JACIE AKREDİTASYON SÜRECİNDE HEMŞİRELİK DENEYİMLERİNİN AKTARILMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "JACIE AKREDİTASYON SÜRECİNDE HEMŞİRELİK DENEYİMLERİNİN AKTARILMASI"

Transkript

1 JACIE AKREDİTASYON SÜRECİNDE HEMŞİRELİK DENEYİMLERİNİN AKTARILMASI Dilek SİVRİ Erciyes Üniversitesi Şahinur Dedeman Kemik İliği ve Kök Hücre Nakli Hastanesi 2 Mart 2013 ANKARA

2 JACIE Uluslararası Hücresel Tedavi Derneği [ISCT (Avrupa)] ve Avrupa Kan ve Kemik İliği Transplantasyon Grubu [EBMT] Birleşik Akreditasyon Komitesi 2

3 JACIE Jacie akreditasyonu alan ülke sayısı : 21 Jacie akredite merkez sayısı: 153 Jacie akreditasyonu iptal edilen merkez sayısı: 46 3

4 TÜRKİYE DEKİ NAKİL MERKEZLERİ İllere Göre Kemik İliği Nakil Merkezleri Yatak Sayıları ERİŞKİN PEDİATRİK

5 Erciyes Üniversitesi Şahinur Dedeman Kemik İliği ve Kök Hücre Nakli Hastanesi 5

6 Erciyes Üniversitesi Şahinur Dedeman Kemik İliği ve Kök Hücre Nakli Hastanesinde İlk JACIE Çalışmaları 20 Temmuz 2010 tarihinde JACIE ye başvuru yapıldı. Yurt dışından gelen danışman ve JACIE müfettişliği yapan uzmanlarla çalışmalar yapıldı. 251 adet Standart Uygulama Prosedürü (SUP), 231 adet Form hazırlandı. 03 Mayıs 2011 tarihinde JACIE denetimi yapıldı. Şubat 2012 tarihinde merkezimiz akredite edildi. 6

7 Organizasyon Şeması 7

8 SUP Süreci JACIE kriterleri doğrultusunda kontrollü ve tutarlı bir yaklaşım sağlamak için Standart Uygulama Prosedürleri oluşturuldu. İlk olarak SUP lerin yazılması, değerlendirilmesi, onaylanması, uygulanması ve revizyonu ile ilgili prosedür yazıldı. 8

9 SUP İÇERİK ÖZELLİKLERİ İçindekiler Giriş Amaç Kısaltmalar Ekipman/Malzemeler/Kaynaklar Sorumluluklar Prosedür tanımı Validasyon Referanslar (genel, çapraz, internet) Ekli belge (Ör: bu SUP la ilişkili kullanılan form) 9

10 Standart Uygulama Prosedür Formatı Merkez adı Merkez logosu Jacie referans kodu SUP un adı (başlık) SUP numarası SUP revizyon sayısı ve revizyon tarihi SUP un sayfa sayısı ve sayfa numarası SUP/Form olduğuna dair bilgilerin bulunması zorunludur. 10

11 11

12 STANDART UYGULAMA PROSEDÜRÜ SUP un Bölüm Adı: SUP Sayısı: Klinik 53 Hemşirelik 19 Hasta Bilgilendirme 60 Aferez 13 Laboratuar 28 Protokol 33 Kalite 45 Toplam

13 Hemşirelik Standart Uygulama Prosedürleri-I Hickman santral venöz kateterin yıkanması Hickman santral venöz kateter pansumanı Hickman santral venöz kateterin trombotik oklüzyonunda ürokinaz kullanımı Hickman santral venöz kateterden kan ve bakteriyel kan kültürü örneği alma prosedürü Nötropenik ateşi olan hastada bakım yönetimi Mukozit tedavisi Koruyucu izolasyon 13

14 Hemşirelik Standart Uygulama Prosedürleri-II Bulantı ve kusması olan hastada bakım yönetimi Ağrısı olan hastalarda bakım yönetimi Yüksek doz kemoterapi hazırlık rejimi yönetimi Trombositopeni ve kanaması olan hastada bakım yönetimi Nazogastrik tüpün yerleştirilmesi ve bakımı 14

