HEMŞİRELERİN MALİYETLERLE İLGİLİ BİLİNÇLENDİRİLMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HEMŞİRELERİN MALİYETLERLE İLGİLİ BİLİNÇLENDİRİLMESİ"

Transkript

1 HEMŞİRELERİN MALİYETLERLE İLGİLİ BİLİNÇLENDİRİLMESİ Dr. Nilgün GÖKTEPE Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu İstanbul, Mayıs 2015 tarihinde Acıbadem Üniversitesi nde yapılan ASG XV. Hemşirelik Haftası Etkinliklerinde sunulmuştur. 1

2 Neden hemşireler sağlık hizmetlerinde finansman ve politika ile ilgilenmelidirler? 2

3 Neden hemşireler sağlık hizmetlerinde finansman ve politika ile ilgilenmelidirler? Artan sağlık hizmeti maliyeti: Küresel olarak sağlık için yılda US$ 5.3trilyon harcanmaktadır (WHO 2010). Sağlık ve kalkınma: Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonunun (IMF) yapısal uyum programları 2015 sonrası sağlıkta kalkınma gündemi: Milenyum Kalkınma Hedefleri(2015-sonrası sağlık önceliklerinin, kız çocukların eğitimi, sağlıkta adalet ve cinsiyet eşitliği, insan hakları ve insan onuru dahil olmak üzere sağlığın sosyal belirleyicileri ) Küresel hemşirelik işgücü eksikliğinin etkisi: Küresel hemşire açığı: 3

4 Hemşire Açığı Hastalar Üzerine Olumsuz Etkileri Hemşireler Üzerine Olumsuz Etkileri 4

5 Hemşire açığının hastalar üzerindeki olumsuz etkileri Araştırma kanıtları yüksek hemşire hasta oranına sahip hastanelerde ölüm oranının daha düşük olduğunu göstermektedir (Aiken et al. 2014). Düşük hemşire istihdamı, artan iş yükü ve stabil olmayan birim ortamlarının, düşmeler ve ilaç hataları dahil olmak üzere, olumsuz hasta sonuçları ile bağlantılı olduğu görülmektedir(duffield et al. 2011). İyileştirilmiş iş ortamı ve hasta hemşire oranları, bakım kalitesinin ve hasta memnuniyetinin artması ile ilişkilidir (Aiken et al. 2012). Ayrıca, araştırmada hastane bakımın kalitesindeki eksikliklerin ortak olduğunu tespit edilmiş ve hastanede bakımın kalitesi ve hasta güvenliği ve hasta memnuniyetini arttırmak için, hastane iş ortamlarının iyileştirilmesinin nispeten düşük maliyetli bir strateji olduğu sonucuna varılmıştır. 5

6 Hemşire yetersizliğinin hemşireler üzerindeki etkisi Hemşire yetersizliği, hemşirelerin çoğunlukla uzun saatler stresli koşullar altında çalışmak zorunda kalması anlamına gelmiş olup, yorgunluk, yaralanma ve iş memnuniyetsizliğine neden olmaktadır. Eksikliklerin yaşandığı ülkelerdeki hemşirelerin bir kısmı özel sektörde daha iyi ücretli işler veya yurtdışında daha iyi olanaklar için ayrıldıklarından, mevcut hemşireler ağır iş yükleri altında bunalmış durumdadırlar. Artan iş yükleri, daha uzun çalışma saatleri ve kaliteli bakım sağlamak için yeterli kaynakların bulunmaması iş memnuniyetsizliğini arttırmaktadır (Aiken et al. 2013). 6

7 İşsiz hemşireler paradoksu Kanıtlar daha iyi hasta sonuçları için hemşire istihdamının artması gerektiğini desteklemektedir. 7

