AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI"

Transkript

1 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI FASIL 32: MALİ KONTROL Ekim

2 SUNUM PLANI Mali Kontrol Faslı Alt Başlıklar AB Mevzuatı Ulusal Mevzuat Müzakere Sürecinde Gelinen Aşama Fasıl Kapsamında Başlıca Projeler 2

3 MALİ KONTROL FASLI Mali Kontrol Faslının 4 temel politika alanı: 1) Kamu İç Mali Kontrolü (KİMK) 2) Dış Denetim 3) AB Mali Çıkarlarının Korunması 4) Euro nun Sahteciliğe Karşı Korunması 3

4 KAMU İÇ MALİ KONTROLÜ (KİMK) KİMK in 3 temel unsuru: 1) Güvenilir mali yönetim ve kontrol sistemleriyle desteklenen yönetsel hesap verebilirlik (temel ilke) - Yöneticilerin kaynakları etkin, verimli ve ekonomik kullanma sorumluluğu 2) Merkezi olmayan, fonksiyonel olarak bağımsız iç denetim 3) Mali yönetim ve kontrol ile iç denetim sistemlerinin merkezi uyumlaştırılması 4

5 İÇ DENETİM Kaynakların verimli, ekonomik ve etkili olarak yönetilip yönetilmediğini değerlendirilmesi iç denetim - Uygunluk Denetimi - Mali Denetimi - Sistem Denetimi - Performans Denetimi - Bilgi Teknolojileri Denetimi 5

6 MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA BİRİMLERİ (MUB) - MYK ve iç denetim alanında uygulanacak yöntemlerin geliştirilmesi - En iyi uygulamaların tespit ve teşviki - Uygulayıcı ve üst yöneticilerin eğitimi - Sistemin gelişiminin takip edilmesi - İşleyişe dair yıllık değerlendirme raporları 6

7 MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA BİRİMLERİ (MUB) Mali Yönetim ve Kontrol MUB İç Denetim MUB Yönetime danışmanlık Güvence - standartlar + yöntemler - iç denetim - eğitim + rehberlik sistemini izlemek Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu (İDDK) 7

8 AB MALİ ÇIKARLARININ KORUNMASI Üye devletler AB fonlarını ulusal fonlara eşit düzeyde korumalıdır. Üye ülkeler AB fonlarında yapılan usulsüzlük ve dolandırıcılığı Komisyon a bildirmelidir. AFCOS (Anti-Fraud Coordination Service): Üye ya da aday ülke ile OLAF (Avrupa Komisyonu Dolandırıcılıkla Mücadele Birimi) arasında işbirliği sağlar. 8

9 AB MEVZUATI- KİMK 1605/2002 Sayılı Mali Tüzük : AB genel bütçesinin oluşumu ve uygulanmasına ilişkin kurallar /2002 Sayılı Uygulama Tüzüğü /2002 Sayılı Uygulama Tüzüğü İç Kontrolün Gelişmesi için INTOSAI Rehberi Avrupa da İç Denetim Hakkında ECIIA Pozisyon Belgesi 9

10 AB MEVZUATI-DIŞ DENETİM Bu alanda, Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Örgütü (INTOSAI) tarafından yayınlanan temel prensipler ve özellikle Lima Deklarasyonu nda belirlenen uluslararası kabul görmüş kurallar benimsenmekte ve uygulanmaktadır. 10

11 AB MEVZUATI- AB MALİ ÇIKARLARININ KORUNMASI 2988/95 Sayılı Avrupa Birliği nin Mali Çıkarlarının Korunmasıyla İlgili Tüzük 2185/96 ve 1073/99 Sayılı Tüzükler AB Mali Çıkarlarının Korunması + Protokolleri (PIF) Konvansiyonu fonların kötüye kullanımının önlenmesi yolsuzluğun önlenmesi kara para aklanmasının önlenmesi 11