15 Hemşirelik Standart Uygulama Prosedürleri-III Aerosol ribavirin tedavisinin uygulanışı Pentamidin nebulizör ilaç uygulama prosedürü Kan ve diğer tahlil örnekleri için taşıma ve kurye düzenlemeleri Hasta kabulü Negatif veya pozitif basınçlı odalara hasta dağıtımı 15

16 JACIE ÖNCESİ-I Düzenli bir dosya sistemi yoktu. Hastanın nakil ile ilgili bilgilendirilmesi sözel yapılıyor yazılı materyal verilmiyordu. Hasta bilgilendirme ve aydınlatılmış onam formları yetersizdi. Hasta bakımı (ağız, kateter, vücut, el-yüz-tırnak, ağrı, bulantıkusma vb. bakım ve yönetimi) veriliyor ancak kayıt yapılmıyordu. Kök hücre infüzyonu sırasında vital bulgu takiplerinin alınması ile ilgili bir standart yoktu. 16

17 JACIE ÖNCESİ-II Otolog kök hücreler eritilirken eritme torbaları kullanılmıyordu. Kök hücre servise kök hücre taşıma çantasıyla gelmiyordu. Kök hücre/kemik iliği servise geldiğinde tek hemşire tarafından teslim alınıyordu. Kök hücre infüzyonu sırasında hasta monitörize ediliyor, oksijen satürasyon takibi yapılmıyordu. Kemoterapötik ajanların hazırlanması ve teslim formu yoktu. Tedavi protokolleri ; öğretim üyesi ve hemşire tarafından kontrol ediliyordu. Kemoterapi ilacı tek hemşire tarafından kontrol edilerek takılıyordu. 17

18 JACIE ÖNCESİ-III Hemşire gözlem kağıdı üzerinde yapılan tedavilere paraf atılmıyordu. Kemoterapi ilaçlarının başlama ve bitiş saatleri sadece sıvı izleme kaydediliyordu. Allerji ve advers olaylar tam olarak kayıt altına alınmıyordu. Acil arabası kontrolü her teslimde yapılıyor, kayıt yapılmıyordu. İlaç dolabı ısı kontrolü yapılıyor, kayıt yapılmıyordu. Personel sağlık takip formu yoktu. Rutin taramalar yapılmıyordu. 18

19 JACIE ÖNCESİ-IV Düzeltici ve önleyici faaliyet raporu formu sadece tıbbi malzemeler hakkında doldurularak hastane yönetimine gönderiliyordu. Malzemelerin ve ilaçların son kullanma zamanı kontrol ediliyor, kayıt yapılmıyordu. Diğer servislere devredilen hastalar için hekimin devir notu dışında hemşirenin notu yoktu. 19

20 JACIE ÖNCESİ-V Kan transfüzyon ve onam formu kullanılıyordu. Ünitemizde planlanmış eğitimler vardı. Tıbbi cihazların rutin kalibrasyonu yapılıyor ve CE belgeleri vardı. Formlarda ISO kalite logosu kullanılıyordu. 20

21 AMAÇ Hematopoietik kök hücre transplantasyonu yapılan hastada tıbbi ve kanıta dayalı hasta bakım standartları oluşturarak hastanın bakım ve yaşam kalitesini artırmaktır. 21

22 FORMLAR FORM un Bölüm Adı: FORM Sayısı: Klinik 84 Hemşirelik Aferez 64 Laboratuar 32 Kalite 13 Toplam

23 Hasta Ön Değerlendirme Formu Hastanın ilk yatış günü doldurularak: Tanısı Tedavisi Genel durumu Risk faktörleri Kişisel Psiko-sosyal İletişim bilgilerinin sorgulanarak tedavi sürecinde alınacak önlemlerin belirlenmesi sağlanır. 23

24 Hasta Tanıtım Formu Hasta/donör Tanı Daha önceki tedaviler Yatış nedeni Nakil tipi Kan grubu Alışkanlıkları SVK ile ilgili bilgilerin kayıt altına alınması hasta hakkında kısa ve öz bilgi sahibi olmamızı sağlar. 24

