KATI CİSİMLER. Aşağıdaki şekilde, ABCDEFGH tabanlı ABCDEFGHA B C D E F G H sekizgen dik prizması verilmiştir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KATI CİSİMLER. Aşağıdaki şekilde, ABCDEFGH tabanlı ABCDEFGHA B C D E F G H sekizgen dik prizması verilmiştir."

Transkript

1 I İSİMLR tı isimlein İsimlendiilmesi ve Özeliklei şğıdki şekilde, tnlı sekizgen dik pizmsı veilmişti. Pizml tnlındki çokgene ve diklikeğiklik duumun göe ' ' ' ' isim lıl., ' ' ' ', dikdötgenleine ynl yüzey (yn yüz), u yn yüzlei tşıyn düzlemle sistemine ise pizmtik yüzey deni. Pizmtik yüzeyin ve çokgenleiyle sınılndıılmış ölümüne sekizgen dik pizmsı şeklinde isimlendiilen I İSİM deni. Pizmtik Yüzey Yn yıt n oğu ' ' ' ' ' ' ' ' e i yn yüzün kesitine (kesişimine) yn yıt ( [ ] ve [ ] v. yn yıtldı ) ve u doğu pçsını tşıyn doğuy n doğu deni ( ve v. n doğuldı ). n doğul pizmtik yüzeylein yıtıdı. ik pizmld üst tnın dik iz düşümü lt tndı. ğik pizmld yn yüzleden i kısmı dikdötgen oliliken i kısmı d plelkendı. Yndki şekilde ke eğik pizmsı veilmişti. ve dötgenlei plelken iken ve dikdötgendi. ğe tn ke yeine plelken seçilseydi u eğik pizm Plelyüz (tüm yüzlei plelken), eğe dik (yn yüzleinin tmmı dikdötgen) olsydı ik Plelyüz dını lcktı. i pizmnın tnı düzgün çokgen ise pizmy d düzgün pizm deni

2 nı ie vey liptik ölge seçilen pizml ise silindi deni. Silindilein pizmtik yüzeyine ise silindiik yüzey deni. Yn yüzlei kesintisiz i eği yüzey olduğundn yn yıttn söz edilemez unun yeine iki tn sındki yüzey üzeinden çizileilecek en kıs doğu pçsını tşıyn doğu önem kznı: n oğu Yndki şekilde [], [] ve [] n doğudu pçlıdı. Silindi dik ise u n doğu pçlı d tnl dikti, eğik ise ynı eğimle tnlı kesecekti. i dikdötgeni i kenı etfınd tm çıyl döndüdüğümüzde oluşn cisim i silindidi ve u silindie önel Silindi deni. önel silindile dik silindidi. (,) ke dik pimidi sold veilmişti. Pimidin yüksekliği; [], kesinin ğılık mekezine ( kenin köşegenleinin kesim noktsı ) inmektedi. Soldki şekilde [] [], [] V [] n doğuldı. Pimitle de tn çokgeninin ismine göe isimlendiilile. Üçgense üçgen pimit, ymuks ymuk pimit ve eğe yüksekliği tn çokgeninin ğılık mekezine düşüyos dik pimit değilse eğik pimit deni. nı eşken üçgen ve yn yıt uzunluğu tn yıtlın eşit oln pimide ise üzgün ötyüzlü (sold) deni. üzgün ötyüzlü i dik pimitti. üm yıtlı eşit oln iki ke pimidin tn tn tes i içimde ileştiilmesiyle elde edilen cisme ise üzgün Sekizyüzlü (sğd) deni. un göe ÜP de düzgün ltıyüzlüdü. tü. ' - -

