Projesi yapılacak sahanın programa alınma nedenleri, yapılacak faaliyet çeşitleri, tesisle ulaşılmak istenen amaç, pazarlama imkanları vb. bilgiler.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Projesi yapılacak sahanın programa alınma nedenleri, yapılacak faaliyet çeşitleri, tesisle ulaşılmak istenen amaç, pazarlama imkanları vb. bilgiler."

Transkript

1 1- GİRİŞ 1.1- Projenin Amacı ve Kapsamı Projesi yapılacak sahanın programa alınma nedenleri, yapılacak faaliyet çeşitleri, tesisle ulaşılmak istenen amaç, pazarlama imkanları vb. bilgiler Özet Proje sahasında, amenajman planına göre ağaçlandırılması önerilen alan, avan projeye göre potansiyel alan, etüt sonucu bulunan ağaçlandırılacak alan (bu alanlar arasında fark varsa nedenleri açıklanacak), teknik sosyal yönden ağaçlandırılması mümkün olmayan alan, işçi ve makine ile örtü temizliği, toprak işlemesi ve bakım yapılacak alanlar, dikilecek türlerin miktarları ve alanları, ihtiyaç duyulan işçi gücü, makine çeşidi, yatırım tutarı karşılaşılabilecek problemler ve çözüm yolları, yatırımdan beklenen faydalar işbirliği yapılacak kuruluşlar. (Proje sahasında birden fazla faaliyet türü varsa her faaliyet türü için yukarıdaki bilgiler verilecektir. KURULUŞ KODU ADI Orman Bölge Müdürlüğü Orman İşletme Müdürlüğü İl Çevre ve Orman Müdürlüğü İşletme Şefliği (Serisi) Proje Adı Avan Projesi İl İlçe İlgili Köyler Enlemi Boylamı 2.2- Topoğrafik Yapı Ağaçlandırılacak sahanın ; makro ve mikro topoğrafyası (dağlık, tepelik veya ovalık olduğu, makinalı çalışmaya uygunluğu, değilse makine çalışmaları etkileyen faktörlerin durumu, önemli dağ, tepe, ova, sırt, akarsu, göl vb. adları, ağaçlandırılacak sahanın en az en çok ve ağırlıklı ortalama yükseklikleri) Jeolojik Yapı ve Toprak Durumu Ağaçlandırılacak sahanın jeolojik yapısı ve toprak özellikleri avan proje verilerinden ve arazide yapılacak detaylı etütler (1.30 cm x 1.30 cm lik kare şebekesinin köşe noktalarında-325 m de veya 10 Ha da 1 profil-gerektiğinde aralarda da kontrol profilleri açıklanacaktır-) sonunda belirlenecektir. Buna göre ana kayanın, türü ve yapısı, toprağın mutlak ve fizyolojik derinlikleri, toprak tipi, türü, bünyesi, taşlılığı (profil ve yüzeysel taşlılık, kayalık), drenajı, reaksiyonu (ph), tuzluluğu (gerekirse) vb. gibi bilgiler tespit edilerek sayfa... daki yetişme ortamı etüt çizelgesi ile aşağıdaki çizelge : 1 doldurulacaktır. Toprak özellikleri ile çalışma yöntemleri arasındaki ilişkiler açıklanacaktır.

2 2.4- İklim Özellikleri Bölgenin Genel İklim Özellikleri Proje sahasına en yakın ve proje sahasının iklim özelliklerini en iyi şekilde tanıtabilecek meteoroloji istasyonunun iklim değerleri Çok Yıllık Ortalama Meteorolojik Değerler Bülteninden alınarak çizelge 2 de gösterilecek ve Prof.Dr.Sırrı ERİNÇ e göre değerlendirilmesi yapılacak (Bak.Avan Proje : 2.3-iklim bölümü), buna göre arazi hazırlığı, dikim ve bakım zamanları ile metotları yorumlanacaktır Sahanın Mikroklimatik Özellikleri Meteoroloji istasyonunun iklim değerleri ile proje sahasının mevkii, baskısı ve yüksekliği nedeni ile görülen iklim özellikleri arasında belirgin fark varsa burada açıklanacaktır Bugünkü Arazi Kullanma Durumu Amenajman Planına ve Bugünkü Duruma Göre Proje Sahasının Arazi Kullanma Durumu Proje sahasının amanejman planına göre genel dökümü yapıldıktan sonra arazi etütleri sonunda amenajman planına göre farklı durum tespit edildiyse açıklanacak çizelge : 3 Bugünkü duruma göre doldurulacaktır. Proje sahası içerisinde birden fazla faaliyet çeşidi planlanacaksa çizelge : 3 de çalışılacak alan bölümü faaliyet çeşidi kadar düşey sütuna ayrılıp bölme ve bölmeciklerin faaliyet türleri itibari ile dökümü yapılacaktır.

