T.C. BAŞBAKANLIK Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü.SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞINA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. BAŞBAKANLIK Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü.SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞINA"

Transkript

1 T.C. BAŞBAKANLIK Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.1.SYD/ Konu: * &3.SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞINA Periyodik Pay Sosyal Yardım Programı kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından düzenlenerek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne her ay gönderilmiş Mali Durum Formları üzerinde yapılan incelemeler neticesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından bazılarının Mali Durum Formlarını hiç göndermedikleri, gönderilen Formlarda ise Vakıfların mevcut mali durumlarını tam olarak yansıtmadıkları, Vakıfların benzer Formu kullanmadıkları hususları tespit olunmuştur. Bilindiği üzere, tarihli ve 2008/5 sayılı Fon Kurulu Kararı uyarınca, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü tarafından mevcut nakit durumları değerlendirilerek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Bütçesinden aylık periyodik pay aktarılmaktadır. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının Formlarda mali durumlarını tam olarak yansıtabilmeleri ve ortak bir formun uygulama birliğinin sağlanabilmesi için yazımıza ekli Vakıf Mali Durum Formu (EK-1) geliştirilmiş olup, bu Formun düzenlenmesi ile ilgili olarak Genel Müdürlüğümüzce aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur: 1. Vakfa Aktarılan Bahse Konu Payın; - T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankası nezdinde "Türk Lirası" cinsinden açılmış bulunan "Vakıf Tek Vadesiz Mevduat Hesabında" değerlendirilmesi, - Vadeli mevduat hesapları ile diğer yatırım araçlarında değerlendirilmemesi, - Vakfın cari ve yatırım ihtiyaçları ile 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununun amacına uygun faaliyetlerin finansmanında kullanılması, - Cari ve yatırım harcamaları kapsamında yıllık kullanılan kısmı, Vakfa aktarılan periyodik payın yıllık toplamının % 20'sini aşmaması, - Vakıf amaçları için harcanması; paydan, kamu kurum ve kuruluşlarına, üniversitelere, belediyelere, il özel idarelerine, sivil toplum örgütleri ile kamuya yararlı dernek ve vakıflara kaynak aktarılmaması, - Etkin ve verimli kullanılması konusunda Vakıf Mütevelli Heyetlerinin gerekli dikkat ve özeni göstermesi, Telefon: (O ) ,20 Faks: (O 312) E-posta: A y r ı n t ı l ı bilgi için irtibal: R.Ozdağ. E.ASI,AN

2 - Muhtaç vatandaşlara dağıtımında hassasiyet gösterilmesi; hiçbir vatandaşımızın çaresizlik içerisinde bırakılmaması, paydan yapılacak yardımların gerçekten muhtaç kişilere zamanında ulaştırılmasının Vakıf Mütevelli Heyetlerince sağlanması, gerekmektedir. 2. Periyodik pay artışına ilişkin Vakıf talepleri, Genel Müdürlüğümüzce her yılın Aralık ayı içerisinde değerlendirildiğinden, bu taleplerin Vakıflarca Aralık ayı içerisinde Genel Müdürlüğümüze iletilmesi, diğer sosyal yardım programları kapsamında yıl içerisinde ortaya çıkan ek kaynak ihtiyacının finansmanı için ise projelendirilmiş sosyal yardım programları kapsamında kaynak talebinde bulunulması gerekmektedir. 3. Mali Durum Formunun muhasebe ve banka kayıt bilgileri esas alınarak Vakıflarca noksansız bir şekilde doldurulabilmesi ve tek bir formun kullanılmasını teminen Genel Müdürlüğümüzce yazımıza ekli "MALİ DURUM FORMU" geliştirilmiştir Söz konusu Forma "www.sydgm.gov.tr " adresinin "Vakıf Özel" menüsündeki "Duyurular" bölümünden erişilmesi mümkündür Vakıflarca Form doldurulurken aşağıdaki hususlara riayet edilmesi önem arzetmektedir: - Formun, bilgisayar ortamında doldurulması, - Formu, düzenleyen, kontrol eden ve onaylayan Vakıf Görevlileri ve Yetkilisince imza edilmesi, - Formun, onay işleminden sonra Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce imal edilmiş mühürle tasdik olunması, - Form üzerinde karalamak, çizmek veya silmek suretiyle düzeltme yapılmaması, - Formdaki Vakfın bağlı olduğu "İl/İlçe" ve ilgili olduğu döneme ait "Yıl/Ay" kısmının mutlaka doldurulması, gerekmektedir Formun el yazısı ile doldurulması; düzenleyen, kontrol eden, onaylayan bölümlerinin boş bırakılması; Darphane ve Damga Matbaası tarafından imal edilmiş mühür ile tasdik olunmaması halleri Formun değerlendirilmesine engeldir Formda yer alan ana başlık ve alt başlıkların anlamları ve Formun sayısal kısımlarının doldurulmasında aşağıdaki açıklamaların dikkate alınması gerekmektedir: "I-VAKIF AYLIK GİDER TOPLAMI" satırına, Vakıf tarafından o ay içerisinde yapılan cari, yatırım, sosyal yardım ve proje harcamaları toplamı yazılacaktır "II- VAKIF AYLIK GELİR TOPLAMI" satırına, Vakıf Bütçesine Fon Bütçesinden o ay içerisinde aktarılan kaynak toplamı ile Vakıfça tahsil olunmuş öz gelirleri toplamı yazılacaktır. Telefon: ( ) ,20 Faks: ( ) l!i!-posta: svdgm(aisvdgm.gov.tr Ayrıntılı bilgi için irtibat: R.Ozdağ. F.ASLAN

3 "(III/A) VADELİ MEVDUAT HESABI TOPLAMI" satırına, Formun ait olduğu ay sonu itibarıyla Vakıfça vadeli mevduat hesaplarında değerlendirilen Vakıf öz geliri ile Fon Bütçesinden Vakıf Hesaplarına aktarılan kaynaktan vadeli mevduat hesaplarında değerlendirilen kısmının toplamı yazılacaktır "(III/A-1) Vakıf Öz Gelir Pay Toplamı" satırına, o ay sonu itibarıyla vadeli hesaplarda değerlendirilen Vakıf öz geliri toplamı yazılacaktır "(III/A-2) Fon Kaynağı Toplamı" satırına, o ay sonu itibarıyla vadeli hesaplarda değerlendirilen Fon kaynağı toplamı yazılacaktır "(III/B) DİĞER YATIRIM ARAÇLARI TOPLAMI" satırına o ay sonu itibarıyla vadeli hesaplar haricinde (Devlet İç Borçlanma Senedi, Hazine Bonosu, Repo vb. diğer yatırım araçlarında) değerlendirilen, Vakıf öz geliri ve Fon Bütçesinden aktarılan kaynak toplamı yazılacaktır "(II1/B-3) Vakıf Öz Gelir Pay Toplamı" satırına, o ay sonu itibarıyla vadeli hesaplar haricinde değerlendirilen Vakıf öz gelirinin toplamı yazılacaktır "(IH/B-4) Fon Kaynağı Toplamı" satırına, o ay sonu itibarıyla vadeli hesaplar haricinde değerlendirilen Fon kaynağı toplamı yazılacaktır "(III/C) YATIRIM ARAÇLARINDA DEĞERLENDİRİLEN VAKIF KAYNAĞININ GENEL TOPLAMI" satırına, Vakıf tarafından vadeli hesaplarda ve diğer yatırım araçlarında değerlendirilen Vakıf öz geliri ve Fon kaynağının {(III/A) + (III/B)} genel toplamları yazılacaktır "(IH/C-5) Vakıf Öz Gelir Payının Genel Toplamı" satırına o ay sonu itibariyle Vakıf tarafından vadeli hesaplarda ve diğer yatırım araçlarında değerlendirilen Vakıf öz gelirinin {(III/A-1) + (IH/B-3)} genel toplamı yazılacaktır (III/C-6) Fon Kaynağının Genel Toplamı" satırına, o ay sonu itibariyle Vakıf tarafından vadeli hesaplarda ve diğer yatırım araçlarında değerlendirilen Fon kaynağının f(iii/a-2) + (III/B-4)} genel toplamı yazılacaktır. 4."(IV/D) VADESİZ MEVDUAT HESABI TOPLAMI" satırına, o ay sonu itibarıyla Vakfın vadesiz hesaplarda bulunan kaynağının (Vakıf Tek Vadesiz Mevduat Hesabı + KASDEP Vadesiz Hesabı + Gelir Getirici Projeler Vadesiz Hesabı) toplamı yazılacaktır "(IV/D-a) Vakıf Tek Vadesiz Mevduat Hesabı Toplamı" satırına, Fon Bütçesinden Vakfa periyodik, sermaye, sağlık, özürlü destek, eğitim, mesleki eğitim ve istihdama yönelik proje, aile destek, sosyal ve özel amaçlı ve diğer transferler kapsamında aktarılan kaynaktan o ay içerisinde harcanmayan bir başka ifade ile Vakıf Tek Vadesiz Mevduat Hesabının ay sonu bakiye toplamı yazılacaktır. Tablonun bu satırına, Vakıf Diğer Vadesiz Mevduat Hesabı Toplamı kısmına yazılması gereken mevduat bilgilerinin yazılmaması konusunda Vakıflarca dikkat ve özen gösterilmesi gerekir "(IV/D-b) KASDEP Vadesiz Mevduat Hesabı Toplamı" satırına, o ay sonu itibarıyla Fon Bütçesinden Vakfa KASDEP Projeleri için transferler olunan kaynaktan kooperatiflere aktarılmayan destek kısmının toplamı yazılacaktır. Telefon: (O 3 12) ,20 Faks: (O ) E-posta: svdgm(o).s vd gm. gov.tr Ayrıntılı bilgi için irtibat: R.Ozdağ. E.ASLAN [Elektronik Ağ:

4 4.3. "(IV/D-c) Gelir Getirici Proje Vadesiz Mevduat Hesabı Toplamı" satırına, o ay sonu itibarıyla Fon Bütçesinden Vakfa Gelir Getirici Projeler kapsamında transfer edilen kaynaktan fayda sahiplerine aktarılmayan kısmının toplamı yazılacaktır. 5. "(IV/E) VAKIF DİĞER VADESİZ MEVDUAT HESABI TOPLAMI" satırına, o ay sonu itibarıyla Vakıf öz gelirlerinden elde ettiği kaynaktan vadesiz banka hesaplarında değerlendirilen kısmının toplamı yazılacaktır. 6. "(IV/F) VAKIF VADESİZ HESAPLAR GENEL TOPLAMI" satırına o ay sonu itibarıyla Vakfın vadesiz hesaplarda değerlendirilen kaynağın (IV/D + IV/E) genel toplamı yazılacaktır. 7. "(V) VAKIF KASA MEVCUDU TOPLAMI" satırına, o ay sonu itibarıyla Vakfın kasasında bulundurduğu nakit toplamı yazılacaktır. 8. "(VI) VAKFA TAHAKKUK EDEN AYLIK PERİYODİK PAY" satırına, Fon Kurulu Kararı ile belirlenmiş Vakıf Aylık Periyodik Pay tutarı yazılacaktır. 9. "(VII) VAKFIN NAKİT MEVCUDU TOPLAMI" satırına o ay sonu itibarıyla Vakfın yatırım araçlarında değerlendirilen kaynağının genel toplamı (III/C), Vakıf Tek Vadesiz Mevduat Hesabında bulunan Periyodik Pay Tutarı (IV/D-al) ile Vakfın Diğer Vadesiz Hesapların da değerlendirilen kaynak toplamı (IV/E) ve Vakıf kasa mevcudu toplamının (V) genel toplamı {(III/C) + (IV/Dal)+ (IV/E)+(V)} yazılacaktır. 10. Form her ay için o ay sonu hesap bakiye toplamları esas alınarak doldurulacaktır. 11. Vakfa Periyodik pay aktarımı yapılabilmesi için bu Formun doldurularak takip eden ayın 15'ine kadar Genel Müdürlüğümüz Kaynak Yönetimi Daire Başkanlığına üst yazı ekinde (EK-1) ( O No.lu faks) gönderilmesi gerekmektedir. 12. Bu uygulamaya Nisan/2009 ayında başlanacağından ilk Form Mart/2009 bilgileri esas alınarak doldurulup, en geç 15/Nisan/2009 tarihinde Genel Müdürlüğümüzde olacak şekilde Kaynak Yönetimi Dairesi Başkanlığına faks edilmesi, Form aslının ise Genel Müdürlüğümüzün Akay Caddesi No:6 adresine posta ile gönderilmesi gerekmektedir Formun son gönderilme tarihi resmi tatil gününe rastlarsa, Formun gönderilme süresi takip eden ilk iş gününün tatil saatinde bitecektir. Eğer, bu tarih bayram tatillerine rast gelirse, bu süre bayram tatilinin kapsadığı iş günü kadar uzayacaktır Her ne sebeple olursa olsun, süresinde gönderilmeyen Formlar işleme konulmayacak ve periyodik pay gönderilmeyecektir. 13. Formda yer alan bilgiler Kaynak Yönetimi Daire Başkanlığınca her ayın 15'i ila 20'si arasında değerlendirilerek, Periyodik Pay aktarılması tespit olunan Vakıfların banka hesabına her ayın 20'si ila 25'i arasında kaynak aktarımı yapılacaktır. 14. Genel Müdürlüğümüze gönderilen Form ile üst yazının paraflı nüshaları "Ay/Yıl" bazlı dosyalanarak Vakıf nezdinde yürütülecek incelemeler için arşivlenecektir. Telefon: ( ) ,20 Faks: ( ) E-posta: Ayrıntılı bilgi için irtibat: R.Oalag. E.ASLAN

5 15. Formda yer alan bilgilerin doğruluğunun sorumluluğu bu Formu onaylayan vakıf yöneticilerine ait olup, söz konusu hususlar hakkında Vakıf yöneticilerinin gerekli dikkat ve özeni göstermeleri gerekmektedir. Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim. HayatiWAZICI Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı EK-1: Üst Yazı Örneği EK-2 :Mali Durum Formu Akay Caddesi No:6 Bakanlıklar ANKARA Telefon: (O 312) ,20 Faks: (O 312) F.-posta: svdgm(%svdgm.gov.tr Ayrıntılı bilgi için irtibat: R.Özdag. E.ASLAN

6 SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI SAYI : KONU: Mali Durum Formu / /2009 SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE ANKARA 2009 yılı ( ) ayına ilişkin Vakfımız nakit mevcudunun ( ) TL. olduğunu gösterir Mali Durum Formu ilişikte gönderilmiştir. Bilgi edinilmesini ve gereğini arz ederim. İmza Vakıf Başkam EK: Mali Durum Formu Bu bölüme her Vakıfın İletişim bilgileri yazılacaktır. Akay Caddesi No:6 Bakanlıklar ANKARA I defon: (0312) ,20 Faks: (O 312) F.-posia: Ayrıntılı bilgi için irtibat: R.O/ilağ. E.ASLAN

7 VAKFIN DONEM: MALI DURUM FORMU İli: İlçesi: Yıl: Ay: (TL) (TL) l VAKIF AYLIK GİDER TOPLAMI II VAKIF AYLIK GELİR TOPLAMI D) VADESİZ MEVDUAT HESABI TOPLAMI A) VADELİ MEVDUAT HESABI TOPLAMI (a+b+c) (1+2) a) 1- Vakıf Öz Gelir Pay Toplamı 1- Periyodik Transferler 2- Fon Kaynağı Toplamı 2- Sermaye Transferleri 3- Sağlık Transferleri B) DİĞER YATIRIM ARAÇLARI TOPLAMI 4- Özürlü Destek Transferleri (3+4) III 5- Eğitim Transferleri 3- Vakıf Öz Gelir Pay Toplamı 6- Mesleki Eğitim ve İstihdama Yönelik Proje Transferleri IV 7- Aile Destek Transferleri 4- Fon Kaynağı Toplamı 8- Sosyal ve Özel Amaçlı Transferler 9- Vakıflara Diğer Transferler C) YATIRIM ARAÇLARINDA DEĞERLENDİRİLEN VAKIF KAYNAĞININ GENEL TOPLAMI (5+6) V Vakıf Tek Vadesiz Mevduat Hesabı Toplamı b) KASDEP Vadesiz Mevduat Hesabı Toplamı c) Gelir Getirici Proje Vadesiz Mevduat Hesabı Toplamı 5- Vakıf Öz Gelir Payının Genel Toplamı (1 +3) E) VAKIF DİĞER VADESİZ MEVDUAT HESABI TOPLAMI 6- Fon Kaynağının Genel Toplamı (2+4) F) VAKIF VADESİZ HESAPLAR GENEL TOPLAMI (D+E) VAKIF KASA MEVCUDU TOPLAMI VII VAKFA TAHAKKUK EDEN AYLIK VI PERİYODİK PAY Yukarıda yazılı Vakfımız mali bilgilerinin doğruluğunun DÜZENLEYENİN Adı Soyadı: Vakıf Muhasibi İMZA VAKFIN NAKİT MEVCUDU TOPLAMI [(III/C) + (IV/Da1) + (N/E) + (V)] /.../... tarihi itibariyle banka hesap bilgilerine, defter ve muhasebe kayıtlarına uygun olduğunu taahhüt eder, onaylarım. KONTROL EDENİN Adı Soyadı: Vakıf Müdürü 1- Bu form bilgisayar ortamında doldurulup, onaylandıktan sonra mühürle tasdik edilecektir. 2- Bu form üzerinde kesinlikle karalamak, çizmek veya silmek suretiyle düzeltme yapılmayacaktır. İMZA ONAY Adı Soyadı: Vali/Kaymakam MÜHÜR/İMZA/TARİH

T.C. BAŞBAKANLIK Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü.. SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞINA

T.C. BAŞBAKANLIK Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü.. SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞINA T.C... SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞINA 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu uyarınca kurularak Türk Medeni Kanunu ve 5737 sayılı Vakıflar Kanunu uyarınca faaliyet

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ (SIRA NO: 4)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ (SIRA NO: 4) T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 59751066.12.390 29.01.13 * 1009 Konu : AHP/AFP Uygulama ve Bütçe İşlemleri 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ (SIRA NO:

Detaylı

T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı HARCAMA İŞLEMLERİ GENELGESİ (2014/01)

T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı HARCAMA İŞLEMLERİ GENELGESİ (2014/01) KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ HARCAMA İŞLEMLERİ GENELGESİ (2014/01) İlgi a) 31.12.2005 tarih ve 26040/4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlan Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliği(Seri No:1) b) Maliye

Detaylı

T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı HARCAMA İŞLEMLERİ GENELGESİ (2012/01)

T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı HARCAMA İŞLEMLERİ GENELGESİ (2012/01) KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ HARCAMA İŞLEMLERİ GENELGESİ (2012/01) İlgi a) 31.12.2005 tarih ve 26040/4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlan Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliği(Seri No:1) b) Maliye

Detaylı

(Ait Olduğu Ay/Yıl :.../200...) İşyerinde Çalıştırılan Özürlünün. Adı-Soyadı

(Ait Olduğu Ay/Yıl :.../200...) İşyerinde Çalıştırılan Özürlünün. Adı-Soyadı Ek-1 TÜRKİYE İŞ KURUMU... İL/ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 4857 Sayılı İş Kanunun 30 uncu Maddesine Göre Özürlü Çalıştıran Banka, Sigorta veya Reasürans Şirketi, Oda, Borsa veya Birliklere Sigorta Primi İşveren Hissesi

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı; Sosyal

Detaylı

ZORUNLU KARŞILIKLAR UYGULAMA TALİMATI (GÜNCEL)

ZORUNLU KARŞILIKLAR UYGULAMA TALİMATI (GÜNCEL) ZORUNLU KARŞILIKLAR UYGULAMA TALİMATI (GÜNCEL) Bu talimat, 25.12.2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 2013/15 sayılı Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Tebliğ) in uygulanmasına ilişkin

Detaylı

TÜBİTAK TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI

TÜBİTAK TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI TÜBİTAK TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI 1501, 1507,1509, 1511 ve 1512 KODLU DESTEK PROGRAMLARI MALİ RAPOR HAZIRLAMA KILAVUZU SÜRÜM 03.00 TÜBİTAK 01.12.2013 İçindekiler GİRİŞ 4 BÖLÜM

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26392 (3.Mük)

Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26392 (3.Mük) Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26392 (3.Mük) MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

VI-11 MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

VI-11 MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ VI-11 MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ R.G. Tarihi : 30/12/2006 R.G. Sayısı: 26392 (3. Mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 18 İST, 15.01.2010

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 18 İST, 15.01.2010 SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 18 İST, 15.01.2010 ÖZET: Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik ve bununla ilgili tebliğde değişiklik yapıldı. SUÇ

Detaylı

MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin,

Detaylı

STRATEJİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA STRATEJİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜNCE DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ VE BİRLEŞTİRİLMESİ Strateji ve İstatistik Müdürlüğü 2013 İÇİNDEKİLER

Detaylı

MERKEZÎ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları

MERKEZÎ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları MERKEZÎ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin,

Detaylı

Sayın Üyemiz, Saygılarımla, Mesut TOPCU Bursa SMMM Odası Başkanı. Meslek Mevzuatına İlişkin Hatırlatmalar

Sayın Üyemiz, Saygılarımla, Mesut TOPCU Bursa SMMM Odası Başkanı. Meslek Mevzuatına İlişkin Hatırlatmalar Sayın Üyemiz, Bilindiği gibi her yıl Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanmakta olan Asgari Ücret Tarifesi meslek örgütlerimizin talepleri yeterince dikkate alınmadan yayınlanmaktadır. Gerçek hayatla örtüşmeyen

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2013 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2013 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2013 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI Bütçe Daire Başkanlığı Ankara 2013 1 2 3 4 İÇİNDEKİLER 1. 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı GÖREVDE YÜKSELME SINAVI İLANI

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı GÖREVDE YÜKSELME SINAVI İLANI T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı 13.02.2014 GÖREVDE YÜKSELME SINAVI İLANI Kurumumuz Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin Hizmet Grupları

Detaylı

YÖNETMELİK. C. ÇİÇEK B. ARINÇ A. BABACAN M. AYDIN Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

YÖNETMELİK. C. ÇİÇEK B. ARINÇ A. BABACAN M. AYDIN Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 2 Ocak 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27450 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2009/15720 Ekli Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 15.12.2008 269 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/131 06.12.2008 tarih ve 27076 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 269 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel

Detaylı

Sayın Üyemiz, Saygılarımla, Ahmet Hikmet SÖNMEZ Oda Başkanı

Sayın Üyemiz, Saygılarımla, Ahmet Hikmet SÖNMEZ Oda Başkanı Sayın Üyemiz, Meslek örgütü olarak; seçimlerle geçen bir yılı uğurlarken; yeni yıla, yepyeni umutlarla adım atıyoruz. Seçimler neticesinde, Oda yönetimini devralan kadrolarımız, meslek örgütümüzde öteden

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI Bütçe Daire Başkanlığı Ankara 2015 1 2 3 4 İÇİNDEKİLER 1. 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL

Detaylı

MERKEZĠ YÖNETĠM MUHASEBE YÖNETMELĠĞĠ

MERKEZĠ YÖNETĠM MUHASEBE YÖNETMELĠĞĠ MERKEZĠ YÖNETĠM MUHASEBE YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin,

Detaylı

YABANCI SERMAYE MEVZUATI

YABANCI SERMAYE MEVZUATI YABANCI SERMAYE MEVZUATI 1 YABANCI SERMAYE ÇERÇEVE KARARI... H3 DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ... H7 Yabancı Sermaye Çerçeve Kararı Hakkında Tebliğ (Sayı:2)... H16 Yabancı Sermaye

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015 Konu : Taşınmaz Tahsis İşlemleri.

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015 Konu : Taşınmaz Tahsis İşlemleri. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015 Konu : Taşınmaz Tahsis İşlemleri. İlgi : 31/12/2014 tarihli ve 90192509-010.03-14955 sayılı genel yazı. 23/12/2014

Detaylı

1. 5 Temmuz 2000 - Ağırlıklı Ortalama Kredi ve Mevduat Faiz Oranlarının Yeni Formatta ve EVAS ile Gönderilmesi Hakkında

1. 5 Temmuz 2000 - Ağırlıklı Ortalama Kredi ve Mevduat Faiz Oranlarının Yeni Formatta ve EVAS ile Gönderilmesi Hakkında Mevduat ve Kredi Faiz Oranları Hakkındaki Talimatlar: 1. 5 Temmuz 2000 - Ağırlıklı Ortalama Kredi ve Mevduat Faiz Oranlarının Yeni Formatta ve EVAS ile Gönderilmesi Hakkında 2. 8 Ağustos 2000-5 Temmuz

Detaylı

DERNEK, VAKIF, BİRLİK, KURUM, KURULUŞ, SANDIK VE BENZERİ TEŞEKKÜLLERE DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI BÜTÇESİNDEN YARDIM YAPILMASI HAKKINDA YÖNERGE (*)

DERNEK, VAKIF, BİRLİK, KURUM, KURULUŞ, SANDIK VE BENZERİ TEŞEKKÜLLERE DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI BÜTÇESİNDEN YARDIM YAPILMASI HAKKINDA YÖNERGE (*) DERNEK, VAKIF, BİRLİK, KURUM, KURULUŞ, SANDIK VE BENZERİ TEŞEKKÜLLERE DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI BÜTÇESİNDEN YARDIM YAPILMASI HAKKINDA YÖNERGE (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU ENGELLİLERE YÖNELİK PROJE DESTEĞİ BAŞVURU REHBERİ

TÜRKİYE İŞ KURUMU ENGELLİLERE YÖNELİK PROJE DESTEĞİ BAŞVURU REHBERİ TÜRKİYE İŞ KURUMU ENGELLİLERE YÖNELİK PROJE DESTEĞİ BAŞVURU REHBERİ ANKARA-2014 1 Giriş Engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden veya işveren vekillerinden 22/05/2003 tarihli ve 4857 sayılı

Detaylı

Ö Z E L B Ü L T E N TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ (TEKNOPARKLAR) DA FAALİYET GÖSTEREN MÜKELLEFLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE YARARLANDIKLARI AVANTAJLAR

Ö Z E L B Ü L T E N TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ (TEKNOPARKLAR) DA FAALİYET GÖSTEREN MÜKELLEFLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE YARARLANDIKLARI AVANTAJLAR Sayı : 2015/206 2 Tarih : 04.03.2015 Ö Z E L B Ü L T E N TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ (TEKNOPARKLAR) DA FAALİYET GÖSTEREN MÜKELLEFLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE YARARLANDIKLARI AVANTAJLAR 1 I- KONUYLA İLGİLİ

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2014-28

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2014-28 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 19662804-866 20 Ekim 2014 Konu : Geçersiz sigortalılık statüsünde yatan primlerin geçerli sigortalılık statüsüne aktarma işlemleri

Detaylı

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK 5337 SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/12/2007 No : 2007/13012 Dayandığı Kanunun Tarihi : 11/10/2006

Detaylı