DEPREM DAYANIMI YETERSİZ BETONARME ÇERÇEVELERİN DÜZLEM DIŞI PERDE DUVAR İLE GÜÇLENDİRİLMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEPREM DAYANIMI YETERSİZ BETONARME ÇERÇEVELERİN DÜZLEM DIŞI PERDE DUVAR İLE GÜÇLENDİRİLMESİ"

Transkript

1 DEPREM DYNIMI YETERSİZ ETONRME ÇERÇEVELERİN DÜZLEM DIŞI PERDE DUVR İLE GÜÇLENDİRİLMESİ. Ünal 1, H.H. Korkmaz 2, M.Y. Kaltakcı 3, M. Kamanlı 4, F. ahadır 5 ve F.S. alık 5 1 raştırma Görevlisi, İnşaat Müh. ölümü, Selçuk Üniversitesi, Konya 2 Doçent Doktor, İnşaat Müh. ölümü, Selçuk Üniversitesi, Konya 3 Profesör, İnşaat Müh. ölümü, Selçuk Üniversitesi, Konya 4 Doçent Doktor, İnşaat Müh. ölümü, Selçuk Üniversitesi, Konya 5 Öğretim Görevlisi Doktor, İnşaat ölümü, Necmettin Erbakan Üniversitesi Ereğli Kemal kman MYO, Ereğli, Konya ÖZET: Son yıllarda yapılan araştırma ve inceleme sonuçları, ülkemizde inşa edilmiş yapıların önemli bir kısmında tasarım ve/veya yapım kusurlarının olduğunu göstermiştir. u sebeplerden dolayı, ülkemizdeki yapı stoğunun bir an önce incelenip, gerekli görülenlerin, uygun güçlendirme yöntemleri ile güçlendirilmesi zorunlu hale gelmiştir. Ülkemizde genellikle uygulanan mevcut güçlendirme yöntemlerinde, güçlendirme süresince yapıların kullanılamaması ve tamamen boşaltılması gereği ortaya çıkmakta ve özellikle okul, hastane ve yurt gibi kamu binalarında veya konutlarda uygulandığında büyük ekonomik kayıplarla karşılaşılmaktadır. u çalışmada önerilen yöntemde ise, güçlendirme için yapılan perde duvarlar düzlem dışına yerleştirildikleri için, yapıların boşaltılmasına gerek kalmamakta ve bu şekilde ekonomik kayıplar en aza indirilebilmektedir. Yapılan çalışmada, 1/3 geometrik ölçekli olarak üretilen, iki katlı tek açıklıklı 3 adet deney elemanı, depremi benzeştiren tersinir-tekrarlanır yatay yükler etkisinde test edilmiştir. Deney esnasında, kolonlara taşıma kapasitelerinin %20 si kadar eksenel yük uygulanmıştır. u numunelerden bir tanesi, ülkemizde sıklıkla görülen yapım kusurlarını içeren ve deprem dayanımı yetersiz binaları temsil eden ve herhangi bir güçlendirme yapılmayan betonarme boş çerçevedir. Diğer deney elemanları ise, betonarme boş çerçeveye güçlendirme uygulaması yapılmış olan deney elemanlarıdır. u deney elemanlarından ilki, dış cephelerinde pencere boşluğu bulunan binaları temsil etmek amacıyla oluşturulmuş ve pencere boşluklu düzlem dışı betonarme perde duvar ile güçlendirilmiş olan numunedir. Diğer deney elemanı ise, pencere boşluklarının bulunduğu yerlere güçlendirme perdesi konulmamış ve düzlem dışı iki betonarme perde duvar ile güçlendirilmiş olan numunedir. Çalışma sonucunda, test edilen bu deney elemanlarına ait histerezis eğrileri, zarf eğrileri, rijitlik ve tüketilen enerji grafikleri verilmiş ve bu deney elemanları arasındaki farklar incelenerek, sonuçlar irdelenmiş ve yorumlanmıştır. NHTR KELİMELER: etonarme çerçeve, deprem davranışı, düzlem dışı perde duvar, güçlendirme, tasarım ve yapım kusurları. 1. GİRİŞ Deprem güvenliği olmayan betonarme yapıların güçlendirilmesi ve deprem güvenliğinin artırılması için bir çok teknik geliştirilmiştir. Güçlendirme uygulaması eleman düzeyinde yapılabileceği gibi, sistem düzeyinde de yapılabilir. Ülkemizdeki betonarme yapıların genellikle tasarım ve yapım aşamalarından kaynaklanan kusurlar sonucunda deprem yüklerine karşı yanal dayanımları, süneklikleri ve yanal rijitlikleri yeterli değildir. u nedenle, deprem kuvvetlerine karşı sadece eleman düzeyinde iyileştirme yetersiz kalmakta, taşıyıcı sistem 1

2 düzeyinde iyileştirme gerekmektedir. Yapıyı oluşturan çerçevelerin içine yanal rijitliği çok büyük olan yerinde dökme betonarme dolgu duvarların ilave edilmesi ile yapının deprem güvenliğinin artırılması uygulamada yaygın olarak kullanılan başarılı bir tekniktir. Son yıllarda yapılan araştırmaların sonucu olarak, çok sayıda güçlendirme tekniği üretilmiş olmasına rağmen; bu yöntemlerin birçoğunun pratik olarak uygulanması çok zor gözükmektedir. Günümüzde pratik, ekonomik ve bina kullanıcısını rahatsız etmeyen yöntemler önemli hale gelmiş ve araştırmalar giderek bu konu üzerine yönlenmiştir. u araştırmanın amacı, betonarme yapıların depreme karşı güçlendirilmesinde çerçeve düzlemi dışına, kolon ve kirişlere teğet olarak, ankraj çubukları yardımıyla yerleştirilen betonarme perdelerin ve yerleştirilen bu perdelerdeki boşlukların davranışa olan etkisinin belirlenmesidir. u çalışmada, ülkemizdeki betonarme yapıların çoğunda gözlemlenen bazı yapım ve tasarım kusurları olan betonarme çerçeve, deney elemanı olarak kullanılacaktır. Yapılacak güçlendirmenin, bu tür sünek olmayan betonarme çerçevelerin davranışına, dayanımına, rijitliğine ve enerji tüketimine etkileri incelenmiştir. 3 adet 1/3 geometrik ölçekli, iki katlı tek açıklıklı deney elemanı üretilmiş, deprem yüklerini benzeştiren tersinir-tekrarlanır yatay yükleme altında test edilmiştir. u numunelerden bir tanesi, herhangi bir güçlendirme yapılmayan, ülkemizde sıklıkla görülen yapım kusurlarını içeren ve deprem dayanımı yetersiz binaları temsil eden betonarme boş çerçevedir. Diğer deney elemanları ise, betonarme boş çerçeveye güçlendirme uygulaması yapılmış deney elemanlarıdır. İkinci deney elemanı, pencere boşluklu düzlem dışı betonarme perde duvar ile güçlendirilmiş numunedir. u deney elemanı dış cephelerinde pencere boşluğu bulunan binaları temsil etmek amacıyla oluşturulmuştur. Son deney elemanı ise, düzlem dışı iki betonarme perde duvar ile güçlendirilmiş numunedir. u numunede pencere boşluklarının bulunduğu yerlere güçlendirme perdesi konulmamıştır. Elde edilen deneysel sonuçlar, davranış, dayanım, süneklik, rijitlik ve enerji tüketimi bakımından yorumlanmış ve karşılaştırılmıştır. 2. MTERYL VE METOT 2.1. Deney Numunelerinin oyutları etonarme çerçeve deney elemanlarının tasarlanıp üretilmesinde bilinçli olarak uygulanan kusurlar şunlardır: eton dayanımının düşük olması, Kolon-kiriş birleşim bölgesi içinde etriyelerin devam ettirilmemesi, Kolon-kiriş birleşim bölgelerinde etriye sıklaştırmasının olmaması, Etriye kancalarının 90 o olması, Kuvvetli kiriş-zayıf kolon birleşimi. Tüm deney elemanlarında çerçevelerin geometrik boyutları ve donatı detayları aynıdır. etonarme boş çerçeve tasarlanırken, mevcut binalardaki açıklık ve yükseklik ile kolon kiriş boyutları dikkate alınarak belirlenmiş ve çerçeve boyutları 1/3 geometrik ölçek ile hazırlanmıştır. etonarme çerçevede açıklık dıştan dışa 0 mm, kat yüksekliği ise temel üstünden 1. kat kirişinin üst seviyesine kadar 900 mm dir. Temel bölgesinde herhangi bir ölçüme gerek duyulmaması için, temel kesiti oldukça rijit seçilmiş ve xx mm boyutlarında bir temel kirişi imal edilmiştir. Kolon boyutları olarak x mm lik, kiriş boyutları olarak da, kuvvetli kiriş zayıf kolon oluşumu için x mm lik bir kesit seçilmiştir. Pencere boşluklu düzlem dışı betonarme perde ile güçlendirilmiş çerçeve, referans boş çerçeve ile aynı geometrik boyutlara ve donatı düzenine sahiptir. u deney elemanında ek olarak düzlem dışı betonarme perde uygulaması yapılmış ve binaların büyük bir kısmında bulunan pencere boşluklarının dayanıma etkisi incelenmek istenmiştir. u amaçla hazırlanan deney numunesinde, TDY2007 de belirtilen minimum perde kalınlığı olan 200 mm göz önüne alınmış ve buna göre numunelerin boyutları 1/3 ölçekli olarak seçildiğinden, perde kalınlığı 70 2

