Ağustos,2016, ANKARA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ağustos,2016, ANKARA"

Transkript

1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı Ağustos,2016, ANKARA 1

2 Editör Prof. Dr. İrfan ŞENCAN Hazırlayanlar Prof. Dr. Yeşim ÇETİNKAYA ŞARDAN Hem. Fadime CALLAK OKU Hem. Esen BATIR Dr. Erhan KABASAKAL İbrahim DOLUKÜP Dr. Ali KÖSEKAHYA Gözden Geçirenler Prof. Dr. İrfan ŞENCAN Doç. Dr. Fazilet DUYGU Prof. Dr. Yeşim Çetinkaya ŞARDAN Uzm. Dr. Tuğba SARI Prof. Dr. Selçuk KILIÇ Dr. Erhan KABASAKAL Hem. Fadime CALLAK OKU Hem. Esen BATIR Dr. Ali KÖSEKAHYA Bu Rapor da yer alan bilgiler, sonuçlar kaynak gösterilerek kullanılabilir. 2

3 T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı Veri kontrolü, analiz, değerlendirme ve ulusal raporların yayımlanması. TÜRKİYE HASTANE ENFEKSİYONLARI SÜRVEYANS SİSTEMİ İŞLEYİŞ ŞEMASI 3

4 Ulusal Enfeksiyonları Sürveyans Ağı Özet Raporu, 2015 TÜRKİYE HASTANE ENFEKSİYONLARI SÜRVEYANS SİSTEMİ Yataklı tedavi kurumlarında hastane enfeksiyonları sürveyansı enfeksiyon kontrol hekimleri ve hemşireleri tarafından Ulusal Enfeksiyonları Sürveyans Standartları kapsamında yürütülmektedir. 11/08/2005 tarihli sayılı Resmi Gazete de (RG) yayımlanan Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği 8 inci maddesi uyarınca gün hastaneleri haricindeki kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre ait bütün yataklı tedavi kurumları enfeksiyon kontrol komiteleri hastane enfeksiyonları sürveyansı yapmak ve sürveyans verilerini kayıt altına almakla yükümlüdür. 25/06/2011 tarihli sayılı RG de yayımlanan Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca hastane enfeksiyonları sürveyans verileri günlük olarak toplanıp kayıt altına alınmakta, Ulusal Enfeksiyonları Sürveyans Ağı (UHESA) üzerinden bildirim yapılmaktadır. Ulusal Enfeksiyonları Sürveyans Standartları kapsamında bütün yoğun bakım üniteleri ile yenidoğan yoğunbakım ünitelerinde beş doğum ağırlığına (<750gr, gr, gr, gr, >2500gr) göre kategorize edilerek tüm başlıklarda hastane enfeksiyonlarının hastaya dayalı sürveyansı yapılmaktadır. İkinci ve üçüncü düzey yoğun bakım ünitelerinde ilave olarak invaziv araç ilişkili hastane enfeksiyonları sürveyansı (Santral venöz kateter ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonu (SVKİ-KDE), ilişkili pnömoni (VİP), Üriner kateter ilişkili üriner sistem enfeksiyonu (ÜKİ-ÜSE)), yenidoğan yoğunbakım ünitelerinde doğum ağırlığına göre kategorize edilmiş invaziv araç ilişkili hastane enfeksiyonu sürveyansı (SVKİ-KDE, Umblikal kateter ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonu, VİP) yapılmaktadır. Yatak baz alınarak ilgili listeden belirlenen ameliyatlarda ameliyat tipine özgü cerrahi alan enfeksiyonu (CAE) sürveyansı yapılmaktadır. Sürveyans verileri Türkiye inde ve dört kurum tipi bazında (Sağlık Bakanlığı Devlet leri, Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma leri, Üniversite leri, Özel ler) değerlendirilmiştir. Belediye leri, Sağlık Bakanlığı Devlet lerine dahil edilmiştir. Üniversite leri, Kamu ve Özel Üniversite lerini içermektedir. Tablolarda yer alan ağırlıklı ortalamalar en az beş farklı birim bulunan veriler için hesaplanmıştır. Sayısı; a(b) şeklinde ifade edilen hastane verisinde a Sürveyans sistemine bildirim yapan kurum nı, b ise persentil dağılımı hesaplamaları için geçerli olan kriterleri karşılayan kurum nı ifade etmektedir. Persentil dağılımı hesaplamaları: İnvaziv araç ilişkili enfeksiyon hızları ile invaziv araç kullanım oranları persentil dağılımı analizlerine hasta ve invaziv araç sayıları 50 nin altında olan hastane verileri dahil edilmemiş, persentil dağılımı, en az 20 farklı birim bulunan veriler için hesaplanmıştır. Ameliyat tipine özgü cerrahi alan enfeksiyon sürveyansı verilerinin analizinde ilgili ameliyat tipine ait en az 20 ameliyat bildirmeyen hastaneler persentil dağılımına dahil edilmemiş. persentil dağılımı, en az 20 farklı hastane verisi olduğu durumlarda hesaplanmıştır. Antimikrobiyal direnç hızları persentil dağılımı analizlerine, etken 10 un altında olan birimler dahil edilmemiştir. 4

5 TÜRKİYE DE YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE SANTRAL VENÖZ KATETER İLİŞKİLİ KAN DOLAŞIMI ENFEKSİYONLARI (SVKİ-KDE) 5

6 Tablo 1. Türkiye de Yoğun Bakım Üniteleri Tiplerine Göre Santral Venöz Kateter İlişkili Kan Dolaşımı Enfeksiyon Hızları ve Santral Venöz Kateter Kullanım Oranları, YBU TIPI SVKİ-KDE Hızı* Santral kateter TÜRKİYE GENELİ SVKİ- KDE ortalama %10 %25 %50 Acil Yoğun Bakım 22(17) Anestezi ve Reanimasyon 262(249) Beyin Cerrahi 38(36) Çocuk Cerrahi 19(12) Çocuk Hastalıkları 85(69) Çocuk Kalp Damar Cerrahi 8(7) Cerrahi 107(88) Göğüs Cerrahi 11(10) Göğüs Hastalıkları 45(37) İç Hastalıkları 146(126) Kalp Damar Cerrahi 218(200) Karma 537(399) Koroner 257(131) Nöroloji 80(74) Yanık Ünitesi YB 24(19) YBU TIPI SK KULLANIM ORANI** Hasta TÜRKİYE GENELİ Santral Kateter ortalama %10 %25 %50 Acil Yoğun Bakım 22(17) Anestezi ve Reanimasyon 262(249) Beyin Cerrahi 38(36) Çocuk Cerrahi 19(12) Çocuk Hastalıkları 85(69) Çocuk Kalp Damar Cerrahi 8(7) Cerrahi 107(88) Göğüs Cerrahi 11(10) Göğüs Hastalıkları 45(37) İç Hastalıkları 146(126) Kalp Damar Cerrahi 218(200) Karma 537(399) Koroner 257(131) Nöroloji 80(74) Yanık Ünitesi YB 24(19)

7 Tablo 2. Türkiye de Sağlık Bakanlığı na Bağlı Devlet lerinde Yoğun Bakım Üniteleri Tiplerine Göre Santral Venöz Kateter İlişkil i Kan Dolaşımı Enfeksiyon Hızları ve Santral Venöz Kateter Kullanım Oranları, SAĞLIK BAKANLIĞI DEVLET HASTANELERİ SVKİ-KDE Hızı * YBU TIPI Santral kateter SVKİ-KDE ortalama %10 %25 %50 Acil Yoğun Bakım 6(2) Anestezi ve Reanimasyon 78(71) Beyin Cerrahi 4(4) Çocuk Cerrahi 3(2) Çocuk Hastalıkları 22(12) Cerrahi 34(25) Göğüs Hastalıkları 23(18) İç Hastalıkları 52(39) Kalp Damar Cerrahi 19(14) Karma 275(168) Kemik İliği Transplantasyon 2(2) Ünitesi YB Koroner 74(34) Nöroloji 31(27) Yanık Ünitesi YB 2(2) SAĞLIK BAKANLIĞI DEVLET HASTANELERİ SK KULLANIM ORANI** Hasta Santral Kateter ortalama %10 %25 Sayısı %50 Acil Yoğun Bakım 6(2) Anestezi ve Reanimasyon 78(71) Beyin Cerrahi 4(4) Çocuk Cerrahi 3(2) Çocuk Hastalıkları 22(12) Cerrahi 34(25) Göğüs Hastalıkları 23(18) İç Hastalıkları 52(39) Kalp Damar Cerrahi 19(14) Karma 275(168) Kemik İliği Transplantasyon 2(2) Ünitesi YB Koroner 74(34) Nöroloji 31(27) Yanık Ünitesi YB 2(2)

8 Tablo 3. Türkiye de Sağlık Bakanlığı na Bağlı Eğitim ve Araştırma lerinde Yoğun Bakım Üniteleri Tiplerine Göre Santral Venöz Kateter İlişkili Kan Dolaşımı Enfeksiyon Hızları ve Santral Venöz Kateter Kullanım Oranları, SAĞLIK BAKANLIĞI EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANELERİ SVKİ-KDE Hızı* YBU TIPI Santral kateter SVKİ- KDE ortalama Acil Yoğun Bakım 6(6) Anestezi ve Reanimasyon 67(66) Beyin Cerrahi 17(16) Çocuk Cerrahi 10(4) Çocuk Hastalıkları 19(18) Çocuk Kalp Damar Cerrahi 5(5) Cerrahi 23(23) Göğüs Cerrahi 7(6) Göğüs Hastalıkları 12(9) İç Hastalıkları 31(29) Kalp Damar Cerrahi 35(34) Karma 19(18) Kemik İliği Transplantasyon Ünitesi YB 1(1) Koroner 34(25) Nöroloji 30(28) Yanık Ünitesi YB 11(11) SAĞLIK BAKANLIĞI EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANELERİ SK KULLANIM ORANI** YBU TIPI Sayısı Hasta Santral Kateter ortalama Acil Yoğun Bakım 6(6) Anestezi ve Reanimasyon 67(66) Beyin Cerrahi 17(16) Çocuk Cerrahi 10(4) Çocuk Hastalıkları 19(18) Çocuk Kalp Damar Cerrahi 5(5) Cerrahi 23(23) Göğüs Cerrahi 7(6) Göğüs Hastalıkları 12(9) İç Hastalıkları 31(29) Kalp Damar Cerrahi 35(34) Karma 19(18) Kemik İliği Transplantasyon Ünitesi YB 1(1) Koroner 34(25) Nöroloji 30(28) Yanık Ünitesi YB 11(11)

9 Tablo 4. Türkiye de Üniversite lerinde Yoğun Bakım Üniteleri Tiplerine Göre Santral Venöz Kateter İlişkili Kan Dolaşımı Enfeksi yon Hızları ve Santral Venöz Kateter Kullanım Oranları, SVKİ-KDE HIZI* Santral kateter ÜNİVERSİTELER ortalama %10 %25 SVKİ-KDE %50 YBU TIPI Acil Yoğun Bakım 7(7) Anestezi ve Reanimasyon 44(44) Beyin Cerrahi 17(16) Çocuk Cerrahi 6(6) Çocuk Hastalıkları 41(36) Çocuk Kalp Damar Cerrahi 2(2) Cerrahi 16(16) Göğüs Cerrahi 4(4) Göğüs Hastalıkları 10(10) İç Hastalıkları 24(24) Kalp Damar Cerrahi 40(38) Karma 27(27) Kemik İliği Transplantasyon Ünitesi YB 1(1) Koroner 29(24) Nöroloji 18(18) Yanık Ünitesi YB 8(5) ÜNİVERSİTELER SK KULLANIM ORANI** Santral Hasta Kateter %50 ortalama %10 %25 Acil Yoğun Bakım 7(7) Anestezi ve Reanimasyon 44(44) Beyin Cerrahi 17(16) Çocuk Cerrahi 6(6) Çocuk Hastalıkları 41(36) Çocuk Kalp Damar Cerrahi 2(2) Cerrahi 16(16) Göğüs Cerrahi 4(4) Göğüs Hastalıkları 10(10) İç Hastalıkları 24(24) Kalp Damar Cerrahi 40(38) Karma 27(27) Kemik İliği Transplantasyon Ünitesi YB 1(1) Koroner 29(24) Nöroloji 18(18) Yanık Ünitesi YB 8(5)

