ÖRNEK 18 4 KATLI BETONARME PANSİYON BİNASININ GÜÇLENDİRİLMESİ ve DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN YÖNTEM İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖRNEK 18 4 KATLI BETONARME PANSİYON BİNASININ GÜÇLENDİRİLMESİ ve DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN YÖNTEM İLE DEĞERLENDİRİLMESİ"

Transkript

1 4 KATLI BETONARME PANSİYON BİNASININ GÜÇLENDİRİLMESİ ve DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN YÖNTEM İLE DEĞERLENDİRİLMESİ PERFORMANS DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ... 18/ GÜÇLENDİRİLEN BİNANIN ÖZELLİKLERİ VE ANALİZ MODELİ... 18/ Genel Özellikler... 18/ Güçlendirme Yöntemi... 18/ Doğrusal Olmayan Kesit Özelliklerinin Modellenmesi... 18/ Kiriş Uçlarının Doğrusal Olmayan Kesit Özelliklerinin Modellenmesi... 18/ Kolon/Perde Uçlarının Doğrusal Olmayan Kesit Özelliklerinin Modellenmesi... 18/ ANALİZ YÖNTEMİ... 18/ Analiz Yönteminin Seçimi... 18/ Artımsal Eşdeğer Deprem Yükü İle İtme Analizi İçin Gerekli Şartların Kontrolü... 18/ Artımsal Eşdeğer Deprem Yükü İle İtme Analizi... 18/ Çatı Yerdeğiştirme İsteminin (Performans Noktası) Hesaplanması... 18/ GÜÇLENDİRME ELEMANLARININ TASARIMI... 18/ Çerçeve Düzlemi İçinde Eklenen Güçlendirme Perdesi (1P7)... 18/ Eğilme Ve Kesme Tasarımı... 18/ Ankraj Tasarımı... 18/ Temel Tasarımı... 18/ Çerçeve Düzlemine Bitişik Eklenen Güçlendirme Perdesi (1P8)... 18/ Eğilme Ve Kesme Tasarımı... 18/ Ankraj Tasarımı... 18/ Temel Tasarımı... 18/ Lifli Polimer (LP) Sargılı Kolon Tasarımı... 18/ Betonarme Sargılı Kolon Tasarımı... 18/ ELEMANLARIN GEVREK KIRILMA KONTROLÜ... 18/ Kiriş Gevrek Kırılma Kontrolü... 18/ Perde Gevrek Kırılma Kontrolü... 18/ Kolon Gevrek Kırılma Kontrolü... 18/ LP Sargılı Kolon Gevrek Kırılma Kontrolü... 18/ Betonarme Sargılı Kolon Gevrek Kırılma Kontrolü... 18/ Kolon-Kiriş Birleşim Bölgeleri Gevrek Kırılma Kontrolü... 18/ ELEMAN BİRİM ŞEKİLDEĞİŞTİRME İSTEMLERİ... 18/ Kiriş Uçlarının Birim Şekildeğiştirme İstemleri... 18/ Perde Uçlarının Birim Şekildeğiştirme İstemleri... 18/ Kolon Uçlarının Birim Şekildeğiştirme İstemleri... 18/ LP Sargılı Kolon Uçlarının Birim Şekildeğiştirme İstemleri... 18/ Betonarme Sargılı Kolon Uçlarının Birim Şekildeğiştirme İstemleri... 18/ ELEMANLARIN DEPREM PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ... 18/ Kirişlerin Performans Değerlendirmesi... 18/ Perdelerin Performans Değerlendirmesi... 18/ Kolonların Performans Değerlendirmesi... 18/ LP Sargılı Kolon Performans Değerlendirmesi... 18/ Betonarme Sargılı Kolon performans Değerlendirmesi... 18/ BİNA PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ... 18/22

2 18.1. PERFORMANS DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ Değerlendirilmesi yapılacak olan bina pansiyon binasıdır. 27 Deprem Yönetmeliği ne göre pansiyon binaları 5 yılda aşılma olasılığı % 1 olan deprem etkisi altında Hemen Kullanım (HK) performans düzeyini ve 5 yılda aşılma olasılığı %2 olan deprem etkisi altında Can Güvenliği (CG) performans düzeyini sağlamalıdır. Bu örnekte yalnızca Can Güvenliği (CG) performans düzeyi için yapılan hesap ve değerlendirmeler yer almaktadır. Bu örnekte sadece güçlendirme elemanlarının kapasite ve iç kuvvet istem hesapları ile performans değerlendirmeleri ayrıntılı olarak gösterilmiştir GÜÇLENDİRİLEN BİNANIN ÖZELLİKLERİ VE ANALİZ MODELİ Genel Özellikler Güçlendirilmiş pansiyon binasının genel özellikleri, tipik kat planı, 3 boyutlu analiz modeli, örnek çerçevesi ve güçlendirme elemanlarının boyutları de verilmiştir Güçlendirme Yöntemi Mevcut pansiyon binasının güçlendirilmesinde tercih edilen yöntem de verilmiştir Doğrusal Olmayan Kesit Özelliklerinin Modellenmesi Kiriş Uçlarının Doğrusal Olmayan Kesit Özelliklerinin Modellenmesi Örnek olarak seçilen C aksı çerçevesindeki K129 kirişinin i ve j uçları için pozitif ve negatif Moment Plastik Eğrilik ve Moment Plastik Dönme ilişkileri gösterilmiştir. ( y ln ) Akma moment kapasitesine karşılık gelen dönme θ y = ϕ denklemi ile, maksimum 6 dönme ise θ u = ( ϕu ϕ y ) Lp + θ y denklemi ile hesaplanmıştır. Plastik kesit uzunluğu L p kiriş derinliğinin yarısı olarak (h/2) alınmıştır. Buna göre negatif yön için ( ) θ = =.466 ve θ = ( ) =. 148 y 6 olarak hesaplanır. Pozitif yön için u ( ) θ.348 ve θ = ( ) =. 15 y = 6 = u olarak hesaplanır. Örnek olarak K129 kirişinin i ve j uçlarında elde edilen pozitif ve negatif yönlerdeki Moment Plastik Eğrilik ve Moment Plastik Dönme ilişkileri Şekil 18.1 de verilmektedir. 18/1

3 Moment (knm) K129 Kirişi i ve j ucu Pozitif Moment - Plastik Eğrilik İlişkisi Eğrilik (rad/m) Moment (knm) K129 Kirişi i ve j ucu Negatif Moment - Plastik Eğrilik İlişkisi Eğrilik (rad/m) K129 Kirişi i ve j ucu Pozitif Moment - Plastik Dönme İlişkisi K129 Kirişi i ve j ucu Negatif Moment - Plastik Dönme İlişkisi Moment (knm) Dönme (rad) Moment (knm) Dönme (rad) Şekil K129 kirişinin i ve j uçları için pozitif ve negatif Moment Plastik Eğrilik ve Moment Plastik Dönme ilişkileri Kolon/Perde Uçlarının Doğrusal Olmayan Kesit Özelliklerinin Modellenmesi Kolon uçlarındaki doğrusal olmayan kesit özelliklerinin hesaplanışı örnek olarak seçilen 1P7 güçlendirme perdesi için gösterilmiştir. Buna göre düşey yük (G+nQ) analizi ile hesaplanan eksenel kuvvet etkisi (N D =1853kN) altında 1P7 perdesinin güçlü yönü (X yönü) için akma moment kapasitesine karşılık (.19 3) gelen dönme θ y = =.55 ve maksimum dönme 6 = =. olarak hesaplanır. θu ( ) 789 Betonarme Sargı ile sarılmış 1S31 ve LP Sargı ile sarılmış 1S3 kolonlarının doğrusal olmayan kesit özelliklerinin hesaplanması benzer şekildedir de ayrıntılı bir şekilde anlatıldığı üzere LP sargı mevcut kolonun eksenel basınç dayanımını artırmamaktadır. Aşağıda Şekil 18.2 de 1P7 perdesinin düşey yük (G+nQ) analizi ile hesaplanan eksenel kuvvet etkisi altında Moment-Plastik Eğrilik ve Moment-Plastik Dönme ilişkileri gösterilmiştir. Bu ilişkiler itme analizinin her adımında değişen eksenel kuvvetler için tekrar hesaplanmaktadır. İki eksenli eğilme durumunda kolon ve perdeler için etkileşim düzlemleri tanımlanmıştır. 18/2

4 Moment (knm) 1P7 Perdesi X yönü Moment - Plastik Eğrilik İlişkisi Eğrilik (rad/m) Moment (knm) 1P7 Perdesi Y yönü Moment - Plastik Eğrilik İlişkisi Eğrilik (rad/m) Moment (knm) 1P7 Perdesi X yönü Moment - Plastik Dönme İlişkisi Dönme (rad) Moment (knm) 1P7 Perdesi Y yönü Moment - Plastik Dönme İlişkisi Dönme (rad) Şekil P7 güçlendirme perdesinin i ve j uçları için pozitif ve negatif Moment Plastik Eğrilik ve Moment Plastik Dönme ilişkileri ANALİZ YÖNTEMİ Analiz Yönteminin Seçimi Bu örnekte güçlendirilmiş pansiyon binasının değerlendirilmesi için düşey yükler (G+nQ) ve yatay yükler altında Artımsal Eşdeğer Deprem Yükü ile İtme Analizi yapılmıştır Artımsal Eşdeğer Deprem Yükü İle İtme Analizi İçin Gerekli Şartların Kontrolü Bina 4 katlıdır (<8 kat ) ve toplam yüksekliği 12 m dir (< 25m). Burulma düzensizliği kontrolü yapılmıştır. X ve Y doğrultusunda hesaplanan en büyük burulma düzensizliği katsayısı η bi sırasıyla 1. ve 1.1 olup 1.4 den küçüktür. X yönünde hakim moda ait periyod.38 saniye ve kütle katılım oranı %71.65 tir. Y yönünde ise sırasıyla periyod ve kütle katılım oranı.25 saniye ve %73.23 tür Artımsal Eşdeğer Deprem Yükü İle İtme Analizi Kütlelerle uyumlu düşey yüklerin (G+nQ) gözönüne alındığı bir doğrusal olmayan statik analizin ardından artımsal eşdeğer deprem yükü yöntemi ile artımsal itme analizi yapılmıştır. +X ve +Y deprem doğrultusu için yapılan doğrusal olmayan itme analizlerinin sonuçlarından aşağıdaki kapasite eğrileri elde edilir. Aşağıda mevcut bina ile güçlendirilmiş binanın karşılaştırmalı kapasite eğrileri verilmiştir. 18/3

5 +X Yönü Kapasite Eğrileri V (kn) Δ çatı (m) GÜÇLÜ MEVCUT Şekil X Yönü mevcut ve güçlendirilmiş bina kapasite eğrileri +Y Yönü Kapasite Eğrileri V (kn) Δ çatı (m) GÜÇLÜ MEVCUT Şekil Y Yönü mevcut ve güçlendirilmiş bina kapasite eğrileri Çatı Yerdeğiştirme İsteminin (Performans Noktası) Hesaplanması Kapasite eğrileri spektral ivme-spektral yerdeğiştirme eğrilerine dönüştürülerek hedeflenen performans seviyesiyle uyumlu deprem etkisi altında performans noktası (hedef çatı deplasmanı) hesaplanır (Bakınız: ). Can Güvenliği performans seviyesi için doğrusal elastik tasarım spektrumu 1.5 ile çarpılarak büyütülmüş ve spektral ivme-spektral yerdeğiştirme formatına dönüştürülmüştür. Aşağıda +X ve +Y doğrultuları için performans noktası hesabı özetlenmiştir. 18/4