3 nı die seçilen pimide ise oni deni., tepe noktsındn inilen cisim yüksekliği eğe tn diesinin mekezine (ğılık mekezi) düşüyos dik koni düşmüyos eğik koni deni. Soldki şekilde [] ve [] n doğuldı. dik üçgeninin etfınd tm döndüülmesiyle oluşn cisme önel oni deni. önel konile dik konidi. ğe üçgeni etfınd döndüülseydi [] yıçplı [] yükseklikli i koni ile yine [] yıçplı [] yükseklikli iki dönel koniden oluşmuş i cisim elde ededik. Uzyd ( R 3 ) i noktdn eşit uzklıktki noktl kümesi i küe yüzeyidi. u yüzeyle sınılı cisim ise üedi. Söz konusu uzklık küenin yıçpıdı. i küe i düzlemle kesildiğinde kesit i diedi. = + eşitliği geçelidi. üe yüzeyinin düzlem üzeinde kln pçsın üe pğı, = e ise küe kpğının yüksekliği deni. üe kpğı ile düzlem sınd kln cisme üe Pçsı deni. ' ' i küenin plel iki düzlemle kesilmesiyle d kln yüzeye üe uşğı, u kuşk ve düzlemlele sınılı cisme ise üe ksı deni. şğıdki Şekil I [] etfınd 180 0, Şekil II ise [] etfınd döndüüldüğünde Şekil III elde edili. ud [] çptı. Şekil I Şekil II Şekil III - 3 -

4 Ο Ölçek çısı oln iki düzlem mekezli küenin [] çpı üzeinde şekildeki gii kesiştiğinde u iki düzlem ve küe yüzeyiyle sınılı cisme üe ilimi deni. üe diliminin [] etfınd tm çıyl döndüülmesiyle 360 o kd döndüülmesi sınd fk yoktu; iki duumd d ynı küe elde edili. Β tı isimlein cim ve Yüzey lnlının esplnmsı Pizmlın cimlei üm pizmlın ve silindilein cimlei tn lnı ile yüksekliğin çpımın eşitti. Pimitlein cimlei üm pimitlein ve konilein cimlei tn lnı ile yüksekliğin çpımının üçte iidi

5 cim ve ln omüllei klı yıtlı, ve c oln dikdötgenle pizmsının cmi V =..c tüm yüzey lnı ise S = (+c+c) i küpün (tüm yıtlı eşit oln dikdötgenle pizmsı) cmi V = 3 lnı ise S = 6 i dikdötgen eğik pizmnın fklı yıtlı, ve c ise cmi V =..c.sin (ud yıtlı dikdötgen tn ise c.sin d cismin yüksekliğidi) ve lnı S= (+c+c.sin) csin ' ' ' ' c n yıtlı, n doğulı oln ke dik pimidin cmi V = 3 ud = olduğundn = ulunu. / / / Ynl yüzeyin lnı S = 4( /)= üzgün dötyüzlünün i yıtı ise cmi V = tne eşken üçgenden oluştuğundn S = ulunu. lnı ise döt n yıçpı, i n doğusu oln i koninin cmi V = π 3 di. ud yüksekliğin kesi; = di. Yıçpı oln küenin cmi V = S = 4π di. 4 π 3 yüzey lnı ise 3-5 -

6 tı isimlein ÇINIMLRI ik Pizml ' ' ' ' ' ' Soldki dikdötgenle pizmsının çınımı sğddı. pklın [] ve [ ] üzeine konmsı zounlu değildi. nck ii mutlk doğusu üzeinde diğeiyse mutlk doğusu üzeinde olmlıdı. ' ' ' ' ' nı dötgen oln tüm pizmlın çınımı yukıdki şekildedi. n plelken, ymuk vey engi i dötgen olduğund ve kpklı d değişi nck dötgeni yine i dikdötgendi. nın üçgen vey engi i çokgen olmsı duumund tnın ken syısı kd dikdötgen ynyn dizilecekti. ğik Pizml Soldki eğik dikdötgen pizmnın çınımı sğddı. nı dötgenden fklı olduğund (üçgen, eşgen v.) tnın ken syısı kd dikdötgen ve plelken ynyn dizilecekti. ' ' ' ' ' ' nlı ve yn yüzlei plelken oln pizmy Plelyüz demiştik. Plelyüzün çınımı i eğik pizmdn fksızdı. ' ' ' ' ' - 6 -

7 Silindile 1 ik silindiin çınımınd iki eş die ve i kenı u dienin çevesi kd diğe kenı cismin yüksekliği kd oln i dikdötgen ulunu. = π = = = 1 öylece silindiin ynl lnı S = π. ulunu. ud cisim yüksekliği, dik silindide kdken eğik silindide.sin kddı. Pimitle Soldki pimidin çınımı sğddı. ' ' onile ' ' esik pimitte pizmldki gii lt ve üst kpk söz konusudu. ' ' ' ' ' ' ' onilein yn yüzlei ie die dilimidi. ie dilimini sınılyn yyın uzunluğu ise tn çevesidi. [] ve [] u dilimin yıçpıdı, dolyısıyl = π = π 360 olu ki udn = R elde edili. 360 π - 7 -

8 Ynl ln üçgen gii dvnk lnı ulunili (ie dilimine üçgen gii dvnk lnı ulunili). = πr(/360 o ) üçgenin tnı, [] ( = = R ) de u üçgenin yüksekliği olk lındığınd üçgenin ln fomülünden ()= πr (/360 o ) ulunu ki zten u ulduğumuz die diliminin lnıdı; nck = π di de. olyısıyl üçgenin ln fomülünü uygulsk ()= πr uluncktı. u fomülde nin R tüünden eşitini koysk ilk fomülü elde edeiz: ()= πr (/360 o ). 1 1 esik koni de kesik pimit gii iiine plel iki kpk söz konusudu. u kpklı tn kul eden iki koninin cimlei fkı kesik koninin cmidi. ud = π 1 ve = π şeklindedi. 1 1 esik koninin ynl yüzeyi iden fzl yöntemle ulunili. unldn ilki, iki koninin ynl yüzey lnlı fkını lmktı. esik koninin ynl yüzeyi lk dilimidi; 1 y d lk dilimine ymuk gii dvnk lnı esplnili; 360 S = π( R R ) π + π R R S = ( )( ) 1 1 = π( + )( R R ) 1 1 ud = R 1 ve = R di. = R,i = 1, eşitliğinden İ İ i yukıdki fomülde yeine kons i evvelki (lk 360 dilimi fomülü) fomül elde edili. sitçe; ynl ln esınd geçeli oln tn çevesi x ynl yükseklik fomülü koni ve kesik konide de geçelidi

9 Yüzeydeki eketli Yüzey oyunc eket eden i eketli (kınc, öümcek, şt v.) en kıs yolu lıken tıpkı izim dünynın eğimine-eğiliğine kmksızın dosdoğu gitmemiz gii i doğu üzeinde eket ede, i eği y d ikç doğu pçsındn oluşn i sistemde değil. Pizml: ' ' ' ' Soldki şekilde dn ne pizmnın yüzeyi üzeinden en kıs yoldn giden i eketlinin [ ] üzeindeki noktsın uğyk + ' kd yol ldığı göülüyo. Sğdki çınımınd ise slınd u yolun doğusl ve ' = + ' şeklinde esplnileceği göülüyo. ' ' ' ' ' ' ' Silindile: Soldki şekilde noktsındki kınc! silindiin yüzeyi üzeinde iki tu tk noktsın vıyo. ıncnın mcelı i seyt yptığını snsk ynılıız. şğıd kıncnın izlediği yol itsının i dikdötgenin ( dikdötgeni) köşegeni olduğunu göeiliiz. olyısıyl u yol d pisgo ğıntısı ydımıyl esplnili. i eketli i cismin yüzeyi üzeinde iden fzl tu ttığınd, tu tıln yüzeyi, tu syısı kd peşpeşe çizmeliyiz. u seeple yukıd silindiin ynl yüzeyi iki kez çizilmişti

10 onile: onilein çınımının i die dilimi ve i dieden iet olduğundn söz etmiştik. Soldki şekilde noktsındn şlyıp tm tul noktsın ulşn i eketlinin çizdiği yol sğddı. u yolun esını ceisel olk şu şekilde ypiliiz. ie diliminin yıçpı R, tn diesinin yıçpı ve (die diliminin çısı) çısı olsun. = 360, = = R olduğundn,, cosinüs teoeminden şğıdki gii R esplnı (tii ki kosinüs teoeminden değil, dik üçgenden esplmk d doğu olcktı. ud -çısının elisizliği üzeine işlem ypılmıştı.şğıdki önekte üçgeniyle u yolun sitce ulunduğu göülü). = R + R R 5R R cos = R cos 4 Öneğin, = 8cm, = cm ve = 3 olmk üzee noktsındn koni yüzeyince eket edip noktsın vn i eketlinin lcğı en kıs yolu esp edelim. 6 8 Önce çınımı çizdiğimizde ulcğımız die diliminin kç deecelik i dilim olduğunu ulmlıyız. n diesinin çevesi π=4π cm ynı zmnd die diliminin yyın, π8(/360 o ), eşitti. 4π = π8(/360 o ) olduğundn = 90 o ulunu. 6 6 öylece sğdki şekli elde edeiz. udn nın 10 cm olduğu kolyc göülü

11 Pimitle: Sold noktsındn [] nin ot noktsı y düzgün ke pimidin ynl yüzeyi üzeinden giden i eketlinin en kıs yolu çizilmişti. u pimidin çınımı şğıdki giidi. ud = 30 o ve = 6 cm seçesek = 3 5 cm olcktı. üzgün sekizgen dik pimitte = 6 cm, = m( ˆ ) =15 olduğund şğıdki gii i eketli en kıs yoldn noktsındn noktsın ulşsın. u yolu esplylım: Τ 10 o Β ismin çınımını yptığımızd üçgeninin kenını esplyiliiz. u esı ypken osinüs eoemi kullnileceğimiz gii dik üçgenden de ylniliiz o 6 10 o

VE ÇOK YÜZEYLİ KAPALI YÜZEYLER VE KATI CİSİMLER

VE ÇOK YÜZEYLİ KAPALI YÜZEYLER VE KATI CİSİMLER EK VE ÇK YÜZEYLİ KPLI YÜZEYLER VE KI İSİMLER Sf No tek ve çok üeli kplı üele ve ktı cisimle.................................. KVRMSL IM EK VE ÇK YÜZEYLİ KPLI YÜZEYLER VE KI İSİMLER Üç boutlu nesnelee ktı

Detaylı

ÜNİTE - 9 GEOMETRİK CİSİMLER

ÜNİTE - 9 GEOMETRİK CİSİMLER ÜNİ - 9 GMRİK İSİMLR KI İSİMLRİN YÜZY LNLRI V İMLRİ RİZMLR Q ve Q birbirine prlel iki düzlem olsun. iri, diğeri Q düzlemindeki birbirine eş iki çokgenin köşeleri krşılıklı olrk birleştirilirse elde edilen

Detaylı

DERS 12. Belirli İntegral

DERS 12. Belirli İntegral DERS Belili İntegl.. Bi eği ltınd kln ln. Bi [, ] kplı lığı üzeinde süekli i onksionu veilmiş olsun ve e [, ] için olduğunu kul edelim. in giği ile ekseni sınd kln ölgenin lnı ile u deste göeeğimiz elili

Detaylı

Şekilde verilen kuvvet takımına ait tesir çizgisinin denklemi hangisidir? [] y=5 [] y=-5 [] x=5 [] y=x

Şekilde verilen kuvvet takımına ait tesir çizgisinin denklemi hangisidir? [] y=5 [] y=-5 [] x=5 [] y=x ÜZLM UVVTLR ileşke kuvvetin şiddeti kç Newton du? [] [] 5 [] 7 [] 9 [] 7 kuvvetinin bileşenlei ve di. + = olduğun göe kç deecedi? >0, >0 [] 5 [] 0 [] 55 [] 45 kuvvetinin ve doğultulındki bileşenlei sınd,

Detaylı

Ekonomik Büyüme Teorisine Katkı **

Ekonomik Büyüme Teorisine Katkı ** Jounl of Economic nd Politicl Economy www.ijepe.com Volume Septeme 4 Iue Ekonomik Büyüme Teoiine Ktkı ** By Roet M. SOLOW **. Giiş üm teoi, tmmen doğu olmyn vyıml ğlıdı. Teoiyi oluştun T d udu. Bşılı i

Detaylı

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bölüm-4 30.03.2015 Ankara Aysuhan OZANSOY

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bölüm-4 30.03.2015 Ankara Aysuhan OZANSOY FİZ2 FİZİK-II Ank Ünivesitesi Fen Fkültesi Kimy Bölümü 24-25 Bh Yıyılı Bölüm-4 Ank Aysuhn OZANSOY Bölüm 4. Elektiksel Potnsiyel. Elektiksel Potnsiyel Eneji 2. Elektiksel Potnsiyel ve Potnsiyel Fk 3. Noktsl

Detaylı

ÜÇGEN VE PİSAGOR BAĞINTISI

ÜÇGEN VE PİSAGOR BAĞINTISI ÜÇGEN VE PİSGOR ĞINTISI KZNIMLR Üçgen kvrmı Üçgen çizimi Üçgenin kenrlrı rsındki ğıntılr Üçgen eşitsizliği Üçgenlerde yükseklik Üçgenlerde kenrorty Üçgenlerde çıorty Kenr ort dikme kvrmı Pisgor ğıntısı

Detaylı

DOĞRUDA AÇILAR. Temel Kavramlar ve Doğruda Açılar. Açı Ölçü Birimleri. Açı Türleri. çözüm. kavrama sorusu

DOĞRUDA AÇILAR. Temel Kavramlar ve Doğruda Açılar. Açı Ölçü Birimleri. Açı Türleri. çözüm. kavrama sorusu OĞRU ÇILR Temel Kvrmlr ve oğrud çılr Nokt: Nokt geometrinin en temel terimidir. ni, boyu vey yüksekliği yoktur. İnce uçlu bir klemin kğıt üzerinde bırktığı iz olrk düşünebilirsiniz. oğru: üz, klınlığı

Detaylı

ÖLÇME BĐLGĐSĐ. Ders Notları. Yrd. Doç.Dr. Orhan KURT. KOCAELĐ ÜNĐVERSĐTESĐ Yayın No: 428

ÖLÇME BĐLGĐSĐ. Ders Notları. Yrd. Doç.Dr. Orhan KURT. KOCAELĐ ÜNĐVERSĐTESĐ Yayın No: 428 Ölçme ilgisi Ders Notlr KOELĐ ÜNĐVERĐTEĐ Yyın No: 48 ÖNÖZ Jeodezi ve Fotogrmetri Mühendisliği uzmnlık lnının nbilim Dllrındn birisi oln Ölçme Tekniği; temel ölçü letleri, bu letler ile gerçekleştirilen

Detaylı

Basit Makineler Çözümlü Sorular

Basit Makineler Çözümlü Sorular Basit Makinele Çözümlü Soula Önek 1: x Çubuk sabit makaa üzeinde x kada haeket ettiilise; makaa kaç tu döne? x = n. n = x/ olu. n = sabit makaanın dönme sayısı = sabit makaanın yaıçapı Önek : x Çubuk x

Detaylı

steme Adresi Ekstrem Yayıncılık Tlf: (0322) 235 64 65 Belgeç : (0322) 232 86 27 www.ekstrem.com.tr Grafik Tasar m Dizgi Ekstrem Yay nc l k

steme Adresi Ekstrem Yayıncılık Tlf: (0322) 235 64 65 Belgeç : (0322) 232 86 27 www.ekstrem.com.tr Grafik Tasar m Dizgi Ekstrem Yay nc l k u kit n her hkk skl d r ve kstrem Y nc l k ittir. Kit it metin ve sorulr, knk gösterilerek de ols kulln lmz. Kit n hz rln fl öntemi tklit edilemez. ISN: 978 0 9 8 9 steme dresi kstrem Yıncılık Tlf: (0)

Detaylı

DENKLEM ve EŞİTSİZLİKLER

DENKLEM ve EŞİTSİZLİKLER DENKLEM ve EŞİTSİZLİKLER Sf No..................................................... - 7 Denklem ve Eşitsizlikler Konu Özeti............................................. Konu Testleri ( 0)..........................................................

Detaylı

Örnek...2 : Örnek...3 : Örnek...1 : Örnek...4 : a 3 DÜZGÜN ALTIGEN DÜZGÜN ALTIGEN TANIM VE ÖZELLİKLERİ. ABCDEF düzgün

Örnek...2 : Örnek...3 : Örnek...1 : Örnek...4 : a 3 DÜZGÜN ALTIGEN DÜZGÜN ALTIGEN TANIM VE ÖZELLİKLERİ. ABCDEF düzgün ÜZGÜN TIGN ( ÜZGÜN TIGN TNIMI, ÖZİİ V NI ĞNİM ) ÜZGÜN TIGN Örnek...2 : TNIM V ÖZİİ enr syısı 6 oln çok - gene lt ıgen denir. ltıgeni için [], [] ve [] köşegenlerinin kesim noktsı oln noktsı dü zgün ltıge

Detaylı

PERMUTASYON A B C B C A C A B C B C A B A ABC ACB BAC BCA CAB CBA

PERMUTASYON A B C B C A C A B C B C A B A ABC ACB BAC BCA CAB CBA PERMUTASYON Pemutsyo, elli syıdki eselei i sı içeiside fklı şekillede düzelemesidi. Öek olk A, B, C gii üç kitp i ft kç fklı şekilde sılili? O A B C B C A C A B Olmk üzee ğç diygmı ile kolylıkl çözüleili.

Detaylı

Eğer piramidin tabanı düzgün çokgense bu tip piramitlere düzgün piramit denir.

Eğer piramidin tabanı düzgün çokgense bu tip piramitlere düzgün piramit denir. PİRAMİTLER Bir düzlemde kapalı bir bölge ile bu düzlemin dışında bir T noktası alalım. Kapalı bölgenin tüm noktalarının T noktası ile birleştirilmesi sonucunda oluşan cisme piramit denir. T noktası piramidin

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMA ÖLÇÜMLERİ VE ÖLÇÜM SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMA ÖLÇÜMLERİ VE ÖLÇÜM SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ TMMOB ELEKTİK MÜHENDİSLEİ ODASI ELEKTİK TESİSLEİNDE TOPAKLAMA ÖLÇÜMLEİ VE ÖLÇÜM SONUÇLAININ DEĞELENDİİLMESİ Not : Bu çalışma Elk.Y.Müh. Tane İİZ ve Elk.Elo.Müh. Ali Fuat AYDIN taafından Elektik Mühendislei

Detaylı

http://www.metinyayinlari.com Metin Yayınları

http://www.metinyayinlari.com Metin Yayınları İNTEGRAL İÇ KAPAK B kitın ütün ın hklrı sklıdır. Tüm hklrı, zrlr ve METİN YAYINLARI n ittir. Kısmen de ols lıntı pılmz. Metin, içim ve sorlr, ımln şirketin izni olmksızın, elektronik, meknik, fotokopi

Detaylı

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI YILLAR 00 00 004 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS - 1 - - 1-1 1 SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI,b,c,d birer rkm olmk üzere ( 0) b = 10 + b bc = 100+10+b bc = 100+10b+c bcd =1000+100b+10c+d

Detaylı

ÜÇGENĠN ĠÇĠNDEKĠ GĠZEMLĠ ALTIGEN

ÜÇGENĠN ĠÇĠNDEKĠ GĠZEMLĠ ALTIGEN ÖZEL EGE ORTAOKULU ÜÇGENĠN ĠÇĠNDEKĠ GĠZEMLĠ ALTIGEN HAZIRLAYAN ÖĞRENCĠLER: Olçr ÇOBAN Sevinç SAYAR DANIġMAN ÖĞRETMEN: Gizem GÜNEL AÇIKSÖZ ĠZMĠR 2014 ĠÇĠNDEKĠLER 1. PROJENĠN AMACI... 2 2. GĠRĠġ... 2 3.

Detaylı

Comparison of Lumbar Disc Herniation and Degeneration Relationship with the Sagittal Morphology of the Spine l

Comparison of Lumbar Disc Herniation and Degeneration Relationship with the Sagittal Morphology of the Spine l e A þ t ý m Compison of Lumb Disc Henition nd Degenetion Reltionship with the Sgittl Mophology of the Spine l n i j i O O i g in Omugnın Sgittl Mofolojisi ile Lombe Disk Henisi ve Dejenesyonun Kşılştıılmsı

Detaylı

PARÇA MODELLEME MONTAJ TEKNİK ÇİZİM. SolidWorks2007 ÖZGÜN BİR ÇALIŞMA. Yaşar Balbaşı. Mayıs 2007 ANTALYA

PARÇA MODELLEME MONTAJ TEKNİK ÇİZİM. SolidWorks2007 ÖZGÜN BİR ÇALIŞMA. Yaşar Balbaşı. Mayıs 2007 ANTALYA PARÇA MODELLEME MONTAJ TEKNİK ÇİZİM SolidWorks2007 ÖZGÜN BİR ÇALIŞMA Yşr Blşı Myıs 2007 ANTALYA Modelleme İşlemleri Gövde 1. SolidWorks progrmı çlıştırıldığınd çıln ön editörde Stndrt rç çuuğundn New utonunu

Detaylı

l Acil Servisde Geriatrik Hasta / Elderly Patients in Emergency Department Orhan Akpınar 1, Kenan Ahmet Türkdoğan 2, Mücahit Kapçı 3, Ali Duman 3

l Acil Servisde Geriatrik Hasta / Elderly Patients in Emergency Department Orhan Akpınar 1, Kenan Ahmet Türkdoğan 2, Mücahit Kapçı 3, Ali Duman 3 e in A þ t ý m Use of Emegency Deptment by Eldely Ptients l n i j i O O i g Geitik Hstlın Acil Sevisi Kullnımı h c s Re l Acil Sevisde Geitik Hst / Eldely Ptients in Emegency Deptment Ohn Akpın 1, Kenn

Detaylı

ELEKTRİK POTANSİYELİ

ELEKTRİK POTANSİYELİ 38 III.3. ELEKTRİK POTANSİYELİ III.3.0l., POTANSİYEL FARKI VE EŞPOTANSİYELLİ YÜZEYLER. Potansiyel eneji kavamı, yeçekimi ve yayın esneklik kuvveti gibi kounumlu kuvvetle inceleniken ele alınmıştı. Çeşitli

Detaylı

ELEKTRONİĞİN FİZİKSEL ESASLARI

ELEKTRONİĞİN FİZİKSEL ESASLARI ELEKTRONİĞİN FİZİKSEL ESASLARI Bi elektonik elemanın özelliğini, bu elemanın üetiminde kullanılan malzemenin paametelei ve ısı, geilim ışık gibi dış etkenleden dolayı elemanın içinde geçekleşen fiziksel

Detaylı

Tabletlerde Bölünebilirliğin Farmakoekonomik Açıdan Değerlendirilmesi h

Tabletlerde Bölünebilirliğin Farmakoekonomik Açıdan Değerlendirilmesi h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Evlution of Tblets Divisibility in Phmcoeconomic Aspects Tbletlede Bölünebililiğin Fmkoekonomik Açıdn Değelendiilmesi h c s Re l Tbletlei Bölmek Ekonomik mi? / Is it Cost-Sving

Detaylı

How did the General Surgery Department of a Training Hospital Change in Ten Years?

How did the General Surgery Department of a Training Hospital Change in Ten Years? e A þ t ý m How did the Genel Sugey Deptment of Tining Hospitl Chnge in Ten Yes? l n i j i O O i g in Eğitim Hstnesi Genel Cehi Kliniği 10 Yıld Nsıl Değişim Göstedi? h c s Re l Cehi Kliniğinde Değişim

Detaylı

Referral to the Hospital and Emergency Ambulance Service Uses Patterns of the Inmates and Convicts l

Referral to the Hospital and Emergency Ambulance Service Uses Patterns of the Inmates and Convicts l e A þ t ý m Refel to the Hospitl nd Emegency Ambulnce Sevice Uses Pttens of the Inmtes nd Convicts l n i j i O O i g in Tutuklu ve Hükümlülein Hstneye Sevk Nedenlei ve Acil Ambulns Kullnımı Özelliklei

Detaylı

ÜÇGENDE AÇI-KENAR BAĞINTILARI

ÜÇGENDE AÇI-KENAR BAĞINTILARI ÜÇGN ÇI-NR ĞINTILRI ir üçgende üük çı krşısınd üük kenr, küçük çı krşısınd küçük kenr ulunur. 3 Şekildeki verilere göre, en uzun kenr şğıdkilerden hngisidir? 3 3 üçgeninde, kenrlr rsınd > > ğıntısı vrs,

Detaylı

Çevre ve Alan. İlköğretim 6. Sınıf

Çevre ve Alan. İlköğretim 6. Sınıf Çevre ve Aln İlköğretim 6. Sınıf Çevre Merhb,ilk olrk seninle birlikte evin çevresini bulmy çlışlım Kırmızı çizgiler evin çevre uzunluğunu verir. Çevre Şimdi sır futbol shsınd Çevre Şimdi,Keloğlnın Pmuk

Detaylı

BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 5 ĐKĐ DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK ÇERÇEVELĐ ÇELĐK BĐNANIN TASARIMI

BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 5 ĐKĐ DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK ÇERÇEVELĐ ÇELĐK BĐNANIN TASARIMI BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 5 ĐKĐ DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK ÇERÇEVELĐ ÇELĐK BĐNANIN TASARIMI 5.1. SĐSTEM... 5/ 5.. YÜKLER... 5/4 5..1. Düşey Yükler... 5/4 5... Deprem

Detaylı