Prof. Dr. Başkent Üniversitesi Doç. Dr. İstanbul Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Başkent Üniversitesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Prof. Dr. Başkent Üniversitesi 2013-2014 Doç. Dr. İstanbul Üniversitesi 2007-2008 Yrd. Doç. Dr. Başkent Üniversitesi 2004-2007"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Süer Eker İletişim Bilgileri Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Adres Fen Edebiyat Fakültesi Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsü Eskişehir Yolu 20.Km ANKARA Telefon Mail / Doğum Tarihi : Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Hacettepe Üniversitesi 1985 Yüksek Lisans Türk Dili Hacettepe Üniversitesi 1989 Doktora Türk Dili Hacettepe Üniversitesi Akademik Unvanlar Prof. Dr. Başkent Üniversitesi Doç. Dr. İstanbul Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Başkent Üniversitesi Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri 7.1. Yayınlar 7.2. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler Eker, S. (2013). Türk Dünyasının Bilgeleri: Mihail Çakır. Tehlikedeki Diller Dergisi Journal of Endangered Languages, Kış 2013, Sayı 3, s Eker, S. (2013). Ana Türkçe Uzun Ünlülerin Kıpçak Dillerindeki Kimi İzlerine Dair. Semih Tezcan'a Armağan-Yarmakan. AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Semih Tezcan a Armağan, Cilt:13, Yıl:13, 13: Eker, S. (2012). Ulus İnşası ve Derusifikasyon Sürecinde Tacikistan da Toplum Dil Bilimsel Durum. Millî Folklor Dergisi, 95, Ankara, Eker, S. (2009). Avrupa Birliğinin Yeni Mottosu Farklılıkta Birlik ve Türkçenin Farklılıkta Birlik teki Yeri, Bilig, 49, 35-58, Ankara Eker, S. (2013). Modernleşme Sürecinde Türkiye de Terimbilim Çalışmalarına Genel Bir Bakış. Алтаистика және түркологи/altaistika i Tyurkologiya/Altaistics and Turkology. Astana, (1-2013).

2 Eker, S. (2012). İpek Yolu nda Geç Antik Dönemin Tüccarları Soğdların Mirasçısı Yagnobiler ve Yagnobi Dili, Tehlikedeki Diller Dergisi Journal of Endangered Languages, Kış 2012, Sayı 1, Ankara, ( Eker, S. (2012) Orta Asya nın Gizemli halkı : Soğdlular, Soğd ve Soğdca. Türkbilig, 24, Ankara, Eker, S. (2009). Avrupa Birliğinin Yeni Mottosu Farklılıkta Birlik ve Türkçenin Farklılıkta Birlik teki Yeri, Bilig, 49, Eker, S. (2012). (N. Demir ile birlikte), Ankara Ağızları Sözlüğü Örneğinde Ağız Sözlükçülüğü Hakkında Bazı Tespitler, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 2010/2. Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, Eker, S., (2011). Orta Asya nın İrani Halkı Tacikler ve Bağımsızlığının 20. Yılında Tacikistan (I), Türkiyat Araştırmaları, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Güz, Sayı 15, Ankara, , Eker, S. (2010). Ünlülerin Temel Özellikleri Üzerine Birkaç Not, Turkish Studies, Eker, S., (2009). İran Dillerinden Kopyalar Üzerine I, Festschrift to Commemorate the 80th Anniversary of Prof. Dr. Talat Tekin's Birth, Central Asian Studies IACD International Journal of Central Asian Studies, Institute of Asian Culture and Development, 13, Seoul, Eker, S. ( ). Türk-İran Dil İlişkilerinde Dîvânü Lügâti t-türk ün Tanıklığı, Akademik Araştırmalar Dergisi Kâşgarlı Mahmud Özel Sayısı, 29, İstanbul, Eker, S. (2007). Türkçenin Sesbirimleri ve Belirgin Altsesbirimleri, İlmî Araştırmalar Dil ve Edebiyat İncelemeleri, 24, İstanbul, Eker, S. (2007). An Altaic Traveling Word: kır, IACD International Journal of Central Asian Studies, Institute of Asian Culture and Development, 11, Seoul, Eker, S., Ekstra Küçük Bir Dil Olarak Romanya Tatar Türkçesi, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, , 2, Ankara (2006). (bk ) Eker, S. (2006). Subay, Astsubay; Er, Erat/Erbaş Terimleri Üzerine, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, 658, Ankara Eker, S. (2006). Sü ve Sü ile Yapılan Terimler Üzerine Disiplinlerarası Bir İnceleme, Türkbilig Türkoloji Araştırmaları, Hacettepe Üniversitesi, 12, Ankara, Eker, S. (2006). Kutadgu Bilig de (teñri azze ve celle ögdisin ayur) Türkçe İslami Terimlerin Kaynakları Üzerine, bilig, 38, Ankara, Eker, S., Bosna-Hersek Dili ve Kültürü Üzerinde Türk Dili ve Kültürünün Etkileri, Millî Folklor, 72, (2006) Eker, S. (2005). Some Traces of Proto Turkic Primary Long Vowels in Kipchak Sources, IACD International Journal of Central Asian Studies, Institute of Asian Culture and Development, 10-1, Seoul, Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proseedings) basılan bildiriler Eker, S. (2008). Türk Alfabesinin Ayırıcı İşaretleri ve Düzeltme İşaretinin İşlevselliği Üzerine, I. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu. Başkent Üniversitesi Ankara, Kasım Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları,

3 Eker, S. (2008). Modernleşme Sürecinde Türk ve İran Dil Devrimleri, 6. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Ekim Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, Eker, S., (2011). The Place of Dimitri Kantemiroglu s Turkish in 18th Century Ottoman Turkish le symposium International le livre. La roumanie. l europe. le Septembre Éditeur Bibliothèque de Bucarest: Bucarest, Eker, Süer (2010) : Yüzyılda Ölçünlü Türkçede Neler Değişti? 7. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi Türk ve Dünya Kültüründe İstanbul. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Eker, S., H. Kasapoğlu Çengel (2009). Kipchak Turkic as a part of Balkans and Eastern Europe history-geography. The International Symposium the Book. Romania. Europa September Bucharest: Editura Biblioteca Bucureştilor, Eker, S. (2009). Türkçe-Farsça İlişkilerine Ses, Biçim ve Tümcebilgisi Düzeylerinde Eş Zamanlı Genel Bir Bakış, (Eds. S. Ay, Ö. Aydın, İ. Ergenç, S. Gökmen, S. İşsever, D. Peçenek) Essays on Turkish Linguistics. ICTL2008 The 14th International Conference on Turkish Linguistics- Proceedings, Harrassowitz, Harrassowitz Verlag Wiesbaden, Eker, S. (2009). Divanü Lügâti t-türk te İranlı Kavramı, Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Bilgi Şöleni Bildirileri Kâşgarlı Mahmud ve Dönemi Mayıs 2008, Türk Dil Kurumu, Ankara, (Mükerrer bk ) Eker, S. (2009). Boşnak-Sırp-Hırvat Kimliklerinin Oluşumunda Türk Dili ve Kültürünün Etkileri, 6. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi Bildirileri Kasım 2005 Cilt II, Atatürk Kültür Merkezi, Ankara, Eker, S. (2008). Kâşgarlı ve Sesbilgisi, Uluslararası Kâşgarlı Mahmud Sempozyumu Ekim 2008, Rize Bildiri Metinleri, Rize Üniversitesi Yayınları: 1, Eker, S. (2007). Ekstra Küçük Bir Dil Olarak Romanya Tatar Türkçesi, Romanya da Türk Kültürünün İzleri, Editura Golden, Constanta, (Mükerrer bk ) Eker, S. (2008). Türk Dili Tarihinde Bir Linguistik Temas Bölgesi Olarak Diyarbakır, Osmanlı dan Cumhuriyet e 2. Uluslararası Diyarbakır Sempozyumu 2006, T.C. Diyarbakır Valiliği, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Ankara, Eker, S. (2004). Türk Kara Kuvvetlerinde Kullanılan Birlik ve Rütbe Adlarının Art Zamanlı Dil Bilim İncelemesi, V. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri, Türk Dil Kurumu, C. I, Ankara, Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler Eker, S. (2013). İrani Diller Ailesine Genel Bir Bakış. Prof. Dr. Leyla Karahan Armağanı. Ankara: Akçağ Yayınları, Eker, S. (2012). Interpretations of Law and Ethics in Muslim Contexts (Muslim Civilisations Abstracts), Edinburgh: Edinburgh University Press (Yayım Hazırlığına Katkı) Eker, S. (2009). New Illustrated Dictionary and Encyclopedia (Encyclopaedic Dictionary), MCA Encyclopedias About Muslim Civilisations, Edinburgh: Edinburgh University Press, Eker, S. (2009). Turkish Poets of the Last Century, MCA Encyclopedias About Muslim Civilisations, Edinburgh: Edinburgh University Press, Eker, S. (2009). Grand Dictionary and Encyclopedia (Meydan Larousse), MCA Encyclopedias About Muslim Civilisations, Edinburgh: Edinburgh University Press,

4 Eker, S. (2009). The Turkish Encyclopedia, MCA Encyclopedias About Muslim Civilisations, Edinburgh: Edinburgh University Press, Eker, S., (2009). The Turks, MCA Encyclopedias About Muslim Civilisations, Edinburgh: Edinburgh University Press, Eker, S. (2009). The New Life Encyclopedia, MCA Encyclopedias About Muslim Civilisations, Edinburgh: Edinburgh University Press, Eker, S. (2009). Meydan Larousse: Büyük Lûgat ve Ansiklopedi, MCA Encyclopedias About Muslim Civilisations, Edinburgh: Edinburgh University Press, 215. (İngilizce sürümü için ) Eker, S. (2009). Resimli Yeni Lûgat ve Ansiklopedi (Ansiklopedik Sözlük) (Encyclopaedic Dictionary), MCA Encyclopedias About Muslim Civilisations, Edinburgh: Edinburgh University Press, Eker, S., (2009). Son Asır Türk Şairleri, MCA Encyclopedias About Muslim Civilisations, Edinburgh: Edinburgh University Press, (İngilizce sürümü için bk ) Eker, S. (2009). Türk Ansiklopedisi, MCA Encyclopedias About Muslim Civilisations, Edinburgh: Edinburgh University Press, (İngilizce sürümü için bk ) Eker, S. (2009). Türkler, MCA Encyclopedias About Muslim Civilisations, Edinburgh: Edinburgh University Press, (İngilizce sürümü için bk ) Eker, S. (2009). Türk Saz Şairleri, MCA Encyclopedias About Muslim Civilisations, Edinburgh: Edinburgh University Press, Eker, S. (2009). Yeni Hayat Ansiklopedisi, MCA Encyclopedias About Muslim Civilisations, Edinburgh: Edinburgh University Press, 362 (İngilizce sürümü için bk ) Eker, S. (2009). Divanü Lügâti t-türk te İranlı Kavramı, Türki älemi til qoğam, mädeniyet: Professor B. Sağındıqulınıñ 70 jılına arnalğan, Almatı, Eker, S., (2007). Türkçenin sesbirimleri ve belirgin altsesbirimleri, Turcology in Turkey, Studia uralo-altaica 47 (Edited by Lázló Károly), SzTEBTKA ALTAJISZTIKAI TANSZÉK, Szeged, Eker, S., (E. Karabulut, S. Gluhić, K. Kadrić, vd.) (2001). Türkçe-Boşnakça-İngilizce Müşterek Askerî Terimler Sözlüğü/Tursko-Bosanski Zajednički Rječnik Vojnih Termina Sarajevo Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler Eker, S., (2013). Tacikistan ve Türk Dilli Azınlıklar: Etnolinguistik Genel Bir Bakış. Yeni Türkiye Dergisi. Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi. Eylül, S. 54, Eker, S., (2008). Farsçanın Kıskacında Güney Azerbaycan Türkçesi/ In the Pincer of Persian Language South Azerbaijanian Turkish, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları, (9), Güz, Eker, S. (2007). Toplum-Dilbilim, Dil Planlamaları ve Kamu Mensuplarının Dil Kullanımı, Gazi Türkiyat Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi, Gazi Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi, 1, Ankara, Eker, S., (2007). Altayca Gezgin Bir Kelime: Kır, Türkiyat Araştırmaları, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Ankara 4, (İngilizce sürümü için bk ) Eker, S. (2007). Özbekistan da Oğuzca Bir Diyalekt: Güney Harezm Oğuzcası, Türkiyat Araştırmaları, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 5, , Ankara Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

5 Eker, S. (2008). Toplumdilbilgisel Gösterge Olarak /e/ 20. Uluslararası Dilbilim Kurultayı Bildirileri, Mayıs 2006,T. C. Maltepe Üniversitesi Yay., İstanbul, (mükerrer ) Eker, S. (2006). Terör Örgütlerinde Dil Kullanımı ve Terörist Söylemlerin Dil Bilimsel Yöntemlerle Meşrulaştırılması, I. Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Mayıs 2006, Ankara, Eker, S. (2005). Sosyal Bilimlerde Süreli Yayınların Nicelik ve Nitelik Açısından Değerlendirilmesi, Sosyal Bilimlerde Süreli Yayınlar ve Bilgi Teknolojileri Sempozyumu, Bildiriler, Ankara, Diğer Yayınlar Kitaplar Eker, Süer (Proje Yürütücüsü); Garibova, Jale, Aslan, Sema (Editörler) (2012). Sovyet Sonrası Dönemde Türk Dilli Halklar: Dil Sorunu ve Yeniden Biçimlenen Kimlikler. xxxiv Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları. xxxiv+ 302 s. (Destekleyici Kurumlar: Türk Dil Kurumu Başkanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı) Eker, Süer (Proje Yürütücüsü); Büyükakıncı, Erhan, Bacanlı, Eyüp (Editörler), (2012). Sovyetler Birliği nin Dağılmasından Yirmi Yıl Sonra Rusya Federasyonu Türk Dilli Halklar, Türkiye ile İlişkiler. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları. xxi s. (Destekleyici Kurumlar: Türk Dil Kurumu Başkanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı) Eker, Süer (Proje Yürütücüsü); Aydıngün, İsmail, Balım, Çiğdem (Editörler), (2012). Bağımsızlıklarının Yirminci Yılında Azerbaycan, Gürcistan ve Ukrayna Türk Dilli Halklar, Türkiye ile İlişkiler. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları. xx+ 504 s. (Destekleyici Kurumlar: Türk Dil Kurumu Başkanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı) Eker, Süer (Proje Yürütücüsü); Aydıngün, Ayşegül, Balım, Çiğdem (Editörler), (2012). Bağımsızlıklarının Yirminci Yılında Orta Asya Cumhuriyetleri Türk Dilli Halklar, Türkiye ile İlişkiler. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları. xx+ 686 s. (Destekleyici Kurumlar: Türk Dil Kurumu Başkanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı) Eker, S., E. Yılmaz (Editörler), (2010). Han Woo-Choi, Türkçe, Korece ve Mançu- Tunguzcanın Karşılaştırmalı Ses ve Biçim Bilgisi (A Comparative Phonology and Morphology of Turkic, Korean, Mongolian and Manchu-Tungus), Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara Eker, S., E. Yılmaz, N. Demir (Editörler), (2009). Festschrift to Commemorate the 80th Anniversary of Prof. Dr. Talat Tekin's Birth, Central Asian Studies IACD International Journal of Central Asian Studies, Institute of Asian Culture and Development, Eker, S., (2007). Türk Dilbilimi Bakımından Tarihî Askerî Terminoloji Modern Dönemlerde Rütbe ve Birlik Adları, Grafiker Yay., Ankara İslam, A., Eker, S. (Editörler) (2007). Dil ve Edebiyat Yazıları-Mustafa İsen e Armağan, Grafiker Yay., Ankara Eker, S., (2011). Çağdaş Türk Dili 7. baskı, Grafiker Yay., Ankara Eker, S., (2000). Okuma Alışkanlığı Sorununa Bir Bakış, KHO, BTYM, KHO Basımevi, Ankara, (kitapçık)

6 Eker, S., (1995). Türkçe-Rusça, Rusça-Türkçe Temel Fen, Matematik ve Taktik Terimleri Sözlüğü, KHO Basımevi, Ankara (Genişletilmiş baskı) Eker, S. (T. Tekin, M. Ölmez, E. Ceylan, Z. Ölmez ile birlikte), (1995). Türkçe-Türkmence Sözlük, Simurg Yay., Ankara Eker, S., (1994). Türkçe-Rusça Temel Fen ve Matematik Terimleri Sözlüğü, KHO Matbaası, Ankara Eker, S., (1993). Ulusun Ulu Günü (Ulıstıñ Ulı Küni) Nevruz, Ajans L, Ankara (Kazakçadan ve Özbekçeden çeviri) Kitap Bölümleri Eker, S., (2013). Türk-İran Dil Temasları-I Türk-İran Dilbilimsel Coğrafyasına Genel Bir Bakış Bengü Beläk Ahmet Bican Ercilasun Armağanı. Türk Kültürünü Araştırma Ensititüsü Yayınları, Ankara, Eker, S., (2012). Dil Nedir: I. Ünite. Türk Dili-I. (Editörler: M. Macit, S. Cavkaytar). T.C. Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Eker, S., (2012). Ses Bilgisi: IV. Ünite. Türk Dili-I. (Editörler: M. Macit, S. Cavkaytar). T.C. Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Eker, S., (2012). Yapıbilgisi: Biçim Bilgisi, Söz Dizimi: V. Ünite. Türk Dili-I. (Editörler: M. Macit, S. Cavkaytar). T.C. Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Eker, S., (2010). Türkçe-Farsça İlişkilerinde Anlam Kopyaları Üzerine. Prof. Dr. Cihat Özönder in Anısına Sosyoloji Yazıları (Ed. N. Güngör-Ergan, E. Burcu, N. Şahin).Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, Eker, S., (2009). Dil Temasları, Dil politikaları ve Türk Dillerinde Çeşitlenme., Üniversiteler İçin Türk Dili Elkitabı (Ed. M. Durmuş), Grafiker Yayınları, Ankara, Eker, S., (2007). Toplumdilbilgisel Bir Gösterge Olarak /e/, Edebiyat ve Dil Yazıları, Grafiker Yayınları, Ankara, (Mükerrer, bk ) Eker, S., (2006). Kutadgu Bilig, Türk Edebiyatı Tarihi, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., Ankara, Eker, S., (2006). Divânü Lügâti t-türk, Türk Edebiyatı Tarihi, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., Ankara, Eker, S., (2006). XX. Yüzyılda Modern Türk Yazı Dillerinin Oluşumu, Türk Edebiyatı Tarihi, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., Ankara, Eker, S., (2005). Kuzey Orta Türkçesi (E. Yılmaz, N. Demir), Türk Dili Elkitabı, Grafiker Yay., Ankara, Eker, S., (2005). Oğuzlar ve Oğuzcanın Tarihsel Gelişimi, Eski Oğuzca, (E. Yılmaz, N. Demir), Türk Dili Elkitabı, Grafiker Yay., Ankara, Eker, S., (2005). Azeri ve Türkmen Varyantlarının Ayrılması, (E. Yılmaz, N. Demir), Türk Dili Elkitabı, Grafiker Yay., Ankara, Eker, S., (2005). Harezm-Oğuz Ağızları, (E. Yılmaz, N. Demir), Türk Dili Elkitabı, Grafiker Yay., Ankara, Eker, S., (2005). Azerice, (E. Yılmaz, N. Demir), Türk Dili Elkitabı, Grafiker Yay., Ankara,

