ONKOLOJİDE HASTA ve HASTA YAKINININ GÜÇLENDİRİLMESİ. Hasta ve yakınının DESTEKLENMESİ 26 mart 2010 saat 14.15

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ONKOLOJİDE HASTA ve HASTA YAKINININ GÜÇLENDİRİLMESİ. Hasta ve yakınının DESTEKLENMESİ 26 mart 2010 saat 14.15"

Transkript

1 ONKOLOJİDE HASTA ve HASTA YAKINININ GÜÇLENDİRİLMESİ Hasta ve yakınının DESTEKLENMESİ 26 mart 2010 saat 14.15

2 . GÜÇLENDİRME?????

3 güçsüzlük Kişinin, davranışlarının bir sonuç getirmeyeceği algısı, güncel olay ya da henüz yaşanmış bir olay üzerinde kontrol eksikliği algısıdır.

4 Başka bir deyişle kişinin belirli olaylar yada durumlar karşısında kendini güçlü hissetmediği ya da bireysel olarak kontrol kaybı hissettiği durumdur.

5 Hemşirelik; Virginia Handerson a göre; sağlıklı veya hasta bireyin temel gereksinimini karşılamada bağımsız hale gelmesi için diğer sağlık bakımı veren gruplarla işbirliği içinde çalışmak, bağımsızlığa ulaşma sürecini mümkün olduğunca hızlandırmak ve kaybettiği gücü kazanmasında bireye yardımcı olmaktır

6 hemşire yönetmeliği..8 mart Hasta ve yakınını Güçlendirme hemşirenin görevidir..

7 .. AVRUPA KANSER Birlikleri Örgütü (ECL)Kanserli hastaların hakları, Avrupa Kılavuzu

8 Kılavuz; Kanser hastalarının ve sağlık çalışanlarının hak ve sorumluluklarının tanınmasına ve güçlendirilmesine yöneliktir

9 .. Avrupa Kanser Birlikleri Örgütü ( The Association of European Cancer Leagues, ECL), kanserli hastalar ve ailelerine yasal güvenceler ve özel hizmetlerin sunumunu gerekli görmektedir

10 ECLHaziran 2002 de Oslo da uluslararası ortak bildirge yayınlamış bildirge ile, ülkelerin, insan haklarına saygı çerçevesinde bu önerileri kabul etmelerini önermektedir

11 Kılavuzda bazı ana başlıklar; 2. Bakım Kalitesi 3. Hastalar ile sağlık çalışanları arasındaki ilişkiler 4. Hastanın bilgilendirilmesi

12 Ana başlıklar; 5. Hastalar ve yakınlarına psikolojik destek sağlanması 6. Sosyal destek ve maddi yardımlar 7. Rehabilitasyon

13 bağlantılı alt başlıklar; Çok sayıda farklı sağlık hizmetinden faydalanabilme (evde bakım, topluma yönelik hizmetler) Sağlık, sosyal ve psikolojik hizmetler arasında koordinasyon Ailelere destek olunması Multidisipliner sağlık ekibine ulaşabilme

14 Bağlantılı alt başlıklar; Özelleşmiş kanser hizmetlerine Ulaşabilme Konsültasyon ve iletişim için yeterli zaman ayrılması Tanı, tedavi, bakım ve hastalığın seyri ile ilgili bilgilendirilme ya da bilgilendirilmeyi istememe hakkı Uygun bir ortamda bilgi edinme hakkı

15 bağlantılı alt başlıklar; İzin verme ya da vermeme hakkı Şikayetlerin dinlenmesi ve cevaplandırılması hakkı İstenildiğinde ailenin sürece katılma Hakkı Hastalar ve ailelerinin; hastalığı en iyi şekilde anlaması ve başa çıkabilmesi, üzüntü ve streslerinin azaltılması için bilgiye ulaşımları desteklenmelidir

16 bağlantılı alt başlıklar; Hastalar ve yakınlarının; tanı, tedavi ve tedavi sonrası süreçlere uyumları için duygusal ihtiyaçlarının karşılanmasında psikolojik desteğin sağlanması esastır Hastalığın her döneminde psikolojik desteğe ulaşabilmek Sağlık çalışanlarının, psikolojik destek ve iletişimle ilgili uygun eğitimlerinin sağlanması

17 bağlantılı alt başlıklar; Kanser derneklerinin hastane içinde ve toplum düzeyinde rol almaları Destek grupları.

