Kullanım kılavuzunuz PARTNER B BORSA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanım kılavuzunuz PARTNER B 340 + BORSA http://tr.yourpdfguides.com/dref/935816"

Transkript

1 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız. Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir. Kullanım kılavuzu Kullanma kılavuzu Kullanma talimati Kullanıcı kılavuzu Kullanıcı el kitabı

2 Manuel özet: BETRIEBSANWEISUNG WICHTIGE INFORMATION: Lesen Sie diese Hinweise zur Handha-bung des Gerts aufmerksam durch. Verwenden Sie es erst, wenn Sie sicher sind, da Sie alle Anweisungen verstanden haben und gut aufbewahren. HASZNLATI TMUTAT Jtllst vllalni csak rendeltetsszeren hasznlatba vett gpekre tudunk. Krj hogy a gp hasznlatba vtele eltt gondosan olvassa el a kezelsi utastsokat. MANUEL D'INSTRUCTIONS RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS: Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire atentivement les instructions et assurez-vous de les avoir comprises. Conservez les instructions pour rfrence ultrieure. EXEIPIIO XEIPIMOE HMANTIKE HPOOPIE: oxx v x ov v xvo v o v x u v u u v. HANDLEIDING BELANGRIJKE IMPORTANTS: Lees deze handleiding aandachtig en zorg dat u ailes begrijpt alvorens de kettingzaag te gebrulken en be-waar ze voor toekomstige raadpleging. BRUKERHNDBOK VIKTIG INFORMASJON: Les disse anvisningene nye og forsikre deg om at du forstr dem fr du bruker enheten og oppbevar dem for senere bruk. INSTRUKCJA OBSUGI PL Gwarancja traci wano w przypadku uywania urzdzenia do celw innych ni wymienione w instrukcji obsugi. starostlivo uschovajte pre potrebu v budcnosti. CTPYK BAHE CBEEH: Baeo po y oo o, epe e ooac oo. 14 billion in more than 150 countries around the world. MANUAL DE INSTRUCCIONES INFORMACIN IMPORTANTE: Lea atentamente las instrucciones y asegrese de entenderlas antes de utilizar esta aparato. Conserve las instrucciones para la referencia en el futuro. MANUAL DO OPERADOR INFORMAES IMPORTANTES: Queira ler cuidadosamente estas instrues e tenha certeza de entend las antes de usar a serra e guarde para consulta futura. PN REV. 00 (12/04) A D E 1 36 cm cm 11 2 Strokes Engine totally sintetyc oil or Partner oil 50:1 McCulloch oil 40:1 2 1 ltr % 20 cm ltr ,5% 25 cm B 5 10 E E A 3 4 B E5 G H I1 I2 GB SUMMARY CHART TO IDENTIFY THE CORRECT GUARD NEEDED, WITH DIFFERENT CUTTING ATTACHMENTS DE BERSICHTSTABELLE ZUR AUSWAHL DES RICHTI- 42/46 cc 34/38 cc 0,095" 2.4mm 3.0mm 0,095" 2. 4mm 3.0mm 197" 5000mm A 197" 5000mm B GEN SCHUTZBLECHES FR DIE EINZELNEN SCHNEIDWERKZEUGE FR TABLEAU RECAPITULATIF POUR LE CORRECT ACCOUPLEMENT LAME OU TETE FIL NYLON / DEFENSE DE SECURITE NL OVERZICHTSTABEL OM TE BEPALEN WELKE E7 H E6 I3 BESCHERMKAP GEBRUIKT MOET WORDEN BIJ DE DIVERSE MAAI- ONDERDELEN NO TABELL FOR KORREKT MONTERING AV TRD- SPOLE/SAGBLAD OG SPRUTSKJRM/SIKKERHETSVRN FI 4T 9" 230 mm TAULOKKO LEIKKAAVAN PN/TURVASUOJUKSEN OIKEASTA YHDISTELMST BINATION AV SKRHUVUD/SKERHETSSKYDD SE SAMMANFATTANDE TABELL VER KORREKT KOMDK OVERSIGTSTABEL VEDRRENDE DEN KORREKTE 4T 10" 255 mm H L 8T 9" 230mm SAMMENSTNING AF KNIV OG BESKYTTELSESSKRM ES TABLA PARA EL CORRECTO ACOPLAMIENTO DE LA CABEZA CORTANTE Y PROTECTOR DE SEGURIDAD PT TABELA DE RESUMO PARA A CORRETA APLICAO DA CABEA