T.C. BAŞBAKANLIK Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Kaynak Yönetimi Dairesi Başkanlığı GENELGE 2009/1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. BAŞBAKANLIK Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Kaynak Yönetimi Dairesi Başkanlığı GENELGE 2009/1"

Transkript

1 T.C. BAŞBAKANLIK Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Kaynak Yönetimi Dairesi Başkanlığı B.02.1.SYD/0.06. GENELGE 2009/1 İlgi: 06/03 tarih ve B.02.1.SYD/ sayılı genel yazımız. İlgi yazımızla, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunun A.Ş. Genel Müdürlüğü Ankara Kurumsal Bankacılılık Şubesi ile Akay Şubesi nezdindeki banka hesaplarına Vakfınızca havale olunacak kaynağa ilişkin düzenlenecek havale dekontunda yer verilmesi gereken hususlara ilişkin olarak Vakfınız bilgilendirilmiştir. Vakfınızca adı geçen Banka Şubelerinde bulunan Fon Hesaplarına, "Dönüşümlü/ Dönüşümsüz Projeler" ile "Sosyal Yardım Programları" kapsamında havale olunacak kaynağın banka dekontunda yer alması gereken hususlarla ilgili olarak 5263 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunun 3/(c) maddesi gereğince aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur: I - KIRSAL ALANDA SOSYAL DESTEK PROJESİ (KASDEP); A) İADESİ; Vakfınızca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunun A.Ş. Genel Müdürlüğü Ankara Kurumsal Bankacılılık Şubesi nezdindeki, " KASDEP İADE HESABI" No.lu Hesaba kaynağın iadesi yapılacaktır. Vakfınızca bu hesaba havale işlemi sırasında Ek-1'deki format yazı kullanılacaktır. Akay Caddesi No:6 Bakanlıklar ANKARA Telefon: (O Faks: (O 3 12) E-posta: Ayrıntılı bilgi için irtibat: R.Öaia;i, E.ASLAN Elektronik Ağ:

2 B) GERİ DÖNÜŞ ÖDEMESİ; Vakfınızca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunun A.Ş. Genel Müdürlüğü Ankara Kurumsal Bankacılılık Şubesi nezdindeki, " KASDEP GERİ DÖNÜŞ HESABr No.lu Hesaba kaynağın geri dönüş ödemesi yapılacaktır. Vakfınızca bu hesaba havale işlemi sırasında Ek-2'deki format yazı kullanılacaktır. C) İCRA TAKİBİ ÖDEMESİ; Vakfınızca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunun A.Ş. Genel Müdürlüğü Ankara Kurumsal Bankacılılık Şubesi nezdindeki, " KASDEP İCRA TAKİBİ HESABI" No.lu Hesaba icra takibi sonucu tahsil olunan kaynağının iadesi yapılacaktır. Vakfınızca bu hesaba havale işlemi sırasında Ek-3'deki format yazı kullanılacaktır. II- GELİR GETİRİCİ PROJELER: A) İADESİ; Vakfınızca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunun A.Ş. Genel Müdürlüğü Ankara Kurumsal Bankacılılık Şubesi nezdindeki, " GELİR GETİRİCİ İADE HESABI" No.lu Hesaba kaynağın iadesi yapılacaktır. Vakfınızca bu hesaba havale işlemi sırasında Ek-4'deki format yazı kullanılacaktır. B) GERİ ÖDEMESİ; Vakfınızca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunun A.Ş. Genel Müdürlüğü Ankara Kurumsal Bankacılılık Şubesi nezdindeki, " GELİR GETİRİCİ GERİ ÖDEME HESABI" No.lu Hesaba kaynağın geri ödemesi yapılacaktır. Vakfınızca bu hesaba havale işlemi sırasında Ek-5'deki format yazı kullanılacaktır. Akay Caddesi No:6 Bakanlıklar ANKARA Telefon: ( ,22 Faks: (0312) E-posta: Ayrıntılı bilgi için irtibal: R.Ö/dağ, E.ASLAN Elektronik Ağ: \v\vw.svdgm.gov.tr

