T.C. BİLECİK VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü KARAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. BİLECİK VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü KARAR"

Transkript

1 KARAR Madde 1- Amaç: Bu kararın amacı, toplum sağlığını olumsuz etkilememesi için ısınma amaçlı kullanılan yakma tesislerinden kaynaklanan is, duman, toz, gaz, buhar ve aerosol halinde dış havaya atılan kirleticilerin hava kalitesi üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için yenilenebilir enerji kaynakları başta olmak üzere temiz enerji kullanımını desteklemek, yakıtların hava kirliliğine yol açmayacak şekilde kullanılabilmesi için önlemleri almak, aldırmak için kanun ve yönetmelikler çerçevesinde gerekli usul ve esasları belirlemek ve İlimiz genelinde 2014 yılı içerisinde tıbbi atıkların toplanması / taşınması / bertarafına ilişkin olarak uygulanacak ücretleri belirlemektir. Kapsam: Bu karar, Yakıtlar (Uygunluk izin belgesi, Satış izin belgesi, Analiz, Yükümlülükler, İhalelere katılım, Denetim, Uygulanacak müeyyideler), Sanayi tesisleri, Halkın bilgilendirilmesi, Yürürlükten kaldırılan düzenlemeleri kapsar. Bu karar Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği 16. ve 17. maddelerinde belirtilen yetki belgesine sahip gerçek ve tüzel kişilerin görevleri ile Türk Silahlı Kuvvetlerine ait ısınma amaçlı yakma tesislerini kapsamaz. Yasal Dayanaklar: Tarih Sayı Kanun Adı Çevre Kanunu (5491 sayılı Kanun ile değişik) Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK Tarih Sayı Yönetmelik Adı Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü İle Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Yüksek Çevre Kurulu Ve Mahalli Çevre Kurullarının Çalışma Usul Ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik Tarih Genelge Adı Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Genelgesi (2013/37) Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Önlenmesi Genelgesi (2010/14) İthal Katı Yakıtlar Genelgesi (2011/4) tarih ve sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinin (Değişik: RG ) 28. Maddesinde yer alan İl ve ilçelerin kirlilik derecelendirilmesi; il ve ilçenin topoğrafik yapısı, atmosferik şartlar, meteorolojik parametreler, sanayi durumu, nüfus yoğunluğu ve önceki yılların hava kalitesi ölçüm sonuçları dikkate alınarak tarihli ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliğine göre Bakanlık tarafından kış sezonu başlamadan önce ilan edilir hükmü gereğince, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi 1

2 Genel Müdürlüğü nün 2013/37 No.lu Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Genelgesi nde İlimiz, Düşük Kirlilik Potansiyeli Bulunan İller kapsamında değerlendirmekte olup kullanılacak yakıtların özellikleri tarih ve sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinin 22. Maddesinde (Değişik: RG ) ve 23. Maddesinde (Değişik: RG ) verilen sınır değerleri sağlamak zorundadır. A. İLİMİZ SINIRLARI İÇERİSİNDE ISINMA AMAÇLI KULLANIMINA İZİN VERİLEN YAKIT TÜRLERİ VE ÖZELLİKLERİ A.1. Yerli Kömür Özellikleri İlimiz Merkez ilçesi ve diğer ilçelerinde ısınma amaçlı olarak kullanılacak yerli kömürlerin özelliklerinin aşağıdaki tablo değerlerini sağlayacak nitelikte olması gereklidir. Yerli Kömürlerin Özellikleri Sınırlar Toplam Kükürt (kuru bazda) En çok % 2,3 Alt Isıl Değer (kuru bazda) Toplam Nem (orijinalde) En çok % 30 Kül (kuru bazda) En çok % 30 En az 4200 kcal/kg (-200 tolerans) mm (18 mm altı ve Boyut * (satışa sunulan) 150 mm üstü için en çok % 10 tolerans) * Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu mm olabilir. İlimiz belde ve köylerinde ısınma amaçlı olarak kullanılacak yerli kömürlerin özelliklerinin aşağıdaki tablo değerlerini sağlayacak nitelikte olması gereklidir. Yerli Kömürlerin Özellikleri Sınır Değerler Toplam Kükürt (kuru bazda) En çok % 2,5 Alt Isıl Değer (kuru bazda) En az 3400 kcal/kg (-200 tolerans) mm (ağırlıkça en çok ±% 10 Boyut * (satışa sunulan) tolerans) * Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu mm olabilir. 2

