Yaygın, Erişimi Kolay ve Güler Yüzlü Sağlık Hizmet Sistemi : Güçlendirilmiş Temel Sağlık Hizmetleri ve Aile Hekimliği

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yaygın, Erişimi Kolay ve Güler Yüzlü Sağlık Hizmet Sistemi : Güçlendirilmiş Temel Sağlık Hizmetleri ve Aile Hekimliği"

Transkript

1 Yaygın, Erişimi Kolay ve Güler Yüzlü Sağlık Hizmet Sistemi : Güçlendirilmiş Temel Sağlık Hizmetleri ve Aile Hekimliği Muzaffer Eskiocak Mehmet Zencir Cavit Işık Yavuz Binali Çatak Kapitalizmin Krizi ve Sağlık, Ankara,

2 Giriş ve Amaç Türkiye de 24 Ocak 1980 kararları ile başlayan neoliberal sisteme entegrasyon hedefli yeniden yapılanma süreci sağlık alanında T.C. Hükümeti ile Dünya Bankası anlaşmaları çerçevesinde hizmetlerin piyasalaştırılması doğrultusunda yol almaktadır. Yaygın, Erişimi Kolay ve Güler Yüzlü Sağlık Hizmet Sistemi: Güçlendirilmiş Temel Sağlık Hizmetleri ve Aile Hekimliği hedefi Sağlık Bakanlığı nın 2003 te yayınladığı Sağlıkta Dönüşüm Programı (SDP) nın ögelerinden biridir. Bu çalışmanın amacı; birinci basamak sağlık hizmetlerini dönüştürme sürecindeki uygulamaları değerlendirmektir.

3 Sağlık Sektörü Reformu: Dünya Bankası Amaçlar Verimlilik, etkililik (Efficiency) Hakkaniyet Kalite,Kullanıcı/ Tüketici memnuniyeti Stratejiler Yerelleştirme (decenralization) Taşeronlaştırma (outsourcing) Emekgücü maliyetini azaltma (downsizing) Yeniden yapılandırma (re-enginering) Gereksinime göre planlama Dezavantajlılara erişim Çalışan-kullanıcı etkileşimi Dussault G, Rigoli F. J The Interface Between Sector Reform and Human Resources in Health, HNP, Worldbank, 2003

4 Yerelleştirme Delegasyon: Sorumluluğu örgütün daha alt birimine (il müdürlüğü) aktarma De-konsantrasyon: Sorumluluğu yönetsel birimin daha alt düzeyine (bölge kalkınma ajansı, istatistik bölge düzeyi, İl özel idaresi, belediye) aktarma Devolusyon: Sorumluluğu daha alt politik güce aktarma Özelleştirme: Sahipliği kamudan özel sektöre aktarma

5 Gereç ve Yöntem SDP kapsamında yürütülen Aile Hekimliği uygulaması, Dünya Bankası yaklaşımı ile (desantralizasyon, taşeronlaştırma, emek gücü maliyetini azaltma, yeniden yapılandırma, gereksinime göre planlamadezavantajlılara erişim ve çalışan-kullanıcı etkileşimi) kavramsallaştırma, yasalaştırma ve uygulamadaki yansımaları başlıklarında ele alınmıştır. Bu amaçla mevzuata yönelik düzenlemeler TBMM, bakanlıkların -başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere- ürettiği mevzuat; bu mevzuatlara yönelik yapılan çalışmalar ve alan araştırma raporlarından bilgiler elde edilmiştir.

6 Bulgular

7 Yerelleştirme İlçe sağlık yönetimleri, Bölge sağlık yönetimleri, tasarı aşamasındadır; Kalkınma ajansları kurulmuştur Aile hekimi/aile Sağlığı elemanları sözleşmelerinin İl yönetimince yapılması, açık pozisyonlar için AH/ASE alım yapılması, diğer çalışanların il içi hareketinin il yönetimince yapılabilmesi sağlanmıştır. Hizmet satın alma, temel teminat paketi içeriğini belirlemede SGK nun yetkilendirilmesi sağlanmıştır.

