SPE için Temel İlkeler Programı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SPE için Temel İlkeler Programı"

Transkript

1 DÜNYADAN SPE için Temel İlkeler Programı Almanya nın bakış açısından çalışma alanları, ortak özellikler ve ana hatlar BJÖRN HACKER/GERO MAASS Aralık yüzyılın ekonomik, sosyal ve ekolojik sorunları sınıraşırı nitelik taşımaktadır. Avrupa sosyal demokrasisinin kendi tanımlamış olduğu Avrupalılaşma ve küreselleşme hedeflerine ulaşabilmesi için birlikte hareket etmesi zorunludur. Bu nedenle SPD Başkanı Sigmar Gabriel Avrupa Sosyal Demokrat Partisi nin (SPE) son kongresinde Avrupa daki tüm sosyal demokrat partilerin ortak bir temel ilkeler programı hazırlamasını önermiştir. Seçimlerden yenilgiyle çıkılmış olması ve geçtiğimiz on yılın belirleyici ana temasını oluşturan Üçüncü Yol un artık sınırlarını zorlamakta olması sonrasında bu iddialı hedef sosyal demokrasinin Avrupa genelinde içeriksel bir yeniden yapılanma sürecine denk düşmektedir. Yazarlar Avrupa sosyal demokratları için gerek duyulan ortak bir söylemin gerekliliğini ve engelleyici nedenleri ortaya koyarak, ortak bir program çalışmasının içeriğine ve yapılandırılmasına yönelik ana hatları Almanya nın bakış açısından ele alıyorlar.

2 İçindekiler Sorunun iki boyutu: Gerek ulusal düzeyde gerekse Avrupa düzeyinde yeniden yapılanma gereksinimi...2 Çıkış Noktası: Avrupa da hâkim sosyal demokrasi anlayışlarının ortak özellikleri ve özgül yaklaşımlar...4 Sosyal demokrat Avrupa vizyonunun ana hatları...4 Bütünleşme hedefinin tanımlanması...5 Ekonomik bütünleşmenin geliştirilmesi...5 Sosyal boyutun güçlendirilmesi... 6 Ortak temel ilkeler belirleme yolunda bir Avrupa Sosyal Demokrat Kurultayı oluşturulması.6 1

3 Sorunun iki boyutu: Gerek ulusal düzeyde gerekse Avrupa düzeyinde yeniden yapılanma gereksinimi Aralık 2009 da Prag şehrinde düzenlenen Avrupa Sosyal Demokrat Parti (SPE) kongresi Avrupa ülkelerinin büyük bölümünde sosyal demokratlar açısından yenilgiyle sonuçlanan Avrupa Parlamentosu seçimlerinin cam kırıklarını temizlemekle kısıtlı kalmadı. Kongrede aynı zamanda finans piyasalarının yeniden düzenlenmesi, iklim değişikliğiyle mücadele ve bir sosyal ilerleme paktı hazırlanmasının önümüzdeki yıllarda ortak sosyal demokrat Avrupa politikasının temel önceliklerini oluşturması gerektiğine ilişkin geleceğe yönelik içeriksel saptamalar yapıldı. Ayrıca sosyal demokrat partilerin liderleri arasında daha yoğun işbirliği gerçekleştirilmesi, bilinçli bir şekilde diğer toplumsal gruplar ve aktörlere de yönelinmesi, bir sonraki SPEseçim manifestosunun tüm üye partilerin Avrupa Parlamentosu seçim kampanyalarına dahil edilmesi ve gelecek Avrupa seçimlerinden önce Avrupa Komisyonu başkanlığı için ortak bir aday belirlenmesi suretiyle SPE nin kurumsal açıdan da güçlendirilmesi kararlaştırıldı. Kongrede yapılan açıklamalar arasında delegeleri en çok etkileyen konuşma Alman Sosyal Demokrat Parti Başkanı Sigmar Gabriel in, SPE nin güçlenmesi gerektiği yönündeki beyanların somut politikalara dönüşmesi zorunluluğuna ilişkin uyarısı oldu. Sigmar Gabriel bu amaçla ortak bir temel ilkeler programı hazırlanmasının ve tüm partiler tarafından eşzamanlı olarak savunulacak ortak hedeflerin belirlenmesinin zorunlu olduğunu vurguladı. Ancak farklı yapılara sahip ve farklı çıkarları temsil eden Avrupa daki 32 sosyalist ve sosyal demokrat parti için nasıl ortak bir temel ilkeler programı hazırlanabilir? SPE nin partileşme sürecinde, ayrıca üye parti programlarının içeriksel uyumu ve partiler arası eşgüdüm alanlarında ilerleme kaydedilse dahi, bu ortak bir temel ilkeler programı belirlenmesi açısından yeterli bir güvence oluşturmayacaktır. Gelecekte sosyal ve demokratik bir Avrupa oluşturulmasına yönelik ortak temel ilkeler ve ortak bir siyasi bakış açısı belirlenmesi çok iddialı bir projedir. Bu hedefe giden yolda Avrupa sosyal demokrat ailesi içindeki konumların irdelenmesi, olası ağırlık noktalarının değerlendirilmesi ve parti tabanlarının desteğinin kazanılması gerekir. Bunun yanı sıra temel ilkeler hususunda sosyal demokrasinin toplum içindeki belirleyici stratejik bağdaşığı olan sendikalarla diyaloğun güçlendirilmesi de zorunlu olacaktır. Ayrıca bir temel ilkeler programı hazırlanması zorunluluğu sosyal demokrat partilerin kendi ülkelerinde ciddi baskılar yaşadıkları bir döneme denk gelmekte. Sosyal demokrat partiler halen 27 AB üyesi arasında sadece sekiz ülkede iktidara ortak konumda bulunuyor. Avrupa siyasi yelpazesinde merkez partilere karşı kısmen ciddi bir güven kaybı yaşanırken, siyasi parti yelpazesinin sağ ve sol uçlarındaki popülist partilerin güçlenmekte olduğu görülüyor. Artık birçok ülkede sosyal demokrasi siyasi açıdan sosyal demokrat hareketle örtüşmüyor. Avrupa düzeyinde ortak bir imaj oluşturmaya yönelik tanımlamaya duyulan gereksinimin yanı sıra, ulusal düzeyde de yeniden yapılanma zorunluluğu doğmuş bulunuyor. Bu çalışma söz konusu çifte zorunluluğun Avrupa boyutunu irdeliyor. İlk aşamada Avrupa da hâkim sosyal demokrasi anlayışlarının ortak özellikleri ve farklılıkları ele alınacak. Daha sonra üç ayrı bölümde Almanya nın bakış açısından SPE-temel ilkeler programının ana hatlarını oluşturabilecek nitelikteki konu başlıkları belirlenecek. Son olarak da başlatılan temel ilke tartışmaları için platform niteliği taşıyacak bir bir sosyal demokrat Avrupa Kurultayı oluşturma fikri ortaya atılacak. Alman sosyal demokrat Avrupa politikasının hedefi bir sosyal ve güvenlik birliği oluşturmak olmalıdır. Bu çalışmada öncelikle demokratik yapılandırma, uyum perspektifi, iktisadi bütünleşme ve sosyal boyut olgularına yönelik sorunlar üzerinde odaklanacağız. İnandırıcı ve koruyucu bir müdahale politikası güdülmesi, bağımsız bir Avrupa barış politikası hedefine uygun tutarlı dış politika araçlarının oluşturulması, kaynakların korunmasına yönelik ortak bir savunma politikası benimsenmesi ve ulusal güvenlik alanında sınıraşırı etkenlerin de yeterli ölçüde dikkate alınması ortak güvenlik politikasının öncelikli hedeflerini oluşturmalıdır. Ortak bir dış politika ve güvenlik politikası oluşturulmasında ve Avrupa nın küresel düzeydeki rolüne ilişkin hususlarda bazı engellerle karşılaşılacak olmasına rağmen, halen sürdürülmekte olan tartışmalar ortak çözümler geliştirilmesi açısından ümit vericidir. 2

