Zemin Güçlendirme ve Sondaj Ekipmanlarý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Zemin Güçlendirme ve Sondaj Ekipmanlarý"

Transkript

1 Zemin Güçlendirme ve Sondaj Ekipmanlarý Zemin Güçlendirme ve Sondaj Ekipmanlarý Tezman Makine Ýthalat Ýhracat Sanayi Ticaret Limited Þirketi Sanayi Cadde Sade Sanayi Sitesi A Blok No:5 Kartal - Ýstanbul T : F : E : W :

2 'den beri, "Tezman Mühendislik Makine San. ve Tic. Ltd. Þti." çatýsý altýnda; zemin güçlendirme, ankraj, sondaj, tünel delgi, madencilik, yatay delgi ve asfalt düzenleme uygulamalarý nda kullanýlan makine ekipmanlarýnýn imalatýný ve satýþýný yapmaktayýz. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <<<<<<<< 2006 yýlýndan beri ise, iç piyasada yeterli deneyime ve üretim kalitesine ulaþmamýzýn verdiði cesaret ve yakaladýðýmýz dinamizm sayesinde, ikinci firmamýz olan "TEZMAN MAKÝNE ÝTHALAT-ÝHRACAT SAN. ve TÝC. LTD. ÞTÝ." ile küresel pazarda saðlam adýmlarla ilerlemekteyiz. Bu firmamýzla, bir yandan uluslararasý piyasada güvenilirliði ve kalitesi kanýtlanmýþ özel ürünlerin ithalatýný gerçekleþtirirken, bir yandan da, yakýn ülkelere ve Avrupa'ya yaptýðýmýz ihracat ile dünyaya Türkiye'nin bu sekörde sahip olduðu potansiyeli gösterebildiðimize inanýyoruz. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Ýmalatýmýzda bulunan makine ekipmanlarýný temel olarak; fore kazýk, mini kazýk, sondaj, yatay delgi, jet-grouting pompa ve uygulama ekipmanlarý, tünel açma ve asfalt frezeleme makinelerinin yedek parçalarý ve sahada müþterilerimizin sýkça ihtiyaç duyduðu, bu makinelerle birebir uyumluluk gösteren yüksek kaliteli sarf malzemeleri oluþturmaktadýr. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <<<<<<<< ailesi olarak, talaþlý imalat sektöründe edindiðimiz 13 senelik sektör deneyimimizle bilediðimiz kalite ve müþteri memnuniyeti odaklý hizmet politikamýzdan ödün vermeksizin, ihtiyaçlarýnýz için en uygun çözümleri sunacaðýmýzdan eminiz. Zengin ürün stokumuza ve uzman kadromuza güveniyoruz; çünkü biz yýllardýr bu iþi yapýyoruz <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< FORE KAZIK EKÝPMANLARI Tungsten Carbide Uçlar ve Tutucu Yuvalarý Fore Kazýk Yedek Parça & Revizyon Grubu Fore Kazýk Vibrasyon Diþlisi Fore Kazýk Vibrasyon Çeneleri MÝNÝ KAZIK ve ANKRAJ EKÝPMANLARI Delik Dibi DTH Tabancalarý (DTH Çekiç) ve Bitleri Tungsten Karbid Kesik Uçlar (Elmas Uç) Kil Augeri (Kil Ogeri) Kaya Augeri (Kaya Ogeri) Kaya Matkabý (Elmas Kaynaklý Mini Kazýk Matkabý) Ankraj Kafasý Ankraj Kamalarý (Gripler) Mini Kazýk Yedek Parça & Revizyon Grubu Hava Su Baþlýðý Fener Mili & Fener Mili Flanþý C6 Vites Diþli Grubu & Pompa Yaðlama Diþlisi SM 14 Rotari Mini Kazýk Yardýmcý Ekipmanlarý Piston Ayak Papucu (Sabitleme Papucu) Tahlisiye Delgi Makinesi Robotu (Yürüyüþ Arabasý) Delgi Makinesi Kulesi MADENCÝLÝK & TÜNEL EKÝPMANLARI Buton Bit ve Adaptörleri Kuyu Dibi Patlatma Deliði (DTH) Delici Ekipmanlarý YATAY SONDAJ EKÝPMANLARI Sonde Housing Pilot Matkabý (Klavuz Deliði Matkaplarý) Yatay Delgi Tarama Kafasý (Geniþletme Baþlýklarý) Boru Çektirmesi Çene Yataðý & Tij Çeneleri Adaptör Çeþitleri (Baðlantý Elemanlarý) SONDAJ EKÝPMANLARI Rotary Sondaj Ekipmanlarý Tricone Rock Bit (Çelik Diþli ve Kobra) Vidye Kron Matkap & Portkronlar Emprenye Elmas Matkap Elmas Vidye Uçlarý -Sekizgen Sondaj Uçlarý Kil Matkabý Burgu (Oger -Auger) Muhafaza Boru Baþlýðý Karotlu Sondaj Ekipmanlarý Vidye Matkap (Muhafaza Çarýklarý) & Portkron Karotiyer Muhafaza Borusu Segman (Sekman) & Yuvalarý (Segman Muhafazalarý) Sondaj Yardýmcý Ekipmanlarý Su Baþlýðý & Su Baþlýðý Mili Manevra Baþlýðý Tahlisiyeler Morset Çeneleri & Morset Çene Civatasý Adaptörler & Manþonlar Zemin Etüdü Ekipmanlarý SPT Takýmý (SPT Karotiyer ve SPT Çarýðý) Shelby Tüpü -Shelby (UD) Tüpleri & Shelby Baþlýðý Þahmerdan Darbe Baþlýðý Sondaj Makine Revizyon Grubu Ürünler Pompa Gömlek Takýmý -Pompa Gömleði & Baþlýðý Rotary Rulman Göbeði Rotary Diþli Takýmý (Aktarma Diþlisi Grubu) JET GROUT EKÝPMANLARI & POMPA PARÇALARI Delgi Uygulamasý Ekipmanlarý Tricone Rockbit Kil Matkaplarý Büyük Tip Testina Küçük Tip Testina Hava Tiji Baðlantý Elemanlarý (Adaptör & Manþonlar) Pompa Sarf Malzemeleri & Yedek Parçalarý Bronz Gömlek (Sarý Gömlekler) Kromlu Piston Sabit Piston Seat Takýmý (Seat, Valf, Disk, Somun, Yay) Çelik Gömlek Body & Gömlekleri (Metax & TW351 / TW352 & 5T) Nozul (Jet Nozzle) Piston Saplamasý & Somunu Baský Pullarý (Sarý & Çelik Baský Pulu) Valf Cover (Kelebek) Baðlantý Flanþý Kelebek Vana Pompa Blok Civatasý Sýzdýrmazlýk Ürünleri (Keçe & O-ring) 5T & 7T Kafa Somunu Jet Grout Pompasý Revizyon Grubu Ürünler 5T Pompa Yaðlama Diþlisi Silo Bas Planet Diþli Grubu Santrifüj Pompa Yýldýzý Jet-Grout Yardýmcý Ekipmanlarý Body Anahtarý Jet Silo Boðaz Kelepçesi Mikser Silo Aktüatörlü Kelebek Vanasý 02

3 JET GROUT EKÝPMANLARI VE POMPA SARF MALZEMELERÝ Sarý Gömlek Sabit Piston Krom Kaplý Piston Piston Saplamasý Çelik Gömlek Aluminyum Tip Testina Jet 2 Testina Krom Kaplý Testina Mili Baðlantý Flanþý Body Civatalarý Piston Saplama Somunu Valf Somunu Valf Disc Valf Yayý Valf Jet Adaptörü Jet Monitörü Body Valf Cover (Kelebek) Valf Seat Kademeli & Konik Kil Matkabý Tahlisiyeler Body Somunu Boðaz Kelepçeleri Tij Kelepçeleri Jet 2 Monitörü Sarý Gömlek Pulu (Sarý) Sarý Gömlek Pulu (Çelik) Keçe & O-Ring

4 SONDAJ EKÝPMANLARI SPT SPT ÇARIKLARI SU BAÞLIKLARI VÝDYELER SEGMANLAR VÝDYELER ADAPTÖRLER ÇENELER POMPA GÖMLEKLERÝ EMPRENYELER PORTKRONLAR KADEMELÝ & KONÝK KÝL MATKABLARI TRICONE ROCKBITLER ( ÇELÝK UÇLU VE KOBRA) MUHAFAZA BAÞLIKLARI 05 TAHLÝSÝYELER AUGER (OGER / BURGU) DÝÞLÝ ÇEÞÝTLERÝ 06

