KİTAPLAR BEYNİN ÇOCUKLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KİTAPLAR BEYNİN ÇOCUKLARI"

Transkript

1 EG I TI M I KLI MI Mayıs 2014 Altınordu Karşıyaka Ortaokulu Yıl : 1 Sayı : BİR İNCİMİZ BİRİNCİ OLDU! Fotoğraf : Esra ŞENOCAK KİTAPLAR BEYNİN ÇOCUKLARI Şimdi Okuma Zamanı Projesinde amaç okuma kültürü ve söz varlığının geliştirilmesidir. Okuma Kültürü ve Etkili Dil Kullanımı çerçevesinde düzenlenen ve projemizin ilk olarak Okuma Kültürü ve Söz Varlığını Geliştirme olduğunu ve okulumuzun tüm birimlerindeki çalışanların katılımıyla, okul genelinde farkındalığın artırılması, iş birliğinin sağlanması, projemizin farklı görüş ve önerilerle sağlam bir zeminde ilerlemesi bakımından büyük bir önem taşımaktadır. Birey ve toplumların değişerek gelişmesi ancak eğitimle mümkündür. İnsanların karşılaştığı sorunların temelinde eğitimsizlik yatmaktadır. Eğitim, okulla sınırlı olmayıp hayat boyu öğrenmeyi içeren çok boyutlu bir faaliyettir. Bu sürecin verimli olması; bireyi mutlu, toplumu huzurlu kılması, eğitimin kalitesiyle doğrudan ilgilidir. Eğitim kalitesinin yükseltilebilmesi için; öğretim programlarının çağın şartlarına ve ihtiyaçlara göre düzenlenmesi, öğretmen yeterliliklerinin artırılması, öğretim materyalleri ile okulların imkânlarının geliştirilmesi kadar okul dışı zamanın, bireysel gelişimi destekleyici nitelikte faaliyetlerle değerlendirilmesi de hayati önem arz etmektedir. Öğrencilerimizin çağın gerektirdiği niteliklerle donatılması, öz güven sahibi, kendine ve ülkesine yararlı bireyler olarak yetiştirilmesinde öğretmenlerimize büyük görevler düşmektedir. Okuyan, araştıran, Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanan ve kendini sürekli geliştiren öğretmenler, şüphesiz öğrencilerine de iyi bir rol model olacaktır. Eleştirel okuyan, okuma zevkine varan ve bunu alışkanlığa dönüştüren, okuduklarını öğrencileriyle paylaşan bir öğretmen, kuşkusuz aynı ruhu öğrencilerine aktarma konusunda, diğer öğretmenlere göre çok daha başarılı olacaktır. Bildiğiniz üzere ülkemiz, gerek basılan eser sayısı ve türü, gerek satın alınan kitap sayısı, gerekse okuma alışkanlığı yönünden gelişmiş ülkelerin oldukça gerisinde kalmaktadır. Okumak, her şeyden önce bir kültür meselesidir. Bir kültürün benimsenmesi ve yaygınlaşması ise uzun bir süreci gerektirmektedir. Bu nedenle, ülkemizde okuma kültürü oluşturmak ve geliştirmek her şeyden önce, bu meseleyi kişiler ve kurumlar üstü bir düzeyde ele alarak farkındalığı canlı tutmakla mümkündür. Eğitim millî bir meseledir ve aynı zamanda da yaşamla iç içe olup her yaş grubundan insanı kapsamaktadır. Bu nedenle yalnızca okulumuz çalışmaları, bu alanda başarıyı yakalamamızda yeterli olmayacaktır. Bu meselede, toplumun her kesiminden insanın katkısına ihtiyaç vardır. Proje okulumuzda son üç yıldır kesintisiz olarak her gün 20 dakika, 2. dersten başlayarak 6. ders saatine kadar her hafta dönüşümlü olarak uygulanmaktadır. Uygulamada öğrencilerimiz çok sayıda kitaba ücretsiz ulaşabilmekte ve kitapları paylaşım ve değişim yapabilmektedir. Projemizin hedef kitlesini oluşturan ve ülkemizin geleceği olan öğrenciler; bu konudaki beklentileri, isteklerini ileterek bizlere rehber olmakta, çabalarıyla da başarımıza katkı sağlamaktadır. Velilerimiz; okul içi ve okul dışı faaliyetlerde, etkin biçimde görev alarak okuma bilinci, sevgisi ve alışkanlığı oluşturulmasına destek olmaktadır. Yapılan bu çalışmaların okul ışıklı panoda fotoğraf olarak sergilenmesi öğrenci, öğretmen ve velilerimiz memnun etmektedir. Yoğun çalışma şartlarına rağmen, fedakârlık ederek bizlerle bu projenin yürütülmesinde; çocuk ve gençlerimizin geleceği için bu konuda bizlere rehber ve paydaş olan öğretmenlere ve okul yönetimine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hayalleriniz varsa kitap okuyun Ali İNAĞ - Müdür Yardımcısı Ravza I kbal TOPAL Kimdir? İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yürütmüş olduğu Bir Kitap da Sen Anlat Projesi kapsamında; okulumuz öğrencilerinden Ravza İkbal Topal Altınordu ilçesi Ortaokulları arasında yapılan yarışmada birinci olmuştur. Düzenli kitap okuyarak bu başarıyı elde eden öğrencimiz, derece yapması başta okulumuz idaresini, öğretmenlerini, ailesini ve arkadaşlarını çok mutlu etmiştir. Bu mutluluğu bize yaşatan öğrencimize teşekkür eder başarılarının devamını dileriz. 6 Eylül 2002 de dünyaya geldi. Anasınıfından itibaren okulumuzda eğitim görmektedir. Hobileri kitap okumak, müzik dinlemek, şarkı söylemek ve televizyon izlemektir. Okulumuz 6. Sınıf öğrencisi olan Ravza, çalışkan ve arkadaşlarına örnek olan bir incimizdir. OKULUMUZ OKUMA SAATİNDEN ÖRNEKLER

