MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Bahar Yarıyılı Lisansüstü Programlara Öğrenci Alım Kılavuzu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 2014-2015 Bahar Yarıyılı Lisansüstü Programlara Öğrenci Alım Kılavuzu"

Transkript

1 Bahar Yarıyılı üstü Programlara Öğrenci Alım Kılavuzu İçindekiler; Başvuru Hakkında Genel Bilgiler... 2 YL, YL ve Başvuru, Kayıt Ve Sınav Tarihleri... 3 Başvuru Şekli... 4 Ve Başvuru Koşulları İle İlgili Sınav Şartları... 5 Ön Kayıtta İstenen Bilgi Ve Belgeler... 6 Kesin Kayıtta İstenen Bilgi Ve Belgeler... 8 Yatay Geçiş Kontenjanlarına Başvuru;... 9 Değerlendirme Koşulları Tablosu... 10, ve Kontenjanlar Tablosu... 1

2 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı üstü Programlarına Öğrenci Alımı, Yatay Geçiş İle Öğrenci Alımı, Kontenjan, Başvuru Koşulları ve Genel Bilgiler, ve programlarına başvuracak adayların lisans yüksek lisans derecesine sahip olmaları koşullu ön kabul lisans yüksek lisans öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci olmaları gerekir. Eczacılık ve eşdeğer Fen Fakültelerinin (Mühendislik, Teknik Eğitim, Teknoloji, Fen-Edebiyat) lisans yüksek lisans derecesine sahip olanlar doktora programına başvurabilir. yüksek lisans programlarından mezun olanlar doktora programlarına başvuramaz, ancak 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan öğrenciler başvurabilir. Adayların, başvuracakları alanlarda yakın alanlarda / derecelerini almış olmaları önerilir. derecesini başvurdukları programlarından farklı alanda almış olan adaylar Anabilim Dalı ve Enstitü Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği Bilimsel Hazırlık Programına katılırlar. Mezun olabilecek durumda başvuru yapanlar, kesin kayıt tarihlerinde mezuniyet belgelerini ibraz etmek zorundadırlar. Adaylar, en fazla 3 farklı programa başvurabilirler.(tarih ve saatler hakkında ilgili enstitülerin web sayfalarına bakılabilir.) Ancak 3 programa kesin kayıt yapılamaz. Adaylar, aşağıda ve ilgili Anabilim/Anasanat Dalı tarafından ilan edilecek tüm sınav ve mülakatlara katılmak zorundadır. Aksi takdirde başarı değerlendirmesinde dikkate alınmazlar. Mülakata alınacak öğrenciler, yapılan başvuruların, mezuniyet notu, yabancı dil puanı, mesleki bilgi değerlendirmesi ve Senatonun belirlediği diğer esaslar çerçevesinde ilgili jürinin ön değerlendirmesi neticesinde belirlenir. Mülakata alınacak öğrenci sayısı; 10 ve altındaki program kontenjanları yirmi kişi, 10 un üstündeki program kontenjanları kontenjanın iki katıdır. ve Uzaktan Öğretim programlarından kendi isteği ile kaydını sildiren adaylara katkı payı iadesi yapılmayacaktır. En düşük YL ücreti 7750 TL dir. üstü programlara öğrenci başvuruları sadece sistem üzerinden alınacaktır. Mülakat Yerleri ve tarihleri ile ilgili bilgiler her Enstitü değişiklik gösterebileceğinden, ön kayıt sonrasında Enstitülerin web sayfalarında ilan edilecektir. Zamanında yapılmayan başvurular ve kayıtlar sebebiyle belirtilen mazeretler kabul edilmeyecektir. Kontenjan tablosunda ilan edilen programlardan bazılarında ön koşul alan sınırlaması gerektiren durumlar vardır. Gerekli koşullar tabloda verilmiştir. Sisteme yüklenen belgelerin onaylı ve tamamen okunabilir olması gerekmektedir, aksi durumda geçersiz sayılacaktır. Yeterli öğrenci sayısına ulaşmayan programlar açılmayabilir. 2

3 üstü Başvuru, Kayıt ve Sınav Tarihleri Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 02 Ocak Ocak Ocak Ocak 2015 üstü Programlara Başvuru ve Ön Kayıtlar Başlangıç üstü Programlara Başvuru ve Ön kayıtlar Bitiş *üstü Programlar Dil Sınavı Saat 10:00 üstü Programlar Mesleki Bilgi Değerlendirmesi ve Mülakat - Başlangıç 12 Ocak Ocak Ocak Ocak 2015 üstü Programlar Mesleki Bilgi Değerlendirmesi ve Mülakat - Bitiş üstü Programlar Sonuçların İlanı üstü Programlar Kesin Kayıt - Başlangıç üstü Programlar Kesin Kayıt - Bitiş 19 Ocak 2015 üstü Programlar Yedeklerin İlanı ve Kaydı * Dilde Eğitim veren, yukarıdaki açıklamalarda yabancı dil belgesi isteyen Programları. 3

4 Başvuru şekli; Başvurular (ön kayıt), tamamen internet üzerinden yapılacaktır. Tüm değerlendirmeler sonunda ilan edilen sonuca göre kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, kesin kayıt tarihlerinde ilgili Enstitülere belge teslimi yapacaklardır. Üniversitemiz lisansüstü programlarına başvurmak isteyen adayların, ön kayıt Üniversitemiz web sayfasının (www.marmara.edu.tr) duyurularında ilan edilen başvuru sistemi üzerinden yeni hesap oluşturarak, sırasıyla ilgili pencerelerden istenilen bilgileri girerek, başvuru ekranında yüklenmesi istenilen belgelerin pdf jpeg formatında sisteme yüklemesi gerekmektedir.(dosyalar yeteri kadar kota verilmiştir. Büyük boyutlu dosyalar dosya küçültme programlarını kullanınız. Ya da tarama çözünürlüğünü küçülterek tarayınız.) Kayıt sırasında, aktif olarak kullanılan e-posta adresinin girilmesi zorunludur.(bilgilendirme e-posta aracılığıyla yapılacaktır.) Yüklemesi yapılan bilgi ve belgeler ilgili enstitü personelleri tarafından kontrol edilip onaylanacaktır. Enstitü tarafından onayı verilen adaya bilgi maili gönderilecektir. Yüklenen bilgi ve belgelerde eksiklik hata olması durumunda da ilgili enstitü tarafından, başvuru sırasında belirttiğiniz e- posta adresinize bilgilendirme yapılacaktır. (Geçersiz başvuru, onaysız belge, eksik evrak vb.) Onaylanmış olan tercihler değiştirilemez ve silinemez. (Onaylanmış her tercih adaya kayıt hakkı tanımaz. Tüm şartların sağlanması şartı aranır.) Başvuru tarihleri süresince (ön kayıt sırasında) oluşturulan kullanıcı bilgisiyle sisteme giriş çıkış yapılarak bilgi ve belgelerde güncelleme yapılabilecektir. Başvurusu belirli bir nedenden dolayı onaylanmayan aday, e-posta adresine gönderilen gerekçe doğrultusunda (Geçersiz başvuru, onaysız belge, eksik evrak vb.) gerekli düzeltmeleri yaparak tekrar kontrol edilmesini sağlayacaktır. Başvurusu tamamen onaylanmış adayın, başvuru yaptığı programın yabancı dil yeterlik zorunluluğuna göre Dil şartını sağlayıp sağlamadığına bakılacaktır. Geçerli sınav belgesi olmayan, yeterlik sınavına katılması gereken aday Diller okulu tarafından sınava alınacaktır. Sınav yeri bilgisi başvuru tamamlandıktan sonra Diller okulu web sayfasında ilan edilir.( Dil zorunluluğu olan yüksek lisans programları.) Tüm şartları yerine getirmiş aday, başvuru ekranında belirtilen yer, tarih ve saatte ilgili sınavlara katılacaklardır. Değerlendirme tablosunda yer alan, puanlamaya katılacak olan değerlerin tamamlanması sonucunda ilgili hesaplamalar yapılarak sıralama belirlenecektir. Ön kayıt sonrası beyan edilmiş bilgi ve belgelerin, kesin kayıt sırasında ibraz edilen bilgi ve belgelerle uyuşmaması durumunda sorumluluk adaya aittir. Uygun olmayan başvurular, kesin kayıt hakkı kazanılsa dahi geçersiz sayılacaktır. 4

5 ve başvuru koşulları ile ilgili sınav puan şartları; Programlarına öğrenci alımlarında; o puanı en az 60 (GRE yeni sistem dönüşüm, GMAT not karşılığı tıklayınız. Bknz.(Sayfa/11) 3 yıl geçerlidir. ), başvurdukları programın puan türünde; o Fen Bilimleri Enstitüsü Programları ve diğer yabancı dilde eğitim veren programlar ; YDS, ÜDS, MÜ Dil Sınavından en az 60, Fen Bilimleri Enstitüsü Türkçe Programlarda 50, (Sınav yerleri ile ilgili bilgi, ön kayıt günü evrak teslimi sırasında Enstitülerden Diller okulu Müdürlüğü Öğrenci İşlerinden alınabilir.) Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen sınav eşdeğerlikleri ve geçerlilik süreleri. o uyruklu kontenjanlarına ve Güzel Sanatlar Enstitüsü programlarına yapılan başvurularda e girmiş olma şartı aranmaz. Programlarına öğrenci alımlarında; o yüksek lisans programlarında şartı aranmamaktadır. o Fen Bilimleri Enstitüsü yabancı dilde eğitim veren programları ; YDS, ÜDS MÜ Dil Sınavından en az 60, (Sınav yerleri ile ilgili bilgi, ön kayıt günü evrak teslimi sırasında Enstitülerden Diller okulu Müdürlüğü Öğrenci İşlerinden alınabilir.) Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen sınav eşdeğerlikleri ve geçerlilik süreleri. Uzaktan Eğitim Programlarına öğrenci alımlarında; o Fen Bilimleri Enstitüsü ; Uzaktan Eğitim yüksek lisans programlarında şartı aranmamaktadır. o Fen Bilimleri Enstitüsü ; Dil şartı aranmamaktadır. o Fen Bilimleri Enstitüsü ; mezuniyet notuna göre değerlendirme yapılacaktır. 5

6 ( Sonrası)/ Programlarına öğrenci alımlarında; o puanı en az 65 (GRE yeni sistem dönüşüm, GMAT not karşılığı tıklayınız. Bknz.(Sayfa/11) 3 yıl geçerlidir. ), başvurdukları programın puan türünde, o YDS, ÜDS, ı en az 60, en az 55 Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen sınav eşdeğerlikleri ve geçerlilik süreleri; o Güzel Sanatlar Enstitüsü programlarına yapılan başvurularda ve uyruklu kontenjanlarına başvurularda e girmiş olma şartı aranmaz. ( sonrası) Programlarına öğrenci alımlarında; o puanı en az 80 (GRE yeni sistem dönüşüm, GMAT not karşılığı tıklayınız. Bknz.(Sayfa/11) 3 yıl geçerlidir. ) başvurdukları programın puan türünde, o YDS, ÜDS, ı en az 60, en az 55 Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen sınav eşdeğerlikleri ve geçerlilik süreleri; o uyruklu kontenjanlarına başvurularda e girmiş olma şartı aranmaz. Önemli Not: Yukarıda istenen sınavların geçerlilik süreleri ilgili sınavın resmi açıklamasına göre tespit edilmektedir. Geçerlilik süreleri ÖSYM tarafından ilan edilen eşdeğerlik tablosuna göre tespit edilir. Ön Kayıtta istenen bilgi ve belgeler; Mezuniyet Belgesi (pdf jpeg formatında sisteme yüklenecektir); ve Dereceli başvuran adayların lisans diplomasına sahip olmaları koşullu ön kabul, lisans öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci olmaları gerekir. sonrası programlarına başvuracak adayların programlarından mezun öğrenimlerinin son yarıyılı öğrenci olmaları gerekir. o Kesin kayıt tarihinden önce mezun olamayan öğrenciler, mezuniyet belgelerini ibraz edemeyecekleri asil olarak kazanmış olsalar dahi kesin kayıtları yapılmayacaktır. o Mezun durumda olmayan adaylar mezun kutucuğunu işaretlemeyerek, bu alana belge yüklemeyeceklerdir. Transkript Belgesi (onaylı), (pdf jpeg formatında sisteme yüklenecektir)(zorunlu); (Başvuru sırasında mezun olmayanlar transkriptlerinin 7 dönemlik olarak ve Üniversitesi tarafından hesaplanmış olarak yüklenmesi gerekmektedir.)(4'lük 100'lük 6

