PROF. DR. HÜLYA SAVRAN. 4. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PROF. DR. HÜLYA SAVRAN. hsavran@balikesir.edu.tr. 4. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans"

Transkript

1 PROF. DR. HÜLYA SAVRAN ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Hülya SAVRAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Bölümü Çağış Yerleşkesi / BALIKESİR / Doğum Tarihi Unvanı Prof. Dr. 4. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yüksek Lisans Doktora İnönü Üniversitesi 1989 İnönü Üniversitesi 1991 İnönü Üniversitesi AKADEMİK UNVANLAR Görev Unvanı Ar. Gör. Görev Yeri ve Yılı Eğitim Fakültesi İnönü Üniversitesi, Uşak Eğitim Fakültesi Afyon Kocatepe Üniversitesi Dr. Ar. Gör. Uşak Eğitim Fakültesi Afyon Kocatepe Üniversitesi 1995 Yar. Doç. Uşak Eğitim Fakültesi Afyon Kocatepe Üniversitesi Yar. Doç. Fen-Edebiyat Fakültesi Balıkesir Üniversitesi Doç. Dr. Fen-Edebiyat Fakültesi Balıkesir Üniversitesi Prof. Dr. Fen-Edebiyat Fakültesi Balıkesir Üniversitesi YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ 6.1. YÜKSEK LİSANS TEZLERİ 1. Şimşek, Z., Magnisavi Mehmet Efendi, Bülbüliye, Transkripsiyon ve Cümle Bilgisi Balıkesir Üniversitesi, Tuğba Karakayalı, İhsan Oktay Anar ın Amat Adlı Romanında Kelime Grupları, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ana Bilim Dalı, Balıkesir Emin Erdem Özbek, İhsan Oktay Anar ın Suskunlar Romanında Cümlenin Öğeleri, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ana Bilim Dalı, Balıkesir DOKTORA TEZLERİ

2 1. Yusuf Özçoban, İbrahim Salahov un Kolıma Hikeyeleré ve Kükçetav Dalalarında Adlı Romanları (İnceleme-Metin-Sözlük ve Dizin), Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, Balıkesir YAYINLAR 1. Türabî Divanı ve Dil Özellikleri, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, Yaz 2010/55, Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Merkezi, Ankara 2010, s Türabî Divânı ndan Hareketle Klâsik Türk Edebiyatında İnançla İlgili İbarelerin Anlam İlgisi Bakımından İncelenmesi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi Klâsik Türk Edebiyatının Kaynakları Özel Sayısı, C. 3, S. 15, 2010, s Kırım Tatar Türkçesinde Kullanılan -keç Zarf Fiil Eki ve Bu Ekin Tarihi Seyri Üzerine, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat, Sayı 23, 2007/I, Ankara, s ULUSLAR ARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA (PROCEEDİNG) BASILAN BİLDİRİLER. 1. Eski Türkiye Türkçesinde Kim Bağlama Edatlı Yardımcı Cümleler, VII. Milletler Arası Türkoloji Kongresi Kasım 1999, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul Kırım Tatar Türkçesinde Belirsizlik İfade Eden Kelimeler Üzerine, V. Uluslararası Türk Dil Kurultayı, Türk Dil Kurumu, Ankara Tahsin Saygunışık ın inanç Denizli Dolayı Kültür Dergisi nde Türk Dili Üzerine Yayımlanan Görüşleri, Uluslararası Denizli ve Çevresi Tarih ve Kültür Sempozyumu Bildiriler, Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yayınları, Denizli Kadınların Türk Dilinin Söz Varlığına Katkısı, III. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi, Aralık 2010 İzmir. 5. Yerel Bir Gazete Yazarının Cümle Yapıları Bakımından Üslubu, 2. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu (19-21 Ekim 2011), Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Bölümü, Isparta YAZILAN ULUSLAR ARASI KİTAPLAR VEYA KİTAPLARDA BÖLÜMLER ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER 1. Türkçede Cümle İsim Üzerine, Anadolu Dil-Tarih ve Kültür Araştırmaları Dergisi I, Afyon Kocatepe Üniversitesi Anadolu Dil-Tarih ve Kültür Araştırma ve Uygulama Merkezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Basımevi, Afyon 1996, s Kazakçaya ve Kazakça Hayvan Masallarına Örnekler, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:1, Sayı:2, Temmuz 1998, Balıkesir 1998, s Orhun Yazıtlarında Eş Heceli İkilemeler ve Sıralama Kuralları Üzerine, BİR Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi 9-10, Prof. Dr. Kemal Eraslan Armağan Sayısı, Yesevî Yayıncılık, İstanbul 1998, Birleşik Cümle Üzerine, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, Sayı:568, Nisan 1999, Türk Dil Kurumu, Ankara 1999, s Türkçe Sözlük teki Örneklerden Hareketle Dönüşlü ve İşteş Fiillerin Geçişlilik Durumları, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:3, Sayı:4, Mayıs 2000, Balıkesir 2000, s Bir İsim İle Bir Yardımcı Fiilden Oluşan Birleşik Fiiller Üzerine Yeni Görüşler, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, Sayı: 596, Ağustos 2001, Türk Dil Kurumu, Ankara 2001, s

3 7. Türk Dil Bilgisi Öğretiminde Birleşik Fiillerin İşlenişi Üzerine, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:5, Sayı: 7, Mayıs 2002, Balıkesir 2002, s Kazak Türkçesindeki Geçişli Ettirgen Fiillerin Sıralı Kuralları Üzerine, Türk Dünyası Araştırmaları, Prof.Dr. Osman Nedim Tuna Hatıra Sayısı, Sayı: 139, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, Ağustos 2002, İstanbul 2002, s Uygurca ve Orta Türkçe Dönemindeki kim li Birleşik Cümlelerde Şartlı Yardımcı Cümleler ve Bu Cümlelerin Ana Cümleye Katılma Şekilleri, Dergisi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, Sayı: 31, İstanbul 2004, s Dede Korkut Kitabı nda Anne-Çocuk İlişkisi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 12, Balıkesir 2004, s Takısız İsim Tamlaması Üzerine, Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları, Mertol Tulum Armağanı. (Baskıda). 12. Hasan Basri Çantay ın Divanü Lugati t-türk ü Çeviri Denemesi, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Kâşgarlı Mahmud Özel Bölümü, C. XCVI, S. 683, Kasım 2008, Türk Dil Kurumu, Ankara 2008, s Türk Dilinde +DIr Bildirme Eki ve Bildirme Ekiyle Yapılan Belirsizlik Kelimeleri, Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, S. 14, C. 14, Yıl: 9, 2008/1, Bursa 2008, s Derleme Sözlüğü ndeki Kalıplaşmış Ad-Fiillerin ve Sıfat-Fiillerin Yazı Dilinde Kullanılırlık Durumları, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten, S. 2009/I, Türk Dil Kurumu, Ankara, s Türk Dilinin Kavram ve Anlatım Zenginliği Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, C. XCIX, S.708, Aralık 2010, Türk Dil Kurumu, Ankara, s Derleme Sözlüğü nde Kalıplaşmış Kısaltma Gruplarının Şekil ve Anlam Özellikleri Prof.Dr. Leyla Karahan Armağanı. (Basım Aşamasında) ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN BİLDİRİLER 1. Türkçede Cümle İsim ve Terim Türetmedeki Yeri, I. Balıkesir Kültür Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri Haziran 1998 Balıkesir, Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Balıkesir 1999, s Günümüz Türkçesinde Kullanılan Kelimelerde Hece Sonundaki Ünsüz Grupları ve Bunların Kıpçak Şiveleri İle Karşılaştırılması, II. Balıkesir Kültür Araştırmaları Sempozyumu 31 Mayıs-02 Haziran 2000 Balıkesir, Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Balıkesir DİĞER YAYINLAR 1. Uygur Türkçesinde ve Orta Türkçe Döneminde Kim li Birleşik Cümleler, Balıkesir Kırım Tatar Türkçesi Dil Özellikleri Metinler Sözlük, Karesi Yayınları, Balıkesir (Gözden geçirilmiş yeni baskı). 3. Kutadgu Bilig de Tanrı ve Özellikleri, Roza Yayınevi, İstanbul Türabi Divanı Dil Özellikleri Sözlük, Roza Yayınevi, İstanbul (Cengiz Aydemir le beraber.) 5. Poppe, Nicolas, Türk Dili Kaynaklı Birkaç Moğolca Zarf Üzerine, Prof. Dr. Osman Nedim Tuna Armağanı, İnönü Üniversitesi 1989, Malatya 1989, s (Çeviren: Hülya Savran) 6. Şiirler, Erciyes Aylık Fikir ve Sanat Dergisi, Yıl:16, Sayı:182, Şubat 1993, Erciyes Üniversitesi

4 Matbaası, Kayseri 1993, s (Aktaran Hülya Savran) 8.PROJELER 9.İDARİ GÖREVLER 10.BİLİMSEL KURULUŞLARA ÜYELİKLERİ 11.ÖDÜLLER 12.SON İKİ YILDA VERDİĞİ LİSANS VE LİSANSÜSTÜ DÜZEYİNDEKİ DERSLER Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı Teorik Uygulama ÖNLİSANS VE LİSANS ( ) Eski Anadolu Türkçesi I (Güz)(Lisans) Cümle Bilgisi I (Güz)(Lisans) Çağdaş Türk Şiveleri I (Güz)(Lisans) Eski Türkçe I (Güz)(Lisans) Eski Anadolu Türkçesi II (Bahar)(Lisans) Cümle Bilgisi II (Bahar)(Lisans) Çağdaş Türk Şiveleri II (Bahar)(Lisans) Eski Türkçe II (Bahar)(Lisans) LİSANSÜSTÜ ( ) Yaşayan Türk Lehçeleri (Yeni Uygur Türkçesi) (Güz)(YL) Yaşayan Türk Lehçeleri (Kazan Tatar Türkçesi) (Bahar)(YL) ÖNLİSANS VE LİSANS ( ) Eski Anadolu Türkçesi I (Güz)(Lisans) Cümle Bilgisi I (Güz)(Lisans) Çağdaş Türk Şiveleri I (Güz)(Lisans) Eski Türkçe I (Güz)(Lisans) Eski Anadolu Türkçesi II (Bahar)(Lisans) Cümle Bilgisi II (Bahar)(Lisans) Çağdaş Türk Şiveleri II (Bahar)(Lisans) Eski Türkçe II (Bahar)(Lisans) B.LİSANSÜSTÜ ( )

5 Yaşayan Türk Lehçeleri (Yeni Uygur Türkçesi) (Güz)(YL) Yaşayan Türk Lehçeleri (Kazan Tatar Türkçesi) (Bahar)(YL) KökTk.den G.T.Dili (Güz)(Dok.) Kazak Tk. (Bahar)(Dok.) KökTk.den G.T.Dili (Güz)(Dok.) Kazak Tk. (Bahar)(Dok.) * İşaretli dersler, yüksek lisans dersleridir.

Journal of International Social Research, Volume: 4, Issue: 19, Fall 2011, s. 115-169.

Journal of International Social Research, Volume: 4, Issue: 19, Fall 2011, s. 115-169. 1. Adı Soyadı: Emek ÜŞENMEZ 2. Doğum Tarihi: 26 Kasım 1981 3. Unvanı: Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora (PhD) ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) 5. Akademik Unvanlar: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Selçuk

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. 1. Adı Soyadı :AYŞE ĐLKER 2. Doğum Tarihi :01. 11. 1960, Gördes-Manisa 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Yüksek Öğrenim

ÖZGEÇMĐŞ. 1. Adı Soyadı :AYŞE ĐLKER 2. Doğum Tarihi :01. 11. 1960, Gördes-Manisa 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Yüksek Öğrenim ÖZGEÇMĐŞ 1. Adı Soyadı :AYŞE ĐLKER 2. Doğum Tarihi :01. 11. 1960, Gördes-Manisa 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Yüksek Öğrenim Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili Kürsüsü Ankara Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Hürriyet GÖKDAYI Doğum Tarihi: 05.0.1968 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Ankara Üniversitesi 1990

Detaylı

KIRMIZI PUNTO İLE YAZILANLAR DOÇENTLİK SONRAI ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

KIRMIZI PUNTO İLE YAZILANLAR DOÇENTLİK SONRAI ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ KIRMIZI PUNTO İLE YAZILANLAR DOÇENTLİK SONRAI YAYINLARDIR ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: İsmail Doğan Doğum Tarihi: 05 Ocak 1962 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

7. Yayınlar 7.1 Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7. Yayınlar 7.1 Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Veli Yılmaz 2. Doğum Tarihi : 25.11.1948 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğretim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Subay Kara Harp Okulu 1969 Y. Lisans Kurmaylık Kara Harp

Detaylı

PROF. DR. GÜRER GÜLSEVĠN

PROF. DR. GÜRER GÜLSEVĠN - International Periodical For The Languages, Literature Volume 6/1 Spring 2011, TURKEY PROF. DR. GÜRER GÜLSEVĠN Özgür AY 1. HAYATI Prof. Dr. Gürer Gülsevin, 27 Kasım 1961 tarihinde Afyon da dünyaya gelmiştir.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İk.Tic.İl. Akademisi 1971 İşletme Bölümü Y. Lisans ve Doktora İşletme-Finansman A.B.D.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İk.Tic.İl. Akademisi 1971 İşletme Bölümü Y. Lisans ve Doktora İşletme-Finansman A.B.D. 1. Adı Soyadı : Mümin ERTÜRK 2. Doğum Tarihi : 03/06/1947 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İk.Tic.İl. Akademisi 1971 İşletme Bölümü Y.

Detaylı

1. Yaşar Destanov, Mecmû'a-i Eş'âr (Süleymaniye Kütüphanesi Fatih Bölümü 4077) (vr. 1b-60b) 2014.

1. Yaşar Destanov, Mecmû'a-i Eş'âr (Süleymaniye Kütüphanesi Fatih Bölümü 4077) (vr. 1b-60b) 2014. EK - 4A ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Nihat Öztoprak İletişim Bilgileri : Tatlısu Mah. Namaz Sokak, Gülkonut Ap. Nr. 11, Daire 19 Adres Ümraniye/İSTANBUL Telefon Mail : 0533 211 79 21 :noztoprak@marmara.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: H. Şebnem Atakan 2. Doğum Tarihi: 28.04.1965 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: H. Şebnem Atakan 2. Doğum Tarihi: 28.04.1965 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: H. Şebnem Atakan 2. Doğum Tarihi: 28.0.1965 3. Unvanı: Doç. Dr.. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Batı Dilleri ve Edebiyatları, İspanyolDili ve Edebiyatı A.B.D

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ (CV) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y. Lisans Üretim Yönetimi ve Celal Bayar Üniversitesi 1998

ÖZGEÇMİŞ (CV) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y. Lisans Üretim Yönetimi ve Celal Bayar Üniversitesi 1998 1. Adı Soyadı: İlham YILMAZ 2. Doğum Tarihi: 18.02.1954 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi ÖZGEÇMİŞ (CV) 4. Öğrenim Durumu:Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y.

Detaylı

Öğrenim Durumu. LİSANS Üniversite. YÜKSEK LİSANS Üniversite. DOKTORA Üniversite Enstitü Öğrenim Alanı Tez Başlığı KİŞİSEL BİLGİLER

Öğrenim Durumu. LİSANS Üniversite. YÜKSEK LİSANS Üniversite. DOKTORA Üniversite Enstitü Öğrenim Alanı Tez Başlığı KİŞİSEL BİLGİLER KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Yavuz ÇOBANOĞLU Doğum Yeri/Doğum Tarihi : İZMİR 25.10.1970 Uyruğu: : T.C. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Cep Telefonu : E-Posta : yavuzcobanoglu@tunceli.edu.tr Yabancı Dili / Seviyesi

Detaylı

: aliriza.cinar@mef.edu.tr

: aliriza.cinar@mef.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :ALİ RIZA ÇINAR İletişim Bilgileri Mail : aliriza.cinar@mef.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 2 Temmuz 1955 3. Unvanı : Prof.Dr.(Ceza ve Ceza Usul Hukuku Alanında Üniversite Profesörü) 4.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Oğuz KARAKARTAL 2. Doğum Tarihi: 21.4.1966 3. Ünvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Oğuz KARAKARTAL 2. Doğum Tarihi: 21.4.1966 3. Ünvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora 1. Adı Soyadı: Oğuz KARAKARTAL 2. Doğum Tarihi: 21.4.1966 3. Ünvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Marmara Üniversitesi 1988 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Tülay GÖRÜ DOĞAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü : 0322 338 67 77 / 253 : tulaygoru@hotmail.com,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 1994 Doçent Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 2001 Profesör Fen, Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 2009

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 1994 Doçent Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 2001 Profesör Fen, Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 2009 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ghadir GOLKARIAN(GÜLDİKEN). Doğum Tarihi: 04.04.1964. Ünvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fars Dili ve Edebiyatı Azad İslami Üniversitesi 1985

Detaylı

Özgeçmiş ve Eserler Listesi. Mehmet KARAKAŞ

Özgeçmiş ve Eserler Listesi. Mehmet KARAKAŞ Özgeçmiş ve Eserler Listesi Mehmet KARAKAŞ Doğum Tarihi: 28.11.1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Maliye İstanbul Üniversitesi 1994 Y. Lisans Bütçe ve Mali Planlama İstanbul Üniversitesi

Detaylı

(TÜRKÇE) I. (Ana sayfada görünecektir.)

(TÜRKÇE) I. (Ana sayfada görünecektir.) (TÜRKÇE) I. (Ana sayfada görünecektir.) Adı Soyadı (Unvanı) Akartürk Karahan (Yrd.Doç.Dr.) Doktora: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009 E-posta: (kurum/özel) akartrk@yahoo.com Web sayfası

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı: Mustafa KINIK Doğum Tarihi: 05 Şubat 1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Eğitimi Bölümü Gazi Üniversitesi 1992 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Naim Demirel Doğum Tarihi: 10.10.1963 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1984 Y. Lisans Hukuk

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Geleneksel Türk El Atatürk Üniversitesi 2000. Doktora Eğitim Bilimleri Ahmet Yesevi Üniversitesi 2008

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Geleneksel Türk El Atatürk Üniversitesi 2000. Doktora Eğitim Bilimleri Ahmet Yesevi Üniversitesi 2008 ÖZ GEÇMiŞ 1. Adı Soyadı : Ömer Zaimoğlu 2. Doğum Tarihi : 22 Ocak 1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Geleneksel Türk El Atatürk Üniversitesi 2000 Sanatları

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987 1. Adı Soyadı: NEJLA POLAT 2. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 3. Doğum Tarihi: 01.03.1954 ÖZGEÇMİŞ İletişim Bilgileri: Tel.: 0212 4445001/1547 4. Öğrenim Durumu: E mail: nejla.polat@yeniyuzyil.edu.tr Derece Bölüm/Program

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ VE AKADEMĐK FAALĐYETLER

ÖZGEÇMĐŞ VE AKADEMĐK FAALĐYETLER ÖZGEÇMĐŞ VE AKADEMĐK FAALĐYETLER Adı Soyadı : Doç. Dr. Ferhat KARABULUT Doğum tarihi ve yeri: 1971 Sivas-Şarkışla Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Erciyes

Detaylı

TÜRK DİLİ ŞEKİL BİLGİSİ ÇALIŞMALARI -BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ- * ÖZET

TÜRK DİLİ ŞEKİL BİLGİSİ ÇALIŞMALARI -BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ- * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 359-416, ANKARA-TURKEY TÜRK DİLİ ŞEKİL BİLGİSİ ÇALIŞMALARI -BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ- * Tuncay BÖLER ** ÖZET

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doç.Dr. Arzu UYSAL Doğum Tarihi: 18.10.1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Eğitimi Bölümü Mustafa Kemal Ünv. Eğitim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bahar GÜDEK Doğum Tarihi: 30 Ekim 1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Güzel Sanatlar Fakültesi Erciyes Üniversitesi 1996-2000 Müzik

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans HUKUK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1976 Doktora KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1990

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans HUKUK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1976 Doktora KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1990 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :ALİ RIZA ÇINAR İletişim Bilgileri Mail : cinarr@mef.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 2 Temmuz 1955 3. Unvanı : Prof.Dr.(Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalında Üniversite Profesörü)

Detaylı

1. Adı Soyadı : Halis ÖZERK 2. Doğum Tarihi : 10 Nisan 1964 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5.

1. Adı Soyadı : Halis ÖZERK 2. Doğum Tarihi : 10 Nisan 1964 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. 1. Adı Soyadı : Halis ÖZERK 2. Doğum Tarihi : 1 Nisan 1964. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji İstanbul Üniversitesi 1986

Detaylı

Doç.Dr. Elif Asude TUNCA. Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Üniversite Cad. Karmi Kampüsü, PK.5 Girne/KKTC

Doç.Dr. Elif Asude TUNCA. Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Üniversite Cad. Karmi Kampüsü, PK.5 Girne/KKTC Doç.Dr. Elif Asude TUNCA Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Üniversite Cad. Karmi Kampüsü, PK.5 Girne/KKTC ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Elif Asude TUNCA Doğum Tarihi: 12 Nisan 1970 Ünvanı: Doç.Dr.

Detaylı

Prof. Dr. Ramazan KORKMAZ

Prof. Dr. Ramazan KORKMAZ Prof. Dr. Ramazan KORKMAZ 1. ÖZGEÇMİŞ A- KİMLİK BİLGİLERİ Adı Soyadı : Ramazan KORKMAZ Doğum Yeri : Çıldır/ Ardahan Doğuum Yılı : 27.02. 1962 Yabancı Dil : İngilizce B- ADRESLERİ VE TELEFON NUMARALARI

Detaylı