AKUT ROMATĠZMAL ATEġ. Prof. Dr. M.Kemal BAYSAL Ondkuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyolojisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AKUT ROMATĠZMAL ATEġ. Prof. Dr. M.Kemal BAYSAL Ondkuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyolojisi"

Transkript

1 AKUT ROMATĠZMAL ATEġ Prof. Dr. M.Kemal BAYSAL Ondkuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyolojisi

2 AKUT ROMATĠZMAL ATEġ Tanım A GRUBU BETA HEMOLİTİK STREPTOKOK (GABHS) farenjitinden 1-3 hafta sonra ortaya çıkan kalp,eklem,cilt,beyın ve damarları tutan immünolojik reaksiyon sonucu oluşan nonsupuratif sistemik inflamatuvar hastalıktır.

3 Ülkemizde 5-30 yaş gurubunda en sık görülen edinsel kalp hastalığıdır. Epidemiler yapıyor ama endemik olduğu için gözden kaçabilir. Yılda yeni olgu ve buna yakın tekrarlar görülebilir. Ülkemizde prevalansı 0.73/1000 Kümülatif prevalansı 3.7 / 1000 Olguntürk R, Aydın GB, Tunaoğlu FS, Akalın N. Turk J Pediatr 1999; 41:

4 5-15 yaşlarda (ortalama 8) sıktır. Çevresel faktörler (kalabalık yaşam, kötü hijyen) Edinsel kalp hastalıklarının 1. nedenidir Sonbahar, ilkbahar ve kış mevsimlerinde sık Tedavi edilmeyen farenjitli hastaların %2-3 ünde ARA görülebilir. Bir defa geçiren kişide başka bir epidemide ARA tekrarlama olasılığı %50-60

5 A GRUBU ß-HEMOLITIK STREPTOKOK (AGBHS) Romatojen suşlar M tip l, 3, 5, 6,18,19,24 Nefritojen suşlar M tip I,6,12,49,55,57,60,63 Farenjit Akut Romatizmal Ateş ve APSGN e neden olabilirler Deri Enfeksiyonu yalnız APSGN e neden olurlar. ARA yapmazlar Streptokoksik Tonsillit-Farenjit

6 Kapsül Hyaluranik asit Eklem Hücre Duvarı M-Protein, M-bağlı protein Myokardiyum Karbohidrat grubu N-asetil glukozamin Rhamnose Valvuler Doku Protoplast Membran Proteni, Lipid, Glukoz Myokardiyal sarkolema Nöral subtalamik Kaudal Nukleus A grubu streptokokların - kapsül hyaluronatı ile eklem kıkırdağı - hücre duvarındaki M proteini ile myokard dokusu - hücre duvarı karbonhidratı ile valvular doku - streptokok protoplast membranı ile subtalamus ve kaudal nukleusdaki nöronlar arasındaki immonolojik çapraz reaksiyonlar hastalığın klinik bulgularını oluşturan çeşitli organ ve doku zararlarını açıklar.

7 PATOLOJİ ERKEN (EXUDATİF,İNFLAMATUAR) DÖNEM (2-3 HAFTA) Ödem,eksüdatif, dejeneratif, inflamatuar değişiklikler (artrit, perikardit) Anti-enflamatuar tedaviye iyi cevap verir. GEÇ (PROLİFERATİF) DÖNEM Proliferatif lezyon ( Aschoff nodülleri)

8 PATOLOJIK BULGULAR BIRÇOK SISTEMDE GÖRÜLEBILIR Kalpte Pankardit Eklemlerde Artrit (Artiküler ve periartiküler yapılarda inflamasyon ve ödem) Subkutanöz dokuda Ashcoff nodulleri Bazal ganglionlarda perivasküler değişiklikler ve inflamayon Sydenham Koresi Damarlarda Vaskülit

9 Jones Kriterleri (1944 Dr. T. Jones) (1993) Major Kriterler Poliartrit Kardit Subkutan nodüller Eritema marginatum Sydenham koresi Klinik Ateş Artralji Minor Kriterler Laboratuvar Akut faz reaktanları CRP Sedim PR uzaması

10 TANI İÇİN 2 Majör bulgu veya 1 Majör + 2 Minör bulgu + Streptokok enfeksiyonunu destekleyen kanıtlar: ASO titresi ve diğer antikor titrelerinde yükselme ve/veya Boğaz kültüründe A grubu ß hemolitik streptokok üremesi

11 1. Daha önce geçirilmiş ARA öyküsü olanlarda tüm kriterler aranmaz 2. İzole Sydenham koresi tanı için yeterlidir 3.Artrit varlığında artralji, kardit varlığında PR uzaması minör kriter olarak kabul edilmez 4.Erken dönemde salisilat tedavisine başlanması hastalığın bulgularını maskeleyebilir. 5.ARA geçiren hastada duyulan masum üfürüm, yanlışlıkla mitral yetersizliği olarak yorumlanabilir. 6.ASO yüksekliği, diğer bulgular olmadığında hiçbir zaman ARA olarak yorumlanmaz.

12 KLINIK BULGULAR Poliartrit En sık görülen major bulgu (%75) Büyük eklemleri tutar, gezici poliartrit şeklindedir. Diz, ayak bileği, dirsek, el bileği Ağrı, şişlik, ısı artışı ve kızarıklık mevcuttur. 1 hafta içinde iyileşir. ARA artriti, salisilatlara çok iyi cevap verir.

13 KARDİT (%50) Pankardit (endokardit, myokardit ve perikardit) Üfürüm (MY, AY üfürümleri)-endokardit Taşikardi (ateş ile orantısız, uykuda da süren)- miyokardit Frotman-perikardit Kalp yetersizliği bulguları, kardiyomegali

14 SYDENHAM KOREA (%10-15) ) Latent Dönem: 1-6 ay Yüz ve ekstremitelerin istemsiz hareketleri,konuşma ve denge bozukluğu, yazı yazmada bozulma Hipotonisite Emosyonel disabilite Semptomlar 2 haftada geriler Genellikle diğer major bulgular yoktur Laboratuvar bulguları genelde normal

15 Erytema Marginatum: Çok nadiren (%1) görülür. ARA nın vaskülit belirtisidir. Gövdede, kolların iç yüzlerinde ağrısız kaşıntısız, pembe-kırmızı renkli, ortası soluk, basmakla solmayan deri lezyonlarıdır. Yüzde görülmez

16 Erythema Marginatum

17 Subkutan Nodüller: %1 vakada görülür cm arasında değişen büyüklükte görülür. Kemik çıkıntılarının ekstansör yüzlerinde özellikle kafa arkasında ve vertebra çıkıntılarının üstünde tendon kılıflarına yapışık, ağrısız hareketli nodüllerdir. Aschoff body topluluklarından oluşur.

18 Subkutan Nodül

19 MINÖR BULGULAR Klinik Minör bulgular: Ateş Artralji Laboratuvar minör bulgular Akut faz reaktanları (sedimantasyon ve CRP) yüksekliği PR uzaması Streptokok enfeksiyon gecirildiğinin kanıtı ASO titresi >333 (2-3 haftada pik yapar, 6ay-1 yıl yüksek kalabilir. Boğaz kültürü- AGBH streptokok

20 STREPTOKOK TANI TESTLERİ Boğaz kültürü Streptokok antikor testleri Hücre dışı ürünlere (strep enzimlerine)karşı oluşanlar Anti-streptolizin O (ASO) Anti-streptokinaz Anti-hiyaluronidaz Anti- deoksiribonükleaz B Anti-nikotinamidadenindinükleotidaz Hücre içi ürünlere karşı oluşanlar Tipe özgü antikor Anti-A karbohidrat

21 RADYOLOJIK BULGULAR Hafif karditte rontgen normal olabilir. Ciddi kalp tutulumunda kardiyomegali görülür.

22 EKG BULGULARI Sinüs taģikardisi PR uzaması* Non-spesifik ST-T değiģiklikleri Disritmiler * PR uzaması, yapısal değil, fonksiyonel bir bulgudur. Atropin ile düzelir. Kardit olanda minör kriter olarak alınmaz

23 EKOKARDIYOGRAFI Kapakların yapı ve fonksiyonları Perikard efüzyonu Sol ventrikül sistolik fonksiyonları

24 OLGU 10 yaşında kız çocuğu Öykü:Üç günlük ateş,karın ağrısı.boğaz ağrısı Fizik inceleme:subfebril ateş,taşikardi,boğaz hiperemik, karın hassas belirgin defans ve rebaund yok Laboratuvar bulguları :Tamamen normal Klinik gidiş :Yatırıldı.Yatışının 4. günü apendektomi yapıldı.yakın takibe alındı

25 Ameliyatın 9. gününde ateş ve eklem ağrılarının olması üzerine yapılan fizik incelemesinde: Heriki ayak bileğinde şişlik,kızarıklık,ağrı,apekste koltuk altına yayılan III/VI pansistolik üfürüm Laboratuvar bulguları :Hb:9.7 g/dl,bk:12600/mm ESR:117mm/st ASO:1660 Todd Ü CRP:183mg/l

26 AYIRICI TANI ARTRĠT Juvenil romatoid artrit Diğer kollajen doku hastalıkarı (SLE,PAN) FMF Hematolojik hastalıklar (orak hücreli anemi, lösemiler) PSRA (poststreptokoksik reaktif artrit)

27 OLGU 10 yaşında kız Öykü: İki haftadan beri hafif ateş,halsizlik ve sol ayak bileğinde şişlik,hareketler ağrılı,el parmaklarında şişlik. Sık ÜSYE Fizik inceleme:subfebril ateş,sol ayak bileğinde ve interfalangial eklemlerde şişlik, Mesokardiyak odakta I-II/VI sistolik ejeksiyon üfürümü Laboratuvar bulguları: Hb12.9 g/dl,bk:32300/mm ASO:300 TÜ, ESR:115mm/st CRP:75mg/l,RF ve ANA (-) EKG,TELE,EKO bulguları normal

28 JUVENĠL ĠDĠOPATĠK ARTRĠT(JĠA) ĠLE AYIRICI TANI JİA Daha çok küçük eklemleri tutar Gezici değildir Süregendir Aspirine cevap ARA artritinden daha azdır Sekel bırakır ASO yüksekliği daha az görülür

29 OLGU 8 yaşında erkek Öykü:Bir haftadan beri hafif ateş,halsizlik ve el parmaklarında şişlik,sık ÜSYE, Kızkardeşi Romatizmal kapak hastası Fizik inceleme:subfebril ateş,proksimal falankslarda simetrik şişlik Laboratuvar bulguları:hb:9.7g/dl,bk:32300 ASO:600 Todd Ü RF ve ANA (-) Boğaz kültüründe GABHS üredi. EKG,TELE,EKO bulguları normal

30 Hasta iki hafta sonra kontrole geldiğinde klinik olarak düzeldiği hafif eklem ağrısı dışında yakınması yoktu. Fizik incelemesinde apekste koltuk altına doğru yayılan III/VI pansistolik üfürüm tesbit edildi. Ekokardiyografik çalışmada Mitral yetmezliği bulundu

31 Poststreptokoksik reaktif artrit (PSRA) Latent dönem kısa ( ortalama 10 gün ) Jones kriterlerini tam bir arada göstermezler. artrit-artralji (nonmigratuar), daha çok küçük eklemler tutulur. Aspirin ve diğer NSAI ilaçlara yetersiz cevap Kardit % 5 oranında olabilir.

32 KARDĠT Viral miyokarditler Viral perikarditler ve perikardite neden olan hastalıklar Kawasaki hastalığı Mitral kapak prolapsusu Masum üfürüm Lyme karditi Enfektif endokardit

33 OLGU 13 yaşında erkek Öykü:Bir aydan beri ateş,halsizlik ve yaygın eklem ağrısı Fizik inceleme:subfebril ateş,aort odağında duyulan III/VI sistolik ejeksiyon üfürümü ve derinden güçlü erken diyastolik üfürüm Laboratuvar bulguları: Hb:9.9 g/dl,bk:12300/mm ESR:55mm/st,ASO:333TÜ RF ve ANA (-) Ekokardiyografi: biküsbit aortik kapak Aort darlığı ve aort yetmezliği tesbit edildi. Klinik gidiş:yatırılarak takibe alındı.

34 Hastanın 48 saat sonra kan kültüründe Gram (+) koklar üredi. Hasta SBE kabul edilerek tedaviye başlandı.

35 SYDENHAM KORE Dejeneratif beyin hastalıkları Wilson hastalığı Konjenital koreoatetoz Serebral palsi Tik Beyin tümörleri Psikoz Hiperaktivite

36 PANDAS (Pediatric Autoimmun Neuropsichiatric Disorders Associated with Streptococcal Infections) Sydenham kore ile ilişkili ARA da EEG değişiklikleri (A.Ertuğrul) Tanı kriterleri: Tikler Prepubertal başlangıç GABS ile ilişki Epizodik gidiş Nörolojik anomali

37 ARA TEDAVĠSĠ KORUMA (PROFLAKSĠ) Primer proflaksi :Hastalığın oluşmasını önlemek Streptokok farenjitinin tedavisi Sekonder proflaksi :Tekrarlamasını önlemek ARA rekürrensini önlemek ARA nın KLĠNĠK TABLOLARININ TEDAVĠSĠ Antiinflamatuvar ajanlar(aspirin,steroid) Kalp yetersizliği tedavisi Kore tedavisi İstirahat

38 Streptokok enfeksiyonu tedavisi Benzatin penisilin G Ü (<27 kg) Ü (>27 kg) tek doz intramusküler veya Oral penisilin V 10 gün süre ile günde 3 kez 250 mg olarak uygulanmalıdır. Eritromisin Hastada penisilin allerjisi varsa oral 40 mg/kg/gün iki ile dört dozda (maksimum 1.0 gr/gün) on gün süreyle uygulanır

39 ARTRIT TEDAVISI Salisilat mg/kg/gün (maksimum 4 gr/gün) olmak üzere dört eşit doza bölünerek başlanır Tedaviye yanıtsız olgularda (klinik ve/veya laboratuar) doz 100 mg/kg/gün olarak artırılır Tedavi süresi içerisinde kan salisilat düzeyi mg/dl olmalıdır Yüksek doz salisilat tedavisi ile artrit bulguları saat içerisinde düzelmiyorsa tanı gözden geçirilmelidir. Salisilat 2 hafta süre ile verildikten sonra 2-3 haftada azaltılarak kesilir

40 KARDIT ANTIINFLAMATUAR TEDAVI Prednizolon 2mg/kg/gün 4 dozda po 2-4 hf 2. hf da azaltmaya başla 2-3 günde bir 5 mg veya haftada 25 mg azalt Salisilat mg/kg/g başla Predn. kesildikten sonra salisilat 3-4 hf Bazen 2-3 ay steroid

41 REBOUND Antiinflamatuar tedavi kesildikten 2-3 hf Sadece laboratuar ya da Laboratuar+klinik Steroid sonrasında daha sık Kardiyak semptomlar şiddetli ise tedaviye baştan başla

42 SYDENHAM KORE NIN TEDAVISI Hafif olgularda yatak istirahati ve emosyonel stresin azaltılması yeterlidir. Daha ciddi olgularda antikonvülsan ilaçlar kullanılabilir. Fenobarbital 6-8 saatte bir 5 mg/kg/gün Haloperidol 0,5 mg gibi düşük dozdan başlanarak her 8 saatte bir arttırılarak 2 mg a kadar çıkılabilir. Valproat mg/kg/gün İzole Sydenham kore li olgularda akut faz reaktanları negatif ise (genellikle negatiftir)antienflamatuar ilaçlar kullanılmaz.

43 YATAK İSTIRAHATI Mutlaka uygulanmalı (karditte debi ) Kalp yetersizliği varsa Diüretik ACE inhibitörü Digoksin Ağır kardit: Aİ ted kesildikten sonra en az 4 hf ( rebound a dikkat)

44 YATAK ISTIRAHATI Artrit Hafif Kardit Ağır Kardit Yatak istirahati 2 hafta 3-4 hafta 6 hafta Evde istirahat 2 hafta 3-4 hafta 6 hafta Aktivite 2 ay beden raporu 1 yıl beden raporu Lisede beden raporu

45 SEKONDER KORUMA (STREP. ENFEKSIYONLARıNDAN KORUMA YOLU ILE ARA REKÜRRENSLERININ ÖNLENMESI) Benzatin penisilin G u İM 3hf.da Penisilin V 2 x 250 mg oral devamlı Eritromisin 2 x 250 mg oral devamlı

46 SEKONDER PROFLAKSİ SÜRELERİ KARDİT GEÇİRMİŞ (kalıcı kapak sekeli varsa)ömür boyu veya en az 40 yaş KARDİT GEÇİRMİŞ (kalıcı kapak sekeli yok) Son ataktan 10 yıl sonra veya 21y ARTRİT'de KORE'de SUBKUTAN NODÜL de ERİTEMA MARGİNATUM da 21 yaş 21 yaş,kalp hastalığı varsa ömür boyu 21 yaş 21 yaş

47 PROGNOZ Karditte aktif hastalığın süresi genelde 3 aydan azdır. <%5 hastada 6 aydan uzun sürebilir. Proflaktik tedavi almıyorsa, ARA yeni bir strep.enf geçirildiğinde yineleyebilir Büyük yaşlarda ve başlangıçta karditi bulunamayanlarda prognoz iyidir Küçük yaşlarda ve ciddi karditi bulunanlarda prognoz kötüdür

48 Kardit dışındaki bulgular sekelsiz iyileşir Ölüm nadirdir. Düzenli profilaksi ile karditli olguların %70-80 inde rekürrens görülmez. Rekürren kardit ( romatizmal kapak hastalığı )

49 KARDIT PROGNOZU İlk atak yaşı İlk atak şiddeti Aort tutulumu Çift kapak tutulumu Rekürrenslerin sıklığı Perikard efüzyonu Hafif MY iyileşme oranı %70 (gn.le ilk 2 yıl)

50 AKUT ROMATĠZMAL ATEġĠN FARKLI KLĠNĠK GÖRÜNÜMLERĠ Sessiz kardit Artrit bulguları Monoartrit PSRA Poliartralji PANDAS (Pediatric Autoimmune Neuropichiatric Disorders Associated with Streptococcal Infections)

51 SESSIZ KARDIT Görülme sıklığı:%7-47(%22) Tanı kriterleri: 1.Renkli Dopplerle saptanan yetmezlik jetinin kapak seviyesini 1 cm den fazla geçmesi 2.Mitral için holosistolik, aort için holodiyastolik ve peak velositenin 2.5 m/sn den yüksek olması 3.Mozaik posterolateral jetin en az iki planda görülmesi

52 OLGU 10 yaşında kız Öykü: Bir haftadan beri hafif ateş,halsizlik ve el parmaklarında ve sol ayak bileğinde şişlik ve ağrı,sık ÜSYE,Kızkardeşi Romatizmal kapak hastası Fizik inceleme:subfebril ateş,proksimal falankslarda simetrik şişlik,sol ayak bileğinde şişlik,kızarıklık,ağrı Laboratuvar bulguları: Hb:9.9 g/dl,bk:12300/mm ASO:1600 TÜ, ESR:65mm/st CRP:75mg/l,RF ve ANA (-) EKG,TELE, bulguları normal Ekokardiyografide mitral yetmezliği tesbit edildi.

53 ROMATİZMAL KALP HASTALARINDA İZLEM VE CERRAHİ Efor kapasitesinin azalması Tedaviye cevap vermeyen kalp yetersizliği Atrial fibrilasyon ve aritmiler Kapak alanının 2 cm 2 /m 2 den az olması ve/veya ağır kapak yetersizliklerinde cerrahi tedavi endikasyonu vardır: 1. Komissurotomi: Açık ya da kapalı mitral komissurotomi 2. Kapak replasmanı (AVR, MVR) Cerrahi tedaviden sonra ömür boyu antikoagulasyon gerekir. Romatizmal reaktivasyon olasılığı yine vardır ve sekonder proflaksiye devam edilmelidir. Endokardit proflaksisi verilmelidir.

54 GABHS TAġIYICILIĞINDA TEDAVĠ 1.ARA veya AGN salgınlarında 2. GABHS farinjit salgınlarının görüldüğü kişilerle yakın temas olan iç içe yaşayan kapalı toplumlarda 3.ARA için aile hikayesi pozitif olanlar 4.Uygun antibiyotik tedavisine rağmen aile içinde gösterilen çok sayıda GABHS farinjiti 5.GABHS enfeksiyonunun aile içinde anksiyete yaratması 6.GABHS taşıyıcılığı nedeni ile tonsillektomi düşünüldüğünde 7.Ev içi temasla GABHS a bağlı toksik şok sendromu veya nekrotizan fasiit olduğunda 8.Klindamisin 10 gün 20mg/kg 3 dozda

55 İNFEKTIF ENDOKARDIT PROFILAKSISI Kapak hasarı devam ettikçe uygulanmalı Geçici bakteriyemiye yolaçacak girişimlerden önce ve sonra yüksek doz uygun antibiyotik tedavisi Diş çekiminden bir sat önce Amoksisilin ARA sekonder profilaksisi infektif endokarditten KORUMAZ!!!

56

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ PATOGENEZ : Streptokok virulansı, duyarlı kişi ve doku hasarı Streptokok virulansı: Duyarlı kişi: Doku hasarı:

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ  PATOGENEZ : Streptokok virulansı, duyarlı kişi ve doku hasarı Streptokok virulansı: Duyarlı kişi: Doku hasarı: 1 AKUT ROMATİZMAL ATEŞ Akut romatizmal ateş (ARA), A grubu beta hemolitik streptokoklarla oluşan üst solunum yolu infeksiyonundan sonra ortaya çıkan inflamatuvar bir hastalıktır. A grubu beta hemolitik

Detaylı

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN KLİNİK, EPİDEMİYOLOJİK VE LABORATUVAR YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN KLİNİK, EPİDEMİYOLOJİK VE LABORATUVAR YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Şef: Uzm. Dr. Feyza Yıldız AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN

Detaylı

Akut Romatizmal Ateş. I. Etyoloji ve Patogenez. Nurşen DÜZGÜN

Akut Romatizmal Ateş. I. Etyoloji ve Patogenez. Nurşen DÜZGÜN 314 Akut Romatizmal Ateş Nurşen DÜZGÜN Akut Romatizmal Ateş (ARA), A grubu beta hemolitik streptokokların neden olduğu akut faringeal infeksiyona gecikmiş bir tepki sonucu gelişen; kalp, eklemler,santral

Detaylı

T. C PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABĠLĠM DALI

T. C PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABĠLĠM DALI T. C PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABĠLĠM DALI AKUT ROMATĠZMAL ATEġ KLĠNĠĞĠNĠN MEFV GENĠ 2. VE 10. EKZON MUTASYONLARI ĠLE ĠLĠġKĠSĠ UZMANLIK TEZĠ DR. METĠN TAN DANIġMAN

Detaylı

Akut Romatizmal Ateş Tedavisi,Türkiye deki Durum. Dr.Selmin Karademir ANKARA SAMİ ULUS KADINDOĞUM ÇOCUK SAĞLIĞI HASTALIKLARI EAH PUADER 2013,ANTALYA

Akut Romatizmal Ateş Tedavisi,Türkiye deki Durum. Dr.Selmin Karademir ANKARA SAMİ ULUS KADINDOĞUM ÇOCUK SAĞLIĞI HASTALIKLARI EAH PUADER 2013,ANTALYA Akut Romatizmal Ateş Tedavisi,Türkiye deki Durum Dr.Selmin Karademir ANKARA SAMİ ULUS KADINDOĞUM ÇOCUK SAĞLIĞI HASTALIKLARI EAH PUADER 2013,ANTALYA ARA tedavisi başlanmadan önce tanının doğru konulması

Detaylı

KARDİYOVASKÜLER SİSTEM HASTALARINDA DENTAL YAKLAŞIM

KARDİYOVASKÜLER SİSTEM HASTALARINDA DENTAL YAKLAŞIM T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Oral Diagnoz Ve Radyoloji Anabilim Dalı KARDİYOVASKÜLER SİSTEM HASTALARINDA DENTAL YAKLAŞIM BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Yasemin KIRCI Danışman Öğretim Üyesi:

Detaylı

Poststreptokokal Reaktif Artrit Akut Romatizmal Ateşin Bir Varyantı mı Yoksa Farklı Bir Antite mi?

Poststreptokokal Reaktif Artrit Akut Romatizmal Ateşin Bir Varyantı mı Yoksa Farklı Bir Antite mi? ARŞİV 2003; 12: 1 Poststreptokokal Reaktif Artrit Akut Romatizmal Ateşin Bir Varyantı mı Yoksa Farklı Bir Antite mi? Arş.Gör.Dr. Fatih ERBEY* Yrd.DoÇ.Dr. Osman KÜÇÜKOSMANOĞLU** Prof.Dr. Nazan OZBARLAS**

Detaylı

HENOCH-SCHÖNLEİN PURPURALI ÇOCUKLARDA GASTROİNTESTİNAL SİSTEM TUTULUMUNUN KLİNİK, LABORATUVAR VE DOPPLER ULTRASONOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

HENOCH-SCHÖNLEİN PURPURALI ÇOCUKLARDA GASTROİNTESTİNAL SİSTEM TUTULUMUNUN KLİNİK, LABORATUVAR VE DOPPLER ULTRASONOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİK ŞEFİ Uzm. Dr. MÜFERET ERGÜVEN HENOCHSCHÖNLEİN PURPURALI ÇOCUKLARDA GASTROİNTESTİNAL SİSTEM TUTULUMUNUN

Detaylı

ROMATOİD ARTRİTLİ HASTALARDA AORTİK SERTLEŞME

ROMATOİD ARTRİTLİ HASTALARDA AORTİK SERTLEŞME T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 3. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ Klinik Şefi: Dr. Refik Demirtunç ROMATOİD ARTRİTLİ HASTALARDA AORTİK SERTLEŞME Dr. Semiha Ayaydın Kaplan

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi venöz ve arterial pulsasyonlar için doğrudur? A) Arterial pulsasyonlar solunumdan ve pozisyondan etkilenmez. B) Arterial pulsasyonlar

Detaylı

Birçok Romatizmal Hastalık Böbrekleri Etkileyebilir.

Birçok Romatizmal Hastalık Böbrekleri Etkileyebilir. Romatizmal Hastalıklar Hakkında Daha Fazla Bilgi İçin www.romatizmaveyasam.org YIL: 4 SAYI: 9 MAYIS / HAZİRAN / TEMMUZ / AĞUSTOS 2014 Prof. Dr. Hayriye Sayarlıoğlu: Birçok Romatizmal Hastalık Böbrekleri

Detaylı

KLİNİK ÖZELLİKLER TANI VE AYRICI TANI. Dr. Ergin AYAŞLIOĞLU Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi

KLİNİK ÖZELLİKLER TANI VE AYRICI TANI. Dr. Ergin AYAŞLIOĞLU Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi LYME HASTALIĞI KLİNİK ÖZELLİKLER TANI VE AYRICI TANI Dr. Ergin AYAŞLIOĞLU Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. Lyme Hastalığı 1972-1977 yılları arasında

Detaylı

DERİ VE YUMUŞAK DOKU ENFEKSİYONLAR

DERİ VE YUMUŞAK DOKU ENFEKSİYONLAR DERİ VE YUMUŞAK DOKU ENFEKSİYONLAR Deri insan vücudunun en büyük organıdır. İç organlar ile dış çevre arasında bir bariyer işlevi görür. Dış ortamda bulunan birçok mikroorganizma ve toksinle sürekli ilişki

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ANKİLOZAN SPONDİLİT VE BEHÇET HASTALIĞINDA GÖZÜN ÖN VE ARKA SEGMENT YAPILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ DR. SEYFULLAH ÖZDEMİR

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK BİLİMLER 2012-01 - TUSEM KTBT KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi aort yetmezliği ile ilgili olarak yanlıştır? A) ARA en sık nedenidir B) Erken diyastolik üfürüm

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi aort yetmezliği ile ilgili olarak yanlıştır? A) ARA en sık nedenidir B) Erken diyastolik üfürüm duyulur C) En sık rastlanan semptomu

Detaylı

Poster Bildiriler Poster Presentations

Poster Bildiriler Poster Presentations 21 P-001 Tipi: Poster Kategori: Kardiyoloji SUPRAVENTRİKÜLER TAŞİKARDİLİ YENİDOĞAN BİR OLGU Şenol Bozdağ, Şirin Güven, Nesrin Kılıçaslan, Taner Yavuz*, Hasan Tekkuş, Mustafa Özgür Toklucu Ümraniye Eğitim

Detaylı

NİSAN 2014 DÖNEMİ 2. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI

NİSAN 2014 DÖNEMİ 2. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI NİSAN 2014 DÖNEMİ 2. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI Bu metinde sırasıyla Dahili Bilimler, Pediatri, Cerrahi Bilimler, Kadın Doğum soruları ve açıklamaları bulunmaktadır. 121.

Detaylı

EYLÜL 2013 DÖNEMİ 3. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI

EYLÜL 2013 DÖNEMİ 3. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI EYLÜL 2013 DÖNEMİ 3. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI Bu metinde sırasıyla Dahili Bilimler, Pediatri, Cerrahi Bilimler, Kadın Doğum soruları ve açıklamaları bulunmaktadır. 121.20

Detaylı

Ankilozan Spondilit ve Diğer Seronegatif Spondilartropatiler

Ankilozan Spondilit ve Diğer Seronegatif Spondilartropatiler Spondilartropatiler Ankilozan Spondilit ve Diğer Seronegatif Spondilartropatiler Doç.Dr. Ümit Dündar Kocatepe Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD Spondilartropatiler (SpA) ortak genetik, epidemiolojik,

Detaylı

1 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ ROMATİZMAL HASTALIKLARIN TEDAVİSİNDE SIKLIKLA KULLANILAN BİTKİLER VE BİTKİSEL ÜRÜNLER Hazırlayan Dilvin Şerife Güneş Danışman Prof. Dr. Müberra KOŞAR Farmakognozi

Detaylı

BEHÇET HASTALIĞINDA KLİNİK VE DEMOGRAFİK BULGULAR

BEHÇET HASTALIĞINDA KLİNİK VE DEMOGRAFİK BULGULAR T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI KLİNİĞİ BEHÇET HASTALIĞINDA KLİNİK VE DEMOGRAFİK BULGULAR Dr. Yalçın BAŞ UZMANLIK TEZİ Tez Danışmanı Doç. Dr. Emine

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi elektrokardiografide hipokalemide görülür? A) T dalga belirginleşmesi B) U dalgası C) P dalgasında düzleşme D) Sine dalga paterni

Detaylı

ANTİBİYOTİK PROFLAKSİSİNDE TEMEL PRENSİPLER, CERRAHİ VE MEDİKAL PROFLAKSİ

ANTİBİYOTİK PROFLAKSİSİNDE TEMEL PRENSİPLER, CERRAHİ VE MEDİKAL PROFLAKSİ ANTİBİYOTİK PROFLAKSİSİNDE TEMEL PRENSİPLER, CERRAHİ VE MEDİKAL PROFLAKSİ Prof. Dr. İftihar Köksal, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim

Detaylı

EYLÜL 2008 TUS SINAVI KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ

EYLÜL 2008 TUS SINAVI KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ EYLÜL 2008 TUS SINAVI KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 1. Mitral stenoz ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Hastalığın en önemli hemodinamik belirteci artmış sol atrioventriküler basınç gradientidir.

Detaylı

OTOENFLAMATUAR HASTALIKLAR VE AİLESEL AKDENİZ ATEŞİ. Özgür Kasapçopur

OTOENFLAMATUAR HASTALIKLAR VE AİLESEL AKDENİZ ATEŞİ. Özgür Kasapçopur OTOENFLAMATUAR HASTALIKLAR VE AİLESEL AKDENİZ ATEŞİ Özgür Kasapçopur 9 yaşında erkek çocuğu 3 yaşından bu yana belirgin olan, düzensiz aralıklarla yineleyen, 1-2 gün süreli ateş ve ateşe eşlik eden karın

Detaylı

SPONDİLOARTROPATİLER

SPONDİLOARTROPATİLER SPONDİLOARTROPATİLER 252 Spondiloartropatiler Spondiloartropatilerin Genel Özellikleri Gülay KINIKLI Spondiloartropatiler (SpA), romatoid faktör ve anti-nükleer antikorların negatif olup, birçok eklem

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK BİLİMLER 2014-04 03 - TUSEM KTBT KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Yirmi dört yaşında, yeni başlamış kalp yetmezliği tanısı ile takip edilen bir erkek hastaya sağ kalp kateterizasyonu

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. HUMIRA 40 mg/ 0.8 ml SC Enjeksiyon İçin Kullanıma Hazır Çözelti İçeren Flakon Steril

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. HUMIRA 40 mg/ 0.8 ml SC Enjeksiyon İçin Kullanıma Hazır Çözelti İçeren Flakon Steril KISA ÜRÜN BİLGİSİ Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Sağlık mesleği mensuplarının şüpheli advers reaksiyonları TÜFAM'a bildirmeleri

Detaylı