10 Tablo 5. Türkiye de Özel lerde Yoğun Bakım Üniteleri Tiplerine Göre Santral Venöz Kateter İlişkili Kan Dolaşımı Enfeksiyon Hızl arı ve Santral Venöz Kateter Kullanım Oranları, YBU TIPI SVKİ-KDE HIZI* Santral kateter SVKİ-KDE ÖZEL HASTANELER ortalama %10 %25 %50 Acil Yoğun Bakım 3(2) Anestezi ve Reanimasyon 73(68) Çocuk Hastalıkları 3(3) Cerrahi 34(24) İç Hastalıkları 39(34) Kalp Damar Cerrahi 124(114) Karma 216(186) Koroner 120(48) Nöroloji 1(1) Yanık Ünitesi YB 3(1) ÖZEL HASTANELER SK KULLANIM ORANI** Sayısı Hasta Santral Kateter ortalama Acil Yoğun Bakım 3(2) Anestezi ve Reanimasyon 73(68) Çocuk Hastalıkları 3(3) Cerrahi 34(24) İç Hastalıkları 39(34) Kalp Damar Cerrahi 124(114) Karma 216(186) Koroner 120(48) Nöroloji 1(1) Yanık Ünitesi YB 3(1) (*) SVKİ-KDE: Santral venöz kateter ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonu (**) SK: Santral venöz kateter SKİ-KDE SVKİ-KDE hızı = x 1000 SK Kullanım Oranı = SK : ortalama ve persentil dağlımı (parantez içi) birim. SK Hasta 10

11 TÜRKİYE DE YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE ÜRİNER KATETER İLİŞKİLİ ÜRİNER SİSTEM ENFEKSİYONLARI (ÜKİ-ÜSE) 11

12 Tablo 6. Türkiye de Yoğun Bakım Üniteleri Tiplerine Göre Üriner Kateter İlişkili Üriner Sistem Enfeksiyon Hızları ve Üriner Kateter Kullanım Oranları, ÜKİ-ÜSE Hızı* Üriner kateter ÜKİ-ÜSE TÜRKİYE GENELİ ortalama Acil Yoğun Bakım 22(22) Anestezi ve Reanimasyon 262(258) Beyin Cerrahi 38(36) Çocuk Beyin Cerrahi 1(1) Çocuk Cerrahi 19(8) Çocuk Hastalıkları 85(68) Çocuk Kalp Damar Cerrahi 8(7) Cerrahi 107(102) Göğüs Cerrahi 11(10) Göğüs Hastalıkları 45(44) İç Hastalıkları 146(142) Kadın Hastalıkları ve Doğum 10(9) Kalp Damar Cerrahi 218(205) Karma 537(500) Koroner 257(244) Nöroloji 80(78) Yanık Ünitesi YB 24(21) TÜRKİYE GENELİ ÜK KULLANIM ORANI** Hasta Üriner kateter ortalama Acil Yoğun Bakım 22(22) Anestezi ve Reanimasyon 262(258) Beyin Cerrahi 38(36) Çocuk Beyin Cerrahi 1(1) Çocuk Cerrahi 19(8) Çocuk Hastalıkları 85(68) Çocuk Kalp Damar Cerrahi 8(7) Cerrahi 107(102) Göğüs Cerrahi 11(10) Göğüs Hastalıkları 45(44) İç Hastalıkları 146(142) Kadın Hastalıkları ve Doğum 10(9) Kalp Damar Cerrahi 218(205) Karma 537(500) Koroner 257(244) Nöroloji 80(78) Yanık Ünitesi YB 24(21) Tablo 7. Türkiye de Sağlık Bakanlığı na Bağlı Devlet lerinde Yoğun Bakım Üniteleri Tiplerine Göre Üriner Kateter İlişkili Üriner Sistem Enfeksiyon Hızları ve Üriner Kateter Kullanım Oranları,

13 ÜKİ-ÜSE Hızı* Üriner kateter SAĞLIK BAKANLIĞI DEVLET HASTANELERİ ÜKİ-ÜSE ortalama Acil Yoğun Bakım 6(6) Anestezi ve Reanimasyon 78(76) Beyin Cerrahi 4(4) Çocuk Cerrahi 3(2) Çocuk Hastalıkları 22(13) Cerrahi 34(33) Göğüs Hastalıkları 23(23) İç Hastalıkları 52(52) Kadın Hastalıkları ve 7(7) Doğum Kalp Damar Cerrahi 19(15) Karma 275(248) Koroner 77(72) Nöroloji 31(30) Yanık Ünitesi YB 2(2) SAĞLIK BAKANLIĞI DEVLET HASTANELERİ ÜK KULLANIM ORANI** Hasta Üriner Kateter ortalama Acil Yoğun Bakım 6(6) Anestezi ve Reanimasyon 78(76) Beyin Cerrahi 4(4) Çocuk Cerrahi 3(2) Çocuk Hastalıkları 22(13) Cerrahi 34(33) Göğüs Hastalıkları 23(23) İç Hastalıkları 52(52) Kadın Hastalıkları ve Doğum 7(7) Kalp Damar Cerrahi 19(15) Karma 275(248) Koroner 77(72) Nöroloji 31(30) Yanık Ünitesi YB 2(2) Tablo 8. Türkiye de Sağlık Bakanlığı na Bağlı Eğitim ve Araştırma lerinde Yoğun Bakım Üniteleri Tiplerine Göre Üriner Kateter İ lişkili Üriner Sistem Enfeksiyon Hızları ve Üriner Kateter Kullanım Oranları,

14 SAĞLIK BAKANLIĞI EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANELERİ ÜKİ-ÜSE Hızı* Üriner kateter ÜKİ-ÜSE ortalama Acil Yoğun Bakım 6(6) Anestezi ve Reanimasyon 67(66) Beyin Cerrahi 17(16) Çocuk Cerrahi 10(1) Çocuk Hastalıkları 19(17) Çocuk Kalp Damar Cerrahi 5(5) Cerrahi 23(23) Göğüs Cerrahi 7(6) Göğüs Hastalıkları 12(11) İç Hastalıkları 31(30) Kadın Hastalıkları ve 3(2) Doğum Kalp Damar Cerrahi 35(34) Karma 19(18) Koroner 34(34) Nöroloji 30(29) Yanık Ünitesi YB 11(11) SAĞLIK BAKANLIĞI EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANELERİ ÜK KULLANIM ORANI** Hasta Üriner Kateter ortalama Acil Yoğun Bakım 6(6) Anestezi ve Reanimasyon 67(66) Beyin Cerrahi 17(16) Çocuk Cerrahi 10(1) Çocuk Hastalıkları 19(17) Çocuk Kalp Damar Cerrahi 5(5) Cerrahi 23(23) Göğüs Cerrahi 7(6) Göğüs Hastalıkları 12(11) İç Hastalıkları 31(30) Kadın Hastalıkları ve Doğum 3(2) Kalp Damar Cerrahi 35(34) Karma 19(18) Koroner 34(34) Nöroloji 30(29) Yanık Ünitesi YB 11(11) Tablo 9. Türkiye de Üniversite lerinde Yoğun Bakım Üniteleri Tiplerine Göre Üriner Kateter İlişkili Üriner Sistem Enfeksiyon Hı zları ve Üriner Kateter Kullanım Oranları,

15 ÜKİ-ÜSE Hızı* Üriner kateter ÜNİVERSİTELER ÜKİ- ÜSE ortalama %75 %9 Acil Yoğun Bakım 7(7) Anestezi ve Reanimasyon 44(44) Beyin Cerrahi 17(16) Çocuk Beyin Cerrahi 1(1) Çocuk Cerrahi 6(5) Çocuk Hastalıkları 41(36) Çocuk Kalp Damar Cerrahi 2(2) Cerrahi 16(16) Göğüs Cerrahi 4(4) Göğüs Hastalıkları 10(10) İç Hastalıkları 24(24) Kalp Damar Cerrahi 40(39) Karma 27(27) Koroner 29(28) Nöroloji 18(18) Yanık Ünitesi YB 8(7) ÜNİVERSİTELER ÜK KULLANIM ORANI** Hasta Üriner Kateter ortalama Acil Yoğun Bakım 7(7) Anestezi ve Reanimasyon 44(44) Beyin Cerrahi 17(16) Çocuk Beyin Cerrahi 1(1) Çocuk Cerrahi 6(5) Çocuk Hastalıkları 41(36) Çocuk Kalp Damar Cerrahi 2(2) Cerrahi 16(16) Göğüs Cerrahi 4(4) Göğüs Hastalıkları 10(10) İç Hastalıkları 24(24) Kalp Damar Cerrahi 40(39) Karma 27(27) Koroner 29(28) Nöroloji 18(18) Yanık Ünitesi YB 8(7) Tablo 10. Türkiye de Özel lerde Yoğun Bakım Üniteleri Tiplerine Göre Üriner Kateter İlişkili Üriner Sistem Enfeksiyon Hızları ve Üriner Kateter Kullanım Oranları,

16 ÖZEL HASTANELER ÜKİ-ÜSE HIZI* Üriner kateter ÜKİ-ÜSE ortalama Acil Yoğun Bakım 3(3) Anestezi ve Reanimasyon 73(72) Çocuk Hastalıkları 3(2) Cerrahi 34(30) İç Hastalıkları 39(36) Kalp Damar Cerrahi 124(117) Karma 216(207) Koroner 120(110) Nöroloji 1(1) Yanık Ünitesi YB 3(1) ÖZEL HASTANELER ÜK KULLANIM ORANI** Hasta Üriner Kateter ortalama Acil Yoğun Bakım 3(3) Anestezi ve Reanimasyon 73(72) Çocuk Hastalıkları 3(2) Cerrahi 34(30) İç Hastalıkları 39(36) Kalp Damar Cerrahi 124(117) Karma 216(207) Koroner 120(110) Nöroloji 1(1) Yanık Ünitesi YB 3(1) (*) ÜKİ-ÜSE : Üriner kateter ilişkili üriner sistem enfeksiyonu (**) ÜK : Üriner Kateter ÜKİ-ÜSE hızı = ÜKİ-ÜSE x 1000 Üriner ÜK Kullanım Oranı = kateter : ortalama ve persentil dağlımı (parantez içi) birim. Üriner kateter Hasta 16