CORTANTE E DEFESA DE SEGURANA IT 8T 10" 255mm 4 A TABELLA RIASSUNTIVA PER IL CORRETTO ABBINAMENTO TESTA TAGLIENTE / DIFESA DI SICUREZZA SSZELLITSA / BALESETVDELEM HU SSZEFOGLAL TBLZAT: A NYRFEJ GR EPIHTIKO INAKA IA THN EIHMANH F1 F2 F3 H T 9" SK CZ PL TOY KATAHOY POYAKTHPA, ME IAOPA KOTIKA E APTHMATA 230mm 4 F4/5 F6 7 B T 9" RU EE 230mm LV TR DO/RU B<R G<Y<M fiekl< <<N ZETLEY<C< TABELA KES<C< KAFA / EMN<YET KORUNMASI A. Genel tanimlamalar 1. MOTOR 2. TRASM<SYON BORUSU 3. GAZ TET</< 4. KONTROLLER <LE BERABER ARKA TUTMA KOLU 5. D<SK BIAK 6. NAYLON M<S<NALI KAFA 7. DURDURMA DZENE/< (STOP) 8. JYGLE 9. ALIfiTIRMA KULPU 10. BA/LANMA NOKTASI 11. BUJ< 12. HAVA F<LTRE KAPA/I RN TANIMLAMA <<N ET<KET 13. YAKIT DEPO KAPA/I 14. SUSTURUCU 15. KONTROLLER <LE BERABER SA/ TUTMA KOLU 16. DELTA B<<ML< N TUTMA KOLU 17. GAZ KONTROL BLOKAJI 18. YAN EMN<YET BAR<YER< 19. M<S<NA KESME BIA/I 20. D<SK BIAK KILIFI 21. MOTOR BA/LANTISI / TRANSM<SYON BORUSU 22. DEKOMPROSR 23. KESME EMN<YET KALKANI ET<KET B<LG<LER<: 1) 2000/14/EC normlarina gre garanti edilen akustik g seviyesi. 2) retici adi ve adresi. 3) retim senesi (son iki rakam; rnein 03=2003). 4) rn no. 5) Seri no. 6) Model 7) CE uyum markasi 03=2003) B. Gvenlik nlemleri Sembollerin Anlamlari Uyarma fiahsi emniyet giysileri: Onayli Emniyet izmeleri fiahsi emniyet giysileri: Onayli koruyucu gzlk veya siperlik. Onayli koruyucu kask, kulak koruyucusu. Bu kullanim kilavuzunu dikkatli okuyunuz ve tm kontrol mekanizmalarinin tamamen tarafinizdan anlaflilmifl olduundan emin olunuz. fiahsi emniyet giysileri: Onayli eldivenler. Kullanim ve yakit doldurma esnasinda ttn gibi yanici maddeler kullanmayiniz. Jygle Savrulan maddelere dikkat. TRKE - 1 Emniyet iin gerekli olan en az mesafe 15 m. Disk biak reaksiyonuna dikkat ediniz. Disk biak, kol veya bacaklarinizi tamamen kesebilme gcne sahiptir. D<KKAT! Bacaklariniza air hasarlar verebilir. Kullanim kitabinda belirtilen aiklamalari ok dikkatli bir flekilde uygulayiniz. D<KKAT! Kesim yapan kisim blgeleri ve susturucu ok yksek sicakliklara ulaflabilir ve yaniklara neden olabilir. Bunlara dokunmadan nce bir mddet bekleyiniz. belirtilmifl olan kesme aparatlarindan faydalaniniz. Bu aleti, aliflma kapasitenizi, fiziksel durumunuzu deifltirebilecek, alkol, ilalarin etkisi altinda veya yorgun bulunduunuz anlarda kullanmayiniz. Gerekli olduu anda motor ve kesme aparatinin nasil durdurulacaindan emin olunuz (bakiniz. "Motor alifltirma ve Durdurma). Her kullanim ncesinde, fliddetli apmalar sonrasinda veya dzensiz aliflmasi durumunda makineyi iyice tetkik ederek denetleyiniz. Makinenin doru bir flekilde monte edildiini, gevflemifl bulunan vidalarin, paralarinin hasar grmfl olmadiini veya yakit sizdirmasi bulunmadiini, gaz tetik bloke edicinin doru alifltiini ve motorun minimum aliflmasi esnasinda, kesme aparatinin dnmediini kontrol ediniz. Transmisyon borusunun motor balantisina doru olarak sabitlendiini, disk biainin veya misinali kafanin gerektii gibi monte edildiini ve disk biak vidasinin iyice sikifltirilmifl olduunu denetleyiniz. Acil durdurma. Mil en fazla hizi. Kullanim Kilavuz kullanimi Bu aleti kullanmaya bafllamadan nce, herkesin kullanim kilavuzunun tamamini ok dikkatli bir flekilde okumufl olmasi tavsiye edilir.

