GÜÇLENDİRİLMİŞ TUĞLA DUVAR DENEYLERİNDE YÜK DEFORMASYON ÖLÇÜMLERİNİN POTANSİYOMETRİK DEPLASMAN SENSÖRLER İLE BELİRLENMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜÇLENDİRİLMİŞ TUĞLA DUVAR DENEYLERİNDE YÜK DEFORMASYON ÖLÇÜMLERİNİN POTANSİYOMETRİK DEPLASMAN SENSÖRLER İLE BELİRLENMESİ"

Transkript

1 GÜÇLENDİRİLMİŞ TUĞLA DUVAR DENEYLERİNDE YÜK DEFORMASYON ÖLÇÜMLERİNİN POTANSİYOMETRİK DEPLASMAN SENSÖRLER İLE BELİRLENMESİ A. CUMHUR 1 1 Hitit Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, İnşaat Bölümü, Çorum, Özet Türkiye'deki yapıların büyük bir kısmının taşıyıcı sistemleri kolon ve kirişlerden oluşmaktadır. Yapının deprem davranışlarının iyileştirilmesinde tuğla duvarların güçlendirilmesi önemli bir alternatif oluşturmaktadır. Güçlendirilmiş tuğla duvarların dayanım ve davranışlarının deneysel çalışmalarla belirlenebilmesi için deplasman sensörlere ihtiyaç vardır. Bu çalışmada, inşaat mühendisliği yapı mekaniği laboratuvarında kullanılan potansiyometrik deplasman sensörler incelenmiştir. Ayrıca güçlendirilmiş tuğla duvar deneylerinde yük deformasyon ölçümleri potansiyometrik deplasman sensörler kullanılarak belirlenmiştir. Potansiyometrik deplasman sensörler, deformasyon uygulaması için en direkt ve etkili çözümlerden biridir. Çok küçük bir ölçüm aralığı için çok yüksek çözünürlükte ölçüm yapabilen (0.01mm hassasiyetinde) çeşitli versiyonları vardır. Diğer deplasman ölçerlerden (lvdt vb.) maliyetinin oldukça düşük olması mühendislik alanında deneysel çalışmalarda hem tercih sebebi olmakta hem de uygulanabilme açısından önemli avantajlar sağlamaktadır. Anahtar kelimeler: Potansiyometrik deplasman sensörleri, tuğla duvar, güçlendirme DETERMINATION OF LOAD DEFORMATION MEASUREMENTS BY MEANS OF POTENTIOMETRIC DISPLACEMENT SENSORS IN REINFORCED BRICK WALL EXPERIMENTS Abstract Carrier systems consist of columns and beams in a large portion of the buildings in Turkey. Strengthening of brick walls play an important alternative role in improving the seismic behavior of structures. Displacement sensors are needed in order to determine the reinforced brick wall strength and behavior with the experimental studies. In this study, potentiometric displacement sensors, used in structures mechanics laboratory of civil engineering, are examined. Moreover, load deformation measurements were determined in the of the reinforced brick wall experiments with potentiometric displacement sensors. Potentiometric displacement sensors are one of the most direct and effective solutions for application of the deformation. There are several versions measuring very high resolution (0.01mm accuracy) for a very small measuring range. These sensors have the advantages in terms of having relatively low costs when compared to other displacement sensors (lvdt, etc.). That's why they are mostly preferred and applicable in the experimental studies in the field of engineering. HKMO Mühendislik Ölçmeleri STB Komisyonu

