Türk Bankacılık Sektöründe Yabancı Sermayeli Bankalar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türk Bankacılık Sektöründe Yabancı Sermayeli Bankalar"

Transkript

1 Türk Bankacılık Sektöründe Yabancı Sermayeli Bankalar Dr. Emin Akçaoğlu Atılım Üniversitesi Ekonomi Konferansları Atılım Üniversitesi 5 Aralık 2006 Ankara 1

2 Giriş: Bankacılıkta Yabancılar Sunuşun amacı: Türk bankacılık sektöründeki yabancı sermaye olgusunu büyük resmin içine yerleştirmek! Bankacılık sektörüne yabancı sermayeli girişler: Dünyadaki genel durum nedir? Türkiye de neler oldu; neler oluyor; neler olabilir? 2

3 Bankacılıkta Rekabet / Dünya-1 Dünyadaki genel durum nedir? Tarihsel perspektif Bretton Woods Sistemi nin (1944) çöküşüyle (1971) başlayan süreç ve devamı Petrol şokları ekonomik krizler Makroekonomik yapılardaki değişim Yasal düzenlemelerdeki değişim Teknolojik gelişmeler ARTAN REKABETÇİ BASKILAR 3

4 Bankacılıkta Rekabet / Dünya-2 Makroekonomik yapılardaki değişim Yükselen enflasyon Faiz oranlarındaki ve döviz kurlarındaki aşırı dalgalanma Sermaye birikimindeki artış ve karmaşıklaşma yeni talepler Ekonomik ve politik çevredeki yeni koşullar Yasal düzenlemelerdeki (regulation) değişim Dünya çapında serbestleştirme eğilimleri (deregulation) Finansal faaliyetlerinin uluslararasılaşması küresel entegrasyon Teknolojik gelişmeler Finansal yenilikler ARTAN REKABETÇİ BASKILAR 4

5 Bankacılıkta Rekabet / Dünya-3 Bankalar ve rakipleri: Başka bankalar Başka ülkelerden gelen bankalar Banka olmayan finansal kuruluşlar Finansal sektörün dışından gelen rakipler Süpermarketler, otomotiv şirketleri, akla gelmedik perakendeciler vb. 5

6 Bankacılıkta Rekabet / Dünya-4 Pazarın doygunlaşması Düşen kâr oranları Disintermediation (aracısızlaşma) Deregulation (serbestleşen düzenlemeler) Finansal piyasaların uluslararasılaşması Finansal yenilikler yeni ürünler + yeni pazarlar Bankacılıkta dış yatırımlar 6

7 Bankacılıkta Dış Yatırımlar - 1 ÜÇ BÜYÜK DIŞ YATIRIM DALGASI: Birinci Dalga: 1830 larda başlıyor İngiliz bankaları (+ Hollanda bankaları + Fransız bankalrı) Gelişmiş ülkelerden kendi sömürgelerine [ Müşterini izle yaklaşımı] İkinci Dalga: 1960 larda başlıyor Amerikan bankaları (+ Japon bankaları [1980 lerde]) Gelişmiş ülkelerden gelişmiş ülkelere [ Müşterini izle yaklaşımı] 7

8 Bankacılıkta Dış Yatırımlar - 2 ÜÇ BÜYÜK DIŞ YATIRIM DALGASI: Üçüncü Dalga: 1990 lar Avrupa bankaları Gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere [yerel finansal hizmetler talebini karşılamaya yönelik perakende bankacılık] 8

9 Bankacılıkta Dış Yatırımlar - 3 GELENEKSEL TEORİ (Grubel, 1977; Aliber, 1984) [Bankacılıkta ilk iki dış yatırım dalgasının sağladığı tecrübeye dayanılarak...] Doğrudan dış yatırım yapan bankalar: müşterini [aynı ülkeden çıkan çokuluslu firmaları] izlerler ve yerel [girilen ülke] pazardaki özel [büyük] müşterilere yönelirler 9

10 Bankacılıkta Dış Yatırımlar - 4 YENİ DURUM YENİ TEORİLERE DOĞRU [Geleneksel Doğrudan Dış Yatırımlar Teorsi nden ilham alarak...] Eklektik Paradigma (OLI Paradigm) (Dunning, 1977) Dış yatrımcı firma bazı mülkiyet (ownership O) avantajlarına sahiptir. Bu avantajları içselleştirmek (to internalise I) bunları piyasa aracılığıyla (bedeli karşılığında) yabancı firmalara (başka ülke firmalarına) aktarmaktan daha kârlıdır. Firmanın mülkiyet avantajlarını yabancı bir ülkede (yerleşim yerinde) kullanması, firmaya yeni yerleşim yerindeki (L location advantages) rakiplerine kıyasla bazı avantajlar sağlayacaktır. 10

11 Bankacılıkta Dış Yatırımlar - 5 YENİ DURUM YENİ TEORİLERE DOĞRU [Geleneksel Doğrudan Dış Yatırımlar Teorsi nden ilham alarak...] Eklektik Paradigma Firmaları yurt dışında yatırıma yönlendiren saikler Pazar arayışı Bankacılık ve diğer hizmet sektörlerinde geçerli Stratejik aktif arayışı Bankacılık ve diğer hizmet sektörlerinde geçerli Doğal kaynak arayışı Etkinlik arayışı 11

12 Bankacılıkta Dış Yatırımlar - 6 YENİ DURUM YENİ TEORİLERE DOĞRU [Geleneksel Doğrudan Dış Yatırımlar Teorsi nden ilham alarak...] Stratejik Rekabet Yaklaşımı (Knickerbocker, 1973) Firmalar dış yatırım kararı verme sürecinde rakiplerinin davranış kalıplarını izlerler kendi rekabetçi konumlarını görece zayıflatmayacak yönde davranma eğilimi içindedirler. Bu durum lideri izle (follow the leader) ve İngilizce ifadesiyle bandwagon effect, yani rakip firmaların çoğunluğunun davranış tarzının söz konusu firma tarafından da benimsenmesi biçimindedir. 12

13 Bankacılıkta Dış Yatırımlar - 7 YENİ DURUM YENİ TEORİLERE DOĞRU (Konopielko, 1999; de Paula, 2002; Herrero ve Simon, 2003) [Bankacılıkta üçüncü dış yatırım dalgasının sağladığı tecrübeye dayanılarak...] Doğrudan dış yatırım yapan bankalar: yerel [girilen ülke] pazardaki tüm müşterilere yönelirler perakendeci bankacılık Orta ve Doğu Avrupa ve Latin Amerika tecrübeleri 13

14 Bankacılıkta Dış Yatırımlar - 8 YENİ DURUM YENİ TEORİLERE DOĞRU Doğrudan dış yatırım yapan bankalar: Gelişmiş ülkelerde kurulmuş / yerleşik, büyük ve etkin firmalardır Kendi ülkelerinden daha az etkin finansal sektörleri olan ülkeler yönelirler: güçlü sermaye yapısı yönetsel beceriler ölçek ve kapsam ekonomileri etkinlik rekabetçi üstünlük 14

15 Bankacılıkta Dış Yatırımlar - 9 YENİ DURUM YENİ TEORİLERE DOĞRU Doğrudan dış yatırım yapan bankalar için çekici bir pazarın [yatırım yerinin] özellikleri: Büyüyen ekonomi büyüme imkânları Yüksek getiri oranları daha fazla kâr! Ekonomik istikrar istikrar beklentisi Yerel bankaların görece daha az etkin olmaları 15

16 Bankacılıkta Dış Yatırımlar - 10 YENİ DURUM YENİ TEORİLERE DOĞRU Doğrudan dış yatırım yapan bankaların giriş stratejileri : Organik büyüme? Pek değil, çünkü zor iş ve pahalı! Birleşmeler ve satın almalar Yerel bankalara kısmî iştirak İzle öğren ve karar ver! Stratejik ittifaklar Satın almalar Kontrol kontrol ve kontrol! 16

17 Türk Ekonomisinin Kısa Tarihi - 1 Türkiye de 1980 yılına kadarki dönem kapalı bir ekonomik yapı ve buna uygun politikalar Yetersiz sermaye birikimi ve devletçilik II. Dünya Savaşı Sanayileşme fırsatı Savaş sonrası dışa açılma çabaları Planlı dönem ve ithal ikameci politikalar 1970 ler Kriz yılları 24 Ocak 1980 Dışa açılma başlarken... 17

18 Türk Ekonomisinin Kısa Tarihi - 2 Dışa kapalı ithal ikameci ekonomik yapı Sermaye birikimi ve belirgin teknolojik gelişme Kriz derinleşince... 18

19 Türk Ekonomisinin Kısa Tarihi sonrasında dışa açık ekonomik yapı İhracata yöneliş ve dış ticarette serbestleşme Sermaye hareketlerinde serbestleşme 32 Sayılı Karar Gümrük Birliği ve ekonomik bütünleşme Avrupa Birliği yolunda uyum süreci Dünya Ticaret Örgütü ve... 19

20 Türk Ekonomisinin Bugünü Dışa tam entegrasyon! İhracat, ihracat ve yine ihracat! Küresel değer zincirine eklemlenme Uluslararasılaşan Türk firmaları Küresel değer zincirinde yeni arayışlar İç pazar dış pazar mı? Küresel değer zincirinde yeni aşama Çokuluslu Türkler! 20

21 Türk Bankacılığı / Geleneksel Yapı Devlet bankaları Devlet Hazinesi fonlama Kamu kuruluşları fonlama / finansal hizmetler Özel sermayeli firmalar fonlama / finansal hizmetler Özel bankalar Devlet Hazinesi fonlama Kamu kuruluşları fonlama / finansal hizmetler Özel sermayeli firmalar fonlama / finansal hizmetler Grup (holding) firmaları fonlama / finansal hizmetler Yabancı sermayeli bankalar Çokuluslu firmalar fonlama / finansal hizmetler Özel sermayeli büyük firmalar fonlama / finansal hizmetler Devlet Hazinesi fonlama 21

22 Türk Bankacılığı /Yabancı Sermaye Yabancı sermayeli bankalar (geleneksel durum) Küçük bünyeli organizasyonlar şube ağı yok Niş pazarlar Çokuluslu firmalar fonlama / finansal hizmetler Özel sermayeli büyük firmalar fonlama / finansal hizmetler Devlet Hazinesi fonlama Yabancı sermayeli bankalar (yeni durum) Büyük bünyeli organizasyonlar şube ağı var Pazarların bütünü Çokuluslu firmalar fonlama / finansal hizmetler Özel sermayeli büyük firmalar fonlama / finansal hizmetler Devlet Hazinesi fonlama 22

23 Türk Bankacılığı /Yabancı Sermaye Yabancı sermayeli bankaların Türk bankacılığına giriş stratejileri : Organik büyüme? Pek değil, çünkü zor iş ve pahalı! Birleşmeler ve satın almalar Yerel bankalara kısmî iştirak İzle öğren ve karar ver! Stratejik ittifaklar Satın almalar Kontrol kontrol ve kontrol! Krizler risk mi? Fırsat mı? Kime kime? 23

24 Türk Bankacılığı /Yabancı Sermaye Yabancılar geldiler geliyorlar gelecekler! Pazarın hangi aralığına geliyorlar? Müşterilerini mi izliyorlar? Peki müşterileri onları izler mi? Pek sanmam; bu zaten ayrı konu! İç pazar dış pazarın sadece bir uzantısı (mı?) Çokuluslu bankalar arasındaki rekabette Türk pazarı Stratejik Rekabet Yaklaşımı nı hatırlayalım! 24

25 Türk Bankacılığı / Geleneksel Yapı Bankacılıktan nasıl para kazanılır(dı)? Bankacılık yaparak Banka satarak Aynı grupta iki ya da üç banka? Ya konsolidasyon? 25

26 Türk Bankacılığı / Bazı Konular - 1 Sermaye yetersizliği Devlet bankalarının özelleştirilmesi Grup / holding bankacılığında yeni durum konsolidasyon? Dış yatırım yerlilerin yabancı piyasalara girişleri Yabancı sermayeli rakiplerin piyasaya girişleri Banka olmayan bankalardan beklenmesi gereken rekabet Yeni dağıtım kanalları (internet, telefon / mobil telefon, perakende zincirleri vb.) rekabette yeni anlayışlar Türk bankaları işin ciddiyetinin ne kadar farkında? 26

27 Bank Türk Bankacılığında Yabancılar (1994) Date of Market Entry Specialisation Ownership Osmanli Bank 1863 Commercial French Banco Di Roma 1911 " Italian ABN AMRO Bank * 1921 " Dutch Arap-Turk Bank 1977 " Libyan Citibank 1981 Trade-Finance- American Funding Bank Mellat 1982 " " " Iranian Habib Bank Ltd 1983 " " " Pakistan Chase Manhattan Bank 1984 " " " American Saudi American Bank 1985 " " " Saudi-American BNP-Ak Dresdner Bank ** 1985 " " " French-Turkish- German Turk Sakura Bank 1985 " " " Japanese Kapital Bank Turk *** 1986 " " " French Credit Lyonnais 1988 " " " French Korfez Bank 1988 " " " Qatar Turk Merchant Bank 1988 " " " Yatirim Bank 1988 " " " Kibris Kredi Bank 1989 " " " Cypriot Midland Bank 1990 " " " British Societe Generale 1990 " " " French Avrupa Turk Yatirim Bank 1990 " " " Chemical Bank 1991 " " " American Turkish Bank 1991 " " " Cypriot Westdeutsche Landesbank 1991 " " " German Sources: Banks in Turkey The Banks Association of Turkey (1995) and Oncu and Gokce (1991) * Its name was Holantse Bank ** BNP-Ak Dresdner is a Bank Nationale de Paris, Dresdner Bank and Akbank joint venture. Akbank is the second largest private bank in Turkey, part of the Sabanci conglomerate (Sabanci Holding). *** Its name was Bank Indosuez Generale Euro Turk. 27

28 Türk Bankacılığında Mülkiyet (1994) Bank Specialisation Ownership Etibank Commercial State Sumerbank " " Ziraat Bank " " Emlak Bank " " Halk Bank " " Vakiflar Bank " " Iller Bank Development " Turk Exim Bank " " Turkiye Kalkinma Bank " " Is Bank Commercial Quasi-state Akbank Commercial Sabanci Holding Demirbank " Cingillioglu Holding Egebank " Ozakat Holding Esbank " Zeytinoglu Holding Garanti Bank " Dogus Holding Garanti Yatirim ve Ticaret " " " Bank Bank Ekspres " " " Interbank " Cukurova Holding Pamukbank " " " Yapi Kredi Bank " " " Park Yatirim Bank Investment " " Adabank Commercial Uzan Holding Imar Bank " " " Iktisat Bank " Aksoy conglomerate Kentbank " Suzer Holding Kocbank " Koc Holding Turk Ticaret Bank " Ercan Holding (partly) Toprakbank " Toprak Holding Disbank " Is Bank Tutunculer Bank " Yasar Holding Tekstil Bank " Akin Holding Turk Ekonomi Bank " Colakoglu Holding Finansbank " ESKA Group Birlesik Yatirim Bank Investment Kavalali Holding Tekfen Yatirim ve Finansman Bank " Tekfen Holding 28

29 En Büyük Türk Bankaları Banka Mülkiyet Yapısı Aktif Büyüklüğü (milyar Euro) Pazar Payı % Ziraat Bankası Devlet 40,9 16 İş Bankası Özel 40,0 16 Akbank Sabancı/Citigroup 32,9 13 Yapı ve Kredi Bankası UniCredit/Koç Grubu 25,2 10 (+Koç Bank) Garanti Bankası GE/Doğus Grubu 22,9 9 Vakıfbank Devlet 20,3 8 Halk Bankası Devlet 17,0 7 TOPLAM 199,2 79 Not: Aktif büyüklükleri 2005 yıl sonu itibarıyladır. 29

30 Türkiye de Holding Bankacığı HOLDING COMPANY 'X' Industrial and Commercial Companies A B C D Banks capital controlled by Holding company X credits and financial services credits (purchase of government debt instruments) deposits credits and financial services credits HOUSEHOLDS credits and financial services a b c d State Economic Enterprises Banks owned /controlled by the State deposits STATE credits (purchase of government debt instrumenst) 30

31 Türk Bankaları Satışın Kronojisi Ekim 2006 Temmuz 2006 Nisan 2006 Ağustos 2005 Nisan 2005 Şubat 2005 Ocak 2005 Ekim 2001 Citigroup, Akbank ın %20 sini 3,1 milyar dolara satın aldı. Dexia, Denizbank ın %75 ini 2,44 milyar euroya satın aldı. National Bank of Greece, Finansbank ın kontrolü mümkün kılan düzeydeki hissesini 2,8 milyar dolara satın aldı. General Electric Capital, Garanti Bankası nın %25,5 ini 1,6 milyar dolara satın alarak Doğus ailesiyle eşit paydaş oldu ve bankanın kontrolünde eşit söz sahibi konumuna geldi. Fortis Dışbank ı 985 milyon euroya satın aldı. BNP Paribas Türkiye Ekonomi Bankası nın kontrol eden (TEB) TEB Mali Yatırımlar A.Ş. nin %50 sini 217 milyon dolara satın aldı. %50 si UniCredit e ait olan Koc Financial Hizmetler A.Ş., Yapı ve Kredi Bankası nın %57 sini 1,1 milyar euroya satın aldı. HSBC, Demirbank ı TMSF nundan 250 milyon sterline satın aldı. 31

32 Türk Sigorta Şirketlerinde Yabancı Payı Yabancı Sermayeli Sigorta ve Reasürans Şirketleri Yabancı Sermaye Oranı Yabancı Ortak Şirketin Adı AIG Sigorta A.Ş. 100 AIG Memsa Inc. American Life Hayat Sigorta A.Ş. 100 American Life Ins. Aviva Sigorta A.Ş. 100 Aviva Plc Aviva Hayat ve Emeklilik A.Ş. 100 Aviva Plc Axa Oyak Sigorta A.Ş. 50 Axa Axa Oyak Hayat Sigorta A.Ş. 50 Axa Başak Sigorta A.Ş. 56 Groupama Int Başak Emeklilik A.Ş. 79 Groupama Int Fortis Emeklilik A.Ş. 100 Fortis Garanti Sigorta A.Ş. 25,5 Genera Electric Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. 25,47 Genera Electric Generali Sigorta A.Ş. 100 Assicurazioni Generali Güneş Sigorta A.Ş. 30 Groupama Int HDI Sigorta A.Ş. 100 HDI İsviçre Sigorta A.Ş. 75 Ergo İsviçre Hayat Sigorta A.Ş. 75 Ergo Koç Allianz Sigorta A.Ş. 37,1 Allianz Grup Koç Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. 33 Riunione Adriatica Şeker Sigorta A.Ş. 63,9 Liberty Mutual Grup TEB Sigorta A.Ş. 50 BNP Paribas Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 22,27 UniCredito Yapı Kredi Emeklilik A.Ş. 22,27 UniCredito Kaynak: Banka Sigorta Dergisi 32

33 Türk Bankacılığı / Bazı Konular - 2 Ya yerliler? Aynı grupta iki ya da üç banka? Ya konsolidasyon? 33

34 Türk Bankacılığı / Bazı Konular - 3 Sermayeyi nereden bulacağız? Büyük gruplar dağınık mı? Her sektörde varız! Peki olmalı mıyız? Büyük gruplar bankacılıktan çekilir mi? Peki ya diğerleri? 34

35 Genel Değerlendirme Yeni koşullar yeni stratejiler 35

36 Genel Değerlendirme Türk bankalarının çoğu ülkenin sınaî ve ticarî gruplarının elindedir ve bu grupların çoğu da yabancı sermayeye ve yabancı sermayenin kontrolündeki ekspertize ihtiyaç duymaktadır. 36

37 Genel Değerlendirme Yabancı bankalar da özellikle Türkiye, Rusya ve Ukrayna gibi hızla gelişen piyasalarda yer edinme çabasındadırlar. Bu ülkelerde tüketim talebi yüksektir ve dolayısıyla tüketici kredilerine ihtiyaç büyüktür. 37

38 Genel Değerlendirme 2005 yılındaki satın almalar yoluyla Türkiye de bankacılık sektörüne UniCredit, Fortis, BNP Paribas and GE tarafından yaklaşık 5 milyar dolar yatırılmıştır yılında National Bank of Greece, Dexia ve Citigroup tarafından yapılan üç satın alma işlemi ise 9 milyar dolar ilâve yatırım getirmiştir. 38

39 Genel Değerlendirme Bankacılığa yabancı sermayenin girişi sınırlanmalı mı? Sınırlanabilir mi? Nasıl? Farklı bakışlar Kamu bankalarının özelleştirilmesi 39

40 Akçaoğlu nun bu konudaki yazıları Bankacılıkta yabancı sermaye Türk bankacılığına yabancı sermayeli girişler Yabancı sermayeli banka girişleri sınırlanabilir mi? 40

(EKİM-2008) Emre GÖZLEMEN Yapı Kredi Sigorta

(EKİM-2008) Emre GÖZLEMEN Yapı Kredi Sigorta Türk Sigorta Sektöründeki Doğrudan/Dolaylı Yabancı Yatırımlar (EKİM-2008) Emre GÖZLEMEN Yapı Kredi Sigorta İÇİNDEKİLER 1.TÜRKİYE DE YABANCI SERMAYE... 1 2.TÜRKİYE DE SİGORTACILIK... 3 3. DÜNYADA SİGORTACILIK...

Detaylı

FİNANSAL HİZMETLER SEKTÖRÜ RAPORU

FİNANSAL HİZMETLER SEKTÖRÜ RAPORU TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞBAKANLIK Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı FİNANSAL HİZMETLER SEKTÖRÜ RAPORU DECEMBER EKİM 2010 2009 İÇİNDEKİLER 1. Yönetici Özeti 3 2. Sektöre Genel Bakış 4 2.1 Küresel Sektör 4

Detaylı

Banka Sermayesi Üzerinden Sınıf İçi Çatışmaları Anlamak

Banka Sermayesi Üzerinden Sınıf İçi Çatışmaları Anlamak Praksis 19 Sayfa: 133-156 Banka Sermayesi Üzerinden Sınıf İçi Çatışmaları Anlamak 1. Giriş Türkiye de 1980 sonrası bankacılık sektöründe yaşanan değişim ve dönüşümler, genel olarak sermaye gruplarının

Detaylı

Türkiye de Yabancı Bankalar

Türkiye de Yabancı Bankalar Türkiye de Yabancı Bankalar Dr. Öztin Akgüç İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi Emekli Öğr. Üyesi Özet Türkiye de yabancı bankaların 150 yıllık bir geçmişi vardır. 19. Yüzyılın ikinci yarısında devletin

Detaylı

Ülkemiz Bankacılık Sektöründe Yabancı Bankaların Yeri

Ülkemiz Bankacılık Sektöründe Yabancı Bankaların Yeri Doç. Dr. Müge İşeri Arş. Gör. Dr. Meltem Ulusan Ülkemiz Bankacılık ünde Yabancı Bankaların Yeri Doç. Dr. Müge İŞERİ İstanbul Kültür Üniversitesi, İİBF Arş. Gör. Dr. Meltem ULUSAN İstanbul Kültür Üniversitesi,

Detaylı

Bankacılıkta Yapısal GeliĢmeler

Bankacılıkta Yapısal GeliĢmeler BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU Bankacılıkta Yapısal GeliĢmeler Sayı: 5 / Aralık 21 Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Bu Yayın kamuoyunu bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Yayında yer alan

Detaylı

PANEL OTURUMU Banka Birleşmelerinde ve Satın Almalarda Ana Strateji Ne Olmalı? : Y. Temel ENDEROĞLU İ.A.V. Y.K. Üyesi ve Genel Sekreter

PANEL OTURUMU Banka Birleşmelerinde ve Satın Almalarda Ana Strateji Ne Olmalı? : Y. Temel ENDEROĞLU İ.A.V. Y.K. Üyesi ve Genel Sekreter PANEL OTURUMU Banka Birleşmelerinde ve Satın Almalarda Ana Strateji Ne Olmalı? Başkan Üyeler (*) : Y. Temel ENDEROĞLU İ.A.V. Y.K. Üyesi ve Genel Sekreter : Prof. Dr. Niyazi BERK Bahçeşehir Üniversitesi

Detaylı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU. ARD Çalışma Raporları No: 2005/6 BANKACILIK SEKTÖRÜNE YABANCI GİRİŞİ: KÜRESEL GELİŞMELER VE TÜRKİYE

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU. ARD Çalışma Raporları No: 2005/6 BANKACILIK SEKTÖRÜNE YABANCI GİRİŞİ: KÜRESEL GELİŞMELER VE TÜRKİYE BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU ARD Çalışma Raporları: 2005/6 BANKACILIK SEKTÖRÜNE YABANCI GİRİŞİ: KÜRESEL GELİŞMELER VE TÜRKİYE Araştırma Dairesi Eylül 2005 BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME

Detaylı

TÜRK YE DE F NANSAL ENTEGRASYON SÜREC VE BANKACILIKTA YABANCI SERMAYE

TÜRK YE DE F NANSAL ENTEGRASYON SÜREC VE BANKACILIKTA YABANCI SERMAYE STRATEJİK RAPOR NO: 12, ARALIK 2005 TÜRK YE DE F NANSAL ENTEGRASYON SÜREC VE BANKACILIKTA YABANCI SERMAYE Dr. Güniz ODYAKMAZ TEKEBAŞ Ç NDEK LER SUNUŞ...3 ÖZET...4 TARİHİ SÜREÇTE FİNANSAL KÜRESELLEŞME...6

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ YABANCI BANKA GİRİŞLERİ ve ETKİLERİ

TÜRKİYE DEKİ YABANCI BANKA GİRİŞLERİ ve ETKİLERİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI FİNANS YÜKSEK LİSANS BÖLÜMÜ TÜRKİYE DEKİ YABANCI BANKA GİRİŞLERİ ve ETKİLERİ Dönem Sonu Projesi Rıza SOYLUOĞLU Ankara 2008 T.C.

Detaylı

FAİZSİZ SİSTEMDE BANKACILIK ANLAYIŞI VE KREDİ İŞLEMLERİ

FAİZSİZ SİSTEMDE BANKACILIK ANLAYIŞI VE KREDİ İŞLEMLERİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE FİNANSMAN BİLİM DALI FAİZSİZ SİSTEMDE BANKACILIK ANLAYIŞI VE KREDİ İŞLEMLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Fırat KINALI Danışman Doç.Dr.

Detaylı

TÜRKİYE DE YABANCI SERMAYELİ BANKALARIN GELİŞİMİ VE YABANCI SERMAYELİ ALTI BANKANIN ÖZSERMAYEYE SERBEST NAKİT AKIMLARI YÖNTEMİ İLE DEĞERLEMESİ

TÜRKİYE DE YABANCI SERMAYELİ BANKALARIN GELİŞİMİ VE YABANCI SERMAYELİ ALTI BANKANIN ÖZSERMAYEYE SERBEST NAKİT AKIMLARI YÖNTEMİ İLE DEĞERLEMESİ T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BANKACILIK VE FİNANS ANABİLİM DALI BANKACILIK VE FİNANS YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE DE YABANCI SERMAYELİ BANKALARIN GELİŞİMİ VE YABANCI SERMAYELİ

Detaylı

TÜRK SİGORTA SEKTÖRÜNDE YABANCI PAYININ SEKTÖRE OLASI ETKİLERİ: AB PERSPEKTİFİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRK SİGORTA SEKTÖRÜNDE YABANCI PAYININ SEKTÖRE OLASI ETKİLERİ: AB PERSPEKTİFİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ AVRUPA ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Cilt 19 Sayı:1 2011 53 TÜRK SİGORTA SEKTÖRÜNDE YABANCI PAYININ SEKTÖRE OLASI ETKİLERİ: AB PERSPEKTİFİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ Başak TANINMIŞ YÜCEMEMİŞ Arş. Gör. Dr. Özgür AKPINAR

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI BANKACILIK SEKTÖRÜNDE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI BANKACILIK SEKTÖRÜNDE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI BANKACILIK SEKTÖRÜNDE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Mukaddes KESEMEN TEZ DANIŞMANI

Detaylı

TÜRKİYE DE FİNANS SEKTÖRÜNDE BANKACILIĞIN YERİ

TÜRKİYE DE FİNANS SEKTÖRÜNDE BANKACILIĞIN YERİ TÜRKİYE DE FİNANS SEKTÖRÜNDE BANKACILIĞIN YERİ Müge ÜNAL Türkiye de finansal sistem içerisinde, bankacılık sektörü büyük orandaki payı ile önemli bir yere sahiptir. Sigorta şirketleri, yatırım fonları,

Detaylı

Doğrudan Yabancı Yatırımların Dünya daki ve Türkiye deki Gelişimi

Doğrudan Yabancı Yatırımların Dünya daki ve Türkiye deki Gelişimi Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 23, 2012, 69-104 Cahit AYDEMİR* * İbrahim ARSLAN** Funda UNCU*** Doğrudan Yabancı Yatırımların Dünya daki ve Türkiye deki Gelişimi Development of

Detaylı

Faaliyet Raporu HSBC Bank A.Ş.

Faaliyet Raporu HSBC Bank A.Ş. 2007 Faaliyet Raporu HSBC Bank A.Ş. HSBC Bank A.Ş. 2007 Yılı Faaliyet Raporu Ticaret Unvanı : HSBC Bank A.Ş. Kuruluş Tarihi : 13.09.1990 Adres : Büyükdere Caddesi 122 / D 34394 Esentepe Şişli İSTANBUL

Detaylı

DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI (MARKA) KOCAELİ BANKACILIK SEKTÖRÜ RAPORU

DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI (MARKA) KOCAELİ BANKACILIK SEKTÖRÜ RAPORU (MARKA) HAZIRLAYAN: ERAY CAVLAK MAYIS 2012 İÇİNDEKİLER Tablolar Listesi..1 Şekiller Listesi...2 1.Bankacılık Sektörünün Genel Durumu. 3 1.1.Bankacılığın Tarihsel Gelişimi 3 1.2.Bankacılık Sektörünün Dünyadaki

Detaylı

1980 SONRASI TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER, KRİZLERİN SEKTÖR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE İYİLEŞTİRİCİ ÖNERİLER. Melek ACAR BOYACIOĞLU *

1980 SONRASI TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER, KRİZLERİN SEKTÖR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE İYİLEŞTİRİCİ ÖNERİLER. Melek ACAR BOYACIOĞLU * 1980 SONRASI TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER, KRİZLERİN SEKTÖR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE İYİLEŞTİRİCİ ÖNERİLER Melek ACAR BOYACIOĞLU * THE RECENT DEVELOPMENTS AND THE EFFECTS OF CRISES ON THE TURKISH

Detaylı

Bankalar da, kârlar da yabancıya teslim

Bankalar da, kârlar da yabancıya teslim Tarih: 11.05.2014 Sayı: 2014/07 İSMMMO DAN TÜRK BANKACILIK SİSTEMİNDE YABANCI LAŞMA RAPORU: Bankalar da, kârlar da yabancıya teslim İSMMMO nun Türk Bankacılık Sisteminde Yabancı laşma adlı raporuna göre,