3 Tam bir emniyet iersinde aleti kullanmak iin, tm kullanicilarin bu kilavuzda ele alinan, tm emniyet ve kesim tekniklerini renmeleri, hatta gerekiyor ise aliflmasini pratikte reten bir gsterime katilmak uygun olur. Yeteri derecede bilgilendirilmemifl ve burada anlatilan bilgilendirilmelere sahip olmayan flahislarin veya ocuklarin bu aleti kullanmalarina izin vermeyiniz. Bazi blgesel kanunlar, bu makinenin kullanma yaflinda sinirlamalar getirebilir. Makinenin nc kiflilere devredilmesi veya emanet olarak verilmesi durumlarinda da bu kullanim kitabinin da beraber verilmesi, kullanicilarin; rn hakkinda bir fikre sahip olmasi ve gerekli olan emniyet tedbirlerini almalari aisindan gereklidir. Makine veya kullaniciya karfli oluflabilecek bir zararin nne geirebilmesi amaci ile, kullanim kilavuzunun tm blmleri eflit biimde ve vazgeilemez deerdedir. zel durumlara bali olarak, temel emniyet prosedrlerini, okuyucunun dikkatine sunmak, "B" blmnn kolay okunmasi ve kullanim kolaylii iin; dier blmlerden alinti yaparak, "UYARMA" ve iliflkilendirilen paragraf numara ile belirlenmifltir. Kullanmadan nce Bu kullanim kilavuzunda anlatilmakta olan ifllemlere uymak, kaza riskini tamamen ortadan kaldirmaz, sadece; oluflma oranini azaltir veya ortaya ikan hasar kisitlanmifl olur. Bu aletin kullanimina yeni baflliyor iseniz; bir alifltirma sreci uygulayiniz. Kullanici veya operatr, nc flahislara karfli meydana gelecek hasar ve zararlardan veya kendilerine verecekleri hasarlardan dolayi sorumludurlar. Aleti, burada bahsi geen ifllemler haricinde, baflka bir ama iin kullanmayiniz. Yalniz TRKE Gereinden fazla tkenmifl veya ses yapan, hasarli (disk biai, misinali kafa, koruyucu kalkanlar, vs..) aksesuarlari deifltiriniz. Makine para deiflimlerini, sizin Yetkili Teknik Servisiniz tarafindan yapilmasini salayiniz. Misinali kafa iin retici firma tarafindan tavsiye edilen elastiki misina kullaniniz. rnein; flahislara, eflyalara veya hayvanlara zarar verebilecek metalik tel asla kullanmayiniz. Tavsiye edilmemifl olan bir misina kopup, zipkin gibi etrafa savrulabilir. Kesme aparatinin monte edilmesi esnasinda; "makine zerinde kullanilabilecek kesme aparatlari ve montaji" blmnde ele alinan bilgilendirmelere hassasiyet ile uyunuz. ZEL KESME APARAT KORUMA KALKANI DO/RU OLARAK MONTE ED<LMEM<fi B<R ALET< KES<NL<KLE KULLANMAYINIZ (bakiniz "Monte etme/demontaj"). Bu kaideye uyulmamasi, 2 aflaida belirtilen tehlikelerin ortaya ikmasina neden olabilir: kesici ve dnen kisimlar ile temas; farkli cisimlerin etrafa savrulmasi. Gerektii gibi koruma kalkani monte edilmemifl bir aleti hibir flekilde kullanmayiniz. Kullanilan disk biai veya misina kafasi zerinde (retici tarafindan basilmifl) maksimum dnme hizinin hi deil ise 10500dak-1 olarak belirtilmifl olmasi tavsiye edilir D<fiL< METAL<K KESME BIA/I (D<SK BIKI) KULLANILMASI DURUMUNDA; TEKRAR TABELASINDA BEL<RT<LMEKTE OLDU/U G<B<, KORUNMA EMN<YET< (KORUNMA) OLARAK <FTL< DESTEK KAYIfiININ KULLANILMASI MECBUR<D<R. Yetkili distribtrler tarafindan temin edilebilen, orijinal, onaylanmifl yedek para ve aksesuarlarin kullanilmasi tavsiye edilir. Orijinal olmayan yedek para ve aksesuarlarin kullanilmasi kaza riskini arttirir, bu taktirde, retici firma, eflyalara ve/veya flahislara gelebilecek hasarlardan dolayi hibir sorumluluk kabul etmez. Tam olmayan, hatali makineleri veya deifliklii Yetkili Bir Teknik Servis tarafindan gereklefltirilmemifl olan bir makineyi asla kullanmaya kalkiflmayiniz. Profesyonelce veya dzenli bir flekilde yapilmayan bakimlar kaza riskini olduka arttirir. fiphelerin akliniza takilmasi halinde; Yetkili Teknik Servise mracaat ediniz. 3 dier aletlerin uzun sre kullanilmasi ile kullanici vibrasyoeya hayvanlara ve makineye ciddi hasarlar verebilir. Her aksesuar iin tavsiye edilen cisimler kesilmelidir. Disk biai keskindir, motor aliflmaz konumda dahi, bununla olan temasinizda ok dikkatli davraniniz. aliflma noktanizdan insan ve hayvanlari uzak tutunuz (en az gvenlik mesafesi 15 metre). nk; aliflma esnasinda disk biak veya misina kafasi, ot, toprak, tafl veya yabanci cisimlerin zipkin gibi firlatilmasina neden olabilir, flayet aliflma noktaniza birisi yaklaflmaya kalkarsa, motoru kapatiniz ve dnen disk biak veya misina kafasini durdurunuz (bakiniz blm "motor alifltirma ve durdurma"). Makineyi alifltirmadan nce; Salarinizi omuz seviyesi zerinde olacak flekilde dzenleyiniz. Aleti dz bir zemin zerinde alifltiriniz. alifltirma esnasinda, dengeli bir konum aliniz. Disk biak veya misinaaybederek, kullaniciya doru tepebilir. Disk biak, ayni zamanda kol ve bacaklarin tamamen kesilmesine neden olabilir. Her zaman, gayet keskin bir flekilde bileylenmifl disk biak kullaniniz. dzenek, "flek. A n. nedenle; "flek. A n. 3" gaz tetii yalniz "flek. birakildii anda, "flek. A n. 3" gaz tetii ve "flek. durdurma dzenei Stop dmesini (flek. A n. 7) O/STOP konumuna getirerek motor durdurulur. n. 18). D<KKAT! ikartma kancasini ok iyi tanimaniz gereklidir. Acil durumlarda, aletten hizli bir flekilde kurtulmaniz gerekebilir. Kemer, bir balanma ikartma dzenei ile donatilmifltir. depo kapaini dikkat ederek ainiz. ulaflabilirler. Gereinden fazla miktarda yakit depo etmeyiniz. E. Monte etme / demontaj E1. kolu, rahat bir konumda aliflabilecek biimde ayarlanmalidir. bariyeri ise; resimde gsterilmekte olduu gibi (flek. misina kesme biaini (E) vidalarindan faydalanarak siki bir flekilde monte ediniz E4. Misinali kafayi monte etme/demontaj fiekildeki dzeni uygulayarak misinali kafa monte ifllemi: 1) Disk korumasi 2) st plka 3) Koruma (B misinali kafa) 4) Naylon misinali kafa. Saat ters ynnde siki olarak bloke ediniz. Bloke etme ifllemi esnasinda; kafa-plakayi, fazla bir g kullanmadan, donanimda bulunan anahtar veya tornavida kullanilarak, plaka ve 234 TRKE - 6 diflli kutusu deliinden geirerek birleflik tutunuz; nce; iki delik birbirine karflilikli gelinceye kadar, plakayi dndrnz. E5. Disk biai monte etme/demontaj Mesafelendirici pul f) serbest kupa g) Disk biak sabitleme vidasi (34,5 mm uzunluk). Diflli disk ve diflli disk koruma kalkan monte etme Sabit kupali disk biak monte etme: a) Disk korumasi b) disk biak merkezleflme iin st plka c) Yazi ve yn oku st tarafa doru konumlandirilmifl disk biak d) Alt Plka e) sabit kupa f) Disk biak sabitleme vidasi (16 mm uzunluk). Serbest kupali disk biak monte etme: a) Disk korumasi b) disk biak merkezleflme iin st plka c) Yazi ve yn oku st tarafa doru konumlandirilmifl disk biak d) Alt Plka e) Diflli disk iin, ot iin misina kafa ve disk biak koruma kalkanini ikartiniz, (A) disk korumasini, (H) diflli disk korumasi ile deifltiriniz. Merkezleme delik api 20 mm olduundan dolayi, diflli disk biai montaji iin (24-80 diflli), st merkezleme plakasi zet tabelasinda verildii gibi deifltirilmelidir.