17 TÜRKİYE DE YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE VENTİLATÖR İLİŞKİLİ PNÖMONİ (VİP) 17

18 Tablo 11. Türkiye de Yoğun Bakım Üniteleri Tiplerine Göre İlişkili Pnömoni Hızları ve Kullanım Oranları, TÜRKİYE GENELİ VİP Hızı* Günü Vip sayı ortalama Acil Yoğun Bakım 22(13) Anestezi ve Reanimasyon 262(250) Beyin Cerrahi 38(35) Çocuk Beyin Cerrahi 1(1) Çocuk Cerrahi 19(13) Çocuk Hastalıkları 85(72) Çocuk Kalp Damar Cerrahi 8(7) Cerrahi 107(86) Göğüs Cerrahi 11(8) Göğüs Hastalıkları 45(34) İç Hastalıkları 146(115) Kalp Damar Cerrahi 218(193) Karma 537(392) Koroner 257(119) Nöroloji 80(67) Yanık Ünitesi YB 24(8) TÜRKİYE GENELİ VENTİLATÖR KULLANIM ORANI Sayısı Hasta Günü Günü Acil Yoğun Bakım 22(13) Anestezi ve Reanimasyon 262(250) Beyin Cerrahi 38(35) Çocuk Beyin Cerrahi 1(1) Çocuk Cerrahi 19(13) Çocuk Hastalıkları 85(72) Çocuk Kalp Damar Cerrahi 8(7) Cerrahi 107(86) Göğüs Cerrahi 11(8) Göğüs Hastalıkları 45(34) İç Hastalıkları 146(115) Kalp Damar Cerrahi 218(193) Karma 537(392) Koroner 257(119) Nöroloji 80(67) Yanık Ünitesi YB 24(8)

19 Tablo 12. Türkiye de Sağlık Bakanlığı na Bağlı Devlet lerinde Yoğun Bakım Üniteleri Tiplerine Göre İlişkil i Pnömoni Hızları ve Kullanım Oranları, SAĞLIK BAKANLIĞI DEVLET HASTANELERİ VİP Hızı* VİP Anestezi ve Reanimasyon 78(71) Beyin Cerrahi 4(3) Çocuk Cerrahi 3(2) Çocuk Hastalıkları 22(15) Cerrahi 34(24) Göğüs Hastalıkları 23(17) İç Hastalıkları 52(33) Kalp Damar Cerrahi 19(13) Karma 275(155) Koroner 77(28) Nöroloji 31(23) SAĞLIK BAKANLIĞI DEVLET HASTANELERİ VENTİLATÖR KULLANIM ORANI Hasta Günü Anestezi ve Reanimasyon 78(71) Beyin Cerrahi 4(3) Çocuk Cerrahi 3(2) Çocuk Hastalıkları 22(15) Cerrahi 34(24) Göğüs Hastalıkları 23(17) İç Hastalıkları 52(33) Kalp Damar Cerrahi 19(13) Karma 275(155) Koroner 77(28) Nöroloji 31(23)

20 Tablo 13. Türkiye de Sağlık Bakanlığı na Bağlı Eğitim ve Araştırma lerinde Yoğun Bakım Üniteleri Tiplerine Göre İlişk ili Pnömoni Hızları ve Kullanım Oranları, SAĞLIK BAKANLIĞI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANELERİ VİP HIZI* Vip Sayısı Acil Yoğun Bakım 6(3) Anestezi ve Reanimasyon 67(65) Beyin Cerrahi 17(16) Çocuk Cerrahi 10(5) Çocuk Hastalıkları 19(18) Çocuk Kalp Damar Cerrahi 5(5) Cerrahi 23(21) Göğüs Cerrahi 7(6) Göğüs Hastalıkları 12(8) İç Hastalıkları 31(26) Kalp Damar Cerrahi 35(32) Karma 19(18) Koroner 34(25) Nöroloji 30(25) Yanık Ünitesi YB 11(4) SAĞLIK BAKANLIĞI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANELERİ VENTİLATÖR KULLANIM ORANI Hasta Günü Acil Yoğun Bakım 6(3) Anestezi ve Reanimasyon 67(65) Beyin Cerrahi 17(16) Çocuk Cerrahi 10(5) Çocuk Hastalıkları 19(18) Çocuk Kalp Damar Cerrahi 5(5) Cerrahi 23(21) Göğüs Cerrahi 7(6) Göğüs Hastalıkları 12(8) İç Hastalıkları 31(26) Kalp Damar Cerrahi 35(32) Karma 19(18) Koroner 34(25) Nöroloji 30(25) Yanık Ünitesi YB 11(4)

21 Tablo 1 4. Türkiye de Üniversite lerinde Yoğun Bakım Üniteleri Tiplerine Göre İlişkili Pnömoni Hızları ve K ullanım Oranları, ÜNİVERSİTELER VİP HIZI* Vip Sayısı Acil Yoğun Bakım 7(7) Anestezi ve Reanimasyon 44(44) Beyin Cerrahi 17(16) Çocuk Beyin Cerrahi 1(1) Çocuk Cerrahi 6(6) Çocuk Hastalıkları 41(36) Çocuk Kalp Damar Cerrahi 2(2) Cerrahi 16(15) Göğüs Cerrahi 4(2) Göğüs Hastalıkları 10(9) İç Hastalıkları 24(24) Kalp Damar Cerrahi 40(36) Karma 27(26) Koroner 29(23) Nöroloji 18(18) Organ ve Doku Nakli Ünitesi YB 2(1) Yanık Ünitesi YB 8(3) ÜNİVERSİTELER VENTİLATÖR KULLANIM ORANI Hasta Acil Yoğun Bakım 7(7) Anestezi ve Reanimasyon 44(44) Beyin Cerrahi 17(16) Çocuk Beyin Cerrahi 1(1) Çocuk Cerrahi 6(6) Çocuk Hastalıkları 41(36) Çocuk Kalp Damar Cerrahi 2(2) Cerrahi 16(15) Göğüs Cerrahi 4(2) Göğüs Hastalıkları 10(9) İç Hastalıkları 24(24) Kalp Damar Cerrahi 40(36) Karma 27(26) Koroner 29(23) Nöroloji 18(18) Organ ve Doku Nakli Ünitesi YB 2(1) Yanık Ünitesi YB 8(3)

22 Tablo 15. Türkiye de Özel lerde Yoğun Bakım Üniteleri Tiplerine Göre İlişkili Pnömoni Hızları ve Kullanım Oranları ÖZEL HASTANELER VİP HIZI* Vip Sayısı Acil Yoğun Bakım 3(3) Anestezi ve Reanimasyon 73(70) Çocuk Hastalıkları 3(3) Cerrahi 34(26) İç Hastalıkları 39(32) Kalp Damar Cerrahi 124(112) Karma 216(193) Koroner 120(43) Nöroloji 1(1) Yanık Ünitesi YB 3(1) VENTİLATÖR KULLANIM ORANI Hasta ÖZEL HASTANELER Acil Yoğun Bakım 3(3) Anestezi ve Reanimasyon 73(70) Çocuk Hastalıkları 3(3) Cerrahi 34(26) İç Hastalıkları 39(32) Kalp Damar Cerrahi 124(112) Karma 216(193) Koroner 120(43) Nöroloji 1(1) Yanık Ünitesi YB 3(1) (*) VİP : ilişkili pnömoni VİP VİP hızı = x 1000 Kullanım Oranı = : ortalama ve persentil dağlımı (parantez içi) birim. Hasta 22

23 TÜRKİYE DE YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE VENTİLATÖR İLİŞKİLİ OLAY (VİO) 23

24 Tablo 16. Türkiye de Yoğun Bakım Üniteleri Tiplerine Göre İlişkili Olay Hızları ve Kullanım Oranları TÜRKİYE GENELİ VİO Hızı* Günü VİO Sayısı ortalama Acil Yoğun Bakım 22(13) Anestezi ve Reanimasyon 262(250) Beyin Cerrahi 38(35) Cerrahi 107(86) Göğüs Cerrahi 11(8) Göğüs Hastalıkları 45(34) İç Hastalıkları 146(115) Kalp Damar Cerrahi 218(193) Karma 537(392) Koroner 250(119) Nöroloji 80(67) Yanık Ünitesi YB 24(8) TÜRKİYE GENELİ VENTİLATÖR KULLANIM ORANI Sayısı Hasta Günü Günü Acil Yoğun Bakım 22(13) Anestezi ve Reanimasyon 262(250) Beyin Cerrahi 38(35) Cerrahi 107(86) Göğüs Cerrahi 11(8) Göğüs Hastalıkları 45(34) İç Hastalıkları 146(115) Kalp Damar Cerrahi 218(193) Karma 537(392) Koroner 250(119) Nöroloji 80(67) Yanık Ünitesi YB 24(8)

25 Tablo 17. Türkiye de Sağlık Bakanlığı na Bağlı Devlet lerinde Yoğun Bakım Üniteleri Tiplerine Göre İlişkil i Olay Hızları ve Kullanım Oranları SAĞLIK BAKANLIĞI DEVLET HASTANELERİ VİO Hızı* VİO Anestezi ve Reanimasyon 78(71) Beyin Cerrahi 4(3) Cerrahi 34(24) Göğüs Hastalıkları 23(17) İç Hastalıkları 52(33) Kalp Damar Cerrahi 19(13) Karma 275(155) Koroner 77(28) Nöroloji 31(23) SAĞLIK BAKANLIĞI DEVLET HASTANELERİ VENTİLATÖR KULLANIM ORANI Hasta Günü Anestezi ve Reanimasyon 78(71) Beyin Cerrahi 4(3) Cerrahi 34(24) Göğüs Hastalıkları 23(17) İç Hastalıkları 52(33) Kalp Damar Cerrahi 19(13) Karma 275(155) Koroner 77(28) Nöroloji 31(23)

26 Tablo 18. Türkiye de Sağlık Bakanlığı na Bağlı Eğitim ve Araştırma lerinde Yoğun Bakım Üniteleri Tiplerine Göre İlişkili Olay Hızları ve Kullanım Oranları SAĞLIK BAKANLIĞI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANELERİ VİO HIZI* VİO Sayısı Acil Yoğun Bakım 6(3) Anestezi ve Reanimasyon 67(65) Beyin Cerrahi 17(16) Cerrahi 23(21) Göğüs Cerrahi 7(6) Göğüs Hastalıkları 12(8) İç Hastalıkları 31(26) Kalp Damar Cerrahi 35(32) Karma 19(18) Koroner 34(25) Nöroloji 30(25) SAĞLIK BAKANLIĞI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANELERİ VENTİLATÖR KULLANIM ORANI Hasta Günü Acil Yoğun Bakım 6(3) Anestezi ve Reanimasyon 67(65) Beyin Cerrahi 17(16) Cerrahi 23(21) Göğüs Cerrahi 7(6) Göğüs Hastalıkları 12(8) İç Hastalıkları 31(26) Kalp Damar Cerrahi 35(32) Karma 19(18) Koroner 34(25) Nöroloji 30(25)

27 Tablo 19. Türkiye de Üniversite lerinde Yoğun Bakım Üniteleri Tiplerine Göre İlişkili Olay Hızları ve Kullanım Oranları ÜNİVERSİTELER VİO HIZI* VİO Sayısı Acil Yoğun Bakım 7(7) Anestezi ve Reanimasyon 44(44) Beyin Cerrahi 17(16) Cerrahi 16(15) Göğüs Cerrahi 4(2) Göğüs Hastalıkları 10(9) İç Hastalıkları 24(24) Kalp Damar Cerrahi 40(36) Karma 27(26) Koroner 29(23) Nöroloji 18(18) Yanık Ünitesi YB 8(3) ÜNİVERSİTELER VENTİLATÖR KULLANIM ORANI Hasta Acil Yoğun Bakım 7(7) Anestezi ve Reanimasyon 44(44) Beyin Cerrahi 17(16) Cerrahi 16(15) Göğüs Cerrahi 4(2) Göğüs Hastalıkları 10(9) İç Hastalıkları 24(24) Kalp Damar Cerrahi 40(36) Karma 27(26) Koroner 29(23) Nöroloji 18(18) Yanık Ünitesi YB 8(3)

