T.C. BİLECİK VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü KARAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. BİLECİK VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü KARAR"

Transkript

1 KARAR Madde 1- Amaç: Bu kararın amacı, toplum sağlığını olumsuz etkilememesi için ısınma amaçlı kullanılan yakma tesislerinden kaynaklanan is, duman, toz, gaz, buhar ve aerosol halinde dış havaya atılan kirleticilerin hava kalitesi üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için yenilenebilir enerji kaynakları başta olmak üzere temiz enerji kullanımını desteklemek, yakıtların hava kirliliğine yol açmayacak şekilde kullanılabilmesi için önlemleri almak, aldırmak için kanun ve yönetmelikler çerçevesinde gerekli usul ve esasları belirlemek ve İlimiz genelinde 2014 yılı içerisinde tıbbi atıkların toplanması / taşınması / bertarafına ilişkin olarak uygulanacak ücretleri belirlemektir. Kapsam: Bu karar, Yakıtlar (Uygunluk izin belgesi, Satış izin belgesi, Analiz, Yükümlülükler, İhalelere katılım, Denetim, Uygulanacak müeyyideler), Sanayi tesisleri, Halkın bilgilendirilmesi, Yürürlükten kaldırılan düzenlemeleri kapsar. Bu karar Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği 16. ve 17. maddelerinde belirtilen yetki belgesine sahip gerçek ve tüzel kişilerin görevleri ile Türk Silahlı Kuvvetlerine ait ısınma amaçlı yakma tesislerini kapsamaz. Yasal Dayanaklar: Tarih Sayı Kanun Adı Çevre Kanunu (5491 sayılı Kanun ile değişik) Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK Tarih Sayı Yönetmelik Adı Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü İle Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Yüksek Çevre Kurulu Ve Mahalli Çevre Kurullarının Çalışma Usul Ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik Tarih Genelge Adı Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Genelgesi (2013/37) Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Önlenmesi Genelgesi (2010/14) İthal Katı Yakıtlar Genelgesi (2011/4) tarih ve sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinin (Değişik: RG ) 28. Maddesinde yer alan İl ve ilçelerin kirlilik derecelendirilmesi; il ve ilçenin topoğrafik yapısı, atmosferik şartlar, meteorolojik parametreler, sanayi durumu, nüfus yoğunluğu ve önceki yılların hava kalitesi ölçüm sonuçları dikkate alınarak tarihli ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliğine göre Bakanlık tarafından kış sezonu başlamadan önce ilan edilir hükmü gereğince, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi 1

2 Genel Müdürlüğü nün 2013/37 No.lu Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Genelgesi nde İlimiz, Düşük Kirlilik Potansiyeli Bulunan İller kapsamında değerlendirmekte olup kullanılacak yakıtların özellikleri tarih ve sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinin 22. Maddesinde (Değişik: RG ) ve 23. Maddesinde (Değişik: RG ) verilen sınır değerleri sağlamak zorundadır. A. İLİMİZ SINIRLARI İÇERİSİNDE ISINMA AMAÇLI KULLANIMINA İZİN VERİLEN YAKIT TÜRLERİ VE ÖZELLİKLERİ A.1. Yerli Kömür Özellikleri İlimiz Merkez ilçesi ve diğer ilçelerinde ısınma amaçlı olarak kullanılacak yerli kömürlerin özelliklerinin aşağıdaki tablo değerlerini sağlayacak nitelikte olması gereklidir. Yerli Kömürlerin Özellikleri Sınırlar Toplam Kükürt (kuru bazda) En çok % 2,3 Alt Isıl Değer (kuru bazda) Toplam Nem (orijinalde) En çok % 30 Kül (kuru bazda) En çok % 30 En az 4200 kcal/kg (-200 tolerans) mm (18 mm altı ve Boyut * (satışa sunulan) 150 mm üstü için en çok % 10 tolerans) * Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu mm olabilir. İlimiz belde ve köylerinde ısınma amaçlı olarak kullanılacak yerli kömürlerin özelliklerinin aşağıdaki tablo değerlerini sağlayacak nitelikte olması gereklidir. Yerli Kömürlerin Özellikleri Sınır Değerler Toplam Kükürt (kuru bazda) En çok % 2,5 Alt Isıl Değer (kuru bazda) En az 3400 kcal/kg (-200 tolerans) mm (ağırlıkça en çok ±% 10 Boyut * (satışa sunulan) tolerans) * Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu mm olabilir. 2

3 A.2. İthal Kömür Özellikleri İlimiz sınırları içerisinde ısınma amaçlı olarak kullanılacak ithal kömürlerin özelliklerinin aşağıdaki tablo değerlerini sağlayacak nitelikte olması gereklidir. İthal Kömürlerin Özellikleri Toplam Kükürt (kuru bazda) Alt Isıl Değer (kuru bazda) Uçucu Madde (kuru bazda) Sınırlar En çok. % 0,9 (%+0,1 tolerans) En az 6400 Kcal/kg (- 200 tolerans) % (+2 tolerans) Toplam Nem (orijinalde) En çok % 13 Kül (kuru bazda) Boyut* (satışa sunulan) * Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu mm olabilir. A.3. Isınma Amaçlı Kullanılacak Diğer Yakıtların Özellikleri En çok %16 (+2 tolerans) mm ( en çok ±% 10 tolerans) Toz Kömürden Elde Edilen Briket Kömürü Özellikleri Sınıf 1 Sınıf 2 * Alt Isıl Değer (orijinalde) (kcal/kg), en az Baca gazına geçen kükürt oranı (%), m/m, en fazla ** 0,8 1,0 Toplam Kükürt (kuru bazda) (%) en çok ** 2 2,3 Boyut mm (ağırlıkça en çok ±% 2 tolerans) * Sınıf 2 briket kömürü köy ve beldelerde kullanılır. ** Baca gazına geçen kükürt veya toplam kükürt parametrelerinden birini sağlaması yeterlidir. Pirina Briketi Özellikleri* Sınır Değerler Alt Isıl Değer (kuru bazda) 3700 ** Kcal/kg (min.) Nem (orijinalde) %15 (max.) Yağ (kuru bazda) %1.5 (max.) Sodyum (Na) (Kuru bazda) 300 ppm (max) Boyut 6 mm (min.) (6mm den küçük ağırlıkça %5 i geçemez, ancak mekanik beslemeli yakma tesisleri için % 50 ye kadar olabilir.) * Zeytin çekirdeğinde boyut hariç olmak üzere pirina briketi özellikleri aranır. ** Pirina briketinin alt ısıl değeri 3700 Kcal/kg ve üstü olanlar yalnızca köy ve beldelerde kullanılabilir. Diğer Biyokütle Briketi Özellikleri Sınır Değerler Alt Isıl Değer (kuru bazda) 3700* Kcal/kg (min.) Nem (orijinalde) %15 (max.) Boyut 6-75 mm (6 mm altı ve 75 mm üstü en fazla ağırlıkça %5 i geçemez) * Biyokütle briketinin alt ısıl değeri 3700 Kcal/kg ve üstü olanlar köy ve beldelerde, 4000 Kcal/kg ve üstü olanlar ilçe ve il merkezinde kullanılır. A.4. Sanayide Kullanılacak Yakıtlar ve Özellikleri Bilecik sınırları içerisinde faaliyet gösteren sanayi tesislerinde, Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ve ilgili diğer çevre mevzuatındaki hüküm ve sınırlamalara uygun faaliyet gösterilmesi şartı ile her kalite ve boyutta (toz dahil) yerli kömür kullanılabilecektir. 3

4 Bilecik İli sınırları içerisinde sanayi maksatlı kullanılacak, ithal taş ve linyit kömürü, antrasit, kalsine edilmiş ve edilmemiş petrol koku için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nın İthal Katı Yakıtlar Genelgesinde (2011/4) verilen kriterlere uygun olması gereklidir. B. İLK YANMANIN YAPILMASI Ev, işyeri, okul, hastane ve sosyal tesisler vb. yerlerde kalorifer ve sobalar, dış ortam sıcaklığı gece ve gündüz 18 0 C nin üzerinde olduğu günlerde yakılmayacaktır. Kalorifer ve sobalar, işyerleri, konutlarda hastanelerde, okullarda, yurtlarda, kreş vb. yerlerde iç ortam sıcaklığı 23 0 C den fazla olmayacak şekilde devamlı olarak ancak hava kirliliğine neden olmayacak şekilde yakılacaktır. İlimizde, kış döneminde tüm resmi kurum, site, apartman ve kooperatiflere ait kalorifer sistemlerinde ilk ateşlemenin insanların yoğun olarak dışarıda olduğu sabah saatleri arasında, akşamları ise saatleri arasında yapılmayacaktır. İlk yanma sırasında bacadan atılan partikül madde emisyonlarını azaltmak amacıyla yakma sistemlerinin söndürülmeyerek, uyutulmasına, ehil kişilerce tekniğine uygun yakılmasına ve sürekli kontrol edilmesine, Yakma sistemlerinin TSE Belgeli olması ve filtre kullanılması gereklidir. Soba ve kalorifer kazanlarının kış gelmeden önce temizlenmesi gereklidir. Bacası temizlenmeyen soba ve kazanlarda yanma veriminin sağlanamadığı ve buna paralel olarak yakıt tüketimi ve bacadan atılan kirletici emisyonların arttığı bilinmektedir. Binalarda ısı kaçağı olan noktalarda (pencere ve dış kapılarda) alınacak önlemlerle ilgili olarak, camların çift camlı olmasının yakıt tüketiminde sağlayacağı faydaları ve binalarda özellikle dıştan yalıtım yapıldığında yakıt tüketiminde ne kadar azalma olacağı konularında Valilikler, Belediyeler ve Gönüllü Kuruluşların işbirliği ile küçük broşürlerin hazırlanarak halka dağıtılması ve halkın bu konuda bilinçlendirilmesi önem arz etmektedir. C. ISINMA AMAÇLI ALTERNATİF TEMİZ ENERJİ KAYNAKLARI İlimizde, ısınma amaçlı alternatif temiz enerji kaynaklarının (güneş, jeotermal, rüzgâr gibi) kullanılabilirliği araştırılacak, bu kaynakların uygulanabilirliği için imkânların seferber edilecek, ısınma amaçlı olarak Yönetmelikte belirtilen ve kullanılması uygun görülen diğer alternatif yakıtların kullanımı teşvik edilecektir. D. İLİMİZ SINIRLARI İÇERİSİNDE KULLANIMINA İZİN VERİLECEK YAKITLAR İÇİN ALINMASI GEREKEN BELGELER İlimiz sınırları içerisinde katı yakıtları satmak isteyen satıcıların (bayi ve mahrukatçılar), dağıtıcıların ve ilde kendi adına satış yapmak isteyen ithalatçı ve üreticilerin Katı Yakıt Satıcısı Belgesi alması zorunludur. İlimiz sınırları içerisinde ithalatçı veya üreticiden aldığı kömürü, ithalatçı veya üretici adına katı yakıt satıcısı kayıt belgesine sahip satıcılara satış yapan gerçek ve tüzel kişilerin Katı Yakıt Dağıtıcısı Belgesi alması zorunludur. İlimiz sınırları içerisindeki kömür ocaklarında üretilen kömürler ve pirina briketleri ile diğer biokütle yakıtlar için (analiz sonuçlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından değerlendirilip, yakıt olarak kullanılabilceği yönünde olumlu görüş alındıktan sonra) Uygunluk İzin Belgesi alınması zorunludur. 4

5 İlimiz sınırları dışında üretimi ve torbalanması yapıldıktan sonra ilimiz sınırları içerisinde satışının yapılması istenen katı yakıtlar için Satış İzin Belgesi alınması zorunludur. Yakıtlara ilişkin belge düzenleme işlemlerinde; 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 42. Maddesinden muaf tutulan kooperatif ve birlikler için belge düzenlenirken, İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı ve Oda Sicil Kaydı (Mahrukatçılar Odasına veya Sanayi ve Ticaret Odasına veya ilgili Esnaf Odasına kayıtlı olduğuna dair belge) talep edilmeyecektir. İthalatçı / üretici / dağıtıcı / satıcının Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine vermiş oldukları her türlü belgenin fotokopilerinin kendileri tarafından imzalanıp kaşelenmesi halinde (imza sirküleri hariç) noter onayı aranmaz. Yalnızca imza sirkülerinde, sirkülerin noter tasdikli asıl nüshasının getirilmesi halinde, belgenin fotokopisi tarafından Aslı Gibidir onayı ile kabul edilecektir. D.1. Katı Yakıt Satıcısı Belgesi: Katı Yakıt Satıcısı (KYS) Belgesi, ithalatçı ve/veya üretici veya dağıtıcıdan aldığı ısınma amaçlı katı yakıtı tüketiciye satış yapmak isteyen satıcıya tarafından düzenlenen belgedir. KYS Belgesi almak isteyen gerçek veya tüzel kişi, a) Başvuru yapılacak ilden alınmış İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı sureti, b) Satıcının yakıt deposu bulunması halinde deponun işyeri açma ve çalışma ruhsatı veya ticari kayıt belgesi, c) Oda Sicil Kaydı sureti, d) Kooperatif veya birlik olması halinde bu durumu gösteren belge sureti (İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ve Oda Sicil Kaydı talep edilmeyecektir.), e) İletişim bilgileri, ile birlikte İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatının alındığı ilin ne başvurur. İl müdürlüklerine verilen belge suretleri kurumca veya noter onaylı olması gerekir. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı, oda sicil kaydı veya ticaret sicil gazetesinde faaliyet konusunun katı yakıt satışı olduğu belirtilmelidir. Başvurunun, uygun bulunması halinde, örneği Genel Müdürlük internet sitesinde yayınlanan KYS Belgesi düzenlenir. KYS Belgesi, ihaleye katılım hariç, belgenin alındığı il sınırları içerisinde geçerlidir. KYS Belgesi almayan ithalatçı, üretici, dağıtıcı veya satıcılar tüketiciye doğrudan satış yapamazlar. Satıcı, sözleşme yaptığı ithalatçı ve/veya üreticinin yakıtını satabilir. Satıcılar birbirlerine yakıt satışı yapamazlar. Isınma amaçlı yakıtın sanayi amaçlı tüketime verilmesi halinde satıcı tarafından ithalatçı ve/veya üreticiye bilgi verilir. D.2. Katı Yakıt Dağıtıcısı Belgesi Katı Yakıt Dağıtıcısı (KYD) Belgesi, ithalatçı ve/veya üreticiden aldığı ısınma amaçlı katı yakıtı, Katı Yakıt Satıcısı Belgesine sahip satıcılara dağıtmak isteyen dağıtıcıya, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgeyi ifade eder. KYD Belgesi almak isteyen gerçek veya tüzel kişiler, a) Başvuru yapılacak ilden alınmış İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı sureti, b) Dağıtıcının yakıt deposu bulunması halinde deponun işyeri açma ve çalışma ruhsatı veya ticari kayıt belgesi, c) Oda Sicil Kaydı sureti, d) Kooperatif veya birlik olması halinde bu durumu gösteren belge sureti (İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ve Oda Sicil Kaydı talep edilmeyecektir.), 5

6 e) İletişim bilgileri, ile birlikte İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatının alındığı ilin ne başvurur. İl müdürlüklerine verilen belge suretleri kurumca veya noter onaylı olması gerekir. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı, oda sicil kaydı veya ticaret sicil gazetesinde faaliyet konusunun katı yakıt satışı olduğu belirtilmelidir. Başvurunun, uygun bulunması halinde örneği Genel Müdürlük internet sitesinde yayınlanan KYD Belgesi düzenlenir. Dağıtıcı, sözleşme yaptığı ithalatçı ve/veya üreticinin yakıtını, aynı ithalatçı veya üretici ile sözleşme yapmış satıcılara verebilir. Dağıtıcı, KYS Belgesi almak şartıyla perakende yakıt satışı yapabilir. Dağıtıcılar birbirlerine yakıt satışı yapamazlar. D.3. Uygunluk İzin Belgesi Uygunluk İzin Belgesi, Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği kapsamındaki yerli kömür, toz kömürden elde edilen briket kömürü, pirina ve pirina dışındaki diğer biyokütleden elde edilen briket için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerince yapılan uygunluk denetimi sonucuna göre düzenlenen belgedir. Isınma amaçlı yerli yakıt üreticisi, a) Kömür için; - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı MİGEM tarafından verilen, arama döneminde maden üretim ve satış izni veya işletme döneminde maden işletme izni sureti ve üretim faaliyeti yapabileceğine dair belge sureti, - Kömür ocağı kiralanmış ise kira sözleşmesi sureti, Briket yakıtlar için; - İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı sureti, - Biyokütle briketi içeriği (odun, talaş, fındıkkabuğu veya karışımı vb. ve varsa bağlayıcı madde) ve üretim prosesi bilgileri, - Kömür briketi için TS standardı uygunluk belgesi sureti, b) Üretimin, Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında bulunması halinde, Çevre İzin Belgesi veya Geçici Faaliyet Belgesi sureti, ile birlikte, yakıtın üretildiği ilin ne başvurur. İl müdürlüklerine verilen belge suretlerinin kurumca veya noter onaylı olması gerekmektedir. İl müdürlüğünce, ocaktan çıkarılarak torbalamaya hazır hale getirilmiş yakıttan numune alınarak analizi yaptırılır. Briket yakıtları için, briket haline getirilmiş yakıttan numune alınır. Yakıta ait analiz sonucunun, bu kararda verilen sınır değerleri sağlaması halinde, örneği Genel Müdürlük internet sitesinde yayınlanan Uygunluk İzin Belgesi beş yıl süreli olarak düzenlenir. D.4. Satış İzin Belgesi Satış İzin Belgesi, Uygunluk Belgesi ve/veya Uygunluk İzin Belgesi kapsamında bir ilde ısınma amaçlı katı yakıt satışı yapmak isteyen ithalatçı ve/veya üreticiye Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgeyi ifade eder. Satış İzin Belgesi almak isteyen ithalatçı ve/veya üretici, a) Uygunluk Belgesi veya Uygunluk İzin Belgesi sureti, 6

7 b) Sözleşme yaptığı satıcıların ve varsa dağıtıcıların, adres (varsa katı yakıt depo adresleri) ve iletişim bilgilerini içeren liste, c) Dağıtıcı ve satıcı sözleşme suretleri ile KYD Belgesinin bir sureti, ile birlikte, satış yapmak istediği ilin, ne başvurur. İl müdürlüklerine verilen belge suretlerinin kurumca veya noter onaylı olması gerekmektedir. Başvurunun uygun bulunması halinde, örneği Genel Müdürlük internet sitesinde yayınlanan Satış İzin Belgesi düzenlenir. Satış İzin Belgesi, il sınırları içerisinde geçerli olmak üzere ithalatçı ve/veya üreticiyi kayıt altına almak üzere düzenlenir. Satış İzin Belgesi almış ithalatçı ve/veya üretici tarafından il sınırları içerisinde yeni bir Uygunluk Belgesi ve/veya Uygunluk İzin Belgesi ile yakıt satışı yapmak istenmesi halinde, yakıt il sınırları içerisine girmeden önce, bu yakıta ait belge sureti, ne verilir. İthalatçı ve/veya üretici, sözleşme yaptığı yeni satıcı veya dağıtıcıları da içeren güncel listeyi, yeni sözleşme suretini ve KYD Belgesi suretini, yakıtları bu firmalara vermeden önce Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bildirir. İthalatçı ve/veya üretici sözleşmesini feshettiği satıcı ve dağıtıcıları, sözleşme feshi tarihinden itibaren otuz gün içinde, güncel liste ile birlikte ne bildirir. Sözleşmesi iptal edilen satıcı ve dağıtıcılarda bulunan yakıtlar bu ithalatçı ve/veya üretici tarafından geri alınır. E. HALKIN BİLGİLENDİRİLMESİ: tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliğine göre kirleticilerin dış ortam konsantrasyonları ile ilgili güncellenen verinin bilgisayar ağı, bilgi ekranları, basın yayın organları ve diğer kolay ulaşılabilir medya aracılığıyla düzenli olarak kamuoyuna, çevre kuruluşları, tüketici kuruluşları ve belirli hassas nüfus grupları ve diğer ilgili sağlık mercileri gibi ilgili kuruluşlara sunulması ve uyarı eşikleri aracılığı ile de bazı olumsuz hava kalitesi durumlarından halkın bilgilendirilmesi ve uyarılması gerekmektedir. Ayrıca, uyarı eşiğinin tahmini veya fiili aşımları ile ilgili bilginin de kamuoyuna ve sağlık kuruluşlarına zamanında verilmesi sağlanmalıdır. Bu çerçevede, 1. Hava kirliğinin yoğun olduğu günlerde alınması gereken önlemler konusunda hassasiyet gösterilmesi için halkın bilgilendirilmesi, 2. Halkın duyarlılığının arttırılması için hava kirliliği ölçüm sonuçları ile ilgili güncel bilgileri günlük olarak; bilgisayar ağı, bilgi ekranları / billboardlar / reklam panoları, basın yayın organları ve diğer kolay ulaşılabilir medya aracılığıyla düzenli olarak kamuoyuna, çevre kuruluşları, tüketici kuruluşları ve belirli hassas nüfus gruplan ve diğer ilgili sağlık mercileri gibi ilgili kuruluşlara sunmaları, 3. Özellikle kritik meteorolojik şartların (inversiyon, düşük rüzgâr hızı vs.) oluştuğu veya hava kirliliğinin artış göstermesinin beklendiği durumlarda halkın önceden bilgilendirilmesi, 4. Hava kirliliğinin yoğun olduğu günlerde öğrencilerin açık alanda tören yapmalarının önlenmesi, 5. Kış gelmeden önce binalarda ısı kaçağının önlenmesi, pencerelerin çift camlı olması ve binalarda özellikle dıştan yalıtım yapılması hususlarının yakıt tasarrufuna katkıları konularında halkın bilgilendirilmesi, 6. Okullarda ve resmi binalarda değiştirilmesi gereken pencerelerin çift camlı pencerelerle değiştirilmesi ve kaloriferli okullarda radyatörlerde termostatlı vana kullanılması, 7

8 7. Resmi kurumlar, lojmanlar ve yerleşim yeri içerisinde yer alan sosyal tesislerde ısı yalıtımına öncelik verilmesi, 8. Okullarda ve resmi binalarda giriş kapısının kendiliğinden kapanabilir ve hava sızdırmaz yapılması, 9. Hava kirliliği ile ilgili eğitici programların düzenlenmesi 10. Tüm hususi ve resmi taşıtların egzoz emisyonu ölçümlerini zamanında yaptırmaları ve egzoz emisyonu ölçüm pullarını periyodik olarak yeniletmeleri, önem arz etmektedir. Soba ve kalorifer kazanlarının kış gelmeden önce temizlenmesi gerektiği, bacası temizlenmeyen soba ve kazanlarda yanma veriminin sağlanamadığı ve buna paralel olarak yakıt tüketimi ve bacadan atılan kirletici emisyonların arttığı, bu çerçevede, bacaların ve sobaların temizliğinin önemi ve temizliğin kış gelmeden önce yapılması gerektiği, binalarda ısı kaçağı olan noktalarda (pencere ve dış kapılarda) alınacak önlemlerle ilgili olarak, camların çift camlı olmasının yakıt tüketiminde sağlayacağı faydaları ve binalarda özellikle dıştan yalıtım yapıldığında yakıt tüketiminde ne kadar azalma olacağı konularında Valilikler, Belediyeler ve Gönüllü Kuruluşların işbirliği ile küçük broşürlerin hazırlanarak halka dağıtılması ve halkın bu konuda bilinçlendirilmesi önem arz etmektedir. F. TEMİZ HAVA EYLEM PLANI Bilecik İli için 2014 yılı sonuna kadar Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği EK-1-A da verilen hava kalitesi limit değerleri, 2014 yılından sonra ise AB limit değerlerini sağlamaya yönelik Temiz Hava Eylem Planının hazırlanması çerçevesinde, İl ve İlçe Belediye Başkanlıkları, İl Emniyet Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlükleri, İl Jandarma Komutanlığı,, Sağlık İl Müdürlüğü, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Meteoroloji Müdürlüğü ve gerek duyulması halinde ilgili diğer kurumlardan en az bir temsilciden oluşturulacak komisyonun kurulması, komisyonun il genelinde hava kalitesi durumunun, kirlilik kaynakları ve hava kirliliğini önlemeye yönelik yapılan çalışmaları ve ilave alınabilecek önlemleri en geç tarihine kadar belirlemesi ve 2014 Temmuz ayı sonuna kadar Mahalli Çevre Kurulunda komisyonca belirlenen önlemler ve ilave tedbirlerin karar altına alınması gereklidir. 8

9 Madde 2- İlimiz sınırları içerisinde oluşan tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve bertarafı faaliyetlerinin 2872 Sayılı Çevre Kanunu (5491 sayılı Kanunla değişik) ve tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren (Değişik: RG ) Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilmesi gereklidir. Aynı yönetmeliğin 7. Maddesi nin (d) bendinde (Mahallin en büyük mülki amiri) Tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve bertarafında uygulanacak ücreti mahalli çevre kurulu aracılığıyla belirlemekle (görevli ve yetkilidir.) ibaresi yer almaktadır. Bilecik İli genelinde 2014 yılı içerisinde tıbbi atıkların toplanması / taşınması / bertarafına ilişkin olarak tabloda belirtilen ücretlerin uygulanacaktır: Tıbbi Atık Üreticisi Türü Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Ek-1A ve B de belirtilen büyük ve orta miktarda tıbbi atık üreten sağlık kuruluşları için, Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Ek-1C de belirtilen küçük miktarda tıbbi atık üreten sağlık kuruluşları için, Toplam çalışan sayısı 50 ila 250 arasında olup sağlık birimi (revir vb.) bulunan sanayi kuruluşları/işletmeler için Toplam çalışan sayısı 251 ve üzerinde olup sağlık birimi (revir vb.) bulunan sanayi kuruluşları/işletmeler için 2014 Yılı Toplama - Taşıma- Bertaraf Ücreti (Kg) başına 2,24 TL + KDV Aylık 22,8 TL + KDV Aylık 46,8 TL + KDV Aylık 93,6 TL + KDV Bilecik İli genelinde faaliyet gösteren tıbbi atık üreticileri ile ilgili Belediyeler (veya bu Belediyelerle Protokol yapmış sterilizasyon tesisi yönetimi) arasında sözleşme yapılmasına ve tarihine kadar sözleşme yapmayan tıbbi atık üreticilerinin sözleşme yapmış sayılmasına ve tıbbi atık toplama/taşıma ve bertaraf ücreti ödemelerinde; a) Sabit fiyat ödemeleri aylık olarak, b) (Kg bazlı) birim fiyat ödemeleri tıbbi atıkların atık üreticisinden alınması esnasında yapılacaktır. Aile sağlığı merkezleri ve toplum sağlığı merkezleri ile bünyesinde birden çok sağlık birimi bulunduran veya aynı yerleşke içerisinde faaliyet gösteren sağlık kuruluşlarının tek tıbbi atık üreticisi olarak kabul edilecektir. İlimizde faaliyet gösteren eczaneler bu Karar hükümlerinden muaf tutulacaktır. Madde 3- Yürürlük: Alınan bu Mahalli Çevre Kurulu Kararının ilan edilmesinden (Valilik ilan panosunda, web sayfası, Basın Bülteni ile Yerel Basında 5 iş günü) sonra yürürlüğe girmesi, bir örneğinin ilimize bağlı ilçe Kaymakamlıklarına, merkez ve merkeze bağlı belde belediye başkanlıkları ile diğer ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesi, ilgili kurum ve kuruluşlarca alınan kararın kendilerine bağlı diğer ilgili birimlere duyurulmasının sağlanması gereklidir. İş bu karar aynı konulu yeni MÇK Kararı alınıncaya kadar geçerlidir tarih ve no.lu Bilecik İl Mahalli Çevre Kurulu kararı ile tarih ve no.lu Bilecik İl Mahalli Çevre Kurulu kararı yürürlükten kaldırılmıştır. 9

10 Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Kış Sezonuna İlişkin veya hava kirliliğinin önlenmesine dair herhangi bir mevzuat yayımlanması durumunda bu Karar hükümlerinden, çıkarılacak ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olan hükümleri, ilgili mevzuatın yayımı tarihinden sonra uygulanmayacaktır. Kararı oy birliği ile verilmiştir. BAŞKAN Süleyman DENİZ Vali Yardımcısı Selahattin VARAN Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Abdullah TETİK Bilecik Belediye Başkanlığı Veysel K. ERSAN İl Jandarma Komutanlığı Kasım ÜNAL İl Emniyet Müdürlüğü (Katılmadı) Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Niyazi GÖKÇE Sosyal Güvenlik İl Müdürü (Katılmadı) İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mehmet KOCABIÇAK Kültür ve Turizm İl Müdürü Mustafa KARADENİZ Bilecik Defterdarlığı Süleyman ŞİŞMAN İl Milli Eğitim Müdürlüğü Abdurrahman OZAN İl Sağlık Müdürlüğü Nezir AYHAN Orman ve Su İşleri Bilecik Şube Müdürlüğü (Katılmadı) Orman İşletme Müdürlüğü Bahtiyar KÜÇÜKALKAN Karayolları 144. Şube Şefliği (Katılmadı) Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı (Katılmadı) Ziraat Odası Başkanı 10

T.C. BİLECİK VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü KARAR

T.C. BİLECİK VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü KARAR KARAR Madde 1- Amaç Bu kararın amacı, toplum sağlığını olumsuz etkilememesi için ısınma amaçlı kullanılan yakma tesislerinden kaynaklanan is, duman, toz, gaz, buhar ve aerosol halinde dış havaya atılan

Detaylı

KATI YAKITLARIN KONTROLÜ TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

KATI YAKITLARIN KONTROLÜ TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar KATI YAKITLARIN KONTROLÜ TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, hava kirliliğinin önlenmesi için ısınma amaçlı üretilen yerli katı yakıtlar

Detaylı

YÖNETMELİK. Çevre ve Orman Bakanlığından: ISINMADAN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Çevre ve Orman Bakanlığından: ISINMADAN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 7 Şubat 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27134 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ISINMADAN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1

Detaylı

YÖNETMELİK. Çevre ve Orman Bakanlığından: ISINMADAN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Çevre ve Orman Bakanlığından: ISINMADAN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 7 Şubat 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27134 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ISINMADAN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1

Detaylı

T.C. ERZİNCAN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ERZİNCAN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ERZİNCAN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILINDAN SONRA AVRUPA BİRLİĞİ LİMİT DEĞERLERİNİ SAĞLAMAYA YÖNELİK TEMİZ HAVA EYLEM PLANI ŞUBAT 2013 TEMİZ HAVA EYLEM PLANI 25.02.2013 tarih

Detaylı

T.C. Bartın Valiliği Mahalli Çevre Kurulu

T.C. Bartın Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Karar Tarihi : 11.10.2010 Oturum No : 2 İlimiz ; gündemindeki konuları görüşmek üzere Vali Yardımcısı Ali BEZİRGAN Başkanlığında 11 Ekim 2010 Pazartesi günü saat 15:00 de Valilik Toplantı Salonunda toplanarak

Detaylı

YÖNETMELİK ISINMADAN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK ISINMADAN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 14 Mayıs 2007 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26522 Çevre ve Orman Bakanlığından: YÖNETMELİK ISINMADAN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1

Detaylı

T.C. DÜZCE VALĐLĐĞĐ MAHALLĐ ÇEVRE KURULU

T.C. DÜZCE VALĐLĐĞĐ MAHALLĐ ÇEVRE KURULU T.C. DÜZCE VALĐLĐĞĐ MAHALLĐ ÇEVRE KURULU TOPLANTI TARĐHĐ : 27.08.2009 KARAR SAYISI : 2009 / 06 KARAR Düzce Đli Mahalli Çevre Kurulu, Vali Yardımcısı Ramazan ŞAHĐN Başkanlığı nda aşağıda adı, soyadı, unvanı

Detaylı

T.C. BALIKESİR VALİLİĞİ MAHALLİ ÇEVRE KURULU

T.C. BALIKESİR VALİLİĞİ MAHALLİ ÇEVRE KURULU Karar Tarihi : 04.10.2007 Karar No : 2007/10 Balıkesir Mahalli Çevre Kurulu,Sayın Valimiz Selahattin HATİPOĞLU Başkanlığında, 04.10.2007 tarihinde saat 10.00 da Vilayet Brifing salonunda toplanarak aşağıda

Detaylı

(+%1.0) Max (+1 tolerans) : 18-150 mm (18 mm altı %10 tolerans, 150 mm üstü max %10 tolerans)

(+%1.0) Max (+1 tolerans) : 18-150 mm (18 mm altı %10 tolerans, 150 mm üstü max %10 tolerans) Ek-2 A -I) YAKIT SPEKTLERİ: Konya İli merkezinde satışına ve yakılmasına izin verilen yakıtlar; 1-İTHAL KÖMÜR a) İTHAL KÖMÜR (Isınma Amaçlı) Alt Isıl Değer : 7000 kcal/kg Min.(-250) (Orijinal) Toplam Nem

Detaylı

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Atık Toplama Protokolü Genel İş Akış Şeması

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Atık Toplama Protokolü Genel İş Akış Şeması Atık Toplama Protokolü Genel İş Akış Şeması Belediyenin Atık Toplama Protokolü Süreci Protokol Çalışmasının Yapılması Mevcut Firmalarla Devam Edilecek mi? E Protokolün Yenilenmesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığından

Detaylı

T.C. ĠZMĠR VALĠLĠĞĠ Mahalli Çevre Kurulu

T.C. ĠZMĠR VALĠLĠĞĠ Mahalli Çevre Kurulu T.C. Mahalli Çevre Kurulu EK KARAR NO : 267/2010/10 KARAR TARĠHĠ : 28.10.2010 Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü (IKHKK) Yönetmeliği, Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi (HKDY)Yönetmeliği,

Detaylı

KENTLERDE HAVA KALİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ KENTAİR & ERZURUM TEMİZ HAVA EYLEM PLANI. İ. Yusuf GÖDEKMERDAN 2014

KENTLERDE HAVA KALİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ KENTAİR & ERZURUM TEMİZ HAVA EYLEM PLANI. İ. Yusuf GÖDEKMERDAN 2014 KENTLERDE HAVA KALİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ KENTAİR & ERZURUM TEMİZ HAVA EYLEM PLANI İ. Yusuf GÖDEKMERDAN 2014 KENTAİR Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Hollanda Hükümeti ile çevre alanında

Detaylı

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Çevre Yönetimi ve Çevre Denetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Çevre Yönetimi ve Çevre Denetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Şikâyet Değerlendirme Şikâyet Dilekçesi veya Bimer Başvurusu 30 Gün Tesis veya faaliyete ait;

Detaylı

C) İlimiz ve İlçelerinin Hava Kirliliği Derecelendirilmesi;

C) İlimiz ve İlçelerinin Hava Kirliliği Derecelendirilmesi; T.C. KONYA İLİ MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI Karar Tarihi: 03/06/2014 Karar No : 2014/02 İlimiz Mahalli Çevre Kurulu, Sayın Vali Muammer EROL un Başkanlığında 03/06/2014 Salı günü saat 14:00 de Valilik Toplantı

Detaylı

T.C. KONYA İLİ MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI

T.C. KONYA İLİ MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI Karar Tarihi : 24/03/2015 Karar No : 2015/01 T.C. KONYA İLİ MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI İlimiz Mahalli Çevre Kurulu, Vali Yardımcısı Sayın Fazlı AKGÜN Başkanlığında 24/03/ 2015 Salı günü saat 14:00 de

Detaylı

T.C. BARTIN VALİLİĞİ Mahalli Çevre Kurulu

T.C. BARTIN VALİLİĞİ Mahalli Çevre Kurulu Karar Tarihi : 19/12/2014 Karar No : 157 İlimiz, gündemindeki konuları görüşmek üzere, Sayın Vali Seyfettin AZİZOĞLU Başkanlığında 19/12/2014 Cuma günü saat: 11 :00 de Valilik Çeşm-i Cihan Toplantı Salonunda

Detaylı

06 10 2013 www.mevzuat.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.7265&mevzuatiliski=0&sourcexmlsearch=isınma

06 10 2013 www.mevzuat.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.7265&mevzuatiliski=0&sourcexmlsearch=isınma ANASAYFA MEVZUAT TÜRÜ RESMİ GAZETE SIK KULLANILAN KANUNLAR KANUNLAR FİHRİSTİ FAYDALI LİNKLER HAKKIMIZDA İLETİŞİM Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: Isınma Resmi Gazete

Detaylı

T.C. GİRESUN VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İL MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI

T.C. GİRESUN VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İL MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI KARAR NO : 01 KARAR TARİHİ : 25/01/2012 Madde-1: Merkez İlçe, Teyyaredüzü Mah. Atatürk Bulvarı No:20 de bulunan ve Cevdet KARATAŞ a ait olan büfe-plaj ve eğlence merkezinde havai fişek, maytap vb. maddelerin

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü GENELGE (2004 / 4)

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü GENELGE (2004 / 4) SAYI : B.18.O.ÇYG.0.02.00.02/3888 KONU: Hava Kirliği Kontrolü T.C. 27 Nisan 2004 GENELGE (2004 / 4) Bilindiği üzere, 8 Mayıs 2003 tarih ve 25102 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4856

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü GENELGE (2008/ 11 )

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü GENELGE (2008/ 11 ) T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü SAYI : B.18.0.ÇYG.0.02.02-010.06-14784 27 Ağustos 2008 KONU : Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Önlenmesi GENELGE (2008/ 11 ) Bilindiği üzere, 8

Detaylı

TC ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ece TOK Hava Yönetimi Daire Başkanlığı Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrol Şube Müdürü Büyük Yakma Tesisleri Taslak Yönetmeliği 24 Şubat

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE

Detaylı

TAPDK SATIŞ BELGESİ BAŞVURU VE DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ

TAPDK SATIŞ BELGESİ BAŞVURU VE DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ TAPDK SATIŞ BELGESİ BAŞVURU VE DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ TAPDK satış belgesi 15.04.2008 tarih ve 26848 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5752 sayılı kanunla değişik 4733 sayılı Tütün ve Alkol

Detaylı

2-Emisyon Ölçüm Raporu Formatı

2-Emisyon Ölçüm Raporu Formatı 2-Emisyon Ölçüm Raporu Formatı A) İşletmenin Sınıfı (1- İşletmenin faaliyetinin Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik Madde 4 kapsamında yeri,) B) Faaliyetinin Anlatımı

