SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN"

Transkript

1 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına aşağıda belirtilen Anabilim Dallarında Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında öğrenci alınacaktır. BAŞVURU KOŞULLARI: 1-İlgili puanı türünden en az 55 puan alınmış olması gerekir. (2012 Sonbahar ve sonrası ) 2-Doktora programına başvuracak Türkiye Cumhuriyeti ve Yabancı uyruklu adayların İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Çince, Japonca ve Farsça dillerinin herhangi birinden KPDS, ÜDS, YDS den en az 55 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olması gerekir. 3-Yanlış bilgi, eksik belge ve posta yolu ile yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir. BAŞVURU ŞEKLİ: 1-Müracaatlar; internet üzerinden 20 Temmuz 2015 tarihinden 03 Ağustos 2015 saat 17: 00 ye kadar https://enstitu.selcuk.edu.tr/bform/ adresinden yapılacaktır. 2-Kişisel bilgilerinizi https://enstitu.selcuk.edu.tr/bform/ adresindeki online başvuru formuna girerek kaydediniz. Kayıt işleminden sonra kontrol butonu yardımıyla başvurunuzun sonucunu kontrol ediniz. 3-Bilgilerinizi kaydettikten sonra bu sayfanın veya Başvuru Kontrol sayfasının çıktısını hangi Bilim Dalına başvurduğunuzu belgelemek için yazdırınız. 4-İstenen belgeleri 22 Temmuz - 04 Ağustos 2015 saat 17:00 ye kadar mesai saatleri içerisinde Enstitümüze şahsen veya noterden vekalet verdiğiniz kişi aracılığı ile teslim ediniz. 5- İnternet Başvurularındaki yapılmak istenen düzeltmeler müracaat tarihleri içerisinde Enstitümüze verilecek dilekçe ve ekindeki nüfus cüzdan fotokopisi ile talep edilmelidir. 6-Adaylar ancak bir Bilim Dalına başvuruda bulunabilirler. ÖNEMLİ TARİHLER: İnternetten Başvuru tarihi: 20 Temmuz 2015 tarihinden 03 Ağustos 2015 saat 17: 00 ye kadar https://enstitu.selcuk.edu.tr/bform/ adresinden yapılacaktır İstenen belgelerin şahsen teslim tarihi: 22 Temmuz - 04 Ağustos 2015 tarihlerinde, mesai gün ve saatlerinde, saat 17:00 ye kadar Yazılı bilim sınavının tarih ve yeri: 11 Ağustos 2015 tarihinde, saat: da ilgili Fakültelerin Ana Bilim Dalı Başkanlıklarında yapılacaktır. Sonuçların ilanı : 13 Ağustos 2015 tarihinden itibaren Enstitümüz web sayfasından duyurulacaktır. Kesin kayıt tarihi : Ağustos 2015 tarihi saat 17:00 ye kadar. Yedek aday ilanı tarihi : 25 Ağustos 2015 ÖN KAYITTA TESLİM EDİLECEK BELGELER: 1- Başvuru dilekçesi; Yüksek Lisans ve Doktora Programı için ön kayıt başvuru dilekçesi adresinden temin edilebilir. 2- Yüksek Lisans Programına müracaatta lisans diploma/mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi; Doktora Programına müracaatta ise Lisans ve Yüksek Lisans diploma/mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi (Lisans/Yüksek Lisans Eğitimini yurtdışında tamamlayan adayların Yüksek Öğretim Kurulundan alacağı Diploma Denklik Belgesi gereklidir.) 3- Yüksek Lisans Programına müracaatta Lisans transkriptinin; Doktora Programına müracaatta ise Lisans ve Yüksek Lisans transkriptinin aslı ve fotokopisi. 4- sonuç belgesinin ÖSYM çıktısı (Evrak tesliminde adayın ÖSYM şifresi ile kontrol edilecektir.) 5- Doktora Programına müracaat için Yabancı Dil Sonuç Belgesinin ÖSYM çıktısı (Evrak tesliminde adayın ÖSYM şifresi ile kontrol edilecektir.) 6- Özgeçmiş. 7- Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi. 8- İki adet fotoğraf. 9- İnternetten yapılan başvuruya ait çıktı. Başvuru kontrol bölümünden yapılan sorgulamanın çıktısı da geçerlidir. (Hangi Bilim Dalına Başvurduğuna ait belge çıktısı)

2 SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ: - Yüksek Lisans programı başarı notunun hesaplanmasında; puanının %50 si, lisans ağırlıklı mezuniyet not ortalamasının %25 i, yazılı bilim sınavının veya sanat içerikli programlarda yazılı, sözlü ve/veya uygulamalı sanatkültür sınavı notunun (bilim sınavından en az 50 puan alınması gerekmektedir.) %25 inin toplamı alınarak belirlenen başarı notlarına göre en az 62,66 puan almak kaydıyla en yüksek puanlı adaydan başlayarak kontenjan dahilinde adaylar başvurdukları öğrenim programlarına yerleştirilir. Sıralamada eşitlik olması halinde lisans not ortalaması yüksek olan adaya öncelik verilir. - Doktora programı başarı notunun hesaplanmasında; puanının %50 si, yüksek lisans ağırlıklı mezuniyet not ortalamasının %25 i, yazılı bilim sınavının veya sanat içerikli programlarda yazılı, sözlü ve/veya uygulamalı sanatkültür sınavı notunun (bilim sınavından en az 50 puan alınması gerekmektedir.) %25 inin toplamı alınarak belirlenen başarı notlarına göre en az 65,00 puan almak kaydıyla en yüksek puanlı adaydan başlayarak kontenjan dahilinde adaylar başvurdukları öğrenim programlarına yerleştirilir. Sıralamada eşitlik olması halinde yüksek lisans not ortalaması yüksek olan adaya öncelik verilir. - Dörtlük sisteme göre mezun olan adayların mezuniyet ağırlıklı not ortalamaları Yükseköğretim Kurulu web sitesinde verilen karşılaştırma tablosuna göre yüzlük sisteme çevirisi yapılarak değerlendirilecektir (Üniversiteler tarafından yapılan çeviriler kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır). ÖNEMLİ HATIRLATMALAR: 1-Bir başka üniversitede Araştırma Görevlisi kadrosunda olanlar başvuramazlar. 2-Başka bir üniversite de Öğretim Görevlisi, Okutman ve Uzman kadrosunda çalışanların başvuru yapabilmeleri için kurumlarından diğer üniversitelerde Lisansüstü eğitim yapabileceklerine dair onay belgesi getirmeleri zorunludur. 3-Yüksek Lisans ve Doktora programına farklı alanlardan ve diğer üniversitelerden başvuran adaylara Bölüm gerekli görürse Bilimsel Hazırlık programı uygulayabilir. 4-Belgeler asıllarına bakılarak fotokopileri teyit edilerek teslim alınacaktır. 5-Yazılı bilim sınavına girmeyen adaylar ile bu sınavdan 50 puan alamayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. 6-Farklı alandan müracaat etmek isteyen Üniversitemiz kadrosundaki Araştırma Görevlileri S.Ü. Senatosunun kararı gereği linkteki belgeyi onaylatarak teslim etmelidirler. Belge adresinden temin edilebilir. 7-Kesin kayıt tarihleri süresi içerisinde kayıtlarını yaptırmayan adayların sayısı kadar yedek ilanı verilecektir. YABANCI UYRUKLU ADAYLARIN BAŞVURU KOŞULLARI ve TESLİM EDİLECEK BELGELER: 1-Müracaatlar şahsen veya noterden vekalet verdiğiniz kişi aracılığı Ağustos 2015 saat 17: 00 ye kadar Enstitümüze dilekçeyle yapılacaktır. Dilekçe Enstitüden temin edilecektir. (Yabancı uyruklu adayların İnternet başvuruları kabul edilmemektedir.) 2-Yüksek Lisans Programına müracaatta Lisans diploma ve transkript, Doktora programına müracaatta ise Yüksek Lisans diploma ve transkript belgelerinin aslı ve fotokopisi ile tercümeleri (Konsolosluklardan onaylı) 3-Pasaport aslı ve fotokopisi. 4-İki adet fotoğraf 5-İkametgâh tezkeresi veya öğrenim amaçlı ikametgâh tezkeresi aslı ve fotokopisi. 6-Türkçe bildiğine dair TÖMER belgesi aslı ve fotokopisi. (TÖMER belgesi olmayanlara S.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 10/2 MADDESİ uygulanır) 7- Doktora Programına müracaat eden Yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Çince, Japonca, Farsça ve Arapça dillerinin herhangi birinden KPDS, ÜDS, YDS den en az 55 Puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan belgesinin aslı ve fotokopisi. 8-Çift Uyruklu Türk vatandaşları Yabancı Uyruklu öğrenci statüsünde başvuru yapamazlar. NOT: Yabancı Uyruklu Öğrenciler harç ücretini 3 katı olarak öderler. Enstitü Adres ve Telefonları: Akademi Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi Alaeddin Keykubat Kampüsü Rektörlük Binası No:335 Kat:8 Selçuklu/KONYA Tel: Faks:

3 Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim- Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Kontenjanları ÖZEL ŞARTLAR Bilim Anabilim/Anasanat Dalı/Sanat Dalı Dalı Türk Dili ve Arkeoloji Türk Dili ve Puan Türü Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Sözel 6 12 Fakültelerin Türk Dili ve Bölümlerinden mezun Türk Dili Sözel 8 -- Klasik Arkeoloji Sualtı Arkeoloji EA 15 5 EA Sosyoloji Sosyoloji EA 10 5 Tarih Sanat Doğu Dilleri ve Edebiyatları Tarih Sözel -- 6 Eskiçağ Ortaçağ Yeniçağ Yakınçağ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Sözel Sözel 8 -- Sözel 10 5 Sözel 5 -- Sözel 10 6 Sanat Sözel -- 5 Türk ve İslam Sanatları Arap Dili ve Sözel Sözel 5 3 Arkeoloji Bölümü mezunu Arkeoloji veya Sanat Bölümlerinden mezun Aletli dalış tecrübesine sahip Dalışa uygun olduğunu tam teşekküllü devlet hastanesinden sağlık raporu ile belgelemek. Tarih Bölümü Mezunu olmayanlar ABD Başkanlığının uygun göreceği Bilimsel Hazırlık derslerini almakla yükümlüdürler. Üniversitelerin Sanat, Mimarlık, Ortaçağ Arkeolojisi Bölümlerinden birisinden mezun Türkiye Üniversitelerinin Arap Dili ve Bölümlerinden, Arapça Öğretmenliği Bölümlerinden veya Mütercimlik- Tercümanlık(Arapça) Anabilim Dallarından mezun olmak Doktora/Sanatta Yeterlik Türk Dili ve Anabilim Dalından Yüksek Lisans yapmış Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunu olmak Lisansı ve Yüksek Lisansı Sosyoloji de yapmış Tarih Bölümü Mezunu olmayanlar ABD Başkanlığının uygun göreceği Bilimsel Hazırlık derslerini almakla yükümlüdürler. Üniversitelerin Sanat, Mimarlık, Ortaçağ Arkeolojisi Bölümlerinden birisinden Yüksek Lisans mezunu Türkiye Üniversitelerinin Arap Dili ve Bölümlerinden, Arapça Öğretmenliği Bölümlerinden veya Mütercimlik- Tercümanlık(Arapça) Anabilim Dallarından mezun olmak