2 Keywords: Potentiometer displacement sensors, brick wall, strengthening 1. Giriş Betonarme binaların depreme karşı güçlendirilmesi ve özellikle de olası göçmelerin önlenerek can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi gerekmektedir(dbybhy,2007) 1. Alternatif güçlendirme yöntemi olarak tuğla duvarlar genişletilmiş metallerle güçlendirilerek deneysel çalışmalar yapılmıştır. Yapılan bu deneysel çalışmalarda referans ve güçlendirilmiş deney elemanlarının dayanım ve davranışların belirlenebilmesi için yük ve deplasmanların hassas bir şekilde ölçülerek kayıt altına alınması gerekmektedir. Gazi Üniversitesi, İnşaat mühendisliği, Yapı mekaniği laboratuvarında yapılan bu deneylerde ölçümler için potansiyometrik deplasman sensörler kullanılmıştır. 2. Yöntem Deneyleri yapılacak referans ve güçlendirilmiş tuğla duvarlar 1m 1m ölçülerinde üretilmiştir. Deneyler boyunca tuğla duvarların boyutu ve duvarların güçlendirilmesi için kullanılan genişletilmiş metallerin boyutları sabit kalmıştır. Deney elemanlarının tek düze yükler altında deformasyon ölçümleri potansiyometrik deplasman sensörler ile dört farklı yerden yapılacaktır. Bu ölçümlerde parametre; a) Duvarın ön yüzünde, düşey köşegendeki yüke bağlı deformasyonu (kısalma) ölçmek, b) Duvarın arka yüzünde, yatay köşegendeki yüke bağlı deformasyonu (uzama) ölçmek, c) Rijit çerçevenin ön yüz alt mafsalda, düşey köşegendeki yüke bağlı deformasyonu (kısalma) ölçmek, d) Rijit çerçevenin arka yüz alt mafsalda, düşey köşegendeki yüke bağlı deformasyonun (kısalma) ölçülmesi olacaktır. 3. Deneysel Çalışma 3.1. Deney Çerçevesi Deney çerçevelerine köşegen ekseninden etkiyen tek düze yükler bir çelik çerçeve yardımıyla uygulanmıştır. Çelik çerçevenin dört köşesinde mafsallı birleşimler yer almaktadır. Burada asıl amaç, 1 Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik

3 BA 2 çerçevede bulunan yapı elemanları (kolonlar, kiriş, temel) tarafından çevrelenen güçlendirilmiş ve sıvanmış tuğla dolgu duvarlara uygulanan yükleri gerçeğe en yakın şekilde simüle etmektir (Seydanlıoğlu, 2013). Köşegen ekseninden etkiyen yükler hidrolik kriko yardımıyla çerçevenin alt tarafından uygulanmıştır. Çerçevenin 1000kN yük kapasitesine sahip olması düşünülmüş ve bu yükü karşılayabilecek kapasitede tasarlanmıştır. Rijit çerçeve, Şekil 1 de belirtilmiştir. Şekil 1. Rijit Çerçeve 3.2. Yükleme Düzeneği Deney platformunun üst tarafına bir yük hücresi ve alt tarafına hidrolik kriko monte edilmiştir. Hidrolik kriko vasıtasıyla çerçevenin alt tarafından düşey yönde yukarı doğru deney çerçevesine yük uygulanmıştır. Şekil 2 de deney çerçevesinin platform üzerine yerleştirilmiş hali ve deney düzeneği gösterilmektedir(altundal v.d., 2014). 2 Betonarme

4 Şekil 2. Deney Düzeneği Yükleme Programı Deney elemanları rijit çerçeveye dört köşeden uygulanan işkenceler ile çerçevenin içine yerleştirilmiştir. Düşey yük ise çerçevenin alt tarafından hidrolik kriko vasıtasıyla çerçeveye ve dolgu duvara köşegen ekseninden etkiyen yükler olarak uygulanmıştır. Yükleme hızı başlangıçta 20mm deformasyona kadar 10 birim, her 10mm lik deformasyon artışında 5 birim kontrollü artırılarak yapılmıştır. Deney elemanlarının deplasmana bağlı yükleme hızları, Tablo 1 de verilmiştir(altundal v.d., 2014). 3 Deney düzeneği Gazi Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Yapı Mekaniği Laboratuvarında kurulmuştur.