12 AB MEVZUATI- EURO NUN SAHTECİLİĞE KARŞI KORUNMASI 1338/2001 Sayılı Tüzük: Euro nun sahteciliğine karşı idari hukukta gerekli önlemler 1339/2001 Sayılı Tüzük: Euro Bölgesi ne dahil olmayan ülkelerin yükümlülükleri 2182/2004 Sayılı Tüzük: Euro madeni paralarına benzeyen madalyon ve bozuklukların engellenmesine dair teknik kurallar 12

13 ULUSAL MEVZUAT KİMK alanı 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (KMYKK) kamu kaynaklarının hükümetin politika ve hedefleri doğrultusunda ve yönetsel sorumluluk, hesap verebilirlik ve mali saydamlık çerçevesinde etkin, ekonomik ve verimli toplanması, kullanılması ve denetimini içermektedir. Çok yıllı bütçeleme, stratejik planlama, iç denetim, iç kontrol, performans esaslı bütçeleme gibi çağdaş mali yönetim unsurlarını içermektedir. 13

14 ULUSAL MEVZUAT Dış Denetim Kanunu 6085 Sayılı Sayıştay INTOSAI standartları ve 5018 Sayılı Kanun ile uyumlu - Düzenlilik denetimi: Kamu idarelerindeki mali işlemlerin hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığının tespiti - Performans denetimi: Kamu kaynaklarının etkin, verimli, ekonomik olarak kullanılıp kullanılmadığının tespiti 14

15 ULUSAL MEVZUAT AB mali çıkarlarının korunması 5 Aralık 2009 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2009/19 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile OLAF ın muhatabı olarak Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı nın Yolsuzlukla Mücadele Koordinasyon Birimi (AFCOS) olarak görevlendirilmiştir. 15

16 ULUSAL MEVZUAT Euro nun sahteciliğe karşı korunması Ulusal Merkez Ulusal Analiz Madeni Para Ofis Merkezi Ulusal Analiz Merkezi Emniyet Genel Müd. Türkiye Cumhuriyet Hazine Müsteşarlığı İnterpol, Europol, Merkez Bankası Darphane Damga Sirene Daire Bşk. TCMB Matbaası Genel Müdürlüğü 16

17 MÜZAKERE SÜRECİNDE GELİNEN AŞAMA Mali Kontrol faslında AB ile uyum genel olarak ileri bir düzeydedir. - Tanıtıcı tarama toplantısı 18 Mayıs 2006, Ayrıntılı tarama toplantısı 30 Haziran 2006 tarihinde yapılmıştır - Fasıl 26 Haziran 2007 tarihinde müzakerelere açılmıştır. - Açılış kriteri bulunmazken, ek protokol hariç 6 adet kapanış kriteri bulunmaktadır. 17

18 Kapanış Kriterleri: MÜZAKERE SÜRECİNDE GELİNEN AŞAMA 1) Kapsamlı bir KİMK Politika Belgesine uygun olarak KİMK mevzuatı ve ilgili politikaların kabulü ve uygulanması ve yeterli uygulama kapasitesi ile desteklenmesi 2) Sayıştay ın INTOSAI standartları ve kurallarına göre görevini yerine getirmesinin sağlanması için politikaların ve mevzuatın 3) PIF Konvansiyonu ve protokolleri ile Türk Ceza Kanunu nun uyum sağlaması 4) 1338/2001 sayılı Konsey Tüzüğü ne yasal ve idari uyumun en geç katılımın ilk günü itibariyle uygulamaya başlanması 5) 2185/96 sayılı Tüzüğün hükümlerinin uygulanmasını garanti altına alan etkin ve verimli koordinasyon hizmetinin kurulması 6) 2182/2007 sayılı Konsey Tüzüğü ne yasal ve idari uyumun en geç katılımın ilk günü itibariyle uygulamaya başlanması 18

19 FASIL KAPSAMINDA BAŞLICA PROJELER Proje Adı Kaynağı ve Yılı TR Türk Kamu İç Mali Kontrol Sisteminin Uluslararası Standartlar ve AB en iyi uygulamaları ile Uyumlaştırılması AB, 2003 TR Sayıştay ın Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi AB, 2003 TR Hazine Kontrolörleri Kurulu nun katılım öncesi fonlara ilişkin Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi AB, 2004 TR 07IBFI02- Türkiye deki Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesi AB,

20 FASIL KAPSAMINDA BAŞLICA PROJELER Proje Adı Kaynağı ve Yılı Hedefler TR Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi AB, 2008 Başbakanlık, Maliye Bakanlığı, DPT Müsteşarlığı ve Hazine Müsteşarlığı strateji geliştirme birimlerinin mali karar alma, stratejik planlama ve performans yönetimi kapasitelerinin güçlendirilmesi TR2010/ Stratejik Yönetim Kapasitesinin Geliştirilmesi AB, 2010 Merkezi kamu idarelerinde daha etkin ve etkili bir stratejik planlama yapılması Performans Denetimi Rehberinin Hazırlanmasında Sayıştay a Teknik Destek Sağlanması AB (SEI), 2011 Performans Denetim Rehberi hazırlanması ve hazırlanan rehbere göre performans denetimi testi yapılması 20

21 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TEŞEKKÜRLER Esra KELEŞ Tel :

İç Kontrol Bülteni AB MÜZAKERELERİNDE MALİ KONTROL FASLI. Nihal SALTIK Devlet Bütçe Uzman Yardımcısı nihal@bumko.gov.tr

İç Kontrol Bülteni AB MÜZAKERELERİNDE MALİ KONTROL FASLI. Nihal SALTIK Devlet Bütçe Uzman Yardımcısı nihal@bumko.gov.tr AB MÜZAKERELERİNDE MALİ KONTROL FASLI Nihal SALTIK Devlet Bütçe Uzman Yardımcısı nihal@bumko.gov.tr 1. GİRİŞ Dünya tarihindeki en ileri iktisadi bütünleşme modeli olarak değerlendirebileceğimiz Avrupa

Detaylı

İç Kontrol Bülteni AB (12) ÜLKELERİNDE KAMU İÇ MALİ KONTROL YAKLAŞIMI ÇERÇEVESİNDE KURULAN MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA BİRİMLERİ

İç Kontrol Bülteni AB (12) ÜLKELERİNDE KAMU İÇ MALİ KONTROL YAKLAŞIMI ÇERÇEVESİNDE KURULAN MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA BİRİMLERİ AB (12) ÜLKELERİNDE KAMU İÇ MALİ KONTROL YAKLAŞIMI ÇERÇEVESİNDE KURULAN MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA BİRİMLERİ Vildan UZUNAY Devlet Bütçe Uzman Yardımcısı vildan@bumko.gov.tr Giriş Avrupa Birliği genişleme sürecinde,

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

MALİYE BAKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI MALİYE BAKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI Ankara, 2010 2 İçindekiler GİİRİİŞŞ...5 TEMEL UNSSURLAR...6 Terimler...6 İç Kontrolün Tarihçesi...7 İç Kontrol Felsefesi...8 AB VE İİÇ KONTROL

Detaylı

FASIL 24 ADALET, ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK

FASIL 24 ADALET, ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK FASIL 24 ADALET, ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK Öncelik 24.1 Tüm kolluk kuvvetleri birimlerinin adli ve idari kapasitelerinin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi ile bunların statü ve işleyişlerinin, kurumlar arası

Detaylı

2014-2016 DÖNEMİ KAMU İÇ DENETİM STRATEJİ BELGESİ

2014-2016 DÖNEMİ KAMU İÇ DENETİM STRATEJİ BELGESİ İç Denetim Koordinasyon Kurulundan: 2014-2016 DÖNEMİ KAMU İÇ DENETİM STRATEJİ BELGESİNİN KABUL EDİLMESİNE DAİR KARAR 2014-2016 Dönemi Kamu İç Denetim Strateji Belgesi, İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları

Detaylı

Türkiye de Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi. Standart Özet Proje Fişi IPA Merkezi Olmayan Ulusal Programlar

