Alman İslam Konferansı (DIK): Çalışma Gruplarında ve Konuşma Grubunda Varılan Ara Sonuçlar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Alman İslam Konferansı (DIK): Çalışma Gruplarında ve Konuşma Grubunda Varılan Ara Sonuçlar"

Transkript

1 Alman İslam Konferansı (DIK): Çalışma Gruplarında ve Konuşma Grubunda Varılan Ara Sonuçlar Alman İslam Konferansı nın 3. Genel Kurulu İçin Hazırlık Bilgileri 13 Mart 2008 Berlin

2 Ö n s ö z Berlin, Mart Eylül 2006 da, Federal Hükümet, Eyaletler ve Belediyelerle birlikte Almanya daki Müslümanların temsilcileriyle diyaloğa girerek din ve toplum politikası açısından daha iyi bir entegrasyona doğru yola çıkmak üzere Alman İslam Konferansı na (DIK) çağrıda bulundum. Böylelikle Almanya da Müslümanlarla sürekli bir diyalog için devlet kurumlarını tümüyle kapsayan bir çerçeve yaratılmış oldu. Bu tarihten beri Alman İslam Konferansı nın çatısı altındaki çalışma grupları ve konuşma grubu, birlikte yaşamayla ilgili sorunlar, İslam ın bizim dinî teşkilât mevzuatımıza entegrasyonu, medyanın rolü ve Almanya da Müslümanlar ile güvenlik mercîleri arasındaki işbirliği gibi konularla yoğun bir şekilde ilgilendi. Danışma ve görüşmelere katkıda bulunan ve iyi bir şekilde birlikte yaşamak için İslam Konferansında çaba gösteren herkese candan teşekkür etmek isterim. Bugün çalışma grupları ve konuşma grubu Alman İslam Konferansı nın ortaya koyduğu en önemli konular üzerinde geliştirdikleri tezleri ve vardıkları sonuçları sunacaklar. Almanya nın toplumsal düzeni ve değerler uzlaşısı adlı 1. Çalışma Grubu nun Almanya nın toplumsal düzeni içinde müslüman yaşantı adlı tezi İslamiyeti Almanya da nisbeten yeni bir din olarak tanımlayarak Müslüman göçmenlerin Alman toplumuna entegre olmasının temellerini, önşartlarını ve güçlüklerini ortaya koyuyor. Alman anayasasının dinî konularla ilgili yaklaşımı adlı 2. Çalışma Grubu nun vardığı sonuçlar, İslam din derslerini uygulamaya koymanın yollarını gösteriyor. Aynı zamanda sık sık tartışma konusu olan cami yapımı ve işletilmesi ve İslam dininin şartlarına uygun cenaze kaldırma yöntemleri üzerinde de görüş bildiriliyor. Ekonomi ve medyanın köprü görevi adlı 3. Çalışma Grubu, sağlıklı bir birliktelik için medyanın önemini vurguluyor ve medyanın, tarafların birbirini daha iyi anlaması ve karşılıklı anlayış göstermesi için nasıl katkıda bulunabileceğini açıklıyor. Güvenlik ve islamcılık adlı konuşma grubunun vardığı sonuçlar, Müslümanlar ile güvenlik mercileri arasında daha yakın bir işbirliği ve böylece ortak geleceğimize güvenin artması için vazgeçilmez bir temel oluşturuyor Karşılıklı diyalogla bazı iyi sonuçlara varmış olduğumuzun kanıtı, çalışma gruplarının 1

3 ve konuşma grubunun 2 Mayıs 2007 tarihli 2. genel kurulda görev olarak belirlenen projelerin durumu hakkında ekte görülen tez ve raporlarından da anlaşılmaktadır. İzninizle bugün birlikte çalışma gruplarının ve konuşma grubunun sundukları ara sonuçlar üzerinde tartışalım ve bunları Alman İslam Konferansı nın 1. Ara Sonucu olarak kamuya sunalım. Ve aynı zamanda söz konusu sorunların çoğu hakkında söz sahibi olan bakanlıkların da konu ile ilgilenmesini sağlayarak İslam dininin ve Müslümanların din ve toplum politikası açısından daha iyi entegre olmasına yönelik bir adım daha atalım. Alman İslam Konferansı bir süreçtir, daha iyi bir birlikteliğe giden ortak bir yoldur. Ve bu yolda hepimizin farklılıkları açıkca tanımlaması, üzerinde tartışması ve mümkün olduğunca- ortak bir anlayış geliştirmesi gerekmektedir. Tasarladıklarımızı gerçekleştirebilmemiz için önümüzde uzun bir yol uzanmakta: Müslümanların ve onların dininin kendilerini Almanya nın yerlisi olarak hissetmesini, böylece Almanya daki Müslümanların Alman Müslümanlar olmasını sağlamamız gerekiyor. Dr. Wolfgang Schäuble Federal Almanya İçişleri Bakanı 2

4 İ ç i n d e k i l e r Önsöz Sayfa 1 1. Çalışma Grubu nun tezleri.. Sayfa 4 2. Çalışma Grubu nun vardığı sonuçlar Sayfa 7 3. Çalışma Grubu nun vardığı sonuçlar Sayfa 10 Konuşma Grubu nun vardığı sonuçlar Sayfa 12 Ek 1: 1. Çalışma Grubu nun araştırma projesinin uygulanması hakkında rapor... Sayfa 18 Ek 2: 2. Çalışma Grubu nun raporu İslam din dersi için anayasa hukukunda belirlenen çerçeve şartlar..... Sayfa 20 Ek 3: 3. Çalışma Grubu nun Almanya da İslamın görünümü başlıklı uzmanlar toplantısı hakkındaki raporu Sayfa 29 Ek 4: Müslümanlar ve güvenlik mercîleri arasında işbirliği için bir takas bürosu oluşturulmasına ilişkin rapor Sayfa 31 3

5 1. Çalışma Grubu: Almanya nın toplumsal düzeni ve değerler uzlaşısı Tez: Almanya nın toplumsal düzeni içinde Müslüman yaşantı Almanya nın toplumsal düzeni ve değerler uzlaşısı adı altında oluşturulan 1. çalışma grubu içinde şimdiye dek yapılan tartışmalar şunu açıkça göstermiştir: Entegrasyonun bir süreç olduğunun herkes tarafından kabul edilmesi, Müslümanlar ile Alman toplumunun müslüman olmayan ve çoğunluğu teşkil eden kesimlerinin olumlu ve başarılı bir şekilde birlikte yaşayabilmesinin en önemli önşartıdır. Verimli ve başarılı bir şekilde birlikte yaşamaya giden yolu Federal İçişleri Bakanı Dr. Wolfgang Schäuble 28. Eylül 2006 tarihli Alman İslam Konferansı Ortak bir Geleceğin Perspektifleri başlıklı hükümet beyannamesinde kültürel ve dinî farklılıkların tanınmasının ve özgürlükçü demokratik temel düzenin kayıtsız şartsız kabul edilmesinin talep edildiği ve ön şart olarak görüldüğü bir süreç olarak tanımlamıştır. Her iki tarafın çıkarlarını göz önünde tutan bu entegrasyon anlayışına göre entegrasyon konusunda daha fazla çaba harcanmasının zorunlu olduğu üzerinde tartışmaya gerek yoktur. Uzun yıllar boyunca Müslüman ülkelerden göç alındıktan sonra çeşitli kültürlere ait insanların birlikte yaşamasının güçlüklerinin son zamanlarda medyada daha çok yansıtılması, entegrasyonda sorunlar olduğuna işaret etmektedir. Diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Almanya da da entegrasyonun bazen dengesiz bir şekilde gerçekleştiği gözlenmektedir. Modern iletişim ve ulaşım olanaklarının da etkisi ile göçmenlerin bir çoğu kendilerini çeşitli kültür çevrelerine ait bireyler olarak görmekte, eski vatanları veya ebeveynlerinin veya büyük anne ve babalarının vatanı ile yeni vatanları Almanya arasında bir çelişkiye düşmekte, bazılarının maruz kaldığı itilme veya ayrımcılık vak aları da bu duyguların pekişmesine neden olmaktadır. Bireyin bir kimlik oluşturması ve özdeşleşme, bir çok kırıklığı ve geri dönüşü de içeren çok yönlü ve güç bir süreç olarak gerçekleşmektedir. Entegrasyon bir süreç olarak daima her iki tarafta değişime neden olur, gerek çoğunluğu oluşturan toplumda gerekse göçmenlerde. Bu arada göçmenlere yöneltilen beklentiler nisbeten daha yüksektir, özellikle yerli toplumun Almanya nın hukuku, tarihi ve kültürü bağlamında varolan ilkelerine uyum sağlamaları açısından. Alman hukukunu ve Alman toplumunun değerlerini kabul etmek ve Almanca dilini öğrenmek ve kullanmak, bunları anlamaya ve bu toplum içinde aktif katkıda bulunarak yaşayabilmeye götüren yollardır. Bunun ışığında devletin ve toplumun göçmenlere Alman toplumunun bir parçası olmakta yardımcı olması, onların toplum tarafından kabul edilmelerini ve toplumun zenginleşmesini sağlayan bireyler olarak algılanmalarını sağlaması büyük önem taşımaktadır. Okulda, meslekî eğitim alanında, iş piyasasında ve kamusal ve 4

