Prof. Dr. Başkent Üniversitesi Doç. Dr. İstanbul Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Başkent Üniversitesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Prof. Dr. Başkent Üniversitesi 2013-2014 Doç. Dr. İstanbul Üniversitesi 2007-2008 Yrd. Doç. Dr. Başkent Üniversitesi 2004-2007"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Süer Eker İletişim Bilgileri Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Adres Fen Edebiyat Fakültesi Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsü Eskişehir Yolu 20.Km ANKARA Telefon Mail / Doğum Tarihi : Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Hacettepe Üniversitesi 1985 Yüksek Lisans Türk Dili Hacettepe Üniversitesi 1989 Doktora Türk Dili Hacettepe Üniversitesi Akademik Unvanlar Prof. Dr. Başkent Üniversitesi Doç. Dr. İstanbul Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Başkent Üniversitesi Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri 7.1. Yayınlar 7.2. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler Eker, S. (2013). Türk Dünyasının Bilgeleri: Mihail Çakır. Tehlikedeki Diller Dergisi Journal of Endangered Languages, Kış 2013, Sayı 3, s Eker, S. (2013). Ana Türkçe Uzun Ünlülerin Kıpçak Dillerindeki Kimi İzlerine Dair. Semih Tezcan'a Armağan-Yarmakan. AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Semih Tezcan a Armağan, Cilt:13, Yıl:13, 13: Eker, S. (2012). Ulus İnşası ve Derusifikasyon Sürecinde Tacikistan da Toplum Dil Bilimsel Durum. Millî Folklor Dergisi, 95, Ankara, Eker, S. (2009). Avrupa Birliğinin Yeni Mottosu Farklılıkta Birlik ve Türkçenin Farklılıkta Birlik teki Yeri, Bilig, 49, 35-58, Ankara Eker, S. (2013). Modernleşme Sürecinde Türkiye de Terimbilim Çalışmalarına Genel Bir Bakış. Алтаистика және түркологи/altaistika i Tyurkologiya/Altaistics and Turkology. Astana, (1-2013).

2 Eker, S. (2012). İpek Yolu nda Geç Antik Dönemin Tüccarları Soğdların Mirasçısı Yagnobiler ve Yagnobi Dili, Tehlikedeki Diller Dergisi Journal of Endangered Languages, Kış 2012, Sayı 1, Ankara, ( Eker, S. (2012) Orta Asya nın Gizemli halkı : Soğdlular, Soğd ve Soğdca. Türkbilig, 24, Ankara, Eker, S. (2009). Avrupa Birliğinin Yeni Mottosu Farklılıkta Birlik ve Türkçenin Farklılıkta Birlik teki Yeri, Bilig, 49, Eker, S. (2012). (N. Demir ile birlikte), Ankara Ağızları Sözlüğü Örneğinde Ağız Sözlükçülüğü Hakkında Bazı Tespitler, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 2010/2. Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, Eker, S., (2011). Orta Asya nın İrani Halkı Tacikler ve Bağımsızlığının 20. Yılında Tacikistan (I), Türkiyat Araştırmaları, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Güz, Sayı 15, Ankara, , Eker, S. (2010). Ünlülerin Temel Özellikleri Üzerine Birkaç Not, Turkish Studies, Eker, S., (2009). İran Dillerinden Kopyalar Üzerine I, Festschrift to Commemorate the 80th Anniversary of Prof. Dr. Talat Tekin's Birth, Central Asian Studies IACD International Journal of Central Asian Studies, Institute of Asian Culture and Development, 13, Seoul, Eker, S. ( ). Türk-İran Dil İlişkilerinde Dîvânü Lügâti t-türk ün Tanıklığı, Akademik Araştırmalar Dergisi Kâşgarlı Mahmud Özel Sayısı, 29, İstanbul, Eker, S. (2007). Türkçenin Sesbirimleri ve Belirgin Altsesbirimleri, İlmî Araştırmalar Dil ve Edebiyat İncelemeleri, 24, İstanbul, Eker, S. (2007). An Altaic Traveling Word: kır, IACD International Journal of Central Asian Studies, Institute of Asian Culture and Development, 11, Seoul, Eker, S., Ekstra Küçük Bir Dil Olarak Romanya Tatar Türkçesi, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, , 2, Ankara (2006). (bk ) Eker, S. (2006). Subay, Astsubay; Er, Erat/Erbaş Terimleri Üzerine, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, 658, Ankara Eker, S. (2006). Sü ve Sü ile Yapılan Terimler Üzerine Disiplinlerarası Bir İnceleme, Türkbilig Türkoloji Araştırmaları, Hacettepe Üniversitesi, 12, Ankara, Eker, S. (2006). Kutadgu Bilig de (teñri azze ve celle ögdisin ayur) Türkçe İslami Terimlerin Kaynakları Üzerine, bilig, 38, Ankara, Eker, S., Bosna-Hersek Dili ve Kültürü Üzerinde Türk Dili ve Kültürünün Etkileri, Millî Folklor, 72, (2006) Eker, S. (2005). Some Traces of Proto Turkic Primary Long Vowels in Kipchak Sources, IACD International Journal of Central Asian Studies, Institute of Asian Culture and Development, 10-1, Seoul, Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proseedings) basılan bildiriler Eker, S. (2008). Türk Alfabesinin Ayırıcı İşaretleri ve Düzeltme İşaretinin İşlevselliği Üzerine, I. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu. Başkent Üniversitesi Ankara, Kasım Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları,