5 YATAY SONDAJ EKÝPMANLARI TARAMA (GENÝÞLETME) BAÞLIKLARI SONDE HOUSE PÝLOT MATKAPLAR BORU ÇEKTÝRME TAHLÝSÝYELER TÝJ ADAPTÖRLERÝ SUB ADAPTÖRLERÝ YATAY DELGÝ ROCKBITLERÝ ÇENELER ÇENE TUTUCULAR DITCH WITCH ÇENELERÝ 07 VERMEER ÇENELERÝ AMERICAN AUGER ÇENELERÝ HANLYMA ÇENELERÝ 08

6 DELGÝ MAKÝNELERÝ ÇENE VE TUTUCULARI C6 ALT ÇENE DITCH WITCH ÇENELERÝ FLOAT TEX ÇENELERÝ EGT & MDT KÝT ÇENELERÝ HANLYMA ÇENELERÝ DITCH WITCH ÇENELERÝ C8 ALT ÇENE SOILMEC KÝT ÇENELERÝ EGT ALT ÇENELERÝ SOILMEC ÇENELERÝ SONDAJ MAKÝNE ÇENELERÝ YATAY SONDAJ ÇENELERÝ MUHAFAZA ÇENELERÝ ATLAS COPCO ÇENELERÝ C8 KÝT ÇENELERÝ SOILMEC KÝT ÇENELERÝ C6 ÇENE TUTUCULARI YATAY SONDAJ ÇENE TUTUCULARI

7 TRICONE ROCK BIT (ÇELÝK DÝÞLÝ ve KOBRA) Uygulama Alanlarý: 1)Su Sondajý, 2)Madencilik, 3)Patlatma Deliði Açma Uygulamalarý, 4)Taþ Ocakçýlýðý, 5)Petrol & Doðalgaz Çýkarma Çalýþmalarý 6)Çeþitli Sivil Mimarlýk Uygulamalarý (Köprü, baraj vs. yapýmý) Rulman Tipleri: Yalýtýlmýþ (Kapalý) Makaralý Rulman & Açýk Makaralý Rulman Kaymalý (Friksiyon) Rulman inch Bit Ölçüleri TRICONE ROCK BIT Tij Baðlantý Ölçüleri (Pin Baðlantýlarý) mm inch mm 3 1/2 ~ 4 1/2 89 ~ /8 API /8 ~ 5 < 118 ~ /8 API /8 ~ 7 3/8 137 ~ /2 API /8 ~ 9 < 194 ~ /2 API /2 ~ 28 < 241 ~ /8 API /4 ~ 28 < 375 ~ /8 API /2 ~ 28 < 470 ~ /8 API

8 DELÝK DÝBÝ DTH TABANCALARI VE BÝTLERÝ DTH Tabanca & Bitleri Tezman DTH (Kuyu Dibi / Delik Dibi) Ekipmanlarý Tabanca Modelleri Çap Aralýðý (inch) Þank Tipleri Düþük Basýnç DTH Tabancalarý (5~7 Bar) Yüksek Basýnç DTH Tabancalarý (7~25 Bar) 2" ~ 8" 3" ~ 8" J, CIR DHD, COP, SD, QL, SF <<<<<<<< DTH Bit serisinde bulunan matkaplarýn, sahip olduklarý özelliklere göre, onlarca modeli bulunmaktadýr. Uygulama türünüze ve ihtiyaçlarýnýza en uygun <<<<<<<<< DTH Tabanca Biti seçimi için aþaðýdaki ölçü aralýklarý, kafa ve þank dizaynlarý listesini inceleyebilir veya <<<<<<<<< satýþ temsilcilerimizden profesyonel destek alabilirsiniz. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Yüksek Basýnçlý & Düþük Basýnçlý Bitler DTH Bit Çap Araligý : 76 ~ 555 mm / 3 ~ 21 7/8" < Kafa Dizaynlarý : Düz yüzey, Ýçbükey (Konkav), < Dýþbükey (Konveks), Kademeli Yüzey. <<<<<<< Þank Tipleri: BR2, BR3 COP32, COP34, COP42, < COP44, COP52, COP54, COP62, COP84 CIR65, < CIR70, CIR80, QT90, CIR110, CIR170, CIR200W, < J100B, CWG76, CWG90, DHD3.5, DHD340A, < DHD350, DHD360, DHD380W, CWG200, QL40, < QL50, QL60, SD4, SD5, SD6, SD8, Mission 40, < Mission 60, Mach 33, Numa 100, XL3, XL4, XL DTH Bit DTH Bit

9 ÜSTTEN DARBELÝ ( TOP HAMMER ) DELÝCÝ EKÝPMANLAR BUTTON BÝT VE BAÐLANTI EKÝPMANLARI BUTTON BÝT ÜRÜN LÝSTESÝ 15 DÝÞ TÝPLERÝ: R22, R25, R32, R38, T38, T45, T51 YÜZ DÝZAYNI: KARBÝD DÝZAYNI: ÞANK DÝZAYNI: Þank Adaptörleri Uzatma Rodlarý DÜZ YÜZEY,ÇUKUR YÜZEY, DIª BÜKEY (KONVEKS), ÝÇ BÜKEY Küresel (K) Uçlu DÜZ SANK ( KANALSIZ) Sivri Uçlu Balistik (BAL) Konik Uçlu RETRAKT ( KANALLI) Manþonlar (Kuplajlar) <<<<<<<< buton bitler, kafa kýsýmlarýna pres yöntemiyle monte edilmiþ yüksek sertlikteki tungsten karbid uçlar (elmaslar) sayesinde aþýnmalara karþý ultra dayanýklýlýk ve yüksek performans gösterir. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Ýsmini, üzerindeki "buton" karbidlerden alan bu darbeli kaya matkaplarýnýn kullanýldýðý baþlýca uygulama alanlarý þunlardýr: <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< -Tünelcilik, <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< -Madencilik, <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< -Patlatma deliði (blasthole) uygulamarý ve<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< -Taþ ocaklarý. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< T51 (2") T45 (1 3/4") T38 (1 1/2") R38 (1 1/2") R32 (1 1/8") R28 (1 1/8") R25 (1") R22 (7/8") Diþ Karbid Ölçüleri Aðýrlýk Tipi Yan Merkez Karbid Dizayný mm inch No. mm No. mm kg. lbs /8" K /2" K /8" K /8" /2" /8" /4" /8" " /2" /8" /16" /4" /4" /8" " /8" /16" /4" /4" /8" /8" " " " /4" /4" /2" /2" /2" " /2" /2" /2" /4" " " /2" /2" " /2" /2" /2" " " " /2" /2" /2" " " /2" " " /2" /2" /2" " " " /2" /2" /2" " /2" /2" /2" " " " /2" /2" /2" " " " /2" /2" Ürün Kodu T Z H 7 R S T Z H 7 R S T Z H 7 R S T Z H 7 R S T Z H 7 R S T Z H 7 R S T Z H 9 R S T Z H 9 R S T Z H 9 R S T Z H 7 R S T Z H 7 R S T Z H 7 R S T Z H 7 R S T Z H 9 R S T Z H 9 R S T Z H 9 R S T Z H 7 R S T Z H 7 R S T Z H 7 R S T Z H 9 R S T Z H 7 R S T Z H 9 R S T Z H 7 R S T Z H 9 R S T Z H 9 R R T Z H 9 R S T Z H 9 R R T Z H 9 R S T Z H 1 0 R R - 1 T Z H 1 0 R R - 2 T Z H 1 2 R S T Z H 9 R S T Z H 1 2 R S T Z H 1 0 R S T Z H 9 R S T Z H 1 4 R S T Z H 9 R S T Z H 1 4 R S T Z H 9 R S T Z H 1 4 R S T Z H 1 0 T S T Z H 9 T S T Z H 9 T R T Z H 1 4 T S T Z H 9 T S T Z H 1 4 T R T Z H 1 4 T S T Z H 1 7 T S T Z H 1 4 T R T Z H 1 4 T S T Z H 1 4 T R T Z H 1 4 T S T Z H 1 4 T S T Z H 1 4 T R T Z H 1 4 T S - 1 T Z H 1 4 T S - 2 T Z H 1 4 T R T Z H 1 4 T S T Z H 1 4 T R - 1 T Z H 1 4 T R - 2 T Z H 1 4 T S T Z H 1 4 T R - 1 T Z H 1 4 T R - 2 T Z H 1 6 T S T Z H 1 4 T S T Z H 1 4 T R T Z H 9 T R - 1 T Z H 1 4 T S - 1 T Z H 1 4 T S - 2 T Z H 1 4 T R T Z H 1 4 T S - 1 T Z H 1 4 T S - 2 T Z H 1 4 T R T Z H 1 6 T S - 1 T Z H 1 4 T S - 2 T Z H 1 6 T R T Z H 1 6 T S T Z H 1 6 T R 16