6 toplumsal yaşantıda entegrasyonu destekleyen çeşitli tedbirler mevcut engellerin kaldırılmasına ve sorunların yok edilmesine önemli katkıda bulunmaktadır. Almanya nın toplumsal düzeni, hukuk ve değerler sistemi, kısmen devlet ile din arasındaki tartışmaların da belirlediği kendine özgü bir tarihten kaynaklanmaktadır. Almanya nın toplumsal düzenine temel oluşturan devlet anlayışı, devlet din (dinî savaşlar, mezhep ayrımları) ve devlet yurttaş (20. yüzyılın totaliter rejimleri) ihtilâflarından beslenmektedir. Devlete ve dine sınırlar konmuştur. Aynı şey, devletle yurttaş arasındaki ilişki için de geçerlidir. Bu alanların sınırlanmış olması insanların barış içinde birlikte yaşamasını sağlamaktadır. Dinî açıdan ve dünya görüşü açısından tarafsız olan hukuk devleti, yurttaşlarının her birinin özgürlük hakkını korur. Burada seküler devlet, dini kamusal alanın dışında bırakan sekülarist devlet anlamına gelmemektedir. Özellikle Alman din teşkilât mevzuatının pratikteki uygulanması devlet ile din arasındaki ilişkinin ne kadar çok farklı çehreye sahip olduğunu kanıtlamaktadır. Çok sayıda farklı kültürler, dinler, etnik gruplar ve felsefelerle yoğrulmuş bir gerçek hayatta devletin sekülerlik ilkesine uymasının faydalı olduğu kanıtlanmıştır; böylelikle Almanya nın tarihinden kaynaklanan ve anayasasında taahhüt edilen şartlar altında toplumu oluşturan bireylerin verimli ve iyi bir şekilde birlikte yaşaması garanti edilmektedir. 1. Çalışma Grubunda temsil edilen Müslümanlar açısından da bu anayasa mükemmel bir örnekdir. Almanya nın toplumsal düzeni için belirleyici olan bu karşılıklı sınırlamayı kabullenmek ve faydalarını anlamak, din ile devlet arasındaki ilişkinin farklı olduğu ülkelerden gelen göçmenlere çoğu zaman zor gelmektedir. Ancak Alman devleti açısından bu karşılıklı sınırlamayı günlük yaşantıda kabul etmenin bir seçeneği yoktur. Hukuk devleti tüm yurttaşlarından, hangi dine ait olduklarına bakmaksızın, hukuk düzenine kayıtsız şartsız uymalarını talep eder. Almanya nın günlük hayatında yaşanan bir İslamiyetin gelişmesi ancak hukuk devletinin belirlediği çerçeve içinde mümkündür. Alman İslam Konferansı nın 1. Çalışma Grubu, mülâkatlarının ara sonucu olarak 5 tez oluşturmuştur: 1. Almanya, kendisini Avrupa da oluşmuş bir kültür ulusu olarak görmektedir ve özgürlükçü temel teşkilâtı olan demokratik bir hukuk devletidir. Hangi dine ait olursa olsun tüm insanların ülkemizde başarılı, barışçıl ve karşılıklı saygı içinde birlikte yaşaması için ön şart, tüm insanların bu toplumsal düzene uyum sağlamasıdır. Bu düzenin belirlediği haklar ve yükümlülükler Almanya da yaşayan veya yaşamak isteyen her birey için ve her grup için bağlayıcıdır. 5

7 2. Entegrasyon, Almanya da yaşayan Müslümanlardan da Almanca dilini kendi irade ve girişimleri ile öğrenmelerini ve kullanmalarını beklediği gibi Alman hukuk düzenini ve anayasanın belirlediği değerler düzenini tamamı ile kabullenmelerini de şart koşar. Aynı zamanda çoğunluğu oluşturan toplumdan da Almanya da yaşayan Müslümanları Alman toplumunun eşit haklara sahip bir parçası olarak kabullenmesi ve onlara saygı göstermesi beklenmektedir. 3. Dinin belirlediği şartlar ve değerler, bireylerin manâlı bir yaşantı sürdürmesine ve toplum içinde yapıcı bir birlikteliğin oluşmasına katkıda bulunabilir. Bireylerin dinî özgürlüğü, özgürlükçü demokratik temel düzen ile çeliştiği yerde sınırlanır. Bu karşılıklı sınırlama, gerek her yurttaşın özgürlük hakkını, gerekse seküler devletin otoritesini ve dinî cemaatlerin faaliyet alanlarını korur. 4. Alman hukuk düzeni ve anayasanın belirlediği değerler düzeni üzerinde demokratik bir birlikteliği teşvik etmek, tüm yurttaşların haklarını korumak ve özgürlükçü demokrasiye ters düşen girişimleri Almanya da yaşayan insanların tümünün özgürlük ve güvenliğini tehlike altına aldığından- birlikte önlemek devletin ve yurttaşlarının ortak sorumluluğudur. 5. Birlikte yaşamanın eksikliklerini giderebilmek için özellikle Almanya da yaşayan Müslümanların sayısı, geldikleri ülkeler, eğitim düzeyi, sosyal durumu, din ve kültür anlayışına dair güvenilir ampirik bilgilere gerek vardır. Alman İslam Konferansı nın Almanya nın toplumsal düzeni ve değerler uzlaşısı adlı 1. Çalışma Grubu nun görüşüne göre burada henüz oldukça geniş kapsamlı eksiklikler mevcuttur. Her şeyden önce Almanya da yaşayan Müslümanların uyum sağlaması açısından şimdiye dek elde edilen büyük başarıların gelecekte daha çok göz önünde tutulması ve takdir edilmesi zorunlu görülmektedir. 1. Çalışma Grubu bu temel üzerinde Almanya da Müslüman Yaşantı adlı bir araştırma projesi başlatmıştır (uygulamanın güncel durumu için bkz. Ek 1). 6

8 2. Çalışma Grubu: Alman anayasasının dinî konularla ilgili yaklaşımı Ara Sonuçlar 2. Çalışma Grubu Konferans tarafından, somut girişimlerin eyaletlerin denetimi altında olduğunun bilinci içinde İslam din derslerinin Anayasa nın 7. Madde sinin 3. paragrafında öngörüldüğü şekilde uygulanmasının anayasa hukukuna uygun ön şartlarını daha somutlaştırmak üzere bir pozitif liste hazırlayacak bir (alt) çalışma grubu oluşturmakla görevlendirilmiş bulunmaktaydı. Çalışma Grubu bu görevi yerine getirmiş ve 2. genel kurulun ardından Almanya da cami yapımı ve işletilmesi ve İslam dininin şartlarına uygun cenaze kaldırma konularını da ele almıştır. Okulda entegrasyon konusuna da değinilmiş olup bu konu Çalışma Grubu nun bir sonraki toplantısında yasal yönleri ile birlikte daha derinlikli işlenecektir. Çalışma Grubu nun vardığı sonuçlar ve sunduğu öneriler şunlardır: 1. İslam din derslerinin başlatılması Çalışma Grubu, İslam din derslerinin uygulanması için yollar adlı alt çalışma grubu tarafından İslam din derslerinin başlatılmasına ilişkin anayasa hukukunca belirlenen ön şartlar konusunda hazırlanan ve Ek 2 olarak ibraz edilen tezi XII. madde hariçoy birliği ile kabul etmiştir. Bu tezde, derslerin başlatılması için organizasyon ve içerik açısından önem taşıyan belli başlı şartlar somutlaştırılmıştır. Genel kurulun bu tezi bilgiye kaydetmesi ve onaylaması önerilmektedir. 2. Almanya da cami yapımı ve işletilmesi Cami yapımı, İslam dininin Almanya da entegre olması yolunda önemli bir adımdır. Yeni camilerin yapılması ile Müslüman cemaatler binaların arka tarafındaki avlulardan veya terkedilmiş binalardan çıkarak Alman toplumunun kalıcı bir parçası olma isteklerinin altını çizebilecektir. Ancak şehirlerde ve mahallelerde cami yapımının ihtilaf konusu olduğu da nadir görülen bir unsur değildir. Bazen trafiğin aşırı yoğunlaşacağı endişesi ortaya konulmaktadır. Ancak çoğu zaman bunların ardında entegrasyonla ilgili ihtilaflar bulunmaktadır. Bir caminin inşa edilmesi İslam dininin varlığının şehirde görselleşmesini sağlamaktadır. Bundan dolayı önyargıların kendini göstermesine ve korkuların uyanmasına neden olabilmektedir. Genellikle inşaat tamamlandıktan sonra normal günlük yaşama dönüldüğünde ihtilaf kendiliğinden gerileyerek nihayetinde yok olur. Ancak bazen, politikanın ve toplumun daha uzun süre üzerine eğilmesini gerektiren bireysel tutumlar da ortaya çıkabilir. 7

9 Anasayanın taahhüt ettiği din özgürlüğü kuşkusuz Müslüman cemaatlerin cami yapma hakkını da içermektedir. Bunun için de cemaat faaliyetlerinin gerçekleşebileceği yerlere ihtiyaç vardır. Bundan ötürü yargı camileri, imar hukuku açısından sonuçta kilise ve sinagoglarla eşit tutmaktadır. Aynı şekilde yapı ve imisyon önleme yönetmelikleri açısından da camiler için bir özel düzenleme söz konusu değildir. Böylelikle yasamanın bu ihtilafların çözümlenmesine veya yumuşatılmasına önemli bir katkıda bulunması imkânsızdır. İbadet için yapılan binalar bağlamında araç park yerleri üzerinde ortaya çıkan tartışmalar içinse münferit vak alara bağlı olmayan, genel açıklamalar ve bilgi içeren bir el kitabının muhtemelen faydalı olabileceği düşünülmektedir. Yerel politika ve yerel yönetimler, cami yapımında oluşan ihtilafları sınırlayacak veya bu tür ihtilafların oluşmasını önleyecek tedbirler alabilir. Aktif bir şekilde cami ihtiyacı ve talebi, cami yapımı için yer belirleme konuları ile ilgilenen bir kentsel gelişme politikası ve cami yapımını açıkça destekleyen, aynı zamanda halkın korku ve endişelerini de ciddiye alan halkla ilişkiler çalışmalarının bu bağlamda faydalı olacağı düşünülmektedir. Müslüman inşaat sahiplerinin, halkı önceden ve ayrıntılı bir şekilde bilgilendirmek suretiyle inşaat projelerinin geniş bir kitle tarafından kabul edilmesini sağlamaları gerekir. Bunu yaparken caminin kime ait olduğu, orada ne gibi faaliyetlerin planlandığı ve çevre ile ilişkikerin ne şekilde olmasının tasarlandığı da açıklanmalıdır. Finansal konular da mümkün olduğunca saydam bir şekilde aktarılmalıdır. Projede sadece helal et kesimi veya imam lojmanı için doğrudan dinle bağlantılı olan yerlerin dışında örneğin finans ihtiyacını karşılamak amacı ile ilâveten mağaza veya konutlar öngörüldüğü takdirde şehir planlaması veya entegrasyonla ilgili sorunların yoğunlaşmamasına dikkat edilmelidir. Vaktinde uygun kişilerin danışman olarak konuya dahil edilmesi veya bir arabulucunun (mediyatör) tayin edilmesi cami yapımı bağlamında oluşan ihtilafların yumuşatılmasını sağlayabilir veya oluşmasını tamamen önleyebilir. Bu girişimler gerek Müslüman cemaat tarafından gerekse belediye tarafından yapılabilir. Bu görevleri, her iki tarafta itibar sahibi, saygın kişiler üstlenebilir. Cami yapımı konusundaki tartışmaların nesnel bir düzeyde yürümesi ve böylelikle İslam dininin Almanya daki entegrasyonunun sorgulanmaksızın ilerlemesi için öncelikle yerel politika ve kamu, medya ve kiliseler veya diğer din cemaatleri, inşaat sahipleri ve çevre sakinleri ortak sorumluluk taşımaktadır. 8

10 3. İslamın şartlarına uygun cenaze kaldırma İslam dininde cenaze kaldırma hususunda bazı özel şartlar mevcuttur, örneğin vefat edenin aynı gün veya ertesi günü tabutsuz, sadece kefenle toprağa verilmesi ve mezarının Mekke ye yönelik olması. Bazı eyaletlerde artık bu dinî şartlara uygun cenaze kaldırmak mümkündür. Eyaletlerin cenaze kaldırma yasalarında ve belediyelerin yerel mezarlık yönetmeliklerinde bu yönde günümüze dek yapılan değişiklikler, Müslüman temsilcilerle eyaletler arasında yapıcı bir diyaloğun gerçekleştiğinin olumlu örnekleri olduğu gibi aynı zamanda burada yaşayan Müslümanların entegrasyonu için de olumlu bir sinyal teşkil etmektedir. Bundan ötürü eyaletlerin ve yerel yönetimlerin şimdiye dek uygulanan çözüm imkânları hakkında bilgi alışverişinde bulunması ve İslam dinine uygun cenaze kaldırma yöntemlerini dikkate alan, birbiri ile kıyaslanabilecek düzenlemeler oluşturması beklenmektedir. Burada öncelikle ele alınması gereken konular, Müslüman mezar ve mezarlıklarının oluşturulması, resmî cenaze kaldırma süresinin kısaltılması, tabutsuz gömmeye müsaade verilmesi ve mezar tutma sürelerinin uzatılmasıdır. Yasal teşkilât açısından bir dinî cemaatin mezarlık sahibi olabilmesi için kamu tüzel kişiliği konumunda olması gerekmemektedir. 9

11 3. Çalışma Grubu: Ekonomi ve medyanın köprü görevi Ön açıklama: Konuların farklılığından dolayı sonuçlar ekonomi ve medya başlıkları altında iki gruba ayrılmıştır. Ancak Çalışma Grubu na katılanlar, konunun bir bütün olarak taşıdığı önemi vurgulamaktadır. Katılımcıların görüşüne göre bu Çalışma Grubu nu özel ve önemli kılan, Müslüman ve gayrimüslim Almanya yurttaşlarının daha iyi anlaşabilmesi için medyadan yararlanmanın konu edildiği gibi aynı zamanda ülkemizde yaşayan Müslümanların gerçek yaşamları ile ilgilenilmesidir. Çalışma Grubu nun sunduğu öneriler, gerek ev sahibi topluma gerekse buraya göç eden Müslümanlara hitap etmektedir. Her iki taraf, birlikte yaşama şartlarını iyileştirme ve aradaki duvarları yıkma ile yükümlü olduğunu kabul etmek zorundadır. Birlikte yaşamanın içerdiği özellikle Almanya nın büyük şehirlerinin sorunlu semtlerinde- bildiğimiz güçlüklerin yanısıra Almanya halkının Müslüman kesimlerinin başarılı entegrasyonunun çok daha geniş bir başarı bilânçosunun bulunduğu göz ardı edilmemelidir. 1. Ekonomi ile ilgili sonuçlar: Çalışma Grubu şimdiye dek genç Müslümanların günlük yaşamının bir okulu bitirinceye dek olan kısmını ele almıştır. Bundan sonraki toplantılarda somut önerilerin oluşturulması tasarlanmış bulunmaktadır; meslek hayatına geçiş ve ekonominin beklentileri ve verebileceği yardım ve destekler de daha sonraki toplantılarda konu olarak işlenecektir. Bugüne dek yapılan çalışmalarda gençlerin olgunlaşmasını belirleyen ve bir veya diğer şekilde şartlayan Müslümanlığa özgü unsurlar tespit edilmemiştir. Bugüne dek yapılan tartışmaların sonucunda Çalışma Grubu üyeleri aşağıdaki çağrıları kesin ve açık olarak ortaya koymuştur: a. Müslüman ebeveynlerin bir kısmı Alman eğitim sistemi hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığından çabaları hedefe ulaştırıcı nitelikte değildir; bazı durumlarda ebeveynlerin eğitme yükümlülüğünün yoğunlaştırılması faydalı görülmektedir; ebeveynlerle okul arasındaki ilişkinin iyileştirilmesi gereklidir; öğretmenlerin, Müslüman yurttaşları ilgilendiren konuları kavraması için daha iyi bir kültürlerarası anlayış sahibi olması gerekmektedir. b. Öğleden sonra pedagojik eğitim konsepti ile çalışan tamgünlük okulların sayısının artması gerekmektedir. c. Alman okul sistemi, öğrencilerin daha uzun süre birlikte eğitim alması açısından gözden geçirilmeli; eğitimde ailevî kökene bağlı bir ayrım yapılmasına son verilmelidir. 10

12 d. Dil eğitimi, uygun bilimsel bulgulara dayanan yeni konseptlerle sürdürülebilir şekilde iyileştirilmelidir (okuldaki günlük yaşama paralel olarak gerekirse 6 yaşa kadar). e. Müslüman ebeveynler çocuklarını ana okulu veya hazırlayıcı okula (Kindergarten/Vorschule) göndermeleri için daha çok teşvik edilmelidir; kurumsal çocuk bakımı ve bu kurumların vasıflı eğitim verme görevi iyileştirilmelidir, personelin eğitimi ve çalışma hayatı boyunca verilen eğitim iyileştirilmelidir. 2. Medya ile ilgili sonuçlar: Çalışma Grubu, İslam dininin Almanya da medyada yansıtılan görünümünü ele almıştır. Medyadaki güncel yayınlar aşırı derecede şiddet konusu üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bundan dolayı Çalışma Grubu sorumluluğunun bilincinde olan, önyargısız ve ayrıntılı bir haberlendirme sistemi talep etmektedir. Almanya da Müslüman yaşantıya ait günlük hayattan alınan daha çok konu işlenmelidir. Müslüman yurttaşların kültürel çeşitliliği de Almanya daki kültürümüze yaptığı katkının altını çizerek aktarılmalıdır. Grup çalışmalarında medyanın dahilî yapısı ile de ilgilenmiştir. Çalışma Grubu üyeleri tarafından televizyon ve radyo redaksiyonlarına daha çok sayıda göçmen kökenli elemanın alınması ve böylece bu yurttaşların konu hakkında sahip olduğu bilgiden ve kültürlerarası anlayıştan yararlanılması talep edilmiştir. Çalışma Grubu bu sonuçları temel alarak 27 Şubat 2008 de Federal Basın Dairesinde Herbert Quandt Vakfı ile birlikte Almanya da İslam dininin görünümü: Eski basmakalıp fikirler, yeni düşman tipleri? başlığı altında bir uzmanlar toplantısı düzenlemiştir; bu toplantı, medyadaki haberlendirmede İslamiyet ve Müslümanlar hakkında kullanılan basmakalıp görüntünün kaldırılmasını teşvik etmek amacı ile düzenlenmiştir. Phoenix tarafından naklen yayınlanan ve tüm partilerden federal milletvekillerinin, gazetecilerin ve bilim uzmanlarının katıldığı bu toplantıda öncelikle irdelenen konu, 11 Eylül 2001 den sonra Almanya da Müslümanların kamu tarafından algılanışının ve medyadaki görünümünün değişip değişmediği veya nasıl değiştiği ve bu kesimin kendini teşhir etmesinde de bu tarihten beri bir değişmenin tespit edilip edilmediği olmuştur. Tüm partilerin millet vekilleri İslamın çeşitli özelliklerini dikkate alarak görüntülenmesi gerektiğine dikkat çekmiş ve çok sayıda Müslümanın dışlandığı ve reddedildiği duygusuna sahip olmasının Almanya nın entegrasyon politikasının merkezî sorunlarından biri olduğunu vurgulamıştır. Dernek, cemiyet v.b. teşekküllerin temsilcileri Almanya daki Müslümanları, toplum içinde daha faal olmaya davet etmiştir. Politika, medya ve bilim alanınlarını temsil eden yaklaşık 200 katılımcı son derece canlı bir tartışmanın gerçekleşmesini sağlamıştır. (bkz. ek 3). 11

13 Güvenlik ve İslamcılık Konuşma Grubu nun vardığı sonuçlar Ön açıklama: Burada sunulan tezler, Konuşma Grubu nun ilk beş oturumundan sonra çıkarılan sonuçtan oluşmaktadır ve 25 Ocak 2008 tarihli sekizinci oturumda nihaî olarak tartışılmış ve kabul edilmiştir. Henüz üzerinde ortak görüşlere varılmayan bazı münferit konular bundan sonraki oturumlarda ele alınacak ve Konuşma Grubu nun daha sonra açıklanacak olan sonuçlarına yansıtılacaktır. Güvenlik ve islamcılık Konuşma Grubu nun bugüne dek yapmış olduğu çalışmaların çıkardığı sonuçlar olarak aşağıdaki tezler ortaya konmuştur: 1. Polis ile cami derneği arasında işbirliği ve Güven oluşturucu tedbirler adlı projelerden çıkarılan sonuçlar: Alman İslam Konferansı nın (DIK) Güvenlik ve İslamcılık Konuşma Grubu 8. Kasım 2006 ve 17. Ocak 2007 tarihli oturumlarında güven oluşturucu tedbirler adlı tasarım ve yerel polis teşkilâtının cami dernekleri ile yaptığı işbirliğinin (Essen ve Berlin de) iki örneği üzerinde çalışmıştır. Güven oluşturucu tedbirler adlı tasarım BKA, BfV, bir çok eyalet güvenlik mercii ve Müslüman birlikleri DITIB ve ZMD arasında 2005 den bu yana süregelmekte olan diyalog süreci çerçevesinde geliştirilmiş ve taraflarca oy birliği ile onaylanmıştır. Tasarımın öncelikli hedefi katılan Müslüman dernek ve birlikler ile güvenlik mercileri arasındaki işbirliğini iyileştirmektir. Aynı zamanda bu tasarım Almanya daki Müslümanlar ile gayrimüslimler arasındaki güvenin pekiştirilmesi için de bir katkı olarak düşünülmüştür. Yerel polis teşkilâtı ile cami dernekleri arasındaki işbirliğinin üzerinde tartışılan örnekleri, Federal Siyaset Eğitimi Dairesi nin yayınladığı Polis ve Cami Dernekleri adlı broşürle kamuya sunulmuştur. Sözü edilen bu girişimler, İslamcılık ve Güvenlik konuşma grubunun üstlendiği görevler açısından tartışılmış ve değerlendirilmiştir. Çalışmalarda aşağıdaki sonuçlar çıkarılmıştır: BKA, BfV ve bir çok eyalet güvenlik merciinin DITIB / ZMD ile oluşturduğu güven oluşturucu tedbirler adlı tasarım ve polis ve cami dernekleri adlı broşür güvenlik mercileri ile Müslüman birlikler arasında iyi yapılanmış bir işbirliği için uygun temeller teşkil etmektedir. 12

14 Radikalleşme tehlikelerinin bu tür projelerle doğrudan etkilenmesi mümkündür. Güvenlik mercileri ile Müslümanlar arasındaki ilişkinin iyileşmesi, Müslümanların islamcı yani aşırı bir İslam anlayışı- girişimlere karşı koymasını, çevrelerinde bu tehlikeye maruz kalan insanları yatıştırıcı davranmasını ve aşırı ve radikal kişilere sınır koymasını kolaylaştırabilir. Yerel düzeyde gerçekleşen işbirliklerinin başarılı olması belirgin derecede orada mevcut olan somut şartlara bağlıdır. Her ne kadar genel anlamda geçerli bazı başarı faktörlerinin tanımlanması mümkün olsa da bunlarla sınırlı olmadığı kesindir: o Her iki taraf için kurumlarında yüksek etki ve itibar sahibi kişilerin muhatap olarak belirlenmesi (tasarımın ana fikri: güvenlik oluşturucu tedbirler). o Yuvarlak masalar: söz konusu sosyal alanlarda söz sahibi aktörlerin tümünün dahil edilmesi zorunludur. Burada polis ve cami dernekleri sadece diğerlerinin yanısıra mevcut olan iki unsurdur. Sosyal daireler ve gençlik daireleri, okullar, Müslüman üyeleri olan dernekler, itibarlı Müslüman kişiler de buraya dahil olmalıdır. o Ortak olguların vurgulanması: Katılanların tümünün nerede ve niçin özellikle kendilerinin bir işbirliğine katkıda bulunmasının mümkün olduğunun bilincine varması ve bunu sürekli bir görev olarak idrak etmesi zorunludur. Katılan her kişi, önceden tanımlanmış hedeflerle ölçülmeyi kabullenmelidir. o Şef konusu: Katılan kurumların yöneticileri, diğer katılanlarla bir güven temeli oluşturmaya gerçek ve kalıcı bir ilgi göstermeli ve kendi elemanlarını bu yönde pratik çalışmaya yönlendirmelidir. o Uzun vadeli angajman: Katılanların tümü, özel bir neden olmasa dahi sürekli somut adımlar atmalı, böylelikle işbirliğinin sürdürülebilir bir şekilde canlı kalmasını sağlamalıdır. Bu başarı faktörleri aşağıdaki somut tedbirlerle desteklenir: o Belirlenen görevlerin, işbirliğine katılan kurumlarda sabit yeri olmalıdır; böylece personel açısından değişiklikler olsa dahi görevlerin yerine getirilmesine aksamadan devam edilebilir. 13

15 o Uzun vadeli bir angajman için organizasyon açısından gerekli şartların yerine gelmesi için işbirliğine katılan kurumlarda bu görev için maddî kaynaklar ayrılmalıdır. o Platformlar oluşturulmalı ve kullanılmalıdır: Muntazam aralıklarla her düzeyden katılımcıların bulunduğu bilgilendirme toplantıları ve tartışma panelleri düzenlenmelidir. o Resmi dairelerin elemanlarına eğitim sağlanmalıdır. o Birlikte islamcılık ve radikalleşme konularında bilgilendirici malzemeler hazırlanmalıdır. o Çeşitli kurumların (örn. yerel yönetim, polis teşkilâtı) birlikte ve paralel olarak Müslüman cemaatine etkili fikirler verebilmesini sağlamak amacı ile devlet tarafındaki aktörlerin faaliyetlerinde eşgüdüm sağlanmalıdır. Ve tüm işbirliği projelerini kapsayan bir genel bakış edinmek, gerektiğinde muhatap olabilecek kişiler, konuşmacılar v.b. belirlemek veya bilgilendirme malzemesi oluşturma ve dağıtımında yardımcı olmak amacı ile federal hükümet veya eyalet yönetimleri düzeyinde bir eşgüdüm dairesinin oluşturulması da düşünülmelidir (takas bürosu). Çıkarılan bu sonuç üzerine 2 Mayıs 2007 tarihli 2. genel kurul toplantısında belirlenen inceleme görevine dayanarak Federal Göç ve Sığınmacılar Dairesi (BAMF) nezdinde bir takas bürosunun kurulması önerilmiş ve gerçekleştirilmiştir (bkz. rapor, ek 4). 2. Alman güvenlik mercilerinin islamcılık alanındaki çalışmasına ilişkin çıkarılan sonuçlar Terör, tüm insanları tehdit etmektedir gerek Müslümanları gerek gayrimüslimleri. Konuşma Grubu na katılanlar, güvenlik mercilerinin görüşüne ve kendi algılamalarına dayanarak Almanya da ciddiye alınması gereken bir terör tehlikesinin mevcut olduğu ve bunun İslamla meşrulaştırıldığı kanısındadır. Muhtemel faillerin bu tür bir saldırıdan önce radikalleşmesi, Almanya da da gerçekleşmektedir; yani failler, ancak Almanya da bulundukları süre zarfında bu fiili gerçekleştirmeyi kararlaştıran, Almanya da yetişmiş veya Alman kökenli kişiler olabilmektedir. 14

16 Almanya da bazı Müslüman grup ve örgütler aşırı ideolojiler ve davranışlar için aktif propaganda yapmaktadır. Bunlar yazılı ve sözlü olarak Almanya nın özgürlükçü demokratik temel düzeni ile bağdaşmayan hedefler için savaşmakta ve gerek ülke içindeki barış ve dünya üzerinde barış ve halklar arasındaki anlaşma için bir tehlike arzetmektedir. İslamcı girişimlere karşı toplumun tek gövde olarak dayanışma içinde karşı koyması hepimizin ortak sorumluluğudur. Bunun en önemli araçları ise tehlikeye karşı koymanın devlet tarafından yapılması, entegrasyon politikaları ve sivil toplumdaki diyaloglardır. Özellikle radikalleşme süreçlerinin ve şiddet fillerine yatkınlığın önlenmesi sadece etkin ve erken tanı Müslümanların da aktif katkısı ile mümkündür. Bunun için şart olan karşılıklı güven ise Almanya da güvenlik mercileri ile Müslümanların temsilcileri arasında eleştiriye açık bir diyaloğu gerekli kılmaktadır. 3. Hollanda da terörle mücadele stratejileri ve devlet ile Müslüman cemaatler arasındaki diyalog hakkında varılan sonuçlar Hollanda da yaşayan Müslüman nüfus, köken, yapı ve toplam nüfusa oranı açısından Almanya dakinden çok farklıdır. Buna rağmen Müslüman göçmenlerin entegrasyonunda ve eğitim alanında mevcut olan eksikliklere bakıldığında ortak yönler tespit edilmektedir. Güvenlik durumu ve radikal İslamcılık tehlikesinin giderek artması da ortak yönler olarak görülmektedir. Her iki ülkede çeşitli halk gruplarının birbiri hakkındaki bilgisi ve karşılıklı anlayışı açısından açıklar mevcuttur. Hollanda da uygulanan geniş kapsamlı entegrasyon politikası, aşırı İslamcılık ve radikalleşmeden kaynaklanan tehlikeleri azaltmayı hedefleyen özel tedbirler içermektedir; bunlar örneğin Müslüman cemaatler içinde çekinmeksizin radikalleşmeye karşı nedenler ileri sürecek ve argümanlarını kitleye yayacak kişilerin eğitilmesini ve internet de bulunan çok sayıdaki islamcı sayfaya karşı koyabilecek, demokratik bir İslam propagandası yapan internet sayfalarının hazırlanmasını içermektedir. Bu projelerin çoğu, islamcı eğilimleri önlemek amacı ile yapılan çalışmalara Müslümanları da dahil etmektedir. Teröre karşı Hollanda da uygulanan kampanya ile hedeflenen, gizliden gizliye İslamı bir düşman olarak göstermeksizin terörün içerdiği tehlikeler hakkında halkı bilinçlendirmek ve halkta devletin aldığı tedbirler ve diyalog süreci hakkında dikkat ve güven oluşturmaktır. 15

17 Burada tanıttığımız Hollanda da uygulanan önleyici projeler, örnek olarak alınmalıdır: islamcılığa karşı bir internet sayfası gibi islamcı radikalleşmeyi önleyici projeler veya terör ve radikalleşmeye karşı olan ve barış içinde birlikte yaşamayı destekleyen kampanyalar Almanya da da saydamlığın artmasını sağlayabilir ve islamcı girişimlerin tohumlarının verimli toprağa düşmesini, özellikle gençlerin radikalleşmesini önleyebilir. Bu kampanyalar için yapılan çalışmalara Müslüman örgütleri ve Müslüman kişiler de dahil edilmeli, bu Alman İslam Konferansı (DIK) bağlamında da yapılmalıdır. Konuşma Grubu na katılan dernek ve birlikler, cemaatlere aşırılığa karşı bağışıklık kazandırmanın hayatî önem taşıdığını vurgulamıştır. Bu bağlamda devletin, sürdürülebilen ve daha etkin tedbir mahiyetindeki çalışmalarla mevcut veya yeni oluşturulan (örn. internet forumları, Müslümanlar tarafından hazırlanan ve Müslümanlara hitap eden gençlik sayfaları) olanakların nasıl teşvik edilebileceği konusunu incelemesi gerekmektedir. 4. İslam eğitim çalışmaları üzerinde islamcı etkiler ve bununla ilgili radikalleşme faktörlerine dair varılan sonuçlar Müslüman eğitim çalışmaları çerçevesinde sunulan bazı konular, islamcı bir dünya görüşü aktarmaktadır. Bunun örnekleri: Gerçeğin sadece İslam da bulunduğunun ileri sürülmesi ve diğer din ve kültürlerin aşağılanması, İslam ın tek geçerli siyasî ve toplumsal düzen olduğunun propaganda edilmesi 1, Batı dünyasının, hıristiyanlığın veya yahudilerin düşman olarak gösterilmesi Mücahidlerin aşırı ve terör açısından örnek olarak alınması olarak sıralanabilir. İslamcı eğitim çalışmaları ile terör saldırılarının arasında doğrudan tek nedenli bir bağlantı bulunmamaktadır. Ancak eğitimde islamcı eğilimlerin aktarılması, radikalleşmeye neden olabilir ve siyasi veya dinî nedenlerle uygulanan şiddetin desteklenmesini propaganda etmese dahi entegrasyona manî olarak islamcı paralel toplumların oluşmasına yol açabilir ve siyasî aşırılığa götüren bir radikalleşmeyi destekleyebilir. 1 Bu, anayasa nın öngördüğü çoğulcu demokrasi ile bağdaşamaz. 16

18 Bu tür islamcı etkilere karşı kendini belirgin bir şekilde sınırlamak ve islamcı gruplarla eleştirel bir tartışma yapılmasını aktif desteklemek de Müslüman eğitim ve okul kurumlarının görevleri dahilindedir. Bu kurumların uyguladığı dersler ve erişmeyi hedefledikleri eğitim içerikleri özgürlükçü demokratik temel düzenin güçlenmesine ve gelişmesine katkıda bulunmalıdır. Bu yönde başlatılan faaliyetlere devam edilmeli ve kapsamı genişletilmelidir. İslam dernek ve birlikleri ve eğitim kuruluşları bu süreci özellikle hedef gruplar, eğitim malzemeleri ve öğretmenlerin yetisi açısından- saydamlık sağlayarak desteklemelidir. Dernek ve birlikler kendi mekân ve kuruluşlarında temin edilebilen islamcı yayınlara karşı aktif girişimde bulunacaktır; bu özellikle güvenlik mercileri, bilim, medya ve sivil toplum örgütleri tarafından bu vak alara işaret edildiği durumlar için geçerlidir. İslamcı yayınların anayasaya aykırı içeriğinin tartışılarak aydınlığa çıkarılması ve bu konuda bilgilendirmek de bu çalışmalara dahil olarak görülmektedir. Müslüman eğitim kuruluşlarında bu yaklaşımın proaktif bir şekilde yaygınlaştırılması öngörülmüştür. Devlet okulları ve diğer eğitim kuruluşlarının (örn. Federal Siyaset Eğitimi Merkezi) mentörlük üstlenmesi gibi camiler ve müslüman eğitim kuruluşları ile yapılan işbirlikleri, eğitim hedefleri konusunda bir bilgi alışverişinin gerçekleşmesine katkıda bulunarak özgürlükçü demokratik temel düzeni gerçekleştiren içerik ve savunan tez örneklerinin aktarılmasını sağlayabilir. 17

Almanya daki slam Konferans ve Federal Alman Hükümetinin Entegrasyon Politikas

Almanya daki slam Konferans ve Federal Alman Hükümetinin Entegrasyon Politikas Almanya daki slam Konferans ve Federal Alman Hükümetinin Entegrasyon Politikas Ali Aslan Almanya son on yıllarda her şeyden önce Müslüman ağırlıklı devletlerden gelen göçmenler yoluyla dini ve kültürel

Detaylı

Herkes katılabilsin diye... Mahalle sakinlerinin katılımını sağlamanın yolları ve geniş katılımı sağlamanın temel kuralları için tavsiyeler

Herkes katılabilsin diye... Mahalle sakinlerinin katılımını sağlamanın yolları ve geniş katılımı sağlamanın temel kuralları için tavsiyeler Herkes katılabilsin diye... Mahalle sakinlerinin katılımını sağlamanın yolları ve geniş katılımı sağlamanın temel kuralları için tavsiyeler Prof. Dr. Reiner Staubach ve Tülin Kabis-Staubach (Planerladen

Detaylı

Berlin Katılım gelişmesinin durumu ve perspektifler

Berlin Katılım gelişmesinin durumu ve perspektifler Berlin Katılım gelişmesinin durumu ve perspektifler Hella Dunger-Löper Staatssekretärin für Bauen und Wohnen 1 Katılım (Latince: Katılım). Genel olarak: Katılım, vatandaşların ortak (siyasi) sorunların

Detaylı

Tarabya Konferansı. Alman-Türk İşbirliği Konusu olarak İslam ve Avrupa

Tarabya Konferansı. Alman-Türk İşbirliği Konusu olarak İslam ve Avrupa Tarabya Konferansı Alman-Türk İşbirliği Konusu olarak İslam ve Avrupa Almanya nın Ankara Büyükelçiliği 2002 yılından beri, İstanbul/Tarabya daki Alman-Türk Diyaloğu Evi nde Alman-Türk İşbirliği konusu

Detaylı

ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 5-

ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 5- ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 5- Değerlendirme Raporu Doğrudan ve Temsili Demokrasi Merkezi ve Yerel Yönetimler Şeffaflık www.tkmm.net 1 2 ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ (Halk konuşuyor, TBMM dinliyor) Türkiye

Detaylı

Ulusal Entegrasyon Plani: Ulusal Entegrasyon Entegrasyon siyasetinin motoru Plani: Entegrasyon siyasetinin motoru Ulusal Entegrasyon Plani:

Ulusal Entegrasyon Plani: Ulusal Entegrasyon Entegrasyon siyasetinin motoru Plani: Entegrasyon siyasetinin motoru Ulusal Entegrasyon Plani: Ulusal Entegrasyon Plani: Entegrasyon Ulusal Entegrasyoun siyasetinin Plani motoru Ulusal Entegrasyon Entegrasyon siyasetinin motoru Plani: Entegrasyon siyasetinin motoru Ulusal Entegrasyon Plani: Stand

Detaylı

Daimler grubunda sosyal sorumluluk ile ilkeler. Daimler sosyal sorumluluğunun bilincinde olup Küresel Anlaşma (Global Compact) için baz

Daimler grubunda sosyal sorumluluk ile ilkeler. Daimler sosyal sorumluluğunun bilincinde olup Küresel Anlaşma (Global Compact) için baz 2 Daimler grubunda sosyal sorumluluk ile ilkeler Giriş Daimler sosyal sorumluluğunun bilincinde olup Küresel Anlaşma (Global Compact) için baz oluşturan 10 ilkeye bağlıdır. Bu ortak hedeflerin gerçekleştirilmesi

Detaylı

Alman İslam Konferansı. Gençlerle Önleyici Çalışma Çalışma Grubunun Çalışmaları Hakkında Ara Rapor

Alman İslam Konferansı. Gençlerle Önleyici Çalışma Çalışma Grubunun Çalışmaları Hakkında Ara Rapor Alman İslam Konferansı Gençlerle Önleyici Çalışma Çalışma Grubunun Çalışmaları Hakkında Ara Rapor AİK nın genel kurul toplantısı için taslak 19 Nisan 2012 Berlin 1. Önsöz Aşırılığın, radikalleşmenin ve

Detaylı

BSCI denetleme sürecine dahil edilecek İş Ortakları (Üreticiler) için Uygulama Koşulları 1

BSCI denetleme sürecine dahil edilecek İş Ortakları (Üreticiler) için Uygulama Koşulları 1 BSCI denetleme sürecine dahil edilecek İş Ortakları (Üreticiler) için Uygulama Koşulları 1 I. Giriş Bu belge kapsamında "Üreticiler", BSCI Katılımcısı nın tedarik zincirinde ürün (yiyecek olan ya da olmayan)

Detaylı

Almanya daki slam Konferans - Müslümanlar n Durumu ve Uyumlar

Almanya daki slam Konferans - Müslümanlar n Durumu ve Uyumlar Almanya daki slam Konferans - Müslümanlar n Durumu ve Uyumlar Bülent Arslan Konuşmamda dört aşamalı bir yol izleyeceğim. Önce sizlere Almanya İslam konferansı hakkında bilgiler vereceğim, daha sonra ikinci

Detaylı

Seçim süreci hakkında sorular ve cevaplar

Seçim süreci hakkında sorular ve cevaplar Hamburg Uyum Meclisi Genel bilgiler Seçim süreci hakkında sorular ve cevaplar 1. Uyum Meclisi ne için gereklidir? Entegrasyon; örneğin politika, ekonomi, iş piyasası, eğitim, sosyal işler, kültür, din,

Detaylı

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Bu bildiri UNESCO Genel Konferansı nın 35. oturumunda onaylanmıştır. IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Çok Kültürlü Kütüphane Hizmetleri: Kültürler Arasında İletişime Açılan Kapı İçinde yaşadığımız

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI Sayın Katılımcılar, değerli basın mensupları Avrupa Konseyi

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

Anna Lindh Vakfı Türkiye Ağı Toplantısı

Anna Lindh Vakfı Türkiye Ağı Toplantısı Anna Lindh Vakfı Türkiye Ağı Toplantısı 12 Haziran 2014 http://annalindhturkey.net annalindhfoundation.org Toplantı Gündemi Tanışma ALV Nedir? Neler Yapıyor? İyi Örnekler ALV Türkiye ağı ve STEP 6 Faaliyetleri

Detaylı

Bu yüzden de Akdeniz coğrafyasına günümüz dünya medeniyetinin doğduğu yer de denebilir.

Bu yüzden de Akdeniz coğrafyasına günümüz dünya medeniyetinin doğduğu yer de denebilir. Sevgili Meslektaşlarım, Kıymetli Katılımcılar, Bayanlar ve Baylar, Akdeniz bölgesi coğrafyası tarih boyunca insanlığın sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine en çok katkı sağlayan coğrafyalardan biri

Detaylı

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası FĐNANSAL EĞĐTĐM VE FĐNANSAL FARKINDALIK: ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Durmuş YILMAZ Başkan Mart 2011 Đstanbul Sayın Bakanım, Saygıdeğer Katılımcılar, Değerli Konuklar

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI Berna ERKAN Sunuş ASOSAI (Asya Sayıştayları Birliği) ve

Detaylı

UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ

UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ Genel Konferansın 20. Oturumunda benimsenmiştir. (*) Giriş Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu nun amacının UNESCO Kuruluş Sözleşmesi tarafından belirlendiği

Detaylı

KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ

KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ Doç. Dr. O. Can ÜNVER 15 Nisan 2017 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ KAMU DİPLOMASİSİ SERTİFİKA PROGRAMI İletişim Nedir? İletişim, bireyler, insan grupları,

Detaylı

Namus adına kadınlara ve kızlara karşı işlenen suçların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışma

Namus adına kadınlara ve kızlara karşı işlenen suçların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışma Elli-dokuzuncu Oturum Üçüncü Komite Gündem maddesi 98 Kadınların Konumunun Geliştirilmesi Almanya, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Brezilya, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı,

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 4. SINIF İNSAN HAKLARI, YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 4. SINIF İNSAN HAKLARI, YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EKİM 10-14 EKİM (4. ) EKİM 03-07 EKİM (3. ) ÜNİTE 1. İNSAN OLMAK EYLÜL 6-30 EYLÜL (. ) EYLÜL 19-3 EYLÜL (1. ) 016-017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU İLİŞKİLEN Y4.1.1. İnsan olmanın niteliklerini açıklar.

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ Ohsas 18001 Endüstrinin değişik dallarında faaliyet gösteren kuruluşların, faaliyet konularını yerine getirirken, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda da, faaliyet

Detaylı

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU 18-20 Haziran 2009 İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ 1 İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) üyesi 57 ülkeye yönelik düzenlenen İslam Ülkelerinde Mesleki ve Teknik Eğitim Kongresi 18-20 Haziran

Detaylı

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ 215 DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 25 Kasım 1981 tarihli ve 36/55 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara Proje Yönetiminde Y Temel Kavramlar Proje DöngD ngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve eve Yaklaşı şımı Deniz Gümüşel REC Türkiye 2007,Ankara TEMEL KAVRAMLAR Proje nedir? Proje Yönetimi nedir???? Proje Döngüsü

Detaylı

Çokkültürlü bir Avustralya için Erişim ve Eşitlik. İdari Özet Türkçe

Çokkültürlü bir Avustralya için Erişim ve Eşitlik. İdari Özet Türkçe Çokkültürlü bir Avustralya için Erişim ve Eşitlik İdari Özet Türkçe Avustralya Hükümet hizmetlerinin Avustralya nın kültür ve dil bakımından çeşitlilikler gösteren nüfusuna duyarlılığı üzerine bir araştırma

Detaylı

SURİYELİ KADIN ve KIZ ÇOCUKLARI İÇİN GÜVENLİ ALANLAR PROJESİ Merkezlerimize ve etkinliklerimize ilişkin bazı fotoğraflar

SURİYELİ KADIN ve KIZ ÇOCUKLARI İÇİN GÜVENLİ ALANLAR PROJESİ Merkezlerimize ve etkinliklerimize ilişkin bazı fotoğraflar SURİYELİ KADIN ve KIZ ÇOCUKLARI İÇİN GÜVENLİ ALANLAR PROJESİ Merkezlerimize ve etkinliklerimize ilişkin bazı fotoğraflar 1 2 3 4 5 PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTIRILEN ETKINLIKLER ÇOCUK YAŞTA EVLİLİKLER PANELİ

Detaylı

6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Bu bölümde araştırma bulgularının değerlendirilmesine yer verilecektir. Yerleşik yabancılara yönelik demografik verilerin ve ev sahibi ülkeye uyum aşamasında gereksinim

Detaylı

9. Ulusal Düzeyde Gürültüden Korunma Çalışmaları

9. Ulusal Düzeyde Gürültüden Korunma Çalışmaları 9. Ulusal Düzeyde Gürültüden Korunma Çalışmaları 9.1. Giriş Bölüm 2.1 de, ulusal gürültüden korunma politikası için bir toplu düşüncenin geliştirilmesinin arzu edilen bir şey olduğu vurgulanmıştır. 3.

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLETİŞİM STRATEJİSİ

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLETİŞİM STRATEJİSİ TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLETİŞİM STRATEJİSİ 1 AB İLETİŞİM STRATEJİSİ (ABİS) NEDİR? Türkiye - AB müzakere sürecinin üç ayağı: 1- Siyasi reformlar 2- AB yasal düzenlemelerinin kabul edilmesi ve uygulanması

Detaylı

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK?

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? Dünyada mal ve hizmet hareketlerinin uluslararası dolaşımına ve üretimin uluslararasılaşmasına imkan veren düzenlemeler (Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası

Detaylı

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi Sivil Yaşam Derneği 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi GİRİŞ Sivil Yaşam Derneği 21-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Konya da 4. Ulusal Gençlik Zirvesi ni düzenlemiştir. Zirve Sürdürülebilir Kalkınma

Detaylı

4. İslam İşbirliği Teşkilatı ( İİT ) Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Forumu

4. İslam İşbirliği Teşkilatı ( İİT ) Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Forumu BAŞKANIN SONUÇ DEKLARASYONU ( TASLAK ) 4. İslam İşbirliği Teşkilatı ( İİT ) Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Forumu Ana teması: İslam İşbirliği Teşkilatı Ülkeleri Arasında Ekonomik Entegrasyon: Beklentiler

Detaylı

Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi

Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi 1 Giriş Bu özet raporda, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından Antalya Valiliği ile birlikte Mart-Nisan-Mayıs 213

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

Demokrat Bireyden Demokratik Topluma

Demokrat Bireyden Demokratik Topluma Şubat 2015 Demokrat Bireyden Demokratik Topluma CÜNEYT TANDOĞAN Demokrat Bireyden Demokratik Topluma Cüneyt Tandoğan Demokratikleşme ve İyi Yönetişim Merkezi İstanbul Enstitüsü İstanbul Enstitüsü toplumsal,

Detaylı

Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi

Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi Barış sosyal birlik beraberlik kültürler arası diyalog katılım

Detaylı

6. İSLAM ÜLKELERİ DÜŞÜNCE KURULUŞLARI FORUMU

6. İSLAM ÜLKELERİ DÜŞÜNCE KURULUŞLARI FORUMU STRATEJİK VİZYON BELGESİ ( TASLAK ) 6. İSLAM ÜLKELERİ DÜŞÜNCE KURULUŞLARI FORUMU İslam Ülkelerinde Çok Boyutlu Güvenlik İnşası ( 06-08 Mart 2015, Serena Hotel - İslamabad ) Güvenlik kavramı durağan değildir.

Detaylı

ŞEFFAFLIK VE ETİK KÜLTÜRÜN GELİŞTİRİLMESİ

ŞEFFAFLIK VE ETİK KÜLTÜRÜN GELİŞTİRİLMESİ ŞEFFAFLIK VE ETİK KÜLTÜRÜN GELİŞTİRİLMESİ Doç.Dr. Uğur ÖMÜRGÖNÜLŞEN omur@hacettepe.edu.tr Hacettepe Universitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 1 Şeffaflık Şeffaflık, en basit anlamıyla, devletin

Detaylı

ZDH Hizmet Sunumu & Mesleki Eğitim Programı

ZDH Hizmet Sunumu & Mesleki Eğitim Programı ZDH Hizmet Sunumu & Mesleki Eğitim Programı İçindekiler 1 2 3 ZDH nin faaliyet ve işlevleri Zanaat sektöründe karar alma süreçleri Zanaatkârlara yönelik savunuculuk faaliyetleri 4 Hizmet sağlayıcı kurum

Detaylı

KADIN ve TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI BİRİMİ BİZ KİMİZ?

KADIN ve TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI BİRİMİ BİZ KİMİZ? KADIN ve TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI BİRİMİ BİZ KİMİZ? Aralık 2011 de kurulan Türk Psikologlar Derneği Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Birimi (TPD-KTCÇB),TPD bünyesinde düzenlenecek toplumsal

Detaylı

14.30-16.00: II. OTURUM GÖÇ KONULARINDA KAMU GÜVENİ İNŞA EDİLMESİ OTURUMU GENEL KONUŞMA NOTU

14.30-16.00: II. OTURUM GÖÇ KONULARINDA KAMU GÜVENİ İNŞA EDİLMESİ OTURUMU GENEL KONUŞMA NOTU 14.30-16.00: II. OTURUM GÖÇ KONULARINDA KAMU GÜVENİ İNŞA EDİLMESİ OTURUMU GENEL KONUŞMA NOTU 1 SAYIN BAKANLAR, KIYMETLİ TEMSİLCİLER; ÖNCELİKLE BURADA BULUNMAKTAN DUYDUĞUM MEMNUNİYETİ İFADE ETMEK İSTİYORUM.

Detaylı

hemşehri hukuku: Hemşehri hukuku: Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliye

hemşehri hukuku: Hemşehri hukuku: Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliye kent konseyi: Kent konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma

Detaylı

TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ. 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri

TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ. 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ Mehmet Uçum 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri a. Tartışmanın Arka Planı Ülkemizde, hükümet biçimi olarak başkanlık sistemi tartışması yeni

Detaylı

SONUÇ BİLDİRGESİ. Siber Güvenlik ve Felaket Yönetimi Teknoloji Platformu. 25 Nisan 2017 CVK Park Bosphorus Hotel

SONUÇ BİLDİRGESİ. Siber Güvenlik ve Felaket Yönetimi Teknoloji Platformu. 25 Nisan 2017 CVK Park Bosphorus Hotel Teknoloji Platformları, güncel Teknoloji konularının paylaşıldığı Etkinliği, BThaber Özel Dosyası ve Ek Yayını ile etkileşimli bir paylaşım platformudur. Siber Güvenlik ve Felaket Yönetimi Teknoloji Platformu

Detaylı

MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı. 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya

MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı. 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya 1 1) Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yerel ve Ulusal STK ların Kapasitesinin Güçlendirilmesi

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ TARAFINDAN AFET VE ACİL DURUMLAR İLE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARA AYRILAN BÜTÇEDEN YAPILACAK HARCAMALARA

Detaylı

Ermenistan, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Gürcistan, Moldova, Rusya, Türkiye ve Ukrayna da kamu sektöründe çalışan 20 genç yönetici adayına

Ermenistan, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Gürcistan, Moldova, Rusya, Türkiye ve Ukrayna da kamu sektöründe çalışan 20 genç yönetici adayına Duvarlarla bölünmüş bir Avrupa değil, ancak sınırlarının ayırıcı özelliğini bertaraf etmiş bir kıta sınırlar ötesi bir uzlaşma sağlayabilir. Richard von Weizsäcker, 1985 Robert Bosch Stiftung GmbH Heidehofstraße

Detaylı

GENÇLİK: BİR KELİMENİN TELAKKİSİ

GENÇLİK: BİR KELİMENİN TELAKKİSİ GENÇLİK: BİR KELİMENİN TELAKKİSİ Kasım, 2006 GENÇLİK: BİR KELİMENİN TELAKKİSİ Ne ekersen onu biçersin sözü; Türk toplumunun sosyal yaşantısında yerleşik bir hüviyet kazanan tümce biçiminde tezahür etmiştir.

Detaylı

Devam Eden Çatışma Şartları Altında Geçiş Dönemi Adaleti: Mekanizmalar, Dünya Deneyimi ve Türkiye 30 Eylül - 2 Ekim Armada Hotel - İstanbul

Devam Eden Çatışma Şartları Altında Geçiş Dönemi Adaleti: Mekanizmalar, Dünya Deneyimi ve Türkiye 30 Eylül - 2 Ekim Armada Hotel - İstanbul Devam Eden Çatışma Şartları Altında Geçiş Dönemi Adaleti: Mekanizmalar, Dünya Deneyimi ve Türkiye 30 Eylül - 2 Ekim Armada Hotel - İstanbul Uluslararası terminolojide geçiş dönemi adaleti tanımı hem otoriter

Detaylı

(DRAFT COPY) DEMOKRATİK TEPKİLER REHBERİ

(DRAFT COPY) DEMOKRATİK TEPKİLER REHBERİ (DRAFT COPY) DEMOKRATİK TEPKİLER REHBERİ Rev. No: 1.0 Tarih :Haz., 1991 Rev. No: 2.0 Tarih :Tem., 1991 Rev. No: 3.0 Tarih :Mar., 1999 Rev. No: 4.0 Tarih : Haz., 2010 BEYAZ NOKTA POLİTİKA DOKÜMANLARI DİZİSİ

Detaylı

İnsanı insan yapan değerlere odaklanılmalıdır. İnsan olmak nedir? sorusuna cevap aranmalıdır.

İnsanı insan yapan değerlere odaklanılmalıdır. İnsan olmak nedir? sorusuna cevap aranmalıdır. 4. EKİM 3. 2. EYLÜL-EKİM 1. YARIMBAĞ İLKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4-B. SINIFI İNSAN HAKLARI, YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI I.ÜNİTE: İNSAN OLMAK 1.1. İnsan olmanın

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. 17 Ocak 2013 Bartın

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. 17 Ocak 2013 Bartın Valiliklerde AB İşleri İçin ç Kapasite Oluşturulması Projesi Tanıtım Toplantısı 17 Ocak 2013 Bartın SUNUMUN İÇERİĞİ 1. SEI Nedir? 2. Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Hakkında

Detaylı

STÖ Ağları/Platformlar için Açık Çağrı: Stratejik İletişim Kapasite Geliştirme Eğitim Programı. Arka Plan. Program Hakkında

STÖ Ağları/Platformlar için Açık Çağrı: Stratejik İletişim Kapasite Geliştirme Eğitim Programı. Arka Plan. Program Hakkında TACSO Sivil Toplum Kuruluşları için Teknik Destek - 2 (TACSO 2) AB IPA Ülkeleri; EuropeAid/133642/C/SER/Multi STÖ Ağları/Platformlar için Açık Çağrı: Stratejik İletişim Kapasite Geliştirme Eğitim Programı

Detaylı

Daima eşit fırsatlar. 2014 ırkçılığa karşı konu yılı. Federal Hükümetin Ayrımcılıkla Mücadele Ofisi

Daima eşit fırsatlar. 2014 ırkçılığa karşı konu yılı. Federal Hükümetin Ayrımcılıkla Mücadele Ofisi Daima eşit fırsatlar. 2014 ırkçılığa karşı konu yılı Federal Hükümetin Ayrımcılıkla Mücadele Ofisi Irkçılık hepimizi ilgilendiriyor Ev yok, iş teklifi yok, sokakta hakaretler: Ayrımcılıkla ırkçılığın birçok

Detaylı

Duyuru: Çocukların ilk dillerine destek, eğitim kurumlarının temel bir görevidir

Duyuru: Çocukların ilk dillerine destek, eğitim kurumlarının temel bir görevidir Duyuru: Çocukların ilk dillerine destek, eğitim kurumlarının temel bir görevidir Neden böyle bir duyuru?. Dil çesitliliği toplumsal bir gerçeklik. Bütün çocukların buna katılma ve bundan yararlanabilme

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U)

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) KISA ÖZET

Detaylı

Sayın Komiser, Saygıdeğer Bakanlar, Hanımefendiler, Beyefendiler,

Sayın Komiser, Saygıdeğer Bakanlar, Hanımefendiler, Beyefendiler, ÇOCUKLARIN İNTERNET ORTAMINDA CİNSEL İSTİSMARINA KARŞI GLOBAL İTTİFAK AÇILIŞ KONFERANSI 5 Aralık 2012- Brüksel ADALET BAKANI SAYIN SADULLAH ERGİN İN KONUŞMA METNİ Sayın Komiser, Saygıdeğer Bakanlar, Hanımefendiler,

Detaylı

DİASPORA - 13 Mayıs

DİASPORA - 13 Mayıs DİASPORA - 13 Mayıs 2015 - Sayın Başkonsoloslar, Daimi Temsilciliklerimizin değerli mensupları, ABD de yerleşik Diasporalarımızın kıymetli temsilcileri, Bugün burada ilk kez ABD de yaşayan diaspora temsilcilerimizle

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

KENTSEL TASARIM ve KATILIM

KENTSEL TASARIM ve KATILIM KENTSEL TASARIM ve KATILIM Kentsel Tasarım Kamusal Mekan Kamusal Mekan Olarak Yeşil Alan Katılım OET Ya sonra? Kentsel Tasarım Kentsel tasarım, çağdaş yaşama hizmet eden yapılar ve kamusal mekan arasında

Detaylı

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Ankara, 15 Şubat 2017

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Ankara, 15 Şubat 2017 Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Ankara, 15 Şubat 2017 Türkiye Cumhuriyeti nin Ulusal Sera Gazı Envanteri Sisteminin Güçlendirilmesi ve İyileştirilmesi:

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Amaç MADDE 1 KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun

Detaylı

Yeni Anayasa Nasıl Olmalı, Nasıl Yapılmalı?

Yeni Anayasa Nasıl Olmalı, Nasıl Yapılmalı? tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Yeni Anayasa Nasıl Olmalı, Nasıl Yapılmalı? 12 Aralık 2011, Ankara Slide 2 Çerçeve TEPAV nedir? Yeni anayasa neden önemlidir? Yeni anayasa sürecinin ana

Detaylı

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU I- OCAK- HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal

Detaylı

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi KATILIMCI DEMOKRASİDE YEREL YÖNETİM-STK İŞBİRLİĞİ 1. TOPLANTI

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi KATILIMCI DEMOKRASİDE YEREL YÖNETİM-STK İŞBİRLİĞİ 1. TOPLANTI Sivil Toplum Geliştirme Merkezi KATILIMCI DEMOKRASİDE YEREL YÖNETİM-STK İŞBİRLİĞİ 1. TOPLANTI 25-26 Kasım 2005, İstanbul Sivil Toplumun Geliştirilmesi İçin Örgütlenme Özgürlüğünün Güçlendirilmesi Projesi,

Detaylı

ORMANCILIK POLİTİKASI AMAÇ VE ARAÇLARI

ORMANCILIK POLİTİKASI AMAÇ VE ARAÇLARI ORMANCILIK POLİTİKASI AMAÇ VE ARAÇLARI ORMANCILIK POLİTİKASI AMAÇLARI Politikalar, hükümet, birey ya da kurumların herhangi bir alanda izlediği ve belli bir amaç taşıyan bir amaç taşıyan yol ve yöntemler

Detaylı

BACIM - Ağırlıklı olarak Türkiye kökenli göçmen kadınlar için buluşma ve danışmanlık merkezi

BACIM - Ağırlıklı olarak Türkiye kökenli göçmen kadınlar için buluşma ve danışmanlık merkezi Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Berlin-City e. V. BACIM - Ağırlıklı olarak Türkiye kökenli göçmen kadınlar için buluşma ve danışmanlık merkezi BACIM projesinin tanıtımı BACIM Berlin-City ev Alman Kızıl

Detaylı

Prof. Dr. Heinrich de Wall /Çalışma Grubu 2 (DIK) Alt Çalışma Grubu Ek 2

Prof. Dr. Heinrich de Wall /Çalışma Grubu 2 (DIK) Alt Çalışma Grubu Ek 2 Prof. Dr. Heinrich de Wall /Çalışma Grubu 2 (DIK) Alt Çalışma Grubu Ek 2 Hazırlama Tarihi: 20.02.08 İslam din dersinin anayasal çerçeve koşulları I. Görev tanımlaması Genel Kurul un 2 Mayıs 2007 tarihli

Detaylı

FEF LİSANS PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

FEF LİSANS PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ FEN, EDEBİYAT, FEN - EDEBİYAT, DİL VE TARİH - COĞRAFYA FAKÜLTELERİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ FEF LİSANS PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ FEDEK FEN, EDEBİYAT, FEN-EDEBİYAT,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sunuş... 1. Konu... 2. Proje Koordinatörü ve Uygulayıcı Kurum... 2. Tarih ve Yer... 2. Amaç ve Hedefler... 3. Katılımcılar...

İÇİNDEKİLER. Sunuş... 1. Konu... 2. Proje Koordinatörü ve Uygulayıcı Kurum... 2. Tarih ve Yer... 2. Amaç ve Hedefler... 3. Katılımcılar... İÇİNDEKİLER Sunuş... 1 Konu... 2 Proje Koordinatörü ve Uygulayıcı Kurum... 2 Tarih ve Yer... 2 Amaç ve Hedefler... 3 Katılımcılar... 3 Yöntem... 3 Kapsam... 4 Projede Görevli Personel... 5 SUNUŞ 21. Yüzyıl

Detaylı

ARBEIT & LEBEN ggmbh. Sürekli gelişen iş ve yaşam dünyanızdaki yolculuğunuzda sizlere eşlik ediyor ve destek oluyoruz. - 3 -

ARBEIT & LEBEN ggmbh. Sürekli gelişen iş ve yaşam dünyanızdaki yolculuğunuzda sizlere eşlik ediyor ve destek oluyoruz. - 3 - ARBEIT & LEBEN ggmbh Sürekli gelişen iş ve yaşam dünyanızdaki yolculuğunuzda sizlere eşlik ediyor ve destek oluyoruz. - 3 - KURUM ARBEIT & LEBEN ggmbh 1973 senesinden beri Rheinland Pfalz Eyaleti Eğitim

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

BASIN AÇIKLAMASI: İnsan Hakları Ortak Platformunun TBMM de yeni Anayasa ile ilgili çalışmaları yürütecek olan Komisyonun işleyişine dair önerileri

BASIN AÇIKLAMASI: İnsan Hakları Ortak Platformunun TBMM de yeni Anayasa ile ilgili çalışmaları yürütecek olan Komisyonun işleyişine dair önerileri BASIN AÇIKLAMASI: İnsan Hakları Ortak Platformunun TBMM de yeni Anayasa ile ilgili çalışmaları yürütecek olan Komisyonun işleyişine dair önerileri 18.10.2011 Kamuoyunun da bildiği üzere, 19 Ekim 2011 tarihinde

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

İSO Kadın Sanayiciler Platformu 8 MART MANİFESTOSU

İSO Kadın Sanayiciler Platformu 8 MART MANİFESTOSU İSO Kadın Sanayiciler Platformu 8 MART MANİFESTOSU 1- Kadın istihdamı özendirilmeli Sorun: Gelişmiş ülkelerin çoğunda kadınların işgücüne katılım oranları yüzde 60-80 aralığında. Gelişmekte olan ülkelerde

Detaylı

Yazılım ve Uygulama Danışmanı Firma Seçim Desteği

Yazılım ve Uygulama Danışmanı Firma Seçim Desteği Yazılım ve Uygulama Danışmanı Firma Seçim Desteği Kapsamlı bir yazılım seçim metodolojisi, kurumsal hedeflerin belirlenmesiyle başlayan çok yönlü bir değerlendirme sürecini kapsar. İş süreçlerine, ihtiyaçlarına

Detaylı

İş Yeri Hakları Politikası

İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası Çalışanlarımızla olan ilişkilerimize değer veririz. İşimizin başarısı, küresel işletmemizdeki her bir çalışana bağlıdır. İş yerinde insan haklarının

Detaylı

Avrupa da Yerelleşen İslam

Avrupa da Yerelleşen İslam Avrupa da Yerelleşen İslam Doç. Dr. Ahmet Yükleyen Uluslararası İlişkiler Bölümü Ticari Bilimler Fakültesi İstanbul Ticaret Üniversitesi İçerik Medeniyetler Sorunsalı: İslam ve Avrupa uyumsuz mu? Özcü

Detaylı

IV. Uluslararası Türk-Asya Kongresi Sonuç Raporu

IV. Uluslararası Türk-Asya Kongresi Sonuç Raporu IV. Uluslararası Türk-Asya Kongresi Sonuç Raporu 1. IV. Uluslararası Türk - Asya Kongresi 27-29 Mayıs 2009 tarihleri arasında İstanbul da icra edilmiş ve son derece yapıcı ve samimi bir ortam içerisinde

Detaylı

Gönüllü Çağrısı! Tescil Merkezi Dizin Hizmeti (RDS) İncelemesi (eski adıyla WHOIS2)

Gönüllü Çağrısı! Tescil Merkezi Dizin Hizmeti (RDS) İncelemesi (eski adıyla WHOIS2) Gönüllü Çağrısı! Tescil Merkezi Dizin Hizmeti (RDS) İncelemesi (eski adıyla WHOIS2) Hoşgeldiniz! Tescil Merkezi Dizin Hizmeti veya RDS (önceden WHOIS) İncelemesinin ne hakkında olduğunu öğrenmekle ilgileniyor

Detaylı

EUMC Raporu nun Önemli Başlıkları Avrupa Birliği nde Müslümanlar: Ayrımcılık ve İslamofobi

EUMC Raporu nun Önemli Başlıkları Avrupa Birliği nde Müslümanlar: Ayrımcılık ve İslamofobi EUMC Raporu nun Önemli Başlıkları Avrupa Birliği nde Müslümanlar: Ayrımcılık ve İslamofobi Bu basın bülteninin tüm AB dillerine ek olarak Arapça ve Türkçe ye çevirileri bilgilendirme amacıyla yapılmıştır.

Detaylı

ETİK DEĞERLER VE DÜRÜSTLÜK

ETİK DEĞERLER VE DÜRÜSTLÜK Etik Kavramı ETİK DEĞERLER VE DÜRÜSTLÜK Etik kelimesi köken olarak Eski Yunan'a kadar gider. Etik evrensel olarak kabul gören kurallardır. Etik; doğruyla yanlışı, haklı ile haksızı, iyiyle kötüyü, adil

Detaylı

SPoD, Ruh Sağlığı Çalıştayının 5 incisini Düzenledi

SPoD, Ruh Sağlığı Çalıştayının 5 incisini Düzenledi SPoD, Ruh Sağlığı Çalıştayının 5 incisini Düzenledi Ruh sağlığı uzmanlarıyla beraber yürütülen 40 saatlik çalıştay programının, trans danışanlara yönelik beşinci ve son kısmı; 3 Kasım'da İstanbul Bilgi

Detaylı

Türkiye deki Olası Emisyon Ticareti için Yol Haritası

Türkiye deki Olası Emisyon Ticareti için Yol Haritası Türkiye deki Olası Emisyon Ticareti için Yol Haritası Türkiye için Yasal ve Kurumsal Altyapı Ozlem Dogerlioglu ozlem@dogerlihukuk.com On ETS tasarım adımına Kaynak: Piyasa Hazırlıklılığı Ortaklığı (PMR)

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345000000000506 Çokuluslu Şirket Stratejileri Dersin amacı, katılımcılarla çokuluslu şirketlerin küresel YÖNETİM 3+0+3 6 rekabetlerle üstünlük sağlayabilecekleri

Detaylı

Fark Ettikçe, Birlikte Güçleniyoruz...

Fark Ettikçe, Birlikte Güçleniyoruz... Kadın Örgütlerinin Engelli Kadınlarla İlgili Farkındalıklarının Arttırılması Projesi Fark Ettikçe, Birlikte Güçleniyoruz... Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı kapsamında desteklenen Kadın Örgütlerinin

Detaylı

2015 Sonrası Kalkınma Gündemi için Seçkin Kişiler Üst Düzey Paneli (HLP) Görev Tanım Belgesi

2015 Sonrası Kalkınma Gündemi için Seçkin Kişiler Üst Düzey Paneli (HLP) Görev Tanım Belgesi 2015 Sonrası Kalkınma Gündemi için Seçkin Kişiler Üst Düzey Paneli (HLP) Görev Tanım Belgesi 1. Seçkin Kişiler Üst Düzey Paneli (HLP) Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından oluşturulacak olup 2015

Detaylı

Türk Hava Kurumu Üniversitesi 2014

Türk Hava Kurumu Üniversitesi 2014 ECE-581E-Devlet ve e-dönüşüm Türk Hava Kurumu Üniversitesi 2014 BARIŞ ANKAY bankay@gmail.com ECE 581 1 Tanım Tarihçe Modeller ve Araçlar Uluslararası Eylemler Ulusal Eylemler ECE 581 2 E-katılım nedir?

Detaylı

Kiliseler ile yap lan Resmi Sözleflmeler ve her iki ülkede ibadet yerlerininin yap m

Kiliseler ile yap lan Resmi Sözleflmeler ve her iki ülkede ibadet yerlerininin yap m Kiliseler ile yap lan Resmi Sözleflmeler ve her iki ülkede ibadet yerlerininin yap m Rainer Korten 6 yıldan beri Türkiye de yaşama memnuniyetini tadiyorum ve sayıları yaklaşık 12-14000 i bulan, ana dili

Detaylı

Katılımcı Demokrasi STK ları Güçlendirme Önerileri

Katılımcı Demokrasi STK ları Güçlendirme Önerileri Katılımcı Demokrasi STK ları Güçlendirme Önerileri Ankara Çalıştayı 15 Kasım 2016 Kâr amacı gütmeyen Argüden Yönetişim Akademisi, faaliyetlerini Boğaziçi Üniversitesi Vakfı bünyesinde yürütmektedir. Argüden

Detaylı

Avrupa Yeşil Çevre Eğitimi Ağı: GREEEN

Avrupa Yeşil Çevre Eğitimi Ağı: GREEEN Avrupa Yeşil Çevre Eğitimi Ağı: GREEEN İklim değişikliği eğitimi, öğrencilerin küresel ısınmanın günümüzdeki etkileri üzerine düşünmelerine yardımcı olur ve gelecekte daha sürdürülebilir bir dünyaya sahip

Detaylı

NEDEN. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem

NEDEN. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem NEDEN Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem YERLi VE MiLLi BiR SiSTEM Türkiye, artık daha büyük. Dünyada söz söyleyen ülkeler arasında. Milletinin refahını artırmaya başladı. Dünyanın en büyük altyapı

Detaylı

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ Ünite 4 Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN Türkiye deki kamu politikası belgelerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Kamu politikası analizinde görüş alanında olması gereken politika belgeleri altı başlık altında

Detaylı

HABER BÜLTENİ /NİSAN 2015

HABER BÜLTENİ /NİSAN 2015 GERÇEKLEŞEN TEMAS,ZİYARET VE TOPLANTILAR ÜNİVERSİTELER İLE İLİŞKİLER & AVAN PROJE ÇALIŞMALARI İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ TARKEM, İzmir Tarih Projesi Havralar Alt Bölgesi ve Yakın Çevresinin Operasyon

Detaylı

AT 2017 TINA WIRNSBERGER, 5 ŞUB

AT 2017 TINA WIRNSBERGER, 5 ŞUB GRAZ.GRUENE.AT GRAZ IM DAHA İYİ TINA WIRNSBERGER, 5 ŞUBAT 2017 ÖNSÖZ Graz büyük sorunlarla karşı karşıya. Kent büyüyor ve değişiyor. Bu da beraberinde hem fırsatları hem de riskleri getirmekte olup kent

Detaylı

ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ

ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ ÇERÇEVE SUNU Gülçiçek ÖZKORKMAZ Başkanlık Baş Danışmanı Mukim Özel Temsilciler Direktörü ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI ve TÜRKİYE ÜZERİNE

Detaylı

TÜRKİYE - POLONYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - POLONYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 ( TASLAK STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - POLONYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Polonya İlişkileri; Fırsatlar ve Riskler ( 2016 ) Türkiye; 75 milyonluk nüfusu, gelişerek büyüyen

Detaylı