18 bağlantılı alt başlıklar; Hastalara destek amaçlı haberleşme ağının ve eski hastaların deneyimlerinin paylaşılmasının geliştirilmesine yönelik internet teknolojileri Eski hastalar, yeni hastalara gönüllü destek sağlayabilir

19 bağlantılı alt başlıklar; Kanserle ilgili telefon yardım hattının kurulması Destek ve kendine yardım gruplarının önemi

20 bağlantılı alt başlıklar; Maddi yardımın nereden ve nasıl bulunacağı konusunda yol gösterilmesi Yasal haklar ve bunlara başvuru konusunda yardım Hastalık süresince ve hastalık sonrası dönemde desteğin sağlanması Gerektiğinde aile bireylerine özel desteğin sağlanması

21 bağlantılı alt başlıklar; Kanserli çalışanlara özel güvencelerin sağlanması (hastalık izni, yarım gün çalışma, işten çıkarılmama garantisi

22 bağlantılı alt başlıklar; Tam kapsamlı (fiziksel, sosyal, psikolojik, ruhsal, ve mesleksel) ve Multi-disipliner bir yaklaşımla Kanserli hastalara rehabilitasyon

23 Psikolojik bakım neden gerekli Hemşirelerin bütüncül bakım vermesi gerektiğinden,hemşirelik mesleğinin gereği olarak

24 Psikolojik bakım Kanserin bir stresör olması ve başedilmesi gerekli hasta tepkilerini ortaya çıkarması nedeniyle

25 Psikolojik bakım Hasta haklarına yönelik ulusal taahhütlerimiz ve hasta savunuculuğunun görevimiz olması nedeniyle

26 Sormamız gereken sorular Nelerle karşılaştım? Ne yaptım? Psikolojik bakım mı bu yaptığım? Ne yaparsam uygun olur ne yaparsam adı psikolojik bakım olur? Deneyimleri/görüşleri paylaşalım

27 karşılaştıklarımız Rol yapma Daha kötülerini örnek gösterip teselliye çalışma Bilgilenmeye geleceği planlamaya çalışma Desteklerini-kaynaklarını sorgulama

28 Tepki-İNKAR Yanlıştır Yanılmıştır belki Yanılmıştır inşallah Atlamamıştır inşallah.. Nasıl destekleyeceğiz-elinden inkarı alalım mı-ne zaman???

29 Bu durumlara karşı Güçlendirme amaçlı ne yapıyoruz???

30 Destek verenin korkusu (moral vereyim derken moral bozar mıyım?) Depresyona, ümit kaybına neden olur muyum???

31 Sorulara cevap verme Sık karşılaşılan sorular.. Neyi duymak istiyor.. Neyi duymaya hazır Hemşirelik değerlendirmesi yapabilme olanağı ar mı??

32 Sık söylediğimiz sözler neler Farkında mıyız??? böyle düşünmemelisin moralini bozmamalısın

33 Pozitif düşünmeliyim inancı bir takıntı haline gelirse Hasta tanıyı aldıktan sonra kendisini hep olumlu düşünmek zorunda hisseder. hasta ve yakınları yaşadıkları öfkeyi, üzüntüyü ve kederi yaşamayı erteler.

34 Oysa Hastalık tanısı sonrası yaşanılan öfke, şok ve üzüntü gibi olumsuz duyguların paylaşılması gerekir. Duyguların bastırılması, inkar döneminin uzun sürmesine ve bastırılan duyguların daha şiddetli şekilde kendini göstermesine neden olabilir?

35 Neyi değerlendireceğiz Hangisi bizim işimiz Kurumun kültürü,prosedürü ne

36 Ruhsal problem.. hastalık gibi zorlayıcı yaşam olaylarının süre ve şiddetine bağlı olarak, ruhsal problemlerin ortaya çıkmasına neden olduğunu bildirmişlerdir.

