4857 Sayılı İş Kanununa Göre Fazla Çalışma

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "4857 Sayılı İş Kanununa Göre Fazla Çalışma"

Transkript

1 4857 Sayılı İş Kanununa Göre Fazla Çalışma

2

3 Hatice KARACAN 4857 SAYILI İŞ KANUNUNA GÖRE FAZLA ÇALIŞMA 3. Baskı Çalışma Süresi Kavramı, Yasal ve Akdi Çalışma Süreleri Denkleştirme Dönemi ve Yoğunlaştırılmış İş Haftası Uygulaması Hafta Tatili, Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerinde Yapılan Çalışmaların Hukuki Niteliği Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Kavramları Akdi Fazla Çalışma Fazla Çalışmanın Koşulları ve İspatı Fazla Çalışma Karşılığı Olarak Ücret ve Serbest Zaman Ücret Türlerine Göre Fazla Çalışma Ücretinin Hesaplanması Ücretin Ödendiğinin İspatı-Faiz ve Başlangıcı Fazla Çalışma Yaptırılamayacak İş ve İşçiler Fazla Çalışmaya İlişkin Olarak Mevzuatta Öngörülen Hukuki ve Cezai Yaptırımlar İş Kanununda Öngörülen İdari Para Cezalarına Karşı İtiraz Mercii Ankara 2011

4 4857 Sayılı İş Kanununa Göre Fazla Çalışma Hatice KARACAN Hukuk Kitapları Dizisi: 823 ISBN Üçüncü Baskı: Haziran Sayfa Tasarımı: İlhan Eroğlu Kapak Tasarımı: İsmail Çam 226 Sayfa, 16x23,5 cm. 1. Çalışma Süreleri 2. Denkleştirme Dönemi 3. Yoğunlaştırılmış İş Haftası 4. İdari Para Cezaları 5. Fazla Sürelerle Çalışma 6. İspat 7. Ücret 8. Serbest Zaman 9. Faiz 10. Fazla Çalışma Seçkin Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş. Bu kitabın her türlü yayın hakkı Seçkin Yayımcılık San. ve Tic. A.Ş. ye aittir. Yayınevinin yazılı izni olmadan, tanıtım amaçlı toplam bir sayfayı geçmeyecek alıntılar hariç olmak üzere, hiçbir şekilde kitabın tümü veya bir kısmı herhangi bir ortamda yayımlanamaz ve çoğaltılamaz. Yayın ve Dağıtım: Merkez Sağlık Sok. No: Sıhhiye / Ankara Tel : (312) Faks: (312) Şube Strazburg Cad. No: 23/B Sıhhiye / Ankara Tel: (312) Şube Ankara Adliye Sarayı K-Blok Zemin Kat Sıhhiye / ANKARA Tel: (312) Şube Abide-i Hürriyet Cad. No: 179/E Şişli / İSTANBUL Tel : (212) Faks: (212) Web Adresi / Baskı: Seçkin Yayıncılık, Tel: (0 312) / Sertifika No: 12416

5 Anneme

6

7 Üçüncü Baskıya Önsöz İlk basısı Haziran 2007 de yayınlanan çalışmamızın ikinci basısının da kısa bir süre içinde bitmesi bizi hem şaşırtmış, hem de sevindirmiştir. Çalışmamızda 4857 S.lı İş Kanununda tanımlanan fazla çalışma türlerinden, uygulamada en sık karşılaşılan ve hemen hemen her iş davasında gündeme gelen olağan fazla çalışma ele alınmıştır S.lı İş Kanununda, çalışma sürelerine ilişkin olarak getirilen yeniliklerden denkleştirme dönemi ve yoğunlaştırılmış iş haftası uygulaması çerçevesinde yeniden tanımlanan olağan fazla çalışma, koşulları, ispatı, karşılığı, sınır ve yasaklarıyla birlikte, Borçlar Kanununun ilgili hükümleri de göz önünde bulundurularak, zorunlu nedenlerle ve olağan üstü hallerde yapılan fazla çalışmalarla karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır. Çalışmamızda ayrıca, yine 4857 S.lı Kanunun yeniliklerinden biri olan, fazla sürelerle çalışma kavramına yer verilmiştir. Çalışmamızın güncellediğimiz bu basısında, fazla çalışma ile ilgili olarak, ikinci basıdan bu yana öğretide ortaya çıkan yeni görüş ve düşünceler eklenmiştir. Ayrıca okuyucuya faydalı olması açısından mümkün olduğunca fazla Yargıtay kararına atıf yaptığımız çalışmamızda, bu süreçte ortaya çıkan Yargıtay içtihatları da gözden geçirilerek, gerek fazla çalışma gerekse fazla çalışma bağlamında örtülü denkleştirme ve yoğunlaştırılmış iş haftası uygulaması hakkında şekillenen Yargıtay uygulaması ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bunun yanı sıra Yargıtay ın, çalışma saatlerini kendisi belirleyen işçiler ile üst düzey yöneticilerin fazla çalışma iddiaları, ara dinlenmeleri, miktar içermeyen ibraname ve ücretin yabancı para üzerinden ödenmesi vb. hakkında değişen içtihatları tespit edilmiştir. Ayrıca bu süreçte meydana gelen kanun değişikliklerinden ücret ve ücretin ödenmesi ile genel tatiller arasına alınan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününe ilişkin değişikliklere yer verilmiştir. Ayrıca Torba Yasa olarak adlandırılan tarih ve 6111 S.lı Kanun ile 4857 S.lı İş Kanununda yapılan değişiklikler işlenmiştir. Bu bağlamda bir kez daha değişen, 4857 S.lı İş Kanununun 108. maddesi çerçevesinde Kanunda öngörülen idari para cezalarına karşı değişen itiraz mercii ile ilgili yasal süreç ve son durum güncellenmiştir. Son olarak, 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan tarih ve 6098 S.lı yeni Borçlar Kanununun ilgili hükümlerine de, ibraname ve genel hizmet sözleşmesine ilişkin olanlar başta olmak üzere İş Kanunu ile karşılaştırmalı olarak yer verilmiştir. Üçüncü bası vesilesiyle hazırladığım bu önsözde başta eserime ilgi gösteren değerli okuyucularım olmak üzere çalışmamın yeni basıya hazırlanması konusunda beni yönlendiren Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Sayın hocam Doç. Dr. Talat CANBOLAT ile akademik tartışmalar konusunda değerli görüşlerini benimle paylaşan Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Sayın hocam Prof. Dr. Nurşen CANİKLİOĞLU na; ayrıca çalışmamın basımını üstlenen Seçkin Yayıncılık tan Sayın Koray SEÇKİN, Mesut YILDIRIM ve Müge EDE ile sayfa ve kapak tasarımı konusunda göstermiş oldukları titizlikten dolayı Sayın İlhan EROĞLU ve İsmail ÇAM a bir kez daha teşekkürlerimi sunarım. Florya, Mayıs 2011 Hatice KARACAN

8

9 Önsöz Ülkemizde hemen her işyerinde yapılan fazla çalışma, işçi ve işverenin yanı sıra istihdam politikalarını da yakından ilgilendiren önemli bir konudur. Ayrıca, iş güvencesinin yeterince sağlanamamış olması, istihdam politikalarındaki yetersizlik ve ekonomideki kayıt dışılık, fazla çalışmanın önemini bir kat daha artırmaktadır. Nitekim iş sözleşmeleri sona erdikten sonra açılan iş davalarının büyük bir kısmında fazla çalışma iddiaları gündeme gelmektedir. Fazla çalışma kavramı, 4857 S.lı İş Kanununda, işin düzenlenmesi konusunda getirilen köklü değişiklikler çerçevesinde yeniden tanımlanmıştır. Fazla çalışmanın yanı sıra fazla sürelerle çalışma kavramına da yer verilen Kanunda, işçiye, fazla çalışmasının karşılığı olarak serbest zaman kullanma imkânı getirilmiştir. Bununla birlikte, esnekliği sağlamak amacıyla, genel olarak çalışma süreleri ve bu sürelerin haftanın çalışılan günlerine dağıtılması; denkleştirme dönemi ve yoğunlaştırılmış iş haftası uygulamasına yönelik olarak getirilen yenilikler, fazla çalışmanın yeniden değerlendirilmesini gerektirmiştir. Belirttiğimiz nedenlerle, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bilim Dalında yüksek lisans tezi olarak hazırlanan bu çalışma 4857 Sayılı İş Kanununa Göre Normal Fazla Çalışma adı altında, 11 Temmuz 2006 tarihinde, Doç. Dr. Nurşen Caniklioğlu, Yrd. Doç. Dr. Talat Canbolat ve Yrd. Doç. Dr. Kübra Doğan Yenisey den kurulu jüri tarafından oybirliği ile kabul edilmiştir. Mevcut hukuki duruma göre yayınlanmadan önce güncellenen çalışmada, 4857 S.lı İş Kanununun 41. maddesi çerçevesinde fazla çalışma, öğretideki tartışmalar ve yargı kararları ışığında ayrıntılı olarak incelenmiştir. Bu vesileyle, çalışmalarımın başından itibaren bana yol gösteren, ayrıca tezimin kitap olarak yayınlanması konusunda beni cesaretlendiren danışman hocam Sayın Yrd. Doç. Dr. Talat Canbolat a, kaynaklara ulaşmam konusunda yardımlarını esirgemeyen ve savunma aşamasında değerli eleştirileriyle beni yönlendiren jüri üyesi sayın hocam Doç. Dr. Nurşen Caniklioğlu na ve okul hayatım boyunca göstermiş olduğu yakın ilgisinden dolayı sayın hocam Yrd. Doç. Dr. Birgül Sopacı ya şükranlarımı sunuyorum. Akademik kariyer yapmam konusunda beni teşvik eden ve araştırmalarım süresince maddi manevi her yönüyle destek olan Hukukçu Hanımlar Derneği ne ve İstanbul da kaldığım süre içinde beni hiç yalnız bırakmayan Emniyet mensubu Sayın Mehmet Emin Mesci ve ailesine teşekkürlerimi bir borç bilirim. Ayrıca tezi, fazla çalışma üzerine yazmam konusunda değerli önerilerinden dolayı sayın meslektaşım Av. Sait Karakaya ya, tezin kitap olarak basılmasını sağlayan Seçkin Yayıncılık tan Sayın Koray Seçkin ve Mesut Yıldırım a, sayfa ve kapak tasarımı konusunda göstermiş oldukları titizlikten dolayı Sayın Selda Kılınç ve Melike Bakar a teşekkür ediyorum. Üsküdar, Haziran 2007 Hatice KARACAN

10

11 İçindekiler Üçüncü Baskıya Önsöz... 7 Önsöz... 9 Kısaltmalar GİRİŞ I. KONU VE ÖNEMİ II. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI VE SUNULMASI A. Konunun Sınırlandırılması B. Konunun Sunulması FAZLA ÇALIŞMA KAVRAMI I. GENEL OLARAK II. YASAL FAZLA ÇALIŞMA KAVRAMI A. Çalışma Süreleri Genel Olarak Çalışma Süresi Kavramı a. Fiili Çalışma Süresi b. Farazi Çalışma Süreleri aa. Yasal Farazi Çalışma Süreleri aaa. Çalışma Yerine Ulaşmak ve Buradan Çıkmak İçin Gerekli Olan Süreler bbb. Başka Bir Yerde Çalıştırılmak Üzere Gönderilen İşçinin Yolda Geçirdiği Süreler ccc. İşverenin Buyruğuna Hazır Olarak İşyerinde Boş Geçen Süreler ddd. İşverenin Evinde veya Bürosunda Yahut İşverenle İlgili Herhangi Bir Yerde İşçinin Meşgul Edilmesi Sırasında Geçen Süreler eee. Emzirme İzni Sırasında Geçen Süreler (m. 66, m. 74/VI) fff. Araçta Geçen Süreler bb. Akdi Farazi Çalışma Süreleri c. Çalışma Süresinden Sayılmayan Haller aa. Ara Dinlenmesi bb. Araçta Geçen Süreler cc. Diğer Durumlar Yasal Çalışma Süreleri a. Yasal Günlük Çalışma Süresi b. Yasal Haftalık Çalışma Süresi aa. Haftalık Döneme Göre Çalışma Süreleri ve Haftanın Çalışılan Günlerine Dağıtılması... 41

12 Sayılı İş Kanununa Göre Fazla Çalışma bb. Haftalık Dönemi Aşan Çalışma Süreleri aaa. Denkleştirme Dönemi i. Genel Olarak ii. Tarafların Anlaşması ve İşçinin Onayı iii. Denkleştirme Yapılabilecek Süreler iv. Denkleştirme Döneminde Ücret bbb. Nitelikleri Bakımından Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen İşlerde Çalışma Süreleri cc. Günlük Çalışma Süresi 7,5 Saat ve Daha Az Çalışma Süreleri Akdi Çalışma Süreleri B. Yasal Haftalık Çalışma Süresinin Üzerinde Çalışma Yapılması Genel Olarak Günde 11 Saati Aşan Çalışmaların Hukuki Niteliği Haftalık Dönemin Uygulandığı Durumda Denkleştirme Döneminin Uygulandığı Durumda a. Genel Olarak b. Denkleştirme Döneminde Fazla Çalışmanın Tespiti Açısından Yargıtay Uygulaması c. Denkleştirme Uygulamasının Denkleştirme Dönemi Dolmadan Sona Ermesi Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği ne Göre Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedibuçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmeliğe Göre C. Hafta Tatili, Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerinde Yapılan Çalışmaların Hukuki Niteliği Genel Olarak Hafta Tatilinde Yapılan Çalışmalar a. Genel Olarak b. Hafta Tatilinde Yapılan Çalışmaların Hukuki Niteliği Ulusal Bayram ve Genel Tatillerde Yapılan Çalışmaların Hukuki Niteliği Bir Ulusal Bayram veya Genel Tatil Gününün Hafta Tatiline Rastlaması Bir Ulusal Bayram veya Genel Tatil Gününün Çalışılmayan Cumartesi Gününe Rastlaması III. AKDİ FAZLA ÇALIŞMA KAVRAMI FAZLA ÇALIŞMANIN KOŞULLARI I. GENEL OLARAK II. FAZLA ÇALIŞMA YAPTIRILMASI İHTİYACININ SÖZ KONUSU OLMASI A. Genel Olarak... 87

13 İçindekiler 13 B. Ülkenin Genel Yararı C. İşin Niteliği D. Üretimin Artırılması III. TARAFLARIN ANLAŞMASI A. İşverenin Talebi Genel Olarak İşverenin Talebi Olmaksızın Yapılan Fazla Çalışmanın Hukuki Niteliği Fazla Çalışma Talep Edilirken Göz Önünde Bulundurması Gereken Hususlar B. İşçinin Onayı Genel Olarak İşçinin Fazla Çalışmaya Onay Vermek Zorunda Olup Olmadığı Sorunu İşçinin Onayının Alınmasının Şekli Onay Veren İşçinin Fazla Çalışma Yükümü IV. FAZLA ÇALIŞMA YAPILACAĞININ İŞÇİLERE DUYURULMASI FAZLA ÇALIŞMANIN İSPATI I. İSPAT YÜKÜ VE İSPAT ARAÇLARI A. Genel Olarak B. İspat Yükü C. İspat Araçları Genel Olarak İşyeri Giriş Çıkışlarını Gösteren Kayıtlar Bordrolar Bilirkişi Raporu Tanık Beyanı Keşif II. FAZLA ÇALIŞMANIN İSPATINDA HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA UYGUNLUK. 110 III. İŞİN NİTELİĞİ VE İŞYERİNİN HACMİNİN FAZLA ÇALIŞMANIN İSPATI AÇISINDAN ÖNEMİ A. Genel Olarak B. İtfaiye İşçileri, Gece Bekçileri vb. Özel Kategori İşçiler IV. İŞYERİNDEKİ ÇALIŞMA DÜZENİNİN FAZLA ÇALIŞMANIN İSPATINDA ÖNEMİ FAZLA ÇALIŞMANIN KARŞILIĞI I. GENEL OLARAK

14 Sayılı İş Kanununa Göre Fazla Çalışma II. FAZLA ÇALIŞMA KARŞILIĞININ ÜCRET OLARAK ÖDENMESİ A. Fazla Çalışma Ücretinin Miktarı Genel Olarak Sözleşmeyle Ücretin Fazla Çalışma Ücretini de Kapsayacak Şekilde Kararlaştırılması Sorunu B. Fazla Çalışma Ücretinin Hesaplanması Ücret Sistemlerine Göre Fazla Çalışma Ücretinin Hesaplanması a. Zamana Göre Ücrette b. Akort Ücrette c. Yüzde Usulü Ücrette aa. Genel Olarak Yüzde Usulü Ücret bb. Yüzde Usulü Ücrette Fazla Çalışma Ücretinin Hesaplanması d. Bahşişte Fazla Çalışma Ücretinin Hesaplanmasında Esas Alınacak Ücret C. İşverenin Fazla Çalışma Ücretini Ödeme Yükümlülüğü ve Ödemenin İspatı Fazla Çalışma Ücretinin Ödenmesi a. Ödeme Zamanı b. Ödeme Şekli c. Ödeme Yükümlüsü aa. Genel Olarak bb. Alt İşveren İlişkisinde Sorumluluk cc. İşyerinin Devrinde Sorumluluk dd. Geçici (Ödünç) İş İlişkisinde Sorumluluk ee. İş Sözleşmesinin Devrinde Sorumluluk d. Ödeme Yeri Fazla Çalışma Ücretinin Ödendiğinin İspatı a. İspat Yükü b. İspat Araçları aa. Genel Olarak bb. Ücret Hesap Pusulası cc. Bordrolar dd. Ücretin Banka Aracılığıyla Ödenmesi Durumunda İspat ee. İbraname ff. Yemin III. FAZLA ÇALIŞMA KARŞILIĞININ SERBEST ZAMAN OLARAK KULLANDIRILMASI A. Serbest Zamanın Miktarı ve Hukuki Niteliği B. Serbest Zaman İçin İşçinin Talebi Genel Olarak

15 İçindekiler Talebin Şekli ve Süresi C. Serbest Zamanın Kullandırılması IV. FAZLA ÇALIŞMA KARŞILIĞININ SÖZLEŞME İLE BELİRLENMESİ V. FAZLA ÇALIŞMA KARŞILIĞININ VERİLMEMESİ A. Fazla Çalışma Ücretinin Ödenmemesi Hukuki Sonuçları a. İşçinin İş Görmekten Kaçınma Hakkı aa. Koşulları bb. Çalışmaktan Kaçınılan Süre İçinde Ücret b. İşçinin Fesih Hakkı c. İşçinin Fazla Çalışma Ücretini Talep Hakkı aa. Genel Olarak bb. Fazla Çalışma Ücretine İlişkin Faiz aaa. Genel Olarak bbb. Faizin Başlangıç Tarihi ccc Sayılı Kanun Döneminde Yapılan Çalışmalarda Faiz cc. Fazla Çalışma Ücretine İlişkin Zamanaşımı Cezai Sonuçları B. Serbest Zaman Kullandırma Yükümlülüğüne Aykırılığın Sonuçları FAZLA ÇALIŞMANIN SINIR VE YASAKLARI İLE BUNLARA UYMAMANIN SONUÇLARI I. FAZLA ÇALIŞMANIN SINIRLARI VE YASAKLARI A. Genel Olarak B. Fazla Çalışma Süresine İlişkin Sınırlar Genel Olarak Yıllık Üst Sınır Günlük ve Haftalık Üst Sınır C. Fazla Çalışma Yasakları Fazla Çalışma Yapılamayacak İşler a. Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedibuçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler b. Gece İşleri c. Maden Ocakları, Kablo Döşemesi, Kanalizasyon, Tünel İnşaatı Gibi İşlerin Yer ve Su Altında Yapılanları Fazla Çalışma Yaptırılamayacak İşçiler a. 18 Yaşını Doldurmamış İşçiler b. Sağlık Nedeniyle Fazla Çalışma Yapamayacak İşçiler

16 Sayılı İş Kanununa Göre Fazla Çalışma c. Gebe, Yeni Doğum Yapmış ve Çocuk Emziren İşçiler d. Kısmi Süreli İş Sözleşmesi ve Benzeri Çalışma Usulleri ile Çalıştırılan İşçiler aa. Kısmi Süreli İş Sözleşmesi ile Çalıştırılan İşçiler bb. Çağrı Üzerine Çalışma Usulü ile Çalışan İşçiler cc. Evden ve Uzaktan Çalışma Usulü ile Çalışan İşçiler dd. Kısmi Süreli İş Sözleşmesinde Yasağa Rağmen Fazla Çalışma Yapılmasının Hukuki Sonucu II. FAZLA ÇALIŞMAYA İLİŞKİN SINIR VE YASAKLARA UYMAMANIN SONUÇLARI A. Hukuki Sonuçları B. Cezai Sonuçları Fazla Çalışmaya İlişkin Olarak Mevzuatta Öngörülen Cezai Yaptırımlar Para Cezalarının Uygulanması ve İtiraz Mercii SONUÇ Kaynakça Kavramlar Dizini