3 A.2. İthal Kömür Özellikleri İlimiz sınırları içerisinde ısınma amaçlı olarak kullanılacak ithal kömürlerin özelliklerinin aşağıdaki tablo değerlerini sağlayacak nitelikte olması gereklidir. İthal Kömürlerin Özellikleri Toplam Kükürt (kuru bazda) Alt Isıl Değer (kuru bazda) Uçucu Madde (kuru bazda) Sınırlar En çok. % 0,9 (%+0,1 tolerans) En az 6400 Kcal/kg (- 200 tolerans) % (+2 tolerans) Toplam Nem (orijinalde) En çok % 13 Kül (kuru bazda) Boyut* (satışa sunulan) * Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu mm olabilir. A.3. Isınma Amaçlı Kullanılacak Diğer Yakıtların Özellikleri En çok %16 (+2 tolerans) mm ( en çok ±% 10 tolerans) Toz Kömürden Elde Edilen Briket Kömürü Özellikleri Sınıf 1 Sınıf 2 * Alt Isıl Değer (orijinalde) (kcal/kg), en az Baca gazına geçen kükürt oranı (%), m/m, en fazla ** 0,8 1,0 Toplam Kükürt (kuru bazda) (%) en çok ** 2 2,3 Boyut mm (ağırlıkça en çok ±% 2 tolerans) * Sınıf 2 briket kömürü köy ve beldelerde kullanılır. ** Baca gazına geçen kükürt veya toplam kükürt parametrelerinden birini sağlaması yeterlidir. Pirina Briketi Özellikleri* Sınır Değerler Alt Isıl Değer (kuru bazda) 3700 ** Kcal/kg (min.) Nem (orijinalde) %15 (max.) Yağ (kuru bazda) %1.5 (max.) Sodyum (Na) (Kuru bazda) 300 ppm (max) Boyut 6 mm (min.) (6mm den küçük ağırlıkça %5 i geçemez, ancak mekanik beslemeli yakma tesisleri için % 50 ye kadar olabilir.) * Zeytin çekirdeğinde boyut hariç olmak üzere pirina briketi özellikleri aranır. ** Pirina briketinin alt ısıl değeri 3700 Kcal/kg ve üstü olanlar yalnızca köy ve beldelerde kullanılabilir. Diğer Biyokütle Briketi Özellikleri Sınır Değerler Alt Isıl Değer (kuru bazda) 3700* Kcal/kg (min.) Nem (orijinalde) %15 (max.) Boyut 6-75 mm (6 mm altı ve 75 mm üstü en fazla ağırlıkça %5 i geçemez) * Biyokütle briketinin alt ısıl değeri 3700 Kcal/kg ve üstü olanlar köy ve beldelerde, 4000 Kcal/kg ve üstü olanlar ilçe ve il merkezinde kullanılır. A.4. Sanayide Kullanılacak Yakıtlar ve Özellikleri Bilecik sınırları içerisinde faaliyet gösteren sanayi tesislerinde, Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ve ilgili diğer çevre mevzuatındaki hüküm ve sınırlamalara uygun faaliyet gösterilmesi şartı ile her kalite ve boyutta (toz dahil) yerli kömür kullanılabilecektir. 3

4 Bilecik İli sınırları içerisinde sanayi maksatlı kullanılacak, ithal taş ve linyit kömürü, antrasit, kalsine edilmiş ve edilmemiş petrol koku için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nın İthal Katı Yakıtlar Genelgesinde (2011/4) verilen kriterlere uygun olması gereklidir. B. İLK YANMANIN YAPILMASI Ev, işyeri, okul, hastane ve sosyal tesisler vb. yerlerde kalorifer ve sobalar, dış ortam sıcaklığı gece ve gündüz 18 0 C nin üzerinde olduğu günlerde yakılmayacaktır. Kalorifer ve sobalar, işyerleri, konutlarda hastanelerde, okullarda, yurtlarda, kreş vb. yerlerde iç ortam sıcaklığı 23 0 C den fazla olmayacak şekilde devamlı olarak ancak hava kirliliğine neden olmayacak şekilde yakılacaktır. İlimizde, kış döneminde tüm resmi kurum, site, apartman ve kooperatiflere ait kalorifer sistemlerinde ilk ateşlemenin insanların yoğun olarak dışarıda olduğu sabah saatleri arasında, akşamları ise saatleri arasında yapılmayacaktır. İlk yanma sırasında bacadan atılan partikül madde emisyonlarını azaltmak amacıyla yakma sistemlerinin söndürülmeyerek, uyutulmasına, ehil kişilerce tekniğine uygun yakılmasına ve sürekli kontrol edilmesine, Yakma sistemlerinin TSE Belgeli olması ve filtre kullanılması gereklidir. Soba ve kalorifer kazanlarının kış gelmeden önce temizlenmesi gereklidir. Bacası temizlenmeyen soba ve kazanlarda yanma veriminin sağlanamadığı ve buna paralel olarak yakıt tüketimi ve bacadan atılan kirletici emisyonların arttığı bilinmektedir. Binalarda ısı kaçağı olan noktalarda (pencere ve dış kapılarda) alınacak önlemlerle ilgili olarak, camların çift camlı olmasının yakıt tüketiminde sağlayacağı faydaları ve binalarda özellikle dıştan yalıtım yapıldığında yakıt tüketiminde ne kadar azalma olacağı konularında Valilikler, Belediyeler ve Gönüllü Kuruluşların işbirliği ile küçük broşürlerin hazırlanarak halka dağıtılması ve halkın bu konuda bilinçlendirilmesi önem arz etmektedir. C. ISINMA AMAÇLI ALTERNATİF TEMİZ ENERJİ KAYNAKLARI İlimizde, ısınma amaçlı alternatif temiz enerji kaynaklarının (güneş, jeotermal, rüzgâr gibi) kullanılabilirliği araştırılacak, bu kaynakların uygulanabilirliği için imkânların seferber edilecek, ısınma amaçlı olarak Yönetmelikte belirtilen ve kullanılması uygun görülen diğer alternatif yakıtların kullanımı teşvik edilecektir. D. İLİMİZ SINIRLARI İÇERİSİNDE KULLANIMINA İZİN VERİLECEK YAKITLAR İÇİN ALINMASI GEREKEN BELGELER İlimiz sınırları içerisinde katı yakıtları satmak isteyen satıcıların (bayi ve mahrukatçılar), dağıtıcıların ve ilde kendi adına satış yapmak isteyen ithalatçı ve üreticilerin Katı Yakıt Satıcısı Belgesi alması zorunludur. İlimiz sınırları içerisinde ithalatçı veya üreticiden aldığı kömürü, ithalatçı veya üretici adına katı yakıt satıcısı kayıt belgesine sahip satıcılara satış yapan gerçek ve tüzel kişilerin Katı Yakıt Dağıtıcısı Belgesi alması zorunludur. İlimiz sınırları içerisindeki kömür ocaklarında üretilen kömürler ve pirina briketleri ile diğer biokütle yakıtlar için (analiz sonuçlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından değerlendirilip, yakıt olarak kullanılabilceği yönünde olumlu görüş alındıktan sonra) Uygunluk İzin Belgesi alınması zorunludur. 4