8 Yerelleştirme Maliye Bakanlığı nın, Aile Hekimlerini serbest meslek erbabı olarak vergilendirmesi, Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Primimin tümünü ödemek zorunda bırakması ile özel hekimlik statüsü ile çalışma tescillenmiştir. Mekan ve kullanılan demirbaş malzemeler için aile hekimleri tarafından kiralar ödenmektedir. Aile hekimleri özel statü kabul edilerek kötü hekimlik uygulamaları için zorunlu mali sigorta bedelinin tümü aile hekimleri tarafından karşılanmaktadır.

9 Yerelleştirme İstatistiki bölgeler yapılandırılmıştır. İl Özel idareleri güçlendirilmektedir. Belediyeler vergi toplamakta, sağlık hizmeti üretmektedir. Sağlık hizmetleri bakanlıklar ve yerel idareler arasında paylaşılmıştır.

10 Koruma Kişiye yönelik Temel Sağlık Hizmetleri/ sağlığın belirleyenlerine yönelik hizmetler Topluma Yönelik Toplum kalkınması çalışmaları Aşılama Erken tanı ve tedavi Beslenmeyi düzenleme DÖB/DSB/15-49 yaş ve yaşlı,büyüme ve Gelişme izlemi Sağlık eğitimi AP İlaçla koruma Okul sağlığı hizmetleri Portör muayenesi Evlenme muayenesi İşçi-işe giriş muayenesi Bul hast.kontrolü Su denetimi Oyuncak denetimi Sağlık eğitmi Adli tabiplik Hava kirliliği Gürültü Gıda denetimi Zoonotik hast Pestisidler Temiz ve yeterli Su sağlama Atık yönetimi İşyeri denetimi GSM Sosyal Güvenlik kurumu Aile Sağlığı Merkezi/ Özel Sağlık Kuruluşu Sağlık Bakanlığı Toplum Sağlığı Merk. Çevre Orman ve Şehircilik Bak. ÇOB İl Md. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bak. TKB İl Md Yerel Yönetimler

11 Taşeronlaştırma Hizmet satın alma yoluyla hizmetli, önbüro çalışanı istihdamı, laboratuvar, görüntüleme, tıbbi atıkların yönetimi hizmet alımı, Aile Hekimliği Bilgi Sisteminin (AHBS) yazılımına erişim yolu açılmıştır.

12 Emekgücü maliyetini azaltma Aile Hekimliği pozisyon sayısı yasada öngörülenden daha azdır. Esnek çalışma, ASM/TSM görevlerinde AH katkısı yapılandırılmıştır. Cari yardımı ASM sınıflamasına göre dağıtımda yardımın % 100 ünü alabilecek ASM neredeyse yoktur. Boş Aile Hekimi pozisyonlarını doldurmak için süre sınırı 1 aydan 3 aya çıkarılmıştır. Tavanı belli ücretten, negatif performansa göre ödemede kesinti ile ücretlendirme yapılmaktadır.

13 Yaygınlık/ Sayıca yeterlilik Türkiye de Aile Hekimliği Pozisyon Sayısı ve Toplum Sağlığı Merkezleri Sayı ve Nüfusa Göre Dağılımı TUIK 2010 ADNKS Nüfus Aile hekimi pozisyon sayısı Pozisyon başına nüfus Bin kişi başına pozisyon Aile sağlığı merkezi ASM başına nüfus , Emekgücü maliyetini azaltma (Downsizing): Esirgenen AH pozisyon sayısı: İstihdam edilmeyen Hekim: İstihdam edilmeyen ASE :

14 Yeniden yapılandırma Aile Sağlığı Merkezleri yapılandırılmıştır. Toplum Sağlığı Merkezleri yapılandırılmıştır. Evde bakım hizmetleri örgütlenmektedir. Yerinde sağlık hizmeti planlanmaktadır. Entegre sağlık hizmetleri örgütlenmektedir.

