DENETİM KURULU RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DENETİM KURULU RAPORU"

Transkript

1 -GİRİŞ DENETİM KURULU RAPORU - KONU Denetleme Kurulu olarak Türkiye Voleybol Federasyonunun döneminde, Federasyonun idari iģlemler, sportif faaliyetler ile ilgili iģlem ve harcamalara yönelik olarak yaptığımız denetlemelerde; -2 GÖREV ve YETKİ Denetleme Kurulumuz iģbu denetleme iģlemini; tarih sayılı Resmi Gazete, tarih 263 sayılı Resmi Gazete, tarih 2644 sayılı Resmi Gazetelerde yayımlanan Türkiye Voleybol Federasyonu Ana Statüsünün 5 ve 6. maddelerinde sayılan görev ve yetkilerine istinaden yürütmüģtür. Denetim kurulumuz yılları içerisinde çeģitli zamanlarda yaptığı toplantı ve incelemelerin ardından, Genel Kurula sunulmak üzere Denetim Kurulu raporunun hazırlandığı toplantılarını 0 ve 03 Kasım 2008 günleri Türkiye Voleybol Federasyonu Merkezinde yapmıģtır. Türkiye Voleybol Federasyonunun dönemi hesap incelemelerini, 3289 sayılı Kanun ve diğer ilgili mevzuat ile yürürlükte olan tek düzen muhasebe mevzuatı ve ilkelerine göre incelemiģ bulunmaktayız. 2- USUL İNCELEMELERİ Türkiye Voleybol Federasyonunun muhasebesi yeterli bir organizasyona sahip olup Federasyon Merkezinde bilgisayara dayalı olarak kayıt altına alınmaktadır. Federasyonun incelenen dönemde kullandığı yasal defterlerin tasdikine iliģkin bilgi aģağıdaki tabloda gösterilmiģtir. Defterin Nev i Dönemi Noter Adı Tarih No Karar Defteri Ankara 4. Noteri Yevmiye Defteri Ankara 4. Noteri Defteri Kebir Ankara 4. Noteri Envanter Bilanço Ankara 4. Noteri Türkiye Voleybol Federasyonunun kayıtları usulüne uygun olarak düzenlenmiģ belgelere dayandığı, bunların gerçeği yansıttığı ve defter kayıtlarının genel olarak kayıt nizamı ve tek düzen muhasebe uygulama genel tebliğlerinde belirtilen muhasebe ilkelerine uygun olduğu görülmüģtür. 3-HESAP İNCELEMELERİ - Temsil, Yetki, Satın alma, Harcama ve ödeme prosedürü Federasyonun tüm resmi, özel kurum ve kuruluģlara karģı temsil ve ilzamı; Federasyon BaĢkanı Erol Ünal KARABIYIK, Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin ġahġn, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Akif ÜSTÜNDAĞ ve Genel Sekreter Recep NURTANIġ tan herhangi ikisinin müģterek imzaları ile yapıldığı, bankalara verilen ödeme emirlerinin bu doğrultuda imzalandığı görülmüģtür. Söz konusu harcama faturalarının bedeli, görev ve yolluk ödemeleri ve personel ücretlerinin tamamı ilgilisine banka aracılığıyla yapılmaktadır.

2 Dönemi Banka Hesapları inceleme dönemi itibariyle kurumun Banka Hesap Bakiyeleri aģağıdaki gibidir. HESAP ADI MİKTAR TUTAR BANKALAR ,54 TÜRK EKONOMĠ BANKASI KIZILAY ġubesġ ,87 Vadesiz YTL Mevduat Hesapları ,4 TEB Kızılay ġb.2442 Nolu Hesap - 2,86 TEB Kızılay ġb.7836 Nolu Hesap -.569,00 TEB Kızılay ġb.3293 Nolu Hesap - 8,55 TEB Kızılay ġb Nolu Hesap - 70,00 TEB Kızılay ġb.4985 Nolu Hesap ,00 Vadesiz Döviz Tevdiat Hesapları ,72 TEB Kızılay ġb.2200 Nolu USD Hesap.073,43.606,28 TEB Kızılay ġb Nolu EURO Hes 5.77, ,44 Vadeli Döviz Tevdiat Hesapları ,74 TEB Kızılay ġb Nolu USD hesap ,74 HALK BANKASI BAġKENT KURUMSAL ġubesġ ,9 Vadesiz YTL Mevduat Hesapları - 950,00 BaĢkent Kurumsal ġb Hs - 950,00 Vadeli YTL Mevduat Hesapları ,09 BaĢkent Kurumsal ġb.ak ,09 Vadeli Döviz Tevdiat Hesapları ,0 BaĢkent Kurumsal ġb.ce00035 USD 63.70, ,0 ZĠRAAT BANKASI MĠTHATPAġA ġubesġ ,66 Vadesiz YTL Mevduat Hesapları ,68 MithatpaĢa ġb ,68 Vadeli YTL Mevduat Hesapları ,0 MithatpaĢa ġb ,92 MithatpaĢa ġb ,0 MithatpaĢa ġb ,35 MithatpaĢa ġb ,28 MithatpaĢa ġb ,64 MithatpaĢa ġb ,90 Vadesiz Döviz Tevdiat Hesapları ,73 MithatpaĢa ġb U 35.84, ,34 MithatpaĢa ġb E 9.88, ,47 MithatpaĢa ġb E 60,04.087,56 MithatpaĢa ġb J ,0 MithatpaĢa ġb C,95 40,35 Vadeli Döviz Tevdiat Hesapları ,5 MithatpaĢa ġb EUR 00.6, ,29 MithatpaĢa ġb EUR ,86 VAKIFBANK GSGM BÜROSU - 380,82 Vadesiz YTL Mevduat Hesapları -,8 GSGM Bürosu nolu -,8 Vadesiz Döviz Tevdiat Hesapları - 44,95 GSGM Bürosu EURO Hesap 74 44,95 GSGM Bürosu Fon Hesabı 0 235,06 G E N E L Y E K U N ,54

