ile ilgili ARLEM yıllık raporu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ile ilgili ARLEM yıllık raporu"

Transkript

1 Akdeniz Birliği nin bölgesel boyutu ile ilgili 2012 ARLEM yıllık raporu CdR 12524/2012_00_01 TRA _TCD TR

2 Bu yıllık raporun 2012 baskısı Đspanya nın Murcia bölgesinin komite başkanı Ramón Luis Varcárcel Siso ve Giza eyalet yöneticisi Ali Abd El-Rahman tarafından hazırlanmıştır. Bu yönergeler 18 Şubat 2013 tarihinde 3 Aralık 2012 tarihinde ARLEM Bürosu üyeleri arasında tartışıldı. Bu rapor Belçika nın Brüksel kentinde dördüncü ARLEM genel kurul toplantısında oy birliği ile kabul edildi.

3 2012: AKDENĐZ BĐRLĐĞĐ ĐÇĐN BĐR YENĐ GEÇĐŞLER VE BEKLENTĐLER YILI Bu yıl, tartışmasız birçok ortak ülkelerde yer alan değişim sürecinin devamı ile karakterize edilmiştir. Bunun yanı sıra Suriye de, Ortadoğu da ve Sahel de süregelen çatışmalar da yıla damga vurmuştur. Ayrıca bu geçiş süreçleri, komşuluk politikası inceleme yolu başta olmak üzere, hiç kuşkusuz Akdeniz ve Avrupa Birliği nin de çalışmalarını etkilemiştir. Bu zor dönemde ve geçiş aşamasında, ARLEM Avrupa Birliği (AB), yerel ve bölgesel yönetimler (YBY), Güney ve Doğu Akdeniz'de sorumluluklarını teyit ederek siyasi bağımlılığını korumuştur. Arap baharından iki yıl sonra ve Akdeniz bölgesinde bazı rejimlerin yıkılmasından bir sene sonra, demokratik sürecin güçlendirilmesi ve katılımcı hükümetlerin vatandaşların ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ilerlemesi için birçok yenilikçi adımların atılması gerekiyor. Gerçek anlamda demokratik bir toplum oluşumunu muhafaza etmek için, yeni hükümetlerin zamana, kaynağa ve güvene ihtiyaçları var. Demokratik bir sisteme geçişin sağlanması için, siyasi organizasyon, siyasi diyalog, vatandaşlar ve siyasetçiler arasında da siyasi sorumluluk ve anayasal değişiklikler gerekiyor. Ancak, ekonominin harekete geçmesi, kamu yönetiminin performanslarının artması ve yolsuzluğa karşı önlemlerin alınması ve yeniden güvenin tesis edilmesi için bu hükümetlerin derhal harekete geçmeleri gerekmektedir. Akdeniz ülkeleri azimle ilerledikleri bu yolda desteğe de gerek duymaktadırlar. Avrupa Birliği böylesi hassas dönemlerde, kalkınmanın ve esnekliğin sağlanması için belirli destek yöntemlerinin olması gerektiğinin gayet tabii farkında. Amacın ulusal mülkiyetin artırılması olmalı : hem Devlet hem de bölgesel olma kaydıyla. Böylelikle kısa vadede temel ihtiyaçların giderilmesi ve istikrarlı ilerlemesi, yönetimin, ekonominin ve Devletin merkezi olarak 1 kuruluşunun güçlendirilmesi sağlanmış olacaktır. Avrupa Birliği geçmiş deneyimlerinden ders çıkarmış ve değişmekte olan Komşuluklara 2 yeni bir cevap vermiştir. Hızla gelişen ortaklar ve reform gereklilikleri ile ilgili daha fazla esneklik ve daha uygun yanıtlar için bir ihtiyaç doğmaktadır. Siyasi reform için, Avrupa Birliği hazır bir model veya bir reçete empoze etmiyor ancak her ortak ülkedeki reform sürecinin temelini oluşturan evrensel değerlere açık bir taahhüdünü yansıtmakta ısrar ediyor. Nitekim, AB geçtiğimiz günlerde Avrupa Komşuluk Politikası 3 'nın temeli olarak "daha fazlası için daha fazla" ilkesini hatırlattı. 1 Son değişiklik gündemi COM(2011) Avrupa Parlamentosu, Konseyi, Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi ve Bölgeler Komitesi Değişen Komşuluklar için yeni bir cevap Komitesine Ortak Đletişim 3 Daha fazlası için daha fazla ilkesi nin anlamı Sadece ortakların, Đnsan hakları evrensel değerlerini ve siyasi reformlara uymak amaçlı, demokrasi ve hukukun üstünlüğünün Avrupa Parlamentosu, Konseyi, Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi ve Bölgeler Komitesine AB politikasına en faydalı yönlerini teklif etme yönünde Yeni Avrupa Komşuluk Politikasını yerine getirmek EK (2012) 14 son isimli ekteki bildiride yayımlanmıştır.

4 Mevcut mali ve ekonomik krizin etkilerine rağmen Avrupa Birliği, bölgeye ve bölgesel yönetimlere olan bağlılığını sürdürmektedir. Yerel yönetimin kurumsal kapasitesini güçlendirmeye yönelik Batı Akdeniz in 4 bazı Görev Güçlerinin ve (5+5) Diyalogunun makro bölgesel etkileşimde görünmesiyle, Akdeniz git gide işbirliği bölgesi haline gelmiştir. Sebep ise, insanların ihtiyaçlarına karşı daha duyarlı olan somut projeler başlatılması için özel araçları seferber edilmiş olması, ki bu üç kıyının seçilmiş yetkilileri için öncelikli bir durumdur. AB ve komşularının insan haklarının temel değerlerini, demokrasiyi ve hukuku, ekonomiyi ve kalkınma politikasını, siyasi ve ekonomik yapının 5 üstünlüğünü ve ilkelerini güçlendirmek için birlikte çalışmak zorundadır. Sosyo-ekonomik kalkınma söz konusu olunca, Akdeniz de geçiş sürecinin başarılı bir şekilde ilerlemesi açısından, demokratikleşme ve yabancı ülkelere yönelik atılımlar bu anlamda önemli unsurlardır. Bu rapor, özellikle Güney Akdeniz'de, geçmiş ve gelecek değişiklikleri göz önünde bulundurduğumuzda, bu bölgede yaşanan gelişmeleri kısa, orta ve uzun vadede hayata geçirme stratejisi vizyonumuzu ortaya koyacaktır. 1. AKDENĐZ BĐRLĐĞĐNĐN BÖLGESEL BOYUTUNUN DURUMU 1.1 Komşuluk politikasında ve Akdeniz Birliği yönetiminde bir katma değer: ARLEM ARLEM Akdeniz Birliği (AKB) yönetiminde bölgesel boyutu temsil etmekle birlikte, yerel yönetimlerin siyasi temsilciliklerini Akdeniz in üç kıyısından oluşan siyasi temsilcileriyle sağlamakla mesuldur. Böylece, bölgelerarası işbirliğine teşvik ederek, buna yönelik siyasi oturumlar düzenlemek de mümkün kılınabiliyor. ARLEM kurulduğunda ortaya çıkan Akdenizliler Birliğiyle işbirliği ruhu, Akdeniz bölgesinde gelişen son durumlarla alâkalı Barselona genel sekreterliğinin sergilediği yaklaşımla teyid edilmiştir. Öncelikli olan dört eylem planı arasında, ARLEM ile işbirliği de dahil olmak üzere AKB nin toprak boyutu ve bunun güçlendirilmesi önemli bir nokta haline gelmektedir. Bu yeni pragmatik ve operasyonel yaklaşım Akdeniz ilişkilerindeki büyüme hedeflerinin, istihdam ve bölgesel gelişimin çok boyutlu yaklaşımına dayanmaktadır. Đşbirliği için bu yeni bir ivme, yakında ARLEM ve AKB sekreterliği arasındaki bir niyet beyanı parçası olarak resmiyet kazanacak. Kurumlar arası boyut ve işbirliği açısından, ARLEM in rolü ve yükselen gelişiminin önemi, AB'nin kilit kurum ve paydaşlarla etkileşiminin önemli bir vurgusudur. Bu belge komşuluk alanında girişimlerin sonuç ve koordinasyonun gelişmesi bakımından, Avrupa Birliği nin diğer kurumlarıyla daha bağlı bir yaklaşımda olmasına ışık tutuyor. 4 5 AB/Tunus, AB/Ürdün, AB/Mısır: bu üç Görev Güçleri, AB kurumları ve Devlet üyeleri ve ortakları ile birlikte çalışmak üzere tasarlanmıştır Diyalog güçlendirilmesi Cezayir, Đspanya, Fransa, Đtalya, Libya, Malta, Moritanya, Fas, Portekiz ve Tunus gibi ülkeleri bir araya getiriyor (Avrupa Komisyonunda yayımlanan bildiriye bkz : "Mağrip işbirliği ve bölgesel entegrasyon güçlendirilmesine destek: Cezayir, Libya, Moritanya, Fas ve Tunus COM (2012) 36 final( Avrupa Parlamentosu, Konseyi, Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi ve Bölgeler Komitesi Değişen Komşuluklar için yeni bir cevap Komitesine Ortak Đletişim