28 Tablo 20. Türkiye de Özel lerde Yoğun Bakım Üniteleri Tiplerine Göre İlişkili Olay Hızları ve Kullanım Oranları ÖZEL HASTANELER VİO HIZI* VİO Sayısı Acil Yoğun Bakım 3(3) Anestezi ve Reanimasyon 73(70) Cerrahi 34(26) İç Hastalıkları 39(32) Kalp Damar Cerrahi 124(112) Karma 216(193) Koroner 120(43) Nöroloji 1(1) Yanık Ünitesi YB 3(1) VENTİLATÖR KULLANIM ORANI Hasta ÖZEL HASTANELER Acil Yoğun Bakım 3(3) Anestezi ve Reanimasyon 73(70) Cerrahi 34(26) İç Hastalıkları 39(32) Kalp Damar Cerrahi 124(112) Karma 216(193) Koroner 120(43) Nöroloji 1(1) Yanık Ünitesi YB 3(1) (*) VİO : ilişkili Olay VİO VİO hızı = x 1000 Kullanım Oranı = Hasta : ortalama ve persentil dağlımı (parantez içi) birim. 28

29 TÜRKİYE DE YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE İNVAZİV ARAÇ İLİŞKİLİ HASTANE ENFEKSİYONLARI 29

30 Tablo 21: Türkiye de Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde Santral Venöz Kateter İlişkili Kan Dolaşımı Enfeksiyon Hızları ve Santal Venöz Kateter Kullanım Oranları SVKİ-KDE HIZI Doğum Birim Sayısı SVKİ-KDE SK Günü 10% 25% 50% 75% 90% Ağırlığı Sayısı TÜRKİYE (34) (53) (75) (85) > (93) SAĞLIK BAKANLIĞI DEVLET HASTANELERİ (0) (2) (5) (4) > (5) SAĞLIK BAKANLIĞI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANELERİ (8) (12) (16) (20) > (22) ÜNİVERSİTE HASTANELERİ (13) (21) (22) (28) > (28) ÖZEL HASTANELER (13) (18) (32) (33) > (38) Santral Venöz Kateter Kullanım Oranı Doğum Ağırlığı Birim Sayısı SK Günü Hasta Günü 10% 25% 50% 75% 90% TÜRKİYE (34) (53) (75) (85) > (93) SAĞLIK BAKANLIĞI DEVLET HASTANELERİ (0) (2) (5) (4) > (5) SAĞLIK BAKANLIĞI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANELERİ (8) (12) (16) (20) > (22) ÜNİVERSİTE HASTANELERİ (13) (21) (22) (28) > (28) ÖZEL HASTANELER (13) (18) (32) (33) > (38) (*) SVKİ-KDE: Santral venöz kateter ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonu SKİ-KDE hızı = SVKİ-KDE SK x 1000 SK Kullanım Oranı = SK Hasta 30

31 Tablo 22: Türkiye de Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde Umbilikal Kateter İlişkili Kan Dolaşımı Enfeksiyon Hızları ve Umbilikal Kateter Kullanım Oranları UKİ-KDE HIZI TİPİ Birim UKİ-KDE UK 10% 25% 50% 75% 90% Sayısı Sayı ortalama TÜRKİYE (93) (129) (180) (187) > (172) SAĞLIK BAKANLIĞI DEVLET HASTANELERİ (9) (13) (16) (19) > (21) SAĞLIK BAKANLIĞI EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANELERİ (17) (23) (26) (32) > (31) ÜNİVERSİTE HASTANELERİ (28) (27) (35) (33) > (34) ÖZEL HASTANELER (39) (66) (103) (103) > (86) UMBİLİKAL KATETER KULLANIM ORANLARI TİPİ Birim Sayısı UK Hasta ortalama 10% 25% 50% 75% 90% TÜRKİYE (93) (129) (180) (187) > (172) SAĞLIK BAKANLIĞI DEVLET HASTANELERİ (9) (13) (16) (19) > (21) SAĞLIK BAKANLIĞI EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANELERİ (17) (23) (26) (32) > (31) ÜNİVERSİTE HASTANELERİ (28) (27) (35) (33) > (34) ÖZEL HASTANELER (39) (66) (103) (103) > (86) (*)UKİ-KDE : Umblikal kateter ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonu ()** UK : Umbilikal Kateter UK UKİ-KDE x 1000 **UK Kullanım Oranı = *UKİ-KDE hızı = UK Hasta 31

32 Tablo 23: Türkiye de Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde İlişkili Pnömoni Hızları ve Kullanım Oranları DOĞUM AĞIRLIĞI VİP Hızı Birim VİP Persentil 10% 25% 50% Ortanca 75% 90% TÜRKİYE (135) (173) (224) (268) > (284) Sağlık Bakanlığı Devlet leri (13) (16) (20) (31) > (41) Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma leri (21) (24) (26) (29) > (37) Üniversite leri (35) (38) (43) (45) > (46) Özel ler (66) (95) (135) (163) > (160) Kullanım Oranı Persentil DOĞUM AĞIRLIĞI Birim Hasta 10% 25% 50% Ortanca 75% 90% TÜRKİYE (135) (173) (224) (268) > (284) Sağlık Bakanlığı Devlet leri (13) (16) (20) (31) > (41) Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma leri (21) (24) (26) (29) > (37) Üniversite leri (35) (38) (43) (45) > (46) Özel ler (66) (95) (135) (163) > (160) (*) VİP: ilişkili pnömoni VİP hızı = VİP x 1000 Kullanım Oranı = Hasta 32

33 TÜRKİYE DE AMELİYAT TİPİNE ÖZGÜ CERRAHİ ALAN ENFEKSİYONLARI (CAE) 33

34 Tablo 24. Yataklı Tedavi Kurumlarında Ameliyat Türlerine ve Risk İndeks Sınıflarına Göre Cerrahi Alan Enfeksiyon Hızları ve Dağılımları Türkiye. Ameliyat Uhesa kodu Tanımlama Cerrahi Alan Enfeksiyon Hızları Risk Sayısı CAE Sayısı Ameliyat İndeksi Sayısı ortalama %10 *25 50% AAA Abdominal aort anevrizması onarımı 0 12(1) AAA Abdominal a 1 21(1) ort anevrizması onarımı AAA Abdominal aort anevrizması onarımı 2 12(2) AAA Abdominal aort anevrizması onarımı 3 1(0) HİST Abdominal histerektomi 0 252(119) HİST Abdominal histerektomi 1 233(68) HİST Abdominal histerektomi 2 73(7) HİST Abdominal histerektomi 3 6(1) APPEN Appendektomi 0 350(198) APPEN Appendektomi 1 304(112) APPEN Appendektomi 2 135(19) APPEN Appendektomi 3 30(0) AVF Arteriyovenöz fistül açılması 0 7(2) AVF Arteriyovenöz fistül açılması 1 7(1) AVF Arteriyovenöz fistül açılması 2 5(0) ART Artroskopi 0 6(1) ART Artroskopi 1 120(45) ART Artroskopi 2 25(0) BOYUN Boyun cerrahisi 0 28(6) BOYUN Boyun cerrahisi 1 24(4) BOYUN Boyun cerrahisi 2 6(2) BOYUN Boyun cerrahisi 3 1(0) NEFR Böbrek Cerrahisi 0 52(15) NEFR Böbrek Cerrahisi 1 35(6) NEFR Böbrek Cerrahisi 2 14(0)

ULUSAL HASTANE ENFEKSİYONLARI SÜRVEYANS AĞI (UHESA) RAPORU ÖZET VERİ, 2011 Yoğun Bakım Ünitelerinde İnvaziv Araç İlişkili Hastane Enfeksiyonları

ULUSAL HASTANE ENFEKSİYONLARI SÜRVEYANS AĞI (UHESA) RAPORU ÖZET VERİ, 2011 Yoğun Bakım Ünitelerinde İnvaziv Araç İlişkili Hastane Enfeksiyonları T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmet Standartları Dairesi Başkanlığı ULUSAL HASTANE ENFEKSİYONLARI SÜRVEYANS AĞI (UHESA) RAPORU ÖZET VERİ, 2011 Yoğun Bakım Ünitelerinde

Detaylı

ULUSAL HASTANE ENFEKSİYONLARI SÜRVEYANS AĞI ÖZET RAPORU 2014

ULUSAL HASTANE ENFEKSİYONLARI SÜRVEYANS AĞI ÖZET RAPORU 2014 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmet Standartları Dairesi Başkanlığı ULUSAL HASTANE ENFEKSİYONLARI SÜRVEYANS AĞI ÖZET RAPORU 2014 Mayıs,2015, ANKARA 1 Editör Prof. Dr.

Detaylı

ULUSAL HASTANE ENFEKSİYONLARI SÜRVEYANS AĞI (UHESA) RAPORU ÖZET VERİ, 2013

ULUSAL HASTANE ENFEKSİYONLARI SÜRVEYANS AĞI (UHESA) RAPORU ÖZET VERİ, 2013 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü Sağlık Hizmet Standartları Dairesi Başkanlığı ULUSAL HASTANE ENFEKSİYONLARI SÜRVEYANS AĞI (UHESA) RAPORU ÖZET VERİ, 2013 Bu Rapor da yer alan bilgiler.

Detaylı

ULUSAL HASTANE ENFEKSİYONLARI SÜRVEYANS AĞI (UHESA) RAPORU ÖZET VERİ, 2010

ULUSAL HASTANE ENFEKSİYONLARI SÜRVEYANS AĞI (UHESA) RAPORU ÖZET VERİ, 2010 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı ULUSAL HASTANE ENFEKSİYONLARI SÜRVEYANS AĞI (UHESA) RAPORU ÖZET VERİ, 2010 REFİK SAYDAM HIFZISSIHHA MERKEZİ BAŞKANLIĞI ULUSAL HASTANE ENFEKSİYONLARI

Detaylı

ULUSAL HASTANE ENFEKSİYONLARI SÜRVEYANS AĞI (UHESA) RAPORU ÖZET VERİ,

ULUSAL HASTANE ENFEKSİYONLARI SÜRVEYANS AĞI (UHESA) RAPORU ÖZET VERİ, T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı ULUSAL HASTANE ENFEKSİYONLARI SÜRVEYANS AĞI (UHESA) RAPORU ÖZET VERİ, 2008-2009 REFİK SAYDAM HIFZISSIHHA MERKEZİ BAŞKANLIĞI ULUSAL HASTANE

Detaylı

Uluslararası Verilerin

Uluslararası Verilerin Uluslararası Verilerin Karşılaştırılması Dr. Funda Şimşek SB Okmeydanı EAH Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji USBİS 2017 UHESA -Türkiye (Ulusal Hastane Enfeksiyonları Surveyans Ağı) NHSN -

Detaylı

Ulusal Hastane Enfeksiyonları Sürveyans Ağı (UHESA)

Ulusal Hastane Enfeksiyonları Sürveyans Ağı (UHESA) Ulusal Hastane Enfeksiyonları Sürveyans Ağı (UHESA) Doç. Dr. Mustafa Gökhan Gözel Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı ve Klinik

Detaylı

TÜRKİYE DE SAĞLIK HİZMETİ İLİŞKİLİ ENFEKSİYONLAR SÜRVEYANS VERİLERİ 2016

TÜRKİYE DE SAĞLIK HİZMETİ İLİŞKİLİ ENFEKSİYONLAR SÜRVEYANS VERİLERİ 2016 TÜRKİYE DE SAĞLIK HİZMETİ İLİŞKİLİ ENFEKSİYONLAR SÜRVEYANS VERİLERİ 2016 Can Hüseyin Hekimoğlu Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı Sağlık Hizmeti ile İlişkili Enfeksiyonların Kontrolü

Detaylı

SAGLIK HIZMETI ILISKILI ENFEKSIYON SURVEYANSI. Dr. Erhan KABASAKAL T.C. Saglik Bakanligi Saglik Hizmetleri Genel Mudurlugu