15 Gereksinime göre planlama???????????

16 Dezavantajlılara erişim Hastanelerde doğmuş ancak Aile hekimlerine kaydı yapılmamış bebeklerin Aile sağlığı Merkezleriyle ilişkilendirmesine yönelik çalışma, 2011 yazında yürütülmüştür.

17 Çalışan kullanıcı etkileşimi Hekim seçme özgürlüğü ile Aile hekimi değiştirilebilmektedir. Sağlık Bakanlığınca Özel Şirkete Memnuniyet araştırması yaptırılmıştır. Hasta hakları takibi için hastanelerde bürolara hekim davranışı/uygulaması şikayetleri mekanizması kurulmuştur.

18 Aile Hekimliği Uygulamasında Hasta ve Çalışan Memnuniyeti Çalışmaları: Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde hasta ve çalışan memnuniyetindeki değişimi değerlendirmek amacıyla, Aile Hekimliğine geçecek olan illerde uygulamaya geçilmeden en az 2 ay öncesinde ve sonrasında 6 ay aralıklarla hizmet sunanlara ve hizmet kullanıcılarına yönelik memnuniyet çalışmaları yapılmaktadır

19 Güler yüzlü hizmet? Özel sektöre ısmarlanan memnuniyet araştırmasının editörü,sağlık bakanı!

20 Teşekkür Özel sektöre ısmarlanan memnuniyet araştırması!

21 Sonuç ve Öneriler Sağlık hizmetlerinin piyasalaştırılması süreci Dünya Bankası kılavuzluğunda ilerlemektedir. Sözleşmeli esnek çalışma, performansa dayalı ödeme, hizmetlerde ve ekipte parçalanma, maliyet azatlımı, kullanıcı memnuniyeti sağlama alanın belirleyicileri olmuştur. Piyasalaşmanın sağlık hakkının gerçekleşmesine, sağlık emekgücünün sosyo-ekonomik güvenliğine yönelik tehditlerine etkisini izleme amaçlı bilimsel çalışmalar yürütülmelidir.

22 Erişim

23 Hanede gelir getirici işi olan kişi sayısına göre sağlık hizmetinden yararlanma durumu Son 6 ayda Hanede gelir getirici işi olan kişi sayısı sağlık Yok veya 1 2 ve daha fazla Toplam hizmetine kişi kişi ihtiyaç Sayı % Sayı % Sayı % duyup da alamadığınız oldu mu? Evet 51 89,5 6 10, Hayır , , X 2 =7,850 p=0,005 Eskiocak M ve Ark, EDİRNE DE AİLE HEKİMLİĞİNİN 3. YILINDA SAĞLIK HİZMETLERİNİN KULLANIMI -2009, Halk sağlığı Kongresi, 2010

24 Son 6 ayda sağlık hizmetine ihtiyaç duymasına karşın alamayanlar 57 (% 17) kişidir. Nedenleri: 3 ü (% 6,1) işten izin alamadığını,6 sı (% 12,2) ulaşım zorluğu yaşadığını, 9 u (% 18,4) muayene paralı olduğu için, 2 si (% 4,1) tetkikler pahalı olduğu için, 8 i (% 16,3) ilaçlar paralı olduğu için, 3 ü (% 6,1) muayene için bekleme zamanının olmaması, 18 (% 36,7) diğer nedenleri söylemiştir. Eskiocak M ve Ark, EDİRNE DE AİLE HEKİMLİĞİNİN 3. YILINDA SAĞLIK HİZMETLERİNİN KULLANIMI -2009, Halk sağlığı Kongresi, 2010

25 Gezici hizmet sunulması gereken bölgede yaşayanların %73'ü son bir ayda köylerine aile hekimi veya aile sağlığı elemanının gelmediğini ifade etmiştir. Katılımcıların %26,7'si gereksinimi olduğu halde doktora gidemediğini belirtmektedir (Alkoy S, Aile Hekimliği Pilot Uygulamasının Üçüncü Yılında Eskişehir'deGBP ve AÇS Hizmetlerinin ve Sağlık Hizmet Kullanma Davranışının Değerlendirilmesi, PHK, 2009).