7 ortalamanın hesaplanmış olması gerekmektedir.) Programlarına başvurularda YL Transkripti yüklenmesi gerekmektedir. sonucu (zorunlu); Kullanılmak istenilen sınav puanının alındığı yıl ve dönemi sisteme girilecektir. lar direkt olarak ÖSYM den alınacaktır. (Bu sınavın sonuçları, yapıldığı tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerlidir.)( GSE'de ve aranmaz.) Dil Belgesi (YDS, ÜDS eşdeğeri) (pdf jpeg formatında sisteme yüklenecektir) (zorunlu); o Yukarıdaki açıklamada bu belgeyi isteyen programlar. o Dil puanı olmayan adayları, Üniversitemiz Diller okulunun yapacağı yeterlik sınavına alınacaklardır.(sınav tarihleri yukarıda verilen takvime bakınız.)( belge şarttır, MÜ de sınav yapılmaz.) Fotoğraf (jpeg formatında sisteme yüklenecektir) (zorunlu); o Yüklenen fotoğraflar, sadece adayın tanınmasını sağlayacak şekilde vesikalık formatında olacaktır. Kesin kayıt hakkı kazanan adayların öğrenci kimlik kartları, yüklemiş oldukları resimlerden basılacaktır. Manzara ve diğer uygun olmayan şekilde yüklenen fotoğraflar iptal edilecektir. Kompozisyon (Mülakat sırasında ilgili Enstitüye teslim edilecektir); Başvurduğu alanda neden lisansüstü eğitim yapmak istediğini belirtir kompozisyon alınacaktır. Denklik Belgesi (Word, pdf jpeg formatında sisteme yüklenecektir); eğitimini yurtdışında tamamlamış Türk Vatandaşı adayların; öğretim Kurulu Başkanlığından alınan diploma denklik belgesi almaları gerekmektedir. uyruklu adaylar ise; Yukarıda yer alan belgelere ek olarak o Uyruklu adaylar mezuniyet, transkript ve diğer belgelerini, başvurdukları programın dilinde Türkçe tercümelerini yaptırarak başvuru sırasında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.(yeminli tercüman tarafından onaylı ve imzalı olarak sisteme yüklenecektir.) Noter tasdiki kesin kayıt hakkı kazanan adaylardan istenecektir. Ön kayıtta noter tasdikine gerek yoktur. o TÖMER belgesi. *Tüm belgelerin, başvuru yapılan programın dilinde onaylı Türkçe tercüme yapılması gerekmektedir. 7

8 Kesin Kayıtta istenen bilgi ve belgeler; Mezuniyet Belgesi(zorunlu); ve Dereceli programlarına kayıt olacak adayların lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. sonrası programlarına kayıt olacak adayların programlarından mezun olmaları gerekir. o Kesin kayıt tarihinden önce mezun olamayan adaylar (öğrenciler), mezuniyet belgelerini ibraz edemeyecekleri asil olarak kazanmış olsalar dahi kesin kayıtları yapılmayacaktır. Transkript Belgesi (onaylı) (zorunlu); Kesin kayıt sırasında 8 dönemlik hesaplanmış ve onaylı transkriptlerinin ibraz edilmesi zorunludur. (4'lük 100'lük ortalamanın hesaplanmış olması gerekmektedir.) Askerlik Durum Belgesi(zorunlu), Belgesi (Son güncel alınmış ve üzerinde kontrol kodu olan sonuç belgesi çıktısı.) (zorunlu) (Yapıldığı tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerlidir.) Dil Belgesi (YDS, ÜDS eşdeğeri) ( Dil belge zorunluluğu olan programları.) (zorunlu) YDS, ÜDS eşdeğeri yabancı diller dil belgesinin üzerinde bir geçerlilik tarihi belirtilmediyse Eylül 2005 ve sonrası tarihli yabancı dil belgeleri geçerli kabul edilecektir.(yds, ÜDS eşdeğer tablosunda yer alan sınavlardan) Fotoğraf (2 Adet) (zorunlu); Denklik Belgesi (Word, pdf jpeg formatında sisteme yüklenecektir) (zorunlu); eğitimini yurtdışında tamamlamış Türk Vatandaşı adayların; öğretim Kurulu Başkanlığından alınan diploma denklik belgesi. TC Kimlik fotokopisi; uyruklu adaylar; Yukarıda yer alan belgelerin aslı mutlaka gösterilecektir (Kesin kayıt hakkı kazananlar asıllarını getireceklerdir.) o Uyruklu adaylar mezuniyet, transkript ve diğer belgelerini, başvurdukları programın dilinde Türkçe tercümelerini yaptırarak kesin kayıtta ilgili enstitüye teslim etmeleri gerekmektedir. (zorunlu) o Varsa Denklik Belgesi; ( Üniversitelerden mezun olanların öğretim Kurulu Başkanlığından alınmış varsa denklik belgesinin fotokopisi. (Denklik belgesinin aslı mutlaka gösterilerek fotokopisi ilgili enstitü tarafından onaylanacaktır. Denklik alındıktan sonra ek süre içerisinde getirilmelidir.)(zorunlu) 8

9 o Pasaportun fotokopisi (Pasaportun aslı mutlaka gösterilerek fotokopisi ilgili enstitü tarafından onaylanacaktır.) (Başvuru yapılan programın dilinde olması Türkçe tercüme yapılması gerekmektedir.) (zorunlu) o TÖMER belgesi. (zorunlu) Kesin kayıtta tüm belgelerin asılları ile kayıt yapılmaktadır. o İlgili belgelenin aslı gösterilerek başvuru yapılan enstitü tarafından fotokopisi çekilebilir ve aslı gibidir yapılabilir. o Mezuniyet belgesinin aslını getiremeyecek olan adaylar, belgenin bulunduğu Üniversite tarafından onaylanmış aslı gibidir fotokopisiyle kayıt yaptırabilecektir. o Ön kayıt beyanları ile kesin kayıt sonrası belgelerinde uyuşmazlıktan doğacak durumdan sadece adaylar sorumludur. Yatay Geçiş Kontenjanlarına Başvuru; Yatay Geçiş ; ( online başvuru yapılmayacaktır. Belgeler direkt olarak ilgili enstitüye teslim edilecektir.) o Belgeler ilgili enstitü personelleri tarafından kontrol edilip onaylanacaktır. Yüklenen bilgi ve belgelerde eksiklik hata olması durumunda da ilgili enstitü tarafından bilgilendirme yapılacaktır. Bu nedenle belgelerin başvurusu sırasında eksiksiz olarak yanınızda bulunması faydalı olacaktır. (Geçersiz başvuru, onaysız belge, eksik evrak vb.) o Üniversite dışındaki bir yükseköğretim kurumunda bir lisansüstü programının en az bir yarıyılını tamamlamış ve tüm derslerinde başarılı olmuş öğrenciler aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde Üniversitede açılmış bulunan lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. o Yatay geçiş başvurusunda bulunan adayın, lisansüstü başvurularındaki yabancı dil şartlarını yerine getirmesi gerekir. o Yatay Geçiş Başvurusunda bulunanlar (Başka bir öğretim Kurumunda kayıtlı) gereken belgeler: Öğrenim gördüğü Enstitü den durumunu belirten resmi yazı (Öğrencinin kayıt olduğu tarih belirtilmeli) Disiplin cezası almadığına dair belge. (Transkript de belirtilebilir.) Transkript (başarı durumunu gösteren not dökümü belgesi) Almış olduğu derslerin içerikleri ve müfredat.(enstitü Onaylı) TC Kimlik fotokopisi. 9

10 Programlar Değerlendirme Koşulları Tablosu Programlar (Yüzde) Programlar Uyruklu Programlar Uyruklu Uzaktan Eğitim Programları (Yüzde) (Yüzde) (Yüzde) (Yüzde) eşdeğer sınav Transkript Notu Mesleki Bilgi Değerlendirme Mülakat (Sözlü) TOPLAM