4 Monte ifllemini tamamlamak iin flekil (E7, E8). F. Motor alifltirma ve durdurma D<KKAT! Aleti dz bir zemin zerinde alifltiriniz. alifltirma esnasinda, dengeli bir konum aliniz. Disk biak veya misinali kafanin zemine veya herhangi bir objeye dokunmayacaindan emin olunuz. D<KKAT! Bir eliniz ile alifltirma kolunu sikica kavrayiniz dier eliniz ile makineyi sabit bir flekilde tutunuz (alifltirma kordonunu bileinize dolamayiniz), kordonu yavafl olarak, hafif bir sertleflme oluncaya kadar ekiniz ve daha sonra kordonu; net bir flekilde ekiniz alifltirma kordonunu sonuna kadar ekmeyiniz ve bunu aniden tamamen serbest birakmayiniz, aksi taktirde nitede hasar meydana gelebilir. Mevcut bulunan modeller iin, de-kompresr (D) dmesine basarak bunu devreye alynyz. SO/UK MOTORUN ALIfiTIRILMASI 1. Ama-kapama dmesini "1" (ON) konumuna getiriniz. 2. Tetik emniyetine (S) avucunuzun ii ile basarken ayni anda tetie de (A) basarak, baflparmainiz ile yarim gaz kilidini (B) ileri doru itin. fiimdi nce tetii (A) ve sonra da yarim gaz kilidini (B) birakiniz. UYARI: yarim gaz kilidi devredeyken misinali bafllik veya biak dner. 3. Jigle dmesini (E) kapali pozisyona getirin.. 4. Benzin pompasina (C), benzinin hortumdan (D) karbratre geri dndn grene kadar birka kez basin. alifltirma ipini motor bir kez ateflleme yapana kadar ekin. 5. Jigle dmesini aik pozisyona getirdikten sonra motor aliflana kadar ipi ekin. Makineyi sikica tutarak isinmasi iin birka saniye bekleyin. Daha sonra kisa bir tam gaz vererek yarim gaz kilidini devreden ikarin. Motor artik rlantide aliflmaktadir. SICAK MOTORUN ALI TIRILMASI Ama-kapama dmesini "1 " (ON) konumuna getiriniz. Jigle dmesini aik pozisyona getirdikten sonra benzin pompa-si na (C), benzinin hortumdan (D) karbratre geri dndn grene kadar birka kez basin ve alifltirma ipini ekin. 6. MOTORUN DURDURULMASI Ama-kapama dmesini "0" (STOP) konumuna getiriniz. UYARI: Motor stop edildikten sonra, dnen kisimlar (biak veya misinali bafllik) birka saniye daha dnmeye devam ederler. Dnen kisimlar tamamen duruncaya kadar makineyi sikica tutmaya devam edin. NOT: acil durumlarda, STOP dmesinden motor durdurul-duktan sonra biak yere paralel flekilde dedirilerek durma-daki bu gecikme kisaltilabilir. TRKE - 7 G. Karbratr ayari Sahip olduunuz makine az emisyonlu bir karbratr ile donatilmifl olabilir. Bu nedenden dolayi, karbratr ayarlarini sadece, en az emisyon ayarlarini yapabilecek aletlere sahip bulunan, Yetkili Teknik Servis tarafindan yapilmasi tavsiye edilir. Motor minimum ayarini yapmak iin. Bakim H1. kuru bir ortamda saklayiniz. derin bir temizlik iin, su ve sabun kullanilarak yikanabilir. gereinden fazla kirlenmifl ise bunu deifltiriniz. 100 saatlik kullanim sonrasinda Bujiyi deifltiriniz Her ayda Genel bir bakim, yakit filtresi ve i aksamlarin temizlii iin Teknik Servise mracaat ediniz. Bu sayede, ansizin ortaya ikabilecek problemleri en aza indirgeyecek ve makinenizden en iyi verimi alarak uzun mrl olmasini salayacaksiniz. Uzun sreli kullanmama Bakiniz "evre bilim". ok fazla tozlu ve kirli ortamlarda aliflilmasi durumunda, yukarida siralanan ifllemlerin daha siklikla uygulanmasi gereklidir. TRKE - 8 H2. Naylon misina deiflimi (A) Misina makarasinin deifltirilmesi iin; ok ile iflaretlenmifl olan iki ikartma noktasina ayni anda basiniz, deifltirilecek olan makarayi ikartiniz, kalan misinayi aliniz, yeni misinayi sariniz. Orijinal misina paketini ainiz, misinanin 2 ucunu, makara deliklerinden geiriniz, ayni ynde olacak flekilde, makarayi misinanin tamami ile sariniz, her misinanin u kismini bunlar iin olan 2 oyua yerlefltiriniz. Bobini, kendi yerine yerlefltiriniz ve misinanin iki ucunu yneltme deliklerinden geiriniz. Her bir misina parasini, her iki taraftan da 15 cm ikacak kadar ekiniz. (flekil H5)'te gsterildii gibi, misinali kafayi yeniden monte ediniz. fiayet makarada gereinden fazla aflinma olmasi durumunda; orijinal komple makara ile deifltiriniz. H3. Naylon misina deiflimi (B) 1) Saat ynnde evirerek, misina kafa altinda bulunan somunu sknz. 2) Alt hazneyi ikartiniz. Bofl makarayi yerinden aliniz ve misinanin kalan parasini ikartiniz. 3) 2 adet 2.4 mm 'lik, 2,5 m uzunluunda naylon misina hazirlayiniz Bobinin iki karflilikli deliinden her bir paranin baflini geirin. Diflari ikmasini nlemek amaci ile, misinanin ucunu bir pens kullanilarak deforme ediniz. 4) <ki misinayi ayni ynde makara zerine sariniz. 5) Misinanin iki ucunu, karflilikli kanallara geirerek, yerlefltiriniz. 6) Bobini yerine yerlefltiriniz ve misinanin iki ucunu, bunlara ait kilavuzlardan geiriniz. 7) Her misina ucunu, takriben 15 cm diflariya doru gelecek flekilde ekiniz. 8) fiekilde gsterildii gibi, misina kafasini monte ediniz: alt hazne, yay, bloke edici somun (saat ters ynnde sikifltiriniz). I. Kullanim Teknigi Kesme teknikleri Kesim ifllemleri esnasinda; motoru her zaman maksimum devirde alifltiriniz. aliflma evreleri arasinda, motoru minimum devirde alifltiriniz. Yk altinda olmadan, tam devirde bofl aliflan bir aletin motorunda ok air hasarlar meydana gelebilir. Bir kisimdan dier kisma ynelmek iin, motor devrinin minimum seviyeye dflmesini bekleyiniz. Bu alet, im bime makinelerinin ifllemini tamamlamak iin gayet uygundur. zellikle normal im bime makinelerinin ulaflamayacaklari noktalara bu aletle rahatlikla eriflilebilir. Misina ile ot bime ve kenar tirpanlama Misinali kafa ile yapilan ifllerin, daha hafif kesimler olmasi ngrlr, rnein, kfleler veya aa dipleri gibi. Tirpanlama Yeflil rtnn bozulmasini ve kesme aparatinin hasar grmesini engellemek amaci ile; misinayi zemine paralel konumda tutunuz. Toprak ile temas etmemesini salayiniz. Kenar tirpanlama Misina kafasini, zeminden ok az bir mesafede ailandirarak konumlandiriniz. Kesimi, misinanin ucu ile gereklefltiriniz. Kesilecek olan obje zerine misina ile bastirmayiniz. I1. Misina beslenmesi (A) Doal olarak, kesim esnasinda, naylon misina tkenir, motor devri artar ve kesim kapasitesi dfler. Bu noktaya gelindiinde, kafanin zemine arptirilarak, tekrardan gerekli olan misina uzunluuna ulaflmak gereklidir. misinanin tekrar uzamasini salamak amaci ile, motor gaz tetii 8000 tur/dak. sonra tekrardan gaz verilir. kesimi, yana doru, zemine paralel bir flekilde yapilan hareketler ile yapilir. Tirpanlama, sadan sola doru hareket ederek uygulanir, lkin; geri dnfl yolunda, soldan saa dnfl hareketinde biai kullanmamak gereklidir. Disk biak destek kupasini, zeminden ok kisa bir mesafede alifliniz, bu taktirde; biain zemin ile temas etmesini engellemifl olursunuz. Diflli biak kullanimi Diske zarar vermemek ve Kickback (geri tepme) riskini nlemek iin, tavsiye edilmekte olan aa aplarindan daha genifllerini kesmeyiniz. Diflli biak; api en fazla yedi santim olan ali ve ufak aalarin kesilmesine uygundur. IKARMA aliflmayan bir aleti evreye atmayip, o anda yrrlkte bulunan normlara uygun olarak, bunlari atiklar ile birlikte deerlendirebilecek olan yetkili bir kurulufla teslim ediniz.

5 M. Ariza Bulma Tabelasi Motor aliflmiyor STOP anahtarinin "I" konumunda olduunu kontrol ediniz. Depoda bulunan yakit miktarinin tm kapasitesinin %25 den daha az olmadiini kontrol ediniz. Hava filtresinin temiz olduunu kontrol ediniz. Bujiyi sknz, kurutunuz, temizleyiniz ve tekrar yerine takiniz. Gerekli olmasi durumunda bunu deifltiriniz. Karbratr filtresini deifltiriniz. Bayiinize bafl vurunuz. Kesme aparatlarini doru olarak monte ediniz. Metalik aksesuarlarin tam olarak keskinlefltirilmifl olduunu kontrol ediniz Aksi taktirde saticiniza mracaat ediniz. Motor kt dnyor veya g kaybediyor Makine alifliyor ama iyi kesim yapmiyor Motor sorun yaratmaya devam ediyor: yetkili olan bayiinize mracaat ediniz. TRKE - 10 N. Uygunluk Beyannamesi Electrolux Outdoor Products Italy S.P.A., tarafindan yetkilendirilmifl olan, aflaida adi geen, sirasi ile takip eden rnler iin model: tip BC010A, BC010B, 2003 tarihli seri numaralarindan itibaren, Electrolux Outdoor Products Italy S. P.A. Valmadrera, <talya, tarafindan retildiini, 98/37/EC (Makine Ynetmelikleri ), 93/68/EEC (CEE Marka Ynetmelikleri) & 89/336/CEE (Elektromanyetik Uyumluluk Ynetmelikleri), Direktif 2000/14/CEE (ek V), Avrupa normlarina uyduunu beyan eder. Valmadrera, Giuseppe Todero (Teknik direktr) Electrolux Outdoor Products Italy S.P.A. Via Como 72, Valmadrera (Lecco) ITALYA O. Teknik Bilgiler Silindir hacmi (cm3).... < ap (mm).... Yol (mm)... Maksimum g (kw) (ISO 8893)...

6 .. fiaft maksimum dnfl frekansi (dak , , , , ).. fiaftin tavsiye edilen maksimum dnfl frekansinda Motor dnfl hizi (dnfl frekansi) (dak -1 ) Maksimum G Devri (dak Minimum Devir (dak -1-1 ) )... Boflta maksimum devir (dak -1 )..

7 Kuru airlik (kg)... Kariflim Yakit Depo Kapasitesi (cm )... Disk sabitleme somun sikifltirma kuvveti (Nm).... Operatr kulaina yapilan akustik basin Lpav (dba) (ISO 7917).... llmfl olan akustik deer Lpav (dba) (ISO 10884)..... Garanti edilen akustik deer Lpav (dba) (ISO 10884) , ,3-8,3PRO 7,3-8,4PRO 7,7-8,7PRO ,2-1,7 8,2-1, ,55-1,8 16,38-1, ,5-1,06 17,79-1,06 Misina kafalida titreflim deeri (Iso 7916) (m/s2) Max-Min..

8 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)... 8,2-1,6 Diskli biakta titreflim deeri (Iso 7916) (m/s2) Max-Min. 8,2-1,6 TRKE - 11.

Kullanım kılavuzunuz MCCULLOCH CABRIO 251 http://tr.yourpdfguides.com/dref/933684

Kullanım kılavuzunuz MCCULLOCH CABRIO 251 http://tr.yourpdfguides.com/dref/933684 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Husqvarna Outdoor Products Italia SpA Via Como 72 23868 Valmadrera (Lecco) ITALIA Phone + 39 0341 203111 - Fax +39 0341 581671

Husqvarna Outdoor Products Italia SpA Via Como 72 23868 Valmadrera (Lecco) ITALIA Phone + 39 0341 203111 - Fax +39 0341 581671 PN. 249498 REV. 05 (01/06) Husqvarna Outdoor Products Italia SpA Via Como 72 23868 Valmadrera (Lecco) ITALIA Phone + 39 0341 203111 - Fax +39 0341 581671 A. GENEL TANIMLAMALAR 1) Arka tutma kolu 2) Arka

Detaylı

GE-BC 43 AS. Orijinal Kullanma Talimatı Benzin Motorlu Tırpan

GE-BC 43 AS. Orijinal Kullanma Talimatı Benzin Motorlu Tırpan GE-BC 43 AS Orijinal Kullanma Talimatı Benzin Motorlu Tırpan 1 Art.-Nr.: 34.046.10 I.-Nr.:11013 TR İçindekiler 1. Güvenlik uyarıları 2. Alet açıklaması ve sevkiyatın içeriği 3. Kullanım amacına uygun

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz KAREL FT15 http://tr.yourpdfguides.com/dref/1849179

Kullanım kılavuzunuz KAREL FT15 http://tr.yourpdfguides.com/dref/1849179 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya KAREL FT15 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki KAREL FT15 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullaním kílavuzu T435. Makineyi kullanmadan önce kullaním kílavuzunu iyice okuyarak içeri ini kavrayíníz.

Kullaním kílavuzu T435. Makineyi kullanmadan önce kullaním kílavuzunu iyice okuyarak içeri ini kavrayíníz. Kullaním kílavuzu T435 Makineyi kullanmadan önce kullaním kílavuzunu iyice okuyarak içeri ini kavrayíníz. Turkish SEMBOLLER N AÇIKLANMASI Makinenin üzerindeki semboller: UYARI Motorlu bíçkí tehlikeli olabilir

Detaylı

ÇNDEKLER. Lütfen montaj ilemlerine balamadan önce bu kılavuzu dikkatli bir ekilde okuyun. Kılavuz montaj için gerekli bilgileri içermektedir.

ÇNDEKLER. Lütfen montaj ilemlerine balamadan önce bu kılavuzu dikkatli bir ekilde okuyun. Kılavuz montaj için gerekli bilgileri içermektedir. MNSPLT KASET TP KLMA MODEL YKCA-YKHA 09-48 Montaj ve Kullanma Kılavuzu TR 035M00219-001 J424_EN.indd 1 10/11/07 6:08:46 PM Lütfen montaj ilemlerine balamadan önce bu kılavuzu dikkatli bir ekilde okuyun.

Detaylı

BENZİNLİ AĞAÇ TESTERESİ

BENZİNLİ AĞAÇ TESTERESİ KULLANIM KILAVUZU BENZİNLİ AĞAÇ TESTERESİ GASOLINE CHAIN SAW / OU-GS5200 2.8 BG MOTOR GÜCÜ! 2.8 BG 52 CC 50 CM 21 BP Kullanım kılavuzunu indirmek için QR kodu okutunuz... Motor Gücü Silindir Hacmi Pala

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG HT-TX500T http://tr.yourpdfguides.com/dref/1149110

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG HT-TX500T http://tr.yourpdfguides.com/dref/1149110 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

TÜRKÇE (Orijinal Talimatlar) KULLANMA KILAVUZU. Kanal Açma SG1250 ÇİFT YALITIMLI. ÖNEMLİ: Bu aleti kullanmadan önce, bu kılavuzu okuyun.

TÜRKÇE (Orijinal Talimatlar) KULLANMA KILAVUZU. Kanal Açma SG1250 ÇİFT YALITIMLI. ÖNEMLİ: Bu aleti kullanmadan önce, bu kılavuzu okuyun. TÜRKÇE (Orijinal Talimatlar) KULLANMA KILAVUZU Kanal Açma SG50 004495 ÇİFT YALITIMLI ÖNEMLİ: Bu aleti kullanmadan önce, bu kılavuzu okuyun. ÖZELLİKLER Model Çark çapı Nominal hız (n) / Yüksüz hız (n 0

Detaylı

3707 3707F ÖZELLİKLER

3707 3707F ÖZELLİKLER Şekil verme testeresi 3707 3707F ÖZELLİKLER Model 3707/3707F Halka mandren kapasitesi... veya Yüksüz hız (1 / dakika)... 3.000 Toplam uzunluk... Net ağırlık... 1, kg Sürekli yapılan araştırma ve geliştirmelerden

Detaylı

Kullanım ve Bakım El K tabı UXV 500

Kullanım ve Bakım El K tabı UXV 500 Kullanım ve Bakım El K tabı UXV 500 Değerli KYMCO UTV kullanıcıları; KYMCO UTV yi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Aracınızı her türlü trafik şartlarında güvenle kullanmak ve performansından tam

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG RSG5FURS http://tr.yourpdfguides.com/dref/805669

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG RSG5FURS http://tr.yourpdfguides.com/dref/805669 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

DİKKAT: MAKİNEYİ KULLANMADAN ÖNCE TALİMATLAR İÇEREN KILAVUZU DİKKATLE OKUYUN.

DİKKAT: MAKİNEYİ KULLANMADAN ÖNCE TALİMATLAR İÇEREN KILAVUZU DİKKATLE OKUYUN. TR DİKKAT: MAKİNEYİ KULLANMADAN ÖNCE TALİMATLAR İÇEREN KILAVUZU DİKKATLE OKUYUN. Gelecekteki her türlü ihtiyaç için saklayın Motor ve bataryaya ilişkin olarak, ilgili talimat kılavuzlarını okuyun. İÇİNDEKİLER

Detaylı

Bu kılavuz motosikletin ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmeli ve motosiklet yeni bir kullanıcıya satıldığında veya devredildiğinde motosikletle

Bu kılavuz motosikletin ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmeli ve motosiklet yeni bir kullanıcıya satıldığında veya devredildiğinde motosikletle Kanuni Bu kılavuz motosikletin ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmeli ve motosiklet yeni bir kullanıcıya satıldığında veya devredildiğinde motosikletle birlikte verilmelidir. Bu kılavuzda, motosikleti

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NILFISK SR 1450 B-D http://tr.yourpdfguides.com/dref/2885668

Kullanım kılavuzunuz NILFISK SR 1450 B-D http://tr.yourpdfguides.com/dref/2885668 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NILFISK SR 1450 B-D için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NILFISK SR 1450 B-D tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut,

Detaylı

INSTALLATION MANUAL FVQ71CVEB FVQ100CVEB FVQ125CVEB FVQ140CVEB. MODELS (Floor standing type)

INSTALLATION MANUAL FVQ71CVEB FVQ100CVEB FVQ125CVEB FVQ140CVEB. MODELS (Floor standing type) INSTALLATION MANUAL SPLIT SYSTEM Air Conditioners English Deutsch MODELS (Floor standing type) FVQ71CVEB FVQ100CVEB FVQ125CVEB FVQ140CVEB Français Español Italiano READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE

Detaylı

Elektrikli Termosifonlar

Elektrikli Termosifonlar KULLANIM KILAVUZU Elektrikli Termosifonlar TERMOS FON SHAPE PREMIUM SHAPE ECO SHAPE ECO SLIM serisi tüm modelleri kapsar. GENEL UYARILAR 1. Bu el kitab cihaz n z n önemli ve ayr lmaz bir parças d r. Baflka

Detaylı

Elektrikli Termosifonlar

Elektrikli Termosifonlar KULLANIM KILAVUZU Elektrikli Termosifonlar TERMOS FON SHAPE PREMIUM 50-65 - SHAPE ECO 50-65 - - 100 SHAPE ECO SLIM 50-65 serisi tüm modelleri kapsar. GENEL UYARILAR 1. Bu el kitab cihaz n z n önemli ve

Detaylı

Kullanım ve Bakım El K tabı People One 125

Kullanım ve Bakım El K tabı People One 125 Kullanım ve Bakım El K tabı People One 125 Değerli KYMCO Scooter kullanıcıları; KYMCO Scooter ı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Motosikletinizi her türlü trafik şartlarında güvenle kullanmak ve

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HYUNDAI ACCENT http://tr.yourpdfguides.com/dref/4256138

Kullanım kılavuzunuz HYUNDAI ACCENT http://tr.yourpdfguides.com/dref/4256138 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya HYUNDAI ACCENT için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki HYUNDAI ACCENT tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Bu kılavuz motosikletin ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmeli ve motosiklet yeni bir kullanıcıya satıldığında veya devredildiğinde motosikletle

Bu kılavuz motosikletin ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmeli ve motosiklet yeni bir kullanıcıya satıldığında veya devredildiğinde motosikletle Kanuni Bu kılavuz motosikletin ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmeli ve motosiklet yeni bir kullanıcıya satıldığında veya devredildiğinde motosikletle birlikte verilmelidir. Bu kılavuz Breton modelini

Detaylı

Bajaj marka motosiklet seçiminiz için sizi kutluyoruz. Bajaj kullanıcıları arasına hoş geldiniz.

