Kullanım kılavuzunuz PARTNER B BORSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanım kılavuzunuz PARTNER B 340 + BORSA http://tr.yourpdfguides.com/dref/935816"

Transkript

1 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız. Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir. Kullanım kılavuzu Kullanma kılavuzu Kullanma talimati Kullanıcı kılavuzu Kullanıcı el kitabı

2 Manuel özet: BETRIEBSANWEISUNG WICHTIGE INFORMATION: Lesen Sie diese Hinweise zur Handha-bung des Gerts aufmerksam durch. Verwenden Sie es erst, wenn Sie sicher sind, da Sie alle Anweisungen verstanden haben und gut aufbewahren. HASZNLATI TMUTAT Jtllst vllalni csak rendeltetsszeren hasznlatba vett gpekre tudunk. Krj hogy a gp hasznlatba vtele eltt gondosan olvassa el a kezelsi utastsokat. MANUEL D'INSTRUCTIONS RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS: Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire atentivement les instructions et assurez-vous de les avoir comprises. Conservez les instructions pour rfrence ultrieure. EXEIPIIO XEIPIMOE HMANTIKE HPOOPIE: oxx v x ov v xvo v o v x u v u u v. HANDLEIDING BELANGRIJKE IMPORTANTS: Lees deze handleiding aandachtig en zorg dat u ailes begrijpt alvorens de kettingzaag te gebrulken en be-waar ze voor toekomstige raadpleging. BRUKERHNDBOK VIKTIG INFORMASJON: Les disse anvisningene nye og forsikre deg om at du forstr dem fr du bruker enheten og oppbevar dem for senere bruk. INSTRUKCJA OBSUGI PL Gwarancja traci wano w przypadku uywania urzdzenia do celw innych ni wymienione w instrukcji obsugi. starostlivo uschovajte pre potrebu v budcnosti. CTPYK BAHE CBEEH: Baeo po y oo o, epe e ooac oo. 14 billion in more than 150 countries around the world. MANUAL DE INSTRUCCIONES INFORMACIN IMPORTANTE: Lea atentamente las instrucciones y asegrese de entenderlas antes de utilizar esta aparato. Conserve las instrucciones para la referencia en el futuro. MANUAL DO OPERADOR INFORMAES IMPORTANTES: Queira ler cuidadosamente estas instrues e tenha certeza de entend las antes de usar a serra e guarde para consulta futura. PN REV. 00 (12/04) A D E 1 36 cm cm 11 2 Strokes Engine totally sintetyc oil or Partner oil 50:1 McCulloch oil 40:1 2 1 ltr % 20 cm ltr ,5% 25 cm B 5 10 E E A 3 4 B E5 G H I1 I2 GB SUMMARY CHART TO IDENTIFY THE CORRECT GUARD NEEDED, WITH DIFFERENT CUTTING ATTACHMENTS DE BERSICHTSTABELLE ZUR AUSWAHL DES RICHTI- 42/46 cc 34/38 cc 0,095" 2.4mm 3.0mm 0,095" 2. 4mm 3.0mm 197" 5000mm A 197" 5000mm B GEN SCHUTZBLECHES FR DIE EINZELNEN SCHNEIDWERKZEUGE FR TABLEAU RECAPITULATIF POUR LE CORRECT ACCOUPLEMENT LAME OU TETE FIL NYLON / DEFENSE DE SECURITE NL OVERZICHTSTABEL OM TE BEPALEN WELKE E7 H E6 I3 BESCHERMKAP GEBRUIKT MOET WORDEN BIJ DE DIVERSE MAAI- ONDERDELEN NO TABELL FOR KORREKT MONTERING AV TRD- SPOLE/SAGBLAD OG SPRUTSKJRM/SIKKERHETSVRN FI 4T 9" 230 mm TAULOKKO LEIKKAAVAN PN/TURVASUOJUKSEN OIKEASTA YHDISTELMST BINATION AV SKRHUVUD/SKERHETSSKYDD SE SAMMANFATTANDE TABELL VER KORREKT KOMDK OVERSIGTSTABEL VEDRRENDE DEN KORREKTE 4T 10" 255 mm H L 8T 9" 230mm SAMMENSTNING AF KNIV OG BESKYTTELSESSKRM ES TABLA PARA EL CORRECTO ACOPLAMIENTO DE LA CABEZA CORTANTE Y PROTECTOR DE SEGURIDAD PT TABELA DE RESUMO PARA A CORRETA APLICAO DA CABEA CORTANTE E DEFESA DE SEGURANA IT 8T 10" 255mm 4 A TABELLA RIASSUNTIVA PER IL CORRETTO ABBINAMENTO TESTA TAGLIENTE / DIFESA DI SICUREZZA SSZELLITSA / BALESETVDELEM HU SSZEFOGLAL TBLZAT: A NYRFEJ GR EPIHTIKO INAKA IA THN EIHMANH F1 F2 F3 H T 9" SK CZ PL TOY KATAHOY POYAKTHPA, ME IAOPA KOTIKA E APTHMATA 230mm 4 F4/5 F6 7 B T 9" RU EE 230mm LV TR DO/RU B<R G<Y<M fiekl< <<N ZETLEY<C< TABELA KES<C< KAFA / EMN<YET KORUNMASI A. Genel tanimlamalar 1. MOTOR 2. TRASM<SYON BORUSU 3. GAZ TET</< 4. KONTROLLER <LE BERABER ARKA TUTMA KOLU 5. D<SK BIAK 6. NAYLON M<S<NALI KAFA 7. DURDURMA DZENE/< (STOP) 8. JYGLE 9. ALIfiTIRMA KULPU 10. BA/LANMA NOKTASI 11. BUJ< 12. HAVA F<LTRE KAPA/I RN TANIMLAMA <<N ET<KET 13. YAKIT DEPO KAPA/I 14. SUSTURUCU 15. KONTROLLER <LE BERABER SA/ TUTMA KOLU 16. DELTA B<<ML< N TUTMA KOLU 17. GAZ KONTROL BLOKAJI 18. YAN EMN<YET BAR<YER< 19. M<S<NA KESME BIA/I 20. D<SK BIAK KILIFI 21. MOTOR BA/LANTISI / TRANSM<SYON BORUSU 22. DEKOMPROSR 23. KESME EMN<YET KALKANI ET<KET B<LG<LER<: 1) 2000/14/EC normlarina gre garanti edilen akustik g seviyesi. 2) retici adi ve adresi. 3) retim senesi (son iki rakam; rnein 03=2003). 4) rn no. 5) Seri no. 6) Model 7) CE uyum markasi 03=2003) B. Gvenlik nlemleri Sembollerin Anlamlari Uyarma fiahsi emniyet giysileri: Onayli Emniyet izmeleri fiahsi emniyet giysileri: Onayli koruyucu gzlk veya siperlik. Onayli koruyucu kask, kulak koruyucusu. Bu kullanim kilavuzunu dikkatli okuyunuz ve tm kontrol mekanizmalarinin tamamen tarafinizdan anlaflilmifl olduundan emin olunuz. fiahsi emniyet giysileri: Onayli eldivenler. Kullanim ve yakit doldurma esnasinda ttn gibi yanici maddeler kullanmayiniz. Jygle Savrulan maddelere dikkat. TRKE - 1 Emniyet iin gerekli olan en az mesafe 15 m. Disk biak reaksiyonuna dikkat ediniz. Disk biak, kol veya bacaklarinizi tamamen kesebilme gcne sahiptir. D<KKAT! Bacaklariniza air hasarlar verebilir. Kullanim kitabinda belirtilen aiklamalari ok dikkatli bir flekilde uygulayiniz. D<KKAT! Kesim yapan kisim blgeleri ve susturucu ok yksek sicakliklara ulaflabilir ve yaniklara neden olabilir. Bunlara dokunmadan nce bir mddet bekleyiniz. belirtilmifl olan kesme aparatlarindan faydalaniniz. Bu aleti, aliflma kapasitenizi, fiziksel durumunuzu deifltirebilecek, alkol, ilalarin etkisi altinda veya yorgun bulunduunuz anlarda kullanmayiniz. Gerekli olduu anda motor ve kesme aparatinin nasil durdurulacaindan emin olunuz (bakiniz. "Motor alifltirma ve Durdurma). Her kullanim ncesinde, fliddetli apmalar sonrasinda veya dzensiz aliflmasi durumunda makineyi iyice tetkik ederek denetleyiniz. Makinenin doru bir flekilde monte edildiini, gevflemifl bulunan vidalarin, paralarinin hasar grmfl olmadiini veya yakit sizdirmasi bulunmadiini, gaz tetik bloke edicinin doru alifltiini ve motorun minimum aliflmasi esnasinda, kesme aparatinin dnmediini kontrol ediniz. Transmisyon borusunun motor balantisina doru olarak sabitlendiini, disk biainin veya misinali kafanin gerektii gibi monte edildiini ve disk biak vidasinin iyice sikifltirilmifl olduunu denetleyiniz. Acil durdurma. Mil en fazla hizi. Kullanim Kilavuz kullanimi Bu aleti kullanmaya bafllamadan nce, herkesin kullanim kilavuzunun tamamini ok dikkatli bir flekilde okumufl olmasi tavsiye edilir.