Detaylı

TARTIŞMA METNİ 2012/14 http ://www.tek.org.tr. TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜNÜN ŞUBAT 2001 KRİZİ SONRASI DURUMU ve YENİDEN YAPILANDIRMA PROGRAMI

TARTIŞMA METNİ 2012/14 http ://www.tek.org.tr. TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜNÜN ŞUBAT 2001 KRİZİ SONRASI DURUMU ve YENİDEN YAPILANDIRMA PROGRAMI TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU TARTIŞMA METNİ 2012/14 http ://www.tek.org.tr TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜNÜN ŞUBAT 2001 KRİZİ SONRASI DURUMU ve YENİDEN YAPILANDIRMA PROGRAMI Ömer Faruk Çolak Bu çalışma "AVRUPA BİRLİĞİNE

Detaylı

Yabancı Sermaye Giderek Bankalarımızı da Yabancılaştırıyor

Yabancı Sermaye Giderek Bankalarımızı da Yabancılaştırıyor Yabancı Sermaye Giderek Bankalarımızı da Yabancılaştırıyor Erdem ALPTEKİN Yabancı Sermaye Girişine Kısa Bir Bakış Son iki yıldır yabancı sermaye ülkemize akıyor, oysa yıllarca yabancı sermaye girişinin

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ I T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ TEZİN ADI BDDK STANDARTLARINA GÖRE BANKALARDA PERFORMANS DEĞERLENDİRİLMESİ: T.C. ZİRAAT BANKASI ÖRNEĞİ ÖĞRENCİNİN

Detaylı

Mevduat Kabul Eden Kurumlar 1. Bankalar

Mevduat Kabul Eden Kurumlar 1. Bankalar Mevduat Kabul Eden Kurumlar 1. Bankalar Bankalar mevduat kabul eden en büyük finansal kurumlardır. Geleneksel anlamda ticari bankalar işletmelere çalışma sermayesi sağlamak amacıyla ticari ve bireysel

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1 TÜRKİYE DE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR M. EMIN ERÇAKAR, ERDAL

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ: SORUNLAR, KRİZLER VE ARAYIŞLAR

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ: SORUNLAR, KRİZLER VE ARAYIŞLAR C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 2, Sayı 2 1 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ: SORUNLAR, KRİZLER VE ARAYIŞLAR Metin Toprak Kırıkkale Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü Osman Demir Cumhuriyet Üniversitesi,

Detaylı

TÜRKİYE DE KATILIM BANKALARI ve MEVDUAT BANKALARININ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ UYGULAMALARI

TÜRKİYE DE KATILIM BANKALARI ve MEVDUAT BANKALARININ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ UYGULAMALARI i T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜRKİYE DE KATILIM BANKALARI ve MEVDUAT BANKALARININ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ UYGULAMALARI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BİTİRME

Detaylı

Krizden İstikrara Türkiye Tecrübesi

Krizden İstikrara Türkiye Tecrübesi BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU Krizden İstikrara Türkiye Tecrübesi 3 Eylül 21 Çalışma Tebliği (Gözden Geçirilmiş Üçüncü Baskı ) BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU ÇALIŞMA TEBLİĞİ (Gözden

Detaylı

İMKB DE İŞLEM GÖREN BANKALARDA GERÇEKLEŞEN YABANCI SATIN ALIMLARININ HİSSE SENETLERİNİN GETİRİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

İMKB DE İŞLEM GÖREN BANKALARDA GERÇEKLEŞEN YABANCI SATIN ALIMLARININ HİSSE SENETLERİNİN GETİRİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ İMKB DE İŞLEM GÖREN BANKALARDA GERÇEKLEŞEN YABANCI SATIN ALIMLARININ HİSSE SENETLERİNİN GETİRİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Hakan Güçlü Özgür Aslan 1. Giriş 1980 yılı öncesinde ithal ikamesini esas alan yurtiçi

Detaylı

İMKB DE İŞLEM GÖREN YERLİ VE YABANCI BANKALARIN GÖRELİ ETKİNLİKLERİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE ÖLÇÜMÜ

İMKB DE İŞLEM GÖREN YERLİ VE YABANCI BANKALARIN GÖRELİ ETKİNLİKLERİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE ÖLÇÜMÜ D.E.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi Cilt:21 Sayı:2, Yıl:2006, ss:49-74 İMKB DE İŞLEM GÖREN YERLİ VE YABANCI BANKALARIN GÖRELİ ETKİNLİKLERİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE ÖLÇÜMÜ Yusuf DEMİR * Mehmet GENÇTÜRK ** ÖZET Bankalar,

Detaylı