3 C) İCRA TAKİBİ ÖDEMESİ; Vakfmızca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunun A.Ş. Genel Müdürlüğü Ankara Kurumsal Bankacılılık Şubesi nezdindeki, " GELİR GETİRİCİ İCRA TAKİBİ HESABI" No.lu Hesaba icra takibi sonucu tahsil olunan kaynağının iadesi yapılacaktır. Vakfmızca bu hesaba havale işlemi sırasında Ek-6'daki format yazı kullanılacaktır. ///- ŞNT İADESİ; Vakfmızca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunun A.Ş. Genel Müdürlüğü Ankara Kurumsal Bankacılılık Şubesi nezdindeki " ŞNT İADE HESABI", No.lu hesaba ŞNT iade kaynağının havalesi yapılacaktır. Vakfmızca bu hesaba havale işlemi sırasında Ek-7'deki format yazı kullanılacaktır. IV- DÖNÜSÜMSÜZ PROJELERDE İADELER; A)- İSTİHDAM EĞİTİMİ PROJE İADESİ; Vakfmızca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunun A.Ş. Genel Müdürlüğü Ankara Kurumsal Bankacılılık Şubesi nezdindeki, " İSTİHDAM EĞİTİMİ İADE HESABI" No.lu Hesaba kaynağın iadesi yapılacaktır. Vakfmızca bu hesaba havale işlemi sırasında Ek-8'deki format yazı kullanılacaktır. B- GEÇİCİ İSTİHDAM PROJE İADESİ; Vakfmızca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunun A.Ş. Genel Müdürlüğü Ankara Kurumsal Bankacılılık Şubesi nezdindeki, " İSTİHDAM İADE HESABI", No.lu Hesaba kaynağın iadesi yapılacaktır. Vakfmızca bu hesaba havale işlemi sırasında Ek-9'deki format yazı kullanılacaktır. Akay Caddesi No:6 Bakanlıklar A N K A R A Telefon: (O 312) ,22 Faks: (O 3 12) E-posta: A y r ı n t ı l ı bilgi için irtibat: R.Özdağ, E.ASLAN Elektronik Ağ: GEÇİCİ

4 C- SOSYAL HİZMET PROJE İADESİ; Vakfınızca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunun A.Ş. Genel Müdürlüğü Ankara Kurumsal Bankacılılık Şubesi " nezdindeki, SOSYAL HİZMET İADE HESABI", No.lu Hesaba kaynağın iadesi yapılacaktır. Vakfınızca bu hesaba havale işlemi sırasında Ek-10'daki format yazı kullanılacaktır. D- TOPL UM KALKINMASI PROJE İADESİ; Vakfınızca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunun A.Ş. Genel Müdürlüğü Ankara Kurumsal Bankacılılık Şubesi nezdindeki, " TOPLUM KALKINMASI İADE HESABI", No.lu Hesaba kaynağın iadesi yapılacaktır. Vakfınızca bu hesaba havale işlemi sırasında Ek-11'deki format yazı kullanılacaktır. IV- SOSYAL YARDIM PROGRAMLARINDAN İADELER; A-SERMAYE TRANSFERLERİ; Vakfınızca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunun A.Ş. Genel Müdürlüğü Akay Şubesi nezdindeki, " " No.lu iade Hesabına Sermaye Transferi iade kaynağının havalesi yapılacaktır. Vakfınızca bu hesaba havale işlemi sırasında Ek-12'deki format yazı kullanılacaktır. B-SAĞLIK TRANSFERLERİ; Vakfınızca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunun A.Ş. Genel Müdürlüğü Akay Şubesi nezdindeki, " " No.lu iade Hesabına Sağlık Transferi iade kaynağının havalesi yapılacaktır. Vakfınızca bu hesaba havale işlemi sırasında Ek-13'deki format yazı kullanılacaktır. Akay Caddesi No:6 Bakanlıklar ANKARA Telefon: (O 312) ,22 Faks: (O 3 12) E-posta: A y r ı n t ı l ı bilgi için irtibat: R.Oz.dağ, K.ASLAN Elektronik Ağ:

5 C ÖZÜRLÜ DESTEK TRANSFERLERİ; Vakfınızca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunun A.Ş. Genel Müdürlüğü Akay Şubesi nezdindeki, " " No.lu iade Hesabına Özürlü Destek Transferi iade kaynağının havalesi yapılacaktır. Vakfınızca bu hesaba havale işlemi sırasında Ek-14'deki format yazı kullanılacaktır. D EĞİTİM TRANSFERLERİ; Vakfınızca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunun A.Ş. Genel Müdürlüğü Akay Şubesi nezdindeki, " " No.lu iade Hesabına Eğitim Transferi iade kaynağının havalesi yapılacaktır. Vakfınızca bu hesaba havale işlemi sırasında Ek-15'deki format yazı kullanılacaktır. E MESLEKİ EĞİTİM VE İSTİHDAMA YÖNELİK PROJE TRANSFERLERİ; Vakfınızca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunun A.Ş. Genel Müdürlüğü Akay Şubesi nezdindeki, " " No.lu iade Hesabına Mesleki Eğitim ve İstihdama Yönelik Projelerden (İstihdam Eğitimi, Geçici İstihdam, Sosyal Hizmet, Toplum Kalkınması Projeleri İadeleri Hariç) Fona iade olunacak kaynağın havalesi yapılacaktır. Vakfınızca bu hesaba havale işlemi sırasında Ek-16'daki format yazı kullanılacaktır. F AİLE DESTEK TRANSFERLERİ; Vakfınızca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunun A.Ş. Genel Müdürlüğü Akay Şubesi nezdindeki, " " No.lu iade Hesabına Aile Destek Transferi iade kaynağının havalesi yapılacaktır. Vakfınızca bu hesaba havale işlemi sırasında Ek-17'deki format yazı kullanılacaktır. Akay Caddesi No:6 Bakanlıklar A N K A R A Telefon: (O 312) ,22 Faks: (O 3 12) E-posta: A y r ı n t ı l ı bilgi için irtibat: R.O/dağ, E.ASLAN Elektronik Ağ:

6 G SOSYAL VE ÖZEL AMAÇLI TRANSFERLER; Vakfımzca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunun A.Ş. Genel Müdürlüğü Akay Şubesi nezdindeki, " " No.lu iade hesabına Sosyal ve Özel Amaçlı Transferler iade kaynağının havalesi yapılacaktır. Vakfımzca bu hesaba havale işlemi sırasında Ek-18'deki format yazı kullanılacaktır. H VAKIFLARA DİĞER TRANSFERLER; Vakfımzca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunun A.Ş. Genel Müdürlüğü Akay Şubesi nezdindeki, " " No.lu iade hesabına Vakıflara Diğer Transferleri iade kaynağının havalesi yapılacaktır. Vakfımzca bu hesaba havale işlemi sırasında Ek-19'daki format yazı kullanılacaktır. V- DİĞER HUSUSLAR; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu muhasebe sisteminde, Vakıflarca Fonun banka hesaplarına havale olunan kaynağın muhasebeleştirilmesi; kaynağın Vakfa aktarılma tarihi dikkate alınarak cari/önceki dönem ayrımı ile sosyal yardım programı/dönüşümlü proje uygulamaları ayrımı yapılarak yürütülmektedir. Fon muhasebe kayıtlarının dönemsel ve muhasebe uygulamalarının da tutarlı olabilmesi; muhasebe kayıtları ile bu kayıtlara dayanılarak düzenlenen mali tabloların açık ve anlaşılabilir olabilmesi için Vakfımzca, Fonun A.Ş. Genel Müdürlüğü Şubeleri nezdindeki bahse konu Hesaplarına Genelgemizde yer verilen açıklamalara riayet edilerek kaynağın havale edilmesi gerekmektedir. Akay Caddesi No:6 Bakanlıklar A N K A R A Telefon: (O 312) ,22 Faks: (O 3 12) E-posta: A y r ı n t ı l ı bilgi için irtibat: R.özdağ, E.ASLAN Elektronik Ağ:

7 Vakfınızca, Fon Hesaplarına yapılacak kaynak havale işlemlerinde, Genelgemize ekli yazıların kullanılarak havale işlemlerinin yürütüleceği; havale talimat yazılarında bilgi eksikliğinin bulunması halinde ise Vakıf kaynak havale yazılarının işleme konulmaması gerektiği Genel Müdürlüğümüzce T.Halk Bankası A.Ş., T.Vakıflar Bankası T.A.O. ve A.Ş. Genel Müdürlüklerine yazı ile bildirilerek bu hususta Şubelerinin talimatlandırılması talep olunmuştur. Bilgi edinilmesini ve genelge esaslarına uyulması hususunda gereken hassasiyetin gösterilmesini rica ederim. EK: (19-Format Yazı) Akay Caddesi No:6 Bakanlıklar ANKARA Telefon: (O ,22 Faks: (O 312) E-posta: svdgm(o),svdgm.gov.tr Ayrıntılı bilgi için irtibat: R.Ö/.dağ, E.ASLAN Elektronik Aâ:

8 EK-1 / T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Bankanızın Ankara Kurumsal Bankacılılık Şubesinin aşağıda belirtilen Hesabına, açıklaması ile birlikte KASDEP/İADE kaynağının havale edilmesi hususunda gereğini arz ederim. A. Ş. Ankara Kurumsal Bankacılık Şube Müdürlüğünün A.Ş Ankara Kurumsal Bankacılık Şube Müdürlüğü Nezdindeki Koop. Adı: Vakıf Hesaplarına Geçtiği Tarih: (**) Havale Olunacak Tutar: (1745) *) Kooperatifin adı kısa yazılacaktır. (Örneğin; Akçaya T.K.K.) * Bu bölüme her Vakıfın iletişim bilgileri yazılacaktır.

9 EK-2 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Bankanızın Ankara Kurumsal Bankacılılık Şubesinin aşağıda belirtilen Hesabına, açıklaması ile birlikte KASDEP/GERİ DÖNÜŞ kaynağının havale edilmesi hususunda gereğim arz ederim. A.Ş. Ankara Kurumsal Bankacılık Şube Müdürlüğünün A.Ş Ankara Kurumsal Bankacılık Şube Müdürlüğü Nezdindeki İl/tlçe: Koop. Adı: Taksitin Vade Tarihi: işlemin Kaçıncı Taksit Ödemesi Olduğu: Ödeme Yapan Fayda Sahibi Sayısı: Havale Olunacak Tutar: (1745) *) Kooperatifin adı kısa yazılacaktır. (Örneğin; Akçaya T.K..K.) Bu bölüme her Vakıfın iletişim bilgileri yazılacaktır.

10 EK T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Bankanızın Ankara Kurumsal Bankacılılık Şubesinin aşağıda belirtilen Hesabına, açıklaması ile birlikte KASDEP/İCRA TAKİBİ kaynağının havale edilmesi hususunda gereğini arz ederim. A.Ş. Ankara Kurumsal Bankacılık Şube Müdürlüğünün A.Ş Ankara Kurumsal Bankacılık Koop. Adı: Havale Olunacak Vade Tarihi: işlemin Kaçıncı Taksit Ödemesi Olduğu: (1745) *) Kooperatifin adı kısa yazılacaktır. (Örneğin; Akçaya T.K.K.) Bu bölüme her Vakıfın iletişim bilgilen yazılacaktır.

11 EK-4 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Bankanızın Ankara Kurumsal Bankacılılık Şubesinin aşağıda belirtilen Hesabına, açıklaması ile birlikte GELİR GETİRİCİ PROJE/İADE kaynağının havale edilmesi hususunda gereğini arz ederim. A.Ş. Ankara Kurumsal Bankacılık Şube Müdürlüğünün A.Ş Ankara Kurumsal Bankacılık Proje Kodu: Fayda Sahibinin Adı Soyadı ile T.C. Kimlik No.su: Vakıf Hesaplarına Geçtiği Tarih: (1745) Bu bölüme her Vakıfın İletişim bilgiler i yazılacaktır.

12 EK T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Bankanızın Ankara Kurumsal Bankacılılık Şubesinin aşağıda belirtilen Hesabına, açıklaması ile birlikte GELİR GETİRİCİ PROJE/GERİ ÖDEME kaynağının havale edilmesi hususunda gereğini arz ederim. A. Ş. Ankara Kurumsal Bankacılık Şube Müdürlüğünün A. Ş Ankara Kurumsal Bankacılık Şube Müdürlüğü Nezdindeki Proje Kodu: Fayda Sahibinin Adı Soyadı ile T.C. Kimlik No.su: Taksitin Vade Tarihi: İşlemin Kaçıncı Taksit Ödemesi Olduğu: Grup Bazlı Projelerde Ödeme Yapan Fayda Sahibi Sayısı: Havale Olunacak Tutar: (1745) Bu bölüme her Vakıfın iletişim bilgileri yazılacaktır.