3 Eker, S. (2008). Modernleşme Sürecinde Türk ve İran Dil Devrimleri, 6. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Ekim Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, Eker, S., (2011). The Place of Dimitri Kantemiroglu s Turkish in 18th Century Ottoman Turkish le symposium International le livre. La roumanie. l europe. le Septembre Éditeur Bibliothèque de Bucarest: Bucarest, Eker, Süer (2010) : Yüzyılda Ölçünlü Türkçede Neler Değişti? 7. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi Türk ve Dünya Kültüründe İstanbul. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Eker, S., H. Kasapoğlu Çengel (2009). Kipchak Turkic as a part of Balkans and Eastern Europe history-geography. The International Symposium the Book. Romania. Europa September Bucharest: Editura Biblioteca Bucureştilor, Eker, S. (2009). Türkçe-Farsça İlişkilerine Ses, Biçim ve Tümcebilgisi Düzeylerinde Eş Zamanlı Genel Bir Bakış, (Eds. S. Ay, Ö. Aydın, İ. Ergenç, S. Gökmen, S. İşsever, D. Peçenek) Essays on Turkish Linguistics. ICTL2008 The 14th International Conference on Turkish Linguistics- Proceedings, Harrassowitz, Harrassowitz Verlag Wiesbaden, Eker, S. (2009). Divanü Lügâti t-türk te İranlı Kavramı, Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Bilgi Şöleni Bildirileri Kâşgarlı Mahmud ve Dönemi Mayıs 2008, Türk Dil Kurumu, Ankara, (Mükerrer bk ) Eker, S. (2009). Boşnak-Sırp-Hırvat Kimliklerinin Oluşumunda Türk Dili ve Kültürünün Etkileri, 6. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi Bildirileri Kasım 2005 Cilt II, Atatürk Kültür Merkezi, Ankara, Eker, S. (2008). Kâşgarlı ve Sesbilgisi, Uluslararası Kâşgarlı Mahmud Sempozyumu Ekim 2008, Rize Bildiri Metinleri, Rize Üniversitesi Yayınları: 1, Eker, S. (2007). Ekstra Küçük Bir Dil Olarak Romanya Tatar Türkçesi, Romanya da Türk Kültürünün İzleri, Editura Golden, Constanta, (Mükerrer bk ) Eker, S. (2008). Türk Dili Tarihinde Bir Linguistik Temas Bölgesi Olarak Diyarbakır, Osmanlı dan Cumhuriyet e 2. Uluslararası Diyarbakır Sempozyumu 2006, T.C. Diyarbakır Valiliği, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Ankara, Eker, S. (2004). Türk Kara Kuvvetlerinde Kullanılan Birlik ve Rütbe Adlarının Art Zamanlı Dil Bilim İncelemesi, V. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri, Türk Dil Kurumu, C. I, Ankara, Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler Eker, S. (2013). İrani Diller Ailesine Genel Bir Bakış. Prof. Dr. Leyla Karahan Armağanı. Ankara: Akçağ Yayınları, Eker, S. (2012). Interpretations of Law and Ethics in Muslim Contexts (Muslim Civilisations Abstracts), Edinburgh: Edinburgh University Press (Yayım Hazırlığına Katkı) Eker, S. (2009). New Illustrated Dictionary and Encyclopedia (Encyclopaedic Dictionary), MCA Encyclopedias About Muslim Civilisations, Edinburgh: Edinburgh University Press, Eker, S. (2009). Turkish Poets of the Last Century, MCA Encyclopedias About Muslim Civilisations, Edinburgh: Edinburgh University Press, Eker, S. (2009). Grand Dictionary and Encyclopedia (Meydan Larousse), MCA Encyclopedias About Muslim Civilisations, Edinburgh: Edinburgh University Press,

4 Eker, S. (2009). The Turkish Encyclopedia, MCA Encyclopedias About Muslim Civilisations, Edinburgh: Edinburgh University Press, Eker, S., (2009). The Turks, MCA Encyclopedias About Muslim Civilisations, Edinburgh: Edinburgh University Press, Eker, S. (2009). The New Life Encyclopedia, MCA Encyclopedias About Muslim Civilisations, Edinburgh: Edinburgh University Press, Eker, S. (2009). Meydan Larousse: Büyük Lûgat ve Ansiklopedi, MCA Encyclopedias About Muslim Civilisations, Edinburgh: Edinburgh University Press, 215. (İngilizce sürümü için ) Eker, S. (2009). Resimli Yeni Lûgat ve Ansiklopedi (Ansiklopedik Sözlük) (Encyclopaedic Dictionary), MCA Encyclopedias About Muslim Civilisations, Edinburgh: Edinburgh University Press, Eker, S., (2009). Son Asır Türk Şairleri, MCA Encyclopedias About Muslim Civilisations, Edinburgh: Edinburgh University Press, (İngilizce sürümü için bk ) Eker, S. (2009). Türk Ansiklopedisi, MCA Encyclopedias About Muslim Civilisations, Edinburgh: Edinburgh University Press, (İngilizce sürümü için bk ) Eker, S. (2009). Türkler, MCA Encyclopedias About Muslim Civilisations, Edinburgh: Edinburgh University Press, (İngilizce sürümü için bk ) Eker, S. (2009). Türk Saz Şairleri, MCA Encyclopedias About Muslim Civilisations, Edinburgh: Edinburgh University Press, Eker, S. (2009). Yeni Hayat Ansiklopedisi, MCA Encyclopedias About Muslim Civilisations, Edinburgh: Edinburgh University Press, 362 (İngilizce sürümü için bk ) Eker, S. (2009). Divanü Lügâti t-türk te İranlı Kavramı, Türki älemi til qoğam, mädeniyet: Professor B. Sağındıqulınıñ 70 jılına arnalğan, Almatı, Eker, S., (2007). Türkçenin sesbirimleri ve belirgin altsesbirimleri, Turcology in Turkey, Studia uralo-altaica 47 (Edited by Lázló Károly), SzTEBTKA ALTAJISZTIKAI TANSZÉK, Szeged, Eker, S., (E. Karabulut, S. Gluhić, K. Kadrić, vd.) (2001). Türkçe-Boşnakça-İngilizce Müşterek Askerî Terimler Sözlüğü/Tursko-Bosanski Zajednički Rječnik Vojnih Termina Sarajevo Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler Eker, S., (2013). Tacikistan ve Türk Dilli Azınlıklar: Etnolinguistik Genel Bir Bakış. Yeni Türkiye Dergisi. Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi. Eylül, S. 54, Eker, S., (2008). Farsçanın Kıskacında Güney Azerbaycan Türkçesi/ In the Pincer of Persian Language South Azerbaijanian Turkish, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları, (9), Güz, Eker, S. (2007). Toplum-Dilbilim, Dil Planlamaları ve Kamu Mensuplarının Dil Kullanımı, Gazi Türkiyat Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi, Gazi Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi, 1, Ankara, Eker, S., (2007). Altayca Gezgin Bir Kelime: Kır, Türkiyat Araştırmaları, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Ankara 4, (İngilizce sürümü için bk ) Eker, S. (2007). Özbekistan da Oğuzca Bir Diyalekt: Güney Harezm Oğuzcası, Türkiyat Araştırmaları, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 5, , Ankara Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