6 +X Yönü Kapasite-Etki Diyagramı Sa/g Sd Şekil X Yönü çatı yerdeğiştirme isteminin hesabı +Y Yönü Kapasite-Etki Diyagramı Sa/g Sd Şekil Y Yönü çatı yerdeğiştirme isteminin hesabı +X Yönü +Y Yönü T<T B S di1 =S de1 =.24 T<T B S di1 =S de1 =.8 1. İterasyon 2. İterasyon 1. İterasyon 2. İterasyon S di.24 S di.74 S di.8 S di.44 A yo.555 A yo.583 A yo.489 A yo.566 R y 2.7 R y 2.57 R y 3.6 R y 2.65 C r 1.35 C r 1.34 C r 1.93 C r 1.86 S di.24 S di.74 S di.8 S di.44 u rx = Φ xn1 Γ xn1 S di1 =.298 x x.75 u ry = Φ yn1 Γ yn1 S di1 =.2936 x x.44 u rx =.13 m u ry =.63 m GÜÇLENDİRME ELEMANLARININ TASARIMI Çerçeve Düzlemi İçinde Eklenen Güçlendirme Perdesi (1P7) Eğilme Ve Kesme Tasarımı Eğilme ve kesme tasarımı Örnek 17 de anlatıldığı gibidir ( ). 18/5

7 Ankraj Tasarımı Örnek olarak seçilmiş olan çerçeve düzleminin içine eklenen güçlendirme perdesi 1P7 nin iki ucunda perde uç bölgeleri oluşturulmuştur. Deprem sırasında perde uçlarında oluşacak çekme ve basınç kuvvetlerini, beton dayanımı düşük olan mevcut kolonlar yerine, perde uç bölgelerinin taşıması hedeflenmiştir. Bu nedenle mevcut kolonlara yapılan ankraj sadece yük aktarma amaçlıdır. Yönetmelik de belirtilen minimum ankraj miktarını sağlayacak şekilde kolon ankrajı olarak ø2/4 mm donatı kullanılmıştır. Kat seviyesinde perdeleri kat kirişlerine bağlayacak ankraj için tasarım kesme kuvveti, birbirini takip eden iki kattaki perde kesme kuvvetlerinin farkıdır. Bu fark artımsal itme analizinin her bir adımında hesaplanarak en büyük değer tasarım kesme kuvveti olarak kullanılır. Dört kat için hesaplanan en büyük kat kesme kuvveti ankraj tasarımında esas alınmıştır. Kat seviyesinde kirişe yapılan ankraj hesabı aşağıda özetlenmiştir. Ankraj çubuklarının tasarımında TS5 deki sürtünme kesmesi esasları kullanılmıştır. Mevcut kolon ve kiriş yüzeyleri pürüzlendirildiğinden kesme sürtünme katsayısı μ=1 olarak alınmıştır. V kat (kn) A sw (mm 2 ) A sw (16ø16) (mm 2 ) V r (A sw f yd μ) (kn) Temel Tasarımı Mevcut çerçeve sistemine eklenecek olan betonarme perde duvarların etkili çalışabilmesi için mevcut temel sisteminin yeterli olup olmadığı doğrusal elastik olmayan hesap yöntemleri ile değerlendirilerek yapılarak belirlenmiştir. Bunun için güçlendirilmiş pansiyon binası mevcut temel sistemiyle birlikte modellenmiş ve mevcut temel kirişlerinin Moment-Plastik Dönme ilişkileri tanımlanmıştır. Zeminin davranışını yansıtabilmek amacıyla, temel kirişleri altına yalnızca basınç kuvveti alabilen elastik olmayan yaylar tanımlanmıştır. Hazırlanan modelin doğrusal elastik olmayan hesap yöntemleriyle Can Güvenliği performans düzeyi hedef alınarak performans değerlendirmesi yapılmıştır. Aşağıda mevcut temeli modelde göz önüne alarak ve almayarak (ankastre mesnet) elde edilen kapasite eğrileri karşılaştırmalı olarak verilmiştir ( Temel kalıp planı için bakınız: Şekil 17.8). +X Yönü Güçlendirilmiş Pansiyon Binası Etki-Kapasite Eğrileri Sa/g Sd Mevcut Temel Ankastre Mesnet Şekil Güçlendirilmiş pansiyon binası +X Yönü etki-kapasite eğrileri 18/6

8 Mevcut temelin modele dahil edilerek yapıldığı değerlendirme sonucu güçlendirilmiş bina 5 yılda aşılma olasılığı % 2 olan deprem etkisi altında Can Güvenliği performans düzeyinin gereklerini sağlamaktadır. Bu durum güçlendirme perdelerinin mevcut temel ile gerekli ankrajının yapılması durumunda mevcut binaya yeterli dayanım ve kapasite artışını sağlayacağını göstermektedir. 1P7 güçlendirme perdesinin temel seviyesindeki ankraj hesabı için mevcut temel modele dahil edilmeden (ankastre mesnet) yapılan Artımsal İtme Analizi nin her adımında hesaplanan kesme istemlerinin en büyüğü esas alınmıştır. Buna göre 1P7 güçlendirme perdesinin mevcut temele ankrajı için gereken donatı hesabı aşağıdaki tabloda özetlenmiştir ve perde ankraj detayları Şekil 18.8 de gösterilmiştir. V (kn) A sw (mm 2 ) A sw (24ø18) (mm 2 ) V r (A sw f yd μ) (kn) Şekil P7 temel ankraj detayı (boyutlar cm) Çerçeve Düzlemine Bitişik Eklenen Güçlendirme Perdesi (1P8) Eğilme Ve Kesme Tasarımı Eğilme ve kesme tasarımı Örnek 17 de anlatıldığı gibidir ( ). 18/7

9 Ankraj Tasarımı Örnek olarak seçilmiş olan ve çerçeve düzlemine bitişik olarak eklenen güçlendirme perdesi 1P8 in iki ucunda perde uç bölgeleri oluşturulmuştur. Çerçeve düzlemine bitişik olarak eklenen güçlendirme perdelerinin mevcut kolonlara yapılacak ankrajlarının görevi, perdenin zayıf yönde çalışması durumunda oluşacak kuvvetlerin aktarımını sağlayabilmektir. Mevcut kolonlara yapılacak ankraj için tasarım kesme kuvvetleri artımsal itme analizinin her bir adımında oluşan en büyük kesme etkisidir. Perdenin güçlü yönde çalışması durumunda oluşacak kuvvetlerin aktarımı kat seviyesindeki mevcut kirişlere yapılacak ankrajlarla sağlanır. Kirişlere yapılacak ankraj için tasarım kesme kuvveti, birbirini takip eden iki kattaki perde kesme kuvvetlerinin farkıdır. 4 kat için hesaplanan en büyük kesme kuvveti ankraj tasarımında esas alınmıştır. Kat seviyesinde kirişe yapılan ankraj hesabı aşağıda özetlenmiştir. Ankraj çubuklarının tasarımında TS5 deki sürtünme kesmesi esasları kullanılmıştır. (Mevcut kolon ve kiriş yüzeyleri pürüzlendirildiğinden kesme sürtünme katsayısı μ=1 olarak alınır) Mevcut Kirişe Yapılacak Ankraj Hesabı V kat (kn) A sw (mm 2 ) A sw (2*5ø18) (mm 2 ) V r (A sw f yd μ) (kn) Mevcut Kolonlara Yapılacak Çekmeye Maruz Ankraj Hesabı V kat (kn) A sw (mm 2 ) A sw (7ø16) (mm 2 ) V r (A sw f yd μ) (kn) Temel Tasarımı 1P8 güçlendirme perdesinin temel seviyesindeki ankraj hesabı için, mevcut temel modellenmeden yapılan Artımsal İtme Analizi nin her adımında hesaplanan kesme istemlerinin en büyüğü esas alınmıştır. Buna göre 1P8 güçlendirme perdesinin mevcut temele ankrajı için gereken donatı hesabı aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. Gerekli donatı miktarı Yönetmelik de belirtilen minimum miktardan küçük olduğundan minimum ankraj miktarı kullanılmıştır. V(kN) A sw (mm 2 ) A sw (15ø18) (mm 2 ) V r (A sw f yd μ) (kn) /8

10 Şekil P8 temel ankraj detayı (Boyutlar cm) Lifli Polimer (LP) Sargılı Kolon Tasarımı Örnek 17 de anlatıldığı gibidir (17.4.3) Betonarme Sargılı Kolon Tasarımı Örnek 17 de anlatıldığı gibidir (17.4.4) ELEMANLARIN GEVREK KIRILMA KONTROLÜ Kiriş Gevrek Kırılma Kontrolü Peformans Noktasında; örnek olarak seçilen K129 kirişinin i ucundaki kesme istemi V ei =29.17 kn; j ucundaki kesme istemi ise V ej = kn olarak hesaplanmıştır. K129 kirişinin kesme kapasitesi TS5 deki kurallar çerçevesinde Asw Vr =. 52 f ctm bw d + f ywm d denklemine ile s 1.53 V r = /1 = kN 2 olarak hesaplanır. K129 kirişi sünek olarak hasar gören kiriş tir Perde Gevrek Kırılma Kontrolü Peformans Noktasında; örnek olarak seçilen 1P7 perdesinin kesme istemi V e = kn olarak hesaplanmıştır. Perde kesme kapasiteleri TS5 deki kurallar çerçevesinde V r = Ach (.65 fctm + ρ sh f ywk ) formülü ile 1P7 perdesi için ( 33 3 ( ) )/1 = kn V r = 9 olarak hesaplanmıştır. 18/9

11 Ayrıca 1P7 perdesi H w /l w > 2 eşitsizliğini sağlamaktadır. 1P7 perdesi sünek olarak hasar gören perde dir Kolon Gevrek Kırılma Kontrolü LP Sargılı Kolon Gevrek Kırılma Kontrolü Peformans Noktasında; örnek olarak seçilen LP sargı ile sarılmış 1S3 kolonunun kesme istemi V e = kn olarak hesaplanmıştır. LP sargı ile sarılmış kolon kesme kapasite hesabı de detaylı olarak anlatılmıştır. V r = kn olarak hesaplanmıştır. 1S3 kolonu sünek olarak hasar gören eleman dır Betonarme Sargılı Kolon Gevrek Kırılma Kontrolü Peformans Noktasında; örnek olarak seçilen betonarme sargı ile güçlendirilmiş 1S31 kolonunun kesme istemi V e = kn olarak hesaplanmıştır. Artımsal itme analizinin son adımındaki eksenel kuvvet istemi N = 463 kn dur. Kolon kesme kapasitesi TS5 deki kurallar çerçevesinde N Asw V r = fctm bw d + γ f ywm d.9 formülü ile Ac s V r = /1 = kn olarak hesaplanmıştır. f ctm, b w, d, A sw, s ve f ywm sargı için kullanılan betonun ve donatı çeliğinin karakteristik dayanım özellikleri ile sargılı kolonun brüt enkesit boyutlarıdır. 1S31 kolonu sünek olarak hasar gören kolon dur Kolon-Kiriş Birleşim Bölgeleri Gevrek Kırılma Kontrolü Örnek olarak 1P7 perdesinin üst ucundaki birleşim bölgesinin kesme kontrolü gösterilmiştir. 1P7 kolonunun üst ucundaki birleşim bölgesi kuşatılmamış birleşim bölgesidir. Vr =. 45 b h f cm (Yönetmelik Denk (3.13)) formülü ile V r = /1 = ( ) kn olarak hesaplanır. Peformans Noktasında; birleşim bölgesindeki kesme istemi ise 1.25 f ym ( As1 + As ) Vkol (Yönetmelik Denk (3.11)) ile ( ( ) ) /1 = kn Ve = 2 V e = 9 olarak hesaplanır. Birleşim bölgesine bağlanan kolonların kesme istemleri V kol, 1P7 = kn ve V kol, 2P7 = kn dur. Birleşim bölgesinin kesme isteminin hesaplanmasında bu iki kolon kesme isteminden küçük olanı (V kol, 1P7 =282.9 kn) kullanılmıştır. 18/1

