STATİK. Ders Notları. Prof. Dr. Muzaffer TOPÇU PAÜ. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği DENİZLİ. o x. 200N 100N/m 500N. A 1m 1m 1m.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "STATİK. Ders Notları. Prof. Dr. Muzaffer TOPÇU PAÜ. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği DENİZLİ. o x. 200N 100N/m 500N. A 1m 1m 1m."

Transkript

1 STTİK Ders Notları N C D o k Nm 5N N N/m m m m m m Prof. Dr. uzaffer TOPÇU PÜ. ühendislik akültesi akine ühendisliği DENİZLİ

2 İÇİNDEKİLER. Genel Prensipler. Giriş. Temel Kavramlar. Temel İlkeler. Vektörler ve Kuvvetler. Giriş. Vektörlerin Toplanması ve Çıkarılması. Vektörlerde Çarpma. addesel Noktanın dengesi.5 Çözümlü Örnekler. ir Kuvvetin ir Eksene Göre omenti. ir Kuvvetin ir Eksene Göre omenti. Varignon Teoremi. Kuvvet Çiftleri. Kesişen Düzlemlerdeki Kuvvet Çiftleri ve kuvvet çiftlerinin bileşkesi.5 Kuvvet Sistemlerinin ileşkesi.6 Çözümlü Örnekler. Rijit Cisimlerin Dengesi. Giriş ve Tanımlar. esnetler ve esnet Reaksionları. Üç erden puntalanmış düzlem apılar. Uza Yapılar.5 Çözümlü Örnekler 5. ğırlık erkezi 5. Giriş ve Tanım 5. irleşik lanların ğırlık erkezleri 5. ğırlık erkezinin İntegrasonla ulunması 5. Dönel cisimler (Pappus Guldin Teoremleri) 5.5 Çözümlü Örnekler 6. lan ve Kütle talet omentleri 6. Giriş ve Tanım 6. Paralel Eksenler Teoremi 6. irleşik Cisimlerin talet omentleri 6. sal talet omentleri ve sal Eksenler 6.5 Kütle talet omentleri 6.6 Çözümlü Örnekler 7. Kirişlerde Kesme Kuvveti ve Eğilme omentlerinin Hesaplanması ve Diagramları 7. Giriş ve Tanım 7. Kesme Kuvveti ve Eğilme omenti 7. Kesme Kuvveti ile eğilme momenti arasındaki ilişki 7. Kesme Kuvveti ve Eğilme omenti Diagramlarının Pratik Olarak Çizilmesi 7.5 Çözümlü Örnekler

3 8. Kafes Sistemleri 8. ir Kafes Sisteminin Tanımı 8. asit Kafes Sistemleri 8. İzostatik ve Hiperstatik Sistemler 8. Kafes Sistemler için Genel ilgiler 8.5 Kafes Sistemlerinin İzostatik Olma Şartı 8.6 Çubuk Kuvvetlerinin Taini 8.7 Çözümlü Örnekler 9. Çerçeve ve akinalar 9. Giriş ve Tanımlar. Sürtünme. Giriş. Kuru Sürtünme ve Kanunları. Sürtünme Kanunları. Sürtünme Katsaıları ve Sürtünme çıları

4 Kanaklar. J. L. eriam (Çevirenler: E. Erdoğan,. Savcı, Tuncer Toprak), Statik irsen aınları, 99, İstanbul.... eer, E. R. Johnston (Çevirenler:. Keskinel, T. Özbek), ühendisler için ekanik(statik), 985, İstanbul.. ustafa İnan, Statik Ders Notlar,99, İTÜ.. Ekrem Pakdemirli, Örnekleri ile ühendislik ekaniği, 975, nkara. 5. S. Timeshenko, D., H., (Çeviren: İlhan Kaan), ühendislik ekaniği. 6. E. Kıral, V. Haktanır, ühendislik ekaniği, Çukurova Üniversitesi, DN

5 ÖLÜ GENEL PRENSİPLER. GİRİŞ ekanik, kuvvet etkisi altında cisimlerin denge ve hareket şartlarını inceleen bir bilimdir. ekanik üç ana bölüme arılır. u bölümler: Rijit cisim mekaniği, Elastik cisim mekaniği ve kışkanlar mekaniğinden oluşmaktadır. EKNİK Rijit Cisim ekaniği Elastik Cisim ekaniği kışkanlar ekaniği a. Statik b. Dinamik a. ukavemet a. Sıkıştırılabilen kışkanlar b. Sıkıştırılamaan kışkanlar Rijit cisim mekaniği, diagramdan da görüldüğü üzere statik ve dinamik olarak ikie arılır. Statik dengede bulunan cisimlerle, dinamik hareket halindeki cisimlerle uğraşır. Statik, kuvvet etkisi altında cisimlerin denge şartlarını inceleen bir bilim dalıdır. Statik e ait ilk prensipler ve kanunlar kaldıracın bulunması ile başlamıştır. rchimedes denge kanunu ve kaldıraca ait ilk formülleri azmıştır. ugüne gelincee kadar birçok bilim adamı bu konuda çalışmışlardır. azı bilim adamları şöle sıralanabilir. Galile, Stevinus, Varignon, Newton, D lembert, Langrange ve Hamilton Statik te duran katı cisimler ile kuvvet arasındaki denge şartları incelenir. Yani cismin fiziksel davranışı (uzama, kısalma, eğilme, hareket, hız vb. ) ile uğraşılmaz, dengelenmiş kuvvetler ve bunun geometrisi araştırılır. Gerçekte kuvvet etkisi altında cisimler bir miktar da olsa şekil değiştirirler. u şekil değiştirmeler, a çok küçük olduklarından denge şartlarının incelenmesinde göz önüne alınmaz ada cismin şekil değiştirmediği farzedilir. ir başka deişle statik rijit cisimlerin kuvvet ve boutları arasındaki etkileşimi inceler.

6 . TEEL KVRLR.. Kuvvet Kuvvet, tatbik edildiği cisimlerin bulundukları konumları değiştirmee çalışan fiziksel bir etki olarak tanımlanabilir. Eğer bir cisim ip, zincir vb. ile bir ere Şekil. de görüldüğü gibi asılmış ise er çekimi etkisi ile ipi vea zinciri, düşe doğrultuda ağırlığı kadar bir kuvvetle aşağı doğru çekmektedir. Kuvvet noktasından etki etmektedir. Yönü aşağı ve doğrultusu dir. W W Şekil. Şekil. de görüldüğü gibi kuvvetin tam olarak tanımlanabilmesi için; a. Kuvvetin şiddeti () b. Tatbik noktası() c. Doğrultusu() d. Yönü(şağı) bilinmelidir. Yukarıdaki kuvveti tanımlaan bu dört öğee kuvvetin elemanları denir. Kuvvet gibi şiddeti, tatbik noktası, doğrultusu ve önüle tanımlanan büüklüklere Vektörel büüklükler denir. Kuvvet gibi ısı akışı, hız, ivme birer vektörel büük iken, sıcaklık ve kütle skaler büüklüktür... adde adde, uzada er kaplaan her şedir. ir cisim, kapalı bir üzele çevrelenmiş bir maddedir... Cisim Tanım olarak cisim, uzada er kaplaan her şe cisim olarak adlandırılır. Cisimler çeşitli şekillerde (katı, sıvı, gaz vb) olabilir. Davranışları çeşitli şekillerde modellenebilir. ekanikte cisimler davranışına göre, rijit, elastik, elasto-plastik, vizkoelastik cisim olarak adlandırılır. Statikte ise cisimler rijit olarak kabul edilir. Yani cisimler kuvvet etkisi altında hiç şekil değiştirmezler.

7 .. talet talet, maddenin, hareketteki değişikliğe karşı direnç gösterme özelliğidir.. TEEL İLKELER Elamenter mekanik, denelerden elde edilen altı temel ilkee daanır.u ilkeler statik içinde geçerlidir... Paralel Kenar Kanunu ir cismin herhangi bir noktasına etkien, iki kuvvetin etkisi, bir paralel kenarın köşegeni ile gösterilen tek bir kuvvetin etkisine denktir. u kuvvete ileşke kuvvet denir. şağıdaki r r şekil. de görüldüğü gibi a ve b vektörlerinin toplamı paralel kenar kuralına göre c r vektörüne eşittir. b γ c a Şekil. Vektörel olarak bu toplam c a b şeklinde tanımlanabilir. Eğer iki vektör arasındaki açı γ ise bileşkenin şiddeti c a b ab cosγ (..) dir. una kosinüs kanunu denir. Kuvvetlerin toplanmasında Sinüs kanunu da kullanılır. α b γ c β a Şekil.

8 Şekil. den görüldüğü üzere, αβγ8 ο (..) a b c (..) sin( α) sin( β ) sin( γ ) Yukarıdaki ifade de vektörlerin (Kuvvetlerin) toplanmasında kullanılabilir... Newton un. Kanunu Denge halindeki kuvvetlerin etkisinde bir maddesel nokta, a sabit durur a da doğrusal hareket eder... Newton un. Kanunu ir maddesel noktanın ivmesi, ugulanan bileşke kuvvetin büüklüğü ile doğru orantılıdır. İvme, kuvvet ile anı doğrultu ve öndedir... Newton un. Kanunu ma (..) Temas halindeki cisimlerin temas noktasındaki etki ve tepki kuvvetleri anı doğrultuda ve şiddette fakat zıt önlüdür. W W W z Şekil. R Şekil. deki top bir düzlem üzerinde durmaktadır. Düzlemde, ani, doğrultularında top harekete karşı serbest olduğu halde düşe doğrultuda (z önünde) hareket serbestliği oktur. u kanuna göre düzlemin topa gösterdiği tepki kuvveti RW dir. Statikte, harekete karşı tamamıla serbest olmaan cisimlerin denge şartlarını incelemek zorunda kalırız. Cismin herhangi bir doğrultu ve öndeki serbest hareketine mani olan şee ağ denir. Dolaısıla orada doğan kuvvete de ağ Kuvveti denir. İlerleen bölümlerde bağlar ve bağ kuvvetleri detalı bir şekilde incelenecektir...5 Süperpozison ve Kaıcılık İlkesi ir rijit cismin bir noktasına etkien bir kuvvetin erine, anı tesir çizgisi üzerinde, anı şiddet, doğrultu ve önde, fakat başka bir noktaa etkien bir kuvvet konulursa, rijit cismin denge ve hareketinde bir değişiklik olmaz. u durum şekil.5 de gösterilmiştir.

9 Şekil. Şekil.5..6 Genel Çekim Kanunu Kütleleri ve m olan iki maddesel nokta karşılıklı olarak eşit ve zıt önlü ve kuvvetleri ile şekil.6 da görüldüğü gibi birbirini çeker. Cisimler arasındaki bu çekime Newton un gravitason kanunu denir ve aşağıdaki formülle izah edilir. : İki maddesel nokta arasındaki karşılıklı çekim kuvveti G : Gravitason sabiti d : addesel noktaların merkezleri arasındaki uzaklık, m : addesel noktaların kütleleri. m G. (..) d m G cm /grsn d Şekil.6 Gravitasonal kuvvetler, her cisim çifti arasında mevcuttur. Yerüzü üzerinde, ölçülebilen tek gravitasonal kuvvet, erin çekiminden ileri gelen kuvvettir.(..) ve (..) nolu denklemlerin birleşiminden, düşen cismin kütlesi birbirini götürerek, g ivmesi, G g d (..5) dir. Yerüzüne göre g nin değeri, ekvatorda 9.78 m/s, 5 lik enlemde 9.8 m/s ve kutuplarda 9.8 m/s olarak bulunmuştur. Çoğu mühendislik problemlerinde, g nin değeri 9.8 m/s olarak almak ugundur. ir cismin kütlesini, genel çekim kanunula hesaplamak mümkündür. Cismin ağırlığının değeri, W ise ve cisim g ivmesi ile düştüğüne göre (..) nolu denklemden, bulunur. Wmg (..6) 5

10 ÖLÜ VEKTÖRLER VE KUVVETLER. GİRİŞ Çevremizdeki büüklükler, alan, hız, hacim, kütle vb. genellikle iki şekilde adlandırılır. Skaler ve vektörel büüklükler. Skaler: Sadece fiziki büüklüğü olan sıcaklık, kütle, alan gibi değerlere skaler dioruz. Vektör: iziki büüklüğü anında birde önü ve doğrultusu olan hız, ivme, kuvvet ve moment gibi değerler vektör olarak adlandırılır. Vektörel ifadeleri skalerden aırmak için a üzerinde bir ok( v r ) vea alt cizgi ( v ) olarak gösterilirler. Vektörler kendi doğrultusunda kadırılabiliorsa bunlara kaan vektör başlangıç noktası sabit ise böle vektörlerede bağlı vektörler denir. Skaler büüklükler için geçerli olan dört işlem (toplama, çıkarma, çarpma bölme) ve diğer matematiksel (türev, integral) işlemler vektörler içinde vektörlere has öntemlerle apılabilmektedir.. VEKTÖRLERİN TOPLNS VE ÇKRLS ilinen iki vektör r ve r olsun. u iki vektörün taplamına R r dielim. Paralel kenar kanunu vasıtasıla şekil. de bu toplam R r r r şeklinde verilir. ve, vektörlerin bolarını gösterdiğine göre vektörlerin toplamı geometrik olarak şekil. gibi verilebilir. r r r r r R r r θ α r r R r r r r R r r r r r R r r r Şekil. İki vektörlerin toplanmasının geometrik gösterimi u vektörlerin arasındaki açı θ ise toplamın şiddeti şu şekilde azılabilir. Vektörün şiddeti iki cizgi arasında gösterilir. 6

11 R ± Cos( θ ) (.) vektörü ile R vektörünün aptığı açı şu şekilde azılabilir. Vektörlerin toplanması için dört temel metot vardır. a) Paralel kenar metodu b) Üçgen metodu c) Poligon metodu d) nalitik metot sin( θ ) α arctan (.) cos( θ ) İlk iki metot genellikle iki vektörün toplanmasında diğer iki metot ise ikiden çok vektörün toplanması durumunda kullanılılır. unları sırasıla ele alalım. a) Paralel kenar metodu ir noktada kesişen iki vektör bir paralel kenara tamamlanırsa vektölerin kesim noktasından geçen köşegen o vektörlerin toplamına eşittir. Paralel kenara tamamlama ölçekli bir çizimle apıldığında köşegenin bou ölçülerek bileşke kuvvetinşiddeti bulunabileceği gibi cebirsel olarakta bileşke kuvvetin şiddeti ve önü hesaplanabilir. Şekil.. de geometrik çizim verilmiştir. r N R r θ α sin(θ) O r K cos(θ) L Şekil. Paralel kenar kuralı ile kuvvetlerin toplanması (OL) üçgeninden bileşke kuvvet aşağıdaki gibi azılabilir rıca ukarıdaki dik (OL) üçgeninden _ / O R [ ( OK cos( θ )) ( sin( θ ) ] R [ ] Cos( θ ) sin( θ ) tan( α) ve α tan - sin( θ ) cos( θ ) cos( θ ) 7