2 Sayfa-2 EĞİTİM İKLİMİ Bir okulun amacı öğrenciler için verimli bir öğrenme ortamı sağlamaktır. Öğrenme ortamının kalitesine ise eğitim iklimi denir. Pozitif eğitim iklimi, o okuldaki her bir çalışanın görev ve sorumluluklarını yerine getirmesi ile oluşabileceği muhakkaktır. Akademik beklenti düzeyi, öğrenci, öğretmen ve veliler arası iletişimin niteliği, öğrencilerin öğrenme sürecine katılımı ve okuldaki herkes için güvenli ve saygın bir ortamın olması bu iklimin ip uçlarını ifade eder. Eğitim iklimi aynı zamanda öğrenciler, öğretmenler ve veliler tarafından ortaklaşa kurulan sosyal süreçlerin de bir yansımasıdır. Sayfa Biz Karşıyaka 2 Ortaokulu eğitim çalışanları olarak okulumuzun sosyo-kültürel çevresini de dikkate alarak ve her öğrenciyi bir birey olarak merkeze alan yaklaşımla eğitimöğretim çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Eğitim iklimi öğrenciler, öğretmenler ve veliler arasındaki destekleyici ilişkilerle kendisini gösterir. Eğitim yöneticileri olarak bizler öğrenci, öğretmen ve öğrencileri aktif üreticiler olarak görmekteyiz. Böylece sosyal etkileşimler yoluyla öğrenme ortamının daha verimli hale getirilebileceğini düşünmekteyiz. Bu dinamik yapıda eğitim iklimi, hizmet verenlerin ve hizmet alanların bilfiil kendilerinin ürettikleri bir kültürel ürün olarak yansımasını bulacaktır. İyi bir öğrenme ortamı yalnızca akademik başarı için değil, aynı zamanda ruh sağlığı ve pozitif davranışların öğrenciler arasında yerleşmesi için de bir şarttır. Olumlu bir eğitim iklimi; aynı zamanda zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere sahip bireyleri yetiştirmede önemli bir fırsat oluşturur. Nitelikli bir iklime sahip olan okul ve sınıflarda öğrenciler gerek derslere katılımları bakımından gerekse de akademik performans bakımından önemli farklılıklar göstermektedir. Okulumuzun her bir öğrencisini, kendine has özellikleri ile özel kabul edip; Milli Eğitimimizin temel kanununda ifadesini bulan beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmektir. Okulumuzun tüm bileşenlerinin yüzünün, yani öğrenci, öğretmen ve velilerimizin aynı hedefi gerçekleştirmeye dönük olması, avantajlı bir öğrenme ortamının oluşmasına sebep olacaktır. Yakın gelecekte öğretmenlerimizin özverili çalışması ve ölçülebilir hedefler belirlemesinin yanı sıra okul-aile iletişiminin de aynı amaçlar etrafında şekillenmesi sonucu akademik başarı ve pozitif davranış iklimi sürpriz olmayacaktır. Yusuf AKARSU Eğitim Yöneticisi (Mayıs 2014) NEDEN OKUMALIYIZ? Okumak, insan için en kolay ve en etkili öğrenme yoludur. Gelişmiş ülke toplumları, sahip oldukları bilgilerin % 60 ını bu yolu kullanarak edinmişlerdir. Geri kalmış toplumların karşılaştıkları sorunların birçoğunun kaynağında ise eğitimsizlik yer almaktadır. Geri kalmış toplumlarda kişiler, okuyarak geçirebilecekleri zamanı çoğunlukla yararsız işlerle harcamaktadırlar. Kitapla yetişen nesiller başarı dolu ve iyi yetişmiş olacaktır. Kendisini yetiştirmiş, okuyan fertlerin günlük sohbetleri bile farklıdır. Kitap okumanın sınav hazırlığına da katkısı vardır. Kitap okuyan ve okuduklarını çok iyi değerlendirebilen öğrenciler diğer öğrencilere göre çok daha başarılı olmaktadırlar. Kitap okumanın zihni gelişmeye katkısı aslında anne karnında başlar. Anne karnındaki bebek 6. ya da 7.aydan itibaren dış dünyayı işitebilir. Kendisine kitap okunan çocukların dil gelişimi sağlıklı olmaktadır. Kitap okunan ve kitap okuyan çocukların düşünceleri, diğer çocuklara göre çok daha zengin olur. Kitap okuyan çocukların iletişim kapasiteleri artmaktadır. Okuma, çocuğun kelime hazinesini de arttırmaktadır. Birçok aile, çocuklarının kitap okumamasından şikayetçidir. Kitap okurken sıkılan çocuk, nedense saatlerce televizyon ya da bilgisayar karşısında kalabilir ve nedense sıkılmaz. Bilgisayarda oyun oynayarak, televizyon seyrederek büyüyen çocuklarımız gittikçe okuma isteklerini yitirmekte ve okumanın sağladığı imkandan mahrum kalmaktadırlar. Karakter gelişimi, bilgiyi ve araştırmayı seven insanların yetiştirilmesi ile mümkün olur. Çocukların, kendilerini okuyarak yetiştirmeleri gerekir. Çünkü eğitim sürecinde çocuklara her şey anlatılmaz, yani buna imkan yoktur. Yanlış bilgi ile doğru bilgiyi ayırabilen kişilerin sayısının artması için, kişiye çocukluktan itibaren kitap okuma alışkanlığının kazandırılması gerekmektedir. Kitap okuma alışkanlığı olan çocukların eğitim süreçleri de çok daha başarılı olmaktadır. Bu da anne babaların işlerini kolaylaştırmaktadır. Kitap okumayan nesillerin fikir üretme kabiliyetleri körelmektedir ve başarılı bir iletişim kuramamaktadırlar. Günümüzde kişiler, okuyarak geçirebilecekleri zamanlarını çoğunlukla yararsız uğraşılarla geçirmektedirler. Türkiye de 65 bin kişiye bir kütüphane düşerken bunun yanında 95 kişiye bir kahvehane düşmektedir. 394 kütüphaneye karşı, 400 bin kahvehanenin bulunduğu Türkiye de kitap okumayı en çok televizyon ve Internet engellemektedir Öğrencilerimize okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla kütüphane gezileri düzenlendi.öğrencilere kütüphanelerden nasıl yararlanılacağı ve faydaları anlatıldı. Kütüphane görevlisi tarafından, öğrencilere hangi tür kitapların bulunduğu anlatıldı. Kitap okumanın ne kadar yararlı olduğunu kendi hayatından örnek vererek anlattı Bu ziyaretler sonucunda öğrencilerde kitap okuma sevgisi oluşturulmaya çalışılmıştır. Öğrencilerimiz kütüphaneleri etkin bir şekilde kullanmaya başlamıştır. Okumayı sevmek, hayattaki can sıkıcı saatleri güzel saatlerle değiştirmektir. MONTESQUIEU Hızlı Okuma Çalışması Okulumuzda öğrencilerimizin okuma ve anlama hızlarını arttırmak amacıyla Hızlı Okuma ve Anlama Programı pilot olarak bir şubemizde uygulanmıştır. Bu program kapsamında öğrencilerimiz kimi zaman okulda, kimi zaman da evlerinde çalışmalarını sürdürmüştür. Çalışma sonunda öğrencilerimiz okuma frenlerinden kurtulup okuma hızlarını en az 2 katına çıkarmışlardır. Anlama oranlarında da %20 lik bir artış gözlemlenmiştir.

3 Sayfa-3 Derslerde Başarılı Olmak İster misiniz? Etkili ve verimli ders çalışma bir öğrenciyi başarıya götürecek en önemli faktörlerden biridir. Her öğrencinin bir diğerinden farklı olduğu gerçeği her öğrenci için ders çalışma ve başarıya ulaşma yolunun da farklı olacağını gösterir. Okulumuz öğrencilerinin başarılarını artırmak için verimli ders çalışma ile ilgili seminer okulumuz rehber öğretmeni Hakan GÖZÜDOK tarafından verilmiştir. Verimli çalışmanın en temel yolu öğrencinin kendine uygun bir çalışma planı hazırlamasıdır. Her öğrencinin dersleri algılama düzeyi gün içindeki zamanlarda değişiklik gösterir. Buna bağlı olarak öğrencinin kendi potansiyeline uygun çalışma planı yapması gerekirse bu konuda rehberlik servisinden yardım alması uygundur. Öğrencilerin kafasına takılan soru; günde kaç saat çalışmalıyım? dır. Yukarıda belirtildiği gibi her öğrencinin potansiyeli farklıdır. Bir öğrenci günde iki saat çalışır çok başarılıdır fakat bir başkası 5 saat çalışsa da dersleri iyi değildir. Bunun için burada kesin bir saat vermekten ziyade dersin yoğunluğuna, öğrencinin hazırlandığı sınavlara bağlı olarak kendine uygun bir zaman dilimini çalışmaya ayırması önerilir. Fakat yine de bir bilgi olması açısından TE- OG a hazırlanan bir öğrencinin okul derslerini de çalışacağı düşünülerek günün 5-6 saatini ders çalışmak için kullanması uygundur. Öğrenci ders çalışırken 45 dakika ders çalışıp 10 ar dakika ara vermesi onun ders çalışma verimini arttırır. Ders arasında mola vermemek ve verilen molanın çok uzun olması çalışma verimini düşürür. 1) ÇALIŞMA ORTAMININ DÜZENLENMESİ Çalışma ortamı öğrenciyi derse güdüleyici nitelikte olmalıdır. Bir başka anlatımla öğrenci çalıştığı ortamdan zevk almalıdır. O ortamda bulunmak onu rahatsız etmemelidir. Öğrencinin ders çalıştığı ortamda ders kitabı ve dersle ilgi araçlar bulunmalıdır bir başka anlatımla öğrenci gerekli olduğunda bunlara ulaşmak için boşuna zaman kaybetmemelidir. Bunun yanında öğrencinin çalışma yaptığı masanın üzerinde sadece o an çalıştığı dersin materyalleri bulunmalıdır. Çünkü diğer materyaller hem çalışma alnını dağınıklaştırır hem de dikkati dağıtır. 2) ETKİN OKUMA Okumak, ders çalışmanın olmazsa olmazıdır. Bir çok öğrenci okuma becerisi edinmekte zorlanır. Çünkü okumak bir müzik aleti çalmayı öğrenmek gibidir. Yavaş yavaş okuma alışkanlığının edinilmesi gerekir. Roman, gazete türü basılı araçları okumakta zorlanan öğrenciler ders kitaplarını da okumakta zorlanırlar kitaplara karşı antipati geliştirirler. Buna bağlı olarak öğretmenler eğittikleri gruptaki öğrencilerin yaşlarına uygun romanları okumalı ve öğrencilerine romanlarla ilgili bilgi vererek onları okumaya teşvik etmelidir. 3) ETKİN DİNLEME: Öğretmenin çok önemli konuları nasıl anlattığını bilmek ve anlatılan konunun ne derecede önemli olduğunu anlamak için etkin dinleme önemlidir. Öğrenci öğretmenin anlattığı konuda soru gelebilecek yerlerin ipuçlarını görmeli ve bu bölümleri dikkatle takip etmelidir. Öğrenci bunu anlamak için öğretmenin vurgularına ve tekrar ettiği yerlere dikkat etmelidir. Öğrencinin konuyu anlaması için gerektiğinde soru sorması ve gerektiğinde eksik gördüğü yerleri tamamlaması uygundur. Başka bir anlatımla öğrenci dersten kopmamalıdır. Öğrenci konuyla ilgili düşüncelerini uygun koşullarda arkadaşlarıyla paylaşmalı gerekirse konu için başka kaynaklardan araştırma yapmalıdır. Yazılı hale getirilmeyen bilgiler çok çabuk unutulur. Buna bağlı olarak öğrenci derste dinlediği konuyu çok fazla ayrıntıya girmeden not tutmalıdır. Mümkünse her ders farklı bir deftere not alınmalı, not alırken yazı düzenine dikkat edilmeli ve olabildiğince renkli kalemler kullanılmalıdır AİLE EĞİTİMİ Okulumuzda 7-19 yaş aile rehberliği kapsamında 3 açık oturumdan oluşan aile eğitimi düzenlenmiştir. 3 oturuma aynı veliler katılmış toplam 20 veliye ulaşılmıştır. Oturumlardan önce velilere ön test uygulanmış, algıları tespit edilmiştir. Oturumların sonunda son-test uygulanmıştır. Velilerin ön-testte algılarını yüksek gösterme eğilimi içinde olmuşlardır. Testi anlamadıkları veya bildiğini düşündükleri için yüksek işaretleme eğilimi içinde olduklarını düşünüyorum. Her bir oturum yaklaşık 1,5 saat sürmüştür. Oturumlardan sonra bilgi notları dağıtılmıştır. Her oturumdan sonra ev ödevi verilerek evde uygulama yapmaları istenmiş bir sonraki hafta paylaşılmıştır. Ailelerin sürece etkin katılması seminerin etkili geçmesini sağlamıştır. Velilerin duygu ve düşüncelerini söyleyerek sürece katılması onların kendilerini daha iyi hissetmesine ve daha iyi öğrenmelerini sağlamıştır. 8 oturumluk 7-19 yaş aile rehberliği açık gruptan çok daha verimli geçiyor. Veliler ikinci oturumdan sonra birbirlerine alışıyor, grup dinamiği oluşuyor. İlk oturumlarda çekinen veliler daha sonra daha rahat olabiliyorlar, zaman zaman birbirlerine destek bile oluyorlar. Bazen tam anlamıyla grup terapisi gibi geçiyor. Veliler kendilerini ifade ederek daha anlamlı olduklarını hissediyorlar, 3 saatlik oturumlar hiç sıkılmadan geçiyor. Daha sonra bu veliler rehberlik servisine ve okula daha rahat geliyorlar ve okula katılımları daha bilinçli oluyor. Pınar EVLİ Rehber Öğretmen