4 Alman Dili ve Fransız Dili ve Fars Dili ve Urdu Dili ve Alman Dili ve Fransız Dili ve Sözel 2 -- Sözel 3 -- Sözel 6 -- Sözel 6 -- Türkiye Üniversitelerinin Fars Dili ve Bölümlerinden, Fars Dili ve Anabilim Dallarından veya Mütercimlik- Tercümanlık(Farsça) Anabilim Dallarından mezun Türkiye Üniversitelerinin Urdu Dili ve Bölümlerinden mezun olmak Alman Dili ve Bölümü, Alman Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı / Bölümü, Almanca Öğretmenliği Bölümü veya Programları, Almanca Mütercim-Tercümanlık Bölümlerinden mezun Özel Hukuk Özel Hukuk EA Hukuk Fakültesi mezunu olmak Kamu Hukuku Kamu Hukuku EA Hukuk Fakültesi mezunu olmak Halkla İlişkiler ve Tanıtım Halkla İlişkiler ve Tanıtım Sözel Gazetecilik Gazetecilik Sözel 15 5 Reklamcılık Reklamcılık Sözel 5 5 Radyo Televizyon ve Sinema Radyo Televizyon Radyo Televizyon ve Sinema Sözel -- 3 İktisat İktisat EA 12 8 İşletme EA -- 6 Yönetim Organizasyon EA 10 8 İşletme Üretim Yönetimi ve EA 10 8 Pazarlama Muhasebe ve Finansman EA 10 8 Kamu Yönetimi Uluslararası İlişkiler Geleneksel Türk Sanatları Kamu Yönetimi Uluslararası İlişkiler Geleneksel Türk Sanatları Halkla İlişkiler Bölümü mezunu olmak Gazetecilik Lisans mezunu Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Pazarlama İletişimi Bölümleri mezunu Sözel Radyo Televizyon Sinema bölümü Lisans mezunu EA 12 8 EA Kamu Yönetimi bölümlerinden mezun Uluslararası İlişkiler Bölümü Lisans mezunu olmak Sanatsal çalışmalarından oluşan bir portfolyo ile sınava gelmeleri gerekmektedir. Hukuk Fakültesi mezunu olmak Hukuk Fakültesi mezunu olmak Halkla İlişkiler Anabilim Dalında Yüksek Lisans yapmış olmak Gazetecilik Lisans mezunu ve Gazetecilik Yüksek Lisans mezunu Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Pazarlama İletişimi Yüksek Lisansı yapmış İletişim Fakültesi mezunu İşletme alanında Lisans veya Yüksek Lisans Derecesine sahip Kamu Yönetimi bölümlerinden mezun Uluslararası İlişkiler Bölümü Lisans mezunu veya Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunu olmak

5 Resim Grafik Seramik Çocuk Gelişimi ve Ev Yönetimi Eğitimi Turizm İşletmeciliği Resim Grafik Seramik Çocuk Gelişimi Eğitimi Beslenme Eğitimi Turizm İşletmeciliği Sözel 8 6 EA EA 8 3 Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü mezunu olmak ve sınava portfolyo ile gelmek. Grafik bölümü, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, Grafik Tasarımı Bölümü, Eğitim Fakülteleri Görsel Sanatlar Bölümü, Güzel Sanatlar Fakültesi mezunları müracaat edebilir. Adayların alan çalışmalarından oluşan portfolyo vermeleri zorunludur. Seramik Anasanat Dalı Dönemi Yüksek Lisans Programına başvuracak adayların; 1- Herhangi bir üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik bölümünden mezun olmuş olmak, 2-Yüksek Lisans Programı Sınavına girecek adayların, yanlarında portfolyolarını ve aşağıda adı geçen malzemeleri getirmeleri gerekmektedir. Malzeme Listesi: 2 adet 35x50 desen kağıdı, duralit, çizim kalemi, silgi, sulu/kuru boya, 3-5 kg. seramik çamuru ve seramik çamuru şekillendirme aletleri Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Çocuk Gelişimi Okul Öncesi Öğretmenliği, Özel Eğitim Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği, Beslenme Eğitimi Öğretmenliği Lisans programlarından mezun Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği, Beslenme ve Diyetetik, Ev Ekonomisi Yüksek Okulu Beslenme Bilimleri Bölümü, Aile Ekonomisi ve Beslenme Eğitimi, Besin ve Beslenme Teknolojisi, Ev Ekonomisi Yüksek Okulu mezunları başvurabilir. Turizm İşletmeciliği veya Otelcilik Yüksekokulu veya Turizm Fakültesinden mezun olmak(turizm ile ilgili lisans mezunu olmak) Resim Anasanat Dalında Yüksek Lisansını yapmış olmak ve sınava portfolyo ile gelmek. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Çocuk Gelişimi, Çocuk Gelişimi ve Sağlığı Yüksek Lisans programlarından mezun Turizm ile ilgili okuldan lisans mezunu ve turizmle ilgili bölümden yüksek lisan mezunu olmak(lisansı ve yüksek lisansı turizm olmak) Ortak Doktora Programı olduğu için dersler ve danışmanlık hizmetlerinin %40 ı Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi, %60 ı Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından

6 verilecektir. Seyahat İşletmeciliği ve Turist Rehberliği Aile Danışmanlığı ve Eğitimi Tasarım Seyahat İşletmeciliği ve Turist Rehberliği Aile Danışmanlığı ve Eğitimi Tasarım EA EA Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Çocuk Gelişimi, Tıp, Sosyal Hizmet bölümlerinin lisans programlarının birinden mezun

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına ekli tabloda belirtilen Anabilim

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programları aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına 2014 2015 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılında

Detaylı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde bulunan Anabilim Dalları'na 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı Güz Yarıyılında

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tezli ve Programlarının aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına 2014 2015 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılında öğrenci alınacaktır.

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tezli ve Programları aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına 2015 2016 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılında öğrenci alınacaktır.

Detaylı

İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN

İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü ne 0304 EğitimÖğretim Yılı GÜZ Yarıyılı için aşağıda belirtilen Ana Bilim Dallarına karşılarında belirtilen sayıda Lisansüstü

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ

2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ARKEOLOJİ ANABİLİM DALLARI YÜKSEK LİSANS Tezli Tezsiz KONTENJAN DOKTORA ALES Puan Türü Klasik Arkeoloji 10 6 E.A. SÖZ. BASIN VE YAYIN 20 10 E.A.

Detaylı

Arkeoloji, Sanat Tarihi, Eskiçağ Tarihi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri, Mimarlık, Restorasyon bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak.

Arkeoloji, Sanat Tarihi, Eskiçağ Tarihi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri, Mimarlık, Restorasyon bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak. İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne 015016 EğitimÖğretim Yılı GÜZ Yarıyılı için aşağıda belirtilen Ana Bilim Dallarına karşılarında belirtilen sayıda Lisansüstü

Detaylı

T.C KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ T.C KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 Eğitim Öğretim yılı Güz Yarıyılı için Anabilim Dallarınca öğrenci alınacak olan programlar, kontenjanlar, adaylarda

Detaylı

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Enstitülerinin aşağıda kontenjanları belirtilen anabilim dallarına 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için yüksek lisans ve doktora

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü nün aşağıda belirtilen anabilim dalı ve bilim dallarına 2012 2013 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı için tezli

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ne 20152016 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında aşağıda belirtilen sayıda yüksek lisans ve doktora öğrencisi alınacaktır.

Detaylı

2013-2014 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ

2013-2014 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ARKEOLOJİ ANABİLİM DALLARI KONTENJAN Yüksek Lisans Doktora ALES Tezli Tezsiz Klasik Arkeoloji 10-6 BASIN VE YAYIN 20-10 ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE

Detaylı

İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN

İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü ne 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı BAHAR Yarıyılı için aşağıda belirtilen Ana Bilim Dallarına karşılarında belirtilen sayıda

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU KOŞULLARI

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU KOŞULLARI İlan T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU KOŞULLARI Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü nün aşağıda

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ. Lisansüstü Programları İçin. Başvuru ve Kayıt Kılavuzu

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ. Lisansüstü Programları İçin. Başvuru ve Kayıt Kılavuzu KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ üstü Programları İçin Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Enstitüleri Başvuru ve Kayıt Kılavuzu 2014-2015 Güz Yarıyılı (10 Temmuz 2014 tarih, 58 sayılı Senato toplantısının 2 nolu

Detaylı

Mülakat\Yazılı Sınav Tarihi 21 Temmuz 2015 Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Adayların İlanı 24 Temmuz 2015 Kesin Kayıt Tarihleri 31 Ağustos 04 Eylül 2015