37 Ruhsal durum semptomlar, kanserin lokalizasyonu, beklenenprognoz Hastan n geçmiş kişilik özellikleri, sorunlarla başa çıkma yeteneği, ego gücü, içerisinde bulundu u psikolojik gelişim aşaması kanserin bulunulan noktadaki etkisi ve anlamı

38 Ruhsal durum Şaşkınlık Öfke ve kaygı Korku Ümitsizlik güçsüzlük

39 hastada Başkalarına bağımlı kalma Sosyal yaşamın sekteye uğraması Vb

40 Kanserli Hastanın Yakınlarında Öfke ve Kaygı sonraki aşamada ne olacağının bilinememesi hastalara ve yakınlarına kaygı yaşatmaktadır en sık gözlenenin ümitsizlik, anksiyete ve ölüm korkusu olduğu belirtilmiştir

41 yakınlarında yaşamında değişiklik yapmak zorunda olmaları ve tedavi sürecinde hastalarına eşlik etmeleriruhsal dalgalanmalar

42 gözlenmesi gerekli tepkiler kansere karşı önyargılı ve felaketçi bir tavır Kaderci teslimiyetçi tavır Başetme çabası

43 Kişiye göre değişen yaklaşımlar hasta çok iyi izlenmeli, iyi tanımalı. Hastaya ne zaman ve nasıl söyleneceğine, hastadan alınacak uyarılara göre karar vermeli" YAPILABİLİYOR MU??

44 Basamaklı yaklaşım Acele etmemek Bebek adımları.dürüstlük-yarar dengesini gözeterek

45 yaşam kalitesinin yükseltilmesi İki uç: Aşırı ilgilenme---durumu yok sayma Tükenmeyi önleme (şarj etme)

46 İlaçla Yardımda yaşanan sorunlar Uyku sorununun çözümünde kullan lan hipnotikler veya antihistaminikler özellikle akşam saatlerinde uygulandığında deliryumu provoke edebilir. verilecek ilaçların gastrointestinal sistem üzerindeki direkt ya da çoğunluğu 5HT-3 reseptörleri üzerinden ortaya çıkan merkezi nitelikte bulantı ve kusmalara yol açıp açmayacağının akılda tutulması gerekir

47 İlaçlar ve bazı tümörler de depresyona neden olabilir İlaçlar; prednizon, deksametazon, prokarbazin, vinkristin, vinblastin, l-asparaginaz, tamoksifen, interferon, antihipertansifler, narkotikler, beta blokerler, benzodiazepinler, steroidler, antiparkinson ajanlar..

48 Tümörler vd. Hormon salgılayan tümörler, pankeas başı kanseri, MSS tümörleri, üremi, ensefalit, elektrolit dengesizliği depresyona yol açan nedenler arasında yer almaktadır

49 intihar riskini artıranlar Depresyon, ümitsizlik, Kontrol edilemeyen ağrı Hafif deliryum Eski psikiyatrik hastalıklar Madde Bağımlılığı Akut aile sorunları Geçmiş intihar girişimleri, Ailede intihar öyküsü.

50 Güçlendirme-destekleme intihar fikirlerinin doğal olduğu yönünde bilgi verilmesi önerilmektedir. semptomlar kontrol altına alındığında intihar fikri kaybolmakta

51 EN AZ KONUŞULAN KONU Cinsel sorun Hastalar sorunlarının doğası ve geri dönüşünün olup olmayacağını bilmek isteyeceklerdir. Eş ya da partner de konuşmada yer alabilir.

52 güçsüzleştiren eli kolu bağlı oturmak Çaresiz bekleyiş.. Algılanan sosyal destek Güvenmek..

53 . Korkan insan başkalarını yanında ister Kaygılı kişi kalabalığı tercih etmez Korkuyu yönetilebilr düzeye indirirsek kişinin kendine güveni artar başetme umudu yükselir..

54 Ailenin sorumlulukları-i Kararlar vermek ya da karar sorumluluğunu paylaşmak, Hastanın bakımını yerine getirmek, Mali giderleri karşılamak, Hastalığa bağlı ve diğer nedenlerden ortaya çıkan değişimlere adapte olmak, Holland JC( 1998) Psycho Oncology, ss )

55

56 Ailenin sorumlulukları-ii Hastanın isteklerini karşılamak, Hastanın artan duygusal gereksinimini karşılamak Kendi duygusal gereksinimini karşılamak Yaşam düzenini sürdürmek Holland JC( 1998) Psycho Oncology, ss )

57 Onam formu Gerçekler..

58 Hemşirelerden Hastalardan çok yakınlarıyla uğraşıyorum, anlatılanları anlamamakta ısrar ediyorlar, tekrar tekrar aynı şeyleri soruyorlar, sanki bizi test ediyorlar..