5 İlimiz sınırları dışında üretimi ve torbalanması yapıldıktan sonra ilimiz sınırları içerisinde satışının yapılması istenen katı yakıtlar için Satış İzin Belgesi alınması zorunludur. Yakıtlara ilişkin belge düzenleme işlemlerinde; 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 42. Maddesinden muaf tutulan kooperatif ve birlikler için belge düzenlenirken, İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı ve Oda Sicil Kaydı (Mahrukatçılar Odasına veya Sanayi ve Ticaret Odasına veya ilgili Esnaf Odasına kayıtlı olduğuna dair belge) talep edilmeyecektir. İthalatçı / üretici / dağıtıcı / satıcının Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine vermiş oldukları her türlü belgenin fotokopilerinin kendileri tarafından imzalanıp kaşelenmesi halinde (imza sirküleri hariç) noter onayı aranmaz. Yalnızca imza sirkülerinde, sirkülerin noter tasdikli asıl nüshasının getirilmesi halinde, belgenin fotokopisi tarafından Aslı Gibidir onayı ile kabul edilecektir. D.1. Katı Yakıt Satıcısı Belgesi: Katı Yakıt Satıcısı (KYS) Belgesi, ithalatçı ve/veya üretici veya dağıtıcıdan aldığı ısınma amaçlı katı yakıtı tüketiciye satış yapmak isteyen satıcıya tarafından düzenlenen belgedir. KYS Belgesi almak isteyen gerçek veya tüzel kişi, a) Başvuru yapılacak ilden alınmış İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı sureti, b) Satıcının yakıt deposu bulunması halinde deponun işyeri açma ve çalışma ruhsatı veya ticari kayıt belgesi, c) Oda Sicil Kaydı sureti, d) Kooperatif veya birlik olması halinde bu durumu gösteren belge sureti (İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ve Oda Sicil Kaydı talep edilmeyecektir.), e) İletişim bilgileri, ile birlikte İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatının alındığı ilin ne başvurur. İl müdürlüklerine verilen belge suretleri kurumca veya noter onaylı olması gerekir. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı, oda sicil kaydı veya ticaret sicil gazetesinde faaliyet konusunun katı yakıt satışı olduğu belirtilmelidir. Başvurunun, uygun bulunması halinde, örneği Genel Müdürlük internet sitesinde yayınlanan KYS Belgesi düzenlenir. KYS Belgesi, ihaleye katılım hariç, belgenin alındığı il sınırları içerisinde geçerlidir. KYS Belgesi almayan ithalatçı, üretici, dağıtıcı veya satıcılar tüketiciye doğrudan satış yapamazlar. Satıcı, sözleşme yaptığı ithalatçı ve/veya üreticinin yakıtını satabilir. Satıcılar birbirlerine yakıt satışı yapamazlar. Isınma amaçlı yakıtın sanayi amaçlı tüketime verilmesi halinde satıcı tarafından ithalatçı ve/veya üreticiye bilgi verilir. D.2. Katı Yakıt Dağıtıcısı Belgesi Katı Yakıt Dağıtıcısı (KYD) Belgesi, ithalatçı ve/veya üreticiden aldığı ısınma amaçlı katı yakıtı, Katı Yakıt Satıcısı Belgesine sahip satıcılara dağıtmak isteyen dağıtıcıya, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgeyi ifade eder. KYD Belgesi almak isteyen gerçek veya tüzel kişiler, a) Başvuru yapılacak ilden alınmış İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı sureti, b) Dağıtıcının yakıt deposu bulunması halinde deponun işyeri açma ve çalışma ruhsatı veya ticari kayıt belgesi, c) Oda Sicil Kaydı sureti, d) Kooperatif veya birlik olması halinde bu durumu gösteren belge sureti (İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ve Oda Sicil Kaydı talep edilmeyecektir.), 5

