İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KONGRESİ U T E K Ağustos 2007

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KONGRESİ U T E K 2007 27-28 Ağustos 2007"

Transkript

1 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KONGRESİ U T E K Ağustos 2007 PROGRAM 27 AĞUSTOS PAZARTESİ Açılış Ara ( ) Ö.Öztunalı I. OTURUM Oturum Başkanları: Prof. Dr. Leyla KARAHAN - Prof. Dr. Hendrik BOESCHOTEN Prof. Dr. Viktor GUZEV (St. Petersburg Üniversitesi) Türk Sözdiziminde Bitimli Şeklin Önemi Üzerine Prof. Dr. Nurettin DEMİR (Başkent Üniversitesi) Türkiye Türkçesi Gramerlerinde Sözdizimine Eleştirel Bir Bakış Doç. Dr. Kerime ÜSTÜNOVA (Uludağ Üniversitesi) Sözdiziminde Bütün-Parça İlişkileri Doç. Dr. Mehmet AYDIN (Ondokuz Mayıs Üniversitesi) Cümlenin Anlamı ve Eksilti Seminer S. I. OTURUM Oturum Başkanları: Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN - Yard. Doç. Dr. A. Yılmaz SOYYER Prof. Dr. Kâmil N. VELİYEV (Azerbaycan Avrasya Araştırma Merkezi Başkanı) Türk Poetikasının İki Temel Kanunu Üzerine Prof. Dr. Cemal YILDIZ - Meryem DEMİR (Marmara Üniversitesi) Sait Faik Abasıyanık ta Üslup ve İçerik Prof. Dr. Minahanim T. NURİYEVA (Azerbaycan Pedogoji Üniversitesi) Elçinin Romanlarında Detay ve Müfredat Portikası Yard. Doç. Dr. Cafer GARİPER (Süleyman Demirel Üniversitesi) Şiirle Düzyazı Arasında: Mensur Şiir ve Üslûp Özellikleri ( Açılış Kokteyli)

2 ( ) Ö.Öztunalı II. OTURUM Oturum Başkanları: Prof. Dr.Musa DUMAN Doç. Dr. Mehmet AYDIN Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN (Ege Üniversitesi) Zamirlerin Edatlarla Birleşmesinde Bazı Özel Durumlar ve İsim Tamlaması Sorunu Üzerine Prof. Dr. Mustafa UĞURLU (Muğla Üniversitesi) Birleşik Fiil Üzerine Doç. Dr. Bilgehan Atsız GÖKDAĞ (Kırıkkale Üniversitesi) Kelime Gruplarında Sayılar ve Birleşik Fiillerin Yeri Doç. Dr. Vügar SULTANZADE (Doğu Akdeniz Üniversitesi) Tamlamaların Sınıflandırılması Üzerine Yard. Doç. Dr. Erol ÖZTÜRK (Abant İzzet Baysal Üniversitesi) Fiillerle Yapılan Kelime Gruplarında Söz Dizimi Sorunları Seminer S. II. OTURUM Oturum Başkanları: Prof. Dr. İskender PALA Prof. Dr. Yekta SARAÇ Prof. Dr. Cem DİLÇİN (Hacettepe Üniversitesi) Divan Şiirine Stilistik Yaklaşım Prof. Dr. Pervin ÇAPAN (Muğla Üniversitesi) Bir Üslup Unsuru Olarak Safâyî Tezkiresi nde Örnek Verme İşlemi Yard. Doç. Dr. Mustafa ASLAN (Girne Amerikan Üniversitesi) Klasik Şiirde Bir Üslup Dinamiği Olarak Ebced Yard. Doç. Dr. Ömer SAVRAN (Harran Üniversitesi) Sebk-i Hindî Akımı ve Bu Akımın Şiirimizdeki Yansımaları Yard. Doç. Dr. Şerife YALÇINKAYA (Ege Üniversitesi) Aruzun Türkçede İşleyiş Sistemi Üzerine Bazı Notlar-Nev î Divanı Örneği ( Ara)

3 ( ) Ö.Öztunalı III. OTURUM Oturum Başkanları: Prof. Dr. Nurettin DEMİR Prof. Dr. Zafer ÖNLER Prof. Dr. Abdurisid YAKUP (Berlin Bilimler Akademisi) Towards a contrastive Turkic linguistic : The case of word order in Turkish and modern Uyghur Doç. Dr. Evdokiya ANDREEVA (Çuvaşistan Pedagoji Üniversitesi) Çuvaşça da Soru Cümlesinin Çeşitleri Yard. Doç. Dr. Sonel BOSNALI (Boğaziçi Üniversitesi) Halaç Türkçesinde Buyruk, İstek, Şart ve Gereklilik Belirten Tümce Yapıları Yard. Doç. Dr. Şirvan KALSIN (Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi) Kıbrıs Ağzında Ma lı Cümleler Fatih ALİYEV (Azerbaycan Yazarlar Birliği) Çağdaş Azerbaycan ve Türk Nesrinin Poetik Sentaks Arayışları Seminer S. III. OTURUM Oturum Başkanları: Prof. Dr. Muhan BALİ Prof. Dr. Pervin ÇAPAN Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN - Yard. Doç. Dr. Mehmet TEMİZKAN (Ege Üniversitesi) Reyhânî de Yenilik Arayışları Prof. Dr. Şeyma GÜNGÖR (İstanbul Üniversitesi) Meddah Anlatılarında Söz Dizimi İncelemelerinin Önemi: Tıflî Hikâyesi Örneği Yard. Doç. Dr. Ali YAKICI (Gazi Üniversitesi) Tarihi Gelişim Sürecinde Türk Dünyasında Türkü Sözcüğü Karşılığında Kullanılan Terimler Zofie YÜKSEL (Ege Üniversitesi) Mihail Bahtin in Karnaval Dünyası ve Türk Halk Gülmecesiyle Fıkraları Araş. Gör. Satı KUMARTAŞLIOĞLU (Balıkesir Üniversitesi) Balıkesir Masal Anlatıcılarının Dil ve Üslubu ( Ara)

4 ( ) Ö.Öztunalı IV. OTURUM Oturum Başkanları: Prof. Dr. Muhammet YELTEN - Prof. Dr. İrfan MORİNA Prof. Dr. Ahmet Bican ERCİLASUN (Gazi Üniversitesi) Kelime Grubundan Cümleye Doç. Dr. H. İbrahim DELİCE (Cumhuriyet Üniversitesi) Cümle Çözümlemelerinde Cümle Dışı Unsur Terimi Yerine Yeni Bir Teklif Yrd. Doç. Dr. Muharrem DAŞDEMİR (Atatürk Üniversitesi) Türkçede Yapıca Bağımsız Görünüşlü Cümlelerden oluşmuş Yan Cümleler Yard. Doç. Dr. Ferhat KARABULUT (Celal Bayar Üniversitesi) Ad Öbeği Taşınımı ve Boşluk Kuramı Bağlamında Fiilimsi Cümle Yapılarının Adlandırılması ve Sınıflandırılması Yrd. Doç. Dr. Mevlüt ERDEM (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi) İyelik Eklerinden Sonra Kullanılan Belirtme Ekli/Eksiz Nesnelerin Söz Dizimindeki Yeri Seminer S. IV. OTURUM Oturum Başkanları: Prof. Dr. Durali YILMAZ - Prof. Dr. Şeyma GÜNGÖR Doç. Dr. Haluk Harun DUMAN (Marmara Üniversitesi) Üslûp Araştırmalarında Bilgisayarlı Çözümleme Doç. Dr. Alaattin KARACA (Yüzüncü Yıl Üniversitesi) Şiir Üslûbunun Değişmesi Açısından İkinci Yeni Hareketi (Ece Ayhan Şiir Örneği) Doç. Dr. Yunus BALCI (Pamukkale Üniversitesi) Tutunamayanlar ve Bilinçaltının Dili Yrd. Doç. Dr. Salih OKUMUŞ - Ayşe KARPUZOĞLU (Ordu Üniversitesi) Bahattin Özkişi nin Romanlarında Anlatım Teknikleri Dr. Ağaverdi HALİLOV (Azerbaycan Bilimler Akademisi) Çağdaş Azerbaycan Nesrinin Poetekniği Boğaz Gezintisi

5 28. Ağustos Salı ( ) Ö.Öztunalı V. OTURUM Oturum Başkanları: Prof. Dr. Hayati DEVELİ Prof. Dr. Namık AÇIKGÖZ Prof. Dr. Uwe BLAESİNG (Leiden Üniversitesi) Mezopotamya'dan Balkanlar'a 300 Senelik Kültür Tarihsel Bir Gezinti veya Türkçe 'Erguvan' Sözcüğünün Tarihçesi Prof. Dr. Zafer ÖNLER (Çanakkale 18 Mart Üniversitesi) Tarihsel Metinlerde Kim ve Kaçan Kim Bağlaçlı Cümle Türü Prof. Dr. Enes GARİPULLA (Ahmet Baytursınov Dilbilim Enstitüsü) "Kakaz tilindegi toponimiyalık atavlardın etimologiyası jayında" (Kazakça Yer Adları Etimolojisi Hakkında)" Doç. Dr. Tanju SEYHAN (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) Eski Türkçe Döneminde Özne Açıklamalı Cümleler Yrd. Doç. Dr. Yavuz KARTALLIOĞLU (Abant İzzet Baysal Üniversitesi) 3 Numaralı Osmanlı Mühimme Defterinde Eğer li Bağlama Grupları Seminer S. V. OTURUM Oturum Başkanları: Prof. Dr. Sarıgül BAHADIROVA Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN Prof. Dr. Maksat AİMBETOV (Özbekistan İlimler Akademisi) Adaptatsia Turkskix İazikov s Pozitsii Kvantitativnoy Lingvistiki Prof. Dr. Mehmet ÖLMEZ (Yıldız Teknik Üniversitesi) Eski Türkçe yxn ± Hakasça nxn± Denkliği Yard. Doç. Dr. Salih DEMİRBİLEK (Ondokuz Mayıs Üniversitesi) Kutadgu Bilig de -p Zarf-Fiili Yardımcı Cümleler Yard. Doç. Dr. Mustafa SARI (Harran Üniversitesi) Nehcü l-feradis te Soru Eki ile Yapılan Cümlelerde mi Soru Ekinin Yeri ve Fonksiyonları Dr. Aziz MERHAN (Dumlupınar Üniversitesi) Atabetü l-hakayık ta Birleşik Eylemler ( Ara)

6 ( ) Ö.Öztunalı VI. OTURUM Oturum Başkanları: Prof. Dr. Cem DİLÇİN Prof. Dr. Adnan İNCE Prof. Dr. Yekta SARAÇ (İstanbul Üniversitesi) Klasik Edebiyat Bilgisine Göre Şiir Dilinin Ahenk Ögeleri Prof. Dr. Namık AÇIKGÖZ (Muğla Üniversitesi) Klâsik Türk Şiirinde Bir Üslûp Özelliği Olarak Doğrudan ve Dolaylı Anlatım Doç. Dr. Ömür CEYLAN (İstanbul Kültür Üniversitesi) Tasavvufî Türk Şiirinde Müşterek Bir Üslûp Vadisi Olarak İstifhâm Doç. Dr. H. Dilek BATİSLAM (Çukurova Üniversitesi) Tokatlı Ebûbekir Kânî nin Mektuplarında Görülen Bazı Üslup Özellikleri Yard. Doç. Dr. A. Yılmaz SOYYER (Süleyman Demirel Üniversitesi) Bektaşilerin 19. Yüzyılda Yazılı İletişim Üslubuna Sosyolojik Bir Yaklaşım Seminer S. VI. OTURUM Oturum Başkanları: Prof. Dr. Abdurisid YAKUP Prof. Dr. Mehmet ÖLMEZ Prof. Dr. Hendrik BOESCHOTEN (Johannes Gutenberg Üniversitesi) Orta Türkçenin Sözbilimi Prof. Dr. İrfan MORİNA (Priştina Üniversitesi) Kosava Türk Basınında Sözdizimi Sorunları Doç. Dr. Oktay AHMED (St. Cyril and Methodius Üniversitesi) Ohri-Prespa Yöresi (Makedonya) Türk Ağızlarındaki Kelime Grupları Üzerinde Makedonca nın Etkisi Doç. Dr. Mehmet KUTALMIŞ (Fatih Üniversitesi) Ermeni Kıpçakçasının Sözdiziminde Ermenicenin Rolü Dr. Oktay KARACA (İstanbul Kültür Üniversitesi) Kazak Türkçesinde Sözdizimi Düzeyinde Rusça Etkisi ( Öğle Yemeği)

7 ( ) Ö.Öztunalı VII. OTURUM Oturum Başkanları: Prof. Dr. Kamil N. VELİYEV Prof. Dr. İbrahim ŞAHİN Prof. Dr. Fatih ANDI (İstanbul Üniversitesi) Dil ve İktidar İlişkisi Açısından Yeni Türk Edebiyatında Dil Arayışları Doç. Dr. Şerif Ali BOZKAPLAN (Dokuz Eylül Üniversitesi) İkinci Yeni ve Türkçe Dr. Seyfeddin RZASOY (Azerbaycan Bilimler Akademisi) Semiatik Açıdan Çağdaş Azerbaycan Şiiri Dr. Ünal ZAL (Balıkesir Üniversitesi) Gurbannazar Ezizov un Kelime Dünyası Arş. Gör. Oğuzhan KARABURGU (Pamukkale Üniversitesi) Fehmi K nın Acayip Serüvenleri ve Postmodern İzler Seminer S. VII. OTURUM Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ahmet Bican ERCİLASUN - Doç. Dr. Evdokiya ANDREYEVA Prof. Dr. Leyla KARAHAN (Gazi Üniversitesi) Türkçe Söz Diziminde Vurgulama İşlevli Dil Birimleri Doç. Dr. Halil İbrahim USTA (Ankara Üniversitesi) Söz Öbeklerini Nasıl Tasnif Edelim Yrd. Doç. Dr. İlker AYDIN (Yüzüncü Yıl Üniversitesi) Birleşik Cümle Üzerine Yard. Doç. Dr. Nadir İLHAN (Fırat Üniversitesi) Birleşik Cümle Kuruluşunda Şart Cümlesi ya da Zarf Grubu Dr. Roida RZAYEVA (Azerbaycan Bilimler Akademisi) Bagımlı Birleşik Cümleler Üzerine ( Ara)

8 ( ) Ö.Öztunalı VIII. OTURUM Oturum Başkanları: Prof. Dr. Uwe BLAESİNG Doç. Dr. Bilgehan Atsız GÖKDAĞ Doç. Dr. Zilale HUDAYBERGONAVA (Taşkent Devlet Üniversitesi) Türkçedeki Belirteç Tümleçlerin Sınıflandırılması Sorunları Doç. Dr. Hanifi VURAL (Gaziosmanpaşa Üniversitesi) Türkçenin Sözdiziminde İsim Cümlesi Meselesi Doç. Dr. M. Volkan COŞKUN (Muğla Üniversitesi) Ses-Söz Dizimi İlişkisi Ana Haber Bültenleri Örneği Yard. Doç. Dr. Celal DEMİR (Afyon Kocatepe Üniversitesi) İsim Tamlamaları Üzerine Yeni Bir Tasnif Denemesi Xhemile ABDİU - Spartak KADİU (Tiran Üniversitesi) Türk Sözdiziminin Genel Özellikleri (Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Karşılaştığımız Sorunları) Seminer S.VIII. OTURUM Oturum Başkanları: Prof. Dr. Viktor GUZEV - Prof. Dr. Hanifi VURAL Prof. Dr. Muhammet YELTEN (İstanbul Üniversitesi) Up Zarf-fiil Ekli Gramer Birliğinin İçinde Yer Aldığı Cümle Tipi Üzerinde Bir Değerlendirme Prof. Dr. Bagdan MOMINOVA (El-Farabi Kazak Devlet Üniversitesi) "Neverbalniye elementı kommunikatsii kazakhskogo yazıka i puti ih obrazovaniya" Doç. Dr. Ceyhun Vedat UYGUR (Pamukkale Üniversitesi) Modal Söz Terimi ve Bu Terim Işığında Türkiye Türkçesi Kelime Türleri Sınıflandırması ve Cümle Unsurlarına Farklı Bir Bakış Denemesi Doç. Dr. Erdoğan BOZ (Afyon Kocatepe Üniversitesi) +{A} Durum Biçimbirim Sözdizimsel bir İşlev Olarak Adları Adlara Bağlayabilir mi? Yard. Doç. Dr. Aziz GÖKÇE (Zonguldak Karaelmas Üniversitesi) Özne Türleri Üzerine ( Ara)

9 ( ) Ö.Öztunalı IX. OTURUM Oturum Başkanları: Prof. Dr. Fatih ANDI Prof. Dr. Minahanim T. NURİYEVA Yard. Doç. Dr. Şahmurat ARIK (Zonguldak Karaelmas Üniversitesi) Tarih ve Güzel Sanatlara Biçilen Kaftan: Gül Irepoğlu Romanları Prof. Dr. İbrahim ŞAHİN (Kırıkkale Üniversitesi) Şiirin Ciddiyeti/Üslubun Meziyeti: İsmet Özel in Üslubu Hakkında Yard. Doç. Dr. Hilmi UÇAN (Afyon Kocatepe Üniversitesi) Yusuf Atılgan ve Albert Camus de Anlatı Teknikleri, Bakış Açıları, Üslup Arayışları ve Özne nin Öne Çıkarılışı Yard. Doç. Seval ŞAHİN (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) 1920 lerden 1950 lere Sürekli Gündemde Kalmayı Başarmış Bir Kahraman: Cingöz Recai-Server Bedi nin Cingöz Recai Serilerinde Yapı-Kurgu ve Anlatım Özellikleri Seminer S. IX. OTURUM Oturum Başkanları: Prof. Dr. Mustafa UĞURLU Doç. Dr. Ömür CEYLAN Prof. Dr. Sarıgül BAHADIROVA (Özbekistan Bilimler Akademisi) Epostin muzikalik jaktan atkariuleri (Karakalpak Jirauinin Konteksinde) Prof. Dr. Adnan İNCE (Doğu Akdeniz Üniversitesi) Salim Tezkiresi nde Söz Dizimine Dair Yard. Doç. Dr. H. İbrahim YAKAR (Gaziantep Üniversitesi) Sıradışı Bir Mersiye Üslubu: Yahya Bey in Rüstem Paşa Mersiyesi/Hicviyesi Yrd. Doç. Dr. Saadet KARAKÖSE (Pamukkale Üniversitesi) Bireysel Üslubun Gelişmesinde Etkenler Dr. Enfel DOĞAN (İstanbul Üniversitesi) Osmanlı Türkçesinde Kullanılan (Farsça Yapılı) Karşıtlamalı Birleşik Cümleler Kapanış Oturumu Akşam Yemeği

VI. DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU

VI. DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU VI. DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU 04-07 ARALIK 2013 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BURSA SEMPOZYUM PROGRAMI 04-07 ARALIK 2013 BURSA SEMPOZYUM PROGRAMI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VI. DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU 04-07

Detaylı

III. ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU 16-18 Aralık 2010 İZMİR I I I. U L U S L A R A R A S I S E M P O Z Y U M U. 16-18 Aralık 2010 İZMİR

III. ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU 16-18 Aralık 2010 İZMİR I I I. U L U S L A R A R A S I S E M P O Z Y U M U. 16-18 Aralık 2010 İZMİR I I I. U L U S L A R A R A S I D Ü N Y A D İ L İ T Ü R K Ç E S E M P O Z Y U M U 16-18 Aralık 2010 İZMİR DÜZENLEYEN KURUM Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi YER

Detaylı

7. ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU. 16-18 Ekim 2014 Fırat Üniversitesi ELAZIĞ Sempozyum Programı

7. ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU. 16-18 Ekim 2014 Fırat Üniversitesi ELAZIĞ Sempozyum Programı 7. ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU 16-18 Ekim 2014 Fırat Üniversitesi ELAZIĞ Sempozyum Programı 09.00-10.30 : Sempozyum Açılışı 10.30-11.30 : Açılış Konuşmaları AÇILIŞ PROGRAMI AÇILIŞ OTURUMU

Detaylı

TÜRK DİLİ ŞEKİL BİLGİSİ ÇALIŞMALARI -BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ- * ÖZET

TÜRK DİLİ ŞEKİL BİLGİSİ ÇALIŞMALARI -BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ- * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 359-416, ANKARA-TURKEY TÜRK DİLİ ŞEKİL BİLGİSİ ÇALIŞMALARI -BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ- * Tuncay BÖLER ** ÖZET

Detaylı

PROF. DR. GÜRER GÜLSEVĠN

PROF. DR. GÜRER GÜLSEVĠN - International Periodical For The Languages, Literature Volume 6/1 Spring 2011, TURKEY PROF. DR. GÜRER GÜLSEVĠN Özgür AY 1. HAYATI Prof. Dr. Gürer Gülsevin, 27 Kasım 1961 tarihinde Afyon da dünyaya gelmiştir.

Detaylı

Atatürk Kültür Merkezi Başkanı, Doğumunun 100. Yılında Uluslararası Cahit Sıtkı Tarancı sempozyumu nu onurlandırmanızı dilerler.

Atatürk Kültür Merkezi Başkanı, Doğumunun 100. Yılında Uluslararası Cahit Sıtkı Tarancı sempozyumu nu onurlandırmanızı dilerler. Ertuğrul GÜNAY Kültür ve Turizm Bakanı, Mustafa TOPRAK Diyarbakır Valisi, Prof. Dr. Ayşegül Jale SARAÇ Dicle Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Osman HORATA Atatürk Kültür Merkezi Başkanı, Doğumunun 100.

Detaylı

UTEK 14 DAVETLI KONUŞMACILAR. Yazar Hilmi YAVUZ Bilkent Üniversitesi Türkiye. Prof. Dr. Marcel ERDAL. Prof. Dr. Ali Fuat BİLKAN

UTEK 14 DAVETLI KONUŞMACILAR. Yazar Hilmi YAVUZ Bilkent Üniversitesi Türkiye. Prof. Dr. Marcel ERDAL. Prof. Dr. Ali Fuat BİLKAN Saraybosna Bosna Hersek Saraybosna DAVETLI KONUŞMACILAR Yazar Hilmi YAVUZ Bilkent Üniversitesi Türkiye Prof. Dr. Marcel ERDAL Freie Universität Almanya Prof. Dr. Ali Fuat BİLKAN İpek Üniversitesi Türkiye

Detaylı

Turkish Studies. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ACADEMIC JOURNAL

Turkish Studies. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ACADEMIC JOURNAL International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ACADEMIC JOURNAL PROF. DR. MEHMET AYDIN ARMAĞANI Dergisi, üç ayda bir yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir.

Detaylı

Turkish Studies. T ü r k o l o j i A r aştırmaları

Turkish Studies. T ü r k o l o j i A r aştırmaları Turkish Studies T ü r k o l o j i A r aştırmaları International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Osman Nedim Tuna Armağanı Turkish Studies / Türkoloji Araştırmaları

Detaylı

Açılış Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Yerleşkesi Kongre ve Sergi Merkezi 30 Mayıs 2013 Saat: 9.30

Açılış Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Yerleşkesi Kongre ve Sergi Merkezi 30 Mayıs 2013 Saat: 9.30 Açılış Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Yerleşkesi Kongre ve Sergi Merkezi 30 Mayıs 2013 Saat: 9.30 Onur Kurulu Prof. Dr. Mustafa İsen (Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri) Prof. Dr. İsmail Yüksek (Yıldız

Detaylı

PROGRAM. Dünden Bugüne Türkİye de Becerİ, AhlAk ve Değerler Eğİtİmİ Uluslararası Sempozyumu. 16-18 Nisan 2015 / BARTIN. Bartın Üniversitesi

PROGRAM. Dünden Bugüne Türkİye de Becerİ, AhlAk ve Değerler Eğİtİmİ Uluslararası Sempozyumu. 16-18 Nisan 2015 / BARTIN. Bartın Üniversitesi T.C. Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Bartın Üniversitesi Dünden Bugüne Türkİye de Becerİ, AhlAk ve Değerler Eğİtİmİ Uluslararası Sempozyumu 16-18 Nisan

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ. Yıl: 2011 Cilt: 21/Güz ISSN: 0085-7432 TÜRKİYAT MECMUASI KURUCU: ORD. PROF. M.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ. Yıl: 2011 Cilt: 21/Güz ISSN: 0085-7432 TÜRKİYAT MECMUASI KURUCU: ORD. PROF. M. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ Yıl: 2011 Cilt: 21/Güz ISSN: 0085-7432 TÜRKİYAT MECMUASI KURUCU: ORD. PROF. M. FUAD KÖPRÜLÜ MÜDÜR: PROF. DR. KEMAL YAVUZ İSTANBUL Türkiyat Mecmuası

Detaylı

Turkish Studies. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ACADEMIC JOURNAL TARİH SAYISI

Turkish Studies. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ACADEMIC JOURNAL TARİH SAYISI International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ACADEMIC JOURNAL TARİH SAYISI Dergisi, üç ayda bir yayınlananuluslararasıhakemli bir dergidir. Dergisi nde yayınlanan

Detaylı

Journal of International Social Research, Volume: 4, Issue: 19, Fall 2011, s. 115-169.

Journal of International Social Research, Volume: 4, Issue: 19, Fall 2011, s. 115-169. 1. Adı Soyadı: Emek ÜŞENMEZ 2. Doğum Tarihi: 26 Kasım 1981 3. Unvanı: Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora (PhD) ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) 5. Akademik Unvanlar: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Selçuk

Detaylı

EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR Zorunlu Dersler

EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR Zorunlu Dersler EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR Zorunlu Dersler TDE101 Türkiye Türkçesi I (3 0) 3 AKTS: 5 Türkiye Türkçesinin tarihî gelişimi, dil bilgisinin temel kavramları, Türkiye Türkçesinin ses

Detaylı

MUHARREM DAŞDEMİR VE OKLAMA YÖNTEMİYLE TÜRKÇENİN YAPISAL İŞLEVSEL SÖZ DİZİMİ ADLI ESERİ

MUHARREM DAŞDEMİR VE OKLAMA YÖNTEMİYLE TÜRKÇENİN YAPISAL İŞLEVSEL SÖZ DİZİMİ ADLI ESERİ MUHARREM DAŞDEMİR VE OKLAMA YÖNTEMİYLE TÜRKÇENİN YAPISAL İŞLEVSEL SÖZ DİZİMİ ADLI ESERİ Serkan ÇAKMAK 1. Prof. Dr. Muharrem DAŞDEMİR in Öz Geçmişi 1969'da Kırşehir in Kaman ilçesinde doğdu. İlköğrenimimi

Detaylı

Sayı: 15 Güz 2014 Ankara

Sayı: 15 Güz 2014 Ankara Sayı: 15 Güz 2014 Ankara 1 Dil Araştırmaları/Language Studies Uluslararası Hakemli Dergi ISSN: 1307-7821 Sayı: 15 Güz 2014 Sahibi/Owner Avrasya Yazarlar Birliği adına Yakup ÖMEROĞLU Yayın Yönetmeni/Editor

Detaylı

İNTERNETTE YER ALAN TÜRKİYE DE YAYINLANMIŞ KAYNAKÇALAR Bülent Ağaoğlu İstanbul, 25 Şubat 2009 İÇİNDEKİLER KONULAR... 4 ARKEOLOJİ... 4 ARŞİVCİLİK... 4 ASKERLİK... 4 ASTRONOMİ... 5 BASIN... 5 BİLGİ TEKNOLOJİSİ...

Detaylı

KUR AN VE SAHABE SEMPOZYUMU

KUR AN VE SAHABE SEMPOZYUMU XII. TEFSİR AKADEMİSYENLERİ KOORDİNASYON TOPLANTISI KUR AN VE SAHABE SEMPOZYUMU 22-23 MAYIS 2015 SİVAS PROGRAM 22 MAYIS/CUMA 15.00-18.30 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR MERKEZİ 23 MAYIS/CUMARTESİ 09.00-18.30

Detaylı

Turkish Studies. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ACADEMIC JOURNAL SOSYAL BİLİMLER SAYISI

Turkish Studies. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ACADEMIC JOURNAL SOSYAL BİLİMLER SAYISI International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ACADEMIC JOURNAL SOSYAL BİLİMLER SAYISI Dergisi, üç ayda bir yayınlananuluslararasıhakemli bir dergidir. Dergisi

Detaylı

Turkish Studies. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ACADEMIC JOURNAL EĞİTİM BİLİMLERİ SAYISI

Turkish Studies. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ACADEMIC JOURNAL EĞİTİM BİLİMLERİ SAYISI International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ACADEMIC JOURNAL EĞİTİM BİLİMLERİ SAYISI Dergisi, üç ayda bir yayınlananuluslararasıhakemli bir dergidir. Dergisi

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 7. ULUSAL SPOR BİLİMLERİ ÖĞRENCİ KONGRESİ PROGRAMI.

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 7. ULUSAL SPOR BİLİMLERİ ÖĞRENCİ KONGRESİ PROGRAMI. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 7. ULUSAL SPOR BİLİMLERİ ÖĞRENCİ KONGRESİ PROGRAMI 15-17 Mayıs 2014 KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TOKAT TARİHİ VE KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMU (25-26 EYLÜL 2014) SEMPOZYUM PROGRAMI

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TOKAT TARİHİ VE KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMU (25-26 EYLÜL 2014) SEMPOZYUM PROGRAMI GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TOKAT TARİHİ VE KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMU (25-26 EYLÜL 2014) SEMPOZYUM PROGRAMI TOKAT-2014 1 ONUR KURULU Cevdet CAN (Vali) Av. Eyüp EROĞLU (Belediye Başkanı) Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN

Detaylı

T.C KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ(I.Ö-II.Ö) DERS İÇERİKLERİ

T.C KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ(I.Ö-II.Ö) DERS İÇERİKLERİ T.C KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ(I.Ö-II.Ö) DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF, 1. YARI YIL TDE13101 TÜRK DİLİNİN SES BİLGİSİ 3 0 3 3 6 ZORUNLU Türkiye Türkçesi merkez

Detaylı

Sempozyum Kurulu Başkan Osman Genç (Canik Belediye Başkanı)

Sempozyum Kurulu Başkan Osman Genç (Canik Belediye Başkanı) IV. ULUSLARARASI CANİK SEMPOZYUMU The 4th İnternational Canik Symposium Geçmişten Günümüze Şehir ve Çocuk (15-17 Mayıs 2015) City and Child from Past to Present (May 15-17, 2015) Sempozyum Kurulu Başkan

Detaylı

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Birinci Akademik Yıl Lisans Dersleri (1. Yarıyıl)

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Birinci Akademik Yıl Lisans Dersleri (1. Yarıyıl) AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Birinci Akademik Yıl Lisans Dersleri (1. Yarıyıl) Ders Kodu Ders Adı Teorik

Detaylı

KIRMIZI PUNTO İLE YAZILANLAR DOÇENTLİK SONRAI ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

KIRMIZI PUNTO İLE YAZILANLAR DOÇENTLİK SONRAI ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ KIRMIZI PUNTO İLE YAZILANLAR DOÇENTLİK SONRAI YAYINLARDIR ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: İsmail Doğan Doğum Tarihi: 05 Ocak 1962 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk

Detaylı

Sheikh Ghālib. Fahir İZ ** Çev. Dr. Süleyman TÜLÜCÜ ***

Sheikh Ghālib. Fahir İZ ** Çev. Dr. Süleyman TÜLÜCÜ *** Sheikh Ghālib Fahir İZ ** Çev. Dr. Süleyman TÜLÜCÜ *** * Bu yazı, Fahir İz tarafından EI² (İng.) ya yazılan Ghālib Dede maddesinin (II, 999-1000) çevirisidir. Yazının sonuna, özellikle Türk okuyucusuna

Detaylı

Bölüm koordinatörünün adı soyadı: Yrd. Doç. Dr. Ahmet AKÇATAŞ. Bölümdeki öğrenci ve öğretim üyesi sayıları, başlıca araştırma alanları

Bölüm koordinatörünün adı soyadı: Yrd. Doç. Dr. Ahmet AKÇATAŞ. Bölümdeki öğrenci ve öğretim üyesi sayıları, başlıca araştırma alanları A. BÖLÜMÜN GENEL TANIMI: Bölüm koordinatörünün adı soyadı: Yrd. Doç. Dr. Ahmet AKÇATAŞ Bölüm koordinatörünün adresi: AKÜ F.E.F. TDE Bölümü ANS Kampüsü 0300 Afyonkarahisar / Türkiye Bölüm koordinatörünün

Detaylı

Türkiye Türkçesi ve Türkmen Türkçesinde Cümle Dışı Unsur

Türkiye Türkçesi ve Türkmen Türkçesinde Cümle Dışı Unsur SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi Aralık 2014, Sayı: 33, ss.69-86 SDU Faculty of Arts and Sciences Journal of Social Sciences December 2014, No: 33, pp..69-86 Türkiye Türkçesi ve Türkmen

Detaylı