59 Hasta için ne yapabilirim?,- Hazır reçeteler mi? Temel ilkeler mi

60 İlkeler. Bana ne Sana ne Ona ne SINIRLARI AŞMAMAK MAHREMİYETE SAYGI Meraktan kaçınma-hasta yararını önceleme

61 İlke Dürüstlük Yalan söylememe/doğruyu söylememe???

62 İlke.. Aktif dinleme ve her sorunun yanıt beklemediğini bilme Susmayı etkin kullanma

63 İlke.. Otonomi-özerklik Yerine karar vermeme Hasta için değil hasta ile çalışma (Aktif dinleme, empati yapma, duygu ifadesine yardım,düşüncelerini açıklaştırmaya yardım, soru sormaya fırsat verme, gereksinimine uygun bilgi verme, psikolojik gereksinimleri belirleme. KARARLARA KATILMASINI SAĞLAYABİLME) Inci düzey psikolojik bakım

64 ilke Özerklik Özbakım becerilerini ve baş edeblmeyi güçlendirme

65 ilke Mahremiyeti hasta yararını koruma İletişimde Mahremiyeti sağlayan fizik ortam

66 neyi Neden yapıyorum??

67 HASTADAKİ DURUM GEREKSİNİM YAPILACAK OLAN Tedavi zararından korkma Nukste yaşana ölüm korkusu Tekrarlama korkusu Çocuğuna geçecek korkusu Sakın söyleme diyen hasta ailesi Tedaviyi reddetme (stomayı) (Yaşamın kısıtlanması endişesi) Bilinmezlik kaygısı Belirsizlik endişesi Güvenlik gereksinimi Güvenlik gereksinimi Saygı görme gereksinimi Ait olma gereksinimi Korkuyu ele alma Hastanın üzülmesi, depresyona girmesi, baş edememesinden korkma Nedeni anlama Güven sağlama Dinleme Yanında olma Düşündüğü olasılıkları anlatmasını isteme Duygu iadesine yardım Zaman ayırma Nasılsınız? Sorusunu nasıl olduğunu anlamak için sorma

68 katedilecek Daha çok yolumuz var Azimle hep birlikte

Kanserli hastalarda tedavi seçenekleri Hasta hakları

Kanserli hastalarda tedavi seçenekleri Hasta hakları Kanserli hastalarda tedavi seçenekleri Hasta hakları Prof. Dr. Tezer Kutluk Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Genel Başkanı Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Müdürü Hacettepe Onkoloji Hastanesi

Detaylı

ONKOLOJİDE SOSYAL HİZMET: VAKA ÖRNEKLERİ. Social Work in Oncology: Case Examples. Derleme. Melis ACAR* ABSTRACT ÖZET

ONKOLOJİDE SOSYAL HİZMET: VAKA ÖRNEKLERİ. Social Work in Oncology: Case Examples. Derleme. Melis ACAR* ABSTRACT ÖZET Acar Derleme Anahtar Sözcükler: Onkoloji, kanser, sosyal hizmet, sosyal hizmet uzmanı, psikososyal. ONKOLOJİDE SOSYAL HİZMET: VAKA ÖRNEKLERİ Social Work in Oncology: Case Examples Melis ACAR* * Bilim Uzmanı,

Detaylı

ONKOLOJİ ALANINDA SOSYAL HİZMET UZMANLARININ KANITA DAYALI DEĞERLENDİRME 1. Tasks of Social Workers in Oncology Settings and Evidence Based Assessment

ONKOLOJİ ALANINDA SOSYAL HİZMET UZMANLARININ KANITA DAYALI DEĞERLENDİRME 1. Tasks of Social Workers in Oncology Settings and Evidence Based Assessment Yıldırım, Acar ve Tuncay Derleme ONKOLOJİ ALANINDA SOSYAL HİZMET UZMANLARININ GÖREVLERİ VE KANITA DAYALI DEĞERLENDİRME 1 Tasks of Social Workers in Oncology Settings and Evidence Based Assessment Buğra

Detaylı

İLERLEMİŞ KANSERLİ HASTALAR İÇİN BİR KILAVUZ ONKOLOĞUNUZDAN EN FAZLASINI ALMAK

İLERLEMİŞ KANSERLİ HASTALAR İÇİN BİR KILAVUZ ONKOLOĞUNUZDAN EN FAZLASINI ALMAK İLERLEMİŞ KANSERLİ HASTALAR İÇİN BİR KILAVUZ ONKOLOĞUNUZDAN EN FAZLASINI ALMAK http://www.esmo.org/patients/getting-the-most-out-of-your-oncologist Aşağıda sıralanan kuruluşlar tarafından derlenmiş ve

Detaylı

ÖĞR.GÖR.DR.BİRGÜL ÖZKAN ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ AD

ÖĞR.GÖR.DR.BİRGÜL ÖZKAN ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ AD ÖĞR.GÖR.DR.BİRGÜL ÖZKAN ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ AD Günümüzde kanser tedavisinde yaygın olarak cerrahi, kemoterapi, radyoterapi, immunoterapi

Detaylı

KANSERLİ ÇOCUĞA SAHİP ANNELERİN EVLİLİK DOYUMLARI VE ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEĞİN İNCELENMESİ. Eda AY. Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı

KANSERLİ ÇOCUĞA SAHİP ANNELERİN EVLİLİK DOYUMLARI VE ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEĞİN İNCELENMESİ. Eda AY. Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı KANSERLİ ÇOCUĞA SAHİP ANNELERİN EVLİLİK DOYUMLARI VE ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEĞİN İNCELENMESİ Eda AY Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı Tez Danışmanı Doç. Dr. Ayşe OKANLI Yüksek Lisans Tezi - 2014 T.C.

Detaylı

Pfizer. Şizofreni Dostları Derneği La Martin Cad. No: 23/4 Talimhane/ İstanbul Tel: 0 212 256 36 61

Pfizer. Şizofreni Dostları Derneği La Martin Cad. No: 23/4 Talimhane/ İstanbul Tel: 0 212 256 36 61 Pfizer Şizofreni Dostları Derneği La Martin Cad No: 23/4 Talimhane/ İstanbul Tel: 0 212 256 36 61 Şizofreni Gönüllüleri ve Dayanışma Derneği Ethemefendi Cad Fırın SkCan Apt No: 5/5 Erenköy/İstanbul Tel/Faks:0

Detaylı

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(1):67-99 2011, eissn:1309-0674 pissn:1309-0658

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(1):67-99 2011, eissn:1309-0674 pissn:1309-0658 Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(1):67-99 2011, eissn:1309-0674 pissn:1309-0658 Yaşam Dönemlerine Göre Kadın Sağlığı ve Ruhsal İşlevler: Hemşirelik Yaklaşımlarının

Detaylı

Hastanın Taburculuk Eğitimi Evde Bakımı

Hastanın Taburculuk Eğitimi Evde Bakımı Kanser Hastasında Bakımın Devamlılığı/Sürekliliğinin Sağlanması Hastanın Taburculuk Eğitimi Evde Bakımı Prof.Dr.Hatice Bostanoğlu (Fesci) Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü

Detaylı

GÜNÜBĠRLĠK CERRAHĠ GEÇĠRECEK ÇOCUKLARIN ANNELERĠNĠN AMELĠYAT HAKKINDA BĠLGĠ VE ANKSĠYETE DÜZEYLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ

GÜNÜBĠRLĠK CERRAHĠ GEÇĠRECEK ÇOCUKLARIN ANNELERĠNĠN AMELĠYAT HAKKINDA BĠLGĠ VE ANKSĠYETE DÜZEYLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ GÜNÜBĠRLĠK CERRAHĠ GEÇĠRECEK ÇOCUKLARIN ANNELERĠNĠN AMELĠYAT HAKKINDA BĠLGĠ VE ANKSĠYETE DÜZEYLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ Yıldız BĠNĠCĠ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Tez Danışmanı Yrd.

Detaylı

Kayıp ve Yas Süreci. Doç. Dr. Perihan Güner Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu. I. Palyatif Bakım Hemşireliği Kursu, 10-11 Şubat 2012, Ankara

Kayıp ve Yas Süreci. Doç. Dr. Perihan Güner Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu. I. Palyatif Bakım Hemşireliği Kursu, 10-11 Şubat 2012, Ankara Kayıp ve Yas Süreci Doç. Dr. Perihan Güner Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu I. Palyatif Bakım Hemşireliği Kursu, 10-11 Şubat 2012, Ankara 1 İçerik Giriş Yas nedir? Yasa verilen ortak tepkiler nelerdir?

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ i T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YOĞUN BAKIMDA YATAN ÇOCUK HASTALARIN ANNELERİNİN MANEVİ BAKIM (SPİRİTÜEL BAKIM) GEREKSİNİMLERİ HEMŞİRELİK PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ ESMA SÜLÜ DANIŞMAN

Detaylı

ZÜBEYDE HANIM DOĞUMEVİ HASTANESİNE BAŞVURAN GEBELERİN EMPATİK İLETİŞİM AÇISINDAN SAĞLIK PERSONELİNDEN BEKLENTİLERİ

ZÜBEYDE HANIM DOĞUMEVİ HASTANESİNE BAŞVURAN GEBELERİN EMPATİK İLETİŞİM AÇISINDAN SAĞLIK PERSONELİNDEN BEKLENTİLERİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ZÜBEYDE HANIM DOĞUMEVİ HASTANESİNE BAŞVURAN GEBELERİN EMPATİK İLETİŞİM AÇISINDAN SAĞLIK PERSONELİNDEN BEKLENTİLERİ Aylin ÖZMEN SAĞLIK

Detaylı

Onkolojik Sosyal Hizmet

Onkolojik Sosyal Hizmet Onkolojik Sosyal Hizmet Hasan Hüseyin Altınova 1, Veli Duyan 2 1 Öğr. Gör., 2 Prof. Dr., Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü ÖZET Onkolojik Sosyal Hizmet Kanser öncelikle

Detaylı

Kanser Hastalarında Beden İmajı Sorunları ve Hemşirelik Yaklaşımları

Kanser Hastalarında Beden İmajı Sorunları ve Hemşirelik Yaklaşımları Kanser Hastalarında Beden İmajı Sorunları ve Hemşirelik Yaklaşımları Hazırlayan: Uzm. Hem. Ayşin Kayış Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Onkoloji Vaka Yönetici Hemşiresi Hazırlanma Tarihi: 23.02.2012 akayis@asg.com.tr

Detaylı

ÜROLOJİK MALİGNİTELERDE YAŞAM KALİTESİ. Tijen Şengezer

ÜROLOJİK MALİGNİTELERDE YAŞAM KALİTESİ. Tijen Şengezer ÜROLOJİK MALİGNİTELERDE YAŞAM KALİTESİ ULUSAL BİLİNÇLE GÜNCEL ÜROLOJİ GAZİANTEP 19 ARALIK 2009 Tijen Şengezer SUNUM PLANI Yaşam Kalitesi Kanserli hastanın geçirdiği aşamalar Üroonkolojide yaşam kalitesi

Detaylı

Aile Yaşamı ve Kanser

Aile Yaşamı ve Kanser Aile Yaşamı ve Kanser Çocukları kanser tedavisi gören ebeveynler için bir rehber KAÇUV - Kanserli Çocuklara Umut Vakfı - www.kacuv.org Türkçe ye çevrilmesi ve basılmasına izin verdikleri için teşekkür

Detaylı

HASTA KARŞILAMA, DANIŞMA VE YÖNLENDİRME TALİMATI

HASTA KARŞILAMA, DANIŞMA VE YÖNLENDİRME TALİMATI KODU: YÖN.TL.34 YAYIN TARİHİ : MART 2013 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO: 00 SAYFA NO: 1/6 1. AMAÇ : Temel Amaç :Hastanemizde ; Hasta ve Hasta yakınlarının hizmete erişimlerinin kolaylaştırılması, hast

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK İNSAN HAKLARI, HASTA HAKLARI VE ETİK Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Akut Psikiyatrik Bakımda Bir Profesyonel Kontrol Yöntemi: Hemşirelik Gözlemleri

Akut Psikiyatrik Bakımda Bir Profesyonel Kontrol Yöntemi: Hemşirelik Gözlemleri Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2014; 6(1):79-91 doi: 10.5455/cap.20130706041217 Akut Psikiyatrik Bakımda Bir Profesyonel Kontrol Yöntemi: Hemşirelik Gözlemleri A Professional

Detaylı

YÖNETMELİK. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 8/3/2010 27515

YÖNETMELİK. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 8/3/2010 27515 19 Nisan 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 27910 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 8/3/2010 tarihli ve 27515 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

YÖNETMELİK HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 19 Nisan 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 27910 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 8/3/2010 tarihli ve 27515 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

Aslıhan ULUDAĞ. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı. Tez Danışmanı Doç. Dr. Fatma GÜDÜCÜ TÜFEKCİ

Aslıhan ULUDAĞ. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı. Tez Danışmanı Doç. Dr. Fatma GÜDÜCÜ TÜFEKCİ KONJENİTAL KALP HASTALIĞI OLAN ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERİNDE BAKIM YÜKÜ VE YAŞAM DOYUMU İLE ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEK ARASINDAKİ İLİŞKİ Aslıhan ULUDAĞ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

Detaylı

MESLEK VE HOBİ EDİNDİRME KURSUNA KATILAN VE KATILMAYAN KADINLARIN RUH SAĞLIĞI DURUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

MESLEK VE HOBİ EDİNDİRME KURSUNA KATILAN VE KATILMAYAN KADINLARIN RUH SAĞLIĞI DURUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MESLEK VE HOBİ EDİNDİRME KURSUNA KATILAN VE KATILMAYAN KADINLARIN RUH SAĞLIĞI DURUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Ebru DIĞRAK YÜKSEK LİSANS TEZİ HEMŞİRELİK

Detaylı

HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: 19 Nisan 2011 HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 8/3/2010 tarihli ve 27515 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Hemşirelik Yönetmeliğinin 7 nci

Detaylı

SVD kararlarında, diyabet hemşiresinin interdisipliner ekip içindeki rol ve sorumlulukları;

SVD kararlarında, diyabet hemşiresinin interdisipliner ekip içindeki rol ve sorumlulukları; DİYABET HEMŞİRELİĞİ Diyabet bireyin ve ailesinin yaşamını çeşitli boyutları ile etkileyen, zorunlu yaşam tarzı değişikliklerini gerektiren, komplikasyonları nedeni ile yaşam kalitesini azaltan ve bu etkileri

Detaylı

EVDE BAKIM HİZMETİ ALAN ÖZÜRLÜ BİREYE SAHİP AİLELERİN SOSYO-EKONOMİK DURUMLARININ İNCELENEREK, UMUTSUZLUK VE YAŞAM DOYUM DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

EVDE BAKIM HİZMETİ ALAN ÖZÜRLÜ BİREYE SAHİP AİLELERİN SOSYO-EKONOMİK DURUMLARININ İNCELENEREK, UMUTSUZLUK VE YAŞAM DOYUM DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EVDE BAKIM HİZMETİ ALAN ÖZÜRLÜ BİREYE SAHİP AİLELERİN SOSYO-EKONOMİK DURUMLARININ İNCELENEREK, UMUTSUZLUK VE YAŞAM DOYUM DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Bilal

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÖZEL EĞİTİM

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÖZEL EĞİTİM T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÖZEL EĞİTİM ANKARA,2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

ENGELLİ ÇOCUK SAHİBİ OLMAK ENGELLİ BİR ÇOCUĞA SAHİP OLMAK VE AİLELERİN KARŞILAŞTIĞI GÜÇLÜKLER HOLLANDA YA HOŞGELDİNİZ

ENGELLİ ÇOCUK SAHİBİ OLMAK ENGELLİ BİR ÇOCUĞA SAHİP OLMAK VE AİLELERİN KARŞILAŞTIĞI GÜÇLÜKLER HOLLANDA YA HOŞGELDİNİZ ENGELLİ BİR ÇOCUĞA SAHİP OLMAK VE AİLELERİN KARŞILAŞTIĞI GÜÇLÜKLER HOLLANDA YA HOŞGELDİNİZ Bana genellikle özürlü bir çocuk büyütmemin nasıl bir şey olduğunu sorarlar. İşte anlatıyorum. Bir bebek sahibi

Detaylı

Açıklama 2008 2010. Araştırmacı: Danışman: Konuşmacı: İlaç sektörüyle herhangi bir maddi bağlantım yoktur.

Açıklama 2008 2010. Araştırmacı: Danışman: Konuşmacı: İlaç sektörüyle herhangi bir maddi bağlantım yoktur. Tedavi Ederken Hastalanmak Uzm. Dr. Semra Ulusoy Kaymak Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Açıklama 2008 2010 Araştırmacı: Danışman: Konuşmacı: İlaç sektörüyle herhangi bir maddi bağlantım yoktur.

Detaylı