3 mm olarak uygulanmıştır. Pencere boyutları da gerçek pencere ölçüleri referans alınarak hazırlanmış ve 1/3 oranında küçültülerek 350x400 mm olacak şekilde imal edilmiştir. Düzlem dışı iki betonarme perde duvar ile güçlendirilmiş numune de referans boş çerçeve ile aynı geometrik boyutlara ve donatı detaylarına sahiptir. u numunede, pencere boşluklarının altlarında kalan betonarme kısımların dayanıma etkisinin anlaşılması amacıyla pencere bulunan bölgelerde perde imal edilmemiş ve perde kalınlığı, pencere boşluklu numunede olduğu gibi 70 mm seçilerek, iki perdeli olacak şekilde hazırlanmış ve perde genişliği 550 mm olacak şekilde iki perdeden oluşturulmuştur Deney Numunelerinin Detayları Çerçevede kullanılan betonun basınç dayanımının f c =16 MPa, betonarme manto ve perde ile güçlendirilen deney numunelerinin manto ve perdelerindeki betonun basınç dayanımının f c =25 MPa olması hedeflenmiştir. Çerçeve numunelerinin kirişlerinde açıklıkta altta 3f10 eğilme donatısı ve üstte 3f10 montaj donatısı kullanılmıştır. Kirişlerde pilye kullanılmamış, açıklıkta ve mesnette donatı oranı sabit tutulmuştur. Kolonlarda ise 4f10 boyuna donatı kullanılmış olup, donatı oranı ρ= olmaktadır. Kirişlerde alt ve üst donatılar, kolon dış yüzeyine kadar uzatılmış ve bu noktadan itibaren kiriş yüksekliği boyunca ( mm) yukarı ve aşağı yönde bükülmüştür. Kolon donatılarında ise, boyuna donatı yerleşiminde sürekli donatı detayı uygulanmış ve bindirmeli ek yapılmamıştır. Kolon ve kirişlerde f6/ mm aralıklarla enine donatı (etriye) kullanılmıştır. etonarme çerçevelerin temelinde ise, 8f14 boyuna donatı ve f8/ mm enine donatı tercih edilmiştir. Güçlendirme elemanlarında10 mm çapında ankraj çubuğu kullanılmış, mm ankraj aralığı ile yerleştirilmiştir. Hasır donatı olarak, piyasadan temin edilen 6 mm çapında nervürlü inşaat çeliği kullanılmıştır. Hasır donatı aralıkları düşeyde ve yatayda 15 cm aralıklarla oluşturulmuştur. Hasır donatılar uçlarından bükülemediği için, hasır donatılarının başlarına Ì şeklinde gövde donatıları eklenmiştir. u donatılar, hasır donatı aralıklarına uygun biçimde 15 cm aralıklarla yerleştirilmiş olup, kenetlenme boyu kadar uzatılmıştır. Deney numunelerinin genel özellikleri, boyutları ve donatı detayları Tablo 1 de gösterilmiştir. etonarme çerçeve hazırlanırken, ilk olarak suntadan imal edilmiş kalıplar oluşturulmuş, sonra bu kalıplar içerisine donatılar yerleştirilmiş ve beton santralinden temin edilen hazır beton, kalıplara dökülmüştür. eton dayanımını kazandıktan sonra numuneler Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği ölümü Deprem raştırma Laboratuvarı nda bulunan vinç yardımıyla düşey konuma getirilmiş ve güçlendirme yapılacak deney elemanlarının hazırlanmasına başlanmıştır. Güçlendirme elemanları hazırlanırken, ilk olarak ankraj donatıları için delikler delinmiş, sonra bu delikler kompresör yardımıyla temizlenmiş ve bu deliklere epoksi sıkılarak ankraj donatıları yerleştirilmiştir. Temele yapılan ankrajlar ise, 10 mm çapında nervürlü çubuklardan yapılmış olup, kolon bölgelerinde 70 mm aralıklarla yerleştirilmiş, orta bölümlerde ise aralıkları açılarak mm ve 200 mm aralık olacak şekilde toplam 14 adet 10 mm çapında donatı yerleştirilmiştir. Kolonlarda ise, 10 mm çapındaki ankraj çubukları bükülerek epoksi yardımıyla yerleştirilmiş ve bu çubukların aralıklarının mm olması sağlanmıştır. Kirişlerde ise, bu aralık 200 mm olarak düzenlenmiş ve yine 10 mm çapında çubuklardan bükülerek yapılmışlardır. nkraj çubukları yerleştirildikten sonra, perde uçlarına dışarıda imal edilen 5 adet f8 çapında boyuna donatıya 50 mm arayla enine donatı uygulaması yapılarak, numuneye yerleştirilmişlerdir. Daha sonra hasır donatılar pencere bölümleri boş kalacak şekilde istenilen boyutlarda kesilmiş ve perdenin bir ön bir de arka yüze olmak üzere iki adet hazırlanmış ve numuneye yerleştirilmişlerdir. Hasır donatıların uç noktalarını birleştirmek amacıyla Ì şeklinde 10 mm çapında ve bir kolu mm olan çift kollu donatılar imal edilerek perde uç bölgelerine mm arayla yerleştirilmiş ve hasır donatının bir bütün olarak çalışması sağlanmıştır. 3

4 Deney No Deney Numunesinin Özellikleri Tablo 1. Deney numunelerinin genel özellikleri Deney Numunesinin oyutları Deney Numunesinin Donatı Detayları 1.Deney etonarme oş Çerçeve RS (Reference Specimen) - Kesiti φ14 etrφ8/ - Kesiti φ10 4φ10 - Kesiti Kesiti 0 2.Deney Pencere oşluklu Düzlem Dışı etonarme Perde İle Güçlendirilmiş Çerçeve OSWMSW (Outer Shearwall With Middle Small Window) Kesiti φ14 etrφ8/ Kesiti φ6/ φ6/ φ6/ φ6/ φ6/ φ6/ φ6/ φ6/ Kesiti 4φ10 5φ10 etrφ5.5/50 φ6/boyuna φ6/enine - Kesiti 3.Deney Düzlem Dışı İki etonarme Perde İle Güçlendirilmiş Çerçeve φ6/ φ6/ φ6/ φ6/ φ6/ φ6/ φ6/ φ6/ OSW2P (Outer Shearwall With 2 Pieces) φ14 etrφ8/ - Kesiti 4φ10 5φ10 etrφ5.5/50 φ6/boyuna φ6/enine - Kesiti 4

5 2.3. Deney Düzeneği ve Ölçüm Tekniği Deney numuneleri 0 kn basma, kn çekme kapasiteli bir hidrolik silindir vasıtasıyla yüklenmiştir. Hidrolik silindire yük ölçümü için yük hücresi (loadcell) bağlanması gerektiğinden, hidrolik silindirin ucuna yiv açılmıştır. u sayede hem basınçta hem de çekmede yük hücresi-loadcellden yük verileri bilgisayar ortamına aktarılabilmiştir. Hidrolik silindirin ucuna bağlanan yük hücresi kapasitesi basma ve çekmede kn dur. Yük hücresi bir plakaya bağlanmış ve bu plakanın ucuna mafsallı bir sistem yapılarak numunenin alt ve üst katlarında oluşabilecek farklı deplasmanlarda sistemin serbestçe hareket edebilmesi amaçlanmıştır. u mafsal, 300x300 mm kesitinde 0 mm boyunda bir kutu profile üst kat kirişinin ortası hizasından 300 mm aşağıya ve alt kat kirişinin ortası hizasından 600 mm olacak şeklide kaynaklanmıştır. öylece, kat yüksekliği 900 mm olan numuneye toplam yatay yükün 2/3 ü üst kata, 1/3 ü ise alt kata olmak üzere yük aktarılması sağlanmıştır. Literatürdeki bazı araştırmalarda, yükleme sistemindeki sorundan kaynaklı olarak, böyle sistemlerde alt katın tamamen hasar gördüğü ve üst katta herhangi bir hasarın meydana gelmediği, hatta çatlak oluşumunun bile gözlenmediği görülmüştür. u durumu engellemek için kutu profil doğrudan numuneye bağlanmamış, alt ve üst katlar hizasından mafsallı plakalar konularak deprem etkisi tam olarak verilmeye çalışılmıştır. Rijit çelik profil, mafsallar vasıtasıyla numune kat hizalarından bağlanmıştır. Kat hizalarında kirişlere paralel şekilde yerleştirilen transmisyon milleri ile yükün çekme çevrimlerinde de uygulanması sağlanmıştır. Eksenel yük ise iki adet hidrolik silindirle ve bu yükü okumak için iki adet yük hücresi kullanılarak oluşturulan eksenel yük sistemi vasıtası ile uygulanmıştır. rtan yatay deplasmanlar altında uygulanan eksenel yükün artmaması için eksenel yük sisteminin numune üstü ile birlikte hareket etmesi gerekmektedir. u nedenle, döşeme tabanına özel bir makara sistemi yerleştirilmiştir. Laboratuvar tabanına mafsal ve makaralar ile mesnetlenen transmisyon milleri dikey olarak numune üstüne yerleştirilen hidrolik silindir ve yük hücrelerinin içinden geçmektedir. lt taraftan makara sistemine bağlı olan mil + şeklinde kutu profilin içinden geçmektedir. Yük hücresi ve hidrolik silindirin içinden geçen mil vidalarla sıkıştırılarak sabitlenmiştir. TS e göre kolon olarak boyutlandırılıp donatılacak taşıyıcı sistem elemanlarında, kapasitenin en az %10 u kadar eksenel yük uygulanması gerektiğinden, numunelerin kolonlarındaki eksenel yük düzeyinin, kapasitenin %20 si civarında olması hedeflenmiştir. Temelin hareketini engellemek amacıyla I profilden teşkil edilen payandalar kullanılmış ve bu payandalar ile temel arasına hidrolik silindir konularak temel sıkıştırılmıştır. yrıca, numunelere uygulanan tersinir-tekrarlanır yükler altında potansiyometrik cetvellerin (LVDT) oynamaması için kutu profillerden bir iskele yapılmıştır. u iskele de laboratuvardaki rijit döşemelere çelik miller vasıtasıyla sabitlenmişlerdir. Deneylerde uygulanan yük miktarı, yük hücreleri vasıtası ile okunmuştur. Yatay yük için bir adet, eksenel yük için de iki adet kn kapasiteli yük hücreleri kullanılmıştır. Yük hücrelerinde bulunan yivler sayesinde, basma ve çekmede ulaşılan yükler okunabilmekte ve bilgisayar ortamına aktarılabilmektedir. Yapılan deneylerde, deplasmanlar elektronik deplasman ölçüm aletleri LVDT kullanılarak ölçülmüştür. lınan ölçümler, yük değerleri ile birlikte data toplayıcı aracılığıyla bilgisayara aktarılıp, bilgisayarda kullanılan yazılım vasıtasıyla kaydedilmiştir. Deplasman ölçümleri için 5 adet LVDT kalibre edilmiştir. Her bir kata ikişer adet olmak üzere toplam 4 adet LVDT kat kirişi hizasından yerleştirilmiştir. Diğer LVDT ise, temelde oluşabilecek hareketleri ölçmek amacıyla temele yerleştirilmiştir. Deneylerde üst kata bağlanan LVDT ler 300 mm, orta kata bağlanan LVDT ler 200 mm, temele bağlanan LVDT ise mm lik bir okuma yapabilmektedir. Şekil 1 de bir deneye ait yükleme düzeneği, yük hücresi ve LVDT yerleşimi gösterilmiştir. Deney sonunda yük hücresi ve LVDT lerden elde edilen sonuçlara göre numunelerin histerezis ve zarf eğrileri, rijitlikleri ve enerji tüketme kapasiteleri incelenmiş ve sonuçlar yorumlanmıştır. 5