12 daha önce bulduğumuz formüller ile anı ifadeleri bulduk. O halde paralel kenar kuralı ile vektörlerin toplamı ve önü bulunabilmektedir diebiliriz. rıca ukarıdaki formüllerden şu özel durumlar sölenebilir.. θ o iki vektör çakışıktır.. θ9 o iki vektör birbirine diktir. u durumda şunlar azılabilir. R [ ] ) ve α tan -. θ8 o ise iki vektör anı doğrultudada olup önleri zıttır. R r r - r ise α o ve > vea α 8 o ve < dir. b) Üçgen etodu r ve r verilen iki vektör ise r vektörünün ucundan(ok tarafı) r vektörüne paralel ve anı şiddette bir vektör çizilir. r vektörünün başlangıç noktası ile r vektörünün uc noktasını birleştiren doğru R r bilişke vektörünün şiddetini r dan r e doğru R r nin önü bulunur. Şekil. de üçgen metodunun ugulaması görülmektedir. r r θ r α r R r r r Şekil. üçgen metodunun ugulaması c) Poligon etodu u metot üçgen metodun genişletilmiş halidir. İkiden fazla vektörün toplanması için kullanılan geometrik bir toplama metodudur. ilinen üç vektör,,c olsun vektörlerden birini çizdikten sonra diğer vektörleri kendi ön ve doğrultusuna sadık kalarak çizilen ilk vektörün uç noktası ile diğer vektörün başlangıcı birleştirilir. nı işlem sonraki vektör içinde ugulanır. İlk çizilen vektörün başlangıç noktası ile son cizilen vektörün bitim noktası birleştirilirse R bileşke kuvveti; şiddet ve ön olarak bulunmuş olur. urada işlem sırası ve vektörlerin birbirini kesmesi önemli değildir. Şekil. de üç vektör için metodun ugulanışı gösterilmiştir. r r r C r r C r r r r r R C Şekil. Poligon metodu 8

13 d) nalitik etot ir vektörü (birbirine dik doğrultularda) kartezen koordinat sisteminde iki bileşene aırmak mümkündür. Vektörün eksenlerden birisi ile aptığı açı θ ise.vektör sin(θ) ve cos(θ) ile çarpılarak dik koordinatlardaki izdüşümü bulunabilir. Şekil.5 de görüldüğü gibi vektör ve eksenleri önünde bileşenlere arılabilir. Şekil.5 ir vektörün bileşenlere arılması Şekil de bir kuvvet için apılan bu bileşenlere aırma birden fazla vektör içinde apılabilir. Sonra bu bileşenler cebirsel olarak toplanırlar. ütün vektörlerin önündeki bileşenleri R ve önündeki bileşenleri R olmak üzere bu işlemler birden çok kuvvet için apılmış ise, R... n R... n Vektörlerin toplamı [ ( R) ( ) ] R R R ve α tan - R İfadeleri azılabilir. Eğer R ise R ve R olması gerektiği toplamanın özelliğinden görülmektedir. 9

14 Örnek : r 6N r 95N 5 95cos 8. N 6 cos N 95sin 7. 5N 6sin5 6. N. N 6. Y 6N (.) (6.6) 67, N α tan (6.6 /.) α o 7,6 α Şimdie kadar bir düzlem içinde bulunan vektörlerden bahsettik. Uzada ukarıdaki öntemlerle vektörel işlemleri apmak zordur. Uzada vektörleri üç dik eksendeki bileşenleri ile azmak gerekir. unun için birim vektörleri tanımlamak gerekmektedir. u vektörler sırasıla,,z eksenleri bounca i, j, k olarak bilinir. u vektörlerin boları bir birimdir. ir skaler ile bir vektörün çarpımıda anı önde bir vektör vermesi tanımından, uzadaki bir vektörü aşağıdaki gibi azabiliriz. z k i j Şekil.6 irim vektör

15 Düzlemde bir vektörün gösterilimi ve birim vektörler Şekil.7 deki gibidir. θ j i i tan j ( θ ) Şekil.7 r r r r i j zk urada,, z skaler terimleri, r nün sırasıla,,z eksenleri önündeki bileşenlerinin şiddetleridir. Şekil.8 de uzada bir r nün bileşenleri gösterilmiştir. Şekilden de anlaşılacağı gibi,, z bileşenleri r nün üç noktasının koordinatlarıdır. O halde vektörün başlangıç noktası orijin ve bitim noktasının koordinatları (,, z ) olarak verilirse, r r r r r i j z k ve olarak azmak mümkündür. z z z i r k r α γ r β j r Şekil.8 vektörün bileşenleri ve birim vektörler Sırasıla,, z eksenleri ile vektörün aptığı açılar (α), (β), (γ) ise,

16 .. Doğrultman Kosinüsleri: Cos(α), Cos(β), Cos(γ) dır. Doğrultman kosinüsleri arasında şu bağıntı vardır. Cos (α) Cos (β) Cos (γ) Doğrultman kosinüslerini vektörlerin bileşenleri ve şiddetlerine bağlı olarak aşağıdaki gibi azabiliriz. Cos(α), Cos(β), Cos(γ) z vektörü doğrultusundaki (bounca) birim vektör λ ise şu şekilde tanımlanabilir. λ r i j z k Cos(α) i Cos(β) j Cos(γ) k r λ Cos(α) i Cos(β) j Cos(γ) k Eğer bilinen vektörler,,... n ise bu vektörlerin toplamı şekilde azılabilir. r r r r r i j k R z r R vektörü şu.. Uzada İki Nokta rasında Tanımlanmış Kuvvetler Eğer koordinat eksenleri vektörün başlangıcında geçmior ve başlangıç noktası (,, z ) ve bitim noktası (,, z ) olarak verilmiş bir r vektörü şöle azılabilir. Şekil.9 da böle bir vektörü göstermektedir. r r r r ( ) i ( ) j ( z z ) k vea r r r r ( ) i ( ) j ( z z) k r ( - ) ( - ) (z - z ) şeklinde azılabilir.

17 z (,, z ) r λ (,, z ) O Şekil.9 İki nokta arasında tanımlanan kuvvetler - doğrusu üzerindeki birim vektör şu şekilde tanımlanabilir. λ r r r - bounca medana gelen vektör ve değeri, - nin koordinatlarından tanımlanabilir. r r r r λ. VEKTÖRLERDE ÇRP Vektörlerde çarpma işlemi denilince aşağıdaki dört tip çarpma akla gelir. a) ir skalerin bir vektörle çarpımı b) İki vektörün skaler çarpımı c) İki vektörün vektörel çarpımı d) ikiden fazla vektörün skaler ve vektörel çarpımı unları sırasıla ele alalım.

18 a ) ir skalerin bir vektörle çarpımı Skaler saı a olsun vektörde ise skaler çarpım, S r a r olarak azılabilir. urada S r vektörünün şiddeti, a skaleri ile r çarpımına eşittir. S nin doğrultusu ile anı olup, a> ise S r vektörü r vektörü ile anı önde a< ise S r vektörü r vektörünün tersi önde vektörünün şiddetinin a ise S r vektörü bir noktaa dönüşür Örnek : r r r r 5 i 7 j 5k olarak verildiğine göre r ve (- r ) nedir? Çözüm: r r r r i j k ve - r r r i 8 j 6k dir. b) İki vektörün skaler çarpımı Verilen iki vektör r ve r olsun. u iki vektörün skaler çarpımı; O r θ H r r r. cos( θ ) C O r O v OHODcosθ D Şekil. Skaler çarpımın geometrik anlamı r r. cos( θ ) ifadesile tanımlanabilir. Yukarıdaki ifade r skaler çarpım r die okunur. skalerdir ve Şekil. daki taralı dikdörtgenin alanını verir. Eğer iki vektör birbirine dik ise θ9 o ve z z

19 cos9 olduğu için skaler çarpım sıfır olur. Diğer bir ifade ile skaler çarpımları sıfır olan iki vektör birbirine diktir. θ o, cos olur ve skaler çarpım, bu iki vektörün şiddetleri çarpımına eşittir. birim vektör ise, skaler çarpım nın doğrultusundaki bileşeninin şiddetini verdiği Şekil. dan görülmektedir (OHcos θ) Yukarıdaki açıklamalardan i,j,k birim vektörlerinin skaler çarpımı şöle azılabir. r r r r r r r r v r r r i. i j. j k. k ve i. j i. k j. k irim vektörler cinsinden verilmiş iki vektör. r r r r r r r r i j k ve i j k olsun bu iki vektörün skaler çarpımı; r r. olur. Skaler çarpım (.) ile gösterilmektedir.ir vektörün kendisile çarpımı: r r. z z vea z z dır. uradan şöle diebiliriz. ir vektörün şiddeti kendisile skaler çarpımının kareköküdür. z z Örnek : r r r r 7 i 8 j k vektörünün r r r r i 6 j k vektörü önündeki bileşenini bulunuz. r r. b şeklinde azarsak b birim vektörünü hesaplaabiliriz. (69) (/) 7 ise, b r r r r ( i 6 j k 7 r. b r 7 ) dir. ((7).()(-6).(-8)()()) bulunur c) İki vektörün vektörel çarpımı r r r r r r r r ilinen iki vektör, i j k ve i j k olsun, bu iki vektörün vektörel çarpımı; z r r r C olarak azılır ve vektörel çarpım die okunur. urada çarpım ine bir vektördür. C vektörünün şiddeti; C..Sinθ dır. z 5

20 ve - vektörlerine diktir. Yönü sağ el kuralına göre bulunur. Şekil. de sağ el kuralı ve iki vektörün vektörel çarpımından elde edilen C vektörü ve önü görülmektedir. z C r r θ r Şekil. Sağ El Kuralı, Vektörel çarpım ve C vektörünün önü urada sırasıla,,z önlerindeki birim vektörler i,j,k ise bu vektörlerin vektörel çarpımı r r r r r r i i jj kk ve r r r r r r r i j k, ki j, jk i tersi ise r r r v r r r r ji k, i k j, kj i dir. u çarpımdan da vektörün önü görülmektedir. rıca Şekil. den vektörel çarpmada r r r r olduğundan çarpma sırası önemlidir. Paralel iki vektörün çarpımı sıfırdır. ir başka ifade ile çarpımları sıfır olan iki vektörün, vektörel çarpımı sıfır ise bu iki vektör paraleldir. Geometrik olarak vektörel çarpımın manas; çarpılan iki vektörün medana getirdikleri paralel kenarın alanını vermektedir. İki vektör birim vektörler cinsinden verilmiş ise bu iki vektörün vektörel çarpımı aşağıda verilmiştir. r r r r r r r r r C ( i j k ) ( i j k ) z z 6

21 u çarpımın sonucu aşağıdaki matrisin determinatının açılımıdır. i j k z z r r r ( ) i ( ) j ( ) k z z z z. DDESEL NOKTNN DENGESİ Newton un birinci kanuna göre bir maddesel noktaa etkien bileşke kuvvet ise maddesel nokta hareketsiz kalır. Eğer başlangıçta bir hızı varsa sabit hızla doğrusal hareket apar. u kanuna göre uzada bir noktada kesişen kuvvetlerin statik dengesi için bileşke kuvvet R olmalıdır. ileşenler halinde azılacak olursa Σ, Σ, Σ z şartı bulunmalıdır. unlara denge denklemi adı verilir. Eğer kuvvetler çokgeni çizilmiş ise bileşke kuvvetin sıfır olma şartı erine getirilebilmesi için çokgenin başlangıç noktasının tekrar kapanması gerekir. Düzlemde denge denklemleri iki tanedir. Kuvvet dengesinde arıca momentlerin dengesi için de bir denklem daha azmak gerekir. Σ, Σ C C α β β W T α P T C P α T 8-( αβ) β T C a) Durum diagramı b) Serbest Cisim Diagramı c) Kuvvet Diagramı Şekil. Şekil. de görüldüğü gibi problemin fiziksel şartlarının gösterilmesi durum diagramı, cisim izole edilir ve etki eden kuvvetler gösterilirse buna serbest cisim diagramı denir. Problem denge denklemleri ardımıla çözülebilir. Çözümde kullanılan alnızca kuvvetlerin gösterildiği diagrama kuvvetler diagramı denir. eselâ kuvvetler üçgeninde kuvvetleri belirleen sinüs denklemleri; T Tc P şeklinde azılabilir. sin β sinα sin(8 ( α β )) 7

22 Denge denklemleri ile çözmek istersek; T T C Σ Σ P 8

23 .5 ÇÖZÜLÜ PROLELER Problem : o Şekildeki çerçevee 5 N luk kuvvet etki etmektedir. C N ise ı hesaplaınız. rıca θ açısını bulunuz. θ C 5 N Çözüm: θ 6 o o C N C N θ 6 o 5 N α 5 N 5 Sinα Sin6 Sinα ( Sin6) 5 o α,9 θ 8 6,9 θ 76, Sinα Sinθ 56N Problem : 9

24 N 5 5 N 5 o N ileşke kuvveti ve ekseni ile aptığı açıı bulunuz. Çözüm: R R R 5. Cos 5. 5 R 8, N R 5. Sin5. 5 R 96,8 N R R 96,8 N θ R -8, N R R 85 N θ tan ( 8,) 96,8 96,8 7,8 8, o Problem :

25 z (5i-jk)N (6j8k) N ve kuvvetlerinin bileşkesinin şiddetini ve,,z eksenleri ile aptığı açılar hesaplaınız. Çözüm: R z R R (6 j 8k) (5i j k) γ R 5i j 8k α O β R 5 ( ) 8 R 9 N λ R R 5i j 8k 9 λ,67i,9 j,9k Cos(α), Cos(β), Cos(γ) z Cosα,67 Cosβ-,9 Cosγ,9 α7,8 o β o γ9,6 o

26 Problem : z kn kuvvetinin düzlemi ile aptığı açı o ise kuvvetinin bileşenlerini bulunuz. o 6 o Çözüm: z z 6 o o kn '. Cos,6 kn z. Sin kn '. Cos6,6. Cos6,7 kn '. Sin6,6. Sin6 kn (,7 i j k) kn

27 Problem 5: z ir kancaa N ve 7 N kuvvetleri etki etmektedir. ileşkenin ekseni üzerinde 8 N olabilmesi için kuvvetinin bileşenlerini ve,, z eksenleri ile aptığı açıları hesaplaınız. o 6 5 o Çözüm: v v v v v v R R R Rz v cosα i cos β j cos β k cos 5i cos6 j cosk i 5 j 5k v ( ) i ( j ) ( v R Rj 8 j v v v R 8 j ( z ) k ) i (5 ) j ( 5 z ) k R i N z 5N N cosα 7cosα α cosβ β,8 5 7cosγ γ 77,6 vea λ i 65 j 5k ( ) 65 5,i,98 j,k

28 Problem 6: 5 6 C D Verilen sistemde C kablo kuvveti ile CD a kuvvetini hesaplaınız. (W6 N) E Wm.g Çözüm: W T 6 6 N T.cos6 T.sin 6 6 T 69,8 sin 6 T.cos6,6 N

29 Problem 7: kn kn 5 o o m 5 m Kuvvetleri bilinen iki kablo noktasına bağlanmıştır. Üçüncü bir kablosu bağ teli olarak kullanılmaktadır. u tel dan e bağlanmıştır. deki kuvvet ne olmalıdır ki üç kablonun bileşkesi düşe olsun. Çözüm: i 5 j [ ] ( ) ( 5) r. Cos5. Cos5 R 7kN

30 Problem 8: 8 m C m kablosundaki kuvvet 5 N, C kablosundaki kuvvet 5 N dur. Kablodan noktasına gelen kuvvetlerin bileşkesini bulunuz. m 6 m z Çözüm: C (,,8) (6,,6) C(,,) 6i j k C 6i j 6k C C m C 5 ( 6i j k) 7 5 ( 6i j 6k) 9 i 5 j k) z C i 5 j k R C R 6i j k 6

31 ÖLÜ İR KUVVETİN İR EKSENE GÖRE OENTİ. İR KUVVETİN İR EKSENE GÖRE OENTİ ir kuvvetin tatbik edildiği cismi sabit bir eksen etrafında döndürme eğilimine kuvvetin o eksene göre momenti denir. oment Yönü z N C D Dönme Yönü o k Şekil. ir kuvvetin momenti ve sağ el kuralı omentin işaretini belirtmek için ON eksenin okla gösterilen önde () olduğunu kabul edip sağ el kuralına göre momentin önü belirtilebilir. Sağ elin parmakları kuvvetin çevirme önündeken başparmak kuvvetin önünü gösterir. momenti şekilde görüldüğü gibi bir vektörle gösterebilir. moment vektörü vektör kurallarına uan ve tesir çizgisi moment ekseni olan bir kaan vektör olarak düşünülebilir. Çünkü dik düzlem olarak başka bir düzlem alınsadı ine anı şiddette ve ine anı döndürme önünde bir vektör bulunacaktı. omentin birimi Newton metre (Nm) dir. ütün kuvvetlerin anı düzlemde olması halinde bir noktaa göre momentten bahsedilebilir. slında bu moment o noktasından geçen ve düzleme dik olan eksene göre momenttir. Düzlemsel kuvvetlerde moment vektörünü göstermee gerek oktur. Kuvvetlerin düzlemde olması durumunda noktaa göre moment den bahsedilebilir. 7

32 o d z _ z Şekil. Düzlemde omentlerin önü Sisteme birden çok kuvvetin etkimesi durumunda ise momentler toplanır. R O d Örnekler; Örnek : Şekil. omentlerin Toplanması O ( )( ) N m N m 8

33 Örnek : O ( )( ) 5 N.75m 75N m Örnek : O ( )( ) 7kN m.kn m Örnek : 8 N (.5 m) N m 8 N (.5 m) N m 8 N ( m) N m C 8 N (.5 m) N m D. VRİGNON TEOREİ ir kuvvetin bir noktaa göre momenti, bu kuvvetin bileşenlerinin ine anı noktaa göre momentlerinin toplamına eşittir. o d P r R r Q r o d Q d P P r R r Q r r r r R P Q ( R) ( P) ( Q) o o o Şekil. Varignon teoremi 9

34 u teorem ikişer, ikişer kuvvetler için peş peşe ugulanarak ikiden çok kuvvet ve onların bileşenleri için ispat edilebilir. Yani bir noktada kesişen birçok kuvvetin herhangi bir noktaa göre momentleri toplamı anı noktaa göre bileşke kuvvetin momentine eşittir. u teorem hem bağlı hem de kaıcı vektörlere ugulanabilir. Varignon teoreminden ararlanarak bileşke kuvvetin bir noktaa göre momenti erine bu kuvvetin bileşenlerinin anı noktaa göre momentlerini almak çoğu zaman daha elverişli olmaktadır od o o d k z Şekil.5 Kartezen koordinatlarda ir kuuvetin momenti Uza kuvvet sistemleri için varignon teoremi genelleştirilirse bileşenleri,, z olan ve uzada (,, z) noktasına etki eden bir kuvvetin eksenlere göre momentleri azılabilir. unlar; z..z.z z. z.. r r r o z z Şekil.6 Uzada bir kuvvetin momenti

35 O r r. i r. j r k z.. i. j z. k ( o ) r r o i r r j k r z z o.i.j z.k o ( z. r.r z )i - ( z. r.r z )j ( r r )k Problem: N C 6 E D N? cm. KUVVET ÇİTLERİ Zıt önlerde etkien eşit iki kuvvetten medana gelen sisteme kuvvet çifti denir. urada dengelenmiş bir moment bulunmaktadır. oment erkezi, Kuvvetlerin arasında vea dışında ada kuvvetlerden biri üzerinde alınsa ine anı şiddette ve anı döndürme önünde kuvvet çifti elde edilir. O O a Şekil.7 Kuvvet çiftleri

36 -(O).(O) a ( O ). (O` )..a oment vektörlerinin büüklüğü moment merkezine bağlı olmadığı için anı zamanda düzlem üzerinde herhangi bir noktaa kaabilirler. P P P P P P a a a P a a a a P a Şekil.8 Kuvvet Çiftlerinin Konumu. KESİŞEN DÜZLELERDEKİ KUVVET ÇİTLERİ VE KUVVET ÇİTLERİNİN İLEŞKESİ p P N R q Q a R a R R a R p q R Şekil.9 Kuvvet çiftlerinin Toplanması Kesişen iki düzlem ve N olsun. unlar üzerinde iki tane kuvvet çifti bulunsun. ( P, q). u kuvvet çiftlerinin şiddetleri ve önleri anı kalmak şartıla aralarındaki uzaklıklar değiştirilebilmektedir. u sonuçtan ararlanarak Kuvvet çiftlerinin moment kolları değiştirilerek ara kesit üzerinde anı noktalardan geçmeleri sağlanabilir. p P.a ; q Q.a

37 Şiddetleri Pa ve Qa olan ve ara kesit üzerinde ve noktalarında kesişen iki kuvvet çifti görülmektedir. Çiftlerin momentleri p ve q düzlemlere dik olarak çizilmiştir. ve noktalarında kuvvetler paralel kenar kanunu kullanılarak P ve Q kuvvetlerinin bileşke kuvvet çiftini temsil eden iki eşit paralel ve zıt önlü R kuvvetini elde ederiz. R P Q dur. ileşke çiftinin şiddeti R R.a dır. Dolaısıla bu düzlemlere dik ve çiftleri temsil eden moment vektörlerinin vektörel toplamı bileşke kuvvet çiftini temsil eden moment vektörlerini verir. Yani R p q R.a R R P Q PQ cosθ P a Q a PQa cosθ p q pq.cosθ Cos 9 R p q Kuvvetler için apılan bütün vektörel işlemler kuvvet çiftlerini temsil eden moment vektörleri içinde geçerlidir... Kuvvet Çiftlerine İz Düşüm Yönteminin Ugulanması Kuvvet çiftlerini temsil eden momentlerin bileşkelerin vektörel toplamıla bulunduğunu gördük. ileşenlere anı öntemle arılmaktadır. Uzada bileşke momentin geometrik olla dik iki düzlemde bulunması her zaman mümkün değildir. unun erine izdüşüm öntemi kullanmak daha elverişlidir. i ( )i i.cos i ( )i i.cosβi ( z )i i.cosγ i urada i, β i, γ i i moment vektörünün sırasıla,, z eksenlerine aptıkları açılardır. Kuvvet çiftlerinin kendi düzlemleri içinde ki konumlarının önemi olmadığına kuvvet çiftlerinin düzlemleri kendilerine paralel olarak hareket ettirmekle çiftlerin etkileri değişmeeceğine göre uzadaki herhangi bir kuvvet çifti sistemin uzada herhangi bir

38 noktasında kesişen moment vektörüle temsil edilebilir. uradan bir noktada kesişen uza kuvvetlerine benzer olarak herhangi bir,,... n kuvvet çifti sisiteminin bileşke kuvveti çifiti n i i n i z i Z i n i olarak bulunabilir. ileşke kuvvet çiftinin şiddeti z ile verilir.,, z eksenlerile aptığı açıların doğrultman cosinüsleri cos, cos β, cos γ z dir..5 KUVVET SİSTELERİNİN İLEŞKELERİ ekanikte birçok problem kuvvet sistemlerini ilgilendirir. u kuvvet sistemlerinin apacağı tesiri izah ederek en basit hale dönüştürmek gerekir. ir kuvvet sisteminin bileşkesi rijit cisme tesir eden dış etkileri değiştimeksizin orjinal kuvvetlerin en basit kombinezonudur. ir cismin dengesi için üzerine tesir eden bütün kuvvetlerin bileşkesinin sıfır olması şarttır. Eğer bir cisme tesir eden kuvvwetlerden doğan bileşke sıfır değilse cismin kütlesile ivmenin çarpımını bileşke kuvvete eşitleerek ivme tanımlanır..5. Paralel Kuvvet Sistemleri ileşkenin şiddeti sistemi medana getiren kuvvetlerin skaler toplamına eşittir. ileşkenin tesir çizgisinin konumu Varignon teoremi ile bulunur. R G(,) R n n i i i i R R i i

39 .5. Eşdeğer Kuvvet Sistemleri Eğer iki kuvvet sistemi verilen herhangi bir noktada anı kuvvet ve kuvvet çiftine indigenebiliorsa birbirine eşdeğerdir denir. ir nokta için sağlanan eşdeğerlik bundan sonra bütün diğer noktalar içinde sağlanabilir. atematik olarak gerekçe ve eter şart ; Σ Σ`, Σ o Σ o` Σ Σ`, Σ Σ`, Σz Σz` Σ Σ`, Σ Σ`, Σz Σz` dir. unun manası şudur. Eğer iki kuvvet sistemi bir rijit cisme,, z doğrultularında anı öteleme ve döndürmei aptırmaa çalışırsa bu kuvvet sistemleri birbirie eşdeğerdir denir. 5

40 .6 ÇÖZÜLÜ PROLELER Problem : Çözüm: ğırlığı ihmal edilen ve bou L olan bir çubuk bir pim ile şekilde görüldüğü gibi zemine bağlanmıştır. rıca çubuğun üst kısmı da bir kablo ile zemine bağlanmıştır. Eğer çubuğun ortasına bir kuvveti ata olarak ugulanırsa; a) Kablodaki çeki kuvvetini b) Çubuğa ve pime etkien ata ve dike kuvvet bileşenlerini bulunuz. T O O mg P Statik Denge: T. Sin5 P T. Cos 5 P...( )...( ) L T. Sin5. L....( ) T. denklemden; P T. denklemden; P T L. denklemden;. L. T. una göre; P P olarak elde edilir. olarak bulunur. 6

41 Problem : C z E O D G Verilen kuvvetleri ve kuvvet çiftlerini O a indirgeiniz. (irimler cm dir.) kn kn 5 kncm kncm Çözüm: (,,) ; E(,,) ; G(,,) ; (,,) ; O(,,) ; (,,) E i k G j O j k i k.( ) 6i k j.( ) j 5i j k.( ) 8 j 6k 5i 8 j 6k i 6 j k i j k i 8 j 5k Ncm 7

42 Problem : z m CD//z C N D N N m m Verilen kolda kuvvetleri ve kuvvet çiftlerini a indirgeiniz. da doğacak reaksion kuvvetlerini hesaplaınız. Çözüm: urada problemin çözümünde matris öntemi kullanılacaktır. C ve D noktaları arı arı matris şeklinde azılacaktır. T i j k i j k T i( ) j() k( 6) i( ) j( 6) k( 6) T i 6 j k urada; Nm, 6Nm, z Nm noktasındaki mesnet reaksionları ise sırası ile; z. Yol: z i j k N T ( ) j i 6 j k 8

43 Problem : z D (-,, ), (,, 6), C(, -, ), D(, -, ) ğırlığı 5 N olan O çubuğu ukarıda koordinatları verilen üç tel halatla, C, D noktalarına sabitlenmiştir. Sistemin dengede kalabilmesi için halat germe kuvvetlerinin minimum ne olması gerektiğini hesaplaınız. o C Çözüm: z D j 6k N D C i j 6k i j 6k O C D D j 6k. 5 5, C C i j 6k , i j 6k C z 6 5, C 7,5 D N C 6 7 5,7 D 5 D D 7 C,8,796 7 C,86 c D 55 N 78,6 N 9

44 Problem 5: z D m c//z C/ C N N m Verilen kolda kuvvetleri ve kuvvet çiftlerini D e indirgeiniz ve D de doğacak mesnet reaksionlarını hesaplaınız. N m N Çözüm: i j k D j D j i( 8) j( 6) k( 6) D 8i j 6k D z N D N D

45 Problem 6: Şekilde görüldüğü gibi C noktasından asılı olan cisim 8 N ağırlığa sahiptir. una göre kablonun ata ve dike çekme kuvvetlerini ve piminde medana gelen reaksion kuvvetlerini bulunuz. (D deki makara sürtünmesizdir.) Çözüm: T T,5 m,5 m, m Denge denklemlerine göre; 8 N T(.5) T () 8(.) 5 T 7.58 N N N 5 8

46 Problem 7: Şekildeki vinç G, G ve G olarak ifade edilen ağırlık merkezlerinden W N, W 6 N ve W 6 N olmak üzere üç ağılığa sahiptir. ğırlık kaldırma kollarının ağırlığını ihmal ederek; a) N ağırlığa sahip cisim eğer sabit hızla kaldırılırsa dört tekerde medana gelecek reaksion kuvvetlerini bulunuz. b) ğırlık kaldırma kolu şekildeki pozisonda tutulursa kolun uç kısmı ile ne kadarlık ağırlık kaldırılabilir. Çözüm: W W W W N N

47 a) W N (N )(.5) (6)(.5) (6)(.75) ()(.75) ()(.5) 8.5N 9 N 65 N N N N 8765 N b) (6)(,5) (6)(,75) ()(,75) W (,5) W 896 N

48 Problem 8: C elemanı noktasından bir pim ile desteklenmiştir ve DC elemanına da C noktasından bir pim ile bağlanmıştır. una göre ve D noktasında medana gelen reaksion kuvvetlerini bulunuz. Çözüm: D 5 o 5 o X Y o 8(5) (D.Cos5 )() (DSin5) (9) D 9.8 N D.Cos5 o N 8 D.Sin5 o N

49 Problem 9: kolu, 8 N ağırlığındaki silindiri C kablosu ile şekilde görüldüğü gibi tutmaktadır. una göre, mesnedindeki reaksion kuvvetlerini ve C kablosundaki çekme kuvvetini bulunuz. Çözüm: ( ; ; ), (-, ;,6 ; ), C( ; ;,) C,i,6 j,k C,7 T C,,6, T C i j k,7,7,7 Z (r kuvvet ve r ise konum vektörüdür. ) X Y T C TC ( 8N.,6) i,7 i,, j,6,6 k, 8 N TC ( 8 N) i (,i,6 j),7 5

