OECD VE AB KAPSAMINDA EN ELVERİŞSİZ YATIRIM ORTAMI TÜRKİYE DE TABLO 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OECD VE AB KAPSAMINDA EN ELVERİŞSİZ YATIRIM ORTAMI TÜRKİYE DE TABLO 1"

Transkript

1 OECD VE AB KAPSAMINDA EN ELVERİŞSİZ YATIRIM ORTAMI TÜRKİYE DE TABLO 1 OECD VE AB ÜLKELERĠNDE YATIRIM ORTAMININ ÇEKĠCĠLĠK SIRALAMASI, 2005 Yeni Zelanda ABD Kanada Norveç Avusturalya Danimarka İngiltere Japonya İrlanda İzlanda Finlandiya İsveç Litvanya Estonya İsviçre Belçika Almanya Hollanda Letonya Kore İspanya Avusturya Slovakya Çek Cum. Portekiz Fransa Macaristan Polonya Bulgaristan Slovenya İtalya Meksika Romanya Yunanistan TÜRKİYE Kaynak: Dünya Bankası, Doing Business in

2 TABLO 2: Yatırım Ortamına İlişkin Göstergeler İşe Başlama İşlem Sayısı Süre (Gün) İşe Alma-İşten Çıkarma İşe İşten Alma Çıkarma Zorluk Zorluk Endeksi Endeksi Mülkiyete Alma İşlem Sayısı Süre (Gün) Sözleşmeyi Yürütme İşlem Süre Sayısı (Gün) İş Kapatma Süre (Yıl) Türkiye OECD Ortalaması Kaynak: 2005 Yılı Programı; Dünya Bankası, Doing Business in

3 EN KATI ÇALIŞMA MEVZUATI PORTEKİZ VE TÜRKİYE DE TABLO 3 PORTEKİZ TÜRKİYE MEKSİKA İSPANYA YUNANİSTAN FRANSA İSVEÇ NORVEÇ BELÇİKA ALMANYA İTALYA HOLLANDA AVUSTURYA POLONYA FİNLANDİYA SLOVAK CUMH. KORE ÇEK CUMH. DANİMARKA JAPONYA MACARİSTAN İSVİÇRE AVUSTRALYA İRLANDA YENİ ZELANDA KANADA İNGİLTERE ABD 0,65 OECD ÜLKELERĠNDE Ġġ GÜVENCESĠNĠN KATILIK DERECESĠ, ,62 2,62 2,50 2,48 2,44 2,26 2,16 2,14 2,12 2,03 2,00 1,94 1,83 1,79 1,75 1,60 1,47 1,33 1,29 1,13 1,04 3,07 3,24 ESNEK KATI ,90 2,89 3,52 3,50 Daimi istihdamda bireysel işten çıkarmaya karşı koruma Toplu işten çıkarmaya ilişkin düzenlemeler Geçici hizmet akdi hükümleri Kaynak: OECD Employment Outlook,

4 EN AĞIR KIDEM TAZMİNATI YÜKÜ TÜRKİYE DE TABLO 4 TÜRKĠYE'DE VE ÜLKE GRUPLARINDA KIDEM TAZMĠNATI YÜKÜ (20 yıllık hizmet karģılığı kaç aylık ücret tutarında ödendiği) Türkiye 20,1 Asya Ülkeleri (ort) 16,3 Latin Amerika Ülk.(ort) 12 OECD Ülkeleri (ort) AB Ülkeleri (ort) 6,1 6 Avrupa ve Orta Asya Ülk.(ort) 4,2 Kaynak: Dünya Bankası 4

5 EN BÜYÜK KAYITDIŞI SEKTÖRE DOĞRU... TABLO 5 Finlandiya Singapur İsviçre Japonya Kanada Hollanda ABD Tayvan Çek Cumhuriyeti Fransa Almanya Ürdün Kore İngiltere Tayland İspanya Filipinler Malezya Macaristan Yunanistan İtalya Brezilya Endonezya Hindistan Kolombiya Türkiye Rusya Polonya Çin Arjantin Ekonomik Büyümeyi Engeller 2005 YILINDA KAYITDIġI EKONOMĠ 1,61 1,94 2,30 2,44 2,94 2,92 2,83 3,14 3,07 3,48 3,37 3,72 4,18 4,17 4,25 4,96 4,83 5,19 5,39 5,32 5,78 5,77 5,98 6,31 Ekonomik Büyümeyi Engellemez 6,97 6,91 7,23 7,56 7,76 8,03 Sıra No Kaynak: Uluslararası Yönetim Geliştirme Enstitüsü (IMD), 2005 Dünya Rekabet Gücü Yıllığı 5

6 VERGİ YÜKÜ EN HIZLI ARTAN ÜLKE, TÜRKİYE TABLO 6 OECD ÜLKELERĠNDE VERGĠ YÜKÜNDEKĠ DEĞĠġĠM (Yüzde Puan) TÜRKİYE İZLANDA KORE ITALYA İSPANYA FİNLANDİYA İSVİÇRE YENİ ZELANDA OECD(*) İSVEÇ MEKSİKA DANİMARKA KANADA AVUSTURYA NORVEÇ FRANSA BELÇİKA ABD ALMANYA JAPONYA (*) İNGİLTERE LÜKSEMBURG HOLANDA İRLANDA 1,6 1,4 1,1 0,8 0,4 0,2-0,2-1,0-1,6-2,4-3,5-4,0-5,0 2,7 2,6 2,5 4,7 4,0 3,5 8,0 9,5 9,0 11,8 17,5 (*) dönemi Kaynak: OECD, Revenue Statistics , 2004 Edition 6

7 EN AĞIR İSTİHDAM VERGİLERİ TÜRKİYE DE TABLO 7 OECD ÜLKELERĠNDE ĠSTĠHDAM VERGĠLERĠNĠN YÜKÜ (Ücretten alınan vergiler ile iģçi ve iģveren sosyal güvenlik primleri toplamının iģgücü maliyetine oranı, yüzde) -AĠLEVĠ VERGĠ DESTEKLERĠ DAHĠL TÜRKİYE POLONYA İSVEÇ FRANSA FİNLANDİYA İTALYA BELÇİKA YUNANİSTA HOLLANDA ALMANYA İSPANYA MACARİSTA DANİMARKA ÇEK CUMH. AVUSTURYA NORVEÇ SLOVAKYA OECD JAPONYA KANADA PORTEKİZ Y.ZELANDA İNGİLTERE AVUSTRALY İSVİÇRE ABD KORE MEKSİKA İZLANDA LÜKSEMBU İRLANDA 5,9 9,3 11,7 18,0 16,4 17,2 17,7 15,8 15,4 36,8 32,2 34,3 34,9 35,6 36,2 27,8 28,8 29,5 29,8 31,3 31,6 27,2 20,7 22,5 23,0 23,8 26,6 41,5 42,7 41,2 39,0 Kaynak: OECD Taxing Wages , Şubat

8 SOSYAL GÜVENLİK PRİM YÜKÜ TAŞINAMAZ HALDE TABLO 8 ĠġLETMELERĠN PRĠM YÜKÜ VE NET ÜCRET KIYASLAMASI, Milyon TL./Yıl 3,004 4,703 5,792 8, , ,868 NET ÜCRET % 22.8 % 40.7 % 52.4 % 50.9 % 51.3 % 52.7 SOSYAL GÜVENLĠK PRĠM YÜKÜ 685 1,916 3, ,327 5,327 6, Kaynak: TİSK; ÇİİM

9 ÜCRETLE VERİMLİLİK ARASINDA EN ZAYIF İLİŞKİ... TABLO 9 ÇALIġILAN SÜREYE ĠLĠġKĠN ÜCRETĠN TOPLAM ĠġGÜCÜ MALĠYETĠNDEKĠ PAYI, 2003, (%) Yeni Zelanda İrlanda Danimarka Kanada ABD Avustralya Norveç İngiltere Singapur Lüksemburg İsviçre İsveç Portekiz Holanda Japonya Almanya Finlandiya İspanya Fransa İtalya Avusturya Belçika TÜRKİYE (*) 37,7 59,7 59,5 59,4 58,9 57,1 57,0 55,9 54,4 52,4 51,6 50,4 75,5 73,1 72,9 71,6 71,0 70,5 68,4 68,0 66,4 64, (*) Fazla çalışmaya ilişkin ödemeler hariçtir. Kaynak: ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu, Türkiye için TİSK 84,0 9