7 Eker, S., (2005). Tebriz Ağzı, (E. Yılmaz, N. Demir), Türk Dili Elkitabı, Grafiker Yay., Ankara, Eker, S., (2005). Kerkük Türkçesi, (E. Yılmaz, N. Demir), Türk Dili Elkitabı, Grafiker Yay., Ankara, Yayın Değerlendirme Eker, S. (2014). "Menz, Astrid. Gagausische Syntax: eine Studie zum kontaktinduzierten Sprachwandel (Turcologica 41). Wiesbaden: Harrassowitz. VII, 1999". Tehlikedeki Diller Dergisi Journal of Endangered Languages, Kış 2013, Sayı 3, Ankara s ". ( Eker, S. (2014). "Róna-Tas, András (Çeviren: İsa Sarı) Türkolojiye Giriş. Ankara: Nobel Yayınları 2013." Tehlikedeki Diller Dergisi Journal of Endangered Languages, Kış 2013, Sayı 3 s Eker, S. (2014). "Özakdağ, Nadejda (2013). Gagauz Türkçesinde Anlamca Kaynaş-mış ve Deyimleşmiş Birleşik Fiiller. Afyonkarahisar: Kocatepe Yayınları, xi+251". Tehlikedeki Diller Dergisi Journal of Endangered Languages, Kış 2013, Sayı 3 s Eker, S., (2013). Az Konuşurlu Küçük Diller Üzerine Örnek Bir Çalışma: Dukhan A Turkic Variety of Northern Mongolia, Tehlikedeki Diller Dergisi Journal of Endangered Languages, Kış 2012, Sayı 1, Ankara (www.dergi.tehlikedekidiller.com) Eker, S., (2004). Türk Dili Elkitabı, Nurettin Demir, Emine Yılmaz, İlmî Araştırmalar Dil ve Edebiyat İncelemeleri, Gökkubbe, Güz, İstanbul, Eker, S., (2004). Arpad Berta, Türkçe Kökenli Macar Kavim Adları, Karadeniz Araştırmaları, KARAM, Bahar, İstanbul, Eker, S, (2004). Talat Tekin, Makaleler 1, Altayistik, bilig, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığı, Bahar, Ankara, Eker, S., (2004). Uluslararası Sürekli Altayistik Konferansı'nın (PIAC) 47. Toplantısı Yapıldı. Türk Dili, S. 634, Eker, S., (2004). Permanent International Altaistic Conference ve 47. PIAC, Türk Dili, Ekim (http: //tdk. org. tr/turkdili/ekim2004. html) Çeviri (İngilizceden) Eker, S., (2009). Genel İslami Ansiklopedi, MCA Encyclopedias About Muslim Civilisations, Edinburgh: Edinburgh University Press, Eker, S, (2009). Çağdaş Dinler ve Çağdaş Mezhepler Ansiklopedisi, MCA Encyclopedias About Muslim Civilisations, Edinburgh: Edinburgh University Press, Eker, S., (2009). Basit Kur an Ansiklopedisi, MCA Encyclopedias About Muslim Civilisations, Edinburgh: Edinburgh University Press, Eker, S., (2009). Kültürel Terimler Ansiklopedik Sözlüğü: İngilizce-Fransızca-Arapça, MCA Encyclopedias About Muslim Civilisations, Edinburgh: Edinburgh University Press, Eker, S., (2009). Azerbaycan Cumhuriyet Ansiklopedisi, MCA Encyclopedias About Muslim Civilisations, Edinburgh: Edinburgh University Press, Eker, S., (2009). Azerbaycan Cumhuriyet Ansiklopedisi, MCA Encyclopedias About Muslim Civilisations, Edinburgh: Edinburgh University Press,

8 Eker, S., (2009). Encyclopedia Iranica, MCA Encyclopedias About Muslim Civilisations, Edinburgh: Edinburgh University Press, Eker, S., (2009). Ansiklopedik Sözlük, MCA Encyclopedias About Muslim Civilisations, Edinburgh: Edinburgh University Press, Eker, S., (2009). Sufi Terimlerin Nurbahş Hazinesi, MCA Encyclopedias About Muslim Civilisations, Edinburgh: Edinburgh University Press, Eker, S., (2009). Eski Rus İmparatorluğu Coğrafyasında İslam: Ansiklopedik Sözlük, MCA Encyclopedias About Muslim Civilisations, Edinburgh: Edinburgh University Press, Eker, S., (2009). Ansiklopedik Farsça Sözlük, MCA Encyclopedias About Muslim Civilisations, Edinburgh: Edinburgh University Press, Eker, S., (2009). Kazak Kültürü: Ansiklopedik Elkitabı, MCA Encyclopedias About Muslim Civilisations, Edinburgh: Edinburgh University Press, Eker, S., (2009). Özbek Sovyet Ansiklopedisi, MCA Encyclopedias About Muslim Civilisations, Edinburgh: Edinburgh University Press, (İngilizce sürümü için bk.) Eker, S., (2007). Azerbaycan Dili ve Kimliği Yeniden Canlılık Kazanıyor mu?, Orta Asya ve Kafkasya Araştırmaları (OAKA)-Journal of Central Asian & Caucasian Studies, Uluslararası Stratejik Araştırmaları Kurumu,3-3, Ankara Diğer Makaleler Eker, S., (2009). Güney Slav Dünyasının Batısında Drina-Una Hattında Türk Dili ve Kültürünün İzleri Üzerine. Yunus Emre Bülteni. Yunus Emre Enstitüsü, Ankara, S. 2, Eker, S., (1999). Kazak Türklerinde Nevruz, Anayurttan Atayurda, Nevruz Özel Sayısı, Kültür Bakanlığı, Ankara Eker, S., (1999). Newroz in Cossack Turks, Anayurttan Atayurda Türk Dünyası, TC Kültür Bakanlığı, HAGEM Yay., 17, Ankara, Eker, S., (1997). İpek Yolu Söz Kuyumcusu Cengiz Aytmatov, Çizgi Ötesi, KHO, 21, Ankara, Eker, S., (1988). Dil, Kemalist Atılım, Ankara, FYO, Atatürk, Milli Birlik ve Bütünlüğümüz Sempozyumu, Askeri Öğrenci Komutanlığı, 5-61, Ankara, Kitap Editörlüğü Eker, S, Emine Yılmaz, Çuvaşça Çok Zamanlı Morfoloji Bir Deneme, Grafiker Yay., 9, 1. Basım, Ankara 2002, X +146 s., Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, Türk Dil Kurumu, 18, Güz, Ankara, (2004). 8. Projeler Eker, S., Manses Ses Tanıma Projesi. Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, HÜ Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü ve Mantis Yazılım Projesinde Bilimsel Danışmanlık (Sanayi Bakanlığı nca desteklenen Ar-Ge projesi) Eker, S., Erdal, M., Çelik, Ü. Tehlikedeki Türk Dilleri El Kitabı/Kırmızı Kitap ve Tehlikedeki Diller Sempozyumu Projesi (Devam Ediyor) Avrasya da Yeniden Çizilen Sınırlar, İnşa Edilen Kimlikler (Türk Dil Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı). bk.( ).

9 8.8. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Türk Müziğinin ve Kültürünün Tarihsel Kaynağı Olarak Edvarlar (Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün gün ve B.16.0.GSG /625/22143 sayılı yazısı). (Proje ürünlerinin Osmanlıca özgün biçimlerine göre Bilimsel İncelemesi ve Kontrolü) Esseyid Mehmed Emin. Câmiʿ ü'l-elhân/abdülkadir Merâgî (Haz. Ubeydullah Sezikli) Der Beyân-ı Kavâid-i Nağme-i Perde-i Tanbûr Seydî. Hâzeʾ l-matlaʿ i fî Beyâniʾ l-edvâri veʾ l Makâmâti ve fî ʿ İlmiʾ l-esrâri veʾ r-riyâzâti (Haz. Mithat Arısoy) Makamî. Kitâb-ı Edvâr (Haz. Demet Tekin). (Emine Tuğcu Mendilcioğlu ile birlikte) Hızır Ağa. Tefhîmi'i-Makamat fî-tevlidi'n -Nagâmât (Haz. Yavuz Daloğlu) Risâle-i Zeynu l-elhân fî İlmi t-telîf ve l-evzân /Ladikli Mehmed Çelebi (Haz. Ruhi Kalender). Yûsuf ibn-i Nizamiddîn ibn-i Yûsuf-i Rûmî (Kırşehrî-e'I Mevlevî) 873/1469 Edvâr , Ropper, Geoffrey, A. Khanbaghi, Muslim Civilisation Abstracts Project (MCA), Agha Khan University Institute for the Study of Muslim Civilisations, London. (http: //www. aku. edu/ismc/abp-i. shtml) , N. Demir, S. Eker, F. Yıldırım, Tübitak Projesi, Ankara Ağızlarının Dokümantasyonu (ANADOK). (Araştırmacı) , Kültür Bakanlığı, Bilkent Üniversitesi, Türk Edebiyatı Tarihi I-IV, (Teknik Redaksiyon) ODTÜ Bilimsel Araştırma Fonu Destekli Normal Dil Gelişimi Gösteren Türk Çocuklarında Ana Dilinin Kazanım Süreçleri: Bazı Dil Yapılarını Ele Alarak Bu Sürecin Değerlendirilmesi Projesi (Dil Bilim Danışmanlığı) (2001) Bosna-Hersek Federasyon Ordusu EDOK K.lığı bünyesinde yer alınan bazı projeler; Türkçe-Boşnakça ve Boşnakça Türkçe Askerî Terimler Sözlüğü hazırlanması ( ) Boşnakça Türkçe Dilbilgisi kitabının hazırlanmasına katkı ( ) Boşnakçadaki Türkçe Alıntılar ın iki lisanı karşılıklı öğrenecekler için kaynak hâline getirmek üzere dokümante edilmesi ( ) KKK Ermeni Sorunu ile İlgili Türkçe, İngilizce kitap ve dokümanların hazırlanması (2002) KKK, KHO ile diğer askerî okullar arasında eğitim-öğretim vb. konularda iletişim ve eşgüdümü geliştirmek üzere paket tv programlarının ve yine eğitim ve öğretim faaliyetleriyle ilgili Türkçe/İngilizce tanıtım filmlerinin hazırlanması (2001) KKK, TSK personeline yönelik olarak, Türkçenin yeterli ve etkin biçimde kullanımına katkıda bulunmak üzere elektronik ağ ortamında Karanet üzerinde görsel-işitsel program hazırlanması (2001). 9. İdari Görevler: 9.4. Başkent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu 9.3. Bosna Hersek Federayon Ordusu KOID-ZOID Komutanlığı Türkçe Lisan Okulu yılı faaliyetlerinin sürdürülmesi. Koordinatörlük

10 9.2. KHO, Misafir Öğrenciler Hazırlık Sınıfı Koordinatörlüğü KHO Öğretim Başkanlığı Türk Dili ABD Başkanlığı Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler: Orta Asya ve Kafkasya Araştırmaları Journal of Central Asian & Caucasian Studies Yayın Kurulu üyeliği Tehlikedeki Diller Dergisi: Türk Dilleri (DD)/Journal of Endangered Languages: Turkic Languages (JofEL) editörü ve yayım kurulu üyesi Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi Danışma Kurulu Üyeliği Başkent Üniversitesi Ayşeabla Okulları, Bilim Danışma Kurulu Üyeliği. 11. Ödüller Bölüm mezuniyet birinciliği, İhsan Doğramacı Üstün Başarı Ödülü (1985). 12. Son iki yılda verilen lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler. Akademik Yıl Dönem Güz İlkbahar Güz Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Teorik Uygulama Sayısı Lisans TDE 205 Osmanlı Türkçesi III TDE 211 Türkiye Türkçesi: Biçim Bilgisi TDE 351 Orta Türkçe I: Doğu Türkçesi TDEÖ 203 Türkiye Türkçesi III TDEÖ 409 Türk Dili Tarihi Yüksek Lisans Lisans TDE 206 Osmanlı Türkçesi IV TDE 443 Çağdaş Türk Lehçeleri: Çağatay Grubu TDE 444 Çağdaş Türk Lehçeleri: Kıpçak Grubu TDEÖ 406 Tarihi Çağdaş Türk Lehçeleri TÖR 102 Türk Dil Bilgisi II: Şekil Bilgisi Yüksek Lisans Yaz Okulu Lisans TDE 205 Osmanlı Türkçesi III TDE 301 Farsça TDE 351 Orta Türkçe I: Doğu Türkçesi TDE 443 Çağdaş Türk Lehçeleri Çağatay Grubu TDEÖ 103 Türkiye Türkçesi I Yüksek Lisans TDE 206 Osmanlı Türkçesi IV TDE 212 Türkiye Türkçesi Söz Dizimi

11 İlkbahar TDE 444 Çağdaş Türk Lehçeleri Kıpçak Grubu TDEÖ 406 Tarihi Çağdaş Türk Lehçeleri TDE 498 Araştırma Projesi I TDE 250 Eski Türkçe Yüksek Lisans Yaz Okulu TDE 352 Orta Türkçe II: Eski Anadolu Türkçesi Yayım Sürecindeki Çalışmalar 13.2 Eker, S., "A Completed Project & A Contiuning Project", The 11th Central Asia International Scientific Conference Cultural and Economic Dimensions of The Silk Road Past, Present and Future SangJu, June 11-12, (2013) Eker, S., AYCİS Avrasya'da Yeniden Çizilen Sınırlar, İnşa Edilen Kimlikler Projesi 2. Dünya Türk Forumu, TASAM, 3-5 Nisan (2013). 14. Yayıma Hazır Çalışmalar Eker, S., Orta Asya nın İrani Halkı Tacikler ve Tacikistan II, Türkiyat Araştırmaları, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Eker, Süer (Çeviri) Kafkas Türkçesinde Sıfat-Filler Johanson, Lars, Participles in Caucasus Turkic In: Haug, Dag & Welo, Eirik (eds.) Haptacahaptaitis Festschrift for Fridrik Thordarson. (The Institute for Comparative Research in Human Culture, Serie B: Skrifter 116.) , Novus forlag, Oslo Eker, S., (Yayın Değerlendirme) Johanson, Lars, Türk Dili Haritası Üzerinde Keşifler (Çev. N. Demir, E. Yılmaz), Grafiker Yayınları, Ankara (2002). 15. Bilimsel Toplantılar (Sözlü Bildiriler), Toplumsal Katkı Eker, S., Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Türk Dili I Dersine İlişkin Televizyon Programları (2012) Eker, S., 1. Uluslararası Türkoloji Çalıştayı Nisan 2012 İstanbul. İBB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Yunus Emre Enstitüsü, Dışişleri Bakanlığı ve Türk Dil Kurumu (2012) Eker, S. Kültürel ve Sosyal İlişkiler Strateji Belgesi Rusya-Orta Asya- Kafkasya Çalıştayları. T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı. Ankara, Haziran (2012) Eker, S., Türk Dünyası ve Toplulukları Haftası nda Konferans. Dr Binnaz Ege Dr Rıdvan Ege Anadolu Lisesi. Ankara, Eker, S., Avrasya da Yeniden Çizilen Sınırlar, İnşa Edilen Kimlikler Projesi: Birinci Çalıştay,Ankara, Şubat Eker, S.,Avrasya da Yeniden Çizilen Sınırlar, İnşa Edilen Kimlikler Projesi: İkinci Çalıştay, Mayıs 2011, Ankara Eker, S., Bağımsızlıklarının 20. yılında Türk Cumhuriyetleri: Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan". 5-6 Ekim Atatürk Kültür Merkezi, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü ve Stratejik Araştırmalar Merkezi. Ankara, 2011.

12 Eker, S., Соғд тiлi мен мәдениетiнiң көне түркі жазба ескерткіштеріндегi іздері туралы (Soğd Dili ve Kűltűrűnűn Eski Tűrk Yazıtlarındaki İzleri Űzerine). Түрк Әлемі: Тарих Және Қазіргі Заман» Халықаралық Түрктану Симпозиумы Cәуір 2011 Жыл (Türk Dünyası: Geçmişi ve Bugünü Uluslararası Türkoloji Sempozyumu Nisan 2011, Astana). қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі. Евразийский национальный университет имени л.н. гумилева (L. N.Gumilyov Avrasya Milli Üniversitesi), (2011) Eker, S. (2012). Özel Arı Okulları 13. Bilim Şenliği Türkçe Jürisi, Ankara, Mart Eker, Süer (2010). Türk ve İran Dillerinin Eş Zamanlı Temas Bölgeleri. İran da Türkçe 15-16Haziran 2010 Orient-Institut Istanbul, Bilkent Üniversitesi, Karam Eker, S. (2010). Batı da Türk Korkusu (Turkophobia) ve Türk Algısının Tarihsel Kökenleri: Görsel Bir Sunum. TOBB ETÜ Üniversitesi Eker, S. (2010). Batı da Türk Korkusu (Turkophobia) ve Türk Algısının Tarihsel Kökenleri: Görsel Bir Sunum 12 Ekim Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Eker, S. (2010). 28 Haziran-9 Temmuz 2010, Hacettepe Üniversitesi Dil Öğretimi ve Uygulama Merkezi, Öğretim Görevlileri Hizmet İçi Eğitim Programı, Dil İlişkileri Eker, S. (2010). 28 Haziran-9 Temmuz 2010, Hacettepe Üniversitesi Dil Öğretimi ve Uygulama Merkezi, Öğretim Görevlileri Hizmet İçi Eğitim Programı, Toplumdilbilim Eker, S. (2010). Türk Dil Kurumu, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2547 sayılı kanungereğince yüksek öğretim kurumlarında okutulmakta olan Türk Dili Derslerinin Yeniden Düzenlenmesine Yönelik Eylem Planı Çalışmalarının başlatılması( ), (Doç. Dr. Süer Eker, Prof. Dr. Ülkü Çelik Şavk, vd. ile) Eker, Süer (2008). Doğumunun Yılında Kâşgarlı Mahmud'dan Günümüze Türk Dili" Paneli (18 Kasım 2008, Diyarbakır). Atatürk Kültür Merkezi ve Diyarbakır Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Eker, S., (2008). Atatürk ve Dil Devrimi Konulu Açık Oturum. Kastamonu Üniversitesi Eker, S. (2008). Avrupa Birliği Sürecinde Azınlık Dili Olarak Balkan Türkçesi. The 1st International Congress on Turcology Research Balkans and Turks November 6-8, 2007, Kosovo (1. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Kongresi Balkanlar ve Türkler 6-8 Kasım 2007, Priştina- Kosova).

(TÜRKÇE) I. (Ana sayfada görünecektir.)

(TÜRKÇE) I. (Ana sayfada görünecektir.) (TÜRKÇE) I. (Ana sayfada görünecektir.) Adı Soyadı (Unvanı) Akartürk Karahan (Yrd.Doç.Dr.) Doktora: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009 E-posta: (kurum/özel) akartrk@yahoo.com Web sayfası

Detaylı

PROF. DR. HÜLYA SAVRAN. hsavran@balikesir.edu.tr. 4. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

PROF. DR. HÜLYA SAVRAN. hsavran@balikesir.edu.tr. 4. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans PROF. DR. HÜLYA SAVRAN ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Hülya SAVRAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Bölümü 10145 Çağış Yerleşkesi / BALIKESİR 0 266 612 10 00

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ : 05306010760. : cuneyt.akin@hotmail.com

ÖZGEÇMİŞ : 05306010760. : cuneyt.akin@hotmail.com ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Cüneyt Akın İletişim Bilgileri Adres : DUMLUPINAR M. MURAT ÇELEBİ C. AYDINALP APT. BİNA NO: 32 K: 4 DAİRE NO: 11 Telefon Mail : 05306010760 : cuneyt.akin@hotmail.com 2. Doğum Tarihi

Detaylı

3. Emine Yılmaz Ceylan, Çuvaşça Çok Zamanlı Ses Bilgisi, TDK yay., 675, Ankara 1997.

3. Emine Yılmaz Ceylan, Çuvaşça Çok Zamanlı Ses Bilgisi, TDK yay., 675, Ankara 1997. Prof. Dr. Emine Yılmaz Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski Türk Dili KİTAPLAR 1. Türkmence Türkçe Sözlük, Haz. Talat Tekin, M. Ölmez, E. Ceylan (o, ö, p, r, s,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 1994 Doçent Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 2001 Profesör Fen, Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 2009

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 1994 Doçent Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 2001 Profesör Fen, Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 2009 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ghadir GOLKARIAN(GÜLDİKEN). Doğum Tarihi: 04.04.1964. Ünvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fars Dili ve Edebiyatı Azad İslami Üniversitesi 1985

Detaylı

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Güvenevler Mahallesi Cinnah Caddesi No:16/A 06690 Çankaya-ANKARA

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Güvenevler Mahallesi Cinnah Caddesi No:16/A 06690 Çankaya-ANKARA ÖZGEÇMİŞ (TÜRKÇE) I. (Ana sayfada görünecektir.) Adı Soyadı (Unvanı) Hülya Gökçe (Yrd. Doç. Dr) Doktora Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008 E-posta:(kurum/özel) hgokce@ybu.edu.tr; hulyagokce06@gmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yüksek Lisans Tezi: Çin in Ming Döneminde Yapılmış olan Türkçe-Uygurca Sözlük: Ġdikut Mahkemesi Sözlüğü (1997 Ankara)

ÖZGEÇMİŞ. Yüksek Lisans Tezi: Çin in Ming Döneminde Yapılmış olan Türkçe-Uygurca Sözlük: Ġdikut Mahkemesi Sözlüğü (1997 Ankara) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mağfiret Kemal YUNUSOĞLU 2. Doğum yeri ve tarihi: DT, Gulca 3. Çalıştığı kurum: T.C. Beykent Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 4. Unvanı: Yar.Doç.Dr. 5. Öğrenim Durumu:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Alsu KAMALIEVA Unvanı: Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans (Uzmanlık) Tatar Dili ve Edebiyatı Öğretmeni/Filolog KAZAN DEVLET ÜNIVERSITESI Doktora Yeni Türk

Detaylı

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres EK - 4A ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim ABD Meşelik Yerleşkesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : 05422401118 :gungorelda@hotmail.com

ÖZGEÇMİŞ. : 05422401118 :gungorelda@hotmail.com 1. Adı Soyadı :Ahmet Güngör ÖZGEÇMİŞ Adres Telefon E-posta : Gedikkaya Mah., Naci Bey Cad., Atakent Sitesi, B-Blok, No:82/14 Giresun : 05422401118 :gungorelda@hotmail.com 2. Doğum Tarihi :05.06.1967 3.

Detaylı

7. Yayınlar 7.1 Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7. Yayınlar 7.1 Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Veli Yılmaz 2. Doğum Tarihi : 25.11.1948 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğretim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Subay Kara Harp Okulu 1969 Y. Lisans Kurmaylık Kara Harp

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. ABDÜLKERİM GÜLHAN 0266 6121000/4508. agulhan@balikesir.edu.tr

YRD. DOÇ. DR. ABDÜLKERİM GÜLHAN 0266 6121000/4508. agulhan@balikesir.edu.tr YRD. DOÇ. DR. ABDÜLKERİM GÜLHAN ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Abdülkerim Gülhan İletişim Bilgileri Adres Balıkesir Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Çağış Yerleşkesi Balıkesir Telefon Mail 0266 6121000/4508 agulhan@balikesir.edu.tr

Detaylı

1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU. 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr.

1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU. 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. ÖZ GEÇMİŞ-CV 1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 16.03.1979 tarihinde Malatya da doğdu. İlk, orta, lise öğrenimini ve ayrıca üniversite lisans ve yüksek lisans

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl 1. Adı Soyadı : Masoumeh KHANZADEH 2. Doğum Tarihi : 1974 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu :Sanatta Yeterlik 5. Çalıştığı Kurum :Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Hürriyet GÖKDAYI Doğum Tarihi: 05.0.1968 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Ankara Üniversitesi 1990

Detaylı

Yüksek. Eğitim bilimleri. Eğitim bilimleri

Yüksek. Eğitim bilimleri. Eğitim bilimleri ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Salih Bolat 2. Doğum Tarihi:.7.1956. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Lisans Sosyal Politika Yüksek Lisans Eğitim bilimleri Doktora Eğitim bilimleri Üniversite

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bahar GÜDEK Doğum Tarihi: 30 Ekim 1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Güzel Sanatlar Fakültesi Erciyes Üniversitesi 1996-2000 Müzik

Detaylı

Y. Lisans Türk Müziği İst. Teknik Üniv. 1989. Sanatta Yeterlilik Türk Müziği İst. Teknik Üniv. 1994

Y. Lisans Türk Müziği İst. Teknik Üniv. 1989. Sanatta Yeterlilik Türk Müziği İst. Teknik Üniv. 1994 Adı Soyadı: Güldeniz EKMEN AGİŞ Doğum Tarihi: 01.08.1958 Unvanı: Yardımcı Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı İst. Teknik Üniv. 1979 Y. Lisans Türk Müziği İst.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996. Ortadoğu Enstitüsü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996. Ortadoğu Enstitüsü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nurdan Şafak 2. Doğum Tarihi ve Yeri:. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996 Yüksek Siyasi Tarih ve Marmara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Telefon : 2804636 Mail

ÖZGEÇMİŞ. : Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Telefon : 2804636 Mail ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Nadir İLHAN İletişim Bilgileri Adres : Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Telefon : 2804636 Mail : nadirilhan@ahievran.edu.tr 2. Doğum

Detaylı

İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü

İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: NEJLA POLAT 2. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 3. Doğum Tarihi: 01.03.1954 İletişim Bilgileri: Tel. 0216 4002222 / 2976 E-mail : nejla.polat@uskudar.edu.tr 4. Öğrenim Durumu: Derece Lisans

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Mimarlık IAU(Tabriz Azad İslami Üniversitesi) 1997_2001 Lisans

Derece Alan Üniversite Yıl Mimarlık IAU(Tabriz Azad İslami Üniversitesi) 1997_2001 Lisans ÖZGEÇMİŞ: 1. Ad, Soyad: Masoumeh KHANZADEH 2. Doğum Tarihi: 11.03.1974 3. Doğum Yeri: Tebriz, İRAN 4. Eğtim: Derece Alan Üniversite Yıl Mimarlık IAU(Tabriz Azad İslami Üniversitesi) 1997_2001 Lisans Y.

Detaylı

6. 1. Hazırlanan Lisans Tezi Ayverdi Lugatı ndaki Tasavvuf Terimlerinin Tespiti ve Diğer Lugatlarle Mukayesesi

6. 1. Hazırlanan Lisans Tezi Ayverdi Lugatı ndaki Tasavvuf Terimlerinin Tespiti ve Diğer Lugatlarle Mukayesesi 1. Adı Soyadı: FAHRÜNNİSA BİLECİK 2. Doğum Tarihi: 19.03.1967 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Tez Adı Lisans Türk Dili ve Mimar Sinan 1989 Edirneli Şâhidî

Detaylı

Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Selçuk Üniversitesi 1979-1984. Y. Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Cumhuriyet Üniversitesi 1992-1993

Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Selçuk Üniversitesi 1979-1984. Y. Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Cumhuriyet Üniversitesi 1992-1993 1. Adı Soyadı: H. İbrahim DELİCE 2. Doğum Tarihi: 01 Nisan 1964 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Selçuk Üniversitesi 1979-1984 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl Arş. Gör. Dr. Çiğdem APAYDIN ÖZGEÇMİŞ Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı, Kampus, 07058/ Antalya E-posta cigdemapaydin@akdeniz.edu.tr Telefon 0 242-310 2077 Faks 0 242-2261953

Detaylı

Journal of International Social Research, Volume: 4, Issue: 19, Fall 2011, s. 115-169.

Journal of International Social Research, Volume: 4, Issue: 19, Fall 2011, s. 115-169. 1. Adı Soyadı: Emek ÜŞENMEZ 2. Doğum Tarihi: 26 Kasım 1981 3. Unvanı: Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora (PhD) ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) 5. Akademik Unvanlar: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Selçuk

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Tülay GÖRÜ DOĞAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü : 0322 338 67 77 / 253 : tulaygoru@hotmail.com,

Detaylı

Ad Soyad Umut KEDİKLİ İş Telefonu 0 370 4333198/2793 E-mail(ler) kedikliumut@hotmail.com umutkedikli@karabuk.edu.tr

Ad Soyad Umut KEDİKLİ İş Telefonu 0 370 4333198/2793 E-mail(ler) kedikliumut@hotmail.com umutkedikli@karabuk.edu.tr Ad Soyad Umut KEDİKLİ İş Telefonu 0 370 4333198/2793 E-mail(ler) kedikliumut@hotmail.com umutkedikli@karabuk.edu.tr İş Adresi Karabük Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : 0216 626 10 50 / 2738 : ademyucel@maltepe.edu.tr

ÖZGEÇMİŞ. : 0216 626 10 50 / 2738 : ademyucel@maltepe.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Adem Yücel İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : : 0216 626 10 50 / 2738 : ademyucel@maltepe.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 2 Ağustos 1981 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Gazetecilik ve Halkla Marmara Üniversitesi 1996

ÖZGEÇMİŞ. Gazetecilik ve Halkla Marmara Üniversitesi 1996 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: MİNE DEMİRTAŞ İletişim Bilgileri: Tel: 0216 626 10 50 / 2746 Mail :minedemirtas@maltepe.edu.tr Adres:Marmara Eğitim Köyü İletişim Fakültesi Doğum Tarihi:10.02.1959 Öğrenim Durumu:

Detaylı

Derece Alan Üniversite Mezuniyet Yılı RESİM / SANAT Anadolu Üniversitesi Lisans. GÜZEL Anadolu Üniversitesi Doktora (Bütünleşik 2014 Program) EĞİTİMİ

Derece Alan Üniversite Mezuniyet Yılı RESİM / SANAT Anadolu Üniversitesi Lisans. GÜZEL Anadolu Üniversitesi Doktora (Bütünleşik 2014 Program) EĞİTİMİ 1. Adı Soyadı : Evrim ÇAĞLAYAN 2. Doğum Tarihi : 04.02.1984 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Mezuniyet Yılı RESİM / SANAT Anadolu Üniversitesi Lisans 2006 EĞİTİMİ

Detaylı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Doktora Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2014 Yüksek Lisans

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Doktora Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2014 Yüksek Lisans Dr. Esra KARAKUŞ TAYŞİ Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta: Web: esra.karakus@dpu.edu.tr

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Bölümü Ankara Üniversitesi 1997 Yüksek Lisans Tarih (Yakınçağ Tarihi) Ankara Üniversitesi 2000

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Bölümü Ankara Üniversitesi 1997 Yüksek Lisans Tarih (Yakınçağ Tarihi) Ankara Üniversitesi 2000 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Sezai BALCI Doğum Tarihi : 15 Temmuz 1976 Öğrenim Durumu : Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Bölümü Ankara Üniversitesi 1997 Yüksek Lisans Tarih (Yakınçağ Tarihi)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1994. Y. Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1998

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1994. Y. Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1998 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Abdullah Demir 2. Doğum Tarihi: 01 Ocak 1970 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1994 Y. Lisans Hukuk Marmara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : hafizesevinc.aydar@mef.edu.tr

ÖZGEÇMİŞ. : hafizesevinc.aydar@mef.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hafize Sevinç AYDAR İletişim Bilgileri Mail : hafizesevinc.aydar@mef.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 11.08.1972 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987 1. Adı Soyadı: NEJLA POLAT 2. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 3. Doğum Tarihi: 01.03.1954 ÖZGEÇMİŞ İletişim Bilgileri: Tel.: 0212 4445001/1547 4. Öğrenim Durumu: E mail: nejla.polat@yeniyuzyil.edu.tr Derece Bölüm/Program

Detaylı

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI ZORUNLU DERSLER BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL 1 YDİ 101

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yüksek Lisans Tezi: Ahmet Vefik Paşa nın Çevirilerinde Osmanlılaşan Molière, Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü, Haziran 2004.

ÖZGEÇMİŞ. Yüksek Lisans Tezi: Ahmet Vefik Paşa nın Çevirilerinde Osmanlılaşan Molière, Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü, Haziran 2004. ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: M. Gül Uluğtekin Unvanı: Okutman, Dr. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyoloji ODTÜ 1999 Y. Lisans Sosyoloji ODTÜ 2002 Y. Lisans Türk Edebiyatı Bilkent 2004 Doktora Türk Edebiyatı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :Mustafa Kara İletişim Bilgileri Adres

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :Mustafa Kara İletişim Bilgileri Adres EK - 4A ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :Mustafa Kara İletişim Bilgileri Adres :Yalı Mah. Camii Sok. Dragos Sitesi A Blok. D:17 Kat:5 Maltepe /İstanbul Telefon Mail :(0216) 626 10 50 / 2742 :mustafakara@maltepe.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ (CV) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y. Lisans Üretim Yönetimi ve Celal Bayar Üniversitesi 1998

ÖZGEÇMİŞ (CV) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y. Lisans Üretim Yönetimi ve Celal Bayar Üniversitesi 1998 1. Adı Soyadı: İlham YILMAZ 2. Doğum Tarihi: 18.02.1954 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi ÖZGEÇMİŞ (CV) 4. Öğrenim Durumu:Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Merba TAT 2. Doğum Tarihi: 1977 3. Ünvanı: Dr., Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Merba TAT 2. Doğum Tarihi: 1977 3. Ünvanı: Dr., Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Merba TAT 2. Doğum Tarihi: 1977 3. Ünvanı: Dr., Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Halkla İlişkiler ve Ege Üniversitesi 2007 Y. Lisans Halkla

Detaylı

Doktora Tezi: Kırım Hanlığı nı Kuruluşu ve Osmanlı Himayesinde Yükselişi (1441-1569)

Doktora Tezi: Kırım Hanlığı nı Kuruluşu ve Osmanlı Himayesinde Yükselişi (1441-1569) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Muzaffer Ürekli 2. Doğum Tarihi: 03.05.1955 3. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Siyasi Tarih İstanbul Üniversitesi 1977 Y. Lisans ------------

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı Lisans. Hacettepe Psikoloji Bölümü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Psikoloji

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı Lisans. Hacettepe Psikoloji Bölümü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Psikoloji ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Umut ŞAH Doğum Tarihi: 1984 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı Lisans Edebiyat Fakültesi Hacettepe Psikoloji Bölümü Üniversitesi 2002-2006

Detaylı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı Okt. Hikmet DEGEÇ Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:hdegec@hotmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: H. Şebnem Atakan 2. Doğum Tarihi: 28.04.1965 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: H. Şebnem Atakan 2. Doğum Tarihi: 28.04.1965 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: H. Şebnem Atakan 2. Doğum Tarihi: 28.0.1965 3. Unvanı: Doç. Dr.. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Batı Dilleri ve Edebiyatları, İspanyolDili ve Edebiyatı A.B.D

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Unvanı. 05. 09. 1969 (Resmi), Ardahan. Doğum Tarihi ve Yeri

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Unvanı. 05. 09. 1969 (Resmi), Ardahan. Doğum Tarihi ve Yeri ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Ayvaz MORKOÇ Unvanı Doğum Tarihi ve Yeri Görevi Görev Yeri İdari Görevi Yrd. Doç. Dr. 05. 09. 1969 (Resmi), Ardahan Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: NEJLA POLAT 2. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 3. Doğum Tarihi: 01.03.1954 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Arzu Araz 2. Doğum Tarihi: 17/ 04/ 1967 3. Ünvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Ege Üniversitesi 1988 Y. Lisans Sosyal Psikoloji

Detaylı

Öğrenim Durumu. LİSANS Üniversite. YÜKSEK LİSANS Üniversite. DOKTORA Üniversite Enstitü Öğrenim Alanı Tez Başlığı KİŞİSEL BİLGİLER

Öğrenim Durumu. LİSANS Üniversite. YÜKSEK LİSANS Üniversite. DOKTORA Üniversite Enstitü Öğrenim Alanı Tez Başlığı KİŞİSEL BİLGİLER KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Yavuz ÇOBANOĞLU Doğum Yeri/Doğum Tarihi : İZMİR 25.10.1970 Uyruğu: : T.C. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Cep Telefonu : E-Posta : yavuzcobanoglu@tunceli.edu.tr Yabancı Dili / Seviyesi

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ. Doç.Dr. Yunus KOÇ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ. Doç.Dr. Yunus KOÇ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ Doç.Dr. Yunus KOÇ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM ÜYESİ SAYILARI/İSTATİSTİKLER Görevlendirme: 1 profesör (yabancı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım İstanbul Ü. 2007

ÖZGEÇMİŞ. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım İstanbul Ü. 2007 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : Gülnur KAPLAN ESEN 2.Doğum Tarihi : 29 Ekim 1968 3.Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4.Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Mimar Sinan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Beden Eğitimi Öğretmenliği. Eğitim Yönetimi, Denetimi, Ekonomisi ve Planlaması

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Beden Eğitimi Öğretmenliği. Eğitim Yönetimi, Denetimi, Ekonomisi ve Planlaması ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Deniz Erdağ Doğum Tarihi: 07.06.1979 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Beden Eğitimi ve Spor Yakın Doğu Üniversitesi 2002 Yüksekokulu

Detaylı

Tez adı: Neva'i Mecalisü'n-Nefa'is metin-inceleme (2 cilt) (1990) SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRK DİLİ ANABİLİM DALI

Tez adı: Neva'i Mecalisü'n-Nefa'is metin-inceleme (2 cilt) (1990) SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRK DİLİ ANABİLİM DALI VAHİT TÜRK Adres İstanbul Kültür Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Ataköy Yerleşkesi/Bakırköy-İstanbul ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 15.05.2014 Telefon E-posta 2124984370- Doğum Tarihi

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet KUTALMIŞ

Prof. Dr. Mehmet KUTALMIŞ Prof. Dr. Mehmet KUTALMIŞ EĞİTİM DURUMU: Lisans: 1983-1987 İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Doktora: 1990-1997 Johannes Gutenberg Üniversitesi Türkoloji-Oryantalistik Almanya İŞ DENEYİMİ: 1987-1988

Detaylı

1. Adı Soyadı: 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

1. Adı Soyadı: 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl 1. Adı Soyadı: Asuman ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi: 22.06.1976 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim Hacettepe Üniversitesi 2002 Y. Lisans Resim

Detaylı

1. Adı Soyadı : MEHMET ÖZET 2. Doğum tarihi : 01.03.1939 3. Unvanı : Prof.Dr 4. Öğrenim Durumu: Üniversite Derece Alan Üniversite Yıl

1. Adı Soyadı : MEHMET ÖZET 2. Doğum tarihi : 01.03.1939 3. Unvanı : Prof.Dr 4. Öğrenim Durumu: Üniversite Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : MEHMET ÖZET 2. Doğum tarihi : 01.03.1939 3. Unvanı : Prof.Dr 4. Öğrenim Durumu: Üniversite Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim ASD - Seçmeli Ek Branş Grafik İngilizce Bölümü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Teknik Eğitim, Elektronik- Bilgisayar Eğitimi Marmara Üniversitesi.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım İstanbul Ü. 2007

ÖZGEÇMİŞ. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım İstanbul Ü. 2007 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : Gülnur KAPLAN ESEN 2.Doğum Tarihi : 29 Ekim 1968 3.Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4.Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Mimar Sinan

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Geleneksel Türk El Atatürk Üniversitesi 2000. Doktora Eğitim Bilimleri Ahmet Yesevi Üniversitesi 2008

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Geleneksel Türk El Atatürk Üniversitesi 2000. Doktora Eğitim Bilimleri Ahmet Yesevi Üniversitesi 2008 ÖZ GEÇMiŞ 1. Adı Soyadı : Ömer Zaimoğlu 2. Doğum Tarihi : 22 Ocak 1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Geleneksel Türk El Atatürk Üniversitesi 2000 Sanatları

Detaylı

DOÇ. DR. OĞUZ KARADENİZ

DOÇ. DR. OĞUZ KARADENİZ DOÇ. DR. OĞUZ KARADENİZ ADRES: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İİBF KINIKLI KAMPÜSÜ, 20020 DENİZLİ TELEFON: 0 258 296 2678 e-mail: oguzk@pau.edu.tr Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Maliye

Detaylı

Öz Geçmiş. Öğretmen MEB (1999 2009) Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Yeni Türk Dili Anabilim Dalı (2011-2012)

Öz Geçmiş. Öğretmen MEB (1999 2009) Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Yeni Türk Dili Anabilim Dalı (2011-2012) Öz Geçmiş I. Adı Soyadı (Unvanı) Nihal Çalışkan (Yrd. Doç. Dr.) Doktora: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009 E-posta: (kurum/özel) ncaliskan@ybu.edu.tr; caliskanihal@hotmail.com; nihalcaliskan@gmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Volkan TATAR 2. Doğum Tarihi : 08.04.1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 Y.Lisans Uluslararası

Detaylı

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı :

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı : ÖZGEÇMİŞ Adı ve Soyadı: Erol ÖZDEN Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Tarih Lisans Resim_İş Bl. Resim-İş Öğr. Marmara Üniversitesi 1984 Yüksek Lisans (2809 Sayılı Kanunun Geçici Marmara Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gonca ATICI 2. Doğum Tarihi: 07.05.1975 3. Unvanı: Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İngilizce İktisat İstanbul Üniversitesi 1997 Y. Lisans Para-Banka

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı: Hilal CAN Doğum Tarihi: 05.02.1976 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora FBE Makine Eğitimi Gazi Üniversitesi 1999-2004 Y. Lisans

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi TÖMER

Hacettepe Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi TÖMER Hacettepe Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi TÖMER MERKEZİN KISA TARİHÇESİ 1982 - Türkçe Dersleri Düzenleme Başkanlığı 1983 - Yabancılara Türkçe Öğretimi Birim Başkanlığı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: MEHMET SAİT ŞAHİNALP Doğum Tarihi: 21. 04. 1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Coğrafya Öğretmenliği Marmara Üniversitesi 1992-1996

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : 30.04.2002 Doçentlik Tarihi : Profesörlük Tarihi :

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : 30.04.2002 Doçentlik Tarihi : Profesörlük Tarihi : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Neşe ÇAPRAZ 2. Doğum Tarihi : 21.09.1959 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Orta Öğrenim: İstanbul Erkek Lisesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Halil Seyidoğlu Doğum Tarihi: 28 Ağustos 1943 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Uluslararası İlişkiler Ankara Siyasal Bilgiler

Detaylı

BAYRAM Yavuz, XIV-XV.Yüzyıl Gazel Şerhleri, Klâsik Çağlar Boyunca Gazel Şerhleri, Kriter Yay., İstanbul 2009, s.11-98.

BAYRAM Yavuz, XIV-XV.Yüzyıl Gazel Şerhleri, Klâsik Çağlar Boyunca Gazel Şerhleri, Kriter Yay., İstanbul 2009, s.11-98. Yayınlar Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler BAYRAM Yavuz, 16.Yüzyıldaki Bazı Divan Şairlerinin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Handan ÖZSIRKINTI KASAP 2. İletişim: 1230 3. Ünvanı: Yrd. Doç. 4. Öğrenim Durumu: Sanatta Yeterlik (Doktora) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yüksek Lisans Güzel Sanatlar Fakültesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : H.Yunus TAŞ Doğum Tarihi : 01.01.1969 e-mail : tasyunus@hotmail.com Gsm : 505 628 72 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisadi

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. FAHRİ ERENEL. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Kara Harp Okulu (ANKARA) 1980 Y. Lisans Ulusal Güvenlik,

YRD. DOÇ. DR. FAHRİ ERENEL. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Kara Harp Okulu (ANKARA) 1980 Y. Lisans Ulusal Güvenlik, 1. Adı Soyadı: Fahri ERENEL 2. Doğum Tarihi: 27.08.1959 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: YRD. DOÇ. DR. FAHRİ ERENEL Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Kara Harp Okulu (ANKARA) 1980 Y.

Detaylı

Özgeçmiş ve Eserler Listesi. Mehmet KARAKAŞ

Özgeçmiş ve Eserler Listesi. Mehmet KARAKAŞ Özgeçmiş ve Eserler Listesi Mehmet KARAKAŞ Doğum Tarihi: 28.11.1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Maliye İstanbul Üniversitesi 1994 Y. Lisans Bütçe ve Mali Planlama İstanbul Üniversitesi

Detaylı

02742652031-4590 02742652057 sevinc.demir@dpu.edu.tr EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

02742652031-4590 02742652057 sevinc.demir@dpu.edu.tr EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Arş. Gör. Sevinç DEMİR KAYA Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

Etkinlikler. T.C. İstanbul Aydın Üniversitesi Adına Sahibi. Dr.Mustafa AYDIN (Mütevelli Heyet Başkanı) YAYIN KURULU YAYINA HAZIRLAYANALAR

Etkinlikler. T.C. İstanbul Aydın Üniversitesi Adına Sahibi. Dr.Mustafa AYDIN (Mütevelli Heyet Başkanı) YAYIN KURULU YAYINA HAZIRLAYANALAR T.C. İstanbul Aydın Üniversitesi Adına Sahibi Dr.Mustafa AYDIN (Mütevelli Heyet Başkanı) Etkinlikler Fen-Edebiyat Fakültesi tarafından 18 Mart 2015 tarihinde 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferinin

Detaylı

Yardımcı Doçent Psikoloji Haliç Üniversitesi 2000 Yardımcı Doçent Psikoloji FSM Vakıf Üniversitesi 2011

Yardımcı Doçent Psikoloji Haliç Üniversitesi 2000 Yardımcı Doçent Psikoloji FSM Vakıf Üniversitesi 2011 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Gaye (Enbiyaoğlu) Saltukoğlu 2. Doğum Tarihi : 1945 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 1969 Yüksek

Detaylı

Pınar EREN Öğretim Görevlisi T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi www.arel.edu.tr

Pınar EREN Öğretim Görevlisi T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi www.arel.edu.tr Pınar EREN Öğretim Görevlisi T.C. İstanbul Arel Üniversitesi www.arel.edu.tr 1. Adı Soyadı : Pınar EREN 2. Doğum Tarihi : 30.03.1979 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi 4. İletişim : İstanbul Arel Üniversitesi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Deniz Bilimleri ve. İşletmeciliği Enstitüsü.

ÖZGEÇMİŞ. Deniz Bilimleri ve. İşletmeciliği Enstitüsü. ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : A.Ergin GÜMÜŞ 2.Doğum Tarihi : 05.08.1960 3.Ünvanı 4.Öğrenim Durumu : : Yrd. Doç. Dr. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Coğrafya İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Y.Lisans

Detaylı

7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 1. Adı Soyadı : HALE TORUN 2. Doğum Tarihi : 07.07.1972 3. Ünvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Marmara Üniversitesi 1994 Y.Lisans Radyo Televizyon ve

Detaylı

5.Akademik Unvanlar : Yardımcı Doçent : Sağlık Yüksek Okulu Hitit Üniversitesi 2007-2009 Hemşirelik Yüksekokulu Ufuk Üniversitesi 2009-2010

5.Akademik Unvanlar : Yardımcı Doçent : Sağlık Yüksek Okulu Hitit Üniversitesi 2007-2009 Hemşirelik Yüksekokulu Ufuk Üniversitesi 2009-2010 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : Bahire ULUS 2.Doğum Tarihi : 13/03/1962 3.Unvanı : Öğretim Görevlisi Dr. 4.Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans (Doktora) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi Y. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi 1998

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi Y. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi 1998 1. Adı Soyadı: Sedat Bayrakal 2. Doğum Tarihi: 17.08.1969 3. Unvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi 1995 Y. Lisans Sanat Tarihi Ege

Detaylı

Öğr. Gör. Dilruba BİNBOĞA

Öğr. Gör. Dilruba BİNBOĞA Öğr. Gör. Dilruba BİNBOĞA ÖZGEÇMİŞ 1958 Eskişehir doğumludur. 1982. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Lisans, 2002 Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde hemşirelik esaslarında yüksek

Detaylı

Yardımcı Doçent Grafik Tasarım Marmara üniveritesi 1986. Doçent Grafik Tasarım Marmara Üniversitesi 2005

Yardımcı Doçent Grafik Tasarım Marmara üniveritesi 1986. Doçent Grafik Tasarım Marmara Üniversitesi 2005 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Selahattin GANİZ 2. Doğum Tarihi : 22 / 11 / 1948 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Doktora / Sanatta Yeterlik Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Grafik Tasarım Marmara Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Akdeniz üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Dumlupınar Bulvarı/ANTALYA

ÖZGEÇMİŞ. Akdeniz üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Dumlupınar Bulvarı/ANTALYA Yrd. Doç. Dr. Hale KOÇER Adres ÖZGEÇMİŞ Akdeniz üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Anabilim Dalı Dumlupınar Bulvarı/ANTALYA E-posta Telefon +90 0242 310 66 69 Faks +90 242 226

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Fitnat CİMŞİT 2. Doğum Tarihi: 15.04.1975 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Fitnat CİMŞİT 2. Doğum Tarihi: 15.04.1975 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Fitnat CİMŞİT 2. Doğum Tarihi: 15.04.1975 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mimarlık Karadeniz Teknik Üniversitesi 1997 Y.Lisans Mimarlık-Mimari

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Volkan TATAR 2. Doğum Tarihi : 08.04.1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 Y.Lisans Uluslararası

Detaylı

Doktora Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008

Doktora Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008 ÖZGEÇMİŞ I. (Ana sayfada görünecektir.) Adı Soyadı (Unvanı) Miyase Koyuncu Kaya (Yrd. Doç.Dr.) Doktora: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008 E-posta: (kurum/özel) mkkaya@ybu.edu.tr Web sayfası

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cihan ERDÖNMEZ Doğum Tarihi: 20 Mart 1970 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Orman Mühendisliği İstanbul Üniversitesi 1990

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ayten Koç Öğrenim Durumu: Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Matematik Yıldız Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Selahattin SARI 2. Doğum Tarihi: 01.07.1950 3. Ünvanı: Prof.Dr., 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Selahattin SARI 2. Doğum Tarihi: 01.07.1950 3. Ünvanı: Prof.Dr., 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Selahattin SARI 2. Doğum Tarihi: 01.07.1950 3. Ünvanı: Prof.Dr., 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Maliye AİTİ A. 1979 Yüksek Lisans İktisat Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : HAVVA KARAGÖZ İletişim Bilgileri Mail. : havva.karagoz@mef.edu.tr. 2. Doğum Tarihi : 09.02.1965. 3. Unvanı : Prof. Doç. Dr.

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : HAVVA KARAGÖZ İletişim Bilgileri Mail. : havva.karagoz@mef.edu.tr. 2. Doğum Tarihi : 09.02.1965. 3. Unvanı : Prof. Doç. Dr. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : HAVVA KARAGÖZ İletişim Bilgileri Mail : havva.karagoz@mef.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 09.02.1965 3. Unvanı : Prof. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans HUKUK

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İletişim T.C. Galatasaray Üniversitesi 2004. Sanat ve Tasarım Fakültesi, İletişim Sanatları Bölümü

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İletişim T.C. Galatasaray Üniversitesi 2004. Sanat ve Tasarım Fakültesi, İletişim Sanatları Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: İrem Kahyaoğlu 2. Doğum Tarihi: 23/05/1986 3. Ünvanı: Öğr. Gör. 4. Öğrenim Durumu: e-posta: iremkahyaoglu@plato.edu.tr Tel: 533 669 37 95 Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İletişim

Detaylı

4. Yayınlar 5.1 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan sunumlar

4. Yayınlar 5.1 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan sunumlar 1. Adı Soyadı: İzlem Ali Kanlı 2. Ünvanı: Dr.. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İletişim Ankara Üniversitesi 02 Yüksek Lisans Kültürel Politikalar University of East Anglia 05 Doktora

Detaylı

Arş. Gör. Mustafa BAKIR

Arş. Gör. Mustafa BAKIR Arş. Gör. Mustafa BAKIR Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü İlköğretim Matematik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: 274-265

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite l Lisans Hukuk Dokuz Eylül Üniversitesi 1994

Derece Bölüm/Program Üniversite l Lisans Hukuk Dokuz Eylül Üniversitesi 1994 ÖZGEÇM VE ESERLER L STES ÖZGEÇM Ad Soyad : Reha YILMAZ Do um Tarihi: 03 Kas m 1969 Adres: smail Hakk Karaday Cd.No: 10 P.K. 18100 ÇANKIRI Tlf: +90(539 )8323049(Mobil) +90(376) 0(376) 2132626 / 2423 dal.

Detaylı

DİL VE EDEBİYAT TÜRKLER VE TÜRKÇE DÜNYADA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ

DİL VE EDEBİYAT TÜRKLER VE TÜRKÇE DÜNYADA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TÜRKİYE KÜLTÜR PORTALI PROJESİ DİL VE EDEBİYAT TÜRKLER VE TÜRKÇE DÜNYADA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ Prof. Dr. Ahmet MERMER EKİM - 2009 ANKARA 1. 4. Dünyada Türkçe Öğretimi Anahtar

Detaylı

PINAR ÖZDEN CANKARA. İLETİŞİM BİLGİLERİ: Doğum Tarihi: 25.07.1980 E-Posta: pinar.cankara@bilecik.edu.tr. EĞİTİM BİLGİLERİ: Doktora/PhD 2008-2013

PINAR ÖZDEN CANKARA. İLETİŞİM BİLGİLERİ: Doğum Tarihi: 25.07.1980 E-Posta: pinar.cankara@bilecik.edu.tr. EĞİTİM BİLGİLERİ: Doktora/PhD 2008-2013 PINAR ÖZDEN CANKARA İLETİŞİM BİLGİLERİ: Doğum Tarihi: 25.07.1980 E-Posta: pinar.cankara@bilecik.edu.tr EĞİTİM BİLGİLERİ: Doktora/PhD Yüksek Lisans/MA Lisans/BA İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Siyaset

Detaylı

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ Adı ve Soyadı : Cengiz ALYILMAZ : Prof. Dr. Bölüm/ Anabilim Dalı : Türkçe Eğitimi Bölümü Doğum Tarihi : 11.4.1966 Doğum Yeri : Kars Çalışma Konusu : Eski Türk Dili, Türkçe Eğitimi,

Detaylı