Türkiye de Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi. Standart Özet Proje Fişi IPA Merkezi Olmayan Ulusal Programlar Standart Özet Proje Fişi IPA Merkezi Olmayan Ulusal Programlar (Ekler hariç azami 12/15 sayfa) Eşleştirme Kodu: TR 07 IB FI 02 1. Temel Bilgiler 1.1 CRIS No: 1.2 Başlık - Türkiye de Kamu Mali Yönetim ve

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BARBAROS DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ KONTROL STANDARTLARI İLE İLGİLİ EĞİTİM SEMİNERİ Eğitim Planı İç Kontrol Nedir? İç Kontrolün Amaçları ve Temel İlkeleri İç Kontrolde

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE İÇ DENETİM SİSTEMİ. Avrupa Birliği Uzmanlık Tezi

T.C. MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE İÇ DENETİM SİSTEMİ. Avrupa Birliği Uzmanlık Tezi T.C. MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE İÇ DENETİM SİSTEMİ Avrupa Birliği Uzmanlık Tezi Makbule Didem DOĞMUŞ AB Uzman Yardımcısı

Detaylı

HIRVATİSTAN DA MALİ YÖNETİM VE KONTROL SİSTEMİNİN HUKUKSAL ÇERÇEVESİ İLE MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA BİRİMİNİN ROLÜ KASIM 2013

HIRVATİSTAN DA MALİ YÖNETİM VE KONTROL SİSTEMİNİN HUKUKSAL ÇERÇEVESİ İLE MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA BİRİMİNİN ROLÜ KASIM 2013 ÖZEL GÜNDEM HIRVATİSTAN DA MALİ YÖNETİM VE KONTROL SİSTEMİNİN HUKUKSAL ÇERÇEVESİ İLE MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA BİRİMİNİN ROLÜ AYŞENUR ONUR SEVİNDİK KASIM 2013 T.C. Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

İÇ DENETİM. Zuhal TEK (Devlet Bütçe Uzmanı) Egemen Mert ÇETİNKAYA ( Dev. Bütçe Uzman Yard.) I- GİRİŞ

İÇ DENETİM. Zuhal TEK (Devlet Bütçe Uzmanı) Egemen Mert ÇETİNKAYA ( Dev. Bütçe Uzman Yard.) I- GİRİŞ İÇ DENETİM Zuhal TEK (Devlet Bütçe Uzmanı) Egemen Mert ÇETİNKAYA ( Dev. Bütçe Uzman Yard.) I- GİRİŞ Türkiye, Aralık 1999 Avrupa Birliği Helsinki Zirvesi nde adaylık statüsünün tanınmasından sonra, AB mevzuatına

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI. 2008 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI. 2008 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU T.C. MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 2008 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2008 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bütçe sürecinde mali disiplini

Detaylı

UZUNKÖPRÜ BELEDĠYESĠ ĠÇ KONTROL EYLEM PLANI

UZUNKÖPRÜ BELEDĠYESĠ ĠÇ KONTROL EYLEM PLANI UZUNKÖPRÜ BELEDĠYESĠ ĠÇ KONTROL EYLEM PLANI 2015-2016 İÇİNDEKİLER A. ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠNĠNĠN GENEL ESASLARI 1-Amaç 2-Kapsam 3-Dayanak 4- Ġç Kontrolün Temel Ġlkeleri 5- Ġç Kontrol Sisteminin BileĢenleri

Detaylı

İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM

İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ÜST YÖNETİCİLER İÇİN İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM REHBERİ İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ... 1 II. İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM SİSTEMİNİN GENEL ESASLARI... 2 III.