6 e) İletişim bilgileri, ile birlikte İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatının alındığı ilin ne başvurur. İl müdürlüklerine verilen belge suretleri kurumca veya noter onaylı olması gerekir. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı, oda sicil kaydı veya ticaret sicil gazetesinde faaliyet konusunun katı yakıt satışı olduğu belirtilmelidir. Başvurunun, uygun bulunması halinde örneği Genel Müdürlük internet sitesinde yayınlanan KYD Belgesi düzenlenir. Dağıtıcı, sözleşme yaptığı ithalatçı ve/veya üreticinin yakıtını, aynı ithalatçı veya üretici ile sözleşme yapmış satıcılara verebilir. Dağıtıcı, KYS Belgesi almak şartıyla perakende yakıt satışı yapabilir. Dağıtıcılar birbirlerine yakıt satışı yapamazlar. D.3. Uygunluk İzin Belgesi Uygunluk İzin Belgesi, Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği kapsamındaki yerli kömür, toz kömürden elde edilen briket kömürü, pirina ve pirina dışındaki diğer biyokütleden elde edilen briket için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerince yapılan uygunluk denetimi sonucuna göre düzenlenen belgedir. Isınma amaçlı yerli yakıt üreticisi, a) Kömür için; - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı MİGEM tarafından verilen, arama döneminde maden üretim ve satış izni veya işletme döneminde maden işletme izni sureti ve üretim faaliyeti yapabileceğine dair belge sureti, - Kömür ocağı kiralanmış ise kira sözleşmesi sureti, Briket yakıtlar için; - İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı sureti, - Biyokütle briketi içeriği (odun, talaş, fındıkkabuğu veya karışımı vb. ve varsa bağlayıcı madde) ve üretim prosesi bilgileri, - Kömür briketi için TS standardı uygunluk belgesi sureti, b) Üretimin, Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında bulunması halinde, Çevre İzin Belgesi veya Geçici Faaliyet Belgesi sureti, ile birlikte, yakıtın üretildiği ilin ne başvurur. İl müdürlüklerine verilen belge suretlerinin kurumca veya noter onaylı olması gerekmektedir. İl müdürlüğünce, ocaktan çıkarılarak torbalamaya hazır hale getirilmiş yakıttan numune alınarak analizi yaptırılır. Briket yakıtları için, briket haline getirilmiş yakıttan numune alınır. Yakıta ait analiz sonucunun, bu kararda verilen sınır değerleri sağlaması halinde, örneği Genel Müdürlük internet sitesinde yayınlanan Uygunluk İzin Belgesi beş yıl süreli olarak düzenlenir. D.4. Satış İzin Belgesi Satış İzin Belgesi, Uygunluk Belgesi ve/veya Uygunluk İzin Belgesi kapsamında bir ilde ısınma amaçlı katı yakıt satışı yapmak isteyen ithalatçı ve/veya üreticiye Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgeyi ifade eder. Satış İzin Belgesi almak isteyen ithalatçı ve/veya üretici, a) Uygunluk Belgesi veya Uygunluk İzin Belgesi sureti, 6

7 b) Sözleşme yaptığı satıcıların ve varsa dağıtıcıların, adres (varsa katı yakıt depo adresleri) ve iletişim bilgilerini içeren liste, c) Dağıtıcı ve satıcı sözleşme suretleri ile KYD Belgesinin bir sureti, ile birlikte, satış yapmak istediği ilin, ne başvurur. İl müdürlüklerine verilen belge suretlerinin kurumca veya noter onaylı olması gerekmektedir. Başvurunun uygun bulunması halinde, örneği Genel Müdürlük internet sitesinde yayınlanan Satış İzin Belgesi düzenlenir. Satış İzin Belgesi, il sınırları içerisinde geçerli olmak üzere ithalatçı ve/veya üreticiyi kayıt altına almak üzere düzenlenir. Satış İzin Belgesi almış ithalatçı ve/veya üretici tarafından il sınırları içerisinde yeni bir Uygunluk Belgesi ve/veya Uygunluk İzin Belgesi ile yakıt satışı yapmak istenmesi halinde, yakıt il sınırları içerisine girmeden önce, bu yakıta ait belge sureti, ne verilir. İthalatçı ve/veya üretici, sözleşme yaptığı yeni satıcı veya dağıtıcıları da içeren güncel listeyi, yeni sözleşme suretini ve KYD Belgesi suretini, yakıtları bu firmalara vermeden önce Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bildirir. İthalatçı ve/veya üretici sözleşmesini feshettiği satıcı ve dağıtıcıları, sözleşme feshi tarihinden itibaren otuz gün içinde, güncel liste ile birlikte ne bildirir. Sözleşmesi iptal edilen satıcı ve dağıtıcılarda bulunan yakıtlar bu ithalatçı ve/veya üretici tarafından geri alınır. E. HALKIN BİLGİLENDİRİLMESİ: tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliğine göre kirleticilerin dış ortam konsantrasyonları ile ilgili güncellenen verinin bilgisayar ağı, bilgi ekranları, basın yayın organları ve diğer kolay ulaşılabilir medya aracılığıyla düzenli olarak kamuoyuna, çevre kuruluşları, tüketici kuruluşları ve belirli hassas nüfus grupları ve diğer ilgili sağlık mercileri gibi ilgili kuruluşlara sunulması ve uyarı eşikleri aracılığı ile de bazı olumsuz hava kalitesi durumlarından halkın bilgilendirilmesi ve uyarılması gerekmektedir. Ayrıca, uyarı eşiğinin tahmini veya fiili aşımları ile ilgili bilginin de kamuoyuna ve sağlık kuruluşlarına zamanında verilmesi sağlanmalıdır. Bu çerçevede, 1. Hava kirliğinin yoğun olduğu günlerde alınması gereken önlemler konusunda hassasiyet gösterilmesi için halkın bilgilendirilmesi, 2. Halkın duyarlılığının arttırılması için hava kirliliği ölçüm sonuçları ile ilgili güncel bilgileri günlük olarak; bilgisayar ağı, bilgi ekranları / billboardlar / reklam panoları, basın yayın organları ve diğer kolay ulaşılabilir medya aracılığıyla düzenli olarak kamuoyuna, çevre kuruluşları, tüketici kuruluşları ve belirli hassas nüfus gruplan ve diğer ilgili sağlık mercileri gibi ilgili kuruluşlara sunmaları, 3. Özellikle kritik meteorolojik şartların (inversiyon, düşük rüzgâr hızı vs.) oluştuğu veya hava kirliliğinin artış göstermesinin beklendiği durumlarda halkın önceden bilgilendirilmesi, 4. Hava kirliliğinin yoğun olduğu günlerde öğrencilerin açık alanda tören yapmalarının önlenmesi, 5. Kış gelmeden önce binalarda ısı kaçağının önlenmesi, pencerelerin çift camlı olması ve binalarda özellikle dıştan yalıtım yapılması hususlarının yakıt tasarrufuna katkıları konularında halkın bilgilendirilmesi, 6. Okullarda ve resmi binalarda değiştirilmesi gereken pencerelerin çift camlı pencerelerle değiştirilmesi ve kaloriferli okullarda radyatörlerde termostatlı vana kullanılması, 7

8 7. Resmi kurumlar, lojmanlar ve yerleşim yeri içerisinde yer alan sosyal tesislerde ısı yalıtımına öncelik verilmesi, 8. Okullarda ve resmi binalarda giriş kapısının kendiliğinden kapanabilir ve hava sızdırmaz yapılması, 9. Hava kirliliği ile ilgili eğitici programların düzenlenmesi 10. Tüm hususi ve resmi taşıtların egzoz emisyonu ölçümlerini zamanında yaptırmaları ve egzoz emisyonu ölçüm pullarını periyodik olarak yeniletmeleri, önem arz etmektedir. Soba ve kalorifer kazanlarının kış gelmeden önce temizlenmesi gerektiği, bacası temizlenmeyen soba ve kazanlarda yanma veriminin sağlanamadığı ve buna paralel olarak yakıt tüketimi ve bacadan atılan kirletici emisyonların arttığı, bu çerçevede, bacaların ve sobaların temizliğinin önemi ve temizliğin kış gelmeden önce yapılması gerektiği, binalarda ısı kaçağı olan noktalarda (pencere ve dış kapılarda) alınacak önlemlerle ilgili olarak, camların çift camlı olmasının yakıt tüketiminde sağlayacağı faydaları ve binalarda özellikle dıştan yalıtım yapıldığında yakıt tüketiminde ne kadar azalma olacağı konularında Valilikler, Belediyeler ve Gönüllü Kuruluşların işbirliği ile küçük broşürlerin hazırlanarak halka dağıtılması ve halkın bu konuda bilinçlendirilmesi önem arz etmektedir. F. TEMİZ HAVA EYLEM PLANI Bilecik İli için 2014 yılı sonuna kadar Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği EK-1-A da verilen hava kalitesi limit değerleri, 2014 yılından sonra ise AB limit değerlerini sağlamaya yönelik Temiz Hava Eylem Planının hazırlanması çerçevesinde, İl ve İlçe Belediye Başkanlıkları, İl Emniyet Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlükleri, İl Jandarma Komutanlığı,, Sağlık İl Müdürlüğü, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Meteoroloji Müdürlüğü ve gerek duyulması halinde ilgili diğer kurumlardan en az bir temsilciden oluşturulacak komisyonun kurulması, komisyonun il genelinde hava kalitesi durumunun, kirlilik kaynakları ve hava kirliliğini önlemeye yönelik yapılan çalışmaları ve ilave alınabilecek önlemleri en geç tarihine kadar belirlemesi ve 2014 Temmuz ayı sonuna kadar Mahalli Çevre Kurulunda komisyonca belirlenen önlemler ve ilave tedbirlerin karar altına alınması gereklidir. 8

9 Madde 2- İlimiz sınırları içerisinde oluşan tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve bertarafı faaliyetlerinin 2872 Sayılı Çevre Kanunu (5491 sayılı Kanunla değişik) ve tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren (Değişik: RG ) Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilmesi gereklidir. Aynı yönetmeliğin 7. Maddesi nin (d) bendinde (Mahallin en büyük mülki amiri) Tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve bertarafında uygulanacak ücreti mahalli çevre kurulu aracılığıyla belirlemekle (görevli ve yetkilidir.) ibaresi yer almaktadır. Bilecik İli genelinde 2014 yılı içerisinde tıbbi atıkların toplanması / taşınması / bertarafına ilişkin olarak tabloda belirtilen ücretlerin uygulanacaktır: Tıbbi Atık Üreticisi Türü Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Ek-1A ve B de belirtilen büyük ve orta miktarda tıbbi atık üreten sağlık kuruluşları için, Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Ek-1C de belirtilen küçük miktarda tıbbi atık üreten sağlık kuruluşları için, Toplam çalışan sayısı 50 ila 250 arasında olup sağlık birimi (revir vb.) bulunan sanayi kuruluşları/işletmeler için Toplam çalışan sayısı 251 ve üzerinde olup sağlık birimi (revir vb.) bulunan sanayi kuruluşları/işletmeler için 2014 Yılı Toplama - Taşıma- Bertaraf Ücreti (Kg) başına 2,24 TL + KDV Aylık 22,8 TL + KDV Aylık 46,8 TL + KDV Aylık 93,6 TL + KDV Bilecik İli genelinde faaliyet gösteren tıbbi atık üreticileri ile ilgili Belediyeler (veya bu Belediyelerle Protokol yapmış sterilizasyon tesisi yönetimi) arasında sözleşme yapılmasına ve tarihine kadar sözleşme yapmayan tıbbi atık üreticilerinin sözleşme yapmış sayılmasına ve tıbbi atık toplama/taşıma ve bertaraf ücreti ödemelerinde; a) Sabit fiyat ödemeleri aylık olarak, b) (Kg bazlı) birim fiyat ödemeleri tıbbi atıkların atık üreticisinden alınması esnasında yapılacaktır. Aile sağlığı merkezleri ve toplum sağlığı merkezleri ile bünyesinde birden çok sağlık birimi bulunduran veya aynı yerleşke içerisinde faaliyet gösteren sağlık kuruluşlarının tek tıbbi atık üreticisi olarak kabul edilecektir. İlimizde faaliyet gösteren eczaneler bu Karar hükümlerinden muaf tutulacaktır. Madde 3- Yürürlük: Alınan bu Mahalli Çevre Kurulu Kararının ilan edilmesinden (Valilik ilan panosunda, web sayfası, Basın Bülteni ile Yerel Basında 5 iş günü) sonra yürürlüğe girmesi, bir örneğinin ilimize bağlı ilçe Kaymakamlıklarına, merkez ve merkeze bağlı belde belediye başkanlıkları ile diğer ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesi, ilgili kurum ve kuruluşlarca alınan kararın kendilerine bağlı diğer ilgili birimlere duyurulmasının sağlanması gereklidir. İş bu karar aynı konulu yeni MÇK Kararı alınıncaya kadar geçerlidir tarih ve no.lu Bilecik İl Mahalli Çevre Kurulu kararı ile tarih ve no.lu Bilecik İl Mahalli Çevre Kurulu kararı yürürlükten kaldırılmıştır. 9

10 Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Kış Sezonuna İlişkin veya hava kirliliğinin önlenmesine dair herhangi bir mevzuat yayımlanması durumunda bu Karar hükümlerinden, çıkarılacak ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olan hükümleri, ilgili mevzuatın yayımı tarihinden sonra uygulanmayacaktır. Kararı oy birliği ile verilmiştir. BAŞKAN Süleyman DENİZ Vali Yardımcısı Selahattin VARAN Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Abdullah TETİK Bilecik Belediye Başkanlığı Veysel K. ERSAN İl Jandarma Komutanlığı Kasım ÜNAL İl Emniyet Müdürlüğü (Katılmadı) Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Niyazi GÖKÇE Sosyal Güvenlik İl Müdürü (Katılmadı) İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mehmet KOCABIÇAK Kültür ve Turizm İl Müdürü Mustafa KARADENİZ Bilecik Defterdarlığı Süleyman ŞİŞMAN İl Milli Eğitim Müdürlüğü Abdurrahman OZAN İl Sağlık Müdürlüğü Nezir AYHAN Orman ve Su İşleri Bilecik Şube Müdürlüğü (Katılmadı) Orman İşletme Müdürlüğü Bahtiyar KÜÇÜKALKAN Karayolları 144. Şube Şefliği (Katılmadı) Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı (Katılmadı) Ziraat Odası Başkanı 10

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü SAYI : B.18.0.ÇYG.0.02.02-010.06-16691 28 EYLÜL 2010 KONU : Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Önlenmesi GENELGE (2010/14) Hava Kirliliğinin Kontrolü

Detaylı

Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği. Yayımlandığı Resmi Gazete: Tarih: 13 Ocak 2005 Sayı:25699

Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği. Yayımlandığı Resmi Gazete: Tarih: 13 Ocak 2005 Sayı:25699 Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Yayımlandığı Resmi Gazete: Tarih: 13 Ocak 2005 Sayı:25699 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

ÇEVRE NORM DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.

ÇEVRE NORM DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. R.Gazete No. 25699 R.G. Tarihi: 13.1.2005 Çevre ve Orman Bakanlığından : ISINMADAN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği. Yayımlandığı Resmi Gazete: Tarih: 13 Ocak 2005 Sayı:25699 BİRİNCİ BÖLÜM

Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği. Yayımlandığı Resmi Gazete: Tarih: 13 Ocak 2005 Sayı:25699 BİRİNCİ BÖLÜM Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Yayımlandığı Resmi Gazete: Tarih: 13 Ocak 2005 Sayı:25699 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

ÜYE Recep ERDEM Isparta Belediye Baş. Yard. (İmza) ÜYE Haldun Ziya YÜCEL İl Jandarma Komutanlığı (İmza) ÜYE

ÜYE Recep ERDEM Isparta Belediye Baş. Yard. (İmza) ÜYE Haldun Ziya YÜCEL İl Jandarma Komutanlığı (İmza) ÜYE KARAR NO : 182 KARAR TARİHİ : 27.01.2011 Isparta İli Mahalli Çevre Kurulu 27.01.2011 günü saat: 10:00 da Valilik Toplantı Salonunda Vali Yardımcısı İzzet ERCAN lığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Detaylı

SAYI : B.18.0.ÇYG.0.02.04-010.06/619 24 ŞUBAT 2011 KONU: İthal Katı Yakıtlar GENELGE (2011/4)

SAYI : B.18.0.ÇYG.0.02.04-010.06/619 24 ŞUBAT 2011 KONU: İthal Katı Yakıtlar GENELGE (2011/4) SAYI : B.18.0.ÇYG.0.02.04-010.06/619 24 ŞUBAT 2011 KONU: İthal Katı Yakıtlar GENELGE (2011/4) Bu Genelge 8/5/2003 tarih ve 25102 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4856 Sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilât

Detaylı

SAYI : B.18.0.ÇYG.0.02.04-010.06/619 24 ŞUBAT 2011 KONU: İthal Katı Yakıtlar GENELGE (2011/4)

SAYI : B.18.0.ÇYG.0.02.04-010.06/619 24 ŞUBAT 2011 KONU: İthal Katı Yakıtlar GENELGE (2011/4) SAYI : B.18.0.ÇYG.0.02.04-010.06/619 24 ŞUBAT 2011 KONU: İthal Katı Yakıtlar GENELGE (2011/4) Bu Genelge 8/5/2003 tarih ve 25102 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4856 Sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilât

Detaylı

Sıkça Sorulan Sorular (Hava Yönetimi) İlk 3 yaş sonunda ve devamında her 2 yılda bir. İlk 1 yaş sonunda ve devamında yılda bir.