Bajaj marka motosiklet seçiminiz için sizi kutluyoruz. Bajaj kullanıcıları arasına hoş geldiniz. PULSAR 200 NS ÖNSÖZ Bajaj marka motosiklet seçiminiz için sizi kutluyoruz. Bajaj kullanıcıları arasına hoş geldiniz. Her türlü trafik koşulunda güvenli kullanım için motosikletinizi tanıyor olmanız çok

Detaylı

YER BAKIM MAKİNESİ CA 340/CA 340 ET KULLANICI ELKİTABI 08603372 (3) 2004 05 A

YER BAKIM MAKİNESİ CA 340/CA 340 ET KULLANICI ELKİTABI 08603372 (3) 2004 05 A YER BAKIM MAKİNESİ CA 340/CA 340 ET KULLANICI ELKİTABI Uyumluluk sertifikası Model Tip Seri Numarası İmal yılı : KAZIYICI - KURUTUCU : CA 340/CA 340 ET : : Aşağıda İmzası olan kişi, yukarıda bahsedilen

Detaylı

KULLANICI EL KİTABI D1, D2

KULLANICI EL KİTABI D1, D2 KULLANICI EL KİTABI D1, D2 Bu kullanıcı el kitabı aşağıdaki dillerde de mevcuttur: This operator s manual is available in English. Complete the form at the end of the operator s manual to order a copy.

Detaylı

4812161045_C.pdf 2015-07-02

4812161045_C.pdf 2015-07-02 Talimatlar kılavuzu Çalıştırma ve Bakım 4826045_C.pdf Vibrasyonlu silindir CC300 Motor Kubota V2203 Seri numarası 0000334x0A02586 - Orijinal talimatın çevirisi Değişiklik koşulu İsveç'te basılmıştır Içindekiler

Detaylı

Çalık Halil Fevzi Çakmak Cad. No: 15 ÇALI SANAYİ BÖLGESİ NİLÜFER / BURSA / TÜRKİYE TEL : +90 (224) 482 27 10 - FAX : +90 (224) 482 26 50

Çalık Halil Fevzi Çakmak Cad. No: 15 ÇALI SANAYİ BÖLGESİ NİLÜFER / BURSA / TÜRKİYE TEL : +90 (224) 482 27 10 - FAX : +90 (224) 482 26 50 MAKİNA KULLANIM AYAR ve BAKIM KILAVUZU KENAR BANTLAMA MAKİNESİ Çalık Halil Fevzi Çakmak Cad. No: 15 ÇALI SANAYİ BÖLGESİ NİLÜFER / BURSA / TÜRKİYE TEL : +90 (224) 482 27 10 - FAX : +90 (224) 482 26 50 www.ayzamizrak.com.tr

Detaylı

Çamaflır Makinesi Kullanma Kılavuzu B1445A(V/S)/ B1245A(V/S)/ B1045A(V/S)/ R1245A(V/S)/ R1045A(V/S)/ F1245A(V/S)/ F1045A(V/S)

Çamaflır Makinesi Kullanma Kılavuzu B1445A(V/S)/ B1245A(V/S)/ B1045A(V/S)/ R1245A(V/S)/ R1045A(V/S)/ F1245A(V/S)/ F1045A(V/S) Çamaflır Makinesi Kullanma Kılavuzu B1445A(V/S)/ B1245A(V/S)/ B1045A(V/S)/ R1245A(V/S)/ R1045A(V/S)/ F1245A(V/S)/ F1045A(V/S) Güvenlik Önlemleri Bu Samsung çamaflır makinesini satın aldı ınız için sizi

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Tokmak. BS 50-2i. 0176650tr 005 0910

Kullanım Kılavuzu. Tokmak. BS 50-2i. 0176650tr 005 0910 Kullanım Kılavuzu Tokmak BS 50-2i 0176650tr 005 0910 Telif hakkı bildirimi Telif Hakkı, 2010 Wacker Neuson Corporation. Bütün haklar, çoğaltma ve dağıtım hakları dahil, saklıdır. Bu yayın, makinenin orijinal

Detaylı

HONDA ÇİM TRAKTÖRÜ HONDA HF 2315 HONDA HF 2417 HONDA HF 2622 KULLANMA VE BAKIM EL KİTABI

HONDA ÇİM TRAKTÖRÜ HONDA HF 2315 HONDA HF 2417 HONDA HF 2622 KULLANMA VE BAKIM EL KİTABI HONDA ÇİM TRAKTÖRÜ HONDA HF 2315 HONDA HF 2417 HONDA HF 2622 KULLANMA VE BAKIM EL KİTABI İÇİNDEKİLER No Konu Sayfa Giriş 1 1 Emniyet kuralları 4 1.1 Eğitim 4 1.2 Hazırlıklar 4 1.3 Çalışma 5 1.4 Bakım

Detaylı

Kullanım ve Bakım El K tabı Xc t ng 250 R

Kullanım ve Bakım El K tabı Xc t ng 250 R Kullanım ve Bakım El K tabı Xc t ng 250 R Değerli KYMCO Scooter kullanıcıları; KYMCO scooter ı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Motosikletinizi her türlü trafik şartlarında güvenle kullanmak ve performansından

Detaylı