13 EK-6 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Bankanızın Ankara Kurumsal Bankacılılık Şubesinin aşağıda belirtilen Hesabına, açıklaması ile birlikte GELİR GETİRİCİ PROJE/İCRA TAKİBİ kaynağının havale edilmesi hususunda gereğini arz ederim. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Bankacılık Şube Müdürlüğünün A.Ş Ankara Kurumsal Bankacılık Şube Müdürlüğü Nezdindeki Proje Kodu: Fayda Sahibinin Adı Soyadı ile T.C. Kimlik No.su: Havale Olunacak Vade Tarihi: İşlemin Kaçıncı Taksit Ödemesi Olduğu: Grup Bazlı Projelerde Ödeme Yapan Fayda Sahibi Sayısı: Havale Olunacak Tutar: (1745) Bu bölüme her Vakıfın İletişim bilgileri yazılacaktır.

14 EK-7 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Bankanızın Ankara Kurumsal Bankacılılık Şubesinin aşağıda belirtilen Hesabına, açıklaması ile birlikte ŞNT/İADE kaynağının havale edilmesi hususunda gereğini arz ederim. A.Ş. Ankara Kurumsal Bankacılık Şube Müdürlüğünün A.Ş Ankara Kurumsal Bankacılık Hak Sahibinin Adı Soyadı: Hak Sahibinin T.C. Kimlik No: (1745) Bu bölüme her Vakıfın iletişim bilgileri yazılacaktır.

15 EK-8 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Bankanızın Ankara Kurumsal Bankacılılık Şubesinin aşağıda belirtilen Hesabına, açıklaması ile birlikte İSTİHDAM EĞİTİMİ PROJE/İADE kaynağının havale edilmesi hususunda gereğini arz ederim. A.Ş. Ankara Kurumsal Bankacılık Şube Müdürlüğünün A.Ş Ankara Kurumsal Bankacılık Proje Kodu: Proje Adı: Vakıf Hesaplarına Geçtiği Tarih: (1745) Bu bölüme her Vakıfın İletişim bilgileri yazılacaktır.

16 EK-9 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Bankanızın Ankara Kurumsal Bankacılılık Şubesinin aşağıda belirtilen Hesabına, açıklaması ile birlikte GEÇİCİ İSTİHDAM PROJE/İADE kaynağının havale edilmesi hususunda gereğini arz ederim. A. Ş. Ankara Kurumsal Bankacılık Şube Müdürlüğünün A.Ş Ankara Kurumsal Bankacılık Proje Kodu: Proje Adı: Vakıf Hesaplarına Geçtiği Tarih: (1745) Bu bölüme her Vakıfın iletişim bilgileri yazılacaktır.

17 EK-10 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Bankanızın Ankara Kurumsal Bankacılılık Şubesinin aşağıda belirtilen Hesabına, açıklaması ile birlikte SOSYAL HİZMET PROJE/İADE kaynağının havale edilmesi hususunda gereğini arz ederim. T.C. Ziraat Bankasr A.Ş. Ankara Kurumsal Bankacılık Şube Müdürlüğünün A.Ş Ankara Kurumsal Bankacılık Proje Kodu: Vakıf Hesaplarına Proje Adı: Geçtiği Tarih: (1745) Bu bölüme her Vakıfın iletişim bilgilen yazılacaktır.

18 EK-11 / T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Bankanızın Ankara Kurumsal Bankacılılık Şubesinin aşağıda belirtilen Hesabına, açıklaması ile birlikte TOPLUM KALKINMASI PROJE/İADE kaynağının havale edilmesi hususunda gereğini arz ederim. A.Ş. Ankara Kurumsal Bankacılık Şube Müdürlüğünün A.Ş Ankara Kurumsal Bankacılık Proje Kodu: Proje Adı: Vakıf Hesaplarına Geçtiği Tarih: (1745) Bu bölüme her Vakıfın iletişim bilgileri yazılacaktır.

19 EK-12 BANKASI A.Ş. A.Ş. Akay Şubesinin aşağıda belirtilen Hesabına, açıklaması ile birlikte SERMAYE TRANSFERİ/ İADE kaynağının havale edilmesi hususunda gereğini arz ederim. A.Ş Akay Şube Müdürlüğünün A.Ş Akay ll/llçe: Sosyal Yardım Programın Adı: Vakıf Hesaplarına Geçtiği Tarih: (760) Bu bölüme her Vakıfın iletişim bilgileri yazılacaktır.

20 EK-13.. BANKASI A.Ş. A.Ş. Akay Şubesinin aşağıda belirtilen Hesabına, açıklaması ile birlikte SAĞLIK TRANSFERİ/ İADE kaynağının havale edilmesi hususunda gereğini arz ederim. A.Ş Akay Şube Müdürlüğünün A.Ş Akay Sosyal Yardım Programın Adı: Vakıf Hesaplarına Geçtiği Tarih: (760) Bu bölüme her Vakıfın iletişim bilgileri yazılacaktır.

21 EK-14. BANKASI A.Ş. A.Ş. Akay Şubesinin aşağıda belirtilen Hesabına, açıklaması ile birlikte ÖZÜRLÜ DESTEK TRANSFERİ /İADE kaynağının havale edilmesi hususunda gereğini arz ederim. A. Ş Akay Şube Müdürlüğünün A.Ş Akay Sosyal Yardım Programın Adı: Vakıf Hesaplarına Geçtiği Tarih: (760) Bu bölüme her Vakıfın iletişim bilgileri yazılacaktır.

22 EK-15. BANKASI A.Ş. A.Ş. Akay Şubesinin aşağıda belirtilen Hesabına, açıklaması ile birlikte EĞİTİM TRANSFERİ/ İADE kaynağının havale edilmesi hususunda gereğini arz ederim. A.Ş Akay Şube Müdürlüğünün A.Ş Akay Vakıf Hesaplarına Sosyal Yardım Programın Adı: Geçtiği Tarih: (760) Bu bölüme her Vakıfın İletişim bilgileri yazılacaktır.

23 EK BANKASI A.Ş. A.Ş. Akay Şubesinin aşağıda belirtilen Hesabına, açıklaması ile birlikte MESLEKİ EĞİTİM VE İSTİHDAMA YÖNELİK PROJE TRANSFERİ/İADE kaynağının havale edilmesi hususunda gereğini arz ederim. A.Ş Akay Şube Müdürlüğünün SVDTF'nun A.Ş Akay Sosyal Yardım Programın Adı: Vakıf Hesaplarına Geçtiği Tarih: (760) Bu bölüme her Vakıfın iletişim bilgileri yazılacaktır.

24 EK-17..BANKASI A.Ş. A.Ş. Akay Şubesinin aşağıda belirtilen Hesabına, açıklaması ile birlikte AİLE DESTEK TRANSFERİ/İADE kaynağının havale edilmesi hususunda gereğini arz ederim. A.ŞAkay Şube Müdürlüğünün A.Ş Akay Sosyal Yardım Programın Adı: Vakıf Hesaplarına Geçtiği Tarih: (760) Bu bölüme her Vakıfın iletişim bilgileri yazılacaktır.

25 EK-18. BANKASI AŞ. A.Ş. Akay Şubesinin aşağıda belirtilen Hesabına, açıklaması ile birlikte SOSYAL VE ÖZEL AMAÇLI TRANSFERLER/ İADE kaynağının havale edilmesi hususunda gereğini arz ederim. A.Ş Akay Şube Müdürlüğünün SYDTF nün A.Ş Akay Sosyal Yardım Programın Adı: Vakıf Hesaplarına Geçtiği Tarih: (760) Bu bölüme her Vakıfın iletişim bilgileri yazılacaktır.

26 EK-19. BANKASI A.Ş. A.Ş. Akay Şubesinin aşağıda belirtilen Hesabına, açıklaması ile birlikte VAKIFLARA DİĞER TRANSFERLER/İADE kaynağının havale edilmesi hususunda gereğini arz ederim. A.ŞAkay Şube Müdürlüğünün A.Ş Akay îl/llçe: Sosyal Yardım Programın Adı: Vakıf Hesaplarına Geçtiği Tarih: (760) ") Bankaca Vakfa gönderilen ekstrede yer alan tarihtir. Bu bölüme her Vakıfın iletişim bilgileri yazılacaktır.

T.C. BAŞBAKANLIK Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü.. SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞINA

T.C. BAŞBAKANLIK Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü.. SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞINA T.C... SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞINA 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu uyarınca kurularak Türk Medeni Kanunu ve 5737 sayılı Vakıflar Kanunu uyarınca faaliyet

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.0.15.00.06.030.03/5972400 29/03/2011 Konu : T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ile imzalanan işbirliği protokolü

Detaylı

(Ait Olduğu Ay/Yıl :.../200...) İşyerinde Çalıştırılan Özürlünün. Adı-Soyadı

(Ait Olduğu Ay/Yıl :.../200...) İşyerinde Çalıştırılan Özürlünün. Adı-Soyadı Ek-1 TÜRKİYE İŞ KURUMU... İL/ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 4857 Sayılı İş Kanunun 30 uncu Maddesine Göre Özürlü Çalıştıran Banka, Sigorta veya Reasürans Şirketi, Oda, Borsa veya Birliklere Sigorta Primi İşveren Hissesi

Detaylı

T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı HARCAMA İŞLEMLERİ GENELGESİ (2014/01)

T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı HARCAMA İŞLEMLERİ GENELGESİ (2014/01) KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ HARCAMA İŞLEMLERİ GENELGESİ (2014/01) İlgi a) 31.12.2005 tarih ve 26040/4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlan Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliği(Seri No:1) b) Maliye

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2014-28

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2014-28 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 19662804-866 20 Ekim 2014 Konu : Geçersiz sigortalılık statüsünde yatan primlerin geçerli sigortalılık statüsüne aktarma işlemleri

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı; Sosyal

Detaylı

T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı HARCAMA İŞLEMLERİ GENELGESİ (2012/01)

T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı HARCAMA İŞLEMLERİ GENELGESİ (2012/01) KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ HARCAMA İŞLEMLERİ GENELGESİ (2012/01) İlgi a) 31.12.2005 tarih ve 26040/4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlan Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliği(Seri No:1) b) Maliye

Detaylı

KONUT EDİNDİRME YARDIMLARININ GERİ ÖDENMESİ İÇİN İŞVERENLERİN YAPACAĞI HERHANGİ BİR ŞEY YOKTUR

KONUT EDİNDİRME YARDIMLARININ GERİ ÖDENMESİ İÇİN İŞVERENLERİN YAPACAĞI HERHANGİ BİR ŞEY YOKTUR Duyuru Tarihi : 02.11.2007 Duyuru No : DUYURU/2007-162 Denet Duyuru KONUT EDİNDİRME YARDIMLARININ GERİ ÖDENMESİ İÇİN İŞVERENLERİN YAPACAĞI HERHANGİ BİR ŞEY YOKTUR 2007/96 no.lu Duyurumuzla da bilgilendirdiğimiz

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.0.15.030.03/244 08/04/2010 Konu : Kurumumuz ile Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. arasında imzalanan personel

Detaylı

LİSANSSIZ ÜRETİM BAĞLANTI BAŞVURU FORMU

LİSANSSIZ ÜRETİM BAĞLANTI BAŞVURU FORMU Ek-1 LİSANSSIZ ÜRETİM BAĞLANTI BAŞVURU FORMU Başvuru Sahibinin Bilgileri Adı-Soyadı/Ünvanı Adresi Telefonu Faks Numarası E-Posta Adresi T.C. Vergi/ T.C. Kimlik Numarası Banka Hesap Numarası Üretim Tesisinin

Detaylı

VI-23 GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNİN ÖDEME VE TAHSİLAT İŞLEMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

VI-23 GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNİN ÖDEME VE TAHSİLAT İŞLEMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR VI-23 GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNİN ÖDEME VE TAHSİLAT İŞLEMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNİN ÖDEME VE TAHSİLAT

Detaylı

TÜM KURUMLARA (SAĞLIK KURUMLARI DÖNER SERMAYE SAYMANLIKLARI VE GENEL BÜTÇE HARİÇ)

TÜM KURUMLARA (SAĞLIK KURUMLARI DÖNER SERMAYE SAYMANLIKLARI VE GENEL BÜTÇE HARİÇ) TÜM KURUMLARA (SAĞLIK KURUMLARI DÖNER SERMAYE SAYMANLIKLARI VE GENEL BÜTÇE HARİÇ) Bilindiği üzere 5502 sayılı Sosyal Güvelik Kurumu Kanunu ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Detaylı

TÜBİTAK TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI

TÜBİTAK TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI TÜBİTAK TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI 1501, 1507,1509, 1511 ve 1512 KODLU DESTEK PROGRAMLARI MALİ RAPOR HAZIRLAMA KILAVUZU SÜRÜM 03.00 TÜBİTAK 01.12.2013 İçindekiler GİRİŞ 4 BÖLÜM

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SSK.5.01.08.00/VIII-031-727934 30 Ekim 2008 Konu : Prim ve idari para cezası borçlarının

Detaylı

18 Haziran 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27968 YÖNETMELİK

18 Haziran 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27968 YÖNETMELİK 18 Haziran 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27968 YÖNETMELİK Maliye Bakanlığından: GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNİN ÖDEME VE TAHSİLAT İŞLEMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı. Sayı : B.13.2.SGK.0.65.01.00/ 259 20.04.2010 Konu: Ödeme İşlemleri