6 2. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı Y k h cresi (Loadcell) Hidrolik Silindir Eksenel Y k Sistemi Mafsal Y k h cresi (Loadcell) LVDT-1 LVDT-2 Hidrolik Silindir Y k Da tma parat Destek profilleri LVDT-3 LVDT-4 Rijit Duvar LVDT-5 Rijit Dˆ eme Hidrolik Silindir Y ksek Dayan ml a lant «ubuklar Şekil 1. Yükleme düzeneği ve ölçüm tekniği 3. RŞTIRM SONUÇLRI Test edilen deney numuneleri, depremde oluşacak üçgen yük dağılımı prensibiyle 2. kata 2 birim, 1. kata 1 birim yük gelecek şekilde yüklenmiştir. Tüm deneylerde yüklemeye önce yük kontrollü olarak başlanmış, yük deplasman eğrisi yatay konuma döndüğünde yani nominal akma sınırına ulaşıldığı zaman, deplasman kontrollü olarak devam edilmiş ve deney elemanında büyük hasarlar meydana gelenceye kadar deneyler devam ettirilmiştir. Deney numunelerinde nominal akma sınırına ulaşıldıktan sonra, güçlendirilmiş elemanlarda yaklaşık 5 mm, boş çerçevede ise 10 mm deplasman artışları ile deplasman kontrollü olarak deneye devam edilmiştir. Tüm deney numunelerine eksenel yük olarak her bir kolon için 43 kn olacak şekilde, toplam 86 kn yük verilmiştir. Yapılan bu deneysel çalışmada, deney esnasında oluşan çatlaklar her kademede işaretlenerek numaralandırılmış ve fotoğraflanmıştır. Deney numunelerinin deneyde uygulanan son çevrimden sonraki durumu fotoğraflanarak oluşan hasarlar tesbit edilmiş ve ayrıca, bilgisayar ortamında da oluşan çatlaklar ve hasarlar çizilmiştir. Deney elemanlarının deney sonu görünümü Şekil 2 de verilmiştir. (a) (b) (c) Şekil 2. Deney numunelerinin deney sonu görünümü (a) RS (b) OSWMSW (c) OSW2P 6

7 Referans deney olan ilk deneyde (etonarme boş çerçeve-rs), çatlaklar genel olarak kolon- kiriş birleşim bölgeleri ile temel ve kolonların birleşim bölgelerinde meydana gelmiştir. Deney ilerledikçe, artan yükle birlikte ilk oluşan çatlakların açıldığı görülmüş ve kuvvetli kiriş-zayıf kolon oluşumu gözlenmiştir. u deneyde, S101 kolonunda kesme çatlağı oluşmuş ve numune düşey stabilitesini kaybedince deney sonlandırılmıştır. Deney numunesinde ulaşılan maksimum yatay yük ileri-pozitif çevrimde kn ve karşılık gelen tepe deplasmanı mm, geri-negatif çevrimde kn ve karşılık gelen tepe deplasmanı mm dir. İkinci deneyde (Pencere boşluklu düzlem dışı betonarme perde ile güçlendirilmiş çerçeve-oswmsw), ilk çatlaklar güçlendirme perdesinin temel ile birleştiği bölgelerde ve pencere kenarlarında meydana gelmiştir. Özellikle pencere köşelerinden başlayan çatlakların pencere altlarına doğru ilerlemesiyle pencerenin altındaki beton tabakası dökülmüştür. Deney sonuna yaklaşıldıkça kolon kiriş birleşim bölgesinde, temel ile güçlendirme perdesinin birleşim bölgesinde ve özellikle pencere altlarında büyük hasarlar meydana gelmiş ve deney sonlandırılmıştır. u deney numunesinde, RS numunesine göre çok daha fazla yatay yüke ulaşılmış, ancak, süneklik önemli ölçüde azalmıştır. Deney numunesinin maruz kaldığı maksimum yatay yük ileri-pozitif çevrimlerde kn ve karşılık geldiği tepe deplasmanı mm, geri-negatif çevrimlerde kn ve karşılık geldiği tepe deplasmanı mm dir. Üçüncü deneyde (Düzlem dışı iki betonarme perde ile güçlendirilmiş çerçeve-osw2p) ise, numunedeki ilk çatlaklar temel ile güçlendirme perdelerinin birleştiği yerlerde meydana gelmiştir. Deney sonuna doğru güçlendirme perdesi ile betonarme çerçeve ve temel arasındaki ankrajlarda sıyrılmalar oluşmuş ve düşey stabilite kaybolunca deney sonlandırılmıştır. u deneyde süneklik, OSWMSW numunesine göre ise artmıştır. Deney numunesinin maruz kaldığı maksimum yatay yük ileri-pozitif çevrimlerde kn ve karşılık geldiği tepe deplasmanı mm, geri-negatif çevrimlerde -.97 kn ve karşılık geldiği tepe deplasmanı mm dir. u veriler ışığında tüm numuneler için oluşturulan, toplam yatay yük- tepe deplasmanı zarf eğrileri grafikleri, tüketilen enerji grafikleri ve rijitlik grafikleri Şekil 4 te aynı eksen takımı üzerinde, histerezis eğrileri ise Şekil 3 te verilmiştir. (a) (b) (c) Şekil 3. Deney numunelerinin histerezis eğrileri (a) RS (b) OSWMSW (c) OSW2P 7

8 (a) (b) (c) Şekil 4. Deney sonu grafikleri (a) Toplam yatay yük-tepe deplasmanı zarf eğrisi (b) Rijitlik (c) Tüketilen enerji Referans deney numunesinin dayanımı, güçlendirme ile büyük ölçüde artmıştır. una göre, dayanımı en fazla olan numune pencere boşluklu numune, dayanımı en az olan numune ise referans numunedir. Dayanımlardaki artış, yüzde olarak, referans numuneye (RS) göre OSWMSW numunesinde pozitif çevrimlerde % 716, negatif çevrimlerde % 545; OSW2P numunesinde ise pozitif çevrimlerde % 419, negatif çevrimlerde % 299 dır. yrıca en yüksek dayanıma sahip olan OSWMSW numunesi, OSW2P numunesinden pozitif çevrimlerde % 57, negatif çevrimlerde ise % 62 daha fazla dayanım göstermiştir. Yapılan güçlendirmelerin başlangıç rijitliğine etkisi incelendiğinde, ilk dayanım rijitliği küçükten büyüğe doğru sırasıyla; referans numune, 2 perdeli numune ve pencere boşluklu tam perdeli numune olarak belirlenmiştir. Çevrim rijitlikleri tüm numuneler için ilerleyen deplasmanlarda azalmakta ve yaklaşık 60 mm tepe deplasmanında birleşmektedir. Deney sonuçları enerji tüketimi bakımından değerlendirildiğinde ise, elde edilen enerji tüketim değerleri büyükten küçüğe doğru sırasıyla; pencere boşluklu tam perdeli numune, 2 perdeli numune, referans numune şeklinde tespit edilmiştir. 4. SONUÇLR u çalışmada, güçlendirme için yapılan perde duvarlar düzlem dışına yerleştirilerek, güçlendirme süresince yapıların boşaltılmasına gerek kalmaması ve ekonomik kayıpların en aza indirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmadaki güçlendirme uygulaması ile güçlendirme elemanlarındaki pencere boşluklarının etkisi de incelenmiştir. Güçlendirme perdesinde bulunan boşluklar, dayanımda azalmaya sebep olmakla birlikte, referans numuneye perde duvar ilavesi ile referans numunenin deprem dayanımında, yanal rijitliğinde ve enerji yutma kapasitelerinde oldukça büyük artışlar gözlenmiştir. Sınırlı sayıdaki bu deneyler ışığında, elde edilen sonuçlara dayanılarak, düzlem dışı perde duvar ilavesi ile güçlendirme uygulamasının, dayanım, rijitlik ve enerji yutma kapasiteleri bakımından uygulanabilir bir seçenek olduğu düşünülmektedir. 8

9 KYNKLR TDY, (2007). ayındırlık ve İskan akanlığı, Deprem bölgelerinde yapılacak binalar hakkında yönetmelik 2007, TMMO İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, Yayın No: İMO/09/01, İzmir. Ünal,. (2010). TDY 2007 ye Göre Tasarlanmamış etonarme Çerçevelerin Düzlem Dışı Perde Duvarla Güçlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, İnşaat Mühendisliği ölümü, Selçuk Üniversitesi, Konya. Unal,., Kaltakci, M. Y., alik, F. S., Korkmaz, H. H., ahadir, F., Korkmaz, S. Z., Kamanli, M. (2013). Strengthening of Reinforced Concrete Frames Not Designed ccording to TDY2007 With External Shear Walls. The 4th International Conference on Multi-Functional Materials and Structures, angkok, Thailand. 9

SÜNEK OLMAYAN B/A ÇERÇEVELERİN, ÇELİK ÇAPRAZLARLA, B/A DOLGU DUVARLARLA ve ÇELİK LEVHALAR ile GÜÇLENDİRİLMESİ. Email: fsbalik@selcuk.edu.