SAGLIK HIZMETI ILISKILI ENFEKSIYON SURVEYANSI. Dr. Erhan KABASAKAL T.C. Saglik Bakanligi Saglik Hizmetleri Genel Mudurlugu SAGLIK HIZMETI ILISKILI ENFEKSIYON SURVEYANSI Dr. Erhan KABASAKAL T.C. Saglik Bakanligi Saglik Hizmetleri Genel Mudurlugu 2008 yılında kurulan UHESA, web tabanlı bir veri programıdır. Kamu Hastaneleri

Detaylı

HASTANE ENFEKSİYONLARI VE SÜRVEYANS

HASTANE ENFEKSİYONLARI VE SÜRVEYANS HASTANE ENFEKSİYONLARI VE SÜRVEYANS Dr. Kaya Süer Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı İÇERİK Sürveyansın tanımı Amaçlar CDC Hastane enfeksiyonu

Detaylı

HASTANE İNFEKSİYONLARININ SÜRVEYANSI. Prof. Dr. Oğuz KARABAY

HASTANE İNFEKSİYONLARININ SÜRVEYANSI. Prof. Dr. Oğuz KARABAY HASTANE İNFEKSİYONLARININ SÜRVEYANSI Prof. Dr. Oğuz KARABAY Hastane İnfeksiyonları Tanım Hastalar hastaneye başvurduktan sonra gelişen ve başvuru sırasında kuluçka döneminde olmayan yada hastanede oluşmasına

Detaylı

Hazırlayan

Hazırlayan Yürürlük i: 14.09.2012 SÜRVEYANS TALİMATI Revizyon i: Sayfa: 1/5 Revizyon Açıklaması - Revize edildi - Yeni eklendi Madde No - 1.2, 2.3, 2.6-2.5 KAPSAM: Tüm birimler Hazırlayan Güler DEMİRCİ Canan SERÇELİK

Detaylı

TABLO-24: TÜRKİYE'DEKİ HASTANELERDE GÖREVLİ UZMAN HEKİMLERİN YILLARA VE KURUMLARA GÖRE DAĞILIMI, 1995-2006

TABLO-24: TÜRKİYE'DEKİ HASTANELERDE GÖREVLİ UZMAN HEKİMLERİN YILLARA VE KURUMLARA GÖRE DAĞILIMI, 1995-2006 4 Sağlık İnsangücü TABLO24: TÜRKİYE'DEKİ HASTANELERDE GÖREVLİ UZMAN HEKİMLERİN YILLARA VE KURUMLARA GÖRE DAĞILIMI, 19952006 YILLAR SAĞLIK BAKANLIĞI SSK ÜNİVERSİTE DİĞER TOPLAM 1995 9.019 3.715 4.865 2.149

Detaylı

AGUH Komisyonu Temel Eğitim Programı, 2013 İnfeksiyon Kontrol Komitesi nin Oluşturulması

AGUH Komisyonu Temel Eğitim Programı, 2013 İnfeksiyon Kontrol Komitesi nin Oluşturulması İnfeksiyon Kontrol Komitesi nin Oluşturulması Dr. Asuman İnan Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hastane İnfeksiyonları Ignaz Philipp Semmelweis (1818-1865) Hastane İnfeksiyonları mmelweis,

Detaylı

HASTANE ENFEKSİYONLARI RİSK ANALİZ PLANI

HASTANE ENFEKSİYONLARI RİSK ANALİZ PLANI NE I KOD:ENF.PL.01 YAYIN TARİHİ:HAZİRAN 2010 REVİZYON NO:02 REVİZYON TARİHİ:KASIM 2012 SAYFA NO:1/6 NE BÖLÜMÜ İNTANİYE SERVİSİ DA GELİŞEN I İÇİN RİSK PERSONEL, VE İÇİN DA GELİŞECİLECEK I İÇİN RİSK İÇİN,

Detaylı

DİRENÇLİ GRAM NEGATİF BAKTERİLERLE HASTANE KÖKENLİ KAN DOLAŞIMI ENFEKSİYONU GELİŞMESİNİ BELİRLEYEN FAKTÖRLER

DİRENÇLİ GRAM NEGATİF BAKTERİLERLE HASTANE KÖKENLİ KAN DOLAŞIMI ENFEKSİYONU GELİŞMESİNİ BELİRLEYEN FAKTÖRLER DİRENÇLİ GRAM NEGATİF BAKTERİLERLE HASTANE KÖKENLİ KAN DOLAŞIMI ENFEKSİYONU GELİŞMESİNİ BELİRLEYEN FAKTÖRLER Alpay AZAP*, Özgür ÜNAL*, Gülden YILMAZ*, K. Osman MEMİKOĞLU* *TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI-ORDU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2014 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI

SAĞLIK BAKANLIĞI-ORDU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2014 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2014 YILI HİZMET İÇİ PLANI YÖN.PL.03 10.01.2013-00 1 / 12 TARİH İN KONUSU İN ALT KONUSU YER SÜRE CİNİN ADI SOYADI KATILIMCILAR OCAK HASTA HAKLARI VE GÜVENLİĞİ HASTA HAKLARI VE HASTA

Detaylı

ENFEKSİYONLARI. Bölüm 1: Enfeksiyon Kontrol Programlarının Organizasyonu ve Enfeksiyon Kontrol Uygulamaları

ENFEKSİYONLARI. Bölüm 1: Enfeksiyon Kontrol Programlarının Organizasyonu ve Enfeksiyon Kontrol Uygulamaları HASTANE ENFEKSİYONLARI 2013 İÇİNDEKİLER Bölüm 1: Enfeksiyon Kontrol Programlarının Organizasyonu ve Enfeksiyon Kontrol Uygulamaları 1.1 Hastane Enfeksiyon Kontrolünün Tarihçesi: Dünyadaki ve Türkiye deki

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DENEYİMİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DENEYİMİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DENEYİMİ Doç. Dr. Orhan YILDIZ Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. KAYSERi Erciyes Üniversitesi Hastaneleri 1300 yatak / 10 milyon

Detaylı

2012/2013 Yılı İstatistiki Verileri

2012/2013 Yılı İstatistiki Verileri T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Ankara 1.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi / Yılı İstatistiki Verileri /

Detaylı

TOPLAM MUAYENE SAYISI (ACİL DAHİL)

TOPLAM MUAYENE SAYISI (ACİL DAHİL) 7 TOPLAM MUAYENE SAYISI (ACİL DAHİL) 61769 HEDEF 6 6 58453 53269 5 4 3 2 1 ŞUBAT 211 OCAK 212 ŞUBAT 212 Ay içinde hastadan veya sahip olduğu kamu-özel sigortalardan ücret almak koşuluyla yapılan her muayene

Detaylı

TOPLAM MUAYENE SAYISI (ACİL DAHİL)

TOPLAM MUAYENE SAYISI (ACİL DAHİL) 65 6 TOPLAM MUAYENE SAYISI (ACİL DAHİL) 59846 61769 HEDEF 6 55 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 OCAK 211 OCAK 212 Ay içinde hastadan veya sahip olduğu kamu-özel sigortalardan ücret almak koşuluyla yapılan her muayene

Detaylı

YOĞUN BAKIMDA SIFIR İNFEKSİYON. Yrd. Doç. Dr. Melda TÜRKOĞLU Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Yoğun Bakım Bilim Dalı

YOĞUN BAKIMDA SIFIR İNFEKSİYON. Yrd. Doç. Dr. Melda TÜRKOĞLU Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Yoğun Bakım Bilim Dalı YOĞUN BAKIMDA SIFIR İNFEKSİYON Yrd. Doç. Dr. Melda TÜRKOĞLU Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Yoğun Bakım Bilim Dalı MÜMKÜN MÜ??? o YOĞUN BAKIM İNFEKSİYONLARI??? o YOĞUN BAKIMDA İNFEKSİYONUN

Detaylı

TKD/TKYK KORONER BAKIM İLERİ KLİNİK UYGULAMALAR SERTİKASYON PROGRAMININ ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI

TKD/TKYK KORONER BAKIM İLERİ KLİNİK UYGULAMALAR SERTİKASYON PROGRAMININ ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI TKD/TKYK KORONER BAKIM İLERİ KLİNİK UYGULAMALAR SERTİKASYON PROGRAMININ ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI Kardiyovasküler olaylar tüm dünyada en önemli ölüm nedenidir. İnsan ömrünün uzaması kardiyak sorunu olan

Detaylı

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI HASTANE ENFEKSİYONLARININ ÖNLENMESİ: TÜRKİYE DENEYİMİ Eylül 2004 Aralık 2010 Prof. Dr. Recep ÖZTÜRK Prof. Dr.

Detaylı

KOD:ENF.PR.01 YAYIN TRH:MART 2009 REV TRH: EYLÜL 2012 REV NO:02 Sayfa No: 1/6

KOD:ENF.PR.01 YAYIN TRH:MART 2009 REV TRH: EYLÜL 2012 REV NO:02 Sayfa No: 1/6 1.AMAÇ: Hastanede sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların önlenmesi ve kontrolü ile ilgili faaliyetleri yürütmek üzere Enfeksiyon Kontrol Komitesi nin çalışma şekli, görev, yetki ve sorumluluklarını

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ. Psikiyatride Tedavi Yöntemleri Semra Yaşar Psikiyatri A.D. 08.01.2013 Hemşireler 4 60 Dk. 240 Dk.

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ. Psikiyatride Tedavi Yöntemleri Semra Yaşar Psikiyatri A.D. 08.01.2013 Hemşireler 4 60 Dk. 240 Dk. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ AYLIK EĞİTİM FAALİYET RAPORU FORMU Doküman Kodu EĞT-F-04 Yayın Tarihi 02.04.2012 Revizyon No 04 Rev.Tarihi 11.03.2013 Sayfa No 1/6 Eğitim Yılı: 2013 Ay: Ocak

Detaylı

YILLIK EĞİTİM PLANI (2013)

YILLIK EĞİTİM PLANI (2013) in Konusu Tüberküloz i Üriner Sistem Enfeksiyonlarından Korunma YILLIK EĞİTİM PLANI F KY 028 Ekim 2009 00 -- 1 / 6 i Veren Kişi / Uzm. Dr. Hüsamettin SAZLIDERE Halka Açık 17 Arzu TURAN Hemşireler 21 İtaki

Detaylı

GENEL EĞİTİMLER GENEL/BÖLÜM SIRA NO OCAK AĞUSTOS EYLÜL TEMMUZ HAZİRAN ARALIK KONULAR KASIM EĞİTİME KATILACAK GRUP/BÖLÜM ŞUBAT MAYIS NİSAN MART EKİM

GENEL EĞİTİMLER GENEL/BÖLÜM SIRA NO OCAK AĞUSTOS EYLÜL TEMMUZ HAZİRAN ARALIK KONULAR KASIM EĞİTİME KATILACAK GRUP/BÖLÜM ŞUBAT MAYIS NİSAN MART EKİM GENEL EĞİTİMLER GENEL/BÖLÜM SIRA NO OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK KONULAR EĞİTİM VEREN BİRİM EĞİTİME KATILACAK GRUP/BÖLÜM 1 ORYANTASYON EĞİTİMLERİ EĞİTİM BİRİMİ

Detaylı

Sayı : B.10.0.THG.0.10.00.02/010.06- Konu : Yoğun Bakım Ünitelerinin Standartları 17086 13.08.2007 DOSYA GENELGE 2007 / 73

Sayı : B.10.0.THG.0.10.00.02/010.06- Konu : Yoğun Bakım Ünitelerinin Standartları 17086 13.08.2007 DOSYA GENELGE 2007 / 73 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.10.00.02/010.06- Konu : Yoğun Bakım Ünitelerinin Standartları 17086 13.08.2007 DOSYA GENELGE 2007 / 73 Ülkemizde mevcut yoğun

Detaylı

İnfeksiyon Kontrol Komitesi Nasıl Oluşturulur ve Yönetilir?

İnfeksiyon Kontrol Komitesi Nasıl Oluşturulur ve Yönetilir? İnfeksiyon Kontrol Komitesi Nasıl Oluşturulur ve Yönetilir? Dr. Süda TEKİN KORUK Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Sunum Planı 1. Tarihçe 2.

Detaylı

ÇANKIRI GAZİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM YILLIK PLAN

ÇANKIRI GAZİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM YILLIK PLAN MESLEK ESASLARI DERSİ PEKİŞTİRİLECEK KONULAR/BECERİLER/LAR Hasta Odası Hazırlama Hasta odası 3 20 20 Eylül 2017 Çarşamba 22 Eylül 2017 Cuma Hasta yatağı yapımı İçinde hasta olan yatağın yapımı Muayene

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ÖZEL HASTANELER YÖNETMELĐĞĐ

SAĞLIK BAKANLIĞI ÖZEL HASTANELER YÖNETMELĐĞĐ 2. BÖLÜM: HĐZMET BĐRĐMLERĐNE ESAS BĐLGĐLER HĐZMET BĐRĐMLERĐNE ESAS BĐLGĐ VE BELGELER 1- genelinde hijyene uygun temizlik ve bakım sağlanmış mı (uygun olmayan birimler açıkça belirtilecektir) 2-Acil ünitesi

Detaylı

Hazırlayan

Hazırlayan Yürürlük i:14.09.2012 ENFEKSİYONLARIN KONTROLÜ VE ÖNLENMESİ Revizyon i: PROSEDÜRÜ Sayfa: 1/5 Revizyonun Açıklaması - Revize edildi. - Yeni eklendi - İptal edildi Madde No - 4.2, 4.3.2-4.3.3, 4.3.4, 4.3.5,

Detaylı

2015 YILI BÖLÜM İÇİ EĞİTİM PLANI

2015 YILI BÖLÜM İÇİ EĞİTİM PLANI ACİL HASTA,HASTA YAKINI VE ÇALIŞANI İLİŞKİSİ-İLETİŞİM-HASTA MEMNUNİYETİ HASTA GÜVENLİĞİ ŞUBAT CPR (ŞOK VE ARREST YÖNETİMİ) MART HBTC KULLANIMI MAYIS TRİYAJ HAZİRAN ATIK AYRIŞTIRMASI EYLÜL YANIKLAR EKİM

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü HEMOVİJİLANS HEMŞİRELİĞİ 2016 YILI FAALİYET RAPORU 1. Merkezimizde Kan Bankası Ünitesi tarafından kliniklere kan ve kan bileşeni gönderilen hastaların günlük listeleri çıkartıldı ve klinikler için vizit

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ. Enfeksiyon Kontrol Komitesi. Yenidoğan Yoğun Bakım. Yenidoğan Yoğun Bakım. Mikrobiyoloji Laboratuarı Kan Merkezi

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ. Enfeksiyon Kontrol Komitesi. Yenidoğan Yoğun Bakım. Yenidoğan Yoğun Bakım. Mikrobiyoloji Laboratuarı Kan Merkezi SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ AYLIK EĞİTİM FAALİYET RAPORU FORMU Doküman Kodu EĞT-F-04 Yayın Tarihi 02.04.2012 Revizyon No 02 Rev.Tarihi 21.11.2012 Sayfa No 1/5 Eğitim Yılı: 2013 Ay: Şubat

Detaylı

Uzm. Dr. Salih Kenan Şahin SSK İstanbul Sağlık İşleri İl Müdürü

Uzm. Dr. Salih Kenan Şahin SSK İstanbul Sağlık İşleri İl Müdürü Uzm. Dr. Salih Kenan Şahin SSK İstanbul Sağlık İşleri İl Müdürü Enfeksiyon Kontrol ve Tedavi Standartlarının tl Uygulanmasında Geri Ödeme Kurumlarının Rolü Sempozyum konusu Sağlık Kuruluşlarında Toplam

Detaylı

Enfeksiyon Hastalıklarında Son Bir Yılda Öne Çıkan Literatürler Türkiye den Yayınlar

Enfeksiyon Hastalıklarında Son Bir Yılda Öne Çıkan Literatürler Türkiye den Yayınlar Enfeksiyon Hastalıklarında Son Bir Yılda Öne Çıkan Literatürler Türkiye den Yayınlar Dr. Behice Kurtaran Ç.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik 1 Mikrobiyoloji AD 2 HEPATİT 3 4 AMAÇ KHB enfeksiyonunda

Detaylı

Önceki tanımıyla hastane enfeksiyonları veya nozokomiyal enfeksiyonlar, şimdiki

Önceki tanımıyla hastane enfeksiyonları veya nozokomiyal enfeksiyonlar, şimdiki HASTANE ENFEKSİYONLARI Prof. Dr. Salih Hoşoğlu Genel Bilgi Önceki tanımıyla hastane enfeksiyonları veya nozokomiyal enfeksiyonlar, şimdiki şekliyle sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonlar, bir hastanın hastanede

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYESİNİN ÖZEL HASTANELERLE YAPMIŞ OLDUĞU PROTOKOLLERLE ALINAN İNDİRİM ORANLARI

ÇANKAYA BELEDİYESİNİN ÖZEL HASTANELERLE YAPMIŞ OLDUĞU PROTOKOLLERLE ALINAN İNDİRİM ORANLARI ÇANKAYA BELEDİYESİNİN ÖZEL HASTANELERLE YAPMIŞ OLDUĞU PROTOKOLLERLE ALINAN İNDİRİM ORANLARI ÖZEL ÇANKAYA YAŞAM HASTANESİ Ayaktan Tedavi: %15 Yatarak Tedavi: %15 Diyet: %10 Lazer epilasyon: %10 Check-up:

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRELERİNE YÖNELİK EĞİTİM FAALİYETLERİMİZ ÖZDEN DURUHAN İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ŞUBESİ

ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRELERİNE YÖNELİK EĞİTİM FAALİYETLERİMİZ ÖZDEN DURUHAN İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ŞUBESİ ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRELERİNE YÖNELİK EĞİTİM FAALİYETLERİMİZ ÖZDEN DURUHAN İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ŞUBESİ Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği 11.08.2005 R.G. Sayısı:25903

Detaylı

HASTA GÜVENLİĞİNDE ENFEKSİYONLARIN KONTROLÜ VE İZOLASYON ÖNLEMLERİ. Dr. Nazan ÇALBAYRAM

HASTA GÜVENLİĞİNDE ENFEKSİYONLARIN KONTROLÜ VE İZOLASYON ÖNLEMLERİ. Dr. Nazan ÇALBAYRAM HASTA GÜVENLİĞİNDE ENFEKSİYONLARIN KONTROLÜ VE İZOLASYON ÖNLEMLERİ Dr. Nazan ÇALBAYRAM Bir hastanenin yapmaması gereken tek şey mikrop saçmaktır. Florence Nightingale (1820-1910) Hastane Enfeksiyonları

Detaylı

Santral kateter ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonları önlenebilir mi? Hemato-Onkoloji Hastalarımızdaki tecrübelerimiz Doç.Dr.

Santral kateter ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonları önlenebilir mi? Hemato-Onkoloji Hastalarımızdaki tecrübelerimiz Doç.Dr. Santral kateter ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonları önlenebilir mi? Hemato-Onkoloji Hastalarımızdaki tecrübelerimiz Doç.Dr.İlker DEVRİM UHESA verilerine göre: Türkiye de Yoğun Bakım Üniteleri Tiplerine

Detaylı

Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları

Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Afyon Kocatepe Üniversitesi 100411058 Çocuk Cerrahisi 5 K 1 - - Ahi Evran Üniversitesi 100611038 Acil Tıp 4 K 1 - - 100611047 Genel Cerrahi

Detaylı

OCAK 2011 HĠZMET GÖSTERGELERĠ

OCAK 2011 HĠZMET GÖSTERGELERĠ OCAK 211 HĠZMET GÖSTERGELERĠ TOPLAM MUAYENE SAYISI 59846 DR. BAġINA GÜNLÜK MUAYENE SAYISI 29,48 TOPLAM YATAN HASTA SAYISI 133 POLĠKLĠNĠK YATIġ ORANI % 2,17 YATAK ĠġGAL ORANI % 69,45 ORTALAMA HASTANEDE

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ. Enfeksiyon Kontrol Komitesi. 2 Laparoskopi Selma Yıldız Ameliyathane 01.03.2013 Hemşireler 24 120 Dk. 2880 Dk.

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ. Enfeksiyon Kontrol Komitesi. 2 Laparoskopi Selma Yıldız Ameliyathane 01.03.2013 Hemşireler 24 120 Dk. 2880 Dk. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ AYLIK EĞİTİM FAALİYET RAPORU FORMU Doküman Kodu EĞT-F-04 Yayın Tarihi 02.04.2012 Revizyon No 02 Rev.Tarihi 21.11.2012 Sayfa No 1/5 Eğitim Yılı: 2013 Ay: Mart

Detaylı

PERSONEL TEMİN PLANI

PERSONEL TEMİN PLANI BÖLÜMLER Özellikler Mevcut Personel Sayısı Asgari Nöbet Tutan Personel Sayısı İç Kaynaklardan Transfer Dış Kaynaklardan İstem Beyin Cerrahi - KBB- Cildiye Kliniği Yatak sayısı: 40 Branş Sayısı: 3 1 Sorumlu

Detaylı

Sağlık Kurum ve Kuruluş Türüne Göre Değerlendirilecek Bölüm/Standart Listesi

Sağlık Kurum ve Kuruluş Türüne Göre Değerlendirilecek Bölüm/Standart Listesi Sağlık Kurum ve Kuruluş Türüne Göre Değerlendirilecek Bölüm/Standart Listesi 2013 yılı sağlıkta kalite değerlendirmeleri kapsamında değerlendirilecek SHKS bölümleri ve değerlendirilmesi zorunlu olan standartlar

Detaylı

İNDİKATÖR ( GÖSTERGE ) YÖNETİMİ AYFER ERDOĞAN KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

İNDİKATÖR ( GÖSTERGE ) YÖNETİMİ AYFER ERDOĞAN KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ İNDİKATÖR ( GÖSTERGE ) YÖNETİMİ AYFER ERDOĞAN KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ İNDİKATÖR NEDİR? Bir ölçme ve değerlendirme yöntemidir. Bir ölçme aracıdır. Bir konunun sayısallaştırılması ve ölçülebilir hale getirilmesi

Detaylı

2014 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI

2014 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI NO KONU EĞİTİM VERECEK KİŞİ EĞİTİME KATILACAK PERSONEL TARİH / SÜRE YÖNTEM 1 Adli Vakalardan Örnek Alımı Laboratuvar Teknisyenleri 2 Verem Hastalığı (TBC) Uzm. Dr. Aylin CİCİMEN 3 El Hijyeni (Endikasyonları,

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Ek Kontenjanları*

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Ek Kontenjanları* Programın Kodu Eğitim Süresi Puan Türü Genel Ek Kontenjan Yabancı Uyruklu Ek Kontenjanı 2014-TUS Ek Tercih Program Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Üniversitelerdeki Tıpta

Detaylı

Uzman Doktorlar. Akay Hastanesi nin tıbbi kadrosu, alanında uzmanlaşmış, bilgili, deneyimli, yenilikleri takip eden doktorlardan oluşmaktadır.

Uzman Doktorlar. Akay Hastanesi nin tıbbi kadrosu, alanında uzmanlaşmış, bilgili, deneyimli, yenilikleri takip eden doktorlardan oluşmaktadır. /akayhastanesi /akayhastanesi Hizmetindeyiz Akay Hastanesi hedeflerinin doğrultusunda tıbbın bütün kliniklerinde hizmet vermeyi ve 450 yi aşan personeli ile standartlarını daha da ileriye taşımayı amaçlamaktadır.

Detaylı

15.45-16.30: Kan Dolaşımı Enfeksiyonlarına ait Olgu Sunumları (Doç. Dr. Esra Karakoç, SB Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Kliniği )

15.45-16.30: Kan Dolaşımı Enfeksiyonlarına ait Olgu Sunumları (Doç. Dr. Esra Karakoç, SB Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Kliniği ) 1. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Ankara YBÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. Ankara Dışkapi Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araşırma Hastanesi 4. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Detaylı

2010 YILI TOPLAM MUAYENE SAYISININ AYLARA GÖRE DAĞILIMI

2010 YILI TOPLAM MUAYENE SAYISININ AYLARA GÖRE DAĞILIMI 642490 49010 51271 59650 56093 52271 54823 51890 49741 50060 53880 52648 61153 70000 2010 YILI TOPLAM MUAYENE SAYISININ AYLARA GÖRE DAĞILIMI HEDEFLENEN 60000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 OCAK

Detaylı

GENEL EĞİTİMLER SİSTEM / TEKNİK EĞİTİMLERİ EĞİTİM KONULARI. Genel Oryantasyon Programı. Hekim Oryantasyon Programı. Eğiticinin Eğitimi

GENEL EĞİTİMLER SİSTEM / TEKNİK EĞİTİMLERİ EĞİTİM KONULARI. Genel Oryantasyon Programı. Hekim Oryantasyon Programı. Eğiticinin Eğitimi EĞİTİM KONULARI GENEL EĞİTİMLER Genel Oryantasyon Programı Hekim Oryantasyon Programı Eğiticinin Eğitimi Yönetim Becerilerini Geliştirme / Liderlik Kriz Yönetimi Stratejik Yönetim Analiz Etme ve Problem

Detaylı

Dr. Şeyda Saydamlı Cumhuriyet Mahallesi Bilgiç Sokak No. 8 Daire 3 Şişli-İstanbul Tel 0212 240 86 02 Cep 0533 388 63 77 Email ssaydanli@hotmail.

Dr. Şeyda Saydamlı Cumhuriyet Mahallesi Bilgiç Sokak No. 8 Daire 3 Şişli-İstanbul Tel 0212 240 86 02 Cep 0533 388 63 77 Email ssaydanli@hotmail. Dr. Şeyda Saydamlı Cumhuriyet Mahallesi Bilgiç Sokak No. 8 Daire 3 Şişli-İstanbul Tel 0212 240 86 02 Cep 0533 388 63 77 Email ssaydanli@hotmail.com EĞİTİM 1988-1998 İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler

Detaylı

T.C.DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ 1 / 63 ACİL TIP ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI

T.C.DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ 1 / 63 ACİL TIP ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI EYLEMCAN TIRPANCI-SERFİRAZ ATABEY EYLEMCAN TIRPANCI-SERFİRAZ ATABEY BİRİM ACİL TIP ANABİLİM DALI TETKİK EDİLECEK KRİTER/DOKÜMAN Acil Tıp AD Başkanlığı İş Akış Acil Servis Süreci Radyoloji Süreci Beslenme

Detaylı

Prof Dr Barış Akin Böbrek Nakli Programı Başkanı İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Hastanesi

Prof Dr Barış Akin Böbrek Nakli Programı Başkanı İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Hastanesi İSTANBUL AVRUPA YAKASI EĞİTİM VE İSTİŞARE TOPLANTISI 22.02.2015 DİYALİZ HEKİMLERİ DERNEĞİ VE TÜRK NEFROLOJİ, DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON HEMŞİRELERİ DERNEĞİ Prof Dr Barış Akin Böbrek Nakli Programı Başkanı

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 14

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 14 Sayfa 1 / 14 a Gönderen Alanı Acil Tıp Adli Tıp 1 1 Genel Cerrahi 1 1 Göğüs Hastalıkları 1 2 İç Hastalıkları 1 1 Kardiyoloji 2 2 3 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 2 1 Kadın Hastalıkları ve Doğum 2 1 Nöroloji

Detaylı

2016- TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU - YABANCI UYRUKLU KONTENJANI

2016- TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU - YABANCI UYRUKLU KONTENJANI 2016- TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU - YABANCI UYRUKLU KONTENJANI Azerbaycanlı Hekimler Derneği tarafından hazırlanmıştır. Tablo Açıklamaları Tablolar 7 sütun hâlinde

Detaylı

200611179 Halk Sağlığı 4 K 1 - - 1 Bülent Ecevit Üniversitesi

200611179 Halk Sağlığı 4 K 1 - - 1 Bülent Ecevit Üniversitesi Programın Kodu Eğitim Süresi Puan Türü Genel Ek Kontenjan Yabancı Uyruklu Ek Kontenjanı Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Ek Kontenjanları* Program Adı Özel Koşullar

Detaylı

ÖZET HAZIRLAYANLAR. Temmuz 2015 Sayı:1. T. C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık İnsan Gücü Planlama Daire Başkanlığı

ÖZET HAZIRLAYANLAR. Temmuz 2015 Sayı:1. T. C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık İnsan Gücü Planlama Daire Başkanlığı T. C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık İnsan Gücü Planlama Daire Başkanlığı ÖZET Sağlıkta İnsan Kaynakları (SAİK) alanında 2023 yılına yönelik hedef belirleme çalışmaları, Bakanlığımız

Detaylı

DOKU VE ORGAN NAKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 7.4.2012-15.9.2012 FAALİYETLERİ F. CAHİT TANYEL

DOKU VE ORGAN NAKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 7.4.2012-15.9.2012 FAALİYETLERİ F. CAHİT TANYEL DOKU VE ORGAN NAKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 7.4.2012-15.9.2012 FAALİYETLERİ F. CAHİT TANYEL Yönetmeliği 1. 12. 2002 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Amacı,

Detaylı

İNDİKATÖR ADI ACİL SERVİSE 24 SAAT İÇERİSİNDE AYNI ŞİKAYETLE TEKRAR BAŞVURAN HASTA SAYISI VE ORANI İNDİKATÖR KARTI

İNDİKATÖR ADI ACİL SERVİSE 24 SAAT İÇERİSİNDE AYNI ŞİKAYETLE TEKRAR BAŞVURAN HASTA SAYISI VE ORANI İNDİKATÖR KARTI Sayfa No 1/17 ACİL SERVİSE 24 SAAT İÇERİSİNDE AYNI ŞİKAYETLE TEKRAR BAŞVURAN HASTA SAYISI VE ORANI İNDİKATÖR KARTI Acil servise 24 saat içinde aynı şikâyetle tekrar başvuran hasta sayısı ve oranının tespiti

Detaylı

Dr. Kaya YORGANCI Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Dr. Kaya YORGANCI Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Antibiyotik kullanımında sorunlar Dr. Kaya YORGANCI Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.D. Ülkemiz yoğun bakımlarında enfeksiyon bir sorunmudur? Enfeksiyonları önlemeye yönelik çabalar

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 12

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 12 Sayfa 1 / 12 Acil Tıp 1 1 Kardiyoloji 2 2 3 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 3 1 Radyoloji 1 2 İç Hastalıkları 1 1 Genel Cerrahi 2 1 Ortopedi ve Travmatoloji 2 1 Kadın Hastalıkları ve Doğum 1 1 Göğüs Hastalıkları

Detaylı

Prof. Dr. Özlem Tünger Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Prof. Dr. Özlem Tünger Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Prof. Dr. Özlem Tünger Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Yoğun bakım hastası Klinik durumu ciddidir birden fazla tanı multi organ yetmezliği immunsupresyon sepsis travma Klinik durumu ilerleyicidir

Detaylı

GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ 2013-2014 YILI EĞİTİM PLANI

GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ 2013-2014 YILI EĞİTİM PLANI Hazırlayan Kontrol Eden Onaylayan Klinik Eğitim Sorumlusu Kalite Yönetim Direktörü Hastane Yöneticisi TARİH SAAT EĞİTİMCİ KONU 02.09.2013 07:00-08:00 Dr. S. Yüksekdağ Cerrahi Hastada Anestezi 06.09.2013

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları* Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Abant İzzet Baysal Üniversitesi 100111052 Beyin ve Sinir Cerrahisi 5 K 1 - - Adıyaman Üniversitesi 100211042 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Detaylı

Gelişen teknoloji Tanı ve tedavide kullanım Uygulanan teknikler çok gelişmiş bile olsalar kendine özgü komplikasyon riskleri taşımaktadırlar

Gelişen teknoloji Tanı ve tedavide kullanım Uygulanan teknikler çok gelişmiş bile olsalar kendine özgü komplikasyon riskleri taşımaktadırlar Gelişen teknoloji Tanı ve tedavide kullanım Uygulanan teknikler çok gelişmiş bile olsalar kendine özgü komplikasyon riskleri taşımaktadırlar 2 Hastanın hastanede yatış süresini uzatmakta Tedavi maliyetini

Detaylı

Temel Esaslar Madde 5-

Temel Esaslar Madde 5- TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREV YAPAN PERSONELE BİRİM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, sağlık hizmetlerinin

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ OP-01: HASTANIN GELİŞİ T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ YAYIN TARİHİ:28.03.2008 REVİZE TARİHİ: 15.01.2016 DOKÜMAN NO:PAŞ-06-D BASKI NO:01 REVİZE NO:01 SAYFA NO:1/5 -YATAKLI TEDAVİ HİZMETLERİ

Detaylı

EĞİTİMCİ. Eğiticinin Eğitimi Sorumlu/Müdür/Eğitimciler YILDA 1 KEZ Dış Firma. Kriz Yönetimi Müdür/ Direktör YILDA 1 KEZ Dış Firma

EĞİTİMCİ. Eğiticinin Eğitimi Sorumlu/Müdür/Eğitimciler YILDA 1 KEZ Dış Firma. Kriz Yönetimi Müdür/ Direktör YILDA 1 KEZ Dış Firma EĞİTİM KONULARI GENEL EĞİTİMLER HEDEF KİTLE EĞİTİM HEDEFLERİ EĞİTİMİN YÖNTEMİ EĞİTİM TÜRÜ Genel Oryantasyon Programı İşe Yeni Başlayan - Tüm Çalışanlar Kurum İçi Hekim Oryantasyon Programı İşe Yeni Başlayan

Detaylı

HEKİM DIŞI PERSONELİN

HEKİM DIŞI PERSONELİN HEKİM DIŞI PERSONELİN UNVANI (BRANŞI) HEMŞİRE(YOK) SAĞLIK MEMURU(TOPLUM SAĞLIĞI) SAĞLIK TEKNİKERİ(TOPLUM SAĞLIĞI) SAĞLIK TEKNİSYENİ(TOPLUM SAĞLIĞI) BAKIM HİZMETLERİ ALANINA GİREN BİRİMLER Acil Servis-Acil

Detaylı

HEKİM DIŞI PERSONELİN BAKIM HİZMETLERİ ALANINA GİREN BİRİMLER. Acil Servis-Acil. Acil Servis-Acil Cerrahi Kliniği. Acil Servis-Acil Dahiliye Kliniği