4 Çıkış Noktası: Avrupa da hâkim sosyal demokrasi anlayışlarının ortak özellikleri ve özgül yaklaşımlar Küreselleşmenin denetlenebilmesi, özellikle de Avrupa nın bütünleşme sürecinin geliştirilmesi sosyal demokrat partiler için önemli bir siyasi faaliyet alanı oluşturuyor: Günlük sıradan girişimlerden öteye gidebilecek bir siyasi hareket için farklı aşamaları kapsayan bir proje oluşturulması gerekiyor. Küresel pazarlarda hâkim ekonomik kriz riskine rağmen refahın kalıcı şekilde güvence altına alınabilmesi ve daha adil bir dünya düzeni kurulmasına da katkı sağlayacak barış ve refah içinde gelişecek bütünleşmiş bir Avrupa oluşturulabilmesi ancak böyle bir projeyle mümkün olacak. Ancak sosyal demokrat partilerin Avrupa politikasına ilişkin ortak program belirleme girişimlerinin önünde bazı etkenler engel oluşturuyor. Tutarlı bir ortak girişimin başlatılması gerekliliğine ilişkin olarak Avrupa sosyal demokratları arasında henüz yeterli ölçüde fikir birliği sağlanamamış olması şimdilik ciddi bir engelleyici unsur olarak nitelendirilmiyor. Sosyalist ve Demokratların İlerici İttifakı nın yanı sıra SPE de yıllardan beri Avrupa Parlamentosu nda ortak özelliklerin vurgulanması ve günlük siyasi yaşamda karşılaşılan olaylarda ve aynı zamanda da Avrupa seçimleri öncesinde ortak tutum sergilenmesi için yoğun girişimler sürdürüyor. Özellikle Avrupa Parlamentosu seçimleri için SPE üyesi partilerin tamamının desteğiyle 2009 yılında hazırlanan ve partilerin en küçük ortak paydada buluşmasından öteye bir anlam içeren ortak manifesto, bütünleşme sürecinde önemli bir adım olarak kabul edilebilir. Buna rağmen kısmen üye partilerin farklı yapılarından ve özgül çevrelerinden kaynaklanan koşullar nedeniyle Avrupa politikasına ilişkin tek elden çözüm üretme yolunda özellikle aşağıda belirtilecek hususlar dolayısıyla bazı engeller ortaya çıkıyor: Avrupa daki sosyal demokrat ve sosyalist partiler farklı profillere sahip bulunuyorlar. Sadece oluşum süreçleri, üye profilleri ve örgütlenme ilkeleri değil, aynı zamanda kendi kültürleri içindeki konumları, ülkelerindeki seçim sistemi ve kamuoyuna yönelik söylemlerinin içeriğinde de ciddi farklılıklar olduğu dikkat çekiyor. Partiler siyasi etkinliklerini sosyal devlet temeline dayalı olmakla beraber birbirlerinden kopuk kapitalist düzenlerde farklı ortamlarda sürdürüyorlar. Farklı iktisadi üretim modelleri ve sosyal devlete ilişkin farklı örgütlenme ilkeleri sosyal demokrat partilerden söz konusu ülkenin sosyal devlet anlayışına uygun olarak hazırlanmış özgül çözümler bekliyor. Partiler sosyal normlara dayalı bir Avrupa Sosyal Modeli oluşturulması konusunda ve Avrupa Birliği nin nihai hedeflerine dair farklı beklentiler içinde bulunuyorlar. Bir taraftan federal bir siyasi birlik oluşturma vizyonu savunulurken, diğer taraftan önemli siyasi konularda Avrupalılaşma sürecinin giderek daha belirleyici rol oynaması eleştirilere ve hatta ciddi tepkilere hedef oluyor. Avrupa da sosyal demokrat kimliklerin çeşitliliğine dayalı olarak ortaya çıkan bu koşulların yanı sıra, partilerin farklı sosyal demokrat kökenleri nedeniyle kalıcı bir şekilde kamplaşmalarına neden olabilecek başka tehlikeli gelişmeler de söz konusu olabiliyor: Avrupa sosyal demokrasisi halen savunma konumunda bulunuyor. Nitekim klasik seçmen ve üye tabanlarının yitirilmekte olmasının yanı sıra ve yeni sağcı popülist akımların, yumuşatılmış muhafazakârların ve siyasal yelpazede sosyal demokrasinin solunda yer alan partilerin yarattığı baskılar da Avrupa sosyal demokrat ve sosyalist partilerin büyük çoğunluğunun çözüm getirmesi gereken ortak kimlik sorunlarını oluşturuyor. Ayrıca artık sınırlarını zorlamakta olan Üçüncü Yol un yerine acilen siyasi kimlik üzerinde belirleyici rol oynayacak temel sosyal demokrat ilkelere tekrar geri dönüşü mümkün kılacak ve sosyal demokrasinin finans ve ekonomi krizi öncesindeki konumunu yeni bir sosyal demokrat model ile değiştirebilecek farklı bir sosyal demokrat söylem oluşturmak gerekiyor. Yaşanan küresel kriz Avrupa Birliği nin iktisadi bütünleşme sürecinin yapısal eksiklerini ve zayıf noktalarını acımasızca ortaya çıkardı. Avrupa Birliği nin gelişen iktisadi bütünleşme sürecinde sosyal boyuta da aynı ölçüde önem verilmesine yönelik olarak uzun zamandır savunulan sosyal demokrat talebe yanıt verilemedi. Yetersiz siyasi eşgüdüm, aşırı boyutlara varan iktisadi dengesizlik ve üye ülkelerin sosyal sistemlerini piyasa koşullarına en uygun şekilde uyarlama yönünde rekabete girmiş olmaları Avrupa daki sosyo-ekonomik farklılıkların üstesinden gelebilecek yeni bir siyasi yönelişin gerekliliğini ortaya koyuyor. Bir zamanlar İskandinav, 3

5 muhafazakâr, liberal veya tam oluşmamış sosyal devlet modelleri olarak yapılan katı sınıflandırmanın, ulusaşırı kökenli siyasi reform seçeneklerinin müdahalesiyle ve bunlara dayalı olarak ortaya çıkan gelişmelerle giderek yumuşamakta olması yönündeki eğilimlerin dikkate alınması ortak çözüm arayışında yararlı olacaktır. Avrupa Birliği devletlerinin ulusal düzeyde iktisadi, sosyal ve siyasi alanlarda bir dizi uyumlu yapısal özelliğe sahip olmaları nedeniyle bütünde diğer ekonomik bölgelerden farklı konuma gelmiş olduklarını görüyoruz. Gelişmiş ve müdahale gücüne sahip bir devlet, vergilere veya primlere dayalı bir sosyal güvenlik sistemi, toplumsal politikaların belirlenmesinde söz sahibi olmayı talep eden aktif sendikalar, sosyal birlikteliğin sürdürülebilmesi için sosyal adaletin gerekliliğini kabul eden bir kamu bilinci, içinde sosyal demokrasi hareketini savunan partilerin de yer aldığı bir siyasi kültür ve sosyal temel hakları ve iktisadi demokratik unsurları içeren bir hukuk sistemi, uzun vadeli şirket yönetimi geleneği ve özel mülkiyete yönelik toplumsal sorumluluk anlayışı Avrupa Birliği devletlerini, özellikle American Business modelinden veya Japonya ve Kore deki gelişmelerden farklı kılan özellikleri oluşturuyor. Ayrıca tüm ülkelerde küresel finans ve ekonomi krizinden kaynaklanan ve giderek devlet bütçesi krizine dönüşen gelişmeler yaşanmakta olduğu dikkat çekiyor: Önümüzdeki on yılda kamu borçları nedeniyle tüm ülkelerde, devletin hareket alanını belirgin şekilde kısıtlayacak, ama aynı zamanda da siyasi eşgüdüm açısından yeni bir başlangıç yapma olanağı sunacak bir kemer sıkma politikası gündeme gelecektir. Avrupa Birliği nin boyutu, ayrıca üye ülkelerin siyasi yaşamındaki öneminin ve söz hakkının giderek artmakta olması, artık devletler birliğinin geleceğine ilişkin sorunların tabulaştırılmasına, göz ardı edilmesine veya Monnet Metodu nun ( Méthode Monnet ) öngördüğü çok aşamalı bütünleşme sürecinin dinamiğine terk edilmesine izin vermiyor. Avrupa vatandaşları siyasi aktörlerden nereye koştuklarını öğrenmek istiyor ve bütünleşmeye yönelik somut ve inandırıcı konseptler bekliyorlar. Geçmişinde daima uluslararası yönelim içinde olan sosyal demokrasi burada günlük siyasi girişimlere yansıyacak uzun vadeli bir Avrupa Sosyal Modeli vizyonu oluşturmak zorunluluğuyla karşı karşıya bulunuyor. Sosyal demokrat Avrupa vizyonunun ana hatları Günümüzde Avrupa Birliği iç ve dış politikaların kesişme noktasında üye ülkelerin ulusal dış politikalarının da ötesinde önemli bir referans noktası oluşturuyor. Artık ulusal politikaların belirlenmesinde her alanda mutlaka ortak Avrupa vizyonunun da dikkate alınması gerekiyor. Üye ülkelerde iç ve dış güvenliğin güvence altına alınması, yenilikçi potansiyeli yüksek bir ekonomik bölge oluşturulması, herkese kapsamlı yaşam, eğitim ve iş olanağı sunulabilmesi, geniş kapsamlı sosyal güvence ve daha adil bir risk dağılımı sağlanması, sosyal demokratik anlamda inandırıcı ve sürdürülebilir bir Avrupa Sosyal Devlet ve Güvenlik Birliği oluşturma sürecinin hedeflerini oluşturuyor. Avrupa Birliği nin günümüzün çok kutuplu ve istikrarsız ortamında refah, güvenlik ve demokrasinin hâkim olacağı bir bölge haline gelebilmesi ancak böyle bir siyasi model ile mümkündür. Ancak bu hedefe giden yol özellikle sosyal demokratik değerlere dayalı talepler dolayısıyla engellerle dolu bulunuyor. Avrupa Birliği şu anda birliğin toplumsal açıdan yeterince kabul görmeme sorunuyla mücadele ediyor. Avrupa vatandaşlarının birçoğu uzaktaki Brüksel i antidemokratik ve sadece pazarların liberalleşmesini ve açılımını hedefleyen bir Truva atı olarak nitelendiriyor. Avrupa nın bütünleşme sürecine yönelik şüpheler giderek yaygınlaştığından, ortak Avrupa fikrinin tamamen reddedilmesi olasılığı da giderek güçleniyor. Bu nedenle üyelerin birçoğu selameti yine ulusal devlet içinde görmeye başlamış bulunuyor. Ancak ulusal devlet fikrinin yeniden doğuşu yeni uluslararası güç yapılarının ve karşılıklı bağımlılıkların hâkim olduğu bir dünyada ciddi sorunların üstesinden gelinmesinde yeterli olamıyor. Bunların etkilerinin denetlenebilmesi ve düzenlenebilmesi ancak Avrupa boyutunun desteğiyle mümkündür. Avrupa, içinde yeni devletlerarası, kozmopolit ve toplumsal girişim modellerinin oluştuğu, dönüşüm yaşayan devletcilik anlayışını temsil ediyor. Avrupa daki sosyal demokrat ve sosyalist partilerin ortak bir temel ilkeler programı hazırlama projesi bağlayıcı bir söyleme duyulan gereksinimden ve gereklilikten kaynaklanıyor. Bu söylemde farklı çıkış noktalarının, konumların ve taleplerin herkesin izleyebileceği aynı zamanda da iddiali bir hedefe ulaştıracak bir ana temaya dönüştürülmesi 4

6 gerekiyor. Ancak asgari uzlaşma sağlama yönündeki muhtemel sapmaların zamanında görülmesi ve engellenmesi büyük önem taşıyor. Almanya açısından bakıldığında sosyal demokratik Avrupa söyleminin şu temellere dayandırılması gerekiyor: Bütünleşme hedefinin tanımlanması Demokratik Değerler Birliği: Avrupa sosyal demokrasisinin savunduğu temel değerleri özgürlük, eşitlik, adalet, sürdürülebilirlik ve dayanışma oluşturuyor. Bu temel değerlerin Avrupa nın çok düzeyli sistemi içinde kapsamlı şekilde güvence altına alınabilmesi için Avrupa vatandaşlarının siyasi katılımının artırılması şarttır. Lizbon Anlaşması yla Avrupa Parlamentosu nun yetki alanı genişletilerek doğru yolda ilk adım atılmış olmakla birlikte, Avrupa Birliği nin üye ülkelerin parlamenter sistemleri içinde de daha önemli rol oynaması gerekir. Ulusal parlamentoların ve onların içinde temsil edilen partilerin, bölge kurumlarının ve sosyal bağdaşıkların ısrarlı bir şekilde Avrupalılaşma sürecine dahil edilmesiyle daha fazla demokrasi sağlanabilecektir. Sosyal demokrat temel değerlerin birliğin her noktasında güvence altına alınması gerekir. Ayrımcılığın önlenmesi, fırsat eşitliği ve cinsiyet eşitliği sağlanması, ayrıca göç ve entegrasyon politikalarının belirlenmesi konularında Avrupa nın kendini kabul ettirecek güce sahip olması en önemli hedefi oluşturmalıdır. Kalkınma ve demokrasinin desteklenebilmesi için demokratik değerlerin dış politika ilişkilerinde de savunulması gerekir. Avrupa Federal Devleti: Avrupa sosyal demokrasisi bir siyasi birlik oluşturma hedefine yönelmelidir. İktisadi bütünleşme dinamizmi içinde sosyal ve demokratik unsurlara daha fazla önem verilmelidir. Buradaki hedef, ortak bir Avrupa Anayasası temelinde parlamenter sorumluluk taşıyacak bir hükümete sahip, demokratik ilkelere dayalı bir federal Avrupa oluşturma yolunda adım adım ilerlemek olmalıdır. Tüm yetkileri tek merkezde toplanmış bir süper devlet yaratmak yerine, parlamentoların uluslarüstü veya ulusaşırı düzeylerde fikir alışverişinde bulunabileceği veya kararlar alabileceği çift meclisli bir Avrupa Federal Cumhuriyeti oluşturulması hedeflenmelidir. Bu uzun yolda ilerlerken gerekirse bütünleşme konusunda tereddütleri olan ülkelerin ikna olmasını bekleyip derin bir entegrasyon sağlamak yerine, ilk aşamada bütünleşmeyi buna hazır olan devletlerin katılımıyla gerçekleştirmek, yani cesurca bir demokratik hamle başlatmak sosyal demokrat hareketin belirleyici özelliği olmalıdır. Ekonomik bütünleşme sürecinin geliştirilmesi Rekabetin Düzenlenmesi: Avrupa sosyal demokratları piyasa-devlet ilişkisinin yeniden değerlendirilmesini ve özellikle de Avrupa iç pazarının ve Ekonomik ve Parasal Birlik in düzenlenmesine ilişkin yeni bir konsept hazırlanmasını savunmalıdır. Avrupa genelinde bir ekonomik gelişme sağlanabilmesi için, üye ülkelerin vergi, ücret ve arızi ücret giderleri alanlarında en düşük oranlara sahip olabilmek için girdikleri kıyasıya rekabetin, farklı siyasi alanlarda belirlenecek asgari standartlarla sonlandırılması gerekir. Avrupa finans piyasasının düzenlenmesinin yanı sıra Avrupa daki sosyoekonomik farklılıkların dengelenmesine de öncelik verilmelidir. Bunun için işçi ve işveren temsilcilerinin de katkılarıyla ücret politikaları arasındaki eşgüdümün kurumsallaştırılması ve vergi kaynaklarından yaratılacak bir merkezi bütçe oluşturmak suretiyle transfer mekanizmaları yaratılması ve Avrupa nın tamamını kapsayacak bir işsizlik sigortası oluşturulması gerekir. Ekonomik işbirliğinin yeniden yapılanma sürecinde Avro bölgesi içinde geçerli olan para politikasının yanına makroekonomik bir yönetim modeli eklenmelidir. Bu modele dayalı olarak üye devletler, işçi ve işveren temsilcileri ve Merkez Bankası tarafından desteklenecek bir policy mix hayata geçirilmelidir. Ekolojik Sürdürülebilirlik: Avrupa sosyal demokrasisi Avrupa nın iklim değişikliğiyle mücadele alanındaki öncü rolünü desteklemektedir. Sera gazı salınımlarının azaltılması, enerji verimliliğinin artırılması ve yenilenebilir enerjiler alanında gelişme sağlanması gibi ortak niceliksel hedeflere ulaşılabilmesi için ülkeler düzeyinde uygulamaya yönelik somut önlemler alınmalıdır. Burada asıl amaç mevcut üretim ve mobilite modellerinin orta vadede tamamen değiştirilmesi olmalıdır: Artık yeni bir sosyal gelişime gereksinim duyulmaktadır. İklim değişikliğinin olumsuz sonuçlarını engellemek, aynı zamanda da Avrupa nın çevre dostu teknolojiler pazarındaki liderliğini güvence altına alabilmek için ekolojik açıdan stratejik bir sanayi ve enerji politikası güdülmesi, alternatif hammaddelere, sürdürülebilir üretim süreçlerine ve mobilitenin çevreye zarar vermemesine 5

7 yönelik araştırmalara yatırım yapılması zorunludur. Avrupa sosyal demokratları enerji, hammadde ve mobilite giderlerindeki artışların toplumsal sonuçlarının yanı sıra eşik ülkelerinde ve kalkınmakta olan ülkelerde ekolojik dengeleri koruyacak bir sanayileşme sağlanmasını da özellikle göz önünde bulundurmalıdırlar. Sosyal boyutunun güçlendirilmesi Avrupa Sosyal Birliği: Avrupa sosyal demokrasisi Avrupa bütünleşme sürecinin şimdiye kadar ihmal edilmiş sosyal boyutunu öncelikler arasında ilk sıraya çıkarmalıdır. İç pazar ve Ekonomik ve Parasal Birlik oluşturmaya yönelik projelerle eşzamanlı olarak bir Avrupa Sosyal Birliği oluşturma hedefine de eşit ağırlık verilmelidir. Burada amaç sosyal güvenlik sistemleri arasında uyum sağlamaktan ziyade, Avrupa genelinde bağlayıcı nitelik taşıyacak bir işbirliği çerçevesi oluşturmaya yönelik bir sosyal istikrar paktı hazırlanması konusunda fikir birliğine varılmasıdır. Bu sosyopolitik çerçeve asgari ücretlerin, sosyal hizmet harcamalarının ve eğitim alanındaki yatırımların koordinasyonunu sağlamalıdır. Avrupa Birliği nin eski üyeleriyle Orta Avrupa nın doğu bölgelerindeki yeni üyeleri arasında başlangıç koşulları açısından büyük farklılıklar söz konusudur. Batı Avrupa ülkeleri geleceklerini güvence altına almaya çalışırken, Avrupa nın doğusundaki sosyal demokrasiler sosyal güvenlik sistemlerini yapılandırmak ve geliştirmek için mücadele etmektedirler. Bazı ülkelerin olanaklarının üzerinde zorlanmaması ve diğerlerinin ise sosyal güvenlik düzeylerinin aşağı çekilmesinden endişe etmemesi için, sosyal birlik oluşturmaya yönelik siyasi hedeflerin üye ülkelerin ekonomik gücüne uygun olarak belirlenmesi gerekir. Böylelikle Avrupa kurumları ve bağımsız sosyal devletler arasında kendiliğinden yetki paylaşımı gerçekleşecektir. Avrupa da demokratik yaklaşımın ekonomi alanında da kendini kabul ettirebilmesi için sınıraşırı ekonomik faaliyetlerde Avrupa genelinde işçi haklarına daha fazla önem verilmesi zorunludur. Pazarlar arası ilişkilerin giderek yoğunlaşmakta olması dolayısıyla işçilerin süreçlere ve kararlara katılım olanaklarının ulusaşırı yasal düzenlemelerle güvence altına alınması gerekir. Bunun için Sosyal Diyalog ve Avrupa Çalışma Konseyleri her düzeyde güçlendirilmeli ve Avrupa genelinde geçerli bir grev hakkı da dahil olmak üzere sınıraşırı toplu iş görüşmelerinde ve anlaşmazlıklarında Avrupa nın tümünde geçerli olacak bir yasal çerçeve oluşturulmalıdır. Dünyaya açık bir Avrupa modeli: Avrupa sosyal demokrasisi göç ve entegrasyon politikalarını Avrupa Birliği ortak ekonomik ve sosyal politikasının kilit konuları olarak görmelidir. Göç ve entegrasyon politikaları Avrupa toplumunun siyasi kültürünü de etkileyeceğinden göçün yönlendirilmesi ve entegrasyonun sağlanmasına yönelik olarak Avrupa genelinde ortak ilkeler belirlenmelidir. Bu noktada dikkat edilmesi gereken husus Avrupa nın sadece bir ekonomik birlik oluşturmadığı, aynı zamanda bir ortak değerler birliği niteliği taşıdığıdır. İstihdam alanında eşitlik, ayrımcılığın engellenmesi ve gerek sosyal alanda gerekse eğitim alanında entegrasyonun sağlanması göçmen ilişkilerini yönlendirecek siyasi unsurlar olarak kabul edilmelidir. Ekonomik ve demografik değişimler ışığında, özellikle kalifiye işgücü için göç olanağı sunacak ve onlara AB içinde kapsamlı dolaşım hakları tanıyacak ortak bir konsept hazırlanmalıdır. Ayrıca mülteciler için de genişletilmiş çerçeve koşulları yaratılmalı ve daha kapsamlı entegrasyon olanakları sunulmalıdır. Etkin bir Avrupa göç politikası göçmenlerin kendi ülkelerindeki koşulların düzeltilmesini de dikkate almalı ve desteklemelidir. Ortak İlkeler Belirleme Yolunda bir Avrupa Sosyal Demokrat Kurultayı Oluşturulması Avrupa sosyal demokrat partileri için hazırlanacak bir ortak temel ilkeler programının inandırıcı olabilmesi için, bunun günlük siyasi yaşamdan bağımsız oluşturulması, konuları ilkesel içerik açısından denetleyebilmesi, anlaşmazlıkları gizlemek yerine ulusların özgül geleneklerini ortak yaklaşımlar ve ilkelerle dengeleyebilmesi ve uzun vadeli hedefleri bu temelde değerlendirebilmesi gerekir. Ortak bir temel ilkeler programı oluştururken Avrupa da hâkim sosyal demokrat yaklaşımların ortak özelliklerini ve farklılıklarını daha derin irdelemek gerekir. Bu amaçla örneğin bir yıl süreyle sosyal demokrat parti temsilcilerini ve partilerin farklı kademelerindeki aktif üyeleri bilimsel kurumlardan, sendikalardan ve sosyal demokrasi hareketiyle bağlantılı örgüt ve kuruluşlardan gelecek temsilcilerle düzenli olarak bir araya getirecek ve Avrupa Sosyal Demokrat Partisi nin temel ilkeler programına ilişkin 6

8 en önemli hususların tartışılarak saptanması açısından platform teşkil edecek bir Avrupa Sosyal Demokrat Kurultayı oluşturmak yerinde bir girişim olacaktır. Böylelikle projenin ortak temel ilkeleri kapsayıcı niteliği güvence altına alınmış, parti tabanları sürece dahil edilmiş olacak ve olası anlaşmazlıklar ortak çözüm üretmeye yönelik olarak tartışılabilecektir (bkz. şema). Ortak temel ilkeler programının ana hatları parti başkanları tarafından açıklandıktan ve üye partiler içinde değerlendirildikten sonraki aşamada yukarıda belirtilen modele uygun olarak oluşturulacak bir Avrupa Kurultayı 2013 yılındaki nihai karar sürecine dek çalışmalarını sürdürebilecektir. Bir sonraki Avrupa seçimlerine kadar olan süre bu tür bir çok aşamalı sürecin gerçekleştirilmesine uygundur. Avrupa sosyal demokrasisinin kendi tanımlamış olduğu Avrupalılaşma ve küreselleşme hedeflerine ulaşabilmesi için birlikte hareket etmesi gerekir. 21. yüzyılın ekonomik, sosyal ve ekolojik sorunları sınıraşırı nitelik taşımaktadır. Ulusaşırı nitelikteki bu sorunları üstlenmek ve bunlara sosyal ve demokratik çözümler üretmek Avrupa daki sosyal demokrat ve sosyalist partilerin ortak görevidir. Gerek ulusal partiler yelpazesinde gerekse Avrupa genelindeki parti aileleri içinde geleceğe yönelik bu görevlerin üstesinden gelme yetkisi sadece sosyal demokratların olacaktır. Ortak bir temel ilkeler programı hazırlanmasına yönelik proje ile Avrupa düzeyinde atılacak olan temel, münferit ülkelerin ulusal siyaset arenalarındaki konumlanma ve yapılanma girişimlerini de olumlu yönde etkileyecektir. Şema: Avrupa Sosyal Demokrat Kurultayı nın Oluşumu SPE-Parti Ailesi İçin Sosyal Demokrat Temel İlkeler Programı Sosyal Demokrat Avrupa Kurultayı OrtakYönlerin/Farklılıkların Tartışılması Süre: Yaklaşık 1 yıl Düzenli Toplantılar Bilimsel Kurumların Temsilcileri Parti Temsilcileri Sendika Temsilcileri 7

9 Yazarlar hakkında Dr. Björn Hacker Friedrich-Ebert Vakfı nın (Berlin) Uluslararası Politika Analizleri Bölümü nde uzman Gero Maass Friedrich-Ebert Vakfı (Berlin) Uluslararası Politika Analizleri Bölümü sorumlusu Künye Friedrich-Ebert-Stiftung Cihannüma Mahallesi Mehmet Ali Bey Sk. 10/D Beşiktaş-Istanbul Türkiye Tel: Sorumlu : Michael Meier FES Türkei, 2010

DÜNYADAN Avrupa da Sivil Toplum ve Sosyal Demokrasi Güncel Gelişmeler ve Normatif Perspektifler SERGE EMBACHER Mart 2010 Etkin bir sivil toplum Avrupa nın bütünleşmesi açısından vazgeçilmez nitelik taşıyor.

Detaylı

Wir machen mit. Ulusal Uyum Planı

Wir machen mit. Ulusal Uyum Planı Wir machen mit. Ulusal Uyum Planı Yeni Yollar Yeni Fırsatlar İçindekiler Başbakan Angela Merkel in Önsözü 7 Devlet Bakanı Maria Böhmer in Giriş Yazısı 9 1. Federal Hükümetin Ulusal Uyum Planı ile İlgili

Detaylı

Avrupa da Değişim için Hep Birlikte 21. Yüzyıl Avrupa sının barışa, demokrasiye, sosyal adalete ve dayanışmaya ihtiyacı var!

Avrupa da Değişim için Hep Birlikte 21. Yüzyıl Avrupa sının barışa, demokrasiye, sosyal adalete ve dayanışmaya ihtiyacı var! Avrupa da Değişim için Hep Birlikte 21. Yüzyıl Avrupa sının barışa, demokrasiye, sosyal adalete ve dayanışmaya ihtiyacı var! 2009 Avrupa Parlamentosu seçimleri için Avrupa Sol Partisi Bildirgesi I. Haziran

Detaylı

İKTİSADİ KALKINMA VAKFI E Bülteni

İKTİSADİ KALKINMA VAKFI E Bülteni İKTİSADİ KALKINMA VAKFI E Bülteni İKV DEN HAFTAYA BAKIŞ... 1 AB VE ABD ARASINDAKİ TRANSATLANTİK TİCARET VE YATIRIM ORTAKLIĞI MÜZAKERELERİ VE TÜRKİYE YE ETKİLERİ SEMİNERİ YAPILDI... 3 ANKARA ANLAŞMASI NIN

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2014-2018. www.oib.gov.tr

STRATEJİK PLAN 2014-2018. www.oib.gov.tr STRATEJİK PLAN 2014-2018 www.oib.gov.tr www.oib.gov.tr ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANI 2014-2018 İÇİNDEKİLER Bakan Sunuşu... 10 Üst Yönetici Sunuşu... 12 Birinci Bölüm Çalışma Yöntemi

Detaylı

GAYRIRESMİ TERCÜME GENİŞLEME STRATEJİSİ VE 2010-2011 DÖNEMİNDEKİ TEMEL ZORLUKLAR

GAYRIRESMİ TERCÜME GENİŞLEME STRATEJİSİ VE 2010-2011 DÖNEMİNDEKİ TEMEL ZORLUKLAR GAYRIRESMİ TERCÜME GENİŞLEME STRATEJİSİ VE 2010-2011 DÖNEMİNDEKİ TEMEL ZORLUKLAR 1. GİRİŞ AB nin genişleme süreci, Birliğin karşılaştığı birçok zorluğa rağmen, Komisyon un son ilerleme raporlarını kabul

Detaylı

Program Teklifi Türk-İsveç Yerel Yönetimler Ortaklığı Tuselog 2011-2015

Program Teklifi Türk-İsveç Yerel Yönetimler Ortaklığı Tuselog 2011-2015 Program Teklifi Türk-İsveç Yerel Yönetimler Ortaklığı Tuselog 2011-2015 Gözden geçirilmiş teklif, 2011 2 İçindekiler 1. Giriş... 4 2. Arka Plan... 4 2.1. Türk Yerel Yönetimindeki son gelişmeler... 4 2.2.

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NİN GENİŞLEMESİ

AVRUPA BİRLİĞİ NİN GENİŞLEMESİ AVRUPA BİRLİĞİ NİN GENİŞLEMESİ *** BAŞARILAR VE ZORLUKLAR Wim Kok un Avrupa Komisyonu na sunmuş olduğu rapor Wim Kok 1938 te Bergambacht ta doğdu. Siyasete atılmadan önce Hollanda Sendikaları Federasyonu

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE ALMANYA DAKİ TÜRK LOBİ GÜCÜNÜN ROLÜ *

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE ALMANYA DAKİ TÜRK LOBİ GÜCÜNÜN ROLÜ * MARMARA AVRUPA ÇALIŞMALARI DERGİSİ Cilt 20 Sayı: 2 2012 141 TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE ALMANYA DAKİ TÜRK LOBİ GÜCÜNÜN ROLÜ * Muzaffer DARTAN ** Özet Türkiye Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinde

Detaylı

Ulusal Uyum Eylem Plan Bas n için özet

Ulusal Uyum Eylem Plan Bas n için özet Ulusal Uyum Eylem Plan Bas n için özet Federal Hükümetin Ulusal Uyum Eylem Plan ı na Dair Aç ıklamas ı Eyaletlerin Ulusal Uyum Eylem Planı na Katkısı Yerel Yönetim Organizasyonları Federal Birliği nin

Detaylı

Avrupa şu anda tarihinde bir dönüm noktasına gelmiş durumda. Zorlukların üstesinden ancak bizler, işverenler ve işçiler politikacılar, vatandaşlar olarak mevcut çağın ihtiyaçlarının tanımladığı yeni bir

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BÖLGESEL POLİTİKALARINDA AKDENİZ HAVZASI VE TÜRKİYE

AVRUPA BİRLİĞİ BÖLGESEL POLİTİKALARINDA AKDENİZ HAVZASI VE TÜRKİYE ÖZET AVRUPA BİRLİĞİ BÖLGESEL POLİTİKALARINDA AKDENİZ HAVZASI VE TÜRKİYE M. Akif ÖZER Bu çalışmada; Avrupa Birliği nin bölgesel politikalara bakış açısı, bu kapsamda Akdeniz Havzası ile ilgili stratejileri

Detaylı

DENİZLİ NİN GELECEĞİ YOL HARİTASI 2010-2023 (TASLAK) 08 TEMMUZ 2009

DENİZLİ NİN GELECEĞİ YOL HARİTASI 2010-2023 (TASLAK) 08 TEMMUZ 2009 DENİZLİ NİN GELECEĞİ YOL HARİTASI 2010-2023 (TASLAK) 08 TEMMUZ 2009 Denizli Yol Haritası, Denizli Belediyesi ve ÇEKÜL Vakfı nın işbirliği ile hazırlanmıştır. Temmuz 2009 İÇERİK BÖLÜM 1: NİÇİN YOL HARİTASI?

Detaylı

Avrupa Sosyal Demokrat Partilerinin Örgütsel Kimliği ve Reformlar

Avrupa Sosyal Demokrat Partilerinin Örgütsel Kimliği ve Reformlar DÜNYADAN Avrupa Sosyal Demokrat Partilerinin MATTHIAS MICUS Kasım 2010 Geleneksel büyük partiler derin bir krizin içine girmiş bulunuyor. Sosyal demokratların halk partileri, kitle partileri ve işçi partileri

Detaylı

HAK-İŞ KONFEDERASYONU 12. OLAĞAN GENEL KURUL KARARLARI

HAK-İŞ KONFEDERASYONU 12. OLAĞAN GENEL KURUL KARARLARI HAK-İŞ KONFEDERASYONU 12. OLAĞAN GENEL KURUL KARARLARI HAK-İŞ; adil gelir dağılımı ve refah toplumu, güçlü sosyal güvenlik sistemi, sosyal koruma, sosyal içerme, katılımcı sosyal diyalog, daha fazla demokrasi

Detaylı

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Tarafından Yapılan Gayrı Resmi Tercümedir TÜRKİYE NİN ÜYELİĞİ PERSPEKTİFİNDEN KAYNAKLANAN HUSUSLAR

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Tarafından Yapılan Gayrı Resmi Tercümedir TÜRKİYE NİN ÜYELİĞİ PERSPEKTİFİNDEN KAYNAKLANAN HUSUSLAR Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Tarafından Yapılan Gayrı Resmi Tercümedir TÜRKİYE NİN ÜYELİĞİ PERSPEKTİFİNDEN KAYNAKLANAN HUSUSLAR İÇİNDEKİLER GİRİŞ VE ÖZET 1 1. JEOPOLİTİK BOYUT 4 2. EKONOMİK BOYUT

Detaylı

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çok-yıllı Endikatif Planlama Belgesi (MIPD)* 2011-2013. Türkiye

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çok-yıllı Endikatif Planlama Belgesi (MIPD)* 2011-2013. Türkiye EK Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çok-yıllı Endikatif Planlama Belgesi (MIPD)* 2011-2013 Türkiye * Kamu kurum/kuruluşlarımıza ilişkin yeni yapılanma, MIPD nin onay süreci sonrasına tekabül ettiğinden

Detaylı

AB Nedir? Pascal Fontaine

AB Nedir? Pascal Fontaine AB Nedir? Pascal Fontaine Bu kitapçığı ve AB hakkında diğer kısa açıklamaları elektronik olarak ec.europa.eu/publications/adresinde bulabilirsiniz. Avrupa Komisyonu Basın ve İletişim Genel Müdürlüğü Yayınlar

Detaylı

Wir machen mit. Ulusal Entegrasyon Planı

Wir machen mit. Ulusal Entegrasyon Planı Wir machen mit. Ulusal Entegrasyon Planı Yeni Yollar Yeni Fırsatlar Ulusal Entegrasyon Planı Yeni Yollar Yeni Fırsatlar İçindekiler Başbakan Angela Merkel in Önsözü 7 Devlet Bakanı Maria Böhmer in Giriş

Detaylı

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014. {COM(2013) 700} ekindeki

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014. {COM(2013) 700} ekindeki AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 16 Ekim 2013 SWD (2013) 417 KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014 {COM(2013) 700} ekindeki

Detaylı

Birlikte çalışmak: Avrupa Birliği ve Türkiye de sendikalar

Birlikte çalışmak: Avrupa Birliği ve Türkiye de sendikalar Birlikte çalışmak: Avrupa Birliği ve Türkiye de sendikalar Bu yayın, iddialı bir Avrupa projesi olan Sivil Toplum Diyalogu: Ortak çalışma kültürü aracılığıyla Avrupa Birliği ve Türkiye den işçilerin bir

Detaylı

Bursa nın olmazsa olmazı Lojistik Köy ENGLISH SUMMARY P.54-59

Bursa nın olmazsa olmazı Lojistik Köy ENGLISH SUMMARY P.54-59 www.bebka.org.tr ÜÇ AYDA BİR YAYINLANIR YIL: 2 SAYI: 5 Mart 2013 Bölge planları, ulusal planın tamamlayıcısı Bursa nın olmazsa olmazı Lojistik Köy ENGLISH SUMMARY P.54-59 Seramik, rotayı demiryolu taşımacılığına

Detaylı

ISBN 978-975 19 4102-2 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4102-2 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4102-2 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA, KONSEYE, EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTEYE VE BÖLGELER KOMİTESİNE SUNULAN BİLDİRİM

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA, KONSEYE, EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTEYE VE BÖLGELER KOMİTESİNE SUNULAN BİLDİRİM AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 08.10.2014 SWD(2014) 307 KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA, KONSEYE, EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTEYE VE BÖLGELER KOMİTESİNE SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca

Detaylı

«İSTİHDAM POLİTİKALARINDA GELİŞTİRİLECEK ÖNCELİKLİ EYLEMLER» HAKKINDA ORTAK RAPOR

«İSTİHDAM POLİTİKALARINDA GELİŞTİRİLECEK ÖNCELİKLİ EYLEMLER» HAKKINDA ORTAK RAPOR «İSTİHDAM POLİTİKALARINDA GELİŞTİRİLECEK ÖNCELİKLİ EYLEMLER» HAKKINDA ORTAK RAPOR İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ... 3 II. AKDENİZ ORTAK ÜLKELERİNDE (PPM) EKONOMİK VE SOSYAL AÇIDAN GENEL DURUM... 4 III. İSTİHDAM

Detaylı

Finansal krizin küresel etkilerinde de tanık olduğumuz gibi, ekonomik gerçekler, politik gerçeklerden çok daha hızlı hareket ediyor. Artan karşılıklı ekonomik bağımlılığın politik düzeyde daha kararlı

Detaylı

YEREL YÖNETİMLER VE YEREL KALKINMA

YEREL YÖNETİMLER VE YEREL KALKINMA Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi Cilt: 3 Sayı: 2 2014 Manas Journal of Social Studies Vol.: 3 No: 2 2014 YEREL YÖNETİMLER VE YEREL KALKINMA Yrd. Doç. Dr. Eyüp ZENGİN İstanbul Üniversitesi Avrasya Enstitüsü

Detaylı

İşyerinde İnsan Hakları Rehberi

İşyerinde İnsan Hakları Rehberi İşyerinde İnsan Hakları Rehberi İşyerinde İnsan Hakları Rehberi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZLER 1. İNSAN HAKLARI 8 > İnsan Hakları Kavramı ve Tarihçesi 8 > Uluslararası Mevzuat 8 > Türkiye de Mevzuat 12 > Türkiye

Detaylı

4.29. Fasıl 29: Gümrük Birliği 89 4.30. Fasıl 30: Dış İlişkiler. 90 4.31. Fasıl 31: Dış, Güvenlik ve Savunma Politikası. 91 4.32.

4.29. Fasıl 29: Gümrük Birliği 89 4.30. Fasıl 30: Dış İlişkiler. 90 4.31. Fasıl 31: Dış, Güvenlik ve Savunma Politikası. 91 4.32. İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 1.1. Önsöz... 3 1.2. Çerçeve... 3 1.3. AB ile Türkiye arasındaki ilişkiler... 3 2. SİYASİ KRİTERLER VE GÜÇLENDİRİLMİŞ SİYASİ DİYALOG... 6 2.1. Demokrasi ve hukukun üstünlüğü...

Detaylı