12 Kesme istemi kesme kapasitesinden küçük olduğundan birleşim bölgesi yeterli olarak tanımlanır ELEMAN BİRİM ŞEKİLDEĞİŞTİRME İSTEMLERİ Kiriş Uçlarının Birim Şekildeğiştirme İstemleri Örnek olarak seçilen K129 kirişinin i ve j uçları akmamıştır Perde Uçlarının Birim Şekildeğiştirme İstemleri Örnek olarak seçilen 1P7 perdesinin uçlarındaki birim şekildeğiştirme istemlerinin hesaplanışı aşağıda gösterilmiştir. i ucu için; Performans Noktasındaki plastik dönme θ p =.583, plastik eğriliğe φ p =.583/ 1.95 =.299 olarak dönüştürülür. Toplam eğrilik (φ t = φ y +φ p ) φ t = =.48 olarak hesaplanır. Toplam eğrilik istemine karşılık gelen birim şekildeğiştirme istemleri ε c =.331; ε c,etriye =.32; ε s =.1253 olarak hesaplanır (Bakınız: ). 1P7 perdesinin j ucu akmamaktadır Kolon Uçlarının Birim Şekildeğiştirme İstemleri LP Sargılı Kolon Uçlarının Birim Şekildeğiştirme İstemleri i ucu için; Performans Noktasındaki plastik dönme θ p =.474 plastik eğriliğe φ p =.474/.15 =.3159 olarak dönüştürülür. Toplam eğrilik (φ t = φ y +φ p ) φ t = =.4176 olarak hesaplanır. Toplam eğrilik istemine karşılık gelen birim şekildeğiştirme istemleri ε c =.936; ε c,etriye =.873; ε s =.254 olarak hesaplanır (Bakınız ). j ucu için; Performans Noktasındaki plastik dönme θ p =.442 plastik eğriliğe φ p =.442/.15 = /11

13 olarak dönüştürülür. Toplam eğrilik (φ t = φ y +φ p ) φ t = =.3969 olarak hesaplanır. Toplam eğrilik istemine karşılık gelen birim şekildeğiştirme istemleri ε c =.876; ε c,etriye =.817; ε s =.255 olarak hesaplanır Betonarme Sargılı Kolon Uçlarının Birim Şekildeğiştirme İstemleri Örnek olarak seçilen 1S31 kolonunun uçlarındaki birim şekildeğiştirme istemlerinin hesaplanışı gösterilmiştir. i ucu için Performans Noktasındaki plastik dönme θ p =.62 plastik eğriliğe φ p =.62/.15 =.414 olarak dönüştürülür. Toplam eğrilik (φ t = φ y +φ p ) φ t = =.5486 olarak hesaplanır. Toplam eğrilik istemine karşılık gelen şekil birimdeğiştirme istemleri ε c =.539; ε c,etriye =.456; ε s =.125 olarak hesaplanır. j ucu için Performans Noktasındaki plastik dönme θ p =.457 plastik eğriliğe φ p =.457/.15 =.349 olarak dönüştürülür. Toplam eğrilik (φ t = φ y +φ p ) φ t = = olarak hesaplanır. Toplam eğrilik istemine karşılık gelen şekil birimdeğiştirme istemleri ε c =.45; ε c,etriye =.338; ε s =.883 olarak hesaplanır ELEMANLARIN DEPREM PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ Kirişlerin Performans Değerlendirmesi Kesit Minimum Sınırı (MN) (ε cu ) MN =.35 ; (ε s ) MN =.1 Kesit Güvenlik Sınırı (GV) (ε cg ) GV =.88 (etriye seviyesi) ((ρ s /ρ sm )=.53)) (ε s ) GV =.4 18/12

14 Kesit Göçme Sınırı (GÇ) (ε cg ) GC =.115 (etriye seviyesi) (ε s ) GC =.6 K129 kirişinin iki ucu da akmadığından kiriş uçlarının perfomansı Minimum sınırının altında olarak tanımlanır. +X ve +Y yönünde yapılan değerlendirme sonucu kirişlerin hasar durumları tablo ve grafik olarak aşağıda verilmiştir. Örnek olarak yalnızca ilk kat için eleman hasar durumları gösterilmiştir. +X Yönü Kiriş Durumu +X Yönü 1. Kat Kiriş Durumu.7 Birim Şekildeğiştirme εc εc etriye εs εc MN εc GV εc GÇ εs MN εs GV εs GÇ K11 i K11 j K13 i K13 j K14 i K14 j K15 i K15 j K16 i K16 j K17 i K17 j K18 i K18 j K11 i K11 j K111 i K111 j K112 i K112 j K113 i K113 j K114 i K114 j K115 i K115 j K116 i K116 j K118 i K118 j K119 i K119 j K12 i K12 j K121 i K121 j K122 i K122 j K123 i K123 j K125 i K125 j K126 i K126 j K127 i K127 j K128 i K128 j K129 i K129 j K13 i K13 j K131 i K131 j K133 i K133 j K134 i K134 j K135 i K135 j K136 i K136 j K137 i K137 j K138 i K138 j K14 i K14 j Şekil X Yönü 1. kat kiriş hasar durumu KİRİŞ ε c ε c,mn ε c,etriye ε c,gv ε c,gç ε s ε s,mn ε s,gv ε s,gç Beton Çelik Kesit K11 i BH BH K11 j K13 i K13 j K14 i K14 j K15 i K15 j K16 i K16 j K17 i K17 j K18 i K18 j K11 i K11 j Eleman BH 18/13

15 Beton Çelik Kesit KİRİŞ ε c ε c,mn ε c,etriye ε c,gv ε c,gç ε s ε s,mn ε s,gv ε s,gç K111 i BH BH K111 j K112 i K112 j K113 i K113 j K114 i K114 j K115 i K115 j K116 i BH BH K116 j BH BH BH K118 i BH BH K118 j K119 i K119 j K12 i K12 j K121 i BH BH K121 j K122 i K122 j K123 i BH BH K123 j BH BH BH K125 i BH BH K125 j K126 i K126 j K127 i K127 j K128 i K128 j K129 i K129 j K13 i K13 j K131 i BH BH K131 j K133 i K133 j K134 i K134 j K135 i K135 j K136 i K136 j Eleman BH BH BH BH BH BH BH 18/14

16 Beton Çelik Kesit KİRİŞ ε c ε c,mn ε c,etriye ε c,gv ε c,gç ε s ε s,mn ε s,gv ε s,gç K137 i K137 j K138 i K138 j K14 i K14 j Eleman +Y Yönü Kiriş Durumu +Y Yönü 1. Kat Kiriş Durumu.7 Birim Şekildeğiştirme εc εc etriye εs εc MN εc GV εc GÇ εs MN εs GV εs GÇ. K141 i K141 j K142 i K142 j K144 i K144 j K145 i K145 j K146 i K146 j K147 i K147 j K148 i K148 j K149 i K149 j K15 i K15 j K151 i K151 j K152 i K152 j K153 i K153 j K154 i K154 j K155 i K155 j K157 i K157 j K158 i K158 j K159 i K159 j K16 i K16 j K161 i K161 j K162 i K162 j K163 i K163 j K164 i K164 j K165 i K165 j K166 i K166 j K167 i K167 j K168 i K168 j K169 i K169 j K17 i K17 j K171 i K171 j K172 i K172 j Şekil Y Yönü 1. kat kiriş hasar durumu KİRİŞ ε c ε c,mn ε c,etriye ε c,gv ε c,gç ε s ε s,mn ε s,gv ε s,gç Beton Çelik Kesit K141 i K141 j K142 i K142 j K144 i K144 j K145 i K145 j K146 i K146 j K147 i K147 j K148 i K148 j K149 i K149 j K15 i K15 j Eleman 18/15

17 Beton Çelik Kesit KİRİŞ ε c ε c,mn ε c,etriye ε c,gv ε c,gç ε s ε s,mn ε s,gv ε s,gç K151 i K151 j K152 i K152 j K153 i K153 j K154 i K154 j K155 i K155 j K157 i BH BH K157 j K158 i K158 j K159 i K159 j K16 i K16 j K161 i K161 j K162 i K162 j K163 i K163 j K164 i K164 j K165 i K165 j K166 i K166 j K167 i K167 j K168 i K168 j K169 i K169 j K17 i K17 j K171 i K171 j K172 i K172 j Eleman BH Perdelerin Performans Değerlendirmesi Perdeler için hasar sınırları aşağıda gösterilmiştir: 18/16

18 Kesit Minimum Sınırı (MN) (ε cu ) MN =.35 ; (ε s ) MN =.1 Kesit Güvenlik Sınırı (GV) (ε cg ) GV =.135 (etriye seviyesi) ((ρ s /ρ sm ) 1) (ε s ) GV =.4 Kesit Göçme Sınırı (GÇ) (ε cg ) GC =.18 (etriye seviyesi) ((ρ s /ρ sm ) 1) (ε s ) GC =.6 1P7 perdesinin i ucunda etriye seviyesindeki beton birim şekildeğiştirmesi ve çelik birim şekildeğiştirmesi belirlenen sınırlardan küçük olduğundan kesit güvenlik sınırını sağlamaktadır Kolonların Performans Değerlendirmesi Kolonlar için hasar sınırları aşağıda gösterilmiştir: Kesit Minimum Sınırı (MN) (ε cu ) MN =.35 ; (ε s ) MN =.1 Kesit Güvenlik Sınırı (GV) (ε cg ) GV =.88 (etriye seviyesi) ((ρ s /ρ sm ) =.53) (ε s ) GV =.4 Kesit Göçme Sınırı (GÇ) (ε cg ) GC =.115 (etriye seviyesi) ((ρ s /ρ sm ) =.53) (ε s ) GC = LP Sargılı Kolon Performans Değerlendirmesi 1S3 kolonunun i ve j uçlarında etriye seviyesindeki beton birim şekildeğiştirmeleri ve çelik birim şekildeğiştirmeleri belirlenen sınırlardan küçük olduğundan kolonun kesitleri güvenlik sınırını sağlamaktadır Betonarme Sargılı Kolon performans Değerlendirmesi 1S31 kolonunun i ve j uçlarında etriye seviyesindeki beton birim şekildeğiştirmeleri ve çelik birim şekildeğiştirmeleri belirlenen sınırlardan küçük olduğundan kolonun kesitleri güvenlik sınırını sağlamaktadır. +X ve +Y yönünde yapılan değerlendirme sonucu kolonların hasar durumları tablo ve grafik olarak aşağıda verilmiştir. Örnek olarak yalnızca ilk kat için eleman hasar durumları gösterilmiştir. 18/17

19 +X Yönü Kolon Durumu +X Yönü 1. Kat Kolon Durumu.7 Birim Şekildeğiştirme εc εc etriye εs εc MN εc GV εc GÇ εs MN εs GV εs GÇ 1P1 i 1P1 j 1P2 i 1P2 j 1P3 i 1P3 j 1P4 i 1P4 j 1P5 i 1P5 j 1P6 i 1P6 j 1P7 i 1P7 j 1P8 i 1P8 j 1P9 i 1P9 j 1S13 i 1S13 j 1S14 i 1S14 j 1S15 i 1S15 j 1S16 i 1S16 j 1S17 i 1S17 j 1S2 i 1S2 j 1S21 i 1S21 j 1S23 i 1S23 j 1S24 i 1S24 j 1S25 i 1S25 j 1S29 i 1S29 j 1S3 i 1S3 j 1S31 i 1S31 j 1S32 i 1S32 j 1S33 i 1S33 j 1S34 i 1S34 j 1S37 i 1S37 j 1S38 i 1S38 j 1S4 i 1S4 j 1S4 i 1S4 j 1S41 i 1S41 j 1S44 i 1S44 j 1S5 i 1S5 j 1S6 i 1S6 j 1S7 i 1S7 j 1S8 i 1S8 j Şekil X Yönü 1. kat kolon hasar durumu KOLON ε c ε c,mn ε c,etriye ε c,gv ε c,gç ε s ε s,mn ε s,gv ε s,gç Beton Çelik Kesit 1P1 i P1 j P2 i P2 j P3 i P3 j P4 i BH BH 1P4 j P5 i BH BH 1P5 j P6 i BH BH 1P6 j P7 i BH BH 1P7 j P8 i BH BH 1P8 j P9 i BH BH 1P9 j S13 i BH BH BH 1S13 j BH BH 1S14 i BH BH 1S14 j S15 i BH BH 1S15 j BH BH 1S16 i İH İH 1S16 j İH İH 1S17 i BH BH 1S17 j Eleman V/V kat (%) BH 9.53 BH 9.53 BH BH BH 9.41 BH 9.41 BH.7 BH.6 BH.3 İH.41 BH.82 18/18

20 Beton Çelik Kesit KOLON ε c ε c,mn ε c,etriye ε c,gv ε c,gç ε s ε s,mn ε s,gv ε s,gç 1S2 i BH BH BH 1S2 j BH BH 1S21 i BH BH 1S21 j S23 i BH BH 1S23 j S24 i BH BH BH 1S24 j BH BH 1S25 i BH BH BH 1S25 j S29 i BH BH 1S29 j BH BH 1S3 i BH BH 1S3 j BH BH 1S31 i BH BH 1S31 j BH BH 1S32 i BH BH BH 1S32 j S33 i BH BH 1S33 j S34 i S34 j S37 i BH BH 1S37 j BH BH 1S38 i BH BH 1S38 j BH BH 1S4 i BH BH 1S4 j BH BH 1S4 i BH BH 1S4 j BH BH 1S41 i BH BH 1S41 j BH BH 1S44 i BH BH 1S44 j S5 i BH BH 1S5 j BH BH 1S6 i BH BH 1S6 j BH BH 1S7 i BH BH 1S7 j BH BH 1S8 i BH BH 1S8 j BH BH Eleman V/V kat (%) BH.63 BH.91 BH.41 BH.7 BH.65 BH.25 BH.45 BH.56 BH.79 BH.58.4 BH.67 BH.66 BH.71 BH.69 BH.7 BH.6 BH.73 BH.72 BH.67 BH.66 18/19

21 +Y Yönü Kolon Durumu +Y Yönü 1. Kat Kolon Durumu.7 Birim Şekildeğiştirme εc εc etriye εs εc MN εc GV εc GÇ εs MN εs GV εs GÇ. 1P1 i 1P1 j 1P2 i 1P2 j 1P3 i 1P3 j 1P4 i 1P4 j 1P5 i 1P5 j 1P6 i 1P6 j 1P7 i 1P7 j 1P8 i 1P8 j 1P9 i 1P9 j 1S13 i 1S13 j 1S14 i 1S14 j 1S15 i 1S15 j 1S16 i 1S16 j 1S17 i 1S17 j 1S2 i 1S2 j 1S21 i 1S21 j 1S23 i 1S23 j 1S24 i 1S24 j 1S25 i 1S25 j 1S29 i 1S29 j 1S3 i 1S3 j 1S31 i 1S31 j 1S32 i 1S32 j 1S33 i 1S33 j 1S34 i 1S34 j 1S37 i 1S37 j 1S38 i 1S38 j 1S4 i 1S4 j 1S4 i 1S4 j 1S41 i 1S41 j 1S44 i 1S44 j 1S5 i 1S5 j 1S6 i 1S6 j 1S7 i 1S7 j 1S8 i 1S8 j Şekil Y Yönü 1. kat kolon hasar durumu KOLON ε c ε c,mn ε c,etriye ε c,gv ε c,gç ε s ε s,mn ε s,gv ε s,gç Beton Çelik Kesit 1P1 i P1 j P2 i P2 j P3 i P3 j P4 i P4 j P5 i P5 j P6 i P6 j P7 i P7 j P8 i P8 j P9 i P9 j S13 i BH BH 1S13 j BH BH 1S14 i BH BH 1S14 j BH BH 1S15 i BH BH 1S15 j BH BH 1S16 i BH BH 1S16 j BH BH 1S17 i BH BH 1S17 j BH BH Eleman V/V kat (%) BH 1.32 BH.4 BH 1.14 BH 1.11 BH /2

22 Beton Çelik Kesit KOLON ε c ε c,mn ε c,etriye ε c,gv ε c,gç ε s ε s,mn ε s,gv ε s,gç 1S2 i BH BH 1S2 j BH BH 1S21 i BH BH 1S21 j BH BH 1S23 i BH BH 1S23 j S24 i BH BH 1S24 j BH BH 1S25 i BH BH 1S25 j BH BH 1S29 i BH BH 1S29 j BH BH 1S3 i BH BH 1S3 j BH BH 1S31 i BH BH 1S31 j BH BH 1S32 i BH BH 1S32 j BH BH 1S33 i BH BH 1S33 j BH 1S34 i BH 1S34 j BH 1S37 i BH BH 1S37 j S38 i S38 j S4 i BH BH 1S4 j S4 i S4 j S41 i BH BH 1S41 j S44 i S44 j S5 i BH BH 1S5 j S6 i BH BH 1S6 j S7 i BH BH 1S7 j S8 i BH BH 1S8 j Eleman V/V kat (%) BH.39 BH 1.33 BH 1.23 BH 1.71 BH.48 BH 1.28 BH 1.27 BH.5 BH 1.73 BH 1.24 BH.73 BH BH BH BH 1 BH.95 BH.94 BH.93 18/21

23 18.8. BİNA PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ Değerlendirilmesi yapılan bina pansiyon binası olduğundan hedeflenen performans düzeyi 5 yılda aşılma olasılığı %2 olan deprem etkisi altında Can Güvenliği (CG) ve 5 yılda aşılma olasılığı %1 deprem etkisi altında Hemen Kullanım (HK) dır. Aşağıdaki tablolarda Can Güvenliği için bina performans değerlendirmesi özetlenmiştir. Güçlendirilmiş pansiyon binası Can Güvenliği performans hedefini sağlamaktadır. Değerlendirmenin tamamlanabilmesi için Hemen Kullanım performans düzeyine göre de değerlendirme yapılması gerekmektedir. Can Güvenliği Performans (CG) Değerlendirmesi + X Yönü + Y Yönü KAT Kolon % Sınır % Kiriş % Sınır % Kolon % Sınır % Kiriş % Sınır % X Yönü + Y Yönü KAT H i (m) δ maks δ maks /H i δ maks δ maks /H i /22

ÖRNEK 14 1975 DEPREM YÖNETMELİĞİNE UYGUN OLARAK TASARLANMIŞ 4 KATLI KONUT BİNASININ DOĞRUSAL ELASTİK HESAP YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖRNEK 14 1975 DEPREM YÖNETMELİĞİNE UYGUN OLARAK TASARLANMIŞ 4 KATLI KONUT BİNASININ DOĞRUSAL ELASTİK HESAP YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ 1975 DEPRE YÖNETELİĞİNE UYGUN OLARAK TASARLANIŞ 4 KATLI KONUT BİNASININ DOĞRUSAL ELASTİK HESAP YÖNTEİ İLE DEĞERLENDİRİLESİ AAÇ... 14/1 14.1. PERFORANS DÜZEYİNİN BELİRLENESİ... 14/1 14.2. BİNA ÖZELLİKLERİ

Detaylı

Örnek Güçlendirme Projesi. Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN

Örnek Güçlendirme Projesi. Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN Örnek Güçlendirme Projesi Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN Deprem Performansı Nedir? Deprem Performansı, tanımlanan belirli bir deprem etkisi altında, bir binada oluşabilecek hasarların düzeyine ve dağılımına

Detaylı

DEPREM BÖLGELERĐNDE YAPILACAK BĐNALAR HAKKINDA YÖNETMELĐK (TDY 2007) Seminerin Kapsamı

DEPREM BÖLGELERĐNDE YAPILACAK BĐNALAR HAKKINDA YÖNETMELĐK (TDY 2007) Seminerin Kapsamı DEPREM BÖLGELERĐNDE YAPILACAK BĐNALAR HAKKINDA YÖNETMELĐK (TDY 2007) Prof. Dr. Erkan Özer Đstanbul Teknik Üniversitesi Đnşaat Fakültesi Yapı Anabilim Dalı Seminerin Kapsamı 1- Bölüm 1 ve Bölüm 2 - Genel

Detaylı

ÇOK KATLI BETONARME YAPILARDA DEPREM PERFORMANSININ BELİRLENMESİ YÖNTEMLERİ VE GÜÇLENDİRME ÖNERİLERİ

ÇOK KATLI BETONARME YAPILARDA DEPREM PERFORMANSININ BELİRLENMESİ YÖNTEMLERİ VE GÜÇLENDİRME ÖNERİLERİ ÇOK KATLI BETONARME YAPILARDA DEPREM PERFORMANSININ BELİRLENMESİ YÖNTEMLERİ VE GÜÇLENDİRME ÖNERİLERİ Mehmet Fatih ÜRÜNVEREN İnşaat Yüksek Mühendisi İÇİNDEKİLER BÖLÜM BİR - GİRİŞ BÖLÜM İKİ - BETONARME YAPILARIN

Detaylı

BÖLÜM II C. BETO ARME BĐ ALARI DEĞERLE DĐRME VE GÜÇLE DĐRME ÖR EKLERĐ ÖR EK 13

BÖLÜM II C. BETO ARME BĐ ALARI DEĞERLE DĐRME VE GÜÇLE DĐRME ÖR EKLERĐ ÖR EK 13 BÖLÜM II C. BETO ARME BĐ ALARI DEĞERLE DĐRME VE GÜÇLE DĐRME ÖR EKLERĐ ÖR EK 13 SÜ EKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK 6 KATLI BETO ARME PERDELĐ / ÇERÇEVELĐ BĐ A SĐSTEMĐ Đ PERFORMA SI I DOĞRUSAL ELASTĐK OLMAYA YÖ TEM (ARTIMSAL

Detaylı

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 5- Risk Tespit Uygulaması: Betonarme Bina

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 5- Risk Tespit Uygulaması: Betonarme Bina RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR 5- Risk Tespit Uygulaması: Betonarme Bina İncelenen Bina Binanın Yeri Bina Taşıyıcı Sistemi Bina 5 katlı Betonarme çerçeve ve perde sistemden oluşmaktadır.

Detaylı

BÖLÜM II C. BETO ARME BĐ ALARI DEĞERLE DĐRME VE GÜÇLE DĐRME ÖR EKLERĐ ÖR EK 12

BÖLÜM II C. BETO ARME BĐ ALARI DEĞERLE DĐRME VE GÜÇLE DĐRME ÖR EKLERĐ ÖR EK 12 BÖLÜM II C. BETO ARME BĐ ALARI DEĞERLE DĐRME VE GÜÇLE DĐRME ÖR EKLERĐ ÖR EK 12 SÜ EKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK 6 KATLI BETO ARME PERDELĐ / ÇERÇEVELĐ BĐ A SĐSTEMĐ Đ PERFORMA SI I DOĞRUSAL ELASTĐK YÖ TEM (EŞDEĞER

Detaylı

Dinamik Etki: Deprem Etkisi. Deprem Dayanımı için Tasarım. Genel Deprem Analizi Yöntemleri - 1

Dinamik Etki: Deprem Etkisi. Deprem Dayanımı için Tasarım. Genel Deprem Analizi Yöntemleri - 1 Dinamik Etki: Deprem Etkisi Mevcut Betonarme Yapıların Deprem Performansının Değerlendirmesi: İtme Analizi Yrd. Doç. Dr. Kutay Orakçal Boğaziçi Üniversitesi Yer sarsıntısı sonucu oluşan dinamik etki Yapı

Detaylı

YAPAN: ESKISEHIR G TIPI LOJMAN TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: Hakan Şahin - ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım

YAPAN: ESKISEHIR G TIPI LOJMAN TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: Hakan Şahin - ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım YAPAN: PROJE: TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: Hakan Şahin - ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım YAPI GENEL YERLEŞİM ŞEKİLLERİ 1 4. KAT 1 3. KAT 2 2. KAT 3 1. KAT 4 ZEMİN KAT 5 1. BODRUM 6 1. BODRUM - Temeller

Detaylı

BETONARME BİNALARIN DEPREM PERFORMANSININ BELİRLENMESİ İÇİN BİR YAKLAŞIM

BETONARME BİNALARIN DEPREM PERFORMANSININ BELİRLENMESİ İÇİN BİR YAKLAŞIM BETONARME BİNALARIN DEPREM PERFORMANSININ BELİRLENMESİ İÇİN BİR YAKLAŞIM 1. Giriş Ülkemizde, özellikle 1999 Adapazarı-Kocaeli ve Düzce depremlerinin ardından, mevcut yapıların deprem güvenliklerinin belirlenmesine

Detaylı

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 7-Örnekler 2. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 7-Örnekler 2. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 7-Örnekler 2 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü Amaç Mevcut Yapılar için RBTE yönteminin farklı taşıyıcı

Detaylı

MEVCUT BETONARME BİNALARIN DOĞRUSAL ELASTİK VE DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

MEVCUT BETONARME BİNALARIN DOĞRUSAL ELASTİK VE DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME MEVCUT BETONARME BİNALARIN DOĞRUSAL ELASTİK VE DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME ÖZET: F. Demir 1, K.T. Erkan 2, H. Dilmaç 3 ve H. Tekeli 4 1 Doçent Doktor,

Detaylı

BÖLÜM II C. BETO ARME BĐ ALARI DEĞERLE DĐRME VE GÜÇLE DĐRME ÖR EKLERĐ ÖR EK 11

BÖLÜM II C. BETO ARME BĐ ALARI DEĞERLE DĐRME VE GÜÇLE DĐRME ÖR EKLERĐ ÖR EK 11 BÖLÜM II C. BETO ARME BĐ ALARI DEĞERLE DĐRME VE GÜÇLE DĐRME ÖR EKLERĐ ÖR EK 11 SÜ EKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK 6 KATLI BETO ARME ÇERÇEVELĐ BĐ A SĐSTEMĐ Đ PERFORMA SI I DOĞRUSAL ELASTĐK OLMAYA YÖ TEM (ZAMA TA IM

Detaylı

DEPREM YÖNETMELİĞİ NDE ÖNGÖRÜLEN TAŞIYICI SİSTEM GÜVENLİK DÜZEYİ KONUSUNDA KARŞILAŞTIRMALI SAYISAL İNCELEME

DEPREM YÖNETMELİĞİ NDE ÖNGÖRÜLEN TAŞIYICI SİSTEM GÜVENLİK DÜZEYİ KONUSUNDA KARŞILAŞTIRMALI SAYISAL İNCELEME ÖZET: DEPREM YÖNETMELİĞİ NDE ÖNGÖRÜLEN TAŞIYICI SİSTEM GÜVENLİK DÜZEYİ KONUSUNDA KARŞILAŞTIRMALI SAYISAL İNCELEME İ. Keskin 1 ve Z. Celep 2 1 Yüksek Lisans Öğrencisi, Deprem Müh. Programı, İstanbul Teknik

Detaylı

d : Kirişin faydalı yüksekliği E : Deprem etkisi E : Mevcut beton elastisite modülü

d : Kirişin faydalı yüksekliği E : Deprem etkisi E : Mevcut beton elastisite modülü 0. Simgeler A c A kn RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR : Brüt kolon enkesit alanı : Kritik katta değerlendirmenin yapıldığı doğrultudaki kapı ve pencere boşluk oranı %5'i geçmeyen ve köşegen

Detaylı

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 2-Genel Açıklamalar

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 2-Genel Açıklamalar RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 2-Genel Açıklamalar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kentsel Dönüşüm Deprem Riskli Bina Tespit Yönetmeliği

Detaylı

MEVCUT BETONAME BİNALARIN DEPREM GÜVENLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. (2007 Deprem Yönetmeliği Bölüm 7) φ 1/ρ = 0 φ y φ u. 1.1. Plastik mafsal kabulü:

MEVCUT BETONAME BİNALARIN DEPREM GÜVENLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. (2007 Deprem Yönetmeliği Bölüm 7) φ 1/ρ = 0 φ y φ u. 1.1. Plastik mafsal kabulü: ECUT BETONAE BİNALARIN DEPRE GÜENLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLESİ (007 Deprem Yönetmeliği Bölüm 7) Prof.Dr. Zekai Celep İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi celep@itu.edu.tr http://www.ins.itu.edu.tr/zcelep/zc.htm

Detaylı

BETONARME YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM GÜVENLİĞİ

BETONARME YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM GÜVENLİĞİ BETONRE YPILRD TŞIYICI SİSTE GÜVENLİĞİ Zekai Celep Prof. Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi http://web.itu.edu.tr/celep/ celep@itu.edu.tr İO eslekiçi Eğitim Semineri Bakırköy, Kadıköy,

Detaylı

KISA KOLON TEŞKİLİNİN YAPI HASARLARINA ETKİSİ. Burak YÖN*, Erkut SAYIN

KISA KOLON TEŞKİLİNİN YAPI HASARLARINA ETKİSİ. Burak YÖN*, Erkut SAYIN Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 24 (1-2) 241-259 (2008) http://fbe.erciyes.edu.tr/ ISSN 1012-2354 KISA KOLON TEŞKİLİNİN YAPI HASARLARINA ETKİSİ Burak YÖN*, Erkut SAYIN Fırat Üniversitesi,

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ ORTA KATLI BİNALARIN BİNA PERFORMANSINA ETKİ EDEN PARAMETRELER

TÜRKİYE DEKİ ORTA KATLI BİNALARIN BİNA PERFORMANSINA ETKİ EDEN PARAMETRELER TÜRKİYE DEKİ ORTA KATLI BİNALARIN BİNA PERFORMANSINA ETKİ EDEN PARAMETRELER ÖZET: A.K. Kontaş 1 ve Y.M. Fahjan 2 1 Yüksek Lisans Öğrencisi, Deprem ve Yapı Müh. Bölümü, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü,

Detaylı

NETMELĐĞĐ. Cahit KOCAMAN Deprem Mühendisliği Şube Müdürü Deprem Araştırma Daire Başkanlığı Afet Đşleri Genel Müdürlüğü

NETMELĐĞĐ. Cahit KOCAMAN Deprem Mühendisliği Şube Müdürü Deprem Araştırma Daire Başkanlığı Afet Đşleri Genel Müdürlüğü GÜÇLENDĐRME YÖNETMELY NETMELĐĞĐ Cahit KOCAMAN Deprem Mühendisliği Şube Müdürü Deprem Araştırma Daire Başkanlığı Afet Đşleri Genel Müdürlüğü YÖNETMELĐKTEKĐ BÖLÜMLER Ana metin 1 sayfa (amaç,kapsam, kanuni

Detaylı

MODELLEME TEKNİKLERİNİN MEVCUT BİNALARIN DEPREM PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

MODELLEME TEKNİKLERİNİN MEVCUT BİNALARIN DEPREM PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI ÖZET: MODELLEME TEKNİKLERİNİN MEVCUT BİNALARIN DEPREM PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Ş.M. Şenel 1, M. Palanci 2, A. Kalkan 3 ve Y. Yılmaz 4 1 Doçent Doktor, İnşaat Müh. Bölümü, Pamukkale

Detaylı

RİSKLİ BİNALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

RİSKLİ BİNALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME RİSKLİ BİNALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME ÖZET: H. Tekeli 1, H. Dilmaç 2, K.T. Erkan 3, F. Demir 4, ve M. Şan 5 1 Yardımcı Doçent Doktor, İnşaat Müh. Bölümü, Süleyman Demirel Üniversitesi,

Detaylı

YAPILARIN ÜST RİJİT KAT OLUŞTURULARAK GÜÇLENDİRİLMESİ

YAPILARIN ÜST RİJİT KAT OLUŞTURULARAK GÜÇLENDİRİLMESİ YAPILARIN ÜST RİJİT KAT OLUŞTURULARAK GÜÇLENDİRİLMESİ Hasan KAPLAN 1, Yavuz Selim TAMA 1, Salih YILMAZ 1 hkaplan@pamukkale.edu.tr, ystama@pamukkale.edu.tr, syilmaz@pamukkale.edu.tr, ÖZ: Çok katlı ların

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Ferhat KIRAN BİNALARIN PERFORMANS ANALİZİ İÇİN KULLANILAN DOĞRUSAL VE DOĞRUSAL OLMAYAN ANALİZ YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

CS MÜHENDİSLİK PROJE YAZILIM HİZMETLERİ www.csproje.com. EUROCODE-2'ye GÖRE MOMENT YENİDEN DAĞILIM

CS MÜHENDİSLİK PROJE YAZILIM HİZMETLERİ www.csproje.com. EUROCODE-2'ye GÖRE MOMENT YENİDEN DAĞILIM Moment CS MÜHENİSLİK PROJE YAZILIM HİZMETLERİ EUROCOE-2'ye GÖRE MOMENT YENİEN AĞILIM Bir yapıdaki kuvvetleri hesaplamak için elastik kuvvetler kullanılır. Yapının taşıma gücüne yakın elastik davranmadığı

Detaylı

GENEL KESİTLİ KOLON ELEMANLARIN TAŞIMA GÜCÜ (Ara donatılı dikdörtgen kesitler)

GENEL KESİTLİ KOLON ELEMANLARIN TAŞIMA GÜCÜ (Ara donatılı dikdörtgen kesitler) GENEL KESİTLİ KOLON ELEMANLARIN TAŞIMA GÜCÜ (Ara donatılı dikdörtgen kesitler) BOYUTLANDIRMA VE DONATI HESABI Örnek Kolon boyutları ne olmalıdır. Çözüm Kolon taşıma gücü abaklarının kullanımı Soruda verilenler