Sıkça Sorulan Sorular (Hava Yönetimi) İlk 3 yaş sonunda ve devamında her 2 yılda bir. İlk 1 yaş sonunda ve devamında yılda bir. Sıkça Sorulan Sorular (Hava Yönetimi) 1- Egzoz gazı emisyon ölçüm periyodu nedir? Hususi ve Resmi Otomobiller Diğer Motorlu Taşıtlar İlk 3 yaş sonunda ve devamında her 2 yılda bir. İlk 1 yaş sonunda ve

Detaylı

SANAYİ KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SANAYİ KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 03.07.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27277 SANAYİ KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-20/12/2014-29211) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 13.01.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25699

Resmi Gazete Tarihi: 13.01.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25699 Resmi Gazete Tarihi: 13.01.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25699 Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

SAYI : B.18.0.ÇYG.0.02.00.05/410 09.01.2009 KONU : İthal Katı Yakıtlar GENELGE (2009 / 4)

SAYI : B.18.0.ÇYG.0.02.00.05/410 09.01.2009 KONU : İthal Katı Yakıtlar GENELGE (2009 / 4) SAYI : B.18.0.ÇYG.0.02.00.05/410 09.01.2009 KONU : İthal Katı Yakıtlar GENELGE (2009 / 4) 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri hakkındaki Kanun hükümleri ile Çevrenin Korunması Yönünden

Detaylı

Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği. Yayımlandığı Resmi Gazete: Tarih: 13 Ocak 2005 Sayı:25699

Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği. Yayımlandığı Resmi Gazete: Tarih: 13 Ocak 2005 Sayı:25699 Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Yayımlandığı Resmi Gazete: Tarih: 13 Ocak 2005 Sayı:25699 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Kurallar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, atıkların yakılmasının çevre üzerine olabilecek olumsuz

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 25 Aralık 2013 ÇARŞAMBA Sayı : 28862 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Atıkların oluşumlarından bertaraflarına kadar çevre ve insan sağlığına zarar

Detaylı

ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 25.12.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28862 ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

ENDÜSTRİ TESİSLERİNDEN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

ENDÜSTRİ TESİSLERİNDEN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 22 Temmuz 2006 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26236 Çevre ve Orman Bakanlığından: YÖNETMELİK ENDÜSTRİ TESİSLERİNDEN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

KAYNAKLI HAVA N KONTROLÜ YÖNETMEL BÖLÜM

KAYNAKLI HAVA N KONTROLÜ YÖNETMEL BÖLÜM YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: SANAYİ KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İstisnalar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, sanayi

Detaylı

2) Açık ortam hariç olmak üzere iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamına giren işyeri ortam havasını.

2) Açık ortam hariç olmak üzere iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamına giren işyeri ortam havasını. 3 Temmuz 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27277 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: SANAYİ KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

YÖNETMELİK ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 25 Aralık 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28862 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YÖNETMELİK ENERJİ KAYNAKLARININ VE ENERJİNİN KULLANIMINDA VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK ENERJİ KAYNAKLARININ VE ENERJİNİN KULLANIMINDA VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK 25 Ekim 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27035 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: YÖNETMELİK ENERJİ KAYNAKLARININ VE ENERJİNİN KULLANIMINDA VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

YÖNETMELİK ENERJİ KAYNAKLARININ VE ENERJİNİN KULLANIMINDA VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK ENERJİ KAYNAKLARININ VE ENERJİNİN KULLANIMINDA VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK 25 Ekim 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27035 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: YÖNETMELİK ENERJİ KAYNAKLARININ VE ENERJİNİN KULLANIMINDA VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

2) Açık ortam hariç olmak üzere iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamına giren işyeri ortam havasını.

2) Açık ortam hariç olmak üzere iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamına giren işyeri ortam havasını. 3 Temmuz 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27277 YÖNETMELİK SANAYİ KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, sanayi

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 02.04.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29314 ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Atıkların oluşumundan bertarafına

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 02.04.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29314 ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 02.04.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29314 ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 02.04.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29314 ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Atıkların oluşumundan bertarafına

Detaylı

PROJE FAALİYETLERİ. 4 Rölöve Projesi Hazırlanması İlgili kurumdan talep yazısı, 15 GÜN

PROJE FAALİYETLERİ. 4 Rölöve Projesi Hazırlanması İlgili kurumdan talep yazısı, 15 GÜN ESKİŞEHİR VALİLİĞİ ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI NOT: Hizmet süresi, başvuruda istenen belgeler eksiksiz olduğuğu takdirde veya tamamlandıkdan sonra ki hizmet süresidir. Bu

Detaylı

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2009/07/20090703-20..htm

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2009/07/20090703-20..htm Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2009/07/20090703-20..htm Page 1 of 10 03.07.2009 3 Temmuz 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27277 YÖNETMELİK

Detaylı

T.C. UŞAK VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

T.C. UŞAK VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 HİZMET ADI Aşağıdaki görevleri İMAR İSKÂN VE KOOPERATİF İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ yürütür. Görüş Bildirme İşlemleri 2 Kıyı Kenar Çizgisi Tespitleri. 3 İskeleler için Ön İzin talebi. 4 Kıyıda yapılacak

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 2 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29314 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı