BELGE KULLANIM SÖZLEŞMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BELGE KULLANIM SÖZLEŞMESİ"

Transkript

1 1.0. Kapsam 1.1. Bu kural ve şartlar, TİAD MTM tarafından MYK şartlarına göre belirlenir ve değiştirilir Bu kural ve şartlar, TİAD MTM tarafından, başvuruda bulunan adaylara ve belgelendirilmiş kişilere yazılı bildirim veya web sayfasında duyuru şeklinde yeni bir bilgilendirme yapılmadığı sürece geçerlidir. Sözleşme şartlarında değişiklik yapma/duyurma yetkisi TİAD MTM yönetimine aittir Bu kural ve şartlarda yapılacak değişikliklerin duyurulması ile konuya muhatap kişilerin TİAD MTM tarafından belirlenecek uygun zaman içinde değişiklik ile ilgili eksikliklerini tamamlayıp TİAD MTM ye bilgi vermek zorundadırlar Belge sahibi; kimlik, iletişim, iş yeri, ikamet bilgilerinde herhangi bir değişiklik olması durumunda 30 gün içerisinde TİAD MTM ye yazılı veya e-posta yolu ile bildirim yapmakla yükümlüdür. Bu yükümlülük yerine getirilmediği takdirde, gerekli düzeltmeler yapılıncaya dek belge askıya alınacaktır Ücretler 2.1. İlgili Belgelendirme Programına ilişkin ücret bilgisi TİAD MTM nin web sayfasında (www.tiadmtm.com) yayınlanır. Web sitemizden sınav ve belgelendirme, gözetim, yeniden belgelendirme ve kapsam değiştirme, yeni belge basımı ile ilgili ücretlendirme detaylarına ulaşılabilmektedir Sınavdan vazgeçme, çeşitli sebeplerden dolayı sınava girememe durumlarında ya da askıya alınan veya iptal edilen belgelerde ücret iadesi yapılmaz Sınavlardan başarılı olan adayların MYK ya ödemesi gereken ve MYK resmi web sitesinde ilan edilen belge ücretleri TİAD MTM tarafından karşılanır Gözetim faaliyetleri ücrete tabii değildir Beşinci yılın sonunda yapılacak olan belge yenileme işlemlerinde sadece uygulamalı sınav yapılacağından, ücret tarifesinde belirtilen ve sadece pratik sınavlara ait olan ücret alınır Kapsam genişletme ve kapsam daraltma sınavlarında adaylar sadece girmek istedikleri/zorunlu oldukları birimlerin güncel ücretlerini öderler İkinci 5 yılın sonunda ise, kapsamı daraltılmış güncel bilgileri içeren yazılı sınav ile birlikte uygulamalı sınav yapılacağından ücretlendirme ilk başvuru esasına göre düzenlenir Belge iptali yapılması durumunda yapılacak yeni başvuru için ücretlendirme ilk başvuru şeklinde yapılır. Sayfa 1 / 7