Detaylı

MOMENT YENİDEN DAĞILIM

MOMENT YENİDEN DAĞILIM MOMENT YENİDEN DAĞILIM Yeniden Dağılım (Uyum) : Çerçeve kirişleri ile sürekli kiriş ve döşemelerde betonarme bir yapının lineer elastik davrandığı kabulüne dayalı bir statik çözüm sonucunda elde edilecek

Detaylı

BETONARME YAPI ELEMANLARINDA DONATI DÜZENLEME İLKELERİ

BETONARME YAPI ELEMANLARINDA DONATI DÜZENLEME İLKELERİ BETONARME YAPI ELEMANLARINDA DONATI DÜZENLEME İLKELERİ Araş. Gör. İnş.Yük. Müh. Hayri Baytan ÖZMEN Bir Yanlışlık Var! 1 Donatı Düzenleme (Detaylandırma) Yapı tasarımının son ve çok önemli aşamasıdır. Yapının

Detaylı

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 1-Temel Kavramlar

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 1-Temel Kavramlar RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 1-Temel Kavramlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü Temel Kavramlar Deprem Mühendisliği Deprem Yapı

Detaylı

Yapı Elemanlarının Davranışı

Yapı Elemanlarının Davranışı Kolon Türleri ve Eksenel Yük Etkisi Altında Kolon Davranışı Yapı Elemanlarının Davranışı Yrd. Doç. Dr. Barış ÖZKUL Kolonlar; bütün yapılarda temel ile diğer yapı elemanları arasındaki bağı sağlayan ana

Detaylı

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 5-Kontrol Uygulaması

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 5-Kontrol Uygulaması RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 5-Kontrol Uygulaması Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kontrol edilecek noktalar Bina RBTE kapsamında

Detaylı

5. MEVCUT BİNALARIN DEPREM ETKİSİ ALTINDA DEĞERLENDİRİLMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ

5. MEVCUT BİNALARIN DEPREM ETKİSİ ALTINDA DEĞERLENDİRİLMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ 5. MEVCUT BİNALARIN DEPREM ETKİSİ ALTINDA DEĞERLENDİRİLMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ 5.1. GİRİŞ 5.2. BİNALARDAN BİLGİ TOPLANMASI 5.2.1. Bina Geometrisi 5.2.2. Eleman Donatı Detayları 5.2.3. Malzeme Özellikleri

Detaylı

YAPI VE DEPREM. Prof.Dr. Zekai Celep

YAPI VE DEPREM. Prof.Dr. Zekai Celep YAPI VE DEPREM Prof.Dr. 1. Betonarme yapılar 2. Deprem etkisi 3. Deprem hasarları 4. Deprem etkisi altında taşıyıcı sistem davranışı 5. Deprem etkisinde kentsel dönüşüm 6. Sonuç 1 Yapı ve Deprem 1. Betonarme

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ. Özgür GÜN ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI. Danışman : Yrd.Doç.Dr.

YÜKSEK LİSANS TEZİ. Özgür GÜN ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI. Danışman : Yrd.Doç.Dr. ÖZ YÜKSEK LİSANS TEZİ MEVCUT BİNALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİNİN 2006 DEPREM YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA İRDELENMESİ Özgür GÜN ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 26(1): 1-6 (2010)

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 26(1): 1-6 (2010) Perde konumunun ve zemin sınıfının betonarme yapılardaki hasar oranına etkisi Erkut Sayın *, Burak Yön, Yusuf Calayır Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Elazığ, TURKEY

Detaylı

BETONARME BİNALARIN FARKLI HESAP YÖNTEMLERİNE GÖRE PERFORMANS SINIRLARININ İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

BETONARME BİNALARIN FARKLI HESAP YÖNTEMLERİNE GÖRE PERFORMANS SINIRLARININ İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME BETONARME BİNALARIN FARKLI HESAP YÖNTEMLERİNE GÖRE PERFORMANS SINIRLARININ İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Mehmet Sefa Orak 1 ve Zekai Celep 2 1 Araştırma Görevlisi, İnşaat Müh. Bölümü, İstanbul

Detaylı

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 2-Yönetmelik Altyapısı

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 2-Yönetmelik Altyapısı RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR 2-Yönetmelik Altyapısı Genel Riskli Bina tespit esasları pratik ve mümkün olduğunca doğru sonuç verebilecek şekilde tasarlanmıştır. Yöntemin pratikliği

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İsmet Semih ATEŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ MEVCUT BİNALARIN DEPREME KARŞI PERFORMANS ANALİZİ İÇİN KULLANILAN ALTERNATİF YÖNTEM VE PAKET PROGRAMLARIN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

DEPREM HESABI. Doç. Dr. Mustafa ZORBOZAN

DEPREM HESABI. Doç. Dr. Mustafa ZORBOZAN BETONARME YAPI TASARIMI DEPREM HESABI Doç. Dr. Mustafa ZORBOZAN Mart 2009 GENEL BİLGİ 18 Mart 2007 ve 18 Mart 2008 tarihleri arasında ülkemizde kaydedilen deprem etkinlikleri Kaynak: http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/map/tr/oneyear.html

Detaylı

Binaların Deprem Dayanımları Tespiti için Yapısal Analiz

Binaların Deprem Dayanımları Tespiti için Yapısal Analiz Binaların Deprem Dayanımları Tespiti için Yapısal Analiz Sunan: Taner Aksel www.benkoltd.com Doğru Dinamik Yapısal Analiz için: Güvenilir, akredite edilmiş, gerçek 3 Boyutlu sonlu elemanlar analizi yapabilen

Detaylı

Süneklik Düzeyi Yüksek Perdeler TANIMLAR Perdeler, planda uzun kenarın kalınlığa oranı en az 7 olan düşey, taşıyıcı sistem elemanlarıdır.

Süneklik Düzeyi Yüksek Perdeler TANIMLAR Perdeler, planda uzun kenarın kalınlığa oranı en az 7 olan düşey, taşıyıcı sistem elemanlarıdır. TC. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MF İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNM 308 Depreme Dayanıklı Betonarme e Yapı Tasarımı arımı Earthquake Resistantt Reinforced Concretee Structural Design BÖLÜM 3 - BETONARME BİNALAR

Detaylı

BETONARME BİNALAR İÇİN HASARGÖREBİLİRLİK EĞRİLERİNİN BELİRLENMESİ

BETONARME BİNALAR İÇİN HASARGÖREBİLİRLİK EĞRİLERİNİN BELİRLENMESİ TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ 13 Mart 2013 BETONARME BİNALAR İÇİN HASARGÖREBİLİRLİK EĞRİLERİNİN BELİRLENMESİ Yrd. Doç. Dr. Taner UÇAR Prof. Dr. Mustafa DÜZGÜN Dokuz Eylül Üniversitesi Seminer

Detaylı

Orion. Depreme Güvenli Yapı Tasarımı. PROTA Mühendislik. Bina Tasarım Sistemi. Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN

Orion. Depreme Güvenli Yapı Tasarımı. PROTA Mühendislik. Bina Tasarım Sistemi. Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN Orion Bina Tasarım Sistemi Depreme Güvenli Yapı Tasarımı Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN PROTA Mühendislik Depreme Güvenli Yapılar Doğru, Esnek ve Güvenilir Yapısal Model Esnek 3-Boyut ve Geometri Olanakları

Detaylı

YTÜ Mimarlık Fakültesi Statik-Mukavemet Ders Notları

YTÜ Mimarlık Fakültesi Statik-Mukavemet Ders Notları KESİT TESİRLERİNDEN OLUŞAN GERİLME VE ŞEKİLDEĞİŞTİRMELERE GİRİŞ - MALZEME DAVRANIŞI- En Genel Kesit Tesirleri 1 Gerilme - Şekildeğiştirme Grafiği Gerilme - Şekildeğiştirme Grafiği 2 Malzemelere Uygulanan

Detaylı

Çok Katlı Perdeli ve Tünel Kalıp Binaların Modellenmesi ve Tasarımı

Çok Katlı Perdeli ve Tünel Kalıp Binaların Modellenmesi ve Tasarımı Çok Katlı Perdeli ve Tünel Kalıp Binaların Modellenmesi ve Tasarımı Mustafa Tümer Tan İçerik 2 Perde Modellemesi, Boşluklu Perdeler Döşeme Yükleri ve Eğilme Hesabı Mantar bandı kirişler Kurulan modelin

Detaylı

GEOMETRİK DÜZENSİZLİĞE SAHİP NURTEPE VİYADÜĞÜNÜN SİSMİK PERFORMANSININ FARKLI YÖNTEMLER KULLANILARAK BELİRLENMESİ

GEOMETRİK DÜZENSİZLİĞE SAHİP NURTEPE VİYADÜĞÜNÜN SİSMİK PERFORMANSININ FARKLI YÖNTEMLER KULLANILARAK BELİRLENMESİ GEOMETRİK DÜZENSİZLİĞE SAHİP NURTEPE VİYADÜĞÜNÜN SİSMİK PERFORMANSININ FARKLI YÖNTEMLER KULLANILARAK BELİRLENMESİ Musa Kazım BODUROĞLU İnşaat Yük. Müh. ( Deprem Mühendisi ) Prizma Mühendislik Proje Taahhüt

Detaylı

DÜSEY YÜKLERE GÖRE HESAP

DÜSEY YÜKLERE GÖRE HESAP DÜSEY YÜKLERE GÖRE HESAP 2-2 ile A-A aks çerçevelerinin zemin ve birinci kat tavanına ait sürekli kirişlerin düşey yüklere göre statik hesabı yapılacaktır. A A Aksı 2 2 Aksı Zemin kat dişli döşeme kalıp

Detaylı

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ BÖLÜM II D ÖRNEK 1 BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 1 İKİ KATLI YIĞMA OKUL BİNASININ DEĞERLENDİRMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ 1.1. BİNANIN GENEL ÖZELLİKLERİ...II.1/

Detaylı

Bileşik Eğilme-Eksenel Basınç ve Eğilme Altındaki Elemanların Taşıma Gücü

Bileşik Eğilme-Eksenel Basınç ve Eğilme Altındaki Elemanların Taşıma Gücü Bileşik Eğilme-Eksenel Basınç ve Eğilme Altındaki Elemanların Taşıma Gücü GİRİŞ: Betonarme yapılar veya elemanlar servis ömürleri boyunca gerek kendi ağırlıklarından gerek dış yüklerden dolayı moment,

Detaylı

YAPAN: TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: 6500HL-0026 Statik Net50 / K.T.Ü. İnşaat Mühendisliği Bölümü

YAPAN: TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: 6500HL-0026 Statik Net50 / K.T.Ü. İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPAN: PROJE: TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: 6500HL-0026 Statik Net50 / K.T.Ü. İnşaat Mühendisliği Bölümü PERFORMANS ANALİZİ 1 PERFORMANS ANALİZİ ÖN BİLGİLERİ VE ÖZETLERİ 1 MEVCUT KİRİŞ BİLGİLERİ 2 MEVCUT

Detaylı

d E h G (Ek:RG-2/7/2013-28695) EK-2 RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR Simgeler

d E h G (Ek:RG-2/7/2013-28695) EK-2 RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR Simgeler (Ek:RG-2/7/23-28695) EK-2 RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. Ac SAkn Simgeler bw d E Ecm ( EI )e ( EI )o f cm fctm : Brüt kolon enkesit alanı : Kritik katta değerlendirmenin yapıldığı