SÜNEK OLMAYAN B/A ÇERÇEVELERİN, ÇELİK ÇAPRAZLARLA, B/A DOLGU DUVARLARLA ve ÇELİK LEVHALAR ile GÜÇLENDİRİLMESİ. Email: fsbalik@selcuk.edu. SÜNEK OLMAYAN B/A ÇERÇEVELERİN, ÇELİK ÇAPRAZLARLA, B/A DOLGU DUVARLARLA ve ÇELİK LEVHALAR ile GÜÇLENDİRİLMESİ ÖZET: Mehmet KAMANLI, Hasan Hüsnü KORKMAZ, Fatih Süleyman BALIK 2, Fatih BAHADIR 2 Yrd.Doç.Dr.,

Detaylı

11/10/2013 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ BETONARME YAPILAR BETONARME YAPILAR

11/10/2013 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ BETONARME YAPILAR BETONARME YAPILAR BETONARME YAPILAR İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ BETONARME YAPILAR 1. Giriş 2. Beton 3. Çelik 4. Betonarme yapı elemanları 5. Değerlendirme Prof.Dr. Zekai Celep 10.11.2013 2 /43 1. Malzeme (Beton) (MPa) 60

Detaylı

Güçlendirme Alternatiflerinin Doğrusal Olmayan Analitik Yöntemlerle İrdelenmesi

Güçlendirme Alternatiflerinin Doğrusal Olmayan Analitik Yöntemlerle İrdelenmesi YDGA2005 - Yığma Yapıların Deprem Güvenliğinin Arttırılması Çalıştayı, 17 Şubat 2005, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara. Güçlendirme Alternatiflerinin Doğrusal Olmayan Analitik Yöntemlerle İrdelenmesi

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yapı ve Deprem Uygulama Araştırma Merkezi

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yapı ve Deprem Uygulama Araştırma Merkezi İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yapı ve Deprem Uygulama Araştırma Merkezi GLOBAL MT FİRMASI TARAFINDAN TÜRKİYE DE PAZARLANAN LİREFA CAM ELYAF KUMAŞ İLE KAPLANAN BÖLME DUVARLI BETONARME ÇERÇEVELERİN DÜZLEMİNE

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BETONARME BİNALARDAKİ KOLON VE KİRİŞLERİN DEPREM KUVVETLERİNE KARŞI ÇELİK KORNİYER VE LAMALARLA GÜÇLENDİRİLMESİ Eyyup Erdal YILMAZ YÜKSEK LİSANS TEZİ İnşaat

Detaylı

Yapı Elemanlarının Davranışı

Yapı Elemanlarının Davranışı Kolon Türleri ve Eksenel Yük Etkisi Altında Kolon Davranışı Yapı Elemanlarının Davranışı Yrd. Doç. Dr. Barış ÖZKUL Kolonlar; bütün yapılarda temel ile diğer yapı elemanları arasındaki bağı sağlayan ana

Detaylı

Çok Katlı Perdeli ve Tünel Kalıp Binaların Modellenmesi ve Tasarımı

Çok Katlı Perdeli ve Tünel Kalıp Binaların Modellenmesi ve Tasarımı Çok Katlı Perdeli ve Tünel Kalıp Binaların Modellenmesi ve Tasarımı Mustafa Tümer Tan İçerik 2 Perde Modellemesi, Boşluklu Perdeler Döşeme Yükleri ve Eğilme Hesabı Mantar bandı kirişler Kurulan modelin

Detaylı

YAPAN: ESKISEHIR G TIPI LOJMAN TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: Hakan Şahin - ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım

YAPAN: ESKISEHIR G TIPI LOJMAN TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: Hakan Şahin - ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım YAPAN: PROJE: TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: Hakan Şahin - ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım YAPI GENEL YERLEŞİM ŞEKİLLERİ 1 4. KAT 1 3. KAT 2 2. KAT 3 1. KAT 4 ZEMİN KAT 5 1. BODRUM 6 1. BODRUM - Temeller

Detaylı

YAPILARIN ÜST RİJİT KAT OLUŞTURULARAK GÜÇLENDİRİLMESİ

YAPILARIN ÜST RİJİT KAT OLUŞTURULARAK GÜÇLENDİRİLMESİ YAPILARIN ÜST RİJİT KAT OLUŞTURULARAK GÜÇLENDİRİLMESİ Hasan KAPLAN 1, Yavuz Selim TAMA 1, Salih YILMAZ 1 hkaplan@pamukkale.edu.tr, ystama@pamukkale.edu.tr, syilmaz@pamukkale.edu.tr, ÖZ: Çok katlı ların

Detaylı

Kesmeye Karşı Güçlendirilmiş Betonarme Kirişlerin Deprem Davranışı

Kesmeye Karşı Güçlendirilmiş Betonarme Kirişlerin Deprem Davranışı ECAS2002 Uluslararası Yapı ve Deprem Mühendisliği Sempozyumu, 14 Ekim 2002, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye Kesmeye Karşı Güçlendirilmiş Betonarme Kirişlerin Deprem Davranışı S. Altın Gazi

Detaylı

TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun

TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun Dolu Gövdeli Kirişler TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof Dr Görün Arun 072 ÇELİK YAPILAR Kirişler, Çerçeve Dolu gövdeli kirişler: Hadde mamulü profiller Levhalı yapma en-kesitler Profil ve levhalarla oluşturulmuş

Detaylı

TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun

TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun . Döşemeler TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun 07.3 ÇELİK YAPILAR Döşeme, Stabilite Kiriş ve kolonların düktilitesi tümüyle yada kısmi basınç etkisi altındaki elemanlarının genişlik/kalınlık

Detaylı

DEPREME DAYANIKLI YAPI İNŞAATI SORULAR

DEPREME DAYANIKLI YAPI İNŞAATI SORULAR DEPREME DAYANIKLI YAPI İNŞAATI SORULAR 1- Dünyadaki 3 büyük deprem kuşağı bulunmaktadır. Bunlar nelerdir. 2- Deprem odağı, deprem fay kırılması, enerji dalgaları, taban kayası, yerel zemin ve merkez üssünü

Detaylı

BETONARME YAPI ELEMANLARINDA DONATI DÜZENLEME İLKELERİ

BETONARME YAPI ELEMANLARINDA DONATI DÜZENLEME İLKELERİ BETONARME YAPI ELEMANLARINDA DONATI DÜZENLEME İLKELERİ Araş. Gör. İnş.Yük. Müh. Hayri Baytan ÖZMEN Bir Yanlışlık Var! 1 Donatı Düzenleme (Detaylandırma) Yapı tasarımının son ve çok önemli aşamasıdır. Yapının

Detaylı

YAPILARDA HASAR TESPĐTĐ-II

YAPILARDA HASAR TESPĐTĐ-II YAPILARDA HASAR TESPĐTĐ-II VII.Bölüm BETONARME YAPILARDA HASAR Konular 7.2. KĐRĐŞ 7.3. PERDE 7.4. DÖŞEME KĐRĐŞLERDE HASAR Betonarme kirişlerde düşey yüklerden dolayı en çok görülen hasar şekli açıklıkta

Detaylı

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 5- Risk Tespit Uygulaması: Betonarme Bina

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 5- Risk Tespit Uygulaması: Betonarme Bina RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR 5- Risk Tespit Uygulaması: Betonarme Bina İncelenen Bina Binanın Yeri Bina Taşıyıcı Sistemi Bina 5 katlı Betonarme çerçeve ve perde sistemden oluşmaktadır.

Detaylı

BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ

BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ Duygu ÖZTÜRK 1,Kanat Burak BOZDOĞAN 1, Ayhan NUHOĞLU 1 duygu@eng.ege.edu.tr, kanat@eng.ege.edu.tr, anuhoglu@eng.ege.edu.tr Öz: Son

Detaylı

BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-4

BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-4 BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-4 DİŞLİ DÖŞEMELER Serbest açıklığı 700 mm yi geçmeyecek biçimde düzenlenmiş dişlerden ve ince bir tabakadan oluşmuş döşemelere dişli döşemeler denir. Geçilecek açıklık eğer

Detaylı

GÜÇLENDİRİLMİŞ TUĞLA DUVAR DENEYLERİNDE YÜK DEFORMASYON ÖLÇÜMLERİNİN POTANSİYOMETRİK DEPLASMAN SENSÖRLER İLE BELİRLENMESİ

GÜÇLENDİRİLMİŞ TUĞLA DUVAR DENEYLERİNDE YÜK DEFORMASYON ÖLÇÜMLERİNİN POTANSİYOMETRİK DEPLASMAN SENSÖRLER İLE BELİRLENMESİ GÜÇLENDİRİLMİŞ TUĞLA DUVAR DENEYLERİNDE YÜK DEFORMASYON ÖLÇÜMLERİNİN POTANSİYOMETRİK DEPLASMAN SENSÖRLER İLE BELİRLENMESİ A. CUMHUR 1 1 Hitit Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, İnşaat Bölümü, Çorum, alpercumhur@hitit.edu.tr

Detaylı

TUĞLA DOLGU DUVARLI ÇERÇEVELERİN HASIR DONATI İLE GÜÇLENDİRİLMESİ. Bora ACUN 1, Haluk SUCUOĞLU 1

TUĞLA DOLGU DUVARLI ÇERÇEVELERİN HASIR DONATI İLE GÜÇLENDİRİLMESİ. Bora ACUN 1, Haluk SUCUOĞLU 1 TUĞLA DOLGU DUVARLI ÇERÇEVELERİN HASIR DONATI İLE GÜÇLENDİRİLMESİ Bora ACUN 1, Haluk SUCUOĞLU 1 bacun@metu.edu.tr, sucuoglu@ce.metu.edu.tr Öz: Güçlendirme tekniklerinin, yapı performansına katkıları, sosyal

Detaylı

ÇELİK YAPILAR 7 ÇELİK İSKELETTE DÖŞEMELER DÖŞEMELER DÖŞEMELER DÖŞEMELER. DÖŞEMELER Yerinde Dökme Betonarme Döşemeler

ÇELİK YAPILAR 7 ÇELİK İSKELETTE DÖŞEMELER DÖŞEMELER DÖŞEMELER DÖŞEMELER. DÖŞEMELER Yerinde Dökme Betonarme Döşemeler Döşemeler, yapının duvar, kolon yada çerçeve gibi düşey iskeleti üzerine oturan, modülasyon ızgarası üzerini örterek katlar arası ayırımı sağlayan yatay levhalardır. ÇELİK YAPILAR 7 ÇELİK İSKELETTE Döşemeler,

