SÜREKLİ SALIM SAĞLAYAN TABLET

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SÜREKLİ SALIM SAĞLAYAN TABLET"

Transkript

1 SÜREKLİ SALIM SAĞLAYAN TABLET SÜREKLİ SALIM SAĞLAYAN KARBAMAZEPİN TABLETİ Karbamazepin HPMC Laktoz Magnezyum Stearat 200 mg 40 mg 160 mg 15 mg MADDE FONKSİYONLARI Karbamazepin : Etken Madde HPMC : Dağıtıcı Laktoz : Seyreltici doldurucu Magnezyum Stearat : Kaydırıcı HESAPLAMALAR Tablet formülasyonlarının hazırlanmasında basım için 100g ; toz kontrolleri için 50 g toz gerekmektedir ancak bunun için ayrıca toz hazırlanmayacak; basım için hazırlanan 100 g toz un 50 g ında toz kontrolleri yapılması akabinde bu toz geri kalanıyla tekrar birleştirilecektir. Bu yüzden hesaplamalar 100 g üzerinden yapılacaktır. Formülasyondaki Toz Ağırlığı: 200 mg + 40 mg + 160mg + 15 mg = 415 mg Çalışılacak ağırlık: 100 g + 50 g = 150 g 415 mg preperatta 200 mg Karbamazepin 100 g preperatta x g Karbamazepin x = 48,19 g Karbamazepin 415mg preperatta 40 mg HPMC 100 g preperatta x g HPMC x = 9,64 g HPMC 415mg preperatta 160 mg Laktoz 100 g preperatta x g Laktoz x = 38,55 g Laktoz 415mg preperatta 15 mg Magnezyum Stearat 100 g preperatta x g Magnezyum Stearat x = 3,61 g Magnezyum Stearat 1

2 HAZIRLANIŞ Yöntem olarak direkt basım seçilmiştir. Formülsyondaki etken madde ve yardımcı maddeler üzerinde maddeler serbest akış gösterdiklerinden herhangi bir akış düzeltme işlemi yapılmayacaktır. Bu sebeplerden ötürü toz karışımı hazırlandıktan sonra direkt olarak basım işlemine geçilebilir. Formülasyona giren maddeler tek tek tartılır. Tartılan HPMC üzerine laktoz eklenerek progresif olarak karıştırılır. Bu karışım üzerine tartılan miktarda karbamazepin eklenerek progresif olarak karıştırılır. Karışım son olarak tartılan miktarda Magnezyum Stearat üzerine eklenerek progresif olarak karıştırılır. Elde edilen 100 g lık toz karışımının 50 g ı ayrılarak bu kısım üzerinden toz kontrollerine geçilir. Bu kontroller sonrasında mevzubahis olan toz diğer kısım toz ile karıştırılarak basım işlemine geçilir. 2

3 TOZ KONTROLLERİ AKIŞKANLIK KONTROLLERİ 1- Yığın açısı tayini ve Akış süresi tayini (EP 1997): Amaç: Verilen tozun belirlenen koşullarda dikey olarak akış yeteneğinin saptanması. Yöntem: Kuru ve alt ucu uygun bir şekilde kapatılmış olan huniye, 50 g test örneği sıkıştırmadan yerleştirilir. Huninin alt ucu açılarak örnek huniden akıtılır. Akan tozun oluşturduğu yığının eğim açısı hesaplanır. Bu işlem üç kez tekrarlanarak bulunan sonuçlar not edilir. Tozun akış yeteneği elde edilen açı değerine göre belirlenir. Buna göre; α < 30 0 Serbest akış α < 40 0 Zor akış α < 50 0 Akış yok Bulgular: h (cm) r (cm) Α ( ) t (s) 1 3,3 5,15 32, ,1 4,65 33,69 3,5 3 3,0 4,75 32,27 3,7 α ort = 32,87 32,87, Sonuç ve Yorum: Toz karışımında yapılan yığın açısı ve akış süresi tayinleri sonucunda akış süresi 2 s den kısa olması gerekirken 3,5 ila 4 saniye olarak görülmüş, yığın açısı (32,87) ise toz karışımının Zor Akış gösterdiğine işaret etmiştir. Bu sonuçlar ışığında karbamazepin tablet formülasyonu basım için uygun değildir. Basım yapıldığı taktirde toz, tablet makinesinin mühresine homojen dolmayacağından, ağırlık, etken madde miktarı, sertlik v.b. bakımlardan homojen olmayan tabletler elde edilebilir. 3

4 2- Görünür hacim, Vuruş hacmi, Görünür Dansite ve Vuruş Dansitesi Tayini (EP 1997) Basılabilirlik indisi (USP 2000) Amaç: Belirlenen koşullarda vuruş öncesi ve sonrası görünür hacimlerini, tozun sıkıştırılabilirliğini, tozun vuruş öncesi ve sonrası dansitelerini saptamak ve bunun üzerinden tozun basılabilirliği hakkında fikir edinmek. Yöntem: 50 g toz numunesi volumetreye aktarılır. Öncelikle 10 vuruş yaptırılarak yüzey düzlüğü sağlanıp görünür hacim ölçülür(v 10 ) daha sonra 90 vuruş daha yaptırılarak Vuruş hacmi tespit edilir ( V 100 ). V 10 - V 100 sıkıştırılabilirlik değeri 50 g toz için 10 ml veya daha az olmalıdır. Basılabilirlik indisi için bulunan değerler ise şöyle yorumlanır; % BASILABİLİRLİK AKIŞ ÖZELLİĞİ 15 Mükemmel İyi Uygun Zayıf Çok Zayıf >40 Çok Çok Zayıf Veriler: V 10 = 80 ml görünür hacim V 100 = 70 ml vuruş hacmi V 10 -V 100 = 10 ml Görünür dansite : 50g/V 10 = = 0,625 g/ml Vuruş dansitesi : 50g/ V 100 = 0,71 g/ml Basılabilirlik İndisi (I) : (1- V 100 / V 10 )x100 I= % 12,5 Sonuç ve Yorum: Sürekli salım sağlayan Karbamazepin tablet formülasyon tozu üzerinde yapılan Görünür hacim, Vuruş hacmi, Görünür Dansite ve Vuruş Dansitesi Tayini Basılabilirlik indisi tayini sonrasında elde edilen bulgulara göre sıkıştırılabilirlik değeri istenen değerler arasında bulunmamıştır. (<10 ml) Basılabilirlik indisi de (12,5) akış özelliğinin iyi olduğu çıkarımına götürmektedir. Toz karışımı basılabilirlik açısından iyi olmasına karşılık sıkıştırılabilirliği sınır değerdedir. Bu durumun olası olumsuz yansıması basım esnasında üst zımbada zorlama ya da tablet sertliğinde değişkenlikler olabilir. 4

5 TABLETLER ÜZERİNDE YAPILAN KONTROLLER 1- Çap ve Kalınlık Tayini: Amaç: Basılan tabletlerin çap ve kalınlıklarının saptanması. Çap ve kalınlık, tabletin ağırlığı, uygulanan kompresyon kuvveti, tabletin porozitesi ve yoğunluğu ile ilişkilidir. Saptanan kalınlıkların oluşturduğu dağılımın varyasyon katsayısının (VK), kaynaklarda belirtilen sınırların üstünde çıkmaması gereklidir. VK: Standart sapmanın ortalamaya bölünmesiyle elde edilen değerdir. Bulunan verilerin ortalamadan % de kaçlık bir sapma sergilediğini gösterir. Saptanan kalınlık değerlerindeki farklılıkların kabul edilebilir sınırlar dışında olması kullanılan toz karışımının mühreye homojen bir şekilde dolmadığını ve tozun akışkanlığının basım tekniğine uygun olmadığını gösterir. Sınırlar dışındaki çap ve kalınlık sapması ağırlık ve içerik tekdüzeliği bakımından da olumsuz sonuçların habercisidir. Ağırlık ve içerik bakımından değişken tabletler arasında biyoyararlanım farklılıkları gözlenmesi kaçınılmazdır. Basılan tabletler arasındaki kalınlık sapmalarının yüksekliği; tablet üzerine basım sırasında uygulanan kompresyon kuvvetinde de değişikliklere neden olur. Bu ise tabletlerin sertliğini ve aşınmaya dayanıklılığını azaltacağından sertlik tayini ve firiyabilite testleri sonuçlarının da uygunsuzluğu hakkında ipuçları erir. Bilindiği gibi tablet sertliği ve firiyabilitesi oral alınan tabletler için biyoyararlanım açısından önemli kriterlerdir. Sertliği ve firiyabilitesi farklı olan tabletlerin dezentegrasyon ve dissolüsyonlarında farklılıklar görülecektir. Bu farklılıklar tabletlerin biyoyararlanımlarında da değişkenliklere neden olur. Yöntem: Kompas kullanılarak basılan tabletlerin çap ve kalınlıkları ölçülür. % 5 ya da daha küçük sapmalar kabuledilebilir, % 5 ten büyük sapmalar ise formülasyon ve ambalajlama sorunlarına işaret eder. Tb. No Çap (cm) Kalınlık (cm) 1 1,23 0,27 Çap ort : X 1,21 2 1,21 0,27 Çap SS : 0, ,21 0,27 Çap %VK (100 x SS / X): 0, ,21 0,27 5 1,20 0,27 Kalınlık ort : X 0, ,22 0,27 Kalınlık SS : 0, ,20 0,27 Kalınlık %VK (100 x SS / X): 1, ,21 0,27 9 1,21 0, ,21 0, Bulgular ve Yorum: Sürekli salım sağlayan karbamazepintabletler üzerinde yapılan çap ve kalınlık ve bunlara bağlı SS, VK hesaplamaları sonucu ne çap ne de kalınlıkta %5 ten büyük bir sapma gözlenmiştir. Sürekli salım sağlayan karbamazepin tablet formülasyonu çap ve kalınlık değişkenlikleri bakımından uygundur. 5

6 20 2- Sertlik Tayini (EP-1997): Amaç: Belirli koşullar altında tabletlerin kırılmaya karşı direncinin, tabletleri kırmak için gerekli kuvvetin ve partiküller arası kohezyonun (birbirine yapışma) ölçülmesi amacıyla yapılır. Tabletlerin sertlikleri: Toza üst zımba tarafından uygulanan basınçla, Tablet basım hızıyla, Kullanılan kaydırıcının cinsi ve miktarıyla yakından ilgilidir. Uygulanan basınç arttıkça tablet sertliği de artar. Gereğinden fazla kaydırıcı kullanıldığında kaydırıcının partiküller arasına girmesinden dolayı partiküller arası kohezyon azalacak ve sonuçta tablet sertliği de azalacaktır. Ayrıca kaydırıcıların ilavesinden sonra karıştırma süresi de önemlidir. Karıştırma süresinin uzun tutulması, partiküllerin iç yüzeyinin de kaydırıcıyla kaplaması sonucu sertlikte azalmaya neden olur. Tabletlerin sertliği tabletlerin mekanik dirençlerinin göstergesidir. Mekanik direnç için bir diğer önemli parametre ise tabletlerin ağırlıklarıyla ilişkisi olmayan gerilme direncidir. Tablet sertliği; tabletlerin depolanma, taşınma, kaplanma ve kullanılmadan önce aşınmaya-kırılmaya karşı dirençleri ile ilgilidir. Düşük sertlikli tabletlerde aşınmaya, ufalanmaya yada kırılmaya daha fazla maruz kalır. Bu gibi durumlar ise etken madde kaybına neden olur. Ayrıca tablet sertliği ile tabletin dağılabilirliği arasında yakın ilişki vardır. Fazla sert olan tabletler dezentegrasyon ve dissolüsyonlarına uğrayamayacaktır ve bu tabletlerin biyoyararlanımlarını düşürecek ya da istenen biyolojik cevabın ortaya çıkma süresini uzatır. Tüm bu parametreler göz önünde bulundurulduğunda, tabletlerin sertliklerinin mide ortamında hızla dezentegre olacak kadar düşük ancak, üretiminden hastanın kullanımına dek, ambalajlama, taşıma ve saklama esnasında tablet bütünlüğünü koruyacak kadar yüksek olması hedeflenir. Bulgular: Heberlein sertlik ölçme cihazı kullanılır. 10 tablet çalışılır. Sonuçlar kilopound veya Strog-Cobb cinsinden ölçülerek Newton cinsinden verilir. Tb. No Sertlik (klbf) (Kilopound Force) Sertlik (kn) (KiloNewton) 0, pound kg 1 pound 4,44822 N 1 klbf 4,44822kN 1 4,10 18,24 Ort. Tb. Sertliği: 13,74 2 2,60 11,57 Standart Sapma: 2, ,40 10,68 % VK: 16, ,00 13,34 Tb çapı (cm): 1,21 Tb. Klnlk (cm): 0, ,60 11,57 Gerilme drnc: σ =2.F/π.D.t 6 3,20 14,23 σ = 26, ,10 13,79 σ = Gerilme Direnci 8 3,20 14,23 F= Sertlik 9 3,10 13,79 D= Tb çapı (cm) 10 3,60 16,01 t= Tb. Kalınlık (cm) Sonuçlar ve Yorum: Sertlik değerleri %16 ün üzerinde farklılıklar göstermiştir. Bu durum ürünler arası tekdüzelik prensibine aykırıdır. Bu halde tabletlerin dağılım profilleri farklılık göstererek etkinin ortaya çıkma süresi tabletler arasında değişebilir. Durumun olası nedeni toz karışımının homojen olmaması, kaydırıcı dağılımının farklılıklar göstermesi olabilir. 6

7 3- Kaplanmamış tabletlerin friyabilitesi (kırılganlığı) (Ufalanmaya, aşınmaya dayanıklılık testi) (USP XXIII ; EP-2001) Amaç: Belirlenen koşullar altında kaplanmamış tabletlerin mekanik zorlamayla kırılganlıklarının tespiti amacıyla yapılır. Bu testin tabletlerin mekanik direnci ile yakın ilişkisi vardır ve beraber düşünülmelidir. Yöntem: Testte 0,65g ve daha hafif tabletler için 20 tablet; 0,65 g dan daha ağır tabletler için 10 tablet kullanılır. Üzerindeki tozlar temizlenerek tabletler tartılır. Bu tabletler friyabilitöre yerleştirilerek cihaz çalıştırılır. 100 devir dönmesi sonucunda friyabilatör kapatılarak tabletler çıkarılır.çıkarılan tabletler üzerindeki tozlar temizlendikten sonra ikinci kez tartımları yapılır. Bu iki tartım sonuçları formülde yerine konularak (B) değeri hesaplanır. Hesaplanan değerin % 1 ya da daha düşük olması gerekmektedir. Friyabilatör B = 100(1-W/W 0 ) W 0 : İlk tartım sonucu W : Son tartım sonucu Bulgular: W 0 = 8,375 g W = 8,325 g B = 100 x [1-(8,325/8,375)] B = % 0,5970 Sonuç: Aşınma testi sonucunda ağırlık azalması sınır değer olan % 1 in altında bulunmuştur. Bundan yola çıkarak tabletlerin ufalanma ve aşınmaya karşı dayanıklı olduğu söylenebilir. 7

8 4- Ağırlık Değişkenliği (USP XXIV) (TF 1974) Amaç: Rastgele seçilen 20 tabletin ağırlıkları arasındaki değişkenliğin ölçülmesidir. Sapmaların tabloda verilen değerler dışında olması istenmez. Ağırlık sapmasının öngörülmüş sınırlar dışında olması tozun akışkanlığının sorunlu olduğunu düşündürür. Ağırlık sapmasının sınırlar dışında olması aynı zamanda tabletlerin kalınlıklarının farklılığı, dolayısıyla sertliklerinin ve sertlikle ilişkili olan dezentegrasyon de dissolüsyona uğramalarının farklılığını ve en önemlisi içerik tekdüzeliğinin olmamasını da akla getirmelidir. Bu farklılıklar evrensel ilaç tanımındaki tekdüzelik ilkesiyle uyuşmamaktadır ve biyoyararlanım ile etki potansiyelinin değişkenlik göstermesine neden olur. Yöntem: 20 tablet tartılır ve ortalama ağırlıkları hesaplanır. (20 tablet temin edilemediğinde 10 tabletle de alınabilir). Tabletler teker teker tartılır; 2 tabletten daha fazlasının ağırlıklarındaki sapma, aşağıdaki cetvelde bildirilen en az (A) yüzde oranından veya hiçbir tablette en çok (B) yüzde oranında fazla olmamalıdır. Tb. No Bulgular: Ağırlık (mg) CETVEL Ortalama Ağırlık Yüzde Sapma A B 80 mg veya daha az ± 10 ± mg ila 250 mg ± 7,5 ± 12,5 250 mg dan daha fazla ± 5 ± Ort. Ağırlık (m ort ) 421, A= m ort x 5/100 21,083 B= m ort x 10/100 42, m ort + A 442,733 m ort + B 463, m ort - A 400,568 m ort - B 379, Sonuç ve Yorum: Ölçümü yapılan tabletlerin tamamı "250 mg'dan ağır tabletler için farmakopenin belirttiği sınır" olan yüzde 5'lik sapmadan daha fazla sapma göstermemiştir Tabletler ağırlık tektüzeliği bakımından USP XXIV ve TF 1974'e uygundur Serkan Türkmen Sabah A3 Grubu

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ TABLET ÜRETİMİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ TABLET ÜRETİMİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ TABLET ÜRETİMİ ANKARA, 2008 Millî Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

ÖNFORMÜLASYON SEVGİ TAKKA, FÜSUN ACARTÜRK, İLBEYİ AĞABEYOĞLU, NEVİN ÇELEBİ, TUNCER DEĞİM, ZELİHAGÜL DEĞİM

ÖNFORMÜLASYON SEVGİ TAKKA, FÜSUN ACARTÜRK, İLBEYİ AĞABEYOĞLU, NEVİN ÇELEBİ, TUNCER DEĞİM, ZELİHAGÜL DEĞİM ÖNFORMÜLASYON SEVGİ TAKKA, FÜSUN ACARTÜRK, İLBEYİ AĞABEYOĞLU, NEVİN ÇELEBİ, TUNCER DEĞİM, ZELİHAGÜL DEĞİM nformülasyon çalışmaları yeni bir etkin maddenin sentezlenip ilaç şeklinin tasarımı için gerekli

Detaylı

1. BOYA TESTLERİ 1.1 YAŞ BOYA ÜZERİNDE YAPILAN TEST VE KONTROLLER

1. BOYA TESTLERİ 1.1 YAŞ BOYA ÜZERİNDE YAPILAN TEST VE KONTROLLER 1. BOYA TESTLERİ Boya testleri; üreticinin her seferinde aynı fiziksel ve kimyasal özelliklere sahip boyayı üretebilmesi, tüketicinin ise kullanacağı boyanın fiziksel ve kimyasal özelliklerini bilmesi

Detaylı

MEVCUT BETONARME YAPILARDA BETON DAYANIMININ BELİRLENMESİ. Ali ERGÜN 1, Gökhan KÜRKLÜ 1 ali_ergun@hotmail.com

MEVCUT BETONARME YAPILARDA BETON DAYANIMININ BELİRLENMESİ. Ali ERGÜN 1, Gökhan KÜRKLÜ 1 ali_ergun@hotmail.com MEVCUT BETONARME YAPILARDA BETON DAYANIMININ BELİRLENMESİ Ali ERGÜN, Gökhan KÜRKLÜ ali_ergun@hotmail.com Öz: Deprem öncesi veya sonrası mevcut betonarme yapıların güvenliğinin belirlenmesinde önemli aşamalardan

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ LABORATUARI II DENEY FÖYÜ

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ LABORATUARI II DENEY FÖYÜ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ LABORATUARI II DENEY FÖYÜ E R Z U R U M 008-009 1 İÇİNDEKİLER DENEY 1. Beton Karışım Hesabı... DENEY. Taze Betonun

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GIDA TEKNOLOJİSİ UN VE UNLU MAMULLERDEKİ ANALİZLER 2

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GIDA TEKNOLOJİSİ UN VE UNLU MAMULLERDEKİ ANALİZLER 2 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GIDA TEKNOLOJİSİ UN VE UNLU MAMULLERDEKİ ANALİZLER 2 Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ İYİ ÜRETİM UYGULAMALARI (GMP) ANKARA, 2008 Millî Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Arş.Gör.Ali Kaya GÜR. MALZEME MUAYENE Çekme Testi Magnetik Toz Yöntemi Yorulma Penetrasyon Muayene Sertlik. T.C Fırat Üniversitesi

Arş.Gör.Ali Kaya GÜR. MALZEME MUAYENE Çekme Testi Magnetik Toz Yöntemi Yorulma Penetrasyon Muayene Sertlik. T.C Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Metal Eğitimi Bölümü T.C Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Metal Eğitimi Bölümü MALZEME MUAYENE Çekme Testi Magnetik Toz Yöntemi Yorulma Penetrasyon Muayene Sertlik Arş.Gör.Ali

Detaylı

5. BETON. 5.1 Betonun Basınç Dayanımı

5. BETON. 5.1 Betonun Basınç Dayanımı 1 5. BETON Giriş bölümünde betonun, taze betonun, sertleşmiş betonun tanımı yapılmış, betonun önemi vurgulanmış ve her betondan beklenen temel özellikler (mekanik dayanım, işlenebilme ve dış çevre şartlarına

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ INS3003 ZEMİN MEKANİĞİ-I LABORATUVAR DENEYLERİ

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ INS3003 ZEMİN MEKANİĞİ-I LABORATUVAR DENEYLERİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ INS3003 ZEMİN MEKANİĞİ-I LABORATUVAR DENEYLERİ Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA RAPOR 2 Hazırlayan: Öğrencinin Numarası ve Adı

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ INS3003 ZEMİN MEKANİĞİ-I LABORATUVAR DENEYLERİ

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ INS3003 ZEMİN MEKANİĞİ-I LABORATUVAR DENEYLERİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ INS3003 ZEMİN MEKANİĞİ-I LABORATUVAR DENEYLERİ Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA RAPOR 2 Hazırlayan: Öğrencinin Numarası ve Adı

Detaylı

MANİSA İLİ HALK SAĞLIĞI LABORATUARI SU NUMUNESİ ALMA EL KİTABI

MANİSA İLİ HALK SAĞLIĞI LABORATUARI SU NUMUNESİ ALMA EL KİTABI TC MANİSA İLİ HALK SAĞLIĞI LABORATUARI SU NUMUNESİ ALMA EL KİTABI 1 REVİZYON TAKİP SAYFASI REVİZYON YAPILAN REVİZYON YAPILAN REVİZYON REVİZYON AÇIKLAMASI SAYFA TARİH NO 2 DAĞITIM TABLOSU DAĞITILAN BİRİM

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ - 1 1. TAHRİBATLI MUAYENELER

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ - 1 1. TAHRİBATLI MUAYENELER ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ - 1 AMAÇ Bu faaliyet sonunda gerekli ortam sağlandığında TSE 139 standardına uygun metal parçaların Brinell sertlik deneyini yapabileceksiniz. ARAŞTIRMA Emniyetli

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMM 302 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI-I ÖĞÜTME ELEME DENEYİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMM 302 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI-I ÖĞÜTME ELEME DENEYİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMM 302 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI-I ÖĞÜTME ELEME DENEYİ ISPARTA, 2014 ÖĞÜTME ELEME DENEYİ DENEYİN AMACI: Kolemanit mineralinin

Detaylı

EKMEK ÜRETĐM TEKNOLOJĐSĐ - 1. Yrd. Doç. Dr. Murat YILMAZTEKİN

EKMEK ÜRETĐM TEKNOLOJĐSĐ - 1. Yrd. Doç. Dr. Murat YILMAZTEKİN EKMEK ÜRETĐM TEKNOLOJĐSĐ - 1 EKMEK HAMURU HAZIRLAMA 1. EKMEK ÜRETİMİNDE TEMEL BİLEŞENLER 2. EKMEK ÜRETİMİNDE YARDIMCI BİLEŞENLER 3. EKMEK HAMURU EKMEK ÜRETİMİNDE TEMEL BİLEŞENLER Ekmek hamuru hazırlarken

Detaylı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ BELİRLİ GIDALARDA DİOKSİNLERİN, DİOKSİN BENZERİ POLİKLORLU BİFENİLLERİN VE DİOKSİN BENZERİ OLMAYAN POLİKLORLU BİFENİLLERİN SEVİYESİNİN RESMİ

Detaylı

BETON TERİMLERİ. Sisteme ısı giriş veya çıkışının olmadığı durum Agrega

BETON TERİMLERİ. Sisteme ısı giriş veya çıkışının olmadığı durum Agrega A BETON TERİMLERİ Abrams Kuralı Aynı beton bileşenleri ve test koşullarında karışımdaki çimento miktarı ve su/çimento oranının beton karışımının işlenebilir olması koşuluyla beton dayanımını belirlediğini

Detaylı

Ders Sorumlusu Doç. Dr. Şeyda ÖZÖNER

Ders Sorumlusu Doç. Dr. Şeyda ÖZÖNER BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇEV 304 TEMEL İŞLEMLER LABORATUARI Hazırlayanlar Arş. Gör. Ersin AYTAÇ Arş. Gör. Gülçin DEMİREL Arş. Gör. Ömer GÜNGÖR Arş. Gör.

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Yrd.Doç.Dr. Ercan EMİR 2014 i İÇİNDEKİLER (Ders Yönetim Sistemi: http://dys.ogu.edu.tr/irondys/ ) Sayfa I. KAYA MEKANİĞİ KAVRAM VE TANIMLAMALARI...

Detaylı

OIML R 111 1. 2004 Basımı ULUSLARARASI TAVSİYE. E 1, E 2, F 1, F 2, M 1, M 1-2, M 2, M 2-3 ve M 3 Sınıfı Ağırlıklar

OIML R 111 1. 2004 Basımı ULUSLARARASI TAVSİYE. E 1, E 2, F 1, F 2, M 1, M 1-2, M 2, M 2-3 ve M 3 Sınıfı Ağırlıklar OIML R 111 1 2004 Basımı ULUSLARARASI TAVSİYE E 1, E 2, F 1, F 2, M 1, M 1-2, M 2, M 2-3 ve M 3 Sınıfı Ağırlıklar Bölüm 1: Metrolojik ve Teknik Gerekler Poids des classes E 1, E 2, F 1, F 2, M 1, M 1-2,

Detaylı

BETON VE BETON MALZEMELERİ LABORATUAR DENEYLERİ

BETON VE BETON MALZEMELERİ LABORATUAR DENEYLERİ T.C ULAŞTIRMA BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BETON VE BETON MALZEMELERİ LABORATUAR DENEYLERİ HAZIRLAYANLAR Ali ÜNSAL İnş.Müh. Beton ve Çelik Lab.Şefi Hamdi ŞEN Kimya Yük.Müh. Malzeme Lab.Şb.Md.

Detaylı

DENEY KİTABI MMB 401 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I MMB 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI II

DENEY KİTABI MMB 401 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I MMB 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI II T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MMB 401 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I ve MMB 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI II DENEY KİTABI İÇİNDEKİLER

Detaylı

ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ LABORATUARI I DENEY FÖYÜ

ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ LABORATUARI I DENEY FÖYÜ ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ LABORATUARI I DENEY FÖYÜ E R Z U R U M 2009-2010 ĠÇĠNDEKĠLER Deney Adı: Agregada Bulunabilecek Zararlı Maddeler...

Detaylı

İ. Ü. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

İ. Ü. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İ. Ü. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1 LABORATUVARLARDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR VE UYULMASI GEREKEN KURALLAR 1. Deneye gelmeden önce yapılacak deneyle ilgili föy

Detaylı

2. SAF MADDENİN ÖZELİKLERİ. 2.1. Saf Madde

2. SAF MADDENİN ÖZELİKLERİ. 2.1. Saf Madde 2. SAF MADDENİN ÖZELİKLERİ 2.1. Saf Madde Her noktasında aynı ve değişmeyen bir kimyasal bileşime sahip olan maddeye saf madde denir. Saf maddenin sadece tek bir kimyasal element veya bileşimden oluşması

Detaylı

ÖLÇME TEKNİĞİ. Yard. Doç. Dr. Şenol ÇETİNKAYA. Dersin amacı: Ölçme Tekniği ile ilgili temel konuları tanıtmak

ÖLÇME TEKNİĞİ. Yard. Doç. Dr. Şenol ÇETİNKAYA. Dersin amacı: Ölçme Tekniği ile ilgili temel konuları tanıtmak İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü ÖLÇME TEKNİĞİ Yard. Doç. Dr. Şenol ÇETİNKAYA Dersin amacı: Ölçme Tekniği ile ilgili temel konuları tanıtmak Neler öğreneceksiniz:

Detaylı

SÜT TEKNOLOJİSİ UYGULAMA DERSİ NOTLARI UYGULAMA 1: ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ SÜT İŞLETMESİ TANITIMI

SÜT TEKNOLOJİSİ UYGULAMA DERSİ NOTLARI UYGULAMA 1: ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ SÜT İŞLETMESİ TANITIMI SÜT TEKNOLOJİSİ UYGULAMA DERSİ NOTLARI UYGULAMA 1: ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ SÜT İŞLETMESİ TANITIMI Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümünde bulunan süt işletmesine A.Ü.Z.F.

Detaylı

NUMUNE ALMA ĐLKELERĐ, SAKLAMA VE TAŞIMA KOŞULLARI, ARAZĐDE ÖLÇÜLECEK PARAMETRELER

NUMUNE ALMA ĐLKELERĐ, SAKLAMA VE TAŞIMA KOŞULLARI, ARAZĐDE ÖLÇÜLECEK PARAMETRELER NUMUNE ALMA ĐLKELERĐ, SAKLAMA VE TAŞIMA KOŞULLARI, ARAZĐDE ÖLÇÜLECEK PARAMETRELER 2 Numune Tanımı Bir kütleden, kütlenin herhangi bir özelliğini tayin etmek için alınan, kütlenin genelini temsil eden ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ I... 13 ŞEKİL LİSTESİ II... 15 TABLO LİSTESİ III... 16 1. HAZIR BETON SEKTÖRÜ HAKKINDA GENEL BİLGİLER... 18

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ I... 13 ŞEKİL LİSTESİ II... 15 TABLO LİSTESİ III... 16 1. HAZIR BETON SEKTÖRÜ HAKKINDA GENEL BİLGİLER... 18 TEŞEKKÜR Bu çalışmanın hazırlanmasında, bana her konuda destek olan danışmanım sayın Prof. Dr. Abdurrahman GÜNER e ve yardımlarından dolayı sayın Prof. Dr. Hulusi ÖZKUL a saygılarımı sunarak teşekkür ederim.

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ SERVİS LABORATUVARI BİYOLOJİ -> FİZİK-1, FİZİK-2 KİMYA -> FİZİK. Öğrencinin: Adı Soyadı :...

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ SERVİS LABORATUVARI BİYOLOJİ -> FİZİK-1, FİZİK-2 KİMYA -> FİZİK. Öğrencinin: Adı Soyadı :... TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ SERVİS LABORATUVARI BİYOLOJİ -> FİZİK-1, FİZİK-2 KİMYA -> FİZİK Öğrencinin: Adı Soyadı :............... Numarası :................ Deney Grubu :........

Detaylı