Düşük sıcaklıklı jeotermal rezervuarlar için boyutsuz rezervuar modelleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Düşük sıcaklıklı jeotermal rezervuarlar için boyutsuz rezervuar modelleri"

Transkript

1 tüdegs/d mühendslk Clt:4, Sayı:3, Hazan 25 Düşük sıcaklıklı jeotemal ezevuala çn boyutsuz ezevua modelle Hülya SARAK *, Abduahman SATMAN, Mustafa ONUR İTÜ Maden Fakültes, Petol ve Doğal Gaz Mühendslğ Bölümü, 34469, Ayazağa, İstanbul Özet Bu çalışmada, düşük sıcaklıklı jeotemal ezevualaın üetm davanışı analtk olaak modellenmekted. Modellede üetm, enjeksyon ve doğal beslenmenn, düşük sıcaklıklı ve sıvının etken olduğu b jeotemal ezevuaın basınç veya su sevyes üzendek etkle göz önüne alınmaktadı. Modellemede ezevua ve akfe ayı ayı tankla olaak temsl edlmekte ve beslenme kaynağının etks ncelenmekted. Model sonuçlaı sabt debde üetm/teka-basma duumunda analtk fadele şeklnde velmekte, deb değşmle Duhamel lkes yaklaşımıyla modellenmekted. Rezevua ve akfee at model aametelenn tahmn edlmesnde, doğusal olmayan ağılıklı en küçük-kaele aamete yöntem kullanılmaktadı. İzlanda dak düşük sıcaklıklı jeotemal sahaladan b olan Lauganes jeotemal sahası le Tükye den b önek olaak Balçova-Nalıdee jeotemal sahasına at üetm ve su sevyes vele kullanılaak modelleme çalışması yaılaak, model sonuçlaı le saha vele kaşılaştıılmaktadı. Anahta Kelmele: Jeotemal ezevua davanışı, doğal beslenme, analtk modelle. Lumed aamete esevo models fo low-temeatue geothemal esevos Abstact In ths study, the oducton behavo of low-temeatue geothemal esevos s smulated by analytcal models. Models consde the effects of oducton and njecton ates and natual echage on the essue o wate level behavo of a low-temeatue, lqud domnated geothemal esevo. Resevo and aqufe ae eesented by dffeent tanks and the effect of echage souce s studed. Tank systems used n the modelng and eesent the geothemal system, can be classfed as 1 esevo tank wth echage; 1 esevo, 1 aqufe wth echage; 1 esevo, 2 aqufes wth echage; 1 ue esevo, 1 lowe esevo wth echage; 1 ue esevo, 1 lowe esevo, 1 aqufe wth echage. The esevo n whch the oducton/enjecton occus eesents the nnemost at of the geothemal system. The aqufe n whch nethe oducton no enjecton occus, echages the esevo. The echage souce eesents the outemost at of the geothemal system. Model esults fo constant oducton/enjecton flow ates ae gven n the fom of analytcal exessons. Vaable flow ate case s modeled by Duhamel s ncle. By usng nonlnea weghted least-squaes aamete estmaton technque, measued feld data ae matched to model esults, and thus esevo and aqufe aametes ae estmated. Model esults ae comaed wth the measued data fo Lauganes geothemal feld located n Iceland. As an examle fom Tukey, Balcova- Naldee geothemal feld s nvestgated. Keywods: Geothemal esevo behavo, natual echage, analytcal models. * Yazışmalaın yaılacağı yaza: Hülya SARAK. Tel: (212) Bu makale, bnc yaza taafından İTÜ Maden Fakültes'nde tamamlanmış olan "Lumed aamete models fo lowtemetatue geothemal esevos" adlı doktoa teznden hazılanmıştı. Makale metn tahnde degye ulaşmış, tahnde basım kaaı alınmıştı. Makale le lgl tatışmala tahne kada degye göndelmeld.

2 H. Saak, A. Satman Gş Jeotemal enej sıcaklığına bağlı olaak, başta konut ısıtması olmak üzee elektk üetm, sea ısıtması, temal tuzm-tedav ve endüst gb bçok alanda kullanılmaktadı. Tükye de ısıtma amaçlı olaak jeotemal enejnn kullanıldığı bölgele aasında Balçova, Afyon, Kışeh, Smav, Gönen ve Kızılcahamam sayılabl. Sıcak jeotemal akışkan soğuk kış dönemlende ezevuadan üetleek konutlaın ısıtılması sağlanmaktadı. Soğuk kış dönemnde ezevuadan yaılan a- kışkan üetmne bağlı olaak ezevua basıncı ve su sevyes düşmekte, sıcak dönemde üetmn azaltılması veya duduulması duumunda se, doğal beslenmenn etksyle, ezevua basıncı ve su sevyes teka yükselmekted. Rezevuadan üetlen mktaın beslenmeyle kaşılanması duumunda jeotemal sstem yenlenebl b sstem olaak çalışmaktadı. Kaşılanmaması duumunda se tükenebl jeotemal sstem gündeme gelmekted. Jeotemal ezevua modellemesnn başlıca amacı, uzun dönem jeotemal ezevua otansyelnn doğu ve geçekç olaak tahmn edlmesd. Bu amaçla, özellkle son kık yıl çnde jeotemal ezevualaın davanışlaını modelleyen bçok yöntem gelştlmşt (Whtng ve Ramey, 1969; Gant, 1977; Castane vd., 198; Bgham ve Ramey, 1981; Olsen, 1984; Axelsson 1989; Alkan ve Satman, 199; Axelsson ve Gunnlaugsson, 2). Bu yöntemle, kamaşıklıklaı ve malyetle açısından faklılık göstemektedle. Uygun yöntemn (modeln) seçmnde, eldek velen güvenllğ, mktaı ve ayıca modellemenn amacı göz önünde bulunduulmalıdı. Boyutsuz ezevua modellemes Boyutsuz ezevua modellemesnde, ezevua b bütün olaak alını. Rezevuaa gen ve ezevuadan çıkanla gözetleek ve ayıca akışkan-kayaç özellkle kullanılaak, zamana veya ezevuadan yaılan üetme göe ezevua basıncının davanışını bellemey amaçlayan b modelleme şekld. Bu yöntemn başlıca avantajlaı aasında kullanımının bastlğ ve büyük blgsaya kaastelene geeksnm duyulmaması sayılabl. Bu bölümde sunulan ve kullanılan modellede, jeotemal sstem üç ayı bleşen le temsl edlmekted. Bunla; üetm ve teka-basmanın (e-enjeksyonun) geçekleştğ ezevua, ezevuaı besleyen akfe ve akfen beslendğ beslenme kaynağıdı (Şekl 1). Akfe Rezevua Beslenme kaynağı Üetm Enjeksyon Şekl 1. Jeotemal sstemn bleşenle Modellede, ezevua ve akfe be tank olaak düşünülmekte ve heb tank çn otalama özellkle kullanılmaktadı. Akfen dış sınıının akışa kaalı olması ve sabt basınçlı b dış sınıdan beslenmes (b başka fade le jeotemal sstemn beslenmes) duumlaı ncelenmekted. Şekl 2 de göstelen 5 faklı jeotemal sstem, sadece blnen bast kütle denge denklemle kullanılaak modellenmekted. Kullanılan jeotemal sstemle aşağıdak gb sınıflandıılmaktadı: (a) 1 ezevua tankı ve beslenme kaynağı (1 Tank Model) (b) 1 ezevua - 1 akfe ve beslenme kaynağı (2 Tank Model) (c) 1 ezevua - 2 akfe ve beslenme kaynağı (3 Tank Model) (d) 1 sığ - 1 den ezevua ve beslenme kaynağı (Akfesz 2 Rezevua Tankı Model) e) 1 sığ - 1 den ezevua - 1 akfe ve beslenme kaynağı (Akfel 2 Rezevua Tankı Model)

3 Düşük sıcaklıklı jeotemal ezevuala Beslenme kaynağı, Beslenme kaynağı, w a a Beslenme kaynağı, w a2 a2 Akfe-II a2, κ a2 Akfe a, κ a w a a) 1-tank model b) 2-tank model Akfen beslenmes, w a1, a1 Rezevua κ, Rezevuaın beslenmes, w Akfe-I a1, κ a1 Rezevua, κ Rezevuaın beslenmes, w, Rez., κ Beslenme kaynağı, 2 Beslenme kaynağı, a Akfe a, κ a 1 d) 2-ezevua tankı model 2 Sığ ez. 1, κ 1 12 Den ez. 2, κ 2 1 Sığ ez. 1, κ Den ez. 2, κ c) 3-tank model e) 2-ezevua, 1-akfe tankı model Şekl 2. Modellemede kullanılan tank sstemle Sıvının etken olduğu jeotemal ezevualaın ncelendğ modellede, üetm süesnce zotemal koşullaın geçel olduğu vasayılaak ısı denges hmal edlmekted. Modellede, tankla aasındak (akfe-ezevua veya akfe-akfe) su gş Schlthus kaalı akış denklem le fade edlmekted. Beslenmenn, tankla le beslenme kaynağı aasındak basınç fakı le oantılı olduğu vasayılmaktadı. Rezevua basıncının kounması çn tekabasmanın da göz önünde bulunduulması geekmekted. Enjekte edlen akışkanın sıkıştıılabllğnn değşmedğ vasayımı yaılısa, teka-basma, W, ve üetm, W, temle Net e Üetm tem, W ü,, olaak Denklem 1 ve Denklem 2 de veldğ gb bleştleblmekted. Wü, = (1) Wü We veya kütle debs olaak, wü, = (2) wü we şeklnde velebl. ü

4 H. Saak, A. Satman 1-tank model: Bu modellemede kullanılan tank sstem Şekl 2.a le göstelmekted. Buada ezevua b tank olaak düşünülmekte ve ezevua sabt basınçlı b beslenme kaynağından beslenmekted. Rezevua tankı le beslenme kaynağı başlangıçta ( t = ) hdolk olaak dengeded. Rezevua tankından yaılan üetm, mktaına bağlı olaak, basıncı sabt olan beslenme kaynağından ezevuaa su gş, w a geçekleşmekted. Sstemden kütle kaybının olmadığı düşünülüse, kütle denge denklem; W c W Wü, + Wa = (3) şeklnde yazılı. Buada; ncelenen zaman değende ezevuadak kütle,, ezevuadak lk W c kütle, W, üetlen kütle,, beslenme W ü, W a le gös- le akfeden ezevuaa gen kütle, telmekted. Basınçlı-sıkıştıılmış sstemlede (confned system) üetm, sıkışmış akışkanın genleşmes le geçekleşmekted. Sstemn basınçlı-sıkıştıılmış sstem olmasına bağlı olaak, sıvının etken olduğu ezevualada başlangıçta akışkan sıkışmış sudu. Bu duumda ezevuadan üetme başlanması le blkte, sıkıştıılabllğ nedenyle su genleşecekt. Rezevua hacm, V, çn yendek akışkan kütles, W = φ ρ (4) c V şeklnde vel. Buada; φ, ezevua gözenekllğ ve ρ, ezevua akışkanının yoğunluğudu. Denklem 4, Denklem 3 de yeleştl ve zamana göe tüev alınısa, zotemal sıkıştıılabllğn tanımı kullanılaak; d d w w V c a ü, = φ ρ t = κ (5) dt dt elde edl. Buada; w ve sıasıyla beslenme ve üetm deble, a w ü, c t tolam (akışkan+fomasyon) sıkıştıılabllğ ve κ se ezevuaın deolama kaastes olu, κ = V φ ρ c şeklnde fade edlmekted. t Sstemn dış sınıındak beslenme kaynağının basıncının sabt olması duumunda su gş (beslenme) debs Schlthus model kullanılaak (Schlthus, 1936); w a ( ) = (6) şeklnde elde edl. Buada;, beslenme kaynağının basıncı;, ezevua tankının basıncı ve, ezevuaın beslenme sabtd. Denklem 5 ve 6 bleştl ve elde edlen bnc deece dfeansyel denklem uygun başlangıç koşulu kulanılaak çözülüse, ezevua basıncının (veya = ρgh lşks kullanılaak kuyuç su sevyesnn) zamana göe fades Denklem 7 dek gb elde edl. w = ) (7) ü, () t [ 1 ex( t / κ ] Elde edlen bu sonuç denklemn, sabt deb le üetm yaılması duumu çn zamanın eken ve geç dönemlende ncelesek; a) Zamanın eken dönemlende ; Denklem 7 dek eksonansyel tem, ( t / κ ) 1 t ex, κ κ t << çn şeklnde yazılabl ve Denklem 7 aşağıdak gb elde edl. w = (8) κ ü, () t t Denklem 8 den anlaşılacağı gb, zamanın eken dönemlende ezevua basıncı zamana bağlı olaak doğusal olaak azalmaktadı ve ezevuaa olan su gş hmal edleblecek sevyeded. Denklem 8 kullanılaak, zamanın eken dö-

