Bir bölgede; toprağı belli bir süre içinde tamamen veya kısmen kaplayan ani, büyük ve düzensiz su veya çamur akıntıları.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bir bölgede; toprağı belli bir süre içinde tamamen veya kısmen kaplayan ani, büyük ve düzensiz su veya çamur akıntıları."

Transkript

1

2 Bir bölgede; toprağı belli bir süre içinde tamamen veya kısmen kaplayan ani, büyük ve düzensiz su veya çamur akıntıları. (Wikipedia)

3 Suyun arazinin belirli bir bölgesinde anormal biçimde toplanmasıdır. Doğal bir fenomendir, fakat insan faktörüyle tetiklenebilir. Çevreleyen arazideki faktörler sel ihtimalini belirler. Sel nehirden ya da denizden (ya da ikisinden birden) kaynaklanabilir. Dünya çapında en sık gerçekleşen doğal afettir. Diğer herhangi bir afetten daha fazla ölüme sebebiyet verir. Katrina Kasırgası Sonrası Kaynak: Willis

4 Taşkın Nedenleri: Nehir Taşkınları Fırtına Nedeniyle Denizlerin Kabarması Tsunami Bentlerin Yıkılması/Barajların Taşması Yoğun Yağışlar Ani Yağmurlar Buzul Erimesi Çamur Taşkını Lahar Meteorit Düşmeleri

5 1985 Yılından Bu Yana Gerçekleşen Büyük Sellerin Nedenleri Sağanak yağmur Aşırı şiddetli yağmur Tropik Fırtına Muson Yağmuru Kar Erimesi Baraj Taşması Nehir Ağzının Buzla Tıkanması Ekstra Tropik Fırtına Fırtınaya Bağlı Okyanus Taşkını Heyelan Kaynaklı Kaynak:

6 - Kıtalara Göre Dağılım

7 Sel Hasarları; Direkt Hasarlar: Binalara, muhteviyatına, makine/ekipmana (eşya ve mallara), motorlu araçlara, altyapı ve insanlara olan direkt etkiler, temizleme masrafları, hasarları azaltmak için yapılan masraflar.

8 Sel Hasarları; Endirekt Hasarlar: Kar kaybı ve iş durmasından ve enerji kesintisinden kaynaklanan zararlarla, taşıma/nakliye, alternatif yolların kullanımı ile yolu uzatma, yardım, depolama, alternatif barınma masrafları, içme suyu temini ve iletişim için yapılan ek masraflar.

9 Sel Hasarları; Ölçülemeyen/Görünmeyen Hasarlar: Personelin işe geliş-gidişlerindeki yol sapmaları ve kuyruklar, psikolojik olumsuzluklar, görünmeyen kalemlerdeki zararlar veya insanların rizikonun gerçekleştiği alandan başka alanlara taşınması gibi masraflar.

10 Sel hasarlarında rol oynayan faktörler Etkilenen Bölge: Sel bölgesinin endüstriyel/ticari bir bölge olması, imara açık olup olmaması ekonomik hasarın yüksek veya düşük olmasını etkilemektedir. Erken Uyarı Sistemi: Böyle bir sistemin oluşu ekonomik zararı azaltıcı önlemleri alabilme imkanını sağlamaktadır. Afet Önlemleri: Bu faktör ekonomik zararın azaltılmasında önemli rol oynar. Bu kapsama bireylerin bizzat alabileceği önlemlerin yanı sıra, devletin alacağı önlemler ve koyacağı kanun ve kurallar da girmektedir.

11 Seller Toplam Hasar Bazında En Büyük 10 Sel Tarih Hasar Cinsi Bölge Toplam Hasar Sigortalı Hasar (US$m) (US$m) Ölüm Mayıs Eylül 1998 Sel Çin Sel Çin Sel ABD Sel ve şiddetli fırtına Avrupa Sel Kuzey Kore Mayıs Eylül 1991 Sel Çin Sel Çin Haziran 2008 Sel ABD Sel ve ani sel İtalya Sel ve toprak kayması Avrupa Kaynak: MunichRe

12 Seller Sigortalı Hasar Bazında En Büyük 10 Sel Tarih Hasar Cinsi Bölge Toplam Hasar Sigortalı Hasar Ölüm Sigortalılık (US$m) (US$m) Oranı Sel ve şiddetli fırtınalar Avrupa % Sel Birleşik Krallık % Sel Birleşik Krallık % Sel Avrupa % Sel ABD % Ekim Kasım 2000 Sel Birleşik Krallık, İrlanda % Mayıs Eylül 1998 Sel Çin % Sel ve kar fırtınaları Avrupa % Sel Fransa % Sel Avustralya % Kaynak: MunichRe

13 Rizikoyu asgariye indirmek için devletin rolü; Önlem alma, bilgilendirme ve iyileştirme çalışmaları yapmak. Riziko alanlarına yerleşme izni verilmemesi Hasarı minimize edecek inşaat formları Nehir mühendisliği Mobilite (erken uyarı sistemi) Sigorta sistemini desteklemek

14 Rizikoyu asgariye indirmek için mülk sahiplerinin rolü; Bir sel durumunda mülk sahiplerinin asıl görevi hasarı azaltmak için mümkün olan önlemleri almak olacaktır. (Binanın taşkına maruz bölge dışına inşası, bahçe duvarı, çelik kapı, makine/ekipman/emtianın yüksekte tutulması vs)

15 Rizikoyu asgariye indirmek için sigorta sektörünün Rolü Selin olumsuz sonuçlarını azaltmak ve Büyük Adetler Kanununun işlerliğini sağlamak için bu tehlikeye maruz kalan homojen bir grubun oluşması sigorta olgusunu ekonomik bir çözüm haline getirir. Reasürans yoluyla riski dağıtarak korunmayı optimize etmek.

16 Sel Riskinin Sigortalanabilirliği Müşterek Menfaat: Aynı riske açık bulunan insanlar bir araya gelerek bir risk topluluğu oluştururlar. İhtiyaç: İlgili hadise gerçekleştiğinde zararın temini ile sigortalıların finansal ihtiyaçları karşılanır. Ölçülebilirlik: Uğranılan zarar parayla ölçülebilir bir menfaat olmalıdır.

17 Sel Riskinin Sigortalanabilirliği Tesadüfilik: Gerçekleşen sigortalı hadise önceden tahmin edilebilir ve sigortalıdan bağımsız, yani onun istemi dışında olmalıdır. Ekonomik Gelecek: Sigortalılardan oluşan topluluk gerçekleşen zarar ile ilgili olarak geleceklerini parasal açıdan güvence altına almalıdır. Benzer Tehdit: Sigortalı topluluk aynı tehdide açık olmalı ve gerçekleşmesi beklenen hadise topluluk üyelerinde bir fon ihtiyacı doğurmalıdır.

18 Sigortalanabilirliğe engel olan hususları aşma; Kötü riziko seçimi (Anti-seleksiyon): Teminatın sadece riskli bölgelerden talep edilmesi Büyük Hasarların Ölçülebilirliği: Zarar potansiyelinin büyüklüğünün tahmininde ve hesaplanmasında yaşanan zorluklar ve istatistiki verilerin yetersizliği Ekonomik Geçerlilik: Beklenen yüksek hasar potansiyeli ve optimal teminat sağlanması Teminatın Kısıtlanması: Muafiyet, Koasürans, PML Reasürans Alternatif Risk Transfer (ART) Çözümleri: Afet bono/tahvili

19 Sigortacının Risk Ölçüm İçin İhtiyaç Duyduğu Bilgiler: Sel/Taşkın İle Maruz Kalınan Tehlike: Meteorolojik ve istatistiki veriler yardımıyla sel/taşkının hangi bölgeye ne ölçüde etki edeceğinin tahmini Sigortalı Mülkün Afet Sırasındaki Hasar Riski: Mülkün inşa edildiği bölge ve çevresi, inşaat formu verilerinden yola çıkarak sigortalı mülklerin uğrayabileceği hasarın tahmini Sigortalı Mülklerin Bölgede Dağılımı: Hasar riskinin tespiti için risk bölgesi bazında sigortalı mülklerin dağılma verilerinin bulunması. Sigorta Teminatı Şartları: Ödenecek hasarın tahmini için teminat şartlarının incelenmesi ve muafiyet/koasürans gibi detayların belirlenmesi.