25 Hemşire Gözlem-I Kan ve sıvı-elektrolit değerlerinin Vital bulguların Kilo takibinin Kateter pansumanı ve kapak değişimi Tedavi bilgilerinin bir formda kayıt altına alınmasını ve hasta bakımı planlanmasını yönlendirir. 25

26 Hemşire Gözlem-II Hastanın; Enteral ve parenteral sıvı takibi Oksijen İshal Bulantı-kusma Kanama AÇT takibinin tek kağıtta yapılması hasta bakım planı oluşturma kolaylığı sağlar. 26

27 Hasta Bakım Planı-I Sistemlerin günlük değerlendirilmesini Komplikasyonların erken tespit edilmesini Kanıta dayalı bakımın planlanma ve uygulanmasını Bakım- uygulama sonuçlarının değerlendirilmesini sağlar. 27

28 Hasta Bakım Planı-II Ağrı Bulantı kusma skalası ile değerlendirme yapılarak hastanın nakil ve tedavi sürecini kaliteli ve rahat geçirmesi sağlanır. 28

29 Ağız Değerlendirme Formu Ağız içi muayenesi sonucunda puanlama yapılır. Puanlama değerine göre tedavi ve bakım süreci belirlenir. 29

30 Santral Kateter Denetim Formu-I SVK nın; Ne zaman Nerede Kim tarafından Hangi bölgeye Ne amaçla takıldığı hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlar. 30

31 Santral Kateter Denetim Formu-II SVK nın günlük bakım ve değerlendirmesinin yapılması Enfeksiyon Kanama Tıkanıklık Kırılma gibi komplikasyonların erken teşhis ve tedavisini sağlar. 31

32 Nakil Hazırlık Formu Bu form nakil sürecinde hastanın: Beslenme Kemoterapi ve yan etkileri Nakil komplikasyonları Uyması gereken hususlar İhtiyaç duyacağı ve karşılaşabileceği sorunlar Hijyen Ziyaretçi & refakatçi gibi konularda eğitim verildiğini kayıt altına alır. 32

33 Acil Arabası Kontrol Formu Acil arabasında bulunması ve çalışır durumda olması gereken malzemelerin eksiksiz ve kullanıma hazır olduğunu kayıt altına alır. 33

34 Kan Ürünleri Transfüzyon Formu Hastanın: Kan grubu ve Cross-match Transfüzyon öncesi/sırası/sonrası vital bulgu Transfüzyon başlama ve bitiş saati Transfüzyon komplikasyonu Kan ürününü kontrol ve infüze eden hemşire-hekim isimlerini kayıt altına alınmasını ve yapılabilecek hataların en aza indirgenmesini sağlar. 34

35 Taburcu Hasta Eğitim Formu Hastanın taburcu olduğu gün doldurulan bu form ile hastanın taburculuk sonrası; Nasıl bir ortamda Kiminle yaşayacağı Sosyal-hizmet desteği Evde bakım ihtiyacının olup olmadığı Hasta ve hasta yakınına taburculuk eğitiminin verildiğini kayıt altına alır. 35

36 * Bu form kemoterapötik ilaçların hemşire-biyolog-eczacı tarafından kontrol edilerek ilaç hazırlama prosedürlerine uygun hazırlanma ve üniteye teslim etme * İlaç stabilitesi hakkında bilgi sahibi olma * Yapılabilecek hataların en aza indirgenme ve * Kayıt avantajı sunar. 36

37 Dijital Termometre Kontrol Formu İlaç dolabının: Caralığında çalışıp çalışmadığının kontrolünü Isı aralığında meydana gelen değişikliğin kısa sürede ilgili bakım ünitesine bildirilmesini ve Oluşabilecek ilaç kayıplarının önlenmesini sağlar. 37

38 Hasta Transfer Formu Başka servise devir edilen hastanın o gün içinde Aldığı tedavi Devir esnasında hastanın parenteral sıvı izlemi Diyeti Hemşirelik bakımı Teslim edilen ilaç ve eşyaları hakkında bilgilerin hastayı devir alan hemşire tarafından kısaca bilgi sahibi olmasını ve hasta transferinin kayıt altına alınmasını sağlar. 38