5 Düşük sıcaklıklı jeotemal ezevuala nemlende ezevua deolama kaastes, κ, elde edleblmekted. B başka deyşle, ezevua basıncı ezevua deolama kaastesnn, κ, b fonksyonu olu, ezevuaın beslenme sabtnden,, bağımsızdı. b) Zamanın geç dönemlende ; Denklem 7 dek eksonansyel tem, ex ( t / κ ) =, κ t > 5 çn şeklnde yazılabl ve Denklem 7 aşağıdak gb elde edl. wü, () t = = sabt (9) Denklem 9 dan anlaşılacağı gb, zamanın geç dönemlende, ezevuadan yaılan üetm le ezevuaa olan su gş mktaı dengelenmekte ve ezevua basıncı sabtlenmekted. Zamanın geç dönemlende, ezevua basıncı ezevuaın beslenme sabtnn,, b fonksyonu olu, ezevua deolama kaastesnden, κ, bağımsızdı. 2-tank model: Şekl 2.b de göstelen 2 tank modelnde, jeotemal sstemn 3 ana açadan oluştuğu düşünülmekted. Üetm ve tekabasmanın yaıldığı 1 ezevua tankı, ezevuaı besleyen 1 akfe tankı ve akfe besleyen sabt basınçlı b beslenme kaynağı bulunmaktadı. Rezevua tankından yaılan üetm,, mktaına bağlı olaak akfe tankından ezevua tankına su gş, w, geçekleşmekte ve akfe tankının basıncı düşmekted. Bu se, beslenme kaynağından akfe tankına su gşne, w a, neden olmaktadı. Böylece tüm sstem, ezevua tankından yaılan üetmden etklenmekted. Akfe tankının dış sınıında, sabt basınçlı b dış sını (basıncı değende sabt kalan b beslenme kaynağı) olableceğ gb akışa kaalı b dış sını olması da olasıdı. Akfe tankı çn uygun dış sını koşulu kullanılaak elde edlen analtk çözümle (Saak, 23) zamanın eken ve geç dönemlende nceleneek, sonuçla gafksel olaak Şekl 3 de velmekted. Üetm dönemnn eken zamanlaında sabt basınçlı dış sını ve kaalı dış sını çözümle bbleyle aynı olu; ezevua basıncı üetm debs,, ve ezevuaın deolama kaastesne, κ, bağlı olaak zamanla doğusal olaak azalmaktadı. Bell b geçş zamanından sona, sabt basınçlı dış sını çözümü geç zamanlada ezevua ve akfen beslenme sabtlenn 1 1 hamonk otalamasının + b fonksyonu olaak sabt b basınç değene ulaşmak- a ta, b başka fadeyle, ezevua basıncı zamandan bağımsız olaak sabtlenmekted. Kaalı dış sını olması duumunda se ezevua basıncı üetm debs,, ve sstemn tolam deo- lama kaastelene, κ a + κ, bağlı olaak zamanla doğusal olaak azalmaya devam etmekted. Eken Zaman Eğm= w ü, κ Zaman 1-Tank: 2-Tank: wü, = 1 1 = + wü, a Sabt Basınçlı Dış Sını 2-Tank: Eğm wü, = κ a + κ Kaalı Dış Sını Geç Zaman Şekl 3. 2-tank sabt basınçlı dış sını ve kaalı dış sını çözümle taına bağlı olaak, I. akfe tankından ezevua tankına su gş geçekleşmekte ve I. akfe tanw ü, 3-tank model: 3-tank modelnde (Şekl 2.c), jeotemal sstemn beslenmes 2 akfe tankından oluşmakta ve en dıştak akfe tankı se sabt basınçlı b kaynaktan beslenmekted. Rezevua tankından yaılan üetm,, mk-

6 H. Saak, A. Satman kının basıncının düşmes nedenyle II. akfe tankından I. akfe tankına su gş olmaktadı. II. akfe tankında basınç düştüğünde se beslenme kaynağından II. akfe tankına su gş olmaktadı. Bu nedenle, bu sstem kaasız akışın hdolojk benzetmes olaak düşünmek olasıdı. Bu modellemede, en dıştak akfe tankının dış sınıından sabt basınçlı b kaynaktan beslenmes veya beslenmemes duumlaı çn analtk çözümle gelştlmş olu, uzunluklaı nedenyle sonuç denklemle buada sunulmamaktadı. Yukaıda sözü edlen dış sını koşullaı çn sonuç denklemle ncelendğnde, 1 tank ve 2 tank modellende elde edlen eken zaman çözümü (Denklem 8) 3 tank model çn de geçeld. Sabt basınçlı ve akışa kaalı dış sını çn geç zaman çözümle se, sıasıyla, Denklem 1 ve Denklem 11 de velmekted. () t () t = = w w ( κ ü, ü, a1 w + κ a1 ü, a2 ( + ) a2 a1 t + κ ) a2 + a2 2 2 ( κ + ) + ( ) a1 κa2 a 1 κa 2 2 a1 κa1 + κa2 + κ (1) (11) Buada, () t ezevua tankının t zamanındak basıncını, ezevua tankının lk basıncını ve a2, a1 ve κ a, κa1, κ, 2 se sıasıyla en dıştak ve çedek akfe le ezevuaın beslenme sabtlen ve deolama kaastelen göstemekted. wü,1 2 Akfesz 2 ezevua tankı model: Jeotemal sstemn, 1 sığ ve 1 den olmak üzee k ayı ezevua tankından oluştuğu ve ezevua tanklaının sabt basınçlı b beslenme kaynağından beslendğ düşünülen akfesz 2 ezevua tankı model Şekl 2.d de göstelmekted. Sığ ve den ezevuadan yaılan üetm, sıasıyla, ve, mktalaına bağlı olaak ezevua tanklaı aasında da akışkan akışı geçekleşmekted. Model çn analtk çözümle uzunluklaı nedenyle buada sunulmamakla blkte eken ve geç zaman çözümle, sıasıyla, Denklem 12 ve 13 de velmekted () t () t () t () t = = w κ w κ ü,1 1 wü, = wü, = ü,2 2 Buada, 1 ( t) ve ( t) t t 1( ) + wü,212 ( ) ( ) ( ) wü, (12) (13) 2 sıasıyla sığ ve den ezevua tanklaının t zamanındak basınçlaını, ezevua tanklaının lk basınçlaını; 1, 2, 12 sıasıyla sığ ve den ezevualaın beslenme sabtle le ezevuala aasındak beslenme sabtn; κ 1, κ2 se sıasıyla sığ ve den ezevua tanklaının deolama kaastelen göstemekted. Akfel 2 ezevua tankı model: Bu modellemede jeotemal sstemn, 1 sığ ve 1 den olmak üzee k ayı ezevua tankından oluştuğu ve he k ezevua tankının sabt basınçlı b akfe tankından ve akfe tankının beslenme kaynağından beslendğ düşünülmekted (Şekl 2e). Buada ncelenen duum, akfesz 2 ezevua tankı modelndek beslenme kaynağı ve ezevuala aasında b akfe tankının olması duumunu yansıtmaktadı. Beslenmenn kaasız akışta olması duumu, akfesz 2 ezevua tankı modelne göe daha y modelleneblmekted. Sığ ve den ezevualaın basınçlaının zamana göe analtk fadele zamanın eken dönemle çn ncelendğnde elde edlen sonuç denklem Denklem 12 le aynı olu, hem sığ hem de den ezevuaın basıncı zamana bağlı olaak doğusal olaak azalmaktadı.

7 Düşük sıcaklıklı jeotemal ezevuala Geç zaman çözümle se Denklem 13 e benze olu, uzunluklaı nedenyle buada sunulmamaktadı. Çözüm ncelendğnde, zamanın büyük değelende hem sığ hem de den ezevuadan yaılan üetm le ezevualaa olan su gş mktaı dengelendğ ve ezevualaın basıncının sabtlendğ anlaşılmaktadı. Duhamel lkes ve otmzasyon yöntem Model sonuçlaı sabt debde üetm/tekabasma çn geçel olu, değşken deb le üetm/teka-basma yaılması duumunda Duhamel lkes kullanılmaktadı. Rezevua basıncına Duhamel lkes aşağıdak gb uygulanmaktadı. t ' () t = w ( ) ( t τ ) ü, u dτ τ (14) Denklem 14 de velen konvolüsyon ntegalnn hesalanmasında yamuk kualını temel alan b sayısal ntegasyon yöntem kullanılmaktadı (Thomson ve Reynolds, 1986; Kuchuk ve Ayestaan, 1985). Model aametelenn ölçülmüş su sevyes (veya basınç düşümü) velene çakıştıılaak tahmn edlmesnde, doğusal olmayan ağılıklı en-küçük kaele aamete tahmn yöntem kullanılmaktadı. Bu yöntemde (Bad, 1974; Onu ve Kuchuk, 2) aşağıda velen hedef fonksyon mnmze edlmekted. J M n 2 [ ] (15) ( χ) = wj, f j ( t, χ) y j ( t ) j= 1= 1 Buada, J ( χ ) hedef fonksyonunu, M tolam model fonksyonu sayısını (1, 2 ve 3 tank modelle çn M=1 ve akfel ve akfesz 2 ezevua tankı modelle çn M=2), n ölçüm sayısını, f model fonksyonunu ve y ölçüm değelen temsl etmekted. Denklem 15 de, χ tahmn edlecek model aamete vektöü olu, öneğn, akfesz 2 ezevua tankı model çn [ κ κ ] T χ = 1, 2, 1, 2, 12 (16) şeklnde fade edleblmekted (buada T vektöün tansozesn temsl etmekted). Denklem 15 de w j,, heb ölçüm noktası çn oztf ağılığı temsl etmekte olu, ölçüm velende nomal dağılımlı kabul edlen olası ölçüm hatalaındak saçılım (vayans) değenn tesn temsl etmekted. Ağılıklaın hesnn be eşt alındığı duumda Denklem 15 de velen hedef fonksyon, standat ağılıksız en küçük-kaele yöntemnde kullanılan hedef fonksyona ndgenmekted. Bu çalışmada, Denklem 15 n mnmze edlmesnde gadent-bazlı yöntemleden ve aamete tahmnnde çok yaygın olaak kullanılan Levenbeg-Maquadt (Gabow vd., 198) algotması kullanılmıştı. Bu tü aamete tahmn yöntemlende, çakıştıma sonunda, model ve ölçüm vele aasındak çakışmanın (veya uyumun) ylk deecesn ve tahmn edlen aametelen güvenllğn bellemek amacıyla statstksel ölçütle kullanılmaktadı. Tahmn edlen aametelen güvenllğn bellemek amacıyla aametele çn standat %95 güvenllk aalıklaı hesalanmaktadı (Bad, 1974; Doğu vd., 1977). Da güvenllk aalığı, tahmn edlen söz konusu aamete değenn güvenl olaak tahmn edldğn gösteken, genş güvenllk aalığı aamete değenn güvenllğn azaltmaktadı. Ayıca, çakışmanın uyum deecesn ncelksel olaak değelendmek amacıyla çakışmaya at RMS (oot mean squae eos) değe hesalanmaktadı. RMS değe aşağıdak şeklde tanımlanmaktadı. RMS j = n [ f j ( t, χo ) y j ( t )] 1 n = 1 2 (17) RMS değe küçüldükçe model le saha ves daha y çakışma gösteken, RMS değe büyüdükçe daha kötü b çakışma göstemekted. Saha uygulamalaı Lauganes sahası Güney-Batı İzlanda da bulunan Lauganes sahası, sıvının etken olduğu b jeotemal saha olu