5 Avrupa Birliği kurumlarında ve Akdeniz Birliğinde varlığını ve amacını daha iyi hissettirmek amacıyla, ARLEM Nisan 2013 te kabul edilmesi beklenen gözlemci statüsü başvurusunu AKB nin Parlamenter Meclisine (AKB-PM) sunmuştur. Bu statü ile birlikte demokratik boyutuyla Avrupa- Akdeniz diyaloglarına yönelik teşvikin siyasi temsilciler arasındaki işbirliğine destek olunabilecektir. Buna ek olarak, komisyon ve komitelerin faaliyetleri arasında daha fazla sinerji ve şeffaflık olması için, Akdeniz bölgesinde siyasi ve stratejik analizin kalitesini arttırmanın yolları araştırılmalıdır. ARLEM in potansiyel gücü Avrupa Parlamentosu tarafından da onaylanmıştır. ARLEM genelinde yerel ve bölgesel yönetimlerin (YBY) katılımının önemi Akdeniz bölgesinde demokratik süreçleri sağlamak için gerekli olarak kabul edilmiştir. AKB Üye Devletleri için, sivil toplum sağlayacak mekanizmaları geliştirmek için gözle görülür bir ihtiyaç vardır. "Öğrenmek, katılmak ve fikirler yürütmek; ayrıca AKB nin projelerinin 6 geliştirilmesi ve önerilerin dile getirilip ön ayak olunması" sebep olarak gösterilebilir. Akdeniz'deki zorlu dönemler göz önünde bulundurulduğunda, ARLEM in çeşitli aktörler ile kalıcı ve yapılandırılmış ortaklıklar kurması ve kendi faaliyetleri arasındaki sinerjiyi güçlendirmesi için bu önemlidir. Bu bağlamda, 2012 yılının tamamı boyunca siyasal tavsiyelerin yürürlüğe konmasının iyi bir takibini ve diğer kurumlar ile önceliklerin uyumlulaştırılmasını sağlamak önemli olmuştur. Ayrıca, ARLEM in bir gözlemci sıfatıyla katıldığı toplantılarda yer alması; Meclis in AKB Üye Devletleri ve Avrupa Birliği ne ve özellikle Avrupa komisyonu ve Avrupa Dış Girişim Servisine (ADGS) karşı bir üst düzey kurum profilinin sağlamak için yararlı olduğunu kanıtlanmıştır. Bu işbirlikçi yaklaşım ARLEM tarafından Avrupa Komisyonuyla, Đşbirliği Gelişimi Genel Müdürlüğü (ĐGGM) ile ve Bölgesel Siyaset Genel Müdürlüğü yoluyla desteklenmiştir. Bu işbirliğinden beklenen sonuç, ARLEM in öneri ve politikalarının uygulanması, ayrıca programlara ve AB düzeyinde sunulan finansman planlarına yerel ve bölgesel kurumların katılımını artırmak olmuştur. Buna ek olarak, ARLEM özellikle istihdam sağlamak, eğitim ve küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin gelişimi ile ilgili, Avrupa Eğitim Vakfı (AEV) ile işbirliğini ilerletmek için iyi bir fırsat elde etmiştir. Bu yakınlaşmanın bir sonucu olarak, ECOTER komisyonu tarafından, AEV işbirliği ile Akdeniz'de teknik ve mesleki eğitim üzerine, gündem ve öneri başlığı olan, kurumsal düzeyde bir rapor hazırlanmıştır. Avrupa-Akdeniz işbirliği nin sinerji mevzusuna gelince, EMUNI Üniversitesiyle birlikte ARLEM eylem hatları geliştirmiştir. 30 Ocak 2012 de gerçekleştirilen Bari deki ARLEM genel kurul toplantısında bir öneri beyanı imzalanmıştır. Buna istinaden, iki örgüt ARLEM raportörlerine yardım etmek ve birlikte çalışmak amacı ile, Avrupa-Akdeniz bölgesinde beyin takımı (Think tank) kurmak için üniversite ve araştırma ağlarının getirdiği mevcut uzmanlık potansiyeli geliştirme çabalarına girmişlerdir. ARLEM çalışmalarına yönelik artan ilgi nin bir diğer işareti de yine ARLEM in toplantılarında gözlemci statüsü verilmesi için Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesinden (AESK) gelen taleptir. Fas ın Rabat şehrinde 11 Haziran 2012 tarihinde düzenlenen ARLEM Büro toplantısında, ARLEM 6 Raimón Obiols un AKB-PM e sunduğu öneri : "Akdeniz de oluşan yeni demokratik geçiş bağlamına hangi Avrupa-Akdeniz ortaklığı cevap verebilir? "

6 üyelerinin bu talebi tartışıldı ve kabul edildi. ARLEM prosedür kurallarına göre, AESK in talebinin onaylanması Şubat 2013 yılında düzenlenecek toplantıda genel kurula sunulmasıyla belli olacak. AESK e gözlemci statüsünün atfedilmesi sadece ARLEM üyeleri ve sivil toplum temsilcileriyle doğrudan temas içine girilmesi fırsatını değil, aynı zamanda Euro-Akdeniz işbirliği dahil çeşitli aktörler arasında daha yoğun bir işbirliği sürecine destek anlamına da gelir. AB kurumsal çerçevesinin ötesinde, Bölgeler Komitesi (BK) aynı zamanda, ARLEM in gözlemcisi statüsüne sahip olan Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi ve Avrupa Konseyi ile de işbirliği yapmaktadır. Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Fas ve Tunus ile işbirliği faaliyetlerini tam anlamıyla başlatarak, özellikle Avrupa komşuluk politikası Konseyi ne katkıda bulunuyor. 1.2 ARLEM : Kalıcı siyasi diyalog forumu 2012, ARLEM yapıları ve program takviyesi için önemli bir yıl olmuştur. Ağustos 2012, iki buçuk yıllık çalışmanın ardından, ARLEM bürosunun ilk dönemi sona erdi. Bayan Mercedes Bresso (Piedmont, ĐTALYA) ve Bay Boudra (Taza-Al Hoceima-Taounate, FAS) tarafından üstlenen iki buçuk yıllık eş başkanlık döneminden sonra, ikinci dönemin başlangıcına 10 Ağustos 2012 tarihinde eş başkanlık koltuğuna BayValcárcel Siso (Murcia/Đspanya) ve Dr Ali Abd El-Rahman (Giza/Mısır) isimlerinin gelmesi damgasını vurdu. ECOTER komisyonunun yeni eşbaşkanları Peter Bossman (Piran / Slovenya) ve Lütfü Savaş (Antakya / Türkiye) ve SUDEV komisyonunun yeni eş başkanları Hani Al-Hayek (Beit Sahour / Filistin) ve Michel Vauzelle (Provence-Alpes-Côte d'azur / Fransa) oldu. ARLEM in Euro-Akdeniz işbirliğinin bölgesel boyutunu güçlendirme potansiyeli göz önünde bulundurulduğunda, bu yıl boyunca üyelerin aşağıda sıralayacağımız üç temel önceliklere odaklanma temennilerinin olduğunu göreceğiz : Güney ve Doğu Akdeniz'in birçok ülkesinde yürütülen ve planlanan yabancı ülkelere yönelik atılımların merkezi ve bölgesel olma yönünde verilecek destek. Komşuluk politikasına çoklu seviye yaklaşımı. AKB nin sektörel önceliklerinin bölgeselleşmesi. Bari de 30 Ocak 2012 de, Rabat da 11 Haziran da, ve Fas Kraliyetinin Đçişleri bakanı Bay Mohand Laenser in de katılımıyla 3 Aralık senesinde Büro da aynı sene içerisinde üç kez gerçekleşen 7 Bölgomitesi (BK) 93/2012, BK 1545/2012, BK 2401/2012

7 toplantılarda yapılan tartışmaların sonucu şöyleydi : devam etmekte olan demokratik geçişin ve reformların, yerel demokrasi ile buluşması için, Meclisimizin siyasi sürecinin zorlu olduğu onaylandı yılı için ECOTER ve SUDEV komisyonları tarafından yapılan iki tematik raporun seçimleri yerel ve bölgesel yönetimlerin karşısında durması gereken güncel zorlukların analizi ile nitelendirilmiştir. Nitekim, teknik ve profesyonel eğitimin ve aynı zamanda sürdürülebilir turizmin Akdeniz de desteklenebilir ekonomik ve sosyal gelişimin daha dinamik bir hale gelmesi için, iki önemli mekanizmadır. ECOTER komisyonu, Akdeniz deki ekonomik ve sosyal perspektifleri hakkındaki tartışmalarında Güney Akdeniz in karşısında durması gereken esas olan geçiş sürecinin altını çizmiştir. Öncelikle demografik bir geçiş olması şart ; şöyle ki, bölgede nüfusu oluşturan halkın %60 ı 30 yaş sınırının altında. Bunun sonrasında kentsel geçiş olması lazım çünkü Akdeniz dünya nın en kentselleşmiş bölgesidir. Ve son olarak da ekonomik geçiş : burada yatırımların istihdam a dönüşmesi mutlaktır. Yapılan görüşmelerde ekonomik gelişimde kurumların rolünün netleştirilmesi ve bununla beraber demokratik yönetimleri olgunlaştırmak için, bottom up : yani aşağıdan yukarıya yaklaşımının öneminin altı çizilmiştir. Kuzeydeki her ülkenin sistemik krizden etkilenmiş olması ve Güney Akdeniz de yeni gelişimlerin ve siyasi çalkantıların farklı olmasının etkisi, durumu aslında zorlaştıran faktörlerdir. Bu durum her topluma ve her ekonomi ye özgüdür ; bu da, hem ulusal hem de yeni bölgesel denklemlerle alâkalı yanıtı zorlaştırmaktadır. ARLEM üyeleri ayaklanmalara ve tepkilere yol açan iş sorununun farkında olmalarıyla beraber, endişe verici işsizlik durumu da dahil olmak üzere ekonomik ve sosyal mücadele ve istihdam politikası ile ilgili güçlü olabilecek bir yanıt aramaktadır. Bu bağlamda, üniversite seviyesi öncesindeki teknik ve mesleki eğitim ve öğretimin Akdeniz ülkeleri için çok önemli olduğu ifade edildi. Bu doğrultuda, "Akdeniz'de Teknik ve mesleki eğitim 8 " ile ilgili Avrupa Eğitim Vakfı ile yakın işbirliği içinde geliştirilen ECOTER raporunda net olarak ifade edilmiş bir teşhis sonucunda, Akdeniz de ARLEM in de rol alacağı profesyonel ve teknik eğitimi destekleme yolunda, bölgesel işbirliği lehine eylem süreci önerilmekte. SUDEV komisyonu tartışmalarını, sürdürülebilir turizm 9 üzerine oluşturulan tematik raporuyla ilgili konuya odakladı. Bu bölge nin yerel ve bölgesel yönetimleri için, ekonomik gelişim ve küreselleşme entegrasyonuna yönelik, turizm in geniş kapsamda rol almasını dikkate alarak, raporda global bir yaklaşımın, turizm ve sürdürülebilir kalkınma ile bağlantılı, önerildiği görünmekte. Kuzey Doğu ve Güney kıyılarını da kapsayan genel anlamda Akdeniz bölgesi, dünyanın önde gelen turizm bölgelerindendir. Burada ekonomik büyüme ve istihdam açısından yine turizm canlı bir 8 "Akdeniz'de Teknik ve mesleki eğitim" ile ilgili yapılan rapor projesi. BK 9113/2012, raportör Bayan Nihal El Megharbel yerine Bay Bossman : 2012 nin yarısında gelişen raportörün istifasından sonra ECOTER komisyonunun eş başkanı olmuştur. 9 Sürdürülebilir turizm ile ilgili hazırlanan rapor projesi (BK 10120/2012, raportör : Bayan Michèle Sabban (Îlede France/Fransa Bölge Konseyi)

8 sektördür. Aynı zamanda, geleneksel kitle turizmi modeli birçok sorunu gündeme getirmekte ve bunun yanı sıra sürdürülebilir turizmin de öncelikli bir konu haline gelmesi gerekmektedir. Bunun için, ekonomik, sosyal ve çevresel sorunlar, yerel kalkınma ve kültürel miras da diğer konular arasında dikkate alınması gereken noktalardır. SUDEV komisyonunun çalışmaları, sürdürülebilir turizm in standartlarını belirlemek için yerel yönetimlerin kilit rol oynadığını onayladı. Bu rapor uzun vadeli olabilecek şekilde başka bölgelerle işbirliği stratejisinin oluşabilmesi için, deneyimlerin paylaşılması ve doğru uygulamaların bölgelerarası işbirliğiyle geliştirilmesi önerisini de sunmakta. ARLEM tarafından kurulan bir dizi Avrupa kurumları ve uluslararası kuruluşların işbirliği göz önüne alındığında, SUDEV Komisyonu yerel bir politika yaklaşımını benimseyerek, çeşitli ortaklıkların koordinasyonuna ve ulusal ve bölgesel politikaların birleşmelerine davet ediyor. Son olarak da sürdürülebilir turizm için destek ve finansman çağrısında bulunuyor senesinde ARLEM in meşruiyetinin ve belirliliğinin artmasında büyük katkıları olan ve ilgili durumda bulunduğumuz en büyük etkinliklerin yer aldığı tartışma forumlarını sıraladık. Bunların arasında, Mart 2012 de Marsilya da gerçekleşen Dünya su Forumu, Aralık 2012 de Orta, Kuzey, Güney Lizbon Forumu, Kasım 2012 tarihleri arasında Tunus taki Avrupa Güney Komşuluk yerel yönetimi için Bölgesel semineri, Eylül 2012 de Amman da AEV tarafından düzenlenen Yetenek gelişiminde yeni zorluklar Forumu, ve de Eylül 2012 de Akdeniz ve Balkanlarda bölgesel işbirliği için Destek programı 2012 konferansı. 1.3 ARLEM : Euromed (Avrupa-Akdeniz Ortaklığı) bölgesi yerel ve bölgesel yönetimlerin işbirliği için önemli bir mekanizma Sürdürülebilir politikaların ilerlemesi ve yerel yönetimlere destek olunabilmesi, aynı zamanda bunlara olumsuz etkileri indirgenmesini sağlayacak vatandaşların karşılaştığı güncel fırsatların ve sorunların tanımlanmasında yardımcı olabilecek projeler, bu yerel Meclisin temel gayesidir. Nitekim, ARLEM bölgenin yerel yönetimleri arasındaki işbirliğini kolaylaştırmak için çeşitli girişimler ve yayınlar sundu, ki bunların amacı istikrarlı ve verimli ortaklıklar, doğru uygulamalar ve üretici bilgi alışverişi kurmaktır. Aşağıda bazı örnekler verilmiştir : ARLEM "Bilgi rehberi niteliğinde : Güney ve Doğu Akdeniz ülkelerinden YBY için AB finansmanı" konulu bir çalışma sundu. Bu çalışmanın amacı, her ülkenin özelliklerini dikkate alarak ve olasılıklara genel bir bakış açısı sağlayarak, Güney ve Doğu Akdeniz ülkelerinin AB fon ve programlarından nasıl yararlanabileceğini belirlemek için bir rehber oluşturmaktır. Bu çalışmayla ARLEM in ulaşmayı hedeflediği ; Güney ve Doğu Akdeniz ülkelerinin yerel ve bölgesel yönetimlerine pratik bir rehber sağlamak. Bari Genel toplantısı esnasında (30 Ocak 2012), Akdeniz'deki su sektörünün gelişimi için işbirliği projeleri 10 konulu bir kitapçık dağıtıldı. Bu belgenin amacı, YBY nin yeni finansman kaynaklar ve su alanında sunulabilir mevcut AB düzeyindeki fırsatlar arayışında, pragmatik bir yolla bilgilendirmek. Anlaşılır bir dilde ve kısa Soru- 10 ARLEM internet sitesi aracıyla bütün belgelere ulaşılabilir.

9 Cevap niteliğinde hazırlanan bu kılavuz, Akdeniz in YBY için su sektöründe finansman olanaklarını nasıl bulacaklarını kısa ve öz bir biçimde anlatıyor. ARLEM sekreterliği kendi faaliyetleriyle birlikte Avrupa-Akdeniz politikaları ve programları çerçevesinde yürütülen faaliyetler hakkında ARLEM üyeleri ve dostlarını bilgilendirmek amaçlı bir bülten yayınladı. Üyelere faaliyet ve projelerini paylaşmaları konusunda davet sunuluyor ; böylece ARLEM bünyesinde bölgelerarası işbirliği adeta bir iletişim ağı şeklini alacak. ARLEM faaliyetleri ve Avrupa komisyonunun YBY nin belirli projeleri ile ilgili mevcut teklif çağrısı konularını içeren iki bülten yayınlanmış bulunuyor. Bari Genel Kurul toplantısında ARLEM üyelerine 11, desantralize / dış merkezli iş birliği üzerine hazırlanan internet portalı, sunulmuştur. YBY arasındaki ortaklıkları harekete geçirmek ve mevcut desantralize / dış merkezli iş birliği hakkında bir ön izlenim edinilmesi için hazırlanmıştır. Bu araçla birlikte ARLEM üyelerinin içlerinde bulundukları iş ortaklıklarını belirtmeleri ve aynı anda yeni ortaklıklar kurmaları bekleniyor. Bu sayede, Akdeniz in YBY arasındaki işbirliği ne bu veri tabanıyla farklı bir açı getirilmiş olacak dönemleri için ARLEM in hedefleri Bu yeni dönem Akdeniz in üç kıyısı için hassas bir döneme denk geliyor. Kuzey kıyısı ortakları işsizlik oranıyla paralel giden ekonomik durgunluk durumuna ve eylem kapasitelerine baskı yapan bütçe kısıtlamalarına karşı durmak zorundalar. Bu durum özellikle YBY etkiliyor, senede bir kaç kere düzenlenen geleceğe yönelik finansal çerçeve kapsamında belirlenen Avrupa bütçesinin, Avrupa nın kaynaklarının daha doğru bir şekilde kullanıldığı, bölgeler arası eşitsizliğin azaltılmasına katkıda bulunacak, rekabeti kalıcı bir şekilde tetikleyecek şekilde yatırım aracı olarak kullanılan uyum politikasını destekleyen bir bütçe olmasını istiyorlar. Güney ve Doğu ortaklıklarına gelince, yükselmekte olan büyüme hızına rağmen, daha çok yerel bir sorun olan ve ekonomik ve sosyal gelişime olumsuz etkisi olan işsizliğe karşı bir duruş sergilemeliler. Ekonomik ve sosyal durumların yerel eşitsizliklerden dolayı zor a sürüklenmesi, Güney kıyısındaki bir kesimin değişim talebini diretmesine sebep oldu. Daha büyük bir demokratikleşme süreci doğrultusunda, görüşülmekte olan birçok anayasal reform prosedürü bulunmakta. Bu demokratikleşmelerin bir kısmı yerel ve bölgesel kademede, siyasi katılımlarla eşdeğerdir ; ki bu da, Avrupa komşuluk politikası tarafınca desteklenmekte. Bu geçiş dönemi büyük bir olasılıkla, belirgin bir hal alana kadar, birkaç yıl daha sürecek. Bu yarış süreci ARLEM tarafından ele alınıp, önümüzdeki birkaç yıl daha bu sürece öncelik verilmelidir. ARLEM in Akdeniz üyelerine yönelik vââdi yönetim, işbirliği ve bölgesel gelişimin olumlu yönde ilerlemesini sağlamakla kalmayıp, geçiş sürecinin uygun şartlarda desteklenmesinin de öncülüğünü yapmalıdır. 11

10 ARLEM e göre, üç temel maddenin ele alınması gerekiyor : bölgenin farklılıklarının ortadan kaldırılması ve bölgede ilerleme ve iş imkânı kaydedilmesi için bölgesel kalkınmanın uyarılması. Sorumluk ilkesinin güçlendirilmesiyle kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, ve yerel kamu hizmetleriyle ortaklık fonları yapılarının yönetilmesi. Sadece YBY ile değil, aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarıyla da çalışılmış olması, ARLEM in daha geniş bir çapta etki alanına girmesine sebep oldu. Böylelikle somut ortaklık projelerinin çoğalmasına yol açıp, mevcut veya gelecekteki finansman programlarının desteklenmesini sağlamıştır. 2.1 Akdeniz için yabancı ülke yatırımlarıyla bölgeselleşme olgularını birleştirmek Halkın yoğun bir demokratikleşme talebi nin sonucu ortaya çıkan Güney Akdeniz ülkelerindeki değişimler, demokrasinin her seviyesini oturtmak için sunulan bir fırsattır. Tunus, Fas ve Mısır gibi ülkelerin başlattıkları anayasal reform prosedürlerinin, ilkeleri, standartları ve demokratik değerleri tanıyan ve yasama çerçevesi içinde bir bölgesel demokratikleşmenin önünü açması lazım. Bilgi düzeyini yerel, bölgesel ve merkezi seviyede aktarıp, çeşitli bölgelerin zorluklarına çare olunması için iyi bir yönetim sağlanacaktır. Yabancı ülkelere yapılan yatırım süreci, YBY nin idari, mali, ve kurumsal kapasitelerinin artırılmasına ihtiyaç duymaktadır. Bununla birlikte verimliliği artırmaya ve iyi bir yönetim yoluyla, yerellik ilkesini korumaya gerek duymaktadır. +/- BK 395/2011 REV 1 dipnot 17 bakınız Fas ta kapsamlı bir anayasal reform Haziran 2011 de referandum yoluyla kabul edildi. Bu gelişme sınırlı yetki devrini ve Bölgeselleşme Danışma Komitesi önerilerini takiben kaynak tahsis etme sisteminin yurt dışına açılma durumunu da kapsıyor. Şu anda on iki bölge var. Yeni anayasa, yönetim temsilcileri yerine seçmenler tarafından seçilen bölge kurullarını güçlendirip, bölgeden merkeze uzanan kaynaklar ve yetki konularında bir değişiklik olmasını öngörüyor. Fas ta başlatılan reform süreci ve özellikle ilerlemiş bölgeselleşme uygulamalarının şartları bağlamında, ARLEM kamu hukuku yasa tasarısının sağlaması beklenen bölgesel düzenlemenin öncülüğünü yapmakta kıvanç duymakta. Son yıllarda genel ekonomik durum geliştirilmiş olmasına rağmen Tunus'ta, bölgesel farklılıkların kötüye gitmiştir. Kuzey, Kuzey-Batı ve Merkez-Doğu, turizm, deniz aktiviteleri ve büyük kamu yatırımları sayesinde, önemli bir büyüme ve yoksulluk oranının gerilemesine tanık oldu. Öte yandan, ülkenin güney ve merkez-batısında, yoksulluk oranının gerilemesi çok daha yavaş ilerlemiş ve iç bölgelerin en yüksek işsizlik seviyeleri görünmüştür. Yabancı yatırımlar için yenilenen bir çerçeve, hükümetin alt-ulusal düzeyler için kapasiteleri ve araçları netleştirmesi, bölgesel farklılıkların azaltılmasını sağlarken, aynı zamanda yeni anayasa için de önemli bir unsur olacaktır. Bu bağlamda da, Kasım 2011 de bölgesel kalkınmayla ilgili bir beyaz kitap yayınlanmasının denetlemesini Bölgesel Kalkınma Bakanlığı yapmıştır. Đçeriğinde, bölgesel farklılıkların aşamalı olarak kaldırılması ve dengeli gelişmesini sağlamayı amaçlayan yaklaşık 50 teklif önerisi bulunmakta. Tunus taki değişim süreciyle ilgili, yazılım aşamasında olan yeni anayasanın, entegre gelişimim

11 unsurunu sağlayabilmeye yönelik kapasite güçlendirme, ve mali ve yerel özerklik mekanizmalarını içermesi bekleniyor. Mısır konusuna gelince, temel hizmet anlayışının verimliliğinin ve yerel demokrasiyle birlikte sorumluluğun destekçisi olunabilmesi için, bu yeni anayasanın yerel ve yabancı yatırımları güçlü kılması gerekiyor. Bu nedenle idari bölümlerle ve yerel yönetimlerle alâkalı ilerlemeleri memnuniyetle karşılıyoruz. Đlgili ülkelerin ulusal makamlarına, Avrupa yönetmeliklerine ve Akdeniz Birliğine dayanarak, siyasi diyalog, tecrübe ve uzmanlık alışverişleri üzerine kurulan takip süreci girişimlerimizin merkezinde olacaktır. Bu çerçevede, ARLEM çatısı altında gözlemci statüsünden yararlanan Avrupa Konseyinin 12 YBY Kongresiyle ve yeni komşuluk politikasının potansiyel güçleriyle olan ilişkilere öncelik verilecektir. AB, Üye Devletleri, ve YBY arasındaki güç dağılımını konu alan ve adaylarla potansiyel adayların 13 analizine kadar uzanan çalışmalardan ve fikirlerden yola çıkarak, Bölge komitesi, ARLEM in eylem politikasına yarar sağlaması için yabancı ve bölge yatırımlarına yönelik izlemlerini takdim edecek. Öte yandan, Akdeniz in Güneyinde başlatılan anayasal sürecine takiben, BK nin Avrupa Konseyinin Venedik Komisyonuna katılması, ileriki dönemlerin anayasasında sorumluluk, orantılılık ve yakınlık ilkelerinin sağlam kılınması açısından olumlu bir gelişmedir. Sürdürülebilir ve kalıcı bir demokrasi kurmanın diğer anlamı da toplumda cinsiyet eşitliğinin sağlanması, siyasi ve ekonomik alanlarda kadınların katılımının artırılması demektir. Bazı ülkelerde,parlamentoların dengeli bir biçimde oluşturulması için bulunulan girişimler, uygulama aşamasında istenilen sonuçtan çok, tepkilere yol açtı. Yerel ve bölgesel yönetimler (YBY), toplumdaki eşitsizliğin ortadan kaldırılması için, yerel düzeyde siyasi katılım kültürünün, ve siyasi kararların yerel ihtiyaçları dikkate almaları konusunda kilit bir rol oynamakta. 2.2 Akdeniz Birliği için sektörel politikalarının bölgeselleşmesini sağlamak Bölgesel boyut, kamu hizmetlerinin etkin yönetimi ve istikrarsızlıktan dolayı zorlaşmış ekonomik sorunların ihtiyaçlarına yanıt verebilmek için önemli bir etkendir. Bölgesel boyutta performansı artırmak için, kilit yöntemlerinin birçoğu dikkate alınmalıdır. Bunlara sürdürülebilirlik, uyum ve iyi yönetim gibi, demokratikleşme ve anayasal gelişim de dahildir. Bu yaklaşım ARLEM in öncelikli olan 12 Avrupa Konseyinin YBY Kongresinin çözümleri : 342/2012 ve 343/

12 yıllık eylem düzenlemelerindeki güçlenme noktasıyla olacaktır. Bu nokta bölge için başlıca sorunlardan olan ekonomik ve bölgesel gelişimle çevresel dayanıklılıktır 14. Olgunluk ve hedef birleşimlerini güçlendirirken, 2012 yılı öncelikli olan eylemlerin belirlenmesine, diğer kuruluş ve kurumların faaliyet düzenlemelerine şahit olmuştur. Bu belge ayrıca Akdeniz Birliği 2012 yıllık çalışma programına uyumlu hale getirilmiştir. Akdeniz Birliği iş programına dayalı, ARLEM faaliyetlerinin bazılarını her iki örgüt arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi ile ilgili toplantılar (bakanlar toplantısı, üst düzey konferanslar, uzman gruplar), ile de uyacak şekilde tasarlanmıştır. Bu mantıkta, Akdeniz Birliği sekreterliği ve ARLEM in iki komisyonu, ve konu ile ilgili bölümler arasındaki sinerjiyi geliştirmek tercih sebebidir. Çeşitli Avrupa kurumları ile iletişim halinde olan ARLEM e ve Akdeniz Birliği sekreterliğine verilen görevler, YBY nin Akdeniz Birliğindeki stratejik ve mali girişimlerinin destek görmesini sağlıyor ve 2013 için Akdeniz Birliğinin Yıllık Çalışma programlarında, öncelikler önergelerde de sunulan ve somut sonuçların beklendiği sancak gemisi olarak adlandırılan projeye verilmiştir. Görevini tamamlamak için, Akdeniz Birliği projeleri eleme ve analiz sürecinden geçirme programı geliştirdi, ve aynı zamanda mali destek alabilmek için operasyonel bir plan geliştirilme yönünde çalışmaktadır. Fon toplama stratejisindeki amaç, Akdeniz Birliği etiketli projeler için geçerli yeni finansman programlarının oluşturulması ve finansörlerle bağışçıların arasında bir ağ kurulmasını sağlamak. Akdeniz Birliği bölge için büyük önem taşıyan beş farklı alanda projeler geliştirmektedir : işgeliştirme ve finansman koordinasyonu, ulaşım ve kentsel gelişim, enerji kaynakları, çevre ve su kaynakları, yüksek eğitim ve araştırma, ve son olarak da sosyal ve sivil işler. Son olarak, ARLEM in eylem kapasitesini gösterip Akdeniz Birliği nin sektörel önceliklerini bölgeselleştirecek önlemler alması gereklidir. Buna ek olarak, pratik Akdeniz Birliği projelerinin seçilmesi ve uygulanması söz konusu olduğunda, özellikle bu projelerin bölgesel anlamda açık bir etkileri olduğunda, yerel ve bölgesel aktörlerin de yer almalarını sağlayacağız. a) Ekonomik, sosyal ve bölgesel gelişimler 14 Üyeler, ARLEM in kuruluşundan bu yana özellikle komisyonlarının eylemleri çerçevesinde sunulan raporlarla sürdürdüğü çalışmalara dayanacaktır : (bu raporlar ARLEM in internet sitesinde mevcuttur) Akdeniz bölgesi (raportörü Nichi Vendola (Puglia / BT)) çölleşme ve iklim değişikliği arasındaki bağlantı (BK 418/2011 son). Dönüşümü mümkün enerji kaynakları (raportörü Michel Lebrun (Valonya / BE)) (BK 295/2011 son) Küçük ve orta ölçekli işletmeler (raportörü Fathallah Oualalou (Rabat / MA) (BK 378/2011 son) Kültürel mirasın korunması ve iyileştirilmesi (Asım Güzelbey (Gaziantep / TR)) (BK 386/2011 son) Akdeniz kentsel gelişimi raporu (M. Khalid AL-HNAIFAT, Grand Tafilah Belediye Başkanı (Ürdün)) (BK 62/2011 son) Akdeniz yerel su yönetimi raporu (Ramón Luis Valcarcel, (Murcia / ES) (BK 61/2011 son)

13 Bu dönem sürecinde en önemli hedef üç kıyının seçilmişlerine, AB yi etkileyen ve krizin daha da zorlaştırdığı bu yarış sürecini atlatmak adına yapılması gereken işbirliği, ve bazı ülkelerdeki geçiş sürecini Akdeniz in ekonomik ve sosyal perspektiflerinin iyi bir değerlendirmesinden yola çıkarak destek alınması. Avrupa ülkelerindeki durgunluk, dış talep ve uluslararası finansal akımların azalmasına yol açmıştır (gurbetçilerin döviz göndermeleri, dış ticaret, doğrudan yabancı yatırım (DYY)). Bu şok, ortalama 2-2.5% oranında büyümenin azalmasına yol açtı ve istihdamla kamu bütçelerini (Gayri safi yurtiçi hasılası -GSYĐH-'nin ortalama %7 açıkları 15 ile) etkiledi. Arap Baharı ekonomik alanda da hissedildi. Onlar gıda gelirlerinin büyük bir kısmını harcamak olarak son yıllarda gıda fiyatlarındaki güçlü dalgalanmalar, GSYĐH ülkelerini etkiledi ve ayrıca, yoksul kesimin gelirlerinin büyük bir kısmını gıda ya harcadıklarından dolayı, daha da savunmasız bir duruma sürükledi. Đş için elverişli bir ortam, yüksek derecede okuma yazma ve genel eğitim, uygun fiyatlı konut, çocuk bakım hizmetleri, ve toplu taşıma, her zaman sunulabilen bir durum değildir. Bu bağlamda, yerel yönetimler, gerekli imkanlara sahip olduğu taktirde, ekonomik ve sosyal ilerleme için büyük bir katkıda bulunabilir. Ayrıca ARLEM, Akdeniz ülkelerindeki işsizlik durumunun farkında olduğu için iş sağlamak adına Akdeniz girişiminin onayını da aldı.yerel ve ulusal düzeydeki işsizliği hedefleyen Akdeniz Birliğinin bu eylem programı üç sektörü bir araya getirmekte : iş eğitimi ve okul eğitimi, iş aracılığı ve verimli iş altyapısı. Önümüzdeki birkaç yıl içinde 16 bunlar ARLEM 'nin faaliyetlerinin temel taşları olacaktır. ARLEM Akdeniz kentsel stratejisinin kabulü, uzay planlama sistemi ve bir Akdeniz kentsel ajansının kurulması için çağrıda bulundu. Su an için, bu sadece Akdeniz Birliğinin üstlenebileceği bir görev. Özellikle YBY açısından kamu politikalarının uygulanması için eşitsizliğin söz konusu olduğunu bildiğimizde, gelişimleri için dikkatlerin daha farklı faktörlere verilmesi gerekiyor. Mesela indirgenmiş bölgesel dağılımlar gibi, ve yahut yerel gelişimin yükselmesini sağlayan bir mekanizma ya da yerel kamu hizmetlerini organize etmek amaçlı yapıların uygulanması gibi. Kent yönetimi iyi bir yerel yönetim ve sürdürülebilir, kalıcı şehirler için önemli bir başka unsur haline geldi. Aynı zamanda, kentsel gelişim konularının dengeli bir yaklaşımını sağlayabilmek adına bir ihtiyaç doğmuştur. Tabii bunları global bölgesel gelişimi ve YBY nin kırsal alanlarda ve küçük şehirlerle büyük şehirlerin arasındaki bağlantıda oynadığı rolü göz önünde bulundurmak gerekir. b) Çevresel sürdürülebilirlik, kalıcılık YBY lehine ayrıcalık tanınması gereken sektörel ortaklıklar çerçevesinde, çevrenin bozulmasına karşı koymak için ve kaynakların kalıcı bir biçimde kullanılması için sunulan politikalar bu dönemin başlıca önceliklerinden olacaktır. Kaynakların yoğun bir biçimde kullanımı ve ortakların karbon gelişimine tasarruflu şekillerde geçişlerine bağlı olarak, bu öncelikler sorunlara karşı zor durumda 15 : bu Fransızca'da da mevcuttur ve 2013 Yıllık çalışma programı, AKB Sekreterliği,

14 kalacak.özellikle SUDEV komisyonunun konusunda erbabı olduğu, enerji ve ulaşım politikası, verimli ve kalıcı şehir konsepti ve kırsal kesimlerin hassas olduğu durumlarda. Akdeniz deki dönüştürülebilir enerji konusuna gelince, ARLEM çoklu eylem görevlileri ve çoklu derece yaklaşımlarının birlikte getirdikleri paydaşlar ve organizasyonların stratejilerini dahil etmenin, aynı zamanda deneyim ve bilgilerin paylaşımını tanımlamanın öneminin altını çizdi. Özellikle de, Avrupa Komisyonunun Güney Akdeniz Belediye Başkanları Antlaşmalarına kadar uzanan ortaklık talebinin altını çizmiştir. ARLEM tarafından SUDEV komisyonuna yöneltilen su ve çölleşme konusu üzerine hazırlanan ve YBY nin de çölleşmeye karşı alınması gereken önlemleri tanımlama ve hayata geçirmeye yönelik oynadığı rol de dikkate alınarak, bölge için ortak siyasi yol haritası ve geliştirilen strateji raporda sunulmuştur. Akdeniz in yarı kurak alanlarındaki su talebi, çölleşme ve su sıkıntısı ile ilgili sorunlar da ele alındı. Özellikle Mare Nostrum Kampüsünde Kasım 2011 de düzenlenen toplantının sonucu olan Murcia Beyannamesinde yapılan vurgu dikkate alınmıştır. ARLEM 2011 yılında kabul edilen yerel su yönetimine dayalı raporlarının uygulanmasını sık aralıklarla izlemekte. Fas ın Oujda kentinde 9-10 Ekim 2012 tarihleri arasında düzenlenen Küresel Su Dayanışması Forumu esnasında, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı da dahil olmak üzere, AKB, ARLEM ve Akdeniz Su Enstitüsü gibi birçok kuruluş, bölümlere ayrılmış olan dayanışma mekanizmaları ve bölgesel işbirliğinin Akdeniz'de Su ve Arındırma Hakkının hakikatini ortaya koymak için gerekli olduğu durumunu tartıştılar. Nihai sonuçlarda, forum un katılımcıları ARLEM tarafından temsil edilen Akdeniz in üç kıyısının Yerel ve Bölgesel Yönetimlerinin her türlü yönetim seviyesini kapsayan (küresel, ulusal, bölgesel, yerel) kurumlar, Akdeniz in su stratejisi lehinde saf tutmayı kabul ettiler. Bununla birlikte, Bölümlere Ayrılmış Dayanışma Mekanizmaları ve Akdeniz de arındırılmış suya erişimin sağlanması, geliştirilmesi ve üretilmesi için bir araya geldiler. 2.3 Makro-bölgesel strateji ve Euromed bölgesi için uyum politikası na katkıda bulunmak Akdeniz bölgesini tanımlayan nüfus istatiklerinin eğilimleri ve sosyo-ekonomik değişiklikler, yeni dengelerin, şehirler ve bölgelerin toplumsal faaliyetlerin merkezine yerleşmesinin önemine yöneltmekte. Sonuç olarak, Euromed bölgesi için makro bölgesel girişimin ve uyum politikasının ortaya çıkması konusunun etrafında yürütülen tartışmalarda, seçkin bir yer edinme görevi ARLEM e düşüyor.

15 Bu dönem Akdeniz için yer edinmiş bir strateji geliştirmek için gereklidir çok yıllı programlama perspektifinde ve komşuluk politikasının yeni aracı doğrultusunda, Avrupa Birliğinin uyum politikası prensibi üzerine kurulmuş stratejinin açıklaması bu yöndedir. Bu konuda, bölgesel gelişim stratejilerinin ele alınması Güney Akdeniz ülkelerine yönelik birleşme politikasının öncülüğünü yapmak anlamına geliyor. Yönetimler arası müzakerelerin bir meyvesi olan komşuluk politikası çerçevesinde devreye giren eylem dağılımını ve bölünmeleri engellemek için, Avrupa Komşuluk Politikasının mimarisinde üst sıralarda olan ulusal eylem planı çerçevesinde, bölgesel planlama yöntemi geliştirmek bir gereksinimdir ; ki bu gerek duyulan noktalardan biri de bölgelerarası ve sınırlar arası potansiyelin geniş çapta kullanılmasıdır. Bir sonraki programlama sırasında, içerik ve araç konusunda Avrupa dahilinde yürütülen uyum politikasına aktarılabilecekleri hesaplayarak, bir bölgesel programın denetim sürecini kurmak çok önemlidir. Bu kredilerle araçların örgütlenmesi için ARLEM in de bağlı kalmasını gerektirecek uzun bir hazırlık dönemine ihtiyaç duyulacak. ARLEM, yerel ve bölgesel aktörlerin yönetim kabiliyetlerini güçlendirmek amaçlı önemli çabalardan destek bulan böylesi bir yarışın içeriğinin belirli sınırlara ayrılmasında kendini göstermelidir. Bu perspektifte, bölgelerin gelişim dinamiklerini, kentsel ve kırsal gelişim stratejilerini ve sınırlar arası ortaklıkları (Örn : Avrupa Bölgesel Ortaklık Topluluğu) özellikle ön planda tutmak önemlidir. Avrupa komşuluk ve ortaklık aracı «Akdeniz sahil ülkesi» adında sınırlar arası ortaklık programının kurulmasını sağlamıştır. Bu program mali ortaklık üzerine kurulan, ve aynı zamanda çok yıllı bir ortaklık ve programlama olan, bir modelin alıntısıdır. Finansmanı FEDER tarafından sağlanıp takibe alınması gereken ve bir sonraki çok yıllı programlamanın altını çizip, bir dinamiğin gerçekleşmesine sebep oldu. Nitekim, ARLEM daima yenilikçi bir Avrupa-Akdeniz uyum politikasına yönelik çağrıda bulunmuştur. Yenilikçi tüm tedbirleri Güney Akdeniz in şehir ve bölgelerinin Belediye Başkanları Sözleşmesi ne uzanan ve bu sürdürülebilirlik ve aynı zamanda enerji altyapıları gibi stratejik alanlarda 17 Hatırlatma babında MED PACT ve CIUDAD programları "kültürel, sosyal ve insan boyutu "yerel ve bölgesel yönetimler için komşuluk araçları programına dahildir.