5 Tablo 1. Deney Elemanlarına Deplasmana Bağlı Uygulanan Yükleme Hızları Deney Elemanları Deplasmanlar (mm) Deney Yükleme Hızı (Otomatik) R 1 R 2 B B B B2 100 B2 150 B Ölçme Düzeni Deneyler sırasında yük ölçümü için 100 ton kapasitesinde bir yük hücresi ile 100 ton kapasiteli, basma tipi, hareketli, çift tahrikli piston kullanılmıştır. Testi yapılan dolgu duvarların ve deney çerçevesinin yük etkisi altında yaptığı deplasmanları ölçebilmek için 0.01 mm hassasiyetle ölçüm yapabilen 2 adet 50mm yaylı doğrusal potansiyometrik deplasman sensörü (LPS 50) ve 2 adet 400mm milli doğrusal potansiyometrik deplasman sensörü (LPT 400) kullanılmıştır. Kullanılan bu Potansiyometrik deplasman sensörler ile gelen veriler bir veri toplama sisteminden (elektronik veri kayıt cihazı) geçtikten sonra bilgisayara kaydedilmiştir. Veri toplama sistemi 4, 16bit ölçüm çözünürlüğüne sahip ölçüm hassasiyetinde ve kanal başına saniyede 8 örneğe kadar veri toplayabilen bir veri toplama sistemidir. Veri toplama sisteminin temel fonksiyonu, sensörlerden gelen, yavaş değişen (statik/yarı statik) sinyallerin dijital veriye çevrilerek bilgisayar ortamına aktarılmasıdır. Tümleşik sinyal işleme ünitesi sayesinde çok sayıda sensör türü ile hiç bir ek parçaya ihtiyaç duymadan ölçüm alınabilir(teknik Destek Grubu, 2014). 4 Veri toplama sistemi (elektronik veri kayıt cihazı) Teknik Destek Grubu Bilimsel Ölçme Ltd. Şti. tarafından temin edilmiştir.

6 Deney sistemimizde yük hücresi (load cell), hidrolik kriko ve potansiyometrik deplasman sensörü kullanılmıştır. İhtiyaca göre diğer ölçme uygulamaları için de gerinim pulu (strain gauge), basınç transdüşeri (Pressure Transducer) ve ısıl çift (Thermocouple) kullanılabilir. Deney sistem ekipmanları İnşaat Mühendisliği, Deprem Mühendisliği ve diğer mühendislik fakültesi üniversite laboratuvarları, kamu ve özel etüt laboratuvarları, endüstriyel tesislerin AR GE laboratuvarları vb. birçok uygulama alanlarına sahiptir(şekil 3). Şekil 3. Deney Sistem Ekipmanları (Teknik Destek Grubu, 2014) Potansiyometrik deplasman sensörler, çeşitli kapasitelerdeki olmakla birlikte deney esnasında okunan deplasman verilerini elektrik sinyallerine dönüştürerek verilerin zamana bağlı olarak bilgisayara aktarılmasını sağlayan sensörlerdir(şekil 4). Şekil 4. Potansiyometrik deplasman sensörleri 5 5 Potansiyometrik deplasman sensörleri Teknik Destek Grubu Bilimsel Ölçme Ltd. Şti. tarafından temin edilmiştir.

7 Deneye hazır sistem ile yapılan tüm deneyler için hem video çekimi yapılmakta hem de deneylerdeki veri ve grafikler de kayıt altına alınmıştır(şekil 5 6). Şekil 5. Deneylerde yapılan video kayıt Şekil 6. Deneylerdeki veri ve grafiklerin kaydı Deneyler süresince, tuğla duvar deney elemanlarının maksimum köşegen deplasmanı ile yükün değişimi bilgisayarın ekranında yük deplasman grafiği olarak çizdirilmiştir. Her deneyden önce Potansiyometrik deplasman sensörlerin kalibrasyonları kontrol edilmiştir. Her Potansiyometrik deplasman sensörlere bir kod adı (LPS ve LPT) verilmiştir. Ölçüm sisteminde duvarın her iki köşegen (yatay ve düşey) boyunca deplasmanı ölçmek için 2 adet, çelik çerçevenin altından ön ve arka tarafına da yük doğrultusunda (düşey doğrultuda) deplasmanları ölçmek için 2 adet daha Potansiyometrik deplasman sensörler kullanılmıştır(şekil 7). LPS 50 Ön: Deney elemanının ön yüzünde, düşey köşegendeki yüke bağlı deformasyonu (kısalma) ölçmek için alt köşesine montajı yapılan 50mm yaylı doğrusal potansiyometrik deplasman sensörü, LPS 50 Arka: Deney elemanının arka yüzünde, yatay köşegendeki yüke bağlı deformasyonu (uzama) ölçmek için sağ köşesine montajı yapılan 50mm yaylı doğrusal potansiyometrik deplasman sensörü, LPT 400 Ön: Rijit çerçevenin ön yüzündeki alt mafsalda, düşey köşegendeki yüke bağlı deformasyonu (kısalma) ölçmek için piston üst tablasına montajı yapılan 400mm ölçüm yapabilen milli doğrusal potansiyometrik deplasman sensörü,