17 Kavramlar Dizini 1475 Sayılı İş Kanununda Fazla Çalışma, Sayılı Kanun, 19, 23, 29, 32, 37, 40, 55, 56, 57, 59, 64, 65, 67, 75, 78, 82, 85, 87, 90, 99, 101, 121, 122, 132, 135, 156, 163, 168, 170, 174, 175, 176, 182, 183, 187, 190, 191, 192, 200, 207, Yaşını Doldurmamış İşçiler, 190, /88 Sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönergesi, 20, 21, 50, 183, 185, Sayılı İş Kanunu Bağlamında Olağan Fazla Çalışma, S.lı Borçlar Kanunu, 97, S.lı Kanun, 7, 19, 146, 194 A Adli Para Cezaları, 199 Akdi Çalışma Süreleri, 55 Akdi Farazi Çalışma Süreleri, 34 Akdi Fazla Çalışma Kavramı, 84 Akort Ücret, 127 Akort Ücrette Fazla Çalışma Ücreti, 128 Alacaklı Temerrüdü, 168, 172 Anayasa Mahkemesi, 40, 204 Ara Dinlenmesi, 35, 72, 184 Ara Dinlenmesinde Yapılan Çalışmalar, 37 Araçta Geçen Süre, 32, 33, 34, 38 Araçta Geçen Süreler, 32, 33, 34, 38 Aralı İşler, 117 Asıl İşveren, 90, 96, 140 Asıl Ücret, 131, 169 Avrupa Birliği, 20, 50, 207 Aylık Ücret, 126 Ayni Ödeme, 136 B Bahşiş, 130 Banka Aracılığıyla Yapılan Otomatik Ödeme, 152 Banka Hesabı, 143 Banka Kayıtları, 146 Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun, 21 Basit Kayan İş Süresi, 19 Bekçiler, 116 Bilirkişi Raporu, 107 Bilirkişi Raporunun Denetime Elverişli Olması, 107 Borçlar Kanunu, 21, 31, 71, 97, 118, 138, 146, 150, 151, 153, 154, 166, 170, 172, 173, 174, 176, 178, 198 Borçlu Temerrüdü, 173 Bordro, 105, 146, 148 Bordroda Belirtilenden Daha Çok Fazla Çalışma Yaptığını İddia Eden İşçi, 151 Bordrolar, 106 Boş Zaman, 49, 50 Brüt Ücret, 132 C Cezai Yaptırım, 178, 199, 200, 201 Cumartesi Günü Kısmi Çalışma, 42 Cumartesi Gününde Yapılan Çalışmalar, 78 Ç Çağrı Üzerine Çalışma, 19, 193 Çalışma Çizelgesi, 105 Çalışma Saatlerini Kendisi Ayarlayan İşçinin Fazla Çalışma İddiaları, 115 Çalışma Süreleri, 25, 201 Çalışma Sürelerinin Esnekleştirilmesi, 19 Çalışma Sürelerinin İş Günlerine Bölünmesi, 41 Çalışma Süresi Kavramı, 25 Çalışma Süresinden Sayılmayan Haller, 35 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 53, 54, 143, 186, 187, 199, 202, 210 Çalışmaktan Kaçınılan Süre İçinde Ücret, 167

18 Sayılı İş Kanununa Göre Fazla Çalışma Çıplak Ücret, 131 Çocuk İşçi, 190 Çocuk ve Genç İşçiler, 53, 54 D Dar Anlamda Ücret, 131 Deniz İş Kanunu, 21, 52 Denkleştirme Dönemi, 41, 44, 61, 135, 183, 184, 185, 201 Denkleştirme Dönemi İçinde Günlük ve Haftalık Çalışma Süreleri, 47 Denkleştirme Döneminde Ücret, 51 Denkleştirme Döneminde Yapılan Fazla Çalışmaların Tespit Edilmesi, 63 Denkleştirme Esası, 23, 24, 59, 61, 135 Denkleştirme Süreleri, 44 Denkleştirme Süresi, 48, 50, 62 Denkleştirme Süresi Uygulamasının Başlangıç ve Bitiş Tarihlerini Belirleme Yetkisi, 47 Denkleştirme Uygulaması, 20, 43, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 53, 68, 69, 77, 78, 91, 207 Denkleştirme Uygulaması İçin Tarafların Anlaşmalarının Şekli, 45 Denkleştirme Uygulamasının Denkleştirme Dönemi Dolmadan Sona Ermesi, 68 Denkleştirme Yapılabilecek Süreler, 48 Dürüstlük Kuralı, 92, 94, 97, 98, 162, 173, 177, 196 E Eda Davası, 170 Ek Dava, 175, 177 Emzirme İzni, 31, 32, 38 Esneklik, 19, 39, 91, 158, 161 Eşitlik İlkesi, 35, 94 Evden Çalışma, 19, 194 F Faiz, 170, 172, 175 Faizin Başlangıç Tarihi, 172 Farazi Çalışma Süreleri, 26 Fazla Çalışma İçin İşçinin Onayı, 200 Fazla Çalışma İddiaları, 103 Fazla Çalışma İddialarının İspatında, Bordrolar, 106 Fazla Çalışma Karşılığının Bir Kısmını Ücret Diğer Kısmını Da Serbest Zaman Olarak Kullanabilme, 161 Fazla Çalışma Karşılığının Sözleşme İle Belirlenmesi, 162 Fazla Çalışma Karşılığının Ücret Olarak Ödenmesi, 122 Fazla Çalışma Karşılığının Verilmemesi, 164 Fazla Çalışma Kavramı, 23, 55 Fazla Çalışma Sınırları, 181 Fazla Çalışma Süresinin Üst Sınırı, 181 Fazla Çalışma Tahakkuku Yapılmış Bordronun İhtirazı Kayıt İleri Sürülmeden İmzalanması, 106 Fazla Çalışma Ücreti, 122, 170, 200 Fazla Çalışma Ücretine İlişkin Faiz, 170 Fazla Çalışma Ücretine Talep Aşılarak Hükmedilmesi, 156 Fazla Çalışma Ücretini Talep Hakkı, 135, 169 Fazla Çalışma Ücretinin Hesaplanmasında Esas Alınacak Ücret, 131 Fazla Çalışma Ücretinin Miktarı, 122 Fazla Çalışma Ücretinin Muaccel Olması, 164 Fazla Çalışma Ücretinin Ödendiğinin İspatı, 145 Fazla Çalışma Ücretinin Ödenmemesi, 164 Fazla Çalışma Yapamayacak İşçi, 191 Fazla Çalışma Yapılacağının İşçilere Duyurulması, 101 Fazla Çalışma Yapılamayacak İşler, 186 Fazla Çalışma Yapmaktan Kaçınma Hakkı Veren Sebepler, 101 Fazla Çalışma Yaptırılamayacak İşçiler, 190 Fazla Çalışma Yaptırılması İhtiyacının Söz Konusu Olması, 87 Fazla Çalışma Yaptırmak İçin İşçinin Onayının Nasıl Alınacağı, 98 Fazla Çalışma Yasakları, 181, 186 Fazla Çalışmanın İspatı, 103 Fazla Çalışmanın İspatında İspat Araçları, 104 Fazla Çalışmanın İspatında İspat Yükü, 104

19 Kavramlar Dizini 223 Fazla Çalışmanın İspatında Tanık Beyanı, 108 Fazla Çalışmanın İşveren Tarafından İstenmesi, 91 Fazla Çalışmanın Karşılığı, 121 Fazla Çalışmanın Koşulları, 87 Fazla Saatlerle Çalışma, 21, 95, 123, 156, 178 Fazla Saatlerle Çalışma İçin İşçinin Onayı, 95 Fazla Sürelerle Çalışma, 19, 21, 23, 24, 28, 85, 95, 122, 123, 130, 157, 178, 182, 191, 207 Fesih Hakkı, 100, 101, 166, 168, 169, 179 Fiili Çalışma Süresi, 26 G Garanti Ücreti, 128 Gebe, Yeni Doğum Yapmış ve Çocuk Emziren İşçiler, 191, 201 Gebe, Yeni Doğum Yapmış veya Emziren İşçiler, 53, 54 Gece Çalışmaları, 24, 117, 187, 188, 200 Gece Çalışması, 24, 187, 188 Gece Dönemi, 117, 187, 188 Gece İşleri, 187, 190 Gece Süresi, 187 Gece ve Gündüz Postaları, 201 Gecikme Faizi, 171, 179 Geçersizlik, 197 Geçici İş İlişkisi, 140 Genç İşçi, 53, 54, 70, 190 Genel Anlamda Ücret, 136 Geniş Anlamda (Giydirilmiş) Ücret, 132 Giydirilmemiş Ücret, 131 Götürü Ücret, 127 Götürü Ücreti, 128 Grev, 91, 164, 166, 171, 179 Günde 11 Saati Aşan Çalışmalar, 67 Günde 11 Saati Aşan Çalışmaların Hukuki Niteliği, 58 Günde Ancak Yedibuçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik, 186 Gündelik, 126 Günlük 11 Saati Aşan Çalışmalar, 48 Günlük Çalışma Süresi, 39, 40, 66, 183, 184, 188 Günlük Çalışma Süresi 7,5 Saat ve Daha Az Çalışma Süreleri, 53 Günlük Çalışma Süresinin Üst Sınırı, 40 H Hafta Tatili, 72, 73 Hafta Tatili Hakkında Kanun, 73 Hafta Tatili Ücreti, 38, 75 Hafta Tatili, Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerinde Yapılan Çalışmaların Hukuki Niteliği, 72 Hafta Tatilinde Yapılan Çalışmalar, 73 Hafta Tatilinde Yapılan Çalışmaların Hukuki Niteliği, 75 Haftalık, 126 Haftalık 45 Saatlik Sürenin Hesabında Göz Önünde Tutulması Gereken Süreler, 58 Haftalık Çalışma Süresi, 39, 40, 183, 185 Haftalık Çalışma Süresi Ölçütü, 56 Haftalık Çalışma Süresinin Haftanın Çalışılan Günlerine Farklı Dağıtılması, 43 Haftalık Dönem, 41, 61 Haftalık Döneme Göre Çalışma Süreleri, 41 Haftalık Dönemi Aşan Çalışma Süreleri, 44 Haftalık Dönemin Uygulandığı Durumlarda, Fazla Çalışma, 61 Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği, 52, 69 Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen İşlerde Fazla Çalışma, 70 Haftalık İş Süresinin Haftanın Çalışılan Günlerine Farklı Şekilde Dağıtılabilmesi, 42 Haftalık Ortalama Çalışma Süresi, 20, 23, 43, 44, 45, 49, 58, 61, 62, 68, 135, 182, 185 Haftalık Üst Sınır, 185 Hakkaniyet İndirimi, 110 Hayatın Olağan Akışına Uygunluk, 110 Hukuka Aykırı Fazla Çalışma, 197

20 Sayılı İş Kanununa Göre Fazla Çalışma I Islah, 175 İ İbraname, 146, 153 İç Yönetmelik, 161 İçinin Onayı, 200 İdare Mahkemesi, 202, 205 İdari Para Cezaları, 199, 201, 202, 203, 205, 210 İdari Para Cezalarına Karşı İtiraz Mercii, 202 İhtirazı Kayıt Konulmaksızın İmzalanan Bordro, 149 İkramiye, 136, 143 İlamsız Takip, 170 İspat Araçları, 145 İspat Yükü, 145 İş Güvencesi, 103, 170, 209, 210 İş Hukukunda Uygulanması Gereken Faiz Oranları, 170 İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği, 25 İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği, 23 İş Mahkemesi, 178 İş Sözleşmesinin Sona Ermesi Nedeniyle Serbest Zaman Kullandırılmasının Fiilen İmkânsız Hale Gelmesi, 162 İşçinin Denkleştirme Uygulamasına İlişkin Onayı, 45 İşçinin Fazla Çalışmaya Onay Verme Zorunluluğu, 96 İşçinin İş Görmekten Kaçınma Hakkı, 164 İşçinin, Fazla Çalışmaya Onay Vermekten Kaçınması, 97 İşe Hazır Olma, 117 İşin Düzenlenmesi, 25 İşin Niteliği, 89, 113 İşletme Gerekleri İçin Hazır Bekleme, 117 İşverenin Talebi Olmaksızın Yapılan Fazla Çalışma, 93 İşverenin Talimatı, 27, 91, 92, 93, 196 İşverenin Temerrüde Düştüğü Tarih, 172 İşverenin Temerrüdü, 173 İşyeri Giriş ve Çıkışlarını Gösteren Kayıtlar, 105 İşyeri İç Yönetmeliği, 75 İşyerinde Uygulanan Çalışma Düzeni, 118 İşyerinin Hacmi, 113 İtfaiyeciler, 116 İtiraz Mercii, 201 İzin Föyleri, 159 K Kabahatler Kanunu, 203, 204, 205, 210 Kanuna Aykırılık, 197 Keşif, 110 Kısa Çalışma, 19 Kısmi Çalışma, 19, 42, 55, 192, 193 Kısmi Süreli İş Sözleşmesi, 24, 191, 192, 193, 195, 209 M Makbuz, 146 Maktu Para Cezası, 206 Makul Bir İndirim, 111 Mesai Cetveli, 105 Mesai Kartları, 106 Miktar Belirtilen İbraname, 153 Miktar Taşımayan İbraname, 154 Mola ve Paydoslar, 35 Mücbir Neden, 165, 166 N Net Ücret, 132 Nispi Para Cezası, 206 Nitelikleri Bakımından Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen İşlerde Çalışma Süreleri, 52 O Olağan Fazla Çalışma, 21, 24, 87, 88, 91, 96, 98, 157, 182 Olağanüstü Hallerde Yapılan Fazla Çalışma, 21, 88, 98, 157, 183 Onay Veren İşçinin Fazla Çalışma Yükümü, 100

21 Kavramlar Dizini 225 Ortalama Haftalık Çalışma Süresi, 61 Ö Ödeme Yeri, 143 Ödemezlik Defi, 166, 168 Ödünç Alan İşveren, 96, 140, 141 Ödünç İş İlişkisi, 96, 141 Ödünç Veren İşveren, 140, 141 Örtülü Denkleştirme, 46, 67 P Para Akordu, 127 Para Cezalarının Uygulanması, 201 Parça Akordu, 127 Prim, 136, 143 Puantaj Kaydı, 105 Puantaj Kayıtları, 106 S Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedibuçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler, 186 Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedibuçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik, 70 Sağlık Kuralları Nedeniyle Çalışma Sürelerinin Kısıtlandığı İşler, 53 Sağlık Nedenlerine Dayanan Kısa veya Sınırlı Süreli İşler, 200 Serbest Zaman, 156, 178, 200 Serbest Zaman İçin İşçinin Talebi, 157 Serbest Zaman İsteğinden Dönme, 162 Serbest Zaman Kullanma Hakkı, 159 Serbest Zaman Kullanma Yönündeki Talep Hakkı, 159 Serbest Zaman Kullanmaktan Vazgeçme, 162 Serbest Zaman Talebi, 159 Serbest Zamanın Kullandırılması, 160 Sosyal Ücret, 131 Sözleşmeyle Ücretin Fazla Çalışma Ücretini De Kapsayacak Şekilde Kararlaştırılması, 123 Sulh Ceza Mahkemesi, 203, 205 T Takdiri İndirim, 111 Telafi Çalışması, 19, 183 Temel Ücret, 131 Temerrüt, 31, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177 Temerrüt Faizi, 171, 172, 173, 174, 175, 177 Tip Sözleşme, 158, 161 Toplu İş Sözleşmesi, 32, 34, 35, 37, 45, 49, 50, 57, 73, 75, 78, 80, 98, 99, 100, 102, 116, 121, 132, 158, 161, 163, 171, 172, 191, 192, 200 Toplu İş Sözleşmesinde Haftalık Çalışma Süresinin Haftanın Çalışılan Günlerine Eşit Dağıtılması, 46 Türk Parası, 137 Türk Parası İle Ödeme, 136 Türkiye İş Kurumu, 202 U Ulusal Bayram ve Genel Tatiller, 72, 79 Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun, 79 Ulusal Bayram veya Genel Tatil Gününün Hafta Tatiline Rastlaması, 81 Ulusal Bayram veya Genel Tatilin Cumartesi Gününe Rastlaması, 81 Ulusal Bayram veya Genel Tatilin Hafta Tatiline Rastlaması, 80 Uluslararası Çalışma Örgütü, 20 Uzaktan Çalışma, 19, 194, 195 Ü Ücret, 136, 138, 143 Ücret Borcu, 146 Ücret Bordrosunu İhtirazı Kayıt Koyarak İmzalama, 148 Ücret Hesap Pusulaları, 146 Ücret Hesap Pusulası, 105, 147 Ücret Kartonları, 146 Ücret Ödeme Günü, 175 Ücret Ödeme Zamanı, 126, 134

22 Sayılı İş Kanununa Göre Fazla Çalışma Ücret Ödemesindeki Gecikme, 165 Ücret Sistemlerine Göre Fazla Çalışma Ücretinin Hesaplanması, 125 Ücretin Banka Aracılığıyla Ödenmesi, 151 Ücretin Özel Olarak Açılan Banka Hesabına Yatırılmak Suretiyle Ödenmesi, 144 Ücretin Yabancı Para Olarak Kararlaştırıldığı Hallerde Faiz, 170 Ücretin Yabancı Para Üzerinden Kararlaştırılması, 138 Ücretin Yabancı Para Üzerinden Ödeme, 137 Ücretli Tatiller, 72 Üçlü Vardiya Düzeni, 106 Üçlü Vardiya İle Çalışmalarda Fazla Çalışma İddiaları, 119 Ülkenin Genel Yararı, 88 Üretimin Artırılması, 90 Üst Düzey Yönetici, 115 Üst Düzey Yönetici Konumundaki İşçilerin Fazla Çalışma İddiaları, 114 V Vardiya Sistemi, 118 Y Yasal Çalışma Süreleri, 39 Yasal Farazi Çalışma Süreleri, 27 Yasal Fazla Çalışma Kavramı, 25 Yasal Günlük Çalışma Süresi, 39, 48 Yasal Haftalık Çalışma Süresi, 41 Yasal Haftalık Çalışma Süresinin Üzerinde Çalışma Yapılması, 55 Yazar Saat, 105 Yemin, 156 Yer Ya Da Su Altında Yapılması Gereken İşler, 189 Yıl, 183 Yıllık Ücretli İzin, 72 Yıllık Üst Sınır, 182 Yoğunlaştırılmış İş Haftası, 44, 48 Yolda Geçen Süreler, 27, 29, 38 Yönetim Hakkı, 44, 50, 53, 94, 102, 116, 161 Yüzde Usulü Ücret, 128 Yüzde Usulü Ücrette Fazla Çalışma Ücreti, 129 Yüzdelerden Toplanan Paraların İşçilere Dağıtılması Hakkında Yönetmelik, 128 Z Zaman Akordu, 127 Zamana Göre Ücret, 125, 126 Zamanaşımı, 176 Zamanaşımı Süresinin Başlangıcı, 176 Zamanaşımının Durması veya Kesilmesi, 177 Zamanaşımının Kesilmesi, 178 Zorunlu Nedenlerle Yapılan Fazla Çalışma, 21, 88

Karşılıksız Çek Suçu Yeni Çek Kanunu nda Ceza Sorumluluğu

Karşılıksız Çek Suçu Yeni Çek Kanunu nda Ceza Sorumluluğu Karşılıksız Çek Suçu Yeni Çek Kanunu nda Ceza Sorumluluğu Prof. Dr. Ersan Şen KARŞILIKSIZ ÇEK SUÇU YENİ ÇEK KANUNU NDA CEZA SORUMLULUĞU Ceza Hukukunun Fonksiyonu Yeni Suç Tipleri Ceza Sorumluluğu Bankaların

Detaylı

Aile Hukukumuzda Mal Rejimleri ve Eşin Yasal Miras Payı

Aile Hukukumuzda Mal Rejimleri ve Eşin Yasal Miras Payı Aile Hukukumuzda Mal Rejimleri ve Eşin Yasal Miras Payı Doç. Dr. Faruk ACAR Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi AİLE HUKUKUMUZDA MAL REJİMLERİ VE EŞİN YASAL MİRAS

Detaylı

Gayrimaddi Haklar ve Vergilendirilmesi

Gayrimaddi Haklar ve Vergilendirilmesi Gayrimaddi Haklar ve Vergilendirilmesi Musa YILDIRIM Gelirler Başkontrolörü GAYRİMADDİ HAKLAR ve VERGİLENDİRİLMESİ Fikri Haklar (Telif Hakları) Marka, Patent, Faydalı Model, Tasarım Teknik Bilgi (Know-How)

Detaylı

Ercan POYRAZ İŞ HUKUKU

Ercan POYRAZ İŞ HUKUKU İş Hukuku Ercan POYRAZ İŞ HUKUKU İş Akdi İşçinin Borçları ve Sorumluluğu İşverenin Borçları ve Sorumluluğu İş Akdinin Feshi Çalışma Süreleri Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Dinlenme Süresi İş

Detaylı

İş Mevzuatı Açısından İŞVERENİN EL KİTABI (Açıklamalar Mevzuat Belge Örnekleri)

İş Mevzuatı Açısından İŞVERENİN EL KİTABI (Açıklamalar Mevzuat Belge Örnekleri) İş Mevzuatı Açısından İŞVERENİN EL KİTABI (Açıklamalar Mevzuat Belge Örnekleri) Öcal Kemal EVREN İş Müfettişi İŞ MEVZUATI AÇISINDAN İŞVERENİN EL KİTABI (Açıklamalar Mevzuat Belge Örnekleri) 5. Baskı Ankara,

Detaylı

İş Mevzuatı Açısından İŞVERENİN EL KİTABI (Açıklamalar Belge Örnekleri)

İş Mevzuatı Açısından İŞVERENİN EL KİTABI (Açıklamalar Belge Örnekleri) İş Mevzuatı Açısından İŞVERENİN EL KİTABI (Açıklamalar Belge Örnekleri) Öcal Kemal EVREN İş Müfettişi İŞ MEVZUATI AÇISINDAN İŞVERENİN EL KİTABI (Açıklamalar Belge Örnekleri) 6. Baskı Ankara, 2010 İş Mevzuatı

Detaylı

Terörle Mücadele Mevzuatı

Terörle Mücadele Mevzuatı Terörle Mücadele Mevzuatı Dr. Ahmet ULUTAŞ Ömer Serdar ATABEY TERÖRLE MÜCADELE MEVZUATI Anayasa Terörle Mücadele Kanunu ve İlgili Kanunlar Uluslararası Sözleşmeler Ankara 2011 Terörle Mücadele Mevzuatı

Detaylı

İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 06.04.2004-25425

İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 06.04.2004-25425 MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç ve Kapsam Madde 2 Dayanak Madde 3 Tanımlar İkinci Bölüm - Genel Hükümler Madde 4 Fazla Çalışma

Detaylı

İş Hukukunda Mevsimlik İşler ve Kampanya İşleri

İş Hukukunda Mevsimlik İşler ve Kampanya İşleri İş Hukukunda Mevsimlik İşler ve Kampanya İşleri Sevil BÜYÜKTARAKÇI İŞ HUKUKUNDA MEVSİMLİK İŞLER VE KAMPANYA İŞLERİ Ankara 2010 İş Hukukunda Mevsimlik İşler ve Kampanya İşleri Sevil Büyüktarakçı Hukuk

Detaylı

Prof. Dr. İzzet Özgenç Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Çek Kanunu. 3.

Prof. Dr. İzzet Özgenç Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Çek Kanunu. 3. Çek Kanunu Prof. Dr. İzzet Özgenç Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Çek Kanunu 3. Bası Ankara, 2010 Çek Kanunu Prof. Dr. İzzet Özgenç Hukuk Kitapları

Detaylı

Ahmet Cemal RUHİ Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Ahmet Cemal RUHİ Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Önalım Davaları Ahmet Cemal RUHİ Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÖNALIM DAVALARI Ankara 2010 Önalım Davaları Ahmet Cemal RUHİ Hukuk Kitapları Dizisi: 1025 ISBN 978-975-02-1281-9 Birinci

Detaylı

Türkiye Futbol Federasyonu nun Türk Hukukundaki Yeri

Türkiye Futbol Federasyonu nun Türk Hukukundaki Yeri Türkiye Futbol Federasyonu nun Türk Hukukundaki Yeri Aytaç ÖZELÇİ TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU NUN TÜRK HUKUKUNDAKİ YERİ Spor ve Hukuk Türk Spor Yönetiminin Tarihsel Gelişimi Bir Spor Dalı Olarak Futbol

Detaylı

Türk Hukukunda Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri

Türk Hukukunda Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Türk Hukukunda Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Ali İŞGÖREN TÜRK HUKUKUNDA TOPLANTI ve GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ Gözden Geçirilmiş 2. Baskı Toplantı Hakkının Kullanılma Koşulları ve Yasal Sınırları Genel Özel,

Detaylı

İŞ KANUNU ve ÇALIŞMA YAŞAMI KANUNLARI

İŞ KANUNU ve ÇALIŞMA YAŞAMI KANUNLARI 6 9 İŞ KANUNU ve ÇALIŞMA YAŞAMI KANUNLARI İş Kanunu 1475 sayılı İş Kanunu nun 14. Maddesi Deniz İş Kanunu Basın İş Kanunu İş Mahkemeleri Kanunu İşsizlik Sigortası Kanunu Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

İŞÇİNİN HAFTA TATİLİNDE ÇALIŞTIRILMASI HALİNDE ÜCRETİNİN HESAPLANMASI VE İDARİ PARA CEZASI II. HAFTA TATİLİ ÇALIŞMASININ ÜCRETİ VE HESAPLANMASI

İŞÇİNİN HAFTA TATİLİNDE ÇALIŞTIRILMASI HALİNDE ÜCRETİNİN HESAPLANMASI VE İDARİ PARA CEZASI II. HAFTA TATİLİ ÇALIŞMASININ ÜCRETİ VE HESAPLANMASI İŞÇİNİN HAFTA TATİLİNDE ÇALIŞTIRILMASI HALİNDE ÜCRETİNİN HESAPLANMASI VE İDARİ PARA CEZASI Umut TOPCU * I- GİRİŞ Hafta tatili, çalışma süresi kavramının ortaya çıkışı ve işçinin korunması bakımından sınırlandırılması

Detaylı

Genel İşlem Koşulları

Genel İşlem Koşulları Dr. Osman Açıkgöz Tüketicinin Korunması Çerçevesinde Mobil Haberleşme Abonelik Sözleşmesinde Genel İşlem Koşulları İÇİNDEKİLER Prof. Dr. Serap Helvacı nın Önsözü...VII Yazarın Önsözü... XI İÇİNDEKİLER...XV

Detaylı

İŞÇİNİN GÜNLÜK ÇALIŞMASININ 11 SAATİ, GECE ÇALIŞMA SÜRESİNİN 7,5 SAATİ AŞMASI FAZLA ÇALIŞMA MIDIR?

İŞÇİNİN GÜNLÜK ÇALIŞMASININ 11 SAATİ, GECE ÇALIŞMA SÜRESİNİN 7,5 SAATİ AŞMASI FAZLA ÇALIŞMA MIDIR? İŞÇİNİN GÜNLÜK ÇALIŞMASININ 11 SAATİ, GECE ÇALIŞMA SÜRESİNİN 7,5 SAATİ AŞMASI FAZLA ÇALIŞMA MIDIR? Erol GÜNER * I. GİRİŞ: İşçinin, İş yasasında düzenlenmiş süreler içinde çalıştırılması esastır. Ancak

Detaylı

CMR Hükümleri Çerçevesinde Taşıyıcının Gecikmeden Doğan Sorumluluğu

CMR Hükümleri Çerçevesinde Taşıyıcının Gecikmeden Doğan Sorumluluğu CMR Hükümleri Çerçevesinde Taşıyıcının Gecikmeden Doğan Sorumluluğu Murat USLU Avukat CMR HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE TAŞIYICININ GECİKMEDEN DOĞAN SORUMLULUĞU Ankara 2010 CMR Hükümleri Çerçevesinde Taşıyıcının

Detaylı

S.M.Mali Müşavir Oğuzhan GÜNGÖR

S.M.Mali Müşavir Oğuzhan GÜNGÖR G ünümüzde fazla mesai yapmayan iş yeri yok denecek kadar azdır. Zira ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle fazla çalışma yapılabilir. Fazla çalışma, Kanunda

Detaylı

Kooperatif Genel Kurulu ve Genel Kurul Kararlarının İptali

Kooperatif Genel Kurulu ve Genel Kurul Kararlarının İptali Kooperatif Genel Kurulu ve Genel Kurul Kararlarının İptali Seyit Halil YÜZGEÇ KOOPERATİF GENEL KURULU VE GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ Kooperatif Genel Kurulu nun Hukuki Niteliği Genel Kurul un Yetkileri

Detaylı

İŞ HUKUKU ve SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI

İŞ HUKUKU ve SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI İŞ HUKUKU ve SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI D E Ğ İ Ş İ M V E DÖNÜŞÜMDE ÖNCÜ ANLAYIŞ İSMMMO AKADEMİ BAŞKANI NDAN Son zamanlarda mevzuatı en sık değişen ve gittikçe karmaşık hale gelen konulardan birini de

Detaylı

SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ

SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ (25.02.2011 tarih ve 27857 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 13.02.2011

Detaylı

ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA HAKKINDA ÖNEMLİ HUSUSLAR

ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA HAKKINDA ÖNEMLİ HUSUSLAR ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA HAKKINDA ÖNEMLİ HUSUSLAR Erol GÜNER * I.GİRİŞ: 10.06.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Yasası nın 44. Maddesi genel tatil günlerinde ve ulusal

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM İÇİNDEKİLER ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR iii iv xvii 1. BÖLÜM İŞ HUKUKU HAKKINDA GENEL BİLGİLER.1. İŞ HUKUKUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ 1 I. Dünyada İş Hukukunun Tarihsel Gelişimi 1 1. Sanayi

Detaylı

İçindekiler. Önsöz. İkinci Baskıya Önsöz. Üçüncü Baskıya Önsöz. Kısaltmalar. Konunun Takdimi ve Sınırlandırılması 29

İçindekiler. Önsöz. İkinci Baskıya Önsöz. Üçüncü Baskıya Önsöz. Kısaltmalar. Konunun Takdimi ve Sınırlandırılması 29 İçindekiler Önsöz İkinci Baskıya Önsöz Üçüncü Baskıya Önsöz Kısaltmalar 7 9 1 3 2 5 Konunun Takdimi ve Sınırlandırılması 29 Birinci Bölüm MUVAZAA KURUMUNUN ETİMOLOJİSİ, TARİHÇESİ, TANIMI, UNSURLARI, TÜRLERİ

Detaylı

İŞÇİLERE ÖDENECEK TAZMİNATLARIN BANKA ARACILIĞIYLA ÖDENMESİ ZORUNLU MU?

İŞÇİLERE ÖDENECEK TAZMİNATLARIN BANKA ARACILIĞIYLA ÖDENMESİ ZORUNLU MU? İŞÇİLERE ÖDENECEK TAZMİNATLARIN BANKA ARACILIĞIYLA ÖDENMESİ ZORUNLU MU? Tevfik BAYHAN* I. GİRİŞ Sosyal Güvenlik Reformu olarak bilinen 5754 sayılı kanunla yapılan değişiklikle; ücret, prim, ikramiye ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Madde Sayfa. Önsöz 7. İçindekiler 9. Kısaltmalar 33. Kaynakça 43 4857 SAYILI İŞ KANUNU ŞERHİ. Genel Gerekçe 51 BİRİNCİ BÖLÜM

İÇİNDEKİLER. Madde Sayfa. Önsöz 7. İçindekiler 9. Kısaltmalar 33. Kaynakça 43 4857 SAYILI İŞ KANUNU ŞERHİ. Genel Gerekçe 51 BİRİNCİ BÖLÜM İÇİNDEKİLER Madde Sayfa Önsöz 7 İçindekiler 9 Kısaltmalar 33 Kaynakça 43 4857 SAYILI İŞ KANUNU ŞERHİ Genel Gerekçe 51 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam 1 59 İlgili Kararlar 61 Tanımlar 2 64 İŞ

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/41

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/41 488 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2010/4805 Karar No. 2012/12361 Tarihi: 11.04.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/41 FAZLA ÇALIŞMA ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/41. T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2008/923 Karar No. 2008/5603 Tarihi: 21.03.2008

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/41. T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2008/923 Karar No. 2008/5603 Tarihi: 21.03.2008 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2008/923 Karar No. 2008/5603 Tarihi: 21.03.2008 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/41 FAZLA ÇALIŞMANIN KANITLANMASI ÜCRET BORDROLARI FAZLA ÇALIŞMANIN HAFTALIK ÇALIŞMA

Detaylı

HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN ÇALIŞMA SÜRELERİ YÖNETMELİĞİ

HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN ÇALIŞMA SÜRELERİ YÖNETMELİĞİ HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN ÇALIŞMA SÜRELERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 06.04.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25425 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

DENİZ VE BASIN İŞ KANUNUNDA FAZLA ÇALIŞMA

DENİZ VE BASIN İŞ KANUNUNDA FAZLA ÇALIŞMA DENİZ VE BASIN İŞ KANUNUNDA FAZLA ÇALIŞMA Ali Kemal TERZİ 65 * Mustafa GÜNÖZ 66 ** I-GİRİŞ Fazla çalışma kavramı, özellikle İş Kanununda tüm tarafların üzerinde durduğu ve uygulamada en çok tartışılan

Detaylı

Uygulama ve Teoride Tüm Yönleri ile Kat Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesi (Türk Borçlar Kanunu Tasarısı Hükümleri ile Birlikte)

Uygulama ve Teoride Tüm Yönleri ile Kat Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesi (Türk Borçlar Kanunu Tasarısı Hükümleri ile Birlikte) Uygulama ve Teoride Tüm Yönleri ile Kat Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesi (Türk Borçlar Kanunu Tasarısı Hükümleri ile Birlikte) Nezih SÜTÇÜ Uygulama ve Teoride Tüm Yönleri İle KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM

Detaylı

BORDROLAMA SÜRECİ 2

BORDROLAMA SÜRECİ 2 ÖMER İLKER GÜVEN İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANI omerilkerguven@hotmail.com 0 532 779 00 53 1 BORDROLAMA SÜRECİ 2 ÜCRET KAVRAMI 3 ÜCRETİN TANIMI İşçi açısından bir gelir unsuru,

Detaylı

4857 SAYILI İŞ KANUNU CEZA HÜKÜMLERİ İdari Para Cezaları YTL. Bu durumdaki her işçi için 88 YTL para cezası verilir.

4857 SAYILI İŞ KANUNU CEZA HÜKÜMLERİ İdari Para Cezaları YTL. Bu durumdaki her işçi için 88 YTL para cezası verilir. İlgili Madde Madde Metni 4857 SAYILI İŞ KANUNU CEZA HÜKÜMLERİ İdari Para Cezaları YTL 98 Bu Kanun un; 3 üncü maddesindeki işyeri bildirme yükümlülüğüne aykırı davranan, 99/a Bu Kanun un; - 5 inci maddesindeki

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /32 6098 S.TBK/420

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /32 6098 S.TBK/420 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2011/51524 Karar No. 2014/50 Tarihi: 13.01.2014 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/2 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /32 6098 S.TBK/420 İBRANAMENİN GEÇERLİK

Detaylı

Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI

Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI İÇİNDEKİLER ESERİ TAKDİM...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR LİSTESİ...

Detaylı

4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI

4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI 4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI 4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALAR (01.01.2012 tarihinden itibaren) Kanun Mad. Ceza Mad. Cezayı Gerektiren Fiil 1 OCAK-25 OCAK

Detaylı

Konut Kapıcıları Yönetmeliği

Konut Kapıcıları Yönetmeliği Konut Kapıcıları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, kapıcıların hizmetlerinin kapsam ve niteliği ile çalışma süresi, hafta tatili, ulusal bayram

Detaylı

4857 Sayılı İş Kanunu ve Yargıtay Uygulamasında İş Sözleşmesinin Bildirimli Feshinde Geçerli Sebep

4857 Sayılı İş Kanunu ve Yargıtay Uygulamasında İş Sözleşmesinin Bildirimli Feshinde Geçerli Sebep 4857 Sayılı İş Kanunu ve Yargıtay Uygulamasında İş Sözleşmesinin Bildirimli Feshinde Geçerli Sebep Doç. Dr. Hakan KESER 4857 SAYILI İŞ KANUNU VE YARGITAY UYGULAMASINDA İŞ SÖZLEŞMESİNİN BİLDİRİMLİ FESHİNDE

Detaylı

Dr. Teoman AKPINAR İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞÇİ VE İŞVEREN REHBERİ

Dr. Teoman AKPINAR İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞÇİ VE İŞVEREN REHBERİ Dr. Teoman AKPINAR İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞÇİ VE İŞVEREN REHBERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1 Birinci Bölüm 4857 SAYILI İŞ KANUNU VE YÖNETMELİKLERİNE GÖRE İŞVERENLERİN

Detaylı

TÜRK İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA GÜVENCELİ ESNEKLİK

TÜRK İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA GÜVENCELİ ESNEKLİK TÜRK İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA GÜVENCELİ ESNEKLİK Yrd. Doç. Dr. S. Alp LİMONCUOĞLU İzmir 2010 TÜRK İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA GÜVENCELİ ESNEKLİK BİRİNCİ BÖLÜM İŞGÜCÜ PİYASASINDA

Detaylı

İŞ YASASINA GÖRE İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA ZORUNLULUĞU VAR MI?

İŞ YASASINA GÖRE İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA ZORUNLULUĞU VAR MI? İŞ YASASINA GÖRE İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA ZORUNLULUĞU VAR MI? Erol GÜNER * I. GİRİŞ; 4857 sayılı İş Yasasının 2. Maddesine göre, işçi ile işveren arasında kurulan ilişkiye iş ilişkisi denir. İş ilişkisinin

Detaylı

PART-TİME (KISMİ SÜRELİ) İŞ SÖZLEŞMESİ

PART-TİME (KISMİ SÜRELİ) İŞ SÖZLEŞMESİ ÖZGEÇMİŞ 1966 yılında Ankara da doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü nden 1987 yılında mezun oldu. Çeşitli yayın organlarında (Dergi-Gazete-İnternet Siteleri)

Detaylı

İŞ KANUNLARI. Prof.Dr. Ali GÜZEL. Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK. Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA. M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

İŞ KANUNLARI. Prof.Dr. Ali GÜZEL. Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK. Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA. M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Prof.Dr. Ali GÜZEL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA Marmara Üniversitesi

Detaylı

VARDİYALI ÇALIŞMA GECE ÇALIŞMASI

VARDİYALI ÇALIŞMA GECE ÇALIŞMASI VARDİYALI ÇALIŞMA GECE ÇALIŞMASI Sıra no / Konu Amaç Öğrenim hedefleri 47/ Vardiyalı Çalışma ve Gece Çalışması Vardiyalı ve gece çalışmalarında İSG uygulamalarını öğrenmek. Vardiyalı çalışma ve gece çalışması,

Detaylı

Avrupa Birliği Yargı Düzeninde Savcılık Kurumu

Avrupa Birliği Yargı Düzeninde Savcılık Kurumu Avrupa Birliği Yargı Düzeninde Savcılık Kurumu Mustafa İberya ARIKAN AVRUPA BİRLİĞİ YARGI DÜZENİNDE SAVCILIK KURUMU Avrupa Toplulukları Adalet Divanı Adalet Divanı Savcısı Savcı Mütaalası Avrupa Birliği

Detaylı

Olağanüstü Hal ve Temel Hak ve Hürriyetler

Olağanüstü Hal ve Temel Hak ve Hürriyetler Olağanüstü Hal ve Temel Hak ve Hürriyetler Cemil Çelik OLAĞANÜSTÜ HAL VE TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER Olağanüstü Hal Olağanüstü Hal İlanı şartları İdarenin Olağanüstü Hal yetkileri Olağanüstü Hal kanun Hükmünde

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM İŞ KAZASI VEYA MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN MADDİ TAZMİNAT DAVALARI

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM İŞ KAZASI VEYA MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN MADDİ TAZMİNAT DAVALARI İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM İŞ KAZASI VEYA MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN MADDİ TAZMİNAT DAVALARI A- YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME 17 1- Yetkili Mahkeme 17 2- Görevli Mahkeme 35 Yasal Düzenleme ve İçtihatlar 40 B- DAVADA

Detaylı

ÜCRET HESAP PUSULASI VE ÖNEMİ

ÜCRET HESAP PUSULASI VE ÖNEMİ ÜCRET HESAP PUSULASI VE ÖNEMİ Erol GÜNER 1 1. GIRIŞ Ücretin ödendiğinin ispatı işverene aittir. Bu konuda işçinin imzasını taşıyan bir ödeme belgesi yeterli ise de, para borcu olan ücretin ödendiğinin

Detaylı

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No : 2012/28063 Karar No : 2012/28555 Özet: İşveren kıdem tazminatı borcu bakımından iş sözleşmesinin feshedildiği tarihte temerrüde düşer. Diğer tazminat ve alacaklar

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /32

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /32 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/9712 Karar No. 2014/14518 Tarihi: 05.05.2014 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2015/4 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /32 ÜCRETİN ÖDENDİĞİNİ KANITLAMAKLA

Detaylı

Kamulaştırma Davalarında Bedel Tespit Esasları

Kamulaştırma Davalarında Bedel Tespit Esasları Kamulaştırma Davalarında Bedel Tespit Esasları Ömer KARAGÖL KAMULAŞTIRMA DAVALARINDA BEDEL TESPİT ESASLARI Keşif Bilirkişi İncelemesi Bedel Tespiti Ankara, 2009 Kamulaştırma Davalarında Bedel Tespit Esasları

Detaylı

Ücret Nedir? Asgari ücret nedir? Ücret ne zaman ödenir? Emre

Ücret Nedir? Asgari ücret nedir? Ücret ne zaman ödenir? Emre 40 İş Soruda Kanunu nda Ücret Ücret Nedir? Asgari ücret nedir? Ücret ne zaman ödenir? Emre muharrer senetle (bono ile) veya kuponla ücret ödemesi yapılır mı? Ücretin Türk parası ile ödenme zorunluluğu

Detaylı

GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI

GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI Yrd. Doç. Dr. ECE BAŞ SÜZEL İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMA CETVELİ...

Detaylı

KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİYLE ÇALIŞANLARIN YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKI

KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİYLE ÇALIŞANLARIN YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKI KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİYLE ÇALIŞANLARIN YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKI Umut TOPCU * 1- GİRİŞ Günümüzde ortaya çıkan ekonomik ve teknolojik gelişmeler iş hukukunu esnekleşme yönünde zorlamakta, bunun sonucunda

Detaylı

ANONİM ŞİRKETTE ZORUNLU ORGAN EKSİKLİĞİNE DAYANAN FESİH DAVASI

ANONİM ŞİRKETTE ZORUNLU ORGAN EKSİKLİĞİNE DAYANAN FESİH DAVASI I İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hukuk Yüksek Lisans Programı (Ekonomi Hukuku) ANONİM ŞİRKETTE ZORUNLU ORGAN EKSİKLİĞİNE DAYANAN FESİH DAVASI Av. Burcu GÜNAYDIN 2012 II Yay n No

Detaylı

Yargıtay Kararları. İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/41

Yargıtay Kararları. İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/41 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/14673 Karar No. 2011/15021 Tarihi: 23.05.2011 Yargıtay Kararları İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/41 FAZLA ÇALIŞMANIN PUANTAJ KAYITLARINA DAYANMASI FAZLA ÇALIŞMADAN

Detaylı

4857 SAYILI İŞ KANUNU NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI (2012 YILI) Cezayı Gerektiren Fiil

4857 SAYILI İŞ KANUNU NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI (2012 YILI) Cezayı Gerektiren Fiil Kanun 4857 SAYILI İŞ KANUNU NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI (2012 YILI) Ceza 5 99/a 7 99/a 8 99/b 14 99/b 28 99/c 29 32 102/a 39 102/a 37 102/b 38 102/b 52 102/b Cezayı Gerektiren Fiil Maddenin ikinci

Detaylı

Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ

Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1 I. KONUNUN SUNUMU...1

Detaylı

BRÜT ASGARİ ÜCRETİN % 45 FAZLASI İŞÇİLİK HESAPLAMA MODÜLÜ

BRÜT ASGARİ ÜCRETİN % 45 FAZLASI İŞÇİLİK HESAPLAMA MODÜLÜ 3-c) Brüt işçi ücreti işveren payı yemek yol ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışmaya ilişkin gider belirlenir. BRÜT ASGARİ ÜCRETİN 45 FAZLASI İŞÇİLİK HESAPLAMA MODÜLÜ Yemek Bedeli Yol Bedeli

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/41

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/41 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2011/43648 Karar No. 2013/31451 Tarihi: 02.12.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/1 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/41 FAZLA ÇALIŞMA 24 SAAT ESASINA

Detaylı

İş ve Sosyal Güvenlik Kanunlarında Yer Alan Süreler

İş ve Sosyal Güvenlik Kanunlarında Yer Alan Süreler İş ve Sosyal Güvenlik Kanunlarında Yer Alan Süreler Yaşar GÜÇLÜ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Hukuk Müşaviri İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK KANUNLARINDA YER ALAN SÜRELER İş Kanunu İş Kanunu (1475) Basın

Detaylı

HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN ÇALIŞMA SÜRELERİ TÜZÜĞÜ

HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN ÇALIŞMA SÜRELERİ TÜZÜĞÜ 2177 HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN ÇALIŞMA SÜRELERİ TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 28/2/1973, No: 7/5941 Dayandığı Kanunun Tarihi : 25/8/1971, No: 1475 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi :

Detaylı

Dr. Adil NAS BELEDİYE GELİRLERİ

Dr. Adil NAS BELEDİYE GELİRLERİ Belediye Gelirleri Dr. Adil NAS BELEDİYE GELİRLERİ Türkiye de Belediye Gelirleri Ankara, 2011 Belediye Gelirleri Adil NAS Hukuk Kitapları Dizisi: 1067 ISBN 978-975-02-1412-7 Birinci Baskı: Ocak - 2011

Detaylı

4857 SAYILI İŞ KANUNUNDA İDARİ PARA CEZALARI VE İDARİ PARA CEZALARINA KARŞI BAŞVURU YOLLARI

4857 SAYILI İŞ KANUNUNDA İDARİ PARA CEZALARI VE İDARİ PARA CEZALARINA KARŞI BAŞVURU YOLLARI 4857 SAYILI İŞ KANUNUNDA İDARİ PARA CEZALARI VE İDARİ PARA CEZALARINA KARŞI BAŞVURU YOLLARI 1.GİRİŞ Elif CANBOLAT Birinci Dünya Savaşı sonrası ülkeler, tarıma dayalı ekonomiyi terk edip, sanayileşmeye

Detaylı

6552 SAYILI KANUN İLE YER ALTI MADEN İŞÇİLERİNE GETİRİLEN ÖZEL İYİLEŞTİRMELER

6552 SAYILI KANUN İLE YER ALTI MADEN İŞÇİLERİNE GETİRİLEN ÖZEL İYİLEŞTİRMELER 6552 SAYILI KANUN İLE YER ALTI MADEN İŞÇİLERİNE GETİRİLEN ÖZEL İYİLEŞTİRMELER Abdurrahman ÇALIK* 37 ÖZ Aylardır gündemde olan ve birbirinden çok farklı konularda düzenlemeler içermesi nedeniyle kamuoyunda

Detaylı

Ġlgili Kanun / Madde 4857 S.ĠĢK/8, 13. KISMĠ SÜRELĠ ÇALIġMA ÇAĞRI ÜZERĠNE ÇALIġMA EġĠT ĠġLEM BORCU

Ġlgili Kanun / Madde 4857 S.ĠĢK/8, 13. KISMĠ SÜRELĠ ÇALIġMA ÇAĞRI ÜZERĠNE ÇALIġMA EġĠT ĠġLEM BORCU T.C YARGITAY 9. HUKUK DAĠRESĠ Esas No. 2010/26763 Karar No. 2011/6748 Tarihi: 14.03.2011 Yargıtay Kararları Ġlgili Kanun / Madde 4857 S.ĠĢK/8, 13 KISMĠ SÜRELĠ ÇALIġMA ÇAĞRI ÜZERĠNE ÇALIġMA EġĠT ĠġLEM BORCU

Detaylı

6552 SAYILI KANUN UYGULAMALARI. www.pakis.com.tr

6552 SAYILI KANUN UYGULAMALARI. www.pakis.com.tr 6552 SAYILI KANUN UYGULAMALARI www.pakis.com.tr 1) AF UYGULAMASI 2) TAKSİTLENDİRME 3) İŞ KANUNU DÜZENLEMELERİ 4) DİĞER ÇEŞİTLİ DÜZENLEMELER AF UYGULAMASI A- Aslına bağlı olmayan vergi cezalarının ve SGK

Detaylı

İçindekiler. Önsöz...7. Kısaltmalar...15. Giriş... 17. Birinci Bölüm TEMEL KAVRAMLAR I. GENEL OLARAK... 19 İL PARA DEĞERİ KAVRAMI...

İçindekiler. Önsöz...7. Kısaltmalar...15. Giriş... 17. Birinci Bölüm TEMEL KAVRAMLAR I. GENEL OLARAK... 19 İL PARA DEĞERİ KAVRAMI... İçindekiler Önsöz...7 Kısaltmalar...15 Giriş... 17 Birinci Bölüm TEMEL KAVRAMLAR I. GENEL OLARAK... 19 İL PARA DEĞERİ KAVRAMI... 19 A. Genel Olarak Para Kavramı...19 1. Paraya İlişkin Genel Ayrımlar...21

Detaylı

İşçi Sözleşmesi 1. TARAFLAR İŞVERENİN. Adı soyadı (ünvanı): Adresi: İŞÇİNİN. Adı soyadı: Baba adı:

İşçi Sözleşmesi 1. TARAFLAR İŞVERENİN. Adı soyadı (ünvanı): Adresi: İŞÇİNİN. Adı soyadı: Baba adı: İşçi Sözleşmesi - Personel - Çalışan Sözleşmesi Örneği İşçi Sözleşmesi Aşağıda isim (unvan) ve adresleri yazılı bulunan işveren ile işçi arasında, tamamen kendi istek ve serbest iradeleri ile ve belirtilen

Detaylı

X. Çözüm Ortaklığı Platformu. İşletmelerin İş Mevzuatı Kapsamında ve Denetimlerde Dikkat Etmeleri Gereken Hususlar ve Yaptırımlar 5 Aralık 2011

X. Çözüm Ortaklığı Platformu. İşletmelerin İş Mevzuatı Kapsamında ve Denetimlerde Dikkat Etmeleri Gereken Hususlar ve Yaptırımlar 5 Aralık 2011 www.pwc.com/tr İşletmelerin İş Mevzuatı Kapsamında ve Denetimlerde Dikkat Etmeleri Gereken Hususlar ve Yaptırımlar İçerik 1. Bölüm İş sözleşmesinin kuruluşunda, devamı süresince ve sona ermesinde dikkat

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Cevdet İlhan Günay 2. Doğum Tarihi: 0 Nisan 1951. Ünvanı: Profesör Dr.. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Hukuk Ankara Üniversitesi 1972 Y. Hukuk Ankara Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Cevdet İlhan Günay 2. Doğum Tarihi: 0 Nisan 1951. Ünvanı: Profesör Dr.. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Hukuk Ankara Üniversitesi 1972 Y. Hukuk Ankara Üniversitesi

Detaylı

BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI

BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ I. ÖZEL FİNANS KURUMLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. Kavram ve Kurum Olarak Özel Finans Kurumları 1. Kavramın Ortaya

Detaylı

Bankacılıkta Kredi Tahsisi

Bankacılıkta Kredi Tahsisi Bankacılıkta Kredi Tahsisi Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI BANKACILIKTA KREDİ TAHSİSİ Tüm Yönleri İle Uygulamada Kredi Tahsisi Müşteri Ziyaretinden İzlemeye Kredi Süreci Ziyaret, İstihbarat, Mali Analiz,

Detaylı

Dr. ÖMER ÇINAR İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi TÜKETİCİ HUKUKUNDA HAKSIZ ŞARTLAR

Dr. ÖMER ÇINAR İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi TÜKETİCİ HUKUKUNDA HAKSIZ ŞARTLAR Dr. ÖMER ÇINAR İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi TÜKETİCİ HUKUKUNDA HAKSIZ ŞARTLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR...xv GİRİŞ...1 Birinci Bölüm HAKSIZ ŞARTIN TARİHSEL

Detaylı

16. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi

16. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi İÇİNDEKİLER Madde 1 - Taraflar ve Tanımlar...2 Madde 2 - Sendikanın Tanınması...2 Madde 3 - Sözleşmenin Amacı...2 Madde 4 - Sözleşmenin Kapsamı...2 Madde 5 - Yürürlük ve Süre...2 Madde 6 - Uygulama Esasları...2

Detaylı

4857 SAYILI İŞ KANUNU NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI (26.01.2012 Tarihinden İtibaren)

4857 SAYILI İŞ KANUNU NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI (26.01.2012 Tarihinden İtibaren) 4857 SAYILI İŞ KANUNU NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI (26.01.2012 Tarihinden İtiaren) Kanun Ceza Cezayı Gerektiren Fiil Ceza Miktarı (TL) 3/1-2 98 İşyeri ildirim yükümlülüğüne aykırı davranış (çalıştırılan

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /41

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /41 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2011/51145 Karar No. 2014/34 Tarihi: 13.01.2014 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/2 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /41 YİRMİ DÖRT SAAT ÇALIŞIP YİRMİ DÖRT

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞÇİ FAZLA ÇALIŞMA VE FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA YÖNERGESİ

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞÇİ FAZLA ÇALIŞMA VE FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA YÖNERGESİ MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞÇİ FAZLA ÇALIŞMA VE FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler ve Esaslar Amaç Madde 1-Bu

Detaylı

İhaleye Fesat Karıştırma ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçları

İhaleye Fesat Karıştırma ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçları İhaleye Fesat Karıştırma ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçları Yrd. Doç. Dr. Behiye Eker KAZANCI İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA VE EDİMİN İFASINA FESAT KARIŞTIRMA SUÇLARI 2. Baskı İhale Kavramı, TCK da

Detaylı

İDARİ PARA CEZALARI (4857 Sayılı İş Kanunu)

İDARİ PARA CEZALARI (4857 Sayılı İş Kanunu) İDARİ PARA CEZALARI (4857 Sayılı İş Kanunu) Fiil Ceza 2015 Maddesi Maddesi Ceza Uygulanan Fiil Ceza Tutarı 3 98 İşyerinin Açılmasını, Devir alınmasını, Çalışma Konusunun Kısmen veya Tamamen Değiştirilmesini,

Detaylı

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ Dr. MÜJGAN TUNÇ YÜCEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii YAZARIN

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sistemi ve Muhasebesi

Bireysel Emeklilik Sistemi ve Muhasebesi Bireysel Emeklilik Sistemi ve Muhasebesi Dr. Metin SARIASLAN BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE MUHASEBESİ Bireysel Emeklilik Sistemi Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Desteği Katılımcılardan Yapılan Kesintiler

Detaylı

Hukukçular İçin Muhasebe Bilgileri

Hukukçular İçin Muhasebe Bilgileri Hukukçular İçin Muhasebe Bilgileri Rüknettin Kumkale Yeminli Mali Müşavir HUKUKÇULAR İÇİN MUHASEBE BİLGİLERİ 2. Baskı Muhasebede Dikkat Edilecek Noktalar Muhasebenin düzeni Bilanço Gelir Tablosu Diğer

Detaylı

SİGORTA ARACILARI HUKUKU I

SİGORTA ARACILARI HUKUKU I Doç. Dr. Emine YAZICIOĞLU SİGORTA ARACILARI HUKUKU I Sigorta Aracısı Kavramı ve İlgili Düzenlemeler Sigorta Aracılarının Denetimi Sigorta Acentesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...

Detaylı

MAKALE 6098 SAYILI BORÇLAR KANUNU VE YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA İŞ HUKUKUNDA İBRA SÖZLEŞMESİ

MAKALE 6098 SAYILI BORÇLAR KANUNU VE YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA İŞ HUKUKUNDA İBRA SÖZLEŞMESİ MAKALE 6098 SAYILI BORÇLAR KANUNU VE YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA İŞ HUKUKUNDA İBRA SÖZLEŞMESİ İBRA SÖZLEŞMESİNİN TANIMI İbra, kelimesi kökeni olarak Arapça kökenli olup; Türkçe temize çıkarmak, borçtan

Detaylı

Prof. Dr. Murat ŞEN. Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Öğretim Üyesi İŞ HUKUKU MEVZUATI

Prof. Dr. Murat ŞEN. Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Öğretim Üyesi İŞ HUKUKU MEVZUATI Prof. Dr. Murat ŞEN Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Öğretim Üyesi İŞ HUKUKU MEVZUATI Prof. Dr. Murat ŞEN Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik

Detaylı

Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçu

Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçu Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçu Cihan KAVLAK SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA SUÇU Organize Suçluluk Kavramı Suç Örgütleri Suçun Özellikleri ve Unsurları Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Yönetme,

Detaylı

VARDİYA USULÜ ÇALIŞMA ESASLARI

VARDİYA USULÜ ÇALIŞMA ESASLARI VARDİYA USULÜ ÇALIŞMA ESASLARI Mustafa BAYSAL 68 1- GİRİŞ Ulusal ve uluslararası rekabetin son derece sert ve yoğun yaşandığı günümüz ekonomisinde, işyerlerinde günün her saatinde ve haftanın her gününde

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ON BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ...vii. ONUNCU BASKIYA ÖNSÖZ... viii. BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ...ix. İÇİNDEKİLER... xi. BİBLİYOGRAFYA...

İÇİNDEKİLER. ON BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ...vii. ONUNCU BASKIYA ÖNSÖZ... viii. BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ...ix. İÇİNDEKİLER... xi. BİBLİYOGRAFYA... İÇİNDEKİLER ON BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ...vii ONUNCU BASKIYA ÖNSÖZ... viii BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ...ix İÇİNDEKİLER... xi BİBLİYOGRAFYA... xix KISALTMALAR... xxvii Birinci Bölüm SİGORTA, ÖNEMİ VE TARİHÎ GELİŞİMİ

Detaylı

BİLGİ EKONOMİSİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR: BİLGİ YÖNETİŞİMİ ve ÜNİVERSİTE EKONOMİSİ 1

BİLGİ EKONOMİSİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR: BİLGİ YÖNETİŞİMİ ve ÜNİVERSİTE EKONOMİSİ 1 BİLGİ EKONOMİSİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR: BİLGİ YÖNETİŞİMİ ve ÜNİVERSİTE EKONOMİSİ 1 Yard. Doç. Dr. İsmail SEKİ ÇANAKKALE 2013 1 Çalışma yazarın Bilgi Yönetişimi Bağlamında Üniversitelerin Ekonomideki Rolü

Detaylı

4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI

4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI 4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI 4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALAR (01.01.2014 tarihinden itibaren) 4857 SAYILI İŞ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506.S. SSK/ 79

İlgili Kanun / Madde 506.S. SSK/ 79 T.C YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/7417 Karar No. 2013/12193 Tarihi: 10.06.2013 İlgili Kanun / Madde 506.S. SSK/ 79 USTA ÖĞRETİCİLER KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMA TAM SÜRELİ ÇALIŞMANIN KOŞULLARININ EYLEMLİ

Detaylı

Ticaret Hukuku Ticari İşletme Hukuku

Ticaret Hukuku Ticari İşletme Hukuku Ticaret Hukuku Ticari İşletme Hukuku Doç. Dr. Fatih BİLGİLİ Yrd. Doç. Dr. Ertan DEMİRKAPI TİCARET HUKUKU TİCARİ İŞLETME HUKUKU Ticaret Hukukunun Kaynakları Ticari İşletme Ticari İş ve Ticari Hüküm Tacir

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 410 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/21152 Karar No. 2012/20477 Tarihi: 12.06.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

Elektrik Tedarik Sözleşmeleri -Özellikle İkili Anlaşma-

Elektrik Tedarik Sözleşmeleri -Özellikle İkili Anlaşma- Dr. Mustafa YAVUZ Elektrik Piyasası Kanunu nun Öngördüğü Hukuki Rejim ve Elektrik Tedarik Sözleşmeleri -Özellikle İkili Anlaşma- İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v TEŞEKKÜR...ix İÇİNDEKİLER...xi KISALTMALAR...xxiii

Detaylı

HASTANIN KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME HAKKI

HASTANIN KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME HAKKI Yard. Doç. Dr. Hamide TACİR Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi HASTANIN KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME HAKKI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...xi GİRİŞ...1 Birinci Bölüm HASTANIN KENDİ

Detaylı