5 Eker, S. (2008). Toplumdilbilgisel Gösterge Olarak /e/ 20. Uluslararası Dilbilim Kurultayı Bildirileri, Mayıs 2006,T. C. Maltepe Üniversitesi Yay., İstanbul, (mükerrer ) Eker, S. (2006). Terör Örgütlerinde Dil Kullanımı ve Terörist Söylemlerin Dil Bilimsel Yöntemlerle Meşrulaştırılması, I. Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Mayıs 2006, Ankara, Eker, S. (2005). Sosyal Bilimlerde Süreli Yayınların Nicelik ve Nitelik Açısından Değerlendirilmesi, Sosyal Bilimlerde Süreli Yayınlar ve Bilgi Teknolojileri Sempozyumu, Bildiriler, Ankara, Diğer Yayınlar Kitaplar Eker, Süer (Proje Yürütücüsü); Garibova, Jale, Aslan, Sema (Editörler) (2012). Sovyet Sonrası Dönemde Türk Dilli Halklar: Dil Sorunu ve Yeniden Biçimlenen Kimlikler. xxxiv Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları. xxxiv+ 302 s. (Destekleyici Kurumlar: Türk Dil Kurumu Başkanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı) Eker, Süer (Proje Yürütücüsü); Büyükakıncı, Erhan, Bacanlı, Eyüp (Editörler), (2012). Sovyetler Birliği nin Dağılmasından Yirmi Yıl Sonra Rusya Federasyonu Türk Dilli Halklar, Türkiye ile İlişkiler. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları. xxi s. (Destekleyici Kurumlar: Türk Dil Kurumu Başkanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı) Eker, Süer (Proje Yürütücüsü); Aydıngün, İsmail, Balım, Çiğdem (Editörler), (2012). Bağımsızlıklarının Yirminci Yılında Azerbaycan, Gürcistan ve Ukrayna Türk Dilli Halklar, Türkiye ile İlişkiler. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları. xx+ 504 s. (Destekleyici Kurumlar: Türk Dil Kurumu Başkanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı) Eker, Süer (Proje Yürütücüsü); Aydıngün, Ayşegül, Balım, Çiğdem (Editörler), (2012). Bağımsızlıklarının Yirminci Yılında Orta Asya Cumhuriyetleri Türk Dilli Halklar, Türkiye ile İlişkiler. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları. xx+ 686 s. (Destekleyici Kurumlar: Türk Dil Kurumu Başkanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı) Eker, S., E. Yılmaz (Editörler), (2010). Han Woo-Choi, Türkçe, Korece ve Mançu- Tunguzcanın Karşılaştırmalı Ses ve Biçim Bilgisi (A Comparative Phonology and Morphology of Turkic, Korean, Mongolian and Manchu-Tungus), Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara Eker, S., E. Yılmaz, N. Demir (Editörler), (2009). Festschrift to Commemorate the 80th Anniversary of Prof. Dr. Talat Tekin's Birth, Central Asian Studies IACD International Journal of Central Asian Studies, Institute of Asian Culture and Development, Eker, S., (2007). Türk Dilbilimi Bakımından Tarihî Askerî Terminoloji Modern Dönemlerde Rütbe ve Birlik Adları, Grafiker Yay., Ankara İslam, A., Eker, S. (Editörler) (2007). Dil ve Edebiyat Yazıları-Mustafa İsen e Armağan, Grafiker Yay., Ankara Eker, S., (2011). Çağdaş Türk Dili 7. baskı, Grafiker Yay., Ankara Eker, S., (2000). Okuma Alışkanlığı Sorununa Bir Bakış, KHO, BTYM, KHO Basımevi, Ankara, (kitapçık)

6 Eker, S., (1995). Türkçe-Rusça, Rusça-Türkçe Temel Fen, Matematik ve Taktik Terimleri Sözlüğü, KHO Basımevi, Ankara (Genişletilmiş baskı) Eker, S. (T. Tekin, M. Ölmez, E. Ceylan, Z. Ölmez ile birlikte), (1995). Türkçe-Türkmence Sözlük, Simurg Yay., Ankara Eker, S., (1994). Türkçe-Rusça Temel Fen ve Matematik Terimleri Sözlüğü, KHO Matbaası, Ankara Eker, S., (1993). Ulusun Ulu Günü (Ulıstıñ Ulı Küni) Nevruz, Ajans L, Ankara (Kazakçadan ve Özbekçeden çeviri) Kitap Bölümleri Eker, S., (2013). Türk-İran Dil Temasları-I Türk-İran Dilbilimsel Coğrafyasına Genel Bir Bakış Bengü Beläk Ahmet Bican Ercilasun Armağanı. Türk Kültürünü Araştırma Ensititüsü Yayınları, Ankara, Eker, S., (2012). Dil Nedir: I. Ünite. Türk Dili-I. (Editörler: M. Macit, S. Cavkaytar). T.C. Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Eker, S., (2012). Ses Bilgisi: IV. Ünite. Türk Dili-I. (Editörler: M. Macit, S. Cavkaytar). T.C. Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Eker, S., (2012). Yapıbilgisi: Biçim Bilgisi, Söz Dizimi: V. Ünite. Türk Dili-I. (Editörler: M. Macit, S. Cavkaytar). T.C. Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Eker, S., (2010). Türkçe-Farsça İlişkilerinde Anlam Kopyaları Üzerine. Prof. Dr. Cihat Özönder in Anısına Sosyoloji Yazıları (Ed. N. Güngör-Ergan, E. Burcu, N. Şahin).Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, Eker, S., (2009). Dil Temasları, Dil politikaları ve Türk Dillerinde Çeşitlenme., Üniversiteler İçin Türk Dili Elkitabı (Ed. M. Durmuş), Grafiker Yayınları, Ankara, Eker, S., (2007). Toplumdilbilgisel Bir Gösterge Olarak /e/, Edebiyat ve Dil Yazıları, Grafiker Yayınları, Ankara, (Mükerrer, bk ) Eker, S., (2006). Kutadgu Bilig, Türk Edebiyatı Tarihi, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., Ankara, Eker, S., (2006). Divânü Lügâti t-türk, Türk Edebiyatı Tarihi, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., Ankara, Eker, S., (2006). XX. Yüzyılda Modern Türk Yazı Dillerinin Oluşumu, Türk Edebiyatı Tarihi, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., Ankara, Eker, S., (2005). Kuzey Orta Türkçesi (E. Yılmaz, N. Demir), Türk Dili Elkitabı, Grafiker Yay., Ankara, Eker, S., (2005). Oğuzlar ve Oğuzcanın Tarihsel Gelişimi, Eski Oğuzca, (E. Yılmaz, N. Demir), Türk Dili Elkitabı, Grafiker Yay., Ankara, Eker, S., (2005). Azeri ve Türkmen Varyantlarının Ayrılması, (E. Yılmaz, N. Demir), Türk Dili Elkitabı, Grafiker Yay., Ankara, Eker, S., (2005). Harezm-Oğuz Ağızları, (E. Yılmaz, N. Demir), Türk Dili Elkitabı, Grafiker Yay., Ankara, Eker, S., (2005). Azerice, (E. Yılmaz, N. Demir), Türk Dili Elkitabı, Grafiker Yay., Ankara,

