RA TEDAVİSİNDE 2013 EULAR ÖNERİLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "RA TEDAVİSİNDE 2013 EULAR ÖNERİLERİ"

Transkript

1 RA TEDAVİSİNDE 2013 EULAR ÖNERİLERİ Dr. İhsan Ertenli

2 Smolen et al., Ann Rheum Dis 2013

3 1. Basamak EULAR 2013 Romatoid Artrit Kılavuzu Metotreksat kontrendikasyonu yok Klinik romatoid artrit* tanısı Metotreksat kontrendikasyonu var Metotreksat veya konvansiyonel sentetik DMARD kombinasyonuna 1 başlayın Kısa süreli düşük doz glukokortikoidler ile kombine edin Leflunomid veya Sülfasalazini tek başına veya kombine 2 başlayın 1. basamak başarısız, 2. basamağa geçin. HAYIR 6 ay içinde hedefe ulaşıldı mı?** EVET Tedaviye devam edin * 2010 ACR-EULAR sınıflandırma kriterleri erken teshisin yararını desteklemektedir. **Tedavi hedefi ACR-EULAR tanımlamasına göre klinik remisyona ulaşmaktır. Eğer remisyona ulaşılamayacak durumda ise hedef en azından düşük hastalık aktivitesine 6 ay sonunda erişmek olmalıdır. Ama eğer 3 ay içinde bir iyileşme görülmez ise tedavi değiştirilmelidir. 1 En sık kullanılan kombinasyon metotreksat, sülfasalazin ve hidroksiklorokini kapsamaktadır. 2 Sülfasalazin ya da leflunomidin metotreksat dışındaki kombinasyonları yeterince araştırılmamıştır. Referanslar: 1. Kremer JM et al. Ann Intern Med 2006;144: Schiff M. Abatacept and anti-tnf monoclonal antibadies: Efficacy and safety comparisons. EULAR 2013 poster no: FRI Schiff M, et al. Ann Rheum Dis 2013;0:1 9. doi: /annrheumdis Weinblatt ME et al. J Rheumatol.2013; 40(6): Alten R, et al EULAR 2013 poster no: SAT Genovese MC et al., The Journal of Rheumatology 2012; 39:8; doi: /jrheum Schiff M., Rheumatology 2011;50: doi: /rheumatology/keq287.

4 EULAR 2013 Romatoid Artrit Kılavuzu 2. Basamak Olumsuz prognostik faktörler var 1. basamakta Başarısızlık etkisizlik ve/veya toksisite Olumsuz prognostik faktörler yok Biyolojik ajan ekleyin 1 TNF inhibitörü veya Abatasept veya Tosilizumab (belirli koşullarda*** Rituksimab) HAYIR 6 ay içinde hedefe ulaşıldı mı?* İkinci konvansiyonel DMARD stratejisine geçin: Leflunomid, Sülfasalazin ya da Metotreksatı, tek başına veya kombine 2 olarak başlayın (glukokortikosteroidler eklenerek) 2. basamak başarısız, 3. basamağa geçin HAYIR 6 ay içinde hedefe ulaşıldı mı?* EVET Tedaviye devam edin Çok yüksek hastalık aktivitesi; erken eklem hasarı; RF/ACPA yüksek düzeylerde *Tedavi hedefi ACR-EULAR tanımlamasına göre klinik remisyona ulaşmaktır. Eğer remisyona ulaşılamayacak durumda ise hedef en azından düşük hastalık aktivitesine 6 ay sonunda erişmek olmalıdır. Ama eğer 3 ay içinde bir iyileşme görülmez ise tedavi değiştirilmelidir. 1 Bu durumlar metinde detaylandırılmıştır. 2 Sülfasalazin ya da leflunomidin metotreksat dışındaki kombinasyonları yeterince araştırılmamıştır. *** TB, lenfoma, demiyelizan hastalıklar Referanslar: 1. Kremer JM et al. Ann Intern Med 2006;144: Schiff M. Abatacept and anti-tnf monoclonal antibadies: Efficacy and safety comparisons. EULAR 2013 poster no: FRI Schiff M, et al. Ann Rheum Dis 2013;0:1 9. doi: /annrheumdis Weinblatt ME et al. J Rheumatol.2013; 40(6): Alten R, et al EULAR 2013 poster no: SAT Genovese MC et al., The Journal of Rheumatology 2012; 39:8; doi: /jrheum Schiff M., Rheumatology 2011;50: doi: /rheumatology/keq287.

5 EULAR 2013 Romatoid Artrit Kılavuzu 3. Basamak Diğer biyolojik ajanlar + konvansiyonel DMARD 2. basamakta başarısızlık etkisizlik ve/veya toksisite Tofasitinibe geçin 2 (±DMARD) (en az 1 biyolojikten sonra) Biyolojik tedaviyi değiştirin. Abatasept veya Rituksimab veya (ikinci) TNF inhibitörü 1 veya Tosilizumab Diğer biyolojik ajanlar + konvansiyonel DMARD 6 ay içinde hedefe ulaşıldı mı?* HAYIR EVET Tedaviye devam edin 6 ay içinde hedefe ulaşıldı mı?* Kinaz inhibitörü + konvansiyonel DMARD *Tedavi hedefi ACR-EULAR tanımlamasına göre klinik remisyona ulaşmaktır. Eğer remisyona ulaşılamayacak durumda ise hedef en azından düşük hastalık aktivitesine 6 ay sonunda erişmek olmalıdır. Ama eğer 3 ay içinde bir iyileşme görülmez ise tedavi değiştirilmelidir. 1 Adalimumab, serolizumab, etanersept, golimumab, infliximab ya da üzerinde yeterince çalışma yapılan ve FDA/EMA tarafından kabul edilmiş diğer biyobenzerleri 2 Türkiye de ruhsatlandırılmamıştır. Referanslar: 1. Kremer JM et al. Ann Intern Med 2006;144: Schiff M. Abatacept and anti-tnf monoclonal antibadies: Efficacy and safety comparisons. EULAR 2013 poster no: FRI Schiff M, et al. Ann Rheum Dis 2013;0:1 9. doi: /annrheumdis Weinblatt ME et al. J Rheumatol.2013; 40(6): Alten R, et al EULAR 2013 poster no: SAT Genovese MC et al., The Journal of Rheumatology 2012; 39:8; doi: /jrheum Schiff M., Rheumatology 2011;50: doi: /rheumatology/keq287.

6 Yeni Tanımlamalar Hastalık Modifiye Edici Antiromatizmal İlaçlar (DMARD) Sentetik DMARD lar (sdmard lar) Biylojik DMARD lar (bdmard lar) Konvansiyonel Sentetik (csdmard) Targeted Sentetik (tsdmard) Biyolojik orijinator (bodmard) Biyosimilar (bsdmard)

7 EULAR ÖNERİLERİ Öneri 1 RA tanısı konar konmaz derhal DMARD lar ile tedaviye başlanmalıdır Eklem tutulumu (0-5) 1 büyük eklem 2-10 büyük eklem 1-3 küçük eklem 4-10 küçük eklem >10 eklem ( en az 1 küçük eklem) Seroloji (0-3) RF (-) VE ACPA (-) Düşük titrede (+) RF VEYA düşük titrede ACPA Yüksek titrede (+) RF VEYA yüksek titrede ACPA Semptom süresi (0-1) < 6 hafta > 6 hafta Akut Faz Reaktanları (0-1) Normal CRP VE normal ESH Anormal CRP VEYA anormal ESH

8 EULAR ÖNERİLERİ Öneri 2 RA tedavisinde hedef ; her hastada remisyon veya düşük hastalık aktivitesi olmalı Fonksiyonel düzelme Yapısal hasarın önlenmesi

9 EULAR ÖNERİLERİ Öneri 3 Moniterizasyon aktif hastalıkta sık (1-3 ayda bir) Eğer tedavinin başlangıcından itibaren 3. ayda hiç bir iyileşme yoksa VEYA 6. ayda hedefe ulaşılamamışsa tedavi yeniden düzenlenmelidir. Kompozit indeksler kullanılmalı Hedefe yönelik tedavi planlanmalı

10 Hastalık aktivitesi Neden 3. ay?! Yüksek hastalık aktivitesi? Orta hastalık aktivitesi! Düşük hastalık aktivitesi Remisyon 0.ay 3.ay 6.ay Tedavi

11 Hastalık aktivitesi Neden 3. ay?! Yüksek hastalık aktivitesi? Orta hastalık aktivitesi! Düşük hastalık aktivitesi!! Remisyon 0.ay 3.ay 6.ay Tedavi

12 Tedavi Stratejileri BİRİNCİ BASAMAK TEDAVİLER

13 EULAR ÖNERİLERİ Öneri 4: Aktif RA lı hastalarda METOTREKSAT ilk basamak tedavi stratejisinin bir parçası olmalıdır Öneri 5: MTX kontrendikasyonunda (veya erken intoleransda) sülfasalazin veya leflunomid (ilk) tedavi stratejisinde düşünülmelidir Monoterapi ile DMARD naif hastada 6-12 ayda %25-50 LDA. GC veya diğer DMARD lar ile kombine edilebilir Aktif Hastalık: CDAI>10, DAS28>3.2, SDAI> 11 Optimal doz, folik asit, 8 hafta SSP (3-4 g/gün), LEF 20 mg/ gün klinik etkinlik, fonksiyonel ve yapısal hasara etki bakımından MTX e benzer

14 EULAR ÖNERİLERİ Öneri 6: DMARD naiv hastalarda monoterapi VEYA kombine olarak csdmard lar kullanılmalıdır (steroid eklenmesinden bağımsız olarak) Monoterapi mi kombinasyon tedavisi mi etkili? Baştan biyolojik-dmard kombinasyonu önerilmeli mi?

15 OPTIMA Çalışma Dizaynı MTX 1. KOL ADA 40 mg eow + MTX * DAS28<3.2 wk Evet Hayır ADA 40 mg eow + MTX 2. KOL Açık ADA 40 mg eow + MTX 3. KOL Primer Etkinlik Sonucu** MTX * 26 hafta DAS28<3.2 wk Evet Hayır MTX 4. KOL Açık ADA 40 mg eow + MTX 5. KOL 52 hafta 1. PERIOD 2. PERIOD * MTX 8. haftaya kadar 20 mg/haftaya titre ediliyor ** DAS28 <3.2 + DmTSS <0.5

16 OPTIMA 1. period ADA 40 mg eow + MTX * Daha önce MTX almamış erken RA lı hastalar; ADA+MTX veya tek MTX; 26 hafta MTX * 26 hafta 52 hafta 1. PERIOD 2. PERIOD * MTX 8. haftaya kadar 20 mg/haftaya titre ediliyor

17 26. Hafta ACR yanıt oranları ADA+MTX ile PBO+MTX e göre yüksek 100 )ADA+MTX (N=515 )PBO+MTX (N=517 % Patients ,7 * 56,7 52,0 * 34,2 34,8 * 20 17,2 0 ACR20 ACR50 ACR70 ITT - NRI * P<0.001 ADA+MTX vs. PBO+MTX

18 OPTİMA: Baştan beri MTX vs MTX-ADA MTX 1. kol ADA+MTX/MTX Evet ADA+MTX DAS28< hf ADA+MTX 2. kol ADA+MTX/ADA+MTX Hayır Açık etiketli ADA+MTX 3. kol ADA+MTX SA/ADA+MTX MTX DAS28< hf Evet Hayır MTX Açık etiketliada+mtx 4. kol 5. kol MTX/MTX MTX/ADA+MTX 26 hafta 52 hafta 1. periyod 2. periyod merkez, 1636 erken RA (<1 yıl), primer son nokta 78.hf da DAS28<3.2 ve raydolojik non-progresyon Smolen et al.lancet. 2014;25;383(9914):308

19 ADA+MTX grubu hastalarda 78. hafta ACR50 ve ACR70 yanıtları anlamlı olarak daha yüksek [arm 2: sürekli ADA+MTX] (n=105) [arm 4: sürekli MTX] (n=112) %Hasta ,2 91,1 * 88,6 76,8 ** 77,1 61, ACR20 ACR50 ACR70 * P=0.025** P=0.014 ADA+MTX vs. MTX+PBO LOCF ITT populasyonu

20 Başlangıçta kombinasyon veya step-up: OPTIMA çalışması MTX 1. kol ADA+MTX/MTX Evet ADA+MTX DAS28< hf ADA+MTX 2. kol ADA+MTX/ADA+MTX Hayır Açık etiketli ADA+MTX 3. kol ADA+MTX SA/ADA+MTX MTX DAS28< hf Evet Hayır MTX Açık etiketliada+mtx 4. kol 5. kol MTX/MTX MTX/ADA+MTX 26 hafta 52 hafta 1. periyod 2. periyod merkez, 1636 erken RA (<1 yıl), primer son nokta 78.hf da DAS28<3.2 ve raydolojik non-progresyon Smolen et al.lancet. 2014;25;383(9914):308

21 Başlangıçta kombinasyon veya step-up: OPTIMA çalışması ADA devam edenler VE MTX-mono alanlarda klinik sonuç benzer. Ancak başlangıçta düşük hastalık aktivitesine ulaşanların yüzdesi ADA+MTX > MTX. Smolen et al.lancet. 2014;25;383(9914):308

22 Kombinasyon daha iyi treach-2013 Neo RACo-2013 Ardışık monoterapi vs kombine aynı DeJong 2013 Monoterapiden biyolojik ajana step up kombinasyondan daha iyi BeST, Klarenbeek 2011

23 EULAR ÖNERİLERİ Öneri 7 Mono veya kombine csdmard lar ile birlikte düşük doz glukokortikoid tedavisi 6. aya kadar başlangıç tedavisinin bir parçası olarak düşünülmelidir, ancak klinik olarak mümkün olan en kısa sürede azaltılmalıdır De Jong PH. ARD 2013,72:72-8 Bakker MF. Ann Intern Med 2012;156:329-39

24 DMARD DİRENÇLİ HASTADA BİYOLOJİKLERE Mİ YOKSA 3 LÜ TEDAVİYE Mİ GEÇELİM?

25 EULAR ÖNERİLERİ Öneri 8 İlk DMARD stratejisi ile hedefe ulaşılamamışsa; Kötü prognostik faktörler yoksa ; başka bir csdmard tedavi stratejisi düşünülebilir Kötü prognostik faktörler varsa ; bir biyolojik DMARD eklenmesi düşünülmelidir SWEFOT- van Vollenhoven 2012 RACAT-O Dell 2013 TEAR- Moreland 2012, O2Dell 2013 BeST-Klarenbeek 2011 Yüksek hastalık aktivitesi RF ve/veya CCP pozitifliği Erken eklem hasarı

26 Step-up: 3 lü tedavi veya anti-tnf ler - SWEFOT Çalışması MTX + SSZ + HCQ ( CsA): n=130 ERA: Semptomlar <1 yıl Başka DMARD yok DAS28>3.2 N=487 MTX monoterapi 20 mg/hf; 3-4ay MTX + INF ( ETN): n=128 tarama 3. Ay DAS28>3.2 ise Randomizasyon (n=258/487) 12. Ay 1. hedef:eular İYİ yanıtı olan hastalar % 24. ay MTX monoterapi: Üç ayda cevap 30% 12. Ayda iyi EULAR cevabı : infliximab: 39%; üçlü: 25% Yorum: MTX dirençli hastada biyolojik tedavi üçlü tedaviden üstün Van Vallenhoven R et al. Lancet 2012;379:1712

27 NF Inhibitors? 10 0 l s MTX + infliximab ant Remission NS EULAR Good response Clinical results at 24 months NS Triple Differences not statistically significant A 14 B Step up to Triple Therapy or to TNF Inhibitors? The SWEFOT Trial EULAR Good/moderate response van Vollenhoven 12 RF, et al. Lancet Total Sharp van der Heijde score MTX + infliximab Remission Radiographic outcomes (ITT population) ITT Triple therapy (smtx+sz+hcq) ITT Biologic (MTX IFX) p< vs baseline for both arms at 12 and 24 months Baseline 12 months 24 months F, Step et al. Lancetup to Triple Therapy or to TNF Inhibitors? olmaması The RACAT Trial NS 12 ve 24. ayda her iki kolda başlangıca göre p< Total Sharp van der Heijde score Significant difference in progression (p=0.009) Rad van Vollenhoven RF, van et Vollenhoven al. LancetRF, et al. ACR 2009, Philadelphia, LB6 klinik yanıt ve 24. ayda daha az radyolojik progresyon VS maliyet ve 24. ayda belirgin klinik farkın Progresyonda Anlamlı fark (p=0.009) A B Bas EULA Başlangıç MTX tedavisine yanıt vermeyenlerde biyolojik eklenmesi düşünülebilir; 12. ayda daha iyi

28 Step-up: 3 lü tedavi veya anti-tnf ler - RACAT Çalışması MTX a rağmen aktif hastalığı olan 353 RA hastası (%66RF+); 48-hf;çift-kör Ek SSZ/HCQ vs ek ETN; non-inferiority çalışması TT 24 hf ETN 24 hf P* ACR20 %56 %55 ns ACR50 %25 % ACR70 %5 % DAS-LDA %25 % TSS** *tamamlayanlar **tamamlayanlar (eksik veri dahil değil) Triple terapi, ETN+MTX dan daha az etkili değil; sekonder sonlanım noktalarında da fark yok O Dell et al. NEJM 2013;369(4):307

29 TEAR: Hemen Kombinasyon (TNF vs 3 lü) VEYA Step-Up hf arasında klinik açısından MTX+ETN ve Triple arasında fark yok 102. hf da IE ve IT > MTX-monoterapi Radyolojik hasar ETN+MTX < 3 LÜ tedavi SONUÇ: MTX ile başlayıp 6 ay içinde kombinasyon (+SSZveHQ veya ETN) akılcı olabilir Moreland L, et al. Arthritis Rheum 2012

30 BeSt 5 yılın sonunda başlangıç infliksimab tedavisiyle daha fazla hastada remisyon Başlangıçtaki tedavi stratejisi ile remisyonda olan hasta oranı Hasta yüzdesi * Ardışık monoterapi Basamak komb. Başlangıçta steroidle komb. Başlangıçta INF ile komb 6. yılın sonunda başlangıç IFX + MTX grubunda hastaların %19 u ortalama 26 ay süreyle ilaçsız remisyonda * P<0.001 grup 1 ve 2 ye karşı. Klarenbeek NB, et al. Ann Rheum Dis. 2008;67(suppl II):187.

31 BeSt 6 yılın sonunda 4 ayrı tedavi stratejisi ile radyografik etkinlik Radyografik ilerlemenin en yavaş olduğu grup: INF + MTX 16 14, , ,1 5, Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4 Klarenbeek et al. ACR Abstract 1019.

32 DMARD SONRASI HANGİ BİYOLOJİK? BİYOLOJİK MONOTERAPİSİ Mİ, DMARD İLE KOMBİNASYONU MU?

33 EULAR ÖNERİLERİ Öneri 9 MTX ve/veya diğer konvansiyonel sentetik DMARD stratejilerine yetersiz yanıt veren hastalarda, glukokortikoid olsun olmasın, biyolojik DMARD lar ( antitnf ler, abatacept veya tocilizumab, ve bazı koşullarda rituximab) MTX ile beraber başlanmalıdır

34 Metotreksat Direncinde Anti TNF Tedaviler van Vollenhoven. Nature Rev Rheumatol 2011;7: Smolen et al. Lancet 2007;370:

35 ATTEST Çalışma Tasarımı Çift kör dönem Açık etiketli dönem Abatasept ~10 mg/kg + MTX (n=156) İnfliksimab 3 mg/kg + MTX (n=165) Abatasept + MTX 123 MTX a devam, DMARD arınma dönemi ( 28 gün) Plasebo+MTX (n=110) Abatasept + MTX gün (3:2:3 randomizasyon) 6. ay Yıl 1 Yıl 2 Primer sonlanım noktası Hastalık aktivitesinde değişiklik Schiff M, et al. Ann Rheum Dis 2008;67: Schiff M; Rheumatology 2011:;50:

36 ACR yanıt oranları (%) Schiff M, et al. Ann Rheum Dis 2008;67: ATTEST:ACR Yanıt Oranları / 1 Yıl % 55.8% 45.5% 36.4% 26.3% 20.6% ACR 20 Abatacept ACR 20 Infliximab ACR 50 Abatacept ACR 50 Infliximab ACR 70 Abatacept 10 ACR 70 Infliximab Gün ITT populasyonu.

37 1. Schiff M, et al. Ann Rheum Dis 2013;0:1 9. doi: /annrheumdis Weinblatt et al, ARTHRITIS & RHEUMATISM Vol. 65, No. 1, January 2013, pp DOI /art AMPLE: Abatasept vs Adalimumab RA 5 yıl MTX tedavisine yetersiz yanıt, biyolojik tedavi görmemiş DAS28-CRP 3.2 Abatasept 125 mg SC haftada bir eş zamanlı MTX Adalimumab 40 mg SC iki haftada bir (n=318) (n=328) Tarama Randomizasyon 1:1 IV abatasept yükleme dozu kullanılmadı 1. Yıl Birincil sonlanım noktası: ACR20 İkincil sonlanım noktaları: Radyografik ilerlemenin durması mtss Güvenlik Enjeksiyon bölgesi reaksiyonları Tedavide kalma 2.Yıl Sekonder sonlanımlar ACR yanıtları DAS 28(CRP) Radyografik inhibisyon Güvenlilik Tedaviye devam

38 Hastalar (%) 1. Schiff M, et al. Ann Rheum Dis 2013;0:1 9. doi: /annrheumdis Weinblatt et al, ARTHRITIS & RHEUMATISM Vol. 65, No. 1, January 2013, pp DOI /art AMPLE: 1. Yıl Sonuçları ACR20 responders at 1 year (ITT) 64.8 ABA + MTX (n=318) 63.4 ADA + MTX (n=328) Proportion of subjects with ACR 20, 50 and 70 response during Year 1 ITT population

39 ACR Yanıt Oranı (%) 1. Schiff M, et al. Ann Rheum Dis 2013;0:1 9. doi: /annrheumdis Weinblatt et al, ARTHRITIS & RHEUMATISM Vol. 65, No. 1, January 2013, pp DOI /art AMPLE- 2 Yıl İçerisindeki ACR Yanıtları Hata çubukları %95 CI yi simgeler Ziyaret edilen gün Subkutan abatasept Adalimumab ACR 20 ACR 50 ACR 70 ACR % 59.7% 46.6% 44.7% 31.1% 29.3% 14.5% 8.2%

40 Bire-bir biyolojik monoterapi karşılaştırma- ADACTA Superiority çalışması Randomize ilaç tedavisi 8 hafta güvenlik takibi Dahil etme kriterleri; MTX kullanılamayan biyolojik-naiv RA hastaları Kaçış kriteri; 16.hf veya daha sonrasında SJC ve TJC de başlangıca göre <%20 iyileşme Kaçış tedavisi: Haftalık SC (ADA/plsebo) enjeksiyonları ; çalışma ilacı kör kaldı Gabay C, et al. Lancet 2013;381:1541

41 Başa baş çalışma ADACTA Tosilizumab vs Adalimumab MTX kullanılamayan hastalarda TOC > ADA TCZ alanlarda daha fazla LDL-kollesterolde,ALT artma; platelet ve nötrofil sayısında azalma Gabay C, et al. Lancet 2013;381:1541

42 DMARD Sonrası Ritüksimab Kullanımı Çoğu ülkede TNF inhibitörü sonrası kullanımı onaylı DMARD naif ve DMARD dirençli hastalarda yeterli çalışması var (IMAGE, DANCER) Belirli koşullarda: Lenfoma öyküsü Demyelinizan öyküsü Latent Tbc ve kemoproflaksi kontrendikasyonu Tbc endemik bölge Yakın zamanda malinite

43 BİYOLOJİKLERİ DMARD LAR İLE KOMBİNE ETMELİ MİYİZ?

44 RABiyolojik Patients Monoterapi Biological alan RA hastaları- Monotherapy CORRONAin Clinical Practice (CORRONA registry) 9905 hastanın %25 i biyolojik monoterapi ve %75 i biyolojik kombinasyon alıyordu Of the 9,905 patients, 25% received biologic monotherapy and 75% received biologic combination Biyolojik Biologic monoterapi monotherapy başlangıç initiation oranları rates Patients initiating monotherapy (%) Biologic-naïve 29 1 prior biologic 26 2 prior biologics Biologic-experienced 31 3 prior biologics» Higher rates of monotherapy initiations were observed with prior biologic Daha önce biyolojik alanlarda monoterapi başlama oranı daha yüksek (OR 2.01 experience (unadjusted OR 2.01 [95% CI 1.70, 2.37]) (%95CI 1.70,2.37) Greenberg JD. ARD 2012;71:1134

45 Tosilizumab monoterapi çalışmaları Çalışma Tanım Hasta özellikleri Yayın yılı CHARISMA Faz II MTX-IR 2006 SATORI Japon Faz III MTX-IR 2006 SAMURAI Japon Faz III DMARD-IR 2007 STREAM Japon uzun-süre uzatma DMARD-IR 2009 Uzun-süreli çalışma Japon meta-analiz DMARD-IR 2010 AMBITION Faz III MTX-naiv/serbest 2010 ACT-RAY Faz IIIb MTX-IR, biyolojik-naiv 2011 ACT-SURE Faz IIIb DMARD-IR/antiTNF-IR 2011 ACT-STAR Faz IIIb DMARD-IR/biyolojik-IR 2011 FUNCTION Faz III MTX-naiv devam ADACTA Faz IV MTX-intoleran 2013

46 ACT-RAY Çalışması : Çalışma Tasarımı ACT RAY Study: Design Baseline Week 0 24 Add-on strategy/ Combination therapy TCZ 8 mg/kg + MTX Screening MTX-IR R Switch strategy/ Monotherapy TCZ 8 mg/kg + PBO Week Infusion DAS28 < 2.6 Primary endpoint 2-yıllık, çift-kör, MTX a rağmen aktif (DAS28>4.4) 556 RA hastası Primer sonlanım 24.hf da DAS28-ESR Dougados M etal. ARD;2013;72:43

47 ACT-RAY Çalışması : Sonuçlar Dougados M etal. ARD;2013;72:43

48 ANTİ-TNF DİRENCİNDE NE YAPALIM?

49 EULAR ÖNERİLERİ Öneri 10 İlk biyolojik DMARD a yanıt vermeyenlerde başka bir biyolojik DMARD kullanılmalıdır; ilk antitnf e yanıt vermeyenlerde ikinci biyolojik başka bir antitnf veya başka etki mekanizmalı bir biyolojik olabilir.

50 ANTİ-TNF e Yanıtsız RA da TNF/non-TNF Biyolojiklere Yanıt

51 ANTI-TNF yanıt vermeyenlerde monoterapi vs kombinasyon: ACT-SURE Çalışması P değerleri TCZ monoterapi = TCZ+DMARD lar hipotezi için logistik veya lineer regresyon modelleri -daha önceki tedavilere (DMARD-IR/TNF-IR) ve başlangıç DAS28, klinik hastalık aktivitesi indeksi (CDAI) veya basitleştirilmiş hastalık aktivitesi indeksi (SDAI) için düzeltilmiş-. n/n: 24. haftada yanıt veren/ değerlendirilen hastalar Östör A, et al.poster FRI0179

52 Yeni Tedaviler TOFASİTİNİB?

53 Tofasitinib- farklı popülasyonlarda

54 EULAR ÖNERİLERİ Öneri 11 Biyolojik tedaviye yanıt yoksa tofasitinib kullanılabilir ABD, Japonya ve Rusya da DMARD sonrası Diğer biyolojiklerden daha etkili veya daha güvenli olmadığı için şimdilik biyolojik sonrası

55 Tedavi stratejileri BİYOLOJİKLERİ AZALTMA

56 Biyolojikleri azaltma: OPTIMA çalışması: kol1 vs kol2 MTX 1. kol ADA+MTX/MTX Evet ADA+MTX DAS28< hf ADA+MTX 2. kol ADA+MTX/ADA+MTX Hayır Açık etiketli ADA+MTX 3. kol ADA+MTX SA/ADA+MTX MTX DAS28< hf Evet Hayır MTX Açık etiketliada+mtx 4. kol 5. kol MTX/MTX MTX/ADA+MTX 26 hafta 52 hafta 1. periyod 2. periyod Smollen et al. Lancet 2013

57 Biyolojikleri azaltma: OPTIMA çalışması: kol1 vs kol2 Smollen et al. Lancet 2013

58 PRESERVE çalışması Çalışma başlangıcı Çift-kör, randomize, idame bölümü Düşük aktiviteli hastaların randomizasyonu Orta şiddette RA hastaları R = 36. haftada faz1 i DAS28<3.2 ile VE hafta arası ortalama <3.2 olanlar Smollen et al. Lancet 2013

59 PRESERVE çalışması: Sonuçlar FazII: remisyondaki hastalar Her iki ETN grupta da yanıt kaybı benzer Her ikisi de MTX a üstün Smollen et al. Lancet 2013

60 EULAR ÖNERİLERİ Öneri 12 Eğer glukokortikoidler kesildikten sonra da kalıcı remisyon devam ediyorsa, bdmard ların azaltılması düşünülebilir; özellikle de csdmard ile kombinasyon varsa

61 EULAR ÖNERİLERİ Öneri 13 Kalıcı uzusüreli remisyonda, hasta ve hekimin ortak kararı ile, csdmard dozunun da dikketli azaltımı düşünebilir

62 EULAR ÖNERİLERİ Öneri 14 Tedavinin yeniden ayarlanması gerektiğinde hastalık aktivitesinden başka faktörler de örn; yapısal hasarın progresyonu, ko-morbiditeler ve güvenlik konuları göz önünde tutulmalıdır

63 SONUÇ RA nın başarılı tedavisi için stratejiler gereklidir Hedef; remisyon veya düşük hastalık aktivitesi MTX (monoterapi veya sentetik DMARD larla kombine) ilk basamak tedavidir İlk basamakta biyolojikler ile kombinasyon önerilmemektedir Biyolojikler genellikle DMARD larla beraber kullanılmalıdır (MTX kullanılamıyorsa tosilizumab monoterapi olarak kullanılabilir) Bazı RA hastalarında biyolojiklerin azaltılması mümkün olabilir

64 EULAR RA Tedavi Algoritması: Faz 1 *The treatment target is clinical remission or, if remission is unlikely to be achieved, at least low disease activity Smolen JS, et al. Ann Rheum Dis 2010;69:

65 EULAR RA Tedavi Algoritması: Faz 2 *The treatment target is clinical remission or, if remission is unlikely to be achieved, at least low disease activity Smolen JS, et al. Ann Rheum Dis 2010;69:

66 EULAR RA Tedavi Algoritması: Faz 3 *The treatment target is clinical remission or, if remission is unlikely to be achieved, at least low disease activity Smolen JS, et al. Ann Rheum Dis 2010;69:

ISSN: 1309-2596 Cilt: 3, Sayı: 2, 2013. BioExPERT. Romatoid Artrit ve Biyolojik Tedaviler: 2012 den Seçilmiş Çalışmalar

ISSN: 1309-2596 Cilt: 3, Sayı: 2, 2013. BioExPERT. Romatoid Artrit ve Biyolojik Tedaviler: 2012 den Seçilmiş Çalışmalar ISSN: 1309-2596 Cilt: 3, Sayı: 2, 2013 BioExPERT BioExPERT İçindekiler y Önsöz.... II Prof. Dr. Nurullah Akkoç Romatoid Artrit Tedavisinde TNF yi Hedef Alan Biyolojik Tedaviler y Romatoid Artrit Tedavisinde

Detaylı

AntiTNF ajanların aksiyel spondiloartropatide etkinlikleri

AntiTNF ajanların aksiyel spondiloartropatide etkinlikleri AntiTNF ajanların aksiyel spondiloartropatide etkinlikleri Dr. Mehmet Akif Öztürk Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı Aksiyel Spondiloartropati ASteki inflamatuvar

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. HUMIRA enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır enjektör (Adalimumab 40 mg/0.8 ml)

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. HUMIRA enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır enjektör (Adalimumab 40 mg/0.8 ml) KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI HUMIRA enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır enjektör (Adalimumab 40 mg/0.8 ml) UYARI Diğer TNF antagonistlerinde olduğu gibi, HUMIRA kullanan hastalarda

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. HUMIRA Enjeksiyonluk Çözelti İçeren. (Adalimumab 40 mg/0.8 ml) Kullanıma Hazır Enjektör

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. HUMIRA Enjeksiyonluk Çözelti İçeren. (Adalimumab 40 mg/0.8 ml) Kullanıma Hazır Enjektör KISA ÜRÜN BİLGİSİ Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Sağlık mesleği mensuplarının şüpheli advers reaksiyonları TÜFAM'a bildirmeleri

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. SIMPONI 50 mg PEN enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır kalem

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. SIMPONI 50 mg PEN enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır kalem KISA ÜRÜN BİLGİSİ Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Sağlık mesleği mensuplarının şüpheli advers reaksiyonları TÜFAM a bildirmeleri

Detaylı

Romatoid Artrtitli Hastalara Ait Demografik Veriler, Klinik Özellikler ve Medikal Tedavi

Romatoid Artrtitli Hastalara Ait Demografik Veriler, Klinik Özellikler ve Medikal Tedavi İstanbul Tıp Derg - Istanbul Med J 2010;11(4):154-158 KLİNİK ÇALIŞMA - ORIGINAL ARTICLE Romatoid Artrtitli Hastalara Ait Demografik Veriler, Klinik Özellikler ve Medikal Tedavi Demographic and Clinical

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. HUMIRA 40 mg/ 0.8 ml SC Enjeksiyon İçin Kullanıma Hazır Çözelti İçeren Flakon Steril

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. HUMIRA 40 mg/ 0.8 ml SC Enjeksiyon İçin Kullanıma Hazır Çözelti İçeren Flakon Steril KISA ÜRÜN BİLGİSİ Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Sağlık mesleği mensuplarının şüpheli advers reaksiyonları TÜFAM'a bildirmeleri

Detaylı

İleri Yaşta Artrit: Romatoid Artrit ve Ayırıcı Tanısı

İleri Yaşta Artrit: Romatoid Artrit ve Ayırıcı Tanısı Derleme / Review DO I: 10.4274/tftr.09475 Türk Fiz T p Re hab Derg 2013;59:242-9 Turk J Phys Med Re hab 2013;59:242-9 İleri Yaşta Artrit: Romatoid Artrit ve Ayırıcı Tanısı Arthritis at Advanced Age: Rheumatoid

Detaylı

ISSN: 1309-2596 Cilt: 1, Sayı: 2, 2010. ExPERT

ISSN: 1309-2596 Cilt: 1, Sayı: 2, 2010. ExPERT ISSN: 1309-2596 Cilt: 1, Sayı: 2, 2010 ExPERT BioExPERT çindekiler Girifl.................................................. 1 Dr. Nurullah Akkoç Biyolojik Kay t Sistemleri Etkinlik Verileri......................

Detaylı

Türkiye Psoriasis Tedavi Kılavuzu-2012

Türkiye Psoriasis Tedavi Kılavuzu-2012 1 Turkish Guideline for the Treatment of Psoriasis-2012 Sibel Alper, Melih Akyol*, Nilgün Atakan**, Emel Bülbül Başkan***, Mehmet Ali Gürer****, Erol Koç*****, Nahide Onsun******, Güzin Özarmağan*******,

Detaylı

Polimyaljiya Romatika Güncel Bilgiler

Polimyaljiya Romatika Güncel Bilgiler Polimyaljiya Romatika Güncel Bilgiler Dr. İlker YAĞCI 15 Mart 2014-Uludağ 02/05/2014 1 Tanım 50 yaş üstü Omuz ve pelvik kuşakta ağrı EHA kısıtlılık Sabah tutukluğu Proksimal eklemlerde ve ekstraartiküler

Detaylı

XIII. Ulusal Romatoloji Kongresi Bildiri Özetleri, 13-17 Ekim 2012, Belek, Antalya Konuflma Özetleri

XIII. Ulusal Romatoloji Kongresi Bildiri Özetleri, 13-17 Ekim 2012, Belek, Antalya Konuflma Özetleri Özetler / Abstracts RAED Dergisi 202;4(Suppl):S-S24 doi:0.2399/raed.2.s0 www.raeddergisi.org XIII. Ulusal Romatoloji Kongresi Bildiri Özetleri, 3-7 Ekim 202, Belek, Antalya Konuflma Özetleri (KÖ-0 KÖ-4)

Detaylı

Diferansiye Olmamış Spondiloartropatiler (DOSpA) Psöriyatik Artrit. I. Epidemiyoloji

Diferansiye Olmamış Spondiloartropatiler (DOSpA) Psöriyatik Artrit. I. Epidemiyoloji 273 eklemlerdeki sinoviti azaltır ama aksiyal tutuluma etki etmez. Altın, D-Penisilamin ve antimalarik ilaçlar etkili değildir. Metotreksat, bazı dirençli İBH da kullanılabilir. Ama henüz etkinliği tartışmalıdır.

Detaylı

Focal Segmental Glomerüloskleroz

Focal Segmental Glomerüloskleroz Focal Segmental Glomerüloskleroz Patogenez ve Tedavi Prof.Dr. Kayser Çağlar Epidemiyoloji ABD de FSGS oranı artmaktadır 1974-2003 yılları arasında spesifik glomerüler hastalıkların insidensi * Toplam

Detaylı

Ülseratif kolit kolonun kronik, tekrarlayan, kontrolsüz

Ülseratif kolit kolonun kronik, tekrarlayan, kontrolsüz güncel gastroenteroloji 16/2 Ülseratif Kolitte Güncel Tedavi Muhsin KAYA, Nazım EKİN Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Diyarbakır Ülseratif kolit kolonun kronik, tekrarlayan,

Detaylı

Fibromyalji tanı ve tedavisinde güncellemeler. Dr. Deniz Evcik Ankara Üniversitesi Haymana MYO

Fibromyalji tanı ve tedavisinde güncellemeler. Dr. Deniz Evcik Ankara Üniversitesi Haymana MYO Fibromyalji tanı ve tedavisinde güncellemeler Dr. Deniz Evcik Ankara Üniversitesi Haymana MYO Yaklaşık bir asır önce fibrozit terimleriyle başlayan hastalık 1980-90 yıllarında sınıflandırma kriterleri

Detaylı

Gebelikte Romatoid Artrit Tedavisi: Derleme DERLEME. Rheumatoid Arthritis Treatment during Pregnancy: Review. Mehtap Bozkurt Demet Uçar

Gebelikte Romatoid Artrit Tedavisi: Derleme DERLEME. Rheumatoid Arthritis Treatment during Pregnancy: Review. Mehtap Bozkurt Demet Uçar ERLEME Gebelikte Romatoid Artrit Tedavisi: erleme Mehtap Bozkurt emet Uçar iyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği. iyarbakır ÖZET Yetişkinlerin yaklaşık %1-2 sini

Detaylı

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Psöriazisin Yönetiminde Tedavi Seçenekleri Treatment Options in Management of Psoriasis Gülbahar Saraç 1, Tuba Tülay Koca 1, Hatice Gamze Demirdağ

Detaylı

Uzm. Dr. Zekayi KUTLUBAY*, Dr. Özge KARAKUŞ*, Doç. Dr. Burhan ENGİN*, Prof. Dr. Server SERDAROĞLU*

Uzm. Dr. Zekayi KUTLUBAY*, Dr. Özge KARAKUŞ*, Doç. Dr. Burhan ENGİN*, Prof. Dr. Server SERDAROĞLU* Psoriasis: Klinik Tiplere Göre Tedavi Yaklaşımı Uzm. Dr. Zekayi KUTLUBAY*, Dr. Özge KARAKUŞ*, Doç. Dr. Burhan ENGİN*, Prof. Dr. Server SERDAROĞLU* * İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Deri

Detaylı

Avrupa Kardiyoloji Kongresi 2014: Girişimsel Olmayan Çalışmaların Özetleri

Avrupa Kardiyoloji Kongresi 2014: Girişimsel Olmayan Çalışmaların Özetleri Avrupa Kardiyoloji Kongresi 2014: Girişimsel Olmayan Çalışmaların Özetleri Uzm. Dr. Selcen Yakar Tülüce PARADIGM HF (Prospective comparison of ARNI with ACEI to Determine Impact on Global Mortality and

Detaylı

türkiye Aralık 2011 sayı:3 EDİTÖRDEN 03 KONFERANS RAPORLARI 04

türkiye Aralık 2011 sayı:3 EDİTÖRDEN 03 KONFERANS RAPORLARI 04 türkiye Aralık 2011 sayı:3 EDİTÖRDEN 03 KONFERANS RAPORLARI 04 Uluslararası AIDS Derneği (IAS) HIV Patogenezi, Tedavisi ve Önlenmesi Konferansı 17-20 Temmuz 2011, Roma, İtalya + + Tedavi korunmadır: HPTN

Detaylı

HEPATİT B İNFEKSİYONU. Dr. Bilgehan Aygen

HEPATİT B İNFEKSİYONU. Dr. Bilgehan Aygen HEPATİT B İNFEKSİYONU Dr. Bilgehan Aygen Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon y Hastalıkları Anabilim Dalı KAYSERİ Hepatit B virusu Kor protein HBc DNA DNA polimeraz

Detaylı

KRONİK HEPATİT B TEDAVİ ALGORİTMASI

KRONİK HEPATİT B TEDAVİ ALGORİTMASI KRONİK HEPATİT B TEDAVİ ALGORİTMASI Yrd. Doç. Dr. Nefise Öztoprak Dünyada karaciğerle ilişkili morbidite ve mortalitenin en önemli sebeplerinden biri kronik hepatit B dir (KHB). KHB li hastalar tedavi

Detaylı

ROMATOİD ARTRİTİN SEROLOJİK TANISINDA VE HASTALIK AKTİVİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE ANTİ-CCP (CYCLIC CITRULLINATED PEPTIDE) ANTİKORLARININ ROLÜ

ROMATOİD ARTRİTİN SEROLOJİK TANISINDA VE HASTALIK AKTİVİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE ANTİ-CCP (CYCLIC CITRULLINATED PEPTIDE) ANTİKORLARININ ROLÜ Kısa Bildiri/Short Communication Mikrobiyol Bul 2008; 42: 669-674 ROMATOİD ARTRİTİN SEROLOJİK TANISINDA VE HASTALIK AKTİVİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE ANTİ-CCP (CYCLIC CITRULLINATED PEPTIDE) ANTİKORLARININ

Detaylı

Bağ dokusu hastalıklarına bağlı gelişen interstisyel akciğer hastalığı: Tanı ve tedavi yaklaşımları

Bağ dokusu hastalıklarına bağlı gelişen interstisyel akciğer hastalığı: Tanı ve tedavi yaklaşımları DERLEME/REVIEW Tuberk Toraks 2012; 60(4): 393-400 Geliş Tarihi/Received: 01/03/2012 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 10/03/2012 Bağ dokusu hastalıklarına bağlı gelişen interstisyel akciğer hastalığı: Tanı

Detaylı

türkiye Aralık 2014 sayı:3

türkiye Aralık 2014 sayı:3 türkiye Aralık 2014 sayı:3 EDİTÖRDEN 03 KONFERANS RAPORLARI 04 20. Uluslararası AIDS Konferansı 04 20-25 Temmuz 2014, Melbourne, Avustralya Antiretroviraller 04 + + Rosuvastatin, antiretroviral tedavi

Detaylı

Romatoid Artritli Kadın Hastalarda Seksüel Disfonksiyonun Değerlendirilmesi

Romatoid Artritli Kadın Hastalarda Seksüel Disfonksiyonun Değerlendirilmesi 36 Ori ji nal Ma ka le / Ori gi nal Ar tic le DO I: 10.4274/tftr.67044 Romatoid Artritli Kadın Hastalarda Seksüel Disfonksiyonun Değerlendirilmesi Evaluation of Sexual Dysfunction in Females With Rheumatoid

Detaylı

Metastatik Mide Kanserinde Tedavi

Metastatik Mide Kanserinde Tedavi Metastatik Mide Kanserinde Tedavi Bülent Karabulut Ege ÜTF Tıbbi Onkoloji B.D UKK, 22 Nisan 2013, Antalya Birinci Basamak Lokal ileri veya Metastatik mide kanserinde PS iyi Yandaş hastalığı olmayan hastalar

Detaylı

III. BÖLÜM İMMUN TROMBOSİTOPENİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ REHBERİ 2011

III. BÖLÜM İMMUN TROMBOSİTOPENİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ REHBERİ 2011 ULUSAL TEDAVİ REHBERİ 2011 İMMUN TROMBOSİTOPENİ III. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU İMMUN TROMBOSİTOPENİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ERİŞKİNDE İMMUN TROMBOSİTOPENİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU Özet A) TERMİNOLOJİ:

Detaylı

KRONİK HEPATİT C DE YENİ TEDAVİ YAKLAŞIMLARI

KRONİK HEPATİT C DE YENİ TEDAVİ YAKLAŞIMLARI KRONİK HEPATİT C DE YENİ TEDAVİ YAKLAŞIMLARI Doç. Dr. Şaban Esen, Uz. Dr. Hava Yılmaz Hepatit C ile kronik enfeksiyon tüm dünyada görülen halk sağlığı problemi olup yaklaşık olarak 170 milyon enfekte insan

Detaylı