SES BİLGİSİ II (Sert Sessiz Benzeşmesi Yumuşama Ulama) 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşama-sına uğrayan sözcük yoktur?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SES BİLGİSİ II (Sert Sessiz Benzeşmesi Yumuşama Ulama) 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşama-sına uğrayan sözcük yoktur?"

Transkript

1 SES BİLGİSİ II (Sert Sessiz Benzeşmesi Yumuşama Ulama) 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşama-sına uğrayan sözcük yoktur? A) Giysi, sahibinin nasıl bir insan olduğunu belli eder. B) Bu sorunu çözme gayretini genç dimağlardan bekliyoruz. C) Başına dolu yağan, dünyanın dört bucağını fırtına için-de sanır. D) Çocuklar için, varını yoğunu seferber etmişti. E) İnsan, sevincini büyüterek, üzüntüsünü küçülterek an-latmalı. 2. Süreksiz sert ünsüzlerden bir (p, ç, t, k) ile biten bir sözcük ünlü ile karşılaşınca süreksiz sert ünsüz yumuşar. Aşağıdakilerin hangisinde bu kurala uygun bir söz-cük yoktur? A) Bağdan yeni geldiklerini söylediler. B) Kucağındaki dosyaları yere bıraktım. C) Çocuğunun çantasına yiyecek koydu. D) İşe başladığında çok istekliydi. E) Ağrı nın doruğunda çok istekliydi. 3. Gidiyorum gurbeti gönlümde duya duya Ulukışla yolunda Orta Anadolu ya İlk sevgiye benzeyen ilk acı, ilk ayrılık Yüreğimin yaktığı ateşle hava ılık Yukarıdaki dizelerde aşağıdakilerden hangisine ör-nek yoktur? A) Ünsüz yumuşaması B) Ünlü düşmesi C) Kaynaştırma ünsüzü D) Ünsüz benzeşmesi E) Ünsüz düşmesi 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcüğe gelen ekte hem ünsüz yumuşaması hem de benzeşme söz konusudur? A) Sanatçıya yol göstermek isteyen eleştirmen gerçeği saptamıştır. B) Sanat, tüm insanların varlığından ve birikiminden esinlenir. C) Yaptıklarımız yapacağımızın teminatıdır. D) Öğretmenlerin okuttuğu şiirle tören sona erdi. E) Görevliler gerekli önlemleri alıp, işçilerin taşkınlığına meydan vermediler. 5. Aşağıdakilerin hangisinde ünsüz yumuşaması yoktur?

2 A) Çocukların dördü bugün gelmedi. B) Yoğurdunu bitirip kalkabilirsin. C) Kitapların kaçını alacaksınız? D) Parayı sayıp cebine koydu. E) Yanağın yine kıpkırmızı olmuş. 6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sert sessiz benzeş-mesi vardır? A) Politikacı yurttaşlarım diye söze başladı. B) Kardeşimin sürekli ağlamasına dayanamıyorum. C) Her Türk vatandaşı vergisini düzenli vermelidir. D) Arkadaş seçimine özen gösteririm. E) Görünüşe aldanma, derler. 7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sessiz yumuşama-sına uğramış bir sözcük vardır? A) Güneş doğdu, sokaklardan insanlar gelip geçmeye başladı. B) Ayşe sağına soluna bakındı, annesini göremedi. C) Çocukların yemek yedikleri salon çok büyüktü. D) Doktor Bey, yemeğe gitmek üzere ofisten çıktı. E) Geçen hafta dağın eteklerinde piknik yaptık. 8. Aşağıdakilerin hangisinde aynı sözcükte hem ses düşmesi hem de ünsüz yumuşaması olmuştur? A) Yeni aldığım kitabı bugün kaybettim. B) Buraya gelmesi beni memnun etti. C) Birkaç gün sabretti, sonunda patladı. D) Bu testi çözdüğümü sonradan fark ettim. E) Yaşadığı kötü olaylar onu hasta etti. 9. Sert ünsüzle biten bir sözcükten sonra c, d, g ile başlayan ekler geldiğinde bunlar ç, t, k ya dönüşür. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bu kurala örnek yoktur? A) Sanatçının görevi nasihat etmek değildir. B) Yunus değişende değişmeyeni yakalamıştı. C) Seçkin eserleriyle kalıcılığa yakalamıştı. D) Gerçek şair bir düşünceyi savunmak için şiir yazmaz. E) Her gün aynı haberleri duymaktan sıkılmıştı.