8 H. Saak, A. Satman sıcaklığı C aasındadı. Sahadan yaılan tolam üetm le sahayı temsl etmek üzee seçlen b kuyuda yaılan su sevyes ölçümle Şekl 4 de göstelmekted (Saak, 23). 1 tank, 2 tank ve 3 tank modelle le saha velene çakıştıma yaılaak model aametele tahmn edlmekted (Tablo 1). Axelsson (1989) aynı saha velen çakıştımak çn sayı-sal modelleme yöntemn kullanaak 3 tank (ka-alı dış sını) modelne benze b modelleme yamıştı. Tablo 1 de kaşılaştıma yamak amacıyla Axelsson un elde ettğ modelleme çalışmasının sonuçlaı da velmekted. Axelsson un elde ettğ model aametele, bu çalışma kasamında gelştlen 3 tank-kaalı modelden elde edlen model aametele le oldukça y b uyum göstemekted. Tablo 1 dek aantez çndek değele %95 güvenllk aalıklaını göstemekted. Tablo 1 de velen modellee at RMS değelenden de anlaşılableceğ gb 1 tank model, dğe modellee göe, saha vele le kabul edlebl b çakışma göstememşt (Şekl 5). 2 tank sabt basınçlı dış sını (açık) ve kaalı dış sını (kaalı) modelle kaşılaştııldığında (Tablo 1 dek RMS değele ve güvenllk aalıklaı); 2 tank-açık modelnn, 2 tank-kaalı modelne göe Lauganes sahasını daha y temsl ettğ anlaşılmaktadı. 3 tank sabt basınçlı (açık) ve kaalı dış sını (kaalı) modellene at RMS değele aynıdı (Tablo 1). Ancak, sabt basınçlı dış sını modelnden elde edlen model aametelene at güvenllk aalıklaı, kaalı dış sını modelnden elde edlenlee göe daha genşt. Bu nedenle Lauganes sahasını modellemek çn 3 tank-kaalı model, 3 tank-açık modelne göe daha uygundu. 2 tank-açık ve 3 tank-kaalı modelle saha vele le hemen hemen aynı uyum çnded, çakışma mükemmel sayılablecek kada yd (Şekl 5). He k modele at model aametelenn güvenllk aalıklaı ncelendğnde, 3 tank-kaalı modelndek çtek akfe tankının deolama kaastesne, κ a1, at güvenllk aalığı, bu modeln dğe aametelen güvenllk aalıklaına göe oldukça genşt. Bu se söz konusu aametenn dğe aametele göe daha az güvenl olaak bellendğne şaet etmekted. Bu aamete çn en y değe 2.6x1 9 ve %95 güvenllk aalığı ±2.8x1 9 olaak bellenmşt. Mutlak güvenllk aalığı cnsnden, bu aameteye at geçek değen 2.6x1 9 ±2.8x1 9 veya le 5.4x1 9 aasında hehang b değe olableceğn fade etmekted. Bu aameteye at güvenllk aalığının oldukça genş çıkması, ve setnn bu aameteye göe duyalılığının hemen hemen olmadığına şaet etmekted. Bu bağlamda 2 tank-açık ve 3 tank-kaalı modellene at aametele çn elde edlen güvenllk aalıklaı ve RMS değele göz önünde bulunduulduğunda, 2 tank-açık modelnn 3 tank-kaalı modele göe eldek vele daha y temsl ettğn söylemek yanlış olmayacaktı. Balçova-Nalıdee sahası Balçova-Nalıdee jeotemal sahası, İzm lnn 1 km batısında ve İzm-Çeşme kaayolunun 1 km kada güneynded. Sahada denlkle 48.5 m le 11 m aasında değşen kuyuladan üetlen akışkanın sıcaklığı 8 C le 14 C aasında değşmekted. Sahada, 1996 dan günümüze 9 aded den ve 12 aded sığ olmak üzee tolam 21 kuyu bulunmaktadı. Açılmış en den kuyu (BD-5) 11 m ve en sığ kuyu (B-9) se 48.5 m d. Den kuyuladan BD-2, BD-3, BD-4, BD-5, BD-6 ve BD- 7 ve sığ kuyuladan B-4, B-5, B-1 ve B-11 süekl veya aalıklı olaak üetm amaçlı olaak kullanılmaktadı. Genel olaak, kış dönemlende den kuyuladan ve yaz dönemlende se sığ kuyuladan üetm yaılmaktadı. Eylül 22 tahne kada 3 sığ kuyudan, B-2, B-9 ve B-12 teka-basma yaılmakta olu, bu tahnden tbaen sığ kuyuladan yaılan teka-basma şlem duduulu den kuyuladan (özellkle BD-8 den tahnde) teka-basma uygulamasına başlanmıştı.

9 Düşük sıcaklıklı jeotemal ezevuala Su Sevyes 8 Su Sevyes, m Üetm Ü etm, l/s Şekl 4. Lauganes sahasının su sevyes değşm ve üetm vele Tablo 1. Lauganes sahası otmzasyon sonuçlaı Axelsson (3 Tank-Kaalı) 1 Tank 2 Tank- Kaalı 2 Tank- Açık 3 Tank- Kaalı 3 Tank- Açık a2,kg/ba-s (±8.4) κ a2, kg/ba 3.64x x1 1 3.x (±4.3x1 9 ) (±5.x1 9 ) a1,( a, 2-T), kg/ba-s (±4.56) (±19.7) (±35.78) κ a1, (κ a, 2-T), 2.9x x x x x kg/ba (±2.8x1 9 ) (±2.7x1 9 ) (±2.8x1 9 ) (±2.9x1 9 ) , kg/ba-s 36.8 (±.55) (±.93) (±1.83) (±3.8) (±4.28) κ, kg/ba 7.73x1 7 1.x x x x x1 7 (±1.5x1 7 ) (±1.1x1 7 ) (±1.2x1 7 ) (±1.7x1 7 ) (±1.8x1 7 ) RMS, ba Su Sevyes, m Ölçülen Su Sevyes 1 Tank Model 2 Tank (Açk) Model 3 Tank (Kaal) Model Şekl 5. 1-, 2- ve 3- Tank modellenn kaşılaştıması

10 H. Saak, A. Satman Sahadak kuyulaa at su sevyes ölçümle yetel sıklıkta olmadığı ve uzun süel olaak ölçülmedğ çn modelleme açısından soun olmaktadı. Bu nedenle, en uzun zamanlı su sevyes ölçümlenn yaıldığı BD-1 kuyusuna at sevye vele kullanılaak modelleme çalışmalaı yaılaak, sonuçlaı tatışılmaktadı. Konum ve denlk tbayle sığ ve den kuyula aasında b yeleşm olan BD-1 kuyusunun su sevyes (veya basınç düşümü) hem sığ hem de den kuyuladan yaılan üetm ve tekabasmadan etklenmekted (Satman vd., 22). Sahadan yaılan tolam üetm/teka-basma ves ve BD-1 kuyusuna at sevye ölçümle Şekl 6 de sunulmaktadı. BD-8 den tekabasmaya başlandığı tahten tbaen ( ) çakıştıma yaılaak 1 tank ve 2 tank-açık modellenden elde edlen model aametele Tablo 2 de sunulmaktadı. Tablo 2 dek güvenllk aalıklaı ncelendğnde, 2 tank-açık model le elde edlen akfe tankına at model aametelenn, a, κa güvenllk aalıklaı oldukça genşt. Bu se eldek ölçüm vele çn 2 tank-açık model kullanıldığında, bu aametelen dğe aametele göe daha az güvenl olaak bellendğn göstemekted. 2 tank-kaalı, 3 tank-açık ve 3 tank kaalı modelle le de modelleme çalışmalaı yaılmıştı. Ancak, bu modelle le elde edlen aametelen güvenllk aalıklaı oldukça genş elde edldğ çn bu modelle le sahanın temsl edlmes mümkün değld ve bu nedenle Su Sevyes 225 Su Sevyes, m Üetm Üetm, kg/s Şekl 6. Balçova-Nalıdee sahasının su sevyes değşm vetüm sahadan yaılan üetm vele Tablo 2. Balçova-Nalıdee sahası 1- ve 2-tank (açık) model otmzasyon sonuçlaı Model Model Paametele a, kg/ba-s κ a, kg/ba, kg/ba-s κ, kg/ba 1 Tank Tank (Açık) (±2.56x1 8 ) 1.6x1 13 (±8.4x1 15 ) (±1.74) (±1.86) 5.x1 7 (±4.88x1 6 ) 5.x1 7 (±5.8x1 6 ) RMS, ba

11 Düşük sıcaklıklı jeotemal ezevuala buada tatışılmamaktadı. Dğe taaftan Tablo 2 dek RMS değele ncelendğnde, 1 tank modelnden elde edlen RMS değe 2 tank-açık modelnden elde edlen RMS değene göe daha küçüktü. Tüm bu nedenleden dolayı sahayı temsl eden en uygun modeln 1 tank model olduğu anlaşılmaktadı. 1 tank modelnn sonuçlaı saha vele le Şekl 7 de kaşılaştıılmaktadı. Göüldüğü gb model sonuçlaı saha vele le tahnden tbaen y b uyum göstemekte olu, bu tahten öncek dönemlede y b çakışma elde edlememekted. Bu çalışma kasamında, BD-1&B-12, BD-1 &B-9, BD-6&B-12 ve BD-6&B9 kuyu çftlene at su sevyes vele kullanılaak, akfel ve akfesz 2 ezevua tankı modelle le de modellemele yaılmıştı. Model aametele- nn güvenllk aalıklaı ve çakışmanın uyumunu gösteen RMS değele ncelendğnde, BD-1&B-12 en uygun kuyu çft ve en uygun modeln se akfesz 2 ezevua tankı olduğu sonucuna ulaşılmıştı. Model sonuçlaı Tablo 3 de göstelmekted. Sonuçla Düşük sıcaklıklı jeotemal ezevualaın basınç davanışını (veya kuyuç su sevyes değşmlen) modellemek üzee kütle denge denklemle kullanılaak elde edlen 1 tank, 2 tank, 3 tank ve 1 sığ ezevua, 1 den ezevuadan oluşan akfel ve akfesz 2 ezevua tankı modelle tatışılmaktadı. Ağılıklı en küçük-kaele yöntem üstüne kuulu Levenbeg-Maquadt otmzasyon teknğ kullanılaak, ezevua ve akfe aametele tahmn edleblmekted Su Sevyes 225 Su Sevyes, m Üetm Üetm, kg/s Şekl 7. Balçova-Nalıdee sahası 1-tank modeln sonuçlaı Tablo 3. Balçova-Nalıdee sahası akfesz 2-ezevua tankı model otmzasyon sonuçlaı 1, kg/ba-s (±2.78) κ 1, kg/ba 1.67x1 7 (±4.7x1 6 ) Model Paametele 2, kg/ba-s 39.9 (±2.35) κ 2, kg/ba 3.48x1 7 (±5.1x1 6 ) 12, kg/ba-s (±2.84) RMS sığ, ba RMS den, ba