26 Yaygınlık TUIK 2010 ADNKS Nüfus Toplum sağlığı merkezi İllere göre TSM başına nüfus (min- ort-maks)

27 Toplum Sağlığı Merkezlerinde İstihdam, 2008, Edirne Edirne genelinde mevzuata göre istihdam: karşılanmayan pratisyen hekim iş gücü %77. karşılanmayan diş hekimi % 94 karşılanmayan Sağlık memuru iş gücü % 26 karşılanmayan çevre sağlığı teknisyeni iş gücü % 59 karşılanmayan hemşire iş gücü % 38 fazla istihdam edilen ebe iş gücü % 72 Kandemir B, Edirne de Toplum Sağlığı Merkezlerinin Personel ve İşlev Açısından Değerlendirilmesi, 2008, Yüksek lisans Tezi, 2010

28

29

Evli ve dört çocuk babasıdır. Kendisine ait http://www.mehmetatasever.com adresli kişisel internet sitesi bulunmaktadır.

Evli ve dört çocuk babasıdır. Kendisine ait http://www.mehmetatasever.com adresli kişisel internet sitesi bulunmaktadır. Yazar Hakkında Mehmet Atasever: Eğitim hayatına doğum yeri olan Erzurum da başlayıp, yüksek lisans eğitimini; Atatürk Üniversitesi, üretim yönetim ve pazarlama alanında tamamladı. Doktora eğitimine ise

Detaylı

TÜRKÝYE'DE SAÐLIKTA DÖNÜÞÜM PROGRAMI ÖNCESÝ VE SONRASINDA SAÐLIK HÝZMETLERÝNÝN SUNUMU, FÝNANSMANI VE SAÐLIK HARCAMALARI

TÜRKÝYE'DE SAÐLIKTA DÖNÜÞÜM PROGRAMI ÖNCESÝ VE SONRASINDA SAÐLIK HÝZMETLERÝNÝN SUNUMU, FÝNANSMANI VE SAÐLIK HARCAMALARI Yayýn No:2011/414 TÜRKÝYE'DE SAÐLIKTA DÖNÜÞÜM PROGRAMI ÖNCESÝ VE SONRASINDA SAÐLIK HÝZMETLERÝNÝN SUNUMU, FÝNANSMANI VE SAÐLIK HARCAMALARI Yrd.Doç.Dr. Seher Nur SÜLKÜ Ankara, 2011 T.C. Maliye Bakanlığı

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ VE ETİK

SAĞLIK HİZMETLERİ VE ETİK Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi AKADEMİK ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI SAĞLIK HİZMETLERİ VE ETİK Prof. Dr. Haydar SUR Yrd. Doç. Dr. Murat ÇEKİN Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi AKADEMİK ARAŞTIRMA

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI HASTANE İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI EVDE SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİNİN TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİNE İLİŞKİN HEKİMLERİN GÖRÜŞLERİ

Detaylı

TÜRKİYE. OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri TÜRKİYE. OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri. OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri TÜRKİYE

TÜRKİYE. OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri TÜRKİYE. OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri. OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri TÜRKİYE OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri TÜRKİYE OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri Kısmen, artan sağlık harcamasının bir sonucu olarak, Türkiye deki sağlık durumu son birkaç on yıl içinde hızlı iyileşme kaydetmiştir.

