SPE için Temel İlkeler Programı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SPE için Temel İlkeler Programı"

Transkript

1 DÜNYADAN SPE için Temel İlkeler Programı Almanya nın bakış açısından çalışma alanları, ortak özellikler ve ana hatlar BJÖRN HACKER/GERO MAASS Aralık yüzyılın ekonomik, sosyal ve ekolojik sorunları sınıraşırı nitelik taşımaktadır. Avrupa sosyal demokrasisinin kendi tanımlamış olduğu Avrupalılaşma ve küreselleşme hedeflerine ulaşabilmesi için birlikte hareket etmesi zorunludur. Bu nedenle SPD Başkanı Sigmar Gabriel Avrupa Sosyal Demokrat Partisi nin (SPE) son kongresinde Avrupa daki tüm sosyal demokrat partilerin ortak bir temel ilkeler programı hazırlamasını önermiştir. Seçimlerden yenilgiyle çıkılmış olması ve geçtiğimiz on yılın belirleyici ana temasını oluşturan Üçüncü Yol un artık sınırlarını zorlamakta olması sonrasında bu iddialı hedef sosyal demokrasinin Avrupa genelinde içeriksel bir yeniden yapılanma sürecine denk düşmektedir. Yazarlar Avrupa sosyal demokratları için gerek duyulan ortak bir söylemin gerekliliğini ve engelleyici nedenleri ortaya koyarak, ortak bir program çalışmasının içeriğine ve yapılandırılmasına yönelik ana hatları Almanya nın bakış açısından ele alıyorlar.

2 İçindekiler Sorunun iki boyutu: Gerek ulusal düzeyde gerekse Avrupa düzeyinde yeniden yapılanma gereksinimi...2 Çıkış Noktası: Avrupa da hâkim sosyal demokrasi anlayışlarının ortak özellikleri ve özgül yaklaşımlar...4 Sosyal demokrat Avrupa vizyonunun ana hatları...4 Bütünleşme hedefinin tanımlanması...5 Ekonomik bütünleşmenin geliştirilmesi...5 Sosyal boyutun güçlendirilmesi... 6 Ortak temel ilkeler belirleme yolunda bir Avrupa Sosyal Demokrat Kurultayı oluşturulması.6 1

3 Sorunun iki boyutu: Gerek ulusal düzeyde gerekse Avrupa düzeyinde yeniden yapılanma gereksinimi Aralık 2009 da Prag şehrinde düzenlenen Avrupa Sosyal Demokrat Parti (SPE) kongresi Avrupa ülkelerinin büyük bölümünde sosyal demokratlar açısından yenilgiyle sonuçlanan Avrupa Parlamentosu seçimlerinin cam kırıklarını temizlemekle kısıtlı kalmadı. Kongrede aynı zamanda finans piyasalarının yeniden düzenlenmesi, iklim değişikliğiyle mücadele ve bir sosyal ilerleme paktı hazırlanmasının önümüzdeki yıllarda ortak sosyal demokrat Avrupa politikasının temel önceliklerini oluşturması gerektiğine ilişkin geleceğe yönelik içeriksel saptamalar yapıldı. Ayrıca sosyal demokrat partilerin liderleri arasında daha yoğun işbirliği gerçekleştirilmesi, bilinçli bir şekilde diğer toplumsal gruplar ve aktörlere de yönelinmesi, bir sonraki SPEseçim manifestosunun tüm üye partilerin Avrupa Parlamentosu seçim kampanyalarına dahil edilmesi ve gelecek Avrupa seçimlerinden önce Avrupa Komisyonu başkanlığı için ortak bir aday belirlenmesi suretiyle SPE nin kurumsal açıdan da güçlendirilmesi kararlaştırıldı. Kongrede yapılan açıklamalar arasında delegeleri en çok etkileyen konuşma Alman Sosyal Demokrat Parti Başkanı Sigmar Gabriel in, SPE nin güçlenmesi gerektiği yönündeki beyanların somut politikalara dönüşmesi zorunluluğuna ilişkin uyarısı oldu. Sigmar Gabriel bu amaçla ortak bir temel ilkeler programı hazırlanmasının ve tüm partiler tarafından eşzamanlı olarak savunulacak ortak hedeflerin belirlenmesinin zorunlu olduğunu vurguladı. Ancak farklı yapılara sahip ve farklı çıkarları temsil eden Avrupa daki 32 sosyalist ve sosyal demokrat parti için nasıl ortak bir temel ilkeler programı hazırlanabilir? SPE nin partileşme sürecinde, ayrıca üye parti programlarının içeriksel uyumu ve partiler arası eşgüdüm alanlarında ilerleme kaydedilse dahi, bu ortak bir temel ilkeler programı belirlenmesi açısından yeterli bir güvence oluşturmayacaktır. Gelecekte sosyal ve demokratik bir Avrupa oluşturulmasına yönelik ortak temel ilkeler ve ortak bir siyasi bakış açısı belirlenmesi çok iddialı bir projedir. Bu hedefe giden yolda Avrupa sosyal demokrat ailesi içindeki konumların irdelenmesi, olası ağırlık noktalarının değerlendirilmesi ve parti tabanlarının desteğinin kazanılması gerekir. Bunun yanı sıra temel ilkeler hususunda sosyal demokrasinin toplum içindeki belirleyici stratejik bağdaşığı olan sendikalarla diyaloğun güçlendirilmesi de zorunlu olacaktır. Ayrıca bir temel ilkeler programı hazırlanması zorunluluğu sosyal demokrat partilerin kendi ülkelerinde ciddi baskılar yaşadıkları bir döneme denk gelmekte. Sosyal demokrat partiler halen 27 AB üyesi arasında sadece sekiz ülkede iktidara ortak konumda bulunuyor. Avrupa siyasi yelpazesinde merkez partilere karşı kısmen ciddi bir güven kaybı yaşanırken, siyasi parti yelpazesinin sağ ve sol uçlarındaki popülist partilerin güçlenmekte olduğu görülüyor. Artık birçok ülkede sosyal demokrasi siyasi açıdan sosyal demokrat hareketle örtüşmüyor. Avrupa düzeyinde ortak bir imaj oluşturmaya yönelik tanımlamaya duyulan gereksinimin yanı sıra, ulusal düzeyde de yeniden yapılanma zorunluluğu doğmuş bulunuyor. Bu çalışma söz konusu çifte zorunluluğun Avrupa boyutunu irdeliyor. İlk aşamada Avrupa da hâkim sosyal demokrasi anlayışlarının ortak özellikleri ve farklılıkları ele alınacak. Daha sonra üç ayrı bölümde Almanya nın bakış açısından SPE-temel ilkeler programının ana hatlarını oluşturabilecek nitelikteki konu başlıkları belirlenecek. Son olarak da başlatılan temel ilke tartışmaları için platform niteliği taşıyacak bir bir sosyal demokrat Avrupa Kurultayı oluşturma fikri ortaya atılacak. Alman sosyal demokrat Avrupa politikasının hedefi bir sosyal ve güvenlik birliği oluşturmak olmalıdır. Bu çalışmada öncelikle demokratik yapılandırma, uyum perspektifi, iktisadi bütünleşme ve sosyal boyut olgularına yönelik sorunlar üzerinde odaklanacağız. İnandırıcı ve koruyucu bir müdahale politikası güdülmesi, bağımsız bir Avrupa barış politikası hedefine uygun tutarlı dış politika araçlarının oluşturulması, kaynakların korunmasına yönelik ortak bir savunma politikası benimsenmesi ve ulusal güvenlik alanında sınıraşırı etkenlerin de yeterli ölçüde dikkate alınması ortak güvenlik politikasının öncelikli hedeflerini oluşturmalıdır. Ortak bir dış politika ve güvenlik politikası oluşturulmasında ve Avrupa nın küresel düzeydeki rolüne ilişkin hususlarda bazı engellerle karşılaşılacak olmasına rağmen, halen sürdürülmekte olan tartışmalar ortak çözümler geliştirilmesi açısından ümit vericidir. 2

4 Çıkış Noktası: Avrupa da hâkim sosyal demokrasi anlayışlarının ortak özellikleri ve özgül yaklaşımlar Küreselleşmenin denetlenebilmesi, özellikle de Avrupa nın bütünleşme sürecinin geliştirilmesi sosyal demokrat partiler için önemli bir siyasi faaliyet alanı oluşturuyor: Günlük sıradan girişimlerden öteye gidebilecek bir siyasi hareket için farklı aşamaları kapsayan bir proje oluşturulması gerekiyor. Küresel pazarlarda hâkim ekonomik kriz riskine rağmen refahın kalıcı şekilde güvence altına alınabilmesi ve daha adil bir dünya düzeni kurulmasına da katkı sağlayacak barış ve refah içinde gelişecek bütünleşmiş bir Avrupa oluşturulabilmesi ancak böyle bir projeyle mümkün olacak. Ancak sosyal demokrat partilerin Avrupa politikasına ilişkin ortak program belirleme girişimlerinin önünde bazı etkenler engel oluşturuyor. Tutarlı bir ortak girişimin başlatılması gerekliliğine ilişkin olarak Avrupa sosyal demokratları arasında henüz yeterli ölçüde fikir birliği sağlanamamış olması şimdilik ciddi bir engelleyici unsur olarak nitelendirilmiyor. Sosyalist ve Demokratların İlerici İttifakı nın yanı sıra SPE de yıllardan beri Avrupa Parlamentosu nda ortak özelliklerin vurgulanması ve günlük siyasi yaşamda karşılaşılan olaylarda ve aynı zamanda da Avrupa seçimleri öncesinde ortak tutum sergilenmesi için yoğun girişimler sürdürüyor. Özellikle Avrupa Parlamentosu seçimleri için SPE üyesi partilerin tamamının desteğiyle 2009 yılında hazırlanan ve partilerin en küçük ortak paydada buluşmasından öteye bir anlam içeren ortak manifesto, bütünleşme sürecinde önemli bir adım olarak kabul edilebilir. Buna rağmen kısmen üye partilerin farklı yapılarından ve özgül çevrelerinden kaynaklanan koşullar nedeniyle Avrupa politikasına ilişkin tek elden çözüm üretme yolunda özellikle aşağıda belirtilecek hususlar dolayısıyla bazı engeller ortaya çıkıyor: Avrupa daki sosyal demokrat ve sosyalist partiler farklı profillere sahip bulunuyorlar. Sadece oluşum süreçleri, üye profilleri ve örgütlenme ilkeleri değil, aynı zamanda kendi kültürleri içindeki konumları, ülkelerindeki seçim sistemi ve kamuoyuna yönelik söylemlerinin içeriğinde de ciddi farklılıklar olduğu dikkat çekiyor. Partiler siyasi etkinliklerini sosyal devlet temeline dayalı olmakla beraber birbirlerinden kopuk kapitalist düzenlerde farklı ortamlarda sürdürüyorlar. Farklı iktisadi üretim modelleri ve sosyal devlete ilişkin farklı örgütlenme ilkeleri sosyal demokrat partilerden söz konusu ülkenin sosyal devlet anlayışına uygun olarak hazırlanmış özgül çözümler bekliyor. Partiler sosyal normlara dayalı bir Avrupa Sosyal Modeli oluşturulması konusunda ve Avrupa Birliği nin nihai hedeflerine dair farklı beklentiler içinde bulunuyorlar. Bir taraftan federal bir siyasi birlik oluşturma vizyonu savunulurken, diğer taraftan önemli siyasi konularda Avrupalılaşma sürecinin giderek daha belirleyici rol oynaması eleştirilere ve hatta ciddi tepkilere hedef oluyor. Avrupa da sosyal demokrat kimliklerin çeşitliliğine dayalı olarak ortaya çıkan bu koşulların yanı sıra, partilerin farklı sosyal demokrat kökenleri nedeniyle kalıcı bir şekilde kamplaşmalarına neden olabilecek başka tehlikeli gelişmeler de söz konusu olabiliyor: Avrupa sosyal demokrasisi halen savunma konumunda bulunuyor. Nitekim klasik seçmen ve üye tabanlarının yitirilmekte olmasının yanı sıra ve yeni sağcı popülist akımların, yumuşatılmış muhafazakârların ve siyasal yelpazede sosyal demokrasinin solunda yer alan partilerin yarattığı baskılar da Avrupa sosyal demokrat ve sosyalist partilerin büyük çoğunluğunun çözüm getirmesi gereken ortak kimlik sorunlarını oluşturuyor. Ayrıca artık sınırlarını zorlamakta olan Üçüncü Yol un yerine acilen siyasi kimlik üzerinde belirleyici rol oynayacak temel sosyal demokrat ilkelere tekrar geri dönüşü mümkün kılacak ve sosyal demokrasinin finans ve ekonomi krizi öncesindeki konumunu yeni bir sosyal demokrat model ile değiştirebilecek farklı bir sosyal demokrat söylem oluşturmak gerekiyor. Yaşanan küresel kriz Avrupa Birliği nin iktisadi bütünleşme sürecinin yapısal eksiklerini ve zayıf noktalarını acımasızca ortaya çıkardı. Avrupa Birliği nin gelişen iktisadi bütünleşme sürecinde sosyal boyuta da aynı ölçüde önem verilmesine yönelik olarak uzun zamandır savunulan sosyal demokrat talebe yanıt verilemedi. Yetersiz siyasi eşgüdüm, aşırı boyutlara varan iktisadi dengesizlik ve üye ülkelerin sosyal sistemlerini piyasa koşullarına en uygun şekilde uyarlama yönünde rekabete girmiş olmaları Avrupa daki sosyo-ekonomik farklılıkların üstesinden gelebilecek yeni bir siyasi yönelişin gerekliliğini ortaya koyuyor. Bir zamanlar İskandinav, 3

5 muhafazakâr, liberal veya tam oluşmamış sosyal devlet modelleri olarak yapılan katı sınıflandırmanın, ulusaşırı kökenli siyasi reform seçeneklerinin müdahalesiyle ve bunlara dayalı olarak ortaya çıkan gelişmelerle giderek yumuşamakta olması yönündeki eğilimlerin dikkate alınması ortak çözüm arayışında yararlı olacaktır. Avrupa Birliği devletlerinin ulusal düzeyde iktisadi, sosyal ve siyasi alanlarda bir dizi uyumlu yapısal özelliğe sahip olmaları nedeniyle bütünde diğer ekonomik bölgelerden farklı konuma gelmiş olduklarını görüyoruz. Gelişmiş ve müdahale gücüne sahip bir devlet, vergilere veya primlere dayalı bir sosyal güvenlik sistemi, toplumsal politikaların belirlenmesinde söz sahibi olmayı talep eden aktif sendikalar, sosyal birlikteliğin sürdürülebilmesi için sosyal adaletin gerekliliğini kabul eden bir kamu bilinci, içinde sosyal demokrasi hareketini savunan partilerin de yer aldığı bir siyasi kültür ve sosyal temel hakları ve iktisadi demokratik unsurları içeren bir hukuk sistemi, uzun vadeli şirket yönetimi geleneği ve özel mülkiyete yönelik toplumsal sorumluluk anlayışı Avrupa Birliği devletlerini, özellikle American Business modelinden veya Japonya ve Kore deki gelişmelerden farklı kılan özellikleri oluşturuyor. Ayrıca tüm ülkelerde küresel finans ve ekonomi krizinden kaynaklanan ve giderek devlet bütçesi krizine dönüşen gelişmeler yaşanmakta olduğu dikkat çekiyor: Önümüzdeki on yılda kamu borçları nedeniyle tüm ülkelerde, devletin hareket alanını belirgin şekilde kısıtlayacak, ama aynı zamanda da siyasi eşgüdüm açısından yeni bir başlangıç yapma olanağı sunacak bir kemer sıkma politikası gündeme gelecektir. Avrupa Birliği nin boyutu, ayrıca üye ülkelerin siyasi yaşamındaki öneminin ve söz hakkının giderek artmakta olması, artık devletler birliğinin geleceğine ilişkin sorunların tabulaştırılmasına, göz ardı edilmesine veya Monnet Metodu nun ( Méthode Monnet ) öngördüğü çok aşamalı bütünleşme sürecinin dinamiğine terk edilmesine izin vermiyor. Avrupa vatandaşları siyasi aktörlerden nereye koştuklarını öğrenmek istiyor ve bütünleşmeye yönelik somut ve inandırıcı konseptler bekliyorlar. Geçmişinde daima uluslararası yönelim içinde olan sosyal demokrasi burada günlük siyasi girişimlere yansıyacak uzun vadeli bir Avrupa Sosyal Modeli vizyonu oluşturmak zorunluluğuyla karşı karşıya bulunuyor. Sosyal demokrat Avrupa vizyonunun ana hatları Günümüzde Avrupa Birliği iç ve dış politikaların kesişme noktasında üye ülkelerin ulusal dış politikalarının da ötesinde önemli bir referans noktası oluşturuyor. Artık ulusal politikaların belirlenmesinde her alanda mutlaka ortak Avrupa vizyonunun da dikkate alınması gerekiyor. Üye ülkelerde iç ve dış güvenliğin güvence altına alınması, yenilikçi potansiyeli yüksek bir ekonomik bölge oluşturulması, herkese kapsamlı yaşam, eğitim ve iş olanağı sunulabilmesi, geniş kapsamlı sosyal güvence ve daha adil bir risk dağılımı sağlanması, sosyal demokratik anlamda inandırıcı ve sürdürülebilir bir Avrupa Sosyal Devlet ve Güvenlik Birliği oluşturma sürecinin hedeflerini oluşturuyor. Avrupa Birliği nin günümüzün çok kutuplu ve istikrarsız ortamında refah, güvenlik ve demokrasinin hâkim olacağı bir bölge haline gelebilmesi ancak böyle bir siyasi model ile mümkündür. Ancak bu hedefe giden yol özellikle sosyal demokratik değerlere dayalı talepler dolayısıyla engellerle dolu bulunuyor. Avrupa Birliği şu anda birliğin toplumsal açıdan yeterince kabul görmeme sorunuyla mücadele ediyor. Avrupa vatandaşlarının birçoğu uzaktaki Brüksel i antidemokratik ve sadece pazarların liberalleşmesini ve açılımını hedefleyen bir Truva atı olarak nitelendiriyor. Avrupa nın bütünleşme sürecine yönelik şüpheler giderek yaygınlaştığından, ortak Avrupa fikrinin tamamen reddedilmesi olasılığı da giderek güçleniyor. Bu nedenle üyelerin birçoğu selameti yine ulusal devlet içinde görmeye başlamış bulunuyor. Ancak ulusal devlet fikrinin yeniden doğuşu yeni uluslararası güç yapılarının ve karşılıklı bağımlılıkların hâkim olduğu bir dünyada ciddi sorunların üstesinden gelinmesinde yeterli olamıyor. Bunların etkilerinin denetlenebilmesi ve düzenlenebilmesi ancak Avrupa boyutunun desteğiyle mümkündür. Avrupa, içinde yeni devletlerarası, kozmopolit ve toplumsal girişim modellerinin oluştuğu, dönüşüm yaşayan devletcilik anlayışını temsil ediyor. Avrupa daki sosyal demokrat ve sosyalist partilerin ortak bir temel ilkeler programı hazırlama projesi bağlayıcı bir söyleme duyulan gereksinimden ve gereklilikten kaynaklanıyor. Bu söylemde farklı çıkış noktalarının, konumların ve taleplerin herkesin izleyebileceği aynı zamanda da iddiali bir hedefe ulaştıracak bir ana temaya dönüştürülmesi 4

6 gerekiyor. Ancak asgari uzlaşma sağlama yönündeki muhtemel sapmaların zamanında görülmesi ve engellenmesi büyük önem taşıyor. Almanya açısından bakıldığında sosyal demokratik Avrupa söyleminin şu temellere dayandırılması gerekiyor: Bütünleşme hedefinin tanımlanması Demokratik Değerler Birliği: Avrupa sosyal demokrasisinin savunduğu temel değerleri özgürlük, eşitlik, adalet, sürdürülebilirlik ve dayanışma oluşturuyor. Bu temel değerlerin Avrupa nın çok düzeyli sistemi içinde kapsamlı şekilde güvence altına alınabilmesi için Avrupa vatandaşlarının siyasi katılımının artırılması şarttır. Lizbon Anlaşması yla Avrupa Parlamentosu nun yetki alanı genişletilerek doğru yolda ilk adım atılmış olmakla birlikte, Avrupa Birliği nin üye ülkelerin parlamenter sistemleri içinde de daha önemli rol oynaması gerekir. Ulusal parlamentoların ve onların içinde temsil edilen partilerin, bölge kurumlarının ve sosyal bağdaşıkların ısrarlı bir şekilde Avrupalılaşma sürecine dahil edilmesiyle daha fazla demokrasi sağlanabilecektir. Sosyal demokrat temel değerlerin birliğin her noktasında güvence altına alınması gerekir. Ayrımcılığın önlenmesi, fırsat eşitliği ve cinsiyet eşitliği sağlanması, ayrıca göç ve entegrasyon politikalarının belirlenmesi konularında Avrupa nın kendini kabul ettirecek güce sahip olması en önemli hedefi oluşturmalıdır. Kalkınma ve demokrasinin desteklenebilmesi için demokratik değerlerin dış politika ilişkilerinde de savunulması gerekir. Avrupa Federal Devleti: Avrupa sosyal demokrasisi bir siyasi birlik oluşturma hedefine yönelmelidir. İktisadi bütünleşme dinamizmi içinde sosyal ve demokratik unsurlara daha fazla önem verilmelidir. Buradaki hedef, ortak bir Avrupa Anayasası temelinde parlamenter sorumluluk taşıyacak bir hükümete sahip, demokratik ilkelere dayalı bir federal Avrupa oluşturma yolunda adım adım ilerlemek olmalıdır. Tüm yetkileri tek merkezde toplanmış bir süper devlet yaratmak yerine, parlamentoların uluslarüstü veya ulusaşırı düzeylerde fikir alışverişinde bulunabileceği veya kararlar alabileceği çift meclisli bir Avrupa Federal Cumhuriyeti oluşturulması hedeflenmelidir. Bu uzun yolda ilerlerken gerekirse bütünleşme konusunda tereddütleri olan ülkelerin ikna olmasını bekleyip derin bir entegrasyon sağlamak yerine, ilk aşamada bütünleşmeyi buna hazır olan devletlerin katılımıyla gerçekleştirmek, yani cesurca bir demokratik hamle başlatmak sosyal demokrat hareketin belirleyici özelliği olmalıdır. Ekonomik bütünleşme sürecinin geliştirilmesi Rekabetin Düzenlenmesi: Avrupa sosyal demokratları piyasa-devlet ilişkisinin yeniden değerlendirilmesini ve özellikle de Avrupa iç pazarının ve Ekonomik ve Parasal Birlik in düzenlenmesine ilişkin yeni bir konsept hazırlanmasını savunmalıdır. Avrupa genelinde bir ekonomik gelişme sağlanabilmesi için, üye ülkelerin vergi, ücret ve arızi ücret giderleri alanlarında en düşük oranlara sahip olabilmek için girdikleri kıyasıya rekabetin, farklı siyasi alanlarda belirlenecek asgari standartlarla sonlandırılması gerekir. Avrupa finans piyasasının düzenlenmesinin yanı sıra Avrupa daki sosyoekonomik farklılıkların dengelenmesine de öncelik verilmelidir. Bunun için işçi ve işveren temsilcilerinin de katkılarıyla ücret politikaları arasındaki eşgüdümün kurumsallaştırılması ve vergi kaynaklarından yaratılacak bir merkezi bütçe oluşturmak suretiyle transfer mekanizmaları yaratılması ve Avrupa nın tamamını kapsayacak bir işsizlik sigortası oluşturulması gerekir. Ekonomik işbirliğinin yeniden yapılanma sürecinde Avro bölgesi içinde geçerli olan para politikasının yanına makroekonomik bir yönetim modeli eklenmelidir. Bu modele dayalı olarak üye devletler, işçi ve işveren temsilcileri ve Merkez Bankası tarafından desteklenecek bir policy mix hayata geçirilmelidir. Ekolojik Sürdürülebilirlik: Avrupa sosyal demokrasisi Avrupa nın iklim değişikliğiyle mücadele alanındaki öncü rolünü desteklemektedir. Sera gazı salınımlarının azaltılması, enerji verimliliğinin artırılması ve yenilenebilir enerjiler alanında gelişme sağlanması gibi ortak niceliksel hedeflere ulaşılabilmesi için ülkeler düzeyinde uygulamaya yönelik somut önlemler alınmalıdır. Burada asıl amaç mevcut üretim ve mobilite modellerinin orta vadede tamamen değiştirilmesi olmalıdır: Artık yeni bir sosyal gelişime gereksinim duyulmaktadır. İklim değişikliğinin olumsuz sonuçlarını engellemek, aynı zamanda da Avrupa nın çevre dostu teknolojiler pazarındaki liderliğini güvence altına alabilmek için ekolojik açıdan stratejik bir sanayi ve enerji politikası güdülmesi, alternatif hammaddelere, sürdürülebilir üretim süreçlerine ve mobilitenin çevreye zarar vermemesine 5