20 Sigorta Teminatı Şartlarını etkileyen önemli faktörler; Verilen Teminat ve İstisnalar (fırtına, baraj çökmesi, kanalizasyon tepmesi) Muafiyet ve Koasürans Uygulaması Kümül Hadise Limiti

21 Yılları Türkiye Sel Hasarları* Sıra Tarih Bölge Hasar (milyon TL) Dosya Sayısı 1 07/ Marmara Bölgesi / İstanbul ve Çevresi İstanbul ve Çevresi Trakya ve Silivri / Karadeniz Bölgesi Güney Ege ve Akdeniz Güney Ege Güney Ege / Giresun ve Çevresi Akdeniz Bölgesi 0,7 122 * Kaynak : Milli Re

22 2009 Eylül Marmara Sel Hasarı Branş Dağılımı Yangın ve Mühendislik % 89 Kasko % 9 Nakliyat % 2 Mühendislik hasarı makine ve elektronik cihazların sele maruz kalmasından kaynaklanmaktadır. Kasko ve nakliyat hasarlarının beklenenden az olması sel altında kalan özellikle tır gibi nakliye araçlarının yabancı plakalı olmasından kaynaklanmaktadır.

23 Sonuç Gerek sigortalılık gerekse sel konusunda halkı bilinçlendirici faaliyetler ve yayınlar yaparak farkındalığın ve sigorta bilincinin artırılması sağlanmalıdır. İleriye dönük, iklim değişikliğine bağlı riskler, risk haritaları ve çok boyutlu modellerle risk değerlendirme çalışmaları yapılmalıdır. Katılımın sağlanabileceği homojen bir sigorta topluluğu oluşturulmalıdır. Risk değerlendirme çalışmaları yapılarak riski karşılayacak ve herkesin karşılayabileceği makul primler tespit edilmelidir. Reasürans yoluyla kapasite optimum seviyeye çıkarılmalıdır. 23

24

GÜLİZ TÜRKER BİRLİK SİGORTA A.Ş. TEKNİK GRUP MÜDÜRÜ AFYON, 24.03.2010

GÜLİZ TÜRKER BİRLİK SİGORTA A.Ş. TEKNİK GRUP MÜDÜRÜ AFYON, 24.03.2010 GÜLİZ TÜRKER BİRLİK SİGORTA A.Ş. TEKNİK GRUP MÜDÜRÜ AFYON, 24.03.2010 SİGORTA, aynı türden tehlikeyle karşı karşıya olan kişilerin, belirli bir miktar para ödemesi yoluyla toplanan tutarın, sadece o tehlikenin

Detaylı

BİR TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ AFET PLANININ İÇERİĞİ İLE UYGULANMA DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

BİR TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ AFET PLANININ İÇERİĞİ İLE UYGULANMA DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ANA BİLİM DALI BİR TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ AFET PLANININ İÇERİĞİ İLE UYGULANMA DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

İSTANBUL İLİ AFET LOJİSTİK PLANI KILAVUZU

İSTANBUL İLİ AFET LOJİSTİK PLANI KILAVUZU İSTANBUL İLİ AFET LOJİSTİK PLANI KILAVUZU HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Mehmet TANYAŞ Doç. Dr. Yavuz GÜNALAY Yrd. Doç. Dr. Levent AKSOY Öğr. Gör. Burak KÜÇÜK İstanbul Kalkınma Ajansı 2012 yılı Doğrudan Faaliyet

Detaylı

2. Bölüm TÜRKİYE DE SİGORTACILIK UYGULAMALARI. Doç. Dr. Cemal ELİTAŞ

2. Bölüm TÜRKİYE DE SİGORTACILIK UYGULAMALARI. Doç. Dr. Cemal ELİTAŞ 2. Bölüm TÜRKİYE DE SİGORTACILIK UYGULAMALARI Doç. Dr. Cemal ELİTAŞ AMAÇLARIMIZ Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Dünya da ve Türkiye de sigortacılığın

Detaylı

1. Sigortacılığın Kökenleri ve Türkiye'deki Gelişim Süreci

1. Sigortacılığın Kökenleri ve Türkiye'deki Gelişim Süreci 1. Sigortacılığın Kökenleri ve Türkiye'deki Gelişim Süreci Sigortacılığın kökenleri Babil imparatorluğunda kervan ticareti yapan tüccarların mallarını sağlam bir şekilde teslim almak için ödedikleri faizli

Detaylı

REASÜRÖR İÇİNDEKİLER. Dergide yer alan yazıların içeriğinden yazı sahipleri sorumludur.

REASÜRÖR İÇİNDEKİLER. Dergide yer alan yazıların içeriğinden yazı sahipleri sorumludur. Tarih: Temmuz 2010 Millî Reasürans T.A.Ş. adına sahibi H. Hulki YALÇIN İnceleme Kurulu BAŞKAN Barbaros YALÇIN ÜYE Hüseyin YUNAK ÜYE Ali N. YÜCEL ÜYE Feridun ÖZÜNAL ÜYE Güneş KARAKOYUNLU Sorumlu Yazı İşleri

Detaylı

Afete Dirençli Şehir Planlama ve Yapılaşma

Afete Dirençli Şehir Planlama ve Yapılaşma İSMEP REHBER KİTAPLAR Afete Dirençli Şehir Planlama ve Yapılaşma İSTANBUL UN SURLARI Afete Dirençli Şehir Planlama ve Yapılaşma İstanbul Valiliği, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından

Detaylı

6.Bölüm. Hayat Dışı Sigortalar. Yrd. Doç. Dr. Beyhan YASLIDAĞ

6.Bölüm. Hayat Dışı Sigortalar. Yrd. Doç. Dr. Beyhan YASLIDAĞ 6.Bölüm Hayat Dışı Sigortalar Yrd. Doç. Dr. Beyhan YASLIDAĞ AMAÇLARIMIZ: Bu bölüm tamamlandığı zaman aşağıda yer alan bilgi ve becerilere sahip olunabilecektir: Sigorta hakkında genel bilgiler Sigorta

Detaylı

BÖLÜM 1: SİGORTAYA GİRİŞ...

BÖLÜM 1: SİGORTAYA GİRİŞ... 2014 1 İçindekiler BÖLÜM 1: SİGORTAYA GİRİŞ... 5 1.1. Risk Yönetimi ve Sigorta Kavramları... 6 1.2. Sigortanın Tarihi... 6 1.2.1. Dünyada Sigortacılığın Tarihsel Gelişimi... 6 1.2.2. Ülkemizde Sigortacılığın

Detaylı

DOĞA L A FETLERV ET OPLUM

DOĞA L A FETLERV ET OPLUM BÖLÜM 11 DOĞAL AFETLER E TOPLUM BÖLÜM 11 Test 1 Doğal Afetler ve Toplum 5. Atmosferdeki doğa olayları sonucunda yıplar meydana getiren, normal yaşamı ve insan faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak

Detaylı

SĠGORTA ACENTELERĠ TEKNĠK PERSONEL EĞĠTĠM PROGRAMI DERS NOTLARI

SĠGORTA ACENTELERĠ TEKNĠK PERSONEL EĞĠTĠM PROGRAMI DERS NOTLARI SĠGORTA ACENTELERĠ TEKNĠK PERSONEL EĞĠTĠM PROGRAMI DERS NOTLARI 2012 1 BİRİNCİ GÜN...6 BÖLÜM 1: SİGORTAYA GİRİŞ...7 1.1. Risk Yönetimi ve Sigorta Kavramları... 7 1.2. Sigortanın Tarihi... 8 1.2.1. Dünyada

Detaylı

Çevresel risk ve sigorta

Çevresel risk ve sigorta 225 Çevresel risk ve sigorta Nevim GENÇ Kocaeli Üniversitesi, Müh. Fak., Çevre Müh. Böl., KOCAELİ ÖZET Anahtar Kelimeler: Çevresel risk, sorumluluk, çevresel sorumluluk sigortası Sorumluluk yöneticileri

Detaylı

Sanayide Afet ve Acil Durum Yönetimi Rehberi

Sanayide Afet ve Acil Durum Yönetimi Rehberi Sanayide Afet ve Acil Durum Yönetimi Rehberi Sanayide Afet ve Acil Durum Yönetimi Rehberi Temmuz 2008 ISBN 978-9944-60-309-6 1. Baskı, 1000 Temmuz 2008 İstanbul Sanayi Odası Yayınları No: 2008/7 Çevre

Detaylı

DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI

DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI FAALİYET RAPORU 2011 DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLARA AİT AÇIKLAYICI DİPNOTLAR (Tutarlar

Detaylı

BANKA VE ÖZEL KURUMLAR TEKNİK PERSONEL EĞİTİM PROGRAMI DERS NOTLARI

BANKA VE ÖZEL KURUMLAR TEKNİK PERSONEL EĞİTİM PROGRAMI DERS NOTLARI BANKA VE ÖZEL KURUMLAR TEKNİK PERSONEL EĞİTİM PROGRAMI DERS NOTLARI EYLÜL 2010 1 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ GÜN 1. SİGORTAYA GİRİŞ.....6 1.1. Risk Yönetimi ve Sigorta Kavramları...6 1.2. Sigortanın Tarihi........6

Detaylı

DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI

DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI FAALİYET RAPORU 2011 DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLARA AİT AÇIKLAYICI DİPNOTLAR (Tutarlar

Detaylı

SİGORTA ACENTELERİ TEKNİK PERSONEL EĞİTİM PROGRAMI DERS NOTLARI

SİGORTA ACENTELERİ TEKNİK PERSONEL EĞİTİM PROGRAMI DERS NOTLARI SİGORTA ACENTELERİ TEKNİK PERSONEL EĞİTİM PROGRAMI DERS NOTLARI 1 Birinci Gün... 7 BÖLÜM 1: SİGORTAYA GİRİŞ... 8 1.1. Risk Yönetimi ve Sigorta Kavramları... 8 1.2. Sigortanın Tarihi... 9 1.2.1. Dünyada

Detaylı

MARMARA. Afet Yönetimi. Beklenilmeyeni Beklemek, En Kötüsünü Yönetmek

MARMARA. Afet Yönetimi. Beklenilmeyeni Beklemek, En Kötüsünü Yönetmek MARMARA Afet Yönetimi Beklenilmeyeni Beklemek, En Kötüsünü Yönetmek T.C. Marmara Belediyeler Birliği Yayını: 2011 Yayın No: 65 Kitabın Adı: Afet Yönetimi Beklenilmeyeni Beklemek, En Kötüsünü Yönetmek Kitabın

Detaylı

(TUJJB) TÜRKİYE ULUSAL METEOROLOJİK ve HİDROLOJİK AFETLER PROGRAMI (TUMEHAP) (TASLAK-4)

(TUJJB) TÜRKİYE ULUSAL METEOROLOJİK ve HİDROLOJİK AFETLER PROGRAMI (TUMEHAP) (TASLAK-4) 1948 1948 TÜRKİYE ULUSAL JEODEZİ VE VE JEOFİZİK JEOFİZİK BİRLİĞİ BİRLİĞİ (TUJJB) TÜRKİYE ULUSAL METEOROLOJİK ve HİDROLOJİK AFETLER ULUSAL METEOROLOJİK- PROGRAMI HİDROLOJİK AFETLER (TUMEHAP) PROGRAMI (TASLAK-4)

Detaylı

DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI FAALİYET RAPORU 2013

DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI FAALİYET RAPORU 2013 DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI FAALİYET RAPORU 2013 Yönetimin Değerlendirmesi DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU 2013 FAALİYET RAPORU Selamet Yazıcı DASK Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim

Detaylı

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI UYGULAMASI

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI UYGULAMASI ÖZET: ZORUNLU DEPREM SİGORTASI UYGULAMASI İSMET GÜNGÖR 1 1 DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU KOORDİNATÖRÜ Email: İnfo@dask.gov.tr Topraklarının yüzde 96 sı, nüfusunun yüzde 98 i aktif deprem kuşakları üzerinde

Detaylı

Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması

Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması İSMEP REHBER KİTAPLAR Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması İSTANBUL UN ÇEŞMELERİ Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması İstanbul Valiliği, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından

Detaylı

YERLEŞİM YERLERİNDE AFET VE RİSK YÖNETİMİ

YERLEŞİM YERLERİNDE AFET VE RİSK YÖNETİMİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ ANABİLİM DALI (KENT VE ÇEVRE BİLİMLERİ) YERLEŞİM YERLERİNDE AFET VE RİSK YÖNETİMİ Doktora Tezi Levent UZUNÇIBUK Ankara-2005

Detaylı

TAŞKIN RİSKİ ÖN DEĞERLENDİRMESİ TASLAK RAPORU

TAŞKIN RİSKİ ÖN DEĞERLENDİRMESİ TASLAK RAPORU 2013 TAŞKIN RİSKİ ÖN DEĞERLENDİRMESİ TASLAK RAPORU Su Yönetimi Genel Müdürlüğü 22.07.2013 İçindekiler 1. GİRİŞ... 1 1.1 TAŞKIN DIREKTIFI UYGULAMA AŞAMALARI... 1 1.2 PİLOT HAVZADAKİ TAŞKIN RİSKİ ÖN DEĞERLENDIRMESİ...

Detaylı

İnsan Kaynaklı Afet Yönetiminde Geleceğe Yönelik Politika ve Stratejilerin Belirlenmesi Çalıştayı Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi Başkanlığı

İnsan Kaynaklı Afet Yönetiminde Geleceğe Yönelik Politika ve Stratejilerin Belirlenmesi Çalıştayı Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi Başkanlığı T.C. BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı İnsan Kaynaklı Afet Yönetiminde Geleceğe Yönelik Politika ve Stratejilerin Belirlenmesi Çalıştayı Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi Başkanlığı ÖNSÖZ

Detaylı

TARIM SİGORTALARI KANUNU (Kanun No: 5363) (Kabul Tarihi: 14.6.2005, yayımlandığı Resmi Gazete: 21.06.2005/25852)

TARIM SİGORTALARI KANUNU (Kanun No: 5363) (Kabul Tarihi: 14.6.2005, yayımlandığı Resmi Gazete: 21.06.2005/25852) TARIM SİGORTALARI KANUNU (Kanun No: 5363) (Kabul Tarihi: 14.6.2005, yayımlandığı Resmi Gazete: 21.06.2005/25852) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1. Bu Kanunun amacı; üreticilerin bu Kanunda

Detaylı

1 SĠGORTA ACENTELERĠ TEKNĠK PERSONEL EĞĠTĠM PROGRAMI DERS NOTLARI 2 Birinci Gün... 7 BÖLÜM 1: SĠGORTAYA GĠRĠġ... 8 1.1. Risk Yönetimi ve Sigorta

1 SĠGORTA ACENTELERĠ TEKNĠK PERSONEL EĞĠTĠM PROGRAMI DERS NOTLARI 2 Birinci Gün... 7 BÖLÜM 1: SĠGORTAYA GĠRĠġ... 8 1.1. Risk Yönetimi ve Sigorta 1 SĠGORTA ACENTELERĠ TEKNĠK PERSONEL EĞĠTĠM PROGRAMI DERS NOTLARI 2 Birinci Gün... 7 BÖLÜM 1: SĠGORTAYA GĠRĠġ... 8 1.1. Risk Yönetimi ve Sigorta Kavramları... 8 1.2. Sigortanın Tarihi... 9 1.2.1. Dünyada

Detaylı

GİRİŞ. Bu amaç doğrultusunda hazırlanan tezimiz, 6 bölümden oluşmaktadır.

GİRİŞ. Bu amaç doğrultusunda hazırlanan tezimiz, 6 bölümden oluşmaktadır. GİRİŞ Avrupa Birliği süreci ile yaşanan gelişmelerin hiç şüphesiz sigortacılık sektörüne de olumlu etkileri olmaktadır. Ülkemizde son dönemlerde hazırlanan Sigortacılık Kanunu Taslağı ve Yönetmelikleri

Detaylı

Sosyoekonomi / 2007-2 / 070202. Mürşit IŞIK & Arzu KAN. Sosyo Ekonomi. The Applicability of Compulsory Agricultural Insurance. Abstract.

Sosyoekonomi / 2007-2 / 070202. Mürşit IŞIK & Arzu KAN. Sosyo Ekonomi. The Applicability of Compulsory Agricultural Insurance. Abstract. Sosyoekonomi / 2007-2 / 070202. Mürşit IŞIK & Arzu KAN Sosyo Ekonomi Temmuz-Aralık 2007-2 Türkiye de Zorunlu Tarım Sigortalarının Uygulanabilirliği Mürşit IŞIK mursit@selcuk.edu.tr Arzu KAN akan@selcuk.edu.tr

Detaylı

2013 AFET RAPORU Dünya ve Türkiye

2013 AFET RAPORU Dünya ve Türkiye 2013 AFET RAPORU Dünya ve Türkiye PROF. DR. ŞÜKRÜ ERSOY Yıldız Teknik Üniversitesi, Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi 2013 AFET RAPORU DÜNYA VE TÜRKİYE PROF. DR. ŞÜKRÜ ERSOY GİRİŞ Bu yazı ülkemizde ve dünyada

Detaylı