12 H. Saak, A. Satman İzlanda dak Lauganes sahasına at üetm ve su sevyes vele kullanılaak sahanın su sevyes davanışı modellenmekted. Modelleme çalışmasının sonunda sahayı en y temsl eden modeln 2 tank-açık model olduğu sonucuna u- laşılmaktadı. Model sonuçlaı le saha vele oldukça uyumlu çakışma göstemekte ve çakışma sonunda elde edlen model aametele güvenl olaak tahmn edlmekted. Balçova-Nalıdee sahasının su sevyes davanışı 1 tank ve akfesz 2 ezevua tankı modelle kullanılaak modellenmekted. Ancak, sahada yetel sıklıkta ve uzun süel su sevyes ölçülmedğ çn, bu çalışmada sunulan modelleme sonuçlaı ntelksel olaak doğu olu, ncelksel olaak hata çeeblmekted. Uzun süel ve süekl olaak yaılan ölçümle model sonuçlaının belszlğn azaltmakta olu, söz konusu saha çn yen velen ölçülmes duumunda modellemenn tekalanması sahanın gelecek efomansını daha doğu belleyeblmek çn uygun olacaktı. Teşekkü Balçova-Nalıdee sahasına at saha velenn elde edlmesnde velen destekleden dolayı Balçova Jeotemal Ltd. ve Yad. Doç. D. Nyaz Aksoy teşekküle anılı. Kaynakla Alkan, H., Satman, A., (199). A new lumed aamete model fo geothemal esevos n the esence of cabon doxde, Geothemcs, 19-5, Axelsson, G., (1989). Smulaton of essue esonse data fom geothemal esevos by lumed aamete models, 14 th Wok-sho on Geothemal Resevo Engneeng, Stanfod Unvesty, USA, Axelsson, G., Gunnlaugsson, E., (2). Long-tem montong of hgh- and low-enthaly felds unde exlotaton, Intenatonal Geothemal Assocaton-Intenatonal Insttute fo Geothemal Reseach, Auckland, New Zealand. Bad, Y., (1974). Nonlnea Paamete Est-maton, Academc Pess, San Dego. Bgham, W.E., Ramey, H.J.J., (1981). Mateal and enegy balance n geothemal esevos, Resevo Engneeng Assessment of Geothemal Systems, Ramey, H.J.J. (edto), Petoleum Engneeng Deatment, Stanfod Unvesty. Castane, L.M., Sanyal, S.K., Bgham, W.E., (198). A actcal analytcal model fo geothemal esevo smulaton, SPE 8887, SPE Cafona. Regonal Meetng, Los Angeles, Ca, Nsan Dogu, A.H., Dxon, T.N., Edga, T.F., (1977). Confdence lmts on the aametes and edctons of slghtly comessble, sngle hase esevos, Socety of Petoleum Engneeng Jounal, Şubat Gabow, B. S., Hllstom, K. E., Moe, J. J., (198). Suboutne LMDER, Agonne Natonal Laboatoy, MINPACK oject. Gant, M.A., (1977). Aoxmate calculatons based on a smle one hase model of a geothemal esevo, New Zealand Jounal of Scence, 2, 19. Kuchuk, F.J., Ayestaan, L., (1985). Analyss of smultaneously measued essue and sandface flow ate n tansent testng, Jounal of Petoleum Technology, Şubat, Olsen, G., (1984). Deleton modelng of lqud domnated geothemal esevos, Techncal Reot SGP-TR-8, Stanfod Geo-themal Pogam, Stanfod Unvesty, USA. Onu, M., Kuchuk, F. J., (2). Nonlnea egesson analyss of well-test essue data wth uncetan vaance, SPE 62918, SPE Annual Techncal Confeence and Exhbton, Dallas, Ekm 1-4. Saak, H., Onu, M., Satman, A., (23). New lumed aamete models fo smulaton of lowtemeatue geothemal esevos, 28 th Stanfod Woksho on Geothemal Resevo Engneeng, Stanfod Unvesty, USA, Ocak Saak, H., Onu, M., Satman, A., (23). Alcatons of lumed aamete models fo smulaton of low-temeatue geothemal esevos, 28 th Stanfod Woksho on Geothemal Resevo Engneeng, Stanfod Unvesty, USA, Ocak Satman, A, Onu, M., Seen, U., (22). İzm Balçova- Nalıdee jeotemal sahasının ezevua ve üetm efomansı ojes, İstanbul Teknk Ünvestes, Petol ve Doğal Gaz Mühendslğ Bölümü. Schlthus, R.J., (1936). Actve ol and esevo enegy, Tansacton Amcan Insttute of Mnng Engneeng, 118, Thomson, L.G., Reynolds, A.C., (1986). Analyss of vaable ate well-test essue data usng Duhamel s Pncle, Socety of Petoleum Engneeng Fomaton Evaluaton, Ekm, Whtng, R.L., Ramey, H.J.J., (1969). Alcaton of mateal and enegy balances to geothemal steam oducton, Jounal of Petoleum Technology, Temmuz,

JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ

JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ _ 145 JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ Abduahman SATMAN Mustafa ONUR Hülya SARAK ÖZET Liteatüde jeotemal ezevua davanışlaını modelleyen çeşitli modelle mevcuttu. Bunla üetim debisi azalma yöntemi,

Detaylı

SİLİNDİRİK DEPOLARININ SİSMİK YALITIM YÖNTEMİYLE DEPREMDEN KORUNMASI. Gökhan YAZICI 1,.Feridun ÇILI 2

SİLİNDİRİK DEPOLARININ SİSMİK YALITIM YÖNTEMİYLE DEPREMDEN KORUNMASI. Gökhan YAZICI 1,.Feridun ÇILI 2 SİLİNDİRİK DEPOLARININ SİSMİK YALITIM YÖNTEMİYLE DEPREMDEN KORUNMASI Gökhan YAZICI 1,.Fedun ÇILI 2 Öz: Bu çalışmada, sıvı deposuna gelen yanal depem kuvvetlen azaltmak amacıyla ssmk yalıtım teknğ kullanılmıştı.

Detaylı

Deney No: 2. Sıvı Seviye Kontrol Deneyi. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Dijital Kontrol Laboratuvar Deney Föyü Deneyin Amacı

Deney No: 2. Sıvı Seviye Kontrol Deneyi. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Dijital Kontrol Laboratuvar Deney Föyü Deneyin Amacı SRY ÜNİVERSİESİ Djtal ontrol Laboratuvar Deney Föyü Deney No: 2 Sıvı Sevye ontrol Deney 2.. Deneyn macı Bu deneyn amacı, doğrusal olmayan sıvı sevye sstemnn belrlenen br çalışma noktası cvarında doğrusallaştırılmış

Detaylı

FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTORUN SAYISAL İŞARET İŞLEMCİ TABANLI KONUM DENETİMİ

FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTORUN SAYISAL İŞARET İŞLEMCİ TABANLI KONUM DENETİMİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2006 : 12 : 1 : 37-41

Detaylı

Stokastik envanter model kullanılarak iş makinelerinin onarımında kullanılan kritik yedek parçalar için envanter yönetim sistemi oluşturulması

Stokastik envanter model kullanılarak iş makinelerinin onarımında kullanılan kritik yedek parçalar için envanter yönetim sistemi oluşturulması Stokastk envante model kullanılaak ş maknelenn onaımında kullanılan ktk yedek paçala çn envante yönetm sstem oluştuulması İlke Bçe 2 Jandama Genel Komutanlığı, Beştepe, Ankaa Nhat Kasap Sabancı Ünvestes,

Detaylı

KIZILCAHAMAM ĐZ TESTĐ ANALĐZĐ

KIZILCAHAMAM ĐZ TESTĐ ANALĐZĐ 75 KIZILCAHAMAM ĐZ TESTĐ ANALĐZĐ Sehat AKIN Tevfk KAYA Mahmut PARLAKTUNA ÖZET Kızılcahamam Jeotemal Sahası Ankaa ya 7 km uzaklıkta olup, jeotemal saha 994 yılından bu yana şletlmekte, jeotemal kaynakla

Detaylı

JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ VE PERFORMANS TAHMİNLERİNDEKİ BELİRSİZLİĞİN DEĞERLENDİRİLMESİ

JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ VE PERFORMANS TAHMİNLERİNDEKİ BELİRSİZLİĞİN DEĞERLENDİRİLMESİ _ 209 JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ VE PERFORMANS TAHMİNLERİNDEKİ BELİRSİZLİĞİN DEĞERLENDİRİLMESİ Mustafa ONUR Hülya SARAK Abduahman SATMAN ÖZET Jeotemal ezevualaın üetim potansiyeli ve südüülebililiğinin

Detaylı

Bir Otomobil Fabrikasının Şanzuman Üretim Bölümü İçin Hücresel Üretim Sistemi Önerisi

Bir Otomobil Fabrikasının Şanzuman Üretim Bölümü İçin Hücresel Üretim Sistemi Önerisi Anadolu Ünvestes Sosyal Blmle Degs Anadolu Unvesty Jounal of Socal Scences B Otomobl Fabkasının Şanzuman Üetm Bölümü İçn Hücesel Üetm Sstem Önes A Cellula Manufactung System Poposal Fo the Geabox Poducton

Detaylı

Theoretical Investigation of Water-Gas Shift Reaction with Four Components Using Fick System

Theoretical Investigation of Water-Gas Shift Reaction with Four Components Using Fick System Süleyman emel Ünestes, Fen Blmle Ensttüsü egs, - (00),- Fck Sstemn Kullanaak öt Bleşenl Su-Gaz eğşm Reaksyonunun füzyon Katsayılaının eoksel İncelenmes MURA ÖZÜRK, İBRAHİM ÜÇGÜ, NURİ ÖZEK Süleyman emel

Detaylı

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B-Grubu 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bölüm-II 25.02.2015 Ankara. Aysuhan OZANSOY

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B-Grubu 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bölüm-II 25.02.2015 Ankara. Aysuhan OZANSOY FİZ10 FİZİK-II Ankaa Ünvestes Fen Fakültes Kmya Bölümü B-Gubu 014-015 Baha Yaıyılı Bölüm-II 5.0.015 Ankaa Aysuhan OZANSOY Bölüm : Elektk Alan 1. Elektk Alan. Elektk Alan Çzgle 3. Süekl Yük Dağılımlaı 4.

Detaylı

2.9.1 Parametrik Denklemler Yansıma katsayısı Γ genellikle sanal bir büyüklük olup Γ büyüklüğü ile θr faz açısından oluşur. (1) Yukarıdaki denklemde

2.9.1 Parametrik Denklemler Yansıma katsayısı Γ genellikle sanal bir büyüklük olup Γ büyüklüğü ile θr faz açısından oluşur. (1) Yukarıdaki denklemde .9. Smth Katı Blgsayala gelştlmeden önce letm hattı poblemlen çömek çn bçok abak gelştlmşt. Smth katı veya abağı gelştlen en yaygın patk hesaplama yöntemne sahp olup hala letm hatlılaının gafk olaak analnde

Detaylı

SABİT MIKNATISLI SENKRON MOTORUN MOMENT DALGALANMALARININ SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE OLUŞTURULAN AKI MODELİNİN KULLANILMASIYLA AZALTILMASI

SABİT MIKNATISLI SENKRON MOTORUN MOMENT DALGALANMALARININ SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE OLUŞTURULAN AKI MODELİNİN KULLANILMASIYLA AZALTILMASI Ecyes Ünvestes Fen Blmle Ensttüsü Degs 5 (-) - (9) http://fbe.ecyes.edu.t/ ISSN -54 SABİT MIKNATISLI SENKRON MOTORUN MOMENT DALGALANMALARININ SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE OLUŞTURULAN AKI MODELİNİN KULLANILMASIYLA

Detaylı

θ A **pozitif dönüş yönü

θ A **pozitif dönüş yönü ENT B Kuvvetn B Noktaa Göe oment o o d θ θ d.snθ o..snθ d. **poztf dönüş önü noktasına etk eden hehang b kuvvetnn noktasında medana geteceğ moment o ; ı tanımlaan e vektöü le kuvvet vektöünün vektöel çapımıdı.

Detaylı

UÇAK EYLEYİCİ ARIZASININ TESPİTİ, YALITIMI VE SİSTEMİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

UÇAK EYLEYİCİ ARIZASININ TESPİTİ, YALITIMI VE SİSTEMİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Uludağ Ünvestes Mühendslk-Mmalık Fakültes Degs Clt 15 Sayı 1 21 UÇAK EYEYİCİ AIZASII TESPİTİ YAITIMI VE SİSTEMİ YEİDE YAPIADIIMASI Eme KIYAK * Ayşe KAHVECİOĞU * Gülay İYİBAKAA * Özet: Uçak eyleyclende

Detaylı

Sonlu Elemanlar Yöntemini Kullanarak Asenkron Motorun Hız-Moment Karakteristiğinin Elde Edilmesi

Sonlu Elemanlar Yöntemini Kullanarak Asenkron Motorun Hız-Moment Karakteristiğinin Elde Edilmesi Fıat Ünv. Fen ve üh. Bl. De. Scence and Eng. J. of Fıat Unv. 7 (4), 699-707, 005 7 (4), 699-707, 005 Sonlu Elemanla Yöntemn Kullanaak Aenkon otoun Hız-oment Kaaktetğnn Elde Edlme A. Gökhan YETGİN ve A.

Detaylı

EMEKLILIK SİSTEMLERİ SINAV SORULARI WEB-ARALIK 2015. Bireysel emeklilik sistemine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi(leri) yanlıştır?

EMEKLILIK SİSTEMLERİ SINAV SORULARI WEB-ARALIK 2015. Bireysel emeklilik sistemine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi(leri) yanlıştır? EMEKLILIK SİSTEMLERİ SINAV SORULARI WEB-ARALIK 2015 Sou-1 Bieysel emeklilik sistemine ilişkin olaak aşağıdakileden hangisi(lei) yanlıştı? I. Bieysel emeklilik sistemindeki biikimle Sosyal Güvenlik Sistemine

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İKİ BOYUTTA ETKİLEŞEN TUZAKLANMIŞ AŞIRI SOĞUK BOZONLAR

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İKİ BOYUTTA ETKİLEŞEN TUZAKLANMIŞ AŞIRI SOĞUK BOZONLAR T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İKİ BOYUTTA ETKİLEŞEN TUZAKLANMIŞ AŞIRI SOĞUK BOZONLAR Al hsan MEŞE DOKTORA TEZİ FİZİK ANABİLİM DALI Danışman :. Pof. D. Eol OKAN. Pof.D. Zeha AKDENİZ EDİRNE

Detaylı

Maliyet Performansının Ölçümü İçin Göreli Etkinlik Analizi: BIST Çimento Sektöründe Veri Zarflama Analizi Uygulaması

Maliyet Performansının Ölçümü İçin Göreli Etkinlik Analizi: BIST Çimento Sektöründe Veri Zarflama Analizi Uygulaması The PDF veson of an unedted manuscpt has been pee evewed and accepted fo publcaton. Based upon the publcaton ules of the jounal, the manuscpt has been fomatted, but not fnalzed yet. Befoe fnal publcaton,

Detaylı

ÜNİFORM OLMAYAN İÇ ISI ÜRETİMİ ETKİSİNDE UÇLARI SABİT BİR SİLİNDİRDE ELASTİK-PLASTİK GERİLME ANALİZİ

ÜNİFORM OLMAYAN İÇ ISI ÜRETİMİ ETKİSİNDE UÇLARI SABİT BİR SİLİNDİRDE ELASTİK-PLASTİK GERİLME ANALİZİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. De. J. Fac. Eng. Ach. Gazi Univ. Cilt 8, No 4, 33-44, 003 Vol 8, No 4, 33-44, 003 ÜNİFORM OLMAYAN İÇ ISI ÜRETİMİ ETKİSİNDE UÇLARI SABİT BİR SİLİNDİRDE ELASTİK-PLASTİK GERİLME

Detaylı

Optoelektronik Ara Sınav-Çözümler

Optoelektronik Ara Sınav-Çözümler Optelektk Aa Sıav-Çöümle s (.57 ) Su : Dğusal laak kutuplamış ışık ç elektk ala 5 π + t + ( + ) 5 velmekted. uada ala gelğ ˆ ˆ se bu ışık dalgasıı, a) aetk alaı (vektöel) ç b fade tüet ( pua) b) Otamı

Detaylı

BÖLÜM 2 KORUNUM DENKLEMLERİ

BÖLÜM 2 KORUNUM DENKLEMLERİ BÖLÜM KORUNUM DENKLEMLERİ.-Uzayda sabit konumlu sonlu kontol hacmi.- Debi.3- Haeketi takiben alınmış tüev.4- üeklilik denklemi.5- Momentum denklemi.6- Eneji Denklemi.7- Denklemlein bilançosu Kounum Denklemlei

Detaylı

BÖLÜM 5 İDEAL AKIŞKANLARDA MOMENTUMUN KORUNUMU

BÖLÜM 5 İDEAL AKIŞKANLARDA MOMENTUMUN KORUNUMU BÖLÜM 5 İDEAL AKIŞKANLARDA MOMENTUMUN KORUNUMU Linee İmpuls-Momentum Denklemi Haeket halinde bulunan bi cismin hehangi bi andaki doğusal hızı, kütlesi m olsun. Eğe dt zaman aalığında cismin hızı değişiyosa,

Detaylı

Üç Boyutlu Yapı-Zemin Etkileşimi Problemlerinin Kuadratik Sonlu Elemanlar ve Sonsuz Elemanlar Kullanılarak Çözümü

Üç Boyutlu Yapı-Zemin Etkileşimi Problemlerinin Kuadratik Sonlu Elemanlar ve Sonsuz Elemanlar Kullanılarak Çözümü ECAS Uluslararası Yapı ve Deprem Mühendslğ Sempozyumu, Ekm, Orta Doğu Teknk Ünverstes, Ankara, Türkye Üç Boyutlu Yapı-Zemn Etkleşm Problemlernn Kuadratk Sonlu Elemanlar ve Sonsuz Elemanlar Kullanılarak

Detaylı

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU 6.07.0 ÇOKLU REGRESON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-ON KATSAILARININ ORUMU ÇOKLU REGRESON MODELİ Ekonom ve şletmeclk alanlarında herhang br bağımlı değşken tek br bağımsız

Detaylı

ASTRONOTİK DERS NOTLARI 2014

ASTRONOTİK DERS NOTLARI 2014 YÖRÜNGE MEKANİĞİ Yöüngeden Hız Hesabı Küçük bi cismin yöüngesi üzeinde veilen hehangi bi noktadaki hızı ve bu hızın doğultusu nedi? Uydu ve çekim etkisinde bulunan cisim (Ye, gezegen, vs) ikili bi sistem

Detaylı

Matris Konverter Uygulaması. Matrix Converter Application

Matris Konverter Uygulaması. Matrix Converter Application Polteknk Degs Jounal of Polytechnc Clt:11 Sayı: s.19-198, 008 Vol: 11 No: pp.19-198, 008 Mats Konvete Uygulaması İsmal COŞKUN, Al SAYGIN, Mah DURSUN ÖZET Mats konvetele anahtalama topolojsndek gelşmelee

Detaylı

BEL RL ZAMAN PER YOTLU ÇOK ROTALI DÖNGÜSEL SEFERLER YAPAN ARAÇLARDAN KURULU Ç LOJ ST K S STEM NE L K N MATEMAT KSEL MODEL ÖNER S

BEL RL ZAMAN PER YOTLU ÇOK ROTALI DÖNGÜSEL SEFERLER YAPAN ARAÇLARDAN KURULU Ç LOJ ST K S STEM NE L K N MATEMAT KSEL MODEL ÖNER S BEL RL ZAMAN PER YOTLU ÇOK ROTALI DÖNGÜSEL SEFERLER YAPAN ARAÇLARDAN KURULU Ç LOJ ST K S STEM NE L K N MATEMAT KSEL MODEL ÖNER S Hüseyn Selçuk KILIÇ M. Bülent DURMU O LU Muat BASKAK Mamaa Ünestes stanbul

Detaylı

PİNYON-TİPİ TAKIMLA DİŞLİ İMALAT SİMÜLASYONUNDA EVOLVENT PARAMETRESİNİN EFEKTİF SINIRININ TAYİNİ

PİNYON-TİPİ TAKIMLA DİŞLİ İMALAT SİMÜLASYONUNDA EVOLVENT PARAMETRESİNİN EFEKTİF SINIRININ TAYİNİ Gaz Ünv. Müh. Mm. Fak. De. Jounal of the Faulty of Engneeng and Ahtetue of Gaz Unvesty Clt 31, No, 449-455, 16 Vol 31, No, 449-455, 16 PİNYON-TİPİ TAKIMLA DİŞLİ İMALAT SİMÜLASYONUNDA EVOLVENT PARAMETRESİNİN

Detaylı

SÜREKLİ PARAMETRELİ GENETİK ALGORİTMA YARDIMI İLE GENİŞ BANTLI VE ÇOK KATMANLI RADAR SOĞURUCU MALZEME TASARIMI

SÜREKLİ PARAMETRELİ GENETİK ALGORİTMA YARDIMI İLE GENİŞ BANTLI VE ÇOK KATMANLI RADAR SOĞURUCU MALZEME TASARIMI HAVACILIK VE UAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 005 CİLT SAYI (7-75) Süekl Paaetel Genetk Algota Yadıı İle Genş Bantlı ve Çok Katanlı Rada Soğuucu Malzee Tasaıı SÜREKLİ PARAMETRELİ GENETİK ALGORİTMA YARDIMI

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 36 Nisan 2013

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 36 Nisan 2013 Dumlupına Ünvestes Sosyal Blmle Degs Sayı 36 Nsan 23 VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE TÜRKİYE DE GIDA İMALATI YAPAN FİRMALARIN ETKİNLİKLERİNİN ÖLÇÜLMESİ Selahattn YAVUZ Yd.Doç.D., Ezncan Ünvestes İktsad ve İda

Detaylı

Asenkron Motorun Modellenmesi ve Modern Denetim Yöntemleri ile Hız Analizi

Asenkron Motorun Modellenmesi ve Modern Denetim Yöntemleri ile Hız Analizi Kaaelmas Fen ve Müh. Deg. 7():497-50, 017 Kaaelmas Fen ve Mühendslk Degs Deg web sayfası: http://fbd.beun.edu.t Aaştıma Makales Gelş tah / eceved : 01.07.016 Kabul tah / Accepted : 10.04.017 Asenkon Motoun

Detaylı

SENKRON RELÜKTANS MAKİNASININ ANALİZİ

SENKRON RELÜKTANS MAKİNASININ ANALİZİ SENKRON REÜKTANS MAKİNASNN ANAİZİ Esoy BEŞER 1 H.Taık DURU 2 Sai ÇAMUR 3 Biol ARİFOĞU 4 Esa KANDEMİR 5 Elektik Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fakültesi Koeli Ünivesitesi, Vezioğlu Kampusü, 411, Koeli

Detaylı

KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ SİSTEM SİMULASYONU KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ ÖRNEKLER BİR KUYRUK SİSTEMİNİN ÖRNEKLER

KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ SİSTEM SİMULASYONU KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ ÖRNEKLER BİR KUYRUK SİSTEMİNİN ÖRNEKLER KUYRUK SİSTEMİ VE SİSTEM SİMULASYONU 5. KUYRUK SİSTEMLERİ Bi kuyuk sistemi; hizmet veen bi veya biden fazla sevise sahipti. Sisteme gelen müşteile tüm sevislei dolu bulusa, sevisin önündeki kuyuğa ya da

Detaylı

PI kontrolcü tabanlı yeni bir kontrol yapısının yükseltici DA-DA çevirici için tasarımı

PI kontrolcü tabanlı yeni bir kontrol yapısının yükseltici DA-DA çevirici için tasarımı SAÜ Fen Bl De 20. Clt, 3. Sayı, s. 597-603, 2016 kontolcü tabanlı yen b kontol yapısının yükseltc DA-DA çevc çn tasaımı Fauk Yalçın * ÖZ 13.07.2016 Gelş/Receved, 25.08.2016 Kabul/Accepted do: 10.16984/saufenblde.47764

Detaylı

Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Biyometri ve Genetik Anabilim Dalı, Erzurum. *

Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Biyometri ve Genetik Anabilim Dalı, Erzurum. * Anadolu Taım Blm. Deg., 0,6:0-3 Anadolu J Ag c, 0,6:0-3 Aaştıma Reseach GE OTĐP ÇEVRE ETKĐLEŞĐMĐ Đ BELĐRLE MEĐ DE KULLA ILA PARAMETRĐK VE PARAMETRĐK OLMAYA KARARLILIK A ALĐĐ YÖ TEMLERĐ ARAI DAKĐ ĐLĐŞKĐ

Detaylı

BÖLÜM 1 ELEKTRİK ALANLARI

BÖLÜM 1 ELEKTRİK ALANLARI BÖLÜM 1 ELEKTRİK ALANLARI 1.1. ELEKTRİK YÜKLERİNİN ÖZELLİKLERİ Elektk yükü aşağıdak özellklee sahpt: 1. Doğada atı ve eks olmak üzee k tü yük bulunmaktadı. Aynı yükle bblen tele, faklı yükle se bblen çekele.

Detaylı

FİZ101 FİZİK-I. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B Grubu 3. Bölüm (Doğrusal Hareket) Özet

FİZ101 FİZİK-I. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B Grubu 3. Bölüm (Doğrusal Hareket) Özet FİZ11 FİZİK-I Ankaa Üniesitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B Gubu 3. Bölüm (Doğusal Haeket) Özet.1.14 Aysuhan Ozansoy Haeket Nedi? Mekanik; kuetlei e onlaın cisimle üzeine etkileini inceleyen fizik dalıdı

Detaylı

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ankara Aysuhan OZANSOY

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ankara Aysuhan OZANSOY FİZ11 FİZİK Ankaa Üniesitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ankaa Aysuhan OZANSOY Bölüm-III : Doğusal (Bi boyutta) Haeket 1. Ye değiştime e Haeketin Tanımı 1.1. 1 Mekanik Nedi? 1.. Refeans çeçeesi, Konum, Ye

Detaylı

MATLAB GUI TABANLI ELEKTROMIKNATIS DEVRE TASARIMI VE ANALİZİ

MATLAB GUI TABANLI ELEKTROMIKNATIS DEVRE TASARIMI VE ANALİZİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 005 : 11 : 1 : 13-19

Detaylı

DUAL KUATERNİYONLAR ÜZERİNDE SİMPLEKTİK GEOMETRİ E. ATA

DUAL KUATERNİYONLAR ÜZERİNDE SİMPLEKTİK GEOMETRİ E. ATA DÜ Fe Blmle Esttüsü Degs Dual Kuateyola 6. Sayı (Em l004) Üzede Smlet Geomet DUAL KUATERNİYONLAR ÜZERİNDE SİMLEKTİK GEOMETRİ E. ATA Özet Bu maalede dual uateyola üzede smlet gu, smlet etö uzayı e smlet

Detaylı

Otomatik Depolama Sistemlerinde Kullanılan Mekik Kaldırma Mekanizmasının Analizi

Otomatik Depolama Sistemlerinde Kullanılan Mekik Kaldırma Mekanizmasının Analizi Uluslaaası Katılımlı 17. Makina Teoisi Sempozyumu, İzmi, 14-17 Hazian 21 Otomatik Depolama Sistemleinde Kullanılan Mekik Kaldıma Mekanizmasının Analizi S.Telli Çetin * A.E.Öcal O.Kopmaz Uludağ Ünivesitesi

Detaylı

EKSENEL ÇEKMEYE MARUZ DELİKLİ SONSUZ PLAĞA SİLİNDİRİK PARÇANIN ÇAKILMASI PROBLEMİ

EKSENEL ÇEKMEYE MARUZ DELİKLİ SONSUZ PLAĞA SİLİNDİRİK PARÇANIN ÇAKILMASI PROBLEMİ PAMUKKAL ÜNİVRSİTSİ MÜHNDİ SLİK FAKÜLTSİ PAMUKKAL UNIVRSITY NGINRING COLLG MÜHNDİSLİK BİLİMLRİ DRGİSİ JOURNAL OF NGINRING SCINCS YIL CİLT SAYI SAYFA : 00 : 8 : 3 : 83-9 KSNL ÇKMY MARUZ DLİKLİ SONSUZ PLAĞA

Detaylı

Nokta (Skaler) Çarpım

Nokta (Skaler) Çarpım Nokta (Skale) Çapım Statikte bazen iki doğu aasındaki açının, veya bi kuvvetin bi doğuya paalel ve dik bileşenleinin bulunması geeki. İki boyutlu poblemlede tigonometi ile çözülebili, ancak 3 boyutluda

Detaylı

Ağırlık Kuv. / Atalet Kuv. Viskoz Kuv. / Atalet Kuv. Basınç Kuv. / Atalet Kuv. Basınç ve basınç farkının önemli olduğu problemler

Ağırlık Kuv. / Atalet Kuv. Viskoz Kuv. / Atalet Kuv. Basınç Kuv. / Atalet Kuv. Basınç ve basınç farkının önemli olduğu problemler INS 6 Hidolik Hidolik Anabili Dalı Uygulaa Model benzeşii, fiziksel bi olayın laboatuvada yaılan benzeine o olayın fiziksel odeli deni. Geoetik benzeşi, odel ve ototite bibiine kaşı gelen uzunlukla aasında

Detaylı

ZKÜ Mühendislik Fakültesi - Makine Mühendisliği Bölümü ISI VE TERMODİNAMİK LABORATUVARI Sudan Suya Türbülanslı Akış Isı Değiştirgeci Deney Föyü

ZKÜ Mühendislik Fakültesi - Makine Mühendisliği Bölümü ISI VE TERMODİNAMİK LABORATUVARI Sudan Suya Türbülanslı Akış Isı Değiştirgeci Deney Föyü ZKÜ Müendslk Fakültes - Makne Müendslğ Bölümü Sudan Suya Türbülanslı Akış Isı Değştrge Deney Föyü Şekl. Sudan suya türbülanslı akış ısı değştrge (H950 Deneyn adı : Boru çnde sudan suya türbülanslı akışta

Detaylı

İ. T. Ü İ N Ş A A T F A K Ü L T E S İ - H İ D R O L İ K D E R S İ Model Benzeşimi

İ. T. Ü İ N Ş A A T F A K Ü L T E S İ - H İ D R O L İ K D E R S İ Model Benzeşimi İ.. Ü İ N Ş A A F A K Ü E S İ - H İ D R O İ K D E R S İ Model Benzeşii Model benzeşii, fiziksel bi olayın laboatuvada yaılan benzeine o olayın fiziksel odeli deni. Geoetik benzeşi, odel ve ototite bibiine

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÜÇ CİSİMLİ KABLOLU UYDU SİSTEMİNİN DİNAMİĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Müh.

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÜÇ CİSİMLİ KABLOLU UYDU SİSTEMİNİN DİNAMİĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Müh. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÜÇ CİSİMLİ KABLOLU UYDU SİSTEMİNİN DİNAMİĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Ehan TOPAL Anablm Dalı : Uçak ve Uzay Mühendslğ Pogamı : Dsplnle Aası Pogam HAZİRAN

Detaylı

TOPSIS Yöntemi ile Finansal Performans Değerlendirmesi: XUTEK Üzerinde Bir Uygulama

TOPSIS Yöntemi ile Finansal Performans Değerlendirmesi: XUTEK Üzerinde Bir Uygulama Muhasebe ve Fnansman Degs Temmuz/2017 TOPSIS Yöntem le Fnansal Pefomans Değelendmes: XUTEK Üzende B Uygulama Çağatay ORÇUN B. Selman EREN ÖZET Bu çalışmada, Bosa İstanbul da (BIST) şlem göen teknoloj şketlenn

Detaylı

Elektromanyetik Dalga Teorisi

Elektromanyetik Dalga Teorisi lkomanyk Dalga Tos Ds-1 Dfansyl Fomda awll Dnklml İngal Fomda awll Dnklml Fazöln Kullanımı Zamanda amonk Alanla alzm Oamı Dalga Dnklml B awll Dnklmlnn Dfansyl Fomu D. D ρ. B Faaday Kanunu Amp Kanunu Gauss

Detaylı

DOĞRUSAL HAREKETLİ ASENKRON MOTOR PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ VE MATEMATİKSEL MODELLENMESİ

DOĞRUSAL HAREKETLİ ASENKRON MOTOR PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ VE MATEMATİKSEL MODELLENMESİ DOĞRUSL HREKETLİ SENKRON MOTOR PRMETRELERİNİN BELİRLENMESİ E MTEMTİKSEL MODELLENMESİ Eme ÖZKOP dem Sefa KPINR, Elektk-Elektonk Mühenlğ Bölümü Mühenlk Fakültes Kaadenz Teknk Ünvestes, 6080, Tabzon e-posta:

Detaylı

ÖRNEK SET 5 - MBM 211 Malzeme Termodinamiği I

ÖRNEK SET 5 - MBM 211 Malzeme Termodinamiği I ÖRNE SE 5 - MBM Malzeme ermdnamğ I 5 ºC de ve sabt basınç altında, metan gazının su buharı le reaksynunun standart Gbbs serbest enerjs değşmn hesaplayın. Çözüm C O( ( ( G S S S g 98 98 98 98 98 98 98 Madde

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR wwwteknolojkarastrmalarcom ISSN:1304-4141 Makne eknolojler Elektronk Dergs 00 (4 1-14 EKNOLOJİK ARAŞIRMALAR Makale Klask Eş Eksenl (Merkezl İç İçe Borulu Isı Değştrcsnde Isı ransfer ve Basınç Kaybının

Detaylı

SIVI JEOTERMAL SAHALAR İÇİN GENELLEŞTİRİLMİŞ TANK MODELLERİ

SIVI JEOTERMAL SAHALAR İÇİN GENELLEŞTİRİLMİŞ TANK MODELLERİ 193 SIVI JEOTERMAL SAHALAR İÇİN GENELLEŞTİRİLMİŞ TANK MODELLERİ Ömer İnanç TÜREYEN Mustafa ONUR Hülya SARAK ÖZET Bu çalışmada sıvı jeotermal rezervuarların basınç ve sıcaklık davranışlarının tahmini amacıyla

Detaylı

FARKLI REGRESYON YÖNTEMLERİ İLE BETA KATSAYISI ANALİZİ

FARKLI REGRESYON YÖNTEMLERİ İLE BETA KATSAYISI ANALİZİ FARKLI REGRESYON YÖNTEMLERİ İLE BETA KATSAYISI ANALİZİ M.Ensar YEŞİLYURT (*) Flz YEŞİLYURT (**) Özet: Özellkle uzak verlere sahp ver setlernn analz edlmesnde en küçük kareler tahmnclernn kullanılması sapmalı

Detaylı

BASAMAK TİPİ DEVRE YAPISI İLE ALÇAK GEÇİREN FİLTRE TASARIMI

BASAMAK TİPİ DEVRE YAPISI İLE ALÇAK GEÇİREN FİLTRE TASARIMI BASAMAK TİPİ DEVRE YAPISI İE AÇAK GEÇİREN FİTRE TASARIMI Adnan SAVUN 1 Tugut AAR Aif DOMA 3 1,,3 KOÜ Mühendislik Fakültesi, Elektonik ve abeleşme Müh. Bölümü 41100 Kocaeli 1 e-posta: adnansavun@hotmail.com

Detaylı

SİSTEM SİMULASYONU KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ

SİSTEM SİMULASYONU KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ SİSTEM SİMULASYONU KUYRUK SİSTEMLERİ KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ Bi kuyuk sistemi; hizmet veen bi veya biden fazla sevise sahipti. Sisteme gelen müşteile tüm sevislei dolu bulusa, sevisin önündeki kuyuğa

Detaylı

BİLGİSAYAR GRAFİKLERİNDE YENİ BİR IŞIKLANDIRMA MODELİ

BİLGİSAYAR GRAFİKLERİNDE YENİ BİR IŞIKLANDIRMA MODELİ EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) BİLGİSAYAR GRAFİKLERİNDE YENİ BİR IŞIKLANDIRMA MODELİ Muat KURT Uluslaaası Blgsaya Anablm Dalı Blm Dalı Kodu : 619.0.04 Sunuş Tah : 06.08.007

Detaylı

NİTEL TERCİH MODELLERİ

NİTEL TERCİH MODELLERİ NİTEL TERCİH MODELLERİ 2300 gözlem sayısı le verlen değşkenler aşağıdak gbdr: calsma: çocuk çalışıyorsa 1, çalışmıyorsa 0 (bağımlı değşken) Anne_egts: Anne eğtm sevyes Baba_egts: Baba eğtm sevyes Kent:

Detaylı

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Ünsal M.; Varol, A.: Soğutma Kulelernn Boyutlandırılması İçn Br Kuramsal 8 Mayıs 990, S: 8-85, Adana 4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Asaf Varol Fırat Ünverstes, Teknk Eğtm Fakültes,

Detaylı

YX = b X +b X +b X X. YX = b X +b X X +b X. katsayıları elde edilir. İlk olarak denklem1 ve denklem2 yi ele alalım ve b

YX = b X +b X +b X X. YX = b X +b X X +b X. katsayıları elde edilir. İlk olarak denklem1 ve denklem2 yi ele alalım ve b Kadelen Bisküvi şiketinin on şehideki eklam statejisi Radyo-TV ve Gazete eklamı olaak iki şekilde geçekleşmişti. Bu şehiledeki satış, Radyo-TV ve Gazete eklam veilei izleyen tabloda veilmişti. Şehi No

Detaylı

FZM450 Elektro-Optik. 7.Hafta. Fresnel Eşitlikleri

FZM450 Elektro-Optik. 7.Hafta. Fresnel Eşitlikleri FZM45 leko-ok 7.Hafa Feel şlkle 28 HSaı 1 7. Hafa De İçeğ Feel şlkle Yaıma Kıılma lekomayek dalgaı dalga özellkle kullaaak ışığı faklı kıılma de ah yüzeydek davaışı celeecek 28 HSaı 2 Feel şlkle-1 Şekldek

Detaylı

Türkiye de Jeotermal Enerji ve Potansiyeli

Türkiye de Jeotermal Enerji ve Potansiyeli Temiz Enerji Günleri İTÜ Elektrik Mühendisliği Kulübü 6-7 Mart 2013 Türkiye de Jeotermal Enerji ve Potansiyeli Abdurrahman SATMAN İTÜ Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü İTÜ Enerji Enstitüsü Konvansiyonel

Detaylı

ÖLÇÜLMÜ AKUST K VE T TRE M VER LER ÜZER NDEK PARAZ TLER N AYIKLANMASI

ÖLÇÜLMÜ AKUST K VE T TRE M VER LER ÜZER NDEK PARAZ TLER N AYIKLANMASI ÖLÇÜLMÜ AKUST K VE T TRE M VER LER ÜZER NDEK PARAZ TLER N AYIKLANMASI Ohan ÇAKAR* ve Kenan Yüce ANLITÜRK** *Aa. Gö. Y.Müh..T.Ü. Makna Fakültes ** Doç.D..T.Ü. Makna Fakültes ÖZET Patkte ölçülen velen tümünde

Detaylı

Müzeyyen Bulut Özek Accepted: July 2010. ISSN : 1308-7231 muzeyyen_bulut@hotmail.com 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey

Müzeyyen Bulut Özek Accepted: July 2010. ISSN : 1308-7231 muzeyyen_bulut@hotmail.com 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey ISSN:306-3 e-jonal of Ne Wold Scences Academy 200, Volme: 5, Nmbe: 3, Atcle Nmbe: A004 ENGINEERING SCIENCES Receved: Jne 2009 Müzeyyen Blt Özek Accepted: Jly 200 Z. Hakan Akpolat Sees : A Fat Unvesty ISSN

Detaylı

ARAÇ YOL YÜKLERİNİN DIŞ DİKİZ AYNAYA ETKİLERİ VE DIŞ DİKİZ AYNA TİTREŞİM PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ

ARAÇ YOL YÜKLERİNİN DIŞ DİKİZ AYNAYA ETKİLERİ VE DIŞ DİKİZ AYNA TİTREŞİM PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ OTEKON 4 7 Otomotiv Teknolojilei Kongesi 6 7 Mayıs 04, BURSA ARAÇ YOL YÜKLERİNİN DIŞ DİKİZ AYNAYA ETKİLERİ VE DIŞ DİKİZ AYNA TİTREŞİM PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ Basi ÇALIŞKAN *, İan KAMAŞ *, Tane KARSLIOĞLU

Detaylı

BÖLÜM 2 GAUSS KANUNU

BÖLÜM 2 GAUSS KANUNU BÖLÜM GAUSS KANUNU.1. ELEKTRİK AKISI Elektik akısı, bi yüzeyden geçen elektik alan çizgileinin sayısının bi ölçüsüdü. Kapalı yüzey içinde net bi yük bulunduğunda, yüzeyden geçen alan çizgileinin net sayısı

Detaylı

Fresnel Denklemleri. 2008 HSarı 1

Fresnel Denklemleri. 2008 HSarı 1 Feel Deklemle 8 HSaı 1 De İçeğ Aa Yüzeyde Mawell Deklemle Feel şlkle Yaıma Kıılma 8 HSaı Kayak(la Oc ugee Hech, Alfed Zajac Addo-Weley,199 Kuaum leko-diamğ (KDİ, Rchad Feyma, (Çev. Ömü Akyuz, NAR Yayılaı,

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ 11. SINIF KONU ANLATIMLI. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ 4 Manyetzma 1.. Ünte 4. Konu (Manyetzma) A nın Çözümle P 1 1 3. Üzenen akımı geen yaıçaplı b halkanın

Detaylı

Merkezi Eğilim (Yer) Ölçüleri

Merkezi Eğilim (Yer) Ölçüleri Merkez Eğlm (Yer) Ölçüler Ver setn tanımlamak üzere kullanılan ve genellkle tüm elemanları dkkate alarak ver setn özetlemek çn kullanılan ölçülerdr. Ver setndek tüm elemanları temsl edeblecek merkez noktasına

Detaylı

Akışkanların Dinamiği

Akışkanların Dinamiği Akışkanların Dinamiği Akışkanların Dinamiğinde Kullanılan Temel Prensipler Gaz ve sıvı akımıyla ilgili bütün problemlerin çözümü kütlenin korunumu, enerjinin korunumu ve momentumun korunumu prensibe dayanır.

Detaylı

ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ

ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ Emel KOCADAYI EGE ÜNİVERSİTESİ MÜH. FAK., KİMYA MÜH. BÖLÜMÜ, 35100-BORNOVA-İZMİR ÖZET Bu projede, Afyon Alkalot Fabrkasından

Detaylı

Adi Diferansiyel Denklemler NÜMERİK ANALİZ. Adi Diferansiyel Denklemler. Adi Diferansiyel Denklemler

Adi Diferansiyel Denklemler NÜMERİK ANALİZ. Adi Diferansiyel Denklemler. Adi Diferansiyel Denklemler 6.4.7 NÜMERİK ANALİZ Yrd. Doç. Dr. Hatce ÇITAKOĞLU 6 Müendslk sstemlernn analznde ve ugulamalı dsplnlerde türev çeren dferansel denklemlern analtk çözümü büük öneme saptr. Sınır değer ve/vea başlangıç

Detaylı

MEKANİK TİTREŞİMLER. (Dynamics of Machinery, Farazdak Haideri, 2007)

MEKANİK TİTREŞİMLER. (Dynamics of Machinery, Farazdak Haideri, 2007) MEKANİK TİTREŞİMLER TİTREŞİM ÖLÇÜMÜ: Titeşim ölçümü oldukça kapsamlı bi koudu ve mekaik, elektik ve elektoik bilgisi içeiklidi. Titeşim ölçümleide titeşim geliği (ye değiştime-displacemet, hız-velocity

Detaylı

PÜRÜZLÜ AÇIK KANAL AKIMLARINDA DEBİ HESABI İÇİN ENTROPY YÖNTEMİNİN KULLANILMASI

PÜRÜZLÜ AÇIK KANAL AKIMLARINDA DEBİ HESABI İÇİN ENTROPY YÖNTEMİNİN KULLANILMASI PÜRÜZLÜ AÇIK KANAL AKIMLARINDA DEBİ HESABI İÇİN ENTROPY YÖNTEMİNİN KULLANILMASI Mehmet ARDIÇLIOĞLU *, Galp Seçkn ** ve Özgür Öztürk * * Ercyes Ünverstes, Mühendslk Fakültes, İnşaat Mühendslğ Bölümü Kayser

Detaylı

YENİ NESİL ASANSÖRLERİN ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

YENİ NESİL ASANSÖRLERİN ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ YENİ NESİL ASANSÖRLERİN ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET Egün ALKAN Elk.Y.Müh. Buga Otis Asansö Sanayi ve Ticaet A.Ş. Tel:0212 323 44 11 Fax:0212 323 44 66 Balabandee Cad. No:3 34460 İstinye-İstanbul