7 yönelik araştırmalara yatırım yapılması zorunludur. Avrupa sosyal demokratları enerji, hammadde ve mobilite giderlerindeki artışların toplumsal sonuçlarının yanı sıra eşik ülkelerinde ve kalkınmakta olan ülkelerde ekolojik dengeleri koruyacak bir sanayileşme sağlanmasını da özellikle göz önünde bulundurmalıdırlar. Sosyal boyutunun güçlendirilmesi Avrupa Sosyal Birliği: Avrupa sosyal demokrasisi Avrupa bütünleşme sürecinin şimdiye kadar ihmal edilmiş sosyal boyutunu öncelikler arasında ilk sıraya çıkarmalıdır. İç pazar ve Ekonomik ve Parasal Birlik oluşturmaya yönelik projelerle eşzamanlı olarak bir Avrupa Sosyal Birliği oluşturma hedefine de eşit ağırlık verilmelidir. Burada amaç sosyal güvenlik sistemleri arasında uyum sağlamaktan ziyade, Avrupa genelinde bağlayıcı nitelik taşıyacak bir işbirliği çerçevesi oluşturmaya yönelik bir sosyal istikrar paktı hazırlanması konusunda fikir birliğine varılmasıdır. Bu sosyopolitik çerçeve asgari ücretlerin, sosyal hizmet harcamalarının ve eğitim alanındaki yatırımların koordinasyonunu sağlamalıdır. Avrupa Birliği nin eski üyeleriyle Orta Avrupa nın doğu bölgelerindeki yeni üyeleri arasında başlangıç koşulları açısından büyük farklılıklar söz konusudur. Batı Avrupa ülkeleri geleceklerini güvence altına almaya çalışırken, Avrupa nın doğusundaki sosyal demokrasiler sosyal güvenlik sistemlerini yapılandırmak ve geliştirmek için mücadele etmektedirler. Bazı ülkelerin olanaklarının üzerinde zorlanmaması ve diğerlerinin ise sosyal güvenlik düzeylerinin aşağı çekilmesinden endişe etmemesi için, sosyal birlik oluşturmaya yönelik siyasi hedeflerin üye ülkelerin ekonomik gücüne uygun olarak belirlenmesi gerekir. Böylelikle Avrupa kurumları ve bağımsız sosyal devletler arasında kendiliğinden yetki paylaşımı gerçekleşecektir. Avrupa da demokratik yaklaşımın ekonomi alanında da kendini kabul ettirebilmesi için sınıraşırı ekonomik faaliyetlerde Avrupa genelinde işçi haklarına daha fazla önem verilmesi zorunludur. Pazarlar arası ilişkilerin giderek yoğunlaşmakta olması dolayısıyla işçilerin süreçlere ve kararlara katılım olanaklarının ulusaşırı yasal düzenlemelerle güvence altına alınması gerekir. Bunun için Sosyal Diyalog ve Avrupa Çalışma Konseyleri her düzeyde güçlendirilmeli ve Avrupa genelinde geçerli bir grev hakkı da dahil olmak üzere sınıraşırı toplu iş görüşmelerinde ve anlaşmazlıklarında Avrupa nın tümünde geçerli olacak bir yasal çerçeve oluşturulmalıdır. Dünyaya açık bir Avrupa modeli: Avrupa sosyal demokrasisi göç ve entegrasyon politikalarını Avrupa Birliği ortak ekonomik ve sosyal politikasının kilit konuları olarak görmelidir. Göç ve entegrasyon politikaları Avrupa toplumunun siyasi kültürünü de etkileyeceğinden göçün yönlendirilmesi ve entegrasyonun sağlanmasına yönelik olarak Avrupa genelinde ortak ilkeler belirlenmelidir. Bu noktada dikkat edilmesi gereken husus Avrupa nın sadece bir ekonomik birlik oluşturmadığı, aynı zamanda bir ortak değerler birliği niteliği taşıdığıdır. İstihdam alanında eşitlik, ayrımcılığın engellenmesi ve gerek sosyal alanda gerekse eğitim alanında entegrasyonun sağlanması göçmen ilişkilerini yönlendirecek siyasi unsurlar olarak kabul edilmelidir. Ekonomik ve demografik değişimler ışığında, özellikle kalifiye işgücü için göç olanağı sunacak ve onlara AB içinde kapsamlı dolaşım hakları tanıyacak ortak bir konsept hazırlanmalıdır. Ayrıca mülteciler için de genişletilmiş çerçeve koşulları yaratılmalı ve daha kapsamlı entegrasyon olanakları sunulmalıdır. Etkin bir Avrupa göç politikası göçmenlerin kendi ülkelerindeki koşulların düzeltilmesini de dikkate almalı ve desteklemelidir. Ortak İlkeler Belirleme Yolunda bir Avrupa Sosyal Demokrat Kurultayı Oluşturulması Avrupa sosyal demokrat partileri için hazırlanacak bir ortak temel ilkeler programının inandırıcı olabilmesi için, bunun günlük siyasi yaşamdan bağımsız oluşturulması, konuları ilkesel içerik açısından denetleyebilmesi, anlaşmazlıkları gizlemek yerine ulusların özgül geleneklerini ortak yaklaşımlar ve ilkelerle dengeleyebilmesi ve uzun vadeli hedefleri bu temelde değerlendirebilmesi gerekir. Ortak bir temel ilkeler programı oluştururken Avrupa da hâkim sosyal demokrat yaklaşımların ortak özelliklerini ve farklılıklarını daha derin irdelemek gerekir. Bu amaçla örneğin bir yıl süreyle sosyal demokrat parti temsilcilerini ve partilerin farklı kademelerindeki aktif üyeleri bilimsel kurumlardan, sendikalardan ve sosyal demokrasi hareketiyle bağlantılı örgüt ve kuruluşlardan gelecek temsilcilerle düzenli olarak bir araya getirecek ve Avrupa Sosyal Demokrat Partisi nin temel ilkeler programına ilişkin 6

8 en önemli hususların tartışılarak saptanması açısından platform teşkil edecek bir Avrupa Sosyal Demokrat Kurultayı oluşturmak yerinde bir girişim olacaktır. Böylelikle projenin ortak temel ilkeleri kapsayıcı niteliği güvence altına alınmış, parti tabanları sürece dahil edilmiş olacak ve olası anlaşmazlıklar ortak çözüm üretmeye yönelik olarak tartışılabilecektir (bkz. şema). Ortak temel ilkeler programının ana hatları parti başkanları tarafından açıklandıktan ve üye partiler içinde değerlendirildikten sonraki aşamada yukarıda belirtilen modele uygun olarak oluşturulacak bir Avrupa Kurultayı 2013 yılındaki nihai karar sürecine dek çalışmalarını sürdürebilecektir. Bir sonraki Avrupa seçimlerine kadar olan süre bu tür bir çok aşamalı sürecin gerçekleştirilmesine uygundur. Avrupa sosyal demokrasisinin kendi tanımlamış olduğu Avrupalılaşma ve küreselleşme hedeflerine ulaşabilmesi için birlikte hareket etmesi gerekir. 21. yüzyılın ekonomik, sosyal ve ekolojik sorunları sınıraşırı nitelik taşımaktadır. Ulusaşırı nitelikteki bu sorunları üstlenmek ve bunlara sosyal ve demokratik çözümler üretmek Avrupa daki sosyal demokrat ve sosyalist partilerin ortak görevidir. Gerek ulusal partiler yelpazesinde gerekse Avrupa genelindeki parti aileleri içinde geleceğe yönelik bu görevlerin üstesinden gelme yetkisi sadece sosyal demokratların olacaktır. Ortak bir temel ilkeler programı hazırlanmasına yönelik proje ile Avrupa düzeyinde atılacak olan temel, münferit ülkelerin ulusal siyaset arenalarındaki konumlanma ve yapılanma girişimlerini de olumlu yönde etkileyecektir. Şema: Avrupa Sosyal Demokrat Kurultayı nın Oluşumu SPE-Parti Ailesi İçin Sosyal Demokrat Temel İlkeler Programı Sosyal Demokrat Avrupa Kurultayı OrtakYönlerin/Farklılıkların Tartışılması Süre: Yaklaşık 1 yıl Düzenli Toplantılar Bilimsel Kurumların Temsilcileri Parti Temsilcileri Sendika Temsilcileri 7

9 Yazarlar hakkında Dr. Björn Hacker Friedrich-Ebert Vakfı nın (Berlin) Uluslararası Politika Analizleri Bölümü nde uzman Gero Maass Friedrich-Ebert Vakfı (Berlin) Uluslararası Politika Analizleri Bölümü sorumlusu Künye Friedrich-Ebert-Stiftung Cihannüma Mahallesi Mehmet Ali Bey Sk. 10/D Beşiktaş-Istanbul Türkiye Tel: Sorumlu : Michael Meier FES Türkei, 2010

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 13 1.1.Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bakış Açısı ve Nedenleri 14 1.2.Tarım Devriminden Sanayi Devrimine

Detaylı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı AB ve Türkiye Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Avrupa Birliği Bakanlığı, Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen diyalog sürecini desteklemeye devam etmektedir. Diyaloğu-IV

Detaylı

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU 18-20 Haziran 2009 İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ 1 İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) üyesi 57 ülkeye yönelik düzenlenen İslam Ülkelerinde Mesleki ve Teknik Eğitim Kongresi 18-20 Haziran

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı

tiftung Mercator Mercator Vakfı

tiftung Mercator Mercator Vakfı tiftung Mercator Mercator Vakfı Mercator Vakfı nın Çalışmaları Üzerine Amaçlarımıza ulaşmak için 2008/09 yıllarında Mercator 2013 - fikirlere ilham vermek, hedeflere ulaşmak başlığı altında geliştirmiş

Detaylı

ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ

ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ ÇERÇEVE SUNU Gülçiçek ÖZKORKMAZ Başkanlık Baş Danışmanı Mukim Özel Temsilciler Direktörü ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI ve TÜRKİYE ÜZERİNE

Detaylı

Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı. Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü

Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı. Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...xi KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 Birinci

Detaylı

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ 2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ TEPAV EPRI Dış Politika Etütleri AB Çalışma Grubu 9 Kasım 2005 Ankara Zeynep Songülen

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

REFAH, SOSYAL ADALET VE SÜRDÜRÜLEBİLİR EKONOMİ YÖNETİMİ İÇİN TEMEL İLKELER. www.kas.de

REFAH, SOSYAL ADALET VE SÜRDÜRÜLEBİLİR EKONOMİ YÖNETİMİ İÇİN TEMEL İLKELER. www.kas.de REFAH, SOSYAL ADALET VE SÜRDÜRÜLEBİLİR EKONOMİ YÖNETİMİ İÇİN TEMEL İLKELER www.kas.de İÇİNDEKİLER 3 ÖNSÖZ 3 TEMEL İLKELER 1. Hukuk devleti ilkesine göre temel düzen...3 2. Mülkiyet sistemi ve istihdam...3

Detaylı

ViZYON BELİRLEME ÇALIŞMASI. Hazırlayan: Mustafa YILMAZ- Uzman (PKB)

ViZYON BELİRLEME ÇALIŞMASI. Hazırlayan: Mustafa YILMAZ- Uzman (PKB) ViZYON BELİRLEME ÇALIŞMASI Hazırlayan: Mustafa YILMAZ- Uzman (PKB) Strateji seçimi İş konuşmak için bir kamp yerini seçen iki rakip firma yöneticisinin karşısına bir ayı çıkar. Yöneticilerden biri hemen

Detaylı

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI İSTANBUL ATIK MUTABAKATI 2013 ün Mayıs ayında İstanbul da bir araya gelen dünyanın farklı bölgelerinden belediye başkanları ve seçilmiş yerel/bölgesel temsilciler olarak, küresel değişiklikler karşısında

Detaylı

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE Eskişehir Sanayi Odası 25 Kasım 2015 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe

Detaylı

Yerel veya Bölgesel Kalkınma? Mevcut kaynakların en etkin ve verimli şekilde kullanımı/paylaşımı Koordinasyon ve güç birliği (daha az enerji ile daha

Yerel veya Bölgesel Kalkınma? Mevcut kaynakların en etkin ve verimli şekilde kullanımı/paylaşımı Koordinasyon ve güç birliği (daha az enerji ile daha Yerel Kalkınma ve Yerel Aktörler Doç.Dr. Orhan AYDIN KTÜ Makine Mühendisliği Bölümü TTSO Danışmanı Yerel veya Bölgesel Kalkınma? Mevcut kaynakların en etkin ve verimli şekilde kullanımı/paylaşımı Koordinasyon

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

7.ÇP Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler(SSH) Araştırmaları

7.ÇP Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler(SSH) Araştırmaları 7.ÇP Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler(SSH) Araştırmaları Seda GÖKSU AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi Sunum Planı 7.ÇP SSH Araştırma Alanı 7.ÇP SSH alanı projelerine nasıl ortak olabilirim?

Detaylı

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde 23: Çalışma Hakkı

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde 23: Çalışma Hakkı İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde 23: Çalışma Hakkı Gülşah Özcanalp Göktekin Uzman Sosyolog / İş ve Meslek Danışmanı Liderlik Enstitüsü Eğitim ve İstihdam Hizmetleri Çalışma Evrensel Bir Haktır İnsan

Detaylı

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 ( STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 Yeni Dönem Türkiye - Suudi Arabistan İlişkileri: Kapasite İnşası ( 2016, İstanbul - Riyad ) Türkiye 75 milyonluk nüfusu,

Detaylı

İKV DEĞERLENDİRME NOTU

İKV DEĞERLENDİRME NOTU 107 Aralık 2014 İKV DEĞERLENDİRME NOTU TÜRKİYE G-20 DÖNEM BAŞKANLIĞI NI DEVRALDI Selen Akses, İKV Kıdemli Uzmanı İKTİSADİ KALKINMA VAKFI 1 www.ikv.org.tr TÜRKİYE G-20 DÖNEM BAŞKANLIĞI NI DEVRALDI Türkiye

Detaylı

Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi

Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi Barış sosyal birlik beraberlik kültürler arası diyalog katılım

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları Y. Doç. Dr. Tamer Atabarut Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi Müdürü atabarut@boun.edu.tr Avrupa 2020 Stratejisi: Akıllı, Sürdürülebilir

Detaylı

Özet. Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları. G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015

Özet. Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları. G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015 G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015 Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları Ekonomi Bakanligi Ev Sahipliginde Özet 5 Ekim 2015 Hilton Istanbul Bosphorus Hotel İstanbul,

Detaylı

ÇALIŞMA YAŞAMININ GELECEĞİ GİRİŞİMİNDEN SORUMLU BİRİM 2017

ÇALIŞMA YAŞAMININ GELECEĞİ GİRİŞİMİNDEN SORUMLU BİRİM 2017 ÇALIŞMA YAŞAMININ GELECEĞİ GİRİŞİMİNDEN SORUMLU BİRİM 2017 Değişimin temel nedenleri Çevre ve İklim Değişiklikleri Yeni teknolojiler ve dijitalleşme Değişen Çalışma Yaşamı Demografik değişiklikler Bu değişiklikler

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

6. İSLAM ÜLKELERİ DÜŞÜNCE KURULUŞLARI FORUMU

6. İSLAM ÜLKELERİ DÜŞÜNCE KURULUŞLARI FORUMU STRATEJİK VİZYON BELGESİ ( TASLAK ) 6. İSLAM ÜLKELERİ DÜŞÜNCE KURULUŞLARI FORUMU İslam Ülkelerinde Çok Boyutlu Güvenlik İnşası ( 06-08 Mart 2015, Serena Hotel - İslamabad ) Güvenlik kavramı durağan değildir.

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası Büyümenin ve istihdamın artırılması için 2005 yılında kabul edilen Yenilenmiş Lizbon Stratejisi kapsamında, Avrupa Sosyal modelini yeniden şekillendiren Sosyal Gündem

Detaylı

Katılımcı Demokrasi STK ları Güçlendirme Önerileri

Katılımcı Demokrasi STK ları Güçlendirme Önerileri Katılımcı Demokrasi STK ları Güçlendirme Önerileri Ankara Çalıştayı 15 Kasım 2016 Kâr amacı gütmeyen Argüden Yönetişim Akademisi, faaliyetlerini Boğaziçi Üniversitesi Vakfı bünyesinde yürütmektedir. Argüden

Detaylı

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

Detaylı

4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU

4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU 4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU Yeni Dönem Türkiye - AB Perspektifi Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı: Fırsatlar ve Riskler ( 21-22 Kasım 2013, İstanbul ) SONUÇ DEKLARASYONU ( GEÇİCİ ) 1-4. Türkiye

Detaylı

Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı

Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı Misyon: Evrensel Etik İlkelerin Türkiye de toplumun her kesiminde benimsenmesi ve uygulanmasına önderlik etmek

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU

EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı (ŞUBAT 2014) Ankara 0 Avrupa 2020 Stratejisi ve Eğitim de İşbirliğinin Artan Önemi Bilimsel ve teknolojik ilerlemeler

Detaylı

Yerel Yönetim Vizyonu. Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir

Yerel Yönetim Vizyonu. Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir Yerel Yönetim Vizyonu Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir Yerel Yönetim Vizyonu Slide 2 Yeniden Yapılanma Kamu yönetiminde sorunlar Kötü ekonomik performans Yönetimin hantallaşması, verimsizlik ve etkinsizlik

Detaylı

G20 BİLGİLENDİRME NOTU

G20 BİLGİLENDİRME NOTU G20 BİLGİLENDİRME NOTU A. Finans Hattı Gündemi a. Büyüme Çerçevesi Güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme için küresel politikalarda işbirliğinin sağlamlaştırılması Etkili bir hesap verebilirlik mekanizması

Detaylı

ZDH Hizmet Sunumu & Mesleki Eğitim Programı

ZDH Hizmet Sunumu & Mesleki Eğitim Programı ZDH Hizmet Sunumu & Mesleki Eğitim Programı İçindekiler 1 2 3 ZDH nin faaliyet ve işlevleri Zanaat sektöründe karar alma süreçleri Zanaatkârlara yönelik savunuculuk faaliyetleri 4 Hizmet sağlayıcı kurum

Detaylı

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE Çisel İLERİ 13 Ocak 2017 İKV Kamuoyu Araştırması 2016 Araştırmanın Künyesi: Nisan 2016 Türkiye genelinde 18 il 1254 katılımcı 7 bölge Araştırmayı nerede yaptık? AB yi duydunuz

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI Bugün şehirlerimizdeki problemlerin çoğu fakirlik, eşitsizlik, işsizlik, işe ve mal ve hizmetlere erişim zorlukları, düşük düzeyde sosyal ilişkiler ve kentsel alanlardaki düşük

Detaylı

DİASPORA - 13 Mayıs

DİASPORA - 13 Mayıs DİASPORA - 13 Mayıs 2015 - Sayın Başkonsoloslar, Daimi Temsilciliklerimizin değerli mensupları, ABD de yerleşik Diasporalarımızın kıymetli temsilcileri, Bugün burada ilk kez ABD de yaşayan diaspora temsilcilerimizle

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı

T.C. Kalkınma Bakanlığı T.C. Kalkınma Bakanlığı 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği- Turkey s Agricultural Policies at a Crossroads with respect to 2023 Vision 2023 Vision, Economic Growth and Agricultural

Detaylı

4. ULUSLARARASI ORTA DOĞU KONGRESİ

4. ULUSLARARASI ORTA DOĞU KONGRESİ ( STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) 4. ULUSLARARASI ORTA DOĞU KONGRESİ ( 27-29 Nisan 2016, Hatay ) Türkiye nin Arap halklarıyla tarihî, kültürel, sosyal yakınlığı ve bu gelişmelerin doğrudan veya dolaylı etkileri

Detaylı

KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR

KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR

Detaylı

G-20 TÜRKİYE 2015 ÇALIŞTAYI

G-20 TÜRKİYE 2015 ÇALIŞTAYI VİZYON BELGESİ (TASLAK) G-20 TÜRKİYE 2015 ÇALIŞTAYI Küresel Güvenlik ve Refah için Güç ve Adalet İnşası (03-05 Aralık 2015, İstanbul) G-20, küresel hasılanın yaklaşık %90'ını, ticaretin %80'ini, nüfusun

Detaylı

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK?

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? Dünyada mal ve hizmet hareketlerinin uluslararası dolaşımına ve üretimin uluslararasılaşmasına imkan veren düzenlemeler (Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ...

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... 1 A. Kayıt Dışı Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 B. Kayıt Dışı Ekonominin Nedenleri... 4 C. Kayıt Dışı Ekonominin Büyüklüğü...

Detaylı

AB GENÇLİK POLİTİKALARINDA SAĞLIK

AB GENÇLİK POLİTİKALARINDA SAĞLIK AB GENÇLİK POLİTİKALARINDA SAĞLIK Yrd. Doç. Dr. Sedef EYLEMER İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü Avrupa Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezi

Detaylı

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR III. Sınıf Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Risk Gruplarına Yönelik Sosyal Politikalar Dersi Notları-VI Doç. Dr. Şenay GÖKBAYRAK İçerik Engellilere

Detaylı

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Mikroekonomik Analiz I IKT751 1 3 + 0 8 Piyasa, Bütçe, Tercihler, Fayda, Tercih,

Detaylı

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Uzman Melisa KORKMAZ TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Eğitimde Genel Görünüm Günümüz küresel rekabet ortamında bilgi ve bilgi teknolojileri giderek önem kazanmakta, ülkeler her geçen gün hızla gelişen teknoloji

Detaylı

Avrupa Birliği Yol Ayrımında B R E X I T

Avrupa Birliği Yol Ayrımında B R E X I T Avrupa Birliği Yol Ayrımında B R E X I T 2016 Brexit, yani İngiltere nin Avrupa Birliği nden (AB) ayrılması olarak ifade edilen kavram, İngilizcede Britain (Britanya ve Exit (çıkış) kelimelerinin birleştirilmesiyle

Detaylı

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Bu bildiri UNESCO Genel Konferansı nın 35. oturumunda onaylanmıştır. IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Çok Kültürlü Kütüphane Hizmetleri: Kültürler Arasında İletişime Açılan Kapı İçinde yaşadığımız

Detaylı

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi. Avrupa Ekonomik ve Sosyal

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi. Avrupa Ekonomik ve Sosyal Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi ve y Uzun bir ortak tarih Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğu na (EEC) katılmak için ilk kez Temmuz 1959'da başvuru yaptı. EEC yanıt

Detaylı

DEVLET TEŞVİKLERİ HIRSIZLIĞI TEŞVİK EDİYOR!..

DEVLET TEŞVİKLERİ HIRSIZLIĞI TEŞVİK EDİYOR!.. DEVLET TEŞVİKLERİ HIRSIZLIĞI TEŞVİK EDİYOR!.. Prof.Dr.Coşkun Can Aktan Teşvik sistemi kötü değildir, fakat tehlikelidir. Teşvik nedeniyle müdahalelere başlayan iktidarların bu müdahalelerini başka alanlara

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

Toplam Erkek Kadin 20 35.9. Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Moldova Cumhuriyeti. Rusya Federasyonu

Toplam Erkek Kadin 20 35.9. Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Moldova Cumhuriyeti. Rusya Federasyonu Doğu Avrupa, Orta Asya ve Türkiye de İnsana Yakışır İstihdamın Geliştirilmesi Alena Nesporova Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktör Yardımcısı Uluslararası Çalışma Ofisi, Cenevre Sunumun yapısı Kriz öncesi

Detaylı

TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK

TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK TürkİYE KADIN DERNEKLERİ FEDERASYONU Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu 1976 Yılında kurulmuş ülke genelinde 50.500 üyesi

Detaylı

İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ 1. YIL GÜZ DÖNEMİ İleri Makroiktisat I IKT801 1 3 + 0 6 Makro iktisadın mikro temelleri, emek, mal ve sermaye piyasaları, modern AS-AD eğrileri. İleri

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Milletlerarası Ticaret Odası Değişen Küresel Ekonomi ve Türkiye Toplantısı 7 Mart 2014, İstanbul

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Milletlerarası Ticaret Odası Değişen Küresel Ekonomi ve Türkiye Toplantısı 7 Mart 2014, İstanbul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Milletlerarası Ticaret Odası Değişen Küresel Ekonomi ve Türkiye Toplantısı 7 Mart 2014, İstanbul Saygıdeğer Konuklar, Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle, Sayın

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI Berna ERKAN Sunuş ASOSAI (Asya Sayıştayları Birliği) ve

Detaylı

Kariyer ve Yetenek Yönetimi Ulusal Meslek Standardı

Kariyer ve Yetenek Yönetimi Ulusal Meslek Standardı Kariyer ve Yetenek Yönetimi Ulusal Meslek Standardı Süleyman ARIKBOĞA MYK Uzmanı İTÜ III. Ulusal Kariyer Çalıştayı 26 Şubat 2015, İstanbul Sunum Planı Mesleki Yeterlilik Kurumuna İlişkin Genel Bilgiler

Detaylı

Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Üçüncü Birleşmiş Milletler Konut ve Sürdürülebilir Kentsel Gelişme Konferansı Habitat III 17-20 Ekim 2016, Kito Sayfa1

Detaylı

------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ

------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ ------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Platformu (İSTTP); TASAM öncülüğünde İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi devletlerin temsilcileri ile dünyanın

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar TARIM SEKTÖRÜ 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. Hayvancılık (Tarım Reformu

Detaylı

Avrupa yı İnşaa Eden Gençler

Avrupa yı İnşaa Eden Gençler Avrupa yı İnşaa Eden Gençler Gençlik Politikasi Geliştirme Sosyal Uyum İnsan Hakları Kültürlerarasi Diyalog Katılım Araştırma AVRUPA KONSEYI VE GENÇLER 40 YILI AŞKIN BIR SÜREDIR AVRUPAYI BIRLIKTE INŞA

Detaylı

SAĞLIK VE SOSYAL GÜVENLİK

SAĞLIK VE SOSYAL GÜVENLİK KONSEPT BELGESİ KONSEPT BELGE (TASLAK) Türkiye 2053 Stratejik Lokomotif Sektörler SAĞLIK VE SOSYAL GÜVENLİK ANA TEMA SAĞLIK VE SOSYAL GÜVENLİK ALT TEMALAR Sağlık Politikaları Kapasite İnşası Herkes İçin

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXI TABLOLAR

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

İKV DEĞERLENDİRME NOTU

İKV DEĞERLENDİRME NOTU 162 Aralık 2015 İKV DEĞERLENDİRME NOTU YENİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ANLAŞMASI ÖNCESİNDE EN KRİTİK KONULAR İlge Kıvılcım, İKV Uzmanı İKTİSADİ KALKINMA VAKFI www.ikv.org.tr YENİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ANLAŞMASI ÖNCESİNDE

Detaylı

ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI

ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI 1 Nasıl bir anayasa yapım süreci? Maddeleri değil ilkeleri temel alan Ayırıcı değil birleştirici Uzlaşmaya zorlamayan Uzlaşmazlık alanlarını ihmal etmeyen Mutabakatı değil ortak

Detaylı

ULUSAL PNÖMOKONYOZ ÖNLEME EYLEM PLANI

ULUSAL PNÖMOKONYOZ ÖNLEME EYLEM PLANI ULUSAL PNÖMOKONYOZ ÖNLEME EYLEM PLANI 1. Sorunun öneminin saptanması Pnömokonyoz ülkemizde en sık görülen mesleki akciğer hastalıklarından biri olup, önlenebilir meslek hastalıklarının başında gelmektedir.

Detaylı

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası STRATEJİK VİZYON BELGESİ SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası Yakın geçmişte yaşanan küresel durgunluklar ve ekonomik krizlerden dünyanın birçok ülkesi ve bölgesi etkilenmiştir. Bu süreçlerde zarar

Detaylı

3. HAFTA-Grup Çalışması

3. HAFTA-Grup Çalışması KAMU MALİYESİNDE KARAR ALMA VE PERFORMANS YÖNETİMİ PROJESİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME 3. HAFTA-Grup Çalışması ANKARA 27 Ocak 2011 PERFORMANS ANLAŞMASI DPT den sorumlu bakan ile

Detaylı

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN İnsan kaynakları bir organizasyondaki tüm çalışanları ifade eder. Diğer bir deyişle organizasyondaki yöneticiler, danışmanlar,

Detaylı

Bu yüzden de Akdeniz coğrafyasına günümüz dünya medeniyetinin doğduğu yer de denebilir.

Bu yüzden de Akdeniz coğrafyasına günümüz dünya medeniyetinin doğduğu yer de denebilir. Sevgili Meslektaşlarım, Kıymetli Katılımcılar, Bayanlar ve Baylar, Akdeniz bölgesi coğrafyası tarih boyunca insanlığın sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine en çok katkı sağlayan coğrafyalardan biri

Detaylı

IV. Uluslararası Türk-Asya Kongresi Sonuç Raporu

IV. Uluslararası Türk-Asya Kongresi Sonuç Raporu IV. Uluslararası Türk-Asya Kongresi Sonuç Raporu 1. IV. Uluslararası Türk - Asya Kongresi 27-29 Mayıs 2009 tarihleri arasında İstanbul da icra edilmiş ve son derece yapıcı ve samimi bir ortam içerisinde

Detaylı

ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 5-

ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 5- ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 5- Değerlendirme Raporu Doğrudan ve Temsili Demokrasi Merkezi ve Yerel Yönetimler Şeffaflık www.tkmm.net 1 2 ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ (Halk konuşuyor, TBMM dinliyor) Türkiye

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 4 Ekim 2016

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 4 Ekim 2016 ORTA VADELİ PROGRAM (2017-2019) 4 Ekim 2016 İçindekiler 1. Dünya Ekonomisi 2. Orta Vadeli Programın Temel Amaçları ve Büyüme Stratejisi 3. Orta Vadeli Programın (2017-2019) Temel Makroekonomik Büyüklükleri

Detaylı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı SİYASİ GELİŞMELER HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER AB Liderleri 27 Haziran da Jean- Claude Juncker i AB Komisyon Başkan adayı olarak belirledi. Schulz yeniden AP Başkanı oldu. AB Liderleri Jean-Claude

Detaylı

UNESCO Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektörü. Sema AKMEŞE/ İrem ALPASLAN UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektör Uzmanı

UNESCO Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektörü. Sema AKMEŞE/ İrem ALPASLAN UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektör Uzmanı UNESCO Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektörü Sema AKMEŞE/ İrem ALPASLAN Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektör Uzmanı 31 Ekim - 1 Kasım 2014, Antalya UNESCO Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektörü Günümüz toplumlarında

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

hemşehri hukuku: Hemşehri hukuku: Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliye

hemşehri hukuku: Hemşehri hukuku: Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliye kent konseyi: Kent konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma

Detaylı

TÜRK - ARAP İLİŞKİLERİ ÇOK BOYUTLU GÜVENLİK İNŞASI

TÜRK - ARAP İLİŞKİLERİ ÇOK BOYUTLU GÜVENLİK İNŞASI ( TASLAK VİZYON BELGESİ ) TÜRK - ARAP İLİŞKİLERİ ÇOK BOYUTLU GÜVENLİK İNŞASI ( 2013-2015 ) Türkiye nin Arap halklarıyla tarihî, kültürel, sosyal yakınlığı ve bu gelişmelerin doğrudan veya dolaylı etkileri

Detaylı

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013 Başkent Pekin Yönetim Şekli Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 Nüfus 1,35 milyar GSYH 8,2 trilyon $ Kişi Başına Milli Gelir 9.300 $ Resmi

Detaylı

YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ

YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ Yazar : Erdem Denk Yayınevi : Siyasal Kitabevi Baskı : 1. Baskı Kategori : Uluslararası İlişkiler Kapak Tasarımı : Gamze Uçak Kapak

Detaylı

R KARLILIK VE SÜRDÜRÜLEB

R KARLILIK VE SÜRDÜRÜLEB ÜRETİMDE İNOVASYON BİLAL AKAY Üretim ve Planlama Direktörü 1 İleri teknolojik gelişme ve otomasyon, yeni niteliklere ve yüksek düzeyde eğitim almış insan gücüne eğilimi artıyor. Mevcut iş gücü içinde bu

Detaylı

Berlin Katılım gelişmesinin durumu ve perspektifler

Berlin Katılım gelişmesinin durumu ve perspektifler Berlin Katılım gelişmesinin durumu ve perspektifler Hella Dunger-Löper Staatssekretärin für Bauen und Wohnen 1 Katılım (Latince: Katılım). Genel olarak: Katılım, vatandaşların ortak (siyasi) sorunların

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve KADIN Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB nin kadın-erkek eşitliği ile ilgili temel ilkeleri AB nin kadın istihdamı hedefi AB de toplumsal cinsiyete duyarlı

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar TARIM SEKTÖRÜ 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. Hayvancılık Hazine Müstaşarlığı

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nin (Banka) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapısına

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Amaç MADDE 1 KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun

Detaylı

İKV DEĞERLENDİRME NOTU

İKV DEĞERLENDİRME NOTU 85 Temmuz 2014 İKV DEĞERLENDİRME NOTU İTALYA, AB DÖNEM BAŞKANLIĞI NI DEVRALDI (1 TEMMUZ 2014 31 ARALIK 2014) Selen Akses, İKV Kıdemli Uzman İKTİSADİ KALKINMA VAKFI www.ikv.org.tr İTALYA, AB DÖNEM BAŞKANLIĞI

Detaylı

www.ankaraisguvenligi.com

www.ankaraisguvenligi.com İş sağlığı ve güvenliği temel prensiplerini ve güvenlik kültürünün önemini kavramak. Güvenlik kültürünün işletmeye faydalarını öğrenmek, Güvenlik kültürünün oluşturulmasını ve sürdürülmesi sağlamak. ILO

Detaylı

Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma

Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma AB Eşleştirme Projesi, Ankara Kursun 6. Haftası Carin Lindqvist-Virtanen Genel Müdür Yardımcısı Sigorta Bölümü Sosyal refah ve sağlık bakım alanında idari

Detaylı

TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ. 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri

TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ. 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ Mehmet Uçum 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri a. Tartışmanın Arka Planı Ülkemizde, hükümet biçimi olarak başkanlık sistemi tartışması yeni

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ...

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... 1-20 1.1. Temel Makro Ekonomik Göstergelere Göre Türkiye nin Mevcut Durumu ve Dünyadaki Yeri... 1 1.2. Ekonominin Artıları Eksileri; Temel

Detaylı

2 Ekim 2013, Rönesans Otel

2 Ekim 2013, Rönesans Otel 1 MÜSİAD Brüksel Temsilciliği Açı çılışı ışı 2 Ekim 2013, Rönesans Otel T.C. AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış,.... T. C. ve Belçika Krallığının Saygıdeğer Temsilcileri, 1 2 STK ların Çok Kıymetli

Detaylı