Detaylı

Faaliyet Raporu ŞUBAT 2015

Faaliyet Raporu ŞUBAT 2015 2014 Faaliyet Raporu ŞUBAT 2015 Vatandaşın sağlığı ve sağlamlığı her zaman üzerinde dikkatle durulacak ulusal sorunumuzdur. Çünkü; Cumhuriyet düşünsel, bilimsel ve bedensel bakımlardan güçlü ve yüksek

Detaylı

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM Kasım 2013 SAĞLIK-SEN YAYINLARI - 21 Sağlık-Sen Adına

Detaylı

EDÝTÖRDEN. Ekim-Kas m-aral k

EDÝTÖRDEN. Ekim-Kas m-aral k EDÝTÖRDEN Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu vb direktifleriyle AKP hükümetleri döneminde son aşamaya gelen Sağlıkta Dönüşüm Projesi sosyal güvenlikte reform adına adım adım gerçekleştiriliyor. Öyle

Detaylı

Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Personelin Performansa Dayalı Döner Sermaye Ek Ödeme Uygulamasına İlişkin Değerlendirmeleri *

Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Personelin Performansa Dayalı Döner Sermaye Ek Ödeme Uygulamasına İlişkin Değerlendirmeleri * Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Personelin Performansa Dayalı Döner Sermaye Ek Ödeme Uygulamasına İlişkin Değerlendirmeleri * ÖZET Kıymet FETTAH ** Bayram ŞAHİN *** Bu çalışmanın amacı, birinci

Detaylı

Sağlıkta Dönüşüm Programı

Sağlıkta Dönüşüm Programı Sağlıkta Dönüşüm Programı Prof. Dr. Recep AKDAĞ Sağlık Bakanı Đzmir 22 Ocak 2010 Türkiye Sağlıkta Dönüşüm Programı Sağlıkta Dönüşümün Özellikleri Sağlıkta Dönüşüm Programı Ülkemizin sosyoekonomik gerçeklerine

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ORGANİZASYON VE YÖNETİMİNDE YAŞANAN SORUNLAR ve MEVCUT DURUM ANALİZİ. Coşkun Can Aktan

SAĞLIK BAKANLIĞI ORGANİZASYON VE YÖNETİMİNDE YAŞANAN SORUNLAR ve MEVCUT DURUM ANALİZİ. Coşkun Can Aktan SAĞLIK BAKANLIĞI ORGANİZASYON VE YÖNETİMİNDE YAŞANAN SORUNLAR ve MEVCUT DURUM ANALİZİ Coşkun Can Aktan I. GİRİŞ Türkiye Cumhuriyeti Anayasası na göre, ülke sınırları içinde yaşayan herkesin, sağlıklı bir

Detaylı

LALAPAŞA MERKEZ İLÇE DE YAŞAYAN 15-49 YAŞ GRUBU KADINLARIN ÜREME SAĞLIĞI DURUMLARI

LALAPAŞA MERKEZ İLÇE DE YAŞAYAN 15-49 YAŞ GRUBU KADINLARIN ÜREME SAĞLIĞI DURUMLARI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Galip EKUKLU LALAPAŞA MERKEZ İLÇE DE YAŞAYAN 15-49 YAŞ GRUBU KADINLARIN ÜREME

Detaylı

TÜRKİYE Aile Hekimliğinde Performansa Dayalı Sözleşme Uygulaması Tasarım ve Kazanımlar

TÜRKİYE Aile Hekimliğinde Performansa Dayalı Sözleşme Uygulaması Tasarım ve Kazanımlar Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized TÜRKİYE Aile Hekimliğinde Performansa Dayalı Sözleşme Uygulaması Tasarım ve Kazanımlar

Detaylı

UYUM EĞİTİMİ EĞİTİM MATERYALİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU UYUM EĞİTİMİ KAYNAK DOKÜMANI BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK PERSONELİ İÇİN

UYUM EĞİTİMİ EĞİTİM MATERYALİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU UYUM EĞİTİMİ KAYNAK DOKÜMANI BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK PERSONELİ İÇİN UYUM EĞİTİMİ EĞİTİM MATERYALİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU UYUM EĞİTİMİ KAYNAK DOKÜMANI BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK PERSONELİ İÇİN 2013 İçindekiler UYUM EĞİTİMİ EĞİTİM MATERYALİ... 0 İçindekiler...