16 bölgesel işbirliğinin uygulanması, Avrupa Komşuluk Politikası finansmanına yerel ve bölgesel otoritelerin erişimi Euro-Akdeniz uyum politikasını teşvik etmektedir. Daha iyi bir bölgesel entegrasyon Güney ülkelerinin GSYĐH nin artmasına ve tüm Avrupa-Akdeniz bölgesi büyümesine neden olacaktır. Bu bölgenin karşı karşıya olduğu zorluklar ve Akdeniz Birliği'nin geleceği tartışıldığında bir Akdeniz makro bölgesini başlatma fikri 18 genellikle öne çıkarılıyor. Nitekim, tarım, çevre, sosyal meseleler, ulaşım ve enerji ile ilgili olarak Akdeniz çevresindeki ülkeler arasında güçlü bağlılıklar vardır. Paydaşların birçoğu makro-bölgesel bir yaklaşımın onlara geleneksel hükümetler arası işbirliğinin üstesinden gelinmesi zor olan sorunlarına çözümler bulmasına yardımcı olacağını umuyor. Özellikle, Akdeniz makro bölgesi, değişik Akdeniz finansman araçlarının ve programlarının parçalanma sorunu ile başa çıkılabilineceğinin ve bunların koordinasyon ve tamamlayıcılık getirebileceğini ileri sürülmektedir. Bazı temenniler de, makro bölgesel stratejinin daha programlar düzenlemesi ve projelerin programlama, hazırlanma ve uygulanması için çok düzeyli bir çerçeve sağlayarak, çeşitli aktörler de dahil ederek AKB içine yeni bir yaşam soluğu sağlamasına yardımcı olabileceği yönünde. Ancak, ARLEM de AKB nin koruması altında olan ve 43 ülkenin de kapsadığı Akdeniz in büyük ve karmaşık bir alan olduğunun bilincindedir. Çeşitli aktörlerin ve kurumların zaten bölgede aktif olduğu göz önüne alındığında, özellikle AKB ve AB ile iyi bir koordinasyon gerekli olacaktır. Makro bölgelerle ile deneyimin yaşandığı ilk yıllarda bu kavramın hükümet ve paydaşların çeşitli düzeyde aralarında daha yakın ve daha iyi koordinasyona yol açmasına sebep olacak entegrasyon yaklaşımı olduğuna, ve tüm hedeflere ulaşmak için ortak çaba ve ulusal sınırların ötesinde işbirliği için izin verdiğini göstermiştir. Geleneksel işbirliği ve politika araçlarının zorlukları ve kilitlenmeleri böylece aşılabilir. Aynı zamanda, aktörlerin idari görevler için insan kaynaklarının eksikliğini strateji odaklarını kaybedebilmeleri yönünde bazı korkuları var. Sonuç olarak, makro bölgesel stratejilerin daha entegre olmasını sağlamak 19 için diğer AB politikaları ile yakından bağlantılı olduğu ileri sürülmüştür. 18 Avrupa Komisyonu'nun tanımına göre, bir makro bölgede bir veya daha fazla ortak özellikleri ya da zorlukları olan farklı ülkelerde veya bölgelerde bir dizi bölge de dahil olmak üzere bir alandır (...) coğrafi, kültürel, ekonomik ya da diğerleri gibi. AB'de makro bölge kavramı üç "hayır"a dayanmaktadır: Yeni AB yasalarının hiçbiri, hiçbir yeni kurumu ve hiçbir ek finansmanı ama yönetişimi geliştirmek ve ortak sorunlara çözüm bulmak amacı için değildir. Makro bölgelerin sınırları esnektir ve coğrafi ve fonksiyonel açılara da dayanmaktır. Dolayısıyla coğrafi bölgeleri kapsamaktır ; ancak fonksiyonel gereksinimleri ve farklı politika alanlarına göre değişebilir. 19 Avrupa Parlamentosu Akdeniz sahil bölgesini de kapsayan makro bölgesel bir strateji geliştirilmesine destek çıkıyor ve ulusal, bölgesel ve yerel yetkililer, bölgesel kuruluşlar, finansal kurumlar ve Sivil Toplum Kuruluşlar (STK)'larını da dahil eden kapsamlı bir yaklaşıma davet ediyor (PE 448,006 V 001) AESK yakın bir tarihte Akdeniz de makro bölgesel politikanın mümkün olma ihtimalini yükseltti. (ECO/332)

17 Makro bölgelerin yerel ve bölgesel boyutuna baktığımızda, Baltık Denizi Stratejisi ile YBY deneyimleri önemli bir rol oynayabilir ve bu açıdan makro bölgesel stratejilerinde önemli aktörler olduğunu göstermektedir. Onlar işbirliğini tamamlayıp ve geniş deneyim yelpazesini sunmak için vardırlar. Avrupa-Akdeniz işbirliği ile ilgili olarak, YBY nin ayrıca sınırlar arası işbirliği ve teknik bilgi hazinesi deneyimi ile ilgili sunacak çok şeyi var. BK 198/2011, 47/53 ve 56 bölümlerin sonu Bölgeler Komitesi, Avrupa Bölgeleri komşuluk politikası için önemli bir deneyim sağlanabileceğini düşünmektedir. Kendi AB üyelikleri sonrasında, AB üyesi olmayan komşuları ile ilişkilerini düzenleyen Orta Avrupa ülkeleri için yararlı bir araç haline geldi. Ayrıca, Avrupa Birliği'nin güney sınırında, belirli özellikleri Avrupa Bölgelerinin oluşturması için bir engel olarak kabul edilmemelidir. Onların hala erken aşamalarda olmasına rağmen 20 Endülüs-Cebelitarık-Fas, Notio Egeo-Türkiye, Vorio Egeo-Türkiye ve Polis-Trakiakent gibi olacak şekilde Avrupa Bölgeleri kurmak için girişimlerin önemini vurgulanmalıdır. Özellikle Güney Avrupa bölgelerinde, AB ve Euro bölgesinin güney sınırında Avrupa bölgeleri arasında bağlantı kurmaları ve kıtanın diğer bölgelerinde de kurup Orta Avrupa'da, kuzey ve Doğu Avrupa bitişiğinde yeni ortaklıklar oluşması öneriliyor. Avrupa Komşuluk Politikası aslında izole boyutlara parçalanmamalıdır. AB'nin bölgesel politikası böyle bir eğilime karşı mücadele edilmesi gerektiğini düşünüyor. Avrupa Bölgesel Đşbirliği Topluluğu (ABĐT) mali kaynakların tahsisini düzene sokmak için ve yönetim prensipleri temelinde bölgesel ve yerel kuruluşlara sunulan uyum ve koordinasyonunu güçlendirmek için çoklu seviye yöntemini ve sivil toplum örgütlerinin artan katılımını uygun bir araç gibi görünüyor. Akdeniz'in merkezi alanı konusuna gelince, 13 ve 14 Aralık 2012 tarihlerinde düzenlenen toplantıda, Avrupa Komisyonu tarafından 2014 sonu öncesi sunulması beklenen Adriyatik ve Đyon bölgesi için yeni bir AB stratejisine yönelik Bölgeler Komitesince çağrısı yapılan 21 teklife Avrupa Konseyi sıcak baktığını belirtti.. 3. ÖNERĐLER VE BEKLENEN BAŞARILAR +/- BK 2320/2012 sayfa 3 bakınız 20 BK nın "Avrupa Komşuluk Politikası revizyonu» hakkındaki fikirler (BK 198/2011 fin) 21 "Adriyatik ortak makro bölge nin etrafında gelişen Akdeniz de bölgesel ortaklık" hakkında fikirler (BK 168/2011 son)

18 3.1 Siyasi öneriler Taahhüt ve kanaatlerimizi bir kez daha vurguluyoruz: 1. AB Akdeniz ve Güney Doğu ülkeleri için öncelikli stratejik ortağı olmaya devam etmelidir ve dolayısıyla bu ülkelerin geleceği için net bir ekonomik yol ayarlamak için ve bu konuda daha iyi yönetim için temellerini atmaya, kendi egemenliğini sağlayarak devam etmelidir. Bu nedenle Güney Akdeniz halkı için derin bir saygı ifadesinde bulunmamız ve onların insan hakları demokrasisi, siyasal çoğulculuk, temel özgürlüklere ve saygı hakları gibi temel hakların ihlalini, şiddeti ve insan hakları ihlalini her türlü lanetliyoruz. 2. Şehirler ve bölgeler karşılıklı güven ortamına dayalı, Barselona Bildirgesi, ortaklık anlaşmaları, Avrupa Komşuluk Politikası eylem planları ve AKB nin bir Avrupa-Akdeniz Topluluğu yaratılmasına önemli bir katkısı olabilir; böylece tarihi ve güncel çatışmaların aşılması, halklarımız arasındaki yakın işbirliğinin temellerini ortaya koyup her zaman onların değerlerine hassasiyet ve saygıyla yaklaşılması sağlanabilir. Biz ademi merkeziyetçi işbirliğinin ve kent diplomasisinin istikrarının, geçiş sürecindeki ülkelerin demokratikleşme sürecinde önemli olduğuna inanmışızdır. 3. EUROMED ortaklığı, Akdeniz ülkelerinin birçoğunda yer alan ademi merkeziyet ve bölgeselleşmeyi destek amaçlı ve demokrasiyle bölgesel gelişimin ilerlemesi için büyük yatırımlar yapmak durumundadır. Bu bağlamda, bizim belirli bir modeli empoze etme gibi bir niyetimiz yok - Avrupa Birliği içinde gerçekten de tek bir ademi merkeziyet modeli mevcut değildir- aksine, amacımız, hukuk, demokrasi ve temel haklara saygı üstünlüğü gibi evrensel değerlere dayanan çok düzeyli yönetim kültürünü teşvik etmektir. 4. Devam etmekte olan reformlar şehirleri ve bölgeleri güçlendirmek için bir teklif önerisinde bulunuyor; bu, maddi ve siyasi açıdan da geçerlidir, ve bu sürecin atlanmaması gerekir. Biz, bölge ve yerel organların kurumsal takviye geliştirilmeleri ve Akdeniz'de çok düzeyli yönetim uygulamaları için, kamu yönetimi becerilerini pekiştirmeyi ve Kamu Politikaları Uygulamaları için yeterli kaynak ve özerklik elde etmelerini sağlamak için kendimizi bu işe adamışızdır. 5. Fonksiyonel işbirliği gerçek bir toprak yönetimi kurmak için tercih edilen yollardan biridir. Bu açıdan bakıldığında, biz tamamen yerel ve bölgesel makamları dahil eden ve bunun yanı sıra uyum politikasının uygulanması niyetinde bir entegrasyon girişimi ve bir makro bölgesel mantığını sağlayacak bir adım atmak istiyoruz. Güney-Güney işbirliğini güçlendiren ve Avrupa Komşuluk Politikası tarafından sağlanan fonları üzerine kurulu olan bir destekten bahsediyoruz. 6. Ekonomik entegrasyon, her ülkenin imtiyazları bakımından, teşvik edilmelidir. Đstihdam yaratmak için yola çıktığından beri, Güney Akdeniz deki ekonomik entegrasyon potansiyeli üç kıyı için de önemlidir. Bu açıdan bakıldığında, Avrupa-Akdeniz ortaklığının, tarafsız eğilim analizlerinde sıkça ifade edilen sosyal çalkantıların riski de göz önünde bulundurularak, insan sermayesi, eğitim ve öğretim üzerine odaklı olması gerek en önemli panzehirleridir. 7. Avrupa-Akdeniz Yerel ve bölgesel yönetimler ve Avrupa ve uluslararası arasındaki ortaklıkta yeni bir türün kurulması, sürdürülebilir ve dengeli bölgesel gelişmeyi sağlamak için bir önceliktir. Bu nedenle istihdam ve temel hizmetlere erişim için verilen destekler de dahil

19 olmak üzere, yerel ihtiyaçlara müdahalelerini odaklamak ; Đmar ve Kalkınma Bankası (ĐKB), Avrupa Yatırım Bankası (AYB) ve Avrupa Bankası gibi finans kuruluşlarının üzerinde durmaları gereken noktalardır te beklenen başarılar A) AKB sektörel politikalarının bölgesel olmasını sağlamak amacıyla, ademi merkeziyet sürecini anayasal süreçlere dayayarak, desteklemek. Bölgedeki birçok ülkede yaşanan demokrasiye geçiş, aynı zamanda yerel ve bölgesel demokrasi için potansiyel bir fırsat. Avrupa Birliği'nin yeni komşuluk politikasının bir numaralı hedefi sürdürülebilir demokrasinin temellerini güçlendirmek ; yerel ve bölgesel otoritelerin siyasi katılım kültürünü teşvik etmek, bu anlamda önemli bir rol olarak kabul edilmiştir. ARLEM için, demokrasinin temeli öncelikle yerel ve bölgesel düzeyde bulunmaktır. YBY, demokratik kurumların ve etkin idare binasının temel hizmetlerine, daha verimli, adil ve hesap verebilir başka bir kamu kurumuna olduğundan daha çok vatandaşlarına yakın duruyor. ARLEM bu dinamiğe eşlik etmek ve üye ülkelerin özgün gereksinimlerine bağlı olarak, siyasal olduğu kadar, teknik düzeyde de uzmanlık ve değiş tokuş ihtiyaçlarını karşılayabilecek durumda olmalıdır. Yerel ve bölgesel yönetimlerin Avrupa Venedik Komisyonu Konseyi ve Kongre ile Bölgeler Komitesi adlı yapılandırılmış ilişki sayesinde, ARLEM kademe kademe ilerlemesi gereken temel demokrasi sürecini 22 desteklemek için, çeşitli Avrupa kuruluşlarına dahil olmak durumundadır. B) AKB'nin sektörel önceliklerinin bölgesel olmasını sağlamak için kamu politikalarını yönetmek ve YBY kurumsal kapasitenin güçlendirmek 22 Ocak 2012'de, AB ve Avrupa Konseyi'nin 4.8 milyon Avroluk bir fon yardımıyla ortak bir programa imza atmışlardır (Anayasal reformu, seçimler yolsuzluk ve yargı reformu ile mücadele dahilinde)

Program Teklifi Türk-İsveç Yerel Yönetimler Ortaklığı Tuselog 2011-2015

Program Teklifi Türk-İsveç Yerel Yönetimler Ortaklığı Tuselog 2011-2015 Program Teklifi Türk-İsveç Yerel Yönetimler Ortaklığı Tuselog 2011-2015 Gözden geçirilmiş teklif, 2011 2 İçindekiler 1. Giriş... 4 2. Arka Plan... 4 2.1. Türk Yerel Yönetimindeki son gelişmeler... 4 2.2.

Detaylı

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çok-yıllı Endikatif Planlama Belgesi (MIPD)* 2011-2013. Türkiye

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çok-yıllı Endikatif Planlama Belgesi (MIPD)* 2011-2013. Türkiye EK Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çok-yıllı Endikatif Planlama Belgesi (MIPD)* 2011-2013 Türkiye * Kamu kurum/kuruluşlarımıza ilişkin yeni yapılanma, MIPD nin onay süreci sonrasına tekabül ettiğinden

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BÖLGESEL POLİTİKALARINDA AKDENİZ HAVZASI VE TÜRKİYE

AVRUPA BİRLİĞİ BÖLGESEL POLİTİKALARINDA AKDENİZ HAVZASI VE TÜRKİYE ÖZET AVRUPA BİRLİĞİ BÖLGESEL POLİTİKALARINDA AKDENİZ HAVZASI VE TÜRKİYE M. Akif ÖZER Bu çalışmada; Avrupa Birliği nin bölgesel politikalara bakış açısı, bu kapsamda Akdeniz Havzası ile ilgili stratejileri

Detaylı

GAYRIRESMİ TERCÜME GENİŞLEME STRATEJİSİ VE 2010-2011 DÖNEMİNDEKİ TEMEL ZORLUKLAR

GAYRIRESMİ TERCÜME GENİŞLEME STRATEJİSİ VE 2010-2011 DÖNEMİNDEKİ TEMEL ZORLUKLAR GAYRIRESMİ TERCÜME GENİŞLEME STRATEJİSİ VE 2010-2011 DÖNEMİNDEKİ TEMEL ZORLUKLAR 1. GİRİŞ AB nin genişleme süreci, Birliğin karşılaştığı birçok zorluğa rağmen, Komisyon un son ilerleme raporlarını kabul

Detaylı

«İSTİHDAM POLİTİKALARINDA GELİŞTİRİLECEK ÖNCELİKLİ EYLEMLER» HAKKINDA ORTAK RAPOR

«İSTİHDAM POLİTİKALARINDA GELİŞTİRİLECEK ÖNCELİKLİ EYLEMLER» HAKKINDA ORTAK RAPOR «İSTİHDAM POLİTİKALARINDA GELİŞTİRİLECEK ÖNCELİKLİ EYLEMLER» HAKKINDA ORTAK RAPOR İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ... 3 II. AKDENİZ ORTAK ÜLKELERİNDE (PPM) EKONOMİK VE SOSYAL AÇIDAN GENEL DURUM... 4 III. İSTİHDAM

Detaylı

İkinci Duyuru Mart 2008

İkinci Duyuru Mart 2008 16-22 MART 2009 İkinci Duyuru Mart 2008 İkinci duyuru Katılım çağrısı İçindekiler 5. Dünya Su Forumu na Davet 1 İklim Değişikliğine Uyum 2 Değişen Dünyada Suyun Yeri Neresidir? 3 Katılın, Sesinizi Duyurun

Detaylı

Bu hedefler: Anlaşmaların Reformu Avrupa Ekonomilerinin ve toplumlarının modernleştirilmesi Avrupa nın dünyadaki rolünün güçlendirilmesidir.

Bu hedefler: Anlaşmaların Reformu Avrupa Ekonomilerinin ve toplumlarının modernleştirilmesi Avrupa nın dünyadaki rolünün güçlendirilmesidir. T.C. MALİYE BAKANLIĞI AB VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI AĞUSTOS 2007 SAYI 7 BU SAYIDA: AVRUPA TOPLULUKLARININ MALİ ÇIKARLARININ KORUNMASI VE OLAF AVRUPA BİRLİĞİ NİN ORTADOĞU POLİTİKASI-ıı AVRUPA KOMŞULUK

Detaylı

Akdeniz de yerel su yönetimi hakkında ARLEM (Avrupa-Akdeniz Bölgesel ve Yerel Yönetimler Asamblesi) raporu

Akdeniz de yerel su yönetimi hakkında ARLEM (Avrupa-Akdeniz Bölgesel ve Yerel Yönetimler Asamblesi) raporu İkinci Genel Kurul Toplantısı Agadir, 29 Ocak 2011 Akdeniz de yerel su yönetimi hakkında ARLEM (Avrupa-Akdeniz Bölgesel ve Yerel Yönetimler Asamblesi) raporu TR - 2 - Bu ARLEM raporu, Murcia (İspanya)

Detaylı

Yerel ve Bölgesel Kalkınma: Küresel ve Yerel Bakış Açıları

Yerel ve Bölgesel Kalkınma: Küresel ve Yerel Bakış Açıları T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Yerel ve Bölgesel Kalkınma: Küresel ve Yerel Bakış Açıları Doç. Dr. Süleyman Yaman KOÇAK a Armağan Editörler: Dr. Buğra ÖZER Dr. Güven ŞEKER Manisa-2013

Detaylı

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014. {COM(2013) 700} ekindeki

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014. {COM(2013) 700} ekindeki AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 16 Ekim 2013 SWD (2013) 417 KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014 {COM(2013) 700} ekindeki

Detaylı

GAYRI RESMİ TERCÜME. Brüksel, 9 Kasım 2005 SEC (2005) 1426 TÜRKİYE 2005 İLERLEME RAPORU. (COM(2005) 561 nihai)

GAYRI RESMİ TERCÜME. Brüksel, 9 Kasım 2005 SEC (2005) 1426 TÜRKİYE 2005 İLERLEME RAPORU. (COM(2005) 561 nihai) GAYRI RESMİ TERCÜME AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 9 Kasım 2005 SEC (2005) 1426 TÜRKİYE 2005 İLERLEME RAPORU (COM(2005) 561 nihai) 1 A. GİRİŞ...3 1. ÖNSÖZ...3 2. AB VE TÜRKİYE ARASINDAKİ İLİŞKİLER...4 B. ÜYELİK

Detaylı

G-20 LİDERLER BİLDİRGESİ

G-20 LİDERLER BİLDİRGESİ G-20 LİDERLER BİLDİRGESİ ST. PETERSBURG ZİRVESİ 5-6 EYLÜL 2013 Giriş 1. Biz, G-20 Liderleri olarak 5-6 Eylül 2013 tarihlerinde St. Petersburg ta bir araya geldik ve küresel ekonomiyi güçlendirmek üzere

Detaylı

4.29. Fasıl 29: Gümrük Birliği 89 4.30. Fasıl 30: Dış İlişkiler. 90 4.31. Fasıl 31: Dış, Güvenlik ve Savunma Politikası. 91 4.32.

4.29. Fasıl 29: Gümrük Birliği 89 4.30. Fasıl 30: Dış İlişkiler. 90 4.31. Fasıl 31: Dış, Güvenlik ve Savunma Politikası. 91 4.32. İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 1.1. Önsöz... 3 1.2. Çerçeve... 3 1.3. AB ile Türkiye arasındaki ilişkiler... 3 2. SİYASİ KRİTERLER VE GÜÇLENDİRİLMİŞ SİYASİ DİYALOG... 6 2.1. Demokrasi ve hukukun üstünlüğü...

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI T.C. KALKINMA BAKANLIĞI BÖLGESEL GELİŞME VE YAPISAL UYUM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ağustos 2013 T A S L A K B Ö L G E S E L G E L İ Ş M E U L U S A L S T R A T E J İ S İ İ Ç İ N D E K İ L E R Yönetici Özeti...

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ'NDE BÖLGESEL POLİTİKA'NIN GELİŞİMİ ve YAPISAL FONLAR

AVRUPA BİRLİĞİ'NDE BÖLGESEL POLİTİKA'NIN GELİŞİMİ ve YAPISAL FONLAR AVRUPA BİRLİĞİ'NDE BÖLGESEL POLİTİKA'NIN GELİŞİMİ ve YAPISAL FONLAR Dr. Ergüder CAN Dilek Akdenizli KOCAGÜL Temmuz / 2008 Av r u p a B i r l i ğ i ' n d e B ö l g e s e l Po l i t i k a n ı n G e l i ş

Detaylı

Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim. Fikret Toksöz

Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim. Fikret Toksöz Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim Fikret Toksöz Sunus Türkiye Belediyeler Birliği ülkemizdeki bütün belediyelerin doğal üye olduğu, kamu tüzel kişiliğine sahip ulusal düzeyde kurulan tek yerel

Detaylı

KOBİ STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2007-2009)

KOBİ STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2007-2009) KOBİ STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2007-2009) Ocak 2007 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 3 KISALTMALAR LİSTESİ... 4 ÖNSÖZ.. 6 1. GİRİŞ 7 2. AVRUPA BİRLİĞİ MEVZUATINA UYUM ÇALIŞMALARI...10 2.1 Tarama ve Müzakere

Detaylı

AVRUPA KOMİSYONUNDAN KONSEYE, AVRUPA PARLAMENTOSUNA, AVRUPA SOSYAL VE EKONOMİK KOMİTESİ İLE BÖLGELER KOMİTESİNE YÖNELİK TEBLİĞ

AVRUPA KOMİSYONUNDAN KONSEYE, AVRUPA PARLAMENTOSUNA, AVRUPA SOSYAL VE EKONOMİK KOMİTESİ İLE BÖLGELER KOMİTESİNE YÖNELİK TEBLİĞ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA KOMİSYONUNDAN KONSEYE, AVRUPA PARLAMENTOSUNA, AVRUPA SOSYAL VE EKONOMİK KOMİTESİ İLE BÖLGELER KOMİTESİNE YÖNELİK TEBLİĞ Avrupa Birliği ile Aday Ülkeler arasında Sivil

Detaylı

AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir.

AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir. 1 AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir. 27 üyeli Birlik demokrasi, insan hakları ve pazar ekonomisi konusunda aynı temel değerleri paylaşan

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti BÖLGESEL REKABET EDEBĐLĐRLĐK OPERASYONEL PROGRAMI Ankara Ekim 2007 1 ĐÇĐNDEKĐLER Yönetici Özeti SAYFA 1. Kapsam, Danışma ve Koordinasyon 1.1 Ulusal Politika ve Sosyo-Ekonomik Çerçeve

Detaylı

TÜRKĐYE DE BÖLGESEL KALKINMA AJANSLARININ SOSYAL EKONOMĐK ĐŞLEVLERĐ

TÜRKĐYE DE BÖLGESEL KALKINMA AJANSLARININ SOSYAL EKONOMĐK ĐŞLEVLERĐ TÜRKĐYE DE BÖLGESEL KALKINMA AJANSLARININ SOSYAL EKONOMĐK ĐŞLEVLERĐ Doç.Dr. M. Akif ÖZER Gazi Üniversitesi. ĐĐBF Kamu Yönetimi Bölümü ÖZET Bölgesel Kalkınma Ajansları; sektörel ve genel kalkınma sorunlarını

Detaylı

Wir machen mit. Ulusal Uyum Planı

Wir machen mit. Ulusal Uyum Planı Wir machen mit. Ulusal Uyum Planı Yeni Yollar Yeni Fırsatlar İçindekiler Başbakan Angela Merkel in Önsözü 7 Devlet Bakanı Maria Böhmer in Giriş Yazısı 9 1. Federal Hükümetin Ulusal Uyum Planı ile İlgili

Detaylı

İkinci genel oturum Agadir, 29 Ocak 2011. ARLEM İN Akdeniz de kentsel gelişim hakkındaki raporu

İkinci genel oturum Agadir, 29 Ocak 2011. ARLEM İN Akdeniz de kentsel gelişim hakkındaki raporu İkinci genel oturum Agadir, 29 Ocak 2011 ARLEM İN Akdeniz de kentsel gelişim hakkındaki raporu TR Bu ARLEM raporu, raportör Tafil (Ürdün) Belediye Başkanı Sayın Halid el-hnaifat tarafından hazırlanmıştır.

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

Bu Kitabın içeriğinden tamamen Eşleştirme Projesi liderleri ve yazarları sorumludur ve asla Avrupa Birliği nin görüşlerini yansıtıyor şeklinde

Bu Kitabın içeriğinden tamamen Eşleştirme Projesi liderleri ve yazarları sorumludur ve asla Avrupa Birliği nin görüşlerini yansıtıyor şeklinde Bu Kitabın içeriğinden tamamen Eşleştirme Projesi liderleri ve yazarları sorumludur ve asla Avrupa Birliği nin görüşlerini yansıtıyor şeklinde algılanmamalıdır. Eylül 2006 I Önsöz Türkiye ve Almanya

Detaylı

TORONTO ZİRVESİ LİDERLER BİLDİRİSİ (26-27 Haziran 2010)

TORONTO ZİRVESİ LİDERLER BİLDİRİSİ (26-27 Haziran 2010) TORONTO ZİRVESİ LİDERLER BİLDİRİSİ (26-27 Haziran 2010) Giriş 1. G-20 nin uluslararası ekonomik işbirliğinde temel forum olma sıfatını aldıktan sonraki ilk zirve toplantısını Toronto da gerçekleştirmiş

Detaylı

AB Nedir? Pascal Fontaine

AB Nedir? Pascal Fontaine AB Nedir? Pascal Fontaine Bu kitapçığı ve AB hakkında diğer kısa açıklamaları elektronik olarak ec.europa.eu/publications/adresinde bulabilirsiniz. Avrupa Komisyonu Basın ve İletişim Genel Müdürlüğü Yayınlar

Detaylı

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA, KONSEYE, EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTEYE VE BÖLGELER KOMİTESİNE SUNULAN BİLDİRİM

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA, KONSEYE, EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTEYE VE BÖLGELER KOMİTESİNE SUNULAN BİLDİRİM AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 08.10.2014 SWD(2014) 307 KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA, KONSEYE, EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTEYE VE BÖLGELER KOMİTESİNE SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca

Detaylı

Türkiye nin Katılım Yönünde İlerlemesi Hakkında 2004 Yılı Düzenli Raporu

Türkiye nin Katılım Yönünde İlerlemesi Hakkında 2004 Yılı Düzenli Raporu AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU Brüksel, 6.10.2004 SEC(2004) 1201 Türkiye nin Katılım Yönünde İlerlemesi Hakkında 2004 Yılı Düzenli Raporu {COM(2004) 656 final} (Gayrı Resmi Tercümedir.) İÇİNDEKİLER A. GİRİŞ...

Detaylı

I. Genel Görüşümüz... 3 II. Politik Taahhüdün Yinelenmesi:... 5 A. Rio prensiplerinin ve geçmiş eylem planların tekrar onaylanması... 5 B.

I. Genel Görüşümüz... 3 II. Politik Taahhüdün Yinelenmesi:... 5 A. Rio prensiplerinin ve geçmiş eylem planların tekrar onaylanması... 5 B. I. Genel Görüşümüz... 3 II. Politik Taahhüdün Yinelenmesi:... 5 A. Rio prensiplerinin ve geçmiş eylem planların tekrar onaylanması... 5 B. Entegrasyonun, Uygulamanın ve Bütünlüğün Geliştirilmesi: Sürecin

Detaylı