39 Hemşire Değerlendirme Formu Bu form yılda bir kez KİT ünitelerinde çalışmakta olan hemşirelerin: Uygulama becerileri Hasta bakım yönetimi Eğitim İletişim Ünite koordinasyonu gibi konularda performans değerlendirme yapılmasını ve desteklenmesi gereken yönlerin belirlenmesini sağlar. 39

40 Uyumsuzluk ve Düzeltici Faaliyet Formu SUP yada protokol değişimi Allerji Advers olay Cihaz İlaç Tedavi değişim ve uygulama hatalarının bu formla kayıt altına alınması yapılan hata ve değişikliklerin analizini sağlar. 40

41 Ürün Gönderme Formu İnfüze edilen kök hücrenin: Ürün numarası Kan grubu CD34 sayısı Enfeksiyon test sonuçları Ürün volümü İnfüzyona başlama ve bitiş saatleri İnfüzyonu yapan hemşire isimlerinin kayıt altına alınmasını ve oluşabilecek hataların önlenmesini sağlar. 41

42 42

43 43

44 EN SIK KULLANILAN HASTA BİLGİLENDİRME ve ONAM FORMLARI 44

45 eksik 45

46 46

47 47

48 48

49 49

50 50

51 51

52 JACIE SONRASI-I Düzenli bir dosya sistemi oluşturuldu. Hasta/hasta yakınına nakil ile ilgili bilgilendirme yazılı ve sözel olarak yapılmaya başladı. Hastaya yapılan her işlem ve uygulanan tedavi ile ilgili hasta bilgilendirme ve aydınlatılmış onam formları hazırlandı ve kullanılmaya başlandı. 52

53 JACIE SONRASI-II Hasta bakımı, hazırlanan formlarla günlük değerlendirilerek bakımının daha kaliteli planlanması ve kayıt altına alınması sağlandı. Kök hücre infüzyonu sırasında vital bulgu takiplerinin alınması ile ilgili bir standart oluşturuldu. Otolog kök hücreler eritme torbalarında eritilerek, kök hücre taşıma çantasıyla (ısı kontrolü yapılarak) gelmeye başladı. Kök hücre/kemik iliği servise geldiğinde iki hemşire ve bir doktor tarafından kontrol edilerek ilgili formlara kayıt yaparak teslim almaya başlandı.

54 JACIE SONRASI-III Kök hücre infüzyonu sırasında hastanın monitörizasyonuyla birlikte oksijen satürasyon takibi yapılmaya başladı. Kemoterapötik ajanların hazırlanması ve teslim alma formu kullanılmaya başladı. Tedavi protokolleri ; öğretim üyesi, araştırma görevlisi, eczacı ve hemşire tarafından kontrol edilerek imza sirküleriyle kayıt altına alındı. Kemoterapi ilacı iki hemşire tarafından kontrol edilerek, infüzyon başlama ve bitiş saatleri kaydedilerek hataların en aza indirgenmesi sağlandı. Bütün hemşire kayıt formlarında uygulamayı yapan hemşire paraf atmaya başladı. 54

55 JACIE SONRASI-IV Uyumsuzluk ve düzeltici faaliyet formu ile uygunsuzluklar ve hatalar kayıt altına alınmaya başladı. Hastane enfeksiyon komitesi rutin olarak çalışan ve işe yeni başlayan tüm personele taramalar yaparak personel sağlık takip formu düzenledi. Malzemelerin son kullanma zamanı kontrol edilerek depo malzeme kontrol formu ve ilaç dolabı kontrol formuna kayıt yapılmaya başladı. 55

56 SONUÇ JACIE akreditasyon programı ile: -Klinik -Aferez -Laboratuar -Kalite -Hemşirelik işlevlerinde standartlar oluşturularak hasta-çalışan güvenliği ve hasta bakım kalitesinde artış sağlandı. 56