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı. Sayı : B.13.2.SGK.0.65.01.00/ 259 20.04.2010 Konu: Ödeme İşlemleri Sayı : B.13.2.SGK.0.65.01.00/ 259 20.04.2010 Konu: Ödeme İşlemleri GENELGE 2010 / 52 Bilindiği üzere, Kurumumuz bütçesinden yapılacak giderlerin kayıt ve takip işlemleri 01.01.2010 tarihinden itibaren

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII DIIŞİİŞLERİİ BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

MAAŞ ve BANKA PROMOSYONU PROTOKOLÜ

MAAŞ ve BANKA PROMOSYONU PROTOKOLÜ Protokol Taslağı (Ek-2) Madde 1- Taraflar MAAŞ ve BANKA PROMOSYONU PROTOKOLÜ Bir tarafta Nasuh Akar Mh. 1407 Sk., Balgat-Çankaya/ANKARA adresinde mukim Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu diğer tarafta.. adresinde

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı HARCAMA İŞLEMLERİ GENELGESİ (2015/01)

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı HARCAMA İŞLEMLERİ GENELGESİ (2015/01) HARCAMA İŞLEMLERİ GENELGESİ (2015/01) 26.12.2014 tarih 29217 sayılı Mükerrer gazetede yayımlanan 6583 Sayılı 2015 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin, etkili,

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ R.G. Tarihi : 26.04.2014 R.G. Numarası : 28983 Maliye Bakanlığından: KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ Bu Tebliğin konusunu, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun

Detaylı

G E N E L G E 2009 13

G E N E L G E 2009 13 T.C. Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.5.01.08.00/31-146 16.1.2009 Konu : İhalelere katılmak üzere düzenlenecek olan yazılar G E N E L G E 2009 13 1- Genel

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 18 İST, 15.01.2010

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 18 İST, 15.01.2010 SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 18 İST, 15.01.2010 ÖZET: Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik ve bununla ilgili tebliğde değişiklik yapıldı. SUÇ

Detaylı

5510 SAYILI KANUNUN 100 ÜNCÜ MADDESİNİN UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

5510 SAYILI KANUNUN 100 ÜNCÜ MADDESİNİN UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 28.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27011 5510 SAYILI KANUNUN 100 ÜNCÜ MADDESİNİN UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin

Detaylı

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı Finansal Analiz Daire Başkanlığı SEVİL DENER. Nisan 2015 KIRIKKALE

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı Finansal Analiz Daire Başkanlığı SEVİL DENER. Nisan 2015 KIRIKKALE Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı Finansal Analiz Daire Başkanlığı 506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNU GEÇİCİ 20. MADDESİ KAPSAMINDA KURULMUŞ OLAN VAKIFLAR İLE PROTOKOLLER

Detaylı

MERKEZÎ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları

MERKEZÎ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları MERKEZÎ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin,

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇERİK I) SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2013 YILI DÜZENLİLİK DENETİMİ RAPORU 1 II) SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2013 YILI PERFORMANS DENETİMİ RAPORU

Detaylı

G E N E L G E 2009-113

G E N E L G E 2009-113 T.C. SOSYAL GÜVENLĐK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-031-790 11.09.2009 Konu : 4447 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesinde

Detaylı

T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI İKRAZ İSTEK FORM VE TAAHHÜTNAMESİ

T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI İKRAZ İSTEK FORM VE TAAHHÜTNAMESİ T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI İKRAZ İSTEK FORM VE TAAHHÜTNAMESİ Banka Adı Şube Adı Şube Kodu Banka Hesabı İBAN Numarası T R İKRAZ Türü İkraz Evlilik İkrazı

Detaylı

İŞE YERLEŞTİRİLEN KATILIMCILARIN LİSTESİ

İŞE YERLEŞTİRİLEN KATILIMCILARIN LİSTESİ EK : D-1 İŞE YERLEŞTİRİLEN KATILIMCILARIN LİSTESİ PROJE NO : PROJENİN TÜRÜ : PROJE / EĞİTİM* GÖRDÜĞÜ MESLEK KONUSU :... Sıra No Katılımcı Adı, Soyadı Katılımcının SSK NO Adresi Yerleştiği İşyeri Adresi

Detaylı