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2010 FAALİYET RAPORU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2010 FAALİYET RAPORU T.C. MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 200 FAALİYET RAPORU 3.03.20 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 TABLO, ŞEKİL ve GRAFİKLER... 4 BAŞKANIN MESAJI...... 6 BÖLÜM I GENEL BİLGİLER

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM. 18 Haziran 2014 Ankara

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM. 18 Haziran 2014 Ankara İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM 18 Haziran 2014 Ankara 1 İç Denetimin Tarihçesi (1) Amerika Birleşik Devletlerinde 1940 lı yıllardan itibaren yapılan bilimsel araştırmalarda, hukuka uygunluk denetimi

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2012 FAALİYET RAPORU Mart 2013 Kapak Resimleri: http://www.thefundraisingauthority.com/fundraising-resources/online-fundraising-training/

Detaylı

ADAYLIK DÖNEMD AVRUPA BİRLB RLİĞİ MALİ YARDIMLARI

ADAYLIK DÖNEMD AVRUPA BİRLB RLİĞİ MALİ YARDIMLARI ADAYLIK DÖNEMD NEMİNDENDE AVRUPA BİRLB RLİĞİ MALİ YARDIMLARI Helsinki Zirvesi Sonrası Türkiye AB İlişkileri Adaylık Süreci 1999 Helsinki Zirvesinde diğer adaylarla eşit koşullar altında Türkiye ye adaylık

Detaylı

İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM

İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ÜST YÖNETİCİLER İÇİN İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM REHBERİ İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ...1 II. İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM SİSTEMİNİN GENEL ESASLARI...2 III.

Detaylı

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi FASIL 18 İSTATİSTİK Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması 1 Mevzuat uyum takvimi Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir mevzuat uyumu çalışması öngörülmemektedir.

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ARALIK 2010 KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ARALIK 2010 KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi T.C OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Raporu OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ARALIK 2010 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Detaylı

AVRUPA BĠRLĠĞĠ BAKANLIĞI FASIL 17: EKONOMİK VE PARASAL POLİTİKA

AVRUPA BĠRLĠĞĠ BAKANLIĞI FASIL 17: EKONOMİK VE PARASAL POLİTİKA AVRUPA BĠRLĠĞĠ BAKANLIĞI FASIL 17: EKONOMİK VE PARASAL POLİTİKA IĢıl DEĞERLĠ Ekonomik ve Mali Politikalar Başkanlığı Ekim 2011 1 SUNUM PLANI 1. 1 Faslın Kapsamı 2. 2 AB Müktesebatı 3. 3 Ulusal Mevzuat

Detaylı

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI ARALIK 2014 İçindekiler Tablosu 1. GİRİŞ... 1 2. KAVRAMSAL OLARAK İÇ KONTROL VE İÇ KONTROLÜN DÜNYADA GELİŞİMİ...

Detaylı

Üçüncü Bölgesel KİMK Konferansı

Üçüncü Bölgesel KİMK Konferansı Üçüncü Bölgesel KİMK Konferansı Makedonya Cumhuriyeti nde MYK önündeki güçlükler Viktor Gjorcev, İç Denetim Birimi Başkanı Maliye Bakanlığı, Makedonya Cumhuriyeti Ankara, 4 6 Haziran 2013 KİMK Yasal Çerçevesi

Detaylı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL Ankara-2012 İÇİNDEKİLER 1 Neden İç Kontrol? 2 İç Kontrol Nedir? 3 İç Kontrolün Amacı Nedir? 4 İç Kontrolün Yasal

Detaylı

2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 2015 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER 1-14 A- Misyon ve Vizyon 1 B- Yetki, Görev ve

Detaylı

:& İÇİNDEKİLER Bakanın Mesajı... Müsteşarın Sunuşu...7 I - GENEL BİLGİLER...9 A. Misyon ve Vizyon...9 B. Yetki ve Sorumluluklar...9 C. İdareye İlişkin Bilgiler.... Örgüt Yapısı... 2. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

26 Aralık 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26738

26 Aralık 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26738 26 Aralık 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26738 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI TEBLİĞİ Bilindiği üzere, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun

Detaylı

Belediyeler ve Kamu Mali Yönetim Sistemi

Belediyeler ve Kamu Mali Yönetim Sistemi Belediyeler ve Kamu Mali Yönetim Sistemi 16 Nisan 2011 Mehmet BÜLBÜL Daire Başkanı Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü mbulbul06@gmail.com www.bumko.gov.tr/kontrol Kamu Mali Yönetim

Detaylı