57 2.Kemik İliği Nakli Hemşireliği Kursu 26 Nisan 2013 KAYSERİ

58 58

59 + Teşekkürlerimle 59

Diyaliz Sorumlu Hekimi Kalite Yönetim Direktörü Hastane Yöneticisi

Diyaliz Sorumlu Hekimi Kalite Yönetim Direktörü Hastane Yöneticisi 1.AMAÇ Diyaliz ünitesinde tedavinin başlatılması, takibi ve enfeksiyon kontrolünü sağlamaktır. 2. KAPSAM Tedavisinin başlatılması, takibi ve enfeksiyon kontrolünün sağlaması ile ilgili işlem basamaklarını

Detaylı

KOD: KLN. PR.01 YAY. TRH. : 13.01.2009 REV. TRH. : 01.11.2013 REV. NO: 03

KOD: KLN. PR.01 YAY. TRH. : 13.01.2009 REV. TRH. : 01.11.2013 REV. NO: 03 1. AMAÇ Hastanemizin tüm kliniklerinde yatan hastalarımızın tanı, tedavi işlemlerini hasta ve çalışan güvenliği kapsamında yapmaktır. 2. KAPSAM Kliniklerinde yatan hasta ve refakatçilerine oryantasyon

Detaylı

HEMŞİRE GÖREV TANIMLARI ALAN ÇALIŞMASI

HEMŞİRE GÖREV TANIMLARI ALAN ÇALIŞMASI HEMŞİRE GÖREV TANIMLARI ALAN ÇALIŞMASI [İzmir Örneği; Rapor] Aralık 2013 İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Tıbbi Hizmetler Başkanlığı Sağlık Bakım Hizmetleri Koordinatörlüğü

Detaylı

HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: 19 Nisan 2011 HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 8/3/2010 tarihli ve 27515 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Hemşirelik Yönetmeliğinin 7 nci

Detaylı

YÖNETMELİK. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 8/3/2010 27515

YÖNETMELİK. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 8/3/2010 27515 19 Nisan 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 27910 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 8/3/2010 tarihli ve 27515 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

YÖNETMELİK HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 19 Nisan 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 27910 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 8/3/2010 tarihli ve 27515 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

Puan. dirme dışı. Hayır Değerlen. Evet EK-1 HİZMET KALİTESİ STANDARTLARI. Sıra no POLİKLİNİK HİZMETLERİ

Puan. dirme dışı. Hayır Değerlen. Evet EK-1 HİZMET KALİTESİ STANDARTLARI. Sıra no POLİKLİNİK HİZMETLERİ Sıra no EK-1 HİZMET KALİTESİ STANDARTLARI Puan Evet Hayır Değerlen dirme dışı POLİKLİNİK HİZMETLERİ 1 Hasta kayıt birimi hizmet sunumu için gerekli şartları karşılamalıdır. 1.1 Hasta kayıt birimi, kolaylıkla

Detaylı

Prof.Dr. Sezai Vatansever İÜ Döner Sermaye İşletme Müdürü

Prof.Dr. Sezai Vatansever İÜ Döner Sermaye İşletme Müdürü İstanbul Üniversitesi Hastaneleri (İstanbul Tıp Fakültesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, İÜ Kardiyoloji EnsDtüsü, İÜ Onkoloji EnsDtüsü) Hizmet Kalitesi Standartları Çalışma Planı Tasarısı

Detaylı

SHKS-HASTANE SETİ (Versiyon 4)

SHKS-HASTANE SETİ (Versiyon 4) SHKS-HASTANE SETİ (Versiyon 4) Sağlıkta Dönüşüm Programının ana hedeflerinden biride sağlık hizmetlerinde sürekli kalite gelişimini sağlamaktır. 2003 yılında ülkemize özgü bir uygulama olarak performansa

Detaylı

TIBBİ HİZMETLER SUNUM REHBERİ. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2012

TIBBİ HİZMETLER SUNUM REHBERİ. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2012 TIBBİ HİZMETLER SUNUM REHBERİ Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2012 1 İÇİNDEKİLER Tıbbi Hizmetlerin Genel Esasları... 1 Acil Servis Hizmet Sunum Süreci... 1 Poliklinik Hizmetleri Sunum Süreci... 2 Yataklı

Detaylı

MUĞLA DEVLET HASTANESİ

MUĞLA DEVLET HASTANESİ MUĞLA DEVLET HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI Doküman No : REH 002 İlk Yayın Tarihi : 04/07/2011 Revizyon Tarihi : 00 Revizyon No : 00 ORYANTASYON REHBERİ 2011 Hastanemiz Mikrobiyoloji laboratuvarı

Detaylı

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HEMŞİRE ORYANTASYON REHBERİ. Eğitim Koordinatörlüğü / Özlem DOĞU

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HEMŞİRE ORYANTASYON REHBERİ. Eğitim Koordinatörlüğü / Özlem DOĞU TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HEMŞİRE ORYANTASYON REHBERİ Eğitim Koordinatörlüğü / Özlem DOĞU İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2. ORYANTASYON EĞİTİMİNİN AMACI 3. MİSYONUMUZ

Detaylı

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ. HASTA ve ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİTESİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ. HASTA ve ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİTESİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ U1. AMAÇU: Sağlık Bakanlığı nın 29 Nisan 2009 tarih ve 27214 sayılı Sağlık Kurum Ve Kuruluşlarında Hasta Ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanması ve Korunmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ e istinaden;

Detaylı

Bir Vakıf Hastanesinin Hasta Güvenliği Stratejilerinin Açıklanması. Öğr. Gör. Dr. Birkan TAPAN 1

Bir Vakıf Hastanesinin Hasta Güvenliği Stratejilerinin Açıklanması. Öğr. Gör. Dr. Birkan TAPAN 1 Bir Vakıf Hastanesinin Hasta Güvenliği Stratejilerinin Açıklanması Öğr. Gör. Dr. Birkan TAPAN 1 ÖZET: Bu çalışmada, bir vakıf hastanesinde bütün sistemleri kapsayan hasta güvenliği programının oluşturulması

Detaylı

SKS ve İlaç Güvenliği

SKS ve İlaç Güvenliği SKS ve İlaç Güvenliği EDİTÖRLER Prof.Dr. İrfan ŞENCAN Doç.Dr. Hanefi ÖZBEK HAZIRLAYANLAR Dr. Hasan GÜLER Dr. Abdullah ÖZTÜRK Uz. Dr. Dilek TARHAN Av. Süleyman Hafız KAPAN Ecz. Ercan KOCA Ecz. Selcen DURMAZ

Detaylı

Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı

Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı Yazarlar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı, Ankara 2012 Bu kitabın her

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ EL KİTABI

YÖNETİM SİSTEMLERİ EL KİTABI Sayfa No: 1/25 YÖNETİM SİSTEMLERİ TS EN ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ VE TS ISO 10002 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİM

Detaylı

ISBN: 978-975-590-368-2. Yazarlar Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı, Ankara 2011

ISBN: 978-975-590-368-2. Yazarlar Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı, Ankara 2011 ISBN: 978-975-590-368-2 Yazarlar Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı, Ankara 2011 Bu kitabın her türlü yayın hakkı Performans Yönetimi ve Kalite

Detaylı

BÖLÜM UYUM EĞİTİMLERİ UZMAN HEKİM/ PRATİSYEN HEKİM YÖNETİCİ VE ÇALIŞANLARI

BÖLÜM UYUM EĞİTİMLERİ UZMAN HEKİM/ PRATİSYEN HEKİM YÖNETİCİ VE ÇALIŞANLARI BÖLÜM UYUM EĞİTİMLERİ UZMAN HEKİM/ PRATİSYEN HEKİM YÖNETİCİ VE ÇALIŞANLARI Başhekim Başhekim Yardımcısı Uzman Doktor Pratisyen Hekim HİZMET FAALİYETLERİ VE İŞLEYİŞİ Hekimlerin genel görev, yetki ve sorumluluklarının

Detaylı

Özel Hastaneler Hizmet Kalite Standartları ÖZEL HASTANELER HİZMET KALİTE STANDARTLARI

Özel Hastaneler Hizmet Kalite Standartları ÖZEL HASTANELER HİZMET KALİTE STANDARTLARI ÖZEL HASTANELER HİZMET KALİTE STANDARTLARI Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı Ankara 2009 1 Yayın Hakları: Bu yapıtın tüm hakları saklıdır. Yapıt tamamen, bölüm olarak ya da özetlenerek

Detaylı

Sunuş. Dr. Hasan GÜLER. Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanı

Sunuş. Dr. Hasan GÜLER. Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanı 1 Sunuş Sağlık hizmetlerinin her açıdan daha iyi bir noktaya taşınması için her ülke uluslar arası tecrübeleri de dikkate alarak kendine özgü uygulamalar geliştirmektedir. Bakanlık olarak 2003 yılında

Detaylı

ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ

ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ KEMOTERAPİ ÜNİTESİ STANDARTLARI 1 Kemoterapi Hazırlama ve Uygulama Üniteleri Standartlarına İlişkin Rehber Standartların Oluşturulmasının Önemi ve Gerekçesi: Kanserin ana tedavi

Detaylı

SUNUŞ. Dr. Hasan GÜLER Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanı

SUNUŞ. Dr. Hasan GÜLER Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 112 HİZMET KALİTE STANDARTLARI REHBERİ SÜRÜM 1.0 PERFORMANS YÖNETİMİ VE KALİTE GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ANKARA 2008 SUNUŞ Ülkemizde sunulan 112 acil sağlık hizmetleri, son yıllarda

Detaylı

DÖKÜMANTASYON ve KAYIT

DÖKÜMANTASYON ve KAYIT DÖKÜMANTASYON ve KAYIT Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kursu XIV 14-18 Aralık 2011 Kayıt Sistemleri Kan merkezleri kayıt sistemine sahip olmalıdır Yazılı kayıt sistemi (defterler, formlar vs)

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir İli Kamu Hastaneleri Birliği Güney Bölgesi Genel Sekreterliği Kiraz Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir İli Kamu Hastaneleri Birliği Güney Bölgesi Genel Sekreterliği Kiraz Devlet Hastanesi T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir İli Kamu Hastaneleri Birliği Güney Bölgesi Genel Sekreterliği Kiraz Devlet Hastanesi ORYANTASYON REHBERİ 1 İçindekiler Tablosu 1. GENEL ORYANTASYON

Detaylı

ACİL SERVİS ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ

ACİL SERVİS ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ KOD.ACL.PR.01 YAY.TRH.: ŞUBAT 2005 REV.TRH.:EYLÜL 2012 REV.NO.:4 SAYFA NO: 1/8 1.AMAÇ : Acil serviste yürütülen faaliyetleri tanımlamak. 2.KAPSAM :Acilde çalışan doktor,hemşire ve personelleri kapsar.

Detaylı

Kırşehir İli Kamu Hastaneleri Birliği 2013 YILI FAALİYET RAPORU

Kırşehir İli Kamu Hastaneleri Birliği 2013 YILI FAALİYET RAPORU Kırşehir İli Kamu Hastaneleri Birliği 2013 YILI FAALİYET RAPORU Kısaltmalar.3-4 Önsöz... 6 Kırşehir Hastanelerinde Değişimi Yönetiyoruz..6 Birlik Organizasyon Şeması..7 Tıbbi Hizmetler Başkanlığı 8 İdari

Detaylı

ADSM/ADSH YERİNDE DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ

ADSM/ADSH YERİNDE DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ NO BÖLÜM KOD SORU 1 POLİKLİNİKLER P.1 Poliklinik girişinde gerekli düzenlemeler yapılmış mı? P.1.1 P.1.2 Poliklinik bina girişlerinde, poliklinik kat girişlerinde ( veya asansör çıkışları karşısında )

Detaylı

SİVEREK DEVLET HASTANESİ ORYANTASYON EL KİTABI

SİVEREK DEVLET HASTANESİ ORYANTASYON EL KİTABI T.C SAĞLIK BAKANLIĞI KAMU HASTANELERİ KURUMU ŞANLIURFA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ SİVEREK DEVLET HASTANESİ ORYANTASYON EL KİTABI BAŞTABİP BAŞTABİP YRD. İDARİ VE MALİ İŞLER MÜDÜRÜ SAĞLIK

Detaylı