Mülakat\Yazılı Sınav Tarihi 21 Temmuz 2015 Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Adayların İlanı 24 Temmuz 2015 Kesin Kayıt Tarihleri 31 Ağustos 04 Eylül 2015 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Programlarına İlişkin Başvuru Koşulları ve Kontenjanlar İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ İLANI

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ İLANI GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ İLANI Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Programlarına 2014-2015 Öğretim yılı birinciyarıyılında öğrenci alınacaktır. BAŞVURULAR Adayların

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAM İLANI

HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAM İLANI HİTİT Sİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE PROGRAM İLANI 2015 2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA AŞAĞIDA BELİRTİLEN PROGRAMLARA YÜKSEK LİSANS VE Sİ ALINACAKTIR 10-14 Ağustos 2015 BAŞVURU

Detaylı

Yatay Geçiş. Yab. Uyr. Alan Dışı. 15 - Herhangi bir Lisans programı mezunu olmak. 45-4 yıllık Lisans / Yüksekokul mezunu olmak.

Yatay Geçiş. Yab. Uyr. Alan Dışı. 15 - Herhangi bir Lisans programı mezunu olmak. 45-4 yıllık Lisans / Yüksekokul mezunu olmak. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALIMI, KONTENJAN VE BAŞVURU KOŞULLARI Anabilim / Anasanat Dalı Tezli

Detaylı

Doktora - 4 - - 5 2 - 10 2

Doktora - 4 - - 5 2 - 10 2 Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü nün aşağıda yazılan anabilim dallarına 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında yüksek lisans ve doktora öğrencisi alınacaktır. Adayların 19-23 Ocak 2015

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA KONTENJANLARI (*)

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA KONTENJANLARI (*) ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ VE DOKTORA KONTENJANLARI (*) PROGRAMLAR TEZLİ TEZSİZ DOKTORA TARİH (*) Yakınçağ Tarihi 10 - - Yeniçağ Tarihi 10 - - TÜRK DİLİ VE (*) Türk Dili

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ

2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ KONTENJAN ANABİLİM DALI YÜKSEK LISANS DOKTORA ALES Puan Türü Tezli Tezsiz ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ÖZEL KOŞULLAR Endüstri İlişkileri

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN Lisansüstü Programlarımıza 2014 2015 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında öğrenci alınacaktır. Başvuru ile ilgili detay bilgiler aşağıda verilmiştir.

Detaylı

İLAN METNİ AŞAĞIDA YER ALMAKTADIR

İLAN METNİ AŞAĞIDA YER ALMAKTADIR BAŞVURU YAPACAK OLAN ADAYLARIN DİKKATİNE 1- Başvuru yapmadan önce ilanda belirtilen başvuru koşullarının ve kontenjanlarının yer aldığı ilan metnini mutlaka okuyunuz. Eğer başvuru koşullarını taşıyorsanız

Detaylı

-T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

-T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ -T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı nda aşağıda belirtilen Ana Bilim Dallarına

Detaylı

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü DOKTORA PROGRAMLARI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü DOKTORA PROGRAMLARI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI PROGRAM ALES PUAN TÜRÜ T.C. Uyruklu Ü N İ P T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Anabilim / Bilim Dalları Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ SOSYALBİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI

ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ SOSYALBİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ SOSYALBİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YABANCI UYRUKLU ADAYLARIN BAŞVURU ŞARTLARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA Enstitü web sitemiz Duyurular bölümündeki

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı Güz Yarıyılında, Sosyal Bilimler Enstitüsüne aşağıdaki anabilim dallarına lisansüstü eğitim için öğrenci alınacaktır.

Detaylı

A. B A Ş V U R U L A R D A A R A N A C A K Ş A R T L A R

A. B A Ş V U R U L A R D A A R A N A C A K Ş A R T L A R YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI KONTENJAN VE BAŞVURU ŞARTLARI (2012-2013 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI) TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ve KONTENJANLARI 1 İnsan

Detaylı