Detaylı

ARDAHAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2017 STRATEJİK PLAN

ARDAHAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2017 STRATEJİK PLAN ARDAHAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2017 STRATEJİK PLAN 2012, İÇİNDEKİLER 1.STRATEJİK PLAN 2.MİSYON 3.VİZYON 4.TEMEL İLKE VE DEĞERLER 5.STRATEJİK

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu SAYI: 2006 /2 TARİH:21/02/2006 BAŞBAKANLIK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN EYLEM VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ARAŞTIRMA VE DENETLEME RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

BURSA TABİP ODASI KENT VE SAĞLIK GÜNDEMİ. Raporlar Açıklamalar Sunumlar. Ocak 2012 ISBN 978-605-5867-57-7

BURSA TABİP ODASI KENT VE SAĞLIK GÜNDEMİ. Raporlar Açıklamalar Sunumlar. Ocak 2012 ISBN 978-605-5867-57-7 BURSA TABİP ODASI KENT VE SAĞLIK GÜNDEMİ Raporlar Açıklamalar Sunumlar Ocak 2012 ISBN 978-605-5867-57-7 Önsöz Bursa Tabip Odası bir yandan iyi hekimlik ile ilgili değerleri savunurken, diğer yandan da

Detaylı

DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU

DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU TÜRKİYE SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI İÇ KAPAK DEĞERLENDİRME RAPORU (2003-2010) Prof. Dr. Recep AKDAĞ 1 2 Editör Prof. Dr. Recep AKDAĞ İçindekiler SUNUŞ... 9 ÖNSÖZ... 11 AÇIKLAMALAR... 13 GİRİŞ... 15 DÜNDEN

Detaylı

Türkiye de Sağlık Reformları ve Sağlık Harcamalarının Değerlendirilmesi. Health Reforms and the Evaluation of Health Expenditures in Turkey

Türkiye de Sağlık Reformları ve Sağlık Harcamalarının Değerlendirilmesi. Health Reforms and the Evaluation of Health Expenditures in Turkey Türkiye de Sağlık Reformları ve Sağlık Harcamalarının Değerlendirilmesi Health Reforms and the Evaluation of Health Expenditures in Turkey Hatice EROL Doç. Dr., Adnan Menderes Üniversitesi, Nazilli İİBF,

Detaylı

Türkiye de Yakın Tarihte Yapılan Sağlık Reformları

Türkiye de Yakın Tarihte Yapılan Sağlık Reformları ISBN 978-975-590-282-1 OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri Türkiye OECD VE IBRD/DÜNYA BANKASI 2008 Bölüm 2 Türkiye de Yakın Tarihte Yapılan Sağlık Reformları 35 Bu bölümde, Türkiye de sağlık sisteminde yapılan

Detaylı

Bu yıl, 57 sivil toplum kuruluşu ve sivil oluşumun üye olduğu Kamu Harcamalarını İzleme Platformu olarak sizlere bu mektubu yazıyoruz.

Bu yıl, 57 sivil toplum kuruluşu ve sivil oluşumun üye olduğu Kamu Harcamalarını İzleme Platformu olarak sizlere bu mektubu yazıyoruz. Ekim 2012 Sayın Milletvekili Bu yıl, 57 sivil toplum kuruluşu ve sivil oluşumun üye olduğu Kamu Harcamalarını İzleme Platformu olarak sizlere bu mektubu yazıyoruz. Bizler 2010 yılından beri kamu harcamalarını

Detaylı

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE KADRO STANDARTLARI HAKKINDA YÖNERGE 1