8 LPT 400 Arka: Rijit çerçevenin arka yüzündeki alt mafsalda, düşey köşegendeki yüke bağlı deformasyonu (kısalma) ölçmek için piston üst tablasına montajı yapılan 400mm ölçüm yapabilen milli doğrusal ikinci potansiyometrik deplasman sensörü. Ön Yüz Arka Yüz Şekil 7. Deney Düzeneğinin Ön ve Arka Yüzündeki Potansiyometrik Deplasman Sensörlerin Yerleşimi ve Deney Elemanlarının Yük Deformasyon Ölçümlerinin Yapılması 3.5. Potansiyometrik Deplasman Sensörler ile Yük Deformasyon Grafiklerinin Belirlenmesi Potansiyometrik deplasman sensörler kullanılarak referans ve güçlendirilmiş tuğla duvar deney elemanlarının yük deformasyon verileri yapılan deneysel çalışmalar sonucunda belirlenmiştir. Ayrıca referans ve güçlendirilmiş tuğla duvar deney elemanları karşılaştırmalı olarak kıyaslanmıştır(şekil 8 11).

9 Şekil 8. Referans Deney Elemanlarının Potansiyometrik Deplasman Sensörler Kullanılarak Oluşturulan Yük Deformasyon Grafiği Şekil 9. Bulon Aralıklarına Göre Güçlendirilen Deney Elemanlarının Potansiyometrik Deplasman Sensörler Kullanılarak Oluşturulan Yük Deformasyon Grafiği

10 Şekil 10. Genişletilmiş Metalin Farklı Kalınlıklarına Göre Güçlendirilen Deney Elemanlarının Potansiyometrik Deplasman Sensörler Kullanılarak Oluşturulan Yük Deformasyon Grafiği

11 Şekil 11. Genişletilmiş Metalin Uygulama Yerine Göre Güçlendirilen Deney Elemanlarının Potansiyometrik Deplasman Sensörler Kullanılarak Oluşturulan Yük Deformasyon Grafiği Sonuç ve Öneriler Mühendislik uygulamalarında, laboratuvar deneylerinde ve diğer uygulamalarda potansiyometrik deplasman sensörler yük, deformasyon, gerilme vb. ölçümleri yapılabilmektedir. Ayrıca diğer deplasman ölçerlere göre (lvdt vb.) daha ekonomiktirler. Potansiyometrik deplasman sensörler kullanılarak yapılan deneysel çalışmalarda hassas ölçümler (saniyede 8 adet veri kaydı) kayıt altına alınmıştır. Bu durum özellikle deney süresince yapılan gözlemler ve deneysel çalışma sonuçlarının değerlendirilmesi açısından oldukça önemlidir. Potansiyometrik deplasman sensörler kullanılarak yapılan deneysel çalışmalar ile elde edilen yükdeplasman grafikleri ile istenilen hangi yükte ne kadar deplasman yapabildiği, farklı şekillerde güçlendirilen bütün deney elemanlarının maksimum yük (taşıma kapasitesi) ve deformasyon miktarları belirlenerek nümerik çalışmalar için kullanılabilecektir. Yapılan deneysel çalışmalar sonucu bulunan yük deformasyon grafiklerinden yararlanarak güçlendirilmiş tuğla duvar deney elemanlarının rijitlik, süneklik ve enerji dönüştürme kapasitesi belirlenebilecektir. Potansiyometrik deplasman sensörler, tek düze yükler altında, tersinir tekrarlanır yükler altında ve dinamik yükler altındaki deneylerde güvenilir bir şekilde kullanılabilir. Kaynaklar Altundal, A., Aykaç, S., Cumhur, A., (2014). Tuğla Dolgulu Duvarların Genişletilmiş Sac Levhalar ile Güçlendirilmesi, Sakarya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No : , Sakarya. Seydanlıoğlu M., (2013). Delikli Çelik Levhalarla Güçlendirilmiş Tuğla Duvarların Tekdüze Yükler Altındaki Davranışı, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