7 Eker, S., (2005). Tebriz Ağzı, (E. Yılmaz, N. Demir), Türk Dili Elkitabı, Grafiker Yay., Ankara, Eker, S., (2005). Kerkük Türkçesi, (E. Yılmaz, N. Demir), Türk Dili Elkitabı, Grafiker Yay., Ankara, Yayın Değerlendirme Eker, S. (2014). "Menz, Astrid. Gagausische Syntax: eine Studie zum kontaktinduzierten Sprachwandel (Turcologica 41). Wiesbaden: Harrassowitz. VII, 1999". Tehlikedeki Diller Dergisi Journal of Endangered Languages, Kış 2013, Sayı 3, Ankara s ". ( Eker, S. (2014). "Róna-Tas, András (Çeviren: İsa Sarı) Türkolojiye Giriş. Ankara: Nobel Yayınları 2013." Tehlikedeki Diller Dergisi Journal of Endangered Languages, Kış 2013, Sayı 3 s Eker, S. (2014). "Özakdağ, Nadejda (2013). Gagauz Türkçesinde Anlamca Kaynaş-mış ve Deyimleşmiş Birleşik Fiiller. Afyonkarahisar: Kocatepe Yayınları, xi+251". Tehlikedeki Diller Dergisi Journal of Endangered Languages, Kış 2013, Sayı 3 s Eker, S., (2013). Az Konuşurlu Küçük Diller Üzerine Örnek Bir Çalışma: Dukhan A Turkic Variety of Northern Mongolia, Tehlikedeki Diller Dergisi Journal of Endangered Languages, Kış 2012, Sayı 1, Ankara (www.dergi.tehlikedekidiller.com) Eker, S., (2004). Türk Dili Elkitabı, Nurettin Demir, Emine Yılmaz, İlmî Araştırmalar Dil ve Edebiyat İncelemeleri, Gökkubbe, Güz, İstanbul, Eker, S., (2004). Arpad Berta, Türkçe Kökenli Macar Kavim Adları, Karadeniz Araştırmaları, KARAM, Bahar, İstanbul, Eker, S, (2004). Talat Tekin, Makaleler 1, Altayistik, bilig, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığı, Bahar, Ankara, Eker, S., (2004). Uluslararası Sürekli Altayistik Konferansı'nın (PIAC) 47. Toplantısı Yapıldı. Türk Dili, S. 634, Eker, S., (2004). Permanent International Altaistic Conference ve 47. PIAC, Türk Dili, Ekim (http: //tdk. org. tr/turkdili/ekim2004. html) Çeviri (İngilizceden) Eker, S., (2009). Genel İslami Ansiklopedi, MCA Encyclopedias About Muslim Civilisations, Edinburgh: Edinburgh University Press, Eker, S, (2009). Çağdaş Dinler ve Çağdaş Mezhepler Ansiklopedisi, MCA Encyclopedias About Muslim Civilisations, Edinburgh: Edinburgh University Press, Eker, S., (2009). Basit Kur an Ansiklopedisi, MCA Encyclopedias About Muslim Civilisations, Edinburgh: Edinburgh University Press, Eker, S., (2009). Kültürel Terimler Ansiklopedik Sözlüğü: İngilizce-Fransızca-Arapça, MCA Encyclopedias About Muslim Civilisations, Edinburgh: Edinburgh University Press, Eker, S., (2009). Azerbaycan Cumhuriyet Ansiklopedisi, MCA Encyclopedias About Muslim Civilisations, Edinburgh: Edinburgh University Press, Eker, S., (2009). Azerbaycan Cumhuriyet Ansiklopedisi, MCA Encyclopedias About Muslim Civilisations, Edinburgh: Edinburgh University Press,

