DEPLESYONU. ntuğ. Prof.Dr.Olcay Tiryaki Aydıntu. ANKARA ROMATOLOJİ SEMPOZYUMU Romatoid Artrit Patogenezi 29 Mart 2006 Sheraton Otel, Ankara

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEPLESYONU. ntuğ. Prof.Dr.Olcay Tiryaki Aydıntu. ANKARA ROMATOLOJİ SEMPOZYUMU Romatoid Artrit Patogenezi 29 Mart 2006 Sheraton Otel, Ankara"

Transkript

1 ROMATOİD D ARTRİT B HÜCRELERH CRELERİNİN N ROLÜ VE B HÜCRE H DEPLESYONU Prof.Dr.Olcay Tiryaki Aydıntu ntuğ Ankara Üniversitesi Tıp T p Fakültesi Klinik immünoloji ve Romatoloji BD

2 ROMATOİD D ARTRİT B HÜCRELERH CRELERİNİN N ROLÜ VE B HÜCRE H DEPLESYONU B lenfositlerin RA patofizyolojisindeki rolleri hakkındaki hipotezler Romatoid artrit de B lenfositlere yönelik y tedavi yaklaşı şımları/olası fırsatlar Romatoid artrit de anti-cd20 monoklonal antikor ile B lenfosit deplesyonu Anti-CD20 Klinik çalışmalar Araştırılmas lması gereken durumlar

3 Slide by LH Calabrese, MD Cohen

4 RA da sinoviyum ektopik sekonder lenfoid organ gibi davranır. T ve B hücreler : (a) Tipik germinal merkezler oluşturabilir (%30), perivasküler T ve etraflarında B hücreler (b) FDH içermeyen ve germinal merkez reaksiyonu olmayan agregatlar halinde (c) Dağınık olarak bulunabilir.

5 Slide by LH Calabrese and M Cohen

6 RA da Süregiden T Hücre H Aktivasyonu B Hücre Bağı ğımlı Olabilir mi? Aktif RA li hastanın sinoviyal membranı SCID fareye naklediliyor Sinoviyal CD4+ T injeksiyonu, periferik kan T hücre h injeksiyonuna göre grafttan 2-33 misli fazla proinflamatuvar sitokin salınımına na yolaçıyor yor Anti-CD20 mab veriliyor 8 gün g n sonra sinoviya çıkarılıyor, immünohistoloji ile B lenfosit olmadığı ve IFNγ ve IL-1β nın suprese olduğu saptanıyor CD20+ B hücre h içermeyen i sinoviyal membran nakledildiğinde inde ayni T hücrelerinin h nakli sitokin salınımı sağlayam layamıyoryor B hücreler h muhtemelen inflamasyonun devamında doğrudan etkili Takemura et al. J Immunol 2001;167:

7 ROMATOİD D ARTRİT DE OTOANTİKORLAR 1 ANTİJENLER İmmünoglobülinlin ag ler IgG nin Fc parças ası Advanced glycation end products ANTİKORLAR Romatoid faktör Anti-AGE AGE Citrulline ag ler Değişik ik proteinler üzerindeki sitrüline peptid (Pro)filagrin (Pro)filagrin Filagrin Sitrüline vimentin Kartilaj ag ler Tip II kollajen Human cartilage gp-39 Aggrecan Anti-cyclic citrullinated peptide Antiperinükleer Faktör Anti-keratin Anti-filagrin Anti-Sa Anti-kollajen Anti-HC gp-39 Anti-agrekan

8 ROMATOİD D ARTRİT DE OTOANTİKORLAR 2 ANTİJENLER Glikolitik yol enzimleri Glukoz-6 6 fosfat izomeraz Enolaz Kreatin kinaz ANTİKORLAR Anti-GPI Anti-enolaz Anti-kreatin kinaz Diğer ag ler Heterojen nrnp in A2 proteini Kalpastatin (kalpain inhibitörü) Heavy chain binding protein (BiP( BiP) Fibronektin Aktin, miyozin Pituitary gland-spe spe.. F 1a HMG1, HMG2 Laktoferrin,, MPO, Katepsin G Kardiyolipin Anti-RA33 Anti-kalpastatin Anti-p68 Anti-fibronektin Anti-sitoskeletal antijenler Anti-pit pitüiteriter antijenler Anti-non non-histon kromozomal proteinler ANCA Anti-fosfolipid antikorlar

9 ROMATOİD D FAKTÖR RA da dolaşı şımda RF %75-80 RA sinoviyumu RF+ B lenfositten zengin RF+ B lenfositler çok değişik ik kompleks ag leri ilgili T hücrelere h sunabilir RF varlığı daha agresif seyir, daha sık s ekstraartiküler tutulum, artmış morbidite ve mortalite ile ilişkili RF+ RA ile ortak epitop içeren HLADRB1 allel ilişkisi RF- RA ya göre daha kuvvetli

10 ANTİ-CCP Anti-cyclic citrullinated peptide RA için i in %97 spesifik, %66 sensitif Erken veya andiferansiye artritte anti-ccp +li+ liği ACR tanı kriterlerinin doldurulacağı ğının n kuvvetli bir göstergesig Radyolojik eklem hasarı ve ilerlemenin de bağı ğımsız belirleyicisi Sitrüline proteinler RA sinoviyumunda var ancak bunların varlığı çoğunlukla otoantikor oluşumuna umuna yolaçmaz Sinoviyal sıvıda anti-ccp serumdan daha fazla, lokal yapımı gösterir PADI4 RA sinoviyumunda T,B,Makrofaj Makrofaj, fibroblast-like like ve endotel hücrede bolca var Fibrin depozitleri içinde i inde PADI4, sitrüline proteinler ve apopitotik hücreler birlikte bulunuyor

11 ANTİ-CCP ve RA DR4 transgenik farede sitrulinasyon bir peptidin HLA-DR1 DR1 e e bağlanma affinitesini arttırm rmış* Anti-sitruline protein antikorların n oluşmas ması bazı susceptibility genlerinin bulunmasına na bağı ğımlı olabilir (shared( epitop,, SE) Eklem hasarı,, SE alleller için in homozigot ve anti- CCP + hastalarda, SE için i in negatif ya da tek allel + olan hastalara göre g fazla** Anti-CCP ve Se HLA gen taşı şıyıcığında odds ratio 66.8 (anti-ccp 15.9, SE 2.4)*** *Hill JA et al J Immunol 2003; 171: **Van Gaalen FA et al. Arthritis Rheum 2004; 50: ** ***Berglin E et al. Arthritis Res Ther 2004;6:R

12 RA KRONİSİTES TESİ ve ŞİDDET DDETİNDE ANTİ- CCP nin OLASI ROLÜ Zendman, AJW et al., Rheumatology, 2006;45:20-25.

13 B LENFOSİT T DEPLESYONU İÇİN NEDENLER Otoab yapan plazma hücrelerinin h prekürs rsörlerinirlerini yoketmek Otoag sunan hücreleri h ortadan kaldırarak T hücreleri h uyarısız z bırakmakb Dendiritik hücreler var! Devamlı otoab üretimiyle kendini kuvvetlendiren ve inflamasyonun süregitmesine katkıda bulunan B lenfositlerin kısır k r döngd ngüsünü kırmak

14 B-LENFOSİT T HEDEFLİ TEDAVİ YAKLAŞIMLARI B-hücre yüzey y antikorlarına na karşı antikorlar Ko-stim stimülatör moleküllerin llerin blokajı Sitokinlerin inhibisyonu Toleransın n (tolerojenlerin( tolerojenlerin) ) indüklenmesi

15

16

17 İNSAN CD 20 MOLEKÜLÜ Tetraspan,, hücre h yüzey y molekülü ( mol/h /hücre) 33-37kDa, 37kDa, fosfoprotein Ekstraselüler ler lup 44 a.a, olası anti-cd20 bağlanma bölgesib B lenfositlere sınırls rlı: Pre-B matür B (Kök k hücrede h YOK) Plazma hücrelerinin h çoğu u CD20 ancak kültk ltürde IFNγ ile indüklenebilir Fonksiyonu bilinmiyor. CD20 null mice da bilinen patoloji YOK! Etrafa saçılmaz, önemli solübl formu yok Antikor bağlanmas lanması ile internalize olmaz

18 RITUXIMAB Anti-CD20 kimerik mab Fare ağıa ğır-hafif zincir variable bölge + insan IgG1/κ constant bölge Plazma yarıömr mrü 20 güng Maligniteler için in geliştirildi 1997 Low-grade NHL için i in FDA onayı Tek ajan olarak yanıt t oranı %50 (kontrol grubu yok) Hodgkin lenfoma,, KLL, high-grade grade lenfoma ve Waldenström hastalığı ığı nda umut vaad eden çalışmalar 2006 RA için i in FDA onayı Sekiz yılda y tüm t m dünyada d toplam hasta maruziyeti

19 Slide by LH Calabrese, M Cohen

20 DİĞER ANTİ-CD20 AJANLAR Radyoizotopla bileşik ik anti-cd20 Daha etkin mi? Tam hümanize monoklonal anti-cd20 (HUMAX-CD20) Daha az immünojenik olabilir mi? İnsanda sınırls rlı, preliminary çalışmalar henüz z bu sorulara cevap verecek durumda değil!

21 B HÜCRE H HEDEFLİ DİĞER POTANSİYEL TEDAVİLER B hücre h deplesyonu Anti-CD19, -CD21, anti-cd19xcd3 Anti-CD22 mab (Hümanize IgG1) EPRATUZUMAB BAFF (BlyS( BlyS) inhibisyonu Anti-BAFF( BAFF(BLyS) mab lar (belimumab) Solübl reseptörler rler (TACI-Ig Ig,, BR3-Fc Fc) Anti-CD40 ligand (Tromboz raporlanmış ış) B hücre h trafiğinin inin blokajı CXCL13 (BLC) ve reseptörü CXCR5 inhibisyonu

22 RA DA RITUXIMAB (FAZ IIa Çalışma) Edwards et al., N Engl J Med 2004, 350: HASTA VE METOD Çok merkezli, randomize, çift-kör, plasebo kontrollü 161 seropozitif aktif RA, MTX dirençli Ritux., MTX, Ritux.+ MTX, Ritux.+.+Cycloph. Rituximab 1. ve 15. günde g 1000mg I.V Cycloph.. 750mg 3. ve 17.gün MTX 10mg oral M.prednizolon preinf.. 100mg I.V, 2.,4-7.g 7.gün n 60mg, 8-14.g8 14.gün n 30mg oral Kortikosteroid 12.5mg/gün, stabil NSAID serbest 24. hafta primer analizler, 48. hafta eksploratris analizler Bazal ve 24.haftada anti-tetanus tetanus antikor ve HACA Yanıtlar ACR ve EULAR kriterlerine göre g tanımlanm mlanmış

23 RA DA RITUXIMAB (FAZ IIa Çalışma) Edwards et al., N Engl J Med 2004, 350: BULGULAR 24.haftada ACR 50 ACR20 ACR70 Ritux. %33 (p=0.059) %65 %15 Ritux.+ MTX %43 (p=0.005) %73 %23 Ritux.+ Cycl %41 (p=0.005) %76 %15 MTX %13 %38 %5 48. haftada Ritux. %15 %33 %10 Ritux.+ MTX %35 %65 %15 Ritux.+ Cycl %27 %49 %10 MTX %5 20% %0

24 RA DA RITUXIMAB (FAZ IIa Çalışma) Edwards et al., N Engl J Med 2004, 350: BULGULAR Yan etki çoğunlukla ilk ritux. infüzyonunda 24. haftada ciddi infeksiyon ritux. gruplarında 4 (%3.3), kontrolda 1(%2.5) 48.haftada 2 ciddi enfeksiyon daha var, ritux grubunda 1eksitus (bronkopn( bronkopnömoni) Periferik kan Ig düzeyleri normal sınırlar s içindeinde Ritux gruplarında HACA 5(%4.3) kişide ide +

25 RA DA RITUXIMAB (FAZ IIa Çalışma) Edwards et al., N Engl J Med 2004, 350: SONUÇ Aktif RA da bir rituximab kürü anlamlı klinik yarar sağlıyor ACR yanıtlar tları 48 haftalık k izlemde devam ediyor RA da B lenfositlerin önemi vurgulanmış oluyor

26 DANCER ÇALIŞMASI Dose-ranging Assessment: International Clinical Evaluation of Rituximab in RA FazIIb: : Uygun ritux.. + MTX rejimini bulmak, GK etkisini araştırmak rmak Aktif, yaş,, 6 aydır r var, DMARD (biyolojikler dahil) la la başar arısızlık, min.. 12 haftadır r MTX +, Primer endpoint: : RF+ hastalarda 24. haftada ACR20 Sekonder endpoint: ACR 50 ve 70 DAS değişikli ikliği EULAR YANITI

27

28 DANCER ÇALIŞMASI SONUÇLARI RİTUXİMAB + MTX ACR yanıtında, nda, DAS da anlamlı düzelme; EULAR yanıtı, hayat kalitesi, CRP ve yorgunlukta olumlu etki yapmış Her iki dozu da etkili (1000 ve 2000mg) İyi tolere ediliyor Yan etkilerin çoğu u kendini sınırls rlıyor ve ilk 24 saatte İnfeksiyon insidansı düşük, ciddi infeksiyona ait veri yok Etkinliğinde inde glukokortikoid (GK) lerin etkisi yok ama GK ler ilk ve 2.inf infüzyonda reaksiyonların n sıkls klık k ve şiddetini I.V GK e oral GK eklemenin ek faydası yok

29 REFLEX TRIAL Randomized Evaluation of Long-term Efficacy of Rituximab in RA Çokmerkezli, çiftkör, placebo kontrollü çalışma Bir/daha fazla anti-tnf TNF e ve MTX a yetersiz cevap veya entolerans göstermiş,, aktif RA li 520 hasta Rituxan 1000mg infüzyon zyon,, 1. ve 15. günler g Birlikte stabil doz MTX Perinfüzyon 100mg metilprednizolon günler g arası oral Kontrol: Plasebo + MTX Primer endpoint 24. haftada ACR20 Sekonder endpoint 24. haftada ACR50 ve 70, DAS, EULAR Cohen SB et al.acr 2005; S677

30 REFLEX TRIAL (FAZ III ÇALIŞMA) ACR20: %51 vs %18* ACR50: %27 vs %5* ACR70: %12 vs %1* *p< DAS28: vs -0.34* EULAR mod/iyi yanıt: %65 vs %22* İnflamasyon belirleyiciler azalmış En sık s k yan etki: İnfüzyon ile ilişkili Sadece %1 i i ciddi Ciddi yan etki : %7 vs %10 Ciddi infeksiyon insidansı %2 vs %1

31 RITUXIMAB ve RA FDA onaylı (1 Mart 2006) Bir veya daha fazla anti-tnf ajana yeterli yanıt t vermemiş Orta-ciddi derecede aktif RA li yetişkin hasta MTX ile birlikte 2 hafta arayla 1000mg İ.V infüzyon İnfüzyondan 30 dk önce 100mg İ.V metil prednizolon önerilmekte ABD de Rituxan (Genentech and Biogen Idec) Japonya da Rituxan (Chugai and Zenyaku Kogyo Co. Ltd) Diğer ülkeler ve Avrupa Birliği i içinde i inde MabThera (Roche) 100mg/10ml

32 RITUXIMAB ve RA YAN ETKİLER (prospektüs) s) 24 haftada en sık s k yan etki akut infüzyon reaksiyonları (öz. İlk seferde; flu-like like illness,, ateş, üşüme/titreme, bulantı, ürtiker, başağrısı, bronkospazm, anjiyoödem dem,, hipotansiyon, hipoksi), ),infeksiyon Ciddi mukokütan tanöz cilt reaksiyonları bildirilmiş Ortalama Ig düzeylerinde anlamlı değişiklik iklik yok Hematolojik malignite, demiyelinizan olay, fırsatf rsatçı infeksiyon (TBC dahil) sıkls klığında artış yok Human anti-kimerik antikor (HACA) gelişimi imi %5 (klinik yanıtta değişiklik iklik yok)

33 RITUXIMAB ve RA AÇIK ÇALIŞMALAR RF + hastalarda sonuçlar daha başar arılı RF ve anti-ccp titrelerinde düşme, CRP de düşmed Ancak otoab düzeylerindeki değişiklikler iklikler ile belirgin klinik etki arasında bağlant lantı yok? Hastaların n %50 sinde deplesyon sonunda relaps (ort 8 ay); bazan 3-4 yıl y l iyilik hali Genellikle semptomların n dönmesinden d önce B hücre h sayısı ve otoantikor düzeyi artıyor Total serum Ig düzeyi düşüyor d ancak herbirinin ortalama değeri eri normal sınırlar s içindei inde Antimikrobiyal ab düzeyleri d değişmiyor Muhtemelen B deplesyonu ile, B lerin immünreg nregülatör ve inflamatuvar rollerinin baskılanmas lanması otoab üretiminin baskılanmas lanmasından ndan daha etkili

34 RA DA ANTİ-CD20 SONRASI PERİFER FERİK KAN B LENFOSİTLER TLERİNİN N DURUMU 21 hasta 20 hastada PK CD19+ B lenfositlerin ort %97si 3 aydan fazla yokolmuş Bu sürede s çok az miktarda CD19 hücre h bulunmuş, >%80 memory veya plazma hücre h prekürs rsör tipinde Repopülasyon ort 8ay sonra (ranj( 5-11) ve başlıca naiv B hücre şeklinde, CD5+ B sıkls klığı artmış Repopülasyonla birlikte relaps olanlarda memory B hücre sıkls klığı,, daha geç relaps olanlara göre g yüksek y olmaya eğilimlie T hücre h popülasyonlar lasyonlarında nda önemli değişiklik iklik yok Leandro MJ et al ACR S338

35 TEDAVİNİN N IDAMESİ Tedavi tekrarının n güvenilirlik g ve etkinliğini ini göstermek üzere açık, a kontrolsüz, uzatma çalışması FazIIa ve DANCER çalışmalarına katılm lmış hastalar İlk tedaviden sonraki 24 haftadan sonra hekim ne zaman uygun görürse g rse (8 şiş/hassas eklem) 2X1000mg Ritux+MTX Bütün n değerlendirmeler erlendirmeler ilk çalışmanın n bazaline göre değerlendiriliyor erlendiriliyor Pavelka et al. Ann Rheum Dis 2005;64(SupplIII SupplIII):435

36 TEDAVİNİN N IDAMESİ Tedavinin tekrarı 18 ayda İlk tedaviden 48 hafta sonra: 134 hasta ilk tekrarı (2.kür) 20 hasta 2. tekrarı (3.kür) 18 ayda(medyan)( (medyan)(ranj 9-26ay) Ort.. takip süresi s 96 hafta (ranj( hafta) 5 hastada ciddi infeksiyon Tekrar tedaviden sonra en az 24 hafta geçen en 50 hastada HACA 6(%12) Pavelka et al. Ann Rheum Dis2005;64(SupplIII SupplIII):435

37

38 İDAME TEDAVİ SONUÇLARI ÖZET Tekrar kür, k ilk kür k r gibi etkin ancak tekrar kür r verilmeden önce hastalar başlang langıçtaki artrit düzeyine geri dönmd nmüş oluyorlar Tekrar tedavi sırass rasındaki periferik kan CD19+ B hücre h sayısı yanıtı tahmin edemiyor, muhtemelen doku düzeylerini d yansıtm tmıyor Pavelka et al. Ann Rheum Dis2005;64(SupplIII SupplIII):435

39 CEVAPSIZ SORULAR 1 B hücreler h tekrar geldiğinde inde REPERTUVARLARI NASIL? (B öncüleri hayat boyu Ki de CD20-hücrelerden yapılıyor yor ve yaşlan lanırken fonksiyonları azalabilecek timusa bağı ğımlı da değiller!) Dönen repertuvar tedavi öncesini yansıtacak mı? m Otoag lere tolerans tekrar sağlanm lanmış olabilir mi? B lerin tedavi öncesindeki bellekleri nasıl l etkilenecek (eski aşıların n durumu?), kaybolabilir mi? Gerigelen repertuvar yaşlılık k belirtileri gösterebilir g mi ya da çeşitliliği i sınırlanms rlanmış,, kısıtlanmk tlanmış olabilir mi? Tolerans tekrar gelişmi miş olsa bile diğer hücrelerdeki h immündisreg ndisregülasyon ya da otoimmüniteye eğilim yaratan altta yatan genetik mekanizmalar ile tekrar tedricen kaybedilir mi?

40 CEVAPSIZ SORULAR 2 Tedavi ne kadar ve hangi aralıklarla sürds rdürülecek? Aralıklar kların n süresi s nasıl l hesaplanacak? 4-99 ayda bir? Periferik kan CD20+ B hücreler h geri gelince? Serum rituximab düzeylerine göreg Klinik nüks olunca? Başka immünsupresif ve/veya biyolojik ajan birlikte veya sonra eklenecek mi?(ör r sonra CTLA4Ig ile ko- stimülasyonu bloke etmek?) Uzun süreli s tedavi ile hangi komplikasyonlar çıkabilir? Tedaviye yanıt t biçimi imi önceden belirlenebilir mi? B fenotipleri, otoab profili, genetik çalışma (Fc( FcγR, diğer)

41 YAPILMASI GEREKENLER Rituximab ın lenfoid sistemdeki etkileri: Kİ, K tonsil,, lenf bezi biyopsileri B deplesyonunun T, DH, NK, CD20-AFC ve plasma hücreleri üzerindeki etkileri Eklem hasarı ve radyolojik ilerleme üzerine etki biçimi imi B deplesyona en iyi cevap verecek hasta popülasyonunun belirlenmesi

PEPTİT VE PROTEİN YAPIDA BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNÜ İLAÇLAR

PEPTİT VE PROTEİN YAPIDA BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNÜ İLAÇLAR PEPTİT VE PROTEİN YAPIDA BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNÜ İLAÇLAR Peptit ve proteinler; büyük molekül ağırlıklarına sahip, dayanıksız, biyolojik ortamlarda kolay metabolize olan ve zor absorblanan biyoetkin maddelerdir.

Detaylı

ISSN: 1309-2596 Cilt: 3, Sayı: 2, 2013. BioExPERT. Romatoid Artrit ve Biyolojik Tedaviler: 2012 den Seçilmiş Çalışmalar

ISSN: 1309-2596 Cilt: 3, Sayı: 2, 2013. BioExPERT. Romatoid Artrit ve Biyolojik Tedaviler: 2012 den Seçilmiş Çalışmalar ISSN: 1309-2596 Cilt: 3, Sayı: 2, 2013 BioExPERT BioExPERT İçindekiler y Önsöz.... II Prof. Dr. Nurullah Akkoç Romatoid Artrit Tedavisinde TNF yi Hedef Alan Biyolojik Tedaviler y Romatoid Artrit Tedavisinde

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. SIMPONI 50 mg PEN enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır kalem

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. SIMPONI 50 mg PEN enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır kalem KISA ÜRÜN BİLGİSİ Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Sağlık mesleği mensuplarının şüpheli advers reaksiyonları TÜFAM a bildirmeleri

Detaylı

AntiTNF ajanların aksiyel spondiloartropatide etkinlikleri

AntiTNF ajanların aksiyel spondiloartropatide etkinlikleri AntiTNF ajanların aksiyel spondiloartropatide etkinlikleri Dr. Mehmet Akif Öztürk Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı Aksiyel Spondiloartropati ASteki inflamatuvar

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. HUMIRA enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır enjektör (Adalimumab 40 mg/0.8 ml)

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. HUMIRA enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır enjektör (Adalimumab 40 mg/0.8 ml) KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI HUMIRA enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır enjektör (Adalimumab 40 mg/0.8 ml) UYARI Diğer TNF antagonistlerinde olduğu gibi, HUMIRA kullanan hastalarda

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. HUMIRA Enjeksiyonluk Çözelti İçeren. (Adalimumab 40 mg/0.8 ml) Kullanıma Hazır Enjektör

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. HUMIRA Enjeksiyonluk Çözelti İçeren. (Adalimumab 40 mg/0.8 ml) Kullanıma Hazır Enjektör KISA ÜRÜN BİLGİSİ Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Sağlık mesleği mensuplarının şüpheli advers reaksiyonları TÜFAM'a bildirmeleri

Detaylı

XXXI. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı

XXXI. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı BİLDİRİ ÖZETLERİ Bildiri: Sözel: ALLOJENEİK HEMATOPOETİK HÜCRE NAKLİ SON- RASI KRONİK KARACİĞER GRAFT VERSUS HOST HASTALIĞINDA SAFRA YOLU EPİTEL HÜCRELERİN- DE INTESTİNAL TREFOİL FAKTÖR EKSPRESYONU: Ender

Detaylı

XIII. Ulusal Romatoloji Kongresi Bildiri Özetleri, 13-17 Ekim 2012, Belek, Antalya Konuflma Özetleri

XIII. Ulusal Romatoloji Kongresi Bildiri Özetleri, 13-17 Ekim 2012, Belek, Antalya Konuflma Özetleri Özetler / Abstracts RAED Dergisi 202;4(Suppl):S-S24 doi:0.2399/raed.2.s0 www.raeddergisi.org XIII. Ulusal Romatoloji Kongresi Bildiri Özetleri, 3-7 Ekim 202, Belek, Antalya Konuflma Özetleri (KÖ-0 KÖ-4)

Detaylı

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI NON-HODGKIN LENFOMALI HASTALARDA TEDAVİ ÖNCESİ VE SONRASI ( 3 AY) CD 4, CD 8, CD 20, CD 25, CD 56 ve AKUT FAZ REAKTANLARI (C-Reaktif

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. HUMIRA 40 mg/ 0.8 ml SC Enjeksiyon İçin Kullanıma Hazır Çözelti İçeren Flakon Steril

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. HUMIRA 40 mg/ 0.8 ml SC Enjeksiyon İçin Kullanıma Hazır Çözelti İçeren Flakon Steril KISA ÜRÜN BİLGİSİ Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Sağlık mesleği mensuplarının şüpheli advers reaksiyonları TÜFAM'a bildirmeleri

Detaylı

JÜVENİL İDYOPATİK ARTRİT. Özgür KASAPÇOPUR

JÜVENİL İDYOPATİK ARTRİT. Özgür KASAPÇOPUR JÜVENİL İDYOPATİK ARTRİT Özgür KASAPÇOPUR JÜVENİL İDYOPATİK ARTRİT Jüvenil idyopatik artrit (JİA) çocukluk çağında ortaya çıkan, süregen, yangısal kökenli bir hastalıklar grubudur. Hastalık daha çok bir

Detaylı

İmmün Sistemin Tanıtımı

İmmün Sistemin Tanıtımı İmmün Sistemin Tanıtımı Nurşen DÜZGÜN 97 İmmünite, yabancı ve zararlı olan her türlü maddeye (mikroorganizma, protein ve polisakkarid gibi) karşı organizmanın verdiği reaksiyonu tanımlayan bir kavramdır.

Detaylı

PREEMPTİF OLAN ve OLMAYAN RENAL TRANSPLANT ALICILARININ TRANSPLANTASYON SONRASI BEŞ YILLIK TAKİPLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

PREEMPTİF OLAN ve OLMAYAN RENAL TRANSPLANT ALICILARININ TRANSPLANTASYON SONRASI BEŞ YILLIK TAKİPLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI TC. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİMDALI NEFROLOJİ BİLİM DALI PREEMPTİF OLAN ve OLMAYAN RENAL TRANSPLANT ALICILARININ TRANSPLANTASYON SONRASI BEŞ YILLIK TAKİPLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

Bağ dokusu hastalıklarına bağlı gelişen interstisyel akciğer hastalığı: Tanı ve tedavi yaklaşımları

Bağ dokusu hastalıklarına bağlı gelişen interstisyel akciğer hastalığı: Tanı ve tedavi yaklaşımları DERLEME/REVIEW Tuberk Toraks 2012; 60(4): 393-400 Geliş Tarihi/Received: 01/03/2012 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 10/03/2012 Bağ dokusu hastalıklarına bağlı gelişen interstisyel akciğer hastalığı: Tanı

Detaylı

ADEFOVİR TEDAVİSİ İLE VİROLOJİK VE BİYOKİMYASAL YANIT ALINAN KRONİK HEPATİT B Lİ OLGULARDA RELAPS GELİŞİMİ VE RELAPSA ETKİ FAKTÖRLER

ADEFOVİR TEDAVİSİ İLE VİROLOJİK VE BİYOKİMYASAL YANIT ALINAN KRONİK HEPATİT B Lİ OLGULARDA RELAPS GELİŞİMİ VE RELAPSA ETKİ FAKTÖRLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ Uz. Dr. A.CÜNEYT MÜDERRİSOĞLU ADEFOVİR TEDAVİSİ İLE VİROLOJİK VE BİYOKİMYASAL YANIT ALINAN KRONİK HEPATİT

Detaylı

III. BÖLÜM İMMUN TROMBOSİTOPENİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ REHBERİ 2011

III. BÖLÜM İMMUN TROMBOSİTOPENİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ REHBERİ 2011 ULUSAL TEDAVİ REHBERİ 2011 İMMUN TROMBOSİTOPENİ III. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU İMMUN TROMBOSİTOPENİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ERİŞKİNDE İMMUN TROMBOSİTOPENİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU Özet A) TERMİNOLOJİ:

Detaylı

Bildiri Özetleri 189

Bildiri Özetleri 189 Bildiri Özetleri 189 Akut Lösemi Poster No: 0001 ANKARA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KEMİK İLİĞİ NAKİL ÜNİTESİNDE VERİCİ ALICI KAN GRUBU UYUŞMAZLIĞI OLAN HASTALARDA ALLOJENİK KÖK HÜCRE NAKLİ DENEYİMİ

Detaylı

Kısa Bir İncelemsi. Multipl Miyelom. Uluslararası Miyelom Kurumu. 2008/2009 Baskısı Dr. Brian G.M. Durie tarafından hazıırlanmıştır.

Kısa Bir İncelemsi. Multipl Miyelom. Uluslararası Miyelom Kurumu. 2008/2009 Baskısı Dr. Brian G.M. Durie tarafından hazıırlanmıştır. Hastalık ve Tedavi Seçeneklerinin Kısa Bir İncelemsi Uluslararası Miyelom Kurumu 12650 Riverside Drive, Suite 206 North Hollywood, CA 91607-3421 Hotline (ABD & Kanada): (800) 452 CURE (2873) Tel: (818)

Detaylı

Türkiye Psoriasis Tedavi Kılavuzu-2012

Türkiye Psoriasis Tedavi Kılavuzu-2012 1 Turkish Guideline for the Treatment of Psoriasis-2012 Sibel Alper, Melih Akyol*, Nilgün Atakan**, Emel Bülbül Başkan***, Mehmet Ali Gürer****, Erol Koç*****, Nahide Onsun******, Güzin Özarmağan*******,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Kronik Miyelojenöz Lösemi Nedir?... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

İÇİNDEKİLER. Kronik Miyelojenöz Lösemi Nedir?... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 0 İÇİNDEKİLER Kronik Miyelojenöz Lösemi Nedir?... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Bcr-abl geni nasıl oluşur?... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Sebepler ve Risk Faktörleri... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

Detaylı

www.pediatric-rheumathology.printo.it İLAÇ TEDAVİLERİ

www.pediatric-rheumathology.printo.it İLAÇ TEDAVİLERİ www.pediatric-rheumathology.printo.it İLAÇ TEDAVİLERİ NSAİİ ler Non-steroidal anti-inflamatuar ilaçlar (Kortizon olmayan iltihap giderici ilaçlar) NSAİİ ler semptomatik, iltihap giderici (anti inflammatuar),

Detaylı

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) ve geleceği

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) ve geleceği Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) ve geleceği Türkan TATLICIOĞLU Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara. ÖZET Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) ve geleceği

Detaylı

OSAS ta en önemli risk faktörü obezite

OSAS ta en önemli risk faktörü obezite www.me di cal-tri bu ne.com.tr Sağlık mensuplarına özel gazetedir. Ekzantem tedavisi Dünyada ilk kez Akut kalp yetersizliği Uludağ Üniversitesi Fakültesi nce gerçekleştirilen 4. İç Hastalıkları Kış Kongresi

Detaylı

Allerji Ve İmmunoloji

Allerji Ve İmmunoloji Allerji Ve İmmunoloji 1 Sistemik Bir Hastalık Olarak Allerji Allerji; normalde zararsız olan maddelere (allerjenlere) karşı organizmanın anormal/aşırı bağışıklık sistemi cevapları vermesidir. Atopi; normalde

Detaylı

TÜBERKÜLOZDA DOĞAL DİRENÇ VE RİSK FAKTÖRLERİ

TÜBERKÜLOZDA DOĞAL DİRENÇ VE RİSK FAKTÖRLERİ 21. Yüzyılda Tüberküloz Sempozyumu ve II. Tüberküloz Laboratuvar Tanı Yöntemleri Kursu, Samsun TÜBERKÜLOZDA DOĞAL DİRENÇ VE RİSK FAKTÖRLERİ Prof. Dr. Recep ÖZTÜRK İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İnfeksiyon

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz 2. Bilimsel Kurul 3. Bilimsel Program 4. Konuşma Özetleri 8. Poster Bildiriler 64. İndeks 91

İÇİNDEKİLER. Önsöz 2. Bilimsel Kurul 3. Bilimsel Program 4. Konuşma Özetleri 8. Poster Bildiriler 64. İndeks 91 İÇİNDEKİLER Önsöz 2 Bilimsel Kurul 3 Bilimsel Program 4 Konuşma Özetleri 8 Poster Bildiriler 64 İndeks 91 ÖNSÖZ Değerli Meslektaşlarım, III. ULUSAL LENFOMA-MYELOMA KONGRESİ NE HOŞGELDİNİZ Lenfoproliferatif

Detaylı

İnovasyon. Hastaların yaşamında fark yaratabilecek bir test: Serum HER-2/neu testi

İnovasyon. Hastaların yaşamında fark yaratabilecek bir test: Serum HER-2/neu testi İnovasyon Diagnostik Özel Sayısı www.siemens.com.tr Hastaların yaşamında fark yaratabilecek bir test: Serum HER-2/neu testi Sayfa 02 ELF TM Testi, karaciğer hasarını biyopsiden daha hızlı ve doğru tespit

Detaylı

ÇOCUKLARDA GÜNLÜK TEK DOZ ORAL DEMİR TEDAVİ SİNİN ET- KİNLİĞİ:

ÇOCUKLARDA GÜNLÜK TEK DOZ ORAL DEMİR TEDAVİ SİNİN ET- KİNLİĞİ: kapsamına alındı. Hastaların dosya ve kayıtları incelenerek, yaş, cinsiyet, klinik teşhis, yapılan tedavi, Hb, Hct, eritrosit sayısı kaydedildi. Eritrosit indeksleri (MCV, MCH, MCHC) ilgili formüller yardımı

Detaylı

BEHÇET HASTALIĞI OLAN BİREYLERDE PERİODONTAL SAĞLIK DÜZEYİ VE İLGİLİ KLİNİK PARAMETRELERİN AKUT FAZ PROTEİNLERİYLE İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

BEHÇET HASTALIĞI OLAN BİREYLERDE PERİODONTAL SAĞLIK DÜZEYİ VE İLGİLİ KLİNİK PARAMETRELERİN AKUT FAZ PROTEİNLERİYLE İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BEHÇET HASTALIĞI OLAN BİREYLERDE PERİODONTAL SAĞLIK DÜZEYİ VE İLGİLİ KLİNİK PARAMETRELERİN AKUT FAZ PROTEİNLERİYLE İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ 1 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ HODGKİN LENFOMA, NON HODGKİN LENFOMA, MULTİPLE MYELOMA, AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ, AKUT MYELOBLASTİK LÖSEMİ HASTALARININ TEDAVİLERİ SIRASINDA GÖZLENEN İLAÇ

Detaylı