Detaylı

IMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLER

IMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLER 31 Aralık 2008 ÇAR AMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (4. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü SAYI : B.18.0.ÇYG.0.02.02-010.06-16691 28 EYLÜL 2010 KONU : Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Önlenmesi GENELGE (2010/14) Hava Kirliliğinin Kontrolü

Detaylı

KANLIĞI ÇEVRE. Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI

KANLIĞI ÇEVRE. Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ Başvuru Sürecinin S Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU Çevre MühendisiM ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/9)

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/9) 29 Aralık 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27800 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı

DÜZCE DE HAVA KİRLİLİĞİ

DÜZCE DE HAVA KİRLİLİĞİ DÜZCE DE HAVA KİRLİLİĞİ Hasan GÜVEN Çevre Yüksek Mühendisi Çevre ve Şehircilik İl Müdürü DÜZCE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Hava: Dünya atmosferini meydana getiren gaz karışımı. Ancak, atmosferin halk

Detaylı

ŞİKAYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ŞİKAYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ ŞİKAYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ ŞİKAYET KONULARI 1. GÜRÜLTÜ 2. ŞEHİR İÇİNDE HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ 3. ATIKSU VE KANALİZASYONA BAĞLANTI PROBLEMLERİ 4. FIRINLAR 5. APARTMANLARDAN KAYNAKLI BACA GAZI ŞİKAYETLERİ

Detaylı

ÇEVRE İZİNLERİ VE LİSANSLARI

ÇEVRE İZİNLERİ VE LİSANSLARI Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ÇEVRE İZİNLERİ VE LİSANSLARI ASLI SEZER Çevre ve Şehircilik Uzmanı Tarih Sayı Yayımlandığı : 29.04.2009 27214 Yürürlüğe giriş: 01.04.2010 Olumsuz çevresel etkileri

Detaylı

T.C. TRABZON VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI

T.C. TRABZON VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI İl Mahalli Çevre Kurulu Vali Yardımcısı Cezmi BATUK başkanlığında, 27.08.2009 günü saat 14:00 de toplanarak gündem maddelerini görüşmüş ve aşağıdaki kararları almıştır. 1-Çevre ve Orman Bakanlığının 30

Detaylı

T.C. BALIKESĠR VALĠLĠĞĠ MAHALLĠ ÇEVRE KURULU

T.C. BALIKESĠR VALĠLĠĞĠ MAHALLĠ ÇEVRE KURULU Karar Tarihi : 08/09/2009 Karar No : 2009/09 Balıkesir Mahalli Çevre Kurulu; Sayın Vali Yardımcısı Sebahattin KAPUCU BaĢkanlığında, 08.09.2009 tarihinde saat 14:00da Vilayet Brifing salonunda toplanarak

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, Türkiye gümrük bölgesine girecek ek-1 deki listede yer alan atıkların denetim işlemlerini kapsar.

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, Türkiye gümrük bölgesine girecek ek-1 deki listede yer alan atıkların denetim işlemlerini kapsar. 31 Aralık 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28868 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNM ASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİM İ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİM

Detaylı

SANAYĠ KAYNAKLI HAVA KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ

SANAYĠ KAYNAKLI HAVA KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ SANAYĠ KAYNAKLI HAVA KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ İsken Sugözü Termik Santrali Adana Türkiye de 200 binin üzerinde iģletme, 70 bin dolayında üretim/sanayi iģletmesi bulunmaktadır. Bunlar arasında; Enerji tesisleri

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR

Detaylı

EMİSYON ÖN İZNİ VE EMİSYON İZNİ ALMAYA ESAS TEŞKİL EDECEK DÖKÜMANLARLA İLGİLİ YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Genel İlkeler

EMİSYON ÖN İZNİ VE EMİSYON İZNİ ALMAYA ESAS TEŞKİL EDECEK DÖKÜMANLARLA İLGİLİ YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Genel İlkeler EMİSYON ÖN İZNİ VE EMİSYON İZNİ ALMAYA ESAS TEŞKİL EDECEK DÖKÜMANLARLA İLGİLİ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel İlkeler Madde 1- Bu yönergenin amacı, 07.10.2004 tarih ve 25606 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

İĞİ MEVZUATI ÇERÇEVESİNDE 2011 YILINDA ANKARA'DA YAŞANAN İĞİ. Erkin ETİKE KMO Hava Kalitesi Takip Merkezi Başkanı. 12 Ocak 2012 - Ankara

İĞİ MEVZUATI ÇERÇEVESİNDE 2011 YILINDA ANKARA'DA YAŞANAN İĞİ. Erkin ETİKE KMO Hava Kalitesi Takip Merkezi Başkanı. 12 Ocak 2012 - Ankara HAVA KİRLİLİĞİ İĞİ MEVZUATI ÇERÇEVESİNDE 2011 YILINDA ANKARA'DA YAŞANAN NO VE O KİRLİLİĞİ İĞİ 2 3 Erkin ETİKE KMO Hava Kalitesi Takip Merkezi Başkanı 12 Ocak 2012 - Ankara SUNUM PLANI 1. GİRİŞ İŞ 2. HUKUKİ

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1-

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI 1.Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler Ruhsat

Detaylı

İlimizde özellikle 1993 yılında zaman zaman ciddi boyutlara ulaşan hava kirliliği nedeniyle bir dizi önlemler alınmıştır. Bu çalışmaların başında;

İlimizde özellikle 1993 yılında zaman zaman ciddi boyutlara ulaşan hava kirliliği nedeniyle bir dizi önlemler alınmıştır. Bu çalışmaların başında; İSTANBUL DA ÇEVRE KİRLİLİĞİ İstanbul da Çevre Kirliliği Su, Hava, Toprak ve Gürültü Kirliliği olarak 4 Bölümde ele alınmalıdır. İstanbul da Çevre Kirliliği konusunda İstanbul İl Çevre Müdürlüğü, Büyükşehir

Detaylı

İlgi a) tarih ve 9589 sayılı Makam Olur u b) 2007/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi

İlgi a) tarih ve 9589 sayılı Makam Olur u b) 2007/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi İlgi a) 09.08.2006 tarih ve 9589 sayılı Makam Olur u b) 2007/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi Sağlık kuruluşlarından kaynaklanan tıbbi atıkların üretildikleri yerlerde ayrı toplanması, geçici depolanması,

Detaylı

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 24 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28627 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: TEBLİĞ AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE Amaç ve kapsam YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN

Detaylı

AYDIN İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

AYDIN İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI AYDIN İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (İŞ GÜNÜ, EN

Detaylı

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ 1. Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 2. Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik 1- GEMİLERDEN ATIK

Detaylı

SANAYİ TESİSLERİNDE KASITSIZ ÜRETİM SONUCU OLUŞAN KOK LARIN ATMOSFERE VERİLMESİNİN KONTROLÜNE İLİŞKİN MEVZUAT VE ÇALIŞMALAR

SANAYİ TESİSLERİNDE KASITSIZ ÜRETİM SONUCU OLUŞAN KOK LARIN ATMOSFERE VERİLMESİNİN KONTROLÜNE İLİŞKİN MEVZUAT VE ÇALIŞMALAR SANAYİ TESİSLERİNDE KASITSIZ ÜRETİM SONUCU OLUŞAN KOK LARIN ATMOSFERE VERİLMESİNİN KONTROLÜNE İLİŞKİN MEVZUAT VE ÇALIŞMALAR Aralık 2016 GENEL MEVZUAT H AV A K A L İ T E S İ N İ N K O R U N M A S I Y Ö

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G.

Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G. Ekonomi Bakanlığından ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G.) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 5/12/2013 tarihli ve 2013/5724

Detaylı

TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/3)

TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/3) TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/3) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye gümrük

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/196 21/01/2015 Konu: Çevre İzin Belgesi OTO TRİM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DENİZLİ KÖYÜ ATATÜRK CAD. NO:172 GEBZE/KOCAELİ GEBZE / KOCAELİ İlgi: (a) 16/01/2014 tarihli

Detaylı

ÇEVRE VE İŞLETME İZİNLERİ BELGE LİSTESİ

ÇEVRE VE İŞLETME İZİNLERİ BELGE LİSTESİ A. GAYRISIHHİ MÜESSESELER: İNŞAATA BAŞLAMADAN ÖNCE, YENİ ÜRETİM KONUSU PLANLAMASINDA VEYA KAPASİTE ARTIŞLARINDA: 1. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED): GOSB a başvuru yapılacaktır. Diğer kurum ve kuruluşlardan

Detaylı

Binalarda Enerji Verimliliği Konusundaki Yönetmelikler (BEP) ve BEP Yönetmeliği Kapsamında Yetkilendirme ve Denetleme

Binalarda Enerji Verimliliği Konusundaki Yönetmelikler (BEP) ve BEP Yönetmeliği Kapsamında Yetkilendirme ve Denetleme Binalarda Enerji Verimliliği Konusundaki Yönetmelikler (BEP) ve BEP Yönetmeliği Kapsamında Yetkilendirme ve Denetleme Samet YILANCI Çevre ve Şehircilik Uzman Yardımcısı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü

Detaylı

ERZURUM DA HAVA KİRLİLİĞİNİ AZALTMAK İÇİN BİNALARDA ISI YALITIMININ DEVLET DESTEĞİ İLE SAĞLANMASI

ERZURUM DA HAVA KİRLİLİĞİNİ AZALTMAK İÇİN BİNALARDA ISI YALITIMININ DEVLET DESTEĞİ İLE SAĞLANMASI ERZURUM DA HAVA KİRLİLİĞİNİ AZALTMAK İÇİN BİNALARDA ISI YALITIMININ DEVLET DESTEĞİ İLE SAĞLANMASI Rasim Buluç, Fikret Büyüksoy Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Erzurum Daha önce Bayındırlık ve İskân İl

Detaylı

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ SIR A NO 1 HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ÇED Yönetmeliği Kapsamında Başvuru Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 03/10/2013 tarihli 28784 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

EKB- ENERJİ KİMLİK BELGESİ ALMA ZORUNLULUĞU HAKKINDA BİLGİLENDİRME

EKB- ENERJİ KİMLİK BELGESİ ALMA ZORUNLULUĞU HAKKINDA BİLGİLENDİRME EKB- ENERJİ KİMLİK BELGESİ ALMA ZORUNLULUĞU HAKKINDA BİLGİLENDİRME Enerjinin etkin kullanılması, israfın önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR L HAKKINDA YÖNETMELİK ÇEVRE İZNİ

Detaylı

T.C. TRABZON VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI

T.C. TRABZON VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI İl Mahalli Çevre Kurulu Vali Yardımcısı Mehmet ÖZMEN başkanlığında, 25.09.2008 günü saat 14.00 de toplanarak gündem maddelerini görüşmüş ve aşağıdaki kararları almıştır. A-Telekomünikasyon Kurumu Samsun

Detaylı

15 Aralık 2016 ANTALYA. Atık Akümülatörlerin Yönetimi Antalya 1

15 Aralık 2016 ANTALYA. Atık Akümülatörlerin Yönetimi Antalya 1 15 Aralık 2016 ANTALYA Atık Akümülatörlerin Yönetimi -15.12.2016 - Antalya 1 Sunum Abdurrahman ACAR AKÜDER Yön. Kur. Başkanı Atık Akümülatörlerin Yönetimi -15.12.2016 - Antalya 2 Çevrenin ve Doğal Kaynakların

Detaylı

TIBBİ CİHAZ SATIŞ, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ NİN UYGULANMASINA İLİŞKİN KILAVUZ

TIBBİ CİHAZ SATIŞ, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ NİN UYGULANMASINA İLİŞKİN KILAVUZ TIBBİ CİHAZ SATIŞ, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ NİN UYGULANMASINA İLİŞKİN KILAVUZ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kılavuz, 15/05/2014 tarihli ve 29001 sayılı Resmî Gazete de

Detaylı

KÖMÜR SATIN ALIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

KÖMÜR SATIN ALIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR KÖMÜR SATIN ALIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Prof. Dr Mustafa ÖZTÜRK Müsteşar Yardımcısı Çevre ve Orman Bakanlığı Yaşadığımız şehrin havası temiz olsun, Kükürdü, külü ve nemi düşük, kalorisi yüksek kaliteli

Detaylı

TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/3)

TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/3) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ:

Detaylı

T.C. TOKAT VALİLİĞİ MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI

T.C. TOKAT VALİLİĞİ MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI KARAR TARİHİ : 27.09.2012 KARAR NO : 2012/4 T.C. TOKAT VALİLİĞİ MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI İl Mahalli Çevre Kurulu, 27.09.2012 günü saat 14:00 da Valilik Kitaplık ve Dokümantasyon Merkezinde Vali Yardımcısı

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

T.C. DİYARBAKIR VALİLİĞİ İl Çevre ve Orman Müdürlüğü İL MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI

T.C. DİYARBAKIR VALİLİĞİ İl Çevre ve Orman Müdürlüğü İL MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI KARAR NO : 45 KARAR TARİHİ : 08/09/2011 T.C. DİYARBAKIR VALİLİĞİ İl Çevre ve Orman Müdürlüğü İL MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI Mahalli Çevre Kurulu, İl Vali Yardımcısı Sn. Cemal Hüsnü KANSIZ başkanlığında

Detaylı

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı 28539 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 20/12/2012

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü GENELGE (2009/15)

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü GENELGE (2009/15) T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü SAYI : B.18.0.ÇYG.0.02.02-010.06-12631 30 Temmuz 2009 KONU : Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Önlenmesi GENELGE (2009/15) Bilindiği üzere, 8 Mayıs

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150.01/683 18/01/2013 Konu: Çevre İzin Belgesi PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş (Bakır Madeni ve Zenginleştirme Tesisi) Madenköy/Siirt MADENKÖY/ŞİRVAN ŞİRVAN

Detaylı

22/02/2012 tarihli ve 28212 sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır

22/02/2012 tarihli ve 28212 sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır RÜZGAR VE GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARINA İLİŞKİN ÖLÇÜM STANDARDI TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Tebliğ; Rüzgâr ve Güneş enerjisine

Detaylı

SAYI : B.18.0.ÇYG.0.02.04-010.06/619 24 ŞUBAT 2011 KONU: İthal Katı Yakıtlar GENELGE (2011/4)

SAYI : B.18.0.ÇYG.0.02.04-010.06/619 24 ŞUBAT 2011 KONU: İthal Katı Yakıtlar GENELGE (2011/4) SAYI : B.18.0.ÇYG.0.02.04-010.06/619 24 ŞUBAT 2011 KONU: İthal Katı Yakıtlar GENELGE (2011/4) Bu Genelge 8/5/2003 tarih ve 25102 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4856 Sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilât

Detaylı

KAYSERİ MİMARSİNAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER

KAYSERİ MİMARSİNAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER KAYSERİ MİMARSİNAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER 1. Dilekçe, 2. Başvuru formu, 3. Tahsis Belgesi, 4. Yapı Kullanma İzin Belgesi 5. İmza Sirküleri,

Detaylı

Türkiye de Fotovoltaik Sistemlerin Projelendirmesi. Projelendirme ve Şebeke Bağlantısı Pratikte Yaşanan Tecrübeler

Türkiye de Fotovoltaik Sistemlerin Projelendirmesi. Projelendirme ve Şebeke Bağlantısı Pratikte Yaşanan Tecrübeler Türkiye de Fotovoltaik Sistemlerin Projelendirmesi Projelendirme ve Şebeke Bağlantısı Pratikte Yaşanan Tecrübeler New Energy, Renewable Energy Mustafa HERDEM Genel Müdür Else Enerji 19.11.2013 Sunum İçeriği

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI 1.Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler Ruhsat talebi