10 TUNGSTEN KARBÝD KAZICI UÇ VE ADAPTÖRLERÝ TUNGSTEN KARBÝD KAZICI UÇ VE ADAPTÖRLERÝ UYGULAMA ALANLARINA GÖRE TUNGSTEN KARBÝD UÇLAR & TUTUCU YUVALARI -Fore Kazýk & Mini Kazýk uygulamalarýnda: Baget (bucket), oger (auger), çarýk (shoe) ve çeþitli mini kazýk kaya matkaplarýnda; <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< -Asfalt Düzenleme uygulamarýnda: Asfalt freze tamburlarýnda; <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< -Kanal Açma (trenching) uygulamalarýnda; <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< -Yatay Sondaj uygulamalarýnda: Tarama Kafalarýnda (geniþletme baþýklarýnda) ve çeþitli pilot matkaplarýnda aþýnmalara karþý direnci artýran yüksek dayanýklý sert sarf malzemeleri olarak kullanýlmaktadýr. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< "TZ40" serisinde yer alan bu ürün grubumuz hakkýnda detaylý bilgi almak ve bu gruptaki diðer ürünlerimiz için konusunda uzman satýþ temsilcilerimizle irtibat kurunuz. <<<<<<<<<<<<<<< ÜRÜN KODLARI TABLOSU TZ 40 X XX XX XX TEZMAN Tungsten Karbid Kazýcý Uçlar & Adaptörleri serisi 1)Kazýcý Uç (Fisek Grubu) 2)Adaptör (tutucu yuvalar & soketler / holder) 3)Soketli Çarýk Ucu Karbid (Elmas) Çapý Sank Çapý veya "uzunluk X genislik X yükseklik" Dýs Çap 4)Disli Týrnak & Kesik Elmas (kaynak edilebilir elmaslý uçlar) 5)Çarýk Ucu (kaynak edilebilir) 6)Asfalt Kýrýcý Uçlar Fiþek Grubu Kazýcý Uçlar & Tutucu Yuvalarý Þank çap Aralýðý: 11,3 mm / 0,44" - 38 mm / 1,5" TZ (Special) TZ TZ TZ TZ TZ TZ TZ TZ

11 TUNGSTEN KARBÝD KAZICI UÇ VE ADAPTÖRLERÝ TZ40360x20x45 Soketli Çarýk Uçlarý & Soketleri (Uç Yuvalarý) Üzerindeki elmas uçlarla güçlendirilmiþ sokete takýlan bu yeni nesil çarýk uçlarý, ileri dizayný ve iri taneli elmaslar sayesinde yüksek performans ve dayanýklýlýk sergiler. Alýþagelmiþ çarýk uçlarýndan farklý olarak, çarýk ucunun kendisi yerine, soket kaynak edilir. Bu sayede, çarýk ucuna "tak-kullan" özelliði kazandýrýlmýþ olur. Bu özel ürün hakkýnda daha detaylý bilgi almak için satýþ birimimizle irtibata geçiniz.<<<<<<<<<<<<<<<<<< TZ40380x50x41 Diþli Týrnaklar & Kesik Elmas Uçlar<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Diþli Elmas Týrnaklar ve Kesik Elmas Uçlar, yatay delgi uygulamalarýnda kullanýlan "tarama kafalarýnda" (geniþletme baþlýklarýnda), ekipman ömrünü ve performansýný artýrmak amacýyla çok sayýda kullanýlan yüksek sertlikteki sarf malzemeleridir. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Konik þekillerinden dolayý "konik elmas uç" olarak da bilinen "kesik elmas uçlar", genellikle mini kazýk uygulamasýnda kullanýlan ekipmanlara kaynak edilerek veya çeþitli ankraj ve sondaj matkaplarýnýn uç kýsýmlarýnda kullanýlýr. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Her iki ürün grubunda da, uç ölçüleri ve modelleri, uygulama verimliliði ve kullanýlacak ekipmanlara göre çeþitlilik göstermektedir. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Kaynak edilebilen bu sert kazýcý uçlarýn çelik gövdelerinin küçük boyutlarýna karþýn, ön kýsmýnda yer alan iri taneli "karbid" (elmas) malzeme sayesinde, uçlarýn kýrýlmalara ve çatlamalara karþý direncini artýrmak ve uygulama zemininde karþýlaþýlabilecek sert cisimlere karþý kusursuz performans gösterir. <<<<<<<<<<< (Bu baþlý altýnda yer alan ürün görsellerine, var olan ürün kodlarýnýn yaný sýra ürün isimleri eklenecektir. Elmaslý Çarýk Uçlarý<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Üzerinde daðýnýk olarak yer alan iri taneli elmaslar (tungsten karbid malzeme) ve özel tasarýmý sayesinde uygulama zemininde etkili bir çalýþma sunar. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<< TZ40574x37x45 Elmas Diþli Týrnak TZ Kesik Elmas Uçlar TZ Asfalt Kýrýcý Uçlar (Asfalt Freze Uçlarý) & Tutucu Yuvalarý TZ TZ TZ

12 21 22

13 JET GROUT EKÝPMANLARI & POMPA PARÇALARI 23 24

14 INTERMAT Middle East 2011 Fuarý (28-30 Mart ) <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <<<<<<<<, Kalitesini Belgelendirdi <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Mart 2011 tarihleri arasýnda, Birleþik Arap Emirlikleri'nin baþkenti Abu Dhabi'de düzenlenen uluslararasý inþaat ekipmanlarý fuarý INTERMAT Middle East 2011'de katýlýmcý olarak yer alan tek Türk firmasýydýk. Birleþik Arap Emirlikleri'nin yaný sýra, diðer Körfez Ülkeleri'nden gelen ziyaretçiler tarafýndan markamýz ve ürünlerimiz büyük ilgi gördü. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <<<<<< ; uluslararasý tanýnýrlýða sahip, Almanya menþeli baðýmsýz denetleme, kontrol ve belgelendirme kuruluþu TÜV SÜD tarafýndan, ISO 9001:2008 kalite yönetim sistem sertifikasý almaya uygun görülmüþtür. Eriþtiðimiz kalite düzeyini belgelendirerek ve kalitemizi baðýmsýz bir uluslararasý belgelendirme kuruluþunun denetimine açarak, <<<<<<, marka deðerinin ve ürün kalitesinin artarak devam ettireceðinin taahhüdünü vermiþtir. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< middle east TH March 2011 Abu Dhabi, UAE THE INTERNATIONAL EXHIBITION FOR MACHINERY, MATERIAL & EQUIPMENT FOR CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE ISO 9001 belgesinin dünyaca kabul görüldüðünden, <<<<<<< 'ýn uluslararasý atýlýmlarýna ve marka deðerini geliþtirmesine de katkýda bulunacaðý öngörülmektedir. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<< BAUMA China 2010 Fuarý (23-26 Kasým) <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Kasým 2010 tarihleri arasýnda Shanghai'da düzenlenen BAUMA CHINA 2010 uluslararasý inþaat makineleri ve ekipmanlarý fuarýnda katýlýmcý olarak yer aldýk. Asya ve Orta Doðu ülkelerinden ziyaretçilerin aðýrlýðýný koyduðu fuara onlarca ülkeden 150'000'in üzerinde ziyaretçi katýlýmý gerçekleþti. <<<<<<< olarak; katýlýmcý olarak yer aldýðýmýz ilk uluslararasý fuar olan BAUMA CHINA 2010'da, çeþitli ülkelerden gelen ziyaretçilere markamýzý ve ürünlerimizi ilk elden tanýtarak ihracatçý vasfýmýzý pekiþtirme imkaný yakaladýk. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< INTERNATIONAL TRADE FAIR FOR CONSTRUCTION MACHINERY BUILDING MATERIAL MACHINES CONSTRUCTION VEHICLES AND EQUIPMENT 25 26

Kapak Konusu www.madencilik-turkiye.com Barkom, Ürün Portföyü İle Göz Dolduruyor...

Kapak Konusu www.madencilik-turkiye.com Barkom, Ürün Portföyü İle Göz Dolduruyor... Kapak Konusu www.madencilik-turkiye.com Barkom, Ürün Portföyü İle Göz Dolduruyor... Madencilik, sahada karşılaşılan sorunlar ve bilinmeyenleri ile oldukça zorlu bir sektördür. Madencilikte kaybedilen zamanın

Detaylı

Madencilik, sahada karşılaştığı sorunlar ve bilinmeyenleri

Madencilik, sahada karşılaştığı sorunlar ve bilinmeyenleri Kapak Konusu www.madencilik-turkiye.com Sondaj Sektörünün İş Ortağı: Barkom Madencilik, sahada karşılaştığı sorunlar ve bilinmeyenleri ile oldukça zor bir sektördür. Madencilikte kaybedilen zamanın önemli

Detaylı

Drilling Equipment Accessories for Piling Machines Zemin Makinaları Delici Aksesuarları

Drilling Equipment Accessories for Piling Machines Zemin Makinaları Delici Aksesuarları Küçükyalı İş Merkezi Girne Mah. Irmak Sk. A Blok No:11 34852 Maltepe, İstanbul Türkiye T: + 90 (216) 366 34 21 F: + 90 (216) 366 34 25 E: info@teknofor.com Drilling Equipment Accessories for Piling Machines

Detaylı

Tekstil, Kaðýt, Plastik Ambalaj, Baský ve Matbaa Sektörleri için komple silindir üretimi ve kaplamasý,

Tekstil, Kaðýt, Plastik Ambalaj, Baský ve Matbaa Sektörleri için komple silindir üretimi ve kaplamasý, ARTIPOL Genel Tanitim 1995 yýlýndan itibaren, poliüretan elastomer malzemesi konusunda hizmet veren Artýpol Poliüretan & Kauçuk Ýmalat Ýthalat Ýhracat Sanayi ve Ticaret Limited Þirketi, 2001 yýlýndan itibaren

Detaylı

www.kosgeb.gov.tr ATÝK MATBAACILIK www.atikmatbaa.com.tr Basým Tarihi : 05 Kasým 2010

www.kosgeb.gov.tr ATÝK MATBAACILIK www.atikmatbaa.com.tr Basým Tarihi : 05 Kasým 2010 www.kosgeb.gov.tr ATÝK MATBAACILIK www.atikmatbaa.com.tr Basým Tarihi : 05 Kasým BÜYÜK ANADOLU SANAYÝ ÝNÞ. TÝC. LTD. BÜYÜK ANADOLU SANAYÝ ÝNÞ. TÝC. LTD. ÞTÝ. ÞTÝ. 19 yýlýndan günümüze kadar kauçuk ve plastik

Detaylı

Tespit Vidasý. Ýç Ölçüm Çeneleri. Verniyer Skalasý. (Metrik) Dýþ Ölçüm Çeneleri. Ýç Ölçüm Çeneleri. Fonksiyon Düðmeleri. Dýþ Ölçüm Çeneleri.

Tespit Vidasý. Ýç Ölçüm Çeneleri. Verniyer Skalasý. (Metrik) Dýþ Ölçüm Çeneleri. Ýç Ölçüm Çeneleri. Fonksiyon Düðmeleri. Dýþ Ölçüm Çeneleri. KUMPASLAR KUMPAS HAKKINDA Kumpaslar parçalarýn iç, dýþ, yükseklik ve derinlik gibi boyutlarýný ölçmek için kullanýlýrlar. Ýç Ölçüm Çeneleri Tespit Vidasý Verniyer Skalasý (Ýnç) Ana Skala (Ýnç) KUMPAS ÇEÞÝTLERÝ

Detaylı

BISON TORNA AYNALARININ ÝÞ BAÐLAMA HASSASÝYETÝNÝN DIN STANDARTLARI ÝLE KARÞILAÞTIRMA TABLOSU

BISON TORNA AYNALARININ ÝÞ BAÐLAMA HASSASÝYETÝNÝN DIN STANDARTLARI ÝLE KARÞILAÞTIRMA TABLOSU BISON TORNA AYNALARININ ÝÞ BAÐLAMA HASSASÝYETÝNÝN DIN STANDARTLARI ÝLE KARÞILAÞTIRMA TABLOSU GÖVDE Tip 3200 ve 3600 serisi: Yüksek kaliteli dökümden imal edilmiştir. Tüm aynaların gövdelerinin üzerinde

Detaylı

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý.

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý. Kalite Güvence Sistemi Belgesi... Sulamada dünya markasý. Borular Sulama Borularý & Spagetti Borular Aþýndýrýcý sývýlara karþý yüksek derecede dayanýklýdýr. Güneþin UV ýþýnlarýna karþý dayanýklý ve esnektir.

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin.

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin. ... J3-1 ÖNLEM... J3-1 TRANSFER ELEMANININ DAÐITILMASI... J3-2 ÖN TAHRÝK DÝÞLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI/ TOPLANMASI... J3-4 TRANSFER ÇIKIÞ MÝLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI TOPLANMASI... J3-5 TRANSFER ELEMANININ

Detaylı

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 Uygulama Çok yönlü kullanýlan kontrol vanalarý,tek oturtmalý glob veya üç

Detaylı

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý.

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý. Kalite Güvence Sistemi Belgesi... Sulamada dünya markasý. Filtreler Plastik Filtreler Çeþitli filtre tipleri. Çok çeþitli filtrasyon dereceleri (mesh). Aþýnmaya karþý dayanýklýlýk Kolay bakým : filtre

Detaylı

PİMAKS PNÖMATİK İŞ. MAK. İML. SAN. MÜH.

PİMAKS PNÖMATİK İŞ. MAK. İML. SAN. MÜH. ÖNSÖZ Firmamız 1986 yılında üretim hayatına ilk olarak hava ile çalışan delici, kırıcı ve kompresör yedekleri ile Ankara Ostim de faaliyetine başlamış olup, kuruluşundan bu yana en kaliteli ve en iyisini,

Detaylı

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A.

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A. C TIFIE D ER ISO 9001 CERTON N.008/02 SAIT Abrasivi S.p.A. 1953 yýlýnda kurulmuþ olan SAIT ABRASIVI, üstün kaliteli aþýndýrýcý imalatýnda lider firmadýr. Torino fabrikasý ve Piozzo Fabrikasý tamamen otomatik

Detaylı

İTHAL, TRI-CONE SONDAJ MATKAPLARI

İTHAL, TRI-CONE SONDAJ MATKAPLARI İTHAL, TRI-CONE SONDAJ MATKAPLARI Aralık Made in RUSSIA 2016 01 FİYAT LİSTESİ Made in RUSSIA TRI CONE SONDAJ MATKAPLARI Orta sertlikteki zeminler için dizayn edilmiştir. 8½" MTR-215 8½" MTR 215 215,9 8

Detaylı

KOMPARATÖR SAATLERÝ, HASSAS ÝÇ VE DIÞ ÇAP ÖLÇÜM SÝSTEMLERÝ, MANYETÝK STANDLAR

KOMPARATÖR SAATLERÝ, HASSAS ÝÇ VE DIÞ ÇAP ÖLÇÜM SÝSTEMLERÝ, MANYETÝK STANDLAR KOMPARATÖR SAATLERÝ, HASSAS ÝÇ VE DIÞ ÇAP ÖLÇÜM SÝSTEMLERÝ, MANYETÝK STANDLAR KOMPARATÖRLER HAKKINDA Komparatör saatleri parçalarýn yükseklik ve derinlik ölçümlerinde, komparatör takýmlarý ile iç çap ölçümlerinde,

Detaylı

POLiPROPiLEN BORU VE EKLEME PARÇALARI

POLiPROPiLEN BORU VE EKLEME PARÇALARI POLiPROPiLEN BORU VE EKLEME PARÇALARI 0 07 hakan plastik product catalogue Hakan Plastik üretim kataloðu Polipropilen Random Kopolimer (Tip 3) hammaddeden üretilen ve kimyasal maddelere karþý dayanýklý

Detaylı

80 lt. 120 lt. 2 tekerlekli arabalý bidonlar. farklý atýklarýn toplanmasý için üretilmiþ modeller. Tek. Kod. 240 Lt. Tek. Kod. 80 Lt. Tek. Kod.

80 lt. 120 lt. 2 tekerlekli arabalý bidonlar. farklý atýklarýn toplanmasý için üretilmiþ modeller. Tek. Kod. 240 Lt. Tek. Kod. 80 Lt. Tek. Kod. 2 tekerlekli arabalý bidonlar 80 120 140 580 620 730 655 865 570 525 995 1070 1005 1110 240 200 360 200 farklý atýklarýn toplanmasý için üretilmiþ modeller kullaným süresi geçmiþ ilaçlar standart renkler

Detaylı

Wassara sondaj sistemiyle Şehir Tünellerinde Enjeksiyon Delgisi Delimi İşi, Malmö - İsveç

Wassara sondaj sistemiyle Şehir Tünellerinde Enjeksiyon Delgisi Delimi İşi, Malmö - İsveç Wassara sondaj sistemiyle Şehir Tünellerinde Enjeksiyon Delgisi Delimi İşi, Malmö - İsveç Proje Tarifi: Malmö Şehri nin altından geçen metro tüneli inşaatı projesinde tünel yapısı etrafında bulunan yer

Detaylı

SONDAJ TEKNİĞİ GENEL TARAMA SORULARI

SONDAJ TEKNİĞİ GENEL TARAMA SORULARI SONDAJ TEKNİĞİ GENEL TARAMA SORULARI 1) Aşağıdakilerden hangisi sondajı tanımlayan özelliklerden biri değildir. (a) Özel bir takım araç gereçlerin kullanılması (b) Her türlü katı ortamda açılabilir olması

Detaylı

maybesan makina sanayi ltd. þti. BETON SANTRALÝ EKÝPMANLARI hakkýmýzda Amacýmýz: Tam müþteri memnuniyeti Uygun ve yüksek teknoloji Kaliteli ürün yelpazesi Vizyonumuz: Geleceði bugün birlikte yaþamak için,

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

C100 TAM HİDROLİK SONDAJ MAKİNESİ FULL HYDRAULIC DRILLING MACHINE FULL HYDRAULIC DRILLING MACHINE

C100 TAM HİDROLİK SONDAJ MAKİNESİ FULL HYDRAULIC DRILLING MACHINE FULL HYDRAULIC DRILLING MACHINE TAM HİDROLİK SONDAJ MAKİNESİ C100 Sondaj Makinesi, Karotlu Sondaj amacıyla üretilmesinin yansıra, doğru ekipmanlar kullanılarak karotsuz delgi delmeye de imkan vererek günlük daha çok metraj yapmanızı

Detaylı

Multi Grooving Tools. Çok Amaçlý Kanal Açma Takýmlarý. M.G.T. Özellikler. No: 96-7-JD-TR

Multi Grooving Tools. Çok Amaçlý Kanal Açma Takýmlarý. M.G.T. Özellikler. No: 96-7-JD-TR No: 96JDTR Multi Grooving Tools MGT Çok Amaçlý Kanal Açma Takýmlarý M.G.T. Özellikler 1. W þeklindeki benzersiz sýkýþtýrma formu mükemmel bir kavrama saðlar. 2. M.G.T uçlar iç çap operasyonlarda da dýþ

Detaylı

C100 TAM HİDROLİK TAM HİDROLİK SONDAJ MAKİNESİ SONDAJ MAKİNESİ FULL HYDRAULIC DRILLING MACHINE FULL HYDRAULIC DRILLING MACHINE

C100 TAM HİDROLİK TAM HİDROLİK SONDAJ MAKİNESİ SONDAJ MAKİNESİ FULL HYDRAULIC DRILLING MACHINE FULL HYDRAULIC DRILLING MACHINE TAM HİDROLİK SONDAJ MAKİNESİ C100 Sondaj Makinesi, Karotlu Sondaj amacıyla üretilmesinin yansıra, doğru ekipmanlar kullanılarak karotsuz delgi delmeye de imkan vererek günlük daha çok metraj yapmanızı

Detaylı

V101 (Wafer) / V102 (Lug) Proval Kelebek Vanalar

V101 (Wafer) / V102 (Lug) Proval Kelebek Vanalar V0 (Wafer) / V0 (Lug) Proval Kelebek Vanalar Kelebek vanalar, mükemmel sýzdýrmazlýk özelliði, boru hattýnda az yer kaplamasý, kolay ve ekonomik otomasyona uyarlanabilmeleri, düþük basýnç kayýplarý ve her

Detaylı

Diğer Yedek Ekipmanlar

Diğer Yedek Ekipmanlar Diğer Yedek Ekipmanlar PFT Çýkýþ Aðzý Contasý PFT Çýkýþ Aðzý Contasý 20101100 3,40 /ad PFT Diþli Plastik Boru PFT Diþli Plastik Boru 1"x600 (PA) 20191910 16,00 /ad PFT Eksantrik Mil PFT Eksantrik Mil 20133800

Detaylı

ELG ELG MANYETÝK BY-PASS SEVÝYE GÖSTERGESÝ. ELG ELGs ELGp ELGk ELGy ELGu

ELG ELG MANYETÝK BY-PASS SEVÝYE GÖSTERGESÝ. ELG ELGs ELGp ELGk ELGy ELGu manyetik by-pass seviye göstergeleri tank, kazan ve depolarýn dýþ veya üst yüzeylerine monte edilir. Seviyeyi kolaylýkla ve yüksek doðrulukla görme imkaný verir. Diðer mekanik yöntemli ölçüm sistemlerine

Detaylı

Metrik Porselen Sýr Pudra pompasý

Metrik Porselen Sýr Pudra pompasý Talimat Sayfasý P/N 73573D Turkish Metrik Porselen Sýr Pudra pompasý. Giriþ Bu talimat sayfasý, Metrik Porselen Sýr Pudra Pompasý. Pompa, verimliliði yüksek venturi tipi pudra pompasý. Akýþkanlaþtýrýlmýþ

Detaylı

PROFESYONEL MERMER VE GRANİT KESİCİLER

PROFESYONEL MERMER VE GRANİT KESİCİLER t ÖRNEK ELMAS DIAMOND TOOLS PROFESYONEL MERMER VE GRANİT KESİCİLER www.ornekelmas.com.tr TAŞ SEKTÖRÜNDE İYİ BİR BAŞLANGIÇ İÇİN KALİTE ORTAĞINIZ Firmamız; doğaltaş sektöründe öncesi daha eskilere dayanan

Detaylı

TS EN ISO SCP. Kimyasal Proses Pompalarý TS EN 22858 / ISO 2858 ATEX SCP 01 02-11

TS EN ISO SCP. Kimyasal Proses Pompalarý TS EN 22858 / ISO 2858 ATEX SCP 01 02-11 TS EN ISO 9905 Kimyasal Proses Pompalarý TS EN 225 / ISO 25 ATEX 01 02-11 Genel Bilgiler Basýlabilen Sývýlar Ýçinde katý parçacýklar ve elyaf bulunmayan, temiz veya az kirli, düþük viskoziteli sývýlarý

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

Sõcak su sirkülasyon pompalarõ Standart Program

Sõcak su sirkülasyon pompalarõ Standart Program Tip Kitapçõğõ./- G HPK Sõcak su sirkülasyon pompalarõ Standart Program Kullanõm Alanlarõ Standart dizayn HPK pompalarõ, sõcak su veya kõzgõn õsõ transfer yağlarõnõn boru veya tank sistemleri ile transferinin

Detaylı

HPB Hepa Filtre Kutusu

HPB Hepa Filtre Kutusu HPB Hepa iltre Kutusu H P B ltre Kut u Hepa i us Taným HPB filtre kutularý hijyenik ortamlarda kullanýlmak üzere tavan uygulamalarý için dezenfeksiyon kolaylýðý saðlayacak biçimde tasarlanmýþtýr. Standart

Detaylı

TS EN ISO SNT. Tek Kademeli Norm Santrifüj Pompalar TS EN 733 ATEX SNT 01 04-10

TS EN ISO SNT. Tek Kademeli Norm Santrifüj Pompalar TS EN 733 ATEX SNT 01 04-10 TS EN ISO 995 Tek Kademeli Norm Santrifüj Pompalar TS EN 733 ATEX 1-1 Genel Bilgiler Basýlabilen Sývýlar pompalar aþýndýrýcý olmayan, içinde katý parçacýklar ve elyaf bulunmayan, temiz veya çok hafif kirli,

Detaylı

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Asma tavan çözümleri arasýnda fonksiyonel ve esnek bir alternatif olarak yer alan lineer tavan, hem iç mekan hem de dýþ mekan kullanýmýna uygun özellikleriyle, uzun

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER JEOTEKNĠK ETÜTLER ve SONDAJ ÇALIġMALARI, 1 1.1. BÜRO ÇALIġMALARI, 1 1.1.1. Literatür AraĢtırması, 2 1.1.2. Jeoloji/Mühendislik Jeolojisi Haritalarının ve Jeofiziksel Ölçümlerin Ġncelenmesi,

Detaylı

YENÝ TAKMA UÇLU MATKAPLAR

YENÝ TAKMA UÇLU MATKAPLAR YENÝ TAKMA UÇLU MATKAPLAR No: 1-3-JD-TR 4 X D þimdi s tokla larým ý zda (B KZ.S.SON SAYFA) BSP-& BNP- Dr ill Özellik ler Mükemmel talaþ kaldýrma Hassas yüzey kalitesi Pozisyon deðiþimi ile 4 köþe kullanýlabilir

Detaylı

DÜNYANIN GELECEÐÝ ÝÇÝN ÇEVREYE VE ÇOCUKLARA SAHÝP ÇIKALIM ÇEVRE TEÞVÝK ÖDÜLÜ 2007 Hakkýmýzda Þafak Makina Yedek Parça San. & Tic. A.Þ. 1955 yýlýnda Sayýn Fethi ÇATALAY tarafýndan Ýstanbul da kurulmuþtur.

Detaylı

VT PNÖMATİK AKTÜATÖRLER

VT PNÖMATİK AKTÜATÖRLER VT100 Serisi Çift Etkili Pnömatik Aktatörler / VT101 Serisi Tek Etkili Pnömatik Aktüatörler Güvenilir, Yüksek Performans Son Uluslararası Standartlara Tam Uyum Uygun Maliyetli Geniş Teknik Özellik Yelpazesi

Detaylı

KULLANIM YERĠ OLMAYIP ĠHTĠYAÇ FAZLASI YEDEK PARÇALAR 1983-1989 MODEL BMC 140 VE 1340 G KAMYONLARA AİT YEDEKLER LİSTESİ

KULLANIM YERĠ OLMAYIP ĠHTĠYAÇ FAZLASI YEDEK PARÇALAR 1983-1989 MODEL BMC 140 VE 1340 G KAMYONLARA AİT YEDEKLER LİSTESİ KULLANIM YERĠ OLMAYIP ĠHTĠYAÇ FAZLASI YEDEK PARÇALAR 1983-1989 MODEL BMC 140 VE 1340 G KAMYONLARA AİT YEDEKLER LİSTESİ KODU PARÇA MALZEMENİN ADI AÇIKLAMA 1 270-010-0001 KOMPLE JANT - - KULLANILMAMIġ AD

Detaylı

Set Makina Tic. Ltd. Þti.

Set Makina Tic. Ltd. Þti. En Ýyisi - The Best Set Makina Tic. Ltd. Þti. Ývedik Organize Sanayi Bölgesi 27. Cadde No: 60 TR-06370 Ostim Ankara TÜRKÝYE Tel: +90 (312) 395 34 00 (pbx) Þirket GSM: +90 (533) 772 06 26-27 - 28 Fax: +90

Detaylı

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý.

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý. Motorlu Kontrol Vanalarý Tip 1/584, 14/584, 14-4 Pnömatik Kontrol Vanalarý Tip 1/780-1 ve 1/780- Tek Oturtmalý Glob Vanalar Tip 1 ve 14 Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol

Detaylı

İÇİNDEKİLER HAKKIMIZDA 3 MİKSER YEDEK PARÇALARI 4-5 BETON SANTRALLERİ 6 SİLO 7 BETON SANTRALİ YEDEK PARÇALARI 8 WAM EKİPMANLARI 9

İÇİNDEKİLER HAKKIMIZDA 3 MİKSER YEDEK PARÇALARI 4-5 BETON SANTRALLERİ 6 SİLO 7 BETON SANTRALİ YEDEK PARÇALARI 8 WAM EKİPMANLARI 9 2 İÇİNDEKİLER İÇERİK SAYFA HAKKIMIZDA 3 MİKSER YEDEK PARÇALARI 4-5 BETON SANTRALLERİ 6 SİLO 7 BETON SANTRALİ YEDEK PARÇALARI 8 WAM EKİPMANLARI 9 BETON POMPASI YEDEK PARÇALARI 10-11 HAKKIMIZDA 3 GCE, Türkiye,

Detaylı

SELAY ŞİBER BETON BORU EKİPMANLARI POMPA YEDEK PARÇA FİYAT LİSTESİ

SELAY ŞİBER BETON BORU EKİPMANLARI POMPA YEDEK PARÇA FİYAT LİSTESİ ŞİBER 1 413877 ÇİFT GÖZLÜ AŞINMA PLAKASI (ISIL İŞLEMLİ) 2 413877 ÇİFT GÖZLÜ AŞINMA PLAKASI (KAYNAK DOLGULU) 3 919630 S VALF 4 919630 S VALF FREZELİ MİL 5 415594 BASKI CONTASI 50 SHORE 6 415592 BASKI CONTASI

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti Filtre Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti statik seçenekleri, 1-200m2 temizleme alaný ve

Detaylı

LF 230 Yerüstü Sondaj Makinesi

LF 230 Yerüstü Sondaj Makinesi LF 230 Yerüstü Sondaj Makinesi 1 Giriş LF230 yüksek delgi kapasitesi, üstün motor gücü, geniş kapasiteli hidrolik tankı ve yıllardır kazanılan derin sondaj tecrübelerinin yansıtıldığı diğer tüm bileşenleriyle

Detaylı

İÇİNDEKİLER BARKOM GRUP HAKKINDA...2 I. KAROTİYERLER VE YEDEKLERİ..5 II. TİJLER VE MUHAFAZA BORULARI...53 III. ELMAS VE VİDYE ÜRÜNLER..

İÇİNDEKİLER BARKOM GRUP HAKKINDA...2 I. KAROTİYERLER VE YEDEKLERİ..5 II. TİJLER VE MUHAFAZA BORULARI...53 III. ELMAS VE VİDYE ÜRÜNLER.. İÇİNDEKİLER BARKOM GRUP HAKKINDA... I. KAROTİYERLER VE YEDEKLERİ.. II. TİJLER VE MUHAFAZA BORULARI... III. ELMAS VE VİDYE ÜRÜNLER.. IV. AKSESUARLAR 9 V. KUYU ÖLÇÜM CİHAZLARI...... VI. SONDAJ KATKI MADDELERİ-YAĞLAR

Detaylı

PLASTÝK ENJEKSÝYON VE ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SAN. TÝC. Hakkýmýzda KAMÝ GRUP 2007 yýlýnda Ýstanbul Topçularda, Sn. Baþak Kami tarafýndan kurulmuþtur. 2007 yýlýndan bu yana geliþimciliði ilke edinen firmamýz,

Detaylı

Geniþ uygulama alaný, PVD Kaplama

Geniþ uygulama alaný, PVD Kaplama Nr : 151-2-JD-TR Geniþ uygulama alaný, PD Kaplama Çelik : (P20~40) Çelik : (P30~50) YeniY ni PD- Kap lamal a Döküm: (K05~20) Özellikleri Yeni ince K-gol film kaplama: Iyi sertlik ve üþük sürtünme etkisi

Detaylı

ALÜMİNYUM GÖVDE HONDA GX160 ÇAPA TRAKTÖRÜ SIRA PARÇA PARÇA ADI : STANDART NO ADET

ALÜMİNYUM GÖVDE HONDA GX160 ÇAPA TRAKTÖRÜ SIRA PARÇA PARÇA ADI : STANDART NO ADET Grup :TEKERLEK KOMPLE KİLİTLİ Mamül kodu :40-3600343 Mamül adı :22M ALÜMİNYUM GÖVDE HONDA GX160 ÇAPA TRAKTÖRÜ SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET NO KODU 1 3643101 Kilitli mil aks komple 1 1 3643110

Detaylı

MAMÜL PARÇA LİSTESİ : ŞASİ GRUBU : 40 / : TP 800 PİTON GOLD (HİDROLİK) TAR90 PÜLVERİZATÖR SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET

MAMÜL PARÇA LİSTESİ : ŞASİ GRUBU : 40 / : TP 800 PİTON GOLD (HİDROLİK) TAR90 PÜLVERİZATÖR SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET Grup : ŞASİ GRUBU Mamul kodu : 40 / 11008-6000190 Mamül adı : TP 800 PİTON GOLD (HİDROLİK) TAR90 PÜLVERİZATÖR 1 1551246 Şasi 800lt. Piton 1 1a 1551725 Kızaklı Polyamid parça 1 2 1551724 Gezer Gövde (Hidrolik

Detaylı

BMCOLOR M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ

BMCOLOR M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ ÝÇÝNDEKÝLER 1.BÖLÜM: KURUMSAL RENK STANDARDI 3 2.BÖLÜM: KURUMSAL TEXT STANDARDI 4 3.BÖLÜM: LOGO DESENÝ VE METRIC YAPISI 5-6-7-8 4.BÖLÜM: LOGOSU NUN

Detaylı

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy Ballorex Vario Çift Regülatörlü Vana Precision made easy Isýtma ve soðutma sistemlerinde etkili balanslama Precision made easy Ballorex Vario, ýsýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý için kullanýlan

Detaylı

Karbür Ölçüm Yüzeyleri. Hareketli Mil. Gövde. Hareketli Mil. Karbür Ölçüm Yüzeyleri. Korumasýz. 50 mm'den büyük olan cisimlere karþý korumalý

Karbür Ölçüm Yüzeyleri. Hareketli Mil. Gövde. Hareketli Mil. Karbür Ölçüm Yüzeyleri. Korumasýz. 50 mm'den büyük olan cisimlere karþý korumalý MÝKROMETRELER MÝKROMETRE HAKKINDA Mikrometreler parçalarýn iç, dýþ, yükseklik ve derinlik gibi boyutlarýný ölçmek için kullanýlýrlar. Kumpaslara göre daha hassastýrlar. Ayrýca özel amaçlar için üretilmiþ

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU TEL=040(4h) FAX=040(4h) Sayfa No / Dosya No : -KÇLİ/99 4 7 9-004-0-0-09-04-40 --0400 4-470-0 4-0-04 4-0- 4-0-4 44--4 4-0-04 4-0-0 4-0-04 4-0-07 RULMAN SF7 RULMAN NJ99-C4 Özellik: ORJİNAL/NTN/NSK RULMAN

Detaylı

LF90D Yerüstü Sondaj Makinesi

LF90D Yerüstü Sondaj Makinesi LF90D Yerüstü Sondaj Makinesi 1 Giriş Tüm dünyada başarıyla kullanılan LF70 sondaj makinesinden sonra geliştirilen LF90 sondaj makinesi, sınıfının en verimli makinesi olduğunu saha çalışmalarında kanıtlamıştır.

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ISO 9001:2008 ÜRÜN FÝYAT KATOLOÐU

ISO 9001:2008 ÜRÜN FÝYAT KATOLOÐU ISO 90012008 2010 ÜRÜN FÝYAT KATOLOÐU Alsanduþ, 1983 yýlýnda alüminyum doðrama ve panjur imalatý ile baþladýðý ticari hayatýna 1990'lý yýllarda Pvc doðrama ile devam etmiþtir. 1998 yýlýnda ALSANDUÞ markalý

Detaylı

PVC ATIK SU BORULARI VE EKLEME PARÇALARI

PVC ATIK SU BORULARI VE EKLEME PARÇALARI PVC ATIK SU BORULARI VE EKLEME PARÇALARI ATIK SU BORULARI Hakan MAGIC PIPE 0 hakan plastik product catalogue 7 Hakan Plastik üretim kataloðu Hakan Plastik PVC Atýk su boru ve ekleme parçalarý TS 2- EN

Detaylı

CAM DELME TAKIMLARI VE EKİPMANLARI

CAM DELME TAKIMLARI VE EKİPMANLARI CAM DELME TAKIMLARI VE EKİPMANLARI Kullanım Önerileri: -Takımları temiz tutun, Kullanımdan sonra takımlardaki cam parçalarını ve tozlarını yıkayıp temizleyin, hafifçe yağlayın. -Matkaplarınızı köreldiği

Detaylı

Tel : 0312 394 70 75 Fax : 0312 395 50 64 Özpetek Sanayi Sitesi 1381 sok. No:5 Ostim/ANKARA oztaygrup@hotmail.com www.oztaygrupsondaj.

Tel : 0312 394 70 75 Fax : 0312 395 50 64 Özpetek Sanayi Sitesi 1381 sok. No:5 Ostim/ANKARA oztaygrup@hotmail.com www.oztaygrupsondaj. Tel : 0312 394 70 75 Fax : 0312 395 50 64 Özpetek Sanayi Sitesi 1381 sok. No:5 Ostim/ANKARA oztaygrup@hotmail.com www.oztaygrupsondaj.com T.C. KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI GENEL

Detaylı

PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI TEKNÝK BOYUTLAR KANALÝZASYON BORULARI

PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI TEKNÝK BOYUTLAR KANALÝZASYON BORULARI PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI TEKNÝK BOYUTLAR KANALÝZASYON BORULARI PÝLSA KANALÝZASYON BORULARI MEM TEK MUFLU AnmaÇapý (mm) Dýþ Çap S 2 S 4 S 8 d1 (mm) S1 (mm) S1 (mm) S1 (mm) Muf Ýç Çapý d2 (mm) Conta Yuvasý

Detaylı

IVR-B 30/15 Me. Kompakt boyutlar. Opsiyonel sürüş tekerleri hareketliliği arttırır. Ses emici. Geniş yüzeyli kartuş filtre

IVR-B 30/15 Me. Kompakt boyutlar. Opsiyonel sürüş tekerleri hareketliliği arttırır. Ses emici. Geniş yüzeyli kartuş filtre Küçük ve kuvvetli IVR-B 30/15, paslanmaz çelik gövdesi ile tezgah altı, kırıntı, talaş ve iri taneli tozların temizlenmesi için idealdir. 1 Kompakt boyutlar 3 Opsiyonel sürüş tekerleri hareketliliği arttırır

Detaylı

Panjur Kataloðu 2010 M7. Her þey kolaylýkla. Kolaylýkla her þey.

Panjur Kataloðu 2010 M7. Her þey kolaylýkla. Kolaylýkla her þey. Panjur Kataloðu Her þey kolaylýkla. 2010 M7 Kolaylýkla her þey. Alüminyum Motorlu Panjur Sistemi No 1 2 3 4 5 10 14 15 16 17 Açýklama Panjur Kutusu Yan Kapak Lamel Sekizgen Boru Yan ve Alt Profiller Motor

Detaylı

Sipariş Hattı

Sipariş Hattı Sipariş Hattı 0216 442 30 80 0554 442 30 80 HAKKIMIZDA DELSARF MAKİNA MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Amaç Agrega üreticileri, inşaat firmaları ve makina kiralaması yapan firmalara hizmet

Detaylı

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi Taným tipi yangýn damperleri, ateþ ve dumanýn diðer bölümlere yayýlmasýný engellemek için havalandýrma sistemlerindeki dairesel kanallarda kullanýlmak üzere tasarlanmýþlardýr. Özellikler Ateþe dayaným

Detaylı

56 Profesyonel elektrikli el aletleri. Darbeli matkaplar, darbesiz matkaplar, vidalama makineleri, fayans işleme aletleri

56 Profesyonel elektrikli el aletleri. Darbeli matkaplar, darbesiz matkaplar, vidalama makineleri, fayans işleme aletleri 56 Profesyonel elektrikli el aletleri Darbeli matkaplar, darbesiz matkaplar, vidalama makineleri, Profesyonel elektrikli el aletleri 57 Tavizsiz çok yönlülük Profesyonel darbeli matkaplar ve vidalama makineleri

Detaylı

Diğer Yedek Ekipmanlar

Diğer Yedek Ekipmanlar Diğer Yedek Ekipmanlar PFT Çýkýþ Aðzý Contasý PFT Çýkýþ Aðzý Contasý 20101100 3,00 /ad PFT Diþli Plastik Boru PFT Diþli Plastik Boru 1"x600 (PA) 20191910 15,00 /ad PFT Eksantrik Mil PFT Eksantrik Mil 20133800

Detaylı

DAMLA SULAMA BORULARI Ø16 mm GÖL DAMLA SULAMA BORULARI KOD DEBÝ ÖZELLÝK AMB. FÝYAT PS0380 PS03804 PS03805 PS03806 PS03807 PS0381 PS03800 GÖL 16*0 GÖL

DAMLA SULAMA BORULARI Ø16 mm GÖL DAMLA SULAMA BORULARI KOD DEBÝ ÖZELLÝK AMB. FÝYAT PS0380 PS03804 PS03805 PS03806 PS03807 PS0381 PS03800 GÖL 16*0 GÖL Damlama Sulama Sistemleri Kasým 016 Fiyat Listesi Merkez Tel : 033 51 9 9-51 96 00-51 57 8 Fax : 033 51 58 77 Hamidiye Mh. Sanayi Sitesi 1106 Sk. No.5 Beyþehir / KONYA e-mail Ege Bölge Müdürlüðü Tel :

Detaylı

SuperCold Soðuk Odalarý SC Serisi Ürün Seçim Verileri

SuperCold Soðuk Odalarý SC Serisi Ürün Seçim Verileri SuperCold Soðuk Odalarý SC Serisi Ürün Seçim Verileri . EDM/st, Mart 2004 Ýlk baský Revizyon no: Revizyon tarihi: 7 CÝHZ SEÇÝM Ý Bu kitapta yer alan verilere dayanarak cihaz seçimi yapýlabilir. Seçim Örneði

Detaylı

EPDM Membrane www.lineflex.com ÝÇERÝK Sayfa Hakkýmýzda 02 Üstün Teknik Özellikler 03 EPDM ve Butil Bantlar 04 Yapýþtýrýcý ve Mastik, Baðlantý ve Yardýmcý Elemanlar 05 Kullaným Alanlarý Çatýlar 06 Yeþil

Detaylı

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ BETON SANTRALLERÝ BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ OTOMASYON SÝSTEMLERÝ Kusursuzluk, tesisin beyninde baþlar... NAMTAÞ Beton Santralleri, NAMTAÞ mühendislerinin geliþtirdiði, sektöründe yýllarca sýnanmýþ

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

MONTAJ&OPERASYON VE BAKIM KILAVUZU. Pilot Tesirli Basınç Düşürücü MODEL: RE 3 MIYAWAKI INC. Osaka, Japan

MONTAJ&OPERASYON VE BAKIM KILAVUZU. Pilot Tesirli Basınç Düşürücü MODEL: RE 3 MIYAWAKI INC. Osaka, Japan OM No. E-R3-100724 MONTAJ&OPERASYON VE BAKIM KILAVUZU Pilot Tesirli Basınç Düşürücü MODEL: RE 3 MIYAWAKI INC. Osaka, Japan Türkiye Distribitörü: Genel Makina Ltd. Şti. www.genelmakina.com 1. Tanıtım 2

Detaylı

JUNJIN - PUTZMEISTER BETON POMPALARI YEDEK PARÇALARI. www.gurpom.com

JUNJIN - PUTZMEISTER BETON POMPALARI YEDEK PARÇALARI. www.gurpom.com YETKİLİ SERVİSİ 1999 da yazılmaya başlanan bir başarı öyküsü; kendi imalatı ve bunun yanında temsil ettiği uluslar arası firmaların ürünlerini deneyimli kadrosuyla pompa sektörüne hizmet vermektedir.

Detaylı

Ürün Kataloğu. Mak na Sanay.

Ürün Kataloğu. Mak na Sanay. 2017 Ürün Kataloğu Mak na Sanay www.kocaagamakina.com "Suya dair ne varsa" KOMPLE SİSTEMLER TEKLİ KOMPLE SİSTEM Çap (Q) Ton / Saat İKİZ KOMPLE SİSTEM Çap (Q) Ton / Saat 22 2025 1.100 22 3540 1.675 28 2530

Detaylı

Diğer Yedek Ekipmanlar

Diğer Yedek Ekipmanlar Diğer Yedek Ekipmanlar PFT Çýkýþ Aðzý Contasý PFT Çýkýþ Aðzý Contasý 20101100 3,00 /ad PFT Diþli Plastik Boru PFT Diþli Plastik Boru 1"x600 (PA) 20191910 15,00 /ad PFT Eksantrik Mil PFT Eksantrik Mil 20133800

Detaylı

BRT Makine Destek Ayakları. Düz Naylon Taban

BRT Makine Destek Ayakları. Düz Naylon Taban BRT 1692 1 Haddeleme yöntemiyle yekpare altıgen çubuktan üretilmiş saplama hem kesinlik, hem de diş gücü sağlar Naylon taban yüksek yük kapasitesi, kimyasal direnç ve ısı değişikliklerinde denge sağlar

Detaylı

Eko Seri Dijital Kasalar

Eko Seri Dijital Kasalar Eko Seri Dijital Özellikler: 3 hatalý kod giriþinden sonra kasa 3 dakika süre ile bloke olacaktýr. Yaklaþýk 00,000 farklý kombinasyon sayesinde yüksek güvenlik saðlar. Düþük pil uyarýsý 2 adet Yale mekanik

Detaylı

Sandvik Madencilik ve İnşaat, tüm dünyada

Sandvik Madencilik ve İnşaat, tüm dünyada Sandvik, Sektörün İhtiyaçlarına Geniş Yelpazede Hizmet Veriyor Muzaffer BAYAZITOĞLU Jeoloji Yüksek Mühendisi Sandvik Madencilik ve İnşaat muzaffer.bayazitoglu@sandvik.com Maden arama sondajlarında, delme

Detaylı

ULTRASONÝK SEVÝYE ÖLÇER ULM-53 Açýk veya kapalý tanklarda, çukurlarda, açýk kanal vb. yerlerde, sývýlarýn (kirli olsa bile), partikül ve yapýþkan ürünlerin sürekli seviye ölçümünde kullanýlýr. Ölçüm aralýðý

Detaylı

Ürün Yenilikleri. Atölye Ekipmanları IV / HWS 400 ve HWS 402 Mengeneler. CD katalog Çevrim içi katalog

Ürün Yenilikleri. Atölye Ekipmanları IV / HWS 400 ve HWS 402 Mengeneler. CD katalog Çevrim içi katalog Ürün Yenilikleri Atölye Ekipmanları IV / 2015 CD katalog 5.9.1.0 Çevrim içi katalog Meusburger standart parçaların lider bir üreticisi ve kalıp yapımı için de güvenilir bir partnerdir. Aynı zamanda atölye

Detaylı

Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR

Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR Clip-In (gizli) tip taþýyýcý sistemlerde taþýyýcý sistem görünür deðildir. Sistem, ana taþýyýcýlar, bunlara dik açýyla kenetlenen clip-in profilleri ile tüm kenarlardan

Detaylı

: ŞANZIMAN GRUBU Mamül kodu : 41 / 3681000 Mamül adı : 651B EKOSTAR TARAL (ZS168FB Konik)ÇAPA TRAKTÖRÜ SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET

: ŞANZIMAN GRUBU Mamül kodu : 41 / 3681000 Mamül adı : 651B EKOSTAR TARAL (ZS168FB Konik)ÇAPA TRAKTÖRÜ SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET Grup : ŞANZIMAN GRUBU Mamül kodu : 41 / 3681000 1 3681021 Tapa yağ 35x8 1 2 3681022 Tapa yağ 47x8 1 3 0102029 Somun 6 kö.emn.m8 37 4 3681031 Saplama M8x52 5 5 0103021 Rondela yaylı M8 38 6 3681019 Debriyaj

Detaylı

MAMÜL PARÇA LİSTESİ : 40 / : DEPO GRUBU : TA400 SÜPER PİTON 60) ATOMİZÖR SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET

MAMÜL PARÇA LİSTESİ : 40 / : DEPO GRUBU : TA400 SÜPER PİTON 60) ATOMİZÖR SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET Mamül kodu : 40 / 13004-2300072 : DEPO GRUBU 1 1402701 Depo 400lt.Süper Piton 1 2 1402718 Depo bağlantı kayışı 1042mm. 2 3 1402045 Doldurma kapağı 1 4 1402040 Depo kapağı 1 5 1402044 Depo süzgeci 1 6 1402048

Detaylı

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB PCB içermez 3-4 5-8 9 10 13 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz Davlumbazýnýzýn bükülme Davlumbazýnýzý

Detaylı

ÜRÜN KATALOÐU 2011 TEKNÝK MÜHENDÝSLÝK Sanayi ve Ýnþaatýnýzýn Çözüm Ortaðý TEKNÝK MÜHENDÝSLÝK Makina Ýnþaat Sanayi ve Tic. Ltd. Þti. Merkez: Kýzýlay Caddesi No:1 (Taþköprü Giriþi) Seyhan/ADANA Tel : 0322.352

Detaylı

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. : DEBRİYAJ KOMPLE Mamül kodu : Mamül adı : 20M TARAL R200 BENZİNLİ ÇAPA TRAKTÖRÜ SIRA NO

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. : DEBRİYAJ KOMPLE Mamül kodu : Mamül adı : 20M TARAL R200 BENZİNLİ ÇAPA TRAKTÖRÜ SIRA NO : DEBRİYAJ KOMPLE Mamül kodu : 41-3641150 Mamül adı : 20M TARAL R200 BENZİNLİ ÇAPA TRAKTÖRÜ SIRA NO PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO KODU 1 0102039 Somun plastikli M5 6 2 3641105 Debriyaj gövdesi (TARAL R200)

Detaylı

KRÝSTAL KÝMYASAL ÜRÜNLER ÝMALATI SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. 1996 yýlýnda GALERÝ KRÝSTAL A.Þ. bünyesinde kurulmuþtur. 4.000m2 lik kapalý alanda otel buklet malzemesi olarak adlandýrýlan sarf malzemelerinin imalatý

Detaylı

Bardak Yıkama Makinesi WT1

Bardak Yıkama Makinesi WT1 Electrolux Bulaşık Yıkama serisi, bulaşık yıkama işleminde verimlilik, ekonomi ve ergonomi konusunda hayal edilebilir en yüksek taleplere sahip müşteriler için üretilmektedir. Ürün yelpazesi bardak yıkama,

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler...

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... "pvc perde kapýlar" mekanlarý ayýrmanýn iþlevsel yolu... Özellikleri, Avantajlarý PVC Perde kapýlar, þeffaff PVC bantlardan oluþan, çalýþma alanlarýnda

Detaylı

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV Serisi aþýrý e düþük gerilim röleleri ORTA GERÝLÝM e YÜKSEK GERÝLÝM elektrik þebekelerinde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Micro controller teknolojisi

Detaylı

MAMÜL PARÇA LİSTESİ : 40 / : DEPO GRUBU : TA400 SÜPER PİTON 50) ATOMİZÖR SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET

MAMÜL PARÇA LİSTESİ : 40 / : DEPO GRUBU : TA400 SÜPER PİTON 50) ATOMİZÖR SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET Mamül kodu : 40 / 13004-2300070 : DEPO GRUBU 1 1402701 Depo 400lt.Süper Piton 1 2 1402704 Depo bağlantı kayışı 1160mm. 2 3 1402045 Doldurma kapağı 1 4 1402040 Depo kapağı 1 5 1402044 Depo süzgeci 1 6 1402048

Detaylı

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi Araç yakýt deposu seviyesi ölçüm-kayýt ve kontrol sistemin kullanýcýya faydalarý VEPAMON; yakýt seviyesi, aracýn hýzý ve yaptýðý kilometre ile motorun çalýþma rejimi hakkýnda bilgi kaydý saðlayan, veri

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ seviye sensörü iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlar seviyenin kontrolü amacýyla kullanýlan kapasitif seviye sensörüdür. Ürün sensör üzerine gelince bir kapasite deðiþimi yaratmakta ve bu deðiþim

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı