OSİLOSKOBUN TANITILMASI VE BİR ALTERNATİF GERİLİM ŞEKLİNİN OSİLOSKOBDA İNCELENMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OSİLOSKOBUN TANITILMASI VE BİR ALTERNATİF GERİLİM ŞEKLİNİN OSİLOSKOBDA İNCELENMESİ"

Transkript

1 FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EEM NİN TEMELLERİ-2 DENEY NO:2 OSİLOSKOBUN TANITILMASI VE BİR ALTERNATİF GERİLİM ŞEKLİNİN OSİLOSKOBDA İNCELENMESİ 1. Katot Işınlı Bir Osiloskobun Çalışma Şekli Elektron demetinin incelenmesi: Şekil-1 Alternatif gerilimle ısıtılan FF' filamanı K katodunu ısıtır; ısınan katod termoiyonik olay dolayısıyla demet halinde elektron yayar.e ekranının iç yüzü, üzerine elektronlar çarpınca ışık yayma özelliği olan flouresan madde ile kaplanmıştır. Elektron demetinin odak ayarı: A' anoduna uygulanan ve osiloskobun odak ayarı potansiyometresi aracılığı ile değiştirilen, katoda göre pozitif doğru gerilim negatif yüklü elektronları E ekranına doğru hızlandırır ve bir demet halinde toplar. Odak ayarı potansiyometresi ile A' anoduna uygulanan gerilim ayarlanarak bu elektron demetinin olabildiği kadar incelmesi ve E ekranı üzerine çarptığı zaman olabildiği kadar ufak bir benek (spot) meydana getirmesi sağlanır. A anoduna daha yüksek pozitif doğru gerilim uygulanması bu demetin elektronlarını ekrana doğru daha çok hızlandırır. Elektron demetinin şiddet ayarı: G ızgarasına uygulanan ve osiloskobun şiddet ayarı potansiyometresi aracılığı ile değiştirilen katoda göre negatif doğru gerilim katoddan ekrana doğru hızlanarak elektronların sayısını azaltır veya çoğaltır. Sonuç olarak ekran üzerine çarpan elektronların sayısı değişince aydınlık spotun parlaklığıda değişir. Çoğu kez, osiloskobu açıp kapama anahtarıda bu şiddet ayarı potansiyometresi üzerindedir. Elektron demetinin düşey ve yatay saptırılması: Y levhaları arasına uygulanan bir gerilim levhalar arasında bu gerilimle orantılı bir düşey elektrostatik alan yaratır. Bu alanın etkisi ile elektron demeti düşey olarak sapar. E ekranı üzerindeki ışıklı spotun denge konumuna göre düşey sapma miktarı uygulanan gerilimle orantılıdır. Aynı şekilde x levhaları arasına uygulanan bir gerilim spotla orantılı bir sapma verir. Osiloskobun yatay ve düşey girişlerine uygulanan gerilimler birer amplifikatör ile kuvvetlendirilip saptırma levhalarına verilir ve birer potansiyometre aracılığı ile bu amplifikatörlerin kazançları değiştirilerek sapmaların ekran üzerinde kalması sağlanır. Bu yatay ve düşey amplifikatörlerin kazanç ayarı potansiyometre düğmesi saat ibresi 2-1

2 yönünde döndürülünce, kazanç dolayısıyla sapma artar. Osiloskobun yatay girişlerinden biri düşey girişlerinden biri ile daima ortaktır ve çoğu kez bu bir tek uç olarak dışarıya çıkartılmıştır. Bu ortak girişin olduğu hallerde toprağa bağlanması aleti dış alanlara karşı ekranlama bakımından faydalıdır. DİKKAT: Osiloskobun spotu ekran üzerinde sabit bir noktada uzun süre bırakılmamalıdır aksi halde ekranın o noktasındaki flouresan maddeyi elektronlar tahrip ederek o noktanın devamlı olarak kararmış kalmasına neden olurlar. Süpürme Gerilimi: Osiloskobun içinde, şekil-2 de görülen testere dişi biçiminde gerilim veren bir osilatör vardır ve bu osilatöre Süpürme Osilatörü denir. Böyle bir süpürme gerilimi osiloskobun x yatay saptırma levhalarına uygulanırsa, gerilimin zamanla orantılı olarak yükseldiği kısımlarda spot, ekran üzerinde sabit bir hızla soldan sağa hareket eder.gerilim kısa bir zaman içinde sıfır olunca spot da başlangıç noktasına geri döner, sonra tekrar sapmaya başlar. Böylece osiloskop ekranı üzerinde bir yatay zaman ekseni elde edilmiş olur. Süpürme osilatörünün frekansını kademeli ve sürekli olarak değiştiren iki düğmeyi döndürmekle bu yatay eksenin zaman ölçeğini geniş bir aralıkla değiştirmek mümkündür. Şekil-2. Testere dişi gerilim 2. Bir Alternatif Gerilimin Şeklini Osiloskobda Çıkarmak Montaj : Şekil-3 Şekli incelenmek istenen gerilim (örneğin şehir şebekesi gerilimi) potansiyometre şeklinde bağlı bir reosta ile küçültülerek osiloskobun düşey y-girişlerine uygulanır.yatay x-girişlerine dışardan bir gerilim verilmeyip aletin içindeki süpürme geriliminin yatay saptırma levhalarına gelmesi önceki düğmeleri uygun durumlara getirerek elde edilir. Ekran üzerinde şeklin sabit durması için süpürme geriliminin frekansı fs, incelenen gerilimin f frekansının n gibi bir tam sayı ile bölümüne eşit olmalıdır: fs = f / n. fs=f yani n=1 alınırsa gerilimin tam bir periyodu ekran üzerinde görülür. fs = f/n yapılırsa spot yatay eksen boyunca daha yavaş hareket edeceğinden gerilimin n peryodu ekran üzerinde çıkar. fs=nf seçilmişse bunun aksine gerilimin peryodunu 1/n kısımları ekran üzerinde aynı zamanda üst üste görülür.anlaşılıyorki şekli ekran üzerinde durdurmak ancak süpürme geriliminin frekansına fs=f /n gibi değerleri çok doğru olarak vermekle mümkündür.aksi halde şekil sola veya sağa hareket eder.fs frekansının bu ayarını kolaylaştırmak amacıyla incelenmek istenen gerilimin bir kısmı osiloskopda bulunan ve senkronizasyon anahtarı diye isimlendirilen bir anahtarı iç senkronizasyon durumuna 2-2

3 getirmekle aletin içinde süpürme osilatörüne etki ettirilir. Bu osilatörün f / n gibi frekanslarda yani f frekansı ile her zaman senkronize olarak titreşmesi sağlanır; bu olaya Senkronizasyon denir. Senkronizasyon ancak süpürme osilatörü frekansının f /n gibi değerlere yakın ayar edilmesi halinde başlar, osiloskobun yatay amplifikatör kazanç düğmesi ile senkronizasyon anahtarı dış senkronizasyon durumuna getirilince süpürme osilatörü, osiloskobun yatay girişlerine uygulanan diğer bir gerilimin frekansı ile senkronize olur. 2.1 Osiloskop karşısında ilk yapılması gerekenler 1. Osiloskobun Power (Güç) butonuna basılarak bir süre ısınması beklenir. 2. Parlaklık ( Intensity ) potansiyometresi ile parlaklık ayarı yapılır. Çizgi belirdikten sonra parlaklık yine bu düğme yardımı ile istenilen şekilde ayarlanabilir (Çok parlak olması fosfor ekrana zarar verir). 3. Xpos ve Ypos düğmeleri ile oynanarak çizgi ekran üzerine düşürülmeye çalışılır. 4. Işıklı çizginin parlaklığı ayarlandıktan sonra gerekiyorsa netliği de FOCUS düğmesi yardımıyla sağlanır. 5. Kalibrasyon ayarları yapılır.şekil-4 (b) de de görüldüğü gibi komütatörler üzerindeki işaretin altta ki kalibrasyon işaretiyle aynı pozisyonda olmalıdır. 6. İnvert butonları normal konumlarında olmalıdır. 7. Ayrıca ölçülecek gerilim ekrana sıgabilecek en büyük hale getirildiğinde yapılacak ölçüm en hassas olur Osiloskop kullanarak genlik, peryot ve faz farkının ölçülmesi y T V max x α Gerilim = 50mV/div Zaman = 1ms/div (a) Genlik Ölçülmesi; (b) Komütatörler Şekil-4 2-3

4 Ekrandaki işaretin genliği Y (düşey) ekseninde ölçülür. Genlik, ilk önce ekran üzerindeki kareler cinsinden belirlenir. Daha sonra VOLTS/DIV giriş zayıflatıcısı komütatörünün üzerindeki işaretin gösterdiği değer ile kare sayısı çarpılarak gerilimin genliğe ilişkin değeri belirlenir. Şekil-4 te de görüldüğü gibi gerilim maksimum değeri 2 karedir ve her bir kare 50mV ta tekabül ettiğinden dolayı gerilimin maksimum değeri; V max = 2*50E-3 = 100 mv olarak hesaplanır. Gerilim dalga şeklinin efektif değerini hesaplıyacak olursak; V max Gerilim dalga şekli sürekli bir sinüs olduğundan dolayı V eff = olur. Dolayısıyla ; 2 100E 3 V eff = = mV çıkar. 2 Gerilim başka bir şekle sahip ise efektif değer formülünden hasaplanır. Peryot Ölçülmesi; Modern osiloskoplarda frekans yerine periyod ölçülmektedir. Periyod ölçümleri X (yatay) ekseninde yapılır. Dalga şeklinin bir periyodunun X ekseni yönündeki uzunluğu kareler sayılarak belirlenir. Daha sonra TIMEBASE komutatörünün gösterdiği değer (S/div, ms/div ya da μs/div) ile kare sayısı çarpılarak işaretin periyodu belirlenir. Şekil-4 ya tekrar bakacak olursak; dalga şekli bir periyodunu 10 karede tamamlamaktadır ve her bir kare 1ms ye tekabül ettiğinden dolayı dalga şeklinin periyodu 10ms dir. Buradan frekansa geçecek olursak; 1 f = olduğundan T 1 f = = 100Hz çıkar. 10Ε 3 Faz Farkının Ölçülmesi; Şekil-4 e bir R-L devresindeki kaynak gerilimi ile direnç üzerindeki gerilimin dalga şekli gösterilmiştir.direnç üzerindeki akım ve gerilim aynı fazda oldugundan direnç üzerindeki gerilimi direnç değerine böldüğümüzde akımın dalga şeklini ve akıma ilişkin faz bilgisini elde etmiş oluruz. Şimdi faz farkını bulmaya çalışalım; şekil 6 ya tekrar bakacak olursak bir periyodun 10 kare de tamamlandığı görülmektedir, bu durumda her bir kare 360/10=36 0 ye tekabül etmektedir. Faz açısı yani α 1.5 kare olduğundan dolayı akım ile gerilim arasında ki faz farkı; ϕ = 1.5*36 0 = 54 0 dir. 3. Osiloskobun Ön Panel Tanıtımı 2-4

5 HAMEG OSİLOSKOP ÖN PANEL TANITIMI 2-5

6 2-6 Deney 2

7 2-7 Deney 2

DENEY 9 OSİLOSKOP UYGULAMALARI

DENEY 9 OSİLOSKOP UYGULAMALARI T.C. Maltepe Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ELK 21 DEVRE TEORİSİ DERSİ LABORATUVARI DENEY 9 OSİLOSKOP UYGULAMALARI Hazırlayanlar: B. Demir

Detaylı

BÖLÜM IV YARIİLETKEN GÜÇ KAYNAKLARI

BÖLÜM IV YARIİLETKEN GÜÇ KAYNAKLARI BÖÜM IV YAIİETKEN GÜÇ KAYNAKAI 4.1 GİİŞ Bütün elektronik devrelerin çalışabilmesi için bir güç kaynağına ihtiyacı vardır. Elektronik devrelerde besleme gerilimi olarak DC gerilim kullanılmaktadır. Ancak,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALTERNATİF AKIM ESASLARI ANKARA 007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Deneyin Yapılışı : Şekil 1.1 de görülen deney düzeneğini kurunuz. İki plaka arasındaki mesafe (d) ayırıcı pulların kullanılmasıyla değiştirilir.

Deneyin Yapılışı : Şekil 1.1 de görülen deney düzeneğini kurunuz. İki plaka arasındaki mesafe (d) ayırıcı pulların kullanılmasıyla değiştirilir. Deney No : EM Deneyin Adı : Bir düzlem kapasitörün elektrik alan şiddeti Deneyin Amacı : Uygulanan voltajın fonksiyonu olarak bir düzlem kapasitörün elektrik alan şiddetini belirleme. Düzlemler arası mesafenin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ GEÇİŞ KONTROL SİSTEMLERİNDE ARIZA VE BAKIM ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ TEMEL ELEKTRİK ELEKTRONİK 1 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

RMS (Etkin Değer) ve Ortalama Değer Alternatif bir akımın RMS değeri sabit bir direnç yükünden geçen ve aynı miktarda ısı enerjisi üreten DC akımın değerine eşittir. RMS Karesel Ortalama Değer (Root Mean

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DOĞRU AKIM VE ALTERNATİF AKIM DEVRELERİ 522EE0243 ANKARA, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GÜÇ ELEKTRONİĞİ LABORATUVARI DENEY FÖYÜ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GÜÇ ELEKTRONİĞİ LABORATUVARI DENEY FÖYÜ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 01 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER DENEY-1... 1 DENEY-1.1: PNPN DİYOT... 1 DENEY-1.: DİYAK... 5 DENEY-... 11 DENEY-.1: SCR... 11 DENEY-.: TRİYAK... 19 DENEY- SCR

Detaylı

Şekil-2.a Röleli anahtar

Şekil-2.a Röleli anahtar K TÜ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Sayısal Elektronik Laboratuarı TRANSĐSTÖRÜN ANAHTAR DAVRANIŞLARI 1. Genel Tanıtım Şekil 1.a da verilen emetör montajlı transistör V cc kaynağını

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ DOĞRU AKIM ESASLARI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

ÖLÇME HATALARI VE ÖZELLİKLERİ

ÖLÇME HATALARI VE ÖZELLİKLERİ ÖLÇME VE KONTROL Birim adı verilen ve bilinen bir değerle, kendi cinsinden bilinmeyen bir değeri kıyaslamaya (karşılaştırmaya) ÖLÇME denir. Parçaların istenilen ölçü sınırları içersinde yapılıp yapılmadıkları

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Levent Çetin. Alternatif Gerilim. Alternatif Akımın Fazör Olarak İfadesi. Temel Devre Elemanlarının AG Etkisi Altındaki Davranışları

Yrd. Doç. Dr. Levent Çetin. Alternatif Gerilim. Alternatif Akımın Fazör Olarak İfadesi. Temel Devre Elemanlarının AG Etkisi Altındaki Davranışları Yrd. Doç. Dr. Levent Çetin İçerik Alternatif Gerilim Faz Kavramı ın Fazör Olarak İfadesi Direnç, Reaktans ve Empedans Kavramları Devresinde Güç 2 Alternatif Gerilim Alternatif gerilim, devre üzerindeki

Detaylı

Harici Fotoelektrik etki ve Planck sabiti deney seti

Harici Fotoelektrik etki ve Planck sabiti deney seti Deneyin Temeli Harici Fotoelektrik etki ve Planck sabiti deney seti Fotoelektrik etki modern fiziğin gelişimindeki anahtar deneylerden birisidir. Filaman lambadan çıkan beyaz ışık ızgaralı spektrometre

Detaylı

BÖLÜM 5 3 OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ. 3.1.Giriş

BÖLÜM 5 3 OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ. 3.1.Giriş BÖLÜM 5 3 OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ 3.1.Giriş Bilim ve teknoloji ilerledikçe insan kas gücünün üretimdeki payı azaltmaktadır. Üretimi, makine ile veya insan gücüyle diye ayırsak, sürekli makine tarafı

Detaylı

ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER

ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER İçindekiler Şekil Listesi. Özet BÖLÜM 1 1.Giriş... VII BÖLÜM 2 Dahaönce Yapılan Çalışmalar Ve Ateşleme Sisteminin Gelişimi...1 2.1.Daha Önce Ateşleme Sistemlerinde Yapılan

Detaylı

DENEY 6 OSİLOSKOP. Düşey saptırma. Şekil 1. Katot ışınlı tüp

DENEY 6 OSİLOSKOP. Düşey saptırma. Şekil 1. Katot ışınlı tüp DENEY 6 OSİLOSKOP 1. Deneyin Amacı Bu deneyde, osiloskopun çalışma prensibinin, eikleme ve senkronizasyonun nasıl yapıldığının ve osiloskop yardımıyla çeşili büyüklüklerin (genlik, faz farkı ve frekans

Detaylı

YILDIZLARIN HAREKETLERİ

YILDIZLARIN HAREKETLERİ Öz Hareket Gezegenlerden ayırdetmek için sabit olarak isimlendirdiğimiz yıldızlar da gerçekte hareketlidirler. Bu, çeşitli yollarla anlaşılır. Bir yıldızın ve sı iki veya üç farklı tarihte çok dikkatle

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRONİK ENSTRÜMANTASYON VE KONTROL ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

8.04 Kuantum Fiziği Ders VI

8.04 Kuantum Fiziği Ders VI Fotoelektrik Etki 1888 de gözlemlendi; izahı, Einstein 1905. Negatif yüklü metal bir levha ışıkla aydınlatıldığında yükünü yavaş yavaş kaybederken, pozitif bir yük geriye kalır. Şekil I: Fotoelektrik etki.

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ YG TESİSLERİNDE TOPRAKLAMA SİSTEMİ 522EE0130 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

BÖLÜM 1. ÖLÇME VE KONTROL 1.1. ÖLÇME

BÖLÜM 1. ÖLÇME VE KONTROL 1.1. ÖLÇME BÖLÜM 1. ÖLÇME VE KONTROL 1.1. ÖLÇME Birim adı verilen ve bilinen bir değerle, aynı cinsten bilinmeyen bir değeri karşılaştırmaya ÖLÇME denir. Örneğin ; cetvel, kumpas ve mikrometre Çelik cetvel ve şerit

Detaylı

ÜÇ FAZLI TRANSFORMATÖRLERDE DENGESİZ YÜKLENME VE ISINMA

ÜÇ FAZLI TRANSFORMATÖRLERDE DENGESİZ YÜKLENME VE ISINMA T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ÜÇ FAZLI TRANSFORMATÖRLERDE DENGESİZ YÜKLENME VE ISINMA Hamdi Suat AKNAR Muzaffer SEVEN Prof. Dr. Cemil

Detaylı

İşletmelerde yüklerin büyük bir kısmını

İşletmelerde yüklerin büyük bir kısmını ENDÜKSİYON MOTORLARA YOL VERME YÖNTEMLERİ Ahmet Teke, Mehmet Tümay ahmetteke@cu.edu.tr, mtumay@cu.edu.tr Çukurova Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü İşletmelerde yüklerin büyük bir kısmını

Detaylı

Bölüm-1. M.Necdet YILDIZ GÜÇ ELEKTRONĐĞĐ-1 DERS NOTLARI 1

Bölüm-1. M.Necdet YILDIZ GÜÇ ELEKTRONĐĞĐ-1 DERS NOTLARI 1 Bölüm-1 Giriş M.Necdet YILDIZ GÜÇ ELEKTRONĐĞĐ-1 DERS NOTLARI 1 I - GĐRĐŞ TANIM: Güç elektroniği, herhangi bir kaynaktan alınan elektrik enerjisinin, elektronik yöntemlerle kontrol edilerek (dönüştürülerek

Detaylı

EEEN 213 ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNİN TEMELLERİ DERS NOTU

EEEN 213 ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNİN TEMELLERİ DERS NOTU EEEN EEKTİK-EEKTONİK MÜHENDİSİĞİNİN TEMEEİ DES NOT 00-0 DOĞ AKM DEVE ANAİZİ BÖÜM DİENÇ, OHM KANN, İŞ VE GÜÇ. EEKİK ENEJİSİ ve ÖZEİKEİ Bugün elektrik çağında yaşamaktayız. Kullandığımız enerjinin büyük

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Tamila ANUTGAN 1

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Tamila ANUTGAN 1 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Tamila ANUTGAN 1 Elektriksel olaylarla ilgili buraya kadar yaptığımız, tartışmalarımız, durgun yüklerle veya elektrostatikle sınırlı kalmıştır. Şimdi, elektrik

Detaylı

DENEY 13 Diyak ve Triyak Karakteristikleri

DENEY 13 Diyak ve Triyak Karakteristikleri DENEY 13 Diyak ve Triyak Karakteristikleri DENEYİN AMACI 1. Triyak karakteristiklerini öğrenmek ve ölçmek. 2. Diyak karakteristiklerini öğrenmek ve ölçmek. 3. Diyak-Triyak faz kontrol devrelerini incelemek.

Detaylı

326 ELEKTRİK MAKİNALARI LABORATUVARI II ÜÇ-FAZ SİNCAP KAFESLİ ASENKRON (İNDÜKSİYON) MOTOR DENEY 326-04

326 ELEKTRİK MAKİNALARI LABORATUVARI II ÜÇ-FAZ SİNCAP KAFESLİ ASENKRON (İNDÜKSİYON) MOTOR DENEY 326-04 İNÖNÜ ÜNİERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH. BÖL. 26 ELEKTRİK MAKİNALARI LABORATUARI II ÜÇ-FAZ SİNCAP KAFESLİ ASENKRON (İNDÜKSİYON) MOTOR DENEY 26-04. AMAÇ: Üç-faz sincap kafesli asenkron

Detaylı

Temel Ders Kitabı: Fen Bilimcileri ve Mühendislik için Fizik; Douglas C. Giancoli, Akademi, 2009 (Dördüncü Baskıdan Çeviri)

Temel Ders Kitabı: Fen Bilimcileri ve Mühendislik için Fizik; Douglas C. Giancoli, Akademi, 2009 (Dördüncü Baskıdan Çeviri) FİZİK 102 Temel Ders Kitabı: Fen Bilimcileri ve Mühendislik için Fizik; Douglas C. Giancoli, Akademi, 2009 (Dördüncü Baskıdan Çeviri) 1. Hafta: Elektrik Alanları (Bölüm 21) Elektrik Yükü: Pozitif ve negatif

Detaylı