Detaylı

Türkiye nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi Türkiye nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi -Çimento Sanayinde Enerji Geri Kazanımı Prof. Dr. İsmail Hakkı TAVMAN Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Enerji Kaynakları Kullanışlarına Göre

Detaylı

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME. Halime BEDİRHANOĞLU Çevre Uzmanı Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME. Halime BEDİRHANOĞLU Çevre Uzmanı Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME Halime BEDİRHANOĞLU Çevre Uzmanı Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROL

Detaylı

ENDÜSTRİ TESİSLERİNDEN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

ENDÜSTRİ TESİSLERİNDEN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ ENDÜSTRİ TESİSLERİNDEN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ 22/07/2006 Tarih 26236 Sayılı Resmi Gazete Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, sanayi ve enerji üretim tesislerinin faaliyeti

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 13 Ocak 2005 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 25699 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (17.03.2005 TARİH VE 25758 SAYILI RESMİ GAZETEDEKİ

Detaylı

Dış Ticaret Müsteşarlığından: Amaç

Dış Ticaret Müsteşarlığından: Amaç CE Đşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin Đthalat Denetimlerine Dair Dış te Standardizasyon Tebliği (No: 2011/9) (29.12.2010 t. 27800 s. R.G.) Dış Müsteşarlığından: Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20)

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20) Ekonomi Bakanlığından: Amaç SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; ek-1/a, ek-1/b, ek-1/c ve ek-2 de

Detaylı

GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/3)

Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/3) Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/3) Amaç MADDE 1? (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye gümrük bölgesine

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/1423 31/05/2016 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi AKADYA GERİ KAZANIM ENDÜSTRİ MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ÇARIK MÜCAVİR MEVKİİ GAZİ BULVARI SK. 268 A MERKEZ MERKEZ

Detaylı

T.C. ÇORUM VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ GIDA VE YEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. ÇORUM VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ GIDA VE YEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAYFA 1 / 6 SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Yem İşletmelerinin Onay Belgesi alması * Yem Hijyen Yönetmeliği Başvuru formu, (Ek-4) * İş akış diyagramı

Detaylı

EGZOZ GAZI EMİSYON ÖLÇÜM İSTASYONLARI YÜKÜMLÜLÜKLERİ

EGZOZ GAZI EMİSYON ÖLÇÜM İSTASYONLARI YÜKÜMLÜLÜKLERİ EGZOZ GAZI EMİSYON ÖLÇÜM İSTASYONLARI YÜKÜMLÜLÜKLERİ EGZOZ GAZI EMİSYONU KONTROLÜ İLE BENZİN VE MOTORİN KALİTESİ YÖNETMELİĞİ Egzoz Gazı Emisyonu Ölçüm İşlemleri; 30.11.2013 tarih ve 28837 sayılı Resmi

Detaylı

2) ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuruları değerlendirmek, ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuru sayısı : 153

2) ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuruları değerlendirmek, ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuru sayısı : 153 1) Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği gereğince anons, askıda ilan, internet gibi yöntemlerle ÇED süreci ve teklif faaliyetle ilgili olarak vatandaşlara duyuru yapmak, ÇED Yönetmeliği gereğince

Detaylı

Atık Yakma ve Beraber Yakma Tesislerinin İzin Lisans Süreci

Atık Yakma ve Beraber Yakma Tesislerinin İzin Lisans Süreci ÇED İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Atık Yakma ve Beraber Yakma Tesislerinin İzin Lisans Süreci Ayşegül KILINÇ MENEKŞE Zonguldak 2014 06.10.2010 tarih ve 27721 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : (Mükerrer) TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN

31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : (Mükerrer) TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (Mükerrer) TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KİMYASALLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE

Detaylı

İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

İÇ TETKİK SORU LİSTESİ 1- AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ 1.1. Ambalaj Üretimi yapılıyor mu? 1.2. Üretimi yapılan ambalajların cinsleri nelerdir? (cam, karton, metal) 1.3. Üretimi yapılan ambalajlar geri kazanılabilir

Detaylı

ENERJİ KANUNU. İ.Yenal CEYLAN Makina Mühendisi. Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü

ENERJİ KANUNU. İ.Yenal CEYLAN Makina Mühendisi. Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü ENERJİ VERİML MLİLİĞİİĞİ KANUNU ve MALİ DESTEK İMKANLARI İ.Yenal CEYLAN Makina Mühendisi ENERJİ VERİML MLİLİĞİİĞİ KANUNU ve MALİ DESTEK İMKANLARI A. Verimlilik Artırıcı Projelerin (VAP) Desteklenmesi B.

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ GIDA VE YEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

Detaylı

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR: Amaç Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Ruhsat

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ 1 GEREKLİ FORM, BELGE, RAPOR ve İZİN İŞLEMLERİ 2 3 BAŞVURU İŞLEMİ EVRAK VE BİNA İNCELEME

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ Ece SARAOĞLU Çevre ve Şehircilik Uzmanı 4. Türk-Alman Su İşbirliği Günleri 24.09.2014 Sunum İçeriği Atıksu Politikamız Atıksu Mevzuatı Su Kirliliği Kontrolü

Detaylı

KOJENERASYON VE MİKROKOJENERASYON TESİSLERİNİN VERİMLİLİĞİNİN HESAPLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ TASLAĞI (SIRA NO: 2014 /...

KOJENERASYON VE MİKROKOJENERASYON TESİSLERİNİN VERİMLİLİĞİNİN HESAPLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ TASLAĞI (SIRA NO: 2014 /... KOJENERASYON VE MİKROKOJENERASYON TESİSLERİNİN VERİMLİLİĞİNİN HESAPLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ TASLAĞI (SIRA NO: 2014 /... ) Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğ, ısı ve elektrik ve/veya mekanik

Detaylı

EPDK, PETROL PİYASASINDA YENİ LİSANS İLE MEVCUT LİSANSLARIN TADİL BAŞVURULARINA İLİŞKİN KURUL KARARLARINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPTI

EPDK, PETROL PİYASASINDA YENİ LİSANS İLE MEVCUT LİSANSLARIN TADİL BAŞVURULARINA İLİŞKİN KURUL KARARLARINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPTI EPDK, PETROL PİYASASINDA YENİ LİSANS İLE MEVCUT LİSANSLARIN TADİL BAŞVURULARINA İLİŞKİN KURUL KARARLARINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPTI Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun petrol piyasasında lisans başvurularında

Detaylı

İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK. (04/12/2009 tarih ve 27422 sayılı RG)

İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK. (04/12/2009 tarih ve 27422 sayılı RG) İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK (04/12/2009 tarih ve 27422 sayılı RG) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işletme belgesi verilmesinde uygulanacak

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü. Sayı: / /10/2016 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü. Sayı: / /10/2016 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi Sayı: 42756616-155/61480 17/10/2016 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - GERİ KAZANIM VE KOMPOST TESİSİ Ege Sokak. No: 5/1 Işıklar Köyü Mevkii

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

YÖNETMELİK SANAYİ KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK SANAYİ KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 30 Mart 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27537 Çevre ve Orman Bakanlığından: YÖNETMELİK SANAYİ KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 3/7/2009 tarihli

Detaylı

GÖNÜLLÜ KARBON PİYASASI PROJE KAYIT TEBLİĞİ TASLAĞI

GÖNÜLLÜ KARBON PİYASASI PROJE KAYIT TEBLİĞİ TASLAĞI Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: GÖNÜLLÜ KARBON PİYASASI PROJE KAYIT TEBLİĞİ TASLAĞI Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; sera gazı emisyon azaltımı sağlayan ve karbon sertifikası elde etmek amacıyla

Detaylı

T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü SAYI KONU : B.18.0.ÇYG.0.02.00.03/010.06 : Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinin Uygulamaları Hk. GENELGE (2007/5) 2872 sayılı Çevre Kanununun 14. maddesi çerçevesinde, Çevresel

Detaylı