3 Tam bir emniyet iersinde aleti kullanmak iin, tm kullanicilarin bu kilavuzda ele alinan, tm emniyet ve kesim tekniklerini renmeleri, hatta gerekiyor ise aliflmasini pratikte reten bir gsterime katilmak uygun olur. Yeteri derecede bilgilendirilmemifl ve burada anlatilan bilgilendirilmelere sahip olmayan flahislarin veya ocuklarin bu aleti kullanmalarina izin vermeyiniz. Bazi blgesel kanunlar, bu makinenin kullanma yaflinda sinirlamalar getirebilir. Makinenin nc kiflilere devredilmesi veya emanet olarak verilmesi durumlarinda da bu kullanim kitabinin da beraber verilmesi, kullanicilarin; rn hakkinda bir fikre sahip olmasi ve gerekli olan emniyet tedbirlerini almalari aisindan gereklidir. Makine veya kullaniciya karfli oluflabilecek bir zararin nne geirebilmesi amaci ile, kullanim kilavuzunun tm blmleri eflit biimde ve vazgeilemez deerdedir. zel durumlara bali olarak, temel emniyet prosedrlerini, okuyucunun dikkatine sunmak, "B" blmnn kolay okunmasi ve kullanim kolaylii iin; dier blmlerden alinti yaparak, "UYARMA" ve iliflkilendirilen paragraf numara ile belirlenmifltir. Kullanmadan nce Bu kullanim kilavuzunda anlatilmakta olan ifllemlere uymak, kaza riskini tamamen ortadan kaldirmaz, sadece; oluflma oranini azaltir veya ortaya ikan hasar kisitlanmifl olur. Bu aletin kullanimina yeni baflliyor iseniz; bir alifltirma sreci uygulayiniz. Kullanici veya operatr, nc flahislara karfli meydana gelecek hasar ve zararlardan veya kendilerine verecekleri hasarlardan dolayi sorumludurlar. Aleti, burada bahsi geen ifllemler haricinde, baflka bir ama iin kullanmayiniz. Yalniz TRKE Gereinden fazla tkenmifl veya ses yapan, hasarli (disk biai, misinali kafa, koruyucu kalkanlar, vs..) aksesuarlari deifltiriniz. Makine para deiflimlerini, sizin Yetkili Teknik Servisiniz tarafindan yapilmasini salayiniz. Misinali kafa iin retici firma tarafindan tavsiye edilen elastiki misina kullaniniz. rnein; flahislara, eflyalara veya hayvanlara zarar verebilecek metalik tel asla kullanmayiniz. Tavsiye edilmemifl olan bir misina kopup, zipkin gibi etrafa savrulabilir. Kesme aparatinin monte edilmesi esnasinda; "makine zerinde kullanilabilecek kesme aparatlari ve montaji" blmnde ele alinan bilgilendirmelere hassasiyet ile uyunuz. ZEL KESME APARAT KORUMA KALKANI DO/RU OLARAK MONTE ED<LMEM<fi B<R ALET< KES<NL<KLE KULLANMAYINIZ (bakiniz "Monte etme/demontaj"). Bu kaideye uyulmamasi, 2 aflaida belirtilen tehlikelerin ortaya ikmasina neden olabilir: kesici ve dnen kisimlar ile temas; farkli cisimlerin etrafa savrulmasi. Gerektii gibi koruma kalkani monte edilmemifl bir aleti hibir flekilde kullanmayiniz. Kullanilan disk biai veya misina kafasi zerinde (retici tarafindan basilmifl) maksimum dnme hizinin hi deil ise 10500dak-1 olarak belirtilmifl olmasi tavsiye edilir D<fiL< METAL<K KESME BIA/I (D<SK BIKI) KULLANILMASI DURUMUNDA; TEKRAR TABELASINDA BEL<RT<LMEKTE OLDU/U G<B<, KORUNMA EMN<YET< (KORUNMA) OLARAK <FTL< DESTEK KAYIfiININ KULLANILMASI MECBUR<D<R. Yetkili distribtrler tarafindan temin edilebilen, orijinal, onaylanmifl yedek para ve aksesuarlarin kullanilmasi tavsiye edilir. Orijinal olmayan yedek para ve aksesuarlarin kullanilmasi kaza riskini arttirir, bu taktirde, retici firma, eflyalara ve/veya flahislara gelebilecek hasarlardan dolayi hibir sorumluluk kabul etmez. Tam olmayan, hatali makineleri veya deifliklii Yetkili Bir Teknik Servis tarafindan gereklefltirilmemifl olan bir makineyi asla kullanmaya kalkiflmayiniz. Profesyonelce veya dzenli bir flekilde yapilmayan bakimlar kaza riskini olduka arttirir. fiphelerin akliniza takilmasi halinde; Yetkili Teknik Servise mracaat ediniz. 3 dier aletlerin uzun sre kullanilmasi ile kullanici vibrasyoeya hayvanlara ve makineye ciddi hasarlar verebilir. Her aksesuar iin tavsiye edilen cisimler kesilmelidir. Disk biai keskindir, motor aliflmaz konumda dahi, bununla olan temasinizda ok dikkatli davraniniz. aliflma noktanizdan insan ve hayvanlari uzak tutunuz (en az gvenlik mesafesi 15 metre). nk; aliflma esnasinda disk biak veya misina kafasi, ot, toprak, tafl veya yabanci cisimlerin zipkin gibi firlatilmasina neden olabilir, flayet aliflma noktaniza birisi yaklaflmaya kalkarsa, motoru kapatiniz ve dnen disk biak veya misina kafasini durdurunuz (bakiniz blm "motor alifltirma ve durdurma"). Makineyi alifltirmadan nce; Salarinizi omuz seviyesi zerinde olacak flekilde dzenleyiniz. Aleti dz bir zemin zerinde alifltiriniz. alifltirma esnasinda, dengeli bir konum aliniz. Disk biak veya misinaaybederek, kullaniciya doru tepebilir. Disk biak, ayni zamanda kol ve bacaklarin tamamen kesilmesine neden olabilir. Her zaman, gayet keskin bir flekilde bileylenmifl disk biak kullaniniz. dzenek, "flek. A n. nedenle; "flek. A n. 3" gaz tetii yalniz "flek. birakildii anda, "flek. A n. 3" gaz tetii ve "flek. durdurma dzenei Stop dmesini (flek. A n. 7) O/STOP konumuna getirerek motor durdurulur. n. 18). D<KKAT! ikartma kancasini ok iyi tanimaniz gereklidir. Acil durumlarda, aletten hizli bir flekilde kurtulmaniz gerekebilir. Kemer, bir balanma ikartma dzenei ile donatilmifltir. depo kapaini dikkat ederek ainiz. ulaflabilirler. Gereinden fazla miktarda yakit depo etmeyiniz. E. Monte etme / demontaj E1. kolu, rahat bir konumda aliflabilecek biimde ayarlanmalidir. bariyeri ise; resimde gsterilmekte olduu gibi (flek. misina kesme biaini (E) vidalarindan faydalanarak siki bir flekilde monte ediniz E4. Misinali kafayi monte etme/demontaj fiekildeki dzeni uygulayarak misinali kafa monte ifllemi: 1) Disk korumasi 2) st plka 3) Koruma (B misinali kafa) 4) Naylon misinali kafa. Saat ters ynnde siki olarak bloke ediniz. Bloke etme ifllemi esnasinda; kafa-plakayi, fazla bir g kullanmadan, donanimda bulunan anahtar veya tornavida kullanilarak, plaka ve 234 TRKE - 6 diflli kutusu deliinden geirerek birleflik tutunuz; nce; iki delik birbirine karflilikli gelinceye kadar, plakayi dndrnz. E5. Disk biai monte etme/demontaj Mesafelendirici pul f) serbest kupa g) Disk biak sabitleme vidasi (34,5 mm uzunluk). Diflli disk ve diflli disk koruma kalkan monte etme Sabit kupali disk biak monte etme: a) Disk korumasi b) disk biak merkezleflme iin st plka c) Yazi ve yn oku st tarafa doru konumlandirilmifl disk biak d) Alt Plka e) sabit kupa f) Disk biak sabitleme vidasi (16 mm uzunluk). Serbest kupali disk biak monte etme: a) Disk korumasi b) disk biak merkezleflme iin st plka c) Yazi ve yn oku st tarafa doru konumlandirilmifl disk biak d) Alt Plka e) Diflli disk iin, ot iin misina kafa ve disk biak koruma kalkanini ikartiniz, (A) disk korumasini, (H) diflli disk korumasi ile deifltiriniz. Merkezleme delik api 20 mm olduundan dolayi, diflli disk biai montaji iin (24-80 diflli), st merkezleme plakasi zet tabelasinda verildii gibi deifltirilmelidir.

4 Monte ifllemini tamamlamak iin flekil (E7, E8). F. Motor alifltirma ve durdurma D<KKAT! Aleti dz bir zemin zerinde alifltiriniz. alifltirma esnasinda, dengeli bir konum aliniz. Disk biak veya misinali kafanin zemine veya herhangi bir objeye dokunmayacaindan emin olunuz. D<KKAT! Bir eliniz ile alifltirma kolunu sikica kavrayiniz dier eliniz ile makineyi sabit bir flekilde tutunuz (alifltirma kordonunu bileinize dolamayiniz), kordonu yavafl olarak, hafif bir sertleflme oluncaya kadar ekiniz ve daha sonra kordonu; net bir flekilde ekiniz alifltirma kordonunu sonuna kadar ekmeyiniz ve bunu aniden tamamen serbest birakmayiniz, aksi taktirde nitede hasar meydana gelebilir. Mevcut bulunan modeller iin, de-kompresr (D) dmesine basarak bunu devreye alynyz. SO/UK MOTORUN ALIfiTIRILMASI 1. Ama-kapama dmesini "1" (ON) konumuna getiriniz. 2. Tetik emniyetine (S) avucunuzun ii ile basarken ayni anda tetie de (A) basarak, baflparmainiz ile yarim gaz kilidini (B) ileri doru itin. fiimdi nce tetii (A) ve sonra da yarim gaz kilidini (B) birakiniz. UYARI: yarim gaz kilidi devredeyken misinali bafllik veya biak dner. 3. Jigle dmesini (E) kapali pozisyona getirin.. 4. Benzin pompasina (C), benzinin hortumdan (D) karbratre geri dndn grene kadar birka kez basin. alifltirma ipini motor bir kez ateflleme yapana kadar ekin. 5. Jigle dmesini aik pozisyona getirdikten sonra motor aliflana kadar ipi ekin. Makineyi sikica tutarak isinmasi iin birka saniye bekleyin. Daha sonra kisa bir tam gaz vererek yarim gaz kilidini devreden ikarin. Motor artik rlantide aliflmaktadir. SICAK MOTORUN ALI TIRILMASI Ama-kapama dmesini "1 " (ON) konumuna getiriniz. Jigle dmesini aik pozisyona getirdikten sonra benzin pompa-si na (C), benzinin hortumdan (D) karbratre geri dndn grene kadar birka kez basin ve alifltirma ipini ekin. 6. MOTORUN DURDURULMASI Ama-kapama dmesini "0" (STOP) konumuna getiriniz. UYARI: Motor stop edildikten sonra, dnen kisimlar (biak veya misinali bafllik) birka saniye daha dnmeye devam ederler. Dnen kisimlar tamamen duruncaya kadar makineyi sikica tutmaya devam edin. NOT: acil durumlarda, STOP dmesinden motor durdurul-duktan sonra biak yere paralel flekilde dedirilerek durma-daki bu gecikme kisaltilabilir. TRKE - 7 G. Karbratr ayari Sahip olduunuz makine az emisyonlu bir karbratr ile donatilmifl olabilir. Bu nedenden dolayi, karbratr ayarlarini sadece, en az emisyon ayarlarini yapabilecek aletlere sahip bulunan, Yetkili Teknik Servis tarafindan yapilmasi tavsiye edilir. Motor minimum ayarini yapmak iin. Bakim H1. kuru bir ortamda saklayiniz. derin bir temizlik iin, su ve sabun kullanilarak yikanabilir. gereinden fazla kirlenmifl ise bunu deifltiriniz. 100 saatlik kullanim sonrasinda Bujiyi deifltiriniz Her ayda Genel bir bakim, yakit filtresi ve i aksamlarin temizlii iin Teknik Servise mracaat ediniz. Bu sayede, ansizin ortaya ikabilecek problemleri en aza indirgeyecek ve makinenizden en iyi verimi alarak uzun mrl olmasini salayacaksiniz. Uzun sreli kullanmama Bakiniz "evre bilim". ok fazla tozlu ve kirli ortamlarda aliflilmasi durumunda, yukarida siralanan ifllemlerin daha siklikla uygulanmasi gereklidir. TRKE - 8 H2. Naylon misina deiflimi (A) Misina makarasinin deifltirilmesi iin; ok ile iflaretlenmifl olan iki ikartma noktasina ayni anda basiniz, deifltirilecek olan makarayi ikartiniz, kalan misinayi aliniz, yeni misinayi sariniz. Orijinal misina paketini ainiz, misinanin 2 ucunu, makara deliklerinden geiriniz, ayni ynde olacak flekilde, makarayi misinanin tamami ile sariniz, her misinanin u kismini bunlar iin olan 2 oyua yerlefltiriniz. Bobini, kendi yerine yerlefltiriniz ve misinanin iki ucunu yneltme deliklerinden geiriniz. Her bir misina parasini, her iki taraftan da 15 cm ikacak kadar ekiniz. (flekil H5)'te gsterildii gibi, misinali kafayi yeniden monte ediniz. fiayet makarada gereinden fazla aflinma olmasi durumunda; orijinal komple makara ile deifltiriniz. H3. Naylon misina deiflimi (B) 1) Saat ynnde evirerek, misina kafa altinda bulunan somunu sknz. 2) Alt hazneyi ikartiniz. Bofl makarayi yerinden aliniz ve misinanin kalan parasini ikartiniz. 3) 2 adet 2.4 mm 'lik, 2,5 m uzunluunda naylon misina hazirlayiniz Bobinin iki karflilikli deliinden her bir paranin baflini geirin. Diflari ikmasini nlemek amaci ile, misinanin ucunu bir pens kullanilarak deforme ediniz. 4) <ki misinayi ayni ynde makara zerine sariniz. 5) Misinanin iki ucunu, karflilikli kanallara geirerek, yerlefltiriniz. 6) Bobini yerine yerlefltiriniz ve misinanin iki ucunu, bunlara ait kilavuzlardan geiriniz. 7) Her misina ucunu, takriben 15 cm diflariya doru gelecek flekilde ekiniz. 8) fiekilde gsterildii gibi, misina kafasini monte ediniz: alt hazne, yay, bloke edici somun (saat ters ynnde sikifltiriniz). I. Kullanim Teknigi Kesme teknikleri Kesim ifllemleri esnasinda; motoru her zaman maksimum devirde alifltiriniz. aliflma evreleri arasinda, motoru minimum devirde alifltiriniz. Yk altinda olmadan, tam devirde bofl aliflan bir aletin motorunda ok air hasarlar meydana gelebilir. Bir kisimdan dier kisma ynelmek iin, motor devrinin minimum seviyeye dflmesini bekleyiniz. Bu alet, im bime makinelerinin ifllemini tamamlamak iin gayet uygundur. zellikle normal im bime makinelerinin ulaflamayacaklari noktalara bu aletle rahatlikla eriflilebilir. Misina ile ot bime ve kenar tirpanlama Misinali kafa ile yapilan ifllerin, daha hafif kesimler olmasi ngrlr, rnein, kfleler veya aa dipleri gibi. Tirpanlama Yeflil rtnn bozulmasini ve kesme aparatinin hasar grmesini engellemek amaci ile; misinayi zemine paralel konumda tutunuz. Toprak ile temas etmemesini salayiniz. Kenar tirpanlama Misina kafasini, zeminden ok az bir mesafede ailandirarak konumlandiriniz. Kesimi, misinanin ucu ile gereklefltiriniz. Kesilecek olan obje zerine misina ile bastirmayiniz. I1. Misina beslenmesi (A) Doal olarak, kesim esnasinda, naylon misina tkenir, motor devri artar ve kesim kapasitesi dfler. Bu noktaya gelindiinde, kafanin zemine arptirilarak, tekrardan gerekli olan misina uzunluuna ulaflmak gereklidir. misinanin tekrar uzamasini salamak amaci ile, motor gaz tetii 8000 tur/dak. sonra tekrardan gaz verilir. kesimi, yana doru, zemine paralel bir flekilde yapilan hareketler ile yapilir. Tirpanlama, sadan sola doru hareket ederek uygulanir, lkin; geri dnfl yolunda, soldan saa dnfl hareketinde biai kullanmamak gereklidir. Disk biak destek kupasini, zeminden ok kisa bir mesafede alifliniz, bu taktirde; biain zemin ile temas etmesini engellemifl olursunuz. Diflli biak kullanimi Diske zarar vermemek ve Kickback (geri tepme) riskini nlemek iin, tavsiye edilmekte olan aa aplarindan daha genifllerini kesmeyiniz. Diflli biak; api en fazla yedi santim olan ali ve ufak aalarin kesilmesine uygundur. IKARMA aliflmayan bir aleti evreye atmayip, o anda yrrlkte bulunan normlara uygun olarak, bunlari atiklar ile birlikte deerlendirebilecek olan yetkili bir kurulufla teslim ediniz.

5 M. Ariza Bulma Tabelasi Motor aliflmiyor STOP anahtarinin "I" konumunda olduunu kontrol ediniz. Depoda bulunan yakit miktarinin tm kapasitesinin %25 den daha az olmadiini kontrol ediniz. Hava filtresinin temiz olduunu kontrol ediniz. Bujiyi sknz, kurutunuz, temizleyiniz ve tekrar yerine takiniz. Gerekli olmasi durumunda bunu deifltiriniz. Karbratr filtresini deifltiriniz. Bayiinize bafl vurunuz. Kesme aparatlarini doru olarak monte ediniz. Metalik aksesuarlarin tam olarak keskinlefltirilmifl olduunu kontrol ediniz Aksi taktirde saticiniza mracaat ediniz. Motor kt dnyor veya g kaybediyor Makine alifliyor ama iyi kesim yapmiyor Motor sorun yaratmaya devam ediyor: yetkili olan bayiinize mracaat ediniz. TRKE - 10 N. Uygunluk Beyannamesi Electrolux Outdoor Products Italy S.P.A., tarafindan yetkilendirilmifl olan, aflaida adi geen, sirasi ile takip eden rnler iin model: tip BC010A, BC010B, 2003 tarihli seri numaralarindan itibaren, Electrolux Outdoor Products Italy S. P.A. Valmadrera, <talya, tarafindan retildiini, 98/37/EC (Makine Ynetmelikleri ), 93/68/EEC (CEE Marka Ynetmelikleri) & 89/336/CEE (Elektromanyetik Uyumluluk Ynetmelikleri), Direktif 2000/14/CEE (ek V), Avrupa normlarina uyduunu beyan eder. Valmadrera, Giuseppe Todero (Teknik direktr) Electrolux Outdoor Products Italy S.P.A. Via Como 72, Valmadrera (Lecco) ITALYA O. Teknik Bilgiler Silindir hacmi (cm3).... < ap (mm).... Yol (mm)... Maksimum g (kw) (ISO 8893)...

6 .. fiaft maksimum dnfl frekansi (dak , , , , ).. fiaftin tavsiye edilen maksimum dnfl frekansinda Motor dnfl hizi (dnfl frekansi) (dak -1 ) Maksimum G Devri (dak Minimum Devir (dak -1-1 ) )... Boflta maksimum devir (dak -1 )..

7 Kuru airlik (kg)... Kariflim Yakit Depo Kapasitesi (cm )... Disk sabitleme somun sikifltirma kuvveti (Nm).... Operatr kulaina yapilan akustik basin Lpav (dba) (ISO 7917).... llmfl olan akustik deer Lpav (dba) (ISO 10884)..... Garanti edilen akustik deer Lpav (dba) (ISO 10884) , ,3-8,3PRO 7,3-8,4PRO 7,7-8,7PRO ,2-1,7 8,2-1, ,55-1,8 16,38-1, ,5-1,06 17,79-1,06 Misina kafalida titreflim deeri (Iso 7916) (m/s2) Max-Min..

8 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)... 8,2-1,6 Diskli biakta titreflim deeri (Iso 7916) (m/s2) Max-Min. 8,2-1,6 TRKE - 11.

Kullanım kılavuzunuz MCCULLOCH ELITE 3425 http://tr.yourpdfguides.com/dref/932267

Kullanım kılavuzunuz MCCULLOCH ELITE 3425 http://tr.yourpdfguides.com/dref/932267 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

PN 249512 REV. 02 (03/05)

PN 249512 REV. 02 (03/05) A GB INSTRUCTION MANUAL IMPORTANT INFORMATION: Please read these instructions carefully and make sure you understand them before using this unit. Retain these instructions for future reference. IT LIBRETTO

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz MCCULLOCH CABRIO 251 http://tr.yourpdfguides.com/dref/933684

Kullanım kılavuzunuz MCCULLOCH CABRIO 251 http://tr.yourpdfguides.com/dref/933684 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

The Electrolux Group. The world s No.1 choice.

The Electrolux Group. The world s No.1 choice. GB INSTRUCTION MANUAL IMPORTANT INFORMATION: Please read these instructions carefully and make sure you understand them before using this unit. Retain these instructions for future reference. IT LIBRETTO

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz MTD PETROL LAWN MOWER http://tr.yourpdfguides.com/dref/3402436

Kullanım kılavuzunuz MTD PETROL LAWN MOWER http://tr.yourpdfguides.com/dref/3402436 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU NOT: BU ÜRÜN PROFESYONEL KULLANIM İÇİN UYGUN DEĞİLDİR.

KULLANIM KILAVUZU NOT: BU ÜRÜN PROFESYONEL KULLANIM İÇİN UYGUN DEĞİLDİR. BENZİNLİ JENERATÖR MODEL RTM9665 KULLANIM KILAVUZU NOT: BU ÜRÜN PROFESYONEL KULLANIM İÇİN UYGUN DEĞİLDİR.. 1) Yakıt deposu 9) Boru çerçeve 2) Egzost susturucu 10) Buji 3) Toprak 11) Yakıt Kapağı 4) Devre

Detaylı

QT-U601 Kullan m K lavuzu

QT-U601 Kullan m K lavuzu QT-U601 Kullan m K lavuzu Instruction Manual 01 De erli Müflterimiz, Bluelight ı tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Ürünlerimiz tamamen siz de erli müflterilerimizin hayatını kolaylafltırmak için

Detaylı

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 160905 Kitap Baský Tarihi: 160905 Revizyon No: 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 08 09 11 12 13 13 14 15 16 17 18 Giriþ Genel Uyarýlar Garanti ve Servis Genel

Detaylı

Orjinal Kullanma Talimatı Seramik Kesme Makinası. Art.-Nr.: 43.012.62 I.-Nr.: 01029 RT-TC 430 U

Orjinal Kullanma Talimatı Seramik Kesme Makinası. Art.-Nr.: 43.012.62 I.-Nr.: 01029 RT-TC 430 U Orjinal Kullanma Talimatı Seramik Kesme Makinası Art.-Nr.: 43.012.62 I.-Nr.: 01029 RT-TC 430 U TR 2 TR 3 TR 4 TR 5 TR 6 Dikkat! Yaralanmaları ve maddi hasarı önlemek için aletler ile çalışırken bazı iş

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS ET13051 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3564122

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS ET13051 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3564122 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 13-16 Yerleþim Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Veri tablosu Gaz beki ve hortum baþý özellikleri Cihazýn tanýtýmý, 17 Genel görünüm Çalýþtýrma

Detaylı

Güvenlikle İlgili Önemli Bilgiler

Güvenlikle İlgili Önemli Bilgiler Değerli Müşterimiz, Elektrikli süpürge cihazımızı tercih etmekle, kaliteli bir VESTEL ürünü satın almış bulunmaktasınız. Cihazınızı hızlı bir biçimde tanımak ve cihazınızın tüm fonksiyonlarından eksiksiz

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NAVIGON 3100

Kullanım kılavuzunuz NAVIGON 3100 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NAVIGON 3100 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NAVIGON 3100 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU PROFİL KESME MAKİNASI 5 MODEL -RTM695- TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 8 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. AÇMA / KAPAMA ŞALTERİ 2. KORUYUCU KAPAK 3. TUTMA KOLU 4. KESME DİSKİ 5. MAKİNA TABANI 6. AKTİF KORUMA 7. TAŞ KİLİTLEME

Detaylı

ENG ENG 2 3 ENG ENG 4 5 ENG ENG 6 7 ENG ENG 8 RU RU 10 11 RU RU 12 13 RU RU 14 15 RU RU 16 EST EST 18 19 EST EST 20 21 EST EST 22 23 EST EST 24 LT LT 26 27 LT LT 28 29 LT LT 30 31 LT LT 32 LV LV 34 35

Detaylı

EN 1130-1:1996 standartlarına uygundur. Bu ürün Primi Sogni s.r.l. firması tarafından Kraft markası için özel olarak İtalya da üretilmiştir.

EN 1130-1:1996 standartlarına uygundur. Bu ürün Primi Sogni s.r.l. firması tarafından Kraft markası için özel olarak İtalya da üretilmiştir. Ithalatçı Firma: ATAK DIŞ TICARET A.Ş Maya Akar Center Kat 20 Esentepe / İstanbul TURKEY BABY BEAR ORANGE BABY BEAR GREEN DOG BLUE DOG GREEN ISTRUZIONI D USO NOTICE D EMPLOI GEBRAUCHSANLEITUNG INSTRUCTIONS

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz LIEBHERR CTSL 2441 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4280868

Kullanım kılavuzunuz LIEBHERR CTSL 2441 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4280868 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NILFISK C 105.5 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3696480

Kullanım kılavuzunuz NILFISK C 105.5 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3696480 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PIONEER PRS-D410 http://tr.yourpdfguides.com/dref/1230426

Kullanım kılavuzunuz PIONEER PRS-D410 http://tr.yourpdfguides.com/dref/1230426 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya PIONEER PRS-D410 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki PIONEER PRS-D410 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz GIGABYTE BLUE EYE http://tr.yourpdfguides.com/dref/3949095

Kullanım kılavuzunuz GIGABYTE BLUE EYE http://tr.yourpdfguides.com/dref/3949095 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya GIGABYTE BLUE EYE için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki GIGABYTE BLUE EYE tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut,

Detaylı

Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme

Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme DA RE TESTERE C 7MFA 190 mm / 1010 W 190 mm b çak çap, 68 mm kesme derinli i paralel ayarlama sistemi güçlü alüminyum taban yüksek performansl

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz LG ARNU48GTMC2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3945342

Kullanım kılavuzunuz LG ARNU48GTMC2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3945342 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki LG ARNU48GTMC2 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını

Detaylı

Kalıpçı taslama makinası

Kalıpçı taslama makinası Kalıpçı taslama makinası 906 ÖZELLİKLER Model 906 Sıkma somunu boyutu...6 mm veya 1/4 Maksimum uç çapı... 19 mm Yüksüz hız (devir/dakika)... 25,000 Toplam uzunluk... 283 mm Net ağırlık... 0.9 kg Sürekli

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz MCCULLOCH ELECTRAMAC 316 + TROLLEY http://tr.yourpdfguides.com/dref/931195

Kullanım kılavuzunuz MCCULLOCH ELECTRAMAC 316 + TROLLEY http://tr.yourpdfguides.com/dref/931195 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Seat Toledo 1.6 Signo

Seat Toledo 1.6 Signo İlan no: 256337 Seat Toledo 1.6 Signo Sahibinden SEAT TOLEDO 1.6SR SİGNO OTOMATİK-LPG ORGİNAL TAKASLI 24.500 TL İlan tarihi: 1 Ocak 2016 İlan detayları İlan detayları İl Bursa, Mudanya Model yılı Ocak

Detaylı

107404503 B INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VP300 SERIES USER MANUAL MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

107404503 B INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VP300 SERIES USER MANUAL MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO 07404503 B INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO VP300 SERIES USER MANUAL Türkçe Kullanıcıdan beklenen işlemler resimlerde gösterilmiştir. Diğer bütün

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz LENOVO IDEACENTRE B520 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3940037

Kullanım kılavuzunuz LENOVO IDEACENTRE B520 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3940037 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó MTD OHV Series J15 FORM NO. 769-08890B jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 11 19 27 35 43 51 58 65 72 79 87 96 104 112 119 126 134 141 148 155 162 171 179 188 197 206 213 221

Detaylı

MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ELEKTRİKLİ ÇİT BUDAMA MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER -RTM925- VOLTAJ 230V~50HZ GİRİŞ GÜCÜ 710W BIÇAK UZUNLUĞU 530MM DEVİR HIZI 1600 R/MİN DİŞ ARALIĞI 20MM MAX KESİLECEK ÇALI

Detaylı

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AEF 490 AEF 890 İÇİNDEKİLER I Fritözün Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri 5 III Teknik

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz TRANSCEND TS320GSJ25P

Kullanım kılavuzunuz TRANSCEND TS320GSJ25P Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya TRANSCEND TS320GSJ25P için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki TRANSCEND TS320GSJ25P tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz KONICA MINOLTA BIZHUB PRO C6500 http://tr.yourpdfguides.com/dref/589394

Kullanım kılavuzunuz KONICA MINOLTA BIZHUB PRO C6500 http://tr.yourpdfguides.com/dref/589394 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya KONICA MINOLTA BIZHUB PRO C6500 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki KONICA MINOLTA BIZHUB PRO C6500 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU RC472200 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3565547

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU RC472200 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3565547 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA SU-2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/828697

Kullanım kılavuzunuz NOKIA SU-2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/828697 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA SU-2 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA SU-2 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz BEKO LG-BKE 5600 D http://tr.yourpdfguides.com/dref/3578670

Kullanım kılavuzunuz BEKO LG-BKE 5600 D http://tr.yourpdfguides.com/dref/3578670 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya BEKO LG-BKE 5600 D için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki BEKO LG-BKE 5600 D tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut,

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Çamaır Makinası PW9

Kullanım Kılavuzu. Çamaır Makinası PW9 Kullanım Kılavuzu Çamaır Makinası PW9 38 9065-31 05.51 çinder Genel...3 Program butonları...3 Opsiyon butonları... Balama butonu... Deterjan Haznesi... Gösterge bilgilsi...5 Arıza Kodları...6 Yıkama Programı...7

Detaylı

TAŞLAMA MAKİNASI MODEL RTM118 RTM123 RTM126 RTM129 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

TAŞLAMA MAKİNASI MODEL RTM118 RTM123 RTM126 RTM129 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU TAŞLAMA MAKİNASI MODEL RTM118 RTM123 RTM126 RTM129 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 6 7 4 3 2 5 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. KORUYUCU KAPAK 2. KORUYUCU KAPAK SIKIŞTIRMA KOLU 3. AÇMA / KAPAMA ŞALTERİ 4. İLAVE SAP

Detaylı

HAVALI ZIMBA MAKİNASI

HAVALI ZIMBA MAKİNASI HAVALI ZIMBA MAKİNASI MODEL RTM0116 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. TUTMA KOLU 2. HAVA ENJEKTÖRÜ 3. TETİK 4. ŞARJÖR DEĞİŞTİRME DÜĞMESİ 5.ZIMBA TELİ ŞARJÖRÜ TEKNİK VERİLER 1. TAVSİYE EDİLEN

Detaylı

CB 212-MEKANÝK SÜPÜRGE KULLANIM KILAVUZU. b y reis

CB 212-MEKANÝK SÜPÜRGE KULLANIM KILAVUZU. b y reis b y reis CB 212-MEKANÝK SÜPÜRGE Yetkili Servis: Servis Adý :MAKSER TANITIM VE SATIÞ SONRASI HÝZMETLER A.Þ. Telefon No :0216 5616350 Adres :ABDURRAHMAN GAZÝ MAHALLESÝ EBUBEKÝR CADDESÝ ÝMAMOÐLU SOKAK NO:2-C/1

Detaylı

TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU GÜVENLİK ALARM SİSTEMİ KABLOSUZ MANYETİK KONTAK MARKA: MODEL: AMC CM 400 TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU ALARM SİSTEMLERİ VE ELEKTRONİK TİC LTD. ŞTİ. PERPA TİCARET MERKEZİ, A BLOK, KAT: 5 NO:112-114,

Detaylı

BQ / NQ / HQ / PQ KAROT KESME MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU

BQ / NQ / HQ / PQ KAROT KESME MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU BQ / NQ / HQ / PQ KAROT KESME MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1. TANIM.. 1 2. TEKNİK ÖZELLİKLER.. 1 3. YERLEŞTİRME.. 2 4. GÜVENLİK KONUSU... 2 5. TEST ÖNCESİ HAZIRLIK... 4 6. TEST... 4 1.TANIM Cihaz,

Detaylı

TANITIM TR 1. De erli Müflterimiz,

TANITIM TR 1. De erli Müflterimiz, TANITIM TR 1 De erli Müflterimiz, Öncelikle ürünlerimizi seçti iniz için teflekkür ederiz ve bu makinenin kullanımının büyük memnuniyet sa lamasını ve beklentilerinize tamamen cevap vermesini dileriz.

Detaylı

Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme

Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme DA RE TESTERE C 6MFA 165 mm / 1010 W 1010 W güçlü motor paralel ayarlama sistemi güçlü alüminyum taban yüksek performansl tungsten karbid uçlu

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/623003

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/623003 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler,

Detaylı

İçindekiler. Teknik bilgiler.. 2. Önsöz...3. Parçalar...4. Kullanım talimatları..5, 6, 7. Sıkça sorulan sorular / problemler 8

İçindekiler. Teknik bilgiler.. 2. Önsöz...3. Parçalar...4. Kullanım talimatları..5, 6, 7. Sıkça sorulan sorular / problemler 8 1 İçindekiler Teknik bilgiler.. 2 Önsöz......3 Parçalar...4 Kullanım talimatları..5, 6, 7 Sıkça sorulan sorular / problemler 8 Bakım ve sorun giderme..9 Teknik Bilgiler Kutunun içindekiler 1 Adet Cavex

Detaylı

YIL TAM GARANTİ. TEKSAN mini... Gücünü hafife almayın! Benzinli Jeneratörler

YIL TAM GARANTİ. TEKSAN mini... Gücünü hafife almayın! Benzinli Jeneratörler 2 YIL TAM GARANTİ TEKSAN mini... Gücünü hafife almayın! Benzinli Jeneratörler B E N Z İ N L İ T E K S A N M İ N İ J E N E R AT Ö R S E R İ S İ TJ 3200 TJ 2700 TJ 15000 TS OTM / MS OTM TJ 12000 TS Üstün

Detaylı

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA TEMİZ SU DALGIÇ POMPA MODEL RTM860 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ HORTUM BAĞLANTISI POMPA EMİŞ TABANI ELEKTRİK KABLOSU ÇALIŞTIRMA ANAHTARI Teknik Özellikler Ana voltaj 230 V Frekans 50

Detaylı

STORMY DC 4100. Yatık Toz Torbalı Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU

STORMY DC 4100. Yatık Toz Torbalı Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU STORMY DC 4100 Yatık Toz Torbalı Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș STORMY DC 4100 Yatık Toz Torbalı Elektrikli

Detaylı

ÇELİK-EL TARIM MAK. LTD.ŞTİ.

ÇELİK-EL TARIM MAK. LTD.ŞTİ. ÇELİK-EL TARIM MAK. LTD.ŞTİ. OT SİLAJ MAKİNESİ KULLANMA KLAVUZU 3. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İHSAN DEDE CAD. 13.SK. NO:11 SELÇUKLU/KONYA TEL: 444 49 42 FAKS: 0332.345 15 04 www.celikeltarim.com info@celikeltarim.com

Detaylı

VZO ve VZOA SERÝSÝ YAKIT SAYAÇLARI TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU

VZO ve VZOA SERÝSÝ YAKIT SAYAÇLARI TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU VZO ve VZOA SERÝSÝ YAKIT SAYAÇLARI TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU LÜTFEN KILAVUZU OKUYUNUZ... Kahraman Ýthalat, Ýhraca t, Taahhüt ve Ticaret Lt d. Þ ti. Kazým Karabekir Caddes i No :95/36 Ýskitle r - ANKARA

Detaylı

1 - Vitroseramik yüzey 2- Sýcak yüzey ikaz lambasý 3 - Kontrol düðmeleri 4 - Alt muhafaza 5 - Vitroseramik tek bölgeli ýsýtýcý

1 - Vitroseramik yüzey 2- Sýcak yüzey ikaz lambasý 3 - Kontrol düðmeleri 4 - Alt muhafaza 5 - Vitroseramik tek bölgeli ýsýtýcý OCAK AOB-6005 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.

Detaylı

DPU 90. DPU90: Kumlu zeminler için yüksek frekans

DPU 90. DPU90: Kumlu zeminler için yüksek frekans DPU 90 Ters Çevrilebilir Vibrasyonlu Kompaktörler DPU90: Kumlu zeminler için yüksek frekans DPU90 vibrasyonlu kompaktör, kumlu zeminlerin sıkıştırılması için uzmandır. Alt gövde dengelidir, hafiftir ve

Detaylı

Kullanım kılavuzu. testo 810

Kullanım kılavuzu. testo 810 Kullanım kılavuzu testo 810 2 Ürünün kullanılması testo kısa kullanım kılavuzu 810 1. Koruma kapağı: Durma pozisyonu 2. Kızılötesi sensör 3. Hava/sıcaklık sensörü 4. Ekran 5. Kontrol tuşları 6. Batarya

Detaylı

MINI Cooper S 1.6 175 HP

MINI Cooper S 1.6 175 HP MINI Cooper S 1.6 175 HP İlan no: 223097 İlan detayları Sahibinden 53.500 TL 09 Tem 2015 53.500 TL 11 Nis 2015 54.750 TL 06 Mar 2015 56.500 TL 11 Şub 2015 54.000 TL Mini Cooper S OTOMATİK.. KAZASIZ.. SAHİBİNDEN

Detaylı

545 KULLANMA KILAVUZU

545 KULLANMA KILAVUZU 545 KULLANMA KILAVUZU Giriş Bu kullanma kılavuzu size makinenizi tanımanızda ve doğru kullanmanızda yardımcı olacaktır. Lütfen makineyi çalıştırmadan önce uyarılarımızı okuyunuz. Teknik değişiklik hakkı

Detaylı

öne bakan Kullanım kılavuzu Grup Ağırlık Yaş 1 9-18 kg 9ay-4yrl

öne bakan Kullanım kılavuzu Grup Ağırlık Yaş 1 9-18 kg 9ay-4yrl öne bakan Kullanım kılavuzu ECE R44 04 Grup Ağırlık Yaş 1 9-18 kg 9ay-4yrl 1 BeSafe izi Comfort u seçtiğiniz için teşekkür ederiz. BeSafe bu koltuğu büyük bir özen ile, hayatının gelecek aşamasında çocuğunuzu

Detaylı

MODEL RTM960 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

MODEL RTM960 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU BENZİNLİ AĞAÇ TESTERESİ MODEL RTM960 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. FREN KOLU 2. ÇALIŞTIRMA KOLU 3. KARBÜRATÖR FİLTRE KAPAĞI 4. JİGLE KOLU 5. EMNİYET TETİĞİ 6. TUTMA SAPI 7. GAZ TETİĞİ

Detaylı

HAVALI SOMUN SIKMA MAKİNASI

HAVALI SOMUN SIKMA MAKİNASI HAVALI SOMUN SIKMA MAKİNASI MODEL RTM 0125 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. UÇ KOVANI 2. ÇALIŞTIRMA TETİĞİ 3. HAVA GİRİŞİ 4. BASINÇ AYARLAYICI 5. SAĞ SOL BUTONU TEKNİK VERİLER Hız Maks.

Detaylı

Hazırlıklar: Aracı, motor bloğundaki motor kodu yardımıyla tanımlayın (Şekil 1). Aracın akü bağlantısını çıkarın.