3 2.3- Jeoloji ve Toprak Durumu Çizelge : 1.su Anakayası Topra k Türü B Ö L M E VE B Ö L M E C İ K Orta Yüksekliği Toprak Derinliği (cm) Meyil Grupları (cm) (m) < < Genel Bakım Topla m

4

5 2.4- METEOROLOJİK GÖZLEMLER İstasyonun Adı : Rakımı : Çizelge : 2 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Yıllık Gözlem Yılı

6 2.5- ARAZİ KULLANMA DURUMU VE FAALİYET TÜRLERİ SAHA DÖKÜMÜ Çizelge : 3 Bölme ve Bölmeciğin ÇALIŞILMAYACAK ALANLAR ÇALIŞILACAK ALANLAR Ağaçlandırılması Ağaçlandırma su Mümkün Olmayan Saha Genel Alanı Orma n Alanı Tarım Yerleşme vb. Göl, Bataklı k Kayalık Teknik Yönden Sosyal Yönden Öncelikli Saha Sosyal Problemli Saha Erozyon Kontrolu... Toplam (x)

7 Sahanın Bugünkü Arazi Kullanma Durumu Proje sahasının halen nasıl kullanılmakta (toplam olarak verimli ve bozuk-çok bozuk orman alanları belirtilip buraların çevre köylülerce nasıl kullanıldığı, otlak, kışlak, piknik yeri, varsa tarım alanları, yanık alan, enerji ormanı...) olduğu açıklanacak Sahanın Diri Örtü Durumu Verimli Ormanların Durumu Proje sahası içerisinde veya yakın çevresindeki verimli ormanlardaki ağaç türleri, karışım oranları, boniteti, kapalılığı, işletme şekli, hektardaki servet ve ortalama artımı hakkında bilgi verilip çizelge : 4 doldurulacaktır VERİMLİ ORMAN ALANLARI Çizelge : 4 Meşcere Tipi Alanı Ha daki Servet (m³) Ha daki Artım (m³) Ağaç Türleri ve Karışım Oranları (%) TOPLAM Sahanın Vejetasyon Örtüsü Proje sahasındaki diri örtüsü ; (ağaç, ağaçcık, çalı) türü, karışım oranları, kapalılığı, ortalama boyu, toprak yüzeyindeki çapı, makinalı çalışmalarda metot ve birim fiyat tespitine esas olacak örtü gruplarından ve iş poz no (AGM nce her yıl yayınlanan İhale İle Yaptırılacak Erozyon Kontrolü İşlerine ait Birim Fiyat Cetvellerinde yer alan poz no sudur) larından (Bozuk koru, bozuk bataklık, yüksek maki, alçak maki, çalı) hangisi olduğu eğim gruplarına dağılımı şeklinde Çizelge : 5 de gösterilecektir.

8

9 VEJETASYON TANITIMI Çizelge : 5 Bölme Ve Bölmecik Alanı Eğim Grubu (%) Örtü Türleri ve Karışım Oranları (%) Ortalam a Boyu (cm) Toprak Yüzeyindek i Çapı (cm) Kapalılığı (%) Örtü Grubu İş Poz TOPLAM

10 2.7- Sahanın ; Erozyon Kontrolü Tesisi Mera Islahı Erozyon Durumu Proje sahası içerisinde yüzey veya oyuntu erozyonunun bulunup bulunmadığı bulunuyorsa ayrı bir erozyon projesinin yapılmama nedenleri (küçük yandere kollarında ağaçlandırma çalışmaları ile iç içe ve birlikte yapılması daha uygun ve ekonomik bulunmuştur veya miktar olarak çok küçük olduğundan ağaçlandırma uygulama projesi kapsamına alınması uygun görülmüştür vb. gibi) erozyonunun meydana getirdiği zararlar Mera Islahı Durumu Proje sahasında ağaçlandırma çalışmalarını tamamlar nitelikte ve ayrı bir proje düzenlenmesini gerektirmeyen mera ıslahına uygun saha varsa gerekçesi ile birlikte burada açıklanacak Çevrenin Zararları Biotik Zararlılar Gerek proje alanı içerisinde gerekse yakın çevre ormanlarında ve ağaçlandırma sahalarında görülen böcek, mantar, çekirge, fare vb. gibi biotik zararlıların cinsi, yaptıkları zararlar, yapılan mücadele şekli, sonuçları, masraflar Abiotik Zararlılar Gerek proje alanı içerisinde, gerekse yakın çevre ormanlarında ve ağaçlandırma sahalarında görülen yangın, rüzgar, kar, fırtına, don vb. zararları ve varsa sanayi tesislerinin yarattığı zararlar ve sonuçları Sosyal ve Ekonomik Durum Sahanın Mülkiyet ve Anlaşmazlık Durumu Proje sahasının mülkiyet durumu, orman ve arazi kadastro çalışmalarının yapılıp yapılmadığı, sınır anlaşmazlıklarının olup, olmadığı çevre halkının proje sahası üzerinde alışılmış veya tescil edilmiş (irtifak, intiba, geçit, otlatma, sulama vb.) hakları bulunup bulunmadığı, sosyal problemler varsa çözüm şekilleri (tampon saha bırakılması, köy kalkındırma kredileri verilmesi vb.) Çevrenin Nüfus Proje sahasında yapılacak olan çalışmalara etki edecek köylerin adları, etki şekli ve derecesi, köylülerin geçim kaynakları, orman halk ilişkileri, halkın ormancılık hizmetlerine karşı ilgisi ve tutumu Yol ve Haberleşme Durumu Proje sahasında varolan yollar, sahanın önemli yerleşim merkezlerine olan bağlantısı ve uzaklıkları, orman yol şebeke planına göre yapılacak olan yollar, varolan ve yapılması planlanmış olan yolların ağaçlandırma çalışmaları için yeterli olup, olmadığı.

11 2.10- Proje Sahasında Daha Önce Yapılmış Olan Çalışmalar Proje sahasında veya kenarında daha önce yapılmış olan faaliyet türlerinin (ağaçlandırma erozyon kontrolü, mera ıslahı) hangi yılda ne miktar yapıldığı, başarı durumu (fidan tutma oranı, saha kapalılığı, ortalama boy, gelişme durumu vb.) açıklanarak çizelge : 6 doldurulacaktır DAHA ÖNCE YAPILMIŞ OLAN ÇALIŞMALAR Çizelge : 6 Çalışmaların Başlangıç ve Bitiş Tarihleri Bölme Faaliyetin Türü Alanı Ekilen ve Dikilen Türler Tutma Oranı Başarı Durumu Saha Kapalılığı (%) Ortalama Boy (cm.) TOPLAM (X) (X) (x) Faaliyet türleri itibariyle toplamlar verilecektir Amenajman Planının Saha, Etüd cünün Amenajman Planı ve Saha Hakkındaki Görüşleri Amenajman Planının Saha Hakkındaki Görüşleri Amenajman planının proje sahasının ağaçlandırılması hususundaki önerileri, gaye kuruluşu açıklanacak daha önceden amenajman planında değişiklik yapıldıysa OGM nin onaylı belgesi projeye eklenecektir Etüt cünün Amenajman Planı ve Proje Sahası Hakkındaki Görüşleri Amenajman planına göre ağaçlandırılması önerilen saha ile etütler sonunda bulunan saha miktarı arasında fark farsa nedenleri, amenajman planında gaye kuruluşu ve tür belirtilmiş ise yetişme ortamı özelliklerine uygun olup, olmadığı, proje sahasında amenajman planında ağaçlandırılacak sahalar tablosunda gösterilmiş orman rejimi içerisinde kalan, teknik ve sosyal yönden ağaçlandırmaya elverişli olup da ağaçlandırılacak sahalar tablosuna alınması gereken sahaların (bu durumda amenajman planı değişikliği yapılması gerekir) bulunup bulunmadığı.

12 3- YAPILACAK İŞLER 3.1- Ağaçlandırma İşleri Tesis Amacı Kurulacak ormanın ana amacının endüstriyel olması yanında varsa turistik, vb. amaçları belirtilecektir İşletme Şekli Proje sahasında tesis edilecek ormanın işletme şeklinin (koru, korulu baltalık, muhafaza, hidrolojik vb.) ne olduğu, öncelik sırasına göre sahaların İdare Süresi Proje amacına göre belirlenecektir Ağaçlandırmada Kullanılacak Türler Fidan İhtiyacı Proje sahasının yetişme ortamı özellikleri, yörenin odun hammaddesi çeşidine olan ihtiyacı, ağaçlandırma tekniği ve tabii ağaç türleri de göz önünde tutularak kullanılacak fidan türleri ile üretileceği fidanlıklar, bu fidanlıkların kapasiteleri, yeterli olup, olmadıkları Tohum İhtiyacı Proje sahasına dikilmesi planlanan fidan türleri için ihtiyaç duyulan tohumların cinsi, türü, orijini (tohumun temin edileceği tohum meşçeresi ; tohum bahçesi) açıklanıp fidan miktarları ile projede tohum ekimi planlandığı takdirde, ihtiyaç duyulan tohumun cinsi, miktarı ve orijini çizelge : 7 de belirtilecektir. Tohum miktarının hesabında tamim ekindeki Bazı Orman Ağacı Tohumlarının Özellikleri çizelgesinden yararlanılacaktır. Bölme ve Bölmecik FİDAN VE TOHUM MİKTARI Alan Dikilecek Fidanın Türü Yaşı Kuruluş İçin Gerekli Fidan (1000 Ad.) Çizelge : 7 Tamamlam a İçin Toplam Gerekli Fidan Fidan (1000 Ad.) (1000 Ad.) TOPLAM

13 Ağaçlandırma Alanının Hazırlanması İç Taksimat Şebekesi Proje sahasında, bölme ve bölmecik sınırları, var olan ve planlanmış yollar gösterilecek, bölme ve bölmecik sınırlarında yangın koruma yolları tesis edilecektir. İç taksimat şebekesi çalışmalar başlamadan önce araziye aplike edilecektir Arazi Hazırlığı Diri Örtü Temizliği Proje sahasında işçi ve makine ile diri örtü temizliği yapılacak sahalar, örtü temizleme tekniği, metotları, kullanılacak alet, ekipman cinsleri ile makine cinsleri ve güçleri (Değerlendirilmesi mümkün olan servetin daha önceden boşaltılmış olması gerektiği vurgulanacaktır.) Toprak İşleme Proje sahasında ; 2.4. iklim bölümünde yapılmış olan yorumda dikkate alınarak, toprak işleme zamanı ; işçi ve makine ile çalışılacak alanlar, toprak işleme tekniği, kullanılacak alet, ekipman cinsleri ile makine cinsi ve güçleri, hektardaki teras uzunluğu (işçi ile yapılan) açıklanacak, yapılacak çalışmalar çizelge : 8 de gösterilecektir. Projede önerilen yangın koruma yolları bırakılacak tabii yeşil bantlar ile tesis edilecek yeşil çizelge : 8-A da belirtilecektir.

14 ARAZİ HAZIRLIĞI Çizelge : Bölme ve Bölmecik.su Alanı İşçi Paletli Tr. Poz DİRİ ÖRTÜ TEMİZLİĞİ M A K İ N A Lastik Tk.Tr. + Tarak +Çalı Doğr. P.N P.N P.N P.N P.N P.N Poz İşçi Çizelge :8 TOPRAK İŞLEME M A K İ N A Paletli Tr. Lastik Tk. Tr. Lastik Tk. Tr. + Riper + Diskaro + Riper Pulluk P.N P.N P.N P.N P.N P.N P.N P.N P.N Topla m t : İhtiyaca göre Poz.ları için ayrılan sütun sayısı arttırılabilir.

15 Çizelge : 8 Bölme ve Bölmecik DİRİ ÖRTÜ TEMİZLİĞİ TOPRAK İŞLEME İşçi M A K İ N A İşçi M A K İ N A Çalışma Poz Çalışma Poz.su Alanı.ları.ları Poz P.N P.N P.N Poz P.N P.N P.N Topla m Çizelge : 8/A Bölme Bölmecik Ağaçlandırma Alanı YANGIN KORUMA YOLU (Ha) Çalışma Poz.ları Tesis Edilecek Yapraklı Bant Poz Poz Poz Poz Poz Poz Toplam

16 Dikim Tekniği Dikim Zamanı Yetişme ortamı ve dikilecek türlerin biyolojik özelliklerine göre dikim zamanı gerekçeleriyle birlikte açıklanacaktır Fidanların Taşınması Kullanılacak fidanların fidanlıklardan proje sahasına kadar taşınması, ambalaj şekli, saklanması (şekli ve süresi), saha içerisinde dağıtılması Dikim Tekniği Yetişme ortamı ve dikilecek türlerin biyolojik özellikleri göz önünde tutularak dikim zamanı, tekniği, kullanılacak alet (plantuvar, çapa,...) gerekçeleriyle açıklanacaktır Türlere Verilecek Aralık x Mesafeler ARALIK MESAFELER Çizelge : 9 Kullanılacak Fidanın Türü Aralık Mesafesi (m.) Toplam Dikim Alanı Ha.da İşçi İle Yapılacak Teras Uzunluğu (m.) Ha.da Dikilecek Fidan Adedi 3.2- Diğer Faaliyet Türleri Dispozisyonu 2.7. bölümünde belirtilen ağaçlandırma çalışmalarını tamamlayan nitelikteki erozyon kontrolü ve mera ıslahı çalışmaları için kendilerine ait proje dispozisyonlarının ilgili bölmeleri esas alınarak çalışmalar planlanacaktır.

17 Erozyon Kontrolü Yapılacak çalışmaların tekniği, zamanı açıklanacak, masrafları belirtilecek Mera Islahı Yapılacak çalışmaların tekniği, zamanı açıklanacak, masrafları belirtilecek Bakım Çalışmaları Tamamlama Proje sahasında dikimi takiben bir vejetasyon devresi geciktikten sonra, toplu kuruma görülen yerlerde dağınık halde % 15 i aşan kurumalarda tamamlama yapılacağı esas alınacak ve buna göre fidan-tohum planlaması yapılacaktır. Tamamlama, tesis yılını takip eden yıllarda yapılacaksa, fidan dikilecek yerlerde, cm. çapındaki sahada yeniden toprak işlemesinin yapılması gerektiği vurgulanacak bu husus masraflara dahil edilecektir. Tamamlamanın % kaç yapılacağı belirtilecektir Ağaçlandırma Sahasının Bakımı İşçi ve makine ile bakım yapılacak sahalar, kullanılacak alet, ekipman ve makine cinsleri ve güçleri, bakım tekniği ve metotları zamanı, kaç defa tekrarlanacağı açıklanacak çizelge : 10 doldurulacaktır İç Taksimat Şebekesinin Bakımı Yangın koruma yolları ile ulaşım yollarının beklenen hizmeti verebilmeleri için yangın mevsiminden önce bakımlarının yapılması ( işçi veya makine ile ) gerektiği vurgulanacaktır.

18 3.3- BAKIM Çizelge : 10 Bölme ve Bölmecik İşçi İle Bakım Makine ve Bakım.su Alanı Tamamlama Poz Poz Poz Poz Lastik Tk.Tr. +Diskaro Lastik Tk.Tr. +Çalı Doğ. Yangın Koruma Yolu Bakım Poz Toplam

19 3.4- Koruma İşleri Dikenli Tel Çit OGM nin 184 sayılı tebliği esaslarına göre, dikenli tel çit çekilmesi zorunlu görülen sınırların (yapılacak işler haritasına işaretlenmiş olan) miktarı belirtilecektir Bekçi İle Koruma Diğer Koruma Tedbirleri (Varsa) 3.5- İmkanlar ve İhtiyaçlar İmkanlar Projede önerilen çalışmaları yapabilmek için var olan teknik ve yardımcı personel, yörede bulunan düz ve kalifiye işçi imkanları, alet, ekipman, araç, gereç, makine, taşıt, bina, baraka ile idari ve teknik imkanlar İhtiyaçlar Proje uygulaması için ihtiyaç duyulacak teknik ve yardımcı personel, işçi miktarları, alet, ekipman, araç, gereç, makine, taşıt, bina, baraka, yollar vb. 4- PROJE YATIRIM GİDERLERİ Yatırım giderleri ; Arazi Hazırlığı + Dikim + Bakım + Diğer giderler olarak Çizelge : 11 de gösterilecektir. Çizelge : 11 in tanziminde her yılı AGM ce yayınlanan ihaleli çalışmalara ait Birim Fiyat Cetvellerindeki fiyatlar esas alınacaktır. Çizelge : 11 in Doldurulmasının Açıklaması 1) Bölme ve Bölmecik : Çalışmaların yapılacağı bölme ve bölmecik no.ları yazılacak (43 a, 51 a, b, 73 a...) 2) Sıra : İhale birim fiyat cetvellerindeki faaliyet türüne ait sıra numarasıdır. 3) Poz : İhale birim fiyat cetvellerindeki faaliyet türüne ait poz numarasıdır. (101.1, 102.2) 4) İşin Çeşidi : Faaliyet türünün (Poz.suna göre) birim fiyat cetvellerine göre açıklanmasıdır. 5) Birimi : Faaliyet türünün birimidir. (Ha, Adet, Km,...) 6) Miktarı: Faaliyet türünün proje içerisindeki miktarıdır.(300 Ha, 73 Adet, 15 Km,..) 7) Birim Fiyat : İhale birim fiyat cetvellerinden, faaliyet türleri için alınan birim fiyatları yazılacaktır.

20 8) Tutarı : Faaliyet türünün, miktarı ve birim fiyatı ile çarpılmasıyla bulunacaktır. (7x9=10) 5- ONAY SAYFASI 6- EKLER Yetişme Ortamı Etüt Çizelgesi (Ek : 1) 6.2- Fidan Kullanma Çizelgesi (Ek : 2) 7- HARİTALAR 7.1- Bugünkü Arazi Kullanma Durumu Haritası 7.2- Toprak Haritası 7.3- Yapılacak İşler Haritası 7.4- Yapın İşler Haritası

21 5- ONAY SAYFASI... PROJESİ ONAY SAYFASI Projeyi Düzenleyenler Adı ve Soyadı... Mühendisi/Şube Müdürü.../.../20... Tekniğine ve Mevzuata Uygundur Adı ve Soyadı Adı ve Soyadı Etüt Proje Şube Müdürü Ağaçlandırma Şube Müdürü.../.../20.../.../20 TATBİKİ UYGUNDUR Adı ve Soyadı İl Çevre ve Orman Müdürü.../.../20 Kontrol Edilmiştir.../.../20 Etüt ve Proje Şube Müdürü O N A Y Adı ve Soyadı Özel Ağaçlandırma ve Projeler Dairesi Başkanı.../.../20

22 4- YATIRIM GİDERLERİ Bölme ve Bölmecik Sıra Poz İşin Çeşidi (Tarifi) Birimi Miktarı Birim Fiyatı (TL.) Çizelge : 11 TUTARI (TL.) Arazi Hazırlığı Toplamı Dikim Toplamı Bakım Toplamı Diğer Gelirler Toplamı Yatırım Giderleri Toplamı

Müracaatların./ /201... -./ /201... tarihlerinde ilgili Orman İşletme Müdürlüğü'ne yapılması gerekmektedir.

Müracaatların./ /201... -./ /201... tarihlerinde ilgili Orman İşletme Müdürlüğü'ne yapılması gerekmektedir. EK NO1...ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İLAN CETVELİ SIRA BÖLGE İŞLETME İŞLETME BÖLME PARÇA MEŞÇERE TİPİ ALAN İLİ İLÇESİ BELDE/KÖYÜ SERİSİ Amenajman NO MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜ ŞEFLİĞİ NO NO Aktüelde (Ha.) Planında

Detaylı

ORMAN EKOLOJİSİ VE YETİŞME ORTAMI ÖZELLİKLERİ

ORMAN EKOLOJİSİ VE YETİŞME ORTAMI ÖZELLİKLERİ ORMAN EKOLOJİSİ VE YETİŞME ORTAMI ÖZELLİKLERİ Ekoloji Ve Orman Ekolojisi Ekoloji;yunanca ve sözcüklerinden oluşur.oikos ,logiy ise anlamına gelmektedir. Bugünkü anlayışla ekoloji;canlılarla,içinde

Detaylı

1.2.3- İl Kuruluşuna Göre Yeri...: 1.2.3.1- İli...: 1.2.3.2- İlçesi...: 1.2.3.3- Beldesi...: 1.2.3.4- Köyü/Mahallesi...: 1.2.3.5- Özel Mevkii...

1.2.3- İl Kuruluşuna Göre Yeri...: 1.2.3.1- İli...: 1.2.3.2- İlçesi...: 1.2.3.3- Beldesi...: 1.2.3.4- Köyü/Mahallesi...: 1.2.3.5- Özel Mevkii... EK NO: 21 ÖZEL ORMAN FİDANLIĞI PROJESİ DİSPOZİSYONU 1- FİDANLIĞIN GENEL TANIMI 1.1.1- Adı Soyadı : 1.1.2- Adresi : 1.1.3- Proje Numarası : 1.2- Kuruluş Yeri...: 1.2.1- Coğrafi Yer 1.2.1.1-1/25000 ölçekli

Detaylı

AĞAÇLANDIRMA YÖNETMELİĞİ VE ÖZEL AĞAÇLANDIRMA MEVZUATI II.TÜRKİYE DE AĞAÇLANDIRMANIN BAŞLANGICI

AĞAÇLANDIRMA YÖNETMELİĞİ VE ÖZEL AĞAÇLANDIRMA MEVZUATI II.TÜRKİYE DE AĞAÇLANDIRMANIN BAŞLANGICI AĞAÇLANDIRMA YÖNETMELİĞİ VE ÖZEL AĞAÇLANDIRMA MEVZUATI A. AĞAÇLANDIRMANIN TARİHÇESİ: I. DÜNYADA İLK AĞAÇLANDIRMALAR: Ağaçlandırma çalışmalarının tarihi XIV. yüzyılın ikinci yarısına uzanmaktadır. 1368

Detaylı

YÖNETMELİK ORMANLARDA VE ORMAN İÇİNDE BULUNAN OTLAK, YAYLAK VE KIŞLAKLARDA HAYVAN OTLATILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK ORMANLARDA VE ORMAN İÇİNDE BULUNAN OTLAK, YAYLAK VE KIŞLAKLARDA HAYVAN OTLATILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 11 Temmuz 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28350 Orman Genel Müdürlüğünden: YÖNETMELİK ORMANLARDA VE ORMAN İÇİNDE BULUNAN OTLAK, YAYLAK VE KIŞLAKLARDA HAYVAN OTLATILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA

Detaylı

AMASYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUM ORMAN ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUM ĠLĠ OSMANCIK ĠLÇESĠ BAYIRDĠVAN HAVZASI SEL KONTROL PROJESĠ

AMASYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUM ORMAN ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUM ĠLĠ OSMANCIK ĠLÇESĠ BAYIRDĠVAN HAVZASI SEL KONTROL PROJESĠ AMASYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUM ORMAN ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUM ĠLĠ OSMANCIK ĠLÇESĠ BAYIRDĠVAN HAVZASI SEL KONTROL PROJESĠ 1.GENEL TANITIM Çorum Bayırdivan havzasının Türkiye haritası içerisindeki yeri.

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKOSİSTEM TABANLI FONKSİYONEL ORMAN AMENAJMAN PLANLARININ UYGULANMASINA AİT USUL VE ESASLAR TEBLİĞ NO: 295 BÜTÜN TEŞKİLATA MART 2012 ORMAN İDARESİ

Detaylı

EKOSİSTEM TABANLI FONKSİYONEL ORMAN AMENAJMAN PLANLARININ DÜZENLENMESİNE AİT USUL VE ESASLAR

EKOSİSTEM TABANLI FONKSİYONEL ORMAN AMENAJMAN PLANLARININ DÜZENLENMESİNE AİT USUL VE ESASLAR T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Orman Genel Müdürlüğü Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı EKOSİSTEM TABANLI FONKSİYONEL ORMAN AMENAJMAN PLANLARININ DÜZENLENMESİNE AİT USUL VE ESASLAR TEBLİĞ

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Raporun Hazırlanış Tarihi: Mart-2014 1. GENEL

Detaylı

MUHAFAZA ORMANLARININ AYRILMASI VE İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK. İKİNCİ BÖLÜM Muhafaza Ormanlarının Ayrılma Şekil ve esasları

MUHAFAZA ORMANLARININ AYRILMASI VE İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK. İKİNCİ BÖLÜM Muhafaza Ormanlarının Ayrılma Şekil ve esasları MUHAFAZA ORMANLARININ AYRILMASI VE İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç : Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı 6831 Sayılı Orman Kanununun muhafaza ormanlarına ilişkin 23 ve 24. maddelerinin

Detaylı

TAMİM NO:3 TASNİF NO: V-1200 BÜTÜN TEŞKİLATA. Bu bakımdan, ağaçlandırma çalışmalarındaki başarının temelini tohum ve fidan üretimi teşkil etmektedir.

TAMİM NO:3 TASNİF NO: V-1200 BÜTÜN TEŞKİLATA. Bu bakımdan, ağaçlandırma çalışmalarındaki başarının temelini tohum ve fidan üretimi teşkil etmektedir. TAMİM NO:3 TASNİF NO: V-1200 BÜTÜN TEŞKİLATA Bilindiği gibi, teknik ormancılıkta esas amaç devamlılığın sağlanması olup, bunda orijini belli, üstün nitelikli tohumlardan elde edilen kaliteli fidanlarla

Detaylı

ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU

ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU CİNER GRUBU SİLOPİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU ŞIRNAK İLİ, SİLOPİ İLÇESİ GÖRÜMLÜ-ÇALIŞKAN

Detaylı

ORMAN İDARESİ VE PLANLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM DERS NOTLARI

ORMAN İDARESİ VE PLANLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM DERS NOTLARI ORMAN İDARESİ VE PLANLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM DERS NOTLARI Ankara-Nisan 2012 ORMAN ENVANTERİ GİRİŞ Amenajman Planlarının hazırlanması, bilindiği üzere iki aşamada olmaktadır. Bunlardan

Detaylı

DAİRE BAŞKANLIKLARI A Teftiş Kurulu Başkanlığı 1 Görüş Yok B İç Denetim Başkanlığı 1 Görüş Yok C Hukuk Müşavirliği 1 Performans değerlendirmesi

DAİRE BAŞKANLIKLARI A Teftiş Kurulu Başkanlığı 1 Görüş Yok B İç Denetim Başkanlığı 1 Görüş Yok C Hukuk Müşavirliği 1 Performans değerlendirmesi I DAİRE BAŞKANLIKLARI A Teftiş Kurulu Başkanlığı 1 Görüş Yok B İç Denetim Başkanlığı 1 Görüş Yok C Hukuk Müşavirliği 1 Performans değerlendirmesi yapılan yılın son günü itibariyle kesinleşmiş infaz edilmeyi

Detaylı

AĞAÇLANDIRMA TEKNİK ŞARTNAMESİ BİRİNCİ BÖLÜM MAKİNALI ÇALIŞMALAR. A-MAKİNELİ YANGIN EMNİYET YOLU ve SERVİS YOLU YAPIMI:

AĞAÇLANDIRMA TEKNİK ŞARTNAMESİ BİRİNCİ BÖLÜM MAKİNALI ÇALIŞMALAR. A-MAKİNELİ YANGIN EMNİYET YOLU ve SERVİS YOLU YAPIMI: AĞAÇLANDIRMA TEKNİK ŞARTNAMESİ BİRİNCİ BÖLÜM MAKİNALI ÇALIŞMALAR A-MAKİNELİ YANGIN EMNİYET YOLU ve SERVİS YOLU YAPIMI: a)makineli YANGIN EMNİYET YOLLARI YAPIMI:Yangın Emniyet Yolları yüklenici teknik elemanınca

Detaylı

BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU I BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU II BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU Orman Bölge Müdürlüğü; Genel Müdürlüğümüzün de temel ilkelerinden olan ve ekolojik açıdan uygun, ekonomik

Detaylı

BÜTÜN TEŞKİLATA. Genel Müdür

BÜTÜN TEŞKİLATA. Genel Müdür BÜTÜN TEŞKİLATA Bilindiği üzere 04.07.2011 tarih ve 27984 (mükerrer) sayılı Resmi gazetede yayımlanan 645 Karar Sayılı kanun Hükmünde Kararname ile Genel Müdürlüğümüz görevleri ve hizmet birimleri yeniden

Detaylı

ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI SATINALMA VE HARCAMA ESASLARI

ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI SATINALMA VE HARCAMA ESASLARI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MUHAFAZA VE HAVZA ISLAHI DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI SATINALMA VE HARCAMA ESASLARI KASIM' 2013 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU P R O J E S A H İ B İ ŞERİFALİ MAHALLESİ, EDEP SOKAK, NO: 58, YUKARI DUDULLU-ÜMRANİYE/İSTANBUL Tel: 0216 540 94 90 Faks: 0216 365 32 11 P R O J E A D I MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL

Detaylı

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ YENİCE BARAJI, SULAMA VE İÇMESUYU PROJESİ (MALZEME OCAKLARI, BETON SANTRALİ, KIRMA ELEME YIKAMATESİSİ DAHİL) YOZGAT İLİ, MERKEZ İLÇESİ, TEKKE YENİCESİ

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENİZLİ ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 YILI

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENİZLİ ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 YILI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENİZLİ ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 YILI DENİZLİ 2014 SUNUŞ 2013 Yılı Denizli Orman Bölge Müdürlüğü için ormancılık çalışmaları

Detaylı

IV. GRUP MADEN (KROM) OCAĞI AÇIK VE YERALTI İŞLETMESİ KAPASİTE ARTIRIMI VE ALAN GENİŞLEMESİ

IV. GRUP MADEN (KROM) OCAĞI AÇIK VE YERALTI İŞLETMESİ KAPASİTE ARTIRIMI VE ALAN GENİŞLEMESİ IV. GRUP MADEN (KROM) OCAĞI AÇIK VE YERALTI İŞLETMESİ KAPASİTE ARTIRIMI VE ALAN GENİŞLEMESİ DENİZLİ İLİ, BEYAĞAÇ İLÇESİ YUMAKLI YAYLASI, ÇUKURÇAM MEVKİİ VE MUĞLA İLİ, MERKEZ İLÇESİ KARACAÖREN KÖYÜ YASSIKIR

Detaylı

TRABZON ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HEMŞİN BAL ÜRETİM ORMANI PROJESİ ( 2012 2029 )

TRABZON ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HEMŞİN BAL ÜRETİM ORMANI PROJESİ ( 2012 2029 ) TRABZON ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HEMŞİN BAL ÜRETİM ORMANI PROJESİ ( 2012 2029 ) İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ 4 GENEL MÜDÜR SUNUŞU 5 1.ARILAR VE BAL HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1 Arılar Hakkında Genel Bilgiler

Detaylı

TOSYALI İSKENDERUN TERMİK SANTRALİ ENTEGRE PROJESİ (Endüstriyel Atık Depolama Alanı Dâhil Santralin Kurulu Gücü 1200 MW e /3012 MW t )

TOSYALI İSKENDERUN TERMİK SANTRALİ ENTEGRE PROJESİ (Endüstriyel Atık Depolama Alanı Dâhil Santralin Kurulu Gücü 1200 MW e /3012 MW t ) TOSYALI ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TOSYALI İSKENDERUN TERMİK SANTRALİ ENTEGRE PROJESİ (Endüstriyel Atık Depolama Alanı Dâhil Santralin Kurulu Gücü 1200 MW e /3012 MW t ) ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. 154 kv TATAR HES TM SEYRANTEPE HES TM ENERJİ İLETİM HATTI

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. 154 kv TATAR HES TM SEYRANTEPE HES TM ENERJİ İLETİM HATTI TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. 154 kv TATAR HES TM SEYRANTEPE HES TM ENERJİ İLETİM HATTI Elazığ İli, Karakoçan İlçesi, Balcalı Köyü ile Kovancılar İlçesi, Nişankaya Köyü Arası Duru Çevre Teknolojileri

Detaylı

EBRU KÜMBETOĞLU MERMER OCAĞI KAPASİTE ARTIŞI

EBRU KÜMBETOĞLU MERMER OCAĞI KAPASİTE ARTIŞI MERMER OCAĞI KAPASİTE ARTIŞI BURSA İLİ NİLÜFER İLÇESİ TAHTALI KÖYÜ 20059354 NOLU İŞLETME RUHSATLI ALAN ÇED Raporu Nihai ÇED Raporu BURÇED MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. Atabulvarı Altınşehir Mah. 241

Detaylı

PROJE SAHİBİNİN ADI MURAT KAAN ELEKTRİK ÜRETİM A. Ş. TELEFON VE FAKS NUMARALARI 0312 284 43 30

PROJE SAHİBİNİN ADI MURAT KAAN ELEKTRİK ÜRETİM A. Ş. TELEFON VE FAKS NUMARALARI 0312 284 43 30 MURAT KAAN ELEKTRİK ÜRETİM A. Ş. KUZKAYA REGÜLATÖRÜ, HİDROELEKTRİK SANTRALİ VE MALZEME OCAĞI PROJESİ (KUZKAYA-1 REGÜLATÖRÜ VE 3,59 MW (3,700 MWm / 3,590 MWe) LIK HES İLE KUZKAYA-2 REGÜLATÖRÜ VE 2,928 MW

Detaylı

ORMANCILIKTA TRANSPORT

ORMANCILIKTA TRANSPORT K.T.Ü. ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ORMANCILIKTA TRANSPORT DERS NOTLARI Prof. Dr. H. Hulusi ACAR Trabzon 2004 ÖNSÖZ Ormancılıkta transport işleri bölmeden çıkarma ve uzak nakliyat aşamalarının

Detaylı

ORMAN YOLLARI PLANLAMASI, YAPIMI VE BAKIMI

ORMAN YOLLARI PLANLAMASI, YAPIMI VE BAKIMI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNŞAAT VE İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ORMAN YOLLARI PLANLAMASI, YAPIMI VE BAKIMI TEBLİĞ NO: 292 Ankara 2008 ~ 0 ~ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL

Detaylı

KURAK VE YARIKURAK ALAN YÖNETİMİ ÇALIŞTAY SONUÇ BİLDİRGESİ

KURAK VE YARIKURAK ALAN YÖNETİMİ ÇALIŞTAY SONUÇ BİLDİRGESİ KURAK VE YARIKURAK ALAN YÖNETİMİ ÇALIŞTAY SONUÇ BİLDİRGESİ Birçok bilim insanının yapmış olduğu iklim sınıflamasına göre ülkemiz genelde kurak, yarı kurak ve yarı nemli iklim kuşağında yer almaktadır.

Detaylı