BETONARME BİNALARI GÜÇLENDİRME

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BETONARME BİNALARI GÜÇLENDİRME"

Transkript

1 B U R K U L M A SI Ö N L E N M İŞ Ç A P R A Z L A R

2 BETONARME BİNALARI GÜÇLENDİRME Deprem yönetmeliğinin olmadığı zamanlarda, mevcut betonarme binalar sadece düşey yükler gözönüne alınarak tasarlanıyorlardı. Özellikle bu yönetmelik öncesi binalar yüksek hasar görebilirlik riski (düşük yatay yük taşıma kapasitesi ve sınırlı sünek davranış) taşımaktadır. Burkulması Önlenmiş Çaprazlar (BRB) mevcut yapıya, yüksek miktarda deprem enerjisinin sönümlemek için ikinci bir yatay yük taşıyıcı sistem olarak eklenebilir. BRB ler sayesinde bina deformasyonları yapıya en az hasar verecek seviyeye indirmek için bina yüksekliği boyunca dağıtılabilir. Binaya ciddi bir ilave yük eklenmeden, kat rijitlikleri önemli ölçüde arttırılabilir. Yapılan birçok çalışmada gözlemlendiği üzere, BRB uygulanmış güçlendirme projeleri, geleneksek yönetmlerle (perde ekleme, kolon mantolama) karşılaştırıldığında daha ekonomik ve daha performanslıdırlar. İLK YAPI INITIAL IN NITTIIA AL S STRUCTURE TR RUCTU CTURE URE GÜÇLENDİRİLMİŞ YAPI 1

3 YENİ BETONARME BİNALAR Burkulması Önlenmiş Çaprazlar (BRB) yeni yapılan bina, köprü ve diğer mühendislik yapılarında orta ve yüksek şiddetli depremler altında üstün performans sergilemesi için uygulanabilir. BRB ler aynı zamanda yüksek yapılarda outrigger çaprazı olarak deprem kuvvetlerinin düşey taşıyıcı sisteme transferinde başarı ile kullanılabilir. BRB ile yapısal maliyetlerin azalmasının yanı sıra, oluşması öngörülen hasarların kontrol altında tutulması sağlanabilir. Star Seismic tarafından üretilmiş olan BRB lerin birden çok tasarım seviyesi depreme karşı başarılı bir performans sergilediği için, yüksek artçıları olan bir depremden sonra dahi değiştirilmesine gerek kalmamaktadır. Değiştirilmesi gerekse bile bu işlem hasar görmüş bir yapısal perdenin onarılmasından çok daha hızlı ve ekonomik bir şekilde gerçekleştirilmektedir. 2

4 ÇELİK YAPILARIN GÜÇLENDİRİLMESİ Burkulması önlenmiş çaprazlar (BRB) deprem kuvvetlerinin dikkate alınmadığı ya da günümüz koşullarına göre yetersiz olarak alındığı yapıların güçlendirilmesinde en uygun yöntem olarak öne çıkmaktadır. BRB ler yapının rijitliğini, dayanımını, sünekliğini ve de sönümleme oranını yükseltmektedir. BRB lerin ilave çapraz sistemi olarak kullanılmasının en önemli artılarından biri de enerji sönümleme oranlarının, orta ve yüksek şiddetli depremlerde hem basınç hem de çekme için oldukça düzenli (stabil) olmasıdır. Yapılmış olan detaylı NTH analizleri de bu özellikleri kanıtlamaktadır. 3

5 YENİ TASARLANAN ÇELİK YAPILAR Son 10 yılda, yüksek deprem bölgelerinde tasarlanan bini aşkın çelik yapısısında Burkulması Önlenmiş Çaprazlar başarı ile uygulanmıştır. BRB ler sayesinde binanın deprem dayanım performansı ekonomik olarak en üst seviyelere çıkarıldığı gibi inşaat süreleri de kısalmaktadır. Uygun tasarlanmış BRB li bir yapının büyük bir depremden sonra hizmetine kesintisiz olarak devam etmesi rahatlıkla beklenebilir. Yapısal, yapısal olmayan ve IT sunucuları, tıp ekipmanları gibi techizatların hasarları BRB ler sayesinde minimuma indirgenebilir. 4

6 BURKULMASI ÖNLENMİŞ ÇAPRAZ SİSTEMİ Burkulması Önlenmiş Çaprazlı Çerçeveler (BRBF) geleneksel çaprazlı çerçevelere karşı yüksek enerji sönümlemeye sahip ekonomik bir alternatif olarak ön plana çıkmaktadır. Burkulmanın önlenmesi sayesinde aşağıda da görüldüğü üzere daha kararlı, oldukça sünek ve yüksek sönüm oranlı bir davranış elde edilir: GELENEKSEL ÇELİK ÇAPRAZLI ÇERÇEVELER (CONVENTIONAL BRACED FRAMES CBF) İLE BURKULMASI ÖNLENMİŞ ÇAPRAZLI ÇERÇEVELERİN HAREKETLİLİK SIRASINDA SERGİLEDİKLERİ DAVRANIŞIN KARŞILAŞTIRILMASI BURKULMASI ÖNLENMİŞ ÇAPRAZLARI OLUŞTURAN TEMEL DÜŞÜNCE PY δ PCR PY BRBF CBF Yukarıda yeralan kesitte üç temel öğe sergilenmiştir: Çelik çekirdek Bağlantıyı engelleyen katman Manto Bağlantıyı engelleyen katman, çelik çekirdek ile mantoyu birbirinde ayrılmaktadır. Bu sayede çapraza gelen eksenel kuvvet sadece çelik çekirdek tarafından taşınmaktadır, Manto ise eğilme rijitliği sayesinde çelik çekirdeğin burkulmasına engel olmaktadır. Çelik çekirdek çaprazda oluşan tüm eksenel kuvveti taşımaktadır. Çelik çekirdek 3 kısımda incelenebilir: Plastik davranış sergileyen orta kısım ve elastik kalan uç kısımlar. Uç kısımların elastik kalmasının sağlanması için kesit alanları arttırılmıştır. Bu sayede elastik ötesi davranışın orta kısımda oluşması sağlanmış ve elemanın daha tahmin edilebilir bir davranış sergilelemesi sağlanmıştır. BRB ÇELİĞİ KESİTİ 5 Manto kısım beton dolu çelik tüplerden oluşmaktadır. Bu kısım için tasarım kriteri, çelik çekirdeğin burkulmasının önlenmesidir.

7 ÜRÜNLERİMİZ Star Seismic Avrupa tarafından üretilen Powercat pinli ürünler, imalat süresini en kısaya indirger Bu sayede malzeme, işçilik ve kaynak ve kren zamanı gibi ikincil maliyetler en aza indirgenir. Sağlam bir bağlantı için kendi geliştirdiğimiz zıvana sistemi Çatlamanın en az alana yayılmasını sağlamak amacıyla eğim verilmiş profil Wildcat BRB sistemleri üstyapıya saha kaynakları ile birleştirilir. Bu ürünler aynı zamanda bağlantı levhaları ile beraber de mevcuttur. Bu sayede üstyapıya kaynak yerine bulonlama ile de monte edilebilir. Dairesel veya köşeli profil seçeneği Etki alanında ek bulunmadığından çekme, büzülme gerilimi oluşmamaktadır 6

8 EKONOMİK TASARRUFLAR Karşılaştırmalı çalışmalar ve tamamlanmış imalatlar incelendiğinde Burkulması Önlenmiş Çaprazlı (BRB) sistemin ekonomik avantajları, aşağıdaki özellikler ile beraber görülmektedir Yüksek enerji sönümleme oranı Yüksek deprem yük azaltma katsayısı kullanımı İndirgenmiş deprem yükleri Düşük deprem talebi sayesinde daha küçük kolon ve kiriş kesiti kullanımı Temellerde daha az kuvvet oluşumuna bağlı ekonomik temel tasarımı Daha küçük ve uygulaması kolay birleşim detaylar Daha az sismik hasar ve kayıp Kolay ve hızlı imalat Deprem güçlendirmede daha kolay uygulanabilir teknoloji Deprem sonrası kolay inceleme ve gerektiği takdirde kolay yenileme Yapılan testlerde Star Seismic BRB lerin birden çok deprem ektisine, çok az hasar görerek karşı koyduğu görülmüştür. Ancak herhangi bir BRB nin değişimi gerektiği takdirde Star Seismic BRB elemanları yapısal perde, çerçeve, kolon, kiriş veya eksantrik çaprazların bağlantı elemanlarına nazaran çok daha kolay ve ekonomik olarak değiştirilebilmektedir. 7

9 SERTİFİKALAR Uluslararası birçok enstitü ve endüstri ortakları sayesinde BRB elemanlarının ve BRB ile yapılmış yapıların uygunluğu tüm dünyada onaylanmıştır CPD-0817 Avusturya Standartı, EN (Depreme karşı koyan cihazlar) ek ZA belirtilmiş olan tüm uygunluğun ve performans gereksinimlerinin Star Seismic Avrupa tarafından üretilen BRB ler tarafından sağlandığını ve CE logosu taşımasının uygun olduğunu belirlemiştir. CE logosu, güvenlik, toplum sağlığı ve tüketici koruması açısından bir ürünün Avrupa Normlarına uygun olduğunu simgeler. Burkulması önlenmiş çaprazlar için yapılmış olan testler, ANSI/AISC Ek T de belirtilen standartları sağlamaktadır. Tüm ürünlerimiz ISO9001, ISO14001 ve AQAP 2110 sertifikalı fabrikalarda üretilmektedir. 8

10 SEÇİLİ REFERANSLAR 9 ww w ww.star w.starseeismi ism c.eu c

11 i euu 10

12 Park City Budapest İstanbul Mexico City İRTİBAT Avrupa ile Orta Asya, Ortadoğu ve Afrika nı bazı ülkeleri: Star Seismic Europe Ltd. Budapeşte, Macaristan Sorumlu genel müdür: Zoltan Bago: Genel bilgiler: Proje ve teknik konulardaki bilgiler: İstanbul, Türkiye Ömer Ülker: Kuzey Amerika, Afrika ve Asya: Star Seismic LLC Park City, Utah, USA Sorumlu genel müdür: Argan Johnson, P.E.: Sorumlu genel müdür: Steve Powell, S.E.: Latin Amerika: Star Seismic Latin America Mexico City, Meksika Sorumlu genel müdür: Cesar Mendez Franco, SC:

MEVCUT BETONARME BİNALARIN DOĞRUSAL ELASTİK VE DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

MEVCUT BETONARME BİNALARIN DOĞRUSAL ELASTİK VE DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME MEVCUT BETONARME BİNALARIN DOĞRUSAL ELASTİK VE DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME ÖZET: F. Demir 1, K.T. Erkan 2, H. Dilmaç 3 ve H. Tekeli 4 1 Doçent Doktor,

Detaylı

5. MEVCUT BİNALARIN DEPREM ETKİSİ ALTINDA DEĞERLENDİRİLMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ

5. MEVCUT BİNALARIN DEPREM ETKİSİ ALTINDA DEĞERLENDİRİLMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ 5. MEVCUT BİNALARIN DEPREM ETKİSİ ALTINDA DEĞERLENDİRİLMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ 5.1. GİRİŞ 5.2. BİNALARDAN BİLGİ TOPLANMASI 5.2.1. Bina Geometrisi 5.2.2. Eleman Donatı Detayları 5.2.3. Malzeme Özellikleri

Detaylı

DEPREME KARŞI ÇELİK KONSTRÜKSİYON Sibel HATTAP 1, Özlem EŞSİZ 2 essiz@msu.edu.tr

DEPREME KARŞI ÇELİK KONSTRÜKSİYON Sibel HATTAP 1, Özlem EŞSİZ 2 essiz@msu.edu.tr DEPREME KARŞI ÇELİK KONSTRÜKSİYON Sibel HATTAP 1, Özlem EŞSİZ 2 essiz@msu.edu.tr Öz: Depremler, yer kabuğu içinde birikimi olan potansiyel enerjinin,bir yerde, genel olarak fay denilen jeolojik kırıklar

Detaylı

YAPILARIN ÜST RİJİT KAT OLUŞTURULARAK GÜÇLENDİRİLMESİ

YAPILARIN ÜST RİJİT KAT OLUŞTURULARAK GÜÇLENDİRİLMESİ YAPILARIN ÜST RİJİT KAT OLUŞTURULARAK GÜÇLENDİRİLMESİ Hasan KAPLAN 1, Yavuz Selim TAMA 1, Salih YILMAZ 1 hkaplan@pamukkale.edu.tr, ystama@pamukkale.edu.tr, syilmaz@pamukkale.edu.tr, ÖZ: Çok katlı ların

Detaylı

BETONARME KÖPRÜLERİN YAPISAL ÇELİK ELEMANLAR KULLANILARAK DEPREME KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ UYGULAMALARI

BETONARME KÖPRÜLERİN YAPISAL ÇELİK ELEMANLAR KULLANILARAK DEPREME KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ UYGULAMALARI BETONARME KÖPRÜLERİN YAPISAL ÇELİK ELEMANLAR KULLANILARAK DEPREME KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ UYGULAMALARI E. Namlı 1, D.H.Yıldız. 2, A.Özten. 3, N.Çilingir. 4 1 Emay Uluslararası Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş.,

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ HIZLI DURUM TESPİT (DURTES) YÖNTEMİ VE BİLGİSAYAR PROGRAMININ GELİŞTİRİLMESİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ HIZLI DURUM TESPİT (DURTES) YÖNTEMİ VE BİLGİSAYAR PROGRAMININ GELİŞTİRİLMESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ HIZLI DURUM TESPİT (DURTES) YÖNTEMİ VE BİLGİSAYAR PROGRAMININ GELİŞTİRİLMESİ İnş. Müh. Rasim TEMÜR İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Yapı

Detaylı

DEPREM GÜVENLİĞİ YETERSİZ BETONARME BİR BİNA İÇİN FARKLI GÜÇLENDİRME ÖNERİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Haluk ŞİK

DEPREM GÜVENLİĞİ YETERSİZ BETONARME BİR BİNA İÇİN FARKLI GÜÇLENDİRME ÖNERİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Haluk ŞİK T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DEPREM GÜVENLİĞİ YETERSİZ BETONARME BİR BİNA İÇİN FARKLI GÜÇLENDİRME ÖNERİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Haluk ŞİK YÜKSEK LİSANS TEZİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM

Detaylı

Anahtar kelimeler: Betonarme, güçlendirme, çelik konstrüksiyon, taşıma gücü güvenliği, betonarme manto, betonarme perde.

Anahtar kelimeler: Betonarme, güçlendirme, çelik konstrüksiyon, taşıma gücü güvenliği, betonarme manto, betonarme perde. ÖZET Bu çalışmada beton dayanımı yetersiz betonarme taşıyıcı sistemlerde çelik konstrüksiyon ile kesitlerin taşıma gücü kapasiteleri arttırılarak bölgesel güçlendirme yoluyla betonarme yapılarda taşıma

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI FRP SARGILI PERDE DUVARIN YÜKLER ALTINDAKİ DAVRANIŞININ İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ ENİS BAŞ DENİZLİ, TEMMUZ - 2015

Detaylı

YAPILARDA SİSMİK İZOLASYON VE GÜÇLENDİRME

YAPILARDA SİSMİK İZOLASYON VE GÜÇLENDİRME YAPILARDA SİSMİK İZOLASYON VE GÜÇLENDİRME Sismik İzolasyon Tasarım ve Uygulama Uzmanlığı Yapılarda Sismik İzolasyon ve Güçlendirme DEPREMDE YIKILMA TEHLIKESI OLAN TUM YAPILAR ICIN ONCELIKLI COZUM: YIKILMALARIDIR

Detaylı

DEPREM BÖLGELERİNDE ÇOK KATLI ÇELİK YAPI TASARIMI. Özlem EŞSİZ 1 essiz@msu.edu.tr

DEPREM BÖLGELERİNDE ÇOK KATLI ÇELİK YAPI TASARIMI. Özlem EŞSİZ 1 essiz@msu.edu.tr DEPREM BÖLGELERİNDE ÇOK KATLI ÇELİK YAPI TASARIMI Özlem EŞSİZ 1 essiz@msu.edu.tr Öz: 17 Ağustos 1999 Marmara depremi sonrası, Adapazarı Organize Sanayi Bölgesinde yapılan gözlemlerde, betonarme prefabrike

Detaylı

8.2.2. Hasar Hesaplaması

8.2.2. Hasar Hesaplaması Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İli Sismik Mikro-Bölgeleme Dahil Afet Önleme/Azaltma Temel Planı Çalışması 8.2.2. Hasar Hesaplaması Can kayıpları senaryo depremler Model A ve Model C için hesaplanmıştır.

Detaylı

Karbon Lifleriyle Güçlendirme Sistemi

Karbon Lifleriyle Güçlendirme Sistemi Karbon Lifleriyle Güçlendirme Sistemi Betonarme, yığma ve ahşap yapı elemanları için dışarıdan uygulamalı güçlendirme sistemidir. Sistem elemanları : karbon lifli dokuma ve epoksi esaslı doyurma reçinesi

Detaylı

DEPREMDE HASAR GÖRMÜŞ BETONARME BİNALARIN FERROCEMENT PANELLERLE GÜÇLENDİRİLMESİ

DEPREMDE HASAR GÖRMÜŞ BETONARME BİNALARIN FERROCEMENT PANELLERLE GÜÇLENDİRİLMESİ DEPREMDE HASAR GÖRMÜŞ BETONARME BİNALARIN FERROCEMENT PANELLERLE GÜÇLENDİRİLMESİ İlker Bekir TOPÇU, Burak IŞIKDAĞ, Özgür TATAR, Erdinç ABİ ilkerbt@ogu.edu.tr, bisikdag@anadolu.edu.tr, ozgurtatar@gmail.com,

Detaylı

Kentsel Hasar Görebilirlik Hesaplaması

Kentsel Hasar Görebilirlik Hesaplaması Sonuç Raporu Ana Rapor Kısım 9. Kentsel Hasar Görebilirlik Hesaplaması 9.1. Binalar 9.1.1. Bina Projelendirme ve Yapımına İlişkin Genel Durum (1) Yapım İşlemleri ve Kalite Kontrol Türkiye de binaların

Detaylı

Prefabrik Çerçeve Kolonlarının Temel Birleşimlerinde Soketli Temellere Alternatif Bir Sistem-Kolon Pabuçları

Prefabrik Çerçeve Kolonlarının Temel Birleşimlerinde Soketli Temellere Alternatif Bir Sistem-Kolon Pabuçları Prefabrik Çerçeve Kolonlarının Temel Birleşimlerinde Soketli Temellere Alternatif Bir Sistem-Kolon Pabuçları ÖZET Prefabrik çerçeve kolonlarının temel birleşimlerinin çelik konstrüksiyon kolon pabuçları

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İsmet Semih ATEŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ MEVCUT BİNALARIN DEPREME KARŞI PERFORMANS ANALİZİ İÇİN KULLANILAN ALTERNATİF YÖNTEM VE PAKET PROGRAMLARIN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

ÖN ÜRETİMLİ İSKELET SİSTEMLERİN DÜNYADAKİ GELİŞİMİ VE DEPREME DAYANIKLI TASARIM YAKLAŞIMLARI

ÖN ÜRETİMLİ İSKELET SİSTEMLERİN DÜNYADAKİ GELİŞİMİ VE DEPREME DAYANIKLI TASARIM YAKLAŞIMLARI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖN ÜRETİMLİ İSKELET SİSTEMLERİN DÜNYADAKİ GELİŞİMİ VE DEPREME DAYANIKLI TASARIM YAKLAŞIMLARI Mimar Sunay SEYDİOĞLU FBE Mimarlık Anabilim Dalı Yapı Programında

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİNALARIN DEPREME KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİNDE KLASİK YÖNTEM İLE SÜRTÜNMELİ SARKAÇ SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ İnş. Müh. Oğuzhan AYHAN

Detaylı

KISMİ DOLGU DUVARLI ÇELİK ÇERÇEVELERİN TERSİNİR TEKRARLANIR YATAY YÜKLER ALTINDAKİ DAVRANIŞININ DENEYSEL ve ANALİTİK OLARAK İNCELENMESİ.

KISMİ DOLGU DUVARLI ÇELİK ÇERÇEVELERİN TERSİNİR TEKRARLANIR YATAY YÜKLER ALTINDAKİ DAVRANIŞININ DENEYSEL ve ANALİTİK OLARAK İNCELENMESİ. 1. OTURUM KISMİ DOLGU DUVARLI ÇELİK ÇERÇEVELERİN TERSİNİR TEKRARLANIR YATAY YÜKLER ALTINDAKİ DAVRANIŞININ DENEYSEL ve ANALİTİK OLARAK İNCELENMESİ M. Yaşar Kaltakcı a, Hasan Hüsnü Korkmaz a, Ali Köken a,

Detaylı

Örnek Güçlendirme Projesi. Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN

Örnek Güçlendirme Projesi. Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN Örnek Güçlendirme Projesi Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN Deprem Performansı Nedir? Deprem Performansı, tanımlanan belirli bir deprem etkisi altında, bir binada oluşabilecek hasarların düzeyine ve dağılımına

Detaylı

DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI VE

DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI VE KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI VE ONARIM-GÜÇLENDİRME TEKNİKLERİNİN İNCELENMESİ ALİ RIZA İLKER AKGÖNEN YÜKSEK

Detaylı

MİMARİ TASARIMDA DEPREM 5

MİMARİ TASARIMDA DEPREM 5 Fema 454 / December 2006 Designing for Earthquakes A Manual for Architects MİMARİ TASARIMDA DEPREM 5 Christopher Arnold 5.1 GİRİŞ Kritik ya da temel tasarım kararı, binanın büyüklüğü ve üç boyutlu şekli

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA YERLEŞKESİ HIZLI DURUM TESPİT ÇALIŞMASI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA YERLEŞKESİ HIZLI DURUM TESPİT ÇALIŞMASI ÖZET: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA YERLEŞKESİ HIZLI DURUM TESPİT ÇALIŞMASI R. Temur 1, B. Yıldızlar 2, E. Damcı 2 ve N.K. Öztorun 3 1 Araştırma Görevlisi, İnşaat Müh. Bölümü, İstanbul Üniversitesi,

Detaylı

AFYON DEPREMİNDE HASAR GÖRMÜŞ BETONARME BİR YAPININ GÜÇLENDİRME ÇALIŞMASI

AFYON DEPREMİNDE HASAR GÖRMÜŞ BETONARME BİR YAPININ GÜÇLENDİRME ÇALIŞMASI Afyon Kocatepe Üniversitesi 6 (1) Afyon Kocatepe University FEN BİLİMLERİ DERGİSİ 81-96 JOURNAL OF SCIENCE AFYON DEPREMİNDE HASAR GÖRMÜŞ BETONARME BİR YAPININ GÜÇLENDİRME ÇALIŞMASI ÖZET Kamuran ARI, Hamdi

Detaylı

ÇELİK YAPILARIN TASARIMI VE TASARIM YÖNTEMLERİ

ÇELİK YAPILARIN TASARIMI VE TASARIM YÖNTEMLERİ ÇELİK YAPILARIN TASARIMI VE TASARIM YÖNTEMLERİ Nesrin YARDIMCI(*) Değişik inşaat malzemeleri için çıkartılan yönetmelik ve standartlar, teknik elemanların bilgilerinde varolabilecek eksikleri gidermek

Detaylı

TÜRKİYE DE METAL ÇERÇEVELİ GİYDİRME CEPHE SİSTEMLERİNİN ÜRETİM VE UYGULAMA AŞAMALARININ İNCELENMESİ

TÜRKİYE DE METAL ÇERÇEVELİ GİYDİRME CEPHE SİSTEMLERİNİN ÜRETİM VE UYGULAMA AŞAMALARININ İNCELENMESİ TÜRKİYE DE METAL ÇERÇEVELİ GİYDİRME CEPHE SİSTEMLERİNİN ÜRETİM VE UYGULAMA AŞAMALARININ İNCELENMESİ Dr. Filiz Şenkal Sezer Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölümü Öğretim Görevlisi ÖZET Her alanda olduğu gibi

Detaylı

DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMINDA YENİ YAKLAŞIMLAR

DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMINDA YENİ YAKLAŞIMLAR DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMINDA YENİ YAKLAŞIMLAR Ünal ALDEMİR(*), Ersin AYDIN(**) 1. GİRİŞ Yıkıcı depremler, kasırgalar ve tsunamiler gibi kuvvetli dinamik etkiler altındaki yapıların nasıl korunacağı

Detaylı

DEPREME DAYANIKLI YAPILARDA TÜNEL KALIP SİSTEMİNİN KULLANILMASI

DEPREME DAYANIKLI YAPILARDA TÜNEL KALIP SİSTEMİNİN KULLANILMASI DEPREME DAYANIKLI YAPILARDA TÜNEL KALIP SİSTEMİNİN KULLANILMASI Ahmet APAY 1, Emine AYDIN 1, Pelin YILMAZ 1 aapay@sakarya.edu.tr, emineb@sakarya.edu.tr, pozgun@sakarya.edu.tr Öz: Türkiye, içinden çok sayıda

Detaylı

Prefabrike Yapıların Başlıca Tasarım İlkeleri

Prefabrike Yapıların Başlıca Tasarım İlkeleri Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 35 (3-4), 235-240, 2004 Prefabrike Yapıların Başlıca Tasarım İlkeleri Ayla P. AMİL, Abdulkadir Cüneyt AYDIN Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği

Detaylı