3 10. Sert ünsüzle biten bir sözcük ünlüyle başlayan bir ek aldı-ğında sondaki sert ünsüz yumuşar. Aşağıdakilerin hangisinde bu kurala uyan sözcük yoktur? A) Ardına bakmadan yollara düşer. B) Davul bile dengi dengine çalar. C) Vatanından yarı düşmüş yıllardır. D) Kelin ilacı olsa başına sürerdi. E) Güneşin doğacağı tarafa giden yol bomboştu. SES BİLGİSİ III (Ünlü ve Ünsüz Düşmesi, Ünlü ve Ünsüz Türemesi) 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcü-ğün ek alırken, ünsüzlerinden biri düşmüştür? A) Bana gelip hisseni bana devret deseydin, belki razı olurdum. B) Bu olaydan sonra aklı daha da karıştı. C) Bundan sonra gönlüme kimseyi almayacağım. D) Karnım açlıktan garip garip sesler çıkarıyor. E) Şimdi sıcacık yuvasında, huzur içindeydi. 2. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ünlü türemesi ne örnek olabilecek bir sözcük vardır? A) Çepeçevre çiçeklerle donanmıştı anıtın etrafı. B) Yıldızlarla konuştum sevgimi, aşkımı. C) Baş ucunda bir çınar vardı mezarın. D) Belli belirsiz görünüyordu gemi. E) Yıllardır özlemini çekiyordum ülkemin. 3. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde birleşik sözcük ses düşmesi ne uğramıştır? A) Yasa önerileri gene reddoldu. B) Sınava niçin katılmadığını sordum. C) Sivrisinekler yine çoğaldı. D) Anneannesini görmeye gitti. E) Ustabaşı, çıraklara işi öğretti.

4 4. Seneler sürer her günüm Yalnız gitmekten yorgunum Zannetme sana dargınım Ben gene sana vurgunum Bu dörtlükte aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? A) Ünsüz sertleşmesi B) Ünlü değişmesi C) Ünlü daralması D) Ünsüz türemesi E) Ünlü düşmesi 5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü düşmesi meydana gelmemiştir? A) Fırtınada bahçedeki bütün ağaçlar devrildi. B) Kazayı küçük sıyrıklarla atlattı. C) Sokakta top oynayan çocukların sesi geliyordu. D) Onlar ufacık bir evde oturuyorlar. E) Köye giderken kıvrım kıvrım yollardan geçtik. 6. İşleriniz kısa sürede halledilecek. Bu cümledeki altı çizili sözcükte görülen ses olayları, aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir? A) Ünlü düşmesi ünsüz türemesi B) Ünsüz türemesi ünsüz benzeşmesi C) Ünsüz türemesi ünsüz yumuşaması D) Ünsüz türemesi ünlü daralması E) Ünlü düşmesi ünsüz benzeşmesi 7. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde yapım eki farklı ses düşmesine yol açmıştır? A) Yaşamını bu eserinde ayrıntılarıyla anlatır. B) Bu yanlış mutlaka düzeltilmelidir. C) Kıvrak bir anlatım biçimi yaratmıştır. D) Bu sararan yapraklar sonbaharın habercisi E) Başının altındaki yumuşacık yastığa sarıldı.

5 8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, altı çizili sözcükte hem yumuşama hem de ünlü düşmesi vardır? A) Kayboldu yarimin eski mezarı. B) Şeftali bu yörenin başta gelen gelir kaynağıdır. C) Suçu kesinleşince üç ay hapsoldu. D) Dost dost diye başkasına sarıldım. E) Gerçeği sonunda fark ettim. 9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcükte yapım eki ses düşmesine neden olmuştur? A) Ufacık çocuk korkudan titriyordu. B) Yanımıza geldiğinde uslu oturuyordu. C) Büyücek bir arsa arıyordu. D) Kimsesiz çocuklara yardım etti. E) Herkes ürkek halinden endişelendi. 10. Aşağıdakilerin hangisinde ses düşmesi yoktur? A) Bu şehrin trafiğine alışmıştı. B) Ufkun güzelliği hepimizi büyüledi. C) Onun suçsuzluğuna gönülden inanıyorum. D) Bizim nesle okumanın önemi anlatılmalı. E) Bu olay sabrını taşırdı. SES BİLGİSİ IV (Ses daralması Aşınma Ulama) 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü daralmasına örnek vardır? A) Onun nerede olduğunu biliyorum. B) Senin niye kızdığını anlamadım? C) Çocukların nasıl oynadığını göremedim. D) Yemekten ne kadar da az kalmıştı. E) Sizlere neyi anlatacağımı şaşırdım.

6 2. Aşağıdaki dizelerden hangisinin yüklemi ünlü daralmasına uğramıştır? A) Ve meçhule doğru bir kervan kalktı yavaştan B) Artık demir almak günü gelmişse bu limandan C) Şarkılardan buruk bir sızı yerleşir yüreğime D) Her an arıyor gözlerim gözlerini E) Uzaklardan bir fısıltı geliyor sesin gibi 3. Bütün gece bizi arıyor. cümlesinde görülen ses ola-yının benzeri aşağıdaki cevapların hangisinde vardır? A) Okul müdürüne olanları bir bir anlattık. B) Senin konuşmalarına herkes gülüyor, sadece ben değil. C) Dediğim şeyler seni üzmedi mi, emin misin? D) Her gece aynı yerde, yarım saat spor yapıyorum. E) Sınavlar gelecek hafta başlıyor. 4. Aşağıdakilerden hangisinde ünlü daralması yoktur? A) Ninem, uzağı zorlukla seçiyor. B) Çocuk, ne beni ne annesini dinliyor. C) Bütün dikkatini topladı, yine de anlamıyor.

7 D) Yiyecekleri bir haftada tüketmişlerdi. E) Biz, hakkımız olanı istiyoruz. 5. Hız çağındayız. Kişioğlu, sesi geride bıraktı. Yıldırımı Sessiz sertleşmesi aşmaya çalışıyor. Herzalanda daha çabuk sonuca var- Kayn. harfi Ünlü daralması Ulama Ünsüz yumuşaması mak en ön düşünce. Yukarıdaki altı çizili sözcüklerde görülen ses olayları belirtilmiştir. Buna göre hangi ses olayı yanlış belirtilmiştir? A) Sessiz sertleşmesi B) Kaynaştırma harfi C) Ünlü daralması D) Ulama E) Ünsüz yumuşaması 6. Aşağıdakilerin hangisinde ünlü daralmasına örnek vardır? A) Verimsiz kıraç topraklarda yıllardır uğraşıyor. B) Her yıl yüz bin ağaç dikiliyor. C) Doğa, bünyesinde binlerce canlı barındırıyor. D) Bazı insanlar doğayı koruyacak yerde tahrip ediyor. E) Bu yıl doğa büyük acılar yaşıyor.

8 7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü daralması söz konusudur? A) Sen de mi bizimle geliyorsun? B) Demem o ki bunu senden beklemezdim. C) Karşımdaki adam durmadan gülüyordu. D) Niçin bize gelmiyorsun? E) Yemeğini bitirdikten sonra doğru odana. 8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü daralmasına bir örnek vardır? A) Her gün çocuklarını arka mahalledeki parka götürüyor. B) Güzel çiçeğin yaprakları bir bir sararıyor. C) Uzun süredir kendine yeni bir iş bakıyor. D) Penceredeki perdeleri yıkamak için çıkarıyor. E) Küçük kız, akşamları babasının yolunu gözlüyor. 9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü daralmasına bir örnek yoktur? A) Kütüphaneden kitap almak mümkün olmuyor; kimi zaman kitapları satın alıyorum. B) Geç kalacağınızı bildirdiğiniz iyi oldu, yoksa hala sizi bekliyor olurduk. C) Genç anne, kendine zarar vermemesi için gözünü oğ-lundan ayırmıyordu. D) Hangi elbiseyi giyeceğine karar vermiş, şimdi de elbi-seye uygun ayakkabı arıyor.

9 E) Ay sonunda torununun geleceğini duyan Halil Amca şimdiden heyecanlanıyor. 10. I. Mesutmuş kocasını seviyormuş Kendilerininmiş evleri II. Arıyorum yıllar var ki ben onu Aşıkıyım beni çağıran bu sesin III. Gözlerim gözlerinde dinlenirken eriyor Eriyor sanki baştan başa yüreğim IV. Başını kaldırarak boşluğu dinliyordu Gökler bulutlanıyor, rüzgâr serinliyordu V. Karşıda hisar gibi Niğde yükseliyordu Sağ taraftan çıngırak sesleri geliyordu Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü daralmasına bir örnek vardır? A) I. ve II. B) I. ve III. C) II. ve IV. SES BİLGİSİ (Büyük Ünlü Uyumu Küçük Ünlü Uyumu Kaynaştırma) 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tüm sözcükler bü-yük ünlü uyumuna uymaktadır? A) Kitaplığımı özenle düzenledim. B) Burada kirazlar daha olgunlaşmadı. C) Acele edersen yanlışların çoğalır. D) Çocuklar nasihatlerden hoşlanmıyorlar. E) Yolun iki tarafına sıralanmış ağaçlar vardı. 2. Aşağıdakilerin hangisinde kaynaştırma ünsüzü (n, s, ş, y) vardır? A) Kuşun kafesi tüylerle dolmuş. B) Odandan bu kitapları aldım. C) Olayın nedeni yakında anlaşılır.

10 D) Bugünü değil yarını düşünüyordu. E) Artık üzüntüye hiç katlanamıyorum. 3. Aşağıdaki dizelerin hangisinde hem büyük ve küçük ünlü uyumlarına hem de ünsüz yumuşaması kuralına aykırı bir sözcük kullanılmıştır? A) Orada da geçiyor günler B) Duyar gibiyim orada da C) Her an ömrüm tükenirken D) Orada, belki bir adada E) Geçer özlenen günler 4. Aşağıdakilerin hangisinde, kaynaştırma ünsüzü kullanılmamıştır? A) Yayar davarını derenin yanına B) Ak tüylü köpektir koyun sürüsüyle C) Seğirtir kaval sesi sağa sola D) Çobandır köyün, yamacında E) Meşe dallarının altında 5. Aşağıda geçen altı çizili sözcüklerden hangisinin bü-yük ünlü uyumuna uymayış nedeni, diğerlerinden farklıdır? A) Önümüzdeki vadiye gireceğiz. B) Önümüzü göremiyorduk koşarken, C) İnsan uyurken başka olur. D) Narin ekşimtırak bir tadı var. E) Akşamleyin bunu izleriz. 6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcükte kaynaştırma harfi yoktur? A) Onun notlarını bana verir misin? B) Sen de bunları anlayacak kafa var mı? C) Sonra da bizi yedişer gruplara ayırdılar. D) Kendisi kaybolunca gazeteye kayıp ilanı vermiş.

11 E) Tavanın akan yerlerini hemen onarmalıyız. 7. Küçük ünlü uyumlarına göre; Türkçe sözcüklerde düz ünlülerden (a, e, ı, i) sonra düz ünlüler gelir. Türkçe sözcüklerde yuvarlak ünlülerden (o, ö, u, ü) sonra ya dar yuvarlak (u, ü) ya da düz geniş (a, e) ünlüleri gelir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde alı çizili sözcük kü-çük ünlü uyumuna uymaktadır? A) Panoya fotoğraflar asılmıştı. B) Yağmur yağınca çocuklar kaçıştılar. C) Tiyatroya giderken mutluydum. D) Konuşma, duygusallıktan uzaktı. E) Doktor anlayışlı davranmadı. 8. Şimdi gözyaşına yer yok, şimdi mücadele zamanı. I II Bu acı içimi kemiriyor; ama çaresiz değilim; III IV ruhumda hiç sönmeyen bir meşalenin yandığını biliyorum. V Yukarıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi, aldığı ek nedeniyle büyük ünlü uyumuna aykırıdır? A) I B) II C) III D) IV E) V 9. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangi-sinde kaynaştırma ünsüzü kullanılmamıştır? A) Ortak kardan altışar milyar aldılar. B) Herkes, yazını okumakta zorluk çekiyordu. C) Kapıyı hızla açıp dışarıya çıkmıştı. D) Kızın elbisesi çok güzel duruyordu üzerinde. E) Onun sorununu birlikte çözelim istersen.

12 10. Aşağıdaki tamlamalardan hangisinde ulama yapılamaz? A) Kalem ucu B) Okulun arkası C) Son ocak D) İlk adım E) Yazı tahtası

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: DİLBİLGİSİ KAZANIM: Kelime Türleriyle İlgili Bilgi ve Kuralları Kavrama / Uygulama 2

ÖĞRENME ALANI: DİLBİLGİSİ KAZANIM: Kelime Türleriyle İlgili Bilgi ve Kuralları Kavrama / Uygulama 2 ÖĞRENME ALANI: DLBLGS AZANIM: elime Türleriyle lgili Bilgi ve uralları avrama / Uygulama 2 ÖRNE SORULAR VE ÇÖZÜMLER 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir kullanılmamıştır? A) Bakkal Hasan, mahallede

Detaylı

Merhaba çocuklar, Hazırlayanlardan

Merhaba çocuklar, Hazırlayanlardan Merhaba çocuklar, Sizi gördüğümüz için sevinçliyiz. Bu yıl da kitabı zevkle okuyacağınıza inanıyoruz. Bu yıl daha meraklı daha bilgili olacaksınız. Hepiniz daha da büyümüşsünüz. Kendinize güvendiğinizi

Detaylı

www.turkceciler.com www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

www.turkceciler.com www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi DİL BİLGİSİ ETKİNLİKLERİ www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi 185 SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER MATERYALLER ÇİÇEKÇİ : 6. sınıf : 20 dakika yi doğru, güzel ve etkili kullanma :

Detaylı

TÜRKÇE. 2) MECAZ (DEĞİŞMECE) ANLAM Sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak kazanmış olduğu yeni anlama mecaz anlam denir.

TÜRKÇE. 2) MECAZ (DEĞİŞMECE) ANLAM Sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak kazanmış olduğu yeni anlama mecaz anlam denir. TÜRKÇE Anlam Bakımından Sözcükler...1 Sözcüklerde Anlam İlişkileri.3 Cümlede Anlam.6 Ses Bilgisi...9 Paragraf Bilgisi...13 Sözcüklerin Yapı Özellikleri..17 Yazım Kuralları..22 Noktalama İşaretleri...25

Detaylı

İFADE ÇEŞİTLERİ 1. DESTEKLEYİCİ VE AÇIKLAYICI İFADELER. Dengeli beslenmek yani her çeşit yiyecekten yeterince yemek sağlığımız için önemlidir.

İFADE ÇEŞİTLERİ 1. DESTEKLEYİCİ VE AÇIKLAYICI İFADELER. Dengeli beslenmek yani her çeşit yiyecekten yeterince yemek sağlığımız için önemlidir. İFADE ÇEŞİTLERİ 1. DESTEKLEYİCİ VE AÇLAYICI İFADELER Dengeli beslenmek yani her çeşit yiyecekten yeterince yemek sağlığımız için önemlidir. Ben hiç yemek ayırt etmem. Açıkçası her yemeği severek yerim.

Detaylı

1. SAYFA: 2-3 2. SAYFA: 4-18 3. SAYFA: 19-21 4. SAYFA: 22-25 5. SAYFA: 26 6. SAYFA: 27 7. SAYFA: 28-29 8. SAYFA: 30 9. SAYFA: 31 10. SAYFA: 32 11.

1. SAYFA: 2-3 2. SAYFA: 4-18 3. SAYFA: 19-21 4. SAYFA: 22-25 5. SAYFA: 26 6. SAYFA: 27 7. SAYFA: 28-29 8. SAYFA: 30 9. SAYFA: 31 10. SAYFA: 32 11. ÇALIŞMA KÂĞITLARI 1. Parçada Anlam SAYFA: 2-3 2. Gerçek Mecaz Eş Sesteş Zıt Yan Terim Anlam SAYFA: 4-18 3. Atasözü Deyim SAYFA: 19-21 4. Öznel Nesnel Anlatım SAYFA: 22-25 5. Sebep-Sonuç Amaç-Sonuç SAYFA:

Detaylı

önce, önce, sonra, daha sonra, sonunda, en sonunda ifadelerinden uygun olanlarını kullanmalıyız.

önce, önce, sonra, daha sonra, sonunda, en sonunda ifadelerinden uygun olanlarını kullanmalıyız. OLAYLARIN OLUŞ SIRASI Bir olayı karışık anlattığımızda doğru anlaşılmayabilir. Bu yüzden anlattıklarımızda belli bir sıralama olmalıdır. Olayları oluş sırasına göre anlatırken ilk önce, önce, sonra, daha

Detaylı

EYLEMDE ÇATI (NESNESİNE GÖRE) A1. Aşağıdaki fiillerden hangisinin yüklem olduğu cümlede nesne bulunmaz?

EYLEMDE ÇATI (NESNESİNE GÖRE) A1. Aşağıdaki fiillerden hangisinin yüklem olduğu cümlede nesne bulunmaz? TÜRKÇE EYLEMDE ÇATI (NESNESİNE GÖRE) A1. Aşağıdaki fiillerden hangisinin yüklem olduğu cümlede nesne bulunmaz? A) Katmak B) Kırmak C) Koparmak D) Kaçırmak E) Kanmak A2. Yüklemi geçişli olduğu halde nesne

Detaylı

SOKAKLARIN DİLİ OLSA 1

SOKAKLARIN DİLİ OLSA 1 SOKAKLARIN DİLİ OLSA 1 ÖN SÖZ Bir varmış bir yokmuş, yüksek binalarla gökyüzü görünmez, çocuklar yıldızları izleyemezken, bahçelerdeki vişne, kiraz, erik ağaçları ve salkım söğütler yerlerinden edilirken

Detaylı

Hazırlayanlar Özlem ZARİFOĞLU, Serap SEYFİ. YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM

Hazırlayanlar Özlem ZARİFOĞLU, Serap SEYFİ. YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM YAYIN KURULU Hazırlayanlar Özlem ZARİFOĞLU, Serap SEYFİ YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik Mustafa Burak SANK & Ezgi Güler &

Detaylı

PHNDQLN IRWRNRSL \D GD KHUKDQJL ELU

PHNDQLN IRWRNRSL \D GD KHUKDQJL ELU Copyright Ç NDEK LER DİL ve ANLATIM - EDEBİYAT................................... 5-40 TARİH................................................................... 41-72 COĞRAFYA........................................................

Detaylı

SÖZCÜKTE ANLAM İLİŞKİLERİ

SÖZCÜKTE ANLAM İLİŞKİLERİ 8 6 Bu testi çözmen gereken dakika DGS'de bu testten çıkan soru sayısı Test - 1 Sözcükte Anlam İlişkileri - 1 1. Dil sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözü söylemeye gönlü razı olmamak anlamında

Detaylı

2013 YILI ESERLER DERECEYE GİREN ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK

2013 YILI ESERLER DERECEYE GİREN ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK 2013 YILI ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK DERECEYE GİREN ESERLER Sevgili gençler ve kıymetli öğretmenlerimiz, Sermaye Piyasası Kurulu olarak geleneksel hale getirdiğimiz Kompozisyon Yarışmasının

Detaylı

5CÜMLEDE ANLAM. Güzel bir gülüş, karanlık bir. eve giren güneşe. ünite. Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul.

5CÜMLEDE ANLAM. Güzel bir gülüş, karanlık bir. eve giren güneşe. ünite. Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul. ek harekete geçmek için hazırlıktır, düşünmen, harekete geçmekten korkuyor demektir. ünite 5CÜMLEDE ANLAM CÜMLE NEDİR YükLEMİNİN ANLAMINA GÖRE CÜMLELER YARGI TÜRÜNE GÖRE CÜMLELER CÜMLEDE ANLATIM YOLLARI

Detaylı

Copyright Birikim Eğitim - Öğretim ve Sağlık Hizmetleri A.Ş.

Copyright Birikim Eğitim - Öğretim ve Sağlık Hizmetleri A.Ş. Copyright Birikim Eğitim - Öğretim ve Sağlık Hizmetleri A.Ş. Bu kitabı yayınlayan şirketin izni olmaksızın, kitabın tamamı veya bir kısmının; elektronik, mekanik bir kayıt sistemi ile kopyalanması, fotokopi

Detaylı

4ANLAM YÖNÜNDEN ANLAM VE KAVRAM ANLAM ÇEŞİTLERİ ANLAM İLİŞKİLERİNE GÖRE SÖZCÜKLER ANLAM ÖZELLİKLERİNE GÖRE SÖZCÜKLER ANLAMI ZENGİNLEŞTİREN DEĞERLER

4ANLAM YÖNÜNDEN ANLAM VE KAVRAM ANLAM ÇEŞİTLERİ ANLAM İLİŞKİLERİNE GÖRE SÖZCÜKLER ANLAM ÖZELLİKLERİNE GÖRE SÖZCÜKLER ANLAMI ZENGİNLEŞTİREN DEĞERLER 4ANLAM YÖNÜNDEN ünite SÖZCÜKLER ANLAM VE KAVRAM ANLAM ÇEŞİTLERİ ANLAM İLİŞKİLERİNE GÖRE SÖZCÜKLER ANLAM ÖZELLİKLERİNE GÖRE SÖZCÜKLER ANLAMI ZENGİNLEŞTİREN DEĞERLER KALIPLAŞMIŞ SÖZ GRUPLARI ANLAM DEĞİŞMELERİ

Detaylı

YGS LYS DİL VE ANLATIM ANLATIM BİÇİMLERİ KONU TESTLERİ

YGS LYS DİL VE ANLATIM ANLATIM BİÇİMLERİ KONU TESTLERİ YGS LYS DİL VE ANLATIM ANLATIM BİÇİMLERİ KONU TESTLERİ www.edebiyatogretmeni.org Türk Edebiyatı Dil ve Anlatım Dersleri İçin Kaynak Site 1. Gök gürültüleri ve şimşek aydınlıklarıyla bölünmüş bir rüyanın

Detaylı

İzmir Eko-Okullar 2014-2015. Atatürk ve Ağaç Sevgisi Temalı Hikayeler Kitapçığı

İzmir Eko-Okullar 2014-2015. Atatürk ve Ağaç Sevgisi Temalı Hikayeler Kitapçığı İzmir Eko-Okullar 2014-2015 Atatürk ve Ağaç Sevgisi Temalı Hikayeler Kitapçığı İzmir Bahçeşehir Koleji Karşıyaka Anaokulu Karşıyaka Özel TAKEV İlkokulu Özel Fatoş Nurcan Abla Koleji Özel İzmir SEV Okulları

Detaylı

Makedonya Cumhuriyeti eğitim ve Bilim Bakaninin nr.22-4038/1 günlü ve 29.06.2010 numarali karariyla, Makedonya Cumhuriyeti nde bu kitabin

Makedonya Cumhuriyeti eğitim ve Bilim Bakaninin nr.22-4038/1 günlü ve 29.06.2010 numarali karariyla, Makedonya Cumhuriyeti nde bu kitabin Mr. Osman EMİN Hazırlayan: Osman EMİN Denetleyenler: Mr. Sena ARİF ŞEŞUM Başkan Nevin AGO Üye Aynur SEYFULLAH Üye Lektör: Hacer MEHMED Bilgisayar hazırlığı ve tasarım: Osman EMİN Yayımlayan: Makedonya

Detaylı

Okula Yardımcı TEOG Sınavına Hazırlık. 8.Sınıf. Türkçe. Soru Kitabı TEOG 3. ÜNİTE. Cümlenin Ögeleri ALİ PEHLİVAN PALME YAYINCILIK

Okula Yardımcı TEOG Sınavına Hazırlık. 8.Sınıf. Türkçe. Soru Kitabı TEOG 3. ÜNİTE. Cümlenin Ögeleri ALİ PEHLİVAN PALME YAYINCILIK TEMEL E T MDEN ORTA Ö RET ME GEÇ S STEM Okula Yardımcı TEOG Sınavına Hazırlık 8.Sınıf Türkçe Soru Kitabı TEOG Sınavına Hazırlık 3. ÜNİTE Cümlenin Ögeleri ALİ PEHLİVAN PALME YAYINCILIK CÜMLENİN ÖGELERİ

Detaylı

Kütüphane ve İnsan: Yaşamın İçinden Öyküler

Kütüphane ve İnsan: Yaşamın İçinden Öyküler Kütüphane ve İnsan: Yaşamın İçinden Öyküler Ankara, 2014 1 2 SUNUŞ Kütüphan-e Türkiye Projesi nin eğitim çalışmaları sırasında bir kütüphanecimizin katılımcılarla paylaşmış olduğu öykü elinizdeki kitabın

Detaylı

PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI 113 POSTI PER L ACCESSO AL PROFILO PROFESSIONALE DI TRADUTTORE INTERPRETE, POSIZIONE ECONOMICA C1.

PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI 113 POSTI PER L ACCESSO AL PROFILO PROFESSIONALE DI TRADUTTORE INTERPRETE, POSIZIONE ECONOMICA C1. PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI 113 POSTI PER L ACCESSO AL PROFILO PROFESSIONALE DI TRADUTTORE INTERPRETE, POSIZIONE ECONOMICA C1. Quesiti per la lingua turca Per facilità di consultazione,

Detaylı

2014-2015 İSTİKLAL ORTAOKULU YAZARLIĞA İLK ADIM 2 GÜZ DÖNEMİ

2014-2015 İSTİKLAL ORTAOKULU YAZARLIĞA İLK ADIM 2 GÜZ DÖNEMİ İSTİKLAL ORTAOKULU 2014-2015 YAZARLIĞA İLK ADIM 2 GÜZ DÖNEMİ ÖN SÖZ Edebiyat egzersizi çerçevesindeki bu yıla ait çalışmalarımızı güz ve bahar dönemi olmak üzere iki aşamalı olarak programladık. Daha önceki

Detaylı

MAVI KANATLı BIQ KU.

MAVI KANATLı BIQ KU. 6ı\DIK Yı\L6ızuÇı\NLı\Q MAVI KANATLı BIQ KU. - MMı\LLı\R - M BAKANLIK AlL! ARA TlRMA KURUMU BA KANLIÖI YAYıNLARı T.C. BAŞBAKANLıK AİLE ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIGI MAvi KANATLı BİR KUŞ Sadık Ya1sızuçanlar

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili Öğrenciler,

ÖNSÖZ. Sevgili Öğrenciler, Mr. Osman EMİN 800 ÖNSÖZ Sevgili Öğrenciler, Okulda öğrendiğiniz derslerin temeli Türkçe dersidir. Öğrenim hayatınızda bütün derslerde başarılı olabilmeniz için, Türkçeyi iyi bilmeniz ve kullanmanız, okuduğunuzu

Detaylı

PHNDQLN IRWRNRSL \D GD KHUKDQJL ELU

PHNDQLN IRWRNRSL \D GD KHUKDQJL ELU Copyright Ç NDEK LER DİL ve ANLATIM - EDEBİYAT................................... 5-40 TARİH................................................................... 41-72 COĞRAFYA..........................................................

Detaylı

ALTIkişi ALTIkadraj AYŞEcoşkun CEYDAZEYNEPkoyuncu İLKERcabi KADRİYEsoysal MELİSMİNEşener ŞENERsoysal ALTI KİŞİ ALTI KADRAJ YAZANLAR.. AYŞEcoşkun CEYDAZEYNEPkoyuncu İLKERcabi KADRİYEsoysal MELİSMİNEşener

Detaylı

Hazırlayanlar Mustafa YİYİT, Serap SEYFİ. YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM

Hazırlayanlar Mustafa YİYİT, Serap SEYFİ. YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM YAYIN KURULU Hazırlayanlar Mustafa YİYİT, Serap SEYFİ YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik Mustafa Burak SANK & Ezgi Güler & Meltem

Detaylı

Sevinci Eksik Şiirler Çocuk Hakları Şiir Kitabı

Sevinci Eksik Şiirler Çocuk Hakları Şiir Kitabı Sevinci Eksik Şiirler Çocuk Hakları Şiir Kitabı Hazırlayan Mustafa Ruhi Şirin Çocuk Vakfı Yayınları: 79 I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi Yayın Dizisi: 4 Yayın yönetmeni : Mustafa Ruhi Şirin Kapak ve iç

Detaylı