8 Neden hemşireler sağlık hizmetlerinde finansman ve politika ile ilgilenmelidirler? Hemşireler sağlık hizmeti sağlamanın maliyetkalite kısıtlılıkları çerçevesinde çalışırlar ve sağlık hizmetinde maliyet etkinliğine yönelik politikaların etkisi hakkında tavsiyede bulunacak bir konumdadırlar. Hemşirelerin kararları etkilemesi ve şekillenebilmesi için, kendilerini ilgilendiren politikanın nasıl yapıldığını ve uygulandığını ve bunun daha geniş çerçevesini anlamaları gereklidir(icn 2005). 8

9 Hemşirelerin; Herkes için daha iyi sağlık sonuçları elde etmek amacıyla hemşirelerin; Finansman Etkin maliyet ve kaynak yönetimi Sağlık bakım maliyeti ve bakıma erişim Sağlık hizmeti sağlamanın genel görünümü hakkında bilgisinin olması önemli 9

10 Kaynakların Verimli Kullanımı Sağlık hizmetinin maliyeti küresel olarak yükselmektedir ve mevcut kaynakların maliyet-etkin ve bakım-etkili bir şekilde kullanılması önemlidir. Her türlü israfın önlenmesi önemli 10

11 Hemşirenin Rolü Tıbbi hatalar Sağlık bakımı ile ilişkili enfeksiyonlar Basınç yaraları 11

12 Bilinçlendirme Eğitim Yönetim-Liderlik Örgütlenme 12

13 Hemşireler sağlık sistemin verimliliğini iyileştirmek için ne yapabilir? Reçete edilen ilaçların rehberliği, bilgi, eğitim ve uygulamasını iyileştirebilir. Sahte ilaçların tespiti ve gözetimi konusunda bireyleri ve toplumları eğitebilir. Klinik ve kanıt esaslı en iyi uygulama kılavuzları geliştirebilir ve uygulayabilir. Enfeksiyon kontrol prosedürlerine uyabilir ve destekleyebilir, hastanelerde hijyen standartlarını iyileştirebilir; bakımın daha sürekliliğini sağlayabilir; daha fazla klinik denetimler üstelenebilir Hastane performansını izleyebilir ve klinik kararı yönlendirmek için verileri kullanabilir. İdari yükleri azaltabilir. Müdahaleler, teknolojiler, ilaçlar ve politika seçeneklerinin maliyetleri ve etkisi hakkındaki kanıtları değerlendirebilir ve politikaya dahil edebilirler. 13

14 Kendimize Sorular: Klinik iş ortamında: Ortamınızda kullanılan temel malzeme ve ekipmanların maliyetini biliyor muyuz, öğrenmeliyiz. Günlük hemşirelik uygulamalarında sağlık hizmeti maliyetini azaltmak için ne/neler yapabiliriz? Ulusal düzeyde: Ülkenizde hemşirelerin karşı karşıya olduğu güncel maliyet kısıtlamaları nelerdir? Hemşireler bunları nasıl ele alabilirler? 14

15 Kendimize Sorular: Ortamınızdaki sağlık kaynaklarının israfının temel nedenleri nelerdir? Hemşireler günden-güne uygulamalarında israfı azaltmak ve verimliliği iyileştirmek için ne yapabilirler? 15

16 Etkili Bakım, Maliyet Etkin Sağlık Hizmeti Sistemleri İçin: Etkin Yönetim Ekip yaklaşımı Etkin iletişim Daha iyi sağlık için birlikte çalışmayı öğrenmek Çözümleri paylaşma 16

17 Etkili Bakım, Maliyet Etkin Sağlık Hizmeti Sistemleri İçin: Etkin Yönetim Etkin Yönetim Etkin Liderlik 17

18 Neden Liderlik? Çalışmalar, liderlik davranışının çalışma iklimini ve finansal sonuçları etkilediğini, hemşirelerin iş doyumunu. Model olma Paylaşılan vizyon oluşturma Değişim Harekete geçirme-birlikte hareket etme Yüreklendirme-cesaretlendirme Moneke N, Umeh OJ.: How leadership behaviors impact critical care nurse job satisfaction. Nursing Management, January

19 Lider Hemşire Lider Hemşire; İyi iletişim becerilerine sahip Ekip kurabilen Pozitif değişim için ajan Sonuç odaklı Uygulamalarda işbirliği için rol model Bilgili-Yetkin Stratejik vizyonu olan Risk alabilen Yaratıcı Etkin iletişim becerileri İlham verici, yüreklendirici AACN Standards For Establıshıng And Sustaınıng Healthy Work Envıronments A Journey To Excellence,

20 Liderlik Özgün liderlik, güçlendirici liderlik tarzı ve sağlıklı çalışma ortamında her şeyi bir arada tutan bir yapıştırıcı olarak tanımlanmaktadır. (Shirey MR, Fisher ML: Leadership Agenda for Change Toward Healty Work Environments in Acute and Critical Care. Critical Care Nurse, vol28, No:5, 2008.) 20

21 Hemşirelikte Her Düzeyde Liderler Kuruluştaki her düzeyden liderlerin kendi çalışanları ile bireyler olarak ilgisi olmalı ve hastalar ve toplumlar için tanımladıkları hedefleri başarmak için işbirliği içerisinde çalışmaları gereklidir. 21

22 Etkin Bir Liderlik İçin Ne Yapmalı? Sağlıklı/olumlu çalışma ortamı Şeffaflık Güçlendirme İnovasyon Risk alma Kanıta dayalı uygulamalar Sürekli ölçüm Editorial(2011) Achieving Excellence in Nursing Management. J ournal of Nursing Management, 19, 1-4. Burnison,G.(2012)Leader Excellence. Leadership Excellence;29,5. 22

23 Etkin Bir Liderlik İçin Ne Yapmalı? Mükemmellik, çalışanların güçlendirilmesiyle mümkün olabilir. Bağlılık Önemli çıktıların ölçümü Örgüt kültürü oluşturma Liderlik-yaratıcı-gelişime açık-paylaşımcı Çalışan memnuniyeti Sorumluluk Ödüllendirme 23

24 Güçlendirme Mükemmellik, çalışanların güçlendirilmesiyle mümkün olabilir. Güçlendirilmiş hemşireler hasta bakım kalitesini arttırmakta ve istenen bakım çıktılarını sağlamaktadırlar. Hemşirelerin çalışma ortamında kendilerini güçlendirilmiş hissetmeleri ile örgüte bağlılık, tükenmişlik, mesleki otonomi, örgütsel kararlara katılma, iş doyumu, liderlik stili ve hiyerarşik düzey gibi örgütsel çıktılar arasında olumlu yönde ve anlamlı ilişki olduğu belirtilmektedir. 24

25 Hemşirelerin Güçlendirilmesi 25

26 Güçlendirme Çalışan güçlendirme, çalışanların işlerini sahiplenmelerinin, işlerinden gurur duymalarının ve özgür olarak hareket edebilmelerinin karşılığı olarak iş ortamındaki riskleri ve sorumlulukları paylaşmaktır. (Randolph, 2000) Çalışan güçlendirme, çalışanın işleri ve kendileriyle ilgili kararları vermek için ihtiyaç duydukları gücü, elde etmeleri ve kullanmaları için yöneticilerin yardımcı olma sürecidir. (Schermerhorn, 1995) 26

27 Kişisel Sorumluluk Hemşireler olarak bir değişim gücü olarak nasıl davrandığımızı düşünürken, kendi kişisel sorumluluğumuzu kritik bir biçimde değerlendirmemiz gerekli İşyerinde hemşirelere nasıl bakıldığı veya davranıldığı konusunda mutsuz isek, bununla ilgili bir şeyler yapmak için bir yükümlülüğümüz vardır (Darbyshire 2010). 27

28 Değer Görme Çalışma ortamında değer görme bireyler için en temel insan ihtiyaçlarından birisi Hemşirelerin çok büyük bir bölümü değer görmediklerini ifade ediyor Zayıf ya da düşük değer görme; çalışanın moralini/motivasyonu azaltıyor ve verimliliğini düşürüyor. İş doyumunda azalma ve işten ayrılmayı AACN Standards For Establıshıng And Sustaınıng Healthy Work Envıronments A Journey To Excellence,

29 Kişisel Sorumluluk Hemşirelerin görünümü ve halkın bizi nasıl gördüğü konusundaki kişisel sorumluluğumuzu kabul etmeliyiz. Yaptığınız, neye inandığınızı ispatlar. Niçin? Nasıl? Ne?? 29

30 Ne yapıyoruz? Ne üretiyoruz? Görünür olmak Kendine değer vermek Karşısındakine değer vermek Takdir etme 30

31 Ortak Bilinç 31

32 Örgüt kültürü, örgüt üyelerini bir arada tutan bir sosyal yapıştırıcıdır. 32

33 Örgüt kültürü; işler burada böyle yürür biçiminde ifade edilen yargılardır. (T. Deal Kenedy) Karşılıklı GÜVEN Ortak ve Sağlam DEĞERLER 33

34 Özetle 34

35 Farkındalık için: Büyük resmi görmek 35

36 Bilinçlendirme Değişim 36

37 Önemli olan eylemin sonunda ortaya ne çıkacağı değil, eylemin kendisidir. Doğru olanı yapmalısınız. Yaptığınız iyiliğin meyvesini siz alamayabilirsiniz. Ama bu, doğru olanı yapmamanız anlamına gelmez. Yaptığınız eylemin ne tür sonuçları olacağını hiçbir zaman bilemezsiniz. Ancak, eğer hiçbir şey yapmazsanız, hiçbir sonuç alamazsınız. Ghandi 37

38 Hemşirelik Haftamız Kutlu Olsun! TEŞEKKÜRLER Dr.Nilgün Göktepe (RN,PhD) 38

Hemşireler: Değişim İçin Bir Kuvvet Etkili Bakım, Etkin Maliyet

Hemşireler: Değişim İçin Bir Kuvvet Etkili Bakım, Etkin Maliyet Hemşireler: Değişim İçin Bir Kuvvet Etkili Bakım, Etkin Maliyet ULUSLARARASI HEMŞİRELER GÜNÜ 2015 Hemşireliğimizde her yıl, her ay, her hafta bir ilerleme sağlamıyorsak, inanın bana geriye gidiyoruzdur

Detaylı

NİTELİKLİ BAKIMA ULAŞMA YOLLARI. Uz.Hem.Gülay Yeşiltepe Kaçar Medicana International İstanbul Hemşirelik Hizmetleri Müdürü

NİTELİKLİ BAKIMA ULAŞMA YOLLARI. Uz.Hem.Gülay Yeşiltepe Kaçar Medicana International İstanbul Hemşirelik Hizmetleri Müdürü NİTELİKLİ BAKIMA ULAŞMA YOLLARI Uz.Hem.Gülay Yeşiltepe Kaçar Medicana International İstanbul Hemşirelik Hizmetleri Müdürü ICN 2006 SAĞLIKLI İSTİHDAM HAYAT KURTARIR ICN 2007 OLUMLU ÇALIŞMA ORTAMLARI NİTELİKLİ

Detaylı

I. TEŞEKKÜR. En derin duygularımla teşekkür ederim. Tuğba KAHRAMAN

I. TEŞEKKÜR. En derin duygularımla teşekkür ederim. Tuğba KAHRAMAN I. TEŞEKKÜR Yüksek Lisans eğitimim ve tezimi hazırladığım süre içinde göstermiş olduğu büyük desteği, özverisi, ilgisi, zamanı, katkıları ve sabrı için Değerli Hocam Danışmanım Yrd. Doç. Dr. Nefise BAHÇECİK

Detaylı

BENGÜ AKSOY benguaksoy@yahoo.com LOGO

BENGÜ AKSOY benguaksoy@yahoo.com LOGO BENGÜ AKSOY benguaksoy@yahoo.com LOGO İÇERİK 1.Hemşirelik Rollerini Etkileyen Eğilimler 2. Hemşirelik Felsefesi Dahilinde Uygulama 3. Yeni Nesil Bilgi Ağları ve Sağlık Kayıtları 4.Hemşirelikte Yeterlilik

Detaylı

HEMŞİRELİK MESLEĞİNDE YÖNETİM

HEMŞİRELİK MESLEĞİNDE YÖNETİM HEMŞİRELİK MESLEĞİNDE YÖNETİM Doç. Dr. Ülkü BAYKAL İÜ Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı Hemşirelikte Meslekleşme Düzeyimiz Nedir? Meslek Olma Özellikleri-1 Abraham

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI AÇISINDAN KURUMSAL İMAJ

İNSAN KAYNAKLARI AÇISINDAN KURUMSAL İMAJ Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 15, Sayı: 2, Sayfa: 247-266, ELAZIĞ-2005 İNSAN KAYNAKLARI AÇISINDAN KURUMSAL İMAJ Corporate Image from Perspective

Detaylı

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE PERSONEL YÖNETİMİNDEN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GEÇİŞ

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE PERSONEL YÖNETİMİNDEN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GEÇİŞ SAĞLIK SEKTÖRÜNDE PERSONEL YÖNETİMİNDEN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GEÇİŞ Prof.Dr. Esra NEMLİ ÇALIŞKAN İstanbul Üniversitesi 15.04.2015 1 Sunum İçeriği Giriş Personel Yönetiminden İnsan Kaynakları Yönetimine

Detaylı

Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesine Yönelik Dönüm Noktaları

Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesine Yönelik Dönüm Noktaları Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesine Yönelik Dönüm Noktaları Global Konferanslardan Bildiriler T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü YÖNETİCİLİK FORMASYONU KAZANDIRMA EĞİTİMİ EĞİTİMDE KALİTE YÖNETİMİ

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü YÖNETİCİLİK FORMASYONU KAZANDIRMA EĞİTİMİ EĞİTİMDE KALİTE YÖNETİMİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü YÖNETİCİLİK FORMASYONU KAZANDIRMA EĞİTİMİ EĞİTİMDE KALİTE YÖNETİMİ LİDERLİK Ya düşlerinin peşine düşmeyi seçersin. Ya da olanları kabullenmeyi. İyiliklerinle

Detaylı

ABSTRACT. Key words: Nursing; productivity; hospital management.

ABSTRACT. Key words: Nursing; productivity; hospital management. A R A Ş T I R M A Hemşirelerin Verimliliğe İlişkin Tutumları ile Hastanelerin Örgütsel ve Yönetsel Yapılarına İlişkin Özelliklerinin Karşılaştırılması* Comparing Nurses Attitudes Toward Productivity with

Detaylı

YÖNETİCİ HEMŞİRELER EDDERNEĞİ BÜLTEN. Haziran 2013. www.yohed.org YÖHED HED YÖHED YÖHED YÖH HED YÖHED YÖHED YÖHED YÖHED YÖHED Y HED

YÖNETİCİ HEMŞİRELER EDDERNEĞİ BÜLTEN. Haziran 2013. www.yohed.org YÖHED HED YÖHED YÖHED YÖH HED YÖHED YÖHED YÖHED YÖHED YÖHED Y HED E YÖH YÖH HE YÖH YÖNETİCİ E YÖ HE Y YÖ YÖ YÖH E YÖ YÖ YÖ YÖ HEMŞİRELER YÖ YÖ YÖ E YÖH YÖ YÖ Y EERNEĞİ YÖ YÖH Y BÜLTEN Haziran 2013 www.yohed.org YÖNETİCİ HEMŞİRELER İÇİNEKİLER 3-4 Editör oç. r. Ülkü BAYKAL

Detaylı

Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi

Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi 1 Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi Ortak Değerlendirme Çerçevesi 2006 İçindekiler Giriş Girdi Kriterleri Kriter 1: Liderlik Kriter 2: Strateji ve

Detaylı

SVD kararlarında, diyabet hemşiresinin interdisipliner ekip içindeki rol ve sorumlulukları;

SVD kararlarında, diyabet hemşiresinin interdisipliner ekip içindeki rol ve sorumlulukları; DİYABET HEMŞİRELİĞİ Diyabet bireyin ve ailesinin yaşamını çeşitli boyutları ile etkileyen, zorunlu yaşam tarzı değişikliklerini gerektiren, komplikasyonları nedeni ile yaşam kalitesini azaltan ve bu etkileri

Detaylı

Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi MÜSBED 2015;5(2):85-95 DOI: 10.5455/musbed.20150309010354 Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Tuba Çatak 1, Nefise Bahçecik 2 Araştırma / Original Paper 1 İstanbul Mehmet

Detaylı

-:HSTCSH=V[CdTH: http://book.coe.int 19/US$29. changes in young people s lives and to build a better society. In recent years one

-:HSTCSH=V[CdTH: http://book.coe.int 19/US$29. changes in young people s lives and to build a better society. In recent years one Gençlik kendi başına olumlu Youth katılımı participation is not bir an amaç end indeğildir, itself, ancak but a gençlerin means toyaşamlarında achieve positive değişimler elde etmek ve daha iyi bir toplum

Detaylı

Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011

Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011 Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011 THE WORLD BANK Mayıs 2012 . Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011 THE WORLD BANK Mayıs 2012

Detaylı

Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi Sözlüğü

Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi Sözlüğü Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi Sözlüğü T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ iii Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi

Detaylı

Sertifika Programları

Sertifika Programları 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 Yönetici Yetkinliklerini Geliştirme Eğitimleri Liderlik YYG1 Yönetimde Koçluk ve Mentorlük YYG2 Performans Yönetim Sistemi YYG3 Ekip Kurma ve Geliştirme YYG4 Organizasyonel

Detaylı

Uzm.. Dr. Rukiye BERKEM Uzm S.B.Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Bölümü V. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi 1818-22 Kasım 2012 Akreditasyon; sağlık hizmeti sunan

Detaylı

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013. Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013. Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013 Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte 2013 te öne çıkanlar Üst üste 5. kez DJSI sektör lideri Etik ve uyum konusunda en üst düzeyde çaba Medikal ve Tedarikçi

Detaylı

T.C. HALİÇ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. HALİÇ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. HALİÇ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YOĞUN BAKIMLARDA GÖREVLİ HEMŞİRE YÖNETİCİLERİN LİDERLİK DAVRANIŞLARININ HEMŞİRELERİN MOTİVASYONU ÜZERİNE

Detaylı

Cinselliğe ve Cinsel Sağlığa Genel Bakış

Cinselliğe ve Cinsel Sağlığa Genel Bakış Nafiz Bozdemir, Sevgi Özcan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Cinselliğe ve Cinsel Sağlığa Genel Bakış Özet Tanım ve algılarda farklılık olsa da cinsellik çağlar boyu önemini

Detaylı

AİLE DOKTORLARI İÇİN KURS NOTLARI

AİLE DOKTORLARI İÇİN KURS NOTLARI AİLE DOKTORLARI İÇİN KURS NOTLARI 1. AŞAMA T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 1 1. Basım Ankara, 2004 Bu kitabın tüm hakları Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne aittir. Bu kitabın tamamen ya

Detaylı

Unilever. Sorumlu Kaynak Kullanımı Politikası. Tedarikçilerimizle işbirliği içinde çalışma

Unilever. Sorumlu Kaynak Kullanımı Politikası. Tedarikçilerimizle işbirliği içinde çalışma Unilever Sorumlu Kaynak Kullanımı Politikası Tedarikçilerimizle işbirliği içinde çalışma Nisan 2014 1 İçindekiler Giriş 3 Temel İlkeler 4 Uygulama Esasları 5 I Unilever ile İş Yapmak için Zorunlu Şartlar

Detaylı

HEMŞİRELERDE ADALET ALGISININ MOBBİNG DAVRANIŞLARI ÜZERİNE ETKİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Hanım SEYREK. Tez Danışmanı: Doç. Dr.

HEMŞİRELERDE ADALET ALGISININ MOBBİNG DAVRANIŞLARI ÜZERİNE ETKİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Hanım SEYREK. Tez Danışmanı: Doç. Dr. T.C GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK PROGRAMI HEMŞİRELERDE ADALET ALGISININ MOBBİNG DAVRANIŞLARI ÜZERİNE ETKİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hanım SEYREK Tez Danışmanı: Doç. Dr. Dilek YILDIRIM

Detaylı

EMPOWERMENT PRINCIPLES WOMEN S UN WOMEN UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT. A Partnership Initiative of UN Women and the UN Global Compact

EMPOWERMENT PRINCIPLES WOMEN S UN WOMEN UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT. A Partnership Initiative of UN Women and the UN Global Compact EQUALITY MEANS BUSINE A Partnership Initiative of UN Women and the UN Global Compact EMPOWERMENT WOMEN S EQUALITY MEANS BUSINESS UN WOMEN UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT Second Edition 2011 PRINCIPLES İş

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE. Tuncer Asunakutlu

SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE. Tuncer Asunakutlu SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE Tuncer Asunakutlu I. GİRİŞ Bir Japon kız çocuğu doğduğunda 85 yaşına kadar yaşama beklentisine sahipken, Sierra Leone de doğan diğer kız çocuğunu 36 yaşına kadar sürebilecek

Detaylı

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi, Akreditasyon Kavramı ve JCI, EFQM

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi, Akreditasyon Kavramı ve JCI, EFQM ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi, Akreditasyon Kavramı ve JCI, EFQM Yrd.Doç.Dr.İsmail YILDIZ Biyoistatistik AD Öğretim üyesi (EFQM Ulusal Kalite Ödülü Değerlendiricisi) (DÜ Hastaneleri SY/KYS Danışmanı)

Detaylı

PERSONEL GÜÇLENDİRME YÖNETİMİNDE GÜÇLENDİRİCİ LİDERLİK DAVRANIŞLARI UYGULAMASI: KEMER BÖLGESİ BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİ ÖRNEĞİ GÖZDE ARAS

PERSONEL GÜÇLENDİRME YÖNETİMİNDE GÜÇLENDİRİCİ LİDERLİK DAVRANIŞLARI UYGULAMASI: KEMER BÖLGESİ BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİ ÖRNEĞİ GÖZDE ARAS PERSONEL GÜÇLENDİRME YÖNETİMİNDE GÜÇLENDİRİCİ LİDERLİK DAVRANIŞLARI UYGULAMASI: KEMER BÖLGESİ BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİ ÖRNEĞİ GÖZDE ARAS YÜKSEK LİSANS TEZİ İşletme Ana Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Sedat

Detaylı

SAĞLIKLI YAŞLANMA VE KRONİK HASTALIKLAR FARKINDALIK PROJESİ

SAĞLIKLI YAŞLANMA VE KRONİK HASTALIKLAR FARKINDALIK PROJESİ SAĞLIKLI YAŞLANMA VE KRONİK HASTALIKLAR FARKINDALIK PROJESİ Önsöz Bu çalışma, Kanıta Dayalı Tıp Derneği (KDTD) tarafından Türkiye nin sağlık statüsünü yükseltmeye katkıda bulunmak amacıyla Sağlıklı Yaşlanma

Detaylı