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE KADRO STANDARTLARI HAKKINDA YÖNERGE 1 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE KADRO STANDARTLARI HAKKINDA YÖNERGE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

T.C BALIKESİR VALİLİĞİ İl Özel İdaresi STRATEJİK PLAN (2006-2008)

T.C BALIKESİR VALİLİĞİ İl Özel İdaresi STRATEJİK PLAN (2006-2008) T.C BALIKESİR VALİLİĞİ İl Özel İdaresi STRATEJİK PLAN (2006-2008) İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 1.1 Sunuş 2. MİSYON İLKELER DEĞERLER POLİTİKALAR 2.1. Misyonumuz 2.2. İlkeler Değerler Politikalar 2.3 Vizyonumuz

Detaylı

TC AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI. ULUSAL ÇOCUK HAKLARI STRATEJİ BELGESİ ve EYLEM PLANI 2 0 1 3-2 0 1 7

TC AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI. ULUSAL ÇOCUK HAKLARI STRATEJİ BELGESİ ve EYLEM PLANI 2 0 1 3-2 0 1 7 TC AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ULUSAL ÇOCUK HAKLARI STRATEJİ BELGESİ ve EYLEM PLANI 2 0 1 3-2 0 1 7 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR... 3 TANIMLAR... 4 GİRİŞ... 6 BİRİNCİ BÖLÜM... 9 1.1. Gerekçe... 9 1.2.

Detaylı

POLİTİKA DOKÜMANI KADIN

POLİTİKA DOKÜMANI KADIN T.C. BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİTİKA DOKÜMANI KADIN ve SAĞLIK 2008, ANKARA Bu politika dokümanı, Türkiye de kadınların sağlık alanındaki durumunu analiz etmektedir. Doküman, KSGM tarafından

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI ÖNCE SAĞLIK! TRA2 BÖLGESİ SAĞLIK ALTYAPISI MEVCUT DURUM VE SORUNLAR ARALIK 2011, KARS İÇİNDEKİLER Sayfa KISALTMALAR... iii SUNUŞ... iv YÖNETİCİ ÖZETİ... vi I. GİRİŞ... 1 II.

Detaylı

Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU

Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU Bakan Sunuşu Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU Sağlık Bakanı 4 Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 19 Mart 2012 tarihinde faaliyetlerine başlamış olup, sağlık hizmetlerinin bir ülkeyi yaşanır kılan en önemli ölçütlerinden

Detaylı

TÜRKİYE DE AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASININ EBELERİN ÇALIŞMA KOŞULLARINA ETKİSİ

TÜRKİYE DE AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASININ EBELERİN ÇALIŞMA KOŞULLARINA ETKİSİ TÜRKİYE DE AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASININ EBELERİN ÇALIŞMA KOŞULLARINA ETKİSİ Ar. Gör. Dr. Ummahan Yücel* Ebe Ayşe Yüksel** *E.Ü. İzmir Atatürk Sağlık Yüksek Okulu, Ebelik Bölümü, **İzmir İl Sağlık Müdürlüğü

Detaylı

KAPSAM. Tablo 1: Stratejik Amaç ve Hedefler AMAÇLAR NO HEDEFLER

KAPSAM. Tablo 1: Stratejik Amaç ve Hedefler AMAÇLAR NO HEDEFLER 0 AMAÇ İl Sağlık Stratejik Planı; İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği olmak üzere üç kurumun ortak çalışmaları ile kalkınma planları, programlar, ilgili

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ IN TEMEL SAĞLIK GÖSTERGELERİ AÇISINDAN TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI

KAHRAMANMARAŞ IN TEMEL SAĞLIK GÖSTERGELERİ AÇISINDAN TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KAHRAMANMARAŞ IN TEMEL SAĞLIK GÖSTERGELERİ AÇISINDAN TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI ÖKKEŞ ARSLAN ŞEREFOĞLU YÜKSEK

Detaylı