10 TÜRKİYE, VERİMLİLİK SIRALAMASINDA DİPTE YER ALIRKEN, ÜCRET DÜZEYİ AB ÜYESİ ORTA VE DOĞU AVRUPA ÜLKELERİNE VE PORTEKİZ E GÖRE YÜKSEK TABLO YILINDA 2004 YILINDA OECD ÜLKELERĠNDE 2004 YILINDA OECD ÜLKELERĠNDE ĠġGÜCÜ VERĠMLĠLĠĞĠ OECD ÜLKELERĠNDE KĠġĠ BAġINA MĠLLĠ GELĠR (Satınalma Gücü Paritesine Göre, BRÜT GĠYDĠRĠLMĠġ ÜCRET (Satınalma Gücü Paritesine Göre) ĠĢçi-Saat BaĢına Katma Değer) (Satınalma Gücü Paritesine Göre) ÜLKELER $ / YIL TÜRKĠYE=100 ÜLKELER $/SAAT TÜRKĠYE=100 ÜLKELER $/YIL TÜRKĠYE=100 ABD İRLANDA 48, DANİMARKA İRLANDA FRANSA 44, ALMANYA DANİMARKA ABD 43, ABD İNGİLTERE İTALYA 40, HOLLANDA HOLLANDA DANİMARKA 38, KORE JAPONYA ALMANYA 36, İNGİLTERE FRANSA HOLLANDA 35, JAPONYA ALMANYA İNGİLTERE 33, İRLANDA İTALYA İSPANYA 31, İTALYA İSPANYA JAPONYA 31, FRANSA YUNANİSTAN YUNANİSTAN 30, İSPANYA KORE PORTEKİZ 20, YUNANİSTAN PORTEKİZ MACARİSTAN 19, TÜRKĠYE ÇEK CUMH ÇEK CUMH. 18, ÇEK CUMH MACARİSTAN SLOVAKYA 18, POLONYA SLOVAKYA POLONYA 17, PORTEKİZ POLONYA KORE 17, SLOVAKYA MEKSİKA TÜRKĠYE 11, MACARİSTAN TÜRKĠYE MEKSİKA 10,21 92 MEKSİKA Kaynak: World Bank, World Development Kaynak: IMD, World Competitiveness Kaynak: OECD, Taxing Wages, 2004 Indicators, 2005 Yearbook,

11 TABLO 11 İmalat Sanayiinde İşgücü Maliyetleri 2002 (Beyaz Yakalı Personel Dahil, Euro/Saat) Slovenya 9,01 Türkiye (*) 5,41 Çek Cumh. 5,03 Macaristan 5,03 Polonya 4,49 Slovak Cumh. 3,46 Estonya 3,19 Litvanya 2,83 Letonya 2,29 Rom anya 1,46 Bulgaristan 1,23 (*) Türkiye için kullanılan işgücü maliyeti verisi beyaz yakalı personeli kapsamamaktadır. Kaynak: Alman Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (IW), Avrupa Endüstri İlişkileri Dergisi, Temmuz 2004; Türkiye için TİSK, 2002 Yılı Çalışma İstatistikleri ve İşgücü Maliyeti Araştırması; DPT 11

12 TABLO 12 OCAK 2005 ĠTĠBARĠYLE AB'YE YENĠ ÜYE VE ADAY ÜLKELERĠN ASGARĠ ÜCRET DÜZEYLERĠ (Euro/Ay) Romanya Bulgaristan Litvanya Letonya Slovakya Estonya Polonya Macaristan Çek Cumhuriyeti Türkiye Slovenya Kaynak: Eurostat 12

13 EN PAHALI ELEKTRİK TÜRKİYE DE TABLO 13 OECD ÜLKELERĠNDE SANAYĠDE KULLANILAN ELEKTRĠĞĠN FĠYATI (SGP, ABD$/Kws) TÜRKİYE İtalya Slovakya Cumh Macaristan Polonya Portekiz Çek Cumhuriyeti Japonya Meksika İrlanda Kore Hollanda(1) Danimarka Yunanistan Finlandiya İsviçre Belçika(2) Almanya(3) Yeni Zelanda İngiltere A.B.D(4) Avusturalya(3),( Avusturya(2) Fransa Norveç 0,034 0,058 0,058 0,056 0,052 0,052 0,052 0,051 0,048 0,045 0,043 0,07 0,069 0,069 0,083 0,082 0,107 0,106 0,101 0,098 0,118 0,14 0,152 0,149 0,171 (1) 2001 verisi; (2) 2000 verisi; (3) 2002 verisi; (4) Vergiler hariç Kaynak: OECD ENERGY PRICES AND TAXES. 2004/4 Quarter 13

14 EN PAHALI AKARYAKIT TÜRKİYE DE TABLO 14 OECD ÜLKELERİNDE BENZİN FİYATI (Lt/$) Türkiye 1,960 Norveç Hollanda İngiltere Belçika İtalya Alm anya Finlandiya Danim arka İsveç Frans a Kore Portekiz Avus turya Macaris tan İrlanda Lüksemburg İs panya Polonya İs viçre Slovakya Çek Cumh. Japonya Yunanis tan 1,741 1,678 1,579 1,576 1,523 1,509 1,500 1,497 1,470 1,467 1,394 1,387 1,308 1,307 1,270 1,257 1,216 1,210 1,195 1,163 1,163 1,144 1,086 Avus tralya Kanada ABD 0,591 0,728 0,829 Kaynak: OECD den Aktaran Sabah Gazetesi

15 EN PAHALI İNTERNET TÜRKİYE DE TABLO 15 İNTERNET ERİŞİMİ FİYATI (100 KBİT BAŞINA DOLAR) 2005 Türkiye 14,72 Norveç 6,15 Danimarka 4,21 İzlanda 4,20 Finlandiya 4,02 Hollanda 3,78 İsviçre 3,24 ABD 1,77 Singapur 1,55 Belçika 1,47 Kanada 1,13 Hong Kong 0,85 Tayvan 0,44 İsveç 0,24 Güney Kore 0,24 Japonya 0,06 Kaynak: Uluslararası Telekomünikasyon Birliği nden Aktaran Sabah Gazetesi

16 16

2011 YILI ÇALIŞMA İSTATİSTİKLERİ VE İŞGÜCÜ MALİYETİ NİN TİSK ARAŞTIRMA SERVİSİNCE DEĞERLENDİRİLMESİ

2011 YILI ÇALIŞMA İSTATİSTİKLERİ VE İŞGÜCÜ MALİYETİ NİN TİSK ARAŞTIRMA SERVİSİNCE DEĞERLENDİRİLMESİ 2011 YILI ÇALIŞMA İSTATİSTİKLERİ VE İŞGÜCÜ MALİYETİ NİN TİSK ARAŞTIRMA SERVİSİNCE DEĞERLENDİRİLMESİ Konfederasyonumuz 1965 yılından beri, 47 yıldır istihdam, kıdem, medeni hal, öğrenim durumu, personel

Detaylı

KOBİ ler arasında bulut teknolojileri nasıl yaygınlaştırılır?

KOBİ ler arasında bulut teknolojileri nasıl yaygınlaştırılır? tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı KOBİ ler arasında bulut teknolojileri nasıl yaygınlaştırılır? Ankara, 7 Nisan 2015 Slayt 2 Çerçeve Geçtiğimiz dönemde Türkiye ekonomisindeki büyüme sürecine

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK Dünyada gelir dağılımındaki adaletsizliğin hangi boyutlarda olduğunu

Detaylı

MERKEZ BANKASI VE PARA POLİTİKALARI

MERKEZ BANKASI VE PARA POLİTİKALARI MERKEZ BANKASI VE PARA POLİTİKALARI Erdem Başçı TCMB Başkan Yardımcısı 14 Aralık 2007, Beykent Üniversitesi İSTANBUL 1 Görevleri Temel Amaç: Fiyat İstikrarı 2 Görevleri Diğer Görevler: Büyüme ve istihdam

Detaylı

DÜNYA İŞ YAPMA ENDEKSİ NDE TÜRKİYE NİN YERİ VE TÜRKİYE DEKİ İŞ ORTAMI

DÜNYA İŞ YAPMA ENDEKSİ NDE TÜRKİYE NİN YERİ VE TÜRKİYE DEKİ İŞ ORTAMI DÜNYA İŞ YAPMA ENDEKSİ NDE TÜRKİYE NİN YERİ VE TÜRKİYE DEKİ İŞ ORTAMI Övgü PINAR GİRİŞ Uluslararası Finans Kurumu (International Finance Corporation, IFC) ve Dünya Bankası (World Bank, WB) tarafından 2003

Detaylı

KARŞILIKLI TANIMA ANLAŞMALARI OCAK 2014 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB VE DIŞİLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜCEL KARADİŞ/DAİRE BAŞKANI

KARŞILIKLI TANIMA ANLAŞMALARI OCAK 2014 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB VE DIŞİLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜCEL KARADİŞ/DAİRE BAŞKANI KARŞILIKLI TANIMA ANLAŞMALARI OCAK 2014 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB VE DIŞİLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜCEL KARADİŞ/DAİRE BAŞKANI İÇERİK -Karşılıklı Tanıma Anlaşması (MRA) Nedir? -Karşılıklı Tanıma Anlaşmaları

Detaylı

5.1. Ulusal Bilim ve Teknoloji Sistemi Performans Göstergeleri [2005/3]

5.1. Ulusal Bilim ve Teknoloji Sistemi Performans Göstergeleri [2005/3] Ek Karar 5.1. Ulusal Bilim ve Teknoloji Sistemi Performans Göstergeleri [2005/3] KARAR NO Y 2005/3 Ulusal Bilim ve Teknoloji Sistemi Performans Göstergeleri Ülkemizin bilim ve teknoloji performansı, aşağıdaki

Detaylı

Temel Ekonomik Gelişmeler

Temel Ekonomik Gelişmeler Temel Ekonomik Gelişmeler 6 Temmuz 21 Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü Günlük veriler her Perşembe günü (resmi tatil olması durumunda bir önceki iş günü); diğer veriler ise verinin açıklandığı

Detaylı

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ Hazırlayan ve Derleyen: Zehra N.ÖZBİLGİN Ar-Ge Şube Müdürlüğü Kasım 2012 DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİNDE ÜRETİM VE TÜKETİM yılında 9.546 milyon

Detaylı

DÜNYA, AB ve TÜRKİYE ŞEKER İSTATİSTİKLERİ

DÜNYA, AB ve TÜRKİYE ŞEKER İSTATİSTİKLERİ Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği DÜNYA, AB ve TÜRKİYE ŞEKER İSTATİSTİKLERİ MAYIS 2015 ANKARA Ulus. İliş. ve İş Geliş. Müdürlüğü Cem KAPTAN Mithatpaşa Cad. 19/3 06420 ANKARA TÜRKİYE Tel: + 90 312

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2006

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2006 UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2006 ULUSLARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ 16.10.200.2006 İSTANBUL DÜNYADA DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR (milyar $) 1600 1400 1396 1200 1092 1000 800 693 826 716 710 916 600 400 331

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI EKONOMİK GÖRÜNÜM

EKONOMİ BAKANLIĞI EKONOMİK GÖRÜNÜM EKONOMİ BAKANLIĞI EKONOMİK GÖRÜNÜM Mayıs 2015 Güncelleme Tarihi: 26/05/2015 Mayıs 2015 Ekonomi Bakanlığı 1 A- MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM. 4 B- DIŞ TİCARETİN GÖRÜNÜMÜ. 20 1) MAL TİCARETİ.. 21 2) HİZMETLER TİCARETİ.

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü nün (UNCTAD) Uluslararası Doğrudan Yatırımlar

Detaylı

Neden Hollanda ya. yatırım yapmalı? Neden Hollanda ya. yatırım yapmalı?

Neden Hollanda ya. yatırım yapmalı? Neden Hollanda ya. yatırım yapmalı? Neden Hollanda ya Neden Hollanda ya yatırım yapmalı? yatırım yapmalı? 1 2 Hollanda Dış Yatırım Ajansı (NFIA) NFIA (Hollanda Dış Yatırım Ajansı), Ekonomik İşler Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren bir

Detaylı

Working Paper Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Iş/Yatırım Ortamı Ilişkisi

Working Paper Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Iş/Yatırım Ortamı Ilişkisi econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Yukseler,

Detaylı

5. BÖLÜM TÜRKİYE NİN ESSENTIAL SCIENCE INDICATORS DAKİ KONUMU VE TÜRKİYE ADRESLİ YAYINLARA İLİŞKİN GENEL DEĞERLENDİRME

5. BÖLÜM TÜRKİYE NİN ESSENTIAL SCIENCE INDICATORS DAKİ KONUMU VE TÜRKİYE ADRESLİ YAYINLARA İLİŞKİN GENEL DEĞERLENDİRME 5. BÖLÜM TÜRKİYE NİN ESSENTIAL SCIENCE INDICATORS DAKİ KONUMU VE TÜRKİYE ADRESLİ YAYINLARA İLİŞKİN GENEL DEĞERLENDİRME 5.1. GİRİŞ Türkiye nin yayın ve atıf oranlarını görebilmek ve ülkeler arasında karşılaştırma

Detaylı

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL 24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü «UNCTAD» ın Uluslararası Doğrudan Yatırımlara ilişkin olarak hazırladığı Dünya Yatırım

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE NİN GELİŞMİŞLİK DÜZEYİ VE BİT İN KALKINMAYA KATKI SAĞLAMA POTANSİYELİ

İKİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE NİN GELİŞMİŞLİK DÜZEYİ VE BİT İN KALKINMAYA KATKI SAĞLAMA POTANSİYELİ 90 İKİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE NİN GELİŞMİŞLİK DÜZEYİ VE BİT İN KALKINMAYA KATKI SAĞLAMA POTANSİYELİ IX. Kalkınma Planı ve Uzun Vadeli Strateji (2001-2023) çerçevesinde, Ülkemizin vizyonu; istikrar içinde büyüyen,

Detaylı

Biyoteknoloji Sektörel İnovasyon Sistemi Kavramlar, Dünyadan Örnekler ve Türkiye İçin Çıkarımlar Projesi: BİYOEKONOMİ

Biyoteknoloji Sektörel İnovasyon Sistemi Kavramlar, Dünyadan Örnekler ve Türkiye İçin Çıkarımlar Projesi: BİYOEKONOMİ tepav Economic Policy Research Foundation of Turkey Biyoteknoloji Sektörel İnovasyon Sistemi Kavramlar, Dünyadan Örnekler ve Türkiye İçin Çıkarımlar Projesi: BİYOEKONOMİ Selin Arslanhan Memiş 03 Nisan

Detaylı

DEMİR-ÇELİK SEKTÖR DEĞERLENDİRMESİ

DEMİR-ÇELİK SEKTÖR DEĞERLENDİRMESİ DEMİR-ÇELİK SEKTÖR DEĞERLENDİRMESİ Nurel KILIÇ Dünya çelik sektöründe, 2011 yılının, kriz kayıplarının telafi edildiği bir yıl olması nedeniyle büyüme oranı % 15 ten % 6,8 e gerilemiştir. Bu nedenle Çin

Detaylı

TÜRKĠYE NĠN ENDÜSTRĠYEL PERFORMANS GÖSTERGELERĠ VE ĠNOVASYON FAALĠYETĠ ÖZET

TÜRKĠYE NĠN ENDÜSTRĠYEL PERFORMANS GÖSTERGELERĠ VE ĠNOVASYON FAALĠYETĠ ÖZET Marmara Sosyal AraĢtırmalar Dergisi The Journal of Marmara Social Research Sayı 1, Aralık 2011 TÜRKĠYE NĠN ENDÜSTRĠYEL PERFORMANS GÖSTERGELERĠ VE ĠNOVASYON FAALĠYETĠ ÖZET Yrd.Doç.Dr.Neslihan Çelik 1 Dünya

Detaylı

Uluslararası Para Fonu Dünya Ekonomik Görünüm Raporu

Uluslararası Para Fonu Dünya Ekonomik Görünüm Raporu Uluslararası Para Fonu Dünya Ekonomik Görünüm Raporu Araştırma Bölümü, IMF . Bölüm Talebin yeniden dengelenmesi sürecinin gecikmesi ekonomik faaliyetleri tehdit ediyor. Politika öncelikleri arasında: Yeniden

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. TİM Ar-Ge, İnovasyon, Patent, Marka Teşvikleri Öneriler Sunumu. Ankara, 18 Şubat 2014

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. TİM Ar-Ge, İnovasyon, Patent, Marka Teşvikleri Öneriler Sunumu. Ankara, 18 Şubat 2014 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı TİM Ar-Ge, İnovasyon, Patent, Marka Teşvikleri Öneriler Sunumu Ankara, 18 Şubat 2014 1 Ajanda 1) Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Görünüm 2) Dış Ticaretimizde Gelişmeler

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü

DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü KONYA ÖZELİNDE YABANCI SERMAYELİ FİRMALARIN ÜLKE BAZLI ANALİZİ 06.08.2014 1 DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail

Detaylı

Bilişim liderliğinin yükselen çıtası 1

Bilişim liderliğinin yükselen çıtası 1 Müfit Akyos Endüstri Mühendisi Teknoloji Yönetimi Danışmanı mufita@ttnet.net.tr Bilişim liderliğinin yükselen çıtası 1 En son yayınlanan, Nisan 2007, EIU (Economist Intelligence Unit) e-düzeyi 2 sıralamasına

Detaylı

Türkiye de Genişbant ın Evrimi 24Kbps den 100Mbps lere

Türkiye de Genişbant ın Evrimi 24Kbps den 100Mbps lere Türkiye de Genişbant ın Evrimi 24Kbps den 100Mbps lere İstanbul, 29 Nisan 2008 0 İçerik Bilgi ve İletişim Teknolojileri nin Ekonomik Önemi Türk Halkının Genişbant a Reaksiyonu Telekom a Yatırım ve Altyapı

Detaylı

Girdi Tedariki Açısından Otomotiv Sektörü

Girdi Tedariki Açısından Otomotiv Sektörü Girdi Tedariki Açısından Otomotiv Sektörü 10 Aralık 2010 İhracata Dönük Üretim Stratejisi Değerlendirme Kurulu III. Toplantısı Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü SUNUM PLANI 1. KAPSAM

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU XXIV. GENEL KURUL GÜNDEMİ

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU XXIV. GENEL KURUL GÜNDEMİ TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU XXIV. GENEL KURUL GÜNDEMİ 11 Aralık 2010 Cumartesi (Saat 09.30) Toplantı Yeri: Hilton Oteli ANKARA GÜNDEM: 1. Açılış 2. Başkanlık Divanı Seçimi 3. Konfederasyon

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI EKONOMİK GÖRÜNÜM

EKONOMİ BAKANLIĞI EKONOMİK GÖRÜNÜM EKONOMİ BAKANLIĞI EKONOMİK GÖRÜNÜM NİSAN 2014 Ekonomik Görünüm sunumu, her ayın 1. ve 3. haftasında güncellenmektedir. Güncelleme Tarihi: 16/04/2014 A- MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM B- DIŞ TİCARETİN GÖRÜNÜMÜ 1)

Detaylı

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF)

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF) ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİ 269.665.223,68 305.580.419,69 13,32 ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 2 IRAK 155.240.675,64 92.044.938,69-40,71 ALTINDAN MAMUL

Detaylı