Sevda türkülerinin ozanı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sevda türkülerinin ozanı"

Transkript

1 Yerelden evrensele uzanan yolda Karacaoğlan Sevda türkülerinin ozanı İbrahim Ethem Arıoğlu* Karacaoğlan şiir geleneğinin en önemli özelliği, bu şiirlerde aşk ve doğa temalarının işlenmiş olmasıdır. Aşk, maddi aşktır. Sevgili, her an görülebilen, yaşayan Türkmen güzelidir ve adıyla çağrılır. Bu söyleyiş, âşık şiirimizde, Karacaoğlan a ait bir özelliktir. 16 DİL ve EDEBİYAT 1 6. yüzyılda İmparatorluğun yayılabildiği alanların birçoğunda, şairlerimizin barış günlerinde olduğu kadar savaş günlerinde de saz çalıp söylediklerini görmekteyiz. Bu yüzyılın en dikkat çekici tarafı Anadolu nun çok uzağında Kuzey Afrika da vücut bulan Garp Ocakları nda yetişen şairlerdir. Kul Çulha, Geda Muslu, Armutlu gibi başlıca temsilcileri bu ocaklarda yetişmiş, savaşın en can alıcı noktalarını şiirleştirmekte son derece başarılı olmuşlardır. Fiilen deniz savaşlarına katılan bu şairlerin hiçbiri hakkında yeterli bilgiye sahip değiliz; şiirlerinde yer alan kumandan adlarından yola çıkarak ancak yaşadıkları yüzyılı tespit edebilmekteyiz. Anadolu sahasında yetişenler arasında Öksüz Dede, Ozan, Bahşi, Karacaoğlan, Kul Piri gibi bazılarının pek az sayıda şiiri elimize geçmiş olsa da, önde gelen başarılı simalar olarak kabul edilirler. Bunlardan sade bir dille bölge ağzının özelliklerine yer vererek şiirler ortaya koyan Karacaoğlan, geniş bir coğrafyada tanınmış ve sevilmiştir. Bazı şiirleri çeşitli makamlarda bestelenmiş ve musiki meclislerinde icra edilmiştir: Şiirlerinden bazıları ise türkü tarzında hâlâ çalınıp söylenmektedir. Hayatı etrafındaki şüphe bulutlarının bütünüyle dağılmadığı Karacaoğlan ın 16. ve 17. yüzyıllarda yaşamış iki şair olduğu hususunda da farklı görüşler vardır. Gü- AY I N D O S Y A S I

2 Karacaoğlan a ilişkin çalışmalara baktığımızda, bu çalışmaların çoğunun Karacaoğlan şiirlerinden çok Karacaoğlan ın hangi yüzyılda, nerede yaşamış olduğu ve kaç Karacaoğlan bulunduğu gibi tartışmalara odaklandığını görürüz. M. Fuad Köprülü, Sadeddin Nüzhet Ergun, İshak Refet, Cahit Öztelli, Mustafa Necat Karaer, İlhan Başgöz ve Saim Sakaoğlu gibi araştırmacılar Karacaoğlan ın yaşadığı yüzyıla dair çeşitli görüşler ileri sürmüşlerdir. ney bölgelerimiz özellikle de Çukurova ve Balkanlar bu şairlerimizin yaşadığı bölgeler olarak değerlendirilmektedir. Üçüncü bir Karacaoğlan ın varlığı ile ilgili değerlendirmelere de rastlamaktayız. Karacaoğlan, halk şiirimizin en şöhretli isimlerinin başında gelmektedir. Yazılı kültürün olmadığı, sözlü kültürün yaygın olduğu bir ortamın ürünleri olan Karacaoğlan ın şiirleri, elden ele, dilden dile sözlü aktarım yoluyla, ayrıca cönkler sayesinde yazılı olarak günümüze ulaşmıştır. Karacaoğlan ların, Dadaloğlu ların yetiştiği Çukurova topraklarında bugün onların temsilcisi olarak Feymani yi, Gül Ahmet i, Kul Mustafa yı, Hacı Karakılçık ı, Abdulvahap Kocaman ı sayabiliriz. Karacaoğlan a ilişkin çalışmalara baktığımızda, bu çalışmaların çoğunun Karacaoğlan şiirlerinden çok Karacaoğlan ın hangi yüzyılda, nerede yaşamış olduğu ve kaç Karacaoğlan bulunduğu gibi tartışmalara odaklandığını görürüz. M. Fuad Köprülü, Sadeddin Nüzhet Ergun, İshak Refet, Cahit Öztelli, Mustafa Necat Karaer, İlhan Başgöz ve Saim Sakaoğlu gibi araştırmacılar Karacaoğlan ın yaşadığı yüzyıla dair çeşitli görüşler ileri sürmüşlerdir. Biyografisi konusundaki tartışmalar bir yana bırakıldığında, araştırmacıların çoğu Karacaoğlan ın aşkı ve doğayı anlatan göçebe bir halk şairi olduğu konusunda hemfikirdir. Şiirlerinden, onun Anadolu nun birçok yerini dolaştığı anlaşılmaktadır. Gezdiği yerlerin güzelliğine ve güzellerine şiirler söylemiştir. Bunlarda, devrinin konuşma dilinin bütün incelik ve kıvraklığı görülmektedir. Şiirlerinin dili, süsten uzak ve akıcıdır. Onun çok sevilmesinin sebeplerinden biri de Türkçeyi iyi kullanmasıdır. Yaşadığı aşklar dillere destan olmuştur. Karacaoğlan ile İsmihan, Karacaoğlan ile Elif Gelin, Karacaoğlan ile Karaca Kız, Karacaoğlan ile Yayla Güzeli zamanımızda bile anlatılan aşk hikâyeleridir. Karacaoğlan ın, saz şiirinin vezin, şekil ve söyleyiş yönünden en güzel örneklerini verdiğini söylemek mümkündür. Günümüzde beş yüzden fazla şiiri bilinmektedir. Şiirlerinde hece veznini kullanmıştır. Bunların büyük bir kısmı koşma türündedir. Varsağı, semai, destan ve türküleri de vardır. Karacaoğlan ın şöhreti, Anadolu ve Rumeli hudutlarını da aşarak Türk dünyasının diğer bölgelerine yayılmıştır. Karacaoğlan ın şiirleri, kendinden sonra yetişen saz şairleri üzerinde derin tesir uyandırmış; âdeta zamanla bir Karacaoğlan mektebi oluşmuştur. Bundan dolayı, Âşık Ömer, Gevheri, Dadaloğlu gibi pek çok halk şairi onun tarzında şiirler yazmış; hatta Türk dünyasının değişik bölgelerinde bazı saz şairleri Karacaoğlan mahlasını kullanmıştır. Bugünkü tespitlerimize göre, XVI-XVII. yüzyıllarda yaşamış üç Karacaoğlan vardır. Bildiğimiz kadarıyla bunlardan birisi Güneyli Karacaoğlan dır ki bu, Elif e vurgundur. İkinci Karacaoğlan ise, Balkan dilberlerine vurgun ki o da eserlerinde Bulgar dağlarından fazlası ile bahseder. Üçüncü Karacaoğlan ise, Saray da yaşayan Saraylı Karacaoğlan dır. Zamanla bunların eserleri birbirine karışmıştır. Ancak biz bu şahsiyetleri; eserlerinde geçen yer ve kişi adları ile gurbet ve aşk AYIN DOSYASI DİL ve EDEBİYAT 17

3 tutkularına göre tespit etmemiz mümkündür. Bu üçünün hayatları hakkında detaylı bilgi fazla değildir. Hatta bunların hangisinin hangi asırda yaşadığı bile kesinlik kazanmamıştır. Anadolu nun her tarafında tanınan ve türküler söyleyen Karacaoğlan ın Anadolu da birkaç yerde mezarı da vardır. Osmanlı topraklarını karış karış gezen Karacaoğlan, gördüğü her güzelliği şiirleştirmiştir. Âdeta güzeli ve güzelliği övmek için yaşamıştır. Hayata bu derece bağlı olan şair ölümü düşündüğünde âdeta ürpermiştir. Bu nedenle Karacaoğlan ın ölümle ilgili söyleyişlerinde lirizmin bütün özelliklerini görmek mümkündür. Eşimle dostumla buluşamadım Var git ölüm tez zamanda yine gel Şu an dünyada üç nesneden korkarım, Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm. İslam inanışına göre insanların dünyadaki olumlu ve olumsuz davranışlarının değerlendirilmesi kıyamet gününde yapılacaktır. Bu değerlendirmenin neticesine göre cennet veya cehenneme gideceklerdir. Hesap gününden hiç kimse hiçbir şekilde kaçamayacaktır. Sultan Süleyman bile bu dünyadan ayrılmıştır. Hiç kimsenin ayrıcalığı yoktur. Karacaoğlan bu durumu şöyle dile getirmektedir: Sultan Süleyman a kalmayan bu dünya Bu dağlar yerinden yarılır bir gün Nice bin senedir çürüyen canlar Hakk ın emri ile dirilir bir gün Ne güzel yapıldı cennet yapısı Çok aradım görünmedi kapısı Benim korktucağım Sırat köprüsü Cehennem üstüne kurulur bir gün Karşıki dağlar da karlı dağ olsa Çevre yanı mor sünbüllü olsa Ağa olsa paşa olsa beğ olsa Yakasız gömleğe sarılır bir gün Bu dünyada adam oğluyum dersin Helali haramı durmayıp yersin Yeme el malını er geç verirsin İğneden ipliğe sorulur bir gün Gökte yıldızların önü terazi Ülker ile aşar gider birazı Yarın mahşerde de sorarlar bizi Hak mizan terazi kurulur bir gün Karacaoğlan der ki konup göçersin Ecel şerbetini bir gün içersin Sırat köprüsünü elbet geçersin Amelin eline verilir bir gün. Mizacı gereği gençliğinde uçarı bir hayat sürmüş, yaşlılığı kolay kabullenememiştir. Bu nedenle son zamanlarda yazdığı sanılan şiirlerde burukluk vardır. Şiirlerinde, aşk ve güzellik başta olmak üzere, ayrılık, yoksulluk, yiğitlik, gurbet ve ölüm temalarını işlemiştir. Güzel ve güzellik kavramlarından başka Karacaoğlan da gurbet teması da büyük yer tutar. Âşıklık geleneğinde gurbete çıkmak, diyar diyar dolaşmak, gittikleri yerlerde değişik âşıklarla tanışıp, değişik insanları tanıyıp bilgi ve görgüyü artırmak çok önem verilen 18 DİL ve EDEBİYAT AYIN DOSYASI

4 bir husustur. Bu sebeple âşıklar Anadolu da gezginci âşıklar adıyla da anılmışlardır. Karacaoğlan ın güzele ve sevgililere karşı duygularını dile getirdiği şiirleri türkü olarak da günümüze ulaşmıştır: Ala gözlüm ben bu elden gidersem Zülfü perişanım kal melil melil Kerem et aklından çıkarma beni Ağla göz yaşını sil melil melil Yeğin ey sevdiğim sen seni gözet Karayı bağla da beyazı çöz at Doldur ver bâdeyi bir daha uzat Ayrılık şerbetin ver melil melil Elvan çiçekleri sokma başına Kudret kalemini çekme kaşına Beni unutursan doyma yaşına Gez benim aşkımla yâr melil melil Karacaoğlan der ki ölüp ölünce Ben de güzel sevdim kendi hâlimce Varıp gurbet ele vâsıl olunca Dostlardan haberim al melil melil. Âşık Edebiyatı nın temsilcileri zaman zaman saz şairi, çöğür şairi, meydan şairi, son yıllarda bazı çevrelerce halk ozanı terimleri ile anılmaktadırlar. Âşıklar, umumiyetle gerçek hayat hikâyelerinden farklı bir tek şair tipini benimsemekte ve bu o şekilde tanınmaktadır. İslamiyet ten önceki Ozan-Baksı geleneğinin İslami-yet ten sonra tasavvufi düşünce ve yeni yaşa- AY I N D O S Y A S I ma biçimiyle birleşmesinden doğan belirli bir şair tipini, halk şairleri, âşık-şair tipi olarak benimsemişlerdir. Karacaoğlan da Konu Karacaoğlan şiir geleneğinin en önemli özelliği, bu şiirlerde aşk ve doğa temalarının işlenmiş olmasıdır. Aşk, maddi aşktır. Sevgili, her an görülebilen, yaşayan Türkmen güzelidir ve adıyla çağrılır. Bu söyleyiş, âşık şiirimizde, Karacaoğlan a ait bir özelliktir. Duyguların, düşüncelerin dile getirilişi, son derece somut ve gerçekçidir. Din ve tasavvuf düşüncesine, pek yer verilmez; ancak kimi zaman, çoklukla da zorda kalındığında, Tanrı ya seslenilir. Mahşer, sırat köprüsü, cennet, cehennem, vb. sözlere rastlansa da bunların dinî bir yönü yoktur. Çünkü çoğu dinî kavramın, Karacaoğlan şiirlerinde yaşanılan çevre ve dünya ile ilişkilendirildiği görülür. İlk kez onun şiirinde sevgililerin adları söylenir: Elif, Anşa, Zeynep, Hürü, Döndü, Döne, Esma, Emine, Hatice... Karacaoğlan bunların kimine bir pınar başında su doldururken, kimine helkeleri omzunda suya giderken, kimine de yayık yayıp halı dokurken görüp vurulmuştur. DİL ve EDEBİYAT 19

5 Karacaoğlan yaşadığı çağda yetişmiş başka saz şairlerinin tersine, dil ve ölçü bakımından Divan Edebiyatı nın etkisinden uzak kalmıştır. Güneydoğu Anadolu insanının o çağdaki günlük konuşma diliyle yazmıştır. Kullandığı Arapça ve Farsça sözcüklerin sayısı azdır. Yöresel sözcükleri ise yoğun bir biçimde kullanır. Deyimler ve benzetmelerle halk şiirinde kendine özgü bir şiir evreni kurmuştur. Şiirlerinde, yaşadığı bölgenin gelenek, inanış ve hayat tarzını büyük bir ustalıkla işlemiştir. İnsan ve tabiat güzelliği ise, onun vazgeçemediği temalardır. O, şiir yazdığı Türkmen güzellerini bütün vasıflarıyla anlatmakta ve övmektedir: İncecikten bir kar yağar Tozar Elif Elif diye Deli gönül abdal olmuş Gezer Elif Elif diye, başlayan semaisi sevdiğini anlatan ve yaygın olarak bilinen bir şiiridir. Âşık tarzı şiir geleneği içinde saz şairlerinin tecrübelerini, toplumun değer ve doğrularını dile getiren öğüt veren şiirler söylemeleri yaygın bir uygulamadır. Karacaoğlan da bu tarz öğütlemeler söylemiştir: Dinle sana bir nasihat edeyim, Hatırdan, gönülden geçici olma. Yiğidin başına bir iş gelince Anı yad ellere açıcı olma Mecliste ârif ol kelamı dinle El iki söylerse sen birin söyle Elinden geldikçe sen eylik eyle Hatıra dokunup yıkıcı olma Karacaoğlan söyler sözün başarır Aşkın deryasını boydan aşırır Seni bir mecliste hacil düşürür Kötülerle konup göçücü olma. Karacaoğlan da Doğa Göçebe yaşamının vazgeçilmez bir parçası olan doğa, onun şirinin başlıca temalarından biridir. Şiirlerinin neredeyse hemen hemen hepsinde doğadan bir parça bulmak mümkündür. Karacaoğlan da doğa, yaşar, nefes alıp verir, coşar, hüzünlenir. Yaşadığı, gezip gördüğü yörelerin doğasını görkemli bir biçimde dile getirir. Dost, kardeş bildiği, sevgilisiyle eş gördüğü, iç içe yaşadığı doğa, onun için sadece bir mekân olmaktan ötedir. Şiirinin başka önemli bir teması olan aşkın varoluşu, doğadaki benzetmelerle güzelleşir. Onunla yaşanan sevinç, onun getirdiği acı doğa ile paylaşılır. Sevgili, şiirinde doğanın ayrılmaz bir parçasıdır. Karacaoğlan ı sadece aşk peşinde koşan, nerede bir güzel görürse orada kalan, gönül esiri bir ozan olarak değerlendirmek çok yanlış bir yorumdur. Bize göre o, şiir ve türküleriyle topluma eğitici mesajlar veren, ileri görüşlü bir bilgedir. Onun doğa ve insan ilişkisi yönündeki dengeye dayalı, yararlı düşünceleri yeni kavranmaya başlanmıştır. Dinleyin ağalar, size söyleyim; Arş u Kürsü gider yolun var dağlar. Kar-ardıçlı, kamalaklı yüceler. Selvili, söğütlü yerin var, dağlar. Ahır Dağı ndan gör Maraş bağını, Engirek te derler ilin çoğunu. Bayra dan. Bertiz den Konur Dağı nı; Göksun güzel derler, ilin var, dağlar. Gün doğanda Gündüzlü nün başına. Ak Dağ derler duman çöker başına, Göğdeli de sümbüllünün peşine Kabak tepe derler, şarın var dağlar. Karacaoğlan der de: Bitirdim çağı, O yüce Bin Boğa, Bolkar ın dengi. Soğanlı yücesi koca Bey Dağı Erciyes ulumuz, pirin var dağlar. Karacaoğlan da Sevgili Doğa temasının yanı sıra şirinin asıl odak noktasını oluşturan aşk/sevgili kavramını, âşık şiirinin geleneksel kalıpları dışında bir söyleyişle ele alır. Onun için sevgili, düşlenen, bin bir hayal ile var edilen, ulaşılmazlığın umutsuzluğuyla adına türküler yakılan bir varlık değildir; doğa ve insan ilişkileri içindedir. Onu, yaşamdan ve bu ilişkilerden soyutlamadan verir. Gönül âşığı öyle bir hâle getirir ki bazen çekilmez bir hâle gelir. İstekleri, her zaman gerçekleştirilemez. Bu durum aynı zamanda seven insana, âşığa acı ve ızdırap da verir: Çıkıp yücelere bakmak istersin 20 DİL ve EDEBİYAT AYIN DOSYASI

6 Çoşkun sular gibi akmak istersin Her güzelle yatıp kalkmak istersin Ben senin derdini çekemem gönül. İlk kez onun şiirinde sevgililerin adları söylenir: Elif, Anşa, Zeynep, Hürü, Döndü, Döne, Esma, Emine, Hatice... Karacaoğlan bunların kimine bir pınar başında su doldururken, kimine helkeleri omzunda suya giderken, kimine de yayık yayıp halı dokurken görüp vurulmuştur. Gönlü bir güzel ile eylenmez, bir kişiye bağlanmaz. Uçarılık, onun duygu dünyasının şiirsel söyleyişine yansıyan en belirgin yanıdır. Erotizm, şiirine sevmek ve sevişmek olgusuyla yansır. Kanlı-canlı sevgili, cinsellik motifleriyle daha da belirginleşir, şiirinde etkileyici bir biçimde yer eder. Onun sevgiye ve kadına bakış açısı, âşık şiirine yenilik getirir ve bu gelenek içinde etkileyici bir özellik taşır. Tanrı kavramı ve din teması şiirinde önemlice bir yer tutmasa bile, bu konudaki yaklaşımıyla da kendi şiir geleneğine yine değişik bir bakış açısı getirmiş ve sonraki kuşaklar üzerinde etkileyici yönlendirici olmuştur. Ala gözlerini sevdiğim dilber Göster cemalini görmeye geldim Şeftalini derde derman dediler Gerçek mi sevdiğim sormaya geldim Gündüz hayallerim gece düşlerim Uyandıkça ağlamaya başlarım Sevdiğim üstünde uçan kuşların Tutup kanatların kırmaya geldim Senin aşkların gülmez dediler Ağlayıp yaşını silmez dediler Seni bir kez saran ölmez dediler Gerçek mi efendim sormaya geldim Senin işin yiyip içmek dediler Yaren ile konup göçmek dediler Göğsün cennet koynun uçmak dediler Hak nasip ederse görmeye geldim Mail oldum senin ince beline Canım kurban olsun tatlı diline Âşık olup senin hüsnün bağına Kırmızı güllerin dermeye geldim Karacaoğlan der ki işin doğrusu Gökte melek yerde huma yavrusu Şöyleyim ben sana sözün doğrusu Soyunup koynuna girmeye geldim Karacaoğlan şiirlerini sazının güzel nağmeleri ile AYIN DOSYASI buluşturan bir sanatçıdır. Saz aynı zamanda âşığın hislerine tercüman olmaktadır. Aşkından dolayı acı çeken Karacaoğlan a sırdaşlık ve arkadaşlık eder: Sazım da acı bir feryada daldı Çırpındı gönlümde aşkım bunaldı Yanıklı âhını göklere saldı Felek de bu hâlde kal dedi, bana Karacaoğlan kan döküyor gözünden Yârin rengi uçtu gitti yüzünden Anlamıyor şimdi benim sözümden Sayıklarken âşık çal dedi, bana. Karacaoğlan da Dil Karacaoğlan yaşadığı çağda yetişmiş başka saz şairlerinin tersine, dil ve ölçü bakımından Divan Edebiyatı nın etkisinden uzak kalmıştır. Güneydoğu Anadolu insanının o çağdaki günlük konuşma diliyle yazmıştır. Kullandığı Arapça ve Farsça sözcüklerin sayısı azdır. Yöresel sözcükleri ise yoğun bir biçimde kullanır. Deyimler ve benzetmelerle halk şiirinde kendine özgü bir şiir evreni kurmuştur. Bu da onun şiirine ayrı bir renk katar. Bu sözcüklerin birçoğunu halk dilinde yaşayan biçimiyle, söylenişlerini bozarak ya da anlamlarını değiştirerek kullanır. Karacaoğlan, halk şiirinin geleneksel yarım uyak düzenini ve yer yer de redifi kullanmıştır. Hece ölçüsünün 11 li (6+5) ve 8 li (4+4) kalıplarıyla yazmıştır. Bazı şiirlerinde ölçü uygunluğunu sağlamak için hece düşmelerine başvurduğu da görülür. Mecaz ve mazmunlara çokça başvurması, söyleyişini etkili kılan önemli ögelerdir. Şiirsel söyleyişinin önemli bir özelliği de, halk şiiri türü olan mâni söylemeye yakın oluşudur. Koşmalar, s er, varsağılar ve türküler şiirleri arasında önemlice yer tutar. Bunların her birinde açık, anlaşılır bir biçimde, içli ve özlü bir söyleyiş birliği kurmuştur. Yeşilbaşlı gövel ördek Uçar gider göle karşı Eğricesin tel tel etmiş Döker gider yâre karşı Telli turnam sökün gelir İnci mercan yükün gelir Elvan elvan kokun gelir Yâr oturmuş yele karşı Şahinim var bazlarım var Tel alışkın sazlarım var Yâre gizli sözlerim var Diyemiyom ele karşı DİL ve EDEBİYAT 21

7 Hani Karacaoğlan hani Veren alır tatlı canı Yakışmazsa öldür beni Yeşil bağla ala karşı. Karacaoğlan ın şiirleri topluca gözden geçirildiğinde, aralarında bazı benzerlikler veya ortak noktalar bulunduğu dikkat çekmektedir. Bunu, özellikle giriş mısralarında, pek açık olarak görürüz. O, her şiirinde ayrı bir giriş mısraı yerine ortak veya benzer giriş mısraları kullanmayı tercih etmiştir. Sık sık tekrarladığı mısralar şunlardır: -Ala gözlerini sevdiğim dilber -Benden selam eylen gül yüzlü yâre -Çıktım yücesine seyran eyledim -Dinleyin ağalar size söyleyim -Evvel bahar yaz ayları gelende -Her sabah her sabah salınan dilber -Ilgıt ılgıt esen seher yelleri -Kadir Mevlâm bir dileğim var sana -Kalk dilber gidelim bağ arasına -Kısmet olur ben bu ilden gidersem -Sabahtan uğradım ben bir geline -Şu yalan dünyaya geldim geleli -Şurda bir dilbere meyil eyledim -Yaz gelip de beş ayları doğunca Bu giriş mısralarını bazen aynen, bazen bir veya birkaç kelime değişikliğiyle bazen de kelimelerin yeri değiştirilmiş olarak birçok şiirde görmekteyiz. Pir Sultan Abdal, Âşık Garip, Köroğlu, Öksüz Dede, Kul Mehmet ten etkilenmiş, şiirleriyle Âşık Ömer, Âşık Hasan, Âşık İsmail, Katibî, Kuloğlu, Gevheri gibi çağdaşı şairleri olduğu kadar 18. yüzyıl şairlerinden Dadaloğlu, Gündeşlioğlu, Beyoğlu, Deliboran ı, 19. yüzyıl şairlerinden de Bayburtlu Zihni, Dertli, Seyranî, Zileli Talibî, Ruhsatî, Şem î ve Yeşilabdal ı etkilemiştir. Daha sonra da gerek Meşrutiyet, gerek Cumhuriyet dönemlerinde, halk edebiyatı geleneğinden yararlanan şairlerden Rıza Tevfik Bölükbaşı, Mehmet Emin Yurdakul, Faruk Nafiz. Çamlıbel, Ahmet Kutsi Tecer ve Cahit Külebi, Ülkü Tamer, Bedri Rahmi Eyuboğlu, Ahmet Arif, Abdürrahim Karakoç, Dinçer Sümer, Karacaoğlan dan esinlenmişlerdir. Şiirleri 1920 den beri araştırılan, derlenip yayımlanan Karacaoğlan ın bugüne değin, beş yüzün üzerinde şiiri yazılı kaynaklara geçmiştir. Çok uzun bir geçmişi olan Türk halk şiiri, konusu, kullandığı dili, mazmunları, kafiyesi, sadeliği, etkileyici şiir yapısı ve en güzel örnekleriyle günümüzde de kendini göstermektedir. Kendine has kültürel bir geleneğe dayanan ve tarihsel süreç içerisinde ozan, halk şairi, tekke şairi, saz şairi, meydan şairi, kalem şairi, çöğür şairi, halk ozanı, âşık, halk âşığı gibi isimlerle anılan bu edebî geleneğin temsilcileri bugün de başta Karacaoğlan olmak üzere Gevheri, Kaygusuz Abdal, Pir Sultan Abdal, Köroğlu, Dadaloğlu, Âşık Ömer, Dertli gibi büyük üstatlarından ilham alarak şiirlerini büyük bir aşkla ve ustalıkla söyleyip, sanatlarını icra etmektedir. KAYNAKÇA * Gazi Üniversitesi, Türk Halk Edebiyatı Doktora Programı. 1 - Sakaoğlu, Saim; Saz Şiiri Tarihimize Genel Bir Bakış, Milli Kültür Araştırmaları (Mehmet Önder Armağanı), Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, Sakaoğlu, Saim; Karaca Oğlan, Ankara, Akçağ Yayınları, Karaer, Mustafa Necati; Karacaoğlan, Ankara, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ergun, Sadedin Nüzhet; Karacaoğlan (Hayatı ve Yeni Şiirleri Yeni İlavelerle), 11. Baskı, İstanbul, İstanbul Maarif Kitaphanesi, Tarihsiz. 5 - Başgöz, İlhan; Karac oğlan, İstanbul, Cem Yayınevi, Cunbur, Müjgan; Karacaoğlan, Ankara, Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı Yayını, Türk Dünyası Edebiyatı, Ankara, TİKA Yayınları, Güzel, Abdurrahman; Torun Ali; Türk Halk Edebiyatı El Kitabı, Ankara, Akçağ Yayınları, Günay, Umay; Türkiye de Âşık Tarzı Şiir Geleneği ve Rüya Motifi, Ankara, Akçağ Yayınları, Korkmaz Ramazan, Özcan Tarık; Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri, Türk Edebiyatı Tarihi, Ankara, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 2006, s Sever, Mustafa; Türk Halk Şiiri, Ankara, Kurmay Yayınları, DİL ve EDEBİYAT AYIN DOSYASI

8 Karacaoğlan kimdir? MAKALE DİL ve EDEBİYAT 23

9 Derleyen: Giray Tarhanoğlu N e yazık ki, Karacaoğlan ın hayatı hakkında bilinenler pek azdır. Tarihimizin büyük kişilerini, mesela Yûnus Emre yi olduğu gibi, Karacaoğlan ı da her kasaba, hatta her köy kendine mal etmeye çalışmıştır. Sözlü rivayetler de birbirini tutmamaktadır. Bir söylentiye göre, Karacaoğlan, Bahçe ilçesinin Farsak köyünde doğmuştur. Yaşlı kimselerin ileri sürdüğüne göre, o köyde yaşayan Sâiloğulları soyundandır. Başka bir söylentiye göre, Karacaoğlan, Kozan a bağlı Feke ilçesinin Gökçe köyündendir. Öte yandan, Barak Türkmenleri de onu kendi soylarından sayarlar. Kilis in Musabeyli Türkmenleri de kendilerinden olduğunu ileri sürerler. Bazı yaşlıların söylediklerine göre, Karacaoğlan ın Gökçeli de doğmuş ve 1679 da ölmüş olduğuna dair türküleri de varmış. Çukurova da yaşayan Kozanoğulları nın derebeylik zamanında nedense Karacaoğlan a kızmışlar, onu öldürmek istemişler. Karacaoğlan, bunu haber alınca, Van a kaçmış, bu türküleri de orada söylemiş. Söylentilerden biri de, Tarsus taki Ashâb-ı Kehf mağarasına girip bir daha çıkmadığı, yani intihar et- 24 DİL ve EDEBİYAT tiğidir. Bu söylenti onun, ölümünden sonra Türkmen aşiretleri arasında ermiş bir kişilik kazandığını göstermektedir. Doğubilimci Radloff un yazdığına göre, Karacaoğlan, Belgratlıdır. Asıl adı Simayil dir. Atıldığı bir aşk macerasına başlarken bu adı bırakıp Karacaoğlan takma adını almıştır. Sevgilisi de İstemîkan Sultan dır. Araştırmacı Cahit Öztelli ye göre, Karacaoğlan ın mezarı İçel in Mut ilçesinin Çukur köyünde bir tepe üzerindedir. Bu tepeye Karacaoğlan tepesi adı verilmiştir. Üzerinde birkaç eski ev temeli, bir su sarnıcı ile harap bir mezar vardır. Bu tepenin karşısında başka bir tepeye de Karacakız tepesi denilmektedir. Karacakız ile şairimiz arasında bir aşk macerası yaşanmıştır. Karacaoğlan ın mezarının bulunduğu tepede, şairin içinde oturduğu ve ölümünde orada bir cöngü kaldığı söylenen bir de mağara vardır. Bu tepeler ve çevresi, ardıçlı, çamlı bir yer olup Karacaoğlan için ideal bir yerdir. Karacaoğlan kışları burada oturur yaz gelince, yaylalara çıkar, diyar diyar gezermiş. Bu ve tepeler ve Karacakız ile olan macerası dolayısıyla Silifke, Mut, Gülnar daha çok buraların köyleri halkı şairimizi hemşireleri sayarlar, vaktiyle mezarını sık sık ziyaret ederek adak adarlarmış. Onu ermişlerden bir ulu kişi olarak tanırlarmış. Karacaoğlan bu çevre aşiretlerinden birindenmiş. İşte yukarıdaki söylentiler yüzünden kişiliği değişik biçimlerde efsaneleşen Karacaoğlan ın gerçek ha- MAKALE

10 yatı, içinden çıkılmaz duruma gelmiştir. Yalnız şurası iyi bilinen bir gerçektir ki, şairimiz Güney illerimizde doğmuş, oralarda yetişmiştir. Halk arasındaki rivayetlere göre Karacaoğlan, 1606 da doğmuş, 1679 ya da 1689 da ölmüştür. Kesin olarak bilinmektedir ki 16. yüzyıldan bu yana en az dört âşık, Karacaoğlan ismiyle şiirler söylemiştir. Bu nedenle Karacaoğlan ın hayatı üzerine çalışanlar büyük güçlükle karşılaşmaktadırlar. Bu âşıklardan biri eşi bulunmaz bir usta. Ötekilerin kimi kalfa kimi çırak. Ama hepsi kendilerine Karacaoğlan adını yakıştırdıkları için kimin usta kimin çırak olduğu bugüne kadar ayrılabilmiş değildir. Güçlük bu kadarla sınırlı da değildir. Âşık şiiri sözlü yayıldığı için Karacaoğlan ın türkülerini söyleyenler, bilerek veya bilmeyerek onun eserlerine kendi dillerini ve duygularını da katmışlardır. Böylece Karacaoğlan şiirleri binlerce yıldır dilden dile, telden tele değişe değişe bize ulaşmıştır lardan itibaren Karacaoğlan şiirleri kitaplaşarak sabitlenmiş gibi görünse de halk arasında hâlâ değişmeye devam etmektedir. Bu yüzden Karacaoğlan şiirleri, dört asırdır halkın elbirliğiyle kurduğu ortak bir yapı, imece ile dokunmuş bir halk kilimi sayılmalıdır. O nedenle bu yapı Karacaoğlan şiir geleneği olarak adlandırılabilir. Gelibolulu Ali nin bir kitabında belirttiğine göre, daha 16. yüzyılda kötü şairler darda kalınca bazı eserlerini Karacaoğlan a izafe ederlermiş. Bunun tam tersi de yaşanmıştır. Toklumenli Âşık Sait ve Ali İzzet in şiirleri arasında Karacaoğlan ın bazı şiirleri tespit edilmiştir. Karacaoğlan ın hayatı üzerine çok fazla bilgi yoktur. Bilinenlerin bir bölümü onun şiirlerinden gelir. Karacaoğlan de şiirlerinde kendi hayatı hakkında bilgiler vermiştir. Karacaoğlan hakkında ikinci kaynak ise halk arasında söylenegelen hikâye ve menkıbelerdir. Ancak asıl kaynak bugüne ulaşabilen az sayıdaki kitaptır. Bu kaynaklardaki bilgiler bir araya getirildiğinde dört Karacaoğlan ın varlığından söz edilebilir. MAKALE Birinci Karacaoğlan 1. Gelibolulu Mustafa Âli Efendi, yıllarında yazdığı bir eserde, kötü şairlerden söz ederken diyor ki Böyle hayvanlar, olgun insanlara vergi şiirden dem vurmak isterler, gazel okumaya yeltenirler. Aptalları inandırabilirlerse, bu sözleri biz dedik diye yalan söylerler; darda kalırlarsa (bu şiirler) Karacaoğlan a isnat olunur. (Gelibolulu Mustafa Ali, Mevâidü n Nefâis fi Kavâ idil Mecâlis, s. 67 den aktaran Cahit Öztelli, Karacaoğlan, 1973, XXII, Cemil Yener, bu eserde Karacaoğlan ın varsağılarından söz edildiğini ileri sürüyorsa da sayfa numarası vermiyor. C. Yener, 1973,. 17) 2. İstanbul da, 1582 de yazılan bir Surname de Kimi kaval çalıp ol dağı yankılandırır, kimi Karacaoğlan türküsü ile gönlün eğlendirir diyen bir kayıt var. (K. Tecer, 1954, s. 6-9) yüzyıldan kalan başka bir yazmada Karacaoğlan ın bir şiiri bulunmuştur. (K. Tecer, 1954, s. 7-9) Yukarıdaki kaynaklar sağlam, verilen bilgi kesindir. 16. yüzyılda bir Karacaoğlan yaşamıştır. K. Tecer in ileri sürdüğü gibi, bu kaynaklara dayanarak, Karacaoğlan ı 15. yüzyıla kadar, kolayca götüremeyiz. Ama İstanbul da 16. yüzyılın ikinci yarısında bilindiğine göre, bu yüzyılın ilk yarısında yaşamış olmalıdır. Kimdir bu Karacaoğlan? Karacaoğlan şiirlerinin çoğunu söylemiş olan büyük sanatçı bu mudur? Eldeki şiirlerden ne kadarı 19. yüzyılda yaşayan bu Karacaoğlan dan kalmadır. Bilinmiyor. İkinci Karacaoğlan Eldeki bilgilerden, 17. yüzyılda da bir Karacaoğlan ın yaşamış olduğu anlaşılıyor. Çoğu, sözlü kaynaklara ve Karacaoğlan ın şiirlerine dayanan bu bilgiler, tek tek ele alındığında, kesin görünmemektedir. Bir kısmı yanlış yorumlanmış ama hepsini bir araya getirince, 17. yüzyılda bir Karacaoğlan ın yaşamış olduğu yargısına karşı çıkmak zorlaşıyor de ölen Âşık Ömer, bir şiirinde şöyle diyor: Karacaoğlan ise eski meseldir Biz şair saymayız öyle ozanı. Karacaoğlan adının, 17. yüzyılda yaşayan şairler arasında anılması, onun da 17. yüzyılda yaşadığını göstermeye yeter sayılmıştır. Oysa Âşık Ömer, Karacaoğlan için eski meseldir diyor. Ne kadar eski Araştırmacı Cahit Öztelli ye göre, Karacaoğlan ın mezarı İçel in Mut ilçesinin Çukur köyünde bir tepe üzerindedir. Bu tepeye Karacaoğlan tepesi adı verilmiştir. Üzerinde birkaç eski ev temeli, bir su sarnıcı ile harap bir mezar vardır. Bu tepenin karşısında başka bir tepeye de Karacakız tepesi denilmektedir. Karacakız ile şairimiz arasında bir aşk macerası yaşanmıştır. DİL ve EDEBİYAT 25

11 olduğunu kestirmek zor. Ama bununla, Karacaoğlan ın Ömer in devrinden eskilere götürülmek istendiği açık. Bu yüzden kaynağın verdiği bilgi kesin kabul edilemez. 2. Ali Ufkî adında Leh asıllı bir sanatçı, İstanbul da 1648 yılında, Mecmua-i Sâz u Söz isminde bir kitap yazıyor. Bu müzik kitabında, Karacaoğlan ın iki türküsü var. Ali Ufkî Efendi nin kitabı, Karacaoğlan ın 17. yüzyılın ortalarında İstanbul da saray çevrelerinde bile tanınıp bilindiğini, türkülerinin oralarda çağrıldığını gösteriyor. Ama bundan onun bu yüzyılda yaşamış olduğu anlamını çıkarmak zor. Karacaoğlan ın 1648 de İstanbul da yazılan bir kitaba girebilmesi için, bu tarihten epey evvel yaşamış olması gerekir. Bu Karacaoğlan acaba 16. yüzyılda yaşayan Karacaoğlan mıdır? Bu olasılık akla yakın geliyor. Bununla beraber, Ali Ufkî Efendinin kitabına dayanarak, Karacaoğlan ın İstanbul a gitmiş olacağı, saraya kabul edildiği, orada kısa bir zaman kaldığı ileri sürülemez yüzyıldan kalan bir belgede; Aldı Gevheri, aldı Karacaoğlan diye başlayan türküler art arda bulunmuştur. Bunlardan Gevheri ile Karacaoğlan ın karşılaştıkları, böylece Karacaoğlan ın da Gevheri gibi 17. yüzyılda yaşamış olduğu çıkarılmaktadır. Cahit Öztelli nin yayımladığı şiirler, iki âşığın karşılaşmış olduğunu göstermekten uzaktır. Cönklerde aldı Âşık Ömer, aldı Gevheri, aldı Karacaoğlan gibi başlıklara sık rastlanır. İki âşığın şiirinin bu yüzden art arda düşmesi, onların karşılaştığını göstermez. Karacaoğlan- Gevheri karşılaşma şiirleri arasında böyle ilişkilerden eser yok. Ne bağlamanın, ne soru sormamın, ne karşılıklı öğünmelerin ya da kötülemelerin izi var bu şiirlerde. İkisi de, birbiriyle ilgisi olmayan şeylerden söz ediyorlar. Bunlara bakarak Karacaoğlan ın da Gevheri ile aynı yüzyılda yaşadığı ileri sürülemez. 4. Karacaoğlan şiirlerinde bazı tarihler vermiştir. Bunların hepsi 17. yüzyıla denk düşmektedir: Karacaoğlan dendi ünüm duyuldu Bin on beşte(1606) göbek adım koyuldu. Bin on beşte beratçım yazıldı Seksen beşte bel kemiğim bozuldu Bin doksanda mezarımın başında (1679) Döner baykuş öter bülbül. Âşıklarımız şiirlerinde, kendi hayatları ile ilgili tarihler verirler. Bu bir gelenektir. Yukarıdaki tarihlerden, 1606 Karacaoğlan ın doğum yılı olarak veriliyor. Bu açık. Ama 1679 u ölüm yılı olarak alamayız. Hiçbir âşık kendi ölümüne tarih düşüremez. Bu, olsa olsa, o yıllarda Karacaoğlan ın iyice yaşlanmış olduğunu gösterir. Gemerekli Fikri Göden den derlenen bir dizede Karacaoğlan diyor ki: Bin kırk beşte (1636) göbek adın koyuldu Çingiroğlu özbe benim soyumdu. Çelişki açıktır. Karacaoğlan 1636 da doğduysa, 1648 de Ali Ufkî Efendi nin kitabına şiiri alınınca on iki yaşında olacaktı yılı da başka bir kaynaktan gelen bilgiyle çatışıyor. Aşağıda belirtilecek olan Ahmet Hamdi Efendi nin söylediklerine göre Karacaoğlan ın babası 1013 te (1604) askere alınıp kaybolmuştur. Bu doğruysa Karacaoğlan babası kaybolduktan iki yıl sonra doğmuş oluyor. Şiirlerde verilen tarihlere, sınırlı bir ağırlık tanınabilir ancak, değişebilir olduklarını akılda tutmak ve başka kaynaklarla desteklenmek şartıyla. Karacaoğlan ın 17. yüzyılda yaşamış olduğunu, daha doğrusu 17. yüzyılda da bir Karacaoğlan ın yaşamış olduğunu gösteren kaynakların en ağır basanları yine de yukarıdaki tarihlerdir. 5. Karacaoğlan şiirlerinde bazı olaylara değinmiş, bazı kişilerden söz etmiştir. Bu olayların 17. yüzyıla rastladığı, kişilerin de 17. yüzyılda yaşadığı ileri sürülmüştür. Şöyle ki; Karacaoğlan, aşağıdaki dörtlüğü, Halep in, 1658 de Abaza Hasan Paşa dan geri alınması üzerine yazmış olmalıdır: 26 DİL ve EDEBİYAT MAKALE

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI EDEBİYAT-TARİH İLİŞKİSİ Edebiyat tarihi, medeniyet tarihinin en önemli kısmıdır. Bir milletin uzun asırlar esnasında geçirdiği fikrî ve hissî gelişmeyi belirten bütün kalem ürünlerini inceleme ile onun

Detaylı

MODERN ŞİİRDE HALK EDEBİYATININ ETKİSİNE BİR ÖRNEK: SÜREYYA BERFE-GÜN OLA

MODERN ŞİİRDE HALK EDEBİYATININ ETKİSİNE BİR ÖRNEK: SÜREYYA BERFE-GÜN OLA 1547 MODERN ŞİİRDE HALK EDEBİYATININ ETKİSİNE BİR ÖRNEK: SÜREYYA BERFE-GÜN OLA * TAŞTAN, Zeki TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET Türk şiiri, Tanzimat tan sonra üç kaynaktan beslenir: Batı edebiyatı, halk edebiyatı ve

Detaylı

*** s.338. 2 Sebahattin Eyüpoğlu, Sanat Üzerine Denemeler ve Eleştiriler, Cem Yayınevi, İstanbul 1981,

*** s.338. 2 Sebahattin Eyüpoğlu, Sanat Üzerine Denemeler ve Eleştiriler, Cem Yayınevi, İstanbul 1981, KENDİ GÖK KUBBEMİZ DE ESKİ ŞİİRİN RÜZGÂRLARI Abdullah ŞENGÜL * ÖZET Yahya Kemal, Divan edebiyatı kaynağından geniş bir şekilde yararlanmıştır. Onu Eski şiirin temsilcisi olarak göstermek doğru değildir.

Detaylı

ÂŞIK MİNHACÎ. -İkinci Baskı- Dr. Doğan KAYA

ÂŞIK MİNHACÎ. -İkinci Baskı- Dr. Doğan KAYA ÂŞIK MİNHACÎ -İkinci Baskı- Dr. Doğan KAYA ISBN 975-95217-0-9 Baskı yeri: SİVAS Baskı yılı: 2006 İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ ÂŞIK MİNHACÎ A. HAYATI B. EDEBÎ KİŞİLİĞİ C. MİNHACÎ İLE AĞGELİN HİKÂYESİ D. ŞİİRLER

Detaylı

SOSYO-TARİHSEL PERSPEKTİF SÜRECİ İÇİNDE AŞK SOSYOLOJİSİ Emine Öztürk

SOSYO-TARİHSEL PERSPEKTİF SÜRECİ İÇİNDE AŞK SOSYOLOJİSİ Emine Öztürk SOSYO-TARİHSEL PERSPEKTİF SÜRECİ İÇİNDE AŞK SOSYOLOJİSİ Emine Öztürk 3 SOSYO-TARİHSEL PERSPEKTİF SÜRECİ İÇİNDE AŞK SOSYOLOJİSİ CİNİUS YAYINLARI İNCELEME ARAŞTIRMA ELEŞTİRİ Babıali Caddesi, No. 14 Cağaloğlu

Detaylı

TÜRKÇE. 2) MECAZ (DEĞİŞMECE) ANLAM Sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak kazanmış olduğu yeni anlama mecaz anlam denir.

TÜRKÇE. 2) MECAZ (DEĞİŞMECE) ANLAM Sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak kazanmış olduğu yeni anlama mecaz anlam denir. TÜRKÇE Anlam Bakımından Sözcükler...1 Sözcüklerde Anlam İlişkileri.3 Cümlede Anlam.6 Ses Bilgisi...9 Paragraf Bilgisi...13 Sözcüklerin Yapı Özellikleri..17 Yazım Kuralları..22 Noktalama İşaretleri...25

Detaylı

KAYNAĞINI GELENEKTEN ALAN HĐSARCILAR

KAYNAĞINI GELENEKTEN ALAN HĐSARCILAR KAYNAĞINI GELENEKTEN ALAN HĐSARCILAR ÖZET Öztürk EMĐROĞLU * Türk süreli yayın tarihinin uzun ömürlü dergilerinde biri olan Hisar, "fikir, sanat ve edebiyat dergisi" çerçeve başlığıyla, Ankara da yayımlanır

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ NDE BEŞ VE ON ZAMANLI RİTİMLERİN ANALİZİ UTKU ÜNAL

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ NDE BEŞ VE ON ZAMANLI RİTİMLERİN ANALİZİ UTKU ÜNAL GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ NDE BEŞ VE ON ZAMANLI RİTİMLERİN ANALİZİ UTKU ÜNAL 102619015 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜZİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI CANAN AYKENT 2007 TEŞEKKÜR Bu çalışmanın

Detaylı

9.SINIF TATİL KİTAPÇIĞI

9.SINIF TATİL KİTAPÇIĞI 2014 9.SINIF TATİL KİTAPÇIĞI 2013-2014 Beylikdüzü Hadımköy Yolu Akçaburgaz Mah. 4. Cad. No: 18 Esenyurt / İSTANBUL 16.6.2014 TIBBI ETİK ve DEONTOLOJİ SORULARI 1) Deontoloji nedir? 5) Cumhuriyet döneminde

Detaylı

Âşık edebiyatımızdaki karşılığı ayaktır. 2

Âşık edebiyatımızdaki karşılığı ayaktır. 2 1 ÂŞIK ŞİİRİNDE AYAKLA İLGİLİ PROBLEMLER * Dr. Doğan KAYA Edebiyatımızda halledilmesi gereken pek çok mesele vardır. Bunlardan birisi de halk şiirinde ayak konusudur. Bu cümleden olarak biz de bu çalışmamızda

Detaylı

AK KAĞAN DESTANINDA KADIN TİPİ

AK KAĞAN DESTANINDA KADIN TİPİ AK KAĞAN DESTANINDA KADIN TİPİ Özet İnsanlık tarihinin başlangıcından günümüze kadar toplumda cinsiyete göre iş bölümü yapılmış; kültürel değerler, sosyal kabuller ve protokoller buna göre şekillenmiştir.

Detaylı

Sayı: 38 Temmuz 2014 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Sayı: 38 Temmuz 2014 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Halkla İlişkiler Müdürlüğü Sayı: 38 Temmuz 2014 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Halkla İlişkiler Müdürlüğü Bir Günün Hikayesi Fatma Ç. Börekçi / İçimizden biri Fatih Kafalı / Röportaj Şehremaneti 3 Nisan 1930 Belediye

Detaylı

İSKENDER PALA İKİ DİRHEM BİR ÇEKİRDEK

İSKENDER PALA İKİ DİRHEM BİR ÇEKİRDEK İSKENDER PALA İKİ DİRHEM BİR ÇEKİRDEK Tarayan Süleyman Yüksel www.suleymanyuksel.com Düzenleyen Ömer Arslan E-Yayın: ayraç sanal yayın Ocak, 2008 http://ayrac.org ayrac.org@gmail.com 2 İSKENDER PALA 1958,

Detaylı

Ahmet Talat [ONAY], Halk Şiirlerinin Şekil ve Nev î, İstanbul, 1928, s. 7. 2. Hikmet İLAYDIN, Türk Edebiyatında Nazım, İstanbul, 1964, s.

Ahmet Talat [ONAY], Halk Şiirlerinin Şekil ve Nev î, İstanbul, 1928, s. 7. 2. Hikmet İLAYDIN, Türk Edebiyatında Nazım, İstanbul, 1964, s. 1 HALK ŞİİRİNDE BİÇİM VE TÜR Dr. Doğan KAYA Halk şiirinde biçim ve tür konusu üzerinde yıllardan beri tartışmalar yapılmışsa da hâlâ bir sonuca varılamamıştır. Halk şairlerinin ortaya koydukları ürünlerin

Detaylı

Sunum - Tartışma ve Tartışma Türleri - Panel. 5. Aşağıdakilerden hangisi panelle ilgili değildir?

Sunum - Tartışma ve Tartışma Türleri - Panel. 5. Aşağıdakilerden hangisi panelle ilgili değildir? DİL ANLATIM Sunum - Tartışma ve Tartışma Türleri - Panel 10. SINIF GENEL 01 1. Aşağıdakilerden hangisi sunumda dikkat edilmesi gereken özelliklerden biri değildir? A) Slaytlar ile anlatımın eş zamanlı

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY DA SPOR SEVGİSİ VE GENÇLİK İDEALİ

MEHMET AKİF ERSOY DA SPOR SEVGİSİ VE GENÇLİK İDEALİ MEHMET AKİF ERSOY DA SPOR SEVGİSİ VE GENÇLİK İDEALİ Kadir PEPE* Giriş Mehmet Akif Ersoy 1873 yılında İstanbul da, sade ve geleneksel bir hayatın yaşandığı Fatih in Sarıgüzel semtinde dünyaya gelip, 27

Detaylı

Alevilik Aşkı. Remzi Kaptan

Alevilik Aşkı. Remzi Kaptan 1 Alevilik Aşkı 2 , kişilik bilincine ulaştıktan sonra tercihini Alevilik yoluna hizmetten yana yaptı. Bu tercihin gereği olarak Alevilik yoluna hizmetini sürdürmeye devam ediyor. İletişim için: remzi.kaptan@yahoo.com

Detaylı

Cengiz Aytmatov un Aşk Felsefesi nin Figürleri Olarak AK YAZMALI CEMİLE İLE AL YAZMALI AYSEL (ASEL) 1

Cengiz Aytmatov un Aşk Felsefesi nin Figürleri Olarak AK YAZMALI CEMİLE İLE AL YAZMALI AYSEL (ASEL) 1 Şaban SAĞLIK (*) Cengiz Aytmatov un Aşk Felsefesi nin Figürleri Olarak AK YAZMALI CEMİLE İLE AL YAZMALI AYSEL (ASEL) 1 Aşk, geleceğin tanrıçasıdır! Aşk olmazsa insanın geleceği olmaz. Aşk yaşamın temelidir.

Detaylı

Prof.Dr. Mustafa ERGÜN MEVLÂNA NIN EĞĐTĐM GÖRÜŞLERĐ

Prof.Dr. Mustafa ERGÜN MEVLÂNA NIN EĞĐTĐM GÖRÜŞLERĐ Prof.Dr. Mustafa ERGÜN MEVLÂNA NIN EĞĐTĐM GÖRÜŞLERĐ ĐÇĐNDEKĐLER Đçindekiler... 5 Önsöz... 7 Dipnotlar hakkında açıklama... 9 MEVLÂNA'NIN HAYATI VE ESERLERĐ... 10 1. ĐNSAN... 19 1.1. Đnsanın yaratılışı...

Detaylı

Yahya Kemal in Şiirlerinde Türkçenin, Balkan Coğrafyasındaki Söz Varlığı. Turkish Vocabulary in Balkan Geography as used in Yahya Kemal s Poetry

Yahya Kemal in Şiirlerinde Türkçenin, Balkan Coğrafyasındaki Söz Varlığı. Turkish Vocabulary in Balkan Geography as used in Yahya Kemal s Poetry Yıl / Year: 2012 Sayı / Issue:4 Sayfalar / Pages: 22-41 Yahya Kemal in Şiirlerinde Türkçenin, Balkan Coğrafyasındaki Söz Varlığı Özet Yüksel GİRGİN * Osmanlı İmparatorluğunun varlığını anlamlandırdığı

Detaylı

Okula Yardımcı Sınavlara Hazırlık 7. Sınıf TÜrkÇE konu Anlatımı konu Etkinlikleri konu Testleri Aylin GÜLEÇ

Okula Yardımcı Sınavlara Hazırlık 7. Sınıf TÜrkÇE konu Anlatımı konu Etkinlikleri konu Testleri Aylin GÜLEÇ Okula Yardımcı Sınavlara Hazırlık 7. Sınıf TÜrkÇE konu Anlatımı konu Etkinlikleri konu Testleri Aylin GÜLEÇ PALME YAYINCILIK Ankara, 2013 1 PALME YAYINLARI: 709 Fizik 9. Sınıf Soru Kitabı / Cemil AYAN

Detaylı

Çukurova Ağıt Söyleme Geleneğinde Ölüm Dışı Söylenen Ağıtlar Prof. Dr. Erman ARTUN

Çukurova Ağıt Söyleme Geleneğinde Ölüm Dışı Söylenen Ağıtlar Prof. Dr. Erman ARTUN Çukurova Ağıt Söyleme Geleneğinde Ölüm Dışı Söylenen Ağıtlar 1 Prof. Dr. Erman ARTUN Ağıt terimi ile bir törene bağlı olsun olmasın, acıklı bir olayı konu alan ve metni de bu olayı hatırlatmaya, bütün

Detaylı

OSMANLI DÖNEMİNDE OLUMSUZ DAVRANIŞLARA KARŞI SİVASLI ÂŞIKLARIN BAŞKALDIRI VE YERGİ ŞİİRLERİ

OSMANLI DÖNEMİNDE OLUMSUZ DAVRANIŞLARA KARŞI SİVASLI ÂŞIKLARIN BAŞKALDIRI VE YERGİ ŞİİRLERİ OSMANLI DÖNEMİNDE OLUMSUZ DAVRANIŞLARA KARŞI SİVASLI ÂŞIKLARIN BAŞKALDIRI VE YERGİ ŞİİRLERİ Yrd. Doç. Dr. Mehmet YARDIMCI * Türk halkının ulusal kültürünün aynası âşık edebiyatıdır. Yazdırılamayan ya da

Detaylı

Yaşar Kemal in Dağın Öte Yüzü (Ortadirek, Yer Demir Gök Bakır, Ölmez Otu) Üçlemesinde Yapı, Tema ve Anlatım Özellikleri

Yaşar Kemal in Dağın Öte Yüzü (Ortadirek, Yer Demir Gök Bakır, Ölmez Otu) Üçlemesinde Yapı, Tema ve Anlatım Özellikleri Yaşar Kemal in Dağın Öte Yüzü (Ortadirek, Yer Demir Gök Bakır, Ölmez Otu) Üçlemesinde Yapı, Tema ve Anlatım Özellikleri Burak Yardım Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü ne Türk Dili ve Edebiyatı

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TÜRK HALK EDEBİYATINA GİRİŞ - II DERS NOTLARI 1. Sınıf - 2. Dönem İsa SARI www.isa-sari.com MİT Mit, kutsal bir öyküyü; en eski zamanda, başlangıçtaki masallara özgü zamanda

Detaylı

Ulu lar, Ajans-Türk Matbaacılık Sanayii A.Ş., Ankara trz, 121. 5

Ulu lar, Ajans-Türk Matbaacılık Sanayii A.Ş., Ankara trz, 121. 5 VÎRANÎ BABA NIN FAKR-NÂMESİNDE TASAVVUFÎ UNSURLAR Mehmet ATALAN * Vîrânî hakkında şimdiye kadar herhangi bir kaynakta fazla bir bilgiye ulaşılamamıştır. Bundan dolayıdır ki, oldukça önemli görülen bu ozanın

Detaylı

FOLKLOR ÜRÜNLERİNİN TARİH ARAŞTIRMALARINDA KAYNAK OLARAK KULLANILMASI

FOLKLOR ÜRÜNLERİNİN TARİH ARAŞTIRMALARINDA KAYNAK OLARAK KULLANILMASI FOLKLOR ÜRÜNLERİNİN TARİH ARAŞTIRMALARINDA KAYNAK OLARAK KULLANILMASI The Value of Folklore as Source of Historical Research Yrd. Doç. Dr. Fahri SAKAL* ÖZET Folklor ürünleri bir halkın geçmişinin günümüzdeki

Detaylı

kalemizleri@ tedankara.k12.tr Mayıs 2014 Yıl: 13 / Sayı: 13 Kalem İzleri, TED Ankara Koleji Vakfı Okulları nın ücretsiz yayın organıdır.

kalemizleri@ tedankara.k12.tr Mayıs 2014 Yıl: 13 / Sayı: 13 Kalem İzleri, TED Ankara Koleji Vakfı Okulları nın ücretsiz yayın organıdır. kalemizleri@ tedankara.k12.tr Mayıs 2014 Yıl: 13 / Sayı: 13 Kalem İzleri, TED Ankara Koleji Vakfı Okulları nın ücretsiz yayın organıdır. IV. ULUSAL GENÇ ELEŞTİRMENLER SEMPOZYUMU NDAN kalemizleri@ tedankara.k12.tr

Detaylı

BÂKÎ VE NEDÎM İN GAZELLERİNDE SEVGİLİDEKİ GÜZELLİK UNSURLARI

BÂKÎ VE NEDÎM İN GAZELLERİNDE SEVGİLİDEKİ GÜZELLİK UNSURLARI BÂKÎ VE NEDÎM İN GAZELLERİNDE SEVGİLİDEKİ GÜZELLİK UNSURLARI Hazırlayan: Fatma KANDEMİR Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Mine YEŞİLOĞLU Lisansüstü eğitim,öğretim ve sınav yönetmeliğinin Türk Dili ve Edebiyatı

Detaylı

TESLİM ABDAL. Seherde Bir Bağa Girdim Ne Bağ Duydu Ne Bağbancı El Vurup Güllerin Derdim Ne Bağ Duydu Ne Bağbancı

TESLİM ABDAL. Seherde Bir Bağa Girdim Ne Bağ Duydu Ne Bağbancı El Vurup Güllerin Derdim Ne Bağ Duydu Ne Bağbancı TESLİM ABDAL Seherde Bir Bağa Girdim El Vurup Güllerin Derdim Seherin Bülbülü Öttü Öttü De Murada Yetti Teslim Abdal Yükün Tuttu Teslim Abdal kimdir sorusunu yanıtlamak zor. Çünkü karşımıza dört ayrı yerde

Detaylı