Detaylı

YAPILARIN ENERJİ ESASLI TASARIMI İÇİN BİR HESAP YÖNTEMİ

YAPILARIN ENERJİ ESASLI TASARIMI İÇİN BİR HESAP YÖNTEMİ YAPILARI EERJİ ESASLI TASARIMI İÇİ BİR HESAP YÖTEMİ Araş. Gör. Onur MERTER Araş. Gör. Özgür BOZDAĞ Prof. Dr. Mustafa DÜZGÜ Dokuz Eylül Ünverstes Dokuz Eylül Ünverstes Dokuz Eylül Ünverstes Fen Blmler Ensttüsü

Detaylı

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu Eylül Deneme Sınavı (Prof.Dr.Ventsslav Dmtrov) Konu: Elektrk Devrelernde İndüktans Soru. Şekldek gösterlen devrede lk anda K ve K anahtarları açıktır. K anahtarı kapatılıyor ve kondansatörün gerlm U ε/

Detaylı

TANIMLAYICI İSTATİSTİKLER

TANIMLAYICI İSTATİSTİKLER 4 TANIMLAYICI İSTATİSTİKLER 4.. Mekez Eğlm Ölçüle 4... Atmetk Otalama 4... Ağılıklı Atmetk Otalama 4... Geometk Otalama 4..4. Hamok Otalama 4..5 Kuadatk Otalama 4..6. Medya 4..7. Katlle 4..8. Decle ve

Detaylı

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının 1 DİĞER ÖZEL İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL DİYAGRAMLARI X, R, p, np, c, u ve dğer kontrol dyagramları statstksel kalte kontrol dyagramlarının temel teknkler olup en çok kullanılanlarıdır. Bu teknkler ell

Detaylı

Rasgele Değişken Üretme Teknikleri

Rasgele Değişken Üretme Teknikleri Rasgele Değşken Üretme Teknkler Amaç Smülasyon modelnn grdlern oluşturacak örneklern üretlmes Yaygın olarak kullanılan ayrık veya sürekl dağılımların örneklenmes sürecn anlamak Yaygın olarak kullanılan

Detaylı

Meteorolojik Verilerin Yapay Sinir Ağları Đle Modellenmesi

Meteorolojik Verilerin Yapay Sinir Ağları Đle Modellenmesi KSÜ Fen ve Mühendslk Dergs, 10(1), 2007 148 KSU Journal of Scence and Engneerng, 10(1), 2007 Meteorolojk Verlern Yapay Snr Ağları Đle Modellenmes Kemal ATĐK 1, Emrah DENĐZ 1, Enver YILDIZ 2 1 ZKÜ. Karabük

Detaylı

5 ÖABT / MTL ORTAÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ TG. 678 ( sin + cos )( sin- cos )( sin+ cos ) lim sin- cos " = lim ( sin+ cos ) = bulunu. ". # # I = sin d = sin sin d sin = u sin d = dv du = sin : cos

Detaylı

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Türkye İnşaat Mühendslğ, XVII. Teknk Kongre, İstanbul, 2004 İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Nur MERZİ 1, Metn NOHUTCU, Evren YILDIZ 1 Orta Doğu Teknk Ünverstes, İnşaat Mühendslğ Bölümü, 06531 Ankara

Detaylı

TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH

TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH Dr Türkmen Göksel Ankara Ünverstes Syasal Blgler Fakültes Özet Bu makalede teknoloj sevyesnn pyasa rekabet ve refah sevyes üzerndek etkler matematksel br model le ncelenecektr

Detaylı

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE BULANIK ORTAMDA ETKİNLİK ÖLÇÜMLERİ VE ÜNİVERSİTELERDE BİR UYGULAMA

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE BULANIK ORTAMDA ETKİNLİK ÖLÇÜMLERİ VE ÜNİVERSİTELERDE BİR UYGULAMA T.C. SÜLEYAN DEİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİLER ENSTİTÜSÜ İŞLETE ANABİLİ DALI VERİ ZARFLAA ANALİZİ İLE BULANIK ORTADA ETKİNLİK ÖLÇÜLERİ VE ÜNİVERSİTELERDE BİR UYGULAA DOKTORA TEZİ KENAN OĞUZHAN ORUÇ Tez

Detaylı

Müh. Mehmet ÖZAKINCI. Anabilim Dalı : MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ

Müh. Mehmet ÖZAKINCI. Anabilim Dalı : MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ İTANUL TEKNİK ÜNİVERİTEİ FEN İLİMLERİ ENTİTÜÜ TAAKALI KOMPOZİT PLAKLARIN TİTREŞİM ANALİZİ YÜKEK LİAN TEZİ Mü. Memet ÖZAKINCI Anablm Dalı : MAKİNA MÜHENDİLİĞİ Pogamı : MAKİNA DİNAMİĞİ TİTREŞİM VE AKUTİĞİ

Detaylı

Şek. 1 () t e bağlayan diferansiyel denklemi elde ediniz. (5p) H s

Şek. 1 () t e bağlayan diferansiyel denklemi elde ediniz. (5p) H s YTÜ EEKTONİK VE HABEEŞME MÜHENDİSİĞİ BÖÜMÜ DEVEE VE SİSTEME ANABİİM DAI DEVE VE SİSTEM ANAİZİ DESİ. VİZE_ÇÖZÜMEİ Soru : Şekl dek derey göz önüne alarak k t t Şek. a) () t ı k () t e bağlayan dferansyel

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TRİBOLOJİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TRİBOLOJİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TRİBOLOJİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ DENEY ADI RADYAL KAYMALI YATAKLARDA SÜRTÜNME KUVVETİNİN ÖLÇÜLMESİ DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ YRD.DOÇ.DR.

Detaylı

En Küçük Kareler Ve Toplam En Küçük Kareler Yöntemleri İle Deformasyon Analizi

En Küçük Kareler Ve Toplam En Küçük Kareler Yöntemleri İle Deformasyon Analizi En Küçük Kaele Ve oplam En Küçük Kaele Yöntemlei İle Defomasyon nalizi Mustafa CR,evfik YN, Ohan KYILMZ Özet u çalışmada, oplam En Küçük Kaele (EKK) yönteminin defomasyon analizinde uygulanması, elde edilen

Detaylı

Bölüm 6: Newton un Hareket Yasalarının Uygulamaları:

Bölüm 6: Newton un Hareket Yasalarının Uygulamaları: (Kimya Bölümü A Gubu 17.11.016) Bölüm 6: Newton un Haeket Yasalaının Uygulamalaı: 1. Bazı Sabit Kuetle 1.1. Yeçekimi 1.. Geilme 1.3. Nomal Kuet. Newton un I. Yasasının Uygulamalaı: Dengedeki Paçacıkla

Detaylı

QKUIAN. SAĞLIK BAKANLIĞI_ KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

QKUIAN. SAĞLIK BAKANLIĞI_ KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi V tsttşfaktör T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Il Kamu Hastaneler Brlğ Genel Sekreterlğ Kanun Eğtm ve Araştırma Hastanes Sayı ı 23618724/?ı C.. Y** 08/10/2015 Konu : Yaklaşık Malyet

Detaylı

Batman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2014 Yılı. Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Batman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2014 Yılı. Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarının Değerlendirilmesi Batman Ünivesitesi Beden Eğitimi ve Spo Yüksekokulu 2014 Yılı Özet: Özel Yetenek Sınavı Sonuçlaının Değelendiilmesi Mehmet Emin YILDIZ 1* Buak GÜRER 2 Ubeyde GÜLNAR 1 1 Batman Ünivesitesi Beden Eğitimi

Detaylı

UZAY VEKTÖR KONTROL ALGORİTMASI KULLANAN MATRİS ÇEVİRİCİDEN BESLENEN ASENKRON MOTORUN V/F KONTROLÜ

UZAY VEKTÖR KONTROL ALGORİTMASI KULLANAN MATRİS ÇEVİRİCİDEN BESLENEN ASENKRON MOTORUN V/F KONTROLÜ UZAY VEKTÖR KONTROL ALGORİTMASI KULLANAN MATRİS ÇEVİRİCİDEN BESLENEN ASENKRON MOTORUN V/F KONTROLÜ Ebubek ERDEM 1 Yetkn TATAR 2 Sedat SÜNTER 3 1,2 Fıat Ünvestes Mühendslk Fakültes Blgsaya Bölümü, Elazığ.

Detaylı

Akım sel derinlik azalacak, nehir ise artarak devam eder. Dolayısıyla bu durum hidrolik bir problem olarak karşımıza çıkar.

Akım sel derinlik azalacak, nehir ise artarak devam eder. Dolayısıyla bu durum hidrolik bir problem olarak karşımıza çıkar. Akı sel denlk azalacak, ne se ataak deva ede. Dolayısıyla bu duu dolk b poble olaak kaşııza çıka. 5.3.3 Kanal En kestnn Daalası Duuu E E B k B k Akı en kestn daalası duuunda; gakten göüldüğü gb: Akı sel

Detaylı

YENİ BİR BORÇ ÖDEME MODELİ A NEW LOAN AMORTIZATION MODEL

YENİ BİR BORÇ ÖDEME MODELİ A NEW LOAN AMORTIZATION MODEL Süleyma Demel Üvestes Sosyal Blmle Esttüsü DegsYıl: 203/, Sayı:7 Joal of Süleyma Demel Uvesty Isttte of Socal ScecesYea: 203/, Nme:7 YENİ Bİ BOÇ ÖDEME MODELİ ÖZET Allah EOĞLU Bakala taafıa e çok kllaıla

Detaylı

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır.

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır. UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ Posson: H o: Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmektedr. H a : Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmemektedr. Böyle br hpotez test edeblmek çn, önce Posson dağılım parametres

Detaylı

KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM TALEP SİSTEMİ YAKLAŞIMIYLA ANALİZİ

KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM TALEP SİSTEMİ YAKLAŞIMIYLA ANALİZİ Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yıl: 2007/2, Sayı: 6 Journal of Suleyman Demrel Unversty Insttue of Socal Scences Year: 2007/2, Number: 6 KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ İMALAT SANAYİ SEKTÖRLERİNİN PROMETHEE MULTIMOORA VE SMAA-2 YÖNTEMLERİYLE SIRALANMASI

TÜRKİYE DEKİ İMALAT SANAYİ SEKTÖRLERİNİN PROMETHEE MULTIMOORA VE SMAA-2 YÖNTEMLERİYLE SIRALANMASI Endüst Mühendslğ Degs Clt: 27 Sayı: 2 Sayfa: (28-44) Makale Tükye dek İmalat Sanay Sektölenn Pomethee Multmooa ve Smaa-2 Yöntemleyle Sıalanması TÜRKİYE DEKİ İMALAT SANAYİ SEKTÖRLERİNİN PROMETHEE MULTIMOORA

Detaylı

Örnek 1. Çözüm: Örnek 2. Çözüm: 60 30000 300 60 = = = 540

Örnek 1. Çözüm: Örnek 2. Çözüm: 60 30000 300 60 = = = 540 Önek 1 1.8 kn yük altında 175 dev/dak dönen bi mil yatağında çalışacak bilyeli ulman için, 5 saat ömü ve %9 güvenililik istemekteyiz. Öneğin SKF kataloğundan seçmemiz geeken inamik yük sayısı (C 1 ) nedi?

Detaylı

Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği *

Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği * İMO Teknk Derg, 28 4393-447, Yazı 29 Şddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetk Algortma le Belrlenmes: GAP Örneğ * Hall KARAHAN* M. Tamer AYVAZ** Gürhan GÜRARSLAN*** ÖZ Bu çalışmada, Genetk Algortma (GA)

Detaylı