HEKİM DIŞI PERSONELİN BAKIM HİZMETLERİ ALANINA GİREN BİRİMLER. Acil Servis-Acil. Acil Servis-Acil Cerrahi Kliniği. Acil Servis-Acil Dahiliye Kliniği HEKİM DIŞI PERSONELİN UNVANI (BRANŞI) HEMŞİRE(YOK) SAĞLIK MEMURU(TOPLUM SAĞLIĞI) SAĞLIK TEKNİKERİ(TOPLUM SAĞLIĞI) SAĞLIK TEKNİSYENİ(TOPLUM SAĞLIĞI) BAKIM HİZMETLERİ ALANINA GİREN BİRİMLER Acil Servis-Acil

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları* Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Abant İzzet Baysal Üniversitesi 100111016 Acil Tıp 4 K 1 - - 100111043 Anesteziyoloji ve Reanimasyon 5 K 1 - - 100111052 Beyin ve Sinir

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 17

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 17 Eğitimi Yılı 1 Süresi (Ay) Sayfa 1 / 17 a Gönderen Alanı a Gönderilen Alanı Acil Tıp 1 1 Genel Cerrahi 1 1 Göğüs Hastalıkları 1 2 İç Hastalıkları 1 1 Kardiyoloji 2 2 3 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 2

Detaylı

2016 EĞİTİM PLANI EĞİTİMİN EĞİTİM VERİLECEK GRUBUN NİTELİĞİ EĞİTİMCİ PLANLANAN TARİHİ EĞİTİMİN KONUSU MATERYALİ

2016 EĞİTİM PLANI EĞİTİMİN EĞİTİM VERİLECEK GRUBUN NİTELİĞİ EĞİTİMCİ PLANLANAN TARİHİ EĞİTİMİN KONUSU MATERYALİ 2016 PLANI İN KONUSU İN Cİ GÜVENLİ CERRAHİ UYGULAMALARI Hizmet İçi Toplantı Salonu 05/01/2016 1 Saat İlgili CERRAHİ GÜVENLİK + PRE-OP HAZIRLIK Hizmet İçi Toplantı Salonu 09/01/2016 1 Saat İlgili BASI YARASINI

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 21

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 21 3/06/00 tarih ve 8 sayılı Karar Sayfa / a Gönderen Alanı Yılı Acil Tıp Anesteziyoloji ve Reanimasyon Genel Cerrahi Göğüs Hastalıkları İç Hastalıkları Kardiyoloji 3 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 Kadın

Detaylı

Ventilatör İlişkili Pnömoni Tanısında Endotrakeal Aspirat Kantitatif Kültürü ile Mini-Bal Kantitatif Kültürü Arasındaki Uyum

Ventilatör İlişkili Pnömoni Tanısında Endotrakeal Aspirat Kantitatif Kültürü ile Mini-Bal Kantitatif Kültürü Arasındaki Uyum Ventilatör İlişkili Pnömoni Tanısında Endotrakeal Aspirat Kantitatif Kültürü ile Mini-Bal Kantitatif Kültürü Arasındaki Uyum Dr.Sibel Doğan Kaya Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Detaylı

2016- TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU YABANCI UYRUKLU KONTENJANI

2016- TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU YABANCI UYRUKLU KONTENJANI 2016- TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU YABANCI UYRUKLU KONTENJANI Tablo Açıklamaları Tablolar 7 sütun hâlinde düzenlenmiştir. Tabloda, program kodu (1), program adı (2),

Detaylı

2016-TUS SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*

2016-TUS SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları* Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Abant İzzet Baysal Üniversitesi 100111016 Acil Tıp 4 K 1 - - 100111043 Anesteziyoloji ve Reanimasyon 5 K 1 - - 100111052 Beyin ve Sinir

Detaylı

Döner Sermaye Ek Ödeme Uygulaması. İnönü Üniversitesi T.Özal Tıp Merkezi Prof. Dr. Ünsal Özgen

Döner Sermaye Ek Ödeme Uygulaması. İnönü Üniversitesi T.Özal Tıp Merkezi Prof. Dr. Ünsal Özgen Döner Sermaye Ek Ödeme Uygulaması İnönü Üniversitesi T.Özal Tıp Merkezi Prof. Dr. Ünsal Özgen Temel sorunlar Gelir-gider dengesizliği Hasta kayıtlarında standardizasyon olmaması Kayıtlardan kaynaklanan

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 20

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 20 Sayfa 1 / 20 a Gönderen Alanı a Gönderilen Alanı Acil Tıp 1 1 Genel Cerrahi 1 1 Göğüs Hastalıkları 1 2 İç Hastalıkları 1 1 Kardiyoloji 2 2 3 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 2 1 Kadın Hastalıkları ve Doğum

Detaylı

YILLIK EĞİTİM PLANI-2017

YILLIK EĞİTİM PLANI-2017 2 Hafta Ilgili Birim Sözel Anlatım,Uygulamalar Birim Dokümanları 1 Gün Toplantı Salonu Projektör+ Bilgisayar Yönte m Değ. i Gereçle Sayfa No: 1 / in Adı in Konusu ci Amaç/Hedef Hedef Grup Ayda 1 Kere Olmak

Detaylı

Perfüzyon Teknikleri Programı Ders İçeriği

Perfüzyon Teknikleri Programı Ders İçeriği Perfüzyon Teknikleri Programı Ders İçeriği DERSİN ADI DERSİN KATEGORİSİ SÜRE Perfüzyon I Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Perfüzyon Teknikleri Programı 1. Yarıyıl ZORUNLU DERS MESLEK DERSİ SEÇMELİ DERS Anatomi

Detaylı

T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEÇİÖREN EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ TELEFON REHBERİ

T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEÇİÖREN EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ TELEFON REHBERİ T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEÇİÖREN EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ TELEFON REHBERİ İDARİ BİRİMLER KALİTE YÖNETİM BİRİMİ Kalite Direktörü 2103 Kalite Yönetim Birimi 1387 Kalite Sekreteri 1382 PERSONEL (ÖZLÜK)

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Balcalı Hastanesi Başhekimliği PERSONEL İŞLERİ BİRİMİNE

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Balcalı Hastanesi Başhekimliği PERSONEL İŞLERİ BİRİMİNE Evrak Tarih ve Sayısı: 28/05/2015-19291 T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Balcalı Hastanesi Başhekimliği *BENNLYL5* Sayı : 18649120-900/ Konu : Doğum Yardımı PERSONEL İŞLERİ BİRİMİNE Aile ve Sosyal Politikalar

Detaylı

KARDİYOVASKÜLER CERRAHİ KLİNİĞİ ÇALIŞMA PROGRAMI EKİM 2016

KARDİYOVASKÜLER CERRAHİ KLİNİĞİ ÇALIŞMA PROGRAMI EKİM 2016 KARDİYOVASKÜLER CERRAHİ KLİNİĞİ ÇALIŞMA PROGRAMI EKİM 2016 BİRİM SORUMLULARI AMELİYATHANE SORUMLUSU : Prof. Dr. Kaan Kırali YOĞUNBAKIM SORUMLUSU : Prof. Dr. Kaan Kırali POLİKLİNİK SORUMLUSU : Doç. Dr.

Detaylı

Özlem Alıcı ve Ark. CiLT:1 SAYI:3 YIL:2014. Klinik Araştırma

Özlem Alıcı ve Ark. CiLT:1 SAYI:3 YIL:2014. Klinik Araştırma Klinik Araştırma Fati h Sultan Mehmet Eği ti m ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Üni tesi nde İnvasi v Araç İli şki li Hastane Enfeksi yonları; 4 Yıllık Deneyim Invazive Device Associated Hospital Infections

Detaylı

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Uzmanlık Dal Kodu Öğretim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjanı 2013-TUS Sonbahar Dönemi Tercih Uzmanlık Dal Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık Bakanlığı

Detaylı

HASTANE VE TOPLUM KAYNAKLI STAPHYLOCOCCUS AUREUS İZOLATLARINDA ÇEŞİTLİ VİRÜLANS FAKTÖRLERİNİN REAL-TİME PZR YÖNTEMİ İLE ARAŞTIRILMASI

HASTANE VE TOPLUM KAYNAKLI STAPHYLOCOCCUS AUREUS İZOLATLARINDA ÇEŞİTLİ VİRÜLANS FAKTÖRLERİNİN REAL-TİME PZR YÖNTEMİ İLE ARAŞTIRILMASI HASTANE VE TOPLUM KAYNAKLI STAPHYLOCOCCUS AUREUS İZOLATLARINDA ÇEŞİTLİ VİRÜLANS FAKTÖRLERİNİN REAL-TİME PZR YÖNTEMİ İLE ARAŞTIRILMASI Soner YILMAZ1, Abdullah KILIÇ1, Aylin Üsküdar Güçlü1, Orhan BEDİR1,

Detaylı

Yoğun bakımda infeksiyon epidemiyolojisi

Yoğun bakımda infeksiyon epidemiyolojisi 1 Yoğun bakımda infeksiyon epidemiyolojisi Dr. Murat Kutlu Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Sunum planı Yoğun bakım infeksiyonları Yoğun

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 20

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 20 3/06/00 tarih ve 8 sayılı Karar Sayfa / 0 a Gönderen Alanı Yılı Acil Tıp Anesteziyoloji ve Reanimasyon Genel Cerrahi Göğüs Hastalıkları İç Hastalıkları Kardiyoloji 3 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 Kadın

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU KARAR TUTANAĞI Sayfa 1 / 1 KARAR

TIPTA UZMANLIK KURULU KARAR TUTANAĞI Sayfa 1 / 1 KARAR KARAR TUTANAĞI Sayfa 1 / 1 Toplantı Tarihi : 21 23 / 06 / 2010 Toplantı No : 21 Karar No : 82 KARAR Tıpta Eğitiminin usul ve esaslarını düzenleyen Tıpta ve Diş Hekimliğinde Eğitimi Yönetmeliği nin, Kurulun

Detaylı

Bir üniversite hastanesinde New Delhi Metallobetalaktamaz (NDM) üreten Klebsiella pneumoniae

Bir üniversite hastanesinde New Delhi Metallobetalaktamaz (NDM) üreten Klebsiella pneumoniae Bir üniversite hastanesinde New Delhi Metallobetalaktamaz (NDM) üreten Klebsiella pneumoniae varlığı: Sadece kurumsal önlemlerle kontrol altına alınabilir mi? Sema Alp Çavuş 1,3, Zeynep Gülay 2,3, Ziya

Detaylı

Sayfa No:15/15 Yayın Tarihi:05.09.2011

Sayfa No:15/15 Yayın Tarihi:05.09.2011 BÖLÜM DAHİLİ BRANŞLAR KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN Sıvı sabun Kağıt havlu El antiseptiği Steril olmayan Steril KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLARIN BÖLÜMLERE GÖRE KULLANIM PLANI KULLANIM ALANLARI - Tüm lavabolarda

Detaylı

2014 YILLIK EĞİTİM PLANI. Ocak. Eğitim Alan Grup / Bölüm ZORUNLU EĞİTİM. Laboratuar Çalışanları. Psikiyatri Servis.

2014 YILLIK EĞİTİM PLANI. Ocak. Eğitim Alan Grup / Bölüm ZORUNLU EĞİTİM. Laboratuar Çalışanları. Psikiyatri Servis. Dok.Kod.: SPEH.EGT.PL.02 2014 YILLIK EĞİTİM PLANI Hazırlanma Tar.: 19/08/14 Sayfa No: 1/1 Sıra No Eğitim Eğitimci Eğitim Alan Grup / Bölüm Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim

Detaylı

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyak Yoğun Bakım Sertifika Programı

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyak Yoğun Bakım Sertifika Programı Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyak Yoğun Bakım Sertifika Programı Tanım: Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Hastanesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalında uygulanacak olan 2 yıllık kardiyoloji

Detaylı