11 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı üstü Programlarına Öğrenci Alımı, Yatay Geçiş İle Öğrenci Alımı, Kontenjan Ve BANKACILIK VE SİGORTACILIK ENSTİTÜSÜ (a ( a ve ve (a ( a Bankacılık 25 Aranmaz Sermaye Piyasası ve Borsa 25 Aranmaz Sigortacılık 25 Aranmaz Sayfa 1

12 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı üstü Programlarına Öğrenci Alımı, Yatay Geçiş İle Öğrenci Alımı, Kontenjan Ve EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (a ( a ve ve (a ( a Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi/ Biyoloji Öğretmenliği YL: İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği Programından mezun olmak, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Programlarının birinden mezun olmak, Fen Edebiyat Fakültesi mezunu olup, formasyon mezunu olmak DR: İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği programından mezun olmak, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi tezli yüksek lisans programından mezun olmak Sayısal 2 1 Sayfa 2

13 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı üstü Programlarına Öğrenci Alımı, Yatay Geçiş İle Öğrenci Alımı, Kontenjan Ve (a ( a ve ve (a ( a İlköğretim/ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği YL: Eğitim Fakültelerinin Matematik ve Fen Bilimlerine ait Programlardan mezun olanlar Fen - Edebiyat Fakültelerinin Matematik ve Fen Bilimleri hariç sosyal bilimler programından mezun olanlar ile Dil - Tarih - Coğrafya Fakültelerinin Sosyal Alanlar mezunları Hukuk - Siyasal Bilimler - İktisadi İdari Bilimler Fakültelerinin Sosyal Bilimler Programlarından Düzeyinde mezun olanlar DR: Eğitim Bilimleri Enstitülerinin İlköğretim Anabilim Dalı - Sınıf Öğretmenliği - Sosyal Bilgiler Öğretmenliği - Türkçe Öğretmenliği - Ortaöğretim Sosyal Alanlar - Tarih - Coğrafya Öğretmenliği - Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Mezunları Sosyal Bilimler Enstitülerinin Coğrafya - Tarih - Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyoloji - Felsefe bilim dallarından mezun olanlar 4 2 Sözel 2 Sayfa 3

14 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı üstü Programlarına Öğrenci Alımı, Yatay Geçiş İle Öğrenci Alımı, Kontenjan Ve (a ( a ve ve (a ( a Güzel Sanatlar Eğitimi/ Resim-İş Öğretmenliği Güzel Sanatlar Fakültesi Resim, Heykel, Fotograf Bölümü mezunları, Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Resim - İş Öğretmenliği Mezunları Sözel 1 1 Türkçe Eğitimi/ Türkçe Öğretmenliği Alan sınırlaması yoktur. 2 2 Sözel Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği/ Spor Eğitimi Alan sınırlaması yoktur. 6 2 Sözel 1 Sayfa 4

15 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı üstü Programlarına Öğrenci Alımı, Yatay Geçiş İle Öğrenci Alımı, Kontenjan Ve FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (a ( a ve ve Biyoloji 17 4 Sayısal Biyomühendislik (İngilizce) Sayısal Fizik (İngilizce) Sayısal Çevre Mühendisliği (İngilizce) Sayısal Endüstri Mühendisliği (İngilizce) 2 2 Sayısal 2 (a ( a Elektrik Elektronik Mühendisliği (İngilizce) Elektrik Elektronik Mühendisliği (Türkçe) Yönetim Bilişim Sistemleri Ve Müh. II Öğretim (İngilizce) Sayısal Sayısal Sayısal İş Güvenliği II Öğr (Türkçe) 30 Sayısal 15 Sayfa 5

16 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı üstü Programlarına Öğrenci Alımı, Yatay Geçiş İle Öğrenci Alımı, Kontenjan Ve (a ( a ve ve (a ( a İş Güvenliği II Öğr.Uzaktan Eğitim(Türkçe) 200 Sayısal 10 İş Güvenliği II Öğr.(Türkçe) 120 Sayısal 10 İş Güvenliği() (Türkçe) 5 Sayısal Organik Kimya Sayısal Fizikokimya 5 1 Sayısal Analitik Kimaya 3 Sayısal Anorganik Kimya 10 Sayısal Sayfa 6

17 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı üstü Programlarına Öğrenci Alımı, Yatay Geçiş İle Öğrenci Alımı, Kontenjan Ve (a ( a ve ve Biyokimya 3 Sayısal (a ( a Teorik Matematik Sayısal Uygulamalı matematik 2 Sayısal Makine Mühendisliği (İngilizce) 20 6 Sayısal Makine Mühendisliği (Türkçe) Sayısal Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği (Türkçe) Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) 15 Sayısal Sayısal Sayfa 7

18 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı üstü Programlarına Öğrenci Alımı, Yatay Geçiş İle Öğrenci Alımı, Kontenjan Ve (a ( a ve ve (a ( a Mühendislik Yönetimi II.Öğretim (İngilizce) Mühendislik Yönetimi (Türkçe) Uzaktan Eğitim 30 Sayısal 50 Sayısal Su Ürünleri 3 1 Sayısal 1 1 Kimya Mühendisliği (ingilizce) 5 Sayısal Tekstil Mühendisliği 10 5 Sayısal 2 2 Mekatronik Mühendisliği 10 5 Sayısal SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Sayfa 8

19 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı üstü Programlarına Öğrenci Alımı, Yatay Geçiş İle Öğrenci Alımı, Kontenjan Ve Periodontoloji Periodontoloji (İngilizce) İNGİLİZCE YL: Uyruklu olmak, Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun olmak, TOEFL IBT: 72, TOEFL CBT: 199, TOEFL PBT: 533, IELTS: 6 almış olmak (a ( a ve ve 2 Aranmaz (a ( a Pedodonti Özel Bakım Gerektiren Çocuklarda Ağız Diş Sağlığı (İngilizce) İNGİLİZCE YL: Uyruklu olmak, Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun olmak 2 Aranmaz Protetik Diş Tedavisi Protetik Diş Tedavisi (İngilizce) İNGİLİZCE YL: Uyruklu olmak, Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun olmak 10 Aranmaz TIP FAKÜLTESİ Sayfa 9

20 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı üstü Programlarına Öğrenci Alımı, Yatay Geçiş İle Öğrenci Alımı, Kontenjan Ve Tıbbi Farmakoloji Farmakoloji YL DAYALI DR: Tıp Doktoru, Eczacı (5 Yıllık Eczacılık Fakültesi'nden mezun olmak) Farmakoloji derecesine sahip olmak (a ( a ve ve 2 Sayısal (a ( a Tıbbi Farmakoloji Farmakoloji (II.Öğretim ) TEZSİZ YL: Tıp Doktoru, Eczacı, Diş Hekimi, Veteriner Hekim, Kimya Mühendisi, Biyokimya, Biyoloji Kimya mezunu olanlar 10 Aranmaz Tıbbi Farmakoloji Klinik Farmakoloji (II.Öğretim ) TEZSİZ YL: Tıp Doktoru, Eczacı, Diş Hekimi, Veteriner Hekim, Kimya Mühendisi, Biyokimya, Biyoloji Kimya mezunu olanlar 10 Aranmaz Sayfa 10

