ile ilgili ARLEM yıllık raporu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ile ilgili ARLEM yıllık raporu"

Transkript

1 Akdeniz Birliği nin bölgesel boyutu ile ilgili 2012 ARLEM yıllık raporu CdR 12524/2012_00_01 TRA _TCD TR

2 Bu yıllık raporun 2012 baskısı Đspanya nın Murcia bölgesinin komite başkanı Ramón Luis Varcárcel Siso ve Giza eyalet yöneticisi Ali Abd El-Rahman tarafından hazırlanmıştır. Bu yönergeler 18 Şubat 2013 tarihinde 3 Aralık 2012 tarihinde ARLEM Bürosu üyeleri arasında tartışıldı. Bu rapor Belçika nın Brüksel kentinde dördüncü ARLEM genel kurul toplantısında oy birliği ile kabul edildi.

3 2012: AKDENĐZ BĐRLĐĞĐ ĐÇĐN BĐR YENĐ GEÇĐŞLER VE BEKLENTĐLER YILI Bu yıl, tartışmasız birçok ortak ülkelerde yer alan değişim sürecinin devamı ile karakterize edilmiştir. Bunun yanı sıra Suriye de, Ortadoğu da ve Sahel de süregelen çatışmalar da yıla damga vurmuştur. Ayrıca bu geçiş süreçleri, komşuluk politikası inceleme yolu başta olmak üzere, hiç kuşkusuz Akdeniz ve Avrupa Birliği nin de çalışmalarını etkilemiştir. Bu zor dönemde ve geçiş aşamasında, ARLEM Avrupa Birliği (AB), yerel ve bölgesel yönetimler (YBY), Güney ve Doğu Akdeniz'de sorumluluklarını teyit ederek siyasi bağımlılığını korumuştur. Arap baharından iki yıl sonra ve Akdeniz bölgesinde bazı rejimlerin yıkılmasından bir sene sonra, demokratik sürecin güçlendirilmesi ve katılımcı hükümetlerin vatandaşların ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ilerlemesi için birçok yenilikçi adımların atılması gerekiyor. Gerçek anlamda demokratik bir toplum oluşumunu muhafaza etmek için, yeni hükümetlerin zamana, kaynağa ve güvene ihtiyaçları var. Demokratik bir sisteme geçişin sağlanması için, siyasi organizasyon, siyasi diyalog, vatandaşlar ve siyasetçiler arasında da siyasi sorumluluk ve anayasal değişiklikler gerekiyor. Ancak, ekonominin harekete geçmesi, kamu yönetiminin performanslarının artması ve yolsuzluğa karşı önlemlerin alınması ve yeniden güvenin tesis edilmesi için bu hükümetlerin derhal harekete geçmeleri gerekmektedir. Akdeniz ülkeleri azimle ilerledikleri bu yolda desteğe de gerek duymaktadırlar. Avrupa Birliği böylesi hassas dönemlerde, kalkınmanın ve esnekliğin sağlanması için belirli destek yöntemlerinin olması gerektiğinin gayet tabii farkında. Amacın ulusal mülkiyetin artırılması olmalı : hem Devlet hem de bölgesel olma kaydıyla. Böylelikle kısa vadede temel ihtiyaçların giderilmesi ve istikrarlı ilerlemesi, yönetimin, ekonominin ve Devletin merkezi olarak 1 kuruluşunun güçlendirilmesi sağlanmış olacaktır. Avrupa Birliği geçmiş deneyimlerinden ders çıkarmış ve değişmekte olan Komşuluklara 2 yeni bir cevap vermiştir. Hızla gelişen ortaklar ve reform gereklilikleri ile ilgili daha fazla esneklik ve daha uygun yanıtlar için bir ihtiyaç doğmaktadır. Siyasi reform için, Avrupa Birliği hazır bir model veya bir reçete empoze etmiyor ancak her ortak ülkedeki reform sürecinin temelini oluşturan evrensel değerlere açık bir taahhüdünü yansıtmakta ısrar ediyor. Nitekim, AB geçtiğimiz günlerde Avrupa Komşuluk Politikası 3 'nın temeli olarak "daha fazlası için daha fazla" ilkesini hatırlattı. 1 Son değişiklik gündemi COM(2011) Avrupa Parlamentosu, Konseyi, Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi ve Bölgeler Komitesi Değişen Komşuluklar için yeni bir cevap Komitesine Ortak Đletişim 3 Daha fazlası için daha fazla ilkesi nin anlamı Sadece ortakların, Đnsan hakları evrensel değerlerini ve siyasi reformlara uymak amaçlı, demokrasi ve hukukun üstünlüğünün Avrupa Parlamentosu, Konseyi, Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi ve Bölgeler Komitesine AB politikasına en faydalı yönlerini teklif etme yönünde Yeni Avrupa Komşuluk Politikasını yerine getirmek EK (2012) 14 son isimli ekteki bildiride yayımlanmıştır.

4 Mevcut mali ve ekonomik krizin etkilerine rağmen Avrupa Birliği, bölgeye ve bölgesel yönetimlere olan bağlılığını sürdürmektedir. Yerel yönetimin kurumsal kapasitesini güçlendirmeye yönelik Batı Akdeniz in 4 bazı Görev Güçlerinin ve (5+5) Diyalogunun makro bölgesel etkileşimde görünmesiyle, Akdeniz git gide işbirliği bölgesi haline gelmiştir. Sebep ise, insanların ihtiyaçlarına karşı daha duyarlı olan somut projeler başlatılması için özel araçları seferber edilmiş olması, ki bu üç kıyının seçilmiş yetkilileri için öncelikli bir durumdur. AB ve komşularının insan haklarının temel değerlerini, demokrasiyi ve hukuku, ekonomiyi ve kalkınma politikasını, siyasi ve ekonomik yapının 5 üstünlüğünü ve ilkelerini güçlendirmek için birlikte çalışmak zorundadır. Sosyo-ekonomik kalkınma söz konusu olunca, Akdeniz de geçiş sürecinin başarılı bir şekilde ilerlemesi açısından, demokratikleşme ve yabancı ülkelere yönelik atılımlar bu anlamda önemli unsurlardır. Bu rapor, özellikle Güney Akdeniz'de, geçmiş ve gelecek değişiklikleri göz önünde bulundurduğumuzda, bu bölgede yaşanan gelişmeleri kısa, orta ve uzun vadede hayata geçirme stratejisi vizyonumuzu ortaya koyacaktır. 1. AKDENĐZ BĐRLĐĞĐNĐN BÖLGESEL BOYUTUNUN DURUMU 1.1 Komşuluk politikasında ve Akdeniz Birliği yönetiminde bir katma değer: ARLEM ARLEM Akdeniz Birliği (AKB) yönetiminde bölgesel boyutu temsil etmekle birlikte, yerel yönetimlerin siyasi temsilciliklerini Akdeniz in üç kıyısından oluşan siyasi temsilcileriyle sağlamakla mesuldur. Böylece, bölgelerarası işbirliğine teşvik ederek, buna yönelik siyasi oturumlar düzenlemek de mümkün kılınabiliyor. ARLEM kurulduğunda ortaya çıkan Akdenizliler Birliğiyle işbirliği ruhu, Akdeniz bölgesinde gelişen son durumlarla alâkalı Barselona genel sekreterliğinin sergilediği yaklaşımla teyid edilmiştir. Öncelikli olan dört eylem planı arasında, ARLEM ile işbirliği de dahil olmak üzere AKB nin toprak boyutu ve bunun güçlendirilmesi önemli bir nokta haline gelmektedir. Bu yeni pragmatik ve operasyonel yaklaşım Akdeniz ilişkilerindeki büyüme hedeflerinin, istihdam ve bölgesel gelişimin çok boyutlu yaklaşımına dayanmaktadır. Đşbirliği için bu yeni bir ivme, yakında ARLEM ve AKB sekreterliği arasındaki bir niyet beyanı parçası olarak resmiyet kazanacak. Kurumlar arası boyut ve işbirliği açısından, ARLEM in rolü ve yükselen gelişiminin önemi, AB'nin kilit kurum ve paydaşlarla etkileşiminin önemli bir vurgusudur. Bu belge komşuluk alanında girişimlerin sonuç ve koordinasyonun gelişmesi bakımından, Avrupa Birliği nin diğer kurumlarıyla daha bağlı bir yaklaşımda olmasına ışık tutuyor. 4 5 AB/Tunus, AB/Ürdün, AB/Mısır: bu üç Görev Güçleri, AB kurumları ve Devlet üyeleri ve ortakları ile birlikte çalışmak üzere tasarlanmıştır Diyalog güçlendirilmesi Cezayir, Đspanya, Fransa, Đtalya, Libya, Malta, Moritanya, Fas, Portekiz ve Tunus gibi ülkeleri bir araya getiriyor (Avrupa Komisyonunda yayımlanan bildiriye bkz : "Mağrip işbirliği ve bölgesel entegrasyon güçlendirilmesine destek: Cezayir, Libya, Moritanya, Fas ve Tunus COM (2012) 36 final( Avrupa Parlamentosu, Konseyi, Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi ve Bölgeler Komitesi Değişen Komşuluklar için yeni bir cevap Komitesine Ortak Đletişim

5 Avrupa Birliği kurumlarında ve Akdeniz Birliğinde varlığını ve amacını daha iyi hissettirmek amacıyla, ARLEM Nisan 2013 te kabul edilmesi beklenen gözlemci statüsü başvurusunu AKB nin Parlamenter Meclisine (AKB-PM) sunmuştur. Bu statü ile birlikte demokratik boyutuyla Avrupa- Akdeniz diyaloglarına yönelik teşvikin siyasi temsilciler arasındaki işbirliğine destek olunabilecektir. Buna ek olarak, komisyon ve komitelerin faaliyetleri arasında daha fazla sinerji ve şeffaflık olması için, Akdeniz bölgesinde siyasi ve stratejik analizin kalitesini arttırmanın yolları araştırılmalıdır. ARLEM in potansiyel gücü Avrupa Parlamentosu tarafından da onaylanmıştır. ARLEM genelinde yerel ve bölgesel yönetimlerin (YBY) katılımının önemi Akdeniz bölgesinde demokratik süreçleri sağlamak için gerekli olarak kabul edilmiştir. AKB Üye Devletleri için, sivil toplum sağlayacak mekanizmaları geliştirmek için gözle görülür bir ihtiyaç vardır. "Öğrenmek, katılmak ve fikirler yürütmek; ayrıca AKB nin projelerinin 6 geliştirilmesi ve önerilerin dile getirilip ön ayak olunması" sebep olarak gösterilebilir. Akdeniz'deki zorlu dönemler göz önünde bulundurulduğunda, ARLEM in çeşitli aktörler ile kalıcı ve yapılandırılmış ortaklıklar kurması ve kendi faaliyetleri arasındaki sinerjiyi güçlendirmesi için bu önemlidir. Bu bağlamda, 2012 yılının tamamı boyunca siyasal tavsiyelerin yürürlüğe konmasının iyi bir takibini ve diğer kurumlar ile önceliklerin uyumlulaştırılmasını sağlamak önemli olmuştur. Ayrıca, ARLEM in bir gözlemci sıfatıyla katıldığı toplantılarda yer alması; Meclis in AKB Üye Devletleri ve Avrupa Birliği ne ve özellikle Avrupa komisyonu ve Avrupa Dış Girişim Servisine (ADGS) karşı bir üst düzey kurum profilinin sağlamak için yararlı olduğunu kanıtlanmıştır. Bu işbirlikçi yaklaşım ARLEM tarafından Avrupa Komisyonuyla, Đşbirliği Gelişimi Genel Müdürlüğü (ĐGGM) ile ve Bölgesel Siyaset Genel Müdürlüğü yoluyla desteklenmiştir. Bu işbirliğinden beklenen sonuç, ARLEM in öneri ve politikalarının uygulanması, ayrıca programlara ve AB düzeyinde sunulan finansman planlarına yerel ve bölgesel kurumların katılımını artırmak olmuştur. Buna ek olarak, ARLEM özellikle istihdam sağlamak, eğitim ve küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin gelişimi ile ilgili, Avrupa Eğitim Vakfı (AEV) ile işbirliğini ilerletmek için iyi bir fırsat elde etmiştir. Bu yakınlaşmanın bir sonucu olarak, ECOTER komisyonu tarafından, AEV işbirliği ile Akdeniz'de teknik ve mesleki eğitim üzerine, gündem ve öneri başlığı olan, kurumsal düzeyde bir rapor hazırlanmıştır. Avrupa-Akdeniz işbirliği nin sinerji mevzusuna gelince, EMUNI Üniversitesiyle birlikte ARLEM eylem hatları geliştirmiştir. 30 Ocak 2012 de gerçekleştirilen Bari deki ARLEM genel kurul toplantısında bir öneri beyanı imzalanmıştır. Buna istinaden, iki örgüt ARLEM raportörlerine yardım etmek ve birlikte çalışmak amacı ile, Avrupa-Akdeniz bölgesinde beyin takımı (Think tank) kurmak için üniversite ve araştırma ağlarının getirdiği mevcut uzmanlık potansiyeli geliştirme çabalarına girmişlerdir. ARLEM çalışmalarına yönelik artan ilgi nin bir diğer işareti de yine ARLEM in toplantılarında gözlemci statüsü verilmesi için Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesinden (AESK) gelen taleptir. Fas ın Rabat şehrinde 11 Haziran 2012 tarihinde düzenlenen ARLEM Büro toplantısında, ARLEM 6 Raimón Obiols un AKB-PM e sunduğu öneri : "Akdeniz de oluşan yeni demokratik geçiş bağlamına hangi Avrupa-Akdeniz ortaklığı cevap verebilir? "

6 üyelerinin bu talebi tartışıldı ve kabul edildi. ARLEM prosedür kurallarına göre, AESK in talebinin onaylanması Şubat 2013 yılında düzenlenecek toplantıda genel kurula sunulmasıyla belli olacak. AESK e gözlemci statüsünün atfedilmesi sadece ARLEM üyeleri ve sivil toplum temsilcileriyle doğrudan temas içine girilmesi fırsatını değil, aynı zamanda Euro-Akdeniz işbirliği dahil çeşitli aktörler arasında daha yoğun bir işbirliği sürecine destek anlamına da gelir. AB kurumsal çerçevesinin ötesinde, Bölgeler Komitesi (BK) aynı zamanda, ARLEM in gözlemcisi statüsüne sahip olan Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi ve Avrupa Konseyi ile de işbirliği yapmaktadır. Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Fas ve Tunus ile işbirliği faaliyetlerini tam anlamıyla başlatarak, özellikle Avrupa komşuluk politikası Konseyi ne katkıda bulunuyor. 1.2 ARLEM : Kalıcı siyasi diyalog forumu 2012, ARLEM yapıları ve program takviyesi için önemli bir yıl olmuştur. Ağustos 2012, iki buçuk yıllık çalışmanın ardından, ARLEM bürosunun ilk dönemi sona erdi. Bayan Mercedes Bresso (Piedmont, ĐTALYA) ve Bay Boudra (Taza-Al Hoceima-Taounate, FAS) tarafından üstlenen iki buçuk yıllık eş başkanlık döneminden sonra, ikinci dönemin başlangıcına 10 Ağustos 2012 tarihinde eş başkanlık koltuğuna BayValcárcel Siso (Murcia/Đspanya) ve Dr Ali Abd El-Rahman (Giza/Mısır) isimlerinin gelmesi damgasını vurdu. ECOTER komisyonunun yeni eşbaşkanları Peter Bossman (Piran / Slovenya) ve Lütfü Savaş (Antakya / Türkiye) ve SUDEV komisyonunun yeni eş başkanları Hani Al-Hayek (Beit Sahour / Filistin) ve Michel Vauzelle (Provence-Alpes-Côte d'azur / Fransa) oldu. ARLEM in Euro-Akdeniz işbirliğinin bölgesel boyutunu güçlendirme potansiyeli göz önünde bulundurulduğunda, bu yıl boyunca üyelerin aşağıda sıralayacağımız üç temel önceliklere odaklanma temennilerinin olduğunu göreceğiz : Güney ve Doğu Akdeniz'in birçok ülkesinde yürütülen ve planlanan yabancı ülkelere yönelik atılımların merkezi ve bölgesel olma yönünde verilecek destek. Komşuluk politikasına çoklu seviye yaklaşımı. AKB nin sektörel önceliklerinin bölgeselleşmesi. Bari de 30 Ocak 2012 de, Rabat da 11 Haziran da, ve Fas Kraliyetinin Đçişleri bakanı Bay Mohand Laenser in de katılımıyla 3 Aralık senesinde Büro da aynı sene içerisinde üç kez gerçekleşen 7 Bölgomitesi (BK) 93/2012, BK 1545/2012, BK 2401/2012

7 toplantılarda yapılan tartışmaların sonucu şöyleydi : devam etmekte olan demokratik geçişin ve reformların, yerel demokrasi ile buluşması için, Meclisimizin siyasi sürecinin zorlu olduğu onaylandı yılı için ECOTER ve SUDEV komisyonları tarafından yapılan iki tematik raporun seçimleri yerel ve bölgesel yönetimlerin karşısında durması gereken güncel zorlukların analizi ile nitelendirilmiştir. Nitekim, teknik ve profesyonel eğitimin ve aynı zamanda sürdürülebilir turizmin Akdeniz de desteklenebilir ekonomik ve sosyal gelişimin daha dinamik bir hale gelmesi için, iki önemli mekanizmadır. ECOTER komisyonu, Akdeniz deki ekonomik ve sosyal perspektifleri hakkındaki tartışmalarında Güney Akdeniz in karşısında durması gereken esas olan geçiş sürecinin altını çizmiştir. Öncelikle demografik bir geçiş olması şart ; şöyle ki, bölgede nüfusu oluşturan halkın %60 ı 30 yaş sınırının altında. Bunun sonrasında kentsel geçiş olması lazım çünkü Akdeniz dünya nın en kentselleşmiş bölgesidir. Ve son olarak da ekonomik geçiş : burada yatırımların istihdam a dönüşmesi mutlaktır. Yapılan görüşmelerde ekonomik gelişimde kurumların rolünün netleştirilmesi ve bununla beraber demokratik yönetimleri olgunlaştırmak için, bottom up : yani aşağıdan yukarıya yaklaşımının öneminin altı çizilmiştir. Kuzeydeki her ülkenin sistemik krizden etkilenmiş olması ve Güney Akdeniz de yeni gelişimlerin ve siyasi çalkantıların farklı olmasının etkisi, durumu aslında zorlaştıran faktörlerdir. Bu durum her topluma ve her ekonomi ye özgüdür ; bu da, hem ulusal hem de yeni bölgesel denklemlerle alâkalı yanıtı zorlaştırmaktadır. ARLEM üyeleri ayaklanmalara ve tepkilere yol açan iş sorununun farkında olmalarıyla beraber, endişe verici işsizlik durumu da dahil olmak üzere ekonomik ve sosyal mücadele ve istihdam politikası ile ilgili güçlü olabilecek bir yanıt aramaktadır. Bu bağlamda, üniversite seviyesi öncesindeki teknik ve mesleki eğitim ve öğretimin Akdeniz ülkeleri için çok önemli olduğu ifade edildi. Bu doğrultuda, "Akdeniz'de Teknik ve mesleki eğitim 8 " ile ilgili Avrupa Eğitim Vakfı ile yakın işbirliği içinde geliştirilen ECOTER raporunda net olarak ifade edilmiş bir teşhis sonucunda, Akdeniz de ARLEM in de rol alacağı profesyonel ve teknik eğitimi destekleme yolunda, bölgesel işbirliği lehine eylem süreci önerilmekte. SUDEV komisyonu tartışmalarını, sürdürülebilir turizm 9 üzerine oluşturulan tematik raporuyla ilgili konuya odakladı. Bu bölge nin yerel ve bölgesel yönetimleri için, ekonomik gelişim ve küreselleşme entegrasyonuna yönelik, turizm in geniş kapsamda rol almasını dikkate alarak, raporda global bir yaklaşımın, turizm ve sürdürülebilir kalkınma ile bağlantılı, önerildiği görünmekte. Kuzey Doğu ve Güney kıyılarını da kapsayan genel anlamda Akdeniz bölgesi, dünyanın önde gelen turizm bölgelerindendir. Burada ekonomik büyüme ve istihdam açısından yine turizm canlı bir 8 "Akdeniz'de Teknik ve mesleki eğitim" ile ilgili yapılan rapor projesi. BK 9113/2012, raportör Bayan Nihal El Megharbel yerine Bay Bossman : 2012 nin yarısında gelişen raportörün istifasından sonra ECOTER komisyonunun eş başkanı olmuştur. 9 Sürdürülebilir turizm ile ilgili hazırlanan rapor projesi (BK 10120/2012, raportör : Bayan Michèle Sabban (Îlede France/Fransa Bölge Konseyi)

8 sektördür. Aynı zamanda, geleneksel kitle turizmi modeli birçok sorunu gündeme getirmekte ve bunun yanı sıra sürdürülebilir turizmin de öncelikli bir konu haline gelmesi gerekmektedir. Bunun için, ekonomik, sosyal ve çevresel sorunlar, yerel kalkınma ve kültürel miras da diğer konular arasında dikkate alınması gereken noktalardır. SUDEV komisyonunun çalışmaları, sürdürülebilir turizm in standartlarını belirlemek için yerel yönetimlerin kilit rol oynadığını onayladı. Bu rapor uzun vadeli olabilecek şekilde başka bölgelerle işbirliği stratejisinin oluşabilmesi için, deneyimlerin paylaşılması ve doğru uygulamaların bölgelerarası işbirliğiyle geliştirilmesi önerisini de sunmakta. ARLEM tarafından kurulan bir dizi Avrupa kurumları ve uluslararası kuruluşların işbirliği göz önüne alındığında, SUDEV Komisyonu yerel bir politika yaklaşımını benimseyerek, çeşitli ortaklıkların koordinasyonuna ve ulusal ve bölgesel politikaların birleşmelerine davet ediyor. Son olarak da sürdürülebilir turizm için destek ve finansman çağrısında bulunuyor senesinde ARLEM in meşruiyetinin ve belirliliğinin artmasında büyük katkıları olan ve ilgili durumda bulunduğumuz en büyük etkinliklerin yer aldığı tartışma forumlarını sıraladık. Bunların arasında, Mart 2012 de Marsilya da gerçekleşen Dünya su Forumu, Aralık 2012 de Orta, Kuzey, Güney Lizbon Forumu, Kasım 2012 tarihleri arasında Tunus taki Avrupa Güney Komşuluk yerel yönetimi için Bölgesel semineri, Eylül 2012 de Amman da AEV tarafından düzenlenen Yetenek gelişiminde yeni zorluklar Forumu, ve de Eylül 2012 de Akdeniz ve Balkanlarda bölgesel işbirliği için Destek programı 2012 konferansı. 1.3 ARLEM : Euromed (Avrupa-Akdeniz Ortaklığı) bölgesi yerel ve bölgesel yönetimlerin işbirliği için önemli bir mekanizma Sürdürülebilir politikaların ilerlemesi ve yerel yönetimlere destek olunabilmesi, aynı zamanda bunlara olumsuz etkileri indirgenmesini sağlayacak vatandaşların karşılaştığı güncel fırsatların ve sorunların tanımlanmasında yardımcı olabilecek projeler, bu yerel Meclisin temel gayesidir. Nitekim, ARLEM bölgenin yerel yönetimleri arasındaki işbirliğini kolaylaştırmak için çeşitli girişimler ve yayınlar sundu, ki bunların amacı istikrarlı ve verimli ortaklıklar, doğru uygulamalar ve üretici bilgi alışverişi kurmaktır. Aşağıda bazı örnekler verilmiştir : ARLEM "Bilgi rehberi niteliğinde : Güney ve Doğu Akdeniz ülkelerinden YBY için AB finansmanı" konulu bir çalışma sundu. Bu çalışmanın amacı, her ülkenin özelliklerini dikkate alarak ve olasılıklara genel bir bakış açısı sağlayarak, Güney ve Doğu Akdeniz ülkelerinin AB fon ve programlarından nasıl yararlanabileceğini belirlemek için bir rehber oluşturmaktır. Bu çalışmayla ARLEM in ulaşmayı hedeflediği ; Güney ve Doğu Akdeniz ülkelerinin yerel ve bölgesel yönetimlerine pratik bir rehber sağlamak. Bari Genel toplantısı esnasında (30 Ocak 2012), Akdeniz'deki su sektörünün gelişimi için işbirliği projeleri 10 konulu bir kitapçık dağıtıldı. Bu belgenin amacı, YBY nin yeni finansman kaynaklar ve su alanında sunulabilir mevcut AB düzeyindeki fırsatlar arayışında, pragmatik bir yolla bilgilendirmek. Anlaşılır bir dilde ve kısa Soru- 10 ARLEM internet sitesi aracıyla bütün belgelere ulaşılabilir.

9 Cevap niteliğinde hazırlanan bu kılavuz, Akdeniz in YBY için su sektöründe finansman olanaklarını nasıl bulacaklarını kısa ve öz bir biçimde anlatıyor. ARLEM sekreterliği kendi faaliyetleriyle birlikte Avrupa-Akdeniz politikaları ve programları çerçevesinde yürütülen faaliyetler hakkında ARLEM üyeleri ve dostlarını bilgilendirmek amaçlı bir bülten yayınladı. Üyelere faaliyet ve projelerini paylaşmaları konusunda davet sunuluyor ; böylece ARLEM bünyesinde bölgelerarası işbirliği adeta bir iletişim ağı şeklini alacak. ARLEM faaliyetleri ve Avrupa komisyonunun YBY nin belirli projeleri ile ilgili mevcut teklif çağrısı konularını içeren iki bülten yayınlanmış bulunuyor. Bari Genel Kurul toplantısında ARLEM üyelerine 11, desantralize / dış merkezli iş birliği üzerine hazırlanan internet portalı, sunulmuştur. YBY arasındaki ortaklıkları harekete geçirmek ve mevcut desantralize / dış merkezli iş birliği hakkında bir ön izlenim edinilmesi için hazırlanmıştır. Bu araçla birlikte ARLEM üyelerinin içlerinde bulundukları iş ortaklıklarını belirtmeleri ve aynı anda yeni ortaklıklar kurmaları bekleniyor. Bu sayede, Akdeniz in YBY arasındaki işbirliği ne bu veri tabanıyla farklı bir açı getirilmiş olacak dönemleri için ARLEM in hedefleri Bu yeni dönem Akdeniz in üç kıyısı için hassas bir döneme denk geliyor. Kuzey kıyısı ortakları işsizlik oranıyla paralel giden ekonomik durgunluk durumuna ve eylem kapasitelerine baskı yapan bütçe kısıtlamalarına karşı durmak zorundalar. Bu durum özellikle YBY etkiliyor, senede bir kaç kere düzenlenen geleceğe yönelik finansal çerçeve kapsamında belirlenen Avrupa bütçesinin, Avrupa nın kaynaklarının daha doğru bir şekilde kullanıldığı, bölgeler arası eşitsizliğin azaltılmasına katkıda bulunacak, rekabeti kalıcı bir şekilde tetikleyecek şekilde yatırım aracı olarak kullanılan uyum politikasını destekleyen bir bütçe olmasını istiyorlar. Güney ve Doğu ortaklıklarına gelince, yükselmekte olan büyüme hızına rağmen, daha çok yerel bir sorun olan ve ekonomik ve sosyal gelişime olumsuz etkisi olan işsizliğe karşı bir duruş sergilemeliler. Ekonomik ve sosyal durumların yerel eşitsizliklerden dolayı zor a sürüklenmesi, Güney kıyısındaki bir kesimin değişim talebini diretmesine sebep oldu. Daha büyük bir demokratikleşme süreci doğrultusunda, görüşülmekte olan birçok anayasal reform prosedürü bulunmakta. Bu demokratikleşmelerin bir kısmı yerel ve bölgesel kademede, siyasi katılımlarla eşdeğerdir ; ki bu da, Avrupa komşuluk politikası tarafınca desteklenmekte. Bu geçiş dönemi büyük bir olasılıkla, belirgin bir hal alana kadar, birkaç yıl daha sürecek. Bu yarış süreci ARLEM tarafından ele alınıp, önümüzdeki birkaç yıl daha bu sürece öncelik verilmelidir. ARLEM in Akdeniz üyelerine yönelik vââdi yönetim, işbirliği ve bölgesel gelişimin olumlu yönde ilerlemesini sağlamakla kalmayıp, geçiş sürecinin uygun şartlarda desteklenmesinin de öncülüğünü yapmalıdır. 11

10 ARLEM e göre, üç temel maddenin ele alınması gerekiyor : bölgenin farklılıklarının ortadan kaldırılması ve bölgede ilerleme ve iş imkânı kaydedilmesi için bölgesel kalkınmanın uyarılması. Sorumluk ilkesinin güçlendirilmesiyle kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, ve yerel kamu hizmetleriyle ortaklık fonları yapılarının yönetilmesi. Sadece YBY ile değil, aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarıyla da çalışılmış olması, ARLEM in daha geniş bir çapta etki alanına girmesine sebep oldu. Böylelikle somut ortaklık projelerinin çoğalmasına yol açıp, mevcut veya gelecekteki finansman programlarının desteklenmesini sağlamıştır. 2.1 Akdeniz için yabancı ülke yatırımlarıyla bölgeselleşme olgularını birleştirmek Halkın yoğun bir demokratikleşme talebi nin sonucu ortaya çıkan Güney Akdeniz ülkelerindeki değişimler, demokrasinin her seviyesini oturtmak için sunulan bir fırsattır. Tunus, Fas ve Mısır gibi ülkelerin başlattıkları anayasal reform prosedürlerinin, ilkeleri, standartları ve demokratik değerleri tanıyan ve yasama çerçevesi içinde bir bölgesel demokratikleşmenin önünü açması lazım. Bilgi düzeyini yerel, bölgesel ve merkezi seviyede aktarıp, çeşitli bölgelerin zorluklarına çare olunması için iyi bir yönetim sağlanacaktır. Yabancı ülkelere yapılan yatırım süreci, YBY nin idari, mali, ve kurumsal kapasitelerinin artırılmasına ihtiyaç duymaktadır. Bununla birlikte verimliliği artırmaya ve iyi bir yönetim yoluyla, yerellik ilkesini korumaya gerek duymaktadır. +/- BK 395/2011 REV 1 dipnot 17 bakınız Fas ta kapsamlı bir anayasal reform Haziran 2011 de referandum yoluyla kabul edildi. Bu gelişme sınırlı yetki devrini ve Bölgeselleşme Danışma Komitesi önerilerini takiben kaynak tahsis etme sisteminin yurt dışına açılma durumunu da kapsıyor. Şu anda on iki bölge var. Yeni anayasa, yönetim temsilcileri yerine seçmenler tarafından seçilen bölge kurullarını güçlendirip, bölgeden merkeze uzanan kaynaklar ve yetki konularında bir değişiklik olmasını öngörüyor. Fas ta başlatılan reform süreci ve özellikle ilerlemiş bölgeselleşme uygulamalarının şartları bağlamında, ARLEM kamu hukuku yasa tasarısının sağlaması beklenen bölgesel düzenlemenin öncülüğünü yapmakta kıvanç duymakta. Son yıllarda genel ekonomik durum geliştirilmiş olmasına rağmen Tunus'ta, bölgesel farklılıkların kötüye gitmiştir. Kuzey, Kuzey-Batı ve Merkez-Doğu, turizm, deniz aktiviteleri ve büyük kamu yatırımları sayesinde, önemli bir büyüme ve yoksulluk oranının gerilemesine tanık oldu. Öte yandan, ülkenin güney ve merkez-batısında, yoksulluk oranının gerilemesi çok daha yavaş ilerlemiş ve iç bölgelerin en yüksek işsizlik seviyeleri görünmüştür. Yabancı yatırımlar için yenilenen bir çerçeve, hükümetin alt-ulusal düzeyler için kapasiteleri ve araçları netleştirmesi, bölgesel farklılıkların azaltılmasını sağlarken, aynı zamanda yeni anayasa için de önemli bir unsur olacaktır. Bu bağlamda da, Kasım 2011 de bölgesel kalkınmayla ilgili bir beyaz kitap yayınlanmasının denetlemesini Bölgesel Kalkınma Bakanlığı yapmıştır. Đçeriğinde, bölgesel farklılıkların aşamalı olarak kaldırılması ve dengeli gelişmesini sağlamayı amaçlayan yaklaşık 50 teklif önerisi bulunmakta. Tunus taki değişim süreciyle ilgili, yazılım aşamasında olan yeni anayasanın, entegre gelişimim

11 unsurunu sağlayabilmeye yönelik kapasite güçlendirme, ve mali ve yerel özerklik mekanizmalarını içermesi bekleniyor. Mısır konusuna gelince, temel hizmet anlayışının verimliliğinin ve yerel demokrasiyle birlikte sorumluluğun destekçisi olunabilmesi için, bu yeni anayasanın yerel ve yabancı yatırımları güçlü kılması gerekiyor. Bu nedenle idari bölümlerle ve yerel yönetimlerle alâkalı ilerlemeleri memnuniyetle karşılıyoruz. Đlgili ülkelerin ulusal makamlarına, Avrupa yönetmeliklerine ve Akdeniz Birliğine dayanarak, siyasi diyalog, tecrübe ve uzmanlık alışverişleri üzerine kurulan takip süreci girişimlerimizin merkezinde olacaktır. Bu çerçevede, ARLEM çatısı altında gözlemci statüsünden yararlanan Avrupa Konseyinin 12 YBY Kongresiyle ve yeni komşuluk politikasının potansiyel güçleriyle olan ilişkilere öncelik verilecektir. AB, Üye Devletleri, ve YBY arasındaki güç dağılımını konu alan ve adaylarla potansiyel adayların 13 analizine kadar uzanan çalışmalardan ve fikirlerden yola çıkarak, Bölge komitesi, ARLEM in eylem politikasına yarar sağlaması için yabancı ve bölge yatırımlarına yönelik izlemlerini takdim edecek. Öte yandan, Akdeniz in Güneyinde başlatılan anayasal sürecine takiben, BK nin Avrupa Konseyinin Venedik Komisyonuna katılması, ileriki dönemlerin anayasasında sorumluluk, orantılılık ve yakınlık ilkelerinin sağlam kılınması açısından olumlu bir gelişmedir. Sürdürülebilir ve kalıcı bir demokrasi kurmanın diğer anlamı da toplumda cinsiyet eşitliğinin sağlanması, siyasi ve ekonomik alanlarda kadınların katılımının artırılması demektir. Bazı ülkelerde,parlamentoların dengeli bir biçimde oluşturulması için bulunulan girişimler, uygulama aşamasında istenilen sonuçtan çok, tepkilere yol açtı. Yerel ve bölgesel yönetimler (YBY), toplumdaki eşitsizliğin ortadan kaldırılması için, yerel düzeyde siyasi katılım kültürünün, ve siyasi kararların yerel ihtiyaçları dikkate almaları konusunda kilit bir rol oynamakta. 2.2 Akdeniz Birliği için sektörel politikalarının bölgeselleşmesini sağlamak Bölgesel boyut, kamu hizmetlerinin etkin yönetimi ve istikrarsızlıktan dolayı zorlaşmış ekonomik sorunların ihtiyaçlarına yanıt verebilmek için önemli bir etkendir. Bölgesel boyutta performansı artırmak için, kilit yöntemlerinin birçoğu dikkate alınmalıdır. Bunlara sürdürülebilirlik, uyum ve iyi yönetim gibi, demokratikleşme ve anayasal gelişim de dahildir. Bu yaklaşım ARLEM in öncelikli olan 12 Avrupa Konseyinin YBY Kongresinin çözümleri : 342/2012 ve 343/

12 yıllık eylem düzenlemelerindeki güçlenme noktasıyla olacaktır. Bu nokta bölge için başlıca sorunlardan olan ekonomik ve bölgesel gelişimle çevresel dayanıklılıktır 14. Olgunluk ve hedef birleşimlerini güçlendirirken, 2012 yılı öncelikli olan eylemlerin belirlenmesine, diğer kuruluş ve kurumların faaliyet düzenlemelerine şahit olmuştur. Bu belge ayrıca Akdeniz Birliği 2012 yıllık çalışma programına uyumlu hale getirilmiştir. Akdeniz Birliği iş programına dayalı, ARLEM faaliyetlerinin bazılarını her iki örgüt arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi ile ilgili toplantılar (bakanlar toplantısı, üst düzey konferanslar, uzman gruplar), ile de uyacak şekilde tasarlanmıştır. Bu mantıkta, Akdeniz Birliği sekreterliği ve ARLEM in iki komisyonu, ve konu ile ilgili bölümler arasındaki sinerjiyi geliştirmek tercih sebebidir. Çeşitli Avrupa kurumları ile iletişim halinde olan ARLEM e ve Akdeniz Birliği sekreterliğine verilen görevler, YBY nin Akdeniz Birliğindeki stratejik ve mali girişimlerinin destek görmesini sağlıyor ve 2013 için Akdeniz Birliğinin Yıllık Çalışma programlarında, öncelikler önergelerde de sunulan ve somut sonuçların beklendiği sancak gemisi olarak adlandırılan projeye verilmiştir. Görevini tamamlamak için, Akdeniz Birliği projeleri eleme ve analiz sürecinden geçirme programı geliştirdi, ve aynı zamanda mali destek alabilmek için operasyonel bir plan geliştirilme yönünde çalışmaktadır. Fon toplama stratejisindeki amaç, Akdeniz Birliği etiketli projeler için geçerli yeni finansman programlarının oluşturulması ve finansörlerle bağışçıların arasında bir ağ kurulmasını sağlamak. Akdeniz Birliği bölge için büyük önem taşıyan beş farklı alanda projeler geliştirmektedir : işgeliştirme ve finansman koordinasyonu, ulaşım ve kentsel gelişim, enerji kaynakları, çevre ve su kaynakları, yüksek eğitim ve araştırma, ve son olarak da sosyal ve sivil işler. Son olarak, ARLEM in eylem kapasitesini gösterip Akdeniz Birliği nin sektörel önceliklerini bölgeselleştirecek önlemler alması gereklidir. Buna ek olarak, pratik Akdeniz Birliği projelerinin seçilmesi ve uygulanması söz konusu olduğunda, özellikle bu projelerin bölgesel anlamda açık bir etkileri olduğunda, yerel ve bölgesel aktörlerin de yer almalarını sağlayacağız. a) Ekonomik, sosyal ve bölgesel gelişimler 14 Üyeler, ARLEM in kuruluşundan bu yana özellikle komisyonlarının eylemleri çerçevesinde sunulan raporlarla sürdürdüğü çalışmalara dayanacaktır : (bu raporlar ARLEM in internet sitesinde mevcuttur) Akdeniz bölgesi (raportörü Nichi Vendola (Puglia / BT)) çölleşme ve iklim değişikliği arasındaki bağlantı (BK 418/2011 son). Dönüşümü mümkün enerji kaynakları (raportörü Michel Lebrun (Valonya / BE)) (BK 295/2011 son) Küçük ve orta ölçekli işletmeler (raportörü Fathallah Oualalou (Rabat / MA) (BK 378/2011 son) Kültürel mirasın korunması ve iyileştirilmesi (Asım Güzelbey (Gaziantep / TR)) (BK 386/2011 son) Akdeniz kentsel gelişimi raporu (M. Khalid AL-HNAIFAT, Grand Tafilah Belediye Başkanı (Ürdün)) (BK 62/2011 son) Akdeniz yerel su yönetimi raporu (Ramón Luis Valcarcel, (Murcia / ES) (BK 61/2011 son)

13 Bu dönem sürecinde en önemli hedef üç kıyının seçilmişlerine, AB yi etkileyen ve krizin daha da zorlaştırdığı bu yarış sürecini atlatmak adına yapılması gereken işbirliği, ve bazı ülkelerdeki geçiş sürecini Akdeniz in ekonomik ve sosyal perspektiflerinin iyi bir değerlendirmesinden yola çıkarak destek alınması. Avrupa ülkelerindeki durgunluk, dış talep ve uluslararası finansal akımların azalmasına yol açmıştır (gurbetçilerin döviz göndermeleri, dış ticaret, doğrudan yabancı yatırım (DYY)). Bu şok, ortalama 2-2.5% oranında büyümenin azalmasına yol açtı ve istihdamla kamu bütçelerini (Gayri safi yurtiçi hasılası -GSYĐH-'nin ortalama %7 açıkları 15 ile) etkiledi. Arap Baharı ekonomik alanda da hissedildi. Onlar gıda gelirlerinin büyük bir kısmını harcamak olarak son yıllarda gıda fiyatlarındaki güçlü dalgalanmalar, GSYĐH ülkelerini etkiledi ve ayrıca, yoksul kesimin gelirlerinin büyük bir kısmını gıda ya harcadıklarından dolayı, daha da savunmasız bir duruma sürükledi. Đş için elverişli bir ortam, yüksek derecede okuma yazma ve genel eğitim, uygun fiyatlı konut, çocuk bakım hizmetleri, ve toplu taşıma, her zaman sunulabilen bir durum değildir. Bu bağlamda, yerel yönetimler, gerekli imkanlara sahip olduğu taktirde, ekonomik ve sosyal ilerleme için büyük bir katkıda bulunabilir. Ayrıca ARLEM, Akdeniz ülkelerindeki işsizlik durumunun farkında olduğu için iş sağlamak adına Akdeniz girişiminin onayını da aldı.yerel ve ulusal düzeydeki işsizliği hedefleyen Akdeniz Birliğinin bu eylem programı üç sektörü bir araya getirmekte : iş eğitimi ve okul eğitimi, iş aracılığı ve verimli iş altyapısı. Önümüzdeki birkaç yıl içinde 16 bunlar ARLEM 'nin faaliyetlerinin temel taşları olacaktır. ARLEM Akdeniz kentsel stratejisinin kabulü, uzay planlama sistemi ve bir Akdeniz kentsel ajansının kurulması için çağrıda bulundu. Su an için, bu sadece Akdeniz Birliğinin üstlenebileceği bir görev. Özellikle YBY açısından kamu politikalarının uygulanması için eşitsizliğin söz konusu olduğunu bildiğimizde, gelişimleri için dikkatlerin daha farklı faktörlere verilmesi gerekiyor. Mesela indirgenmiş bölgesel dağılımlar gibi, ve yahut yerel gelişimin yükselmesini sağlayan bir mekanizma ya da yerel kamu hizmetlerini organize etmek amaçlı yapıların uygulanması gibi. Kent yönetimi iyi bir yerel yönetim ve sürdürülebilir, kalıcı şehirler için önemli bir başka unsur haline geldi. Aynı zamanda, kentsel gelişim konularının dengeli bir yaklaşımını sağlayabilmek adına bir ihtiyaç doğmuştur. Tabii bunları global bölgesel gelişimi ve YBY nin kırsal alanlarda ve küçük şehirlerle büyük şehirlerin arasındaki bağlantıda oynadığı rolü göz önünde bulundurmak gerekir. b) Çevresel sürdürülebilirlik, kalıcılık YBY lehine ayrıcalık tanınması gereken sektörel ortaklıklar çerçevesinde, çevrenin bozulmasına karşı koymak için ve kaynakların kalıcı bir biçimde kullanılması için sunulan politikalar bu dönemin başlıca önceliklerinden olacaktır. Kaynakların yoğun bir biçimde kullanımı ve ortakların karbon gelişimine tasarruflu şekillerde geçişlerine bağlı olarak, bu öncelikler sorunlara karşı zor durumda 15 : bu Fransızca'da da mevcuttur ve 2013 Yıllık çalışma programı, AKB Sekreterliği,

14 kalacak.özellikle SUDEV komisyonunun konusunda erbabı olduğu, enerji ve ulaşım politikası, verimli ve kalıcı şehir konsepti ve kırsal kesimlerin hassas olduğu durumlarda. Akdeniz deki dönüştürülebilir enerji konusuna gelince, ARLEM çoklu eylem görevlileri ve çoklu derece yaklaşımlarının birlikte getirdikleri paydaşlar ve organizasyonların stratejilerini dahil etmenin, aynı zamanda deneyim ve bilgilerin paylaşımını tanımlamanın öneminin altını çizdi. Özellikle de, Avrupa Komisyonunun Güney Akdeniz Belediye Başkanları Antlaşmalarına kadar uzanan ortaklık talebinin altını çizmiştir. ARLEM tarafından SUDEV komisyonuna yöneltilen su ve çölleşme konusu üzerine hazırlanan ve YBY nin de çölleşmeye karşı alınması gereken önlemleri tanımlama ve hayata geçirmeye yönelik oynadığı rol de dikkate alınarak, bölge için ortak siyasi yol haritası ve geliştirilen strateji raporda sunulmuştur. Akdeniz in yarı kurak alanlarındaki su talebi, çölleşme ve su sıkıntısı ile ilgili sorunlar da ele alındı. Özellikle Mare Nostrum Kampüsünde Kasım 2011 de düzenlenen toplantının sonucu olan Murcia Beyannamesinde yapılan vurgu dikkate alınmıştır. ARLEM 2011 yılında kabul edilen yerel su yönetimine dayalı raporlarının uygulanmasını sık aralıklarla izlemekte. Fas ın Oujda kentinde 9-10 Ekim 2012 tarihleri arasında düzenlenen Küresel Su Dayanışması Forumu esnasında, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı da dahil olmak üzere, AKB, ARLEM ve Akdeniz Su Enstitüsü gibi birçok kuruluş, bölümlere ayrılmış olan dayanışma mekanizmaları ve bölgesel işbirliğinin Akdeniz'de Su ve Arındırma Hakkının hakikatini ortaya koymak için gerekli olduğu durumunu tartıştılar. Nihai sonuçlarda, forum un katılımcıları ARLEM tarafından temsil edilen Akdeniz in üç kıyısının Yerel ve Bölgesel Yönetimlerinin her türlü yönetim seviyesini kapsayan (küresel, ulusal, bölgesel, yerel) kurumlar, Akdeniz in su stratejisi lehinde saf tutmayı kabul ettiler. Bununla birlikte, Bölümlere Ayrılmış Dayanışma Mekanizmaları ve Akdeniz de arındırılmış suya erişimin sağlanması, geliştirilmesi ve üretilmesi için bir araya geldiler. 2.3 Makro-bölgesel strateji ve Euromed bölgesi için uyum politikası na katkıda bulunmak Akdeniz bölgesini tanımlayan nüfus istatiklerinin eğilimleri ve sosyo-ekonomik değişiklikler, yeni dengelerin, şehirler ve bölgelerin toplumsal faaliyetlerin merkezine yerleşmesinin önemine yöneltmekte. Sonuç olarak, Euromed bölgesi için makro bölgesel girişimin ve uyum politikasının ortaya çıkması konusunun etrafında yürütülen tartışmalarda, seçkin bir yer edinme görevi ARLEM e düşüyor.

15 Bu dönem Akdeniz için yer edinmiş bir strateji geliştirmek için gereklidir çok yıllı programlama perspektifinde ve komşuluk politikasının yeni aracı doğrultusunda, Avrupa Birliğinin uyum politikası prensibi üzerine kurulmuş stratejinin açıklaması bu yöndedir. Bu konuda, bölgesel gelişim stratejilerinin ele alınması Güney Akdeniz ülkelerine yönelik birleşme politikasının öncülüğünü yapmak anlamına geliyor. Yönetimler arası müzakerelerin bir meyvesi olan komşuluk politikası çerçevesinde devreye giren eylem dağılımını ve bölünmeleri engellemek için, Avrupa Komşuluk Politikasının mimarisinde üst sıralarda olan ulusal eylem planı çerçevesinde, bölgesel planlama yöntemi geliştirmek bir gereksinimdir ; ki bu gerek duyulan noktalardan biri de bölgelerarası ve sınırlar arası potansiyelin geniş çapta kullanılmasıdır. Bir sonraki programlama sırasında, içerik ve araç konusunda Avrupa dahilinde yürütülen uyum politikasına aktarılabilecekleri hesaplayarak, bir bölgesel programın denetim sürecini kurmak çok önemlidir. Bu kredilerle araçların örgütlenmesi için ARLEM in de bağlı kalmasını gerektirecek uzun bir hazırlık dönemine ihtiyaç duyulacak. ARLEM, yerel ve bölgesel aktörlerin yönetim kabiliyetlerini güçlendirmek amaçlı önemli çabalardan destek bulan böylesi bir yarışın içeriğinin belirli sınırlara ayrılmasında kendini göstermelidir. Bu perspektifte, bölgelerin gelişim dinamiklerini, kentsel ve kırsal gelişim stratejilerini ve sınırlar arası ortaklıkları (Örn : Avrupa Bölgesel Ortaklık Topluluğu) özellikle ön planda tutmak önemlidir. Avrupa komşuluk ve ortaklık aracı «Akdeniz sahil ülkesi» adında sınırlar arası ortaklık programının kurulmasını sağlamıştır. Bu program mali ortaklık üzerine kurulan, ve aynı zamanda çok yıllı bir ortaklık ve programlama olan, bir modelin alıntısıdır. Finansmanı FEDER tarafından sağlanıp takibe alınması gereken ve bir sonraki çok yıllı programlamanın altını çizip, bir dinamiğin gerçekleşmesine sebep oldu. Nitekim, ARLEM daima yenilikçi bir Avrupa-Akdeniz uyum politikasına yönelik çağrıda bulunmuştur. Yenilikçi tüm tedbirleri Güney Akdeniz in şehir ve bölgelerinin Belediye Başkanları Sözleşmesi ne uzanan ve bu sürdürülebilirlik ve aynı zamanda enerji altyapıları gibi stratejik alanlarda 17 Hatırlatma babında MED PACT ve CIUDAD programları "kültürel, sosyal ve insan boyutu "yerel ve bölgesel yönetimler için komşuluk araçları programına dahildir.

16 bölgesel işbirliğinin uygulanması, Avrupa Komşuluk Politikası finansmanına yerel ve bölgesel otoritelerin erişimi Euro-Akdeniz uyum politikasını teşvik etmektedir. Daha iyi bir bölgesel entegrasyon Güney ülkelerinin GSYĐH nin artmasına ve tüm Avrupa-Akdeniz bölgesi büyümesine neden olacaktır. Bu bölgenin karşı karşıya olduğu zorluklar ve Akdeniz Birliği'nin geleceği tartışıldığında bir Akdeniz makro bölgesini başlatma fikri 18 genellikle öne çıkarılıyor. Nitekim, tarım, çevre, sosyal meseleler, ulaşım ve enerji ile ilgili olarak Akdeniz çevresindeki ülkeler arasında güçlü bağlılıklar vardır. Paydaşların birçoğu makro-bölgesel bir yaklaşımın onlara geleneksel hükümetler arası işbirliğinin üstesinden gelinmesi zor olan sorunlarına çözümler bulmasına yardımcı olacağını umuyor. Özellikle, Akdeniz makro bölgesi, değişik Akdeniz finansman araçlarının ve programlarının parçalanma sorunu ile başa çıkılabilineceğinin ve bunların koordinasyon ve tamamlayıcılık getirebileceğini ileri sürülmektedir. Bazı temenniler de, makro bölgesel stratejinin daha programlar düzenlemesi ve projelerin programlama, hazırlanma ve uygulanması için çok düzeyli bir çerçeve sağlayarak, çeşitli aktörler de dahil ederek AKB içine yeni bir yaşam soluğu sağlamasına yardımcı olabileceği yönünde. Ancak, ARLEM de AKB nin koruması altında olan ve 43 ülkenin de kapsadığı Akdeniz in büyük ve karmaşık bir alan olduğunun bilincindedir. Çeşitli aktörlerin ve kurumların zaten bölgede aktif olduğu göz önüne alındığında, özellikle AKB ve AB ile iyi bir koordinasyon gerekli olacaktır. Makro bölgelerle ile deneyimin yaşandığı ilk yıllarda bu kavramın hükümet ve paydaşların çeşitli düzeyde aralarında daha yakın ve daha iyi koordinasyona yol açmasına sebep olacak entegrasyon yaklaşımı olduğuna, ve tüm hedeflere ulaşmak için ortak çaba ve ulusal sınırların ötesinde işbirliği için izin verdiğini göstermiştir. Geleneksel işbirliği ve politika araçlarının zorlukları ve kilitlenmeleri böylece aşılabilir. Aynı zamanda, aktörlerin idari görevler için insan kaynaklarının eksikliğini strateji odaklarını kaybedebilmeleri yönünde bazı korkuları var. Sonuç olarak, makro bölgesel stratejilerin daha entegre olmasını sağlamak 19 için diğer AB politikaları ile yakından bağlantılı olduğu ileri sürülmüştür. 18 Avrupa Komisyonu'nun tanımına göre, bir makro bölgede bir veya daha fazla ortak özellikleri ya da zorlukları olan farklı ülkelerde veya bölgelerde bir dizi bölge de dahil olmak üzere bir alandır (...) coğrafi, kültürel, ekonomik ya da diğerleri gibi. AB'de makro bölge kavramı üç "hayır"a dayanmaktadır: Yeni AB yasalarının hiçbiri, hiçbir yeni kurumu ve hiçbir ek finansmanı ama yönetişimi geliştirmek ve ortak sorunlara çözüm bulmak amacı için değildir. Makro bölgelerin sınırları esnektir ve coğrafi ve fonksiyonel açılara da dayanmaktır. Dolayısıyla coğrafi bölgeleri kapsamaktır ; ancak fonksiyonel gereksinimleri ve farklı politika alanlarına göre değişebilir. 19 Avrupa Parlamentosu Akdeniz sahil bölgesini de kapsayan makro bölgesel bir strateji geliştirilmesine destek çıkıyor ve ulusal, bölgesel ve yerel yetkililer, bölgesel kuruluşlar, finansal kurumlar ve Sivil Toplum Kuruluşlar (STK)'larını da dahil eden kapsamlı bir yaklaşıma davet ediyor (PE 448,006 V 001) AESK yakın bir tarihte Akdeniz de makro bölgesel politikanın mümkün olma ihtimalini yükseltti. (ECO/332)

17 Makro bölgelerin yerel ve bölgesel boyutuna baktığımızda, Baltık Denizi Stratejisi ile YBY deneyimleri önemli bir rol oynayabilir ve bu açıdan makro bölgesel stratejilerinde önemli aktörler olduğunu göstermektedir. Onlar işbirliğini tamamlayıp ve geniş deneyim yelpazesini sunmak için vardırlar. Avrupa-Akdeniz işbirliği ile ilgili olarak, YBY nin ayrıca sınırlar arası işbirliği ve teknik bilgi hazinesi deneyimi ile ilgili sunacak çok şeyi var. BK 198/2011, 47/53 ve 56 bölümlerin sonu Bölgeler Komitesi, Avrupa Bölgeleri komşuluk politikası için önemli bir deneyim sağlanabileceğini düşünmektedir. Kendi AB üyelikleri sonrasında, AB üyesi olmayan komşuları ile ilişkilerini düzenleyen Orta Avrupa ülkeleri için yararlı bir araç haline geldi. Ayrıca, Avrupa Birliği'nin güney sınırında, belirli özellikleri Avrupa Bölgelerinin oluşturması için bir engel olarak kabul edilmemelidir. Onların hala erken aşamalarda olmasına rağmen 20 Endülüs-Cebelitarık-Fas, Notio Egeo-Türkiye, Vorio Egeo-Türkiye ve Polis-Trakiakent gibi olacak şekilde Avrupa Bölgeleri kurmak için girişimlerin önemini vurgulanmalıdır. Özellikle Güney Avrupa bölgelerinde, AB ve Euro bölgesinin güney sınırında Avrupa bölgeleri arasında bağlantı kurmaları ve kıtanın diğer bölgelerinde de kurup Orta Avrupa'da, kuzey ve Doğu Avrupa bitişiğinde yeni ortaklıklar oluşması öneriliyor. Avrupa Komşuluk Politikası aslında izole boyutlara parçalanmamalıdır. AB'nin bölgesel politikası böyle bir eğilime karşı mücadele edilmesi gerektiğini düşünüyor. Avrupa Bölgesel Đşbirliği Topluluğu (ABĐT) mali kaynakların tahsisini düzene sokmak için ve yönetim prensipleri temelinde bölgesel ve yerel kuruluşlara sunulan uyum ve koordinasyonunu güçlendirmek için çoklu seviye yöntemini ve sivil toplum örgütlerinin artan katılımını uygun bir araç gibi görünüyor. Akdeniz'in merkezi alanı konusuna gelince, 13 ve 14 Aralık 2012 tarihlerinde düzenlenen toplantıda, Avrupa Komisyonu tarafından 2014 sonu öncesi sunulması beklenen Adriyatik ve Đyon bölgesi için yeni bir AB stratejisine yönelik Bölgeler Komitesince çağrısı yapılan 21 teklife Avrupa Konseyi sıcak baktığını belirtti.. 3. ÖNERĐLER VE BEKLENEN BAŞARILAR +/- BK 2320/2012 sayfa 3 bakınız 20 BK nın "Avrupa Komşuluk Politikası revizyonu» hakkındaki fikirler (BK 198/2011 fin) 21 "Adriyatik ortak makro bölge nin etrafında gelişen Akdeniz de bölgesel ortaklık" hakkında fikirler (BK 168/2011 son)

18 3.1 Siyasi öneriler Taahhüt ve kanaatlerimizi bir kez daha vurguluyoruz: 1. AB Akdeniz ve Güney Doğu ülkeleri için öncelikli stratejik ortağı olmaya devam etmelidir ve dolayısıyla bu ülkelerin geleceği için net bir ekonomik yol ayarlamak için ve bu konuda daha iyi yönetim için temellerini atmaya, kendi egemenliğini sağlayarak devam etmelidir. Bu nedenle Güney Akdeniz halkı için derin bir saygı ifadesinde bulunmamız ve onların insan hakları demokrasisi, siyasal çoğulculuk, temel özgürlüklere ve saygı hakları gibi temel hakların ihlalini, şiddeti ve insan hakları ihlalini her türlü lanetliyoruz. 2. Şehirler ve bölgeler karşılıklı güven ortamına dayalı, Barselona Bildirgesi, ortaklık anlaşmaları, Avrupa Komşuluk Politikası eylem planları ve AKB nin bir Avrupa-Akdeniz Topluluğu yaratılmasına önemli bir katkısı olabilir; böylece tarihi ve güncel çatışmaların aşılması, halklarımız arasındaki yakın işbirliğinin temellerini ortaya koyup her zaman onların değerlerine hassasiyet ve saygıyla yaklaşılması sağlanabilir. Biz ademi merkeziyetçi işbirliğinin ve kent diplomasisinin istikrarının, geçiş sürecindeki ülkelerin demokratikleşme sürecinde önemli olduğuna inanmışızdır. 3. EUROMED ortaklığı, Akdeniz ülkelerinin birçoğunda yer alan ademi merkeziyet ve bölgeselleşmeyi destek amaçlı ve demokrasiyle bölgesel gelişimin ilerlemesi için büyük yatırımlar yapmak durumundadır. Bu bağlamda, bizim belirli bir modeli empoze etme gibi bir niyetimiz yok - Avrupa Birliği içinde gerçekten de tek bir ademi merkeziyet modeli mevcut değildir- aksine, amacımız, hukuk, demokrasi ve temel haklara saygı üstünlüğü gibi evrensel değerlere dayanan çok düzeyli yönetim kültürünü teşvik etmektir. 4. Devam etmekte olan reformlar şehirleri ve bölgeleri güçlendirmek için bir teklif önerisinde bulunuyor; bu, maddi ve siyasi açıdan da geçerlidir, ve bu sürecin atlanmaması gerekir. Biz, bölge ve yerel organların kurumsal takviye geliştirilmeleri ve Akdeniz'de çok düzeyli yönetim uygulamaları için, kamu yönetimi becerilerini pekiştirmeyi ve Kamu Politikaları Uygulamaları için yeterli kaynak ve özerklik elde etmelerini sağlamak için kendimizi bu işe adamışızdır. 5. Fonksiyonel işbirliği gerçek bir toprak yönetimi kurmak için tercih edilen yollardan biridir. Bu açıdan bakıldığında, biz tamamen yerel ve bölgesel makamları dahil eden ve bunun yanı sıra uyum politikasının uygulanması niyetinde bir entegrasyon girişimi ve bir makro bölgesel mantığını sağlayacak bir adım atmak istiyoruz. Güney-Güney işbirliğini güçlendiren ve Avrupa Komşuluk Politikası tarafından sağlanan fonları üzerine kurulu olan bir destekten bahsediyoruz. 6. Ekonomik entegrasyon, her ülkenin imtiyazları bakımından, teşvik edilmelidir. Đstihdam yaratmak için yola çıktığından beri, Güney Akdeniz deki ekonomik entegrasyon potansiyeli üç kıyı için de önemlidir. Bu açıdan bakıldığında, Avrupa-Akdeniz ortaklığının, tarafsız eğilim analizlerinde sıkça ifade edilen sosyal çalkantıların riski de göz önünde bulundurularak, insan sermayesi, eğitim ve öğretim üzerine odaklı olması gerek en önemli panzehirleridir. 7. Avrupa-Akdeniz Yerel ve bölgesel yönetimler ve Avrupa ve uluslararası arasındaki ortaklıkta yeni bir türün kurulması, sürdürülebilir ve dengeli bölgesel gelişmeyi sağlamak için bir önceliktir. Bu nedenle istihdam ve temel hizmetlere erişim için verilen destekler de dahil

19 olmak üzere, yerel ihtiyaçlara müdahalelerini odaklamak ; Đmar ve Kalkınma Bankası (ĐKB), Avrupa Yatırım Bankası (AYB) ve Avrupa Bankası gibi finans kuruluşlarının üzerinde durmaları gereken noktalardır te beklenen başarılar A) AKB sektörel politikalarının bölgesel olmasını sağlamak amacıyla, ademi merkeziyet sürecini anayasal süreçlere dayayarak, desteklemek. Bölgedeki birçok ülkede yaşanan demokrasiye geçiş, aynı zamanda yerel ve bölgesel demokrasi için potansiyel bir fırsat. Avrupa Birliği'nin yeni komşuluk politikasının bir numaralı hedefi sürdürülebilir demokrasinin temellerini güçlendirmek ; yerel ve bölgesel otoritelerin siyasi katılım kültürünü teşvik etmek, bu anlamda önemli bir rol olarak kabul edilmiştir. ARLEM için, demokrasinin temeli öncelikle yerel ve bölgesel düzeyde bulunmaktır. YBY, demokratik kurumların ve etkin idare binasının temel hizmetlerine, daha verimli, adil ve hesap verebilir başka bir kamu kurumuna olduğundan daha çok vatandaşlarına yakın duruyor. ARLEM bu dinamiğe eşlik etmek ve üye ülkelerin özgün gereksinimlerine bağlı olarak, siyasal olduğu kadar, teknik düzeyde de uzmanlık ve değiş tokuş ihtiyaçlarını karşılayabilecek durumda olmalıdır. Yerel ve bölgesel yönetimlerin Avrupa Venedik Komisyonu Konseyi ve Kongre ile Bölgeler Komitesi adlı yapılandırılmış ilişki sayesinde, ARLEM kademe kademe ilerlemesi gereken temel demokrasi sürecini 22 desteklemek için, çeşitli Avrupa kuruluşlarına dahil olmak durumundadır. B) AKB'nin sektörel önceliklerinin bölgesel olmasını sağlamak için kamu politikalarını yönetmek ve YBY kurumsal kapasitenin güçlendirmek 22 Ocak 2012'de, AB ve Avrupa Konseyi'nin 4.8 milyon Avroluk bir fon yardımıyla ortak bir programa imza atmışlardır (Anayasal reformu, seçimler yolsuzluk ve yargı reformu ile mücadele dahilinde)

20 Bölgesel kalkınma stratejisi için, AB müdahalesinin etkisini artırmak ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesine yönelik yatırım gerektirir. Ademi merkeziyet ve bölgeselleşme süreçlerince oluşturulan kamu sektörü reformları, farklı siyasi, idari ve mali boyutlar içerir. Bu nedenle bunların uygulanması için bir güçlendirme mekanizması yoluyla sorumlu olan kamu yapılarının kapasitesinin sağlamlaştırılması gerekmektedir. Barselona Sekreterliğine sunulacak olan pilot projenin genel amacı, yerel ve bölgesel kurumların kapasitelerinin ve onların kamu hizmetleriyle kamu yönetimi personelinin kabiliyetlerini güçlendirilmesi olacaktır. Seçilmiş yetkililer kamu idarelerine tahsis edilecektir. Bu aşama sırasında, Akdeniz şehirleri ve toprakları sınırlı sayıda birleşecek ve ortaklıklara dayalı olarak, deneyimlerin ve süreçlerin paylaşımı, ve üretken bilgi transferi mümkün kılınacaktır. Buna göre, 2013 yılından itibaren, ihtiyaç duyulan kurumsal yapılanmayı sağlamak amacıyla yerel ve bölgesel yönetim üzerinde iyi uygulama ve deneyim transferini kolaylaştırarak yerel / bölgesel kamu idaresi desteğini hedefleyen bir girişim geliştirmek için ARLEM kendi kaynaklarını seferber edilecektir ve bu AKB tarafından akredite edilecektir. Proje yeni komşuluk politikası kuralları üzerine inşa edilecek ve mevcut girişimleri bu alandaki paydaşlar ile işbirliği içinde koordinasyon sağlayacaktır. Bu üç stratejik öncelikleri bu dönem süresince, ARLEM in işi için üç temel nokta olarak hizmet etmelidir. Daha çok Avrupa-Akdeniz içindeki siyasi düzenlemeden yola çıkarak ARLEM in, kilit kurum ve kuruluşlarıyla olan ilişkiler ağının bir diyalogla desteklenmesi gerekir. Stratejik öncelikler, yıllık çalışma programına ek olarak sunulan somut eylem planları kısmında açıklanacaktır. Son olarak, ARLEM çalışmalarının etkisini arttırmaya yönelik kilit noktalar, Akdeniz in üç kıyısında da yer alan siyasi görüşmelerin yerel ve bölgesel temsilcileri arasındaki güçlenmeyi sağlayacak. Bu durum, Avrupa-Akdeniz ilişkilerinde belirleyici bir dönemdir. * * *

G20 BİLGİLENDİRME NOTU

G20 BİLGİLENDİRME NOTU G20 BİLGİLENDİRME NOTU A. Finans Hattı Gündemi a. Büyüme Çerçevesi Güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme için küresel politikalarda işbirliğinin sağlamlaştırılması Etkili bir hesap verebilirlik mekanizması

Detaylı

KADIN DOSTU KENTLER - 2

KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENT NEDİR? KADINLARIN Sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere İstihdam olanaklarına Kaliteli, kapsamlı kentsel hizmetlere (ulaşım, konut vb) Şiddete maruz kaldıkları takdirde

Detaylı

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI İSTANBUL ATIK MUTABAKATI 2013 ün Mayıs ayında İstanbul da bir araya gelen dünyanın farklı bölgelerinden belediye başkanları ve seçilmiş yerel/bölgesel temsilciler olarak, küresel değişiklikler karşısında

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Uluslararası Konferans Sivil Toplum-Kamu Sektörü İşbirliği 25-26 Nisan 2013, İstanbul 2 nci Genel Oturum

Detaylı

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 ( STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 Yeni Dönem Türkiye - Suudi Arabistan İlişkileri: Kapasite İnşası ( 2016, İstanbul - Riyad ) Türkiye 75 milyonluk nüfusu,

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası FĐNANSAL EĞĐTĐM VE FĐNANSAL FARKINDALIK: ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Durmuş YILMAZ Başkan Mart 2011 Đstanbul Sayın Bakanım, Saygıdeğer Katılımcılar, Değerli Konuklar

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE Eskişehir Sanayi Odası 25 Kasım 2015 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe

Detaylı

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI!

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! Birleşmiş Milletler Genel Kurulu; kooperatiflerin sosyo-ekonomik kalkınmaya, özellikle yoksulluğun azaltılmasına, istihdam yaratılmasına ve sosyal bütünleşmeye olan

Detaylı

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 Eyül 2011 Bu yayın Avrupa Birliği nin yardımlarıyla üretilmiştir. Bu yayının içeriğinin sorumluluğu tamamen The Management Centre ve Dikmen Belediyesi ne

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi REPUBLIC OF SLOVENIJA MINISTRSTRY OF ENVIRONMENT AND SPATIAL PLANNING Milena Marega Bölgesel Çevre Merkezi, Slovenya Ülke Ofisi Sunum

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve KADIN Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB nin kadın-erkek eşitliği ile ilgili temel ilkeleri AB nin kadın istihdamı hedefi AB de toplumsal cinsiyete duyarlı

Detaylı

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP)

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) Türkçe Adı Akdeniz Eylem Planı Sekretaryası (AEP) İngilizce Adı Secretariat on Mediterrenaen Action Plan (MAP) Logo Resmi İnternet Sitesi http://www.unepmap.org Kuruluş

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Milletlerarası Ticaret Odası Değişen Küresel Ekonomi ve Türkiye Toplantısı 7 Mart 2014, İstanbul

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Milletlerarası Ticaret Odası Değişen Küresel Ekonomi ve Türkiye Toplantısı 7 Mart 2014, İstanbul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Milletlerarası Ticaret Odası Değişen Küresel Ekonomi ve Türkiye Toplantısı 7 Mart 2014, İstanbul Saygıdeğer Konuklar, Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle, Sayın

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

KARADAĞ SUNUMU Natalija FILIPOVIC

KARADAĞ SUNUMU Natalija FILIPOVIC VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yeni Teknolojiler ve Bunların Yargıda Uygulanmaları Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar Yüksek

Detaylı

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE Çisel İLERİ 13 Ocak 2017 İKV Kamuoyu Araştırması 2016 Araştırmanın Künyesi: Nisan 2016 Türkiye genelinde 18 il 1254 katılımcı 7 bölge Araştırmayı nerede yaptık? AB yi duydunuz

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi Sivil Yaşam Derneği 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi GİRİŞ Sivil Yaşam Derneği 21-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Konya da 4. Ulusal Gençlik Zirvesi ni düzenlemiştir. Zirve Sürdürülebilir Kalkınma

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ Ünite 4 Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN Türkiye deki kamu politikası belgelerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Kamu politikası analizinde görüş alanında olması gereken politika belgeleri altı başlık altında

Detaylı

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası STRATEJİK VİZYON BELGESİ SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası Yakın geçmişte yaşanan küresel durgunluklar ve ekonomik krizlerden dünyanın birçok ülkesi ve bölgesi etkilenmiştir. Bu süreçlerde zarar

Detaylı

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi. Avrupa Ekonomik ve Sosyal

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi. Avrupa Ekonomik ve Sosyal Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi ve y Uzun bir ortak tarih Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğu na (EEC) katılmak için ilk kez Temmuz 1959'da başvuru yaptı. EEC yanıt

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI Bugün şehirlerimizdeki problemlerin çoğu fakirlik, eşitsizlik, işsizlik, işe ve mal ve hizmetlere erişim zorlukları, düşük düzeyde sosyal ilişkiler ve kentsel alanlardaki düşük

Detaylı

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE Çisel İLERİ 27 Şubat 2017 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe yaklaşık 100

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

7.ÇP Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler(SSH) Araştırmaları

7.ÇP Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler(SSH) Araştırmaları 7.ÇP Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler(SSH) Araştırmaları Seda GÖKSU AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi Sunum Planı 7.ÇP SSH Araştırma Alanı 7.ÇP SSH alanı projelerine nasıl ortak olabilirim?

Detaylı

21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ

21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ 21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ Seher ÖZER ÜTÜK Birleşmiş Milletler Örgütü (BM) ve Uluslararası Sayıştaylar Birliği

Detaylı

Bir Bakışta Proje Döngüsü

Bir Bakışta Proje Döngüsü 1 Bir Bakışta Proje Döngüsü Carla Pittalis, Operasyonlar Sorumlusu Dünya Bankası UYGULAMA DESTEK ÇALIġTAYI Ankara, 6-10 Şubat 2012 2 Amaçlar Proje hazırlık ve yönetim çalışmalarının önemini vurgulamak

Detaylı

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara Proje Yönetiminde Y Temel Kavramlar Proje DöngD ngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve eve Yaklaşı şımı Deniz Gümüşel REC Türkiye 2007,Ankara TEMEL KAVRAMLAR Proje nedir? Proje Yönetimi nedir???? Proje Döngüsü

Detaylı

Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi

Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi Barış sosyal birlik beraberlik kültürler arası diyalog katılım

Detaylı

ZLĐ VE STOCKHOLM ODALARI PROJESĐ

ZLĐ VE STOCKHOLM ODALARI PROJESĐ AB-TR ODALARI ORTAKLIK ĐŞBĐRL RLĐĞĐ HĐBE PROGRAMI KADIN GĐRĐŞĐG ĐŞĐMCĐLĐĞĐNĐ GELĐŞ ĐŞTĐRMEK ĐÇĐN N DENĐZL ZLĐ VE STOCKHOLM ODALARI ĐŞBĐRL RLĐĞĐ PROJESĐ (D & S for DWE) AB-TR Odaları Ortaklık Đşbirliği

Detaylı

Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP)

Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP) Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP) Kurtuluş Aykan* Küresel mali krizin ortaya çıkardığı en önemli gerçek, ekonomik sorunların bundan böyle artık tek tek ülkelerin

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 1 Adana Gelecek Stratejisi Konferansı Çalışmanın amacı: Adana ilinin ekonomik, ticari ve sosyal gelişmelerinde

Detaylı

Hedefler, Aktiviteler, Çıktılar

Hedefler, Aktiviteler, Çıktılar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU 18-20 Haziran 2009 İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ 1 İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) üyesi 57 ülkeye yönelik düzenlenen İslam Ülkelerinde Mesleki ve Teknik Eğitim Kongresi 18-20 Haziran

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

Yerel veya Bölgesel Kalkınma? Mevcut kaynakların en etkin ve verimli şekilde kullanımı/paylaşımı Koordinasyon ve güç birliği (daha az enerji ile daha

Yerel veya Bölgesel Kalkınma? Mevcut kaynakların en etkin ve verimli şekilde kullanımı/paylaşımı Koordinasyon ve güç birliği (daha az enerji ile daha Yerel Kalkınma ve Yerel Aktörler Doç.Dr. Orhan AYDIN KTÜ Makine Mühendisliği Bölümü TTSO Danışmanı Yerel veya Bölgesel Kalkınma? Mevcut kaynakların en etkin ve verimli şekilde kullanımı/paylaşımı Koordinasyon

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU

EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı (ŞUBAT 2014) Ankara 0 Avrupa 2020 Stratejisi ve Eğitim de İşbirliğinin Artan Önemi Bilimsel ve teknolojik ilerlemeler

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

ARAP-TÜRK İS KADINLAR

ARAP-TÜRK İS KADINLAR info@atcbw.com ARAP-TÜRK İS KADINLAR KONSEYİ Hakkımızda Kadın platformu seçkin Türk ve Arap iş kandınlarından oluşuyor, müşterek ekonomik çıkarlar için konsey yardımlaşma ve koordinasyon faaliyetlerini

Detaylı

Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Üçüncü Birleşmiş Milletler Konut ve Sürdürülebilir Kentsel Gelişme Konferansı Habitat III 17-20 Ekim 2016, Kito Sayfa1

Detaylı

İstatistikler ve Kanıta Dayalı Karar Verme Semineri

İstatistikler ve Kanıta Dayalı Karar Verme Semineri T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü İstatistikler ve Kanıta Dayalı Karar Verme Semineri Toplantısına İlişkin Rapor Toplantının Yeri ve Tarihi: Belçika/Brüksel (3/4 Mayıs 2012) Toplantıya Genel

Detaylı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI

ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI HASAN ORTAÇ İL AB PROJE KOORDİNATÖRÜ UŞAK VALİLİĞİ AB KOORDİNASYON MERKEZİ ERASMUS+ ÖZEL EYLEMLER (Grundtvig, Erasmus, Comenius, Leonardo) (Bireylerin Öğrenme

Detaylı

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim.

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim. 4 Ekim 2009 Tarihinde, DPT Müsteşar Yardımcısı Erhan USTA nın Euro50 Group Seminerinde İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planına İlişkin Konuşma Metni Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Detaylı

ERASMUS+ ( ) 2016

ERASMUS+ ( ) 2016 ERASMUS+ (2014-2020) 2016 Yürütme Ajansı na Sunulan Merkezi Projeler Merkezi Projeler MERKEZİ PROJELER NİÇİN ÖNEMLİDİR? Sektörlere yön veren kurum ve kuruluşlarla ortaklık kurmayı sağlar, Proje sonuçlarının

Detaylı

UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ

UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ Genel Konferansın 20. Oturumunda benimsenmiştir. (*) Giriş Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu nun amacının UNESCO Kuruluş Sözleşmesi tarafından belirlendiği

Detaylı

Mardin Batman Siirt Şırnak

Mardin Batman Siirt Şırnak Savurkapı Mahallesi Nusaybin Caddesi No: 31 Meydanbaşı Mevki, Mardin T: (+90 482) 212 11 07 F: (+90 482) 213 14 95 info@dika.org.tr www.dika.org.tr Mardin Batman Siirt Şırnak Mardin Yatırım Destek Ofisi

Detaylı

Balkan Sivil Toplum Müktesebatı STK ların Savunuculuk ve İzleme Potansiyellerinin Güçlendirilmesi Projesi 2 8. 0 3. 2 0 1 3

Balkan Sivil Toplum Müktesebatı STK ların Savunuculuk ve İzleme Potansiyellerinin Güçlendirilmesi Projesi 2 8. 0 3. 2 0 1 3 Balkan Sivil Toplum Müktesebatı STK ların Savunuculuk ve İzleme Potansiyellerinin Güçlendirilmesi Projesi 2 8. 0 3. 2 0 1 3 BCSDN Hakıında Balkan Sivil Toplum Geliştirme Ağı (BCSDN) Arnavutluk, Bosna-Hersek,

Detaylı

TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP)

TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP) TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP) 1. Bölgesel Eğitim Merkezi (RTP) Bilindiği üzere; Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü Kurumsal Yapılanma Birimi tarafından uygulanan Bölgesel Eğitim

Detaylı

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığığ Ülke ve Kamu Kurumları Düzeyinde Strateji Yönetimi Anıl YILMAZ Stratejik t Planlama l Dairesi i Bşk. ODTÜVT Yönetim ve Mühendislik Günleri 2 Mart 2008 Gündem Ülkesel

Detaylı

Özet. Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları. G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015

Özet. Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları. G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015 G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015 Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları Ekonomi Bakanligi Ev Sahipliginde Özet 5 Ekim 2015 Hilton Istanbul Bosphorus Hotel İstanbul,

Detaylı

Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak

Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak BİZ KİMİZ? Dağ Ortaklığı bir Birleşmiş Milletler gönüllü ittifakı olup, üyelerini ortak hedef doğrultusunda bir araya getirir.

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU içerik Bölgesel Kalkınma Ajanslarına Genel Bakış Düzey 2 Bölgeleri ve Kalkınma Ajansları Güney Ege Kalkınma Ajansı Yatırım Destekleme Süreci Ajansın Gelecek

Detaylı

------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ

------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ ------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Platformu (İSTTP); TASAM öncülüğünde İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi devletlerin temsilcileri ile dünyanın

Detaylı

BİR ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE GİRİŞİMİ DRYNET PROJESİ

BİR ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE GİRİŞİMİ DRYNET PROJESİ BİR ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE GİRİŞİMİ DRYNET PROJESİ 11.09.2008, Kamu- STK Diyalog Toplantısı: Çölleşme ile Mücadelede Ortaklıklar AB Deneyimi ve CRIC7 için Fırsatlar ANKARA DRYNET PROJESİ Birleşmiş Milletler

Detaylı

Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) AquaforMed Side Event. Istanbul, Mayıs 2014

Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) AquaforMed Side Event. Istanbul, Mayıs 2014 Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) AquaforMed Side Event Istanbul, Mayıs 2014 AFD Fransa nın Kalkınma Yardımının Başında Geliyor 2012 yılında 7 milyar avro finansman : AFD artık Fransa nın toplam kalkınma yardımının

Detaylı

Proje Sonuçları. Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 24 Aralık 2014

Proje Sonuçları. Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 24 Aralık 2014 Proje Sonuçları Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 24 Aralık 2014 Temel Faaliyetler Proje Açılış Konferansı Proje Açılış Konferansı 19 Mart 2013 İçişleri

Detaylı

DÜNYA TÜRK İŞ KONSEYİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

DÜNYA TÜRK İŞ KONSEYİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ DÜNYA TÜRK İŞ KONSEYİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve İş Konseyleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik esasları

Detaylı

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ?

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? Dr. Fatih Macit, Süleyman Şah Üniversitesi Öğretim Üyesi, HASEN Bilim ve Uzmanlar Kurulu Üyesi Giriş Türk Konseyi nin temelleri 3 Ekim 2009 da imzalanan Nahçivan

Detaylı

SÖKE KENT KONSEYİ ÇOCUK MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SÖKE KENT KONSEYİ ÇOCUK MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SÖKE KENT KONSEYİ ÇOCUK MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1- Bu yönerge, Söke Kent Konseyi Çocuk Meclisi nin oluşumunu, organlarını, görevlerini ve çalışma

Detaylı

3. HAFTA-Grup Çalışması

3. HAFTA-Grup Çalışması KAMU MALİYESİNDE KARAR ALMA VE PERFORMANS YÖNETİMİ PROJESİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME 3. HAFTA-Grup Çalışması ANKARA 27 Ocak 2011 PERFORMANS ANLAŞMASI DPT den sorumlu bakan ile

Detaylı

WORLD FOOD DAY 2010 UNITED AGAINST HUNGER

WORLD FOOD DAY 2010 UNITED AGAINST HUNGER DUNYA GIDA GUNU ACLIGA KARSI BIRLESELIM Dr Aysegul AKIN FAO Turkiye Temsilci Yardimcisi 15 Ekim 2010 Istanbul Bu yılki kutlamanın teması, ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde dünyadaki açlıkla mücadele

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

SÇD için kurumsal ve organizasyonel değişim

SÇD için kurumsal ve organizasyonel değişim Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

Sentez Araştırma Verileri

Sentez Araştırma Verileri Eğitim, Görsel-İşitsel & Kültür Yürütme Ajansı Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü Yaşam Boyu Öğrenim Programı İnternet Üzerinden Kişisel İşgücünü Geliştirin Leonardo da Vinci LLP (Yaşamboyu Öğrenim Programı)

Detaylı

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi AB Çevresel Bilgiye Erişim Direktifi nin Uyumlaştırılması ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü Semineri 18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR 1 2003/4 Çevresel

Detaylı

Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi

Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi 1 Giriş Bu özet raporda, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından Antalya Valiliği ile birlikte Mart-Nisan-Mayıs 213

Detaylı

YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA

YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA M. SİNAN ÖZDEN 2 AĞUSTOS 2017 İSTANBUL PLAN Plan, yapılacak bir işin tasarıları toplamıdır. Plan, bir amaca ulaşmada izlenecek yol ve davranış biçimini gösterir. Plan, bir düşünceyi,

Detaylı

Yerel Yönetim Vizyonu. Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir

Yerel Yönetim Vizyonu. Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir Yerel Yönetim Vizyonu Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir Yerel Yönetim Vizyonu Slide 2 Yeniden Yapılanma Kamu yönetiminde sorunlar Kötü ekonomik performans Yönetimin hantallaşması, verimsizlik ve etkinsizlik

Detaylı

GIZ UCLG- UCLG MEWA Katı Atık Yönetimi Eğitim Programı Bilgi Notu "Atıklardan Kaynağa - Belediyelerde Entegre Katı Atık Yönetim Çözümleri Planlanması

GIZ UCLG- UCLG MEWA Katı Atık Yönetimi Eğitim Programı Bilgi Notu Atıklardan Kaynağa - Belediyelerde Entegre Katı Atık Yönetim Çözümleri Planlanması GIZ UCLG- UCLG MEWA Katı Atık Yönetimi Eğitim Programı Bilgi Notu "Atıklardan Kaynağa - Belediyelerde Entegre Katı Atık Yönetim Çözümleri Planlanması Connective Cities Hakkında 4-6 Temmuz 2017, Kocaeli

Detaylı

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU. Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU. Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman 2 AB MALİ YARDIMLARI Ekonomik ve sosyal gelişmişlik farklılıklarını gidermek 3 AB MALİ YARDIMLARI AB Üyeliğine hazırlanmaları

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Amaç MADDE 1 KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı

T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı Türkiye nin Bilim ve Araştırma Alanında Atmış Olduğu Önemli Adımlar -4 Ağustos 2010- Günümüzün hızla

Detaylı

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Teşkilatı (UCLG-MEWA)

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Teşkilatı (UCLG-MEWA) Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Teşkilatı (UCLG-MEWA) UCLG Nedir? Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler (UCLG) Kentlerin ve yerel yönetimlerin değerlerini, amaçlarını ve çıkarlarını

Detaylı

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ Karınca Dergisi, Ekim 2014, Sayı:934 KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ 1. GİRİŞ Kooperatifler, ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılamak

Detaylı

ENHANCING SHAMGEN BANKING: TURKEY, SYRIA, LEBANON, JORDAN

ENHANCING SHAMGEN BANKING: TURKEY, SYRIA, LEBANON, JORDAN Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ENHANCING SHAMGEN BANKING: TURKEY, SYRIA, LEBANON, JORDAN Durmuş Yılmaz Başkan 28 Mart, 2011 Đstanbul Değerli Misafirler, Bankamız ev sahipliğinde, Al Bank Wal Mustathmer

Detaylı

KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ 25. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ZİRVESİ BİLDİRİSİ. (İstanbul, 22 Mayıs 2017)

KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ 25. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ZİRVESİ BİLDİRİSİ. (İstanbul, 22 Mayıs 2017) KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ 25. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ZİRVESİ BİLDİRİSİ (İstanbul, 22 Mayıs 2017) Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) Üye Devletleri Devlet ve Hükümet Başkanları olarak bizler,

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) EKİM 2015 TARİHLERİNDE ANKARA DA YAPILACAKTIR.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) EKİM 2015 TARİHLERİNDE ANKARA DA YAPILACAKTIR. [ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) 12-23 EKİM 2015 TARİHLERİNDE ANKARA DA YAPILACAKTIR. [ Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele 12. Taraflar Konferansı

Detaylı

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi Musa Rahmanlar Ankara/2016 Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Dairesi/Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü İçerik 1. Sürdürülebilir

Detaylı

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK 18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik, 14 Kasım 2002 tarih ve 24936 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik kapsamında yapılan

Detaylı

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir?

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir? İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Pek çok işletme, sektördeki yeniliklere ve değişen taleplere hızlı uyum sağlayamadığı için rekabet edemez ve hatta devamlılığını sağlayamaz hale gelebilmektedir.

Detaylı

TÜRKİYE - POLONYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - POLONYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 ( TASLAK STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - POLONYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Polonya İlişkileri; Fırsatlar ve Riskler ( 2016 ) Türkiye; 75 milyonluk nüfusu, gelişerek büyüyen

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

UCLG-MEWA Akıllı Şehirler Komite Toplantısı Raporu. Konya. 8 Eylül 2015

UCLG-MEWA Akıllı Şehirler Komite Toplantısı Raporu. Konya. 8 Eylül 2015 UCLG-MEWA Akıllı Şehirler Komite Toplantısı Raporu Konya 8 Eylül 2015 UCLG-MEWA Projeler Departmanı Randa AL SABBAGH Akıllı Şehirler Komitesi Sorumlusu 30.10.2015 1 / 6 Arka plan UCLG-MEWA Akıllı Şehirler

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE DE DESTEKLEDİĞİ BAZI HİBE PROGRAMLARI

AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE DE DESTEKLEDİĞİ BAZI HİBE PROGRAMLARI AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE DE DESTEKLEDİĞİ BAZI HİBE PROGRAMLARI Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 07-08 Temmuz 2006 Halil Serkan KÖREZLİOĞLU Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Yayın Desteği Hibe Programı

Detaylı

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları Aralık 2004 AB Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı

Detaylı

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi KATILIMCI DEMOKRASİDE YEREL YÖNETİM-STK İŞBİRLİĞİ 1. TOPLANTI

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi KATILIMCI DEMOKRASİDE YEREL YÖNETİM-STK İŞBİRLİĞİ 1. TOPLANTI Sivil Toplum Geliştirme Merkezi KATILIMCI DEMOKRASİDE YEREL YÖNETİM-STK İŞBİRLİĞİ 1. TOPLANTI 25-26 Kasım 2005, İstanbul Sivil Toplumun Geliştirilmesi İçin Örgütlenme Özgürlüğünün Güçlendirilmesi Projesi,

Detaylı

Sayın Büyükelçiler, Değerli Kongre üyeleri, Çok değerli dostum Sayın Zügayir ve Brosh, Kıymetli basın mensupları,

Sayın Büyükelçiler, Değerli Kongre üyeleri, Çok değerli dostum Sayın Zügayir ve Brosh, Kıymetli basın mensupları, Sayın Büyükelçiler, Değerli Kongre üyeleri, Çok değerli dostum Sayın Zügayir ve Brosh, Kıymetli basın mensupları, Ankara Forumunun beşinci toplantısını yaptığımız için çok mutluyum. Toplantıya ev sahipliği

Detaylı

Yerel Yönetim Reformuna Destek Projesi

Yerel Yönetim Reformuna Destek Projesi Yerel Yönetim Reformuna Destek Projesi Proje Finansmanı: Avrupa Komisyonu Yararlanıcı Kurum: İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Proje Yürütücüsü: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı

Detaylı