KLİNİK KRON BOYU UZATMA İŞLEMLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KLİNİK KRON BOYU UZATMA İŞLEMLERİ"

Transkript

1 T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı KLİNİK KRON BOYU UZATMA İŞLEMLERİ BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi: Zahide Selcan AYSAN Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Haluk BAYLAS İZMİR-2012

2 ÖNSÖZ Tezimin hazırlanması sırasında bana yol gösteren ve yardımlarını benden esirgemeyen hocam Sayın Prof. Dr. Haluk BAYLAS a desteği ve gösterdiği anlayış için çok teşekkür ederim. Tüm hayatım boyunca bana her konuda destek olan, bugüne gelmemi sağlayan aileme sonsuz teşekkürlerimi sunarım. İZMİR Stj. Dt. Zahide Selcan AYSAN 2

3 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ VE AMAÇ BİYOLOJİK GENİŞLİK Biyolojik genişliğin önemi Restorasyonların kenar sonlanmaları Biyolojik genişliğe zarar vermemek için uygulanan kenar sonlanmaları Biyolojik genişliğin ihlalinin düzeltilmesi KRON BOYU UZATMA İŞLEMLERİNDE GEREKLİ PREOPERATİF TEDAVİ VE DEĞERLENDİRMELER Geçici restorasyon Okluzal düzlemin tespiti Estetik değerlendirme Dişeti morfolojisinin değerlendirilmesi PERİODONTAL CERRAHİDE KRON BOYU UZATMA İŞLEMLERİNİN ENDİKASYONLARI VE DİKKATE ALINMASI GEREKEN TANI KRİTERLERİ PERİODONTAL CERRAHİDE KRON BOYU UZATMA İŞLEMLERİ Gingivektomi Apikale kaydırılan flep tekniği ile kron boyu uzatma operasyonları KLİNİK KRON BOYU UZATMA OPERASYONLARI SONRASINDA OLUŞABİLECEK KOMPLİKASYONLAR OLGU SUNUMU ÖZET KAYNAKLAR ÖZGEÇMİŞ

4 1.GİRİŞ VE AMAÇ Klinik kron boyunun yapılacak restorasyon için yetersiz olduğu durumlarda, subgingival alana uzanan çürük ve fraktürlerin varlığında, bu bölgede yapılacak restorasyonların estetiğini, dayanıklılığını arttırmak ve restorasyonların periodontal dokularla sağlıklı ilişkisinin sağlanabilmesi amacıyla klinik kron boyu uzatma yöntemleri sıklıkla kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, periodontal cerrahide uygulanan kron boyu uzatma yöntemlerini gözden geçirmek, konu ile ilgili yayınları taramak ve operasyon tekniklerini irdelemektir. 4

5 2.BİYOLOJİK GENİŞLİK 1961 yılında Gargiulo, Wantz ve Orban kadavralarda yaptıkları çalışmalarda, insanlarda ortalama olarak alveol kretin üzerinde 1,07 mm bağ dokusu ataşmanı, bunun üzerinde diş eti oluğunun hemen altında 0,97 mm lik epitelyal ataşmanın yer aldığını belirtmişlerdir (Şekil 1). Bu iki mesafenin toplamı da biyolojik genişliktir. Yani ortalama olarak 2,04 mm dir (1). Şekil 1. Biyolojik Genişlik 2.1 Biyolojik Genişliğin Önemi Subgingival çürüklerin temizlenmesi ve sağlıklı şekilde restore edilmesi, travmatik veya patolojik sebeplerle diş sert dokusunun dişeti ataşmanı veya alveolar kemik seviyesinin apikale uzanacak şekilde hasara uğraması diş hekimlerini restorasyon yönünden zorlayan durumlardır(2). Ayrıca klinik kron boyu kısa olan dişlerin protetik restorasyonu da tutuculuğun az olacağı gerekçesiyle sorunludur. İdeal protetik tedavide protezin kron kenarları sağlam diş dokusu üzerinde olmalı ve 5

6 periodonsiyuma zarar vermemelidir. Bu tedavilerin biyolojik genişliğe zarar vermeden gerçekleştirilebilmesi için ise kron boyu uzatma işlemleri uygulanır (3). Bu işlem birkaç teknikle gerçekleştirilebilir : 1) Ortodontik erupsiyon 2) Cerrahi ekstrüzyon 3) Periodontal cerrahi (4). Ortodontik erupsiyon, genelde kırık ya da farklı problemler nedeniyle restore edilemeyecek dişlerin, restorasyonlarının, biyolojik genişliğe girmesini önlemek için dişin alveol kreten daha fazla çıkarılmasını tanımlar. Ekstuzyon ortodontik olarak gerçekleştirilebilecek en kolay harekettir. Özellikle üst çene ön bölgede uygulanan ekstruzyon hareketleri ile 3 boyutlu yapı geliştirilebilir. Tek köklü dişlerde erupsiyon için N kuvvet yeterlidir. Ekstruzyonda kökü çevreleyen alveol kemikle dişle beraber hareket eder. Bu tedavi sırasında dişeti ve dişin alveol kemiği dişle birlikte sürer. Komşu dişlerdeki kemik desteği etkilenmez (5). Cerrahi ekstruzyonda ise hareket eden sadece diştir. Alveol kemik dişle birlikte hareket etmez. Diş daha hızlı bir şekilde yeni konumuna gelir. Burada önemli olan iyileşme esnasında dişin yeni konumunda sabitlenebilmesidir. Kalan diş dokusunun koronal kısmı ile alveol kret arası mesafe 3-4 mm olduğunda optimal periodontal sağlık elde edilebilir (2). 6

7 2.2 Restorasyonlarda Kenar Sonlanmaları Periodontal dokuların sağlığı, restorasyonlar ve diş birbiriyle ayrılmaz yakın ilişki içerisindedir. Restorasyonların uzun ömürlü olabilmesi için periodontal dokular sağlıklı olmalı böylece diş dokusu da sağlıklı kalmalıdır (6). Standart protetik uygulamalarda yada görünmeyen kısımlarda kron kenarları mümkün olduğunca supragingival konumlandırılmalıdır. Dişeti sağlığını kazanıncaya kadar dişeti kenarının diş üzerindeki yeri belirlenmeden preperasyona başlanmamalıdır. Çünkü diş eti enflamasyonunun çözülmesi sonucu dişeti kenarındaki büzülme dişeti kenarının önceki pozisyona göre daha apikalde yerleşmesine neden olur. Dişetine uygulanan tedavi sonrası bir süre iyileşmesi beklenmesi gerektiğinden dişin preperasyonu ve ölçü işlemleri aynı seansa yapılmamalıdır (7). Estetik görünüm iyileştirmek ya da var ola estetiği devam ettirebilmek için diş ile periodontal dokular arasında doğal bir görünüm olmalıdır. Dişeti dokusu dişleri uyum içinde çevrelemelidir. Dişhekimi biyolojik genişliğin dişeti sağlının korunmasındaki önemini biliyor olmalıdır (8). Restorasyon kenar sonlanmaları için 3 farklı seçenek vardır : 1-Dişeti kenarının üzerinde yapılan sonlanmalar (Şekil 2.1) 2-Dişeti kenarıyla aynı seviyede yapılan sonlanmalar (Şekil 2.2) 3-Dişeti kenarının altında yapılan sonlanmalar (Şekil 2.3) (9). 7

8 Şekil 2.1 Şekil2.2 Şekil 2.3 Şekil 2. Restorasyonların Kenar Sonlanmaları Dişeti kenarının üzerinde yapılan sonlanmaların periodonsiyuma etkisi en azdır. Bu durum genel olarak estetiğin önemli olmadığı bölgelerde uygulanır. Çünkü restoratif materyal ile diş arasında genellikle renk ve opaklık yönünden fark olur. Buna rağmen şeffaf materyallerin, adeziv sistemlerin sağladığı estetik avantajlar supragingival sonlanmalara olanak sağlar (6). Dişetiyle aynı hizada yapılan sonlanmalar genel olarak hoş karşılanmaz. Bu tip sonlanmada plak birikimi diğer sonlanmalara göre daha fazladır. Bu durum da dişetinde enflamasyona neden olur ve en ufak bir dişeti çekilmesi hoş olmayan bir görünüme neden olabilir. Ancak dişle uyumlu sonlanan, iyi cilalanmış düz yüzeylere sahip restorasyonlar bu tür endişeleri ortadan kaldırır (6). Preperasyon sırasında tutunmayı ve dayanıklılığı arttırmak ve diş restorasyon sınırlarını gizlemek amacıyla kenar sonlanmaları dişeti kenarının altında planlanır (10). Restorasyon kenarının diş eti içinde bitirilmesinin önerildiği diğer klinik durumlar ise daha önce yapılan restorasyonların dişeti oluğu içine uzatıldığı durumlar ve dişeti oluğu içerisine uzanan çürük varlığıdır (11). Ancak bu subgingival sonlanmalar çok iyi bir uyum ve diş bakımı gerektirir (7). 8

9 1987 yılında Orkin ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmada 423 bireyde kron pozisyonları ile dişeti sağlığı arasındaki ilişki incelenmiştir. 423 incelemenin 68 inde supragingival, 355 inde subgingival kron kenarının bulunduğu görülmüştür. Kron materyali olarak en çok porselen kullanıldığı saptanmıştır. Porselen kullanılan kron kenarlarının 253 bireyde subgingival, 49 bireyde ise supragingival konumunda olduğu tespit edilmiştir. Ortalama plak indeksinin subgingival kronlarda istatistiksel olarak önemli düzeyde farklı ve kontrol dişlerinden yapılan ölçümlere göre dişeti kanaması ve dişeti çekilmesi oranının subgingival grupta daha fazla olduğu görülmüştür. Sonuçta araştırmacılar subgingival konumlandırılan kronlarda dişeti dokularının 2,42 kat daha fazla kanama eğiliminde ve 2,65 kat da daha fazla dişeti çekilmesi eğiliminde olduğunu bildirmişler ve mümkün olduğu sürece supragingival kenar sonlanmalarının uygulamasını önermişlerdir (7) yılında Marcum tarafından yapılan bir deneysel çalışmada protetik kronlar serbest dişeti kenarının üzerinde, aynı hizada ve altında olacak şekilde yerleştirilmiştir. Histolojik incelemelerde bitim hattının serbest dişeti kenarı hizasında ve üstünde olduğu vakalarda enflamasyonun en az düzeyde kaldığı tespit edilmiştir (12). Sonuç olarak periodontal açıdan incelendiğinde dişeti kenarının üzerindeki veya dişetiyle aynı seviyedeki kenar sonlanmalarının daha iyi tolere edilebildiği söylenebilir (6). Ama Barder ve arkadaşlarının 1991 yılında yaptıkları çalışmaya göre 5 yıl boyunca düzenli kontrole gelen 831 bireyde varolan supragingival konumdaki restorasyonlarda dişeti enflamasyon skorları ve cep derinliği ölçümlerinin subgingival konumdaki restorasyonlara eşit olduğu bildirilmiştir. Bu 9

10 nedenle düzenli koruyucu bakımın restoratif tedavilerde periodontal dokuların sağlığının korunması açısından daha önemli olduğu vurgulanmıştır (13). Subgingival sonlanmalarda uygun planlama yapılmaz ve biyolojik genişlik ihlal edilirse epitelyal ataşman zarar görür. Bu durum dişeti çekilmelerine neden olabilir. Özellikle dişeti ince ve skallop tarzda ise bu olasılık daha da artar. Bazı derin kenar sonlanmalarında ise kemik seviyesi değişmezken inatçı dişeti iltihabı meydana gelebilir (6). Biyolojik genişliğin devamlılığı biyolojik denge ile sağlanır (14). Restorasyon kenarları alveol kretten itibaren 2mm veya daha az mesafede sonlandığı vakalarda başka bir etiyolojik faktör yoksa oluşan periodontal doku yıkımı bu durumu açıklar niteliktedir (12). 2.3 Biyolojik Genişliğe Zarar Vermemek için Uygulanan Kenar Sonlanma Prensipleri Restoratif materyallerin subgingival konumda dişeti oluğu içine yerleştirilmesine karar verildikten sonra restorasyon kenarının yerleştirilmesi gereken seviyesi kritik öneme sahiptir (15,16). Epitelyal ataşmanın tepe noktası dişeti oluğunun tabanı olarak kabul edilir. Hekim restorasyon kenarının oluk içinde sonlanmasını sağlamalı, ataşman bütünlüğüne zarar vermesini engellemelidir (6,7). Dişeti oluğu derinliğindeki değişkenlik güvenli bir şekilde kenar sonlanmasını sağlamayı zorlaştırır. Sondalama derinliği sığ yani 1-1,5 mm ise preperasyonları 0,5mm den daha fazla dişeti altına uzatmak ataşman ihlaline sebep olabilir (17). Subgingival konumda yerleştirilecek olan restorasyonların kenarları için önerilen en apikal nokta dişeti oluğu mesafesinin koronal yarısıdır. Bu alan ağız bakım işlemleri için iyi bir giriş ve kenar preperasyon işlemleri için de daha kolaylık sağlamaktadır. 10

11 Ayrıca dişeti oluğunun koronal yarısındaki yumuşak doku duvarı apikal yarıya göre daha kalın ve daha koruyucudur (18). Restorasyonların kenar sonlanmalarının dişeti oluğu içinde bitirilebilmesi için gerekli olan koşullar şunlardır (17): Öncelikle dişeti dokusu sağlıklı olmalıdır. 1. Dişeti oluğu derinliği 1,5 mm veya daha az ise, restorasyonun kenar sonlanması dişeti kenarından 0,5 mm aşağıda olmalıdır. Bu durum özellikle fasial görünüşte önemlidir. Böyle yapılan restorasyonlarla biyolojik genişliğin ihlali önlenir. 2. Dişeti oluğu derinliği 1,5 mmden fazlaysa restorasyon kenarı oluk derinliğinin yarısına kadar uzanabilir. 3. Dişeti oluğu derinliği 2 mm den fazla ise ve bu derinlik özellikle dişin fasial yüzünde ise gingivektomi tekniği uygulanıp dişin kron boyu uzatılabilir. Oluk derinliği 1,5 mm ye kadar indirilip 1. kuraldaki prensipler uygulanmalıdır (12). Restorasyonların derin kenar sonlanmaları, serbest dişeti kenarı stabilizasyonunun sağlanması açısından diğer sonlanmalara göre daha zordur. Hekim dokuların doğru seviyede kalabildiğinden hiçbir zaman emin olamaz. Çünkü gingivektomi sonrası dişetinde bir miktar çekilme olablir. Oluk derinliğindeki bu azalmaya rağmen restorasyon kenarları hasta ağzında görülür duruma gelmez (12). 11

12 2.4 Biyolojik Genişlik İhlalinin Düzeltilmesi Biyolojik genişlik ihlalleri kron boyu uzatma işlemleriyle giderilir. Bu amaçla kullanılan iki yöntem vardır. - Kronun koronale uzatılması: Ortodontik veya cerrahi ekstrüzyon, post core uygulamaları ile olur. - Kronun apikale uzatılması: Gingivektomi ve kemik rezeksiyonlu veya kemik rezeksiyonsuz apikale kaydırılan flep gibi cerrahi yöntemlerle olur (19). Cerrahi yöntem daha çabuk elde edilen sonuçlar verir. Ancak kemik rezeksiyonu sonrası olası risklerden biri de dişeti çekilmesidir. Örneğin aproksimal bölgelerden yapılan kemik rezeksiyonu sonrası interdental papilde çekilme meydana gelebilir. Bu da estetik olmayan üçgen boşlukların oluşmasına neden olur. 3.KRON BOYU UZATMA İŞLEMLERİNDE GEREKLİ PREOPERATİF TEDAVİ VE DEĞERLENDİRMELER 3.1 Geçici Restorasyon Çürük ve geriye kalan diş dokusu miktarı tespit edilir. Cerrahi olasılıkları incelemek için restorasyonlar sökülür ve geçici restorasyonlar hazırlanır (10). 12

13 3.2 Okluzal Düzlemin Tespiti Cerrahi işlem öncesi okluzal tanı konarak nerede aktif okluzal tedavi gerektiğini, nerede posterior dişlerdeki uzamalar nedeniyle okluzal boyutun azaltılması gerektiğini belirlemek amacıyla okluzal analiz yapılır. Daha sonra geçici kronlar ve geçici bir protez hazırlanır. Böylece klinik kron boyunun ne kadar uzatılması gerektiği ortaya çıkar (10). Kron boyu uzatma işleminde ilk kesi pozisyonu; kesilen kor yüksekliği, kesilen kesici kenar veya okluzal yüzdeki kalınlığı, okluzal düzlemden itibaren biyolojik genişlik uzaklığı toplamına eşittir.(şekil 3) Şekil 3. Cerrahi öncesi okluzal analiz 3.3 Estetik Değerlendirme Üst çene ön bölgedeki kron boyu uzatmalarında ilk olarak kesici kenar tespit edilir. Kesici kenarın tespitinde üst dudak hattı ile dişlerin ve dişetinin görülen kısımları arasındaki ilişki, gülme hattı ile ön dişlerin kesici kenarlarının pozisyonları ve kesici kenarın eğimi arasındaki ilişkiler önemlidir. Kemik rezeksiyonu işlemi 13

14 dişeti hattının, ön dişlerin kesici kenar hattına ve estetik nedenler ile interpupiller çizgiye paralel olmasını sağlayacak şekilde yapılmalıdır. Sağ ve sol ön dişlerin simetrik olması gereklidir. Kemik rezeksiyon alanı kökün ortasından biraz distalde iç bükey olmalıdır (Şekil 4 ve 5) (10). Şekil 4 Şekil Dişeti morfolojisinin değerlendirilmesi Kemik rezeksiyonu yöntemi ile yapılan kron boyu uzatma işlemleri sırasında dişeti morfolojisinin tipi dikkate alınmalıdır. Çünkü dişeti daima orijinal tipine dönmek ister (10). 4. Periodontal Cerrahide Kron Boyu Uzatma İşlemlerinin Endikasyonları ve Dikkate Alınmasınması Gereken Tanı Kriterleri Endikasyonları şu şekilde sıralayabiliriz: - Klinik kron boyunun yapılacak restorasyon için yetersiz olduğu durumlarda - Anatomik kronun tam olarak ortaya çıkmadığı durumlarda 14

15 - Subgingival alana uzanan ve cerrahisiz periodontal tedavi ile ulaşılmayan çürük ve fraktürlerin varlığında - Kesicilerin dişeti kenarında bilateral simetri sağlamak gerektiğinde - Standart protetik uygulamalarda restorasyonun estetiğini ve dayanıklılığını arttırmak amacıyla - Yüksek gülme hattı olan dişlerde estetik bir gülüş elde etmek söz konusu olduğunda - Restorasyonların kron kenarlarının periodontal dokularla sağlıklı ilişkisinin sağlanabilmesi ve optimal oral hijyene veya plak kontrolüne olanak sağlaması amacıyla - İdame tedavisini zorlaştıracak şekilde furkasyon bölgesinin ve istenmeyen oranda kök yüzeyinin açığa çıkması durumunda - Çeşitli hastalıklara ve ilaç kullanımına bağlı fibröz ve ödematöz büyümelerin uzaklaştırılması ve dişetine kaybolan formunun kazandırılması amacıyla kullanılmaktadır (20). Endikasyon açısından dikkate alınması gereken tanı kriterleri şöyledir: - Dişin stratejik önemi ve diş kavsi içerisindeki yeri (okluzyon için anahtar olup olmadığı) - Subgingival çürüklerin ve klinik kron kırığının apikale doğru ne kadar uzandığı - Restoratif işlemler sonrası klinik kron ve kök oranının uygun olup olmaması - Kök uzunluğu ve morfolojisi 15

16 - Kron boyu uzatma sonrası kalan destek kemiğin miktarı (özellikle kemik rezeksiyonu yapıldıysa) - Komşu dişin periodontal destek kaybı - İdame tedavisini zorlaştıracak şekilde furkasyon bölgesinin ve istenmeyen oranda kök yüzeyinin açığa çıkması - Destek dokunun azalması sonucunda oluşan diş hareketliliği ve bunun okluzyona yapacağı etki - Olası estetik ve konuşma problemleri - Planlanan protezler yapıldıktan sonra iyi ağız bakımının sağlanabilmesi (19). Kontrol altına alınamayan ya da progresif sistemik hastalığı olan veya çok ileri periodontal yıkım gözlenen bireyler ile kemik içi defekt ya da cep varlığının bulunduğu durumlar bu operasyonlar için kontrendikasyon oluşturabilir (20). 5. PERİODONTAL CERRAHİDE KRON BOYU UZATMA İŞLEMLERİ Periodontal cerrahide kron boyu uzatma işlemleri şu tekniklerle yapılabilir: - Gingivektomi - Apikale kaydırılan flep ve kemik rezeksiyonu ile birlikte apikale kaydırılan flep (21) 16

17 Alveol kemiği ile dişeti kenarı arasında 3 mm den daha fazla mesafe ve yeterli yapışık dişeti miktarı varlığında gingivektomi uygulanır (16). Alveol kemiği ile dişeti kenarı arası mesafe 3 mm den daha az ise ya da yapışık dişeti miktarı yetersizse flep kaldırılmalı ve kemik rezeksiyonu yapılmalıdır (16). Yeterli miktarda yapışık dişeti ve alveol kret kenarı üzerinde kalın bir dişeti dokusu varsa yumuşak doku ortadan kaldırılır. İşlem sonrasında epitelyal ataşman fazlalığı kalmamalıdır. Ancak yapışık diş eti bandı yetersiz ise operasyon sonrası dişeti alveol mukoza problemleri ortaya çıkabilir. Apikale kaydırılan flep bu problemi ortadan kaldırmak için uygulanabilir. Yarım kalınlıklı flep ise ancak yeterli miktarda dişeti ve kemik kalınlığı olduğu durumlarda kullanılabilir (22). Kron boyu uzatma işlemleri esas olarak yapışık dişeti genişliği ve alveol kemiğinin kenar kalınlığına bağlıdır (Şekil 6) (21). Şekil 6. Yapışık dişeti genişliği ve alveol kemiği kalınlığı dikkate alınarak uygulanacak cerrahi işlemler 17

18 5.1 Gingivektomi Gingivektomi, periodontal cebin dişeti duvarının eksizyonu olarak tanımlanır. Bu işlem sırasında cep ortadan kaldırılabilir. Endikasyonları şunlardır: - Fibröz ödematöz büyümelerin uzaklaştırılması - Supraalveolar ve pseudo ceplerin uzaklaştırılması - Anatomik kronun tam olarak ortaya çıkmadığı durumlar - Dişetine kaybolan formunun kazandırılması - Restoratif amaçla kronu açığa çıkarmak - Gingival kretlerin düzeltilmesi - Kesicilerin dişeti kenarında bilateral simetri sağlamak (23) - İyi ağız bakımına rağmen 4 mm veya daha derin kemik üstü ceplerin varlığı (18) - Gummy smile varlığında estetiğin sağlanması amacıyla - Klinik kron boyu kısa dişlere uygulanacak restorasyonların tutuculuğunu arttırmak ve periodontal dokularla uyumlu ilişki sağlamak amacıyla yapılır (24). Kontrendikasyonları: - Cep tabanının mukogingival hattın hizasında veya daha apikalde olduğu durumlar - Cebin yumuşak doku duvarının alveol mukozasından oluşması - Kemik içi defektlerin varlığı 18

19 - Keratinize dişetinin yetersizliği - Oral ve vestibüler kemiğin kalın olması - Operasyondan önce hastada kök duyarlılığının olması (23) Gingivektomi Operasyonu: 1) Sondalama ile cep derinlikleri belirlenir.(şekil 7) Şekil 7 2) İlgili bölgeye lokal anestezi uygulanır ve yeterli düzeyde anestezi sağlanır (Şekil 8) (25). Şekil 8 19

20 3) Crane- Kaplan cep derinliği işaretleyicisinin bir yüzü düz diğer yüzü çıkıntılıdır. Düz yüzü cep içine gelecek şekilde cebin tabanına kadar sokulur ve çıkıntılı yüzeyi dişetinde kanama odağı oluşturarak, işaretleme yapılır (25,26). Cep derinliğinin doğru işaretlenmesiyle istenilen ensizyon yapılabilecektir. Preselin düz yüzü cep içerisinde yeterli derinliğe ulaştırılmadan yapılan işaretleme sonucu yetersiz ensizyon yapılmış olur. Eğimli yapılan işaretleme sonucu yapılacak ensizyonda kemiğin açığa çıkma riski ve yapışık dişetinin uzaklaştırılma riski bulunmaktadır (Şekil 9) (26). Şekil 9 4) İşaretlenen noktaların apikalinden nolu Kirkland bıçağı kullanılarak, dişin kökü ile 45 derece açı yapacak şekilde, diş üzerinde epitelyal ataşman seviyesinde veya apikalinde sonlanacak olan başlangıç ensizyonu yapılır (Şekil 10) (19,27). 20

21 Şekil 10 5) İnterproksimal dokular 1-2 nolu Orban bıçağı ile çıkartılır, açısı yine 45 derece olmalıdır (Şekil11) (25,28). Şekil 11 6) Kesilmiş olan dişeti dokusu küretlerle uzaklaştırılır. Kök yüzeyindeki düzensizlikler diş yüzeyi temizliği ve kök yüzeyi düzleştirme işlemleriyle ortadan kaldırılır (25,26). 7) Geniş ağızlı bıçaklarla ve iri grenli elmas taşlarla doku şekillendirilir. Makas veya doku pensleriyle doku parçaları uzaklaştırılır(12,13). 8) Bölge steril su ve serum fizyolojik ile yıkanarak yabancı maddelerden temizlenir. Kanamayı durdurmak için 2-3 dakika serum fizyolojik ile ıslatılmış gazlı bezle basınç uygulanır. (Şekil 12) 21

22 Şekil 12 9) Yeterli miktarda doku çıkartıldığına, diş ve çevresinin temizliğinin tam olarak yapıldığına, gingivoplasti işlemlerinin yeterli miktarda yapıldığına kanaat getirdikten sonra bir periodontal pat ile yara yüzeyi örtülür. Periodontal patın diş aralarına iyice yerleşmesi ve en az 1 hafta yerinden oynamadan yara üzerinde kalması gereklidir. 10) Periodontal pat çıkarıldıktan sonra dişler parlatılır ve hastaya plak kontrolü ile ilgili bilgiler tekrar verilir (Şekil 13) (25). Şekil 13 Gingivektominin geleneksel yolla (eksternal oblik ensizyon) yapıldığı olgularda iyileşme sonrasında dişetinde renk değişikliği meydana gelmektedir. Dişetinde pigmentasyon yoğunluğu fazla olan hastalarda bu yolla yapılan gingivektomi sonrası daha estetik bir görünüm elde edilmektedir. Bu olgularda ensizyonları premolar dişlere kadar uzatmak gerekebilir. Bu konuda hastalar cerrahi işlem öncesi ayrıntılı 22

23 olarak bilgilendirilmelidir. Dişetinde renk değişikliği istemeyen hastalarda ise eksternal oblik ensizyon yerine internal oblik ensizyon yapılmalıdır (29). Operasyonları 5.2 Apikale Kaydırılan Flep Tekniği ile Kron Boyu Uzatma Endikasyonları şunlardır: - Protetik tedaviler için klinik kron boyu uzatma amacıyla - Periodontal ceplerin ortadan kaldırılması amacıyla - Yapışık dişeti genişliğinin arttırılması amacıyla - Dişeti- alveol kemiği morfolojilerinin düzeltilmesi amacıyla kullanılmaktadır (19,25,29). Ancak bu teknik ilerlemiş periodontal hastalıkta ve estetik alanda uygun bir yöntem değildir. Ayrıca aşırı hassasiyet gösteren dişeler de operasyon sonrası sorunlar olabilmektedir. Flebin pozisyonu aşağıda sayılan şu faktörlere bağlıdır: 1) Operasyon alanındaki alveol kemiğin kalınlığı 2) Yapışık dişetinin kalınlığı 3) Dayanak diş için gerekli klinik kron yüksekliği 23

24 Apikale Kaydırılan Flep Operasyonu 1- İlgili bölgeye lokal anestezi uygulanır ve yeterli düzeyde anestezi sağlanır. Varolan yapışıl dişeti miktarı ölçülür. İlk insizyon, alveol kretine karşı yapılır. Daha sonra serbestleyici dikey insizyonlar yapılır (Şekil 14) (25,26). Şekil Papilde yarım kalınlıklı flep kaldırılır. Böylece aproksimal bölgedeki kalın doku uzaklaştırılır (Şekil 15,16,17,18) (26) Şekil 15 Şekil 16 24

25 Şekil 17 Şekil İkinci insizyon dişeti oluğundan alveol kretine doğru yapılır. Periodontal kazıyıcı yardımıyla ikinci flep uzaklastırılır (Şekil 19). Şekil Periost elevatörü ile flep kaldırılır. Kemik rezeksiyonu tamamlanır. Flep apikale kaydırılıp kemiğe uyumlandırılarak dikilir. Yara üzeri periodontal patla örtülür. İşlem tamamlanır. (Şekil 20,21,22) 25

26 Şekil 21 Şekil 22 Şekil Klinik Kron Boyu Uzatma Operasyonları Sonrasında Oluşabilecek Komplikasyonlar - Dişeti çekilmesi; serbest dişeti konturunun değişmesiyle sonuçlanır. - İnterdental papil kaybı; interdental alanda estetik olmayan üçgen boşluklara neden olur. - Klinik kron boyunun komşu dişten daha uzun olması; asimetrik görünüme neden olur. - Uygun olmayan kron kök oranı; kron kök oranının iyi planlanmaması sonucu restorasyonların başarısı olumsuz etkilenir. - Periodontal ligament ve marjinal kemik kaybı ile sonuçlanabilir. 26

27 Bu komplikasyonlar operasyon öncesi yapılan iyi planlama, iyi bir operasyon tekniği ve cerrahi işlem sonrasından iyi ağız bakımı ile önlenebilir yada en az seviyeye indirilebilir. Buna rağmen estetiğin ön planda olduğu olgularda ortodontik yöntemlerle dişin erupsiyonu düşünülebilir. Bu sayede daha estetik sonuçlar elde edilmesi mümkündür (29). 27

28 OLGU SUNUMU Kliniğimize gelen hastamızda yapılacak olan protetik restorasyon öncesinde aşırı kron harabiyetine uğramış 13 numaralı dişi değerlendirildi. (Resim 1) Resim 1 Hastamızın klinik muayenesinde dişin distal aproksimalinde 5 mm, mezyal aproksimalinde 5,5 mm ve vestibülünde 1,5 mm cep derinliği saptandı.(resim 2-3-4) Klinik kron boyu uzatma işleminin ve periodontal ceplerin ortadan kaldırılmasına karar verildi. Resim 2 Resim 3 Resim 4 28

29 Hastamıza yapılan lokal anestezi ardından 15 numaralı bistüri ile dişin mezyalinden ve distalinden kama şeklinde bir insizyon yapıldı. Vestibülde de gingival marginin 1-2 uzağından insizyon yapıldı. Sulkuler insizyonla beraber insizyon tamamlandı. (Resim 5-6) Resim 5 Resim 6 Dişeti ve granulasyon dokusu bölgeden tamamen uzaklaştırıldı. (Resim 7) Resim 7 29

30 Vestibülde ortaya çıkan alveol kemik serum fiyolojik eşliğinde bölgeden uzaklaştırıldı. (Resim 8) Resim 8 Yeteri kadar alveol kemik kaldırıldıktan sonra bölge serum fizyolojik ile yıkandı ve 4.0 ipek iplik ile dikildi. (Resim 9-10) Resim 9 Resim 9 Resim 10 Bir hafta sonunda hastamızın dikişleri alındı ve kron boyu uzatma operasyonumuz başarılı bir şekilde tamamlandı. (Resim 11) Resim 11 30

31 ÖZET Ortalama biyolojik genişlik 2 mm dir. Bu genişliğin ihlaline sebep olan restorasyonlarda kron boyu uzatma işlemlerine gidilebilir. Başlıca kron boyu uzatma işlemleri ortodontik, cerrahi erupsiyon ve periodontal cerrahi erupsiyon ve periodontal cerrahi yöntemleriyle yapılır. Ortodontik erupsiyonla daha estetik sonuç elde etme avantajına rağmen cerrahi yöntemlerle daha hızlı sonuçlar elde edilebilir. En ideal kenar sonlanma supragingival veya dişetiyle aynı hizada yapılan sonlanmalardır. Böyle sonlanmalarda marjinal kemik ile restorasyonun marjinal sınırı arası mesafe 3 mm den az olmamalıdır. Eğer subgingival alanda bir sonlanma planlanıyorsa dişeti kenarı ile restorasyonun marjinal kenarı arası mesafe 0,7 mm yi geçmemelidir. Ayrıca marjinal kemik kenarı ile restorasyonun marjinal kenarı arası mesafe 2 mm den az ise biyolojik genişliğe zarar vermemek için restorasyon öncesi klinik kron boyu uzatma operasyonu değerlendirilmelidir. Gingival sulkusun 2 mm den daha derin olduğu estetik bölgelerde operasyon sonrası dişeti çekilmesinden kaçınmak için gingivektomi tekniği tercih edilmelidir. Operasyon bölgesinde dental tedavilere devam edebilmesi için 4 hafta beklenmeli, estetik bölgelerde restorasyonlar 6 haftadan önce tamamlanmamalıdır. 31

32 9. KAYNAKLAR 1. Gargiulo A W, Wentz FM, Orban B: Dimesions and relations of the dentogingival junction in humans: 1961, 32, S: Tsukiboshi M: Autotransplantation of teeth requirements for predictable success; Dent Traumatol: 2002, 18, S: Grant DA, Stern IB, Listgarten MA: Preprosthetic surgery ; Periodontics in the tradition of Gottlieb and Orban; St.Louis, Washington, Toronto: 1988, 1, S: Johnson RH: Lengthening clinical crowns; J Am Dent Assoc: 1990, 121, S Chambrone L, Chambrone LA: Forced Ortodontic Eruptin of Fractured Teeth before İmplant Placement; Case Report. J Can Dent Assoc 2005, 71. S: Spear FM, Cooney JP: Periodontal-Restorative Interrelationships Caranza FA, Klokkevold P, Takei HH, Newman MG: Caranza s Clinical Periodontology: 9th ed, Philadelphia, London, New York, St. Louis, Sydney, Toronto: 2002, S: Orkin DA, Reddy J, Bradshow D: The ralationship of the position of crown margins to gingival health; J Prosthet Dent: 1987, 57, S : Klaus H, Rateitschek EM, Wolf HF, Hassel TM: Fully reflected Flaps with Vertical Incisions- Clinical crown Lengthening ; Periodontology Vol 1 : George Thieme Vertag Stuttgart New York: 1989, S: Tylman SD: Clinic Crown Lengthening ; Theory and practice of crown and bridge prosthodontics, ed 5, St Louis, Mosby: 1965, S:

33 10. Adamczyk E, Speichowics: Plaque accumulation on crown made of various materials, Int J Prosthodont; 1990, 3, S: Kenney EB: Restorative- periodontal interrelationships in: Glickman s Clinical periodontology Ed: Caranza FA 7 th ed. W.B. Saunders Company. Philadelphia, London, Toronto, Tokyo, Montreal, Sydney: 1990, S: Marcum JS: The effect of crown marginal depth upon gingival tissue. J Prosthet Dent 1967, 17, S: Barder JD, Rozier RG, McFall WT, Ramsey DL: Effect of crown margins on periodontal conditions in regularly attending patients; J Prosthet Dent 1991, 1, S: Sato N, Yuwaza DDS: Periodontal Cerrahinin Amaçları ve Yöntemleri Periodontal cerrahi klinik atlası: London, Chicago, Berlin, Copenhagen, Warsoe, İstanbul: 2006,1, S: Bowley JF, Pavne JB, Stockhill JW: Management of the gingival sulcus in fixed prosthodontics: A literature review and treatment protocol. Compendium 1999,1, Kois JC: The restorative- periodontal interface: biological parameters.. Periodontology: 2000,1996, 11,S: 29-38/ 2000, 11, S: Comargo PM, Caranza FA; Treatment of gingival enlargement Caranza FA, Klokkevold P, Takei HH, Newman MG: Caranza s Clinical Periodontology : 9 th ed, Philadelphia, London, New York, St. Louis, Sydney, Toronto: 2002,1,S: McGuire MK : Periodontal-Restorative interralationships in Caranza FA, Newman MG, Clinical Periodontology 8 th edition, California, W.B. Saunders Company: 1996, S:

34 19. Sato N, Yuwaza DDS: Periodontal Cerrahinin Amaçları ve Yöntemleri Periodontal cerrahi klinik atlası: London, Chicago, Berlin, Copenhagen, Tokyo, Pris, Barcelona, Milano, Sao Paulo, New Delhi, Moscow, Prague, Warsow, İstanbul: 2006; 4, S: Goldman H.M. : Gingivectomy, oral surgery, oral medicine and oral patology: 1990, S: Freidman N: Mukogingival surgery. The apically repositioned flap. Journal of periodontology: 1962, 33, S: Samsun Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi: 2009, 18, S: Clinical Periodontology and Implant Dentistry Vol 1 Ian Lindhe: 2008, S: Caranza FA: the Gingivectomy Technique ; Glickma s clinical periodontology; 6 th edition: Philadelphia, London, Toronto, Mexico City, Rio De Janerio, Sydney, Tokyo: 1984, S: Kinoshita S, Wen R: Periodontal surgery ; A Color Aylas of Periodontics. St.Louis, Tokyo, Ishiyaku Euro America: 1985, S: Cohen ES: Gingivectomy and Gingivoplasty ; Atlas of Periodontal Surgery: Philedelphia: 1988, 5, Peter F, Fedi, Jr, D.D.S., M.Sc: Periodontal Considerations in Restorative Dentistry ; The periodontic sylllabus, London: 1986, 14, S: Genco RJ, Rosenberg ES, Evian C: Periodontal Surgery ; Goldman HM, Cohen DW: Contemporary periodontics: St. Louis, Boltimore, Philedelphia, Toronto: 1990; 3, S: Liudvikas P, Alina P, Granzina M: Surgical lengthening of the clinical tooth crown; Baltic Dental and Maxillofacial Journal: 2006, 8, S:

35 10.ÖZGEÇMİŞ 1989 yılında Manisa nın Salihli ilçesinde doğdum. İlköğretim eğitimimi Demirci Ziya Gökalp Nurettin Kelem İlköğretim Okulunda tamamladım. Lise eğitimimi Demirci Anadolu Öğretmen Lisesinde aldım yılında lise eğitimimi tamamlayıp aynı yıl Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesini kazandım. 35

36 36

PERİODONTAL CERRAHİDE KURON BOYU UZATMA OPERASYONLARININ ENDİKASYONLARI VE UYGULAMA YÖNTEMLERİ

PERİODONTAL CERRAHİDE KURON BOYU UZATMA OPERASYONLARININ ENDİKASYONLARI VE UYGULAMA YÖNTEMLERİ TC. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı PERİODONTAL CERRAHİDE KURON BOYU UZATMA OPERASYONLARININ ENDİKASYONLARI VE UYGULAMA YÖNTEMLERİ BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Sıla

Detaylı

Prof. Dr. Gökhan AKSOY

Prof. Dr. Gökhan AKSOY Prof. Dr. Gökhan AKSOY * Çiğneme, Beslenme * Yutkunma, * Estetik, * Konuşma, * Psikolojik Kriterler * Sosyolojik Kriterler Mandibüler: alt çene kemiğine ait, alt çene kemiğiyle ilgili Örnek: * mandibüler

Detaylı

Periodontoloji nedir?

Periodontoloji nedir? Periodontoloji 1 2 Periodontoloji Periodontoloji nedir? Periodontoloji, dişleri ve implantları çevreleyen yumuşak ve sert dokuların iltihabi hastalıkları ve bunların tedavisi ile ilgilenen bir dişhekimliği

Detaylı

TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma

TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma Oral İmplantolojide Temel Kavramlar, Teşhis ve Tedavi Planlaması 13.30-15.00 Dental implantların kısa tarihçesi

Detaylı

PERİODONTAL HASTALIK VE TEDAVİSİNİN DİĞER DİŞ HEKİMLİĞİ ALANLARI İLE İLİŞKİSİ PERİODONTOLOLOJİ-PROTEZ

PERİODONTAL HASTALIK VE TEDAVİSİNİN DİĞER DİŞ HEKİMLİĞİ ALANLARI İLE İLİŞKİSİ PERİODONTOLOLOJİ-PROTEZ PERİODONTAL HASTALIK VE TEDAVİSİNİN DİĞER DİŞ HEKİMLİĞİ ALANLARI İLE İLİŞKİSİ PERİODONTOLOLOJİ-PROTEZ Restoratif tedavilerin planlama aşamasında iyi bir periodontal değerlendirme gereklidir. Hastaya planlanacak

Detaylı

İMPLANT VAKALARININ SINIFLANDIRILMASI

İMPLANT VAKALARININ SINIFLANDIRILMASI İMPLANT VAKALARININ SINIFLANDIRILMASI Prof. Dr. HALDUN İPLİKÇİOĞLU İmplant vakaları neden sınıflandırılmalıdır? İmplantoloji yüksek düzeyde bilgi ve deneyim gerektiren bir alandır. Bu konuda çalışmalar

Detaylı

diastema varlığında tedavi alternatifleri

diastema varlığında tedavi alternatifleri diastema varlığında tedavi alternatifleri Prof. Dr. L. Şebnem TÜRKÜN Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı Etken Muayene Tedavi Planı Etiyoloji Süt/daimi diş geçiş

Detaylı

BİR OVERDENTURE UYGULAMASI

BİR OVERDENTURE UYGULAMASI G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt II, Sayı 2, Sayfa 209-215, 1985 BİR OVERDENTURE UYGULAMASI A. DOĞAN* Özellikle son 10 yılda önem kazanan overdenture yapımı, dişhekimliğinde 100 yıldan beri bilinmektedir. Overdenture

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Periodontoloji Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Periodontoloji Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU Periodontoloji Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu Periodontoloji Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Eğitim Müfredatı 2011 Ankara 1 TUK

Detaylı

PALATİNAL KÖKÜNDE DİŞETİ ÇEKİLMESİ BULUNAN ÜST BİRİNCİ BÜYÜK AZI DİŞLERİNİN OKLUZAL TEMASLARININ İNCELENMESİ

PALATİNAL KÖKÜNDE DİŞETİ ÇEKİLMESİ BULUNAN ÜST BİRİNCİ BÜYÜK AZI DİŞLERİNİN OKLUZAL TEMASLARININ İNCELENMESİ G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt III, Sayı 2, Sayfa 81-85, 1986 PALATİNAL KÖKÜNDE DİŞETİ ÇEKİLMESİ BULUNAN ÜST BİRİNCİ BÜYÜK AZI DİŞLERİNİN OKLUZAL TEMASLARININ İNCELENMESİ Doç. Dr. Kenan ERATALAY* Dr. Ezel

Detaylı

ÜST ÇENE ÖN BÖLGEDE TEK DİŞ EKSİKLİĞİNDE İMPLANTLARIN YERİ VE ÖNEMİ

ÜST ÇENE ÖN BÖLGEDE TEK DİŞ EKSİKLİĞİNDE İMPLANTLARIN YERİ VE ÖNEMİ T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı ÜST ÇENE ÖN BÖLGEDE TEK DİŞ EKSİKLİĞİNDE İMPLANTLARIN YERİ VE ÖNEMİ BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi: Gülsen KİRAZ Danışman Öğretim

Detaylı

BASAMAKLI DİŞ PREPARASYONU

BASAMAKLI DİŞ PREPARASYONU BASAMAKLI DİŞ PREPARASYONU Prof. Dr. HASAN NECDET ALKUMRU Basamaklı diş kesiminde kendi geliştirdiğim yöntem olan dişin önce bir yarısının prepare edilerek kesim miktarının gözlenmesi ve olası hataların

Detaylı

DİŞETİ ESTETİĞİ. T. C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı BİTİRME TEZİ. Stj. Diş Hekimi: Hilal SELAMET

DİŞETİ ESTETİĞİ. T. C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı BİTİRME TEZİ. Stj. Diş Hekimi: Hilal SELAMET T. C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı DİŞETİ ESTETİĞİ BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi: Hilal SELAMET Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Eralp BUDUNELİ İZMİR-2013 ÖNSÖZ

Detaylı

Estetik ve konvansiyonel diş hekimliği adına tüm dental tedaviler için alt yapı ve teknolojik olarak hazırız.

Estetik ve konvansiyonel diş hekimliği adına tüm dental tedaviler için alt yapı ve teknolojik olarak hazırız. Ağız ve Diş Sağlığı Medikal Kadromuz Dr. Dt. Özgür ÖZTÜRK Protetik Diş Tedavisi Uzmanı Prof. Dr. Yıldız ÖZTÜRK ORTAN Ortodonti Uzmanı Dr. Dt. Burak SAYDAM Ağız ve Diş Çene Cerrahisi Uzmanı Dt. Tuğçe KAYA

Detaylı

SPRİNG KÖPRÜ (Vaka Raporu)* Yavuz BURGAZ** Hüsnü YAVUZ YILMAZ * **

SPRİNG KÖPRÜ (Vaka Raporu)* Yavuz BURGAZ** Hüsnü YAVUZ YILMAZ * ** G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt IV, Sayı 1, Sayfa 143-154, 1987 SPRİNG KÖPRÜ (Vaka Raporu)* Yavuz BURGAZ** Hüsnü YAVUZ YILMAZ * ** Doku testekli bir köprü türü olan spring köprü, çok eleştiri görmesine rağmen,

Detaylı

Periodontoloji nedir?

Periodontoloji nedir? Periodontoloji Periodontoloji nedir? Periodontoloji, dişleri ve implantları çevreleyen yumuşak ve sert dokuların iltihabi hastalıkları ve bunların tedavisi ile ilgilenen bir dişhekimliği dalıdır. Periodontoloji,

Detaylı

Biyolojik Biyomekanik İmplant Başarısızlığı İmplant Başarısızlığı Krestal Kemik Kaybı Protez Komplikasyonları Mekanik Süreçler

Biyolojik Biyomekanik İmplant Başarısızlığı İmplant Başarısızlığı Krestal Kemik Kaybı Protez Komplikasyonları Mekanik Süreçler F. Emir Biyolojik İmplant Başarısızlığı Cerrahi başarısızlık İyileşme Krestal Kemik Kaybı Periosteal Refleksiyon(kaldırma) Otoimmün (bakteriyel etki) Biyolojik mikro aralık Protez Komplikasyonları Vida

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1 ) Adı, Soyadı : Bülent DAYANGAÇ 2 ) Doğum Tarihi : 05 Temmuz 1946 3 ) Ünvanı : Profesör 4 ) Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Y. Lisans Dişhekimliği Fakültesi Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

İmplantın Uygulanabilirliği İmplantlar belirli bir kalınlığı ve genişliği olan yapılardır. Bu nedenle implant öngörülen bölgede çene kemiğinin

İmplantın Uygulanabilirliği İmplantlar belirli bir kalınlığı ve genişliği olan yapılardır. Bu nedenle implant öngörülen bölgede çene kemiğinin 2 Dental İmplantlar Dental implant eksik olan dişlerin işlevini ve estetiğini tekrar sağlamak amacıyla çene kemiğine yerleştirilen ve kemikle uyumlu malzemeden yapılan yapay diş köküdür. Köprü ve tam protezlere

Detaylı

İLGİNÇ BİR DİŞETİ ÇEKİLMESİ VAKASI VE TEDAVİSİ*

İLGİNÇ BİR DİŞETİ ÇEKİLMESİ VAKASI VE TEDAVİSİ* G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt V, Sayı 2, Sayfa 153-163, 1988 İLGİNÇ BİR DİŞETİ ÇEKİLMESİ VAKASI VE TEDAVİSİ* Dr. Ateş PARLAR** Dt. Orhan DEMİR*** GİRİŞ Kök açılması olarakta adlandırılan dişeti çekilmesi,

Detaylı

Tanı ve Tedavi Planlaması. Prof.Dr. Kıvanç Kamburoğlu Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı

Tanı ve Tedavi Planlaması. Prof.Dr. Kıvanç Kamburoğlu Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı Tanı ve Tedavi Planlaması Prof.Dr. Kıvanç Kamburoğlu Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı Hastalıkların uygun ve doğru tedavisi için ilk koşul doğru

Detaylı

Sabit Protezler BR.HLİ.011

Sabit Protezler BR.HLİ.011 Sabit Protezler Beyin Tümörleri Sabit Protezler Sabit Protez Nedir? Sabit protez, eksik veya aşırı derecede madde kaybı görülen dişlerin, renk ve dokusuna benzer malzeme kullanılarak yerine konması işlemidir.

Detaylı

E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI

E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 HİZMETİN ADI (Ağız,Diş ve Çene Radyolojisi Klinik Muayene (Ağız,Diş ve Çene Radyolojisi İSTENEN BELGELER ; 1- SSK, Emekli Sandığı ve Bağkur

Detaylı

TAM PROTEZLERDE RETANSİYON VE STABİLİTE (TUTUCULUK)

TAM PROTEZLERDE RETANSİYON VE STABİLİTE (TUTUCULUK) TAM PROTEZLERDE RETANSİYON VE STABİLİTE (TUTUCULUK) TAM PROTEZLERDE TUTUCULUK ÇOK ÖNEMLİ AĞIZDA DURMAYAN BİR PROTEZLE PEK ÇOK FONKSİYON YAPILAMAZ TUTUCULUK Protetik terimler sözlüğü (1994) RETANSİYON:Protezin

Detaylı

BİR OLGU NEDENİYLE CLEIDOCRANIAL DYSOSTOSIS

BİR OLGU NEDENİYLE CLEIDOCRANIAL DYSOSTOSIS G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt II, Sayı 1, Sayfa 205-211, 1985 BİR OLGU NEDENİYLE CLEIDOCRANIAL DYSOSTOSIS Yıldız BATIRBAYGİL* Alparslan GÖKALP** Cleidocranial Dysostosis veya «Marie and Sainton» Sendromu

Detaylı

DENTAL RESTORASYONLARIN PERİODONSİYUM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN KLİNİK ARAŞTIRILMASI

DENTAL RESTORASYONLARIN PERİODONSİYUM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN KLİNİK ARAŞTIRILMASI T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı DENTAL RESTORASYONLARIN PERİODONSİYUM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN KLİNİK ARAŞTIRILMASI BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Deniz GÖÇHAN Danışman

Detaylı

AYNI YÖREDE BULUNAN 242 BİREYİN PROTETİK MUAYENE BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

AYNI YÖREDE BULUNAN 242 BİREYİN PROTETİK MUAYENE BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt III, Sayı 1, Sayfa 121-125, 1986 AYNI YÖREDE BULUNAN 242 BİREYİN PROTETİK MUAYENE BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Hüsnü YAVUZYILMAZ* Celil DİNÇER** M. Emin TOPÇU*** Koruyucu

Detaylı

Ön Bölge Diş Dizimi. Prof. Dr. Övül KÜMBÜLOĞLU. Ege Üniversitesi DişhekimliğiFakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Ön Bölge Diş Dizimi. Prof. Dr. Övül KÜMBÜLOĞLU. Ege Üniversitesi DişhekimliğiFakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Ön Bölge Diş Dizimi Prof. Dr. Övül KÜMBÜLOĞLU Ege Üniversitesi DişhekimliğiFakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Diş Dizimi Doğal dişlere sahip bireylerde çiğneme hareketleri, santral

Detaylı

BİR PSEUDOPROGNATİ VAKASININ PROTETİK YOLLA TEDAVİSİ

BİR PSEUDOPROGNATİ VAKASININ PROTETİK YOLLA TEDAVİSİ G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt IV, Sayı 1, Sayfa 127-134, 1987 BİR PSEUDOPROGNATİ VAKASININ PROTETİK YOLLA TEDAVİSİ Y. BURGAZ* Prognatik anomaliler hasta üzerinde ciddi sosyal ve fonksiyonel bozukluklar yaratır.

Detaylı

BAĞ DOKUSU GREFTLERİ İLE SERBEST DİŞETİ GREFTLERİNİN POSTOPERATİF KLİNİK SONUÇLAR VE KÖK ÖRTÜLEMESİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

BAĞ DOKUSU GREFTLERİ İLE SERBEST DİŞETİ GREFTLERİNİN POSTOPERATİF KLİNİK SONUÇLAR VE KÖK ÖRTÜLEMESİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı BAĞ DOKUSU GREFTLERİ İLE SERBEST DİŞETİ GREFTLERİNİN POSTOPERATİF KLİNİK SONUÇLAR VE KÖK ÖRTÜLEMESİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K DPE 603 Fiziksel, psikolojik, sosyal gelişim ve davranış

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K DPE 603 Fiziksel, psikolojik, sosyal gelişim ve davranış PEDODONTİ Ders Koordinatörü: Prof. Dr. Serap Çetiner, scetiner@neu.edu.tr DersSorumluları: Prof. Dr. Serap Çetiner, scetiner@neu.edu.tr Prof.Dr. Şaziye Aras, saziye_aras@yahoo.com Prof.Dr. Leyla Durutürk,

Detaylı

Başlıca uygulama alanları şu şekilde özetlenebilir:

Başlıca uygulama alanları şu şekilde özetlenebilir: Laminate kaplama (Laminat Vener-dental veneer) nedir? (Laminey, Lamine ya da lamina olarak da bilinir.=yaprak Porselen) Görünüşünüzü olumsuz yönde etkileyen bir çok diş bozukluklarında mükemmel bir kozmetik

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. SINIF RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ TEORİK DERS PROGRAMI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. SINIF RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ TEORİK DERS PROGRAMI 2. SINIF RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ TEORİK DERS PROGRAMI 1. hafta Konservatif Diş Tedavisine giriş, Diş yüzeyi terminolojisi 2. hafta Kavite sınıflandırması ve kavite terminolojisi (Sınıf I ve II kaviteler)

Detaylı

DENTAL İMPLANT ESTETİĞİNDE PLATFORM SWİTCHİNG İN ÖNEMİ

DENTAL İMPLANT ESTETİĞİNDE PLATFORM SWİTCHİNG İN ÖNEMİ T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Hastalıkları Cerrahisi Anabilim Dalı DENTAL İMPLANT ESTETİĞİNDE PLATFORM SWİTCHİNG İN ÖNEMİ BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Özge TEMÜR Danışman

Detaylı

ABUTMENTLARIN ÖZELLİKLERİ VE DİŞETİYLE UYUMU

ABUTMENTLARIN ÖZELLİKLERİ VE DİŞETİYLE UYUMU T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı ABUTMENTLARIN ÖZELLİKLERİ VE DİŞETİYLE UYUMU BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Salih Cem BAĞCI Danışman Öğretim Üyesi:Prof. Dr. Şükrü

Detaylı

PROF.DR.L.ŞEBNEM TÜRKÜN

PROF.DR.L.ŞEBNEM TÜRKÜN Ön Bölgede Estetik Restoratif Uygulamalar Prof. Dr. L. Sebnem Türkün Estetiğin öneminin artması ile diş hekimlerine estetik talepler ile gelen hasta sayısında önemli bir artış olmuştur. Restorasyon ile

Detaylı

ÇEŞİTLİ NEDENLERLE UYUMUNU KAYBETMİŞ OLAN BÖLÜMLÜ PROTEZ DESTEĞİ DİŞLER ÜZERİNE KRON YAPIM TEKNİĞİ

ÇEŞİTLİ NEDENLERLE UYUMUNU KAYBETMİŞ OLAN BÖLÜMLÜ PROTEZ DESTEĞİ DİŞLER ÜZERİNE KRON YAPIM TEKNİĞİ G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt III, Sayı 1, Sayfa 127-136, 1986 ÇEŞİTLİ NEDENLERLE UYUMUNU KAYBETMİŞ OLAN BÖLÜMLÜ PROTEZ DESTEĞİ DİŞLER ÜZERİNE KRON YAPIM TEKNİĞİ Yavuz BURGAZ* Kliniklerimizde karşılaştığımız

Detaylı

DÖNER ALETLERİN KANAL TEDAVİSİNDE KULLANIMI

DÖNER ALETLERİN KANAL TEDAVİSİNDE KULLANIMI TC. EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ENDODONTİ ANABİLİM DALI DÖNER ALETLERİN KANAL TEDAVİSİNDE KULLANIMI BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Javid JAFARZADA Danışman Öğretim Üyesi: Prof.Dr. M. Kemal ÇALIŞKAN

Detaylı

ÜST ÇENE SAĞ I. BÜYÜK AZI DİŞİ MORFOLOJİSİ

ÜST ÇENE SAĞ I. BÜYÜK AZI DİŞİ MORFOLOJİSİ ÜST ÇENE SAĞ I. BÜYÜK AZI DİŞİ MORFOLOJİSİ Kronun Tamamlanması 3-4 Yaş Erüpsüyon 6 Yaş Kökün Tamamlanması 9 10 Yaş Diş Boyu 22.0 mm Kron Boyu 8.0 mm Kök Boyu 12.9 mm (Mezyobukkal) 12.7mm (Distobukkal)

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Protetik Diş Tedavisi Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Protetik Diş Tedavisi Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU Protetik Diş Tedavisi Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu Protetik Diş Tedavisi Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Eğitim Müfredatı 2011

Detaylı

PERİODONTOLOJİ. Ders Koordinatörü: Prof. Dr. Atilla Berberoğlu

PERİODONTOLOJİ. Ders Koordinatörü: Prof. Dr. Atilla Berberoğlu Ders Koordinatörü: Prof. Dr. Atilla Berberoğlu PERİODONTOLOJİ DersSorumluları: Prof. Dr. Atilla Berberoğlu, aberbero@hacettepe.edu.tr Prof.Dr. Hamit Bostancı, bostanci@dentistry.ankara.edu.tr Prof.Dr.

Detaylı

ÖZET. Eğik köklü - izole dişler, okluzal yükler, sonlu elemanlar stres analizi. SUMMARY

ÖZET. Eğik köklü - izole dişler, okluzal yükler, sonlu elemanlar stres analizi. SUMMARY G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt VII, Sayı 1, Sayfa 33-46, 1990 EĞİK (DİLACERE) KÖKLÜ BİR DİŞTE VE DESTEK DOKULARINDA OKLUZAL YÜKLER ALTINDA OLUŞAN STRESLERİN VE DEPLASMANLARIN SONLU ELEMANLAR STRES ANALİZİ

Detaylı

İMPLANT. Prof. Dr. Ahmet Saraçoğlu

İMPLANT. Prof. Dr. Ahmet Saraçoğlu İMPLANT Prof. Dr. Ahmet Saraçoğlu İMPLANT NEDİR? İmplant, herhangi bir nedenden dolayı kaybedilen dişlerin, fonksiyon ve görünüşünü tekrar kazandırmak amacıyla, kişinin çene kemiğine yerleştirilen, kişinin

Detaylı

CERRAHİ SONRASI YUMUŞAK DAMAK DEFEKTLERİNİN PROTETİK REHABİLİTASYONU. Yavuz ASLAN* Mehmet AVCI** ÖZET

CERRAHİ SONRASI YUMUŞAK DAMAK DEFEKTLERİNİN PROTETİK REHABİLİTASYONU. Yavuz ASLAN* Mehmet AVCI** ÖZET G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt VII. Sayı 1, Sayfa 147-152, 1990 CERRAHİ SONRASI YUMUŞAK DAMAK DEFEKTLERİNİN PROTETİK REHABİLİTASYONU Yavuz ASLAN* Mehmet AVCI** ÖZET Bu makalede, cerrahi rezeksiyon sonucunda

Detaylı

FSMDENTAL. Composite Teeth c Trio Fact 1.. 1. Duo Fact - HSIIHH. P Cl \ > > ">.4. - r FORM KATALOĞU. V-t4ggr '... 1014. :v... I EC I REPl. 1.i...

FSMDENTAL. Composite Teeth c Trio Fact 1.. 1. Duo Fact - HSIIHH. P Cl \ > > >.4. - r FORM KATALOĞU. V-t4ggr '... 1014. :v... I EC I REPl. 1.i... 1 Composite Teeth c Trio Fact 1.. 1 P Cl 1.i... 1 1 - r cr Duo Fact - / o.*'* *. U / > ">.4 r Ö s * > ū :v... FORM KATALOĞU r< **. FSMDENTAL Formula of Science and Math P I EC I REPl Obelis

Detaylı

Süt dişleri neden önemlidir? İlk dönemde süt dişlerinin bakımı nasıl yapılmalıdır?

Süt dişleri neden önemlidir? İlk dönemde süt dişlerinin bakımı nasıl yapılmalıdır? 1 2 Süt Dişleri Süt dişleri neden önemlidir? Sanılanın aksine, diş sağlığı açısından süt dişleri önemli dişlerdir. Bu dişler, daimi dişlerin oluşumu ve çenelerin gelişimi esnasında konuşma ve çiğneme açısından

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ PERİODONTOLOJİ UZMANLIK EĞİTİMİ GENİŞLETİLMİŞ MÜFREDAT PROGRAMI

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ PERİODONTOLOJİ UZMANLIK EĞİTİMİ GENİŞLETİLMİŞ MÜFREDAT PROGRAMI GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ PERİODONTOLOJİ UZMANLIK EĞİTİMİ GENİŞLETİLMİŞ MÜFREDAT PROGRAMI Yayın tarihi Revizyon tarihi Revizyon numarası 1 İÇİNDEKİLER A-Programın Adı: 3 B-Uzmanlık

Detaylı

KEMİK VE DİŞ ETİ SORUNLARI İÇİN EN GÜVENİLİR VE EN ETKİLİ ÇÖZÜM

KEMİK VE DİŞ ETİ SORUNLARI İÇİN EN GÜVENİLİR VE EN ETKİLİ ÇÖZÜM DOKU YENİLENMESİNDE OTOLOG ÇÖZÜM TÜRKİYEDE TEK DENTAL PRP KİTİ KEMİK VE DİŞ ETİ SORUNLARI İÇİN EN GÜVENİLİR VE EN ETKİLİ ÇÖZÜM YENİLENMEK KENDİ İÇİMİZDE ONARICI DOKU YENİLENMESİNİ HIZLANDIRAN YENİLİKÇİ

Detaylı

(RANULA : TEKRARLAYAN BİR OLGU) RANULA : AĞIZ TABANINDA TEKRARLAYAN BİR OLGU ÖZET

(RANULA : TEKRARLAYAN BİR OLGU) RANULA : AĞIZ TABANINDA TEKRARLAYAN BİR OLGU ÖZET G. U. Dişhek. Fak. Der. Cilt VIII, Sayı 1, Sayfa 167-171 1991 (RANULA : TEKRARLAYAN BİR OLGU) RANULA : AĞIZ TABANINDA TEKRARLAYAN BİR OLGU Yrd. Doç. Dr. Sina UÇKAN* Dt. Mehmet KÜRKÇÜ** ÖZET Ranulanın prognozunun

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: GÖKÇE AYKOL ŞAHİN Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Yüksek Lisans Diş Hekimliği İstanbul Üniversitesi 2003 Doktora Periodontoloji Anabilim Dalı İstanbul

Detaylı

MAKSİLLER ANTERİOR SEGMENTAL OSTEOTOMİ İLE KLAS II ANTERİOR OPEN-BİTE TEDAVİSİ. Orhan GÜVEN*, Ahmet KESKİN**, Adnan ÖZTÜRK*** ÖZET

MAKSİLLER ANTERİOR SEGMENTAL OSTEOTOMİ İLE KLAS II ANTERİOR OPEN-BİTE TEDAVİSİ. Orhan GÜVEN*, Ahmet KESKİN**, Adnan ÖZTÜRK*** ÖZET G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt X, Sayı 1, Sayfa 175-180, 1993 MAKSİLLER ANTERİOR SEGMENTAL OSTEOTOMİ İLE KLAS II ANTERİOR OPEN-BİTE TEDAVİSİ Orhan GÜVEN*, Ahmet KESKİN**, Adnan ÖZTÜRK*** ÖZET Apertognati

Detaylı

Genel Bilgiler. Hastalar için önemli hususlar

Genel Bilgiler. Hastalar için önemli hususlar Genel Bilgiler Bölümümüzde uyguladığımız kapsamlı muayene esnasında; genel sağlık durumunuz ile ve varsa sürekli kullandığınız ilaçlarla ilgili bilgi alınır; genel ağız muayeneniz yapılır, tedaviden beklentileriniz

Detaylı

PROF. DR. TÜLİN TANER

PROF. DR. TÜLİN TANER Uyku Apne Sendromunda Diş Hekimliği Uygulamaları PROF. DR. TÜLİN TANER Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ortodonti AnaBilim Dalı TTD Okulu Uyku Bozuklukları Merkezi Kursu Ankara 26 27 Mart

Detaylı

Diagnostik Görüntüleme ve Teknikleri

Diagnostik Görüntüleme ve Teknikleri Diagnostik Görüntüleme ve Teknikleri Diagnostik görüntüleme ve teknikleri, implant ekibi ve hasta için çok amaçlı tedavi planının uygulanması ve geliştirilmesine yardımcı olur. 1. Aşama Görüntüleme Aşamaları

Detaylı

hasta EĞİTİMİ Bel fıtığını anlamak ve Anüler Kapama için Barricaid Protezi

hasta EĞİTİMİ Bel fıtığını anlamak ve Anüler Kapama için Barricaid Protezi hasta EĞİTİMİ Bel fıtığını anlamak ve Anüler Kapama için Barricaid Protezi İçindekiler Bel fıtığı nedir? 4 Bel fıtığı teşhisi nasıl yapılır? 6 Bel fıtığı tedavisi nasıl yapılır? 7 Barricaid için bir aday

Detaylı

SABİT PROTETİK RESTORASYONLARIN KRON KENARLARININ MARGİNAL UYUM VE ORJİNAL DİŞ BOYUTLARINA UYGUNLUK YÖNÜNDEN ARAŞTIRILMASI

SABİT PROTETİK RESTORASYONLARIN KRON KENARLARININ MARGİNAL UYUM VE ORJİNAL DİŞ BOYUTLARINA UYGUNLUK YÖNÜNDEN ARAŞTIRILMASI G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt X, Sayı 1, Sayfa 123-130, 1993 SABİT PROTETİK RESTORASYONLARIN KRON KENARLARININ MARGİNAL UYUM VE ORJİNAL DİŞ BOYUTLARINA UYGUNLUK YÖNÜNDEN ARAŞTIRILMASI Cihan AKÇABOY*, Hişam

Detaylı

Double papilla flap and connective tissue graft in the coverage of gingival recessions using microsurgery: case series

Double papilla flap and connective tissue graft in the coverage of gingival recessions using microsurgery: case series Gaziantep Medical Journal Case Report Double papilla flap and connective tissue graft in the coverage of gingival recessions using microsurgery: case series Kök yüzeyi örtülmesinde çift papil flep ile

Detaylı

PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ UZMANLIK EĞİTİMİ ÇEKİRDEK MÜFREDATI İLERLEME RAPORU (31.01.2014)

PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ UZMANLIK EĞİTİMİ ÇEKİRDEK MÜFREDATI İLERLEME RAPORU (31.01.2014) , TIPTA UZMANLIK KURULU PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ UZMANLIK EĞİTİMİ ÇEKİRDEK MÜFREDATI İLERLEME RAPORU (31.01.2014) Uzmanlık dallarına ait çekirdek müfredat taslaklarının 2008 yılında tamamlanmış olan (v.0.5)

Detaylı

PERİODONTOLOJİ AMELİYATHANE ONAM FORMU

PERİODONTOLOJİ AMELİYATHANE ONAM FORMU SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ PERİODONTOLOJİ ANABİLİM DALI PERİODONTOLOJİ AMELİYATHANE ONAM FORMU SDÜDHF/TBH/FRM/39/YT-12.12.2014/REVNO-00 Hasta Adı Soyadı: TC Kimlik No : Doğum

Detaylı

GÖMÜLÜ DİŞLER. Dişlerin gömülü kalma nedenleri

GÖMÜLÜ DİŞLER. Dişlerin gömülü kalma nedenleri GÖMÜLÜ DİŞLER Dişlerin gömülü kalma nedenleri 1. Evrim Teorisi: İnsanlar yüz yıllar içerisinde daha yumuşak gıdalara geçiş yaptıkları için evrimleşerek çene kemiklerinde küçülme meydana gelmesi sonucu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: SÜHEYLA KAYA İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla / İSTANBUL Telefon: 0 (216) 677 16 30-3856 Mail: suheyla.kaya@okan.edu.tr 2.

Detaylı

Dişlerin Ark İçerisindeki ve Karşılıklı İlişkileri. Prof. Dr. Mutahhar Ulusoy

Dişlerin Ark İçerisindeki ve Karşılıklı İlişkileri. Prof. Dr. Mutahhar Ulusoy Dişlerin Ark İçerisindeki ve Karşılıklı İlişkileri Prof. Dr. Mutahhar Ulusoy Dişler belirli bir düzene uyarak, ağızda karşılıklı iki grup meydana getirmişlerdir: Maksiller kemiğe ve böylelikle sabit olan

Detaylı

Bizi çekici kýlan, etrafýmýza karþý ilk imajýmýzý belirleyen, elbetteki saðlýklý bir gülümsemedir. Bu sebeple, doðal diþlerin kaybý, kiþinin kendisini toplumdan izole etmesi ya da toplum içinde tedirgin

Detaylı

FLAP OPERASYONU SONRASI PERİYODİK KONTROLLARIN ETKİNLİĞİNİN UZUN SÜRELİ DEĞERLENDİRİLMESİ* GİRİŞ

FLAP OPERASYONU SONRASI PERİYODİK KONTROLLARIN ETKİNLİĞİNİN UZUN SÜRELİ DEĞERLENDİRİLMESİ* GİRİŞ G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt III, Sayı 1, Sayfa 1-11, 1986 FLAP OPERASYONU SONRASI PERİYODİK KONTROLLARIN ETKİNLİĞİNİN UZUN SÜRELİ DEĞERLENDİRİLMESİ* Hamit S. BOSTANCI** M. Nejat ARPAK*** Koksal BALOŞ****

Detaylı

MAKSİLLER ANESTEZİ TEKNKLERİ

MAKSİLLER ANESTEZİ TEKNKLERİ MAKSİLLER ANESTEZİ TEKNKLERİ Trigeminal Sinirin Dalları N. ophthalmicus N. maxillaris N. mandibularis Maksiller Sinirin Dalları N. infraorbitalis N.zygomaticus N.alveolaris superioris anterioris N.alveolaris

Detaylı

MUM DUVARLAR: KONTROL KRİTERLERİ. Prof. Dr. Gökhan Yılmaz

MUM DUVARLAR: KONTROL KRİTERLERİ. Prof. Dr. Gökhan Yılmaz MUM DUVARLAR: KONTROL KRİTERLERİ Prof. Dr. Gökhan Yılmaz MUM DUVARLAR: KONTROL KRİTERLERİ 1. Kaide plağına iyice tutturulmuş. 2. Boyutları uygun (fantom laboratuvarı pratiğinde). Hastada ise ağızda ayarlanır.

Detaylı

KONGENİTAL LATERAL KESİCİ DİŞ EKSİKLİĞİNDE LATERAL DİŞ YERİNE GETİRİLEN KANİN DİŞE UYGULANACAK ESTETİK RESTORASYONLARDA SEÇENEKLER

KONGENİTAL LATERAL KESİCİ DİŞ EKSİKLİĞİNDE LATERAL DİŞ YERİNE GETİRİLEN KANİN DİŞE UYGULANACAK ESTETİK RESTORASYONLARDA SEÇENEKLER T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı KONGENİTAL LATERAL KESİCİ DİŞ EKSİKLİĞİNDE LATERAL DİŞ YERİNE GETİRİLEN KANİN DİŞE UYGULANACAK ESTETİK RESTORASYONLARDA SEÇENEKLER BİTİRME

Detaylı

YÜZEY ÖZELLİKLERİ. Rahatınız Bizim Hedefimizdir

YÜZEY ÖZELLİKLERİ. Rahatınız Bizim Hedefimizdir 01 YÜZEY ÖZELLİKLERİ İmplant uygulaması bir cerrahi müdahale olduğu için akabinde iflamasyon tepki eşlik eder. Bu tepkinin kısa ya da uzun sürmesi kullanılan materyal, implantın konulduğu yer ve üzerine

Detaylı

Dişeti Çekilmelerinim Tedavisinde Bağ Dokusu Grefti Uygulamaları: Vaka serisi

Dişeti Çekilmelerinim Tedavisinde Bağ Dokusu Grefti Uygulamaları: Vaka serisi Ondokıtz Mayıs Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi: 2001; 4: 23-27 23 Dişeti Çekilmelerinim Tedavisinde Bağ Dokusu Grefti Uygulamaları: Vaka serisi The Application of Connective Tissue Grafts in

Detaylı

SABİT PROTEZLERDE İMPLANT PLANLAMASI

SABİT PROTEZLERDE İMPLANT PLANLAMASI T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI SABİT PROTEZLERDE İMPLANT PLANLAMASI BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Birtan Tolga YILMAZ Danışma Öğretim Üyesi: Doç.Dr.Bülent

Detaylı

Alt santral-lateral diş kök kanal tedavisi. Alt kanin diş kök kanal tedavisi. Üst molar diş kök kanal tedavisi. Alt molar diş kök kanal tedavisi

Alt santral-lateral diş kök kanal tedavisi. Alt kanin diş kök kanal tedavisi. Üst molar diş kök kanal tedavisi. Alt molar diş kök kanal tedavisi KÜ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PREKLİNİK PUANLARI ENDODONTİ ANABİLİM DALI 2. SINIF Üst santral-lateral diş kök kanal tedavisi Üst kanin diş kök kanal tedavisi Üst premolar diş

Detaylı

BÜYÜK FRENULUMUN DİŞETİ ÇEKİLMESİNE ETKİSİ VE CERRAHİ TEDAVİLERİ

BÜYÜK FRENULUMUN DİŞETİ ÇEKİLMESİNE ETKİSİ VE CERRAHİ TEDAVİLERİ T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı BÜYÜK FRENULUMUN DİŞETİ ÇEKİLMESİNE ETKİSİ VE CERRAHİ TEDAVİLERİ BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Elif KARACA Danışman Öğretim Üyesi:

Detaylı

ANTERİOR BÖLGEDE YAPILAN İMPLANT ÇALIŞMALARINDA YUMUŞAK DOKU ESTETİĞİ VE İNTERPROKSİMAL PAPİL REJENERASYONU

ANTERİOR BÖLGEDE YAPILAN İMPLANT ÇALIŞMALARINDA YUMUŞAK DOKU ESTETİĞİ VE İNTERPROKSİMAL PAPİL REJENERASYONU T.C Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı ANTERİOR BÖLGEDE YAPILAN İMPLANT ÇALIŞMALARINDA YUMUŞAK DOKU ESTETİĞİ VE İNTERPROKSİMAL PAPİL REJENERASYONU BİTİRME TEZi Stj. Dişhekimi

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM II DERS İÇERİKLERİ DHF200

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM II DERS İÇERİKLERİ DHF200 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM II DERS İÇERİKLERİ DHF200 FARMAKOLOJİ (T:11 P:-) Farmakolojiye giriş,farmasötik şekiller,ilaçların veriliş yolları,farmakokinetik, İlaçların etki mekanizması, İlaç etkisini

Detaylı

FONKSİYONEL OKLÜZAL MORFOLOJİ. Dr. Hüsnü YAVUZYILMAZ

FONKSİYONEL OKLÜZAL MORFOLOJİ. Dr. Hüsnü YAVUZYILMAZ FONKSİYONEL OKLÜZAL MORFOLOJİ Dr. Hüsnü YAVUZYILMAZ FONKSİYONEL OKLÜZAL MORFOLOJİ Dişlerin oklüzal yüzlerindeki anatomik oluşumların, mandibula hareketleri ile fonksiyonel uyum içinde şekillendirilmeleri.

Detaylı

Kalıcı Yara Kapatma Yöntemleri KALICI YARA KAPATMA YÖNTEMLERİ : 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği

Kalıcı Yara Kapatma Yöntemleri KALICI YARA KAPATMA YÖNTEMLERİ : 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği Kalıcı Yara Kapatma Yöntemleri 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği 5.Hafta (13-17 / 10 / 2014) 1.KALICI YARA KAPATMA YÖNTEMLERİ 2.)YARA KAPATMADA GEÇİCİ ÖRTÜLER 3.)DESTEK SAĞLAYAN YÖNTEMLER Slayt No: 7

Detaylı

EK-3 DİŞ FİYAT LİSTESİ DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMALAR FİYAT TL

EK-3 DİŞ FİYAT LİSTESİ DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMALAR FİYAT TL EK-3 DİŞ FİYAT LİSTESİ DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ SIRA NO KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMALAR FİYAT TL 1. TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI 1 D300000 Diş hekimi muayenesi 22.00 TL 2 D300001 Konsültan dişhekimi muayenesi

Detaylı

Fleplerinin Kullanımı İle Bilateral Oral. Bukkal Mukoza Komissüroplasti. Bilateral Oral Commissuroplasty Using Buccal Mucosa Flaps

Fleplerinin Kullanımı İle Bilateral Oral. Bukkal Mukoza Komissüroplasti. Bilateral Oral Commissuroplasty Using Buccal Mucosa Flaps Bukkal Mukoza Komissüroplasti Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Fleplerinin Kullanımı İle Bilateral Oral Bilateral Oral Commissuroplasty Using Buccal Mucosa Flaps 1. Erol DEMİRSEREN *, O. Murat ÖZDEMİR

Detaylı

DUDAĞIN YENIDEN KONUMLANDIRILMASI VE GINGIVEKTOMI YAPILARAK GUMMY SMILE TEDAVISI BIR OLGU SUNUMU (GUMMY SMILE)

DUDAĞIN YENIDEN KONUMLANDIRILMASI VE GINGIVEKTOMI YAPILARAK GUMMY SMILE TEDAVISI BIR OLGU SUNUMU (GUMMY SMILE) Olgu ÜNER, Sunumu/ İZOL, Case İPEK, Report DUDAĞIN YENIDEN KONUMLANDIRILMASI VE GINGIVEKTOMI YAPILARAK GUMMY SMILE TEDAVISI BIR OLGU SUNUMU (GUMMY SMILE) TREATMENT GUMMY SMILE WITH A LIP REPOSITIONING

Detaylı

BİR GRUP TÜRK HAVA KUVVETLERİ PİLOTLARININ PERİODONTAL SAĞLIĞI. Utku ONAN** İ. Levent TANER*** Abdülkadir BAYHAN**** ÖZET

BİR GRUP TÜRK HAVA KUVVETLERİ PİLOTLARININ PERİODONTAL SAĞLIĞI. Utku ONAN** İ. Levent TANER*** Abdülkadir BAYHAN**** ÖZET G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt VII, Sayı 2, Sayfa 135-145, 1990 BİR GRUP TÜRK HAVA KUVVETLERİ PİLOTLARININ PERİODONTAL SAĞLIĞI Utku ONAN** İ. Levent TANER*** Abdülkadir BAYHAN**** ÖZET Bu çalışma Hava Kuvvetlerine

Detaylı

Dişhekimliğinde MUM. Prof Dr. Övül KÜMBÜLOĞLU. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Dişhekimliğinde MUM. Prof Dr. Övül KÜMBÜLOĞLU. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dişhekimliğinde MUM Prof Dr. Övül KÜMBÜLOĞLU Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi MUM Dişhekimliğinde kullanılan mumlar genellikle 2 veya daha fazla

Detaylı

YARA VE YARA ÇEŞİTLERİ. Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL

YARA VE YARA ÇEŞİTLERİ. Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL YARA VE YARA ÇEŞİTLERİ Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL YARA VE YARA ÇEŞİTLERİ Travma; ani olarak dıştan mekanik bir etki sonucu meydana gelen, sağlığı tehdit eden, fiziksel ve ruhsal hasarlara yol açan bir olaydır.

Detaylı

YENİ-2.SINIF BLOK BLOK /DERSİN NEVİ BLOK/DERS

YENİ-2.SINIF BLOK BLOK /DERSİN NEVİ BLOK/DERS DHF 00 A-DERS BLOKLARI YENİ-.SINIF.BLOK BLOK /DERSİN NEVİ BLOK/DERS KODU BLOK/DERS ADI TEORİK PRATİK I.BLOK; HASTALIKLARIN TEMELİ (3 HAFTA/47 SAAT TEORİK-6 SAAT PRATİK /7 AKTS- 4 KREDİ) 5EYLÜL 07-3 EKİM

Detaylı

Advanced Prep & Finishing Set for Cerec Restorations

Advanced Prep & Finishing Set for Cerec Restorations Advanced Prep & Finishing Set for Cerec Restorations Prof. Dr. W. H. Mörmann and Dr. A. Bindl, University of Zurich, Switzerland İnleyler, bölümlü ve tam kuronlar ve sabit restorasyonlar için elmas frez

Detaylı

MALZEME ANA BİLİM DALI Malzeme Laboratuvarı Deney Föyü. Deneyin Adı: Malzemelerde Sertlik Deneyi. Deneyin Tarihi:

MALZEME ANA BİLİM DALI Malzeme Laboratuvarı Deney Föyü. Deneyin Adı: Malzemelerde Sertlik Deneyi. Deneyin Tarihi: Deneyin Adı: Malzemelerde Sertlik Deneyi Deneyin Tarihi:13.03.2014 Deneyin Amacı: Malzemelerin sertliğinin ölçülmesi ve mukavemetleri hakkında bilgi edinilmesi. Teorik Bilgi Sertlik, malzemelerin plastik

Detaylı

MANDİBULADA COMLEX ODONTOMA (BİR VAKA RAPORU) Şule YÜCETAŞ (*) Erdal ERDEM (**) Ender ERGÜN (***) İhsan SAKALLI (****)

MANDİBULADA COMLEX ODONTOMA (BİR VAKA RAPORU) Şule YÜCETAŞ (*) Erdal ERDEM (**) Ender ERGÜN (***) İhsan SAKALLI (****) G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt II, Sayı 1, Sayfa 163-171, 1985 MANDİBULADA COMLEX ODONTOMA (BİR VAKA RAPORU) Şule YÜCETAŞ (*) Erdal ERDEM (**) Ender ERGÜN (***) İhsan SAKALLI (****) Bugüne kadar odontojenik

Detaylı

EK-1 KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ B-DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ B-DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ ÜNİVERSİTELER İÇİN TAVAN FİYAT (TL)

EK-1 KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ B-DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ B-DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ ÜNİVERSİTELER İÇİN TAVAN FİYAT (TL) KAMU HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ EK-1 SIRA B-DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ B-DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ 1 TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI 2 S401010 Diş hekimi muayenesi 14 21 3 S401030 Konsültan diş hekimi

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI KLİNİK STAJ BARAJLARI

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI KLİNİK STAJ BARAJLARI DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI 2014-2015 KLİNİK STAJ 22.08.2014 SINIF 4. SINIF STAJ 5. SINIF STAJ PEDODONTİ ANABİLİM DALI TEDAVİ Adet AÇIKLAMA Kompomer, Amalgam,Kompozit dolgu 40 Tüm dolgu tedavileri,

Detaylı

TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI Ocak-Haziran KDV DAHİL Temmuz-Aralık KDV DAHİL

TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI Ocak-Haziran KDV DAHİL Temmuz-Aralık KDV DAHİL 5.GRUP AFYON, AKSARAY, BARTIN, BİLECİK, ÇANKIRI, ÇORUM, KARABÜK, KARAMAN, KASTAMONU, KIRIKKALE, KIRŞEHİR, KÜTAHYA, MANİSA, SİVAS, TOKAT, UŞAK, YOZGAT İLLERİNİN ASGARİ ÜCRET TARİFESİ (Bu tarife 01.01.2002-31.12.2002

Detaylı

AÇIĞA ÇIKAN KÖK YÜZEYLERİNİN KAPATILMASINDA UYGULANAN BAĞDOKUSU GREFTİ TEKNİĞİNİN KLİNİK ÖLÇÜMLER İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

AÇIĞA ÇIKAN KÖK YÜZEYLERİNİN KAPATILMASINDA UYGULANAN BAĞDOKUSU GREFTİ TEKNİĞİNİN KLİNİK ÖLÇÜMLER İLE DEĞERLENDİRİLMESİ ARAŞTIRMALAR AÇIĞA ÇIKAN KÖK YÜZEYLERİNİN KAPATILMASINDA UYGULANAN BAĞDOKUSU GREFTİ TEKNİĞİNİN KLİNİK ÖLÇÜMLER İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Ahmet Eralp AKCA (*), Dr. Levent PİKDÖKEN (**), Dr. Atilla ÖZDEMİR

Detaylı

Kanser Hastalarında Dental Yaklaşım. Dr.Kıvanç Bektaş-Kayhan İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş, Çene Cerrahisi Anabilim Dalı

Kanser Hastalarında Dental Yaklaşım. Dr.Kıvanç Bektaş-Kayhan İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş, Çene Cerrahisi Anabilim Dalı Kanser Hastalarında Dental Yaklaşım Dr.Kıvanç Bektaş-Kayhan İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş, Çene Cerrahisi Anabilim Dalı İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi- İstanbul

Detaylı

PROGERİA'YA BENZER BİR SENDROM 1

PROGERİA'YA BENZER BİR SENDROM 1 G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt II, Sayı 1, Sayfa 197-204, 1985 PROGERİA'YA BENZER BİR SENDROM 1 Mustafa TÜRKER* Ertan DELİLBAŞI*** Şule YÜCETAŞ** Ergun YÜCEL*** İ. Süha TONGUÇ*** Nadir GÜNGÖR** Dilşat ALASYA****

Detaylı

- Bodylogic Sistemi hastalarınız için uygun çapta, projeksiyonda ve hacim ölçülerindeki doğru meme protezini seçmenize yardımcı olur.

- Bodylogic Sistemi hastalarınız için uygun çapta, projeksiyonda ve hacim ölçülerindeki doğru meme protezini seçmenize yardımcı olur. HASTA KONSÜLTASYONU - Bodylogic Sistemi hastalarınız için uygun çapta, projeksiyonda ve hacim ölçülerindeki doğru meme protezini seçmenize yardımcı olur. Ayrıca, hastanın göğüs duvarı ve meme özelliklerine

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI 2013-2014 KLİNİK STAJ BARAJLARI (EK-4)

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI 2013-2014 KLİNİK STAJ BARAJLARI (EK-4) DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI 2013-2014 KLİNİK (EK-4) SINIF PEDODONTİ ANABİLİM DALI Adet AÇIKLAMA Kompomer, Amalgam,Kompozit dolgu 45 Tüm dolgu tedavileri, anterior ve posterior dişler dahil

Detaylı

ZYGOMA. İmplant. Kemik kaybı durumunda kullanılan özel implantlar

ZYGOMA. İmplant. Kemik kaybı durumunda kullanılan özel implantlar ZYGOMA İmplant Kemik kaybı durumunda kullanılan özel implantlar ZYGOMA Zygoma İmplant İleri derecede rezorbe dişsiz maksillaya sahip olan hastalarda cerrahi ve protetik rehabilitasyon oldukça güç olabilmektedir.

Detaylı

Şaşılık cerrahisi onam formu

Şaşılık cerrahisi onam formu Göz kaymasının düzeltilmesi hasta açısından isteğe bağlı yapılan bir cerrahi o lup zorunlu değildir. Şaşı doğan bebeklerde en iyi düzeltme zamanı 6 ay ile 18 ay arasındadır. Erken yapılan cerrahi iki gözün

Detaylı

AYDINLATILMIŞ ONAM BELGESİ

AYDINLATILMIŞ ONAM BELGESİ ORTODONTİK TEDAVİLER İÇİN AYDINLATILMIŞ ONAM BELGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Başarılı bir ortodontik tedavi için hastanın kendisine yapılacak tedavi hakkında bilgi sahibi olması gereklidir. Genellikle bilgilendirilmiş

Detaylı

VARİS TEDAVİSİNDE KONFORUN YENİ ADI. Endovenöz Radyofrekans Ablasyon

VARİS TEDAVİSİNDE KONFORUN YENİ ADI. Endovenöz Radyofrekans Ablasyon VARİS TEDAVİSİNDE KONFORUN YENİ ADI Endovenöz Radyofrekans Ablasyon Varis ve venöz yetersizlik toplumda en sık görülen belki de bu nedenle kanıksanabilen ciddi bir hastalıktır.venöz yetersizliğin ana nedeni

Detaylı

Ameliyat Sırası Hasta Bakımı

Ameliyat Sırası Hasta Bakımı Ameliyat Sırası Hasta Bakımı AMAÇ Hastanın ameliyat sırası hemşirelik bakımının sürdürülmesi ve karşılaşabileceği komplikasyonların önlenmesidir. TEMEL İLKELER Ameliyat sırası dönemde hemşirelik bakımı;

Detaylı

PROSTAT BÜYÜMESİ VE KANSERİ

PROSTAT BÜYÜMESİ VE KANSERİ PROSTAT BÜYÜMESİ VE KANSERİ PROSTAT BÜYÜMESİ Prostat her erkekte doğumdan itibaren bulunan, idrar torbasının hemen altında yer alan bir organdır. Yaklaşık 20 gr ağırlığındadır ve idrar torbasındaki idrarı

Detaylı