21 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı üstü Programlarına Öğrenci Alımı, Yatay Geçiş İle Öğrenci Alımı, Kontenjan Ve Biyokimya (TIP) Deontoloji YL DAYALI DR: ını Tıp Fakültesi Biyokimya'da Moleküler Tıp'ta yapmış olmak ve Hücre Kültürü, Kök Hücre, Moleküler Biyolojisii, İmmünoloji, Transfeksiyon konularında Laboratuvar deneyimi olmak YL DAYALI DR: Tıp Fakültesi mezunu olmak, İyi derecede İngilizce ve Fransızca bilmek (a ( a ve ve 2 Sayısal 1 Sayısal (a ( a Tıbbi Biyoloji ve Genetik Nörolojik Bilimler Işın Cerrahisi YL: Eğitim Fakülteleri (Biyoloji Öğretmenliği), Fen Fakülteleri (Biyoloji ve Moleküler Biyoloji ve Genetik), Tıbbi Biyolojik Bilimler bölümü mezunları, Yatay Geçiş: Tıbbi Biyoloji ve Genetik programında okuyor olmak. YL: Beyin Cerrahisi Radyasyon Onkolojisi ihtisası yapmak yada Radyofizik uzmanı olmak 3 Sayısal 1 2 Sayısal Sayfa 11

22 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı üstü Programlarına Öğrenci Alımı, Yatay Geçiş İle Öğrenci Alımı, Kontenjan Ve Nörolojik Bilimler Nörohistokimya YL: Tıp Fakültesi mezunu olmak, tercihen Patoloji, Nöroloji Nöroşirurji Tıp dallarından birinden Uzmanlık diploması almış olmak (a ( a ve ve 1 Sayısal (a ( a Nöroşirurji Mikronöroşirurji Nörolojik Bilimler Sinir Bilimleri Fiziksel Tedavi ve Rehabilitasyon Ortopedik Rehabilitasyon YL DAYALI DR: Beyin Cerrahi Uzmanı olmak 2 Sayısal YL DAYALI DR: Tıp Fakültesi diploması almış olmak. Sinirbilim, Fizyoloji, Anatomi, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Moleküler Tıp kapsamında yer alan bir alanda diploması almış olmak. Biyoloji, Biyomedikal Mühendisliği, Eczacılık Fakültesi, Edebiyat Fakültesi ve Psikoloji Bölümü diploması almış olanlar 2 Sayısal YL: 4 Yıllık Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon okulu Bölümü mezunu olmak 2 Sayısal Sayfa 12

23 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı üstü Programlarına Öğrenci Alımı, Yatay Geçiş İle Öğrenci Alımı, Kontenjan Ve Histoloji ve Embriyoloji Fizyoloji YL: Fen Fakültesi (Biyoloji Moleküler Biyoloji) ve Eğitim Fakültesi (Biyoloji Öğretmenliği) mezunu olanlar YL: Beden Eğitimi Meslek okulu mezunu olanlar YL DAYALI DR: Fizyoloji mezunu olanlar Yatay Geçiş: Fizyoloji programından olan Uyruklu olanlar (a ( a ve ve 2 Sayısal (a ( a 1 1 Sayısal 1 Tıp Eğitimi YL DAYALI DR: Sağlık, Eğitim ve Sosyal Bilimler alanlarında üstü eğitimini tamamlamış olmak Yatay Geçiş: Sağlık, Eğitim ve Sosyal Bilimler alanlarında üstü eğitimini tamamlamış olmak ve eğitimine devam ediyor olmak 3 Sayısal 2 Sayfa 13

24 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı üstü Programlarına Öğrenci Alımı, Yatay Geçiş İle Öğrenci Alımı, Kontenjan Ve ECZACILIK FAKÜLTESİ (a ( a ve ve (a ( a Farmasötik Toksikoloji YL: Eczacı, Tıp Doktoru, Diş Hekimi, Veteriner Hekim, Biyolog/Moleküler Biyolog, Genetik ve Gıda Mühendisliği, Çevre Mühendisi, Kimya Mühendisi/Kimyager kökenli olmak YL DAYALI DR: 5 Yıllık Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, Farmasötik Toksikoloji'de yapmış olanlar ve/ Farmasötik Toksikoloji ile yakın dallarda (Anabilim Dalımızın görüşü alınarak) yapmış olanlar 2 4 Sayısal Sayfa 14

25 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı üstü Programlarına Öğrenci Alımı, Yatay Geçiş İle Öğrenci Alımı, Kontenjan Ve Biyokimya (ECZ) YL: Eczacılık, Tıp, Diş Hekimliği ve Veterinerlik Fakültesi programlarını tamamlamış olmak; Fen Edebiyat Fakültelerin Biyoloji, Biyokimya, Kimya, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü mezunları; Eğitim Fakültelerinin Kimya ve Biyoloji Bölümü mezunları; Mühendislik Fakültelerinin Kimya ve Gıda Mühendisliği lisans programlarını tamamlamış olmak Uyruklu: Eczacılık, Tıp, Diş Hekimliği ve Veterinerlik Fakültesi programlarını tamamlamış olmak; Fen Edebiyat Fakültelerin Biyoloji, Biyokimya, Kimya, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü mezunları; Eğitim Fakültelerinin Kimya ve Biyoloji Bölümü mezunları; Mühendislik Fakültelerinin Kimya ve Gıda Mühendisliği lisans programlarını tamamlamış olmak (a ( a ve ve 8 1 Sayısal (a ( a Sayfa 15

26 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı üstü Programlarına Öğrenci Alımı, Yatay Geçiş İle Öğrenci Alımı, Kontenjan Ve (a ( a ve ve (a ( a Biyokimya (ECZ) YL DAYALI DR: Biyokimya, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji, İmmünoloji ve diğer benzer dallarda yapmış olmak. Tıp, Diş Hekimliği Veterinerlik ve Eczacılık Fakültelerinin (5 yıllık) programlarını tamamlamış olmak Uyruklu: Biyokimya, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji, İmmünoloji ve diğer benzer dallarda yapmış olmak. Tıp, Diş Hekimliği Veterinerlik ve Eczacılık Fakültelerinin (5 yıllık) programlarını tamamlamış olmak 9 1 Sayısal Sayfa 16

27 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı üstü Programlarına Öğrenci Alımı, Yatay Geçiş İle Öğrenci Alımı, Kontenjan Ve (a ( a ve ve (a ( a Eczacılık Temel Bilimleri Genel Kimya YL: Eczacılık Fakültesi yada Kimya Mühendisliği, Kimya (Kimyager), Kimya Öğretmenliği Bölümleri yada biri Kimya olmak üzere herhangi bir çift anadal ( yandalı Kimya olan herhangi bir bölüm) mezunu olmak 4 Sayısal Farmasötik Teknoloji YL: Eczacılık Fakültesi mezunu olmak 3 Sayısal Sayfa 17

28 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı üstü Programlarına Öğrenci Alımı, Yatay Geçiş İle Öğrenci Alımı, Kontenjan Ve Farmasötik Biyoteknoloji YL: Eczacı, Biyolog/Moleküler Biyolog, Biyomühendis, Kimya/Kimya Mühendisi ve Biyokimya Bölümü mezunu olmak YL DAYALI DR: 5 Yıllık Eczacılık Fakültesi mezunları Farmasötik Biyoteknoloji, Biyoteknoloji, Biyomühendislik derecesine sahip olmak (a ( a ve ve 3 2 Sayısal (a ( a Farmasötik Kimya YL: Eczacılık Fakültesi mezunu olmak Uyruklu: Eczacılık Fakültesi mezunu olmak YL DAYALI DR: Farmasötik Kimya programından mezun olmak Eczacılık Fakültelerinin (5 yıllık) programlarından mezun olmak Uyruklu: Farmasötik Kimya yada Medisinal Kimya programından mezun olmak Eczacılık Fakültelerinin 5 yada 6 yıllık programlarından mezun olmak Sayısal Sayfa 18

29 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı üstü Programlarına Öğrenci Alımı, Yatay Geçiş İle Öğrenci Alımı, Kontenjan Ve (a ( a ve ve (a ( a Farmasötik Kimya (II.Öğretim ) Analitik Kimya BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YL: Eczacılık Fakültesi Veteriner Fakültesi yada Kimya Bölümü Kimya Mühendisliği Moleküler Biyoloji ve Genetik Biyokimya Bölümü mezunları YL DAYALI DR: Analitik Kimya Anabilim Dalı'nda yapmış olmak 20 Aranmaz 3 Sayısal Sayfa 19

30 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı üstü Programlarına Öğrenci Alımı, Yatay Geçiş İle Öğrenci Alımı, Kontenjan Ve (a ( a ve ve (a ( a Beden Eğitimi ve Spor Hareket ve Antrenman Bilimleri YL: En az 4 yıllık eğitimi almış olmak Uyruklu: En az 4 yıllık eğitimi almış olmak YL DAYALI DR: Spor Bilimleri alanında eğitimini tamamlamak tezini Spor ile ilgili bir konuda yapmış olmak Uyruklu: Spor Bilimleri alanında eğitimini tamamlamak tezini Spor ile ilgili bir konuda yapmış olmak Yatay Geçiş: Hareket ve Antrenman Bilimleri ve programından okuyor olmak Eşit Ağırlık 1 1 Sayfa 20

31 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı üstü Programlarına Öğrenci Alımı, Yatay Geçiş İle Öğrenci Alımı, Kontenjan Ve (a ( a ve ve (a ( a Beden Eğitimi ve Spor Hareket ve Antrenman Bilimleri (II.Öğretim ) TEZSİZ YL: En az 4 yıllık eğitimi almış olmak 20 Aranmaz Sayfa 21

32 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı üstü Programlarına Öğrenci Alımı, Yatay Geçiş İle Öğrenci Alımı, Kontenjan Ve (a ( a ve ve (a ( a Beden Eğitimi ve Spor Spor Yönetim Bilimleri YL: En az 4 yıllık eğitimi almış olmak Uyruklu: En az 4 yıllık eğitimi almış olmak YL DAYALI DR: Spor Bilimleri alanında eğitimini tamamlamak tezini Spor ile ilgili bir konuda yapmış olmak Uyruklu: Spor Bilimleri alanında eğitimini tamamlamak tezini Spor ile ilgili bir konuda yapmış olmak Yatay Geçiş: Spor Yönetim Bilimleri ve programından okuyor olmak Eşit Ağırlık 1 1 Sayfa 22

33 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı üstü Programlarına Öğrenci Alımı, Yatay Geçiş İle Öğrenci Alımı, Kontenjan Ve (a ( a ve ve (a ( a Beden Eğitimi ve Spor Spor Yönetim Bilimleri (II.Öğretim ) TEZSİZ YL: En az 4 yıllık eğitimi almış olmak 20 Aranmaz Sayfa 23

34 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı üstü Programlarına Öğrenci Alımı, Yatay Geçiş İle Öğrenci Alımı, Kontenjan Ve (a ( a ve ve (a ( a Beden Eğitimi ve Spor Spor Sağlık Bilimleri YL: En az 4 yıllık eğitimi almış olmak Uyruklu: En az 4 yıllık eğitimi almış olmak YL DAYALI DR: Spor Sağlık Bilimleri alanında eğitimini tamamlamak tezini Spor ile ilgili bir konuda yapmış olmak Tıp Fakültesi mezunu olmak Uyruklu: Spor Sağlık Bilimleri alanında eğitimini tamamlamak tezini Spor ile ilgili bir konuda yapmış olmak Tıp Fakültesi mezunu olmak Yatay Geçiş: Spor Sağlık Bilimleri ve programından okuyor olmak Sayısal 1 1 Sayfa 24

35 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı üstü Programlarına Öğrenci Alımı, Yatay Geçiş İle Öğrenci Alımı, Kontenjan Ve (a ( a ve ve (a ( a Beden Eğitimi ve Spor Spor Sağlık Bilimleri (II.Öğretim ) TEZSİZ YL: En az 4 yıllık eğitimi almış olmak 20 Aranmaz Beden Eğitimi ve Spor Egzersiz ve Spor Psikolojisi YL: Beden Eğitimi ve Spor, Spor Bilimleri, Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışma alanların herhangi birinden lisans mezunu olmak Uyruklu: Beden Eğitimi ve Spor, Spor Bilimleri, Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışma alanların herhangi birinden lisans mezunu olmak 10 1 Eşit Ağırlık Sayfa 25

36 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı üstü Programlarına Öğrenci Alımı, Yatay Geçiş İle Öğrenci Alımı, Kontenjan Ve (a ( a ve ve (a ( a Beden Eğitimi ve Spor Sporda Bilişim Teknolojileri YL: Beden Eğitimi ve Spor, Spor Bilimleri, Bilişim, Mühendislik Fen Bilimleri alanların herhangi birinden mezunu olmak Uyruklu: Beden Eğitimi ve Spor, Spor Bilimleri, Bilişim, Mühendislik Fen Bilimleri alanların herhangi birinden mezunu olmak 10 1 Sayısal SAĞLIK BİLİMLERİ Sağlık Yönetimi YL DAYALI DR: Herhangi bir alanda Tıpta Uzmanlık diploması olanlar Uyruklu: Herhangi bir alanda Tıpta Uzmanlık diploması olanlar ve Türkçe Dilbilgisi yeterliliğine sahip olmak 5 2 Eşit Ağırlık Sayfa 26

37 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı üstü Programlarına Öğrenci Alımı, Yatay Geçiş İle Öğrenci Alımı, Kontenjan Ve (a ( a ve ve (a ( a Sağlık Yönetimi (II.Öğretim ) TEZSİZ YL: Herhangi bir alanda mezunu olmak Uyruklu: Herhangi bir alanda mezunu olmak ve Türkçe Dilbilgisi yeterliliğine sahip olmak 10 2 Aranmaz Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği YL: Hemşirelik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik ve Hemşirelik Bölümleri, 4 Yıllık Sağlık okulu Ebelik ve Hemşirelik Bölümlerinin birinden mezun olmak 3 Sayısal Sayfa 27

38 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı üstü Programlarına Öğrenci Alımı, Yatay Geçiş İle Öğrenci Alımı, Kontenjan Ve (a ( a ve ve (a ( a Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği (II.Öğretim ) TEZSİZ YL: Hemşirelik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik ve Hemşirelik Bölümleri, 4 Yıllık Sağlık okulu Ebelik ve Hemşirelik Bölümlerinin birinden mezun olmak 10 Aranmaz Sayfa 28

39 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı üstü Programlarına Öğrenci Alımı, Yatay Geçiş İle Öğrenci Alımı, Kontenjan Ve (a ( a ve ve (a ( a Hemşirelik YL: Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik okulu, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri okulu ve Sağlık okulu Hemşirelik Bölümlerinden mezun olan hemşireler, özel ilgi alanının başvuru sırasında belirtilmesi. (Bu programa alınan öğrenciler yalnızca Hemşirelik Esasları, İç Hastalıkları Hemşireliği, Hemşirelikte Yönetim alanlarına yönlendirilecektir) Yatay Geçiş: Herhangi bir Hemşirelik programında 14 Sayısal 4 öğrenimine devam eden öğrenci olmak YL DAYALI DR: Hemşirelik Anabilim Dallarından birinde yada Sağlık Yönetiminde yapmış olmak, özel ilgi alanının başvuru sırasında belirtilmesi. (Bu programa alınan öğrenciler; Hemşirelik Esasları, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, İç Hastalıkları Hemşireliği, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği, Sayfa 29

40 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı üstü Programlarına Öğrenci Alımı, Yatay Geçiş İle Öğrenci Alımı, Kontenjan Ve (a ( a ve ve (a ( a Hemşirelikte Yönetim, Halk Sağlığı Hemşireliği ve Psikiyatri Hemşireliği alanlarına yönlendirilecektir) Uyruklu: Hemşirelik Anabilim Dallarından birinde yada Sağlık Yönetiminde yapmış olmak, özel ilgi alanının başvuru sırasında belirtilmesi. (Bu programa alınan öğrenciler; Hemşirelik Esasları, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, İç Hastalıkları Hemşireliği, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği, Hemşirelikte Yönetim,Halk Sağlığı Hemşireliği ve Psikiyatri Hemşireliği alanlarına yönlendirilecektir) öğretim Kurulu tarafından programları öğrenci kabul koşullarına uygun olmak Yatay Geçiş: Herhangi bir Hemşirelik programında öğrenimine devam eden öğrenci olmak Sayfa 30

41 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı üstü Programlarına Öğrenci Alımı, Yatay Geçiş İle Öğrenci Alımı, Kontenjan Ve (a ( a ve ve (a ( a SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Yönetim ve Çalışma Psikolojisi 20 İktisat İktisat İktisat Finansal İktisat Uluslararsı İktisat Uluslararası Ticaret ve Para Yönetimi Sayfa 31

42 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı üstü Programlarına Öğrenci Alımı, Yatay Geçiş İle Öğrenci Alımı, Kontenjan Ve (a ( a ve ve (a ( a İşletme İşletme İşletme İşletme İşletme Finansal Piyasalar ve Yatırım Yönetimi Global Pazarlama İnsan Kaynakları Yönetimi Kalite Yönetimi Muhasebe Denetimi Sayfa 32

43 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı üstü Programlarına Öğrenci Alımı, Yatay Geçiş İle Öğrenci Alımı, Kontenjan Ve (a ( a ve ve (a ( a İşletme İşletme İşletme İşletme İşletme Muhasebe Finansman Stratejik Marka Yönetimi Uluslararası İşletmecilik Yönetim ve Organizasyon Pazarlama Sayfa 33

44 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı üstü Programlarına Öğrenci Alımı, Yatay Geçiş İle Öğrenci Alımı, Kontenjan Ve (a ( a ve ve (a ( a İşletme İşletme ( İngilizce ) İşletme ( İngilizce ) Maliye Özel Hukuk Pazarlama Yönetimi Üretim Yönetimi ve Pazarlama (İng) Yönetim ve Organizasyon (İng) Mali Hukuk Özel Hukuk Sayfa 34

45 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı üstü Programlarına Öğrenci Alımı, Yatay Geçiş İle Öğrenci Alımı, Kontenjan Ve (a ( a ve ve (a ( a Özel Hukuk Halkla İlişkiler ve Tanıtım Halkla İlişkiler ve Tanıtım Halkla İlişkiler ve Tanıtım Uygulamalı Ticaret Hukuku Halkla İlişkiler Kişilerarası İletişim Reklamcılık ve Tanıtım Sayfa 35

MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 2014 Güz Yarıyılı Lisansüstü Programlara Öğrenci Alım Kılavuzu

MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 2014 Güz Yarıyılı Lisansüstü Programlara Öğrenci Alım Kılavuzu 2014 Güz Yarıyılı üstü Programlara Öğrenci Alım Kılavuzu İçindekiler; Başvuru Hakkında Genel Bilgiler... 2 Başvuru, Kayıt Ve Sınav Tarihleri... 3 Başvuru, Kayıt Ve Sınav Tarihleri... 4 Başvuru Şekli...

Detaylı

Tezli YL, Doktora/Sanatta Yeterlik, Tezsiz YL ve Tezsiz Uzaktan Eğitim Programları Kontenjanlar Tablosu... II.Bölüm (1-49)

Tezli YL, Doktora/Sanatta Yeterlik, Tezsiz YL ve Tezsiz Uzaktan Eğitim Programları Kontenjanlar Tablosu... II.Bölüm (1-49) 2015-2016 Güz Yarıyılı Üniversitemiz üstü ( YL,, YL ve Uzaktan Eğitim) Programlarına Öğrenci Alım Kılavuzu İçindekiler; Başvuru Hakkında Genel ler... 2-3 YL, Başvuru, Kayıt Ve Sınav Tarihleri... 3 ve Uzaktan

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı üstü Programlarına Öğrenci Alımı, Yatay Geçiş İle Öğrenci Alımı, Kontenjan Ve Başvuru Koşulları, Doktora ve programlarına

Detaylı

Bilim / Sanat Dalı veya Ön Koşullar

Bilim / Sanat Dalı veya Ön Koşullar MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Maliye Bakanlığı ile Marmara Üniversitesi Arasında Düzenlenen Lisansüstü Öğretim, Araştırma ve Hizmet İçi Eğitim İş Birliği

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ENSTİTÜSÜ. Anabilim / Anasanat Dalı. Bilim / Sanat Dalı. 20 2 - - 10 1 Eşit Ağırlık - - - - - 5 1 - - 5 1. AB Hukuku (Türkçe)

AVRUPA BİRLİĞİ ENSTİTÜSÜ. Anabilim / Anasanat Dalı. Bilim / Sanat Dalı. 20 2 - - 10 1 Eşit Ağırlık - - - - - 5 1 - - 5 1. AB Hukuku (Türkçe) TEZLİ YÜKSEK LİSANS (Lisansa (Yüksek Lisansa MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ TEZLİ PROGRAMLARA ÖĞRENCİ ALIMI VE ENSTİTÜLERE YATAY GEÇİŞ İLE ÖĞRENCİ ALIMI, KONTENJAN

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Programlarına Öğrenci Alımı, Yatay Geçiş İle Öğrenci Alımı,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ENSTİTÜSÜ

AVRUPA BİRLİĞİ ENSTİTÜSÜ MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIMI, YATAY GEÇİŞ KONTENJAN VE BAŞVURU KOŞULLARI Anabilim / Anasanat Dalı AVRUPA BİRLİĞİ ENSTİTÜSÜ Bilim / Sanat Dalı

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ. Lisansüstü Programları İçin. Başvuru ve Kayıt Kılavuzu

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ. Lisansüstü Programları İçin. Başvuru ve Kayıt Kılavuzu KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ üstü Programları İçin Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Enstitüleri Başvuru ve Kayıt Kılavuzu 2014-2015 Güz Yarıyılı (10 Temmuz 2014 tarih, 58 sayılı Senato toplantısının 2 nolu

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dallarına 20142015 EğitimÖğretim Yılı Bahar Yarıyılında Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına öğrenci alınacaktır. 1İSTENİLEN

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU KOŞULLARI

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU KOŞULLARI İlan T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU KOŞULLARI Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü nün aşağıda

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dallarına 20152016 EğitimÖğretim Yılı Güz Yarıyılında Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına öğrenci alınacaktır. 1İSTENİLEN

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI YÜKSEK LİSANS DOKTORA ANABİLİM DALLARI T.C. Vatandaşı Yatay Geçiş Yabancı Uyruklu T.C. Vatandaşı

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programları aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına 2014 2015 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılında

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tezli ve Programları aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına 2015 2016 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılında öğrenci alınacaktır.

Detaylı

Yatay Geçiş. EA 10 -- 2 İlişkileri Temel İslam Bilimleri 13 1 1 SÖZ/EA/SAY Felsefe ve Din Bilimleri 4+1*** 1 1 SÖZ/EA/SAY. Kontenjan T.C.

Yatay Geçiş. EA 10 -- 2 İlişkileri Temel İslam Bilimleri 13 1 1 SÖZ/EA/SAY Felsefe ve Din Bilimleri 4+1*** 1 1 SÖZ/EA/SAY. Kontenjan T.C. T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ I ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI (2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI) Eğitim Türü Tezsiz Yüksek Lisans Programları Tezli

Detaylı

Tezsiz Yüksek Lisans ALES PUAN TÜRÜ

Tezsiz Yüksek Lisans ALES PUAN TÜRÜ T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ I ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI (2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI) Eğitim Türü Tezsiz Yüksek Lisans Programları Kontenjan

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU KILAVUZU

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU KILAVUZU KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 20142015 EĞİTİMÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU KILAVUZU HAZİRAN2014 1 2014 2015 EĞİTİMÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ

Detaylı

A. B A Ş V U R U L A R D A A R A N A C A K Ş A R T L A R

A. B A Ş V U R U L A R D A A R A N A C A K Ş A R T L A R YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI KONTENJAN VE BAŞVURU ŞARTLARI (2012-2013 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI) TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ve KONTENJANLARI 1 İnsan

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN, A- EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI TEZLİ YÜKSEK LİSANS KONTENJANLARI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN, A- EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI TEZLİ YÜKSEK LİSANS KONTENJANLARI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN, 20132014 EğitimÖğretim Yılı Güz Yarıyılında aşağıda belirtilen anabilim dallarına bağlı programlara, Yükseklisans ve Doktora öğrencileri alınacaktır. A EĞİTİM

Detaylı

İlan TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ KONTENJANLARI VE KOŞULLARI

İlan TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ KONTENJANLARI VE KOŞULLARI İlan TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ KONTENJANLARI VE KOŞULLARI Üniversitemiz Sağlık, Sosyal ve Fen Bilimleri Enstitülerinin aşağıda belirtilen anabilim/anasanat dallarının

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ne 20152016 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında aşağıda belirtilen sayıda yüksek lisans ve doktora öğrencisi alınacaktır.

Detaylı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde bulunan Anabilim Dalları'na 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı Güz Yarıyılında

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü nün aşağıda belirtilen anabilim dalı ve bilim dallarına 2012 2013 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı için tezli

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR

HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR 2014-2015 Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılında Sağlık Bilimleri Enstitüsünün Anabilim Dallarına Yüksek Lisans ve Doktora

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Enstitümüz Lisansüstü Öğretim Programlarına 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için öğrenci alınacaktır. Öğrenci alınacak

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tezli ve Programlarının aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına 2014 2015 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılında öğrenci alınacaktır.

Detaylı

Kontenjan. ALES Puan Türü. ANABİLİMDALLARI/ PROGRAMLAR T.C. Uyruklu. Eğitim Türü. Yabancı Uyruklu. Yatay Geçiş. İşletme 1 60+90* 3 - SÖZ/EA/SAY

Kontenjan. ALES Puan Türü. ANABİLİMDALLARI/ PROGRAMLAR T.C. Uyruklu. Eğitim Türü. Yabancı Uyruklu. Yatay Geçiş. İşletme 1 60+90* 3 - SÖZ/EA/SAY YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI (2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI) Eğitim Türü Tezsiz Yüksek Lisans Programları

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN,

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN, T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN, 20152016 EğitimÖğretim Yılı Güz Yarıyılında aşağıda belirtilen anabilim dallarına bağlı programlara, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri alınacaktır. A EĞİTİM

Detaylı

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN 2012 2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA AŞAĞIDAKİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA SINAVLA VE YATAY GEÇİŞLE ÖĞRENCİ ALINACAKTIR

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Yüksek Lisans Doktora Yatay Geçiş (Yüksek Lisans) Tezsiz yüksek lisans T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Cumhuriyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmenliği

Detaylı