Hazırlıklar: Aracı, motor bloğundaki motor kodu yardımıyla tanımlayın (Şekil 1). Aracın akü bağlantısını çıkarın. Technical Info www contitech de Triger kayışı değişimi montaj tavsiyeleri Renault Clio II 1,6 16V, motor kodu K4M 748 örneği Clio II 1,6 16V motoru - çeşitli motor hacimlerinde olmak üzere - Renault markasının

Detaylı

BENZİNLİ YAN TIRPAN EX-75101 KULLANIM KILAVUZU

BENZİNLİ YAN TIRPAN EX-75101 KULLANIM KILAVUZU UR BENZİNLİ YAN TIRPAN EX-75101 KULLANIM KILAVUZU UYARI: Lütfen bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyup, gerektiğinde tekrar faydalanabilmeniz için saklayınız. Rev. 1.0 EUROMAX EX-75101 BENZİNLİ YAN TIRPAN

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

DARBELİ MATKAP MODEL RTM151 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

DARBELİ MATKAP MODEL RTM151 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU DARBELİ MATKAP MODEL RTM151 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. MANDREN 2. ÇALIŞTIRMA ANAHTARI 3. DEVİR AYARI 4. SAĞ SOL MANDALI 5. ANAHTAR KİLİTLEME BUTONU 6. HAVALANDIRMA ARALIKLARI TEKNİK

Detaylı

C - 941CX. Yeni Nesil, Yüksek Performanslı Motorlu Testereler

C - 941CX. Yeni Nesil, Yüksek Performanslı Motorlu Testereler Yeni Nesil, Yüksek Performanslı Motorlu Testereler Güç, Performans ve Konforun Eşsiz Birlikteliği ÜST DÜZEY PERFORMANS Kendi sınıfı ürünler arasında yüksek verimi ve sanat niteliğindeki eşsiz tasarım çözümleri

Detaylı

Subminyatür Sensör zor montaj şartları için

Subminyatür Sensör zor montaj şartları için Çok Küçük İndüktif Proximity Sensör Subminyatür Sensör zor montaj şartları için mm çap algılama kafası en zor montaj şartları için uygundur 1 mm uzun çok kısa M12 boy muhafaza Uygulamalar Robot kol freze

Detaylı

BASTON BEBEK ARABASI Kurulum ve Kullanma Kılavuzu

BASTON BEBEK ARABASI Kurulum ve Kullanma Kılavuzu BASTON BEBEK ARABASI Kurulum ve Kullanma Kılavuzu Tutma Kolu Tente Taşıma Kulpu Kilitleme Mandalı Ön bar Ayaklık Fren Mandalı Ön tekerlek sabitleme mandalı KURULUM VE KULLANMA TALİMATLARI A: Emniyet kilidini

Detaylı

"Vagon Barbekü" Montaj ve İşletim Kılavuzu

Vagon Barbekü Montaj ve İşletim Kılavuzu Version: 0566tr Stand: #018-2012 Ausgabe: 07/11cd "Vagon Barbekü" Montaj ve İşletim Kılavuzu Önsöz Yüksek kaliteli GRILLCHEF barbekünüzü kullanmaya başlamadan önce bu montaj ve kullanma kılavuzunu dikkatle

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS SYE5600 http://tr.yourpdfguides.com/dref/1032727

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS SYE5600 http://tr.yourpdfguides.com/dref/1032727 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya PHILIPS SYE5600 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki PHILIPS SYE5600 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

ELEKTRİKLİ EL MİKSERİ

ELEKTRİKLİ EL MİKSERİ ELEKTRİKLİ EL MİKSERİ MODEL RTM394 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 6 3 6 2 1 5 4 2 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. AÇMA/KAPAMA ŞALTERİ 2. AÇMA /KAPAMA ŞALTER KİLİTLEYİCİ 3. HIZ AYAR DÜĞMESİ 4. VİTES AYAR DÜĞMESİ 5.

Detaylı

Montaj el kitabı - Gemi yapımı VEGAWELL 52. Hizmet tankları (Motor yakıtı, soğutkan) Taze su-/atık su tankları Balast tankları (Yanlardaki tanklar)

Montaj el kitabı - Gemi yapımı VEGAWELL 52. Hizmet tankları (Motor yakıtı, soğutkan) Taze su-/atık su tankları Balast tankları (Yanlardaki tanklar) Montaj el kitabı - Gemi yapımı VEGAWELL 52 Hizmet tankları (Motor yakıtı, soğutkan) Taze su-/atık su tankları Balast tankları (Yanlardaki tanklar) Document ID: 4957 İçindekiler İçindekiler Genel. Genel

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SHARP AR-5726 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3874068

Kullanım kılavuzunuz SHARP AR-5726 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3874068 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kia Sorento 2.5 X-Force CRDi AT Prestige

Kia Sorento 2.5 X-Force CRDi AT Prestige İlan no: 302373 Kia Sorento 2.5 X-Force CRDi AT Prestige Sahibinden 2007 - TRIPTONIC - YENİ NESİL MOTOR 53.000 TL İlan tarihi: 9 Haziran 2016 İlan detayları İlan detayları İl Eskişehir, Odunpazarı Model

Detaylı

421 A/B 510 B. Kullanma Talimatı

421 A/B 510 B. Kullanma Talimatı 421 A/B 510 B Kullanma Talimatı Giriş Bu talimatlar makineyi tanımanıza ve doğru bir şekilde kullanmanıza yardımcı olacaktır. Makineyi kullanmadan önce talimatları okuyun. Teknik değişiklik yapma hakkımız

Detaylı

Centronic EasyControl EC311

Centronic EasyControl EC311 Centronic EasyControl EC311 tr Montaj ve İşletme Talimatı Duvar Vericisi Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere iletiniz! Bu

Detaylı

APH HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu

APH HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu APH HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 070706 Kitap Baský Tarihi: 070706 Revizyon No: 4 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 19 Giriþ Genel Uyarýlar Garanti ve Servis Genel Özellikler

Detaylı

İlan detayları. İlan sahibi yorumları. Kocaeli, Darıca, Darıca, Osmangazi Mah. Model yılı Ocak 2010 66.500 km. Kapı sayısı 5 Koltuk sayısı 5 Sınıf

İlan detayları. İlan sahibi yorumları. Kocaeli, Darıca, Darıca, Osmangazi Mah. Model yılı Ocak 2010 66.500 km. Kapı sayısı 5 Koltuk sayısı 5 Sınıf İlan no: 246525 Hyundai i20 1.2 Team Sahibinden ÖĞRETMEN SAHİBİNDEN LPG li HYUNDAI i20 KM'si DÜŞÜK KAZASIZ 30.500 TL İlan tarihi: 29 Eylül 2015 İlan detayları İlan detayları İl Kocaeli, Darıca, Darıca,

Detaylı

1 Maksadına uygun kullanım, garanti. 2 Güvenlik uyarılar. türkçe. Sınıflandırma

1 Maksadına uygun kullanım, garanti. 2 Güvenlik uyarılar. türkçe. Sınıflandırma 1 Maksadına uygun kullanım, garanti Cihazın arka yüzündeki tip etiketine bakarak, evrak imha makinenizin hangi kesme genişliğine ve şebeke gerilimine uygun olduğunu tespit edin ve işletme kılavuzundaki

Detaylı

CC 3300 - CC 3400 HALI YIKAMA MAKİNESİ

CC 3300 - CC 3400 HALI YIKAMA MAKİNESİ CC 3300 - CC 3400 HALI YIKAMA MAKİNESİ TİP S 14 KULLANMA KILAVUZU MAK NANIN BÖLÜMLER 1 4 3 2 12 5 7 6 8 10 9 11 13 1- Açma-kapama anahtar 2- Pompay devreye sokan anahtar 3- Tafl ma sap 4- Elektrik kablosu

Detaylı

NILFISK BackVacuum KULLANMA TALİMATI

NILFISK BackVacuum KULLANMA TALİMATI NILFISK BackVacuum KULLANMA TALİMATI İÇİNDEKİLER İNGİLİZCE 8 VERİ 13 ÖNEMLİ EMNİYET KURALLARI Elektrikli bir cihazı kullanırken, aşağıdakiler dahil temel önlemleri daima alın : CİHAZI KULLANMADAN

Detaylı

Installation instructions, accessories. Lastik basıcı izleme sistemi (TPMS) Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Installation instructions, accessories. Lastik basıcı izleme sistemi (TPMS) Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden Talimat No Sürüm Parça No. 31330604 1.7 31414189, 31201481 Lastik basıcı izleme sistemi (TPMS) Sayfa 1 / 9 Özel Takımlar T9513035 TPMS aleti Alet numarası: T9513035 Alet tanımı: TPMS aleti Alet panoları:

Detaylı

MEGAN KOLTUK KULLANIM KILAVUZU

MEGAN KOLTUK KULLANIM KILAVUZU 1 İÇİNDEKİLER: Sayfa 1. ÖN SÖZ (TAKDİM) 2. HAKKINDA 3. ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILAR 4. KOLTUĞUN ÖZELLİKLERİ 5. KOLTUĞUN FONKSİYONLARI 5.1. MEGAN KOLTUĞUN ÖNDEN GÖRÜNÜŞÜ 5.2. MEGAN KOLTUĞUN YANDAN GÖRÜNÜŞÜ

Detaylı

OCAK AOW-6007 OCAK AOX-6007 OCAK

OCAK AOW-6007 OCAK AOX-6007 OCAK OCAK AOW-6007 OCAK AOX-6007 OCAK Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza

Detaylı

MTD OHV Series I15 FORM NO. 769-01577I. MTD Products Aktiengesellschaft Saarbrücken Germany

MTD OHV Series I15 FORM NO. 769-01577I. MTD Products Aktiengesellschaft Saarbrücken Germany MTD OHV Series I15 FORM NO. 769-01577I MTD Products Aktiengesellschaft Saarbrücken Germany 8 15 23 31 38 46 54 61 68 75 82 90 99 107 115 122 130 138 145 152 159 166 175 183 193 202 211 218 226 Motor

Detaylı

TR Mika ısıtıcı 03 02

TR Mika ısıtıcı 03 02 Mika ısıtıcı TR Mika ısıtıcı 03 02 03 Ref : 2000014460 (beyaz) 2000014463 (siyah) TR Haydi başlayalım... Bu talimatlar güvenliğiniz içindir. Lütfen kullanımdan önce bunları iyice okuyunuz ve ileride başvurmak

Detaylı

Açılı taşlama makinası

Açılı taşlama makinası Açılı taşlama makinası 100 mm MODEL 9560/9563 115 mm MODEL 9561/9564 125 mm MODEL 9562/9565 ÖZELLİKLER Model 9560 9561 9562 Basıkmerkezli çark çapı...100 mm 115 mm 125 mm Mil dişi...m10 M14 M14 Yüksüz

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU LUBMATIC - DC Standart ELEKTRÝKLÝ SIVI YAÐ VE SIVI GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 1.00 SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL. GÝRÝÞ Bu tanýtma ve kullanma

Detaylı

ST-100 KONDİSYON KÜREĞİ KULLANIM KILAVUZU

ST-100 KONDİSYON KÜREĞİ KULLANIM KILAVUZU ST-100 KONDİSYON KÜREĞİ KULLANIM KILAVUZU 1 GÜVENLİK TALİMATLARI 1. Çalışmaya başlamadan önce bu el kitabını iyice okuyunuz ve daima yanınızda bulundurunuz. 2. Bir egzersiz programına başlamadan önce sağlığınızı

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NAVIGON 8410

Kullanım kılavuzunuz NAVIGON 8410 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NAVIGON 8410 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NAVIGON 8410 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

BENZÝNLÝ MOTOR GX120 GX160 GX200 GX240 GX270 GX340 GX390 KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...4 Teknik özellikler...6 Kullaným - Kontroller...7 Bakým...19 Depolama...32

Detaylı

sebep olabilir. 4. Haznesinden gaz sızıntısı olursa elektrik fişini takmayın veya çekmeyin. Kıvılcım ve yangın çıkmasına sebep olabilir.

sebep olabilir. 4. Haznesinden gaz sızıntısı olursa elektrik fişini takmayın veya çekmeyin. Kıvılcım ve yangın çıkmasına sebep olabilir. Genel Bu tip buzdolabı genelde otel, ofis, öğrenci yurdu ve ev gibi yerlerde kullanılır. Çoğunlukla meyve ve sebze gibi yiyecekleri soğutmak ve saklamak için uygundur. Küçük boyutunun, hafifliğinin, düşük

Detaylı

TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU

TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU ELEKTRİKLİ MATKAP MODEL RTM154 TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU 6 1 2 4 5 3 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. MANDREN 2. HAVALANDIRMA ARALIKLARI 3. GERİ/İLERİ DÖNÜŞ ŞALTERİ 4. AÇMA / KAPAMA ŞALTERİ 5. AÇMA / KAPAMA ŞALTERİ

Detaylı

MK-200 MEKİK SEHPASI KULLANMA KILAVUZU

MK-200 MEKİK SEHPASI KULLANMA KILAVUZU MK-200 MEKİK SEHPASI KULLANMA KILAVUZU 1 ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI Aleti kullanmadan önce bu kılavuzu iyice okuyunuz. UYARI: Egzersize başlamadan önce doktorunuza danışınız. Özellikle daha önce düzenli

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP TOUCHSMART TX2-1340EA http://tr.yourpdfguides.com/dref/4172552

Kullanım kılavuzunuz HP TOUCHSMART TX2-1340EA http://tr.yourpdfguides.com/dref/4172552 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya HP TOUCHSMART TX2-1340EA için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki HP TOUCHSMART TX2-1340EA tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Centronic EasyControl EC315

Centronic EasyControl EC315 Centronic EasyControl EC315 tr Montaj ve İşletme Talimatı 5 Kanallı Duvar Vericisi Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere iletiniz!

Detaylı

4204G / 4304G / 4404G Serisi Motorlar TURBO AFTERCOOLER DİZEL MOTOR BAKIM KILAVUZU

4204G / 4304G / 4404G Serisi Motorlar TURBO AFTERCOOLER DİZEL MOTOR BAKIM KILAVUZU 4204G / 4304G / 4404G Serisi Motorlar TURBO AFTERCOOLER DİZEL MOTOR BAKIM KILAVUZU MOTOR YAĞ SEVİYESİ KONTROLÜ Motor yağ seviyesi Motorun herhangi bir yerinde yağ veya su kaçağı olup olmadığını kontrol

Detaylı

MİNİ ROBOT R 200. Mini Mutfak Robotu KULLANIM KILAVUZU

MİNİ ROBOT R 200. Mini Mutfak Robotu KULLANIM KILAVUZU MİNİ ROBOT R 200 Mini Mutfak Robotu KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș MİNİ ROBOT R 200 Mutfak Robotu muzu seçtiğiniz için

Detaylı

Ford Focus 1.6i 100 HP Titanium A/T 4 Kapı

Ford Focus 1.6i 100 HP Titanium A/T 4 Kapı Ford Focus 1.6i 100 HP Titanium A/T 4 Kapı Sahibinden GERÇEK TİTANYUM X. İlan no: 246903 İlan detayları 43.499 TL 03 Oca 2016 43.499 TL 09 Eki 2015 43.000 TL 04 Eki 2015 43.750 TL HATASIZ.BOYASIZ.DEĞİŞ

Detaylı

T 17/1. Geniş tank kapasitesiyle uzun süreli kullanım olanağı sağlayan güçlü kuru elektrikli süpürge. Ana filtre. Makine üzerinde kablo muhafaza

T 17/1. Geniş tank kapasitesiyle uzun süreli kullanım olanağı sağlayan güçlü kuru elektrikli süpürge. Ana filtre. Makine üzerinde kablo muhafaza Geniş tank kapasitesiyle uzun süreli kullanım olanağı sağlayan güçlü kuru elektrikli süpürge. 1 2 3 4 1 Ana filtre 3 Makine üzerinde kablo muhafaza 2 Geniş, değiştirilmeyen ana filtre sayesinde makinenin

Detaylı

Nilfisk PS 333 A KULLANMA KILAVUZU

Nilfisk PS 333 A KULLANMA KILAVUZU Nilfisk PS 333 A KULLANMA KILAVUZU Genel Uyarılar DİKKAT! DİKKAT EDİLECEK HUSUS: Cihazı kullanmadan önce muhtemel yangın, elektrik çarpması veya benzer kaza tehlikelerini bilmeniz ve gerekli önlemleri

Detaylı

Titreþim denetim cihazý

Titreþim denetim cihazý Titreþim denetim cihazý Tip 675 Titreþim hýzý (mm/s, rms) 2 Transistör þalter çýkýþý (Ön ayarlamasý sabit olarak yapýlmýþtýr) Analog elektrik çýkýþý: 4...20 ma Frekans aralýðý: 10 Hz...1000 Hz 1 Hz...1000

Detaylı