Detaylı

= ε s = 0,003*( ,3979)/185,3979 = 6,2234*10-3

= ε s = 0,003*( ,3979)/185,3979 = 6,2234*10-3 1) Şekilde verilen kirişte sehim denetimi gerektirmeyen donatı sınırı kadar donatı altında moment taşıma kapasitesi M r = 274,18 knm ise b w kiriş genişliğini hesaplayınız. d=57 cm Malzeme: C25/S420 b

Detaylı

BETONARME KÖPRÜLERİN YAPISAL ÇELİK ELEMANLAR KULLANILARAK DEPREME KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ UYGULAMALARI

BETONARME KÖPRÜLERİN YAPISAL ÇELİK ELEMANLAR KULLANILARAK DEPREME KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ UYGULAMALARI BETONARME KÖPRÜLERİN YAPISAL ÇELİK ELEMANLAR KULLANILARAK DEPREME KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ UYGULAMALARI E. Namlı 1, D.H.Yıldız. 2, A.Özten. 3, N.Çilingir. 4 1 Emay Uluslararası Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş.,

Detaylı

BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ

BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ Duygu ÖZTÜRK 1,Kanat Burak BOZDOĞAN 1, Ayhan NUHOĞLU 1 duygu@eng.ege.edu.tr, kanat@eng.ege.edu.tr, anuhoglu@eng.ege.edu.tr Öz: Son

Detaylı

Standart Lisans. www.probina.com.tr

Standart Lisans. www.probina.com.tr Standart Lisans Standart Lisans Paketi, Probina Orion entegre yazılımının başlangıç seviyesi paketidir. Özel yükleme ve modelleme gerektirmeyen, standart döşeme sistemlerine sahip bina türü yapıların analiz

Detaylı

Bina Türü Yapı Sistemlerinin Analizi Üzerine Rijit Döşeme ve Sınır Şartları ile İlgili Varsayımların Etkisi

Bina Türü Yapı Sistemlerinin Analizi Üzerine Rijit Döşeme ve Sınır Şartları ile İlgili Varsayımların Etkisi Bina Türü Yapı Sistemlerinin Analizi Üzerine Rijit Döşeme ve Sınır Şartları ile İlgili Varsayımların Etkisi Rasim Temür İstanbul Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Sunum Planı Giriş Rijit Döşeme

Detaylı

Tek Katlı Prefabrik Sanayi Yapıları İçin Hasar Görebilirlik Eğrileri *

Tek Katlı Prefabrik Sanayi Yapıları İçin Hasar Görebilirlik Eğrileri * İMO Teknik Dergi, 2010 5161-5184, Yazı 336 Tek Katlı Prefabrik Sanayi Yapıları İçin Hasar Görebilirlik Eğrileri * Ali Haydar KAYHAN* Şevket Murat ŞENEL** ÖZ Bu çalışmada mevcut prefabrik sanayi yapıları

Detaylı

BA Yapılarda Hasar Belirleme Onarım ve Güçlendirme

BA Yapılarda Hasar Belirleme Onarım ve Güçlendirme BA Yapılarda Hasar Belirleme Onarım ve Güçlendirme Dr. Zeki ÖZCAN Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü ozcan@sakarya.edu.tr Bosna Caddesi, Adapazarı, Ağustos 1999 23.11.2015

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MEVCUT BİR KARAYOLU KÖPRÜSÜNÜN DOĞRUSAL VE DOĞRUSAL OLMAYAN YÖNTEMLER İLE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Okan GÜNGÖR Anabilim Dalı :

Detaylı

TC. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MF İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNM 308 Depreme Dayanıklı Betonarme e Yapı Tasarımı Earthquake ELASTİK DEPREM YÜKLERİ

TC. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MF İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNM 308 Depreme Dayanıklı Betonarme e Yapı Tasarımı Earthquake ELASTİK DEPREM YÜKLERİ TC. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MF İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNM 308 Depreme Dayanıklı Betonarme e Yapı Tasarımı arımı Earthquake Resistantt Reinforced Concretee Structural Design ELASTİK DEPREM YÜKLERİ ELASTİK

Detaylı

KOLON HESABI. Kolonların eksenel yük değerleri,

KOLON HESABI. Kolonların eksenel yük değerleri, KOLON HESABI Kolon eksenel yükü, kirişlerin kesme kapasitesi kullanılarak bulunan kesme kuvvetlerinden elde edilir. Bu kolona birleşen kirişlerin her iki yönü için (X-Y) ayrı ayrı yapılarak toplanır. Kolonların

Detaylı

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR 2 TEMMUZ.2013YÖNETMELİĞİ

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR 2 TEMMUZ.2013YÖNETMELİĞİ EPOKSİ MÜHENDİSLİK İnşaat Mal:Tic:L.T.D Ş.T.İ 1721 Sokak No:4/410 melek iş hanı Karşıyaka-İzmir Tel:0.232.3696983-fax:0.232.3692254 Cep:0.533.3645101-0.532.7321658 www.epoksi.tr M.Özcan Gökoğlu İnşaat

Detaylı

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 6- Risk Tespit Uygulaması: Yığma Bina

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 6- Risk Tespit Uygulaması: Yığma Bina RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR 6- Risk Tespit Uygulaması: Yığma Bina RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR BİRİNCİ AŞAMA DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ BİNANIN ÖZELLİKLERİ Binanın

Detaylı

YAPAN: TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: 6500HL-0026 Statik Net50 / K.T.Ü. İnşaat Mühendisliği Bölümü

YAPAN: TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: 6500HL-0026 Statik Net50 / K.T.Ü. İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPAN: PROJE: TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: 6500HL-0026 Statik Net50 / K.T.Ü. İnşaat Mühendisliği Bölümü PERFORMANS ANALİZİ 1 PERFORMANS ANALİZİ ÖN BİLGİLERİ VE ÖZETLERİ 1 MEVCUT KİRİŞ BİLGİLERİ 2 MEVCUT

Detaylı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Gazbeton, Tuğla ve Bims Blok Kullanımının Bina Statik Tasarımına ve Maliyetine olan Etkilerinin İncelenmesi 4 Mart 2008 Bu rapor Orta Doğu Teknik

Detaylı

Temel sistemi seçimi;

Temel sistemi seçimi; 1 2 Temel sistemi seçimi; Tekil temellerden ve tek yönlü sürekli temellerden olabildiğince uzak durulmalıdır. Zorunlu hallerde ise tekil temellerde her iki doğrultuda rijit ve aktif bağ kirişleri kullanılmalıdır.

Detaylı

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 4- Özel Konular

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 4- Özel Konular RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR 4- Özel Konular Konular Kalibrasyonda Kullanılan Binalar Bina Risk Tespiti Raporu Hızlı Değerlendirme Metodu Sıra Dışı Binalarda Tespit 2 Amaç RYTE yönteminin

Detaylı

ANTAKYA MÜZE OTEL TAŞIYICI SİSTEM PROJESİ. İnş.Yük.Müh. Bülent DEVECİ

ANTAKYA MÜZE OTEL TAŞIYICI SİSTEM PROJESİ. İnş.Yük.Müh. Bülent DEVECİ ANTAKYA MÜZE OTEL TAŞIYICI SİSTEM PROJESİ İnş.Yük.Müh. Bülent DEVECİ Proje Künyesi : Yatırımcı Mimari Proje Müellifi Statik Proje Müellifi Çelik İmalat Yüklenicisi : Asfuroğlu Otelcilik : Emre Arolat Mimarlık

Detaylı

1.1 Statik Aktif Durum için Coulomb Yönteminde Zemin Kamasına Etkiyen Kuvvetler

1.1 Statik Aktif Durum için Coulomb Yönteminde Zemin Kamasına Etkiyen Kuvvetler TEORİ 1Yanal Toprak İtkisi 11 Aktif İtki Yöntemi 111 Coulomb Yöntemi 11 Rankine Yöntemi 1 Pasif İtki Yöntemi 11 Coulomb Yöntemi : 1 Rankine Yöntemi : 13 Sükunetteki İtki Danimarka Kodu 14 Dinamik Toprak

Detaylı

Beton Sınıfının Yapı Performans Seviyesine Etkisi

Beton Sınıfının Yapı Performans Seviyesine Etkisi Beton Sınıfının Yapı Performans Seviyesine Etkisi Taner Uçar DEÜ, Mimarlık Fak., Mimarlık Böl., Tınaztepe Kampüsü 35160, Buca İzmir Tel: (232) 412 83 92 E-Posta: taner.ucar@deu.edu.tr Mutlu Seçer DEÜ,

Detaylı

T.C PENDĠK BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠSTANBUL. Raporu Hazırlanan Bina Bilgileri

T.C PENDĠK BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠSTANBUL. Raporu Hazırlanan Bina Bilgileri T.C PENDĠK BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ NE ĠSTANBUL Raporu Hazırlanan Bina Bilgileri Yapı Sahibi : Ġl : Ġlçe : Mahalle : Cadde : Sokak : No : Pafta : Ada : Parsel : Yukarıda bilgileri

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ BETONARME HASTANE PROJESİ. Olca OLGUN

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ BETONARME HASTANE PROJESİ. Olca OLGUN İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ BETONARME HASTANE PROJESİ Olca OLGUN Bölümü: İnşaat Mühendisliği Betonarme Yapılar Çalışma Gurubu ARALIK 2000 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ

Detaylı

KOLONLAR Sargı Etkisi. Prof. Dr. Ahmet TOPÇU, Betonarme I, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, http://mmf.ogu.edu.tr/atopcu 147

KOLONLAR Sargı Etkisi. Prof. Dr. Ahmet TOPÇU, Betonarme I, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, http://mmf.ogu.edu.tr/atopcu 147 KOLONLAR Sargı Etkisi Prof. Dr. Ahmet TOPÇU, Betonarme I, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, http://mmf.ogu.edu.tr/atopcu 147 Üç eksenli gerilme etkisinde beton davranışı (RICHART deneyi-1928) ERSOY/ÖZCEBE,

Detaylı

Kirişlerde sınır değerler

Kirişlerde sınır değerler Kirişlerde sınır değerler ERSOY/ÖZCEBE S. 275277 5 cm çekme tarafı (depremde çekme basınç) 5 cm 5 cm ρ 1 basınç tarafı s ρ φ s φ gövde s φw ρ φ φ w ρ w ρ gövde φ w ρ 1 çekme tarafı φ w basınç tarafı (depremde

Detaylı

YAPILARDA HASAR TESPĐTĐ-II

YAPILARDA HASAR TESPĐTĐ-II YAPILARDA HASAR TESPĐTĐ-II VII.Bölüm BETONARME YAPILARDA HASAR Konular 7.2. KĐRĐŞ 7.3. PERDE 7.4. DÖŞEME KĐRĐŞLERDE HASAR Betonarme kirişlerde düşey yüklerden dolayı en çok görülen hasar şekli açıklıkta

Detaylı

Hibrit ve Çelik Kablolu Köprülerin Dinamik Davranışlarının Karşılaştırılması

Hibrit ve Çelik Kablolu Köprülerin Dinamik Davranışlarının Karşılaştırılması 1 Hibrit ve Çelik Kablolu Köprülerin Dinamik Davranışlarının Karşılaştırılması Arş. Gör. Murat Günaydın 1 Doç. Dr. Süleyman Adanur 2 Doç. Dr. Ahmet Can Altunışık 2 Doç. Dr. Mehmet Akköse 2 1-Gümüşhane

Detaylı

Farklı Zemin Sınıflarının Bina Deprem Performansına Etkisi

Farklı Zemin Sınıflarının Bina Deprem Performansına Etkisi Farklı Zemin Sınıflarının Bina Deprem Performansına Etkisi * 1 Elif Orak BORU * 1 Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Sakarya, Türkiye Özet 2007 yılında yürürlülüğe

Detaylı

Temeller. Onur ONAT Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli

Temeller. Onur ONAT Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli Temeller Onur ONAT Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli 1 Temel Nedir? Yapısal sistemlerin üzerindeki tüm yükleri, zemine güvenli bir şekilde aktaran yapısal elemanlara

Detaylı

Betonarme Yapılarda Perde Duvar Kullanımının Önemi

Betonarme Yapılarda Perde Duvar Kullanımının Önemi Betonarme Yapılarda Perde Duvar Kullanımının Önemi ĠnĢaat Yüksek Mühendisi MART 2013 Mustafa Berker ALICIOĞLU Manisa Çevre ve ġehircilik Müdürlüğü, Yapı Denetim ġube Müdürlüğü Özet: Manisa ve ilçelerinde

Detaylı

Çelik Yapılar - INS /2016

Çelik Yapılar - INS /2016 Çelik Yapılar - INS4033 2015/2016 DERS III Yapısal Analiz Kusurlar Lineer Olmayan Malzeme Davranışı Malzeme Koşulları ve Emniyet Gerilmeleri Arttırılmış Deprem Etkileri Fatih SÖYLEMEZ Yük. İnş. Müh. İçerik

Detaylı

BETONARME YAPI TASARIMI DERSİ Kolon betonarme hesabı Güçlü kolon-zayıf kiriş prensibi Kolon-kiriş birleşim bölgelerinin kesme güvenliği M.S.

