Sistemik Hastalıklarda Hematolojik Bulgular. Prof.Dr.Bülent Antmen TPHD, Pediatrik Hematolojide Yenilikler Sempozyumu, 1-3 Haziran 2012, Gaziantep

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sistemik Hastalıklarda Hematolojik Bulgular. Prof.Dr.Bülent Antmen TPHD, Pediatrik Hematolojide Yenilikler Sempozyumu, 1-3 Haziran 2012, Gaziantep"

Transkript

1 Sistemik Hastalıklarda Hematolojik Bulgular Prof.Dr.Bülent Antmen TPHD, Pediatrik Hematolojide Yenilikler Sempozyumu, 1-3 Haziran 2012, Gaziantep

2 10 yaşında erkek hasta, solukluk ve beş-altı yıldır düzensiz olan göğüs ağrıları nedeniyle başvurdu!!!!!????? Hb: 9,8 g/dl MCV: 79 fl BK: 3300 mm 3 Trombosit: mm 3 Dalak: 2 cm, Karaciğer NP CRP: Hafif yüksek ESR: Normal

3 Dalak Kan Kan Hematopoetik Sistem Böbrekler Kemik İliği İliği Karaciğer

4 HEMATOLOJİK BULGULARIN ORTAYA ÇIKIŞI VE YORUMLANMASI SİSTEMİK HASTALIK (BİLİNMEYEN) SİSTEMİK HASTALIK (BİLİNEN) HEMATOLOJİK BULGULAR (BİLİNİYOR-SAPTANIYOR)

5 DOĞRU DEĞERLEND ERLENDİRME RME YAPILMAZ VE DOĞRU MESAJ VERİLMEZ İSE!

6 HEMATOLOJİK K BULGULAR Klinik işaretler Hemogram Periferik yaymanın değerlendirilmesi Kemik iliğinin değerlendirilmesi Koagülasyon testleri İmmuno-hematolojik testler

7 LENFOSİTOZ VE LENFOPENİ NEDENLERİ

8 LENFOSİTOZ NEDENLERİ

9 BAZOFİLİ NEDENLERİ

10

11 SİSTEMİK K HASTALIKLAR Akut ve kronik hastalıklar, Neoplastik hastalıklar, Konnektif doku hastalıkları Depo hastalıkları VE DİĞERLERİ hematolojik değişikliklerle seyretmektedir.

12 PATOFİZYOLOJ ZYOLOJİ Kemik iliği disfonksiyonu -Anemi veya polisitemi -Trombositopeni veya trombositoz -Lökopeni veya lökositoz Hemoliz İmmünsitopeni Hemostaz değişiklikleri -Koagülasyon faktörlerine karşı inhibitör oluşumu -Trombosit disfonksiyonu Lökosit fonksiyonlarında değişiklikler

13 KARDİAK AK HASTALIKLAR Hemoliz ve anemi Prostetik kapaklılarda PDA nın ve VSD tamirinde Koagülasyon anormallikleri Trombosit anormallikleri Siyanotik konjenital kalp hastalıkları Diğer; kronik hastalık anemisi (%40), lökositoz (%30), lökopeni, Subakut bakterial endokardit

14

15 GİS S HASTALIKLARI: ÜST GİSG Özefagus; GÖR: Mide; Plummer-Vinson send: Kronik atrofik gastrit Zollinger-Ellison send Carcinoid send Barsaklar; Çölyak hast. Regional enterit Terminal ileit Fe eksikliği Fe eksikliği Vit-B12 eksikliği Fe eksikliği Folat eksikliği Düşük faktör XIII düzeyi

16 GİS S HASTALIKLARI: ALT GİSG Ülseratif kolit Peutz-Jeghers send Pankreatik hastalıklar Akut hemorajik Shwachman send Kistik fibrozis Pearson send (ekzokrin pankreas yetmezliği) Fe eksikliği İmmun hemolitik anemi Lökositoz Fibrinogen yüksekliği AT III düşük Akut anemi, DIK Nötropeni Anemi, Vit-K eksikliği Vit-E eksikliği İmmun hemolitik anemi Ağır sideroblastik anemi

17

18 Howell-Jolly Cisimciği

19 Cabot Halkası

20 KARACİĞ İĞER HASTALIKLARINDA ANEMİ PATOFİZYOLOJ ZYOLOJİSİ Eritrositlerin yaşam süresi kısalmıştır Portal hipertansiyon sonucunda gelişen hipersplenizm ve sonrasında splenik sekestrasyon Portal hipertansiyonda özefagial varis kanamalarına bağlı olarak demir eksikliği anemisi Akut viral hepatitler sonucu gelişen aplastik anemi Malnütrisyon sonucu oluşan folat yetmezliğine bağlı sekonder megaloblastik anemi

21 KARACİĞ İĞER HASTALIKLARI: ERİTROSİTLER Makrositik anemi Target hücreleri, akantositler ve spur cells Stomatositoz; alkolik KC Hemolitik anemi; Wilson hastalığı Azalmış eritrosit yaşam süresi KOAGÜLASYON ANORMALLİKLERİ Genellikle lab değerlerinde (fulminant hepatit ve akut KC yetmezlikleri dışında) K-vit bağımlı faktörlerde düşüklük En çok Faktör VII En son Faktör IX Faktör VIII aktivitesinde artış! Plazminogen aktivitesi düşük AT III düşük, obstrüktif KC hast da yüksek α2 makroglobulin artmış DIK

22

23 Akantositler

24 RENAL HASTALIKLAR Eritrosit, lökosit, trombositler ve koagülasyonu etkilenebilir; En sık görülen hematolojik bozukluk anemidir: Aneminin özellikleri; Hb 4-5 gr/dl kadar düşük olabilir. Normokrom normositer Düşük retikülosit sayımı Kemik iliği aspiratında eritroid prekürsörlerde azalma

25 PATOFİZYOLOJİ Eritropoetin eksikliği en önemli faktör; (Eritropoetinin %90 ı böbrekte yapılır) Ağır renal hastalıklarda oluşan üremi nedeniyle eritrosit yaşam süresinin kısalması HÜS da mikroanjiopatik hemolize sekonder olarak anemi gelişir Üreminin kendisi eritropoezi inhibe eder ve azalmış eritropoetin seviyeleriyle birlikte hipoplastik kemik iliğine neden olur Hemodializ, hemoraji ve üremi artan kan kaybı ile demir eksikliğine neden olur Dializ, folik asit eksikliğine yol açabilir.

26 PATOFİZYOLOJİ Üremide özellikle faktör V, VII, IX, X gibi pıhtılaşma faktörlerinin düzeyi etkilenir Böbrek hastalıklarında trombosit yaşam süresi azalmış ve/veya trombosit fonksiyonları da bozulabilir Dializ hastalarında folik asit eksikliği gelişir ve granülositopeniye neden olacak şekilde geçici granülosit sekestrasyonu görülebilir

27 RENAL HASTALIKLAR ANEMİ Normokrom normositer Burr cell ; hemolitik üremik send Mikroangiopatik hemolitik anemi; malign hipertansiyon, renal kortikal nekroz, PAN, hemolitik-üremik send, SLE, TTP Polistemi; Hidronefroz, pyelonefrit, kronik glomerulonefrit, glomeruloskleroz, nefrotik send, renal transplantasyon LÖKOSİTLER Granulositopeni; hemodiyaliz hastalarında Nötropeni; renal yetmezliği olanlarda folat eksikliği sonucu

28 RENAL HASTALIKLAR KOAGÜLASYON ANORMALLİKLERİ Üremi; faktör V, VII, IX ve X düzeyleri düşük Fibrinogen yüksek Nefrotik send; Fibrinogen, faktör VIII, faktör VII-X kompleks düzeyleri yükselmiştir, PTT uzun (Düşük faktör IX, nadiren faktör XII); artmış tromboz riski Hiperkoagülabl durum; (%22) son dönem böbrek yetmezliğinde TROMBOSİTLER Hafif trombositopeni; akut renal yetersizliklerin %25 de, kronik renal yetmezliklerin %10 da Trombosit fonksiyon bozukluğu; üremi

29 TTP, HUS, DIK

30 Poikilositoz

31 ENDOKRİN N HASTALIKLAR; TİROT ROİD Hipotiroidizm; Anemi sıklıkla mevcuttur. Genellikle normokrom normositiktir Anemi bazen demir eksikliğinden dolayı hipokromik, vitamin B12 eksikliğinden dolayı makrositiktir Kemik iliği genellikle yağlı ve hiposelülerdir, eritropoez genellikle normoblastiktir Hipotiroidili bazı hastalarda faktör VII, VIII, IX, XI düzeyi azalmış ve trombosit fonksiyonları bozulmuştur

32 ENDOKRİN N HASTALIKLAR; TİROT ROİD Hipertiroidizm; Eritrosit kitlesinde artış olur, Eritrositlerin bazı metabolik fonksiyonlarını etkilemekle birlikte, bu durum eritrosit yaşam süresini etkilemez, Genellikle beraberinde nötropeni ve trombositopeni de görülebilir.

33 ENDOKRİN N HASTALIKLAR; ADRENAL Androjenler eritropoezi stimüle eder, Cushing sendromu ve konjenital adrenal hiperplazide aşırı androjen, sekonder polisitemi oluşturabilir Addison hastalığında anemi bir süre mevcuttur. Fakat hemokonsantrasyonla birlikte maskelenir,

34 ENDOKRİN N HASTALIKLAR; DİABETUS MELLİTUS HbA1c düzeyi artar Kronik hastalık anemisi görülür Nötrofil fonksiyonları genellikle bozulmuştur Trombosit agregasyonundaki artış, Faktör VIII, XI, XII düzeyinde artış, Anjiotensin III düzeyinde azalma, Fibrinolizde azalma, Diabetli hastalarda tromboz riskini arttırır.

35 KRONİK K HASTALIKLAR ANEMİSİ Kanser, konnektif doku hastalıkları ve kronik enfeksiyonlar gibi kronik hastalıklar anemi ile birlikte seyreder. Aneminin özellikleri; Normokrom, normositik bazen de demir eksikliği ile ayrımının güç olduğu hipokrom mikrositerdir Plazma demir, demir bağlama kapasitesi ve transferrin saturasyonu genellikle azalmıştır Ferritin normal veya artmıştır

36 KRONİK K HASTALIKLAR ANEMİSİ Aneminin özellikleri; Kemik iliğinde azalmış sideroblastlar Anemiye rağmen, kemik iliği yanıtı yetersiz Demirin RES de emilimi ve kullanımı bozuktur Eritropoetin üretiminde bozukluk olabileceği de bildirilmiştir.

37 ROMATOİD ARTRİT KONNEKTİF F DOKU HASTALIKLARI Kronik hastalık anemisi (normokrom normositer) Demir eksikliği anemisi Lökositoz ve nötropeni; JRA ataklarında yaygın görülür. Bazı hastalarda IL-6 nın yüksek olmasına bağlı olarak trombositoz görülmekle birlikte bazen de trombositopeni görülebilir.

38 Kronik hastalık anemisi (normokrom normositer) Otoimmün hemolitik anemi (Coombs +) Nötropeni; azalmış üretim ve yıkım sonucu gelişir. Lenfopeni İmmün trombositopeni Antifosfolipid antikorlar, tromboza sebep olabilir. KOLLAJEN DOKU HASTALIKLARI; SLE

39 HENOCH SCHÖNLE NLEİN PURPURASI Anemi, renal yetmezliğe bağlı üretimde azalma veya GI kanamaya bağlı kayıp nedeniyle, Geçici olarak azalmış FXIII aktivitesi Şiddetli vaskülitin sebep olduğu intestinal malabsorbsiyondan kaynaklanan K vitamin eksikliği görülebilir.

40 Belirgin Hematolojik Bulgulara Neden Olan Viral Enfeksiyonlar PARVOVİRÜS Hızlı büyüyen hücreleri etkiler. Özellikle kemik iliğindeki eritroid hücre prekürsörleri etkilenir Altta yatan hemolitik bozukluğu olanlarda geçici eritroblastopenik kriz ile anemiye neden olur Trombositopeni,nötropeni ve hemofagositik sendrom oluşturabilir İmmün sistemi baskılanmış hastalarda uzamış aplaziye sebep olabilir.

41 EPSTEİN-BARR VİRUSV Atipik lenfositoz Akkiz immün hemolitik anemi Agranülositoz Aplastik anemi LAP ve splenomegali İmmün trombositopeni EBV enfeksiyonu ile bağlantılı durumlar; -x linked lenfoproliferatif sendrom -Klonal T hücre proliferasyonu -Hemofagositik sendrom -Burkit lenfoma

42 Enfeksiyöz mononükleozisde atipik lenfositler

43 HIV ENFEKSİYONU HIV ın hematolojik komplikasyonları arasında kan hücrelerinin yapımında azalma,fonksiyonlarında bozulma, kan hücrelerinin immün yollarla yıkımı ve koagülasyon bozuklukları sayılabilir, Başlangıçtaki asemptomatik dönemde nadirdir. Trombositopeni; HIV infeksiyonunun başlangıç bulgusu olabilir. Anemi Lökopeni Kemik iliğinde displastik değişiklikler Antifosfolipit antikorlar Trombotik mikroanjiopati (TTP ye benzer) İleri dönem AIDS hastalarında dirençli pansitopeni sıktır

44 BORDATELLE PERTUSİS Enfeksiyonun erken safhasında belirgin lenfositoz (>25.000/mm3) her zaman vardır. AKUT İNFEKSİYOZ LENFOSİTOZ; Coxacki virus enfeksiyonu Yüksek olmayan ateş, diare ve belirgin lenfositoz (50.000/mm3) ile ilişkilidir. Lenfositler, genellikle CD4 T hücreleridir.

45 Plasmodium Vivax, Olgun Trofozoid

46 Plasmodium Vivax, Şizont

47 Plasmodium Vivax,trofozoitler (Kalın Damla)

48 Kala Azar Dalak Yayması

49

50 Myelofitizik Hastalıklar

51 Myelofitizik Hastalıklar Poikilositoz, dakriyositosiz Dev trombositler veya megatrombositler Lökositoz sola kayma ile birlikte

52 Köpük Hücreleri Kemik İliği

53 Köpük Hücresi Kemik İliği

54 Gaucher Hücresi Kemik İliği

55 Kemik İliğinde inde Köpük K k Hücrenin H Görüldüğü Hastalıklar Niemann-Pick hastalığı Gaucher hastalığı GM1 gangliosidosiz GM2 gangliosidosiz Seramidaz Sialidosiz I,II Mukolipidosis II,III,IV Fukosidosis Mannosidosiz Farber hastalığı Wolman hastalığı Kronik hiperlipidemi Kronik kortikosteroid tedavisi Hematolojik hastalıklar (aplastik anemi, ITP)

56 BİLİNMEYEN BİR B R SİSTEMS STEMİK HASTALIĞIN IN AYIRICI TANISINDA HEMATOLOG ÖNEMLİ ROL OYNAYABİLİR BİLİMSEL ŞÜPHE BİLGİ (PEDİATRİ VE MORFOLOJİ) DENEYİM

57 AKCİĞER HASTALIKLARI Pulmoner hastalığa sekonder gelişen hipoksi, polisitemi ile sonuçlanır. Ağır hipokside trombositopenide görülebilir. İdiopatik pulmoner hemosiderozis; Hemosiderin yüklü makrofajlar Hemoptizi Pulmoner disfonksiyon Rekürrent intraalveolar mikrohemorajiler Bunların sonucunda demir eksikliği ile sonuçlanan kronik bir hastalıktır. Kesin tanı gastrik aspiratta siderofajların varlığı ile konulabilir. Akciğer biyopsisi gerekebilir. Tedavi tartışmalıdır ve şunları içerebilir. -kortikosteroidler -inek sütünün kesilmesi -endikasyon halinde eritrosit desteği

58 DERİ HASTALIKLARI EGZEMA ve PSÖRİAZİS Yaygın egzema ve psöriazisi olan hastalarda hafif anemi sık görülür. Anemi genellikle normokrom normositerdir.(kronik hastalık anemisi) DERMATİTİS HERPETİFORMİS Malabsorbsiyona sekonder gelişen makrositer anemi görülür. Hiposplenizm; Howel jolly cisimleri görülebilir. DİSKERATOZİS KONJENİTA Bu hastalık ektodermal displazi ve pansitopeni ile karekterizedir. Pansitopeni, yüksek MCV, trombositopeni ve yüksek fetal Hb görülür. Hematolojik bulgular, deri bulgularından önce gelişebilir.

59 KONNEKTİF F DOKU HASTALIKLARI FELTY SENDROMU Romatoid Artrit, splenomegali ve nötropeni HEREDİTER HEMORAJİK TELENJEKTAZİ -Otozomal dominant, kolay ekimoz, epistaksis -Telenjektazilerin neden olduğu solunum ve gastrointestinal kanamalar görülebilir. EHLERS DAHLORS SENDROMU -Trombosit disfonksiyonu; agregasyon testleri bozuk (ADP,epinefrin ve kollajen)

60 KAWASAKİ SENDROMU Çocukluk çağında özellikle 5 yaşın altındaki çocuklarda görülür. Tanı Kriterleri; 1-Beş gün veya daha uzun süren ateş 2-Ekstremite ucundaki değişiklikler -Başlangıç döneminde,el ayası ve ayak tabanında kızarıklık ve indüratif ödem -iyileşme döneminde,parmak uçlarında başlayan membranöz soyulmalar 3-Polimorfik egzantem 4-Çift taraflı konjonktival kızarıklık 5-Dudaklar ve ağız boşlugundaki değişiklikler; dudaklarda kızarıklık, çilek dili, ağız ve farinks mukozasında yaygın kızarıklık 6-Hızlı başlangıçlı ve akıntılı olmayan, çapı 1.5 cm den büyük LAP

61 KAWASAKİ SENDROMU Hematolojik Bulgular; Retikülositopeni ile birlikte hafif normokrom normositer anemi Lökositoz, T supresör hücrelerin azalması Yüksek C3 seviyesi, artmış sitokinler; IL-1, IL-6, IL-8, interferon α ve TNF Belirgin trombositoz; ortalama trombosit sayısı /mm 3 DIK

62 DERİ HASTALIKLARI Mast hücre hastalığı yada mastositoz, iç organlarda (sistemik mastositoz), dermiste (kutanöz mastositozürtikeria pigmentoza) Mastositler sistemik tipte Kİ veya periferik kanda görülebilir.

TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ

TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ VE YANDAL DERNEKLERİ İŞBİRLİĞİ İLE Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarında Tanı ve Tedavi KILAVUZLARI (8) Kasım 2014 TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ TÜRK PEDİATRİK HEMATOLOJİ DERNEĞİ

Detaylı

ANEMİLER VE ANEMİLERİN SINIFLANDIRILMASI. Yrd.Doç.Dr.Servet YEL Çocuk Hematoloji ve Onkoloji BD

ANEMİLER VE ANEMİLERİN SINIFLANDIRILMASI. Yrd.Doç.Dr.Servet YEL Çocuk Hematoloji ve Onkoloji BD ANEMİLER VE ANEMİLERİN SINIFLANDIRILMASI Yrd.Doç.Dr.Servet YEL Çocuk Hematoloji ve Onkoloji BD ANEMİ, ASLA BIR HASTALIK TANISI DEĞİL BİR BULGUDUR. TANıM Eritrosit sayısı ve hemoglobin seviyesinde azalma

Detaylı

KRONİK HASTALIK ANEMİSİ. İNT.DR.KÜBRA ÖZATA Ocak 2012

KRONİK HASTALIK ANEMİSİ. İNT.DR.KÜBRA ÖZATA Ocak 2012 KRONİK HASTALIK ANEMİSİ İNT.DR.KÜBRA ÖZATA Ocak 2012 1 GİRİŞ VE TANIM Kronik hastalık anemisi (KHA); infeksiyon, inflamasyon, neoplastik hastalıklar, ağır travmalar, kalp yetersizliği, diabetes mellitus,

Detaylı

ÇOCUKLARDA YAŞ GRUPLARINA VE CİNSLERİNE GÖRE ANEMİ VE DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ SIKLIĞININ İNCELENMESİ

ÇOCUKLARDA YAŞ GRUPLARINA VE CİNSLERİNE GÖRE ANEMİ VE DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ SIKLIĞININ İNCELENMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ UZM. DR. SAMİ HATİPOĞLU ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİK ŞEFİ VE AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRÜ Tez danışmanı: UZM. DR. SAMİ

Detaylı

Klinik Laboratuvar Testleri

Klinik Laboratuvar Testleri Klinik Laboratuvar Testleri HEMOGRAM (TAM KAN SAYIMI) Diğer adı ve kısaltma: Tam kan sayımı, CBC. Kullanım amacı: Genel sağlık durumunun kontrolü, kemik iliğinin hücre üretim faaliyetinin ve beslenme ile

Detaylı

Dolaşımdaki trombositlerin normal sayılarının altında

Dolaşımdaki trombositlerin normal sayılarının altında ERİŞKİNLERDE TROMBOSİTOPENİLER Filiz Büyükkeçeci Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı, İzmir Dolaşımdaki trombositlerin normal sayılarının altında olmasına

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Yetmiş sekiz yaşında erkek hasta nefes darlığı, kuru oksürük ve bacaklarda şişme şikayetleri ile başvuruyor. Son 1 aydan beri şikayetlerinde artış olan

Detaylı

Akıl Notları Referans Kaynaklar Sizin İçin Özetlendi! Editör: Uzm. Dr. Yavuz FURUNCUOĞLU

Akıl Notları Referans Kaynaklar Sizin İçin Özetlendi! Editör: Uzm. Dr. Yavuz FURUNCUOĞLU Dahiliye Yeni Akıl Notları Referans Kaynaklar Sizin İçin Özetlendi! Editör: Uzm. Dr. Yavuz FURUNCUOĞLU GÜNEŞ TIP KİTABEVLERİ ÖNSÖZ Dahiliye tıbbın temel taşlarından biridir ve içinde birçok yan dalı barındırır.

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. HBsAg (+), antihbcigm negatif, enzimler yüksek, HBV-DNA yüksek ve karaciğer biyopsisinde ağır nekroinflamasyon ve hafif fibrozis olan bir hastada hangi

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi venöz ve arterial pulsasyonlar için doğrudur? A) Arterial pulsasyonlar solunumdan ve pozisyondan etkilenmez. B) Arterial pulsasyonlar

Detaylı

ANEMİLİ HASTAYA GENEL YAKLAŞIM. Dr Mustafa ÇETİN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı

ANEMİLİ HASTAYA GENEL YAKLAŞIM. Dr Mustafa ÇETİN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı ANEMİLİ HASTAYA GENEL YAKLAŞIM Dr Mustafa ÇETİN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Dersin içeriği Aneminin tanımlanması. Anemi tanısında fizik muayene, öykü Semptom ve Bulgular Anemili

Detaylı

DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİNİN TİROİD HORMONLARI ÜZERİNE ETKİSİ

DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİNİN TİROİD HORMONLARI ÜZERİNE ETKİSİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Klinik Şefi: Doç. Dr. GÜLNUR TOKUÇ DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİNİN TİROİD HORMONLARI ÜZERİNE

Detaylı

Pediatrik Kanserli Hastalarda Hematolojik Destek Tedavi Kılavuzu Doç. Dr. Hilmi Apak

Pediatrik Kanserli Hastalarda Hematolojik Destek Tedavi Kılavuzu Doç. Dr. Hilmi Apak İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Herkes İçin Çocuk Kanserlerinde Tanı Sempozyum Dizisi No: 49 Mayıs 2006; s.93-101 Pediatrik Kanserli Hastalarda Hematolojik Destek Tedavi

Detaylı

YETİŞKİNLERDE DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ. Hazırlayan :Dr.Mine CEYLAN DOĞAN Danışman:Yrd.Doç.Dr.Ayşe Gülsen CEYHUN PEKER

YETİŞKİNLERDE DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ. Hazırlayan :Dr.Mine CEYLAN DOĞAN Danışman:Yrd.Doç.Dr.Ayşe Gülsen CEYHUN PEKER YETİŞKİNLERDE DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ Hazırlayan :Dr.Mine CEYLAN DOĞAN Danışman:Yrd.Doç.Dr.Ayşe Gülsen CEYHUN PEKER SUNUM AKIŞI Prevelans Demir Tanım Etyoloji Klinik ve Lab.bulguları Gebelik Tedavi Prevelans

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 2014-02 - TUSEM - KTBT KLİNİK BİLİMLER KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi elektrokardiografide görülmez? A) Ventriküler depolarizasyon B) Ventrikül repolarizasyonu

Detaylı

SORU ve OLGULARLA RENAL ANEMİ

SORU ve OLGULARLA RENAL ANEMİ SORU ve OLGULARLA RENAL ANEMİ Prof. Dr. H.Zeki TONBUL Necmettin Erbakan Üniv. Meram Tıp Fak. Doç. Dr. Lütfullah ALTINTEPE Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi SORU -1 KBH olan 36 yaşındaki erkek bir hastada

Detaylı

HENOCH-SCHÖNLEİN PURPURALI ÇOCUKLARDA GASTROİNTESTİNAL SİSTEM TUTULUMUNUN KLİNİK, LABORATUVAR VE DOPPLER ULTRASONOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

HENOCH-SCHÖNLEİN PURPURALI ÇOCUKLARDA GASTROİNTESTİNAL SİSTEM TUTULUMUNUN KLİNİK, LABORATUVAR VE DOPPLER ULTRASONOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİK ŞEFİ Uzm. Dr. MÜFERET ERGÜVEN HENOCHSCHÖNLEİN PURPURALI ÇOCUKLARDA GASTROİNTESTİNAL SİSTEM TUTULUMUNUN

Detaylı

TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ

TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ XXXIV. ULUSAL HEMATOLOJİ KONGRESİ 11. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu ve Yurtdışı Konuşmacı Metinleri 08-11 Ekim 2008 Sheraton Otel Çeşme, İzmir Türk Hematoloji Derneği Organizasyon

Detaylı

2 3 PATOLOJİ PATOLOJİ

2 3 PATOLOJİ PATOLOJİ 1 2 3 ÖNSÖZ Tıpta Uzmanlık Sınavı na hazırlık uzun ve zahmetli bir yoldur. Kaynak seçimi ise kişiye, sınava kadar kalan süreye ve hedeflenen puana göre değişiklik göstermektedir. Bu seri az zahmetli olan

Detaylı

Trombotik Mikroangiopati ve Atipik Hemolitik Üremik Sendrom

Trombotik Mikroangiopati ve Atipik Hemolitik Üremik Sendrom Trombotik Mikroangiopati ve Atipik Hemolitik Üremik Sendrom Prof. Dr. Alaattin YILDIZ İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD, Nefroloji Bilim Dalı TMA- İnsidens İdiopatik TTP : 3-10/ 1 milyon/ yıl

Detaylı

Türk Çocuk Hematoloji Dergisi

Türk Çocuk Hematoloji Dergisi Journal of Turkish Pediatric Hematology Türk Çocuk Hematoloji Dergisi Cilt 3 Sayı 2 Haziran 2009 7. ULUSAL PEDİATRİK HEMATOLOJİ KONGRESİ BİLİMSEL PROGRAM ve BİLDİRİ ÖZETLERİ 24-27 Mayıs 2009 ANKARA ÖNSÖZ

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi aort yetmezliği ile ilgili olarak yanlıştır? A) ARA en sık nedenidir. B) Erken diyastolik üfürüm duyulur. C) En sık rastlanan semptomu

Detaylı

YENİDOĞAN VE SÜT ÇOCUKLUĞU DÖNEMİNDE B 12 VİTAMİNİ, DEMİR, FOLİK ASİT EKSİKLİĞİNİN SIKLIĞI VE MATERNAL DÜZEYLERLE OLAN İLİŞKİSİ

YENİDOĞAN VE SÜT ÇOCUKLUĞU DÖNEMİNDE B 12 VİTAMİNİ, DEMİR, FOLİK ASİT EKSİKLİĞİNİN SIKLIĞI VE MATERNAL DÜZEYLERLE OLAN İLİŞKİSİ T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Prof. Dr. Betül ORHANER YENİDOĞAN VE SÜT ÇOCUKLUĞU DÖNEMİNDE B 12 VİTAMİNİ, DEMİR, FOLİK ASİT EKSİKLİĞİNİN

Detaylı

MYELOPROLĐFERATĐF HASTALIKLARDA JAK2 V617F MUTASYONU ĐLE TROMBOSĐT FONKSĐYONLARI

MYELOPROLĐFERATĐF HASTALIKLARDA JAK2 V617F MUTASYONU ĐLE TROMBOSĐT FONKSĐYONLARI T.C. PAMUKKALE ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ ĐÇ HASTALIKLARI ANABĐLĐM DALI MYELOPROLĐFERATĐF HASTALIKLARDA JAK2 V617F MUTASYONU ĐLE TROMBOSĐT FONKSĐYONLARI ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐNĐN ARAŞTIRILMASI UZMANLIK TEZĐ

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Yüksek ventrikül hızlı atrial fibrilasyonu olan bir hastada, fizik muayenede nabzın aşağıdakilerden hangisi gibi olması beklenir? A) Pulsus bisferiens

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G1K3AS_08_04_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G1K3AS_08_04_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G1K3AS_08_04_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle

Detaylı

GEBELİK VE HEMATOLOJİ

GEBELİK VE HEMATOLOJİ GEBELİK VE HEMATOLOJİ Dr. Mert Küçük, 1 Yrd. Doç. Dr. rfan Yava o lu, 2 Doç. Dr. Gürhan Kadıköylü, 2 Prof. Dr. Zahit Bolaman, 2 1 Çine Devlet Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Do um Klini i, Aydın 2 Adnan

Detaylı

III. BÖLÜM İMMUN TROMBOSİTOPENİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ REHBERİ 2011

III. BÖLÜM İMMUN TROMBOSİTOPENİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ REHBERİ 2011 ULUSAL TEDAVİ REHBERİ 2011 İMMUN TROMBOSİTOPENİ III. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU İMMUN TROMBOSİTOPENİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ERİŞKİNDE İMMUN TROMBOSİTOPENİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU Özet A) TERMİNOLOJİ:

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK BİLİMLER 2 KTBT / T - 36 KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Dekompanse diyastolik kalp yetmezliği ile başvuran bir hasta için ACC / AHA kılavuzlarına göre sınıf 1 endikasyonu olan

Detaylı

Trombositler; trombosit plağının geliştiği hemostazın

Trombositler; trombosit plağının geliştiği hemostazın PEDİATRİK TROMBOSİTOPENİLER Leyla Zümrüt Uysal Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı, Ankara Trombositler; trombosit plağının geliştiği hemostazın ilk fazında yer alan çok

Detaylı