Dirsek displazisi belirlenen 10 köpekte klinik ve radyolojik değerlendirmeler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dirsek displazisi belirlenen 10 köpekte klinik ve radyolojik değerlendirmeler"

Transkript

1 Ankr Üniv Vet Fk Derg, 57, 25-31, 2010 Dirsek displzisi elirlenen 10 köpekte klinik ve rdyolojik değerlendirmeler Cenk YARDIMCI 1, M. Alper ÇETİNKAYA 2, Brış KÜRÜM 3 1 Ondokuz Myıs Üniversitesi, Veteriner Fkültesi, Cerrhi Anilim Dlı, Kurupelit, Smsun; 2 Hcettepe Üniversitesi Tıp Fkültesi Cerrhi Arştırm Merkezi, Sıhhıye, Ankr; 3 Kırıkkle Üniversitesi, Veteriner Fkültesi, Cerrhi Anilim Dlı, Kırıkkle. Özet: Çlışm mterylini, ön ekstremite topllığı şikyeti ile kliniğe getirilen ve dirsek displzisi elirlenen değişik ırk, yş ve cinsiyetteki 10 köpek oluşturdu. Klinik ve rdyolojik muyeneler sonucund displzinin tipi ve derecesi elirlendikten sonr 7 olgud şirurjikl sğltım, 3 olgud ise ilerlemiş oln osteortrite ğlı olrk semptomtik sğltım uygulndı. Sğltım girişimleri sonucund 4 olgud çok iyi, 4 olgud iyi, 2 olgud ise ort dereceli sonuçlr elde edildi. Sonuç olrk; dirsek displzisi elirlenen köpeklerde, kronik dejenertif lezyonlr şekillenmeden uygulnn şirurjikl sğltımın hstlığın prognozund önemli olduğu ve destekleyici medikl sğltımın d ktkı sğlycğı knısın vrıldı. Anhtr sözcükler: Dirsek displzisi, köpek, processus nconeus, processus coronoideus medilis Clinicl nd rdiologicl evlution of elow dysplsi in 10 dogs Summry: The study mteril ws composed of 10 dogs from vrious reed, ge nd sex rought to clinic with complint of forelim lmeness in which elow dysplsi ws found. After clinicl nd rdiologicl exmintions types nd the degrees of the dysplsi were identified. Seven of the cses were surgiclly interfered where only symptomtic tretment ws performed in three. After tretment process, results were excellent in 4, good in 4 nd moderte in 2 cses. As result it ws concluded tht; surgicl intervention performed efore the occurence of the chronic degenertive lesions ws found to e efficient for the prognosis nd supportive medicl tretment hs significnt role in relieving of clinicl symptoms. Key words: Dog, elow dysplsi, processus nconeus, processus coronoideus medilis. Giriş Dirsek displzisi; eklem uyumsuzluğun ğlı olrk trochle humeri nin, incisur trochleris trfındn çepeçevre srılmmsı sonucund oluşn intrrtiküler dejenertif lezyonlr verilen genel isimdir. Dirsek displzisi poligenik, herediter ve gelişimsel ir ortopedik hstlıktır. Eklem uyumsuzluğun ğlı olrk gelişen u dejenertif lezyonlr processus nconeus yrılmsı (ununited nconel process UAP), condylus humeri medile nin osteokondritis disseknsı (OCD) ve processus coronoideus medilis nin kırığıdır (frgmented medil coronoid process FMCP) (1, 2, 6, 8, 11, 12, 13, 18). Dirsek displzisi; ort ve iri ypılı köpek ırklrının 5 ylıktn üyük yvrulrınd, erkeklerde dişilere göre 2 3 kt fzl ir ornd gözlenir. Genellikle hstlığın süresine ğlı olrk hfif, ort, intermittns y d sğltım dirençli ir topllık söz konusudur. Klinik olrk; genç köpeklerde elirgin ir eklem efüzyonu ile lig. collterle medile düzeyinden uygulnn sınç ve ekstremiteye yptırıln ekstensiyond ğrı söz konusu iken, ergin köpeklerde; osteofitozis, krepitsyon, eklemin hreket sınırlrınd zlm ve ğrı gözlenir (12). Processus nconeus, hftlrd pofizi olduğu uln y kynr. Processus nconeus yrılmsı ess olrk rdioulnr uyumsuzluğ ğlı olrk gelişir ve 6-8. ydn sonr dirsek ekleminin düksiyond tutulduğu sürekli y d intermittns ir topllık ile krkterizedir. Ayrılm; processus nconeus un, uln ile oln ilişkisine göre üç dereceli olrk sınıflndırılır (13). Birinci derece yrılmd frgmentler rsı gevşeklik, ikinci derece yrılmlrd firilsyon, üçüncü derece yrılmlrd ise processus nconeus un uln dn ütünüyle yrıldığı ve serest prçnın sklerotik ir hl ldığı gözlenir. Köpek yvrulrınd gözlenen dirsek uyumsuzluğu; incisur semilunris in displzisine ve rdius y d uln nın epifiz plklrının premtür kpnmsın ğlı olrk eş zmnlı olmyn üyümesi sonucund şekillenir. En sık olrk etkilenen ölge uln nın distl epifiz plğıdır. Sğltımd erken dönemde uln y ypıln olik ir osteotomi cput rdii ve processus nconeus üzerindeki sıncı ortdn kldırdığı için sğltımd önemli yer tutr (13, 18). Processus coronoideus medilis, hftlrd zlden uc doğru kynr. Çeşitli nedenlere ğlı olrk

2 26 Cenk Yrdımcı - M. Alper Çetinky - Brış Kürüm rdius un uln y göre kıs kldığı durumlrd, processus coronoideus üzerine etkiyen şırı güç u prçnın frgmentsyonun neden olur (2). Plnr görüntülemede cput rdii nin, processus coronoideus medilis i gölgelemesinden dolyı, FCP nin stndrt rdyogrfilerde görüntülenmesi oldukç güçtür (6). Bunun için sintigrfi (3), ilgisyrlı tomogrfi (1,3) y d distomedilproksimolterl olik rdyogrfiler (7) önerilmektedir. Fkt sintigrfinin phlı olmsı, ilgisyrlı tomogrfinin ise genel nestezi gerektirmesi rdyogrfik teknikleri dh czip kılmktdır (8). Osteokondrozis; endokondrl ossifiksyondki ir proleme ğlı olrk eklem kıkırdğının lt tksının nekrozu ile krkterize ir hstlıktır. Diğer tip dirsek displzilerine ğlı olrk d oluşilir (12). Bu çlışmd; kliniğimizde krşılştığımız dirsek displzisi olgulrının klinik ve rdyolojik ulgulrı ile opertif ve medikl sğltım sonuçlrının ktrılmsı mçlndı. Mteryl ve Metot Çlışm mterylini; yıllrı rsınd Ankr Üniversitesi Veteriner Fkültesi Cerrhi Anilim Dlı, Ortopedi ve Trvmtoloji Bilim Dlı Kliniğine ön ekstremite topllığı şikyeti ile getirilip, ypıln klinik ve rdyogrfik muyeneler sonucund, dirsek displzisi tnısı konuln değişik ırk, yş ve cinsiyetteki 10 köpek oluşturdu. Olgulrın klinik muyeneleri ypıldıktn sonr her iki dirsek ekleminin de A/P (ntero-posterior), A/P 15 pronsyon (norml pozisyond ksil düzlemi dik olrk kesen rdius un nterior yüzüne el ile 15 lik içe rotsyon işlemi ypılmsı ile sğlnır) ile 90 ve 120 fleksiyondki M/L (medio-lterl) rdyogrfileri lındı (15, 16). Alınn rdyogrfilerde; dirsek eklemini oluşturn kemiklerdeki yüzey uyumu, olsı frgmentsyonlr ve dejenertif lezyonlr irdelenerek, sğltım seçeneği elirlendi. Dejenertif lezyonlrın ilerlediği üç olgud (olgu no: 3, 7, 8) sdece medikl sğltım uygulnırken, diğer olgulrd medikl ve opertif sğltım kominsyonu uygulndı. Bu olgulr non-steroid ntienflmtur (NSAI) olrk 2,2 mg/kg/bid dozund crprofen e ek olrk NSAI lrın mide mukozsı üzerindeki yn etkilerini engellemek mcıyl 3 mcg/kg/bid dozund misoprostol uygulmlrı ypıldı. Ayrıc kıkırdk lezyonlrın krşı kondroprotektif olrk orl glikozmin sülft ve kondroitin sülft uygulndı. Opertif sğltım uygulnn olgulrın (olgu no: 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10) genel nestezisi, xylzine HCl (3 4 mg/kg) premediksyonu sonrsınd uygulnn ketmin HCl (15 20 mg/kg) ile sğlndı. Processus nconeus dirsek eklemine ypıln lterl rtrotomi, processus coronoideus medilis ve medil condylus humeri ye ise medil rtrotomi ile yklşıldı. Serest frgmentlerin uzklştırılmsındn sonr eklem steril serum fizyolojik ile yıkndı ve rutin olrk kptıldı. Dirsek uyumsuzluğu ulunn iki olgud (olgu no:1, 2) ise uln nın proksiml 1/3 ünün cudl yüzünden proksimo-distl doğrultud olik ir osteotomi uygulndı. Postopertif dönemde tüm olgulr, sdece ensizyon httını kptck şekilde 4 7 gün süreli koruyucu ndj ek olrk, klvulonik sit ile güçlendirilmiş moksisilin enjeksiyonu 15 mg/kg/gün dozund, 5 gün süreyle uygulndı ve tüm olgulrd herhngi ir fikssyon tekniği uygulnmksızın ölge kptıldı. Periyodik olrk olgulrın 1., 2., 4. ve 12. hftlrd klinik ve rdyogrfik muyeneleri ypıldı. Bulgulr Olgulrın klinik muyenelerinde; hfif y d ort dereceli soğuk intermittns topllık ynınd, dirsek eklemine yptırıln fleksiyon ve ekstensiyon hreketlerinde ğrı, eklemin hreket sınırlrınd zlm, ilgili ekstremitede dış rotsyon ve tuer olecrni de değişik derecelerde ddüksiyon gözlendi. Rdyolojik muyeneler sonucund, ikisi erken dönem (olgu no: 1, 2) iri kronik (olgu no: 3) olmk üzere üç olgud dirsek eklemi uyumsuzluğu, ir olgud (olgu no: 4) III. UAP, ikisi kut (olgu no: 5, 6) üçü kronik (olgu no: 7, 8, 9) olmk üzere eş olgud FMCP ile ir olgud FMCP ile irlikte condylus humeri de OCD (olgu no: 10) tespit edildi. Akut dönemdeki olgulrd (olgu no: 1, 2, 5, 6) sdece displziyle ilişkili rdyolojik ulgulr gözlenirken, dejenertif lezyonlrın ilerlediği kronik olgulrd (olgu no: 3, 7, 8, 9) displzi ulgulrın ek olrk ilerlemiş osteortritis ulgulrı gözlendi (Şekil 1., ). Olgulrdn eşinin (olgu no: 4, 5, 6, 7, 9) iri ypılı köpekler olduğu ve lezyonlrın trvmtik nedenlere ğlı olrk oluştuğu elirlendi. Anmnezde, diyete ek olrk dışrıdn klsiyum tkviyesinin ypıldığı öğrenilip, rdius/uln nın senkronize üyümesine ğlı olrk dirsek uyumsuzluğu tespit edilen iki olgunun (olgu no: 1, 2) klinik muyenesinde, dirsek eklemi düzeyinde vrus, crpl eklem düzeyinde ise vlgus deformitesi gözlendi (Şekil 2., ). Her iki olguy d ynı senst ilterl dinmik unlr osteotomi uygulndı (Şekil 2. c). Dirsek uyumsuzluğu ile eklemin hreket sınırlrınd iyileşme kydedilmesine rğmen preopertif dönemde oluşn ekstremite deformsyonlrın ğlı olrk şekillenen nguler deformite düzeltilemedi. Unilterl III. UAP tespit edilen ir olgud (olgu no: 4) processus nconeus un uln dn ütünüyle yrıldığı ve ekleme yptırıln fleksiyon ve ekstensiyond krepitsyon elirlendi (Şekil 3. ). Rdyolojik muyenede processus nconeus ile olecrnon rsındki ölgede hfif dereceli osteofitozis gözlendi. Serest prçnın uzklştırılmsındn sonr trochle humeri nin kıkırdk yüzeyi kontrol edildi. Olgunun postopertif dönemde ilgili

3 Ankr Üniv Vet Fk Derg, 57, Şekil 1.. İlerlemiş osteortrite ğlı olrk incisur trochleris te eklem sınırlrının kyolmsı (eyz ok) ve condylus humeri de peritrochler osteofitozis ile rdio-humerl uyumsuzluk(srı ok), (olgu no: 3).. Cput rdii, processus coronoideus (srı ok) ve condylus humeri düzeyinde (eyz) kronik dejenertif eklem hstlığın ğlı perirtiküler osteofitozis (olgu no: 9). Figure 1.. Dispper in the joint mrgins of incisur trochleris due to osteorthritis (white rrow) nd peritrochler osteophytosis of the humerl condyle with rdio-humerl incongruity (yellow rrow), (cse no: 3).. Perirticulr osteophytosis of the rdil hed, coronoid process (yellow rrow) nd humerl condyle (white rrow) due to chronic degenertive joint disese (cse no: 9). c Şekil 2.. Anteroposterior pozisyond dirsek eklemindeki uyumsuzluk (oklr).. Büyüme plklrındki (oklr) senkronizsyonun mediolterl pozisyondki görünümü. c. Dinmik ulnr osteotomiden (eyz ok) sonr humero-rdil eklemdeki gevşeme (srı ok) (olgu no: 1). Figure 2.. Elow incongruity on the nteroposterior positioning (rrows).. Asynchroniztion of the growth pltes (rrows) on mediolterl positioning. c. Relxtion t the humero-rdil joint (yellow rrow) fter dynmic unlr osteotomy (white rrow) (cse no: 1).

4 28 Cenk Yrdımcı - M. Alper Çetinky - Brış Kürüm Şekil 3.. III. processus nconeus yrılmsı (ok), (olgu no: 4).. Postopertif 12. yd, yrılm httınd miniml düzeyde osteofitozis (ok) Figure 3.. Grde III ununited nconel process (rrow), (cse no: 4).. Miniml osteophytosis t the seprtion line t 12 th month postopertively (rrow). Şekil 4.. Kronik processus coronoideus kırığın ğlı perirtiküler osteofitozis (eyz oklr), (olgu no: 9).. 15 pronsyondki nteroposterior pozisyond processus coronoideus kırığının görünümü (ok), (olgu no:9). Figure 4.. Perirticulr osteophytosis due to chronic frgmented medil coronoid process (white rrows), (cse no: 9).. Exposition of the frgmented medil coronoid process t nteroposterior 15 prontion position (rrow), (cse no: 9).

5 Ankr Üniv Vet Fk Derg, 57, Tlo 1. Çlışm mterylini oluşturn olgulr it preopertif ve postopertif ulgulr. Tle 1. Preopertive nd postopertive findings of the cses constituting the mteril of the study. Olgu no Irk, yş, cinsiyet, eden ğırlığı Kngl, 4 A, E, 13 kg Kngl, 4 A, D, 10 kg Mix, 15 Y, E, 30 kg Kngl, 8 A, E, 60 kg Rottweiler, 10 A, E, 38 kg Rottweiler, 6 A, E, 27 kg Rottweiler, 4 Y, E, 40 kg Cocker Spniel, 10 Y, E, 14 kg Collie,7 Y, E, 27 kg Mix, 2 Y, E, 17 kg Etiyoloji Rdius / uln d senkronize üyüme Rdius / uln d senkronize üyüme Bilinmiyor Displzi tipi Bilterl dirsek uyumsuzluğu Bilterl dirsek uyumsuzluğu Unilterl kronik dirsek uyumsuzluğu OA skoru Trvmtik Unilterl, III UAP + Trvmtik Unilterl FMCP + Trvmtik Unilterl FMCP + Trvmtik (1 yıl önce trfik kzsı geçirmiş) Trvmtik Bilinmiyor ( 6 ydır topllık şikyeti vr) Trvmtik (2 y önce yüksekten düşmüş) Kronik unilterl FMCP Kronik unilterl FMCP Kronik unilterl FMCP Unilterl FMCP + Medil condylus humeri de OCD Sğltım - Bilterl DUO, MS - Bilterl DUO, MS ++ MS Proc. nconeus un med. in med. in ++ MS +++ MS med. in med. in ve OCD ın Sonuç Ort (ileri dereceli ngulsyon) İyi (ort dereceli ngulsyon) İyi (soğuk intermittns topllık) İyi (soğuk intermittns topllık Ort (soğuk intermittns topllık) A: ylık, Y: yşlı, E: erkek, D: dişi, UAP: processus nconeus yrılmsı, FMCP: processus coronoideus medilis kırığı, OCD: osteokondritis dissekns, DUO: dinmik ulnr osteotomi, MS: medikl sğltım, OA: osteortrit İyi ekstremitesini fonksiyonel olrk kullndığı gözlendi. Postopertif 12. yd ypıln muyenelerde, ilgili ekstremitenin hem fleksiyon hem de ekstensiyond ğrısız olrk kullnıldığı ve osteortrit ulgulrının ilerlemediği tespit edildi (Şekil 3. ). Olgulrın ltısınd (olgu no: 5, 6, 7, 8, 9, 10) FMCP tespit edilirken unlrdn üçünde (olgu no:7, 8, 9) kronik osteortrit ulgulrı d gözlendi. Frgmentsyonun kut olduğu iki olgud (olgu no: 5, 6) intrrtiküler frgmentin uzklştırılmsını tkien klinik semptomlr tmmen ortdn klkrken, ileri derecedeki osteortrit ulgulrının gözlendiği iki olgud (olgu no: 7, 8) sdece medikl sğltım uygulndı. Her iki olgud kullnıln NSAI lr ile topllığın derecesinde zlm sğlns ile, topllığ ilişkin ulgulr ortdn klkmdı. Kronik FMCP tespit edilen şk ir olgud (olgu no: 9), dejenertif lezyonlrın ilerlemiş olmsın (Şekil 4. ) rğmen eklemin medilinden ypıln plpsyond serest frgmentin hissedilmesi ve topllığın intermittns krkterde olmsı; ğrının, serestleşmiş oln u frgmentten (Şekil 4. ) kynklnmış olileceğini düşündürdü. Opersyond ligmentum collterle medile nin eklem kpsülüne ypıştığı noktnın hemen ltınd, 3 x 4 x 6 mm oyutlrındki serest prç uzklştırıldı. Olgunun opersyondn 48 st sonr ilgili ekstremitesini kullnmy şldığı gözlenirken, postopertif 7. günde ypıln klinik muyenede, eklemdeki ilerlemiş dejenertif lezyonlr rğmen, ilgili ekstremitenin norml yürürken ve koşrken fonksiyonel olrk kullnılildiği gözlendi. Unilterl FMCP tespit edilen ir şk olgud ise rdyogrfilerde gözlenmemesine rğmen, serestleşmiş oln condylus humeri medile nin serest frgmentin tm krşısın gelen noktsınd mercimek tnesi üyüklüğünde ir kıkırdk frgment gözlendi. Serest frgmentin ve flein uzklştırılıp sukondrl kemiğin kürete edilmesinden sonr eklem kptıldı. Trtışm ve Sonuç Dirsek displzisi; genellikle 5-8 ylık iri ypılı köpek ırklrınd, erkeklerde dişilere ornl yklşık iki kt yüksek ir insidens ile seyreden, gelişimsel ir ortopedik hstlıktır. Predispozisyon çısındn ypıln değerlendirmede en duyrlı ırkın UAP için Almn Kurt köpekleri (13, 14), FMCP için ise Rottweiler lr olduğu

6 30 Cenk Yrdımcı - M. Alper Çetinky - Brış Kürüm ildirilmiştir (2, 5). Çlışmmızdki olgulrın 9 unun iri ypılı erkek köpeklerden oluşmsı litertür verilerle prlellik gösterdi. Dirsek displzisinin her üç tipinin de ortk nedeni, gelişimsel mlrtikülsyondur. Mlrtikülsyon sonucund eklem yüzeylerindeki güç dğılımındki dengesizlik sekonder olrk uzun dönemde dejenertif eklem hstlığın neden olur (8, 9). Çlışmmızı oluşturn olgulrın 8 inde değişik derecelerde osteortrit ulgulrı elirlendi. Bu durum; unilterl dirsek displzisi ulunn olgulrd, klinik topllığın eklemde dejenertif lezyonlr gelişene kdr kompnze edileildiği yönünde yorumlndı. Çlışmmızd A/P 15 pronsyond lınn rdyogrfiler, processus coronoideus medilis in görüntülenmesinde yeterli oldu. Bu mçl özellikle unilterl olgulrd krşılştırmlı değerlendirmenin tnıd üyük önem tşıdığı göz önünde ulundurulmlıdır. Fkt fleksiyond mediolterl pozisyonun eklemde kompresyon neden olduğundn dolyı eklem uyumsuzluğunu gizleyeileceği unutulmmlıdır (11). Dirsek displzisi köpeklerde değişik derecelerde topllık ve fonksiyon kyı gii ulgulrl seyrederken, kronikleşmiş olgulrd eklemdeki dejenertif lezyonlr ğlı olrk elirgin ks trofisi ve hreket kyı göze çrpr. Bu hstlr; uzun mesfeli yürüyüş, koşm ve oyun oynmy krşı isteksiz olduklrındn dolyı hst shipleri trfındn nmnezde temel olrk nitelendirilirler (18). Özellikle kronik olgulrın koşm ve uzun mesfeli yürüyüşlerde elirgin topllık ulgulrı göstermesine ek olrk klinik muyenede ön ekstremite kslrınd trofi ile dirsek ekleminin hreket sınırlrınd zlm elirlenmesi litertür verilerle prlellik gösterdi. Dirsek displzisinde rdyogrfik olrk gözlenen ilk dejenertif ulgulr, processus nconeus ile tuer olecrni rsındki ölgenin dorslinde şekillenen osteofitozis ile uln nın sutrohler sklerozudur (8, 15). Fkt klinik gözlemlerimize göre, perirtiküler osteofitozisin şldığı olgulrd genelde prognoz şüphelidir. Bunun nedeni olrk d, eklem iyomekniğinin ozulmsı ile doğru orntılı olrk kuvvetler dengesinde meydn gelen değişiklikler düşünülmektedir. Bu ulgulr ışığınd, özellikle iri ypılı köpeklerde uzun dönemde şekilleneilecek dejenertif lezyonlrın önleneilmesi mcıyl, erken tnıd klinik ulgulr göz önünde ulundurulmlıdır. Eklemdeki yngının kronikleştiği ve kemik üremelerinin rttığı olgulrın tnısınd rdyogrfiler displzi tipinin krkterizsyonund çoğunlukl yetersiz klır. Bu gii durumlrd nmnez ve klinik ulgulr tnıyı kolylştırildiği gii dignostik rtrotomilere de şvurulilir. Fkt dejenertif lezyonlrın şiddetli olduğu kronik olgulrd uygulnn şirurjikl sğltımın hstnın yşm stndrdını çok fzl değiştirmediği elirtilmektedir (18). Bu doğrultud, olgu no:8 in hem yşlı olmsı hem de ileri dereceli intrrtiküler ve perirtiküler osteofitozisi ulunmsındn dolyı medikl sğltım uygulndı. Fkt olgu no:9 d, processus coronoideus medilis den ütünüyle serestleşmiş oln osteokondrl prç, ilerlemiş osteortrite rğmen opertif olrk uzklştırıldı ve postopertif erken dönemde fonksiyonel iyileşme kydedildi. Bu ğlmd ilerlemiş dejenertif değişiklere rğmen intrrtiküler serest prçlrın cerrhi olrk uzklştırılmsı topllığın prognozunu olumlu etkileyeceğinden dolyı trfımızdn önerilmektedir. Genç köpeklerde mlnutrisyon ğlı olrk distl ulnr üyüme plğının erken kpnmsı dirsek uyumsuzluğun neden olur. Bu hstlığın sğltımınd nguler deformite şekillenmeden önce ypıln uln ostektomileri önerilmektedir. Bzı rştırmcılr, unun için cput rdii nin 2 cm kdr distlinden olik ir kemik segmentinin çıkrılmsı ve interfrgmentl ölgenin yğ dokusu ile doldurulmsını önermektedir (11, 12, 13). Ayrıc frgmentler rsı hreketliliği engellemek mcıyl ince ir Kirschner teli ile rijit olmyn ir fikssyonun d uygulnileceği önerilmektedir (11, 12, 14). Çlışmmızd dirsek uyumsuzluğu tespit edilen iki olgud (olgu no: 1, 2) fikssyon ve interfrgmentl yğ doku replsmnı olmksızın dinmik olik ulnr osteotomi uygulndı. Uln ve dolyısıyl dirsek ekleminde longitudinl eksende oluşn sınc ğlı olrk osteotomi httınd elirgin ir rlnm gözlendi. Bu ğlmd ize göre, tm ir osteotomi ve periostel serestleştirme ypılmsıyl erken dönem kemik kynmsının önüne geçileilir. Sjörstöm 22 köpek üzerinde ypmış olduğu çlışmd UAP nin uln nın çeşitli nedenlere ğlı olrk kıs kldığı durumlrd şekillendiğini elirtmiştir (14). Wind e göre ise u üyüme gecikmesi ileriki dönemlerde kompnze edileilmektedir, öyle ki; processus nconeus kırığın rğmen eklem uyumsuzluğunun görülmemesi unu desteklemektedir (17). Çlışmmızd unilterl III. UAP tespit edilen ir olgud (olgu no:4) dirsek uyumsuzluğunun ve uzun dönemde osteortrite ğlı klinik ulgulrın gözlenmemesi u teoriyi desteklemektedir. Sonuç olrk; dirsek displzisi gelişimsel ve ırk predispozisyonu gösteren ir ortopedik hstlık olduğundn dolyı şüpheli olgulrd periyodik rdyogrfik muyeneler tnı için önemlidir. Hstlığın prognozund erken müdhle kdr eklemde gelişen sekonder dejenertif lezyonlr d önemli yer tutmktdır. Dolyısıyl, dirsek displzisi tnısı konuln hstlrd dejenertif lezyonlr şekillenmeden uygulnn erken şirurjikl sğltımın hstlığın prognozundki en önemli smk olduğu unutulmmlı, destekleyici sğltımd NSAI ve kondroprotektif jnlrdn yrrlnılmdır.

7 Ankr Üniv Vet Fk Derg, 57, Kynklr 1. Bouck GR, Miller CW, Tves CL (1995): A comprison of surgicl nd medicl tretment of frgmented coronoid process nd osteochondritis dissecns of the cnine elow. Vet Comp Orthop Trumtol, 8, Bouly JP (1998): Frgmented medil coronoid process of the uln in the dog. Vet Clin North Am Smll Anim Prct, 28, Brden TD, Stickle RL, Dejrdin LM (1994): The use of computed tomogrphy in frgmented coronoid disese: A cse report. Vet Comp Orthop Trumtol, 7, Brünnerg L, Viehmnn B, Wil H (1999): Computergestützte uswertung von röntgenildern zur erfssung von prmetern der ellogengelenksdysplsie. Teil 2. Stufenildungen im Gelenk. Kleintierprxis, 44, Collins KE, Cross AR, Lewis DD, Zpt JL, Goett SD, Newell SM, Rpoff AJ (2001): Comprision of the rdius of curvture of the ulnr trochler notch of Rottweilers nd Greyhounds. Am J Vet Res, 62, Fox SM, Bloomerg MS, Bright RM (1983): Developmentl nomlies of the cnine elow. J Am Anim Hosp Assoc, 19, Hudiquet PR, Mrcellin-Litte DJ, Steins ME (2002): Use of distomedil-proksimolterl olique rdiogrphic view of the elow joint for exmintion of the medil coronoid process in dogs. Am J Vet Res, 63, Hornof WJ, Wind AP, Wllck ST, Schulz KS (2000): Cnine elow dysplsi, the erly rdiogrphic detection of frgmenttion of the coronoid process. Vet Clin North Am Smll Anim Prct, 30, Preston CA, Schulz KS, Tylor KT, Kss PH, Hgn CE, Stover SE (2001): In vitro experimentl study of the effect of rdil shortening nd ulnr ostectomy on contct ptterns in the elow joint of dogs. Am J Vet Res, 62, Red RA, Wind A, Morgn JP, Pool RR (1990): Frgmenttion of the medil coronoid process of the uln in dogs: A study of 109 cses. J Smll Anim Prct, 31, Smoy Y, Vn Ryssen B, Gielen I, Wlschot N, vn Bree H (2006): Elow incongruity in the dog. Vet Comp Orthop Trumtol, 19, Schulz KS, Krotscheck U (2002): Cnine elow dysplsi In: Textook of Smll Animl Surgery, D Sltter (Ed), 3 rd edition, Sunders, Phildelphi. 13. Sjöström L (1998): Ununited nconel process in the dog. Vet Clin North Am Smll Anim Prct, 28, Sjöström L, Ksström H, Källerg M (1995): Ununited nconel process in the dog. Pthogenesis nd tretment y osteotomy of uln. Vet Comp Orthop Trumtol 8, Snelling SR, Lvelle RB (2004): Rdiogrphic chnges in elow dysplsi following ulnr osteotomy cse report nd review of the literture. Aust Vet J, 82, Viehmnn B, Wil H, Brünnerg L (1999): Computergestützte uswertung von röntgenildern zur erfssung von prmetern der ellogengelenksdysplsie. Teil 1. Stufenildungen im Gelenk. Kleintierprxis, 44, Wind AP (1986): Elow incongruity nd developmentl elow diseses in the dog: Prt I. J Am Anim Hosp Assoc, 22, Zoltn D (2003): Wht is elow dysplsi, Cnine developmentl hip nd elow dysplsi nd workshop, 23 rd -25 th My, Ankr, Turkey, Course ook: Geliş trihi: / Kul trihi: Yzışm dresi Yrd.Doç.Dr.Cenk Yrdımcı Ondokuz Myıs Üniversitesi Veteriner Fkültesi Cerrhi Anilim Dlı Kurupelit / Smsun emil:

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report Cumhuriyet Dentl Journl Volume 17 Issue 3 doi:10.7126/cdj.58140.1008001903 ville t http://dergiprk.ulkim.gov.tr/cumudj/ CASE REPORT Conservtive pproch for condylr frctures of children: cse report Niht

Detaylı

Progresif Supranükleer Palsi: İki Olgu Sunumu

Progresif Supranükleer Palsi: İki Olgu Sunumu 10 ISSN:2149-455X Olgu Sunumu / Cse Report Progresif Suprnükleer Plsi: İki Olgu Sunumu Progressive Suprnucler Plsy: Two Cse Reports Mustf Ceyln 1, Bekir Enes Demiryürek 2, Bilgehn Atılgn Acr 3, Ayl Neslihn

Detaylı

B - GERĐLĐM TRAFOLARI:

B - GERĐLĐM TRAFOLARI: ve Seg.Korum_Hldun üyükdor onrım süresinin dh uzun olmsı yrıc rnın izole edilmesini gerektirmesi; rızlnmsı hlinde r tdiltını d gerektireilmesi, v. nedenlerle, özel durumlr dışınd tercih edilmezler. - GERĐLĐM

Detaylı

Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi * HRÜ Ziraat Fakültesi * Bahçe Bitkileri Bölümü * 04-08 Ekim 2011 * Şanlıurfa

Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi * HRÜ Ziraat Fakültesi * Bahçe Bitkileri Bölümü * 04-08 Ekim 2011 * Şanlıurfa Türkiye VI. Ulusl Bhçe Bitkileri Kongresi * HRÜ Zirt Fkültesi * Bhçe Bitkileri Bölümü * 04-08 Ekim 2011 * Şnlıurf Seçilmiş Bzı Zerdli Genotiplerinin Polen Performnslrının Belirlenmesi Melike ÇETİNBAŞ 1,

Detaylı

DENEY 6 THEVENIN, NORTON, DOĞRUSALLIK VE TOPLAMSALLIK KURAMLARININ UYGULAMALARI

DENEY 6 THEVENIN, NORTON, DOĞRUSALLIK VE TOPLAMSALLIK KURAMLARININ UYGULAMALARI T.C. Mltepe Üniversitesi Mühendislik ve Doğ Bilimleri Fkültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ELK 201 DEVRE TEORİSİ DERSİ LABORATUVARI DENEY 6 THEVENIN, NORTON, DOĞRUSALLIK VE TOPLAMSALLIK KURAMLARININ

Detaylı

İntegral Uygulamaları

İntegral Uygulamaları İntegrl Uygulmlrı Yzr Prof.Dr. Vkıf CAFEROV ÜNİTE Amçlr Bu üniteyi çlıştıktn sonr; düzlemsel ln ve dönel cisimlerin cimlerinin elirli integrl yrdımı ile esplnileceğini, küre, koni ve kesik koninin cim

Detaylı

FRENLER 25.02.2012 FRENLERİN SINIFLANDIRILMASI

FRENLER 25.02.2012 FRENLERİN SINIFLANDIRILMASI RENLER RENLER renler çlışmlrı itiriyle kvrmlr enzerler. Kvrmlr ir hreketin vey momentin diğer trf iletilmesini sğlrlr ve kıs ir süre içinde iki trftki hızlr iririne eşit olur. renler ise ir trftki hreketi

Detaylı

Poli(3,8-diaminobenzo[c]sinolin-5-oksit)/Au Polimer Kompozitinin Elektrokimyasal Üretimi ve Elektrokromik Özelliklerinin İncelenmesi

Poli(3,8-diaminobenzo[c]sinolin-5-oksit)/Au Polimer Kompozitinin Elektrokimyasal Üretimi ve Elektrokromik Özelliklerinin İncelenmesi Poli(3,8-diminoenzo[c]sinolin-5-oksit)/Au Polimer Kompozitinin Elektrokimysl Üretimi ve Elektrokromik Özelliklerinin İncelenmesi ÖZET Bircn Hspult 1*, Ahmet Fert Üzdürmez 2, Fhriye Srı 1,Hndn Gülce 1,

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi Andolu Üniversitesi Mühendislik Fkültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Plnlmsı 2015-2016 Güz Dönemi 2 Tesis (fcility) Tesis : Belli bir iş için kurulmuş ypı Tesis etmek :

Detaylı

Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol

Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Yerel Topluluklr ve Yönetimler Arsınd Sınır-Ötesi Đşirliği Avrup Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Strsourg 9 Xl 1995 Avrup Antlşmlrı Serisi/159 Yerel Topluluklr vey Yönetimler rsınd Sınır-ötesi Đşirliği

Detaylı

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere RASYONEL SAYILAR, tmsyı ve 0 olmk üzere, şeklindeki ifdelere kesir denir. y kesrin pyı, ye kesrin pydsı denir. Örneğin,,,, kesirdir. kesrinde, py kesir çizgisi pyd, 0, 0 ise 0 0 dır.,, 0, syılrı irer 0

Detaylı

Geniş Vestibüler Akuaduktus Sendromu: 2 Olgu Sunumu

Geniş Vestibüler Akuaduktus Sendromu: 2 Olgu Sunumu Uludğ Üniversitesi Tıp Fkültesi Dergisi 30 (2) 131-135, 2004 OLGU BİLDİRİMİ Geniş Vestiüler Akuduktus Sendromu: 2 Olgu Sunumu Nusret İNCİ, İrhim HIZALAN, Özlem Ky TURGUT, İlker TEZEL, Selçuk ONART, Levent

Detaylı

DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ

DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ Btı Akdeniz Trımsl Arştırm Enstitüsü Derim Dergisi, 2009,26(2):1-10 ISSN 1300-3496 DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ Nfiye ADAK Mustf PEKMEZCİ Hmide GÜBBÜK Akdeniz Üniversitesi

Detaylı

Oksipital Korteks İskemisi Nedeniyle Gelişen Homonim Hemianopsinin Medikal Tedaviye Verdiği Hızlı Cevap

Oksipital Korteks İskemisi Nedeniyle Gelişen Homonim Hemianopsinin Medikal Tedaviye Verdiği Hızlı Cevap Oksipitl Korteks İskemisi Nedeniyle Gelişen Homonim Heminopsinin Medikl Tedviye Verdiği Hızlı Cevp Rpid Medicl Response of Homonymous Heminopsi fter Occipitl Cortex Ischemi Özlem GÜRSES ŞAHİN 1, Bnu ÇAKIR

Detaylı

VEKTÖRLER ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİT

VEKTÖRLER ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİT VKTÖRLR ÜNİT 5. ÜNİT 5. ÜNİT 5. ÜNİT 5. ÜNİT VKTÖRLR 1. Kznım : Vektör kvrmını çıklr.. Kznım : İki vektörün toplmını ve vektörün ir gerçek syıyl çrpımını ceirsel ve geometrik olrk gösterir. VKTÖRLR 1.

Detaylı

Pankreasýn Solid Psödopapiller Tümörünün Preoperatif Tanýsý: Bir Olgu Sunumu

Pankreasýn Solid Psödopapiller Tümörünün Preoperatif Tanýsý: Bir Olgu Sunumu ARAÞTIRMALAR OLGU SUNUMU(Cse (Reserch Reports) Reports) Pnkresýn Solid Psödoppiller Tümörünün Preopertif Tnýsý: Bir Olgu Sunumu Preopertive Dignosis of Solid Pseudoppillry Tumor of the Pncres: Cse Report

Detaylı

OM466 Orman Koruma (2015-2016 Bahar Yarıyılı) dersi kapsamında düzenlenen 15 Mart 2016 tarihli teknik arazi gezisi hakkında rapor

OM466 Orman Koruma (2015-2016 Bahar Yarıyılı) dersi kapsamında düzenlenen 15 Mart 2016 tarihli teknik arazi gezisi hakkında rapor OM466 Ormn Korum (2015-2016 Bhr Yrıyılı) dersi kpsmınd düzenlenen 15 Mrt 2016 trihli teknik rzi gezisi hkkınd rpor Teknik rzi gezisi, Düzce Ormn İşletme Müdürlüğü, Konurlp Ormn İşletme Şefliği sınırlrı

Detaylı

Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com Parabolün Tepe Noktası

Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com Parabolün Tepe Noktası Mustf YĞCI www.mustfgci.com.tr, 11 Ceir Notlrı Mustf YĞCI, gcimustf@hoo.com Prolün Tepe Noktsı Ö nce ir prolün tepe noktsı neresidir, onu htırltlım. Kc, prolün rtmktn zlm ve zlmktn rtm geçtiği nokt dieiliriz.

Detaylı

Tablo 1: anket sorularına verilen cevapların % de dağılımı Anket soruları. % c. % a. % b

Tablo 1: anket sorularına verilen cevapların % de dağılımı Anket soruları. % c. % a. % b PROJENİN ADI: Kimy Öğretiminde Alterntif Öğretim Metodu PROJE AMACI: Kimy öğretiminde lterntif uygulm olrk nimsyon sunumu tekniğinin uygulnilirliğini örneklerle göstermek ve dh iyi nsıl öğreteilirim sorusun

Detaylı

Fizik 101: Ders 8 Ajanda

Fizik 101: Ders 8 Ajanda Fizik 0: Ders 8 Ajnd Sürtüne Engelleyici kuvvetler Son(uç) hız Çok prçcıklı sistelerin diniği Atwood kinesi Eğik düzlede iki kütleli genel durulr İlginç probleler Sürtüne (özetle): Sürtüne iki yüzey rsınd

Detaylı

a a a a a a www.inka-paletten.com P A L E T Y P A L E T Ahşap paletlerle rekabet edebilir fiyattadır İç içe geçebildiğinden daha az stok yeri tutar

a a a a a a www.inka-paletten.com P A L E T Y P A L E T Ahşap paletlerle rekabet edebilir fiyattadır İç içe geçebildiğinden daha az stok yeri tutar Y P A L E T Ahşp pletlerle rekbet edebilir fiyttdır İç içe geçebildiğinden dh z stok yeri tutr Konteynırlr uygun ebtlr CP3, CP5 Çevreyle Dost Düny çpınd kıs sürede teslimt Isıl işlem,fümigsyon gerektirmez,

Detaylı

Simultaneus Bilateral Spontaneus Pneumothoraces: A Retrospective Analysis of 11 Cases

Simultaneus Bilateral Spontaneus Pneumothoraces: A Retrospective Analysis of 11 Cases e r Ar þ t ý r m Eş zmnlı Bilterl Spontn Pnömotorks: 11 Olgunun Retrospektif Anlizi l n i j ri O O i g in Simultneus Bilterl Spontneus Pneumothorces: A Retrospective Anlysis of 11 Cses h c r s Re l Bilterl

Detaylı

BETONARME KİRİŞLERİN DIŞTAN YAPIŞTIRILAN ÇELİK LEVHALARLA KESMEYE KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ

BETONARME KİRİŞLERİN DIŞTAN YAPIŞTIRILAN ÇELİK LEVHALARLA KESMEYE KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ BETONARME KİRİŞLERİN DIŞTAN YAPIŞTIRILAN ÇELİK LEVHALARLA KESMEYE KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ Sinn ALTIN 1, Özgür ANIL 2, M. Emin KARA 3 1 İnşt Müh. Böl. Prof. Dr., Gzi Üniversitesi, Mltepe, Ankr, Türkiye, 06570

Detaylı

LOJİK DEVRELERDE SORUNLAR ve GİDERİLMESİ

LOJİK DEVRELERDE SORUNLAR ve GİDERİLMESİ Krdeniz Teknik Üniversitesi Bilgisyr Mühendisliği Bölümü Syısl Tsrım Lorturı LOJİK DEVRELERDE SORUNLAR ve GİDERİLMESİ 1. Giriş Şimdiye kdr ypıln teorik kominsyonel devre tsrımlrınd girişe uygulnn tüm işretlerin

Detaylı

KIVIRMA İŞLEMİNİN ŞEKİL ve BOYUTLARI

KIVIRMA İŞLEMİNİN ŞEKİL ve BOYUTLARI 2011 Şut KIVIRMA İŞEMİNİN ŞEKİ ve BOYUTARI Hzırlyn: Adnn YIMAZ AÇINIM DEĞERERİ 50-21 DİKKAT: İyi niyet, ütün dikkt ve çm krşın ynlışlr olilir. Bu nedenle onucu orumluluk verecek ynlışlıklr için, hiçir

Detaylı

İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Balıkesir, TÜRKİYE THEOREM OF WORK INFLUENCE LINE

İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Balıkesir, TÜRKİYE THEOREM OF WORK INFLUENCE LINE BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi (006).8. İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ Scit OĞUZ, Perihn (Krkulk) EFE Blıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimrlık Fkültesi İnşt Müh. Bölümü Blıkesir, TÜRKİYE ÖZET Bu çlışmd İş Etki Çizgisi

Detaylı

Semptomatik perikardiyal efüzyonların cerrahi tedavisinde VATS, subksifoid ve minitorakotomi perikardiyal pencerenin etkinliği

Semptomatik perikardiyal efüzyonların cerrahi tedavisinde VATS, subksifoid ve minitorakotomi perikardiyal pencerenin etkinliği Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (1): 99-107 Dicle Medicl Journl doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.01.0381 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Semptomtik perikrdiyl efüzyonlrın cerrhi tedvisinde VATS, suksifoid

Detaylı

63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU

63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU 63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU www.omk.com.tr 01.08.2014 V3185 / V4185 VARİL ISITICISI KULLANIM KILAVUZU OMAK MAKİNA SANAYİİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DR. MEDİHA ELDEM

Detaylı

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l e r Ar þ t ý r m Nutritionl Sitution Assessment of 65 Yers Old Ptient Who Applicte to Emergency Deprtment l n i j ri O O i g in Acil Servise Bşvurn 65 Yş Üzeri Hstlrd Nütrisyonel Durumun Değerlendirilmesi

Detaylı

SPINAL MR GÖRÜNTÜLEMEDE RESTORE TSE SEKANSININ TANIYA OLAN KATKISI

SPINAL MR GÖRÜNTÜLEMEDE RESTORE TSE SEKANSININ TANIYA OLAN KATKISI Pmukkle Tıp Dergisi Pmukkle Medicl Journl SPINAL MR GÖRÜNTÜLEMEDE RESTORE TSE SEKANSININ TANIYA OLAN KATKISI DIAGNOSTIC CONTRIBUTION OF RESTORE TSE SEQUENCE IN SPINAL MR IMAGING Özkn ÜNAL, Keml KIRMACI,

Detaylı

η= 1 kn c noktasında iken A mesnedinin mesnet tepkisi (VA)

η= 1 kn c noktasında iken A mesnedinin mesnet tepkisi (VA) ölüm Đzosttik-Hipersttik-Elstik Şekil Değiştirme TESİR ÇİZGİSİ ÖRNEKLERİ Ypı sistemlerinin mruz kldığı temel yükler sit ve hreketli yüklerdir. Sit yükler için çözümler önceki konulrd ypılmıştır. Hreketli

Detaylı

Demiryolu Titreşimlerinin Konfora Etkisinin Örnek Hatlarda İncelenmesi *

Demiryolu Titreşimlerinin Konfora Etkisinin Örnek Hatlarda İncelenmesi * KISA BİLDİRİ İMO Teknik Dergi, 009 4811-4815, Yzı 314, Kıs Bildiri Demiryolu Titreşimlerinin Konfor Etkisinin Örnek Htlrd İncelenmesi * Zübeyde ÖZTÜRK* Turgut ÖZTÜRK** Hluk EROL*** Veysel ARLI**** ÖZ

Detaylı

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma DERS NOTU 01 Son Hli Değildir, tslktır: Ekleme ve Düzenlemeler Ypılck BİR SOSYAL BİLİM OLARAK İKTİSAT VE TEMEL KAVRAMLAR 1 Bugünki dersin işleniş plnı: 1. Değişkenler ve Eğriler: Mtemtiksel Htırltm...

Detaylı

1988 ÖYS. 1. Toplamları 242 olan gerçel iki sayıdan büyüğü küçüğüne bölündüğünde bölüm 4, kalan 22 dir. Küçük sayı kaçtır?

1988 ÖYS. 1. Toplamları 242 olan gerçel iki sayıdan büyüğü küçüğüne bölündüğünde bölüm 4, kalan 22 dir. Küçük sayı kaçtır? 988 ÖYS. Toplmlrı 4 oln gerçel iki syıdn üyüğü küçüğüne ölündüğünde ölüm 4, kln dir. Küçük syı kçtır? A) 56 B) 5 C) 48 D) 44 E) 40. 0,5 6 devirli (peryodik) ondlık syısı şğıdkilerden hngisine eşittir?

Detaylı

İNEK VE SOYA SÜTÜ KARIŞIMLARIN DUYUSAL ÖZELLİKLERİNE PEYNİR SUYU VE KARBONAT KULLANIMININ ETKİSİ

İNEK VE SOYA SÜTÜ KARIŞIMLARIN DUYUSAL ÖZELLİKLERİNE PEYNİR SUYU VE KARBONAT KULLANIMININ ETKİSİ OMÜ Zir. Fk. Dergisi, 2005,20(1):1-5 J. of Fc. of Agric., OMU, 2005,20(1):1-5 İNEK VE SOYA SÜTÜ KARIŞIMLARIN DUYUSAL ÖZELLİKLERİNE PEYNİR SUYU VE KARBONAT KULLANIMININ ETKİSİ Hsn TEMİZ A.Kdir HURŞİT Ondokuz

Detaylı

Comparison of ATP-MgCl 2. and Methylprednisolone in Experimentally Induced Spinal Cord Trauma l

Comparison of ATP-MgCl 2. and Methylprednisolone in Experimentally Induced Spinal Cord Trauma l e r Ar þ t ý r m Comprison of nd Methylprednisolone in Experimentlly Induced Spinl Cord Trum l n i j ri O O i g in Deneysel Spinl Kord Trvmlrınd ve Metilprednizolonun Krşılştırılmsı h c r s Re l Deneysel

Detaylı

Borlanmış AISI 8640 Çeliğinin Abrasif Aşınma Davranışı

Borlanmış AISI 8640 Çeliğinin Abrasif Aşınma Davranışı 6 th Interntionl Advned Tehnologies Symposium (IATS 11), 16-18 My 2011, Elzığ, Turkey Borlnmış AISI 8640 Çeliğinin Arsif Aşınm Dvrnışı Ç. Demirel 1, M. Çetin 2 Krük Üniversitesi, Teknik Eğitim Fkültesi,

Detaylı

KAN GLUKOZ DÜZEYİNİN REGÜLASYONU

KAN GLUKOZ DÜZEYİNİN REGÜLASYONU PAROKSETİNİN KAN GLUKOZ DÜZEYİNDE YAPTIĞI DEĞİŞİKLİKLERİN OLASI MEKANİZMALARININ ARAŞTIRILMASI Yrd.Doç.Dr. Murt Kesim Krdeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fkültesi Frmkoloji Anilim Dlı -TRABZON KAN GLUKOZ DÜZEYİNİN

Detaylı

2010 Ağustos. MİLLER ve KİRİŞLER. 06a. Özet. M. Güven KUTAY

2010 Ağustos.  MİLLER ve KİRİŞLER. 06a. Özet. M. Güven KUTAY 00 ğustos www.guven-kut.ch İR ve KİRİŞR 0 Özet. Güven KUTY İ Ç İ N D K İ R Ortdn tek kuvvet etkisindeki klsik kiriş... simetrik tek kuvvet etkisindeki klsik kiriş... 5 Simetrik iki kuvvet etkisindeki klsik

Detaylı

DENEY 2 OHM YASASI UYGULAMASI

DENEY 2 OHM YASASI UYGULAMASI T.C. Mltepe Üniversitesi Mühendislik ve Doğ Bilimleri Fkültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ELK 201 DEVRE TEORİSİ DERSİ LABORATUVARI DENEY 2 OHM YASASI UYGULAMASI Hzırlynlr: B. Demir Öner Sime

Detaylı

DERİM SONRASI SICAK SU UYGULAMALARININ CALIFORNIA WONDER TİPİ BİBER MUHAFAZASI ÜZERİNE ETKİLERİ

DERİM SONRASI SICAK SU UYGULAMALARININ CALIFORNIA WONDER TİPİ BİBER MUHAFAZASI ÜZERİNE ETKİLERİ Btı Akdeniz Trımsl Arştırm Enstitüsü Derim Dergisi, 2008,25(2):44-51 ISSN 1300-3496 DERİM SONRASI SICAK SU UYGULAMALARININ CALIFORNIA WONDER TİPİ BİBER MUHAFAZASI ÜZERİNE ETKİLERİ Kmile ULUKAPI Mustf ERKAN

Detaylı

HASTANE TEDAVİSİ GEREKTİREN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ

HASTANE TEDAVİSİ GEREKTİREN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ Kriz Dergisi 1(3): 129-133 HASTANE TEDAVİSİ GEREKTİREN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ Dr. Ahmet Rıft ŞAHİN*, Dr. Aysen ÖZKAN** Özet: İntihr girişimi nedeniyle medikl vey cerrhi tedvi gerektiren 3 hstnın dosylrı incelendi.

Detaylı

KOBAYLARDA GENTAMİSİN'İN KARACİĞER TOKSİTESİNİN ARAŞTIRILMASI : E VİTAMİNİ'NİN ETKİSİ

KOBAYLARDA GENTAMİSİN'İN KARACİĞER TOKSİTESİNİN ARAŞTIRILMASI : E VİTAMİNİ'NİN ETKİSİ NKR TIP MECMUSI (THE JOURNL OF THE FCULTY OF MEDICINE) Voİ. 48 : 191-198, 1995 KOBYLRD GENTMİSİN'İN KRCİĞER TOKSİTESİNİN RŞTIRILMSI : E VİTMİNİ'NİN ETKİSİ Orhn Cnbolt* Mustf Kvutcu* Serdr Öztürk* Ekmel

Detaylı

BULANIK MANTIK. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, Tokat.

BULANIK MANTIK. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, Tokat. Nim Çğmn, ncgmn@gop.edu.tr BLNIK MNTIK Gziosmnpş Üniversitesi, Fen Edebiyt Fkültesi, Mtemtik Bölümü, Tokt. Mtemtik deyince ilk kl gelen kesinliktir. Hlbuki günlük hytt konuşmlrımız rsınd belirsizlik içeren,

Detaylı

Eklamptik Ensefalopatide Vazojenik Ödem: Kranyal MR Bulguları

Eklamptik Ensefalopatide Vazojenik Ödem: Kranyal MR Bulguları Uludğ Üniversitesi Tıp Fkültesi Dergisi 29 (3) 11-15, 2003 Eklmptik Ensefloptide Vzojenik Ödem: Krnyl MR Bulgulrı Özgür ÇAKIR, Nln YILDIRIM, Şehri PUNAR, Müfit PARLAK Uludğ Üniversitesi Tıp Fkültesi, Rdyoloji

Detaylı

DENEY 2 Wheatstone Köprüsü

DENEY 2 Wheatstone Köprüsü 0-05 Güz ULUDĞ ÜNİESİTESİ MÜHENDİSLİK FKÜLTESİ ELEKTİK-ELEKTONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖLÜMÜ EEM0 Elektrik Devreleri Lorturı I 0-05 DENEY Whetstone Köprüsü Deneyi Ypnın Değerlendirme dı Soydı : Deney Sonuçlrı (0/00)

Detaylı

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5 e r Ar þ t ý r m A Reserch on Ptient Stisfction with Primry Helth Cre in the Center of Afyonkrhisr l n i j ri O O i g in Afyonkrhisr İl Merkezinde Birinci Bsmk Sğlık Hizmetlerinde Hst Memnuniyeti Arştırmsı

Detaylı

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Aç, Kps, Dynk, Tnılr ve Kısltlr Aç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin cı, IMT 2000/UMTS Altypılrının Kurulsı

Detaylı

Yüksek sayıda makalelerin sırrı

Yüksek sayıda makalelerin sırrı Yüksek syıd mklelerin sırrı Prof. Dr. Metin Blcı Türk ilim cmisının 2010 yılınd en çok yyın yptığı ilk 10 ilimsel derginin nlizini yptı. Bun göre toplm 21.529 mklenin %10 unun çok düşük düzeyde ve üstelik

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ OKULLAR ARASI 18. MATEMATİK YARIŞMASI 8. SINIF TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ OKULLAR ARASI 18. MATEMATİK YARIŞMASI 8. SINIF TEST SORULARI ., ÖZEL EGE LİSESİ OKULLR RSI 8. MTEMTİK YRIŞMSI 8. SINI TEST SORULRI 5. 0,0008.0 b 0,0000.0 ise; b.0 kç bsmklı bir sıdır? olduğun göre, ifdesinin değeri şğıdkilerden hngisine eşittir? ) 80 ) 8 ) 8 ) 8

Detaylı

GERİ KARIŞMALI ph NÖTRALİZASYON PROSESİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ KONTROLÜ

GERİ KARIŞMALI ph NÖTRALİZASYON PROSESİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ KONTROLÜ GERİ KARIŞMALI ph NÖTRALİZASYON PROSESİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ KONTROLÜ Onur Ömer SÖĞÜT*, A. Fruk BAKAN**, Mesut AKGÜN* * YTÜ Dvutpş Kmpüsü, Kimy Mühendisliği Bölümü, 34210 Esenler, İstnul **YTÜ Elektrik

Detaylı

KATI BASINCI. 3. Cis min ağır lı ğı G ise, olur. Kap ters çev ril di ğin de ze mi ne ya pı lan ba sınç, Şekil-I de: = P = A = 3P.A

KATI BASINCI. 3. Cis min ağır lı ğı G ise, olur. Kap ters çev ril di ğin de ze mi ne ya pı lan ba sınç, Şekil-I de: = P = A = 3P.A BÖÜ TI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER TI BSINCI Cis min ğır lı ğı ise, r( r) 40 & 60rr 4rr zemin r r Şekil-I de: I p ters çev ril di ğin de ze mi ne y pı ln b sınç, ı rr 60rr rr 60 N/ m r zemin r + sis + + 4 4 tı

Detaylı

rus[i L)'nın kimyasal savaı metotları üzerinde aralllrmalar

rus[i L)'nın kimyasal savaı metotları üzerinde aralllrmalar Türk. bitki kor. derg (1935), 9 : 247-253 ISSN 0254-5454 EgeBölgesi turuntoillerinde zrr ypn Knlı blsır ([ eropistes rus[i L)'nın kimysl svı metotlrı üzerinde rlllrmlr E. Pervin ÖNDER* Orhn ULU* Aydın

Detaylı

Diffüz Karaciğer Hastalıkları

Diffüz Karaciğer Hastalıkları 349 TÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİ Diffüz Krciğer Hstlıklrı TÜRK RADYOLOJİ SEMİNERLERİ Trd Sem 2015; 3: 349-65 Bengi Gürses 1, Mustf Seçil 2 ÖĞRENME HEDEFLERİ Diffüz Krciğer Hstlığı Nedenleri Tnıd Kullnıln Görüntüleme

Detaylı

Liderlik ve Yönetim Tarzı Raporu

Liderlik ve Yönetim Tarzı Raporu Liderlik ve Yönetim Trzı Rporu Myıs 15 GİZLİ Liderlik ve Yönetim Trzı Rporu Giriş Myıs 15 Giriş LYTR, yönetii seçimi ve yönetim eerileri geliştirme ile ilgili kişilik konulrın odklnır. Bu rpor, profesyonel

Detaylı

Harita Dik Koordinat Sistemi

Harita Dik Koordinat Sistemi Hrit Dik Koordint Sistemi Noktlrın ir düzlem içinde irirlerine göre konumlrını elirlemek için, iririni dik çı ltınd kesen iki doğru kullnılır. Bun dik koordint sistemi denir. + X (sis) Açı üyütme Yönü

Detaylı

El Bileği ve Elin Patolojik Değişiklikleri

El Bileği ve Elin Patolojik Değişiklikleri 90 D TÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİ TÜRK RADYOLOJİ SEMİNERLERİ Trd Sem 2014; 2: 90-102 El Bileği ve Elin Ptolojik Değişiklikleri Ayşin Pourgher ÖĞRENME HEDEFLERİ Tendon Ptolojileri Kemik Ptolojileri Tringüler

Detaylı

Bazı Sert Çekirdekli Meyve Türlerinde Çiçek Tozu Çimlenmesi ve Çim Borusu Uzunluğunun Çoklu Regresyon Yöntemi ile Modellenmesi

Bazı Sert Çekirdekli Meyve Türlerinde Çiçek Tozu Çimlenmesi ve Çim Borusu Uzunluğunun Çoklu Regresyon Yöntemi ile Modellenmesi Süleymn Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt 19, Syı 3, 92-97, 2015 Süleymn Demirel University Journl of Nturl nd Applied Sciences Volume 19, Issue 3, 92-97, 2015 DOI: 10.19113/sdufed.04496

Detaylı

Görüntüleme. Dr. Gündüz ÖĞÜT

Görüntüleme. Dr. Gündüz ÖĞÜT 5 Kolorektl KANSERlerde Görüntüleme Dr. Gündüz ÖĞÜT Rdyoloji; kolorektl knserlerin tnısınd, evrelendirmesinde ve tedvi sonrsı dönemde metstzlrın rştırılmsı ile tkiinde önemli ir yer lmktdır. Çift kontrst

Detaylı

DEĞİŞİK PAPAYA ÇEŞİTLERİNDE (CARICA PAPAYA L.) TOHUMLARA YAPILAN BAZI ÖN İŞLEMLERİN TOHUM ÇİMLENME ORANI VE SÜRESİ ÜZERİNE ETKİLERİ *

DEĞİŞİK PAPAYA ÇEŞİTLERİNDE (CARICA PAPAYA L.) TOHUMLARA YAPILAN BAZI ÖN İŞLEMLERİN TOHUM ÇİMLENME ORANI VE SÜRESİ ÜZERİNE ETKİLERİ * AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 26, 19(1), 17-11 DEĞİŞİK PAPAYA ÇEŞİTLERİNDE (CARICA PAPAYA L.) TOHUMLARA YAPILAN BAZI ÖN İŞLEMLERİN TOHUM ÇİMLENME ORANI VE SÜRESİ ÜZERİNE ETKİLERİ * Esm

Detaylı

Telekomünikasyon, bilginin haberleşme amaçlı

Telekomünikasyon, bilginin haberleşme amaçlı GÜNÜMÜZ HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİNE KISA BİR BAKIŞ Mehmet Okty ELDEM Elektronik Y. Mühendisi EMO Ankr Şubesi Üyesi okty.eldem@gmil.com Telekomüniksyon, bilginin hberleşme mçlı olrk dikkte değer bir mesfeye

Detaylı

Dinamik Sonografik Ýnceleme

Dinamik Sonografik Ýnceleme Muhrrem Ýnn, Leslie E. Grissom, H. Theodore Hrcke Dinmik Sonogrfik Ýnceleme Muhrrem ÝNAN*, Leslie E. GRISSOM**, H. Theodore HARCKE ** Geliþimsel klç çýkýðýnd (GKÇ) erken tný þrýlý tedvinin deðiþmez þrtý

Detaylı

İÇİNDEKİLER ORAN VE ORANTI... 267-278... 01-06 KESİR PROBLEMLERİ... 279-288... 01-05 HAVUZ VE İŞ PROBLEMLERİ... 289-298... 01-06

İÇİNDEKİLER ORAN VE ORANTI... 267-278... 01-06 KESİR PROBLEMLERİ... 279-288... 01-05 HAVUZ VE İŞ PROBLEMLERİ... 289-298... 01-06 PROBLEMLER İÇİNDEKİLER Syf No Test No ORAN VE ORANTI... 267-278... 01-06 KESİR PROBLEMLERİ... 279-288... 01-05 HAVUZ VE İŞ PROBLEMLERİ... 289-298... 01-06 SAYI PROBLEMLERİ... 299-314... 01-08 YAŞ PROBLEMLERİ...

Detaylı

SERA KOŞULLARINDAFARKLI SULAMA SUYU MİKTARLARININ HIYAR BİTKİSİNİN BÜYÜME, GELİŞME VE VERİMİ ÜZERİNE ETKİSİ

SERA KOŞULLARINDAFARKLI SULAMA SUYU MİKTARLARININ HIYAR BİTKİSİNİN BÜYÜME, GELİŞME VE VERİMİ ÜZERİNE ETKİSİ OMÜ Zir. Fk. Dergisi, 5,(3):7-33 J. of F. of Agri., OMU, 5,(3):7-33 SERA KOŞULLARINDAFARKLI SULAMA SUYU MİKTARLARININ HIYAR BİTKİSİNİN BÜYÜME, GELİŞME VE VERİMİ ÜZERİNE ETKİSİ Bill CEMEK G.O.Ü. Zirt Fkültesi

Detaylı

TÜM HAREKETLER 4 KEZ TEKRARLANMALIDIR.

TÜM HAREKETLER 4 KEZ TEKRARLANMALIDIR. Ayklr yere düz srk sndlyede oturulur.her zmn urundn nefes lınmlı ve ğız kplı tutulmlıdır. Eller elin rksın konur ve nefes verilir. Bel ve sırt kslrı iyice ksılrk hv dışrıy verilmeye çlışılmlıdır. Tekrr

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ AHŞAP TAVAN VE DÖŞEMELER

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ AHŞAP TAVAN VE DÖŞEMELER T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ AHŞAP TAVAN VE DÖŞEMELER ANKARA 2007 Milli Eğitim Bknlığı trfındn geliştirilen modüller;

Detaylı

Clinical and Demographic Characteristics of 626 Patients with Moderate and Severe Psoriasis l

Clinical and Demographic Characteristics of 626 Patients with Moderate and Severe Psoriasis l e r Ar þ t ý r m Clinicl nd Demogrphic Chrcteristics of 626 Ptients with Moderte nd Severe Psorisis l n i j ri O O i g in Ort ve Şiddetli Psorizisi Oln 626 Hstnın Klinik ve Demogrfik Özellikleri h c r

Detaylı

Akciğer Kanserinde PET/BT

Akciğer Kanserinde PET/BT 326 D TÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİ Akciğer Knserinde PET/BT Recep Svş TÜRK RADYOLOJİ SEMİNERLERİ Trd Sem 2014; 2: 326-339 ÖĞRENME HEDEFLERİ Pozitron Emisyon Tomogrfi/Bilgisyrlı Tomogrfi (PET/BT) Cihzını, Kullnıln

Detaylı

Fonksiyonel özelliklere sahip probiyotik incir uyutması tatlısı üretimi

Fonksiyonel özelliklere sahip probiyotik incir uyutması tatlısı üretimi SAÜ. Fen Bil. Der. 17. Cilt, 1. Syı, s. 147-153, 2013 SAU J. Sci. Vol 17, No 1, p. 147-153, 2013 Fonksiyonel özelliklere ship proiyotik incir uyutmsı ttlısı üretimi Meryem Hut 1*, Ahmet Ayr 1 ÖZET 1 Skry

Detaylı

4- SAYISAL İNTEGRAL. c ϵ R olmak üzere F(x) fonksiyonunun türevi f(x) ise ( F (x) = f(x) ); denir. f(x) fonksiyonu [a,b] R için sürekli ise;

4- SAYISAL İNTEGRAL. c ϵ R olmak üzere F(x) fonksiyonunun türevi f(x) ise ( F (x) = f(x) ); denir. f(x) fonksiyonu [a,b] R için sürekli ise; 4- SAYISAL İNTEGRAL c ϵ R olmk üzere F() onksiyonunun türevi () ise ( F () = () ); Z ` A d F ` c eşitliğindeki F()+c idesine, () onksiyonunun elirsiz integrli denir. () onksiyonu [,] R için sürekli ise;

Detaylı

İstatistik I Bazı Matematik Kavramlarının Gözden

İstatistik I Bazı Matematik Kavramlarının Gözden İsttistik I Bzı Mtemtik Kvrmlrının Gözden Geçirilmesi Hüseyin Tştn Ağustos 13, 2006 İçindekiler 1 Toplm İşlemcisi 2 2 Çrpım İşlemcisi 6 3 Türev 7 3.1 Türev Kurllrı.......................... 8 3.1.1 Sbit

Detaylı

GENELLEŞTİRİLMİŞ FRACTİONAL İNTEGRALLER İÇİN FENG Qİ TİPLİ İNTEGRAL EŞİTSİZLİKLERİ ÜZERİNE. Abdullah AKKURT 1, Hüseyin YILDIRIM 1

GENELLEŞTİRİLMİŞ FRACTİONAL İNTEGRALLER İÇİN FENG Qİ TİPLİ İNTEGRAL EŞİTSİZLİKLERİ ÜZERİNE. Abdullah AKKURT 1, Hüseyin YILDIRIM 1 IAAOJ, Scietific Sciece, 23,(2), 22-25 GENELLEŞTİRİLMİŞ FRACTİONAL İNTEGRALLER İÇİN FENG Qİ TİPLİ İNTEGRAL EŞİTSİZLİKLERİ ÜZERİNE Adullh AKKURT, Hüseyi YILDIRIM Khrmmrş Sütçü İmm Üirsitesi, Fe-Edeiyt Fkültesi

Detaylı

Işığın Yansıması ve Düzlem Ayna Çözümleri

Işığın Yansıması ve Düzlem Ayna Çözümleri 2 şığın Ynsımsı ve Düzlem Ayn Çözümleri 1 Test 1 1. 38 38 52 52 Ynsıyn ışının yüzeyin normli ile yptığı çıy ynsım çısı denir. Bu durumd ynsım çısı şekilde gösterildiği gibi 38 dir. 4. şıklı cisminin ve

Detaylı

2005 ÖSS BASIN KOPYASI SAYISAL BÖLÜM BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü,

2005 ÖSS BASIN KOPYASI SAYISAL BÖLÜM BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü, 005 ÖSS SIN KPYSI SYISL ÖLÜM İKKT! U ÖLÜME EVPLYĞINIZ TPLM SRU SYISI 90 IR. İlk 45 Soru Son 45 Soru Mtemtiksel İlişkilerden Yrrlnm Gücü, Fen ilimlerindeki Temel Kvrm ve İlkelerle üşünme Gücü ile ilgilidir.

Detaylı

Kalp dışı cerrahide preoperatif kardiyak riskin değerlendirilmesi ve perioperatif kardiyak tedaviye ilişkin kılavuzlar

Kalp dışı cerrahide preoperatif kardiyak riskin değerlendirilmesi ve perioperatif kardiyak tedaviye ilişkin kılavuzlar Europen Hert Journl doi:10.1093/eurhertj/ehp337 ESC KILAVUZLARI Klp dışı cerrhide preopertif krdiyk riskin değerlendirilmesi ve periopertif krdiyk tedviye ilişkin kılvuzlr Avrup Krdiyoloji Derneği (ESC)

Detaylı

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI YILLAR 00 00 004 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS - 1 - - 1-1 1 SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI,b,c,d birer rkm olmk üzere ( 0) b = 10 + b bc = 100+10+b bc = 100+10b+c bcd =1000+100b+10c+d

Detaylı

İntravezikal Bacillus Calmette-Guerin Uygulaması ile Mesanede Oluşan Ultrastrüktürel Değişiklikler

İntravezikal Bacillus Calmette-Guerin Uygulaması ile Mesanede Oluşan Ultrastrüktürel Değişiklikler Derleme 84 İntrvezikl Bcillus Clmette-Guerin Uygulmsı ile Mesnede Oluşn Ultrstrüktürel Değişiklikler Gökhn Sönmez, Adullh Demirtş Erciyes Üniversitesi Tıp Fkültesi, Üroloji Anilim Dlı, Kyseri, Türkiye

Detaylı

Velilere Yönelik Soru Formu

Velilere Yönelik Soru Formu Velilere Yönelik Soru Formu Eğitim Stndrtlrı Pilot Çlışmsı 4. Sınıf Mtemtik Okul Sınıf Öğrenci Sevgili veliler, Sevgili velyet shipleri, Çocuğunuzun sınıfı, mtemtik eğitim stndrtlrın ilişkin bir pilot

Detaylı

Miyokardiyal Revaskülarizasyon Kılavuzu

Miyokardiyal Revaskülarizasyon Kılavuzu ESC KLAVUZU Miyokrdiyl Revskülrizsyon Kılvuzu Avrup Krdiyoloji Derneği (ESC) ve Avrup Krdiyotorsik Cerrhisi Derneği (EACTS) Miyokrdiyl Revskülrizsyon Görev Gruu Avrup Perkütn Krdiyovsküler Girişim Derneği

Detaylı

Seyyar (Gezgin) Satıcı Problemi. Ders 13

Seyyar (Gezgin) Satıcı Problemi. Ders 13 Seyyr (Gezin) Stıı Prolemi ers Seyyr (Gezin) Stıı Prolemi Sn Frniso Seyyr stıı prolemi, en önemli loritm prolemlerinden iridir. NP-Tm oln prolem şu şekildedir: ir seyyr stıı mllrını n rklı şeirlerde stmk

Detaylı

BOYUT ANALİZİ- (DIMENSIONAL ANALYSIS)

BOYUT ANALİZİ- (DIMENSIONAL ANALYSIS) BOYU ANAİZİ- (IMENSIONA ANAYSIS Boyut nlizi deneysel ölçümlerde ğımlı ve ğımsız deney değişkenleri rsındki krmşık ifdeleri elirlemekte kullnıln ir yöntemdir. eneylerde ölçülen tüm fiziksel üyüklükler temel

Detaylı

YÜZDE VE FAĐZ PROBLEMLERĐ

YÜZDE VE FAĐZ PROBLEMLERĐ YILLAR 00 003 00 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS 3 1 1 1 3 YÜZDE VE FAĐZ PROBLEMLERĐ YÜZDE: Bir syının yüzde sı= dır ÖRNEK(1) % i 0 oln syıyı bullım syımız olsun 1 = 0 = 0 ÖRNEK() 800 ün % ini bullım

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR OSMNGZİ ÜNİVERSİESİ Müendislik Mimrlık Fkültesi İnşt Müendisliği Bölümü E-Post: ogu.met.topu@gmil.om We: ttp://mmf.ogu.edu.tr/topu Bilgisyr Destekli Nümerik nliz Ders notlrı met OPÇU n>m 8 8..

Detaylı

Comparison of Intubation with Double Lumen and Single Lumen Tube in Terms of Hemodynamic Response l

Comparison of Intubation with Double Lumen and Single Lumen Tube in Terms of Hemodynamic Response l e r Ar þ t ý r m Comprison of Intubtion with Double Lumen nd Single Lumen Tube in Terms of Hemodynmic Response l n i j ri O O i g in Çift Lümenli ve Tek Lümenli Tüple Entübsyonun Hemodinmik Ynıt Açısındn

Detaylı

Evalution of Autoimmunity in Patients with Primary Cutaneous Vasculitis l

Evalution of Autoimmunity in Patients with Primary Cutaneous Vasculitis l e r Ar þ t ý r m Evlution of Autoimmunity in Ptients with Primry Cutneous Vsculitis l n i j ri O O i g in Primer Kutnöz Vskülitli Hstlrd Otoimmünitenin Değerlendirilmesi h c r s Re l Primer Kutnöz Vskülit

Detaylı

ÖZET. Bülent AKBUDAK * Özgür Akgün KARABULUT **

ÖZET. Bülent AKBUDAK * Özgür Akgün KARABULUT ** Ulud. Üniv. Zir. Fk. Derg., (22) 16(2): 35-46 Üzüm Muhfzsınd Gri Küf den (Botrytis cinere Pers:Fr.) Kynklnn Klite Kybı ve Çürümelerin Ultrviolet-C (UV-C) Işık Uygulmlrı ile Önlenmesi Üzerine Bir Arştırm

Detaylı

11. BÖLÜM. Paralelkenar ve Eşkenar Dörtgen A. PARALELKENAR B. PARALELKENARIN ÖZEL LİKLERİ ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK

11. BÖLÜM. Paralelkenar ve Eşkenar Dörtgen A. PARALELKENAR B. PARALELKENARIN ÖZEL LİKLERİ ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK G O M T R İ www.kdemivizyon.com.tr. ÖÜM Prlelkenr ve şkenr örtgen. PRNR rşılıklı kenrlrı prlel oln dörtgenlere prlelkenr denir. [] // [] [] // [] = =. PRNRIN ÖZ İRİ. rşılıklı çılr eş ve rdışık çılr ütünlerdir.

Detaylı

MADDESEL NOKTALARIN DİNAMİĞİ

MADDESEL NOKTALARIN DİNAMİĞİ MÜHENDİSLİK MEKNİĞİ DİNMİK MDDESEL NOKTLRIN DİNMİĞİ DİNMİK MDDESEL NOKTLRIN DİNMİĞİ İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ - Konum, Hız e İme - Newton Knunlrı 2. MDDESEL NOKTLRIN KİNEMTİĞİ - Doğrusl Hreket - Düzlemde Eğrisel

Detaylı

Metropol Yayınları YÖS 2009 Metropol Publications

Metropol Yayınları YÖS 2009 Metropol Publications > > etropol Yınlrı YÖS 009 etropol Pulictions. ve. sorulrd, gruptki kümelerin şekilleri irer rkml gösterilerek I gruptki sılr elde edilmiştir. Soru işretile elirtilen kümenin hngi sıl gösterildiğini ulunuz.

Detaylı

Jüvenil Miyasteni Gravis: Üç Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi h

Jüvenil Miyasteni Gravis: Üç Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi h e r Ar þ t ý r m Juvenile Mystheni Grvis: A Report of Three Cses nd Literture Review l n i j ri O O i g in Jüvenil Miysteni Grvis: Üç Olgu Sunumu ve Litertürün Gözden Geçirilmesi h c r s Re l Jüvenil Miysteni

Detaylı

E Vitamini, N-Asetil Sistein, Penisilin-G ve Urtica dioica L. nin Phalloidin Toksisitesi Üzerine Etkileri

E Vitamini, N-Asetil Sistein, Penisilin-G ve Urtica dioica L. nin Phalloidin Toksisitesi Üzerine Etkileri Özbek ve rk. Vn Tıp Dergisi: 12 (1):16-21, 2005 E Vitmini, N-Asetil Sistein, Penisilin-G ve Urtic dioic L. nin Phlloidin Toksisitesi Üzerine Etkileri Hnefi Özbek*, İlys Tuncer**, Hluk Dülger***, Serdr

Detaylı

TIKIZ ŞEKİL BETİMLEYİCİLERİ

TIKIZ ŞEKİL BETİMLEYİCİLERİ TIIZ ŞEİL BETİMLEYİCİLERİ Nfiz ARICA ve Ftoş YARMAN-VURAL Bildiri onusu : İMGE İŞLEME Sorumlu Yzr : Ftoş T. YARMAN-VURAL Adres : Bilgisyr Mühendisliği Bölümü Ort Doğu Teknik Üniversitesi 653 Eskişehir

Detaylı

1990 ÖYS 1. 7 A) 91 B) 84 C) 72 D) 60 E) 52 A) 52 B) 54 C) 55 D) 56 E) 57

1990 ÖYS 1. 7 A) 91 B) 84 C) 72 D) 60 E) 52 A) 52 B) 54 C) 55 D) 56 E) 57 99 ÖYS. si oln si kçtır? A) 9 B) 8 C) D) 6 E) 5 6. Bir nın yşı, iki çocuğunun yşlrı toplmındn üyüktür. yıl sonr nın yşı, çocuklrının yşlrı toplmının ktı olcğın göre ugün kç yşınddır? A) 5 B) 5 C) 55 D)

Detaylı

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi Andolu Trım Bilimleri Dergisi Andolu Journl of Agriculturl Sciences http://dergiprk.ulkim.gov.tr/omunjs Arştırm/Reserch Andolu Trım Bilim. Derg./Andolu J Agr Sci, 3 (215) 6-67 ISSN: 138-875 (Print) 138-8769

Detaylı

Profil Raporu. Ella Explorer. 2 Aralık 2008 GİZLİ

Profil Raporu. Ella Explorer. 2 Aralık 2008 GİZLİ Profil Rporu Ell Explorer Arlık GİZLİ Profil Rporu Ell Explorer Giriş Arlık Giriş Bu rpor profesyonel yrgı ile kullnılmlıdır. İçerdiği ifdeler; mülktlr, iyogrfik veriler ve diğer değerlendirme sonuçlrı

Detaylı

Bahçe Mah. Soğuksu Cad. No:73 MERSİN www.sratanitim.com info@sratnitim.com. Tel :0.324 336 41 24 :0.324 336 41 26 Gsm :0.

Bahçe Mah. Soğuksu Cad. No:73 MERSİN www.sratanitim.com info@sratnitim.com. Tel :0.324 336 41 24 :0.324 336 41 26 Gsm :0. Tnıtım Bhçe Mh. Soğuksu Cd. No:73 MERSİN www.srtnitim.com info@srtnitim.com Tel :0.324 336 41 24 :0.324 336 41 26 Gsm :0.532 592 60 05 çık hvdki prestijiniz 1 Tnıtım ,Büfe Durk Rket 118 x 178 cm Gintbord

Detaylı

Sürücü seçme ve değerlendirmede özbildirime dayalı psikolojik ölçeklerin yeri

Sürücü seçme ve değerlendirmede özbildirime dayalı psikolojik ölçeklerin yeri Ysk ve Durk Btıgün 235 Arştırm / Originl rticle Sürücü seçme ve değerlendirmede özildirime dylı psikolojik ölçeklerin yeri Yeşim YASAK, 1 2 Ayşegül DURAK BATIGÜN ÖZET Amç: Bu çlışmnın mcı, trfik psikolojisi

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Syı : 13186036-010.07-/ b9 $~ fo/04/2013 Konu : eniz Kplumbğlrı Korum Çlışmlrı y- [TÜRKİYE CUMHURİYETİ! İCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE

Detaylı

1.Hafta. Statik ve temel prensipler. Kuvvet. Moment. Statik-Mukavemet MEKANİK

1.Hafta. Statik ve temel prensipler. Kuvvet. Moment. Statik-Mukavemet MEKANİK Ders Notlrı 1.hft 1.Hft Sttik ve temel prensipler Kuvvet Moment MEKNİK Kuvvetlerin etkisi ltınd kln cisimlerin denge ve hreket şrtlrını nltn ve inceleyen bilim dlıdır. Meknikte incelenen cisimler Rijit

Detaylı

Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. nin 12.04.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. nin 12.04.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH:27/01/2006 Afyon Çimento Snyi T.A.Ş.'nin 27.01.2006 trihli yzısı şğıy çıkrılmıştır. Şirketimiz Afyon Çimento Snyi T.A.Ş.'nin 108 kişi oln personel mevcudu "kpsm içi mkin bkım elemnlrı"nı kdrosun

Detaylı