50 una göre; N T T N C C 8,,7 8 8,7, ; N,7,6 ;,7, Z Z Z N T T N T C C C 6

51 Problem : Çözüm: ir boru, üzerinde dike olarak ugulanmış olan kn ve kn luk ükleri C ve D kabloları ile taşınmaktadır. una göre, küresel mafsalındaki reaksion kuvvetlerini ve bağlantı noktasındaki kablolardaki çekme kuvvetlerini bulunuz. (;;), (;;), C(;;), D(-;;) T D D i j k T C C i j k D C Y T T D C T T D C i j k i j k X Z T (r ) ( kn.) i (kn.5,5) i D i j k T C i j k T ( kn) i D T (i j k) C (i j k) 7

52 una göre; k kn T T C D 7 C D C D C D C D T T T T j kn T T T T kn i 5,66 kn ;,kn ; Z Z Z kn kn T T T T T T C D C D C D 8

53 Problem : Eğrisel çubuk - düzleminde olup arıçapı m dir. Eğer çubuğun ucundan 8 N luk bir kuvvet ugulanırsa, bu kuvvetten dolaı oluşan momenti; a) O noktasına göre, b) noktasına göre bulunuz. Çözüm: a) (;;), C(;;-) C i j k C,7 C C i j k C,7 C {,9i 6,7 j,78 k}n O (r O ) i j k { 8,i 8,j 56,68k}N.m,9 6,7,78 b) (-.Cos5 o ;.Sin5 o, ) (,878 ;, ; ) ve C(,,-) 9

54 r C r C r r C (,878;,; ) (,;,; ) i j,,,9 6,7,78 k { 7,57 i 9,7j 5,8k}N.m Problem : Şekildeki üçaaklı çerçevenin C parçasını temel alarak { 5 i - j 8k} kuvveti nin momentini bulunuz. Çözüm: (;;), C(;;), D(,5;;) r { j} m, r { i} m, r {,5i j k}m C D r r C D r r D - r - r C { i j} j - i m.5i j k j {.5i k}m i j C U C r -.77i.77j r C ( ) () C C C U C.(r D.77 ) ,Nm U { 6i 6j}N.m C C 5

55 Problem : Çözüm: 5N 7sin 5cos6 o o RX RX N 96 7sin 5cos6 o o R R o RX R R R R 8.5 θ 5 96 tanθ 5N N ) ( ) ( N 76N.m -76N.m () 6 5sin () 7cos 5 R o o o R R R 76N.m R.57m 76 ).5 (sin8 o 5

56 Problem : Çözüm: r r r r E { k} r r E r r m r E { k} m { j}m { j} m R, R { i j 65k}N { i j k} { i j 5k} { 5k} R ; R r r r E i j k i j k i j k 5 5 { i 8j}N.m 5

57 Problem 5: Çözüm: R 6() 5 8 o ωa (6 X )d 5. ω o R 595. kn.χ.. 8 o 8 o 8 o.ω.ω (6 (6 )d )d..m r kn 5().(7)897.7 kn.m 595.()897.7 knm. 86m 5

58 . GİRİŞ VE TNLR ÖLÜ RİJİT CİSİLERİN DENGESİ Kuvvet etkisindeki bir kontrüksion (apı), rijit bir cisim gibi hareket etmiorsa dengededir (Şekil.). Rijit cismin hareketi, ötelenme ada dönmedir vea ikisinin birleşimi şeklinde olabilir. Yapının dengede kalabilmesi için, apıı döndürmee vea ötelemee sebep olan kuvvet mesnet noktalarındaki tepki kuvvetleri ile dengelenmelidir. z i O Şekil. Rijit Cismin Dengesi İki boutlu bir apının herhangi bir önde hareket etmemesi için gerekli olan şart, o apının birbirine dik herhangi iki önde hareket etmemesi şeklinde tanımlanabilir. Normal olarak (şart olmamak koşulu ile) bu önler ata ve dike alınır. Yapıa herhangi bir önde kuvvet etki etmez ise apı o önde harekete zorlanmaz. undan dolaı ata önde herhangi bir hareket olmaması için o önde etki eden bütün kuvvetlerin toplamı sıfır olmalıdır (Σ ). enzer şekilde, dikede hareket olmaması için (Σ ) olmalıdır. ir apının düzlem içinde dönmeme şartı, o apının bir eksende dönmemesi ile belirlenir. ölece, düzlemin herhangi bir noktasında kuvvetlerin bileşke momentinin olmaması lazım gelir. undan dolaı, düzlemde dönme olmaması için herhangi bir noktada momentlerin toplamı sıfır olmalıdır. Yani, sistemin içinde ada dışında noktaa göre alınan moment sıfır (Σ ) olmalıdır. 5

59 O Şekil.: Kuvvetlerin Gösterimi İki boutlu bir apının tamamıla dengede olabilmesi için; Σ : bütün ata kuvvetlerin cebirsel toplamı sıfıra eşit Σ : bütün dike kuvvetlerin cebirsel toplamı sıfıra eşi; Σ : bütün kuvvetlerin herhangi bir nokta (eksen) etrafındaki momentlerinin cebirsel toplamı sıfıra eşit demektir. unlar iki boutlu (düzlem) apıların statik dengesi için denge denklemi olarak bilinir. Yukarıda denklemlerin sağlanabilmesi için eterli bağların ve bunlara karşılık gelen mesnet reaksionların sağlanması lazımdır. Üç arı denklem ile üç bilinmeenin şiddeti belirlenebilir. Eğer apı sadece eterli mesnetlerle bağlanmışsa ( ten fazla olmaan bilinmeen reaksionlar), apı ukarıdaki eşitliklerle tamamıla analiz edilebilir ve statik olarak belirlidir (İzostatik). Eğer bilinmeen saısı üçten fazla ise, sadece ukarıdaki denklemleri kullanarak çözüm mümkün değildir ve apı statik olarak belirsizdir (hiperstatik). u tip problemler, elastik cisim mekaniğinde cisimlerin şekil değiştirmelerine bağlı bilinmeen saısı kadar eni denklem azılabilirse bilinmeen tepkiler bulunabilir. İki boutlu apılarda üçten az mesnet reaksionu varsa, eksik bağlıdır. Yapı rijit cisim olarak hareket eder. ir cisim (apı) üç ada daha çok noktadan bağlı olmasına rağmen ukarıdaki denklemlerden birini sağlamıorsa böle sistemlere etersiz bağlı sistemler denir.. ESNETLER VE ESNET REKSİYONLR.. Kaıcı esnetler Sadece bilinmeen bir reaksion sağlar ve hareket önüne pozitif bir açı ile etki eder. ölece kaıcı mesnetler, bir doğrultuda lineer harekete ve dönmee müsaade ederler. 55

60 v θ u R Şekil.: Kaıcı esnet Şekil. den de anlaşılacağı üzere, önünde deplasman oktur ani sıfırdır ama önünde bir tepki kuvveti medana gelir... Sabit esnetler R Tek noktada sabitlenmiş mesnetler ata ve düşede iki reaksion verir dolaısıla iki önde cismin hareketine engel olur. akat dönmei sağlar. v R θ u Şekil.: Sabit esnet ve önünde er değiştirmeler sıfıra eşitken, ve önünde reaksion kuvvetleri R, R medana gelir. θ olduğunda olmaktadır... nkastre (Konsol) esnetler R Yönü ve şiddeti bilinmeen iki reaksion ve momenti sağlar (toplam üç bilinmeen). öle bir mesnet iki doğrultuda lineer hareketi ve bir eksen etrafında dönmei engeller. R v z θ u R Şekil.5: nkastre esnet urada ise θ dır ve R R olmaktadır. u mesnetlerin birlikte ugulanmasını şekil.6 deki gibi görebiliriz. 56

61 Şekil.6: Kaar ve Sabit esnet in irlikte Ugulanması. ÜÇ YERDEN PUNTLNŞ DÜZLE YPLR Eğer apı üç noktadan sabitlenmiş ise (menteşe gibi) (şekil.7), öle ki apının bir parçası diğer parçanın dönmesinden bağımsız olarak pim etrafında dönebilior, bölece özel bir çeşit denge eşitliği daha azılabilir, çünkü pim etrafındaki bütün kuvvetlerin momentleri toplamı sıfır olmalıdır. u mesnet reaksionunun bilinmeen bir bileşeninin belirlenmesini sağlar. Şekil.7 Üç erden puntalanmış kavisli apı. UZY YPLR Üç boutlu bir apı, uza apıdır. Karşılıklı dik önler, bir uza apı için kuvvetlerinin toplamı, sıfır olmalı ve üç tane karşılıklı dike eksen (, ve z) etrafındaki kuvvetlerin momentleri toplamı da sıfır olmalıdır. undan dolaı, Σ : Σ : Σz : Σ : Σ : Σ z : X önündeki kuvvetlerin toplamı sıfıra eşittir. Y önündeki kuvvetlerin toplamı sıfıra eşittir. Z önündeki kuvvetlerin toplamı sıfıra eşittir. X ekseni etrafındaki momentlerin toplamı sıfıra eşittir. Y ekseni etrafındaki momentlerin toplamı sıfıra eşittir. Z ekseni etrafındaki momentlerin toplamı sıfıra eşittir... üük Yapılar Yapının, Şekil.8 de barajda görüldüğü gibi dengei sağlaması kendi ağırlığına bağlıdır. ölece, denge için, 57

62 T T W T O R V Şekil.8 araj duvarı P Σ : Yapının ağırlığının (W) ve ükün (T) dike bileşenleri (T ) dike ukarı öndeki er tepkisi (V) ile dengelenmelidir. apının altındaki Σ : Yükün (T) ata bileşeninden (T ) kanaklanan doğrusal öndeki kama eğilimi, ükün arkasındaki tepki kuveveti (P) ve/vea er ile apı arasındaki sürtünme kuvveti (R) tarafından engellenmelidir. Σ : Dönme merkezi (O) etrafında ükten kanaklanan döndürme momenti anı noktada kendi ağırlığından kanaklanan enilenme momenti tarafından dengelenmelidir. Kütle apısı döndürmee karşı güvenlik faktörünü sağlamak için ağırlığı denge için minimum gerekli ağırlıktan daha büük olacak şekilde dizan edilmiştir. Örnekler; Şekil.9: ir kapıda; a) Tek menteşe olması durumunda gelen kuvvetler b) Çift menteşe olması durumunda medana gelen kuvvetler 58

63 Şekil.: ir kepçenin çalışması esnasında medana gelen tepki kuvvetleri Şekil.: rabanın dengesi D D W W Şekil.: Vinç te denge sistemi 59

64 Tablo. İki outlu Cisimler için esnet ve ağ Tepkileri ağlantı Tipi Reaksion ilinmeen Saısı Kablo ir bilinmeen. Reaksion kuvveti çekme kuvvetidir ve bu kuvvet bağlı bulunduğu elemandan itibaren kablo doğrultusundadır. ğırlıksız bağlantı çubuğu vea ir bilinmeen. Reaksion, kuvvettir ve bu kuvvet bağlantı çubuğu bounca etki eder. ir bilinmeen. Reaksion, kuvvettir ve bu kuvvet temas noktasındaki üzee dik olarak etki eder. Kaıcı afsal Kaıcı afsal vea ir bilinmeen. Reaksion, kuvvettir ve bu kuvvet arığa dik olarak etki eder. Kaıcı afsal ir bilinmeen. Reaksion, kuvvettir ve bu kuvvet temas noktasındaki üzee dik olarak etki eder. Pürüzsüz Temas Yüzei ir bilinmeen. Reaksion, kuvvettir ve bu kuvvet temas noktasındaki üzee dik olarak etki eder. Düz çubuk üzerindeki bileziğe bağlı mafsal vea ir bilinmeen. Reaksion, kuvvettir ve bu kuvvet çubuğa dik olarak etki eder. 6

65 ağlantı Tipi Reaksion ilinmeen Saısı afsal vea İki bilinmeen. Reaksionlar, iki kuvvet bileşeni vea φ doğrultusundaki bir bileşke kuvvettir.(φ ve θ açısı. bağlantı tipindeki gibi olmadıkça birbirine eşit olmak zorunda değildir. Düz bir çubuk üzerinde bileziğe ankastre bağlantı İki bilinmeen. Reaksionlar, kuvvet ve momenttir, ve çubuğa dik olarak etki eder. nkastre mesnet vea Üç bilinmeen. Reaksionlar, iki kuvvet bileşeni ve momenttir. Vea φ doğrultusunda bir bileşke kuvvet ve momenttir. 6

66 Tablo. Üç outlu Cisimler için esnet ve ağ Tepkileri ağlantı Tipi Reaksion ilinmeen Saısı () Üç bilinmeen. Reaksionlar, üç kuvvet bileşenidir. Küresel afsal () Radal Yük taşıan Yatak () Döner mafsal Dört bilinmeen. Reaksionlar, iki kuvvet ve iki de momenttir. eş bilinmeen. Reaksionlar, üç kuvvet ve iki de momenttir. () enteşe eş bilinmeen. Reaksionlar, üç kuvvet ve iki de momenttir. (5) nkastre mesnet ltı bilinmeen. Reaksionlar, üç kuvvet ve üç de momenttir. 6

67 .5 ÇÖZÜLÜ PROLELER Problem : O z cm O da doğacak mesnet reaksionlarını hesaplaınız. 5 N z 6 N z cm Çözüm: i j k 5 6 o o o o oz i( 8 ) 8i j 5k 8 Ncm Ncm 5 Ncm Σ O 5N Σ z O z 6N j( ) k( 5) 6

68 Problem : z D m C//z C N N m Verilen kolda kuvvetleri ve kuvvet çiftlerini D e indirgeiniz ve D de doğacak mesnet reaksionlarını hesaplaınız. N m N Çözüm: i j k D j D j i( 8) j( 6) k( 6) D 8i j 6k D z N D N D 6

69 Problem : cm 5 N da doğacak mesnet reaksionlarını hesaplaınız. z N cm C cm 5N z N cm z z 5N N. Ncm z z.- Ncm 65

70 Problem : CDE kirişini noktasından sabit bir mesnet ve D noktasında kaıcı bir mesnetle Şekil. de görüldüğü gibi mesnetlenmiştir. Üç noktadan kuvvetler etki etmektedir. Reaksion kuvvetlerini belirleiniz. Çözüm Şekil.: Çıkmalı kiriş ük diagramı da ve gibi iki reaksion kuvveti ve D de dike olarak etkien sadece tek bir reaksion D kuvveti vardır. u reaksionlar serbest kuvvet diagramında gösterilmiştir (Şekil.). Sadece üç bilinmeen vardır; burdan sistem statik olarak belirlidir ve bilinmeenler belirlenebilir. kn kn 5kN D Şekil.: Serbest kuvvet diagramı Yata ük oktur; bundan dolaı, ise () D i belirlemek için etrafında momentler alınır: (Σ ) -( ) - ( ) - (5 5) (D ) D.75 kn () ı belirlemek için (Σ ) D 5 (.75) 5.5 kn () D etrafında alınan momentler kontrol edilir: Σ D ( ) ( ) ( ) (5 ) (.5 )