BETONARME YAPI TASARIMI DERSİ Kolon betonarme hesabı Güçlü kolon-zayıf kiriş prensibi Kolon-kiriş birleşim bölgelerinin kesme güvenliği M.S. BETONARME YAPI TASARIMI DERSİ Kolon betonarme hesabı Güçlü kolon-zayıf kiriş prensibi Kolon-kiriş birleşim bölgelerinin kesme güvenliği M.S.KIRÇIL y N cp ex ey x ex= x doğrultusundaki dışmerkezlik ey=

Detaylı

Dr. Taner HERGÜNER İnşaat Yük. Müh. K.G.M. 1. Bölge Müdürlüğü Sanat Yapıları Başmühendisi İSTANBUL, TÜRKİYE. Özet

Dr. Taner HERGÜNER İnşaat Yük. Müh. K.G.M. 1. Bölge Müdürlüğü Sanat Yapıları Başmühendisi İSTANBUL, TÜRKİYE. Özet 3. Köprüler Viyadükler Sempozyumu,08-09-10 Mayıs 2015 TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi. GEOMETRİK DÜZENSİZLİĞE SAHİP NURTEPE VİYADÜĞÜNÜN SİSMİK PERFORMANSININ FARKLI YÖNTEMLER KULLANILARAK

Detaylı

PREFABRİKE ENDÜSTRİ YAPILARININ 2007 DEPREM YÖNETMELİĞİ KOŞULLARINA GÖRE DEPREM GÜVENLİĞİNİN BELİRLENMESİ

PREFABRİKE ENDÜSTRİ YAPILARININ 2007 DEPREM YÖNETMELİĞİ KOŞULLARINA GÖRE DEPREM GÜVENLİĞİNİN BELİRLENMESİ S.Ü. Müh.-Mim. Fak. Derg., c.23, s.4, 2008 J. Fac.Eng.Arch. Selcuk Univ., v.23, n.4, 2008 PREFABRİKE ENDÜSTRİ YAPILARININ 2007 DEPREM YÖNETMELİĞİ KOŞULLARINA GÖRE DEPREM GÜVENLİĞİNİN BELİRLENMESİ M.Hakan

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI MEVCUT BETONARME YAPILARIN DEPREM PERFORMANSININ ANALİZİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI MEVCUT BETONARME YAPILARIN DEPREM PERFORMANSININ ANALİZİ YÜKSEK LİSANS TEZİ BESİAN SİNANİ, 2014 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI MEVCUT BETONARME YAPILARIN DEPREM PERFORMANSININ

Detaylı

Deprem Etkisi Altında Tasarım İç Kuvvetleri

Deprem Etkisi Altında Tasarım İç Kuvvetleri Prof. Dr. Günay Özmen gunayozmen@hotmail.com Deprem Etkisi Altında Tasarım İç Kuvvetleri 1. Giriş Deprem etkisi altında bulunan çok katlı yapılarda her eleman için kendine özgü ayrı bir elverişsiz deprem

Detaylı

BÖLÜM I 1. DEPREM MÜHE DĐSLĐĞĐ DE TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM I 1. DEPREM MÜHE DĐSLĐĞĐ DE TEMEL KAVRAMLAR BÖLÜM I 1. DEPREM MÜHE DĐSLĐĞĐ DE TEMEL KAVRAMLAR 1.1. GĐRĐŞ I.1/2 1.2. DEPREM TEHLĐKESĐ I.1/2 1.3. DEPREM DÜZEYĐ BĐNA PERFORMASI ĐLĐŞKĐSĐ I.1/3 1.3.1. Yeni Binalarda Tasarım Depremi ve Hedeflenen Performans

Detaylı

A2 Düzensizliği Bulunan Betonarme Bir Binanın, Mod Birleştirme Yöntemi İle Deprem Performansının Belirlenmesi

A2 Düzensizliği Bulunan Betonarme Bir Binanın, Mod Birleştirme Yöntemi İle Deprem Performansının Belirlenmesi Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 5, No:, 2009 (37-48) Electronic Journal of ConstructionTechnologies Vol: 5, No:, 2009 (37-48) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:305-63x

Detaylı

MOMENT AKTARAN BİRLEŞİMLER YAPI MERKEZİ DENEYSEL ÇALIŞMALARI

MOMENT AKTARAN BİRLEŞİMLER YAPI MERKEZİ DENEYSEL ÇALIŞMALARI Türkiye Prefabrik Birliği İ.T.Ü. Steelab Uluslararası Çalıştayı 14 Haziran 2010 MOMENT AKTARAN BİRLEŞİMLER YAPI MERKEZİ DENEYSEL ÇALIŞMALARI Dr. Murat Şener Genel Müdür, Yapı Merkezi Prefabrikasyon A.Ş.

Detaylı

ÇOK KATLI BİNALARIN DEPREM ANALİZİ

ÇOK KATLI BİNALARIN DEPREM ANALİZİ ÇOK KATLI BİNALARIN DEPREM ANALİZİ M. Sami DÖNDÜREN a Adnan KARADUMAN a a Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Konya Özet Bu çalışmada elips, daire, L, T, üçgen,

Detaylı

BÖLÜM V. KİRİŞLERİN ve KOLONLARIN BETONARME HESABI. a-) 1.Normal katta 2-2 aksı çerçevesinin betonarme hesabının yapılması ve çizimlerinin. M x.

BÖLÜM V. KİRİŞLERİN ve KOLONLARIN BETONARME HESABI. a-) 1.Normal katta 2-2 aksı çerçevesinin betonarme hesabının yapılması ve çizimlerinin. M x. BÖLÜ V KİRİŞLERİN ve KOLONLARIN BETONARE HESABI a-) 1.Normal katta - aksı çerçevesinin betonarme hesabının yapılması ve çizimlerinin yapılması. Hesap yapılmayan x-x do rultusu için kolon momentleri: gy

Detaylı

Tek Katlı Betonarme Sanayi Yapıları İçin Hızlı Hasar Hesaplama Yöntemi *

Tek Katlı Betonarme Sanayi Yapıları İçin Hızlı Hasar Hesaplama Yöntemi * İMO Teknik Dergi, 2014 6725-6756, Yazı 417 Tek Katlı Betonarme Sanayi Yapıları İçin Hızlı Hasar Hesaplama Yöntemi * Ceyhun EREN* ÖZ Deprem hasarlarının önceden tahmin edilmesi, başta sigortacılık uygulamaları

Detaylı

DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİKTEN BAZI TABLO VE ŞEKİLLER

DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİKTEN BAZI TABLO VE ŞEKİLLER DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİKTEN BAZI TABLO VE ŞEKİLLER BÖLÜM 2 DEPREME DAYANIKLI BİNALAR İÇİN HESAP KURALLARI TABLO 2.1 DÜZENSİZ BİNALAR A PLANDA DÜZENSİZLİK DURUMLARI A1 Burulma

Detaylı

Güçlendirme Alternatiflerinin Doğrusal Olmayan Analitik Yöntemlerle İrdelenmesi

Güçlendirme Alternatiflerinin Doğrusal Olmayan Analitik Yöntemlerle İrdelenmesi YDGA2005 - Yığma Yapıların Deprem Güvenliğinin Arttırılması Çalıştayı, 17 Şubat 2005, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara. Güçlendirme Alternatiflerinin Doğrusal Olmayan Analitik Yöntemlerle İrdelenmesi

Detaylı

DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI

DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI .5.4.2.1 -.1 DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI 2 4 6 8 1 12 14 16 18 2 -.2 - -.5 -.6 -.7 1 .5.4.2.1 -.1 -.2 - -.5 -.6 DBYBHY göre yeni yapılacak binaların Depreme Dayanıklı Tasarımının Ana İlkesi Hafif şiddetteki

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Nasır KAVŞUT DEPEMDE HASAR GÖREN YAPILARIN GÜÇLENDİRİLMESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADANA, 2012 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ

Detaylı

Mevcut Binaların Değerlendirilmesi ve Güçlendirilmesi

Mevcut Binaların Değerlendirilmesi ve Güçlendirilmesi Bina Tasarım Sistemi Mevcut Binaların Değerlendirilmesi ve Güçlendirilmesi [ Probina Orion Bina Tasarım Sistemi, betonarme bina sistemlerinin analizini ve tasarımını gerçekleştirerek tüm detay çizimlerini

Detaylı

Projemizde bir adet sürekli temel örneği yapılacaktır. Temel genel görünüşü aşağıda görülmektedir.

Projemizde bir adet sürekli temel örneği yapılacaktır. Temel genel görünüşü aşağıda görülmektedir. 1 TEMEL HESABI Projemizde bir adet sürekli temel örneği yapılacaktır. Temel genel görünüşü aşağıda görülmektedir. Uygulanacak olan standart sürekli temel kesiti aşağıda görülmektedir. 2 Burada temel kirişi

Detaylı

TİP BİR KAMU YAPISININ PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

TİP BİR KAMU YAPISININ PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ TİP BİR KAMU YAPISININ PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ PERFORMANCE EVALUATION OF A TYPICAL PUBLIC BUILDING Mehmet İNEL, Hüseyin BİLGİN Pamukkale Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Denizli, Türkiye ÖZ:

Detaylı

Gazbeton Duvar ve Döşeme Elemanları ile İnşa Edilen Az Katlı Konut Binalarının Deprem Güvenliği*

Gazbeton Duvar ve Döşeme Elemanları ile İnşa Edilen Az Katlı Konut Binalarının Deprem Güvenliği* Gazbeton Duvar ve Döşeme Elemanları ile İnşa Edilen Az Katlı Konut Binalarının Deprem Güvenliği* Dr.Haluk SESİGÜR Yrd.Doç.Dr. Halet Almıla BÜYÜKTAŞKIN Prof.Dr.Feridun ÇILI İTÜ Mimarlık Fakültesi Giriş

Detaylı