MYYD101 Matematik I (2-0)2 Sayılar, Cebir, Denklem ve Eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Trigonometri, Geometri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MYYD101 Matematik I (2-0)2 Sayılar, Cebir, Denklem ve Eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Trigonometri, Geometri"

Transkript

1 İNŞAAT BÖLÜMÜ YAPI DENETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ TÜRK101 Türk Dili I (2-0)2 Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil AileleriTürk Yazı Dilinin tarihi gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat -it Türk, Atabetü'l- Hakayık,Harezm Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni Türkçe Dönemi, Modern Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi), Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey ) Doğu Türkçesi), KaratayTürkçesi, Ses Bilgisi (FONETİK), Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçe'nin ses özellikleri, Türkçe'nin hece yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi (MORFOLOJİ- BİÇİM BİLGİSİ), şekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri), anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi TÜRK102 Türk Dili II (2-0)2 Kelime grupları, kelimelerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve Özgeçmiş (CV) yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma gibi anlatım türleri. AİİT101 Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi I (2-0)2 AKTS:2 (Ortak Z.): Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Amacı İnkılap ve İnkılapla Alakalı Kavramlar Osmanlı Devletinin Yıkılışı XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Yenilik Hareketleri Osmanlı Devletinin Son Döneminde Devleti Kurtarmaya Yönelik Fikir Akımları XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devletinin Durumu Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrası Memleketin Durumu Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi Büyük Millet Meclisinin Açılması ve Çalışmaları Büyük Millet Meclisinin Açılışından Sonraki Siyasi ve Askeri Gelişmeler Lozan Barış Antlaşması, Önemi ve Sonuçları AİİT102 Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi II (2-0)2 Türk İnkılâp Hareketleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Türk İnkılâbının Temel İlkeleri (Atatürk İlkeleri), Bütünleyici İlkeler, Atatürk ün Hastalığı ve Ölümü, İsmet İnönü nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi ve İsmet İnönü Dönemi ( ), II. Dünya Savaşı, 1 Demokrat Parti İktidarı ve Adnan Menderes Dönemi ( ), Askeri Darbeler ve Türkiye Cumhuriyeti ( ), 12 Eylül 1980 Darbesi ve Sonrasında Türkiye. İNG101 Yabancı Dil I (3-0)3 Öğrencilerin, somut ihtiyaçları dile getiren günlük hayatta sık kullanılan ifadeleri ve basit cümleleri anlayabilmeleri ve bunlarla kendilerini ifade edebilmeleri, kendilerini ve başkalarını tanıtabilmeleri, başka insanların kişisel bilgilerine yönelik sorular sorabilmeleri ve bu tür sorulara yanıt verebilmeleri için gerekli temel konuları ( verb to be, Simple Present, can, can't, a/an, some, any, object pronouns, there is / are, have got, past of to be, Simple Past, etc.) içermektedir. İNG102 Yabancı Dil II (3-0)3 Öğrencilerin, güncel hayatla ilgili cümleleri ve sıkça kullanılan ifadeleri anlayabilmeleri (kendileri, aileleri, iş ve yakın çevreleri, alışveriş vb. ile ilgili bilgileri), gerekli durumlarda anlaşılır ve bildik konuların doğrudan aktarımını yapabilmeleri, temel seviyedeki anlatımlarla kendilerini, eğitimlerini, yakın çevrelerini ve doğrudan ihtiyaca yönelik durumlarını anlatabilmeleri için Yabancı Dil I dersini temel alan ve devamı olan konuları (Present Continuous, adverbs of manner, comparison of adjectives, superlative adjectives, prefer + noun/-ing form, will, Present Perfect, have to/ don t have to, wh- questions, be going to for intentions and plans, infinitive of purpose, verbs + infinitive/-ing form etc.) içermektedir. MYYD101 Matematik I (2-0)2 Sayılar, Cebir, Denklem ve Eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Trigonometri, Geometri MYYD102 Matematik II (2-0)2 Lineer Denklem Sistemleri ve Matrisler, Limit ve Süreklilik, Türev ve Uygulamaları, İntegral ve Uygulamaları, Diferansiyel Denklemler, İstatistik. MYYD103 Yapı Teknolojisi I (2-1)3 Yapı ve Yapıların Sınıflandırılması, Zemin Altı Çalışmaları, Zemin Üstü Çalışmaları, Kaplama İşleri. MYYD104 Yapı Teknolojisi II (2-1)3 Dilatasyon derzleri, Toprak işleri, Geleneksel ve ileri yapım İşletme ve yönetiminin temel kavramları, amaçları ve çevre ile ilişkileri, Teknikleri, Geçici işler. İşletmelerin sınıflandırılması, işletmenin kuruluş çalışmaları, büyüklüğü

2 Ve kapasitesi, işletme fonksiyonları, organizasyonların işleyişi MYYD105 Teknik Resim (2-1)3 Mimari Proje Çalışmaları, Mimari Plan, Kesit, Görünüş Çizimleri, Mimari Detay Çizimleri MYYD106 Meslek Resmi (2-1)3 Plan, kesit, detay ve görünüşlerde kullanılan işaret ve sembolleri çizmek, tarama yapmak Ölçülendirme yapmak Detay çizmek Kat planlarını çizmek Görünüş çizmek Kesit çizmek BA Elemanların plan ve detay çizimini yapmak MYYD107 Yapı Statiği I (2-1)3 Mekaniğin Konuları, Statiğin Konuları, Yayılı Kuvvetler ve Taşıyıcı Sistemler. MYYD108 Yapı Statiği II (2-1)3 Tanımlar ve Analizler, Yapı Statiğinde Esas Alınan Yükler, Denge Denklemleri, Mesnet Çeşitleri, Kiriş Tanımı ve Çeşitleri, İzostatik Kirişlerin Statik Hesapları, Çerçeveler. MYYD109 Yapı Malzemesi (2-1)3 Yapıda Kullanılan Malzemeler. Malzemelerin içyapısı, malzemelerin özellikleri (Elektriksel, optik, ısıl ve akustik, mekanik, fiziksel, kimyasal), yapıda kullanılan malzemeler (metal, taş, toprak, ahşap, çam, plastik, kireç, alçı, çimento, bitümlü malzemeler) MYYD201 Bilgisayar Destekli Tasarım-I (2-1)3 CAD sistemi ile bir yapının mimari projelerinin, detaylarının ve betonarme elemanlarının çizimi, hazırlanan projelerin çizdirilmesi. MYYD202 Bilgisayar Destekli Tasarım-II (2-1)3 Tasarım Konusu Paket Program Kurulumu, Paket Programın Çalıştırılması, Veri Toplama, Veri Girişi, Analiz Yaptırma Program Çıktıları. MYYD203 Mukavemet (2-0)2 Temel bilgileri, Gerilme hesabı, Sıvılarda basınç hesabı Eksenel yük altında oluşan deformasyon, Atalet momenti Ağırlık merkezi, Dikdörtgen kesitli basit kiriş tasarımı, Basit kirişlerde sehim ve dönme açılarının hesabı MYYD204 Metraj Ve Keşif İşleri (3-1)4 İşletme Yönetimin Temel Kavramları, Amaçları, İşletmelerin Sınıflandırılması, İşletmelerin Kuruluşu, İşletme Fonksiyonları, Organizasyonların İşleyişleri. MYYD205 Proje Okuma Ve Kontrolü (2-1)3 Yol, İmar planı, parsel, bina, su ve Kanalizasyon vb. projelerin arazide işaretlenmesi. Aplikasyon Projesi Okuyabilme ve Kontrol Edebilme, Mimari Projesi Okuyabilme ve Kontrol Edebilme, Statik-Betonarme Proje 2 Okuyabilme, Tesisat projelerini Okuyabilme ve Kontrol Edebilme, Peyzaj Proje Okuyabilme ve Kontrol Edebilme. MYYD206 Betonarme (2-1)3 Betonarmenin Tanımı ve Özellikleri, Taşıyıcı Sistem ve Betonarme Yapı Elemanları. Döşemenin Statik hesapları, Döşeme Tasarımı, Kirişlerin Statik hesapları, Kiriş Tasarımı, Kolonların Statik hesapları, Kolon Tasarımı, Temel yükleri, Temel Tasarımı MYYD207 Yapılarda Hasar Tespiti (2-0)2 Yapılarda Oluşacak Hasar Çeşitleri ve Sınıflandırılması. Çelik, yığma, ahşap ve betonarme kargas yapılarda depremden dolayı meydana gelen hasarlar ve bu hasarların tespit edilmesi için gereken formların doldurulması, yapıda meydana gelen hasarların giderilmesi için yapılması gerekenler. MYYD208 Yapı Onarım Ve Güçlendirilmesi (2-0)2 Hasar tespiti, rölöve çalışması, tahribatsız muayene, tahribatı muayene, yapılarda güçlendirme, hasarlı bölgede ön hazırlık, malzeme temini, iskele ve platform, onarım ve güçlendirme MYYD209 Bina Bilgisi Ve İmar Mevzuatı (2-0)2 Konutlar, genel bilgi tanımı ve amacı, ihtiyaç programının hazırlanması, canlıların ve eşyaların mekan boyutlandırılmasına etkisi, mekanların tefrişi, mekanların yönlendirilmesi, fonksiyon şeması, insan-çevre ilişkileri, planlama süreci, tasarlama evresi, konut barınma işlevleri, konut tasarımına etki eden etmenler, 3194 sayılı imar kanununda 3030 sayılı kanun kapsamı dışında kalan belediyeler tip imar yönetmeliği, ısı, sığınak ve otopark yönetmeliği. MYYD210 Büro Ve Şantiye Organizasyonu (2-1)3 Şantiye Kurulumu İş programı Şantiyede İmalat Hazırlığı İmalat Ekipleri Aplikasyon Çalışmaları Hafriyat İşleri Şantiye Defterleri Büro Çalışmaları İmalat Kontrolü Hak ediş Hazırlama Geçici ve Kesin Kabul. MYYD211 Topografya (2-1)3 Topoğrafyanın tanımı ve kullanım yerleri, ölçü birimleri ve ölçek türleri, imar kanununun uygulamaları ve kullanılan teknik terimler, arazide doğruların belirlenmesi ve uygulaması, çeşitli uzunluk ölçüm cihazlarını kullanarak uzunluk ölçümü, yükseklik ölçüm cihazlarını kullanarak yüksekliklerin ölçümü, yatay ve düşey açı ölçümü, poligon türleri ve tesis edilmesi, alan ve hacim hesapları. MYYD212 Yapı Denetimi Uygulamaları (2-1)3 Yapı denetim yönetmeliği, yürürlükteki yönetmeliklere göre proje incelerken dikkat edilecek hususlar, ruhsat dosyalarının hazırlanıp, resmi işlemlerin takip edilmesi, inşaat alanına getirilen malzemelerin gözle ve laboratuarda kontrol edilmesi, binanın aplike edilmesi, yapıda hazırlanan

3 kalıp ve demirlerin kontrolü, betonun hazırlanması, dökümü ve işlenmesi safhalarında gerekli kontrolleri yaparak numune alınması, yapı eleman ve malzemelerinin projede öngörülen biçimde yönetmeliklere ve standartlara uygunluğunun kontrol edilmesi, yapı kullanım izinlerinin alınması için gerekli işlemlerin yapılması ve takibi. MYYD213 Çelik Yapılar (2-1)3 Çelik kiriş, kolon ve bağlantı elemanlarının mukavemet hesapları, yapım ve putrel yapı elemanları, bağlantı elemanları ve kaynaklar. MYYD214 Çağdaş Yapım Teknikleri (2-0)2 Çelik ve ileri teknoloji ile oluşturulan taşıyıcı sistemler, malzeme özellikleri, geometrileri ve yapım teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak. MYYD215 Beton Teknolojisi Ve Deneyleri (2-1)3 Çimentoda kıvamı, çimento prizi, çimentoda hacim sabitliği. Çimentoda özgül ağırlık, çimentoda dayanım, agregada birim hacim ve özgül ağırlık. Agregada elek analizi, agregada su emme oranı, agregada aşınma kaybı, ince agregada ince madde oranı, beton birim hacim ağırlığı deneyi yapımı, betonda kıvam, betonun taşınması ve dökümü, betonun bakımı deneyleri yapımı, beton basınç deneyi yapımı. Beton karot deneyi yapımı, betonda mineral katkı kullanımı, betonda mineral katkı kullanımı, betonun taşınması ve dökümü, betonun bakımı. MYYD216 Mesleki Uygulamalar (0-4)2 Duvar ve örgü malzemeleri Sıvalar ve sıva malzemeleri Kaplama malzemeleri ve tekniği Betonarme donatı hazırlanması Kolon Donatısı, Kiriş Donatısı, Döşeme Donatıları Yapı iskeleleri Betonarme Kalıplar Ahşap çatılar. 3

4 SEÇMELİ DERSLER BESR101 Beden Egitimi I (1-1)2 Beden eğitimi ve sporda temel kavramlar, eğitim ve öğretimde beden eğitimi ve sporun yeri, işlevi, amaçları, felsefesi, diğer bilimlerle ilişkisi, değerlendirilir. Bazı spor dallarının oyun kuralları öğretilir. BERS102 Beden Eğitimi II (1-1)2 Beden eğitimi ve sporda temel kavramlar, eğitim ve öğretimde beden eğitimi ve sporun yeri, işlevi, amaçları, felsefesi, diğer bilimlerle ilişkisi, değerlendirilir. Bazı spor dallarının oyun kuralları öğretilir. MZK101 Müzik I (1-1)2 İnsan Sanat ve Müzik,Ses Müziği-Vokal Müzik, Müziğin Temel Unsurları, Müzikte kullanılan Ses Sistemleri,Müzik Tarihi(a- Batı Müziği Tarihi,b- Türk müziği Tarihi, Çalma- Söyleme-Dinleme:Klasik Batı Müziği,Klasik Türk Müziği,Türk Halk Müziği,Türk Pop Müziği,Güncel Müzikler ve Milli Marşlarımızdan Uygun Örnekler (Seçilecek eserler ve kullanılacak çalgılar,sorumlu öğretim elemanı tarafından belirlenecek ve bir dönem boyunca bireysel veya toplu olarak uygulanacaktır.) MZK102 Müzik II (1-1)2 Toplumsal yaşantıda müzik, Müziğin oluşumu ve tarihçesi, Orkestra çalgıları, Batı müziği türleri, Batı müziği bestecileri ve eserleri, Müzik türlerinden örnek şarkılar. MYBİ001 Bilgi Ve İletişim Teknolojisi (3-1)4 Bilişim teknolojileri, yazılım ve donanım ile ilgili temel kavramlar, genel olarak işletim sistemleri, kelime işlemci programları, elektronik tablolama programları, veri sunumu, eğitimde İnternet kullanımı, bilişim teknolojilerinin sosyal yapı üzerindeki etkileri ve eğitimdeki yeri, bilişim sistemleri güvenliği ve ilgili etik kavramları. MYÇK001 Çevre Koruma (2-0)2 Çevre Yönetmelik Bilgisi, Risk Analizi, Atık Depolama, Kişisel Korunma Önlemleri, Uluslararası Sağlık ve Güvenlik İkazları, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği MYYD010 Yapı Teknolojisinin Bilimsel İlkeleri (2-1)3 İleri aşamadaki eğitimine uyum sağlayabilmesi için temel fizik kavramlarını tanıyabilme. Malzeme, statik, mekanik, akışkanlar, elektrik ve manyetizma bilim dalında temel bilgileri kavrayabilme. Laboratuvar çalışmalarında değişkenleri tanıyabilme, grafikleri çizebilme ve analiz yapabilme. Temel laboratuvar becerilerini uygulayabilme. MYYD011 Yapı Tesisat Bilgisi (2-0)2 Yapıda elektrik tesisatı, Temiz su tesisatı, Yangın tesisatı, Atık su tesisatı, Isıtma ve havalandırma tesisatı. MYYD012 Şehircilik Ve Planlama (2-0)2 Kent Planlama ile ilgili temel kavramların ve sürecin kuramsal bilgilerinin verilmesi amaçlanmaktadır. MYYD013 Yapı Standartları Ve Kalite Kontrolü (2-0)2 Kalite kavramı, Standart ve standardizasyon, Standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi, Yönetim kalitesi ve standartları, Çevre standartları, Kalite yönetim sistemi modelleri, Stratejik yönetim, Yönetime katılma, Süreç yönetim sistemi, Kaynak yönetimi sistemi, Efqm mükemmellik modeli. MYYD020 Yalıtım Teknolojisi (2-0)2 Isı geçişi, ısı iletkenliği, ısı yalıtım malzemelerinin başlıca özellikleri, ısı yalıtım malzemesi çeşitleri, binalarda ısı yalıtımı yapılabilecek yerler, çatıda yalıtım uygulamaları ve hesabı, duvarlarda yalıtım uygulamaları ve hesabı, döşemelerde yalıtım uygulamaları ve hesabı, radyatör arkası yalıtımı, tesisatta ısı yalıtımı. MYYD021 Yapı Biyolojisi (2-0)2 Yapıyı çevre özellikleri, yapının kullanıcısını biyolojik, psikolojik, sosyolojik yapısı ile tanımlayabilme, Tasarım ve üretimin her aşamasında insan ile yapı ve çevresi arasındaki sağlık ilişkisinin irdelenmesi gerektiği, Tasarımcının öncelikli görevinin, insanın yaşamını sağlıkla sürdürmesini sağlama olduğu bilincinin kazandırılması MYYD022 İş Sağlığı Ve İşçi Güvenliği (2-0)2 Temel kavramlar, çevrede güvenliği tehdit eden unsurlar, iş kazaları ve nedenleri, binalarda güvenliği tehdit eden unsurlar, iş yeri güvenliği, meslek hastalıkları ve tedbirleri, yangın ve korunma, iş kazalarında yapılacak işlemler, kazılar ve kazı güvenliği, kaldırma ve taşıma kuralları, ilk yardım, iş hukuku ve sigorta ile ilgili kurallar. MYYD030 Zemin Mekaniği I Ve Deneyleri (2-1)3 Türkiye nin jeolojik yapısı, yerkabuğunu oluşturan kayaçlar, depremler ve ülkemizdeki deprem bölgeleri, Araziden örselenmiş veya örselenmemiş numune alma yöntemleri, numunelerin muhafazası ve taşınması, Zeminlerin temel fiziksel özellikleri ve bunlar arasındaki ilişkiler, bunların belirlenmesi için ilgili deneyleri uygulayarak ve buradan elde edilen bilgileri kullanarak değişik yöntemlerle zeminlerin sınıflandırılma ilkeleri. MYYD031 Hidrolik Ve Hidroloji (2-1)3 4

5 Hidrolojinin tanımını ve önemini açıklayabilme, suların yapmış oldukları basınç ve hesap ilkelerini uygulayabilme, Bernoulli ve süreklilik denklemlerini öğrenip uygulayabilme ve borulardaki ve açık kanallardaki akım özelliklerini farklı durumlar için açıklayıp uygulanabilmesi amaçlanmaktadır. MYYD032 Yapı Fiziği (2-1)3 Mimaride malzeme ölçeğinden başlayarak yapı kabuğu oluşumu ve yapısal konfor sağlamada ekoloji ve yapı fiziği koşulları açısından bilgi edinilmesi ve araştırma etkinliğinin kazandırılması amaçlanmıştır. MYYD033 Prefabrik Yapılar (2-1)3 Öğrenciye, inşaatta yapılacak imalatların metrajının çıkartılmasını öğretilmesi, yürürlükteki kanunlara göre ihale hazırlığı yapabilmesinin sağlanması ve yürürlükteki kanunlara göre yüklenici firma ile sözleşme yapabilmesinin sağlanmasıdır. MYYD034 Yapısal Analiz (2-1)3 Yapısal sistemlerin sınıflandırılması. Yapısal sistemlere etki eden yükler. Yapısal gereklilikler. Betonarme yapılar. Çelik yapılar. Yığma yapılar. Ahşap yapılar. Kompozit sistemler. MYYD035 Deprem Ve Depremden Korunma (2-1)3 Yığma kargir binaların depreme dayanıklı tasarım kuralları, Betonarme prefabrike yapıların depreme dayanıklı olarak tasarlanması, betonarme karkas yapıların projelendirilme aşamalarında depreme dayanıklı tasarımı için dikkat edilmesi gereken hususlar. MYYD036 Ulaşım (2-1)3 Ulaşımın tanımlanması ve gelişmesi, genel ulaşım sistemleri, karayolu taşımacılığı ve özellikleri, kapasite tanımları ve trafikte seyir güvenliği, yatay ve düşey kurbalar, geçiş eğrileri, karayolunda enine eğimler, enkesit hesap yöntemleri, hacim hesapları, bruckner eğrisi ve özellikleri, toprak dağılımının yapılması, ulaşımda altyapının teşkili ve zemin bilgisi, karayolu kaplama tipleri, karayolunun projelendirilmesi. MYYD40 Zemin Mekaniği-II Ve Deneyleri (2-1)3 Zeminlerin Sıkıştırılması Zeminlerin Oturması Zeminlerin Kayma Mukavemeti Zeminlerin Taşıma Gücü ve Serbest Basınç Dayanımı Zeminlerin Geçirgenliği, Zeminlerin California Taşıma (CBR) Oranı Toprak Basınçları Zeminlerin İyileştirilmesi. MYYD041 Ahşap Yapılar (2-0)2 Anadolu da bulunan geleneksel ahşap yapıların yapım sistemlerinin, bölgesel farklılıklar bağlamında ele alınarak incelenmesi ile öğrencilerin Anadolu ahşap yapı geleneğini ayrıntıda öğrenmelerinin, böylelikle öğrencilerde bir yandan mevcut ahşap yapı geleneğinin korunmasına, diğer yandan güncel ahşap yapıların uygun detaylar ile üretilmesine yönelik bir altyapının oluşturulmasının sağlanmasıdır. MYYD042 Kağir Yapılar (2-0)2 Yapının tarifini söyler ve yapı sınıflarını açıklar. Kazı, tahkim ve drenaj gibi alt yapı çalışmalarını açıklar. Yüzeysel ve derin temel çeşitlerini söyler, uygulanma nedenlerini açıklar. Duvar, baca, merdiven, asansör, rampa ve çatı gibi üst yapı elemanlarını tanır, genel olarak yapım kurallarını açıklar. Betonarme yapı elemanlarını bilir ve yapım kurallarını açıklar. Prefabrik yapı elemanlarını bilir ve yapım kurallarını açıklar. Çelik yapılarda kullanılan çelik elemanları tanır. Çelik yapı birleştirme elemanlarını açıklar ve nerede, hangi birleştirme elemanının kullanılacağını söyler. Ahşap yapı elemanlarını bilir ve genel yapım kurallarını açıklar. MYYD043 Temel İnşaatı (2-1)3 Temeller, sığ temeller, derin temeller, palplanş perdeler, istinat duvarları yapım ve tasarım ilkeleri, zeminin iyileştirilmesi. MYYD044 Zemin Etüdü Ve Zemin İyileştirme (2-0)2 Zeminlerin sıkıştırılma deneyleri, konsolidasyon deneyi, zeminlerin kayma mukavemeti, zeminlerin taşıma gücü ve serbest basınç dayanımı, California taşıma oranı (CBR), geoteknik verilerin rapor edilmesi, zemin iyileştirilme çeşitleri ve yöntemleri. MYYD045 Su Temini Ve Atık Sular (2-1)3 İçme suyu, sulama suyu, enerji üretimi için su, su ihtiyacı, su temini, yüzey suları, yeraltı suyu, cazibeli akım, su şebekesi, çevreyi kirleten kaynakları tespit etme, toplumda çevre bilinci kazandırma için çalışmalar yapma, atık suyun uzaklaştırılmasını yapma, depolama ve arıtma tesisini yaptırma MYYD046 İleri Kalıp Teknolojisi (2-0)2 Öğrencileri geleneksel ve modern kalıp, iş iskeleleri ve kullanılan malzemeler hakkında bilgilendirmek. 5

6 6

Cumhuriyet Üniversitesi Sivas Meslek Yüksekokulu, İnşaat Bölümü 304-336 İnşaat Teknolojisi Programı Ders İçerikleri

Cumhuriyet Üniversitesi Sivas Meslek Yüksekokulu, İnşaat Bölümü 304-336 İnşaat Teknolojisi Programı Ders İçerikleri Cumhuriyet Üniversitesi Sivas Meslek Yüksekokulu, İnşaat Bölümü 304-336 İnşaat Teknolojisi Programı Ders İçerikleri ATA1001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I. (202)2 Birinci Dünya Savaşı öncesi genel

Detaylı

MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERSLERİ

MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERSLERİ MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERSLERİ MIM1001 Temel Tasarım (4-4) 8 Temel tasarım ilkeleri ile iki ve üç boyutlu alıştırmalarda soyut tasarım problemleri, hiyerarşi (koram), düzen, geometri,

Detaylı

MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERSLERİ MIM1001 Temel Tasarım (4-4) 8 Temel tasarım ilkeleri ile iki ve üç boyutlu alıştırmalarda soyut tasarım problemleri, hiyerarşi (koram), düzen, geometri,

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ BOR MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ BOR MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/5 I. YARIYIL DERSLERİ BIL1001 MATEMATİK (4 0 4) AKTS:7 Kümeler ve sayılar, Sayılarla ilgili işlemler ve sayı sistemleri, Diziler ve sayı dizilerinde dört işlemler, Aritmetik ve geometrik diziler,

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/6 I. YARIYIL DERSLERİ OTO1001 FİZİK (3 0 3) AKTS:3 Ölçme ve fiziksel büyüklükler, vektörlerin grafik ve analitik yöntemlerle incelenmesi, statik, mekanik, dinamik, iş, enerji ve güç, akışkanlar,

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/5 I. YARIYIL DERSLERİ OGK1001 GÜVENLİK SİSTEMLERİ I (3 0 0) Tarihçe, güvenlik ve hizmet sektörü, ülkemiz hukuki ve yasal durumu, tanımlar ve kavramlar, kişisel ekipmanlar, görev ekipmanları, emniyet

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU PAZARLAMA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU PAZARLAMA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/5 I. YARIYIL DERSLERİ PAZ1001 PAZARLAMA İLKELERİ (3 0) AKTS:5 Pazarlamanın konusu, kapsamı ve gelişimi, pazarlamayı etkileyen işletme içi ve işletme dışı faktörler, pazarlama karması unsurları,

Detaylı

DERS ADI: MATEMATİK I DERS BİLGİ FORMU VE DERS İÇERİĞİ DERSİN ADI MATEMATİK I 3,5 3 İNŞAAT TEKNOLOJİSİ DÖNEMİ 1 DERSİN DİLİ.

DERS ADI: MATEMATİK I DERS BİLGİ FORMU VE DERS İÇERİĞİ DERSİN ADI MATEMATİK I 3,5 3 İNŞAAT TEKNOLOJİSİ DÖNEMİ 1 DERSİN DİLİ. DERS ADI: MATEMATİK I MATEMATİK I DÖNEMİ 1 ÇIKTILARI VE lık (Proje, Ödev, 4 56 19 75 (1kredi=25-30 saat) (1modül=1 kredi) 3,5 3 Bu derste; Mesleğinde Matematik ile ilgili bilgi ve becerilerinin kazandırılması

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/9 I. YARIYIL DERSLERİ MAD1001 MATEMATİK I (4 2 5) Ön bilgiler ve fonksiyonlar, limit ve süreklilik, türev, türevin uygulamaları, integrasyon, belirli integrallerin uygulamaları, transandant fonksiyonlar,

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL. Türk Dili I (2 0 0)

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL. Türk Dili I (2 0 0) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Türk Dili I (2 0 0) Dil nedir, dillerin doğuşu, dil ve iletişim, dilin millet yaşamındaki yeri ve önemi, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri,

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YAŞLI BAKIMI BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YAŞLI BAKIMI BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/5 I. YARIYIL DERSLERİ YAB1001 YAŞLI BAKIM İLKE VE UYGULAMALARI (2 2 0) YAB1003 TIBBİ TERMİNOLOJİ (2 0 0) Girişi, temel tanım ve kavramlar; insan yapısına ilişkin temel tanım ve terimler, hastalıklara

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/7 I. YARIYIL DERSLERİ KAM1001 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 3) AKTS:4 Siyaset Biliminin bilimselliği,siyaset biliminin metodolojisi ve temel yaklaşımları, iktidar, otorite, meşruiyet, Siyasal rejimler

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/7 I. YARIYIL DERSLERİ IKT1001 GENEL İKTİSAT I (3 0) AKTS:4 Ekonomik Modeller, Fayda ve Seçim, Talep, Üretim ve Arz, Maliyetler, Firma Yapıları, Tam Rekabet Modeli, Eksik Rekabet Modelleri, Strateji

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/6 I. YARIYIL DERSLERİ NTO1001 GENEL TURİZM (3 0 3) Turizm ve Turist Kavramı, Turizmin İşlevleri, Turizm Endüstrisi, Seyahat Formaliteleri, Turizm ve Havayolu Ulaştırması, Turizm ve Denizyolu, Turizm

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/6 I. YARIYIL DERSLERİ SGK1001 HUKUK BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 0) Hukukun temel öğeleri, hukukun kaynakları ve kaynaklar hiyerarşisi, emredici, tamamlayıcı ve yorumlayıcı hukuk kuralları, hakimin boşluk

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/9 I. YARIYIL DERSLERİ ISL1001 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 3) AKTS:4 İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları, ekonomi içendeki yeri ve sınıflandırılması,

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MEKATRONİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MEKATRONİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/7 I. YARIYIL DERSLERİ MKT1001 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM (2 1) Programa giriş ve temel parametreler, katmanlar ve çizgiler, 2b geometrik şekillerin çizilmesi ve düzenlenmesi, 2b çizim ve şekillerin

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/6 I. YARIYIL DERSLERİ SGK1001 HUKUK BİLİMİNE GİRİŞ (3 0) Hukukun temel öğeleri, hukukun kaynakları ve kaynaklar hiyerarşisi, emredici, tamamlayıcı ve yorumlayıcı hukuk kuralları, hakimin boşluk

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/9 I. YARIYIL DERSLERİ UTL1001 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ (3 0) İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları, ekonomi içendeki yeri ve sınıflandırılması,

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/5 I. YARIYIL DERSLERİ SHU1001 SİVİL HAVACILIĞA GİRİŞ (3 0) AKTS:4 Sivil havacılığın tarihçesi, 1903 ten önce sivil havacılığın gelişimi, oluşum periyodu, gelişim periyodu, olgunluk periyodu, deregulasyon

Detaylı

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ÇEMİŞGEZEK MESLEK YÜKSEKOKULU İNŞAAT BÖLÜMÜ YAPI DENETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM Teknik Resim Z 3 0 3 4 Araç ve gereçlerin tanıtılması, yazı ölçekler, çizgiler- çizme teknikleri,

Detaylı

EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR

EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR 1 EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (2+0) 2 Modern Türkiye nin doğuş ve gelişim süreci içindeki olaylar, fikirler ve ilkeler Türk Dili I (2+0) 2 Türk

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Kod : UTL101 Ders : GENEL İŞLETME Kredi : 3 AKTS : 5 İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları,

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/8 I. YARIYIL DERSLERİ TUR1001 TÜRK DİL BİLGİSİ I SES BİLGİSİ (2 0 2) Türk dilinin kaynağı, tarihî gelişimi, Türkçenin diğer dillerle karşılaştırılması, Türkçe nin sesleri; ünlü, ünsüz seslerin

Detaylı

EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ II (3 2)

EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ II (3 2) SAYFA:1/8 I. YARIYIL DERSLERİ BTO1001 EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ I (3 2) AKTS:12 Bilgisayar sistemini oluşturan temel bileşenler: İşlemci, giriş-çıkış birimleri, depolama ve diğer çevre birimleri;

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/10 I. YARIYIL DERSLERİ EBE1001 ANATOMİ (3 2) AKTS:8 Tıbbi terminolojiye giriş.lokomotor sistem anatomisi Osteoloji, Arthroloji, Myoloji. Dolaşım sistemi anatomisi. Solunum sistemi anatomisi.üriner

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1. Cİ SINIF DERS İÇERİĞİ GÜZ DÖNEMİ 0601101 (2-1) 3 (AKTS:

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1. Cİ SINIF DERS İÇERİĞİ GÜZ DÖNEMİ 0601101 (2-1) 3 (AKTS: İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1. Cİ SINIF DERS İÇERİĞİ GÜZ DÖNEMİ 0601101 Mühendislik Çizimi (2-1) 3 (AKTS: 3) Teknik çizim kuralları. Geometrik çizimler. İzdüşümler ve görünüş çıkarma. Perspektif (aksonometrik,

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. YARIYIL 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ Matematik I (3+2) 4 [6] Fonksiyon tanımı ve bazı özel fonksiyonlar, Limit ve süreklilik, Türev, türev uygulamaları, belirsiz integral, integral alma yöntemleri,

Detaylı

SAYFA:1/8 I. YARIYIL DERSLERİ

SAYFA:1/8 I. YARIYIL DERSLERİ SAYFA:1/8 I. YARIYIL DERSLERİ MAT1001 ANALİZ I (4 2 5) AKTS:7 Reel sayılar, Eşitsizlikler, Dizi kavramı, Dizilerde yakınsaklık ve sınırlılık, Fonksiyon kavramı, Bazı özel fonksiyonlar, Fonksiyonların limiti,

Detaylı

1. YARIYIL YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ (2003-2005)

1. YARIYIL YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ (2003-2005) 1. YARIYIL YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 025 1311 MATEMATİK I (4-2-0) 5 Sayılar (Doğal Sayılar, Reel Sayılar, Kompleks Sayılar), Fonksiyonlar / Tek Değişkenli Fonksiyonlarda Limit ve Süreklilik / Türev Tanımı

Detaylı