8 Eker, S., (2009). Encyclopedia Iranica, MCA Encyclopedias About Muslim Civilisations, Edinburgh: Edinburgh University Press, Eker, S., (2009). Ansiklopedik Sözlük, MCA Encyclopedias About Muslim Civilisations, Edinburgh: Edinburgh University Press, Eker, S., (2009). Sufi Terimlerin Nurbahş Hazinesi, MCA Encyclopedias About Muslim Civilisations, Edinburgh: Edinburgh University Press, Eker, S., (2009). Eski Rus İmparatorluğu Coğrafyasında İslam: Ansiklopedik Sözlük, MCA Encyclopedias About Muslim Civilisations, Edinburgh: Edinburgh University Press, Eker, S., (2009). Ansiklopedik Farsça Sözlük, MCA Encyclopedias About Muslim Civilisations, Edinburgh: Edinburgh University Press, Eker, S., (2009). Kazak Kültürü: Ansiklopedik Elkitabı, MCA Encyclopedias About Muslim Civilisations, Edinburgh: Edinburgh University Press, Eker, S., (2009). Özbek Sovyet Ansiklopedisi, MCA Encyclopedias About Muslim Civilisations, Edinburgh: Edinburgh University Press, (İngilizce sürümü için bk.) Eker, S., (2007). Azerbaycan Dili ve Kimliği Yeniden Canlılık Kazanıyor mu?, Orta Asya ve Kafkasya Araştırmaları (OAKA)-Journal of Central Asian & Caucasian Studies, Uluslararası Stratejik Araştırmaları Kurumu,3-3, Ankara Diğer Makaleler Eker, S., (2009). Güney Slav Dünyasının Batısında Drina-Una Hattında Türk Dili ve Kültürünün İzleri Üzerine. Yunus Emre Bülteni. Yunus Emre Enstitüsü, Ankara, S. 2, Eker, S., (1999). Kazak Türklerinde Nevruz, Anayurttan Atayurda, Nevruz Özel Sayısı, Kültür Bakanlığı, Ankara Eker, S., (1999). Newroz in Cossack Turks, Anayurttan Atayurda Türk Dünyası, TC Kültür Bakanlığı, HAGEM Yay., 17, Ankara, Eker, S., (1997). İpek Yolu Söz Kuyumcusu Cengiz Aytmatov, Çizgi Ötesi, KHO, 21, Ankara, Eker, S., (1988). Dil, Kemalist Atılım, Ankara, FYO, Atatürk, Milli Birlik ve Bütünlüğümüz Sempozyumu, Askeri Öğrenci Komutanlığı, 5-61, Ankara, Kitap Editörlüğü Eker, S, Emine Yılmaz, Çuvaşça Çok Zamanlı Morfoloji Bir Deneme, Grafiker Yay., 9, 1. Basım, Ankara 2002, X +146 s., Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, Türk Dil Kurumu, 18, Güz, Ankara, (2004). 8. Projeler Eker, S., Manses Ses Tanıma Projesi. Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, HÜ Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü ve Mantis Yazılım Projesinde Bilimsel Danışmanlık (Sanayi Bakanlığı nca desteklenen Ar-Ge projesi) Eker, S., Erdal, M., Çelik, Ü. Tehlikedeki Türk Dilleri El Kitabı/Kırmızı Kitap ve Tehlikedeki Diller Sempozyumu Projesi (Devam Ediyor) Avrasya da Yeniden Çizilen Sınırlar, İnşa Edilen Kimlikler (Türk Dil Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı). bk.( ).

9 8.8. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Türk Müziğinin ve Kültürünün Tarihsel Kaynağı Olarak Edvarlar (Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün gün ve B.16.0.GSG /625/22143 sayılı yazısı). (Proje ürünlerinin Osmanlıca özgün biçimlerine göre Bilimsel İncelemesi ve Kontrolü) Esseyid Mehmed Emin. Câmiʿ ü'l-elhân/abdülkadir Merâgî (Haz. Ubeydullah Sezikli) Der Beyân-ı Kavâid-i Nağme-i Perde-i Tanbûr Seydî. Hâzeʾ l-matlaʿ i fî Beyâniʾ l-edvâri veʾ l Makâmâti ve fî ʿ İlmiʾ l-esrâri veʾ r-riyâzâti (Haz. Mithat Arısoy) Makamî. Kitâb-ı Edvâr (Haz. Demet Tekin). (Emine Tuğcu Mendilcioğlu ile birlikte) Hızır Ağa. Tefhîmi'i-Makamat fî-tevlidi'n -Nagâmât (Haz. Yavuz Daloğlu) Risâle-i Zeynu l-elhân fî İlmi t-telîf ve l-evzân /Ladikli Mehmed Çelebi (Haz. Ruhi Kalender). Yûsuf ibn-i Nizamiddîn ibn-i Yûsuf-i Rûmî (Kırşehrî-e'I Mevlevî) 873/1469 Edvâr , Ropper, Geoffrey, A. Khanbaghi, Muslim Civilisation Abstracts Project (MCA), Agha Khan University Institute for the Study of Muslim Civilisations, London. (http: //www. aku. edu/ismc/abp-i. shtml) , N. Demir, S. Eker, F. Yıldırım, Tübitak Projesi, Ankara Ağızlarının Dokümantasyonu (ANADOK). (Araştırmacı) , Kültür Bakanlığı, Bilkent Üniversitesi, Türk Edebiyatı Tarihi I-IV, (Teknik Redaksiyon) ODTÜ Bilimsel Araştırma Fonu Destekli Normal Dil Gelişimi Gösteren Türk Çocuklarında Ana Dilinin Kazanım Süreçleri: Bazı Dil Yapılarını Ele Alarak Bu Sürecin Değerlendirilmesi Projesi (Dil Bilim Danışmanlığı) (2001) Bosna-Hersek Federasyon Ordusu EDOK K.lığı bünyesinde yer alınan bazı projeler; Türkçe-Boşnakça ve Boşnakça Türkçe Askerî Terimler Sözlüğü hazırlanması ( ) Boşnakça Türkçe Dilbilgisi kitabının hazırlanmasına katkı ( ) Boşnakçadaki Türkçe Alıntılar ın iki lisanı karşılıklı öğrenecekler için kaynak hâline getirmek üzere dokümante edilmesi ( ) KKK Ermeni Sorunu ile İlgili Türkçe, İngilizce kitap ve dokümanların hazırlanması (2002) KKK, KHO ile diğer askerî okullar arasında eğitim-öğretim vb. konularda iletişim ve eşgüdümü geliştirmek üzere paket tv programlarının ve yine eğitim ve öğretim faaliyetleriyle ilgili Türkçe/İngilizce tanıtım filmlerinin hazırlanması (2001) KKK, TSK personeline yönelik olarak, Türkçenin yeterli ve etkin biçimde kullanımına katkıda bulunmak üzere elektronik ağ ortamında Karanet üzerinde görsel-işitsel program hazırlanması (2001). 9. İdari Görevler: 9.4. Başkent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu 9.3. Bosna Hersek Federayon Ordusu KOID-ZOID Komutanlığı Türkçe Lisan Okulu yılı faaliyetlerinin sürdürülmesi. Koordinatörlük

10 9.2. KHO, Misafir Öğrenciler Hazırlık Sınıfı Koordinatörlüğü KHO Öğretim Başkanlığı Türk Dili ABD Başkanlığı Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler: Orta Asya ve Kafkasya Araştırmaları Journal of Central Asian & Caucasian Studies Yayın Kurulu üyeliği Tehlikedeki Diller Dergisi: Türk Dilleri (DD)/Journal of Endangered Languages: Turkic Languages (JofEL) editörü ve yayım kurulu üyesi Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi Danışma Kurulu Üyeliği Başkent Üniversitesi Ayşeabla Okulları, Bilim Danışma Kurulu Üyeliği. 11. Ödüller Bölüm mezuniyet birinciliği, İhsan Doğramacı Üstün Başarı Ödülü (1985). 12. Son iki yılda verilen lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler. Akademik Yıl Dönem Güz İlkbahar Güz Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Teorik Uygulama Sayısı Lisans TDE 205 Osmanlı Türkçesi III TDE 211 Türkiye Türkçesi: Biçim Bilgisi TDE 351 Orta Türkçe I: Doğu Türkçesi TDEÖ 203 Türkiye Türkçesi III TDEÖ 409 Türk Dili Tarihi Yüksek Lisans Lisans TDE 206 Osmanlı Türkçesi IV TDE 443 Çağdaş Türk Lehçeleri: Çağatay Grubu TDE 444 Çağdaş Türk Lehçeleri: Kıpçak Grubu TDEÖ 406 Tarihi Çağdaş Türk Lehçeleri TÖR 102 Türk Dil Bilgisi II: Şekil Bilgisi Yüksek Lisans Yaz Okulu Lisans TDE 205 Osmanlı Türkçesi III TDE 301 Farsça TDE 351 Orta Türkçe I: Doğu Türkçesi TDE 443 Çağdaş Türk Lehçeleri Çağatay Grubu TDEÖ 103 Türkiye Türkçesi I Yüksek Lisans TDE 206 Osmanlı Türkçesi IV TDE 212 Türkiye Türkçesi Söz Dizimi

11 İlkbahar TDE 444 Çağdaş Türk Lehçeleri Kıpçak Grubu TDEÖ 406 Tarihi Çağdaş Türk Lehçeleri TDE 498 Araştırma Projesi I TDE 250 Eski Türkçe Yüksek Lisans Yaz Okulu TDE 352 Orta Türkçe II: Eski Anadolu Türkçesi Yayım Sürecindeki Çalışmalar 13.2 Eker, S., "A Completed Project & A Contiuning Project", The 11th Central Asia International Scientific Conference Cultural and Economic Dimensions of The Silk Road Past, Present and Future SangJu, June 11-12, (2013) Eker, S., AYCİS Avrasya'da Yeniden Çizilen Sınırlar, İnşa Edilen Kimlikler Projesi 2. Dünya Türk Forumu, TASAM, 3-5 Nisan (2013). 14. Yayıma Hazır Çalışmalar Eker, S., Orta Asya nın İrani Halkı Tacikler ve Tacikistan II, Türkiyat Araştırmaları, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Eker, Süer (Çeviri) Kafkas Türkçesinde Sıfat-Filler Johanson, Lars, Participles in Caucasus Turkic In: Haug, Dag & Welo, Eirik (eds.) Haptacahaptaitis Festschrift for Fridrik Thordarson. (The Institute for Comparative Research in Human Culture, Serie B: Skrifter 116.) , Novus forlag, Oslo Eker, S., (Yayın Değerlendirme) Johanson, Lars, Türk Dili Haritası Üzerinde Keşifler (Çev. N. Demir, E. Yılmaz), Grafiker Yayınları, Ankara (2002). 15. Bilimsel Toplantılar (Sözlü Bildiriler), Toplumsal Katkı Eker, S., Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Türk Dili I Dersine İlişkin Televizyon Programları (2012) Eker, S., 1. Uluslararası Türkoloji Çalıştayı Nisan 2012 İstanbul. İBB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Yunus Emre Enstitüsü, Dışişleri Bakanlığı ve Türk Dil Kurumu (2012) Eker, S. Kültürel ve Sosyal İlişkiler Strateji Belgesi Rusya-Orta Asya- Kafkasya Çalıştayları. T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı. Ankara, Haziran (2012) Eker, S., Türk Dünyası ve Toplulukları Haftası nda Konferans. Dr Binnaz Ege Dr Rıdvan Ege Anadolu Lisesi. Ankara, Eker, S., Avrasya da Yeniden Çizilen Sınırlar, İnşa Edilen Kimlikler Projesi: Birinci Çalıştay,Ankara, Şubat Eker, S.,Avrasya da Yeniden Çizilen Sınırlar, İnşa Edilen Kimlikler Projesi: İkinci Çalıştay, Mayıs 2011, Ankara Eker, S., Bağımsızlıklarının 20. yılında Türk Cumhuriyetleri: Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan". 5-6 Ekim Atatürk Kültür Merkezi, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü ve Stratejik Araştırmalar Merkezi. Ankara, 2011.

12 Eker, S., Соғд тiлi мен мәдениетiнiң көне түркі жазба ескерткіштеріндегi іздері туралы (Soğd Dili ve Kűltűrűnűn Eski Tűrk Yazıtlarındaki İzleri Űzerine). Түрк Әлемі: Тарих Және Қазіргі Заман» Халықаралық Түрктану Симпозиумы Cәуір 2011 Жыл (Türk Dünyası: Geçmişi ve Bugünü Uluslararası Türkoloji Sempozyumu Nisan 2011, Astana). қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі. Евразийский национальный университет имени л.н. гумилева (L. N.Gumilyov Avrasya Milli Üniversitesi), (2011) Eker, S. (2012). Özel Arı Okulları 13. Bilim Şenliği Türkçe Jürisi, Ankara, Mart Eker, Süer (2010). Türk ve İran Dillerinin Eş Zamanlı Temas Bölgeleri. İran da Türkçe 15-16Haziran 2010 Orient-Institut Istanbul, Bilkent Üniversitesi, Karam Eker, S. (2010). Batı da Türk Korkusu (Turkophobia) ve Türk Algısının Tarihsel Kökenleri: Görsel Bir Sunum. TOBB ETÜ Üniversitesi Eker, S. (2010). Batı da Türk Korkusu (Turkophobia) ve Türk Algısının Tarihsel Kökenleri: Görsel Bir Sunum 12 Ekim Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Eker, S. (2010). 28 Haziran-9 Temmuz 2010, Hacettepe Üniversitesi Dil Öğretimi ve Uygulama Merkezi, Öğretim Görevlileri Hizmet İçi Eğitim Programı, Dil İlişkileri Eker, S. (2010). 28 Haziran-9 Temmuz 2010, Hacettepe Üniversitesi Dil Öğretimi ve Uygulama Merkezi, Öğretim Görevlileri Hizmet İçi Eğitim Programı, Toplumdilbilim Eker, S. (2010). Türk Dil Kurumu, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2547 sayılı kanungereğince yüksek öğretim kurumlarında okutulmakta olan Türk Dili Derslerinin Yeniden Düzenlenmesine Yönelik Eylem Planı Çalışmalarının başlatılması( ), (Doç. Dr. Süer Eker, Prof. Dr. Ülkü Çelik Şavk, vd. ile) Eker, Süer (2008). Doğumunun Yılında Kâşgarlı Mahmud'dan Günümüze Türk Dili" Paneli (18 Kasım 2008, Diyarbakır). Atatürk Kültür Merkezi ve Diyarbakır Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Eker, S., (2008). Atatürk ve Dil Devrimi Konulu Açık Oturum. Kastamonu Üniversitesi Eker, S. (2008). Avrupa Birliği Sürecinde Azınlık Dili Olarak Balkan Türkçesi. The 1st International Congress on Turcology Research Balkans and Turks November 6-8, 2007, Kosovo (1. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Kongresi Balkanlar ve Türkler 6-8 Kasım 2007, Priştina- Kosova).

Journal of International Social Research, Volume: 4, Issue: 19, Fall 2011, s. 115-169.

Journal of International Social Research, Volume: 4, Issue: 19, Fall 2011, s. 115-169. 1. Adı Soyadı: Emek ÜŞENMEZ 2. Doğum Tarihi: 26 Kasım 1981 3. Unvanı: Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora (PhD) ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) 5. Akademik Unvanlar: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Selçuk

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ VE AKADEMĐK FAALĐYETLER

ÖZGEÇMĐŞ VE AKADEMĐK FAALĐYETLER ÖZGEÇMĐŞ VE AKADEMĐK FAALĐYETLER Adı Soyadı : Doç. Dr. Ferhat KARABULUT Doğum tarihi ve yeri: 1971 Sivas-Şarkışla Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Erciyes

Detaylı

G. GONCA GÖKALP ALPASLAN DOÇ.DR. Telefon: (0312) 297 7396 E-posta: ggonca@hacettepe.edu.tr Adres: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Beytepe/ANKARA 06800 EĞİTİM Lisans:

Detaylı

Prof. Dr. Fikret Turan

Prof. Dr. Fikret Turan Prof. Dr. Fikret Turan ÖZGEÇMİŞ E-mail adresi: fikretturan@hotmail.com Eğitim Harvard Üniversitesi, Doktora, 1996. Orta Doğu Dilleri ve Uygarlıkları Bölümü New York Üniversitesi, Yüksek Lisans, 1991 Orta

Detaylı

KIRMIZI PUNTO İLE YAZILANLAR DOÇENTLİK SONRAI ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

KIRMIZI PUNTO İLE YAZILANLAR DOÇENTLİK SONRAI ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ KIRMIZI PUNTO İLE YAZILANLAR DOÇENTLİK SONRAI YAYINLARDIR ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: İsmail Doğan Doğum Tarihi: 05 Ocak 1962 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Hürriyet GÖKDAYI Doğum Tarihi: 05.0.1968 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Ankara Üniversitesi 1990

Detaylı

Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL

Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

(TÜRKÇE) I. (Ana sayfada görünecektir.)

(TÜRKÇE) I. (Ana sayfada görünecektir.) (TÜRKÇE) I. (Ana sayfada görünecektir.) Adı Soyadı (Unvanı) Akartürk Karahan (Yrd.Doç.Dr.) Doktora: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009 E-posta: (kurum/özel) akartrk@yahoo.com Web sayfası

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Mehmet ŞİŞMAN Doğum Tarihi ve Yeri : Eskişehir/Sivrihisar, 1951 İş Adresi : Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 06539 Bilkent- Ankara Telefon : +90[312]298-7000 Belgegeçer

Detaylı

PROF. DR. GÜRER GÜLSEVĠN

PROF. DR. GÜRER GÜLSEVĠN - International Periodical For The Languages, Literature Volume 6/1 Spring 2011, TURKEY PROF. DR. GÜRER GÜLSEVĠN Özgür AY 1. HAYATI Prof. Dr. Gürer Gülsevin, 27 Kasım 1961 tarihinde Afyon da dünyaya gelmiştir.

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. 1. Adı Soyadı :AYŞE ĐLKER 2. Doğum Tarihi :01. 11. 1960, Gördes-Manisa 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Yüksek Öğrenim

ÖZGEÇMĐŞ. 1. Adı Soyadı :AYŞE ĐLKER 2. Doğum Tarihi :01. 11. 1960, Gördes-Manisa 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Yüksek Öğrenim ÖZGEÇMĐŞ 1. Adı Soyadı :AYŞE ĐLKER 2. Doğum Tarihi :01. 11. 1960, Gördes-Manisa 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Yüksek Öğrenim Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili Kürsüsü Ankara Üniversitesi

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

T.C. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ T.C. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU BİRİM / ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Fakültemizde bünyesinde: Batı Dilleri ve Edebiyatları, Bilim Tarihi, Bilgi ve Belge Yönetimi,

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU BİRİM / ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Fakültemizde bünyesinde: Batı Dilleri ve Edebiyatları, Bilim Tarihi, Bilgi ve Belge Yönetimi, Dil

Detaylı

Adı Soyadı: Doç. Dr. Yasemin Doğaner Doğum Tarihi ve Yeri: 07.10.1972, Ankara İş Adresi: H.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü

Adı Soyadı: Doç. Dr. Yasemin Doğaner Doğum Tarihi ve Yeri: 07.10.1972, Ankara İş Adresi: H.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Adı Soyadı: Doç. Dr. Yasemin Doğaner Doğum Tarihi ve Yeri: 07.10.1972, Ankara İş Adresi: H.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi İş Tel: 0312 297 68 70-117 E-posta: ydoganer@hacettepe.edu.tr ÖZGEÇMİŞ Öğrenim

Detaylı

PROF. DR. AHMET BURAN

PROF. DR. AHMET BURAN PROF. DR. AHMET BURAN I. HAYATI Ahmet Buran, 20. 06. 1962 tarihinde Elazığ ilinin Keban ilçesine bağlı Aşağıçakmak köyünde altı çocuklu Abdullah Efendi ile Zahire Hanım ın 4. çocuğu olarak dünyaya gelir.

Detaylı

EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR Zorunlu Dersler

EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR Zorunlu Dersler EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR Zorunlu Dersler TDE101 Türkiye Türkçesi I (3 0) 3 AKTS: 5 Türkiye Türkçesinin tarihî gelişimi, dil bilgisinin temel kavramları, Türkiye Türkçesinin ses

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Telefon : 386 280 4571 : yozucetin@ahievran.edu.tr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Telefon : 386 280 4571 : yozucetin@ahievran.edu.tr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Yaşar ÖZÜÇETİN İletişim Bilgileri Adres : Telefon : 386 280 4571 Mail : yozucetin@ahievran.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite

Detaylı

Prof.Dr. Alaeddin YALÇINKAYA ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Kamu Yönetimi İstanbul Üniversitesi 1980-84

Prof.Dr. Alaeddin YALÇINKAYA ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Kamu Yönetimi İstanbul Üniversitesi 1980-84 Prof.Dr. Alaeddin YALÇINKAYA ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Doğum Tarihi: 15.09.1961 Öğrenim Durumu: İlkokul: Elazığ Namık Kemal İlkokulu Ortaokul, Lise: Sakarya Ozanlar Lisesi, 1974-1980 TR85 0006 2000 6520

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 1994 Doçent Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 2001 Profesör Fen, Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 2009

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 1994 Doçent Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 2001 Profesör Fen, Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 2009 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ghadir GOLKARIAN(GÜLDİKEN). Doğum Tarihi: 04.04.1964. Ünvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fars Dili ve Edebiyatı Azad İslami Üniversitesi 1985

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Öğretmenliği Marmara Üniversitesi 1995. Y. Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü Marmara Üniversitesi 1997

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Öğretmenliği Marmara Üniversitesi 1995. Y. Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü Marmara Üniversitesi 1997 1. Adı Soyadı: Anıl ERTOK ATMACA 2. Doğum Tarihi:17 07 1972 Çanakkale 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Öğretmenliği Marmara Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Recep ÖZKAN Doğum Tarihi: 26.01.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Eğitim Programları ve Öğretim Ankara Üniversitesi 1990 Lisans Eğitim Bilimleri

Detaylı

ÖĞRENİM DURUMU GÖREVLER

ÖĞRENİM DURUMU GÖREVLER Adı Soyadı: Mehmet TURAN Doğum Tarihi: 25-04-1978 ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İlköğretim / Sınıf Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2000 Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Y. Lisans

Detaylı

PROF. DR. FİKRET TÜRKMEN İN HAYATI VE ESERLERİ*

PROF. DR. FİKRET TÜRKMEN İN HAYATI VE ESERLERİ* PROF. DR. FİKRET TÜRKMEN İN HAYATI VE ESERLERİ* An Autobiography and Bibliography of Prof. Dr. Fikret Türkmen Bülent AKIN** Mustafa DUMAN*** 1975-Pertev Naili Boratav ın Evinde Emeklilik Töreni nde Ege

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat Kara Harp Okulu (ANKARA) 1980 Y. Lisans Ulusal Güvenlik,

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat Kara Harp Okulu (ANKARA) 1980 Y. Lisans Ulusal Güvenlik, ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Fahri ERENEL Doğum Tarihi: 27.08.1959 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat Kara Harp Okulu (ANKARA) 1980 Y. Lisans Ulusal Güvenlik, Kara Harp Akademisi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1984. Y. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1984. Y. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Serap YANGIN BUYURGAN 2. Doğum Tarihi: 15.11.1962 Rize/Pazar 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimin İstendik Davranışlar Meydana Getirme Sürecinde Televizyonun Rolü. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet BİLGİLİ

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimin İstendik Davranışlar Meydana Getirme Sürecinde Televizyonun Rolü. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet BİLGİLİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Refik BALAY Doğum Tarihi: 01.01.1968 Öğrenim Durumu: Prof. Dr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi O.D.T.Ü 1992 Yüksek Lisans Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüzüncü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Yavuz KAHRAMAN Doğum Yeri ve Tarihi Alaşehir, 14/09/1968 Askerlik Durumu 20.11.2001-20.7.2002 de J.Er, Psk.Dnş.,Van İl Jan. K.lığında yaptı. ÖĞRENİM DURUMU

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

Prof. Dr. Ramazan KORKMAZ

Prof. Dr. Ramazan KORKMAZ Prof. Dr. Ramazan KORKMAZ 1. ÖZGEÇMİŞ A- KİMLİK BİLGİLERİ Adı Soyadı : Ramazan KORKMAZ Doğum Yeri : Çıldır/ Ardahan Doğuum Yılı : 27.02. 1962 Yabancı Dil : İngilizce B- ADRESLERİ VE TELEFON NUMARALARI

Detaylı

Topçu Gülşen, Z. T., Learning, Academic Culture and the Popular, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2008

Topçu Gülşen, Z. T., Learning, Academic Culture and the Popular, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2008 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: YAŞAR AYDIN UĞUR 2. Doğum Tarihi: 22.12.1951 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Ekonomi Orta Doğu Üniversitesi 1976 Y. Lisans Siyasal Bilgiler

Detaylı