Detaylı

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 4- Özel Konular

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 4- Özel Konular RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR 4- Özel Konular Konular Kalibrasyonda Kullanılan Binalar Bina Risk Tespiti Raporu Hızlı Değerlendirme Metodu Sıra Dışı Binalarda Tespit 2 Amaç RYTE yönteminin

Detaylı

KESME BAKIMINDAN DOĞRU TASARLANMAMIŞ BETONARME PERDE DUVARLI YÜKSEK BİNALARIN DEPREM PERFORMANSI

KESME BAKIMINDAN DOĞRU TASARLANMAMIŞ BETONARME PERDE DUVARLI YÜKSEK BİNALARIN DEPREM PERFORMANSI KESME BAKIMINDAN DOĞRU TASARLANMAMIŞ BETONARME PERDE DUVARLI YÜKSEK BİNALARIN DEPREM PERFORMANSI Ali İhsan ÖZCAN Yüksek Lisans Tez Sunumu 02.06.2015 02.06.2015 1 Giriş Nüfus yoğunluğu yüksek bölgelerde;

Detaylı

MEVCUT BETONARME YAPILARDA KISA KOLON DAVRANIŞLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ

MEVCUT BETONARME YAPILARDA KISA KOLON DAVRANIŞLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ MEVCUT BETONARME YAPILARDA KISA KOLON DAVRANIŞLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ S. Demir 1, M. Hüsem 2, S. Altın 3, S. Pul 4, M. Bikçe 5 ve E. Emsen 6 1 Araştırma Görevlisi, İnşaat Müh. Bölümü, Karadeniz Teknik

Detaylı

Yapının bütün aks aralıkları, enine ve boyuna toplam uzunluğu ölçülerek kontrol edilir.

Yapının bütün aks aralıkları, enine ve boyuna toplam uzunluğu ölçülerek kontrol edilir. Temel Demiri Nasıl Kontrol Edilir Radye Jeneral Temel, Tekil Temel, Sürekli Temel demir-kalıp kontrolü ve aplikasyon kontrolü nasıl yapılır? Aplikasyon Kontrolü Mimari projeden, vaziyet planına bakılarak,

Detaylı

BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-1 VE HAFTA-II

BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-1 VE HAFTA-II BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-1 VE HAFTA-II GENEL BİLGİLER Yapısal sistemler düşey yüklerin haricinde aşağıda sayılan yatay yüklerin etkisine maruz kalmaktadırlar. 1. Deprem 2. Rüzgar 3. Toprak itkisi 4.

Detaylı

Süneklik Düzeyi Yüksek Perdeler TANIMLAR Perdeler, planda uzun kenarın kalınlığa oranı en az 7 olan düşey, taşıyıcı sistem elemanlarıdır.

Süneklik Düzeyi Yüksek Perdeler TANIMLAR Perdeler, planda uzun kenarın kalınlığa oranı en az 7 olan düşey, taşıyıcı sistem elemanlarıdır. TC. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MF İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNM 308 Depreme Dayanıklı Betonarme e Yapı Tasarımı arımı Earthquake Resistantt Reinforced Concretee Structural Design BÖLÜM 3 - BETONARME BİNALAR

Detaylı

BA Yapılarda Hasar Belirleme Onarım ve Güçlendirme

BA Yapılarda Hasar Belirleme Onarım ve Güçlendirme BA Yapılarda Hasar Belirleme Onarım ve Güçlendirme Dr. Zeki ÖZCAN Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü ozcan@sakarya.edu.tr Bosna Caddesi, Adapazarı, Ağustos 1999 23.11.2015

Detaylı

İZMİR İLİ BUCA İLÇESİ 8071 ADA 7 PARSEL RİSKLİ BİNA İNCELEME RAPORU

İZMİR İLİ BUCA İLÇESİ 8071 ADA 7 PARSEL RİSKLİ BİNA İNCELEME RAPORU İZMİR İLİ BUCA İLÇESİ 8071 ADA 7 PARSEL RİSKLİ BİNA İNCELEME RAPORU AĞUSTOS 2013 1.GENEL BİLGİLER 1.1 Amaç ve Kapsam Bu çalışma, İzmir ili, Buca ilçesi Adatepe Mahallesi 15/1 Sokak No:13 adresinde bulunan,

Detaylı

BETONARME ÇERÇEVELERDE KISMİ KUŞAKLAMANIN ETKİNLİĞİ ÜZERİNE DENEYSEL BİR ÇALIŞMA

BETONARME ÇERÇEVELERDE KISMİ KUŞAKLAMANIN ETKİNLİĞİ ÜZERİNE DENEYSEL BİR ÇALIŞMA BETONARME ÇERÇEVELERDE KISMİ KUŞAKLAMANIN ETKİNLİĞİ ÜZERİNE DENEYSEL BİR ÇALIŞMA S.Kamil AKIN a Nail KARA a M.Yaşar KALTAKCI a a Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Detaylı

BETONARME YAPI ELEMANLARINDA DONATI DÜZENLEME İLKELERİ

BETONARME YAPI ELEMANLARINDA DONATI DÜZENLEME İLKELERİ BETONARME YAPI ELEMANLARINDA DONATI DÜZENLEME İLKELERİ Araş. Gör. İnş.Yük. Müh. Hayri Baytan ÖZMEN Bir Yanlışlık Var! 1 Donatı Düzenleme (Detaylandırma) Yapı tasarımının son ve çok önemli aşamasıdır. Yapının

Detaylı

Perdeli-Çerçeveli Taşıyıcı Sistemli Binalarda Taşıyıcı Sistem Seçiminin Yapı Davranışı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

Perdeli-Çerçeveli Taşıyıcı Sistemli Binalarda Taşıyıcı Sistem Seçiminin Yapı Davranışı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi Perdeli-Çerçeveli Taşıyıcı Sistemli Binalarda Taşıyıcı Sistem Seçiminin Yapı Davranışı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi 1 Hüseyin KASAP, * 1 Necati MERT, 2 Ezgi SEVİM, 2 Begüm ŞEBER 1 Yardımcı Doçent,

Detaylı

GENEL KESİTLİ KOLON ELEMANLARIN TAŞIMA GÜCÜ (Ara donatılı dikdörtgen kesitler)

GENEL KESİTLİ KOLON ELEMANLARIN TAŞIMA GÜCÜ (Ara donatılı dikdörtgen kesitler) GENEL KESİTLİ KOLON ELEMANLARIN TAŞIMA GÜCÜ (Ara donatılı dikdörtgen kesitler) BOYUTLANDIRMA VE DONATI HESABI Örnek Kolon boyutları ne olmalıdır. Çözüm Kolon taşıma gücü abaklarının kullanımı Soruda verilenler

Detaylı

BETONARME ÇERÇEVELERDE DOLGU DUVAR ETKİSİNİN İNCELENMESİ ÜZERİNE DENEYSEL ÇALIŞMA

BETONARME ÇERÇEVELERDE DOLGU DUVAR ETKİSİNİN İNCELENMESİ ÜZERİNE DENEYSEL ÇALIŞMA ÖZET: BETONARME ÇERÇEVELERDE DOLGU DUVAR ETKİSİNİN İNCELENMESİ ÜZERİNE DENEYSEL ÇALIŞMA İsmail Ozan Demirel 1, Ahmet Yakut 2, Barış Binici 2, Erdem Canbay 2 1 Araştırma Görevlisi, İnşaat Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

ÇOK KATLI BİNALARIN DEPREM ANALİZİ

ÇOK KATLI BİNALARIN DEPREM ANALİZİ ÇOK KATLI BİNALARIN DEPREM ANALİZİ M. Sami DÖNDÜREN a Adnan KARADUMAN a a Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Konya Özet Bu çalışmada elips, daire, L, T, üçgen,

Detaylı

Betonarme Yapılarda Perde Duvar Kullanımının Önemi

Betonarme Yapılarda Perde Duvar Kullanımının Önemi Betonarme Yapılarda Perde Duvar Kullanımının Önemi ĠnĢaat Yüksek Mühendisi MART 2013 Mustafa Berker ALICIOĞLU Manisa Çevre ve ġehircilik Müdürlüğü, Yapı Denetim ġube Müdürlüğü Özet: Manisa ve ilçelerinde

Detaylı

İNŞ 320- Betonarme 2 Ders Notları / Prof Dr. Cengiz DÜNDAR Arş. Gör. Duygu BAŞLI

İNŞ 320- Betonarme 2 Ders Notları / Prof Dr. Cengiz DÜNDAR Arş. Gör. Duygu BAŞLI a) Denge Burulması: Yapı sistemi veya elemanında dengeyi sağlayabilmek için burulma momentine gereksinme varsa, burulma denge burulmasıdır. Sözü edilen gereksinme, elastik aşamada değil taşıma gücü aşamasındaki

Detaylı

BETONARME YAPI TASARIMI DERSİ Kolon betonarme hesabı Güçlü kolon-zayıf kiriş prensibi Kolon-kiriş birleşim bölgelerinin kesme güvenliği M.S.