3 Türkiye Voleybol Federasyonu nun yukarıda yer alan bakiyeleri banka ekstrelerinden kontrol edilmiģ olup, söz konusu ekstrelerinin birer nüshaları Federasyon dosyalarında yer almaktadır.. 3- Ġnceleme döneminde, henüz vadesi gelmemiģ sponsorluk ve reklam alacaklarından ,38-YTL, Kulüplerden vadesi gelmemiģ tescil ve lisans bedeli olarak çek karģılığı ,70-YTL, TOPLAM ,08-YTL alacak bulunmaktadır. 4- Stoklarda; hediyelik eģya olarak satıģa sunulan 2.335,6 YTL tutarında malzeme mevcuttur. SIRA NO ADI MİKTARI TUTARI Çorap 83.57,60 2 TiĢört ,06 3 ġapka ,97 4 Top ,30 5 Hakem kartı ,68 6 Mikasa Tıss Coın ,00 7 Top Basınç Ölçme Aleti ,00 TOPLAM 2.335,6 5- SipariĢ avansı olarak Ankara Voleybol Kampusu ve Ġstanbul Burhan Felek Spor Salonu projeleri için mimarlık bürosuna ,00 YTL verilmiģtir. 6- Devreden KDV olarak sponsorluk ve reklam gelirlerinden tahsil edilen KDV lerden mahsup edilmek üzere ,5 YTL KDV alacağı bulunmaktadır. 7- Personel üzerinde devam eden faaliyetler için.344,79 YTL avans bulunmaktadır. 8- Verilen depozito.000,00 YTL dir 9- Ġnceleme dönemi itibari ile Federasyonun muhasebe kayıtlarında; TaĢıtlar ,00 YTL, DemirbaĢlar ,63 YTL, Haklar ,93 YTL Ģeklinde yer almaktadır. 0-Federasyonun Denetim günü tahakkuka bağlanmıģ mal ve hizmet alım bedeli karģılığı olarak ,45- YTL borcu bulunmaktadır. -Burhan Felek Spor Salonu hak ediģlerinden %3 teminat kesintisi olarak ,87- YTL emanete alınmıģ olup kabul iģlemleri sonucu ilgili Firmaya ödenecektir. 2-Federasyonun denetim günü itibariyle; hesap numarası bildirilmeyen, geri dönen havale ve denetim günü tahakkuka bağlanan yolluk ve harcırah karģılığı olarak ,02-YTL borcu bulunmaktadır. 3-Alınan Avanslar; Burhan Felek Spor Salonunun Kasım ayında yapılacak toplantıya istinaden alınan 7.500,00 YTL kiralama avansı bulunmaktadır. 4-Rapor tarihi itibariyle vadesi gelmemiģ; muhtasar vergi 4.08,53-YTL, ödenecek SSK pirimi 0.08,92-YTL olmak üzere toplam 24.90,45- YTL borcu bulunmaktadır. 5-Türkiye Voleybol Federasyonu nun inceleme döneminde toplam geliri ,03 YTL dir. Söz konusu gelirlerin detayı aģağıda yer almaktadır. GELİRLER YILINDAN DEVREDEN ,66 2-GSGM BÜTÇESİNDEN AYRILAN ÖDENEK ,00 3-KATILIM PAYI-BAŞVURU HARÇLARI ,50 4-SPORCU ANTR. HAKEM LİSANS, VİZE, TRANSFER GELİRLERİ ,00 5-MİLLİ VE TEMSİLİ MÜSABAKA GELİRLERİ ,92 6-SPONSORLUK VE REKLAM GELİRLERİ ,46 7-KİRA VE İŞLETME GELİRLERİ ,05 8-DİĞER GELİRLER ,3 9-HEDİYELİK EŞYA SATIŞ GELİRLERİ 3.490,39 0-ULUSLAR ARASI HAKEM SEMİNERİ GELİRİ ,97 -HİBE ALINAN TOP SATIŞ GELİRLERİ 5.000,00 2-VADELİ MEVDUAT FAİZ GELİRİ ,03 3-GÜNLÜK REPO GELİRLERİ 6.876, YIL SALON İNŞAATI GECİKME CEZASI ,75 GELİRLER TOPLAMI ,03 GENEL TOPLAM ,03

4 5-. Giderler ve Harcamalar Türkiye Voleybol Federasyonunun inceleme döneminde gider ve harcamaları toplamı ,25 YTL. dir. Söz konusu giderlerin detayı aģağıda gösterilmiģtir. GİDERLER -DEPLASMANLI.2.3. LİG GİDERLERİ ,79 2-EĞİTİM, ALTYAPI VE KULÜPLERE YARDIM GİDERLERİ ,99 3-MİLLİ TAKIM FAALİYET GİDERLERİ ,72 4-KARADENİZ OYUNLARI ,3 5-A BAYAN/ERKEK 2008/ALL STAR İZMİR 8.88,47 6-PLAJ VOLEYBOLU MERKEZİ PROJE GİDERLERİ ,00 7-İÇ, DIŞ TOPLANTI, ŞURA, GENEL KURUL GİDERLERİ 39.7,46 8-HABERLEŞME, POSTA, KARGO, ULAŞIM GİDERLERİ ,92 9-PERSONEL GİDERLERİ ,37 0-BURHAN FELEK SPOR SALONU İNŞAATI ,53 -TAŞIT, KONDİSYON SALONU, DEMİRBAŞ GİDERLERİ ,04 2-MÜSABAKA YAYIN-BASKI-KIRTASİYE GİDERLERİ ,5 4-BAKIM-ONARIM(BİLGİSAYAR-FOTOKOPİ VE TEÇHİZAT) GİD ,33 5-SÖZLEŞME DAMGA VERGİSİ ÖDEMELERİ ,52 6-BANKA MUAMELE GİDERLERİ 8.565,75 7-ANKARA BÜRO, S.S.T. SALON GİDERLERİ ,58 8-İSTANBUL ŞUBE, SALON GİDERLERİ 26.26,05 9-ARAÇ GİDERLERİ 2.87,57 20-SATIŞA SUNULAN HEDİYELİK EŞYA MALİYETİ 6.382,39 2-KUR FARKI ZARARI.262,55 GİDERLER TOPLAMI ,25 GELİR FAZLASI ,78 GENEL TOPLAM ,03 Türkiye Voleybol Federasyonu nun dönemi gelir tablosunda yer alan gelirleri ve giderleri arasındaki fark olan Gelir Fazlası ,78 YTL. dir. SONUÇ: Türkiye Voleybol Federasyonu nun dönemi kayıt ve iģlemlerinin denetimi ile ilgili hesaplar ve belgeler üzerinde yaptığımız çalıģma genel kabul görmüģ denetim ilke, esas ve standartları doğrultusunda yapılmıģtır. Ġncelememiz neticesinde; - Türkiye Voleybol Federasyonu nun kayıtları usulüne uygun olarak düzenlenmiģ belgelere dayanmakta olup, bunların gerçeği yansıttığı ve defter kayıtlarının genel olarak kayıt nizamına ve tek düzen muhasebe uygulama genel tebliğlerinde belirtilen muhasebe ilkelerine uygun olduğu; 2- Federasyonun banka hesaplarındaki YTL ve dövizleri değerlendirmek amacıyla büyük bölümü vadeli hesaplarda tutulan Federasyon bütçesine ait paralardan vergi ve stopaj kesintilerinden sonra net ,03 YTL faiz geliri, günlük harcamaları karģılamak amacıyla bırakılan paraların Likit Fonlarda değerlendirildiği 6.876,99 YTL fon geliri elde edildiği; 3- a-raporun Hesap Ġnceleme bölümünde detaylı olarak belirtildiği üzere Türkiye Voleybol Federasyonu nun inceleme döneminde toplam gelirinin ,660,03 YTL olduğu; b-türkiye Voleybol Federasyonu nun inceleme döneminde gider ve harcamaları toplamının; ,25 YTL olduğu tespit edilmiģ;

5 4- Rapor tarihi itibari ile, VOLEYBOL FEDERASYONU GÖREVLİ PERSONEL SAYILARI A-ANKARA BÜRO PERSONELİ:23 kişi GÖREVİ SAYISI GENEL SEKRTETER ĠCRA KURULU KOORDĠNATÖRÜ A BAYAN MĠLLĠ TAKIM ANTRENÖRÜ A ERKEK MĠLLĠ TAKIM ANTRENÖRÜ GENÇ ERKEK MĠLLĠ TAKIM ANTRENÖRÜ ANKARA BASIN SORUMLUSU HALKLA ĠLĠġKĠLER SPONSORLUK DIġ ĠLĠġKĠLER SORUMLUSU BĠLGĠ ĠġLEM SORUMLUSU MUHASEBE-FĠNANSMAN MĠLLĠ TAKIMLAR SORUMLUSU PAZARLAMA-YILDIZ&GENÇ ERKEK MENAJERĠ A ERKEK MENAJERĠ PAZARLAMA HALKLA ĠLĠġKĠLER LĠG ĠġLEMLERĠ CEZA EVRAK-SEKRETER ALT YAPILAR- HAKEM ĠġLEMLERĠ ULUSLAR ARASI HAKEM ĠġLEMLERĠ HUKUK KURULU BÜRO ELEMANI BĠLGĠ ĠġLEM-DEMĠRBAġ SORUMLUSU KURUL SEKRETERĠ SELĠM SIRRI TARCAN SALON AMĠRĠ SELĠM SIRRI TARCAN SALON PERSONELĠ SELĠM SIRRI TARCAN SALON PERSONELĠ SELĠM SIRRI TARCAN SALON PERSONELĠ B-İSTANBUL BÜRO PERSONELİ:5 kişi ĠSTANBUL BASIN SORUMLUSU-LĠSANS ĠġLEMLERĠ BURHAN FELEK TVF 50.YIL SALON AMĠRĠ BURHAN FELEK-TVF 50.YIL SALON PERSONELĠ BURHAN FELEK- TVF 50.YIL SALON PERSONELĠ BURHAN FELEK- TVF 50.YIL SALON PERSONELĠ Toplam 28 personelin görev yaptığı, ücret ve kanuni ödemelerinin düzenli olarak yerine getirildiği, tüm personel alımlarının Yönetim Kurulu kararlarına, Ġcra Kurulu kararlarına dayalı olarak yapıldığı, iģ akitlerinin bulunduğu; 5- Türkiye Voleybol Federasyonu nun dönemi gelir tablosunda yer alan gelirleri ve giderleri arasında ,78 YTL gelir fazlası olduğu,

6 Mevcutlar: Banka Mevcutları Sponsorluk ve Reklam Alacakları Kulüplerden Alacaklar Stoktaki Hediyelik EĢya SipariĢ Avansları Devreden K.D.V. Devam Eden Müsabaka Avanslar Verilen Depozito ve Teminatlar Maddi Duran Varlıklar ,54 YTL ,38 YTL ,70 YTL 2.335,6 YTL ,00 YTL ,5 YTL.344,79 YTL.000,00 YTL 205,00 YTL TOPLAM ,7 YTL Borçlar Mal ve Hizmet Alım Borcu Alınan Teminatlar Yolluk ve Harcırah Borcu Alınan Depozito ve Teminatlar Vadesi Gelmeyen Vergi Borcu Vadesi Gelmeyen SSK Prim Borcu Sorumlu Sıfatı ile Ödenecek KDV TOPLAM ,45 YTL ,87 YTL ,02 YTL 7.500,00 YTL 4.08,53 YTL 0.08,92 YTL 30,60 YTL ,39 YTL ÖZKAYNAK TOPLAMI ,78 YTL olarak tespit edilmiģ olup tarihli bilançoda yer almaktadır.(ek-2)

7 6- Yabacı uyruklu antrenörlerin oturma izinleri alınıp, Sosyal Güvenlik Mevzuatı gereğince tüm iģlemlerinin yapıldığı ve bu hususun azami dikkatle takip edildiği, Federasyonun daimi görevlilerinin atama kararları ve ücretlerinin belirlenmesi, Turnuva ve müsabakalarda görevlendirilen tüm görevlilerinin etkinliklerle ilgili oluģacak iaģe, ibate, ulaģım masraflarının, harcırah ve avanslarının ödenmesi ve ödeme meblağlılarına ve ödeme Ģekli ile ilgili kriterlerin belirlenmesine iliģkin Yönetim Kurulu kararların bulunduğu, bundan böyle de bu konulara iliģkin kararların, her türlü iģ ve iģlemlerde her hesap dönemi için alınmaya devam olunması gerektiği, Satın alma Talimatının tarihinde çıkarıldığı ve alımlarda bu talimata uygun davranıldığı, Burhan Felek 50. Yıl salonu ihalesinin Kamu Ġhale Kanununa uygun olarak yaptırıldığı, tarihleri arasında Türkiye Voleybol Federasyonunun yapmıģ olduğu faaliyetlerden dolayı Denetleme Kurulu olarak kendilerini kutlar, Genel Kurulca ibra edilmelerini ve yeni seçileceklere baģarı dileklerimizi Türkiye Voleybol Federasyonunun Genel Kuruluna arz ederiz. Mehmet GÜNDOĞDU Aydın KURNAZ Hamit SÖYLEMEZ Denetleme Kurulu BaĢkanı Denetleme Kurulu Üyesi Denetleme Kurulu Üyesi Tuncay KARARTI Denetleme Kurul Üyesi (Katılmadı) Erkan TOPRAK Denetleme Kurul Üyesi (YurtdıĢında görevli) EKLER: / dönemi gelir gider tablosu dönemi bilançosu

DENETLEME KURULU RAPORU

DENETLEME KURULU RAPORU DENETLEME KURULU RAPORU 1- GİRİŞ 1-1. Konu Türkiye Golf Federasyonu nun 01.01.2007-31.12.2007 dönemi hesap ve faaliyetlerinin, 3289 sayılı Kanuni Ana Statü ve diğer ilgili mevzuat ile yürürlükte olan tek

Detaylı

DENETLEME KURULU RAPORU

DENETLEME KURULU RAPORU DENETLEME KURULU RAPORU 1- GİRİŞ 1-1. Konu Türkiye Kayak Federasyonu nun 16.08.2006 31.12.2006 dönemi hesap ve faaliyetlerinin, 3289 sayılı Kanuni Ana Statü ve diğer ilgili mevzuat ile yürürlükte olan

Detaylı

DENETLEME KURULU RAPORU

DENETLEME KURULU RAPORU DENETLEME KURULU RAPORU 1- GİRİŞ 1-1. Konu Türkiye Vücut GeliĢtirme ve Fitness Federasyonu nun 01.01.2008-30.11.2008 dönemi hesap ve faaliyetlerinin, 3289 sayılı Kanuni Ana Statü ve diğer ilgili mevzuat

Detaylı

TÜRKİYE BOKS FEDERASYONU 01.01.2009 31.12.2009 DÖNEMİ DENETLEME KURULU RAPORU

TÜRKİYE BOKS FEDERASYONU 01.01.2009 31.12.2009 DÖNEMİ DENETLEME KURULU RAPORU TÜRKİYE BOKS FEDERASYONU 01.01.2009 31.12.2009 DÖNEMİ DENETLEME KURULU RAPORU 1- GİRİŞ 1-1. Konu Türkiye Boks Federasyonu nun 01.01.2009-31.12.2009 dönemi hesap ve faaliyetlerinin, 3289 sayılı Kanuni Ana

Detaylı

TÜRKİYE HALK OYUNLARI FEDERASYONU 01.09.2012 31.12.2012 DÖNEMİ DENETLEME KURULU RAPORU

TÜRKİYE HALK OYUNLARI FEDERASYONU 01.09.2012 31.12.2012 DÖNEMİ DENETLEME KURULU RAPORU TÜRKİYE HALK OYUNLARI FEDERASYONU 01.09.2012 31.12.2012 DÖNEMİ DENETLEME KURULU RAPORU 1- GİRİŞ 1.1-) Konu Türkiye Halk Oyunları Federasyonu nun 01.09.2012-31.12.2012 dönemi hesap ve faaliyetlerinin, 3289

Detaylı

DENETLEME KURULU RAPORU

DENETLEME KURULU RAPORU DENETLEME KURULU RAPORU 1- GĠRĠġ 1-1. Konu Türkiye GüreĢ Federasyonu nun 01.01.2008-31.12.2008 dönemi hesap ve faaliyetlerinin, 3289 sayılı Kanuni Ana Statü ve diğer ilgili mevzuat ile yürürlükte olan

Detaylı

DENETLEME KURULU RAPORU

DENETLEME KURULU RAPORU DENETLEME KURULU RAPORU 1- GİRİŞ 1-1. Konu Türkiye Kayak Federasyonu nun 01.01.2008-30.06.2008 dönemi hesap ve faaliyetlerinin, 3289 sayılı Kanuni Ana Statü ve diğer ilgili mevzuat ile yürürlükte olan

Detaylı

TÜRKİYE GOLF FEDERASYONU 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ DENETİM KURULU RAPORU

TÜRKİYE GOLF FEDERASYONU 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ DENETİM KURULU RAPORU TÜRKİYE GOLF FEDERASYONU 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ DENETİM KURULU RAPORU 1- GİRİŞ 1.1-) Konu Türkiye Golf Federasyonu nun 01.01.2013 31.12.2013 dönemi hesap ve faaliyetlerinin, 3289 sayılı Kanun, Bağımsız

Detaylı

TÜRKİYE CİMNASTİK FEDERASYONU 01.01.2012 31.12.2012 DÖNEMİ DENETLEME KURULU RAPORU

TÜRKİYE CİMNASTİK FEDERASYONU 01.01.2012 31.12.2012 DÖNEMİ DENETLEME KURULU RAPORU TÜRKİYE CİMNASTİK FEDERASYONU 01.01.2012 31.12.2012 DÖNEMİ DENETLEME KURULU RAPORU 1- GİRİŞ 1.1-) Konu Türkiye Cimnastik Federasyonu nun 01.01.2012-31.12.2012 dönemi hesap ve faaliyetlerinin, 3289 sayılı

Detaylı

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL DENETİM RAPORU

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL DENETİM RAPORU TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL DENETİM RAPORU RAPOR TARİHİ : 12 OCAK 2015 DENETÇİLER : YILMAZ USLU BAŞKAN İBRAHİM YILMAZ FATİH TOK AKİF UYGUR NECATİ AKYILDIZ İNCELEME DÖNEMİ : 01.10.2014-16.12.2014

Detaylı

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU DENETİM KURULU RAPORU

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU DENETİM KURULU RAPORU TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU DENETİM KURULU RAPORU Türkiye Binicilik Federasyonu Denetim Kurulu 2010 yılı Ocak-Eylül dönemine ait denetimini gerçekleģtirmek üzere 04-06/11/2010 tarihlerinde Federasyonun

Detaylı

TÜRKİYE CİMNASTİK FEDERASYONU 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ DENETLEME KURULU RAPORU

TÜRKİYE CİMNASTİK FEDERASYONU 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ DENETLEME KURULU RAPORU TÜRKİYE CİMNASTİK FEDERASYONU 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ DENETLEME KURULU RAPORU 1- GİRİŞ 1.1-) Konu Türkiye Cimnastik Federasyonu nun 01.01.2013-31.12.2013 dönemi hesap ve faaliyetlerinin, 3289 sayılı

Detaylı

TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU 01.01.2014-30.10.2014 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU

TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU 01.01.2014-30.10.2014 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU 01.01.2014-30.10.2014 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU Türkiye Satranç Federasyonu Denetim Kurulu 01.01.2014-30.10.2014 dönemine ait raporunu hazırlamak üzere 01.11.2014

Detaylı

DENETLEME KURULU RAPORU

DENETLEME KURULU RAPORU DENETLEME KURULU RAPORU 1- GİRİŞ 1-1. Konu Türkiye Satranç Federasyonu nun 01.08.2006-31.12.2006 dönemi hesap ve faaliyetlerinin, 3289 sayılı Kanuni Ana Statü ve diğer ilgili mevzuat ile yürürlükte olan

Detaylı

TÜRKİYE İŞİTME ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU 01.01.2014 31.10.2014 DÖNEMİ DENETLEME RAPORU

TÜRKİYE İŞİTME ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU 01.01.2014 31.10.2014 DÖNEMİ DENETLEME RAPORU TÜRKİYE İŞİTME ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU 01.01.2014 31.10.2014 DÖNEMİ DENETLEME RAPORU Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonunun (Federasyon) 01.01.2014 31.10.2014 dönemi hesap ve faaliyetlerinin,

Detaylı

TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU 01.08.2012-20.04.2014 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU

TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU 01.08.2012-20.04.2014 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU 01.08.2012-20.04.2014 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Denetim Kurulu 01.08.2012-20.04.2014 dönemine ait raporunu hazırlamak üzere 23.04.2014

Detaylı

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU DENETİM KURULU RAPORU

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU DENETİM KURULU RAPORU TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU DENETİM KURULU RAPORU Denetim Kurulumuz 2012 yılı Ocak-Eylül dönemi denetimi amacıyla toplantısını 13/10/2012 günü saat 11:00 de Federasyonun İstanbul daki adresinde yapmıştır.

Detaylı

Türkiye Basketbol Federasyonu

Türkiye Basketbol Federasyonu Türkiye Basketbol Federasyonu 6. OLAĞAN GENEL KURULU 2010 2012 DÖNEMİ BÜTÇE - MALİ TABLOLAR 18 EYLÜL 2012 ANKARA (31.12.2010) BİLANÇOSU KASA 3.961,03 BORÇLAR 3.245.023,15 TL 3.961,03 a) Personele Borçlar

Detaylı

TÜRKİYE MODERN PENTATLON FEDERASYONU DENETİM RAPORU

TÜRKİYE MODERN PENTATLON FEDERASYONU DENETİM RAPORU TÜRKİYE MODERN PENTATLON FEDERASYONU DENETİM RAPORU RAPOR TARİHİ : 28.08.2014 DENETÇİLER S.M.M.M. Mahmut Ruşen ALTUN ÜYE Av. Mustafa HİSAR ÜYE Hüseyin ŞEKERLİ ÜYE Ömer GÜMRAH ÜYE Oktay KONANÇ ÜYE İNCELEME

Detaylı

ANKARA YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLER ODASI. ÇALIġMA RAPORU (01.01.2010-31.12.2010)

ANKARA YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLER ODASI. ÇALIġMA RAPORU (01.01.2010-31.12.2010) ANKARA YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLER ODASI ÇALIġMA RAPORU (01.01.2010-31.12.2010) 1 ANKARA YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLER ODASI 01.01.2010-31.12.2010 HESAP DÖNEMĠ KESĠN HESAP RAPORU 01.01.2010-31.12.2010 döneminde

Detaylı

TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU BÜTÇE VE MUHASEBE TALİMATI

TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU BÜTÇE VE MUHASEBE TALİMATI TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU BÜTÇE VE MUHASEBE TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1- Amaç Bu Talimat, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu nun bütçe, harcama ve muhasebe işlemlerine

Detaylı

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEġTĠRME MERKEZĠ BAġKANLIĞI. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEġTĠRME MERKEZĠ BAġKANLIĞI. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ÖLÇME, SEÇME VE YERLEġTĠRME MERKEZĠ BAġKANLIĞI 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN

Detaylı

TÜRK MÜHENDĠS VE MĠMAR ODALARI BĠRLĠĞĠ FĠZĠK MÜHENDĠSLERĠI ODASI MALĠ ĠġLER YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler

TÜRK MÜHENDĠS VE MĠMAR ODALARI BĠRLĠĞĠ FĠZĠK MÜHENDĠSLERĠI ODASI MALĠ ĠġLER YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler TÜRK MÜHENDĠS VE MĠMAR ODALARI BĠRLĠĞĠ FĠZĠK MÜHENDĠSLERĠI ODASI MALĠ ĠġLER YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; TMMOB Fizik Mühendisleri Odası ve Odanın tüm birimlerinde,

Detaylı

KANO FEDERASYONU BÜTÇE, HARCAMA VE MUHASEBE TALİMATI (1)

KANO FEDERASYONU BÜTÇE, HARCAMA VE MUHASEBE TALİMATI (1) KANO FEDERASYONU BÜTÇE, HARCAMA VE MUHASEBE TALİMATI (1) Karar Tarihi : 14/04/2007 Karar No : 3 KANO FEDERASYONU BÜTÇE VE MUHASEBE TALİMATI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- Bu Talimat, Kano Federasyonu

Detaylı

ÖRNEK.2 (Ticari İşletme)

ÖRNEK.2 (Ticari İşletme) ÖRNEK.2 (Ticari İşletme) Rapor Sayısı : YMM XXXXX Rapor Tarihi : XXXXX Rapor ekleri : Rapor Sonunda Listelenmiştir YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ TASDİK RAPORU İNCELEMEYİ YAPAN YEMİNLİ

Detaylı

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU. SATINALMA ve BÜTÇE TALİMATI

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU. SATINALMA ve BÜTÇE TALİMATI TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU SATINALMA ve BÜTÇE TALİMATI TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU SATINALMA ve BÜTÇE TALİMATI 1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu talimatın amacı, Türkiye Tenis Federasyonu nun merkez

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

SERMAYE PİYASASI KURULU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU SERMAYE PİYASASI KURULU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

ANKARA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ANKARA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ANKARA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 ĠÇERĠK KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 1 KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 54 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI

Detaylı

Mevcut Elektronik İmzalar Defterlerde kayıt düzeni...14

Mevcut Elektronik İmzalar Defterlerde kayıt düzeni...14 Evrak Tarih ve Sayısı: 26/05/2015-8635 İÇİNDEKİLER AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SOSYAL TESİSLER İKTİSADİ İŞLETME YÖNERGESİ... 3 Genel Hükümler... 3 Amaç...3 Kapsam

Detaylı