2 3.0. Değerlendirme 3.1. Başvuruda bulunan aday, belgelendirme prosedürlerine ve TİAD MTM şartlarına uyacağını, TİAD MTM Personel Belgelendirme çalışanlarına, komite ve kurullarına gerekli işbirliği ve kolaylığı sağlayacağını beyan ve taahhüt eder Belgenin Sürekliliğinin Sağlanması Belgenin geçerlilik süresi, belgenin düzenlendiği tarihten itibaren kesintisiz toplam beş (5) yıldır. Gözetim Faaliyetleri; İlgili ulusal yeterlilik ile belirlenen dönemlerde ve yine ulusal yeterlilik ile belirlenen gözetim evrakları, belgenin geçerlilik süresinin dolmasına en az 1 ay kala (belge kullanım süresinin 24. ila 36. ayları arasında) adaylardan istenir. Belge gözetiminin ardından belgenin geçerliliğinin devam edebilmesi için belge sahibi 36. ay sonuna kadar en az 12 ay mesleğini icra ettiğini belgelendirmek zorundadır. Gözetim, Gözetim ve Hizmet Birim Formu'nun belge sahibinin çalıştığı iş yeri yetkilisi tarafından onaylanması şeklinde yapılır. TİAD-MTM, aşağıdaki durumlarda yeniden belgelendirme sürecini başlatır. MYK nın ilgili belgelendirme programında belirlediği belge geçerlilik süresi sonunda, kişiden talep gelirse, MYK nın yeniden belgelendirmeyi gerektirecek şekilde ilgili programda değişiklik yapması, Belgelendirilmiş olan yeterlilikteki teknolojik değişiklikler, Belge yenilemede uygulanacak ölçme değerlendirme yöntemi; a) Belgenin ilk kez alındığı tarihten itibaren geçen ilk 5 yılın sonunda, sadece uygulamalı sınav yapılır. b) İkinci 5 yılın sonunda ise, kapsamı daraltılmış güncel bilgileri içeren yazılı sınav ile birlikte uygulamalı sınav yapılır Belgenin Kullanımı 5.1. Belge, başvurusu yapılan ve onaylanan kapsam dışında kullanılamaz. Aksi tespit edilip yazılı uyarı yapıldığı halde bu kriterlere uymayarak belge kullanmaya devam eden kişilerin belgeleri iptal edilir/askıya alınır ve haklarında yasal işlem başlatılır Belge TİAD MTM nin mülkiyetinde olup, belgelendirme prosedürlerine uyulduğu müddetçe ve belgenin geçerli olduğu süre içerisinde kişi belgeyi kullanım hakkına sahiptir. Belgelendirilmiş kişi hiçbir surette başkasına devredemez, kullandıramaz Belge, askı süresince geçici olarak geçersizdir. Askı sürecine ilişkin durum TİAD MTM web sayfasında ilan edilir. Sayfa 2 / 7

3 5.4. Belgenin haksız kullanımından doğan sorumluluk belgelendirilmiş kişiye aittir. Kişi belgesinin askıya alınması/iptalinden sonra belgesini, logoyu kullanmayı ve ona atıfta bulunmayı durdurmakla yükümlüdür Kişi, belgelendirmede esas alınan standart ve şartların gereğini uygulamakla yükümlüdür Kişi, yapılacak denetimlerde denetim ekibinin isteyeceği ilgili bilgileri doğru ve zamanında bildirmekle yükümlüdür. Konu ile ilgili herhangi bir yalan beyanda bulunamaz veya buna olanak tanımaz Belgesini TİAD MTM nin itibarına zarar verecek şekilde kullanamaz Belge sahibi belge üzerinde herhangi bir değişiklik yapamaz Belgenin üzerinde herhangi bir yırtılma, anlaşılmasını engelleyecek tahribat vb. olursa bu durumlarda belgenin kullanımına son verilmeli ve belgenin yenilenmesi için TİAD MTM ye eski belge ile birlikte başvuruda bulunulmalıdır Belgenin askıya alınması ya da iptali durumunda belge kullanımı son bulacaktır. Belge, belge sahibi tarafından on beş (15) gün içerisinde TİAD MTM ye teslim edilmelidir Belge sahibi, belgesini kaybetmesi durumunda, yayınlanmış kayıp ilanını bir dilekçe ile TİAD MTM ye bildirmelidir Belge, belge sahibinin belgelendirme kapsamında yeterliliğini göstermek amacıyla çoğaltılabilir Belge, belge sahibi tarafından ilgili alanda yeterliliğini göstermek amacıyla dergi, kitap vb. yayınlar ve internet ortamında kullanılabilir Belge kullanımı sırasında aday, Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe girmiş olan Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği nde yer alan kriterlere de uymak zorundadır Marka/Logo Kullanımı TİAD-MTM logo/markasını kullanan, belgelendirmiş personel aşağıda belirtilen tüm kuralları kabul etmiş sayılır Belge üzerindeki LOGO hiçbir şekilde tek başına yeterliliği göstermek amacıyla kullanılamaz. Aynı şekilde belgenin herhangi bir bölümü ayrı olarak kullanılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz Logo/marka, belgelendirilen personelin veya çalıştıkları kuruluşun basılı ve elektronik ortamda reklam amaçlı yayınlarında, tanıtım broşürleri, ürün/hizmet üretim kataloğu üzerinde ve iş raporlarında tek başına kullanılmaz Logo/marka sadece belge kapsamı dahilindeki faaliyet alanlarında kullanabilirler Logo/markaların kullanıldığı tüm yerlerde, logo/markaların ürüne/hizmete ait olmadığı ürünün/hizmetin üretiminde çalışan personele ait olduğu (belge numarası ile birlikte) belirtilir. Sayfa 3 / 7

4 6.5. Logo/marka üzerinde var olduğu belge ile birlikte boyutları okunabilirliği bozulmamak şartıyla değiştirilebilir Belgeli personelin belge süresinin sona ermesi, askıya alınması veya iptal edilmesi halinde belgelendirilen personel veya çalıştıkları kuruluş, broşürlerinde ve web sitesinde logo/markalı belge kullanımını durdurur Belgeli personel veya çalıştıkları kuruluş, belgenin geçerliliği devam ettiği sürece işbu sözleşme ve TİAD MTM nin prosedür hükümlerine uymakta yükümlüdürler Belgeli personel veya çalıştıkları kuruluş, bu talimatla belirtilen şartları yerine getirmediği takdirde, belgesi askıya alınır veya iptal edilir TİAD MTM nin Yükümlülükleri 7.1. TİAD MTM, belgelendirme süreçlerinin işletilmesi sırasında Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe girmiş olan Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği nde yer alan kriterlere uygun olarak faaliyet gösterir TİAD MTM aday/belgelendirilmiş personel ilgili tüm bilgi ve belgeleri prosedürleri gereği gizli tutmakla, Tarafsız Hizmet ve Gizlilik Beyanını tüm çalışanlarına, komite ve kurul üyelerine taşeronları dahil sözleşmeli personeline imzalatmakla yükümlüdür TİAD MTM belgelendirme prosedürlerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Ancak değişiklikten önceki kazanılmış haklar geçerli olup değişikliklerin uygulanmasında dokümanlardaki yürürlülük/revizyon tarihi esas alınır. Referans dokümanların güncel halleri TİAD MTM nin web sayfasında yayınlanır. TİAD MTM tarafından verilen belgenin mülkiyeti TİAD MTM ye aittir TİAD MTM, belgelendirilmiş kişinin 3. Şahıslara vereceği mali zararlara karşı bir mesleki sorumluluk sigortası yaptırmış ve kendini korumaya almıştır. Ayrıca belgelendirme sınavları esnasında oluşabilecek ihmal ve kişisel hatalardan kaynaklanabilecek maddi ve manevi hasarlara karşı bir 3. Şahıs mali mesuliyet sigortası yaptırmıştır. 8. İtiraz ve Şikayetler Şikayet: Herhangi bir kuruluş veya kişi tarafından belgelendirme kuruluşuna yapılan, o kuruluşun faaliyetleri veya adaylardan herhangi biri ile ilgili düzeltici faaliyetler için yapılan itiraz dışındaki uygunluk değerlendirme takibidir. İtiraz: Başvuru sahibinin, adayın veya belgelendirilmiş bir kişinin belgelendirme kuruluşu tarafından uygulanan belgelendirme statüsü ile ilgili olarak alınan bir olumsuz kararın tekrar dikkate alınması doğrultusundaki talebidir. Tarafsızlık Komitesi: Organizasyon şemasında tanımlanmış olan ve TİAD MTM personel belgelendirme faaliyetlerinin usulüne uygun yapıldığının takibini yapmakla görevli idari birim. Sayfa 4 / 7

5 8.1. Şikayet ve itiraz konuları; itirazlar başvuru sahibi, aday, belgelendirilmiş kişiler tarafından yapılabilir. Şikayetler ise başvuru sahibi, aday, belgelendirilmiş kişiler dışında belgelendirilmiş kişilerin çalıştığı kuruluş, belgelendirilmiş kişiden hizmet alan kişi, kurum ve kuruluşlar, belgelendirilmiş kişinin sunduğu hizmeti doğrudan veya dolaylı olarak kullanan kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından yapılabilir. Şikayete konu olabilecek durumlar aşağıda sıralanmıştır: TİAD MTM personel belgelendirme personelinin belgelendirme prosesi esnasındaki (başvuru alma, sınav yapma vb.) taraflı davranışları, Sınav alanının fiziki şartları, Gizlilik ve güvenlik ile ilgili uygunsuzluklar, Belgelendirilmiş kişinin sunduğu ilgili hizmet ile ilgili kurum ve kuruluşlardan bildirilen uygunsuzluklar, İtiraza konu olabilecek durumlar aşağıda sıralanmıştır: Başvuru şartlarına uygunluk, Sınavın değerlendirilmesi ve belgelendirme kararları, Gözetim, yeniden belgelendirme sonrasında alınan kararlar, Belgenin iptal edilmesi, askıya alınması, kapsamının genişletilmesi, daraltılması ile ilgili alınan kararlar, 8.2. Şikayet ve İtirazların Alınması İtirazlar, sınava giren adaylar veya belgelendirilmiş kişiler tarafından sınav sonucunun kişiye bildirilmesini takip eden 30 iş günü içerisinde yapılabilir. Şikayetler ise, başvuru sahibi, adaylar ve belgelendirilmiş kişilerin yanı sıra, işverenler, hizmet alanlar veya ilgili diğer kesimler tarafından her zaman yapılabilir. Başvuru sahibi, aday ya da belge sahibi isterse itirazda bulunmadan önce yada sonra sınav kağıdının fotokopisini belgelendirme müdürü eşliğinde görebilir, şikayet/itirazını buna göre yapabilir ya da geri alabilir Şikayet ve İtirazların Değerlendirilmesi Şikayetler ve itirazlar öncelikle TİAD MTM belgelendirme müdürü tarafından değerlendirilir. Şikayet/itiraz sahibinin şikayetine/itirazına bir çözüm üretilebilmesi için TİAD MTM belgelendirme müdürü gerekli çalışmaları yerine getirir (Şikayet/itiraz sahibi ile görüşmek, şikayetin/itirazın konusuna göre ilgili kişilerle görüşmek vb.). Yapılan bu çalışmalar sonrasında şikayetin/itirazın giderilmesi için oluşturulan çözümün şikayet/itiraz sahibince uygun görülmesi halinde şikayet/itiraz kapatılır. Oluşturulan çözüm, şikayet/itiraz sahibinin şikayetini/itirazını gidermezse ya da TİAD MTM belgelendirme müdürünün çözümleyemeyeceği bir şikayet/itiraz yapılmışsa; şikayet/itiraz, konusuna göre oluşturulacak Şikayet / İtiraz Komitesi tarafından tekrar ele alınır, itiraz ve şikayetlerde nihai karar, İtiraz ve Şikayet Komitesi tarafından verilir. Şikayet / İtiraz Komitesi ne katılacak kişi/kişiler adayın sınavını değerlendirmemiş ve eğitimine katılmamış olmalıdır. Şikayet/İtiraz Komitesi konu ile ilgili kayıtları, bulguları inceler ve 30 iş günü içerisinde şikayet/itiraz sahibi bilgilendirilir. Sayfa 5 / 7

6 Değerlendirme sonrasında şikayet/itiraz sahibinin talebi olumlu bulunursa, şikayet/itiraz sahibinin haklarını koruyacak düzenlemeler yapılır. Değerlendirme sonrasında alınan karar şikayet/itiraz sahibine yazılı olarak bildirilir. 9. Sözleşmenin İptali ve Belgenin Askıya Alınması/İptali 9.1. Belge geçerlilik süresince en az bir kez gözetim yapılır. Program komitesi, makul bir zaman diliminde tarihini belge sahibine bildirmek kaydıyla gözetim periyodunda değişiklik yapabilir. Gözetim periyotlarının belirlenmesinde aşağıda yer alan teknik, idari ve hukuksal koşullar göz önünde bulundurulur: Belgelendirme programıyla ilgili teknolojik gelişmeler, yönetmeliklerdeki değişiklikler, Belgelendirme komitelerinin ve gerektiğinde ilgili uzmanların (öğretim üyeleri, MYK üyeleri, konu ile ilgili kuruluşlarda çalışan uzmanlar) görüşleri, Belgelendirme programı ile ilgili gelişmelerin sıklığı, Yasal zorunluluklar 9.2. Gözetim Yöntemi; TİAD MTM tarafından belgelendirilen kişi, belge konusu ile ilgili çalıştığının ispatı ile yükümlüdür. TİAD MTM tarafından belgelendirilen kişi özel ve zorunlu durumlar hariç SGK dan alınan hizmet dökümü ve çalıştığı kuruluştan iş konusunun da belirtildiği TİAD MTM tarafından hazırlanmış olan matbu dokümanı ıslak imzalı hali ile TİAD MTM ye ulaştırır Belge gözetim süresini dolduran ve istenen belgeleri TİAD MTM ye sunmayan belge sahibinin belgesi, askıya alınır. TİAD MTM idari koordinatörü belgesi askıya alınan veya iptal edilen belge sahibine yazılı olarak durumu bildirir. Belgesi akıya alınmış/iptal edilmiş kişiden belgenin askıya alındığı süre boyunca, belge ile ilgili herhangi bir faaliyette bulunmamasını ve TİAD MTM ye iade edilmesini yazılı olarak bildirir. Belgesi askıya alınan veya iptal edilenlerin adı, soyadı, belge numarası, iptal/askı tarihi yer alacak şekilde ilgili taraflara duyurulmak üzere TİAD MTM nin web sitesinden duyurusu yapılır Belge sahibinin mesleğini icra edemediği süreçte belgenin askıya alınması ya da iptali gerekebilir Belgelendirme programında yapılan değişikliklerin izlenmesi, programın program komitesi tarafından gözden geçirilmesi ve geçerli kılınması; MYK nın belgelendirme programı ile ilgili bir değişiklik olması durumunda, belgelendirilmiş kişinin belgelendirme programında yapılan değişikliklere uyum sağlaması amacıyla katılması önerilen eğitim veya seminer vb. etkinlikler belirlenir, belge sahibine duyurulur Belgelendirme programında yapılan değişiklikler yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, belgelendirilmiş personelin değişiklik şartlarını gözetim tarihine kadar sağlaması gerekmektedir. Değişiklikler gözetim tarihinden sonra yapılmış ise yeniden belgelendirme tarihine kadar değişiklik şartlarının sağlanması gerekir. Yasal zorunluluk durumunda ise bu süre kısaltılabilir. Değişiklik şartları sağlanıncaya kadar belge sahibi, yeniden belgelendirme için yapılacak sınava alınmaz. Sayfa 6 / 7

7 Belgelendirme Standardı: TS EN ISO/IEC 17024:2012 Ulusal Yeterliliği Yukarıda belirtilen şartları kabul ettiğimi ve okuyarak imzaladığımı beyan ederim. Belge Numarası Belge Geçerlilik Tarihi Belge Son Gözetim Tarihi Sözleşme Numarası Sözleşme Tarihi Adı Soyadı T.C. Kimlik Numarası Tarih İmza Belge Sahibinin TİAD Mesleki Test Merkezi İktisadi İşletmesi Adına Belgelendirme Müdürü (Kaşe, İmza ve Tarih) Sayfa 7 / 7

A ND Uluslararası Denetim ve Gözetim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti BELGELENDİRME EL KİTABI

A ND Uluslararası Denetim ve Gözetim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti BELGELENDİRME EL KİTABI A ND Uluslararası Denetim ve Gözetim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti BELGELENDİRME EL KİTABI HAZIRLAYAN Bulut KUTSAV Yönetim Temsilcisi ONAYLAYAN Hüseyin A. Yazıcı Genel Müdür Bu Kalite El Kitabı, A ND Uluslararası

Detaylı

Qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq

Qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq Qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq DELTA ULUSLARARSI BELGELENDİRME VE EĞİTİM HİZMETLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq

Detaylı

Genel Müdür, Sistem Belgelendirme Müdürü, Müşteri İlişkileri ve Planlama Müdürü, Baş Denetçi, Denetçi ve Tüm Komiteler

Genel Müdür, Sistem Belgelendirme Müdürü, Müşteri İlişkileri ve Planlama Müdürü, Baş Denetçi, Denetçi ve Tüm Komiteler 1. AMAÇ Bu talimat, ISO/IEC 17021 standardı çerçevesinde SİSTEMER tarafından Kuruluşların yönetim sistemlerinin ilgili standart şartlarına göre değerlendirilerek uygunluğunun belgelendirilmesi faaliyetinin

Detaylı

PERSONEL BELGELENDİRME KILAVUZU. 1. Belgelendirme Başvurularının Kabulü ve Değerlendirilmesi

PERSONEL BELGELENDİRME KILAVUZU. 1. Belgelendirme Başvurularının Kabulü ve Değerlendirilmesi PERSONEL BELGELENDİRME KILAVUZU 1. Belgelendirme Başvurularının Kabulü ve Değerlendirilmesi Kişilerin belgelendirme başvurusu için ihtiyaç duyabileceği bilgileri ve ücretlendirmeleri açık biçimde içeren

Detaylı

PERSONEL BELGELENDİRME EL KİTABI

PERSONEL BELGELENDİRME EL KİTABI PERSONEL BELGELENDİRME EL KİTABI TS EN ISO / IEC 17024 Kapsam: 12UY0045-4 Bilgisayar Donanım Elemanı Seviye 4 Ulusal Yeterliliği 12UY0045-5 Bilgisayar Donanım Elemanı Seviye 5 Ulusal Yeterliliği 12UY0046-4

Detaylı

SİSTEM BELGELENDİRME TALİMATI 1. AMAÇ VE KAPSAM 1.1. AMAÇ 1.2. KAPSAM. 2. TSE SİSTEM BELGESİ 2.1. Kısaltmalar ve Tanımlar 2.2. TSE SİSTEM BELGESİ

SİSTEM BELGELENDİRME TALİMATI 1. AMAÇ VE KAPSAM 1.1. AMAÇ 1.2. KAPSAM. 2. TSE SİSTEM BELGESİ 2.1. Kısaltmalar ve Tanımlar 2.2. TSE SİSTEM BELGESİ SİSTEM BELGELENDİRME TALİMATI 1. AMAÇ VE KAPSAM 1.1. AMAÇ Bu talimat, 132 sayılı kanuna istinaden ISO/IEC 17021 kuralları çerçevesinde Türk Standardları Enstitüsü tarafından Kuruluşların Yönetim Sistemlerinin

Detaylı

CE UYGUNLUK DEĞERLENDİRME TALİMATI

CE UYGUNLUK DEĞERLENDİRME TALİMATI : 1 / 14 Amaç IEP tarafından, kuruluşların verdikleri hizmetlerle ilgili ATEX Direktifleri kapsamındaki Türk Standardlarına ve/veya EN Standardlarına göre yapılan inceleme, muayene deney sonucu verilen

Detaylı

Revizyon Tarihi: 02.04.2014 Revizyon No: 22. Yürürlük Tarihi: 03.04.2014 Sayfa No: 1./10

Revizyon Tarihi: 02.04.2014 Revizyon No: 22. Yürürlük Tarihi: 03.04.2014 Sayfa No: 1./10 Yürürlük Tarihi: 03.04.2014 Sayfa No: 1./10 I BELGELENDİRME SİSTEMİNİN TARİFİ: 1 Giriş TÜRK LOYDU VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ (TÜRK LOYDU) tarafından gerçekleştirilen Yönetim Sistemleri Belgelendirmesi amacı

Detaylı

DYO AKADEMİ BELGELENDİRME SİSTEMİ SINAV KLAVUZU

DYO AKADEMİ BELGELENDİRME SİSTEMİ SINAV KLAVUZU SAYFA NO : 1/7 Amaç: Bu klavuz; Dyo Akademi Belgelendirme Sistemi nde yer alan Mesleki Yeterlilik Kurumu Meslek Standartları dahilinde, yapılacak olan sınav ve belgelendirme aşamaları hakkında başvuru

Detaylı

FABRİKA ÜRETİM KONTROLÜ BELGELENDİRME PROGRAMI

FABRİKA ÜRETİM KONTROLÜ BELGELENDİRME PROGRAMI Yayın Tarihi: 27.12.2013 Doküman No: ÜBK-04 Yürürlük Tarihi: 27.12.2013 Sayfa No: 1/8 I. BELGELENDİRME PROGRAMININ TARİFİ 1 Giriş TÜRK LOYDU, Endüstriyel Belgelendirme Birimi, Fabrika Üretim Kontrolü belgelendirmesi

Detaylı

MUAYENE KURULUŞLARININ AKREDİTASYON SÜRECİ

MUAYENE KURULUŞLARININ AKREDİTASYON SÜRECİ Asansör Sempozyumu 2012 // İzmir 225 MUAYENE KURULUŞLARININ AKREDİTASYON SÜRECİ Hüseyin İKİZOĞLU 1, Ercan GÜNEŞ 2 1 Türk Standardları Enstitüsü, 2 Türk Akretitasyon Kurumu 1 hikizoglu@tse.org.tr, 2 egunes@turkak.org.tr

Detaylı

BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ PROSEDÜRÜ

BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ PROSEDÜRÜ REVİZYON TAKİP TABLOSU Rev. No Revizyon Gerekçesi Tarih 01 02 Bağımsız Belgelendirme Kurulu kaldırılmıştır. Prosedür kısaltılmıştır. Madde 4.12 revize edildi. Madde 4.14 teki tablonun ilk maddesi revize

Detaylı

GENEL ŞARTLAR. Doküman No Yayın Tarihi Revizyon Tarihi Revizyon No Sayfa FM.78 01.07.2013 04.04.2014 01 1/5

GENEL ŞARTLAR. Doküman No Yayın Tarihi Revizyon Tarihi Revizyon No Sayfa FM.78 01.07.2013 04.04.2014 01 1/5 1. Belgelendirme Başvurusu 1.1. Belgelendirme başvuruları ilgili Başvuru Formu ile alınır. 1.2. Eğer başvuru A1 Belgelendirme Kapsamında değil ise durum firmaya bildirilir. 1.3. Başvuru belgelendirme kapsamına

Detaylı

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 29.12.2012-28512

Detaylı

Onay: Genel Müdür T-09/06.01.2012/Rev.04/Sayfa 1/11

Onay: Genel Müdür T-09/06.01.2012/Rev.04/Sayfa 1/11 1 AMAÇ: Bu talimatın amacı; ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 22000:2005, ISO 27001, ISO 13485 gibi yönetim sistemlerinin belgelendirme ve muayene hizmet süreçleri ile ilgili kavramları ve belgelendirme

Detaylı

S&Q MART CERT. Sistem Belgelendirmesi İçin Genel Şartlar. 1 Giriş

S&Q MART CERT. Sistem Belgelendirmesi İçin Genel Şartlar. 1 Giriş 1 Giriş İçerik 1. Giriş 2. Genel Sistem Belgelendirmesi İçin Genel Şartlar 3. Belgelendirme Süreci 4. Belgelendirmenin Devamlılığı 5. Bütçelendirme 6. Logo Kullanım Kuralları 7. Sertifikanın Askıya Alınması,

Detaylı

GENEL ŞARTLAR METNİ. Rev. Yayın Tarihi. Doküman No. Rev. No FR.24 02.07.2007 19 03.08.2015

GENEL ŞARTLAR METNİ. Rev. Yayın Tarihi. Doküman No. Rev. No FR.24 02.07.2007 19 03.08.2015 Ürün ve Sistem Belgelendirme Faaliyetleri 1. Belgelendirme Başvurusu 1.1. Belgelendirme başvuruları ilgili Başvuru Formu ile alınır. 1.2. Eğer başvuru SZUTEST Kapsamında değil ise durum firmaya bildirilir.

Detaylı

ISO 3834 VE EN 15085 STANDARDINA GÖRE ÜRÜN BELGELENDİRME PROGRAMI

ISO 3834 VE EN 15085 STANDARDINA GÖRE ÜRÜN BELGELENDİRME PROGRAMI Yürürlük Tarihi: 16.05.2014 Sayfa No: 1/8 I. BELGELENDİRME PROGRAMININ TARİFİ 1 Giriş Kurum ve kuruluşların TÜRK LOYDU na ISO 3834 Metalik Malzemelerin Ergitme Kaynağı için Kalite Şartları Standardı na,

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE

Resmî Gazete YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete YÖNETMELİK Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 29 Aralık 2012 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 31.01.2013 tarihli 28545 sayılı düzenlemeli BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU SINAV, ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU SINAV, ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU SINAV, ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar... 1 Amaç ve kapsam... 1 Dayanak... 1 Tanımlar... 1 İKİNCİ BÖLÜM...

Detaylı

SERTİFİKASYON YÖNETMELİĞİ TALİMATI

SERTİFİKASYON YÖNETMELİĞİ TALİMATI 1 AMAÇ: Bu talimatın amacı Artıbel in; ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 27001, ISO 13485 vb. gibi yönetim sistemleri belgelendirme faaliyetlerinin uygulamalarını açıklamaktır. 2 UYGULAMA DETAYI: Akreditasyon

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

MESLEKİ YETERLİLİK BELGELENDİRME SINAVINA GİRECEK ADAYLAR İÇİN GENEL SINAV REHBERİ

MESLEKİ YETERLİLİK BELGELENDİRME SINAVINA GİRECEK ADAYLAR İÇİN GENEL SINAV REHBERİ MESLEKİ YETERLİLİK BELGELENDİRME SINAVINA GİRECEK ADAYLAR İÇİN GENEL TÜRKİYE KİMYA PETROL LASTİK ve PLASTİK SANAYİİ İŞVERENLERİ SENDİKASI KİPLAS İKTİSADİ İŞLETMESİ KİMYA SEKTÖRÜ TEST ve BELGELENDİRME MERKEZİ

Detaylı

REVİZYON GEÇMİŞİ. Rev. Tarihi. Sayfa No. Rev. No. Revizyon Nedeni HAZIRLAYAN BELMA TÜRKEL KONTROL EDEN ERDAL GÜNGÖR MEHMET IŞIKLAR ONAYLAYAN

REVİZYON GEÇMİŞİ. Rev. Tarihi. Sayfa No. Rev. No. Revizyon Nedeni HAZIRLAYAN BELMA TÜRKEL KONTROL EDEN ERDAL GÜNGÖR MEHMET IŞIKLAR ONAYLAYAN Sayfa No 1/23 REVİZYON GEÇMİŞİ Sayfa No Rev. No Rev. Tarihi Revizyon Nedeni 6 17 12.03.12 Madde 3.1.2.4. dış kaynaklı kritik süreçlerin denetimi tarif edildi. 2-3-4-5 18 22.08.12 Denetçi ve baş denetçilerin

Detaylı

BELGELENDİRME KURALLARI TALİMATI

BELGELENDİRME KURALLARI TALİMATI 1 / 18 1. AMAÇ Bu Talimat İNTEGRA 96 ya Belgelendirilmek amacı ile başvuran Firmalara, İNTEGRA 96 nın belgelendirme şartlarını açıklamak amacıyla hazırlanmıştır. İNTEGRA 96 Uluslararası ürün ve sistem

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Sayısı 28512 Resmi Gazete Tarihi 29.12.2012 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

İYİ ÜRETİM UYGULAMALARI (GMP) BELGELENDİRME YÖNERGESİ

İYİ ÜRETİM UYGULAMALARI (GMP) BELGELENDİRME YÖNERGESİ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ ÜRÜN BELGELENDİRME MERKEZİ İYİ ÜRETİM UYGULAMALARI (GMP) BELGELENDİRME YÖNERGESİ YKK : 11.10.2012/XVIII/57-438 Yürürlük Tarihi : 11.10.2012 Revizyon Tarihi : - Revizyon No :

Detaylı