BETONARME YAPI TASARIMI DERSİ Kolon betonarme hesabı Güçlü kolon-zayıf kiriş prensibi Kolon-kiriş birleşim bölgelerinin kesme güvenliği M.S. BETONARME YAPI TASARIMI DERSİ Kolon betonarme hesabı Güçlü kolon-zayıf kiriş prensibi Kolon-kiriş birleşim bölgelerinin kesme güvenliği M.S.KIRÇIL y N cp ex ey x ex= x doğrultusundaki dışmerkezlik ey=

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI- İZMİR ŞUBESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI- İZMİR ŞUBESİ İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI- İZMİR ŞUBESİ GEOTEKNİK UYGULAMA PROJESİ ÖRNEĞİ 08.07.2014 Proje Lokasyonu Yapısal/Geoteknik Bilgiler Yapı oturum alanı yaklaşık 15000 m2 Temel alt kotu -13.75 m Konut Kulesi

Detaylı

BETONARME BİNALARDA DEPREM HASARLARININ NEDEN VE SONUÇLARI

BETONARME BİNALARDA DEPREM HASARLARININ NEDEN VE SONUÇLARI BETONARME BİNALARDA DEPREM HASARLARININ NEDEN VE SONUÇLARI Z. CANAN GİRGİN 1, D. GÜNEŞ YILMAZ 2 Türkiye de nüfusun % 70 i 1. ve 2.derece deprem bölgesinde yaşamakta olup uzun yıllardan beri orta şiddetli

Detaylı

KOLEKSİYON A.Ş. TEKİRDAĞ MOBİLYA FABRİKASI DEPREM GÜVENLİĞİ VE GÜÇLENDİRME ÇALIŞMASI

KOLEKSİYON A.Ş. TEKİRDAĞ MOBİLYA FABRİKASI DEPREM GÜVENLİĞİ VE GÜÇLENDİRME ÇALIŞMASI KOLEKSİYON A.Ş. TEKİRDAĞ MOBİLYA FABRİKASI DEPREM GÜVENLİĞİ VE GÜÇLENDİRME ÇALIŞMASI Danyal KUBİN İnşaat Y. Mühendisi, Prota Mühendislik Ltd. Şti., Ankara Haluk SUCUOĞLU Prof. Dr., ODTÜ, Ankara Aydan SESKİR

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BETONARME ÇERÇEVELİ YAPILARDA DOLGU DUVARLARIN GÜÇLENDİRİLMESİ Ahmet KILIÇ YÜKSEK LİSANS TEZİ İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Kasım-2012 KONYA Her Hakkı

Detaylı

BETONARME KİRİŞLERİN ÇELİK LEVHALARLA KESMEYE KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ SHEAR STRENGTHENING OF REINFORCED CONCRETE BEAMS WITH STEEL PLATES

BETONARME KİRİŞLERİN ÇELİK LEVHALARLA KESMEYE KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ SHEAR STRENGTHENING OF REINFORCED CONCRETE BEAMS WITH STEEL PLATES Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 4, Sayı 1, (2015), 13-20 BETONARME KİRİŞLERİN ÇELİK LEVHALARLA KESMEYE KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ Hamide TEKELİ 1*, Barış ESEN 2, Halil Melih ÖVEY 1, Mehmet

Detaylı

Prefabrik yapıların tasarımı, temelde geleneksel betonarme yapıların tasarımı ile benzerdir.

Prefabrik yapıların tasarımı, temelde geleneksel betonarme yapıların tasarımı ile benzerdir. Prefabrik yapıların tasarımı, temelde geleneksel betonarme yapıların tasarımı ile benzerdir. Tasarımda kullanılan şartname ve yönetmelikler de prefabrik yapılara has bazıları dışında benzerdir. Prefabrik

Detaylı

ÖRNEK 18 4 KATLI BETONARME PANSİYON BİNASININ GÜÇLENDİRİLMESİ ve DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN YÖNTEM İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖRNEK 18 4 KATLI BETONARME PANSİYON BİNASININ GÜÇLENDİRİLMESİ ve DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN YÖNTEM İLE DEĞERLENDİRİLMESİ 4 KATLI BETONARME PANSİYON BİNASININ GÜÇLENDİRİLMESİ ve DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN YÖNTEM İLE DEĞERLENDİRİLMESİ 18.1. PERFORMANS DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ... 18/1 18.2. GÜÇLENDİRİLEN BİNANIN ÖZELLİKLERİ VE

Detaylı

YAPILARIN ÇİMENTO ESASLI KOMPOZİT PANALLERLE GÜÇLENDİRİLMESİ

YAPILARIN ÇİMENTO ESASLI KOMPOZİT PANALLERLE GÜÇLENDİRİLMESİ ÖZET: YAPILARIN ÇİMENTO ESASLI KOMPOZİT PANALLERLE GÜÇLENDİRİLMESİ M.E. Ayatar 1, E. Canbay 2 ve B. Binici 2 1 Doktora Öğrencisi, İnşaat Müh. Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 2 Profesör, İnşaat

Detaylı

Öndökümlü (Prefabrik) Döşeme Sistemleri-4 Prefabrik Asmolen Döşeme Kirişleri

Öndökümlü (Prefabrik) Döşeme Sistemleri-4 Prefabrik Asmolen Döşeme Kirişleri Öndökümlü (Prefabrik) Döşeme Sistemleri-4 Prefabrik Asmolen Döşeme Kirişleri Günkut BARKA 1974 yılında mühendis oldu. 1978-2005 yılları arasında Gök İnşaat ve Tic. A.Ş de şantiye şefliğinden Genel Müdürlüğe

Detaylı

Nautilus kalıpları, yerinde döküm yapılarak, hafifletilmiş betonarme plak döşeme oluşturmak için geliştirilmiş kör kalıp sistemidir.

Nautilus kalıpları, yerinde döküm yapılarak, hafifletilmiş betonarme plak döşeme oluşturmak için geliştirilmiş kör kalıp sistemidir. Nautilus kalıpları, yerinde döküm yapılarak, hafifletilmiş betonarme plak döşeme oluşturmak için geliştirilmiş kör kalıp sistemidir. Mimari ve statik tasarım kolaylığı Kirişsiz, kasetsiz düz bir tavan

Detaylı

MEVCUT BETONARME BİNALARIN DEPREM GÜVENLİKLERİNİN ARTIRILMASI

MEVCUT BETONARME BİNALARIN DEPREM GÜVENLİKLERİNİN ARTIRILMASI ECAS22 Uluslararası Yapı ve Deprem Mühendisliği Sempozyumu, 14 Ekim 22, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye MEVCUT BETONARME BİNALARIN DEPREM GÜVENLİKLERİNİN ARTIRILMASI G. ÖZCEBE, U. ERSOY,

Detaylı

BETONARME YAPI TASARIMI -KOLON ÖN BOYUTLANDIRILMASI-

BETONARME YAPI TASARIMI -KOLON ÖN BOYUTLANDIRILMASI- BETONARME YAPI TASARIMI -KOLON ÖN BOYUTLANDIRILMASI- Yrd. Doç. Dr. Güray ARSLAN Arş. Gör. Cem AYDEMİR 28 GENEL BİLGİ Betonun Gerilme-Deformasyon Özellikleri Betonun basınç altındaki davranışını belirleyen

Detaylı

KOLONLAR Sargı Etkisi. Prof. Dr. Ahmet TOPÇU, Betonarme I, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, http://mmf.ogu.edu.tr/atopcu 147

KOLONLAR Sargı Etkisi. Prof. Dr. Ahmet TOPÇU, Betonarme I, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, http://mmf.ogu.edu.tr/atopcu 147 KOLONLAR Sargı Etkisi Prof. Dr. Ahmet TOPÇU, Betonarme I, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, http://mmf.ogu.edu.tr/atopcu 147 Üç eksenli gerilme etkisinde beton davranışı (RICHART deneyi-1928) ERSOY/ÖZCEBE,

Detaylı

Dairesel Kesitli Plastik Malzeme Kullanarak Üretilen Betonarme Elemanların Yapısal Davranışlarının İrdelenmesi

Dairesel Kesitli Plastik Malzeme Kullanarak Üretilen Betonarme Elemanların Yapısal Davranışlarının İrdelenmesi Dairesel Kesitli Plastik Malzeme Kullanarak Üretilen Betonarme Elemanların Yapısal Davranışlarının İrdelenmesi ÖZET Bu çalışmada, özellikle tünel kalıp binalarda beton sarfiyatını azaltmak, yapım maliyetini

Detaylı

İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu BETONARME YAPILAR MIM 232. Döşemeler

İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu BETONARME YAPILAR MIM 232. Döşemeler İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu BETONARME YAPILAR MIM 232 Döşemeler 2015 Betonarme Döşemeler Giriş / Betonarme Döşemeler Kirişli plak döşemeler Dişli (nervürlü)

Detaylı

Çelik Yapılar - INS /2016

Çelik Yapılar - INS /2016 Çelik Yapılar - INS4033 2015/2016 DERS III Yapısal Analiz Kusurlar Lineer Olmayan Malzeme Davranışı Malzeme Koşulları ve Emniyet Gerilmeleri Arttırılmış Deprem Etkileri Fatih SÖYLEMEZ Yük. İnş. Müh. İçerik

Detaylı

ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi

ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi ÖZET Donatılı gazbeton çatı panellerinin çeşitli çatı taşıyıcı sistemlerinde

Detaylı

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 5-Kontrol Uygulaması

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 5-Kontrol Uygulaması RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 5-Kontrol Uygulaması Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kontrol edilecek noktalar Bina RBTE kapsamında

Detaylı

Prefabrik Çerçeve Kolonlarının Temel Birleşimlerinde Soketli Temellere Alternatif Bir Sistem-Kolon Pabuçları

Prefabrik Çerçeve Kolonlarının Temel Birleşimlerinde Soketli Temellere Alternatif Bir Sistem-Kolon Pabuçları Prefabrik Çerçeve Kolonlarının Temel Birleşimlerinde Soketli Temellere Alternatif Bir Sistem-Kolon Pabuçları ÖZET Prefabrik çerçeve kolonlarının temel birleşimlerinin çelik konstrüksiyon kolon pabuçları

Detaylı

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 4-DBYBHY (2007)ve RBTE(2013) Karşılaştırılması

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 4-DBYBHY (2007)ve RBTE(2013) Karşılaştırılması RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 4-DBYBHY (2007)ve RBTE(2013) Karşılaştırılması Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü İçerik Kapsam Binalardan

Detaylı

teknik uygulama detayları

teknik uygulama detayları teknik uygulama detayları içindekiler Panel Detayları Betonarme Hatıl-Gazbeton Döşeme Paneli Orta Nokta Bağlantı Detayı...03 Çelik Konstrüksiyon -Gazbeton Döşeme Paneli Orta Nokta Bağlantı Detayı...04

Detaylı

Temel sistemi seçimi;

Temel sistemi seçimi; 1 2 Temel sistemi seçimi; Tekil temellerden ve tek yönlü sürekli temellerden olabildiğince uzak durulmalıdır. Zorunlu hallerde ise tekil temellerde her iki doğrultuda rijit ve aktif bağ kirişleri kullanılmalıdır.

Detaylı

Yığma Yapıların Rehabilitasyonu İçin Bir Yöntem

Yığma Yapıların Rehabilitasyonu İçin Bir Yöntem YDGA05 - Yığma Yapıların Deprem Güvenliğinin Arttırılması Çalıştayı, 17 Şubat 05, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara. Yığma Yapıların Rehabilitasyonu İçin Bir Yöntem Sinan Altın Gazi Üniversitesi, İnşaat

Detaylı

KISA KOLON TEŞKİLİNİN YAPI HASARLARINA ETKİSİ. Burak YÖN*, Erkut SAYIN

KISA KOLON TEŞKİLİNİN YAPI HASARLARINA ETKİSİ. Burak YÖN*, Erkut SAYIN Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 24 (1-2) 241-259 (2008) http://fbe.erciyes.edu.tr/ ISSN 1012-2354 KISA KOLON TEŞKİLİNİN YAPI HASARLARINA ETKİSİ Burak YÖN*, Erkut SAYIN Fırat Üniversitesi,

Detaylı

23 Ekim 2011 Van Depremi Ön Değerlendirme Raporu

23 Ekim 2011 Van Depremi Ön Değerlendirme Raporu 23 Ekim 2011 Van Depremi Ön Değerlendirme Raporu Y.Doç.Dr. İdris Bedirhanoğlu Dicle Ü-Şube Y.K. Üyesi İnş. Müh. Tansel Önal Şube Başkanı İMO Diyarbakır Şubesi 01 Kasım 2011 Merkez üssü Van Tabanlı Köyü

Detaylı

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ BÖLÜM II D ÖRNEK 1 BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 1 İKİ KATLI YIĞMA OKUL BİNASININ DEĞERLENDİRMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ 1.1. BİNANIN GENEL ÖZELLİKLERİ...II.1/

Detaylı

İÇERİSİ BETON İLE DOLDURULMUŞ ÇELİK BORU YAPI ELEMANLARININ DAYANIMININ ARAŞTIRILMASI ÖZET

İÇERİSİ BETON İLE DOLDURULMUŞ ÇELİK BORU YAPI ELEMANLARININ DAYANIMININ ARAŞTIRILMASI ÖZET İÇERİSİ BETON İLE DOLDURULMUŞ ÇELİK BORU YAPI ELEMANLARININ DAYANIMININ ARAŞTIRILMASI Cemal EYYUBOV *, Handan ADIBELLİ ** * Erciyes Üniv., Müh. Fak. İnşaat Müh.Böl., Kayseri-Türkiye Tel(0352) 437 49 37-38/

Detaylı

BETONARME-I 3. Hafta. Onur ONAT Munzur Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli

BETONARME-I 3. Hafta. Onur ONAT Munzur Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli BETONARME-I 3. Hafta Onur ONAT Munzur Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli 1 Betonun Nitelik Denetimi ile İlgili Soru Bir şantiyede imal edilen betonlardan alınan numunelerin

Detaylı

Mühendislik Birimleri Laboratuarları 1. İnşaat Mühendisliği Birimi Laboratuarları Yapı Malzemeleri ve Mekanik Laboratuarı

Mühendislik Birimleri Laboratuarları 1. İnşaat Mühendisliği Birimi Laboratuarları Yapı Malzemeleri ve Mekanik Laboratuarı Mühendislik Birimleri Laboratuarları 1. İnşaat Mühendisliği Birimi Laboratuarları Mühendislik Birimleri bünyesinde yer alan İnşaat Mühendisliği Birimi Laboratuarları: Yapı Malzemeleri ve Mekanik Laboratuarı,

Detaylı

Yapıblok İle Akustik Duvar Uygulamaları: Digiturk & TV8

Yapıblok İle Akustik Duvar Uygulamaları: Digiturk & TV8 Yapıblok İle Akustik Duvar Uygulamaları: Digiturk & TV8 Ümit ÖZKAN 1, Ayşe DEMİRTAŞ 2 Giriş: Yapıblok, Yapı Merkezi Prefabrikasyon A.Ş. tarafından 1996 yılından beri endüstriyel üretim yöntemleri ile üretilen

Detaylı

d : Kirişin faydalı yüksekliği E : Deprem etkisi E : Mevcut beton elastisite modülü

d : Kirişin faydalı yüksekliği E : Deprem etkisi E : Mevcut beton elastisite modülü 0. Simgeler A c A kn RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR : Brüt kolon enkesit alanı : Kritik katta değerlendirmenin yapıldığı doğrultudaki kapı ve pencere boşluk oranı %5'i geçmeyen ve köşegen

Detaylı

Örnek Güçlendirme Projesi. Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN

Örnek Güçlendirme Projesi. Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN Örnek Güçlendirme Projesi Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN Deprem Performansı Nedir? Deprem Performansı, tanımlanan belirli bir deprem etkisi altında, bir binada oluşabilecek hasarların düzeyine ve dağılımına

Detaylı

YAPAN: TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: 6500HL-0026 Statik Net50 / K.T.Ü. İnşaat Mühendisliği Bölümü

YAPAN: TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: 6500HL-0026 Statik Net50 / K.T.Ü. İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPAN: PROJE: TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: 6500HL-0026 Statik Net50 / K.T.Ü. İnşaat Mühendisliği Bölümü PERFORMANS ANALİZİ 1 PERFORMANS ANALİZİ ÖN BİLGİLERİ VE ÖZETLERİ 1 MEVCUT KİRİŞ BİLGİLERİ 2 MEVCUT

Detaylı

Betonarme Yapıların Davranışının Zaman Tanım Alanında Hesap Yöntemi ile Belirlenmesi

Betonarme Yapıların Davranışının Zaman Tanım Alanında Hesap Yöntemi ile Belirlenmesi Betonarme Yapıların Davranışının Zaman Tanım Alanında Hesap Yöntemi ile Belirlenmesi * Muharrem Aktaş, Naci Çağlar, Aydın Demir, Hakan Öztürk, Gökhan Dok Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü

Detaylı

TDY 2007 de Kullanılan Farklı Zemin Sınıfları İçin Performans Değerlendirme Yöntemleri Üzerine Bir Araştırma

TDY 2007 de Kullanılan Farklı Zemin Sınıfları İçin Performans Değerlendirme Yöntemleri Üzerine Bir Araştırma TDY 2007 de Kullanılan Farklı Zemin Sınıfları İçin Performans Değerlendirme Yöntemleri Üzerine Bir Araştırma * Naci Çağlar, Muharrem Aktaş, Aydın Demir, Hakan Öztürk, Gökhan Dok * Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ ORTA KATLI BİNALARIN BİNA PERFORMANSINA ETKİ EDEN PARAMETRELER

TÜRKİYE DEKİ ORTA KATLI BİNALARIN BİNA PERFORMANSINA ETKİ EDEN PARAMETRELER TÜRKİYE DEKİ ORTA KATLI BİNALARIN BİNA PERFORMANSINA ETKİ EDEN PARAMETRELER ÖZET: A.K. Kontaş 1 ve Y.M. Fahjan 2 1 Yüksek Lisans Öğrencisi, Deprem ve Yapı Müh. Bölümü, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü,

Detaylı

MOMENT YENİDEN DAĞILIM

MOMENT YENİDEN DAĞILIM MOMENT YENİDEN DAĞILIM Yeniden Dağılım (Uyum) : Çerçeve kirişleri ile sürekli kiriş ve döşemelerde betonarme bir yapının lineer elastik davrandığı kabulüne dayalı bir statik çözüm sonucunda elde edilecek

Detaylı

Perdeli-Çerçeveli Taşıyıcı Sistemli Binalarda Taşıyıcı Sistem Seçiminin Yapı Davranışı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

Perdeli-Çerçeveli Taşıyıcı Sistemli Binalarda Taşıyıcı Sistem Seçiminin Yapı Davranışı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi N. MERT/APJES III-I (015) 48-55 Perdeli-Çerçeveli Taşıyıcı Sistemli Binalarda Taşıyıcı Sistem Seçiminin Yapı Davranışı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi 1 Hüseyin KASAP, * 1 Necati MERT, 1 Ezgi SEVİM, 1

Detaylı

ihmal edilmeyecektir.

ihmal edilmeyecektir. q h q q h h q q q y z L 2 x L 1 L 1 L 2 Kolon Perde y x L 1 L 1 L 1 = 6.0 m L 2 = 4.0 m h= 3.0 m q= 50 kn (deprem) tüm kirişler üzerinde 8 kn/m lik düzgün yayılı yük (ölü), tüm döşemeler üzerinde 3 kn/m

Detaylı

Standart Lisans. www.probina.com.tr

Standart Lisans. www.probina.com.tr Standart Lisans Standart Lisans Paketi, Probina Orion entegre yazılımının başlangıç seviyesi paketidir. Özel yükleme ve modelleme gerektirmeyen, standart döşeme sistemlerine sahip bina türü yapıların analiz

Detaylı

TEMELLER. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

TEMELLER. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi TEMELLER Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi TEMELLER Yapının kendi yükü ile üzerine binen hareketli yükleri emniyetli

Detaylı

Orion. Depreme Güvenli Yapı Tasarımı. PROTA Mühendislik. Bina Tasarım Sistemi. Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN

Orion. Depreme Güvenli Yapı Tasarımı. PROTA Mühendislik. Bina Tasarım Sistemi. Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN Orion Bina Tasarım Sistemi Depreme Güvenli Yapı Tasarımı Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN PROTA Mühendislik Depreme Güvenli Yapılar Doğru, Esnek ve Güvenilir Yapısal Model Esnek 3-Boyut ve Geometri Olanakları

Detaylı

GÜÇLENDİRİLMİŞ BETONARME KİRİŞLERİN DEPREM DAVRANIŞI

GÜÇLENDİRİLMİŞ BETONARME KİRİŞLERİN DEPREM DAVRANIŞI International Journal of Engineering Research and Development, Vol.3, No.2, June 11 42 GÜÇLENDİRİLMİŞ BETONARME KİRİŞLERİN DEPREM DAVRANIŞI Sabahattin Aykaç, Tuğrul Tankut, Hüsnü Can Mühendislik Fakültesi,İnşaat

Detaylı

YIĞMA YAPI TASARIMI DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YIĞMA YAPI TASARIMI DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK 11.04.2012 1 DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK 2 Genel Kurallar: Deprem yükleri : S(T1) = 2.5 ve R = 2.5 alınarak bulanacak duvar gerilmelerinin sınır değerleri aşmaması sağlanmalıdır.

Detaylı

MEVCUT BİR YAPININ YENİ ÇELİK YAPILAR VE DEPREM YÖNETMELİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ & GÜÇLENDİRME ÖNERİLERİ

MEVCUT BİR YAPININ YENİ ÇELİK YAPILAR VE DEPREM YÖNETMELİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ & GÜÇLENDİRME ÖNERİLERİ MEVCUT BİR YAPININ YENİ ÇELİK YAPILAR VE DEPREM YÖNETMELİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ & GÜÇLENDİRME ÖNERİLERİ İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Mayıs 2017 MÜHENDİSLİK MİMARLIK MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞTİ.

Detaylı

İSTANBUL - SABİHA GÖKÇEN HAVAALANI DIŞ HATLAR TERMİNAL BİNASI ÇELİK YAPISI

İSTANBUL - SABİHA GÖKÇEN HAVAALANI DIŞ HATLAR TERMİNAL BİNASI ÇELİK YAPISI İSTANBUL - SABİHA GÖKÇEN HAVAALANI DIŞ HATLAR TERMİNAL BİNASI ÇELİK YAPISI Necati ÇELTİKÇİ (*) 1983 yılında, İstanbul un Anadolu yakasında, gelişmiş teknolojiye sahip, bilgisayar ve havacılık tesisilerinin

Detaylı

Yapı Elemanlarının Davranışı

Yapı Elemanlarının Davranışı Önceki Depremlerden Edinilen Tecrübeler ZEMİN ile ilgili tehlikeler Yapı Elemanlarının Davranışı Yrd. Doç. Dr. Barış ÖZKUL MİMARİ tasarım dolayısıyla oluşan hatalar 1- Burulmalı Binalar (A1) 2- Döşeme

Detaylı

KULLANILMIŞ ARABA LASTİKLERİ İLE ARD-GERME UYGULAYARAK YIĞMA BİNA DUVARLARININ DEPREME KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ. Dr. Ahmet Türer Mustafa Gölalmış

KULLANILMIŞ ARABA LASTİKLERİ İLE ARD-GERME UYGULAYARAK YIĞMA BİNA DUVARLARININ DEPREME KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ. Dr. Ahmet Türer Mustafa Gölalmış KULLANILMIŞ ARABA LASTİKLERİ İLE ARD-GERME UYGULAYARAK YIĞMA BİNA DUVARLARININ DEPREME KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ Dr. Ahmet Türer Mustafa Gölalmış TASLAK Giriş Teori Terminoloji Deneyler Deney Düzeneğinin Hazırlanması

Detaylı

İstanbul Üniversitesi Binaları nın onarım ve güçlendirmesi için tip detaylar, NİSAN 2003

İstanbul Üniversitesi Binaları nın onarım ve güçlendirmesi için tip detaylar, NİSAN 2003 BİR HASTANE BİNASI ÖRNEĞİNDE HIZLI DURUM TESPİTİ, DETAYLI ANALİZİ VE GÜÇLENDİRME YÖNTEMİ Ö.Faruk KÜLTÜR (1) N. Kemal ÖZTORUN (2) (1) İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Detaylı

BETONARME EK ODALARI

BETONARME EK ODALARI BETONARME EK ODALARI TIP 100 BETONARME EK ODASI 1. Kullanılan beton sınıfı C40/50 dir. (15 (r yarıçaplı) x 30 cm lik silindir dayanımı 40 MPa ve 15x15x15 cm 2. Beton, çelik kalıplarda yüksek vibrasyonla

Detaylı

Prefabrike Beton Kolonlar. Prefabrike Beton Kolon - Temel Birleşimi. Prefabrike Beton Kolon - Temel Birleşimi

Prefabrike Beton Kolonlar. Prefabrike Beton Kolon - Temel Birleşimi. Prefabrike Beton Kolon - Temel Birleşimi Prefabrike Beton Yapılar TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun 09.1 PREFABRİKE BETON YAPILAR Kurgu, Kolon, Kiriş Prefabrike beton yapılar, genellikle öngerilmeli olarak fabrika koşullarında imal

Detaylı

Kitabın satışı yapılmamaktadır. Betonarme Çözümlü Örnekler adlı kitaba üniversite kütüphanesinden erişebilirsiniz.

Kitabın satışı yapılmamaktadır. Betonarme Çözümlü Örnekler adlı kitaba üniversite kütüphanesinden erişebilirsiniz. Kitap Adı : Betonarme Çözümlü Örnekler Yazarı : Murat BİKÇE (Öğretim Üyesi) Baskı Yılı : 2010 Sayfa Sayısı : 256 Kitabın satışı yapılmamaktadır. Betonarme Çözümlü Örnekler adlı kitaba üniversite kütüphanesinden

Detaylı

BETONARME KENAR KOLON-KİRİŞ BİRLEŞİMLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ

BETONARME KENAR KOLON-KİRİŞ BİRLEŞİMLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ ÖZET: BETONARME KENAR KOLON-KİRİŞ BİRLEŞİMLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ S. Aykaç 1 ve Ş. Bakırcı Er 2 1 Doçent Doktor, İnşaat Müh. Bölümü, Gazi Üniversitesi, Ankara 2 Yardımcı Doçent Doktor, İnşaat Müh. Bölümü,

Detaylı

CE498 PROJE DERS NOTU

CE498 PROJE DERS NOTU CE498 PROJE DERS NOTU İnşaat Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fakültesi Yakın Doğu Üniversitesi Temmuz 2015, Lefkoşa, KKTC CE498 - PROJE Genel Kapsam: Bu derste 3 katlı betonarme konut olarak kullanılacak

Detaylı

MOMENT AKTARAN BİRLEŞİMLER YAPI MERKEZİ DENEYSEL ÇALIŞMALARI

MOMENT AKTARAN BİRLEŞİMLER YAPI MERKEZİ DENEYSEL ÇALIŞMALARI Türkiye Prefabrik Birliği İ.T.Ü. Steelab Uluslararası Çalıştayı 14 Haziran 2010 MOMENT AKTARAN BİRLEŞİMLER YAPI MERKEZİ DENEYSEL ÇALIŞMALARI Dr. Murat Şener Genel Müdür, Yapı Merkezi Prefabrikasyon A.Ş.

Detaylı

T.C PENDĠK BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠSTANBUL. Raporu Hazırlanan Bina Bilgileri

T.C PENDĠK BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠSTANBUL. Raporu Hazırlanan Bina Bilgileri T.C PENDĠK BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ NE ĠSTANBUL Raporu Hazırlanan Bina Bilgileri Yapı Sahibi : Ġl : Ġlçe : Mahalle : Cadde : Sokak : No : Pafta : Ada : Parsel : Yukarıda bilgileri

Detaylı

BETONARME KİRİŞLERİN KOMPOZİT MALZEMELER İLE GÜÇLENDİRİLMESİ. Zeki ÖZCAN 1 ozcan@sakarya.edu.tr

BETONARME KİRİŞLERİN KOMPOZİT MALZEMELER İLE GÜÇLENDİRİLMESİ. Zeki ÖZCAN 1 ozcan@sakarya.edu.tr BETONARME KİRİŞLERİN KOMPOZİT MALZEMELER İLE GÜÇLENDİRİLMESİ Zeki ÖZCAN 1 ozcan@sakarya.edu.tr Öz:Kompozit malzemelerin mühendislik yapılarının güçlendirilmesinde ve onarımında kullanılması son yıllarda

Detaylı

ÇELİK PREFABRİK YAPILAR

ÇELİK PREFABRİK YAPILAR ÇELİK PREFABRİK YAPILAR 2. Bölüm Temel, kolon kirişler ve Döşeme 1 1. Çelik Temeller Binaların sabit ve hareketli yüklerini zemine nakletmek üzere inşa edilen temeller, şekillenme ve kullanılan malzemenin

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ 3 NOKTA EĞME DENEY FÖYÜ ÖĞRETİM ÜYESİ YRD.DOÇ.DR.ÖMER KADİR

Detaylı

BETONARME BİNALARDA PERDELERİN DAVRANIŞA ETKİLERİ

BETONARME BİNALARDA PERDELERİN DAVRANIŞA ETKİLERİ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi Cilt:XXIII, Sayı:1, 2010 Journal of Engineering and Architecture Faculty of Eskişehir Osmangazi University, Vol: XXIII, No:1, 2010

Detaylı

BETONARME DIŞ PERDE DUVARLA GÜÇLENDİRİLMİŞ ÇERÇEVELERİN DAYANIM PARAMETRELERİNİN DENEYSEL VE ANALİTİK YÖNTEMLERLE İRDELENMESİ

BETONARME DIŞ PERDE DUVARLA GÜÇLENDİRİLMİŞ ÇERÇEVELERİN DAYANIM PARAMETRELERİNİN DENEYSEL VE ANALİTİK YÖNTEMLERLE İRDELENMESİ Yıl:2010, Cilt:3, Sayı:1, Sayfa:11-22 TÜBAV BİLİM DERGİSİ BETONARME DIŞ PERDE DUVARLA GÜÇLENDİRİLMİŞ ÇERÇEVELERİN DAYANIM PARAMETRELERİNİN DENEYSEL VE ANALİTİK YÖNTEMLERLE İRDELENMESİ Ülkü S. YILMAZ 1,

Detaylı

. TAŞIYICI SİSTEMLER Çerçeve Perde-çerçeve (boşluklu perde) Perde (boşluksuz perde) Tüp Iç içe tüp Kafes tüp Modüler tüp

. TAŞIYICI SİSTEMLER Çerçeve Perde-çerçeve (boşluklu perde) Perde (boşluksuz perde) Tüp Iç içe tüp Kafes tüp Modüler tüp 1 . TAŞIYICI SİSTEMLER Çerçeve Perde-çerçeve (boşluklu perde) Perde (boşluksuz perde) Tüp Iç içe tüp Kafes tüp Modüler tüp 2 Başlıca Taşıyıcı Yapı Elemanları Döşeme, kiriş, kolon, perde, temel 3 Çerçeve

Detaylı