4 TEKNOLOJİ TASARIM TEKNOLOJİ TASARIM İlköğretimin temel hedeflerinden biride öğrencinin yaratıcı düşünme yeteneklerini ortaya çıkarmaktır. Teknoloji ve Tasarım dersi de öğrencinin düşünme yeteneği geliştirir. Düşündüğünü kağıda çizme, yaşantısındaki problemlerinin farkına varma, hayatı sorgulayarak yeni tasarımlar ortaya çıkarmasına yardımcı olur. Öğrencinin kendini ifade etme yeteneğini geliştirir. Diğer gelişim alanlarına da destek verir. Öğrenciler bu derste algılama, düşünme yetileriyle birlikte bedensel eylemlerinin de katıldığı bir ortam içinde kendilerini ifade ederler. Öğrencilerimizin ilgi alanlarına göre projelerini tasarlamaları ve öğrendikleri çeşitli yöntemleri uygulayarak değişik projeler üretmeleri hedeflenmektedir. Duygularını her türlü malzemeyle projelerine yansıtmasını sağlamaktır. Özgün, Diğer derslerle bütünleşik, Teknolojik gelişmeleri yakından izleyen, Hayatı ve geleceği kurgulayan, Her yaş ve seviye grubuna uygun, Öğrencilerimizin zihinsel ve bedensel gelişimini destekleyen, Sorumluluk duygusunu pekiştiren, Girişimci, Paylaşımcı ve uyumlu bireyler yetiştirmeyi amaçlayan bir derstir. Sayfa-4 Resim ve Teknoloji Tasarım Sergisi Eğitimde sanatın rolü tartışılamaz.görsellik eğitimde kalıcılıkla beraber estetik kaygı yönü gelişen çocuklarımızın hayata atıldıklarında bakmak ve görmek arasındaki derin farkı yaşamalarını sağlar. Okulumuzda 4 yıldır sene sonu sergileri yapılmaktadır.sergilerimizde resim ve teknoloji tasarım çalışmaları sergilenmektedir.sergilerimizin öğrenciler üzerinde çok olumlu etkileri vardır.çalışması sergilenen öğrenci kendisine inanır ve kendisine değer verir.sunulan çalışmayı izleyen öğrenci örnek alır ve farklı yaratıcılık sergilemek isterler.tüm öğretmenlerin ortak hedefi kendine güveni olan,yaratıcılık yönünü ortaya koyan,soran sorgulayan,değer veren,akılcı bireyler yetiştirmek için gösterilen çabanın bir parçasıdır bu sergiler.yapılan her sergi öğrenci için yapılan en güzel yatırımdır.

5 Sayfa-5 GÖRSEL SANATLAR TOLSTOY İnsanın bir zamanlar yaşamış olduğu duyguyu, kendinde canlandırdıktan sonra, aynı duyguyu başkalarının da hissedebilmesi için hareket, ses, çizgi, renk veya kelimelerle belirlenen biçimlerle ifade etme ihtiyacından sanat ortaya çıkmıştı" der. İnsan, nasıl duymaya, düşünmeye başladığı andan itibaren kelimenin gerçek anlamıyla hayata girmiş olursa, insanlık da duygularını ve düşüncelerini sesler, çizgiler ve renklerle canlı ve cansız simgeler halinde şekillendirmeye başladığı andan itibaren, gerçekten tarih sahnesine çıkmış olur. Karşıyaka Ortaokulu olarak öğrencilerimizin hayata sorgulayan, inceleyen ve sunan öğrenciler olması yönünde çaba sarf ediyoruz. Bu uygulamalar derslerde ve ders dışında gerçekleştirilen uygulamalarla ortaya koyuluyor. Sadece öğrencilerimizi değil öğretmenlerimizi de bu uygulamaların içine dahil ediyoruz eğitim öğretim yılında gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimiz Seçmeli dersimizde ebru yapıyoruz ve minik ziyaretçilerimiz ebru ile tanıştı. Hayranlık ve şaşkınlık içerisinde ebru yapıp izlediler. Öğrencilerimiz il bazında düzenlenen yarışmalara katıldı. 8. Sınıf öğrencimiz Şulenur Ses İstiklal marşının kabulü ile ilgili olan resim yarışmasında il birincisi olmuştur. Polis haftasında kardeş kurumumuz olan Emniyet müdürlüğüne yapılan ziyarette öğrencimiz İrem Ciğer hazırlamış olduğu ebru çalışmasını hediye olarak sundu. Seçmeli dersimizde yaptığımız ebruları ara segi olarak okulumuzda sergiledik Sergi açılışı öncesi Rüveyda Çol egzersiz grubunun hazırlamış olduğu mini flüt konserini sunmuştur. Ders dışı çalışma programında yağlıboya çalışmaları yapılmıştır. Öğrenciler eğitim öğretim yılında yaptıkları çalışmaları yıl sonunda sergilemişlerdir. Atölye ortamında çalışan öğrencilerin çok daha başarılı olduğu tespit edilmiştir. *** Sanat insanın en yüce görevidir, çünkü dünyayı anlamaya ve anlatmaya çalışan düşünce temrinidir (Rodin) *** Sadece öğrencilerimiz değil öğretmenlerimiz de yağlıboya resim yaparak güzel ürünler çıkartmışlardır.

6 Sayfa-6 Dağcılık Sporu Nedir? Dağcılık Sporu Genel Kuralları Nelerdir? Dağcılık deyince insanların aklına farklı farklı şeyler gelir. Kimisi oralara ne için ve nasıl çıkıldığını anlamaya çalışır, kimisi de neler yapıldığını kendince zihninde canlandırmaya çalışır. Aslında tırmanmak, hepimizin doğduğu andan itibaren sahip olduğu içgüdüsel bir dürtüdü Dağcılık, 19`uncu yüzyılda Avrupa`da yapılmaya başlanan bir spor dalı. Temelde; doğada/dağlık bölgelerde bir takım kar, buz, kaya tekniklerinin yazın veya kışın uygulanarak belirli bir nokta/zirve veya dağın belirli bir rotasına tırmanılması diyebiliriz. Bu noktada, neresi dağdır neresi dağ değildir sorusu bazılarının ve hatta bu sporla ilgilenenlerin bile zihnini kurcalıyor. Kabaca şöyle tarif edilebilir; orman sınırının bittiği yerde dağ başlar. Ülkemizde orman sınırının yaklaşık 2000 metrede olduğunu düşünürsek, 2000 metrenin üstündeki bölgelere dağ ve bu bölgelerde yapılan teknik veya yürüyüş faaliyetlerine de dağcılık diyebiliriz. Peki bir dağın zirvesine çıkınca ne oluyor? Çıkanın başı göğe mi eriyor? Doğrusu somut olarak hiç bir şey olmuyor, sadece fiziksel olarak bir dağın en yüksek noktasına bir şekilde varmış oluyorsunuz. Ama zihinsel ve ruhsal olarak vardığınız yer çok farklı ve kişiden kişiye değişiklik gösteriyor. İşte bu da Niye? sorusunun yanıtı oluyor. Bu çok özel soruya, doğaya/dağa giden herkesin kendine göre bir cevabı vardır ve saygıyla karşılanılması gereken bir cevaptır. En zor ve en teknik rotalara çıkandan, doğada küçük bir haftasonu kaçamağı yapana kadar herkesin kendine göre bir nedeni vardır dağcılık yapmak için ama hepsinin ortak özelliği doğaya karşı olan sevgi ve daha da önemlisi saygıdır. Dağcılık zamanla kendi içinde çeşitlere ayrılmış. Günümüzde temelde üç ana çeşitten söz etmek mümkün. Yaz/kış dağcılığı, kaya/sportif tırmanış ve yapay tırmanış. Yaz/kış dağcılığı yılın herhangi bir zamanında, kamp yüküyle belirli bir noktaya kadar çıkılarak bu noktada kamp kurulması ve ardından önceden belirlenen bir rota dahilinde, gerekirse bazı teknik malzemeler de kullanarak çıkışlar yapılmasıdır. Bu tip tırmanışların temeli yürüyüştür. İpe girilmesi gereken bir rotaya bile ulaşana kadar yürünmesi gerekir. Ayrıca dünyadaki ve ülkemizdeki bir çok dağın klasik diye tabir edilen zirveye çıkış için en kolay ve mantıklı rotası için yürüyüş yeterlidir. Zamanla, klasik rotalara alternatif olan daha dik ve zor rotaların çıkılması isteğiyle bazı güvenlik malzemeleri icat edilmiş ve bu malzemeler yardımıyla teknik tırmanış yöntemleri geliştirilmiştir. Kaya/sportif tırmanış son 50 yıl içinde gelişmeye başlamış olan ve çok daha kısa (1-50 metre arası) dik kayaların kısa süre içinde (ortalama 1-60 dakida arası) çıkılıp inilmesi ile yapılır. Bu tip tırmanışlar büyük çoğunlukla ipe girilerek ve tırmanıcının yanısıra bir de emniyetçinin yardımıyla gerçekleşir. Günümüzde çok popüler olan ve giderek de daha çok insan tarafından yapılan bu tür, tırmanış bahçesi diye tabir edilen ve bünyesinde aynı anda bir çok tırmanıcıya tırmanma imkanı veren farklı zorluklarda rotalardan oluşan bölgelerde yapılır. Gebze-Ballıkayalar, Ankara-Hüseyin Gazi kayalıkları, İzmir- Kaynaklar, Antalya-Geyik Bayırı, Niğde-Cimbar Vadisi ve Adana-Anavarza ülkemizdeki önemli sportif kaya tırmanışı bahçelerinden bazılarıdır. Yapay tırmanış ise 80`lerin başında başlamış olan ve tamamen insan eliyle üretilmiş olan duvarlar ve üzerlerindeki tutamaklardan oluşan yapılara tırmanılarak yapılır. Yapay tırmanış doğaya gitmeden, şehrin ortasında bile tırmanıcılara tırmanma ve antrenman yapma olanağı sağlar. Ayrıca, seyircisiz ve yarışmasız olan dağcılık sporu yapay tırmanış duvarları sayesinde artık sportif rekâbet ortamına da kavuşmuş oldu. Hatta yakın bir zamanda sportif yapay tırmanış olimpik bir spor dalı olarak olimpiyat oyunlarına da katılacak. Dağcılıkla beraber anılması muhtemel olan bir olgu da risk faktörüdür herhalde. Dağcılık yapmamış bir insan bile zaman içinde televizyon, gazete veya filmlerden görüp duydukları ile dağcılığın bir takım riskler ve tehlikeler içerdiğini bilir. Bir çok dağcı, dağcılık tehlikeli bir spordur demek istemez. Aslında dağcılık Tehlikeli yapılabilecek bir spordur. demek daha doğru, çünkü bir takım potansiyel risklerin bilincinde olmak ve riskleri değerlendirip hareket etmek dağcının kendi elinde. Dağdaki bir çok riskin de öngörülebilir olduğunu düşünürsek, bu sporu tehlikeli veya güvenli yapmak bir tercih meselesidir. Bu noktada eğitimin önemini belirtmek gerekiyor. Dağcılık, bir takım teorik ve pratik eğitimlerin öğrenilmesi ve uygulanması sonrasında yapılmalı ve mutlaka bu sporda tecrübeli olan kişilerin rehberliğinde eğitimler verilmelidir. Öğrencilerimizin Dağcılık Kampı

7 Dağcının Şiiri Evlat! Şu dağlara bakıp da dalıyorsan, Kokuşmuş şehir kapılarını örtmüşse yüzüne, Bilge sese kulak ver ve dinle vadilerin telaşlı nağmelerini, çağırışlarına uyanacaksın! Biz keşke demeden bu çığlıkları kılavuz bildik, sırılsıklam düştük yollara "Yiğit dağlar"! Selam olsun sizlere! Ayakta durabilmenin onuru, doğanın efendisi sizlersiniz. Florasındaki: kardelenden, karçiçeği, çiğdem, sıklamen, lale ye Faunasındaki: kekliklerinden, palazlar, alageyik, karaca, boz ayı ya kadar Selam olsun dillendiremediklerime! "Dağcı arkadaşlarım" sizlere, sizlere de selam olsun! Hangimiz bunaldığımızda karşıki dağlara bakıp da bir of çekmedik ki? Hangimiz yüreğindekileri o dağlara gömmedi, uzaktan uzağa içindekileri dökmedi ki? Şehirlerin tuzaklarından kaçan bizler, doğada özünü arayan kardeşleriz, Benzer yerleri gezer, aynı havayı solar, el değmemiş olarak iade ederiz, Bozkırlarla tokalaşır, koklaşır, doğa anayı kucaklar döneriz. Şu an eteklerinde koşamadığım patikalar, havasını teneffüs edemediğim ormanlar, Ve bakir kırlar, hepinize doymak; "ab-ı hayat" çeşmenizden kana kana içmek, mataramı doldurmak isterim! Taşlarına yapışan ellerim, tuttuğumda çocuğum; uyuduğumda sırtımı yasladığım kadınım olur Sırdaşım, serinliğim, sessizliğimi dinleyenim Geceleri sert rüzgârlarıyla başımı bekleyenim Toprak kokan yüzünün, bir çiçekle gülümsemesi gamzeme; ırmakların gözyaşıma benzer! Uğultularını anlayamadığım yüce dağlar: Neden usanmadan dağların kasvetli şarkısını fısıldar durursunuz? Başında ki duman ne zaman son bulur? Derdin, asırlardır ayakta mı kalmak? Üşüdüğün gelinliğinle düğününü bekler; baharda balayına çıkarsın! Güneşin ilk ışıltısıyla göz kırpar; kuşların cıvıltısı ile uyandırırsın, Görmeyeli sen ben olmuşuz da bilmemişiz! Bir zirve için daha serüvene çağırırsın; yalnızlıklarını anlıyorum, Alıştık birbirimize dostluk alınmasın, Miskin halim serin vadilerindeki yükselmelerinde canlanıyor! Tırmanmak omuz omuza mücadelemiz olmuştu, Beraber başarmıştık doruklara çıkmayı öyle değil mi? Yeniden doğmuş, kendimizi bulmuştuk oralarda. Gece lambamız ay ışığı; fon müziğimiz yaprak, su, meltem, Dürtülerim kıpır kıpır eline tutunmak, Engin kayalarının tepesine çıkıp, içimdeki har ı söndürmek, Saatlerce söyleşip, senin gözünle Dünyaya bakıp; seni anlamak isterdim Bekle beni yamaçlarında tenimi okşayıp terimi soğutan sarhoş rüzgârlar, Kaçkarlarda horon teper çay içeriz; Toroslar da Yörük anam ile hamur ekmek, Ağrı da kuzuları meletiriz Erciyes te pastırmamızı yer; Ala dağlarda mücadelenin ne anlama geldiğini test ederiz. Kaz dağlarında Aklımız kalır! Allahüekber dağlarında yas tutarız ve hikâyesi eksik olmayan diğerleri. Çıraklığımın ustası Kaçkarlar, kalfalık eder Ağrı ve nirvana olur Himalayaların kolyesi Everest. Artık sırtında taşıdığın yeter; gidiyorum diyarından! İnsanlar buraların tadını bilselerdi, yalnız kalmazdın elbet Benden sonra kim gelir, iki laf eder bilemem, Lakin iyi tanı beni dağlar; geldiğimde yabancılama, Dost elimi sıkı tut; ben bırakırsam sen bırakma, Sana ses bana da doğallığın lazım unutma, Hayıflanmalarım sensizliğe sürüklemez aldanma Bu dağlara tırmandığımızda, zirvelerden aşağı ve karşıki vadilere bakıp, Hep bir ağızdan haykırarak; Bizler bu dağların çocuklarıyız; buralara sizin sesiniz nefesiniz olmaya geldik, Sizler "sahipsiz ve yalnız "değilsiniz! Dağcıların yürekleri buralarda atıyor deriz (Çandır ISPARTA hatırası TDF Başkanımız ve onun mensuplarına, Dağcılığı sevdiren eğitmenlerimize, Dağcı arkadaşlarımıza, Eşime ve Kaybettiğimiz dağcıların anısına ithaf ediyorum ) Mahmut YILDIRIM Fen ve Teknoloji Öğrt. Bazı insanlar çevrelerine bakar ve "neden" diye sorar. Ben hayal ederim ve "neden olmasın" derim. R. Ford Kennedy GECENİN HÜZÜNLÜ SAATLERİ Gene gündüz bitti,gece oldu çabucak. Saatler yirmiyi gösteriyor. Bir ağacın altında uyuyor, garip yavrucak Bu soğuk gecede tüyleri ürperiyor. Uyu garip çocuk, uyumaya çalış. Bu yıkılası dünya böyle,sen de alış. Gece korkutmasın o güzel yüzünü. Hayat çok zor,çünkü geldi karakış. Gecenin bu saatleri oldukça hüzünlü. İnsan duygularını saklayamıyor. Neden? Ekmekleri dağıtıyor şehre yine ekmekçi. Geçti çocuğun yanından,ona ekmek vermeden. (1979) ASLAN TOPSAKAL MATEMATİK ÖĞRETMENİ İSYAN Ruhun esmiyordu, kıvılcımların bile gitmemişken, Alışkanlığım olmuştu saklı kelimelerin ardına gizlenmek, Ne düşünür ne derler kaygısızlığında, İçimdeki yalın ses itmişti keşiflerimi belirsizliğe, Dar yollarından geçemeyen çıplak düşüncelerim nasırlaşmıştı ayak izlerinde, Yazık! Özleminin gölgesinde ki hırpalanmış hayallerim büyüyememişti, Vazgeçemeyeceğim özgürlüğüm, dinmeyen isyanıma tutsak kalmıştı, Sorunum ezilen yaramın mukavelesinin sonsuzluğa açık olmasıydı, Kırılgan zeminde oturmak, kök salmak bana göre değildi, Vitrinim sonuçsuz tutkularımın yap boz tahtasına dönüşmüştü bir kere, Oysa eksilmeyen azizem, bitmeyen bestemdin, düşen alemse konçertonun es i, Toplumsal sorumluluğum yükselen kalabalıklarda hafiflemişti, Bayramı yoktu kıvrak rollerimin, virgülleri çoktu hayatımın, Noktayı koymak tahammülüm değildi, Çünkü satır başı olmak gibi korkularım vardı, Dünya övündüğüm durağım, iklimler karakterimi mayalayan hırsız, Rengini alan sevdan, meğer hayat suyummuş sonunda öğrendim! Filmimizde sessizliği bozan şarkılar vardı, Solmayan kelimeler havai fişek, mevsimlerde patlıyordu, Yaranın ucu açık, soluklar dünya ritminden uzaktı, Takıldım terk etmedim hoş yazmayı, Hayatın virtüözü olsam kesin dokunurdum tuşlara, Şimdi konuş dilim, titreme başıbozukluğa, Haydi yetiş elim, düşme sevgisizliğin köklerini sökerken, Dimdik düşün aklım korkusuzluğun bozgununu, Yol ıssız, smokinli, karanlık kuytular var olduktan sonra, Öfkeli ruhum, aldanma şu suların durulacağına, Kutsallıksa bu dokunma, alkışla, kan kaybetsen de bırak aldırma. Mahmut YILDIRIM Fen ve Teknoloji Öğrt. Sayfa-7 PİŞMANLIK Pişmanlık, insanın içinde huzursuzluk yaratır. Beyninizin en ücra köşesindeki düşüncelerin bile yeşerip, sizin dipsiz bir kuyuya sürüklenmenize neden olur. Hiç pişman oldunuz mu? Pişmanlığın sizin için tam bir tanımı var mı? Pişman olduğunda insan, zamanın geriye akmasını ister. Zaman geri akmalı ki pişman olduğu şeyi telafi edebilsin, ama zaman hiçbir zaman geriye akmaz, aleyhinize daha da ileriye akar. En kötüsü siz engel olamazsınız ve engel olamadıkça içinizdeki pişmanlık artar, artar, artar ve tüm zihninizi kaplayacak kadar, hatta vereceğiniz kararları etkileyebilecek kadar tehlikeli bir hal alır. İnsan pişman olduğunda, onu pişmanlığa sürükleyen olayı sürekli zihin tartısında tartar. Enine boyuna düşünür. Onu, pişmanlığın dipsiz ve karanlık kuyusundan kurtarabilecek haklı ve geçerli nedenler arar. Bazen bizi bir süreliğine bile huzurlu hissettirebilecek haklı nedenler buluruz, ama dediğim gibi bir süreliğine. Size huzurlu olmanız için tanınan süre sona erdiğinde, tekrar bacaklarınızdan dipsiz kuyuya çekilirsiniz. Pişman olduğunuzda tek istediğiniz pişmanlığınızı telafi etmektir, zamanın geriye akmayacağını anladığınızda. O zaman da, zihninizi esir alan düşünceler, pişmanlığınızı nasıl telafi edeceğiniz yönündedir. Zihninizde azda olsa kalan pozitif yöndeki düşünceler zihninizin içinde oradan oraya koşturur bir telafi yolu bulabilmek için. Bulamadığında yılmaz devam eder, ama incinmiş bir şekilde, çünkü bir çıkış yolu bulamamak sizin o dipsiz kuyuya bir süre daha hapsolacağınız anlamına gelir ve bunu hiç istemezsiniz. Zihninizdeki pozitif düşünceler koşar, koşar, koşar ve bir telafi yolu bulduğunda durur. Bulduğu telafi yolu üstündeki topraktan kurtulup açığa çıktığında, negatif düşünceler toprak altına girmeye başlar. Bu sizi iyi hissettirir. Bir telafi yolu, içinizdeki tüm huzursuzluk ve pişmanlıktan kurtulabilmek için bir yol. İçinizdeki tüm pişmanlıktan kurtulduktan sonra hatalarınızı fark edersiniz. Hayatınızda vereceğiniz kararları vermeden önce, tekrar pişman olmamak için tüm kararları zihin tartınızda tartarsınız. Pişmanlık bir bakıma insana ders de verir. Çünkü insan bir kere pişman olduktan sonra bir daha pişman olmamak için atacağı her adımda daha temkinli olur. Adımlarını yarım yamalak değil de tam atar. Adımını attığında ayağının altındaki zemini hissetmek ister, bir daha dipsiz bir kuyuya düşmemek için. Aybüke YILMAZ 7-C

8 Sayfa-8 Eğitim İklimi SATRANÇ ETKİNLİKLERİ Eğitim-Öğretim yılı Ders dışı, Satranç egzersiz çalışması Fen Bilimleri Öğretmeni Avni AKYOL rehberliğinde sınıflardan seçilen 20 öğrenciyle ekim ayında başlamış olup toplam 161 çalışma saatiyle 30 Nisan da çalışmalar tamamlanmıştır. Yapılan egzersiz çalışmaları, Haftanın Salı günü saat , Çarşamba Perşembe saatleri arasında yapılmıştır. Çalışmaya katılan 6 öğrencimize lisans çıkarılarak şu yarışmalara katılmışlardır. 1-Okullar arası yarışmalar. 2-Mart ayı Yeşilay haftası yarışı (6-D Sınıfından Sevgi Nur ÇAKMAK İl 4. sü olarak başarı belgesi almıştır.) 3-Nisan ayı 23 Nisan Gençlik kupası (6-D Sınıfından Sevgi Nur ÇAKMAK İl 3. sü olarak madalya ve belge almıştır.) Karşıyaka Ortaokulu yıl sonu satranç yarışları 11 Mayıs Pazar günü yapılmış olup; şubelerden 42 öğrenci bu yarışlara katılmıştır. Yarışmalar 5. ve 6. sınıflar 1. grup, 7. ve 8. sınıflar 2. grup olmak üzere 2 grup halinde yapılmıştır: 1. Grupta ; 1. Sevgi Nur ÇAKMAK (6/D) 2. Alper TEKİN (6/A) 3. Gökhan KURUL (5/C) 2. Grupta ; 1. Kaan AYDIN (7/C) 2. Nurullah ÖZCAN (8/D) 3. Mehmet Can AŞIK (8/A) Guruplarında ilk üçe giren öğrencilere madalya ve belge, 4. ve 5. olan öğrencilere mansiyon ödülü ve belge verilmiştir. Bu etkinliğe katılan öğrencilerimizi tebrik eder, teşekkürlerimi sunarım.

9 Sayfa-9 MESLEK TANITIMI Sayın Valimiz Kenan ÇİFTÇİ nin fikirleriyle oluşturulan ve uygulamaya konulan Benchmarking Projesi kapsamındaki çalışmalarımız Ordu İli genelinde olduğu gibi okulumuzda da devam etmektedir. Benchmarking Projesi tema konularından olan Mesleklerin Yerinde Tanıtımı çalışmasının bu seneki süreci tamamlandı. Özellikle sekizinci sınıf öğrencilerimizin ilgi, istek, yetenek ve akademik performanslarına göre çevrede bulunan meslek gruplarını, öğretmenlerinin rehberliğinde yerinde ziyaret yapıldı. Mesleklerin bu yerinde tanıtımı ile ilgili olarak öğrencilerimizin ziyaret öncesi ve ziyaret sonrası görüş ve düşünceleri de alınarak fikirlerindeki değişim durumu ve gerekçeleri değerlendirildi. Sayfa 9 Taekwondo da Kupa Okul Taekwondo takımımız Milli Takımlar Antrenörü Onur KÖKSAL eşliğinde Eğitim Öğretim yılı okullar arası taekwondo yarışmasında yıldız bayanlar kategorisinde Ordu 2. Si olarak büyük bir başarıya imza atmıştır. Takım oyuncularımız: Nazlı Dilan KORKMAZ (1.) Nursena USTA (2.) Büşranur AKDUMAN (2.) Sefa AKDEMİR (2.) İngilizce Öğrenmek Artık Çok Zevkli Okulumuzda İngilizce drama çalışmaları İngilizce öğretmenleri Sinem Evrim KAYA ve Eylem Özgül KARADAĞ tarafından yürütülmektedir. İngilizce drama çalışmalarında öğrenciler İngilizce şarkılar, şiirler söyleyip, kısa tiyatro çalışmaları sergilemektedir. Bu çalışmalar sayesinde öğrencilerin hem kendilerine güvenleri artmakta hem de İngilizceye karşı önyargıları ortadan kalkmaktadır. İngilizce onlar için artık sadece bir ders olmaktan çıkıp eğlenceli hale gelmektedir. Sınav Yorgunluğunu Çıkarmanın Yolu Sınav maratonu zorlu ve uzun bir süreçti. Yeni gelen TEOG sistemiyle sınavlar her iki dönemde 2.yazılı olarak ortak yapıldı. Bu sistem öğrencilerin yazılılarına daha çok önem vermesini sağladı. 1 ve 2. dönemde merkezi ortak sınavlar yapılmıştı. Bazı öğrencilerin güzel geçmişken bazı öğrencilerin ise kötü geçmişti. Sürekli sınavlara girdiğimizden dolayı çok yorulmuştuk. Bu yorgunluğu üzerimizden atmak için yapabileceğimiz etkinlikler düşündük. Ve sonunda piknik yapmaya karar verdik. Bu piknik hem sınav yorgunluğunu üzerimizden atmak hem de kalan son zamanlarımızı birlikte geçirmek için iyi bir fikirdi. Uzunisa da arkadaşlarla yaptığımız piknik görülmeye değerdi. Biz öğrenciler piknikte mangal keyfine doyasıya yaşadık ve oyunlar oynayarak çılgınca eğlendik. Bir nebze olsun sınav yorgunluğunu bu şekilde atmış olduk Merve DEMİR 8-D

10 Sayfa-10 İşte Ordu nun Yetiştirdiği Önemli Ünlüler KADİR İNANIR (FATSA) Türk sinemasının en önemli aktörlerinden olan İnanır, 1949 yılının Ağustos sonu ve Eylül ayının ortalarında bir günde çok kalabalık bir ailenin son çocuğu olarak dünyaya geldi... KAMİL SÖNMEZ (PERŞEMBE) (d ) Çoğunlukla Karadeniz türküleri seslendiren Türk halk müziği sanatçısı ve sinema, tiyatro oyuncusu... ALİ POYRAZOĞLU: ( FATSA) Sinema ve tiyatro oyuncusu, yazarı ve yönetmeni... LEVENT KIRCA (d. 1948, Ordu). Türk komedyen, tiyatro ve sinema oyuncusu... FUNDA ARAR (FATSA) (d. 8 Nisan 1975) Ordu Fatsalıdır. Anadolu Rock, Pop Rock ve Türk Sanat Müziği sanatçısı İDRİS NAİM ŞAHİN (d Ordu), İçişleri Eski Bakanı.Siyasetçi ERTUĞRUL GÜNAY (MERKEZ) Kültür ve Turizm Eski Bakanı (d. 1 Mart 1947, Ordu, Türkiye), Türk siyasetçi. MEHMET HİLMİ GÜLER (d. 15 Temmuz 1949, Ordu) Türk siyasetçi, metalurji mühendisi ve malzeme mühendisliği doktoru. 58. Hükümet te, 59. Hükümet te ve 60. Hükümet te Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev yaptı. FERHAN ŞENSOY (d. 26 Şubat 1951, Ordu) Türk tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu, roman, deneme, günlük, tiyatro oyunu, televizyon dizisi ve sinema filmi senaryo yazarı, Orta oyuncular tiyatro topluluğunun kurucusudur... HALİT AKÇATEPE Halit Akçatepe, 1 Ocak 1938 de Ünye de doğdu. Ordu Ünyelidir... AHMET YENİLMEZ (MERKEZ): Ahmet Yenilmez (d. 1966,Ordu) Türk tiyatro sanatçısı. NİL KARAİBRAHİMGİL (d. 17 Ekim 1976).(Aslen Ordu ludur). Yapmış olduğu reklam müzikleriyle de tanınan Türk pop müzik sanatçısı... ERDOĞAN ARICA (d. 24 Temmuz 1954, Fatsa) defans mevkiinde görev alan eski futbolcu, teknik direktör. 30 kez Türk Milli Futbol Takımı formasını giymiştir... ŞÜKRİYE TUTKUN (d. 19 Eylül, 1965).(Aslen Orduludur). Türk Halk Müziği sanatçısı... TUĞRUL ŞAN (MERKEZ) 1948 yılında Ordu da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Ordu da, yüksekokulu Ankara da tamamladı. Müzikle küçük yaşlarda ilgilenmeye başlayan Şan, 1970 yılında Ankara Radyosu Çoksesli Korosunda çalıştı. EMRE ÇOLAK (d. 20 Mayıs 1991 Mesudiye, Ordu) Orta Saha (Orta Sahanın Ortası) mevkiinde görev yapan Galatasaraylı futbolcu... ÜMİT TOKCAN (MERKEZ) Türk Halk müziği sanatçısı Konservatuardan mezun olduktan sonra sanat yaşamına Aksaray Musuki Cemiyeti nde başladı. Daha sonra İstanbul Radyosu na girdi 1973 de "Şirvan" ile sinemaya geçti... AYHAN NASUHBEYOĞLU (d Ordu), Vali. Ardahan, Sinop, Giresun, Tokat ve Hakkari Valisi olarak görev yapmıştır. SALİH MEMECAN (2 Eylül 1952 Ordu), Türk karikatürist. Karikatürleri günlük olarak Sabah gazetesi ve atv de, haftalık olarak da Aktüel dergisinde yayınlanmaktadır SONER ARICA (FATSA) (d. 5 Şubat 1966, Fatsa, Ordu), Türk pop müzik şarkıcısı, müzisyen, müzik yapımcısı ve prodüktör... RECEP KARA (ÜNYE) ( d ) ORDU / Ünye ilçesinde doğdu Yılı Büyükler Dünya Şampiyonası Beşincisi, 2008 Yılı Büyükler Türkiye Şampiyonu, 2004, 2007 ve 2008 Yılı Kırkpınar Baş Pehlivan Birincisi, 2006 Yılı Kırkpınar Baş Pehlivan İkincisi. AYDIN BEYOĞLU (KORGAN): ( d 1973 Aralık Korgan Ordu) Türk Halk Müziği Sanatçısı... ERDEM BAŞ (d Ordu ).Sinema ve tiyatro oyuncusu... ALİ AYDIN (MERKEZ) ( d.ekim 1961 Ordu ) FIFA kokartlı eski hakem... ALTINORDU KARŞIYAKA ORTAOKULU İletişim Adresi: Tel: Belgegeçer: e-posta: DİZGİ-TASARIM İsa GÜMÜŞ Bilişim Rehber Öğretmeni SAHİBİ Karşıyaka Ortaokulu Adına Yusuf AKARSU Okul Müdürü YAYIN İNCELEME KURULU Ali İNAĞ Müdür Yard. Özcan PALA Türkçe Öğrt Erson ULUTEPE Türkçe Öğrt Esra ŞENOCAK Görsel Sanatlar Öğrt. Hilal KALYON Türkçe Öğretmeni İbrahim BAKAR Sosyal Bilgiler Fatma CANİK Teknoloji Tasarım YAYIN KURULU Hüsnü SARI Türkçe Öğretmeni Sinem Evrim KAYA İngilizce Öğretmeni

11 Sayfa-11 Sayfa 11 SOLDAN SAĞA 1. Eskiden savaşlarda kullanılan bir silah; çocuğu olan kadın, anne. 2. Kemiklerin iç boşluklarını dolduran yağlı madde; vali tarafından yönetilen yer; içinden suyun akması için toprağı kazarak yapılan oluk. 3. Aynı atadan gelen kimselerin topluluğu. 4. Bir meyve; istasyon, sinema, banka, mağaza ve bazı giriş kapılarında bilet satılan veya para alınan yer. 5. Bir nota, Kara elmas da denilen bir yakacak türü, numaranın kısa yazılışı. 6. Hem harf hem de kelime olarak kullanılan bir ses. 7. Tahılın tarlaya atıldığından harman oluncaya kadar aldığı durum. 8. Kuzu sesi; dünyanın uydusu. 9. Su yosunu; kadınların omuzlarını örtmek için kullandıkları atkı; ilave. 10. Bir şaşma ünlemi; bir topluluk oluşturan bireylerden her biri. 11. Para veya değerli eşya muhafaza etmeye yarayan çelik dolap. 12. Tenis oynarken kullanılan alet; bir kış sporu YUKARIDAN AŞAĞI 1. Alfabenin dokuzuncu harfi; saçı dökülmüş olan kimse; bir göz rengi; erken. 2. Bir nota. 3. Dünya, cihan; sembol. 4. Bir soru kelimesi. 5. İlkel bir savaş aleti; özel gezinti gemisi. 6. Uzaklığı ifade eden bir söz. 7. Ad. 8. Telefonda söylediğimiz açış sözü; beyaz. 9. Bir hece. 10. Kırmızı; dünyanın uydusu. 11. İnce yapılı, nazik; bir toplantıya katılanların bir sorunla ilgili birkaç seçenekten birini tercih etmesi, rey. 12. Utanma duygusu; bir işaret zamiri; bir seslenme sözü. 13. Bir malın tür, miktar, fiyat vb. nitelikleri veya kitap, defter vb. şeylerin kime ait olduğunu belirtmek için üzerlerine konulan küçük kâğıt. Ulusal eğitimimiz uygar ilkelerle ve özgür düşüncelerle beslenip, güçlendirilmelidir. Bu çok önemlidir. Özellikle dikkatiniz çekerim: Korkutma temeline dayalı ahlak erdem olmadıktan başka güvenilir de değildir. M.Kemal Atatürk.

12 Sayfa-12 Okulumuz İzcileri Dedelerinin Yolundan Yürüdü Dedelerimiz yaşadılar, savaştılar, bu vatan için şehit oldular Ve güzel vatanı bizlere bıraktılar Onlar da yaşadılar, yaşayarak anlamaya çalıştılar Şühedanın izindeler Dedelerini andılar, geçmişi yad ettiler, geleceğe dersler çıkardılar Okulumuz izcileri liderleri eşliğinde, Çanakkale savaşlarında 57. Piyade Alayının 99 yıl önce kullandığı yoldan dedeciğim ben geldim sloganıyla yürüyerek ecdadını yad etti. İzcilerimiz, Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından, Nisan tarihleri arasında 57. Alayın taarruz öncesinde karargah olarak kullandığı yerde düzenlenen uluslararası Çanakkale Milli Bilinç Kampına katıldı. Anadolu nun farklı illerinden gelen izciler, burada atalarının vatan, millet ve maneviyat uğruna verdiği destansı mücadeleyi yerinde yaşadılar. Bir milletin var olma mücadelesini yerinde görüp milli manevi duygularla kamp faaliyetini tamamladılar. İzci lideri-köksal YILDIZ ELVEDA Dolu dolu geçen senelerin ardından nihayet mezuniyet gelip çaldı kapımızı. Bunca zaman kol kola yürüdüğümüz, acılarımızı ve sevinçlerimizi paylaştığımız ve de çok sevdiğimiz arkadaşlarımızdan ayrılma vakti geldi anlayacağınız. Ayrılık kelimesini duyunca bile içi bir garip olan insan için aslında bu bir yaşam kuralıdır. İnsan ilk olarak anne karnından sonra baba ocağından, işinden, aşından derken son olarak da dünyadan ayrılır. Daha fazla duysala bağlamadan demek istediğim şudur ki: Bizler büyüyoruz. Toplumda yerini almış yetişkin bireyler olabilmek için de ayrılamaya ihtiyacımız var. Dolu dolu geçen seneler dedik. Tabi ki bir insanın onca senesi Karşıyaka Ortaokulu nda geçer de anısı olmaz mı? Örneğin Beden Eğitimi derslerinde içeriye girmemize izin vermeyen öğretmenimize karşın narkotik operasyon yaparcasına gizli gizli kantine kaçışlarımızı, bir vukuat işleyen arkadaşların ders esnasında Müdür Yardımcımız Ali Bey tarafından çağrıldıklarında adeta elleri ayakları alev topu gibi tutuşurcasına ki yüz ifadelerini, tembelliği tutan arkadaşımız tam dondurma alıp sınıfa geldiğinde öğretmenimizin Çöpe at onu uyarısından sonra onan koca bir ısırık alarak acıyla çöpe atışını ve ardından Ben size hala dondurma mevsimi gelmedi demedim mi? nidaları arasında hüzünle sırasına doğru yol alışını ve daha nicelerini unutmak mümkün değil. Elbette unutmanın mümkün olmadığı yalnızca anılar değil. Senelerdir kahrımızı çeken, hatta aldığı para yorgunluğa değmeyen ve özellikle biz 8. sınıf öğrencilerinin girdiği sınav yükünün altına bizimle beraber girerek yükümüz hafifleten çok değerli öğretmen ve idarecilerimize sonsuz teşekkürler sunuyoruz. Son olarak siz de biliyorsunuz ki, bu sene bundan sonraki yolumuzu çizecek olan bir sınava girdik. Hala daha meraklı bir bekleyiş içerisindeyiz. Umarım bu tatlı bekleyiş herkesin hayat yolunda büyük bir adım atmasına vesile olur. Elveda yazımı ise şu dörtlükle bitirmek istiyor ve nu satırları bu eşsiz okulda, eşsiz dostluklar kurmuşlara armağan ediyorum. Okulumuzdan Görseller Daha dün gelmiştik bir araya Şimdi gidiyoruz ağlaya ağlaya Elveda can dostlarım, elveda Elveda can yoldaşlarım, elveda... Şule Nur SES 8/B İnsanlar güllerin peşinden koşarken, ezdikleri papatyaların farkına bile varamıyorlar.

SAYI: 6 HAZ RAN 2011 ÖZEL KIRŞEHİR İLKÖĞRETİM OKULU YAYINI

SAYI: 6 HAZ RAN 2011 ÖZEL KIRŞEHİR İLKÖĞRETİM OKULU YAYINI SAYI: 6 HAZ RAN 2011 PARA İLE SATILMAZ ÖZEL KIRŞEHİR İLKÖĞRETİM OKULU YAYINI vizyon Ö Z E L K I R E H R L K Ö R E T M O K U L U HAZİRAN 2011 SAYI: 6 Yılda bir kez yayımlanır, para ile satılmaz. SAHİBİ

Detaylı

{içindekiler} Anasınıfı. Kreş. Ödül Töreni. İlköğretim Okulu. Şiir ve Kompozisyon Yarışmaları. Yaşamın Temel Kaynağı Su. Dünya Matematik Günü

{içindekiler} Anasınıfı. Kreş. Ödül Töreni. İlköğretim Okulu. Şiir ve Kompozisyon Yarışmaları. Yaşamın Temel Kaynağı Su. Dünya Matematik Günü {içindekiler} Anasınıfı 5 Kreş 6 Ödül Töreni 7 İlköğretim Okulu 8 Şiir ve Kompozisyon Yarışmaları 10 Yaşamın Temel Kaynağı Su 11 Dünya Matematik Günü 12 İletkenler ve Yalıtkanlar 13 Konferans ve Seminerler

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

EĞİTİMİN LİDERİ ÇÖZÜM

EĞİTİMİN LİDERİ ÇÖZÜM YOZGAT Sayı : 4 Bilgi ile Yıldızlaşan Nesiller www.yozgatcozumkoleji.com Tel : 0354 333 33 66 Aylık Okul Gazetesi Okulumuzun Hediyesidir. 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılına hızlı bir giriş yapan Çözüm Eğitim

Detaylı

SAYI: 7 HAZ RAN 2012 ÖZEL KIRŞEHİR İLKÖĞRETİM OKULU YAYINI

SAYI: 7 HAZ RAN 2012 ÖZEL KIRŞEHİR İLKÖĞRETİM OKULU YAYINI SAYI: 7 HAZ RAN 2012 PARA İLE SATILMAZ ÖZEL KIRŞEHİR İLKÖĞRETİM OKULU YAYINI vizyon Ö Z E L K I R E H R L K Ö R E T M O K U L U HAZİRAN 2012 SAYI: 7 Yılda bir kez yayımlanır, para ile satılmaz. SAHİBİ

Detaylı

Bu sayımızda neler var

Bu sayımızda neler var Bu sayımızda neler var 22 7. Bilgiçağı Matematik Olimpiyatları ödülleri 06-08 Akademisyenlerle buluşma 10-19 Sınıflarımızdan haberler 40-41 Değerler eğitimi 34-35 Kopya baba istemiyorum 20 Bilgiçağı nda

Detaylı

ÖZEL TUNÇSİPER OKULLARI

ÖZEL TUNÇSİPER OKULLARI ÖZEL TUNÇSİPER OKULLARI İçindekiler Ortak Alan 1-11 A 12-47 naokulu Ortak Alan 48-53 54-89 İlköğretim Ortak Alan 90-95 96-131 Lise Ortak Alan 132-133 Temmuz 2012 / Sayı 6 Yılda bir kez yayımlanır. İmtiyaz

Detaylı

23 NİSAN COŞKUSU. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutladık.

23 NİSAN COŞKUSU. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutladık. 23 NİSAN COŞKUSU 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutladık. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 91. yılında, öğrencilerimiz günün anlamına uygun bir program hazırladılar.

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI UYUM HAFTASI BAŞLADI

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI UYUM HAFTASI BAŞLADI 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI UYUM HAFTASI BAŞLADI 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı, 10 Eylül 2012 Pazartesi günü, Okul Öncesi ve 1. Sınıf öğrencileri için büyük bir coşkuyla başladı. Öğrencilerimiz, yöneticileri

Detaylı

ÖZEL ERCİYES EĞİTİM KURUMLARI 2012 BÜLTEN. www.erciyesegitimkurumlari.com.tr ÖZEL ERCİYES EĞİTİM KURUMLARI

ÖZEL ERCİYES EĞİTİM KURUMLARI 2012 BÜLTEN. www.erciyesegitimkurumlari.com.tr ÖZEL ERCİYES EĞİTİM KURUMLARI 2 ÖZEL ERCİYES EĞİTİM KURUMLARI 2012 BÜLTEN ÖZEL ERCİYES EĞİTİM KURUMLARI Adına Sahibi : Metin BEKİŞ / GENEL MÜDÜR Yazı İşleri Müdürü : Kürşat KAYA / Nimet ÖZARABACI Tuba BAYKAL / Ahmet AKKAYA Yayın Kurulu

Detaylı

SEÇKİN. Kalemler ATA MIZI ANDIK. www.necdetseckinoz.k12.tr. Bu çocukların hepsi ÖĞRETMEN OLDU. Necdet Seçkinöz İlköğretim Okulu Dergisidir

SEÇKİN. Kalemler ATA MIZI ANDIK. www.necdetseckinoz.k12.tr. Bu çocukların hepsi ÖĞRETMEN OLDU. Necdet Seçkinöz İlköğretim Okulu Dergisidir SEÇKİN YIL: 1 SAYI: 1 Aralık 2010 Kalemler Necdet Seçkinöz İlköğretim Okulu Dergisidir www.necdetseckinoz.k12.tr Bu çocukların hepsi ÖĞRETMEN OLDU Öğretmenlik dünyanın en ONURLU VE ÖZVERİ isteyen mesleğidir

Detaylı

BÜLENT KORUCU İLE RÖPORTAJ KÜLTÜR SANAT 11. dereceye giren öğrenciler, ödüllerini Kaymakam Bey in elinden aldılar. Dereceye giren öğrencilerimiz;

BÜLENT KORUCU İLE RÖPORTAJ KÜLTÜR SANAT 11. dereceye giren öğrenciler, ödüllerini Kaymakam Bey in elinden aldılar. Dereceye giren öğrencilerimiz; YAZ MEVSİMİ Nİ PASTELLE BOYADIK! EĞİTİM 05 BÜLENT KORUCU İLE RÖPORTAJ KÜLTÜR SANAT 11 CAPRICE TE 5 GÜN GEZİLERİMİZ 15 EĞİTİM OKULUM ÖZEL SİLİVRİ FATİH İLKÖĞRETİM OKULU YAYIN ORGANIDIR. MAYIS 2010 YIL:2

Detaylı

Kutlamalar ve Törenler. Anaokulu. İlkokul. Türkçe Edebiyat. IB (Uluslararası Bakalorya) CAS Aktiviteleri CISV. Sanat. Matematik.

Kutlamalar ve Törenler. Anaokulu. İlkokul. Türkçe Edebiyat. IB (Uluslararası Bakalorya) CAS Aktiviteleri CISV. Sanat. Matematik. Kutlamalar ve Törenler Ölümsüz Eserin Cumhuriyet 89 Yaşında 10 Kasım da Ata mızı Saygıyla Andık Vatan Sevdası ve Sahnede Çanakkale Zaferi Neşe ve Eğlence Dolu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Detaylı

Securitas Hizmet Verdiği Kuruluşlarla Birlikte

Securitas Hizmet Verdiği Kuruluşlarla Birlikte SECURITAS GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş. (TÜRKİYE) YAYINIDIR. YIL: 2012 I SAYI: 16 SY.1 R3 (01.01.2011) Başarı Hikâyelerinin Ev Sahibi Bursa... Proje ziyaretlerimizde yeni durağımız Bursa oldu. Diğer Şubelerimize

Detaylı

Küçük hanımlar, küçük beyler!

Küçük hanımlar, küçük beyler! Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, ilkbal nurusunuz. Yurdu asıl nura gark edecek sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim ve kıymetli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız.

Detaylı

Hz. Mevlana, Gökyüzünde Anıldı Gökyüzü Eğitim Kurumları tarafından düzenlenen Hz. Mevlana yı Anma Etkinlikleri çerçevesinde Gökyüzü

Hz. Mevlana, Gökyüzünde Anıldı Gökyüzü Eğitim Kurumları tarafından düzenlenen Hz. Mevlana yı Anma Etkinlikleri çerçevesinde Gökyüzü Gökyüzü nün Yıldızı İstanbul Şampiyonu Gökyüzü İlköğretim Okulu 7-B Sınıfı öğrencimiz olan Muhammed Talha Aydoğan, 6-7 8 tarihleri arasında, Esenler Belediyesi Spor Kompleksinde yapılan ve açılışını Gençlik

Detaylı

Bu proje Türkiye için bir şans

Bu proje Türkiye için bir şans YENİ EĞİTİM DÖNEMİNDE ÇEKMEKÖY DE HİZMETİNİZDEYİZ ÇINAR EĞİTİM KURUMLARI YAYINI TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Burhan Kuzu: Bu proje Türkiye için bir şans TÜRKİYE NİN İLK Çekmeköy: (216) 429

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

2015-2016. OKYANUS KOLEJLERi KILAVUZU. velilerimiz içindir. OKYANUS VELİ VE ÖĞRENCİ KILAVUZU.

2015-2016. OKYANUS KOLEJLERi KILAVUZU. velilerimiz içindir. OKYANUS VELİ VE ÖĞRENCİ KILAVUZU. 2015-2016 OKYANUS KOLEJLERi KILAVUZU 1 velilerimiz içindir. OKYANUS VELİ VE ÖĞRENCİ KILAVUZU. OKYANUS VELİ VE ÖĞRENCİ KILAVUZU. 3 OKYANUS KOLEJLERİ VELi VE ÖĞRENCi KILAVUZUNDA NELER VAR? Akademik Çalışma

Detaylı

Değerli Esenlerliler

Değerli Esenlerliler Değerli Esenlerliler Sadece fiziki bir kavram olmanın ötesinde sosyal ve kültürel hizmetleri de içerecek şekilde genişleyen yerel yönetim kavramı kentlinin kültürel ve sosyal alanlarda bir şeyler yapabilir

Detaylı

2 İletişim Bülteni. Başkent Üniversitesi Özel Ayşeabla Okulları

2 İletişim Bülteni. Başkent Üniversitesi Özel Ayşeabla Okulları 2 İletişim Bülteni BÜYÜK ÖNDER ATATÜRK Ü ŞÜKRAN, SAYGI VE GURURLA ANDIK. Ölümünün 74. yılında Ulu Önder Atatürk ü, başta Kurucu Temsilcimiz ve Genel Müdürümüz Sayın Hilal ERDİNÇ olmak üzere; Okul Müdürlerimiz,

Detaylı

19 MAYIS ATATÜRK Ü ANMA VE GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

19 MAYIS ATATÜRK Ü ANMA VE GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI 19 MAYIS ATATÜRK Ü ANMA VE GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI Ulusumuzun tüm onur ve asaletiyle, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ün rehberliğinde tarih sahnesinde şaha kalkışının başlangıcı olan 19 Mayıs Atatürk

Detaylı

Sophokles in yukarıdaki şiirinde öne çıkarmaya. çalıştığı şey özgürlük tür; özgür insanın yaratıcı. gücü ve mücadele azmidir. Özgür insanın, hayatın

Sophokles in yukarıdaki şiirinde öne çıkarmaya. çalıştığı şey özgürlük tür; özgür insanın yaratıcı. gücü ve mücadele azmidir. Özgür insanın, hayatın II Sophokles in yukarıdaki şiirinde öne çıkarmaya çalıştığı şey özgürlük tür; özgür insanın yaratıcı gücü ve mücadele azmidir. Özgür insanın, hayatın hangi alanında bulunursa bulunsun, engellenemeyen yaratıcı

Detaylı

MERHABA KIŞ 2012. Sahibi Özel Sezin Okulu Ltd. Şti. adına Gülin Sezin Toroslu. Sorumlu Müdür Can Vuran. Genel Yayın Yönetmeni Pelin Sezin

MERHABA KIŞ 2012. Sahibi Özel Sezin Okulu Ltd. Şti. adına Gülin Sezin Toroslu. Sorumlu Müdür Can Vuran. Genel Yayın Yönetmeni Pelin Sezin Tunca TOSUN 2C MERHABA Sahibi Özel Sezin Okulu Ltd. Şti. adına Gülin Sezin Toroslu Sorumlu Müdür Can Vuran Genel Yayın Yönetmeni Pelin Sezin Sanat Yönetmeni Semra Bolat Editör Yüksel Altıntaş Nigar Tokat

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ NDE MEZUNİYET COŞKUSU

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ NDE MEZUNİYET COŞKUSU GİF ilk mezunlarını verdi Gümüşhane Üniversitesi (GÜ) İletişim Fakültesi (GİF) Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü bu yıl ilk kez öğrenci mezun etti. İletişim Fakültesi mezunları, bu vesileyle İletişim

Detaylı

Sahnede profesyonelleri aratmadılar S:14 MİLLÎ EĞİTİM VAKFI ÖZEL GÜZELBAHÇE OKULLARI GAZETESİDİR. TEMMUZ 2012 - YIL 2 / SAYI 4

Sahnede profesyonelleri aratmadılar S:14 MİLLÎ EĞİTİM VAKFI ÖZEL GÜZELBAHÇE OKULLARI GAZETESİDİR. TEMMUZ 2012 - YIL 2 / SAYI 4 23 Nisan, "Okulda Bayram" etkinliğiyle kutlandı S:5 Sahnede profesyonelleri aratmadılar S:14 Mutlu ederek, mutlu oluyoruz S:16 MİLLÎ EĞİTİM VAKFI ÖZEL GÜZELBAHÇE OKULLARI GAZETESİDİR. TEMMUZ 2012 - YIL

Detaylı

SEV YAYINCILIK A.Ş. ŞİRKET MÜDÜRÜ EBRU ŞENOL

SEV YAYINCILIK A.Ş. ŞİRKET MÜDÜRÜ EBRU ŞENOL 2014 YAZ 6 100. GÜN KUTLAMALARI OKULA BAŞLAYALI 100 GÜN OLDU TOPLAMA İŞLEMİ YAPIYORUZ MATEMATİK ÖĞRENİYORUZ SAĞLIKLI BÜYÜYORUM BAHÇEDEN TURUNÇ REÇELİ SAĞLIK VE EĞİTİM VAKFI YAYINIDIR. YAZ 2014, YIL 3,

Detaylı

ANKA B I L G I N I N K A N A D I

ANKA B I L G I N I N K A N A D I OKULUMUZUN YENİ PENCERESİ Merhaba Anka Merhaba Bağcılar. Eğitimin nabzını tutan, bağcıların en iyi okul gazetesi olmayı hedefleyen, farklı bakış açılarıyla gündemi takip eden gazetemiz yayında. Okul gazetesi

Detaylı

Eğitim Gönüllüleri Yayın Organıdır / Üç ayda bir yayımlanır / Eylül 2012

Eğitim Gönüllüleri Yayın Organıdır / Üç ayda bir yayımlanır / Eylül 2012 Eğitim Gönüllüleri Yayın Organıdır / Üç ayda bir yayımlanır / Eylül 2012 Fotoğraf: Dinçer Kayalı İçindekiler Sevgili TEGV Dostları, Bir yaz mevsimini daha geride bıraktık. TEGV çocukları yine yaz tatilinde

Detaylı

SEV YAYINCILIK A.Ş. ŞİRKET MÜDÜRÜ EBRU ŞENOL

SEV YAYINCILIK A.Ş. ŞİRKET MÜDÜRÜ EBRU ŞENOL 2014/1 5 DENİZ ALTINDA YAŞAYAN CANLILAR HAYAL GÜCÜNÜ KULLAN SEV OKULLARI'NDA KUTLAMA COŞKUSU 29 EKİM KUTLAMALARI SORUMLULUK PROJESİ YUMURTA ETKİNLİĞİ SAĞLIK VE EĞİTİM VAKFI YAYINIDIR. ŞUBAT 2014, YIL 3,

Detaylı