71 Problem 5: CD kirişi da sabit bir mesnede ve C de kaıcı bir mesnede sahiptir. Şekil.5 de gösterildiği gibi, kiriş, herbiri 5 kn olan iki tekil ük ve kn/m lineer aılı olan üke maruzdur. Reaksionları belirleiniz. Çözüm: Şekil.5: Çıkmalı kiriş ük diagramı C ise Yatada ük oktur. Şekil.6 Serbest kuvvet diagramı C i belirleelim; etrafındaki momentleri alalım: aılı ükün momenti, ( 6 kn) (.5 m) dir. (Σ ) - (5 ) (C ) - (,5) - (5 6) C 6.75 kn ı belirleelim; (Σ ) 5 C ( ) 5 5 (6.75) kn 67

72 ÖLÜ 5 İKİ OYUTLU CİSİLERİN ĞRLK ERKEZLERİ 5. GİRİŞ VE TN ğırlık kuvvetlerinin bileşkelerine cismin ağırlığı, ve bu kuvvetlerinin bileşkesinin tatbik noktasına cismin ağırlık merkezi denir. Dünanın katı bir cisme tatbik ettiği er çekim kuvvetleri dünanın merkezine öneliktir. u kuvvetleri çok büük bir aklaşıkla paralel kuvvetler olarak ele alınabilir. ühendislikte bir cisme ugulanan ağırlık kuvvetlerinin vea bazı sebeplerle tatbik edilen kuvvetlerin bileşkesinin tatbik noktalarının bilinmesi gerekmektedir. W W W... W n t W W W W Şekil 5. ğırlık kuvvetleri z ğırlık kuvvetlerinin bileşkesinin tatbik noktası, bu kuvvetlerinin eksenlere göre momentlerini, bileşkenin momentine eşitleerek bulunur. ölece W W... W n gibi n tane paralel kuvvetin erine eşleniği konulmuş olur. Kuvvetler z eksenine paralel oldukları için bu eksene göre momentleri oktur. n W w W... n W n W i W i dw i W. n W w W... n W n W i W i dw i W. Eğer iki boutlu cisim düzgün kalınlıklı bir plak ise burada kalınlığın diğer boutlardan çok küçük olma şartı vardır. u durumda ağırlık kuvveti W γ.t. γ (özgül ağırlık), t (kalınlık ), (alan), şeklinde ifade edilebilir. 68

73 Toplam ağırlık; n W γ.t. γ.t....γ.t. n γ.t (... n ) γ.t. i W i Eksenlere göre momentleri azalım ; n.γ.t. γ.t i γ.t (..... n. n ) i Kütle erkezi;. n i d. i..... n. n benzer şekilde.. d d G W Şekil 5. Kütle merkezi urada. d S. d S. d a alanın eksenine göre statik momenti vea eksenine göre birinci momenti denir.. d da alanın eksenine göre statik momenti ada birinci momentidir. h b h/ b.h b h ğırlık merkezinin eri; cisimde bir simetri ekseni varsa ağırlık merkezi bu eksen üzerindedir. Eğer iki simetri ekseni varsa simetri eksenlerinin kesim noktası ağırlık merkezidir. 69

74 Çubuğun ğırlık erkezi; Gg Şekil 5. Çubuğun ağırlık merkezi W γ.a. L a Telin kesit alanı γ özgül ağılık L Telin küçük parçasının bou n L L L L... Ln i Σ o i.l n L i Σ o.l i i n L i i i i dl L i dl L lanın ğırlık erkezi; G Şekil 5. lanın ağırlık merkezi d d z z d 7

75 5. İRLEŞİK LNLRN ĞRLK ERKEZİ G G G G (, ) G (, ) G (, ) irleşik alan öncelikle kendisini medana getiren geometrisi bilinen küçük alanlara arılır. Her bir alanın ağırlık kuvveti bu alanın ağırlık merkezinde bulunmasından hareketle tüm cismin ağırlık merkezi bulunabilir. W W W W,.W.W.W.W.W.W.W.W X X n i İ i n i. n İ i n i i Örnek 5. ğırlık merkezinin koordinatlarını bulunuz. 6 cm 6 cm X. ( ).(6) 8 76,7cm 8 8 cm cm 5.().(6) 76, 7cm ĞRLK ERKEZİNİN İNTEGRSYONL ULUNS 7

76 ühendislikte analitik olmaan eğrilerle çevirili üzelerin ağırlık merkezleri, kendisini oluşturan küçük üçgen, dikdörtgen, kare...vb. elemanlara arılarak bunların alanlarının toplamlarından hareketle üzein ağırlık merkezi aklaşık olarak bulunabilir. Eğer üzei çevreleen eğriler analitik reel fonksion ise üzein ağırlık merkezi integralle bulunabilir. Yüze üzerindeki diferansiel mertebedeki alan elemanı: d d.d alınarak buradan çift katlı integralle ağırlık merkezinin koordinatları bulunabilir. ühendisliğe daha ugun bir çözüm ise diferansiel mertebede ince dikdörtgen kesitler tek katlı integralle alanlar ve ağırlık merkezleri bulunabilir. Eğri altında kalan alanın hesaplanması; d d d d l d Taralı alanın ağırlık merkezinin integral ifadesi; g G g g d g d Örnek 5. Taralı alanın ağırlık merkezinin bulunması, b cos b π a d, burada d d 7 d

77 d π a d b cos a a a a π sin a b π π sin sin ab π π ab a a a g g d d d ) ( ) ( d π a d a cos b a a sin a b π π ( ) a a b b a g g d b d d ) cos ( ) ( π a a a π a a d cos b a sin a cos a b π π a a π π π π b a ab b a π π π π π π a a 8 b ab ab ab π π ( ) ( ) π π a a a b 7

78 Örnek 5. d ( a ) d. g d a g a a g g. d g d g Örnek 5. dl d d d parantezine alarak g d dl d g dl g `.d.l. dl, L dl g.l. dl Örnek 5.5 Dikdörtgenin ağırlık merkezini integral ardımıla bulunması,. g. d.b.h b. h h b g d h.b.h. b. d.b.h b. h 7

79 .b.h b. d d h.d g d b.b.h. h.. d h b.b.h h. b b Örnek 5.6 Üçgenin ağırlık merkezini integral ardımıla bulunması, d.d.. d b h b. h. h. d a b.( h ) h b. h h o. b h ( h ). d b d h b h. h h b h o ( h ). d Örnek 5.7 Çerek dairenin ağırlık merkezini integral ardımıla bulunması, Çerek daire içinβ açısı ile 9 arasındadır. r β dθ θ r cosθ r cosθ G r dθ d (r dθ)(r) r dθ d r β r dθ π [] r [] π β θ θ r 75

80 . π π d g r cosθ r dθ r cosθ dθ r π r [ sin θ] π r r π π r r sin İki eğri arasıda kalan alanın ve ağırlık merkezinin hesabı; dd( -)d - - d (-), d d d ( ( ) d ) d ( ( ) d 5 ) d d d dd(- )d (-), 76

81 d d d ( ( ) d ) d ( ) d ( ) d 5.5 DÖNEL CİSİLER ( PPPUS GULDİN TEORELERİ ) Teorem.: ir düzlem eğrinin kendi düzlemi içinde fakat kendini kesmeen bir eksen etrafında döndürülmesile oluşan dönel üzein alanı eğrinin uzunluğula dönme sırasında ağırlık merkezinin kat ettiği olun çarpımına eşittir. π g L d π g dl π. g dl Örnek 5.8 Yarım çember aından küre üze alanının elde edilmesi r r π. π. r π 8 π.r Örnek 5.9 Eğik bir doğrunun ekseni etrafında döndürülmesi ile koni üze alanının hesabı L h r π. π.r.l r. L ( koni ) Örnek 5. Çemberden tor üze alanının hesabı r π.π.r ( tor ) π.r.r R Örnek 5. X eksenine paralel bir doğrudan silindir üze alanının elde edilmesi π.r.h ( silindir ) h r 77

82 Teorem : Düzlem bir üzein kendi düzlemi içinde, fakat kendini kesmeen bir eksen etrafında döndürülmesile oluşan dönel cismin hacmi, üzein alanıla dönme sırasında üzein ağırlık merkezinin kat ettiği olun çarpımına eşittir. V π g dv π g L V π g d Örnek 5. Yarım daireden kürenin hacminin hesabı G r V π V. π. r r π. r. π ( küre ) Örnek 5. Dikdörtgenden dolu silindirin hacminin hesabı h r V π. r.h.r V π.r.h Örnek 5. Üçgenden koni hacminin hesabı L r V π π. r h V r r. h. Örnek 5.5 Dolu daireden R arıçaplı torun hacminin hesaplanması r R V π.r.π.r V π.r.r 5.5 ÇÖZÜLÜ PROLELER 78

83 Problem ) cm Taralı alanın ağırlık merkezinin koordinatlarını hesaplaınız. cm cm cm Çözüm: cm 6,65 cm cm cm cm....8 X, 65cm Y 6, 65cm 6,6 cm Problem ) 79

84 5 Taralı alanın ağırlık merkezinin koordinatlarını hesaplaınız. mm mm 5 mm Çözüm:....(6.) 55.(.) 8.(.6) X 55 mm (6.) 6.(.) 5.(.6) Y 6 mm 6 6 Problem ) 8

85 cm Taralı alanın ağırlık merkezinin koordinatlarını hesaplaınız. cm 8cm cm cm Çözüm: Toplam cm 6 cm Problem ) 8

86 cm cm cm cm Taralı alanın ağırlık merkezinin koordinatlarını hesaplaınız. 6cm cm Çözüm:, ,5 5 Toplam 8 96 Σ Σ Σ Σ 8 cm Σ Σ 96 cm Σ Problem 5) 8

87 8 Verilen profil kesitte ağırlık merkezini, erini hesaplaınız. (ölçüler cm dir) 5 6 Çözüm: 6, , ,5 cm 56 76,9 cm 56 Problem 6) 8

88 5cm cm Taralı alanın ağırlık merkezinin koordinatlarını hesaplaınız. cm cm Çözüm: 5cm cm r π cm r π cm X Y X. Y., , ,76 5,76-78,5-6,8-5, Toplam,7 9,7 587,67. 9,7 X, cm,7. 587,67 Y, 5 cm,7 Problem 7) 8

VEKTÖRLER KT YRD.DOÇ.DR. KAMİLE TOSUN FELEKOĞLU

VEKTÖRLER KT YRD.DOÇ.DR. KAMİLE TOSUN FELEKOĞLU VEKTÖRLER KT YRD.DOÇ.DR. KMİLE TOSUN ELEKOĞLU 1 Mekanik olaları ölçmekte a da değerlendirmekte kullanılan matematiksel büüklükler: Skaler büüklük: sadece bir saısal değeri tanımlamakta kullanılır, pozitif

Detaylı

PROF.DR. MURAT DEMİR AYDIN. ***Bu ders notları bir sonraki slaytta verilen kaynak kitaplardan alıntılar yapılarak hazırlanmıştır.

PROF.DR. MURAT DEMİR AYDIN. ***Bu ders notları bir sonraki slaytta verilen kaynak kitaplardan alıntılar yapılarak hazırlanmıştır. PO.D. MUAT DEMİ AYDIN ***Bu ders notları bir sonraki slatta verilen kanak kitaplardan alıntılar apılarak hazırlanmıştır. Mühendisler için Vektör Mekaniği: STATİK.P. Beer, E.. Johnston Çeviri Editörü: Ömer

Detaylı

STATİK MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN

STATİK MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN.  Behcet DAĞHAN Statik Ders Notları Sınav Soru ve Çözümleri DĞHN MÜHENDİSLİK MEKNİĞİ STTİK MÜHENDİSLİK MEKNİĞİ STTİK İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ - Skalerler ve Vektörler - Newton Kanunları 2. KUVVET SİSTEMLERİ - İki outlu Kuvvet

Detaylı

STATİK MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN

STATİK MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN.  Behcet DAĞHAN Statik Ders Notları Sınav Soru ve Çözümleri DAĞHAN MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ STATİK MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ STATİK İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ - Skalerler ve Vektörler - Newton Kanunları. KUVVET SİSTEMLERİ - İki Boutlu

Detaylı

Rijit cisim mekaniği, diyagramdan da görüldüğü üzere statik ve dinamik olarak ikiye ayrılır. Statik dengede bulunan cisimlerle, dinamik hareketteki

Rijit cisim mekaniği, diyagramdan da görüldüğü üzere statik ve dinamik olarak ikiye ayrılır. Statik dengede bulunan cisimlerle, dinamik hareketteki Rijit cisim mekaniği, diyagramdan da görüldüğü üzere statik ve dinamik olarak ikiye ayrılır. Statik dengede bulunan cisimlerle, dinamik hareketteki cisimlerle uğraşır. Statik, kuvvet etkisi altında cisimlerin

Detaylı

STATİK MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN

STATİK MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN.  Behcet DAĞHAN Statik ers Notları Sınav Soru ve Çözümleri ĞHN MÜHENİSİK MEKNİĞİ STTİK MÜHENİSİK MEKNİĞİ STTİK İÇİNEKİER 1. GİRİŞ - Skalerler ve Vektörler - Newton Kanunları 2. KUVVET SİSTEMERİ - İki Boutlu Kuvvet Sistemleri

Detaylı

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ Öğr. Gör. Fatih KURTULUŞ 4.BÖLÜM: STATİK MOMENT - MOMENT (TORK) Moment (Tork): Kuvvetin döndürücü etkisidir. F 3 M ile gösterilir. Vektörel büyüklüktür. F 4 F 3. O. O F 4

Detaylı

STATIK VE MUKAVEMET 3. Rijit cisimlerin dengesi, Denge denklemleri, Serbest cisim diyagramı. Yrd. Doç. Dr. NURHAYAT DEĞİRMENCİ

STATIK VE MUKAVEMET 3. Rijit cisimlerin dengesi, Denge denklemleri, Serbest cisim diyagramı. Yrd. Doç. Dr. NURHAYAT DEĞİRMENCİ STATIK VE MUKAVEMET 3. Rijit cisimlerin dengesi, Denge denklemleri, Serbest cisim diyagramı Yrd. Doç. Dr. NURHAYAT DEĞİRMENCİ Rijit Cisimlerin Dengesi Bu bölümde, rijit cisim dengesinin temel kavramları

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Statik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 4 Kuvvet Sistemi Bileşkeleri Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Statik, R.C.Hibbeler, S.C.Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok. 4. Kuvvet Sitemi Bileşkeleri

Detaylı

STATİĞİN TEMEL PRENSİPLERİ

STATİĞİN TEMEL PRENSİPLERİ 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar Mühendislik mekaniği: Kuvvet etkisi altındaki cisimlerin denge veya hareket koşullarını inceleyen bilim dalı Genel olarak mühendislik mekaniği Sert (rijit) katı cisimlerin

Detaylı

STATİK MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN

STATİK MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN.  Behcet DAĞHAN Statik Ders Notları Sınav Soru ve Çöümleri DAĞHAN MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ STATİK MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ STATİK İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ - Skalerler ve Vektörler - Newton Kanunları 2. KUVVET SİSTEMLERİ - İki Boutlu

Detaylı

STATİK KUVVET ANALİZİ (2.HAFTA)

STATİK KUVVET ANALİZİ (2.HAFTA) STATİK KUVVET ANALİZİ (2.HAFTA) Mekanik sistemler üzerindeki kuvvetler denge halindeyse sistem hareket etmeyecektir. Sistemin denge hali için gerekli kuvvetlerin hesaplanması statik hesaplamalarla yapılır.

Detaylı

STATİK MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN

STATİK MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN.  Behcet DAĞHAN Statik Ders Notları Sınav Soru ve Çözümleri DAĞHAN MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ STATİK MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ STATİK İÇİNDEKİLE 1. GİİŞ - Skalerler ve ektörler - Newton Kanunları 2. KUET SİSTEMLEİ - İki Boyutlu

Detaylı

1. STATİĞE GİRİŞ 1.1 TANIMLAR MEKANİK RİJİT CİSİMLER MEKANİĞİ ŞEKİL DEĞİŞTİREN CİSİMLER AKIŞKANLAR MEKANİĞİ DİNAMİK STATİK

1. STATİĞE GİRİŞ 1.1 TANIMLAR MEKANİK RİJİT CİSİMLER MEKANİĞİ ŞEKİL DEĞİŞTİREN CİSİMLER AKIŞKANLAR MEKANİĞİ DİNAMİK STATİK STATİK Ders Notları Kaynaklar: 1.Engineering Mechanics: Statics, 9e, Hibbeler, Prentice Hall 2.Engineering Mechanics: Statics, SI Version, 6th Edition, J. L. Meriam, L. G. Kraige 1. STATİĞE GİRİŞ 1.1 TANIMLAR

Detaylı

Rijit Cisimlerin Dengesi

Rijit Cisimlerin Dengesi Rijit Cisimlerin Dengesi Rijit Cisimlerin Dengesi Bu bölümde, rijit cisim dengesinin temel kavramları ele alınacaktır: Rijit cisimler için denge denklemlerinin oluşturulması Rijit cisimler için serbest

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Statik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 2 Kuvvet Vektörleri Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Statik, R.C.Hibbeler, S.C.Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö.Soyuçok. 2 Kuvvet Vektörleri Bu bölümde,

Detaylı

2. KUVVET SİSTEMLERİ 2.1 Giriş

2. KUVVET SİSTEMLERİ 2.1 Giriş 2. KUVVET SİSTEMLERİ 2.1 Giriş Kuvvet: Şiddet (P), doğrultu (θ) ve uygulama noktası (A) ile karakterize edilen ve bir cismin diğerine uyguladığı itme veya çekme olarak tanımlanabilir. Bu parametrelerden

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Statik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 10 Eylemsizlik Momentleri Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Statik, R. C.Hibbeler, S. C. Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok. 10. Eylemsizlik Momentleri

Detaylı

Rijit Cisimlerin Dengesi

Rijit Cisimlerin Dengesi Rijit Cisimlerin Dengesi Rijit Cisimlerin Dengesi Bu bölümde, rijit cisim dengesinin temel kavramları ele alınacaktır: Rijit cisimler için denge denklemlerinin oluşturulması Rijit cisimler için serbest

Detaylı

Gerçekte yükler yayılı olup, tekil yük problemlerin çözümünü kolaylaştıran bir idealleştirmedir.

Gerçekte yükler yayılı olup, tekil yük problemlerin çözümünü kolaylaştıran bir idealleştirmedir. STATIK VE MUKAVEMET 4. Ağırlık Merkezi AĞIRLIK MERKEZİ Gerçekte yükler yayılı olup, tekil yük problemlerin çözümünü kolaylaştıran bir idealleştirmedir. Statikte çok küçük bir alana etki eden birbirlerine

Detaylı

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ. Öğr. Gör. Adem ÇALIŞKAN

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ. Öğr. Gör. Adem ÇALIŞKAN TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ 4 Skaler: Fiziki büyüklükler SKALER BÜYÜKLÜK SEMBOLÜ BİRİMİ Kütle m Kilogram Hacim V m 3 Zaman t Saniye Sıcaklık T Kelvin Sadece sayısal değer ve birim verilerek ifade edilen

Detaylı

AKIŞKANLAR MEKANİĞİ 1. YILİÇİ SINAVI ( )

AKIŞKANLAR MEKANİĞİ 1. YILİÇİ SINAVI ( ) 1 3 4 5 6 T AKIŞKANLAR MEKANİĞİ 1. YILİÇİ SINAVI (13.11.008) Ad-Soad: No: Grup: 1) a) İdeal ve gerçek akışkan nedir? Hız dağılımlarını çiziniz. Pratikte ideal akışkan var mıdır? Açıklaınız. İdeal Akışkan;

Detaylı

TORK VE DENGE 01 Torkun Tanımı ve Yönü

TORK VE DENGE 01 Torkun Tanımı ve Yönü TORK VE DENGE 01 Torkun Tanımı ve Yönü Kuvvetin döndürme etkisine tork ya da moment denir. Bir kuvvetin bir noktaya göre torku; kuvvet ile dönme noktasının kuvvete dik uzaklığının çarpımına eşittir. Moment

Detaylı

BATMIŞ YÜZEYLERE GELEN HİDROSTATİK KUVVETLER. Yatay bir düzlem yüzeye gelen hidrostatik kuvvetin büyüklüğünü ve etkime noktasını bulmak istiyoruz.

BATMIŞ YÜZEYLERE GELEN HİDROSTATİK KUVVETLER. Yatay bir düzlem yüzeye gelen hidrostatik kuvvetin büyüklüğünü ve etkime noktasını bulmak istiyoruz. BTMIŞ YÜZEYLERE ELEN HİDROSTTİK KUVVETLER DÜZLEM YÜZEYLER Yata Yüeler Sıvı üei Yata bir dülem üee gelen idrostatik kuvvetin büüklüğünü ve etkime noktasını bulmak istioru. d d Kuvvetin Büüklüğü :Şekil deki

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Statik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 9 Ağırlık Merkezi ve Geometrik Merkez Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Statik, R. C. Hibbeler, S. C. Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok. 9. Ağırlık

Detaylı

RİJİT CİSİMLERİN DÜZLEMSEL KİNEMATİĞİ

RİJİT CİSİMLERİN DÜZLEMSEL KİNEMATİĞİ RİJİT CİSİMLERİN DÜZLEMSEL KİNEMATİĞİ MUTLAK GENEL DÜZLEMSEL HAREKET: Genel düzlemsel hareket yapan bir karı cisim öteleme ve dönme hareketini eşzamanlı yapar. Eğer cisim ince bir levha olarak gösterilirse,

Detaylı

Saf Eğilme (Pure Bending)

Saf Eğilme (Pure Bending) Saf Eğilme (Pure Bending) Bu bölümde, doğrusal, prizmatik, homojen bir elemanın eğilme etkisi altındaki deformasonları incelenecek. Burada çıkarılacak formüller, en kesiti an az bir eksene göre simetrik

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Mukavemet I Final Sınavı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Mukavemet I Final Sınavı KOCEİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik akültesi Makina Mühendisliği ölümü Mukavemet I inal Sınavı dı Soadı : 9 Ocak 0 Sınıfı : h No : SORU : Şekildeki ucundan ankastre, ucundan serbest olan kirişinin uzunluğu

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Statik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 5 Rijit Cisim Dengesi Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Statik, R.C.Hibbeler, S.C.Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok. 5. Rijit Cisim Dengesi Denge,

Detaylı

İÇİNDEKİLER UZAY AKSİYOMLARI... 001-006... 01-03 UZAYDA DOGRU VE DÜZLEMLER... 007-010... 04-05 DİK İZDÜŞÜM... 011-014... 06-07

İÇİNDEKİLER UZAY AKSİYOMLARI... 001-006... 01-03 UZAYDA DOGRU VE DÜZLEMLER... 007-010... 04-05 DİK İZDÜŞÜM... 011-014... 06-07 UZY GEMETRİ İÇİNDEKİLER Safa No Test No UZY KSİYMLRI... 001-00... 01-0 UZYD DGRU VE DÜZLEMLER... 007-010... 0-05 DİK İZDÜŞÜM... 011-01... 0-07 PRİZMLR... 015-0... 08-1 KÜP... 05-00... 1-15 SİLİNDİR...

Detaylı

STATIK VE MUKAVEMET 4. Ağırlık Merkezi. Yrd. Doç. Dr. NURHAYAT DEĞİRMENCİ

STATIK VE MUKAVEMET 4. Ağırlık Merkezi. Yrd. Doç. Dr. NURHAYAT DEĞİRMENCİ STATIK VE MUKAVEMET 4. Ağırlık Merkezi Yrd. Doç. Dr. NURHAYAT DEĞİRMENCİ AĞIRLIK MERKEZİ Gerçekte yükler yayılı olup, tekil yük problemlerin çözümünü kolaylaştıran bir idealleştirmedir. Statikte çok küçük

Detaylı

Doç.Dr. Cesim ATAŞ MEKANİK ŞEKİL DEĞİŞTİREN CİSİMLER MEKANİĞİ DİNAMİK

Doç.Dr. Cesim ATAŞ MEKANİK ŞEKİL DEĞİŞTİREN CİSİMLER MEKANİĞİ DİNAMİK STATİK (Ders Notları) Kaynak: Engineering Mechanics: Statics, SI Version, 6th Edition, J. L. Meriam, L. G. Kraige, Wiley Yardımcı Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Statik, R.C Hibbeler & S.C. Fan, Literatür

Detaylı

BÖLÜM 4: MADDESEL NOKTANIN KİNETİĞİ: İMPULS ve MOMENTUM

BÖLÜM 4: MADDESEL NOKTANIN KİNETİĞİ: İMPULS ve MOMENTUM BÖLÜM 4: MADDESEL NOKTANIN KİNETİĞİ: İMPULS ve MOMENTUM 4.1. Giriş Bir önceki bölümde, hareket denklemi F = ma nın, maddesel noktanın yer değiştirmesine göre integrasyonu ile elde edilen iş ve enerji denklemlerini

Detaylı

3. KUVVET SİSTEMLERİ

3. KUVVET SİSTEMLERİ 3. KUVVET SİSTEMLERİ F F W P P 3.1 KUVVET KAVRAMI VE ETKİLERİ Kuvvet, bir cisme etki eden yapısal yüklerdir. Kuvvet Şiddeti, yönü ve uygulama noktası olan vektörel bir büyüklüktür. Bir cismin üzerine uygulanan

Detaylı

MATERIALS. Basit Eğilme. Third Edition. Ferdinand P. Beer E. Russell Johnston, Jr. John T. DeWolf. Lecture Notes: J. Walt Oler Texas Tech University

MATERIALS. Basit Eğilme. Third Edition. Ferdinand P. Beer E. Russell Johnston, Jr. John T. DeWolf. Lecture Notes: J. Walt Oler Texas Tech University CHAPTER BÖLÜM MECHANICS MUKAVEMET OF I MATERIALS Ferdinand P. Beer E. Russell Johnston, Jr. John T. DeWolf Basit Eğilme Lecture Notes: J. Walt Oler Teas Tech Universit Düzenleen: Era Arslan 2002 The McGraw-Hill

Detaylı

BİLGİ TAMAMLAMA VEKTÖRLER

BİLGİ TAMAMLAMA VEKTÖRLER DİNAMİK BİLGİ TAMAMLAMA VEKTÖRLER Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Dayıoğlu Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü VEKTÖRLER Kapsam Büyüklük yanında ayrıca yön

Detaylı

Bölüm 3: Vektörler. Kavrama Soruları. Konu İçeriği. Sunuş. 3-1 Koordinat Sistemleri

Bölüm 3: Vektörler. Kavrama Soruları. Konu İçeriği. Sunuş. 3-1 Koordinat Sistemleri ölüm 3: Vektörler Kavrama Soruları 1- Neden vektörlere ihtiyaç duyarız? - Vektör ve skaler arasındaki fark nedir? 3- Neden vektörel bölme işlemi yapılamaz? 4- π sayısı vektörel mi yoksa skaler bir nicelik

Detaylı

STATİK MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN

STATİK MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN.  Behcet DAĞHAN Statik Ders Notları Sınav Soru ve leri DĞHN MÜHENDİSLİK MEKNİĞİ STTİK MÜHENDİSLİK MEKNİĞİ STTİK İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ - Skalerler ve Vektörler - Newton Kanunları 2. KUVVET SİSTEMLERİ - İki Boyutlu Kuvvet

Detaylı

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 1. Konu VEKTÖRLER TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 1. Konu VEKTÖRLER TEST ÇÖZÜMLERİ 11. SINI SOU BANKASI 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAEKET 1. Konu VEKTÖLE TEST ÇÖZÜMLEİ 1 Vektörler Test 1 in Çözümleri 3. 4 N 1. 1,2 = 2 3 2 3 120 4 N 4 N 6 N 4 N Şekil I Şekil II A Şekil I Şekil II A 3 Değeri

Detaylı

3.1 Vektör Tipleri 3.2 Vektörlerin Toplanması. 3.4 Poligon Kuralı 3.5 Bir Vektörün Skaler ile Çarpımı RİJİT CİSİMLER MEKANİĞİ

3.1 Vektör Tipleri 3.2 Vektörlerin Toplanması. 3.4 Poligon Kuralı 3.5 Bir Vektörün Skaler ile Çarpımı RİJİT CİSİMLER MEKANİĞİ 1-STATİĞİN TEMEL İLKELERİ 1- BİRİMLER 2-TRİGONOMETRİ 3-VEKTÖRLER 3.1 Vektör Tipleri 3.2 Vektörlerin Toplanması 3.3 Vektörlerin uç-uca eklenerek toplanması 3.4 Poligon Kuralı 3.5 Bir Vektörün Skaler ile

Detaylı

Chapter 1 İçindekiler

Chapter 1 İçindekiler Chapter 1 İçindekiler Kendinizi Test Edin iii 10 Birinci Mertebeden Diferansiel Denklemler 565 10.1 Arılabilir Denklemler 566 10. Lineer Denklemler 571 10.3 Matematiksel Modeller 576 10.4 Çözümü Olmaan

Detaylı

Doç. Dr. Muhammet Cerit Öğretim Üyesi Makine Mühendisliği Bölümü (Mekanik Ana Bilim Dalı) Elektronik posta ( ):

Doç. Dr. Muhammet Cerit Öğretim Üyesi Makine Mühendisliği Bölümü (Mekanik Ana Bilim Dalı) Elektronik posta ( ): Tanışma ve İletişim... Doç. Dr. Muhammet Cerit Öğretim Üyesi Makine Mühendisliği Bölümü (Mekanik Ana Bilim Dalı) Elektronik posta (e-mail): mcerit@sakarya.edu.tr Öğrenci Başarısı Değerlendirme... Öğrencinin

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Statik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 3 Parçacık Dengesi Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Statik, R.C.Hibbeler, S.C.Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok. 3 Parçacık Dengesi Bu bölümde,

Detaylı

z z Genel yükleme durumunda, bir Q noktasını üç boyutlu olarak temsil eden kübik gerilme elemanı üzerinde 6 bileşeni

z z Genel yükleme durumunda, bir Q noktasını üç boyutlu olarak temsil eden kübik gerilme elemanı üzerinde 6 bileşeni GERİLME VE ŞEKİL DEĞİŞTİRME DÖNÜŞÜM BAĞINTILARI Q z Genel ükleme durumunda, bir Q noktasını üç boutlu olarak temsil eden kübik gerilme elemanı üzerinde 6 bileşeni gösterilebilir: σ, σ, σ z, τ, τ z, τ z.

Detaylı

Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi...www.IbrahimCayiroglu.com. STATİK (2. Hafta)

Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi...www.IbrahimCayiroglu.com. STATİK (2. Hafta) AĞIRLIK MERKEZİ STATİK (2. Hafta) Ağırlık merkezi: Bir cismi oluşturan herbir parçaya etki eden yerçeki kuvvetlerinin bileşkesinin cismin üzerinden geçtiği noktaya Ağırlık Merkezi denir. Şekil. Ağırlık

Detaylı

Mekanik, Statik Denge

Mekanik, Statik Denge Mekanik, Statik Denge Mardin Artuklu Üniversitesi 2. Hafta-01.03.2012 İdris Bedirhanoğlu url : www.dicle.edu.tr/a/idrisb e-mail : idrisbed@gmail.com 0532 657 14 31 Statik **Statik; uzayda kuvvetler etkisi

Detaylı

STATİK AĞIRLIK MERKEZİ. 3.1 İki Boyutlu Cisimler 3.2 Düzlem Eğriler 3.3 Bileşik Cisimler. 3.4 Integrasyon ile ağırlık merkezi hesabı

STATİK AĞIRLIK MERKEZİ. 3.1 İki Boyutlu Cisimler 3.2 Düzlem Eğriler 3.3 Bileşik Cisimler. 3.4 Integrasyon ile ağırlık merkezi hesabı 1 STATİK AĞIRLIK MERKEZİ 3.1 İki Boyutlu Cisimler 3.2 Düzlem Eğriler 3.3 Bileşik Cisimler 3.4 Integrasyon ile ağırlık merkezi hesabı 3.5 Pappus-Guldinus Teoremi 3.6 Yayılı Yüke Eşdeğer Tekil Yük 3.7 Sıvı

Detaylı

VECTOR MECHANICS FOR ENGINEERS: STATICS

VECTOR MECHANICS FOR ENGINEERS: STATICS Seventh Edition VECTOR ECHANICS FOR ENGINEERS: STATICS Ferdinand P. Beer E. Russell Johnston, Jr. Ders Notu: Hayri ACAR İstanbul Teknik Üniveristesi Tel: 85 31 46 / 116 E-mail: acarh@itu.edu.tr Web: http://atlas.cc.itu.edu.tr/~acarh

Detaylı

KATI CİSMİN DÜZLEMSEL KİNETİĞİ (Kinetik Enerji)

KATI CİSMİN DÜZLEMSEL KİNETİĞİ (Kinetik Enerji) KATI CİSMİN DÜZLEMSEL KİNETİĞİ (Kinetik Enerji) Partikülün kinetiği bahsinde, hız ve yer değiştirme içeren problemlerin iş ve enerji prensibini kullanarak kolayca çözülebildiği söylenmişti. Ayrıca, kuvvet

Detaylı

STATİK (1. Hafta) Giriş TEMEL KAVRAMLAR

STATİK (1. Hafta) Giriş TEMEL KAVRAMLAR Giriş STATİK (1. Hafta) Mühendislik öğrencilerine genellikle ilk yıllarda verilen temel derslerin başında gelir. Sabit sistemler üzerindeki kuvvet ve momentleri inceleyen bir bilim dalıdır. Kendisinden

Detaylı

UYGULAMALI DİFERANSİYEL DENKLEMLER

UYGULAMALI DİFERANSİYEL DENKLEMLER UYGULAMALI DİFERANSİYEL DENKLEMLER GİRİŞ Birçok mühendislik, fizik ve sosal kökenli problemler matematik terimleri ile ifade edildiği zaman bu problemler, bilinmeen fonksionun bir vea daha üksek mertebeden

Detaylı

Fizik 101: Ders 3 Ajanda

Fizik 101: Ders 3 Ajanda Anlamlı Saılar Fizik 101: Ders 3 Ajanda Tekrar: Vektörler, 2 ve 3D düzgün doğrusal hareket Rölatif hareket ve gözlem çerçeveleri Düzgün dairesel hareket Vektörler (tekrar) Vektör (Türkçe) ; Vektör (Almanca)

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKANİK ANABİLİM DALI STATİK 042 13 12 DERSİ NOTLARI ŞUBAT 2008. Prof. Dr.

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKANİK ANABİLİM DALI STATİK 042 13 12 DERSİ NOTLARI ŞUBAT 2008. Prof. Dr. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞT MÜHENDİSLİĞİ ÖLÜMÜ MEKNİK NİLİM DLI STTİK 04 3 DERSİ NTLRI ŞUT 008 Prof. Dr. Turgut KCTÜRK . Giriş ve ana ilkeler. Vektörler ve kuvvetler, maddesel noktaların statiği Tanımlar

Detaylı

KONU 3. STATİK DENGE

KONU 3. STATİK DENGE KONU 3. STATİK DENGE 3.1 Giriş Bir cisme etki eden dış kuvvet ve momentlerin toplamı 0 ise cisim statik dengededir denir. Kuvvet ve moment toplamlarının 0 olması sırasıyla; ötelenme ve dönme denge şartlarıdır.

Detaylı

Manyetik Alanlar. Benzer bir durum hareketli yükler içinde geçerli olup bu yüklerin etrafını elektrik alana ek olarak bir manyetik alan sarmaktadır.

Manyetik Alanlar. Benzer bir durum hareketli yükler içinde geçerli olup bu yüklerin etrafını elektrik alana ek olarak bir manyetik alan sarmaktadır. Manyetik Alanlar Manyetik Alanlar Duran ya da hareket eden yüklü parçacığın etrafını bir elektrik alanın sardığı biliyoruz. Hatta elektrik alan konusunda şu sonuç oraya konulmuştur. Durgun bir deneme yükü

Detaylı

Cismin Ağırlığı Düzlemsel Alanda Ağırlık Merkezi - İntegrasyon Yöntemi Örnekler Düzlemsel Eğride Ağırlık Merkezi - İntegrasyon Yöntemi

Cismin Ağırlığı Düzlemsel Alanda Ağırlık Merkezi - İntegrasyon Yöntemi Örnekler Düzlemsel Eğride Ağırlık Merkezi - İntegrasyon Yöntemi 4. 4. Cismin ğırlığı Düzlemsel landa ğırlık erkezi - İntegrasyon Yöntemi Düzlemsel Eğride ğırlık erkezi - İntegrasyon Yöntemi 4.3 Bileşik Plak ve Teller 4.4 Pappus Guldinus Teoremleri 4.5 Üç Boyutlu Cisimlerde

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Dinamik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Dinamik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Dinamik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 16 Rijit Cismin Düzlemsel Kinematiği Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Dinamik, R.C.Hibbeler, S.C.Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok. 16 Rijit

Detaylı

Mukavemet-I. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mukavemet-I. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mukavemet-I Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 5 Eğilmede Kirişlerin Analizi ve Tasarımı Kaynak: Cisimlerin Mukavemeti, F.P. Beer, E.R. Johnston, J.T. DeWolf, D.F. Mazurek, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok.

Detaylı

3B Kuvvet Momenti. Üç Boyutlu Kuvvet Sistemi

3B Kuvvet Momenti. Üç Boyutlu Kuvvet Sistemi 3B Kuvvet Momenti Üç Boyutlu Kuvvet Sistemi M = r (vektör) X F (vektör) Her F kuvvetinin uzunluk r vektörünü bul Eğer verilmemişse, F kuvvetini de vektörel ifade et. Uzunluk vektörünü r bulmak için: Uzunlık

Detaylı

İ.T.Ü. Makina Fakültesi Mekanik Ana Bilim Dalı Bölüm 4 BÖLÜM IV. Düzlem Kafesler. En çok kullanılan köprü kafesleri. En çok kullanılan çatı kafesleri

İ.T.Ü. Makina Fakültesi Mekanik Ana Bilim Dalı Bölüm 4 BÖLÜM IV. Düzlem Kafesler. En çok kullanılan köprü kafesleri. En çok kullanılan çatı kafesleri İ.T.Ü. Makina akültesi ÖLÜM IV üzlem Kafesler En çok kullanılan köprü kafesleri En çok kullanılan çatı kafesleri İ.T.Ü. Makina akültesi Mühendislik olalarında genel olarak birden çok katı cisim birbirine

Detaylı

VEKTÖRLER. 1. Skaler Büyüklükler

VEKTÖRLER. 1. Skaler Büyüklükler VEKTÖRLER Fizikte bazı büyüklükler sayılarla ifade edilebildiği halde, bazılarının ifade edilebilmesinde sayılar yeterli olmamaktadır. Sayılarla birlikte yönün de belirtilmesi gerekir. Bu nedenle fizikte

Detaylı

STATIK MUKAVEMET. Doç. Dr. NURHAYAT DEĞİRMENCİ

STATIK MUKAVEMET. Doç. Dr. NURHAYAT DEĞİRMENCİ STATIK MUKAVEMET Doç. Dr. NURHAYAT DEĞİRMENCİ STATİK DENGE KOŞULLARI Yapı elemanlarının tasarımında bu elemanlarda oluşan iç kuvvetlerin dağılımının bilinmesi gerekir. Dış ve iç kuvvetlerin belirlenmesinde

Detaylı

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ Ara Sınav 1 60 Kısa Sınav 2 30 Ödev 1 10 Toplam 100 Finalin Başarıya Oranı 50 Yıliçinin Başarıya Oranı 50

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ Ara Sınav 1 60 Kısa Sınav 2 30 Ödev 1 10 Toplam 100 Finalin Başarıya Oranı 50 Yıliçinin Başarıya Oranı 50 YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ Ara Sınav 1 60 Kısa Sınav 2 30 Ödev 1 10 Toplam 100 Finalin Başarıya Oranı 50 Yıliçinin Başarıya Oranı 50 Toplam 100 1 Mukavemet ve Statiğin Önemi 2 Statiğin

Detaylı

ELEKTRİKSEL POTANSİYEL

ELEKTRİKSEL POTANSİYEL ELEKTRİKSEL POTANSİYEL Elektriksel Potansiyel Enerji Elektriksel potansiyel enerji kavramına geçmeden önce Fizik-1 dersinizde görmüş olduğunuz iş, potansiyel enerji ve enerjinin korunumu kavramları ile

Detaylı

STATİK VE MUKAVEMET AĞIRLIK MERKEZİ. Öğr.Gör. Gültekin BÜYÜKŞENGÜR. Çevre Mühendisliği

STATİK VE MUKAVEMET AĞIRLIK MERKEZİ. Öğr.Gör. Gültekin BÜYÜKŞENGÜR. Çevre Mühendisliği STATİK VE MUKAVEMET AĞIRLIK MERKEZİ Öğr.Gör. Gültekin BÜYÜKŞENGÜR Çevre Mühendisliği STATİK Ağırlık Merkezi Örnek Sorular 2 Değişmeyen madde miktarına kütle denir. Diğer bir anlamda cismin hacmini dolduran

Detaylı

TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI LYS - 1 MATEMATİK

TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI LYS - 1 MATEMATİK TÜRKİY GNLİ SINVI LYS - 1 7 MYIS 017 LYS 1 - TSTİ 1. u testte 80 soru vardır.. evaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için arılan kısmına işaretleiniz. + k+ n 15 + 10 1. : = + 6 16 + 8 0 + 8 olduğuna

Detaylı

3-1 Koordinat Sistemleri Bir cismin konumunu tanımlamak için bir yönteme gereksinim duyarız. Bu konum tanımlaması koordinat kullanımı ile sağlanır.

3-1 Koordinat Sistemleri Bir cismin konumunu tanımlamak için bir yönteme gereksinim duyarız. Bu konum tanımlaması koordinat kullanımı ile sağlanır. Bölüm 3 VEKTÖRLER Bölüm 3: Vektörler Konu İçeriği Sunuş 3-1 Koordinat Sistemleri 3-2 Vektör ve Skaler nicelikler 3-3 Vektörlerin Bazı Özellikleri 3-4 Bir Vektörün Bileşenleri ve Birim Vektörler Sunuş Fizikte

Detaylı

BATMIŞ YÜZEYLERE GELEN HİDROSTATİK KUVVETLER

BATMIŞ YÜZEYLERE GELEN HİDROSTATİK KUVVETLER BATMIŞ YÜZEYLERE GELEN HİDROSTATİK KUVVETLER Yrd. Doç. Dr. Beytullah EREN Çevre Mühendisliği Bölümü BATMIŞ YÜZEYLERE GELEN HİDROSTATİK KUVVETLER Atatürk Barajı (Şanlıurfa) BATMIŞ YÜZEYLERE ETKİYEN KUVVETLER

Detaylı

BÖLÜM 4 YAPISAL ANALİZ (KAFESLER-ÇERÇEVELER-MAKİNALAR)

BÖLÜM 4 YAPISAL ANALİZ (KAFESLER-ÇERÇEVELER-MAKİNALAR) BÖLÜM 4 YAPISAL ANALİZ (KAESLER-ÇERÇEVELER-MAKİNALAR) 4.1 Kafesler: Basit Kafes: İnce çubukların uçlarından birleştirilerek luşturulan apıdır. Bileştirme genelde 1. Barak levhalarına pimler ve kanak vasıtası

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Fatih TOSUNOĞLU Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Fatih TOSUNOĞLU Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yrd. Doç. Dr. Fatih TOSUNOĞLU Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 1 kışkan Statiğine Giriş kışkan statiği (hidrostatik, aerostatik), durgun haldeki akışkanlarla

Detaylı

TEMEL MEKANİK 4. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Dayıoğlu Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü

TEMEL MEKANİK 4. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Dayıoğlu Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü TEMEL MEKANİK 4 Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Dayıoğlu Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü Ders Kitapları: Mühendisler İçin Vektör Mekaniği, Statik, Yazarlar:

Detaylı

Nlαlüminyum 5. αlüminyum

Nlαlüminyum 5. αlüminyum Soru 1. Bileşik bir çubuk iki rijit mesnet arasına erleştirilmiştir. Çubuğun sol kısmı bakır olup kesit alanı 60 cm, sağ kısmı da alüminum olup kesit alanı 40 cm dir. Sistem 7 C de gerilmesidir. Alüminum

Detaylı

MKM 308 Makina Dinamiği. Eşdeğer Noktasal Kütleler Teorisi

MKM 308 Makina Dinamiği. Eşdeğer Noktasal Kütleler Teorisi MKM 308 Eşdeğer Noktasal Kütleler Teorisi Eşdeğer Noktasal Kütleler Teorisi Maddesel Nokta (Noktasal Kütleler) : Mekanikte her cisim zihnen maddesel noktalara ayrılabilir yani noktasal kütlelerden meydana

Detaylı

13. ÜNİTE KUVVET VE VEKTÖRLER

13. ÜNİTE KUVVET VE VEKTÖRLER 13. ÜNİTE KUVVET VE VEKTÖRLER KONULAR 1. VEKTÖR 2. Skaler Büyüklükler 3. Vektörel Büyüklükler 4. Vektörün Yönü 5. Vektörün Doğrultusu 6. Bir Vektörün Negatifi 7. Vektörlerin Toplanması 8. Uç Uca Ekleme

Detaylı

OREN3002 STATİK VE MUKAVEMET

OREN3002 STATİK VE MUKAVEMET Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü OREN3002 STATİK VE MUKAVEMET Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Trabzon - 2017 1 1. Bölüm STATİK ders notları 2 1. TEMEL KAVRAMLAR 3 1.1. Mekanik

Detaylı

Kesit Tesirleri Tekil Kuvvetler

Kesit Tesirleri Tekil Kuvvetler Statik ve Mukavemet Kesit Tesirleri Tekil Kuvvetler B ÖĞR.GÖR.GÜLTEKİN BÜYÜKŞENGÜR Çevre Mühendisliği Mukavemet Şekil Değiştirebilen Cisimler Mekaniği Kesit Tesiri ve İşaret Kabulleri Kesit Tesiri Diyagramları

Detaylı

DİNAMİK - 7. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Dayıoğlu Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi. Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü

DİNAMİK - 7. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Dayıoğlu Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi. Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü DİNAMİK - 7 Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Dayıoğlu Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü 7. HAFTA Kapsam: Parçacık Kinetiği, Kuvvet İvme Yöntemi Newton hareket

Detaylı

Newton un ikinci yasası: Bir cisim ivmesi cisim üzerine etki eden toplam kuvvet ile doğru orantılı cismin kütlesi ile ters orantılıdır.

Newton un ikinci yasası: Bir cisim ivmesi cisim üzerine etki eden toplam kuvvet ile doğru orantılı cismin kütlesi ile ters orantılıdır. Bölüm 5: Hareket Yasaları(Özet) Önceki bölümde hareketin temel kavramları olan yerdeğiştirme, hız ve ivme tanımlanmıştır. Bu bölümde ise hareketli cisimlerin farklı hareketlerine sebep olan etkilerin hareketi

Detaylı

Fizik 101-Fizik I 2013-2014. Dönme Hareketinin Dinamiği

Fizik 101-Fizik I 2013-2014. Dönme Hareketinin Dinamiği -Fizik I 2013-2014 Dönme Hareketinin Dinamiği Nurdan Demirci Sankır Ofis: 364, Tel: 2924332 İçerik Vektörel Çarpım ve Tork Katı Cismin Yuvarlanma Hareketi Bir Parçacığın Açısal Momentumu Dönen Katı Cismin

Detaylı

MATEMATİK MATEMATİK-GEOMETRİ SINAVI LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 08

MATEMATİK MATEMATİK-GEOMETRİ SINAVI LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 08 LİSNS YRLŞTİRM SINVI- MTMTİK-GMTRİ SINVI MTMTİK TSTİ SRU KİTPÇIĞI 08 U SRU KİTPÇIĞI LYS- MTMTİK TSTİ SRULRINI İÇRMKTİR. . u testte 0 soru vardýr. MTMTİK TSTİ. evaplarýnýzý, cevap kâðýdýnın Matematik Testi

Detaylı

İÇ KUVVETLER. Amaçlar: Bir elemanda kesit yöntemiyle iç kuvvetlerin bulunması Kesme kuvveti ve moment diyagramlarının çizilmesi

İÇ KUVVETLER. Amaçlar: Bir elemanda kesit yöntemiyle iç kuvvetlerin bulunması Kesme kuvveti ve moment diyagramlarının çizilmesi İÇ KUVVETLER maçlar: ir elemanda kesit yöntemiyle iç kuvvetlerin bulunması Kesme kuvveti ve moment diyagramlarının çizilmesi Yapısal elemanlarda oluşan iç kuvvetler ir yapısal veya mekanik elemanın tasarımı,

Detaylı

KATI CİSİMLERİN BAĞIL İVME ANALİZİ:

KATI CİSİMLERİN BAĞIL İVME ANALİZİ: KATI CİSİMLERİN BAĞIL İVME ANALİZİ: Genel düzlemsel hareket yapmakta olan katı cisim üzerinde bulunan iki noktanın ivmeleri aralarındaki ilişki, bağıl hız v A = v B + v B A ifadesinin zamana göre türevi

Detaylı

STATİK YRD.DOÇ.DR. KAMİLE TOSUN FELEKOĞLU

STATİK YRD.DOÇ.DR. KAMİLE TOSUN FELEKOĞLU STATİK YRD.DOÇ.DR. KAMİLE TOSUN FELEKOĞLU http://kisi.deu.edu.tr/kamile.tosun/ 2011-2012 BAHAR - ÇEVRE KT 1 KİTAPLAR Mühendislik Mekaniği - Statik, R.C. Hibbeler, S.C. Fan, Literatür Yayıncılık, ISBN:

Detaylı

Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi...www.IbrahimCayiroglu.com. STATİK (3. Hafta)

Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi...www.IbrahimCayiroglu.com. STATİK (3. Hafta) TAŞIYICI SİSTEMLER VE MESNET TEPKİLERİ STATİK (3. Hafta) Taşıyıcı Sistemler Bir yapıya etki eden çeşitli kuvvetleri güvenlik sınırları içinde taşıyan ve bu kuvvetleri zemine aktaran sistemlere taşıyıcı

Detaylı

STATİK. Prof. Dr. Akgün ALSARAN - Öğr. Gör. Fatih ALİBEYOĞLU -3-

STATİK. Prof. Dr. Akgün ALSARAN - Öğr. Gör. Fatih ALİBEYOĞLU -3- 1 STATİK Prof. Dr. Akgün ALSARAN - Öğr. Gör. Fatih ALİBEYOĞLU -3- Moment KUVVET SİSTEMLERİ 2 Moment, bir kuvvetin bir nokta veya bir eksen etrafında oluşturduğu döndürme etkisinin ölçüsüdür. Momentin büyüklüğü

Detaylı

Bölüm-4. İki Boyutta Hareket

Bölüm-4. İki Boyutta Hareket Bölüm-4 İki Boyutta Hareket Bölüm 4: İki Boyutta Hareket Konu İçeriği 4-1 Yer değiştirme, Hız ve İvme Vektörleri 4-2 Sabit İvmeli İki Boyutlu Hareket 4-3 Eğik Atış Hareketi 4-4 Bağıl Hız ve Bağıl İvme

Detaylı

Maddesel Nokta Statiği 2.1. HAFTA. Đçindekiler S T A T İ K :

Maddesel Nokta Statiği 2.1. HAFTA. Đçindekiler S T A T İ K : --11-- Maddesel Nkta Statiği 2.1. HATA --22-- Đçindekiler Mekaniğe Giriş Đki kuvvetin bileşkesi Vektörler Vectörel işlemler Bir nktada kesişen kuvvetlerin bileşkesi Örnek Prblem 2.1 Örnek Prblem 2.2 Bir

Detaylı

STATİK DOÇ.DR. KAMİLE TOSUN FELEKOĞLU. Ders notları için: GÜZ JEOLOJİ MÜH.

STATİK DOÇ.DR. KAMİLE TOSUN FELEKOĞLU. Ders notları için: GÜZ JEOLOJİ MÜH. STATİK STATİK DOÇ.DR. KAMİLE TOSUN FELEKOĞLU Ders notları için: http://kisi.deu.edu.tr/kamile.tosun/ 2014-2015 GÜZ JEOLOJİ MÜH. ÖÖ/İÖ 54-58 2 Değerlendirme 1. Ara sınav (%25) 2. Ara sınav (%25) Final (%50)

Detaylı

STATİK-MUKAVEMET 1. YIL İÇİ SINAVI m m. 4.5 m

STATİK-MUKAVEMET 1. YIL İÇİ SINAVI m m. 4.5 m dı /Soadı : No : İmza: STTİK-MUKVEMET 1. YI İÇİ SINVI 06-11-2013 Örnek Öğrenci No 010030403 abcd DF deki çekme kuvveti 15(a+c)kN olduğuna göre E noktasındaki bağ kuvvetlerini 20 kn 20 kn 20 kn 20 kn h

Detaylı

2. KUVVETLERİN VEKTÖREL TOPLANMASI. Hazırlayan Arş. Grv. A. E. IRMAK

2. KUVVETLERİN VEKTÖREL TOPLANMASI. Hazırlayan Arş. Grv. A. E. IRMAK 2. KUVVETLERİN VEKTÖREL TOPLANMASI AMAÇ Hazırlaan Arş. Grv. A. E. IRMAK Eş zamanlı kuvvetler etkisinde dengede bulunan bir cismin incelenmesi, analitik ve vektörel metotları kullanarak denge problemlerinin

Detaylı

BÖLÜM 2 AKIŞKANLARIN STATİĞİ (HİDROSTATİK)

BÖLÜM 2 AKIŞKANLARIN STATİĞİ (HİDROSTATİK) BÖLÜM AKIŞKANLARIN STATİĞİ (HİDROSTATİK) Hidrostatik duran akışkanlar ile üniform olarak hareket eden ( akışkanın hızının her erde anı olduğu ) akışkanların durumunu inceler. 1 BİR NOKTADAKİ BASINÇ Hidrostatik

Detaylı

MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ STATİK DERS NOTLARI. Yrd. Doç. Dr. Hüseyin BAYIROĞLU

MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ STATİK DERS NOTLARI. Yrd. Doç. Dr. Hüseyin BAYIROĞLU MÜHENİSLİK MEKNİĞİ STTİK ES NOTLI Yrd. oç. r. Hüsein YIOĞLU İSTNUL 3 . Mekaniğin tanımı 5. Temel ilkeler ve görüşler 5 İçindekiler GİİŞ 5 EKTÖLEİN E İŞLEMLEİNİN TNIMI 6. ektörün tanımı 6. ektörel işlemlerin

Detaylı

Fizik 101-Fizik I 2013-2014. Statik Denge ve Esneklik

Fizik 101-Fizik I 2013-2014. Statik Denge ve Esneklik 1 -Fizik I 2013-2014 Statik Denge ve Esneklik Nurdan Demirci Sankır Ofis: 364, Tel: 2924332 2 İçerik Denge Şartları Ağırlık Merkezi Statik Dengedeki Katı Cisimlere ler Katıların Esneklik Özellikleri 1

Detaylı

İÇ KUVVETLER. Amaçlar: Bir elemanda kesit yöntemiyle iç kuvvetlerin bulunması Kesme kuvveti ve moment diyagramlarının çizilmesi

İÇ KUVVETLER. Amaçlar: Bir elemanda kesit yöntemiyle iç kuvvetlerin bulunması Kesme kuvveti ve moment diyagramlarının çizilmesi İÇ KUVVELER maçlar: ir elemanda kesit yöntemiyle iç kuvvetlerin bulunması Kesme kuvveti ve moment diyagramlarının çizilmesi Yapısal elemanlarda oluşan iç kuvvetler ir yapısal veya mekanik elemanın tasarımı,

Detaylı

Momentum iletimi. Kuvvetin bileşenleri (Momentum akısının bileşenleri) x y z x p + t xx t xy t xz y t yx p + t yy t yz z t zx t zy p + t zz

Momentum iletimi. Kuvvetin bileşenleri (Momentum akısının bileşenleri) x y z x p + t xx t xy t xz y t yx p + t yy t yz z t zx t zy p + t zz 1. Moleküler momentum iletimi Hız gradanı ve basınç nedenile Kesme gerilmesi (t ij ) ve basınç (p) Momentum iletimi Kuvvetin etki ettiği alana dik ön (momentum iletim önü) Kuvvetin bileşenleri (Momentum

Detaylı

TİTREŞİM VE DALGALAR BÖLÜM PERİYODİK HAREKET

TİTREŞİM VE DALGALAR BÖLÜM PERİYODİK HAREKET TİTREŞİM VE DALGALAR Periyodik Hareketler: Belirli aralıklarla tekrarlanan harekete periyodik hareket denir. Sabit bir nokta etrafında periyodik hareket yapan cismin hareketine titreşim hareketi denir.

Detaylı

Saf Eğilme(Pure Bending)

Saf Eğilme(Pure Bending) Saf Eğilme(Pure Bending) Saf Eğilme (Pure Bending) Bu bölümde doğrusal, prizmatik, homojen bir elemanın eğilme etkisi altındaki şekil değiştirmesini/ deformasyonları incelenecek. Burada çıkarılacak formüller

Detaylı

Düzlem Elektromanyetik Dalgalar

Düzlem Elektromanyetik Dalgalar Düzlem Elektromanetik Dalgalar Düzgün Düzlem Dalga: E nin, (benzer şekilde H nin) aılma önüne dik sonsuz düzlemlerde, anı öne, anı genliğe ve anı faza sahip olduğu özel bir Maxwell denklemleri çözümüdür.

Detaylı

İŞ : Şekilde yörüngesinde hareket eden bir parçacık üzerine kuvveti görülmektedir. Parçacık A noktasından

İŞ : Şekilde yörüngesinde hareket eden bir parçacık üzerine kuvveti görülmektedir. Parçacık A noktasından İŞ : Şekilde yörüngesinde hareket eden bir parçacık üzerine etkiyen F kuvveti görülmektedir. Parçacık A noktasından r geçerken konum vektörü uygun bir O orijininden ölçülmektedir ve A dan A ne diferansiyel

Detaylı

BÖLÜM 1: MADDESEL NOKTANIN KİNEMATİĞİ

BÖLÜM 1: MADDESEL NOKTANIN KİNEMATİĞİ BÖLÜM 1: MADDESEL NOKTANIN KİNEMATİĞİ 1.1. Giriş Kinematik, daha öncede vurgulandığı üzere, harekete sebep olan veya hareketin bir sonucu olarak ortaya çıkan kuvvetleri dikkate almadan cisimlerin hareketini

Detaylı