek frekanslarda ( veya düşük basınçlarda) ses hızı frekansa bağımlı olmaktadır. Çizelgede verilen değerler öyle frekans ve basınç değerleri içindir ki bu değerlerde ses hızı pratik olarak frekanstan bağımsız olmaktadır. Çizelge 3 ilgili olarak şunları söyleyebiliriz: Su haricinde sıvılarda ses hızı sıcaklığın artmasıyla azalmaktadır.bu çizelgede verilen sıcaklıkların dışındaki sıcaklıklarda ses hızını bulabilmek için şu bağıntıdan yararlanılabilir: vt = vo {1+ α ( t-to )} Burada vo çizelgede verilen hızdır.α sıcaklık katsayısı saf sıvı malzemeler çizelgesinde son kolonda verilen değer alınacaktır.t sıcaklığı; gözönüne alınan sıcaklık değeridir.to sıcaklığı ise çizelgedeki en baştaki kolonda yer alan sıcaklık değeridir. Çizelge 3. Saf Sıvı Malzemeler ile Yağlarda Ses Hızı SAF SIVI MALZEMELER ( o C ) SES HIZI (m/s) Anilin (İng. Aniline ) Aseton (İng. Acetone ) Benzen ( İng. Benzene ) Benzin ( İng. Gasoline ) Cıva ( İng. Mercury ) Deniz suyu ( tuzu %3.2) (İng. Sea water) ( İng. Salinity 3.2 % ) Etil alkol ( İng. Ethyl alcohol ) Gliserin ( İng.Glycerine ) Metil Alkol ( İng.Methyl alcohol ) Su ( ağır ) ( İng. Heavy water ) Su ( hafif ) ( İng. Light water ) Su (normal ) (İng. Ordinary water ) YAĞLAR ( o C ) SES HIZI (m/s) Yerfıstığı yağı (İng. Peanut oil) (Latincesi :Arachis hypogaea) Gazyağı (İng. Kerosene) Haşhaş yağı (İng. Hemp seed oil ) İğ-ağacı yağı ( İng. Spindle tree oil ) ( Latincesi : Euonymus euroaeus ) Kolza tohumu yağı ( İng. Rapeseed oil ) ; ( Latincesi : Brassica napus ) Okaliptüs yağı ( İng. Eucalyptus oil ) Parafin yağı (İng. Paraffin oil ) Sedir yağı (İng. Cedar nut oil ) Transformatör yağı (İng. Transformer oil) Zeytin yağı (İng. Olive oil ) KATSAYISI α ( m / s o C ) KATSAYISI α ( m / s o C ) 3.SES DALGALARININ BELLİBAŞLI ÖZELLİKLERİ 3.1 Mekanik Titreşimler Elastik ortamlar ve katı, sıvı ve gaz gibi malzemelerin 17 Hz den Hz e kadar mekanik titreşimleri tarafından ses oluşmaktadır.bu frekans sınırları içinde mekanik titreşimler, insan kulağında ses duyusu ( İng. sensation of sound ) oluşturmaktadır. 17Hz den düşük frekanslardaki mekanik titreşimlere ses-altı ( İng. infrasonic veya subsonic) denmektedir Hz in üstündeki frekanslara ses-üstü (veya ultrasonik) (İng. ultrasonic) denmektedir. Her müziksel (İng. musical) ses; gürlük (İng. loudness) ve perdeşim (İng. pitch) ile karekterize edilmektedir. Sesin gürlüğü, titreşimin genliğine (İng.amplitude) bağımlıdır. 17

4 3.2 Dalga Hareketi Dalga hareketi, bir bozuntunun (İng.disturbance) herhangi bir çeşit yayılımıdır. Örneğin, bir metal çubuğun (İng. bar) bir ucuna vurursak, o ucunda yerel bir sıkışma (İng.compression ) ortaya çıkar ve çubuk boyunca belirli bir hızla ilerler. Bozuntunun ilerlediği hıza, dalga hızı denmektedir. Mekanik dalgaların hızı, ortamın özelliklerine bağlıdır. Dalga hızının frekansa bağımlılığına hızın yayılımı (İng.dispersion of velocity ) denmektedir. Eğer, dalgalar bir ortamda yayılımlandığı zaman (İng. to propagate), ve ortamı karekterize eden parametreler (örneğin, yoğunluk, zerre devintisi, basınç, ve diğerleri) bir sinüs fonksiyonuna göre uzayda herhangibir keyfi noktada dağişmekte ise, bu dalgalara sinüs dalagaları denmektedir. Sinüs dalgalarının önemli bir karakteristiği dalgaboyudur. Dalgaboyu (λ) bir peryot süresinde dalganın aldığı yol olarak tanımlanmaktadır. Bir başka deyişle, bir peryot süresinde dalganın seyahati esnasındaki mesafeye dalgaboyu denmektedir. λ=vt ve f= v/λ bağıntılarıyla verilmektedir ki burada v dalga hızı dır. f ise dalganın frekansıdır.ayrıca T peryottur. 3.3 Düzlemsel Harmonik Dalgaların Denklemi Aşağıdaki denklem ortamın değişen bazı parametrelerin değişimini göstermektedir. Şöyle ki, x harfi (örneğin basınç, sıcaklık ve diğerleri gibi) sinüs dalgalarının geçtiği ortamın durumunu karakterize etmektedir. nomogramda frekans ölçeğini 10 n ile çarparsanız, bu kez dalgaboyunu 10 n sayısına bölmeniz gerekir. Normal oda sıcaklığında havadaki ses yayılma hızının 344 metre / saniye olduğuna dayanılarak, dalgaboyu ile frekansı ilişkilendiren daha değişik bir nomogram Şekil 3 de gösteriliyor.burada da ; eğer frekans ölçeğini 10 n ile çarparsanız, bu kez dalgaboyunu 10 n sayısına bölmeniz gerekecektir. Ses dalgaları havada, havanın yoğunluğuna bağımlı olarak sabit bir hızla gezinmektedir. 1 Bu yoğunluk ( İng.density ) havanın sıcaklığı ve statik hava basıncı tarafından belirlenmektedir.normal oda sıcaklarında 22 C da (derece Celsius da ) ve statik basıncı metre Cıva ( = m Hg) iken çevre havasının (İng.ambient air) yoğunluğu 1.18 kg/m 3 olmaktadır.bu şartlar altında, ses hızı meter / saniye ( ayak / saniye ) olmaktadır. ( Kaynakça 3 : sayfa 3 ) Ne var ki tüm pratik uygulamalarda, çoğunlukla havadaki ses hızı 340 meter / saniye olarak alınmakatadır.sesin dalgaboyu ; sesin yayılım (İng.propagation) 2 hızının, sesin titreşiminin frekansına bölünmesiyle şu bağıntıyla bulunmaktadır: λ = 340 / f Burada f titreşim frekansı birimi (Hz) olup λ dalgaboyu birimi de metredir.farklı frekans değerlerini karşıtlayan dalgaboyları (metre) olarak Şekil 2 ve Şekil 3 de verilmiştir. Ayrıca Çizelge 4,Çizelge 5 ve Çizelge 6 daki frekans ile dalgaboyu arasındaki bağıntılar Microsoft Excell 7 programı aracılığıyla tarafımdan hesaplanmıştır.sayılardaki yuvarlaklaştırmayı elde yaptım. x= A sin ω { t- ( r / v ) }. Bu ifadede A dalganın genliğidir ve ω ise açısal frekanstır. T ise peryottur. Burada r dalgayı oluşturan kaynaktan ortamda göz önüne alınan noktaya kadarki uzaklıktır. Dalganın hızı v harfi ile gösterilmiştir. Kimi zaman dalganın hızı c simgesi ile de gösterilmektedir. Öteyandan ω { t- ( r / v ) } ifadesine dalganın fazı adı verilir. 4. FREKANS İLE DALGABOYUNUN İLİŞKİLENDİRİLMESİ Ses dalgası yalnızca bir frekanstan oluşuyorsa ve şiddeti de sabit ise, ses dalgası yukarıdaki gibi sinüzoidal biçimde değişecektir. Ses Basıncı birimi (Newton / metre-kare) veya (mikrobar) olabilir.bir peryodluk sürede ses dalgasının aldığı yola, dalgaboyu denir. (Bu durum Şekil 1 de gösterilmiştir.) Şekil 2 de normal oda sıcaklığında havadaki ses yayılma hızının 340 metre / saniye olduğuna dayanılarak, dalgaboyu ile frekansı ilişkilendiren nomogram gösteriliyor.bu 1 gezinmek / seyahat etmek (İng.to travel) 2 yayılım / İng. propagation olup yayılımlamak veya yayılım yapmak ifadelerini İngilizce de to propagate olarak verilmektedir ki eskiden buna intişar etmek veya yayılım kelimesine de intişar denmekte idi.hatta İstanbul Teknik Üniversitesi nde değerli hocamız merhum Prof. Dr. Adnan Ataman ın verdiği zorunlu derslerden birinin adı: Antenler ve Dalgaların Uzayda İntişarı idi. O zamanlar, bu dersin bu denli uzun bir ismi olması bana oldukça ilginç gelmişti. 18

5 Çizelge 4. Ses hızı 340 m/s alınması halinde aşağıda frekans ile dalgaboyu arasındaki bağıntı veriliyor.burada dalgaboyu(m) = 340 / frekans (Hz) Frekans ( Hz ) Dalgaboyu (m) Çizelge 5-1. Ses hızı 344 m/s alınması halinde frekans ile dalgaboyu arasındaki bağıntı aşağıda verilmiştir. Burada dalgaboyu(m)=344 / frekans (Hz) Frekans ( Hz ) Dalgaboyu (m ) Çizelge 5-2. Ses hızı 344 m/s alınması halinde frekans ile dalgaboyu arasındaki bağıntı aşağıda verilmiştir. Burada dalgaboyu(m) =344 / frekans (Hz) Frekans ( Hz ) Dalgaboyu (m ) Çizelge 6. Tatlı sudaki ses hızı 1450 m/s olması durumunda, ses dalgası titreşim frekansı ile dalgaboyu arasındaki bağıntı aşağıda verilmiştir. Burada dalgaboyu(m) =1450 / frekans (Hz) Frekans ( Hz ) Dalgaboyu (m)

6 Şekil 1. Ses dalgası yukarıda görüldüğü gibi yalnızca bir frekanstan oluşuyorsa ve şiddeti de sabit ise, ses dalgası yukarıdaki gibi sinüzoidal biçimde değişecektir. Ses Basıncı birimi (Newton / metre-kare ) veya (mikrobar) olabilir. Bir peryotluk sürede ses dalgasının aldığı yola, dalgaboyu denir. Şekil 2. Havada ses yayılma hızının 340 metre / saniye olduğuna dayanılarak, dalgaboyu ile frekansı ilişkilendiren nomogram yukarıda gösteriliyor. Frekans ölçeğini 10 n ile çarparsanız, bu kez dalgaboyunu 10 n sayısına bölmeniz gerekir. 20

7 Şekil 3. Havada ses yayılma hızının 344 metre / saniye olduğuna dayanılarak, dalgaboyu ile frekansı ilişkilendiren daha değişik bir nomogram yukarıda gösteriliyor.burada da ; eğer frekans ölçeğini 10 n ile çarparsanız, bu kez dalgaboyunu 10 n sayısına bölmeniz gerekecektir. 5. AKUSTİK BİLİMİ ve UYGULAMALARI Akustik Bilimi ve Uygulamaları oldukça ilginç geniş bir sahayı kapsamaktadır. Bunları özetle şöylece sıralayabiliriz: 1.Mimari Akustik ve Uygulamaları 1.1. Çınlama süresi ( İng.Reverberation time ) 1.2. Salon akustiklerinin iyileştirilmesi 1.3. Ses yalıtımı sorunları 1.4. Gürültünün azaltılması veya giderilmesi. 2.Elektro Akustik ve Uygulamaları 2.1.Hoparlör üretimi ve ilgili ölçmeler 2.2.Mikrofon üretimi ve ilgili ölçmeler 2.3. Hoparlör Kabinleri ve ilgili ölçmeler 2.4. Gürültü kaynaklarının oluşturduğu sorunlar 2.5. Gürültü sorunlarının giderilmesi 2.6. Ses ile ilgili standardlar 2.7. Ses ile ilgili cihazların iyileştirilmesi gibi. (Bakınız Kaynakça 4 ve Kaynakça 5 ) 6.VARDAMA VE TEŞEKKÜR Bu makalede çeşitli ortamlarda ses hızlarının ölçülerek elde edilen değerleri verilmiştir.bu verilen verilerden daha başka sıcaklıklarda ses hızları, verilen bağıntılardan hesaplanabilir. Normal şartlarda ses hızı sabit tutularak dalgaboyu ile frekans ilişkilendirilmiş ve buna göre nomogramlar çizilmiştir. Çoğu teknik terimlerin İngilizce karşılıkları metin içerisinde verilmiştir. Gerek görülen yerlerde az da olsa çizelge ve şekiller için pekiştirici açıklamalar yapılmıştır. EMO BİLİM dergisi Editörü ve Yayın Kurulunun tüm üyelerine ve Sayın EMO Başkanımıza, makalelerimizin daha güzel ve daha nitelikli çıkabilmesi için gösterdikleri hem öğretici ve hem de özverili çabalarından ötürü burada teker teker teşekkür etmeyi bir görev biliyorum. 7.KAYNAKÇA 1.BAŞARAN, EREN Ses Frekans Tekniği Temel Ders Kitabı No : 48 İstanbul Yıl : 1981, No : 48, 967 sayfa, 610 şekil, 107 çizelge. Yayımlayan : T.C.Milli Eğitim Bakanlığı. 2.KOSHKIN, N. ve M.SHIRKEVICH Handbook of Elementary Physics Rusça dan çeviren : F.LEIB Mir Publishers Moskova HULL, M.D. Building Hi-Fi Speaker Systems Marketing Communications Electronic Components and Materials Division Seventh edition ( complete revision) January 1980 Yayımlayan : N.V.Philips Gloeilampenfabrieken Eindhoven HOLLANDA. 4.MOLLER, HENNING Electro Acoustic Measurements Yayımlayan : Brüel & Kjaer DK-2850 NAERUM DANİMARKA. Yayım tarihi : yok. 5.GINN, K.B. Architectural Acoustics 2nd edition 1st print ISBN November 1978 Yayımlayan : BRÜEL & KJAER DK-2850 NAERUM DANİMARKA 21

Ses Şiddeti ve Ses Şiddet Düzeyi... 446. Ses Frekansı ve Ses Hızı... 447. Ses Dalgalarında Doppler Olayı... 448. Rezonans... 449. Vuru Olayı...

Ses Şiddeti ve Ses Şiddet Düzeyi... 446. Ses Frekansı ve Ses Hızı... 447. Ses Dalgalarında Doppler Olayı... 448. Rezonans... 449. Vuru Olayı... ÜNİTE 3 4 MOERN MANYETİZMA FİZİ Bölüm 1 Işığın Manyetik Tanecikli Alan Yapısı 5 ALGALAR Sayfa No BÖLÜM 1 SES ALGALARI................................................. 445 Ses Şiddeti ve Ses Şiddet üzeyi...............................................

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DEPREM KOŞULLARINDA YAPI-ZEMİN ETKİLEŞİMİ VE ZEMİN İYİLEŞTİRİLMESİ YÜKSEKLİSANS TEZİ

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DEPREM KOŞULLARINDA YAPI-ZEMİN ETKİLEŞİMİ VE ZEMİN İYİLEŞTİRİLMESİ YÜKSEKLİSANS TEZİ T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DEPREM KOŞULLARINDA YAPI-ZEMİN ETKİLEŞİMİ VE ZEMİN İYİLEŞTİRİLMESİ YÜKSEKLİSANS TEZİ İnş. Müh. Lale SOYAL Enstitü No:0409020002 Anabilim Dalı: İnşaat

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GİRESUN İL MERKEZİNDE GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ ÖLÇÜMÜ VE HARİTASININ HAZIRLANMASI ERKAN KALIPCI

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GİRESUN İL MERKEZİNDE GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ ÖLÇÜMÜ VE HARİTASININ HAZIRLANMASI ERKAN KALIPCI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GİRESUN İL MERKEZİNDE GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ ÖLÇÜMÜ VE HARİTASININ HAZIRLANMASI ERKAN KALIPCI YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Konya, 2007

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Nihan YILMAZ FARKLI YAPIDAKİ TRAKTÖR KABİNLERİNİN GÜRÜLTÜ YALITIMINA ETKİSİNİN SAPTANMASI TARIM MAKİNALARI ANA BİLİM DALI ADANA, 2010 ÇUKUROVA

Detaylı

SESİN DOĞASI VE OLUŞUMU The Nature of Sound

SESİN DOĞASI VE OLUŞUMU The Nature of Sound 1 SESİN DOĞASI VE OLUŞUMU The Nature of Sound Levent GÜNER Prof.Dr. İclal ERGENÇ ÖZET : Bu bölümde, ses nasıl oluşur, nasıl duyarız, yapısı nasıldır, bilim adamlarının bu konular üzerindeki çalışmaları

Detaylı

Ünite 4 SES Sayfa No SES

Ünite 4 SES Sayfa No SES Ünite 4 SES SES Sayfa No Dalgaları... 184 Test 1... 184 Test 2... 185 Dalgalarının Özellikleri... 186 Test 3... 188 Test 4... 190 Etkinlik (1 5)... 192 193 Müzik ve Fen... 194 Test 5... 194 Test 6... 196

Detaylı

FİZİK. 12. Sınıf. Cemil AYAN PALME YAYINCILIK

FİZİK. 12. Sınıf. Cemil AYAN PALME YAYINCILIK 12. Sınıf FİZİK Cemil AYAN M.E.B Talim ve Terbiye Kurulu'nun 11.10.2007 gün ve 168 sayılı kararı ile kabul edilen 12. sınıf Fizik dersi öğretim programına uygun hazırlanmıştır. Redaksiyon Emre GÜNDEM Kemal

Detaylı

YAPI AKUSTİĞİNDE 30 TERİM 30 TANIM

YAPI AKUSTİĞİNDE 30 TERİM 30 TANIM YAPI AKUSTİĞİNDE 30 TERİM 30 TANIM İlk Baskı : AKUSTİK GÖLGE Havada yayılan sesin önüne gelen engellerin, tıpkı ışıkta olduğu gibi, gölgeleri oluşur. Buna akustik gölge denir. Dış mekanda, özellikle trafik

Detaylı

FİZİK LABORATUARI III DENEY KILAVUZU 1

FİZİK LABORATUARI III DENEY KILAVUZU 1 FİZİK LABORATUARI III DENEY KILAVUZU 1 DENEY NO: 1 DENEYİN ADI: DURAN DALGALAR DENEYİN AMACI: Bir ip üzerinde duran dalgaları ve rezonans koşullarını gözlemek, duran dalgaların dalga boyunun hangi parametrelere

Detaylı

EEM 318 Haberleşme Teorisi

EEM 318 Haberleşme Teorisi Pamukkale Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalı EEM 38 Haberleşme Teorisi 007-008 Bahar Yarı Yılı Yrd. Doç. Dr. Aydın Kızılkaya Müh. Fak. Binası 4.Kat

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇEŞİTLİ POLİFONKSİYONEL GRUPLU MODİFİYE POLİSTİRENLER İLE EPOKSİ REÇİNELERİN SENTEZİ VE BUNLARDAKİ ULTRASES HIZLARININ ÖLÇÜLMESİ İmran ORAL DOKTORA TEZİ

Detaylı

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 4 -(OKTOLOKSİ)- 4- BİFENİLKARBONİTRİL VE 4 -(PENTOLOKSİ)- 4- BİFENİLKARBONİTRİL SIVI KRİSTAL KARIŞIMLARIN ABSORPSİYON VE FLORESANS ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ POLİ(METİL METAKRİLAT)/NEVŞEHİR POMZASI KOMPOZİTLERİNİN ELEKTROREOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Tezi Hazırlayan Abdullah ÇALIŞKAN

Detaylı

Yapılara etkiyen karakteristik yükler ve yük analizi

Yapılara etkiyen karakteristik yükler ve yük analizi Yapılara etkiyen karakteristik yükler ve yük analizi Yapıyı oluşturan duvar, döşeme, kiriş, kolon gibi elemanların kendi ağırlıkları; insan, eşya, kar, makine ağırlıkları; deprem, rüzgâr kuvvetleri gibi

Detaylı

Sonokimya Ultrasonik Enerjinin Tekstil Endüstrisinde Kullanımı

Sonokimya Ultrasonik Enerjinin Tekstil Endüstrisinde Kullanımı Sonokimya Ultrasonik Enerjinin Tekstil Endüstrisinde Kullanımı - Ders Notları - Prof.Dr. Erhan Öner Marmara Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Tekstil Eğitimi Bölümü İstanbul, 2002 İçindekiler 1. Ultrasonik

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI ANABİLİM DALI İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI ANABİLİM DALI İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI ANABİLİM DALI İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI FARKLI ANLAYIŞLARLA TASARLANMIŞ EĞİTİM ALANLARINDAKİ

Detaylı

DEPREM SONUCU OLUŞAN SİSMİK KUVVETLERİN MEKANİK TESİSATLARA VE EKİPMANLARA OLAN ETKİSİ VE BU SİSTEMLERİN DEPREM GÜVENLİKLERİNİN SAĞLANMASI

DEPREM SONUCU OLUŞAN SİSMİK KUVVETLERİN MEKANİK TESİSATLARA VE EKİPMANLARA OLAN ETKİSİ VE BU SİSTEMLERİN DEPREM GÜVENLİKLERİNİN SAĞLANMASI i YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DEPREM SONUCU OLUŞAN SİSMİK KUVVETLERİN MEKANİK TESİSATLARA VE EKİPMANLARA OLAN ETKİSİ VE BU SİSTEMLERİN DEPREM GÜVENLİKLERİNİN SAĞLANMASI Makina Mühendisi

Detaylı

ÖLÇME TEKNİĞİ. Yard. Doç. Dr. Şenol ÇETİNKAYA. Dersin amacı: Ölçme Tekniği ile ilgili temel konuları tanıtmak

ÖLÇME TEKNİĞİ. Yard. Doç. Dr. Şenol ÇETİNKAYA. Dersin amacı: Ölçme Tekniği ile ilgili temel konuları tanıtmak İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü ÖLÇME TEKNİĞİ Yard. Doç. Dr. Şenol ÇETİNKAYA Dersin amacı: Ölçme Tekniği ile ilgili temel konuları tanıtmak Neler öğreneceksiniz:

Detaylı

Şekil 1.1: İnce Kenarlı (convex) Merceklerde Görüntü Çizimi

Şekil 1.1: İnce Kenarlı (convex) Merceklerde Görüntü Çizimi Deney No : DO 1 Deneyin Adı : Lens kanunu ve Mercekler Deneyin Amacı : Odak uzaklığı bilinmeyen merceklerin (convex-concave) odak uzaklığını bulmak ve merceklerde görüntü oluşumunun incelenmesi. Teorik

Detaylı

www.muhendisiz.net İÇİNDEKİLER

www.muhendisiz.net İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER Konu Sayfa No TİTREŞİM ÖLÇÜMÜ 1 1.Genel Kavramlar..1 2.Sismik Enstrumanlar..4 3. Sismik Enstrumanlar İçin Pratik Düşünceler..5 3.1. Stran Gage li Sismograf..5 3.2. LVDT li Sismograf.6 3.3.

Detaylı

SESÖTESİ UYGULAMALAR İÇİN YAPIMI KOLAY ve DÜŞÜK MALİYETLİ FANTOM TASARIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Aydın Uğur KORU

SESÖTESİ UYGULAMALAR İÇİN YAPIMI KOLAY ve DÜŞÜK MALİYETLİ FANTOM TASARIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Aydın Uğur KORU İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SESÖTESİ UYGULAMALAR İÇİN YAPIMI KOLAY ve DÜŞÜK MALİYETLİ FANTOM TASARIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ Aydın Uğur KORU Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Anabilim

Detaylı

FİBER OPTİK KABLO ÜRETİM TEKNİKLERİNİN İNCELENMESİ

FİBER OPTİK KABLO ÜRETİM TEKNİKLERİNİN İNCELENMESİ T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİBER OPTİK KABLO ÜRETİM TEKNİKLERİNİN İNCELENMESİ Adem ÜKTE Yüksek Lisans Tezi DENİZLİ 2002 FİBER OPTİK KABLO ÜRETİM TEKNİKLERİNİN İNCELENMESİ Pamukkale

Detaylı

ÜNİTE 3 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİNDEKİLER. Yaşar EDE HEDEFLER FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ

ÜNİTE 3 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİNDEKİLER. Yaşar EDE HEDEFLER FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ İÇİNDEKİLER Fiziksel Risk Rtmenleri Fiziksel Risk Etmenlerinin Çeşitleri Fiziksel Risk Etmenlerinin İnsanlar Üzerindeki Etkileri Fiziksel Risk Etmenlerinden Korunma Yolları İŞ SAĞLIĞI

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ Serdar Gökhan DOĞANAY

YÜKSEK LİSANS TEZİ Serdar Gökhan DOĞANAY İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MANYETİK OLMAYAN TENCERELERİ ISITABİLEN EV TİPİ ENDÜKSİYON OCAK UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Serdar Gökhan DOĞANAY Anabilim Dalı : Elektrik Mühendisliği

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

TOPRAK ANABİLİM DALI

TOPRAK ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Yusuf TÜLÜN TOPRAK SU İÇERİĞİNİN VE YARAYIŞLI SU DÜZEYLERİNİN TDR (TIME DOMAIN REFLECTOMETRY) İLE ÖLÇÜLMESİ VE ALETİN ÇEŞİTLİ TOPRAK BÜNYE

Detaylı

İçindekiler...1-2 1.GİRİŞ..3 2.SES İLE İLGİLİ BAZI TEMEL KAVRAMLAR..4 2.1 Gürültü 4 2.2 Vurular 4 2.3 Metronom...5 2.4 Rezonans.6 2.4.

İçindekiler...1-2 1.GİRİŞ..3 2.SES İLE İLGİLİ BAZI TEMEL KAVRAMLAR..4 2.1 Gürültü 4 2.2 Vurular 4 2.3 Metronom...5 2.4 Rezonans.6 2.4. İçindekiler...1-1.GİRİŞ..3.SES İLE İLGİLİ BAZI TEMEL KAVRAMLAR..4.1 Gürültü 4. Vurular 4.3 Metronom...5.4 Rezonans.6.4.1 Mekanik Rezonans.7.4. Akustik Rezonans...8.4.3 Elektrikli Rezonans 8.4.4 Ses Rezonans...8.4.5

Detaylı

ULTRASES (ULTRASOUND)

ULTRASES (ULTRASOUND) T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ORTA ÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ BÖLÜMÜ FİZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ULTRASES (ULTRASOUND) DANIŞMAN: Doç. Dr. MUSTAFA KARADAĞ HAZIRLAYAN: AYSUN

Detaylı

NANO TANECİKLİ TİO 2 İNCE FİLMLERİN YAPISAL, MORFOLOJİK VE OPTİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. Savaş SÖNMEZOĞLU

NANO TANECİKLİ TİO 2 İNCE FİLMLERİN YAPISAL, MORFOLOJİK VE OPTİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. Savaş SÖNMEZOĞLU NANO TANECİKLİ TİO 2 İNCE FİLMLERİN YAPISAL, MORFOLOJİK VE OPTİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Savaş SÖNMEZOĞLU Doktora Tezi Fizik Anabilim Dalı Doç. Dr. Güven ÇANKAYA 2010 Her hakkı saklıdır T.C. GAZİOSMANPAŞA

Detaylı