12 T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik, Ankara, Türkiye. Teknik Destek Grubu, (2014). Ankara

Çerçeveye yapılan ankraj aralığının, bölme duvarlı çerçeve güçlendirmesine etkisi

Çerçeveye yapılan ankraj aralığının, bölme duvarlı çerçeve güçlendirmesine etkisi 248 Çerçeveye yapılan ankraj aralığının, bölme duvarlı çerçeve güçlendirmesine etkisi Hidayet ÖZDEMİR *, İlhan EREN Erciyes Üniversitesi,Mühendislik Fakültesi 38030 Melikgazi,Kayseri İTÜ, İnşaatFakültesi,

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI FRP SARGILI PERDE DUVARIN YÜKLER ALTINDAKİ DAVRANIŞININ İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ ENİS BAŞ DENİZLİ, TEMMUZ - 2015

Detaylı

KISMİ DOLGU DUVARLI ÇELİK ÇERÇEVELERİN TERSİNİR TEKRARLANIR YATAY YÜKLER ALTINDAKİ DAVRANIŞININ DENEYSEL ve ANALİTİK OLARAK İNCELENMESİ.

KISMİ DOLGU DUVARLI ÇELİK ÇERÇEVELERİN TERSİNİR TEKRARLANIR YATAY YÜKLER ALTINDAKİ DAVRANIŞININ DENEYSEL ve ANALİTİK OLARAK İNCELENMESİ. 1. OTURUM KISMİ DOLGU DUVARLI ÇELİK ÇERÇEVELERİN TERSİNİR TEKRARLANIR YATAY YÜKLER ALTINDAKİ DAVRANIŞININ DENEYSEL ve ANALİTİK OLARAK İNCELENMESİ M. Yaşar Kaltakcı a, Hasan Hüsnü Korkmaz a, Ali Köken a,

Detaylı

PREFABRİK BETONARME SANAYİ YAPILARININ DEPREM DAVRANIŞININ DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

PREFABRİK BETONARME SANAYİ YAPILARININ DEPREM DAVRANIŞININ DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ PREFABRİK BETONARME SANAYİ YAPILARININ DEPREM DAVRANIŞININ DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Nihat ÇETİNKAYA Danışman:

Detaylı

Development of Low-Cost Dynamic Triaxial Test Apparatus for Granular Materials

Development of Low-Cost Dynamic Triaxial Test Apparatus for Granular Materials Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 12-1 (2008),26-34 Granüler Yol Malzemeleri için Düşük Maliyetli Dinamik Üç Eksenli Test Cihazı Geliştirilmesi Altan YILMAZ *, Mustafa KARAŞAHİN

Detaylı

YAPILARIN ÜST RİJİT KAT OLUŞTURULARAK GÜÇLENDİRİLMESİ

YAPILARIN ÜST RİJİT KAT OLUŞTURULARAK GÜÇLENDİRİLMESİ YAPILARIN ÜST RİJİT KAT OLUŞTURULARAK GÜÇLENDİRİLMESİ Hasan KAPLAN 1, Yavuz Selim TAMA 1, Salih YILMAZ 1 hkaplan@pamukkale.edu.tr, ystama@pamukkale.edu.tr, syilmaz@pamukkale.edu.tr, ÖZ: Çok katlı ların

Detaylı

CAM FĠBER TAKVĠYELĠ PLASTĠKLERĠN FĠZĠKSEL VE MEKANĠK ÖZELLĠKLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ

CAM FĠBER TAKVĠYELĠ PLASTĠKLERĠN FĠZĠKSEL VE MEKANĠK ÖZELLĠKLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ CAM FĠBER TAKVĠYELĠ PLASTĠKLERĠN FĠZĠKSEL VE MEKANĠK ÖZELLĠKLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ Alper CUMHUR 1 1 Hitit Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Çorum, Türkiye Özet Dünyadaki teknolojik gelişmelere bağlı olarak

Detaylı

DENEY VE EĞİTİM AMAÇLI MEKANİK, TEK EKSENLİ BİR SARSMA TABLASININ İMALATI VE PERFORMANSININ ARAŞTIRILMASI

DENEY VE EĞİTİM AMAÇLI MEKANİK, TEK EKSENLİ BİR SARSMA TABLASININ İMALATI VE PERFORMANSININ ARAŞTIRILMASI Altıncı Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 6- Ekim 7, İstanbul Sixth National Conference on Earthquake Engineering, 6- October 7, Istanbul, Turkey DENEY VE EĞİTİM AMAÇLI MEKANİK, TEK EKSENLİ BİR SARSMA

Detaylı

DEPREM GÜVENLİĞİ YETERSİZ BETONARME BİR BİNA İÇİN FARKLI GÜÇLENDİRME ÖNERİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Haluk ŞİK

DEPREM GÜVENLİĞİ YETERSİZ BETONARME BİR BİNA İÇİN FARKLI GÜÇLENDİRME ÖNERİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Haluk ŞİK T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DEPREM GÜVENLİĞİ YETERSİZ BETONARME BİR BİNA İÇİN FARKLI GÜÇLENDİRME ÖNERİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Haluk ŞİK YÜKSEK LİSANS TEZİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM

Detaylı

ISIL İŞLEM İLE ONARILAN NARİN ÇELİK PLAKALARIN CAM FİBER TAKVİYELİ POLİMERLER (GFRP) İLE GÜÇLENDİRİLMESİ

ISIL İŞLEM İLE ONARILAN NARİN ÇELİK PLAKALARIN CAM FİBER TAKVİYELİ POLİMERLER (GFRP) İLE GÜÇLENDİRİLMESİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University Cilt 27, No 2, 295-301, 2012 Vol 27, No 2, 295-301, 2012 ISIL İŞLEM İLE ONARILAN NARİN ÇELİK PLAKALARIN

Detaylı

HAFİF YAPI TASARIMINDA PULTRUZYON METODU İLE ÜRETİLEN CAM ELYAF TAKVİYELİ PLASTİKLERİN KULLANILMASI

HAFİF YAPI TASARIMINDA PULTRUZYON METODU İLE ÜRETİLEN CAM ELYAF TAKVİYELİ PLASTİKLERİN KULLANILMASI Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 22, No 1, 199-205, 2007 Vol 22, No 1, 199-205, 2007 HAFİF YAPI TASARIMINDA PULTRUZYON METODU İLE ÜRETİLEN CAM ELYAF TAKVİYELİ PLASTİKLERİN

Detaylı

Cam Elyaf Takviyeli Plastik Profilli Pasif Kazık Grup Davranışının Deneysel Olarak İncelenmesi *

Cam Elyaf Takviyeli Plastik Profilli Pasif Kazık Grup Davranışının Deneysel Olarak İncelenmesi * İMO Teknik Dergi, 2012 5931-5950, Yazı 377 Cam Elyaf Takviyeli Plastik Profilli Pasif Kazık Grup Davranışının Deneysel Olarak İncelenmesi * Mehmet Rifat KAHYAOĞLU * Mutlu SEÇER ** Arif Ş. KAYALAR *** ÖZ

Detaylı

YAPAY ZEKA KULLANILARAK SANAL LABORATUAR TASARIMINDA ÇEKME TESTİNİN MODELLENMESİ

YAPAY ZEKA KULLANILARAK SANAL LABORATUAR TASARIMINDA ÇEKME TESTİNİN MODELLENMESİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University Cilt 27, No 1, 205-210, 2012 Vol 27, No 1, 205-209, 2012 YAPAY ZEKA KULLANILARAK SANAL LABORATUAR

Detaylı

Pultruzyon Metodu ile Üretilen Cam Fiber Takviyeli Plastik Profillerin Sera Modellemesinde Kullanılması

Pultruzyon Metodu ile Üretilen Cam Fiber Takviyeli Plastik Profillerin Sera Modellemesinde Kullanılması Uluslararası Deprem ve Yapı Mühendisliğinde Gelişmeler Sempozyumu, 4-6 Ekim 007 Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta-Antalya, Türkiye Pultruzyon Metodu ile Üretilen Cam Fiber Takviyeli Plastik Profillerin

Detaylı

Betonların Güçlendirilmesinde Karbon Fiber Takviyeli Polimer Yerine Cam Fiber Takviyeli Polimer Kullanılması

Betonların Güçlendirilmesinde Karbon Fiber Takviyeli Polimer Yerine Cam Fiber Takviyeli Polimer Kullanılması Betonların Güçlendirilmesinde Karbon Fiber Takviyeli Polimer Yerine Cam Fiber Takviyeli Polimer Kullanılması 1 Ali SARIBIYIK * 2 Naci CAGLAR ve 2 Muzaffer ELMAS 1 Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

Binaların Dinamik Parametrelerinin Operasyonal Modal Analiz Yöntemiyle Belirlenmesi *

Binaların Dinamik Parametrelerinin Operasyonal Modal Analiz Yöntemiyle Belirlenmesi * İMO Teknik Dergi, 2010 5185-5205, Yazı 337 Binaların Dinamik Parametrelerinin Operasyonal Modal Analiz Yöntemiyle Belirlenmesi * Alemdar BAYRAKTAR* Temel TÜRKER** Ahmet Can ALTUNIŞIK*** Barış SEVİM****

Detaylı

Kömürhan Köprüsünün Sonlu Eleman Model İyileştirilmesi *

Kömürhan Köprüsünün Sonlu Eleman Model İyileştirilmesi * İMO Teknik Dergi, 2009 4675-4700, Yazı 307 Kömürhan Köprüsünün Sonlu Eleman Model İyileştirilmesi * Alemdar BAYRAKTAR* Ahmet Can ALTUNIŞIK** Barış SEVİM*** Temel TÜRKER**** ÖZ Bu çalışmada, Malatya-Elazığ

Detaylı

Serdal Terzi Accepted: January 2011

Serdal Terzi Accepted: January 2011 ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 1, Article Number: 1A0135 ENGINEERING SCIENCES Melda Alkan Çakıroğlu Received: October 2010 Serdal Terzi Accepted: January

Detaylı

FARKLI KESİT GEOMETRİLERİNE SAHİP BETONARME KOLONLARIN DAVRANIŞININ İNCELENMESİ INVESTIGATION OF RC COLUMN BEHAVIOUR HAVING DIFFERENT GEOMETRY

FARKLI KESİT GEOMETRİLERİNE SAHİP BETONARME KOLONLARIN DAVRANIŞININ İNCELENMESİ INVESTIGATION OF RC COLUMN BEHAVIOUR HAVING DIFFERENT GEOMETRY FARKLI KESİT GEOMETRİLERİNE SAHİP BETONARME KOLONLARIN DAVRANIŞININ İNCELENMESİ * 1 Naci Çağlar, 2 Abdulhalim Akkaya, 1 Aydın Demir, 1 Hakan Öztürk * 1 Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği, Sakarya

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Fehmi KASAPOĞLU

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Fehmi KASAPOĞLU ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Fehmi KASAPOĞLU TÜNEL KALIP SİSTEMLERLE ÜRETİLEN PERDELİ TAŞIYICI SİSTEMLERİN, KONVANSİYONEL SİSTEMLERLE KARŞILAŞTIRILMASI İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

TALAŞLI İMALATTA KESME KUVVETİ ÖLÇME SİSTEMLERİ CUTTING FORCE MEASUREMENT SYSTEMS IN MACHINING

TALAŞLI İMALATTA KESME KUVVETİ ÖLÇME SİSTEMLERİ CUTTING FORCE MEASUREMENT SYSTEMS IN MACHINING 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye TALAŞLI İMALATTA KESME KUVVETİ ÖLÇME SİSTEMLERİ CUTTING FORCE MEASUREMENT SYSTEMS IN MACHINING Yakup TURGUT a,

Detaylı

Traktöre Bağlanabilen Hidrolik Toprak Penetrometresi

Traktöre Bağlanabilen Hidrolik Toprak Penetrometresi Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2005, 42(2):87-95 ISSN 1018-8851 Traktöre Bağlanabilen Hidrolik Toprak Penetrometresi Ercan GÜLSOYLU 1 Engin ÇAKIR 2 Summary Tractor Mountable Hydraulic Soil Cone Penetrometer

Detaylı

Fatih Üniversitesi, İstanbul, Türkiye E-posta: kfidan@fatih.edu.tr, hseckin@fatih.edu.tr, onur@fatih.edu.tr, enisesen50@yahoo.com. 2.

Fatih Üniversitesi, İstanbul, Türkiye E-posta: kfidan@fatih.edu.tr, hseckin@fatih.edu.tr, onur@fatih.edu.tr, enisesen50@yahoo.com. 2. 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye BETONARME VE TARİHİ YAPILARDAKİ YIPRANMALARIN FİBER OPTİK SENSÖRLE TESPİTİ DETECTION OF CRACKS AND DAMAGES IN

Detaylı

YÜZEYSEL TEMEL GEOMETRİSİNİN ZEMİNLERDE OLUŞAN GERİLMELERE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

YÜZEYSEL TEMEL GEOMETRİSİNİN ZEMİNLERDE OLUŞAN GERİLMELERE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI ISSN 1019-1011 ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MİM.FAK.DERGİSİ CİLT.25 SAYI.1-2 Haziran/Aralık June/December 2010 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.25 NO.1-2 YÜZEYSEL TEMEL GEOMETRİSİNİN ZEMİNLERDE OLUŞAN GERİLMELERE ETKİSİNİN

Detaylı

YENİ NAUTILUS KÖR KALIP SİSTEMLERİNİN DEPREM YÖNETMELİĞİNE GÖRE YAPISAL ANALİZİ

YENİ NAUTILUS KÖR KALIP SİSTEMLERİNİN DEPREM YÖNETMELİĞİNE GÖRE YAPISAL ANALİZİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOPLAST S.p.A TARAFINDAN ÜRETİLEN İKİ DOĞRULTUDA ÇALIŞAN BOŞLUKLU DÖŞEME SİSTEMLERİNDE KULLANILAN YENİ NAUTILUS KÖR KALIP SİSTEMLERİNİN DEPREM YÖNETMELİĞİNE

Detaylı

Betonarme Kirişlerde Cam Elyaf Takviyeli Plastik Donatıların Kullanımının Araştırılması

Betonarme Kirişlerde Cam Elyaf Takviyeli Plastik Donatıların Kullanımının Araştırılması Betonarme Kirişlerde Cam Elyaf Takviyeli Plastik Donatıların Kullanımının Araştırılması 1 Yunus EKİZ, 2 Mehmet SARIBIYIK ve 2 Ferhat AYDIN 1Sakarya Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Yapı Eğitimi Bölümü,

Detaylı

INVESTIGATING MULTIPATH EFFECTS ON REAL TIME KINEMATIC GPS AND A CASE STUDY

INVESTIGATING MULTIPATH EFFECTS ON REAL TIME KINEMATIC GPS AND A CASE STUDY GERÇEK ZAMANLI KİNEMATİK GPS TE SİNYAL YANSIMASI ETKİLERİNİN İNCELENMESİ VE BİR UYGULAMA Ç. MEKİK 1, Ö. CAN 2 1 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Bölümü,

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ HIZLI DURUM TESPİT (DURTES) YÖNTEMİ VE BİLGİSAYAR PROGRAMININ GELİŞTİRİLMESİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ HIZLI DURUM TESPİT (DURTES) YÖNTEMİ VE BİLGİSAYAR PROGRAMININ GELİŞTİRİLMESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ HIZLI DURUM TESPİT (DURTES) YÖNTEMİ VE BİLGİSAYAR PROGRAMININ GELİŞTİRİLMESİ İnş. Müh. Rasim TEMÜR İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Yapı

Detaylı

ANKARAÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ HAYVANSAL ÜRETİM YAPILARINDA KULLANILAN TAŞIYICI SİSTEMLERİN EKONOMİK YÖNDEN KARŞILAŞTIRILMASI Bülent YAVUZ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İsmet Semih ATEŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ MEVCUT BİNALARIN DEPREME KARŞI PERFORMANS ANALİZİ İÇİN KULLANILAN ALTERNATİF YÖNTEM VE PAKET PROGRAMLARIN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı